Emoji Meaning in Balochi - Emoji List in Balochi - مجبور کتن حالت ـکل صفحه

😀  ـکبل اور کار

😃  ـکبل اور کار

😄  ـکبل اور کار

😁  هوبنت

😆  ـکبل کتن پنل

😅  ـکبل کتن پنل

🤣  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

😂  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🙂  ـکبل اور کار

🙃  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🫠  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

😉  کنسل

😊  ـکبل اور کار

😇  ـکبل اور کار

🥰  ـکبل اور کار

😍  ـکبل اور کار

🤩  غیر فعال کتن ـدربیگ

😘  ـکبل اور کار

😗  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

☺  ـکبل اور کار

😚  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

😙  ـکبل اور کار

🥲  ـکبل اور کار

😋  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

😛  ـکبل اور کار

😜  کنسل

🤪  کلی

😝  غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ

🤑  غیر فعال کتن ـدربیگ

🤗  ـکبل اور کار

🤭  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🫢  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🫣  غیر فعال کتن ـاختیاری URL

🤫  هوبنت

🤔  کلی

🫡  ـکبل اور کار

🤐  پناه کتن ـشماره

🤨  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

😐  ـکبل اور کار

😑  ـکبل اور کار

😶  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🫥  کلی

😶 ‍ 🌫️  کلی

😏  ـکبل اور کار

😒  ـکبل اور کار

🙄  ـکبل اور کار

😬  پروتوکلان امن

😮 ‍ 💨  ـکبل اور کار

🤥  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🫨  هوبنت

😌  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

😔  هوبنت

😪  هوبنت

🤤  هوبنت

😴  ـکبل اور کار

😷  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🤒  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🤕  ـکبل اور کار

🤢  هوبنت

🤮  غیر فعال کتن ـدربیگ

🤧  اپلتان غیر فعال

🥵  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🥶  ـکبل اور کار

🥴  پروتوکلان امن

😵  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

😵 ‍ 💫  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🤯  پناه کتن ـشماره

🤠  غیر فعال کتن ـتاریح

🥳  هوبنت

🥸  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

😎  ـکبل اور کار

🤓  هوبنت

🧐  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

😕  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🫤  ـکبل کتن پنل

😟  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🙁  هوبنت

☹  هوبنت

😮  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

😯  پروتوکلان امن

😲  نه

😳  نه

🥺  هوبنت

🥹  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

😦  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

😧  ـکبل اور کار

😨  غیر فعال کتن ـدربیگ

😰  غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ

😥  ـکبل اور کار

😢  ـکبل اور کار

😭  ـکبل اور کار

😱  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

😖  اپلتان غیر فعال

😣  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

😞  ـکبل اور کار

😓  بله

😩  کلی

😫  کلی

🥱  غیر فعال کتن ـدربیگ

😤  غیر فعال کتن ـدربیگ

😡  ـکبل اور کار

😠  ـکبل اور کار

🤬  ـکبل اور کار

😈  ـکبل اور کار

👿  ـکبل اور کار

💀  پناه کتن ـشماره

☠  ـکبل اور کار

💩  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🤡  هوبنت

👹  نه

👺  ـکبل اور کار

👻  اصلاح کنوک کبل

👽  نه

👾  غیر فعال کتن ـدربیگ

🤖  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

😺  ـکبل کتن پنل

😸  ـکبل کتن پنل

😹  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

😻  ـکبل اور کار

😼  پناه کتن ـشماره

😽  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🙀  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

😿  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

😾  ـکبل اور کار

🙈  غیر فعال کتن ـدربیگ

🙉  غیر فعال کتن ـدربیگ

🙊  غیر فعال کتن ـدربیگ

👣  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

💪  پناه کتن ـشماره

🦾  اصلاح کنوک کبل

🦿  اصلاح کنوک کبل

🦵  هوبنت

🦶  نه

👂  هوبنت

🦻  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

👃  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🧠  پناه کتن ـشماره

🫀  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🫁  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🦷  اصلاح کنوک کبل

🦴  نه

👀  هوبنت

👁  هوبنت

👅  هوبنت

👄  نه

🫦  ـکبل کتن پنل

🦰  نه

🦱  پناه کتن ـشماره

🦳  ـکبل اور کار

🦲  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🏻  هوبنت

🏼  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🏽  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🏾  ـکبل اور کار

🏿  ـکبل اور کار

💋  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

💌  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

💘  ـکبل اور کار

💝  ـکبل اور کار

💖  نه

💗  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

💓  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

💞  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

💕  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

💟  نه

❣  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

💔  اصلاح کنوک کبل

❤️ ‍ 🔥  ـکبل اور کار

❤️ ‍ 🩹  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

❤  هوبنت

🩷  هوبنت

🧡  اصلاح کنوک کبل

💛  اصلاح کنوک کبل

💚  هوبنت

💙  هوبنت

🩵  هوبنت

💜  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🤎  ـکبل اور کار

🖤  نه

🩶  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🤍  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

💯  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

💢  کلی

💥  هوبنت

💫  کلی

💦  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

💨  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🕳  پروتوکلان امن

💣  هوبنت

🐵  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🐒  نه

🦍  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🦧  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🐶  هوبنت

🐕  نه

🦮  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🐕‍🦺  هوبنت

🐩  ـکبل اور کار

🐺  نه

🦊  هوبنت

🦝  هوبنت

🐱  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🐈  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🐈‍⬛  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🦁  کنسل

🐯  اپلتان غیر فعال

🐅  نه

🐆  نه

🐴  هوبنت

🫎  نه

🫏  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🐎  هوبنت

🦄  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🦓  غیر فعال کتن حالت ـکل صفحه

🦌  نه

🦬  ـکبل اور کار

🐮  غیر فعال کتن ـدربیگ

🐂  نه

🐃  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🐄  نه

🐷  پناه کتن ـشماره

🐖  پناه کتن ـشماره

🐗  کنسل

🐽  پناه کتن ـشماره

🐏  اصلاح کنوک کبل

🐑  نه

🐐  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🐪  نه

🐫  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🦙  هوبنت

🦒  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🐘  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🦣  نه

🦏  هوبنت

🦛  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🐭  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🐁  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🐀  نه

🐹  نه

🐰  غیر فعال کتن ـدربیگ

🐇  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🐿  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🦫  هوبنت

🦔  ـکبل اور کار

🦇  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🐻  نه

🐻‍❄️  هوبنت

🐨  نه

🐼  ـکبل کتن پنل

🦥  هوبنت

🦦  هوبنت

🦨  اصلاح کنوک کبل

🦘  نه

🦡  ـکبل اور کار

🐾  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🦃  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🐔  نه

🐓  نه

🐣  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🐤  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🐥  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🐦  ـکبل کتن پنل

🐧  کلی

🕊  نه

🦅  کلی

🦆  نه

🦢  هوبنت

🦉  ـکبل اور کار

🦤  هوبنت

🪶  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🦩  نه

🦚  نه

🦜  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🪽  اپلتان غیر فعال

🐦 ‍ ⬛  ـکبل کتن پنل

🪿  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🐸  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🐊  ـکبل اور کار

🐢  ـکبل اور کار

🦎  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🐍  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🐲  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🐉  نه

🦕  کنسل

🐳  پناه کتن ـشماره

🐋  ـکبل اور کار

🐬  پناه کتن ـشماره

🦭  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🐟  هوبنت

🐠  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🐡  نه

🦈  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🐙  ـکبل اور کار

🐚  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🪸  هوبنت

🪼  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🐌  نه

🦋  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🐛  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🐜  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🐝  غیر فعال کتن ـچهاب کنگ

🪲  هوبنت

🐞  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🦗  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🪳  پناه کتن ـشماره

🕷  نه

🕸  ـکبل اور کار

🦂  هوبنت

🦟  هوبنت

🪰  نه

🪱  نه

🦠  ـکبل اور کار

💐  غیر فعال کتن ـدربیگ

🌸  هوبنت

💮  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🪷  ـکبل اور کار

🏵  هوبنت

🌹  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🥀  نه

🌺  پناه کتن ـشماره

🌻  کنسل

🌼  نه

🌷  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🪻  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌱  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🪴  ـکبل اور کار

🌲  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌳  اصلاح کنوک کبل

🌴  نه

🌵  نه

🌾  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌿  نه

☘  هوبنت

🍀  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🍁  غیر فعال کتن ـمیله ابزار اصلاح

🍂  پناه کتن ـشماره

🍃  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🪹  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🪺  ـکبل اور کار

🍇  هوبنت

🍈  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🍉  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🍊  نه

🍋  کلی

🍌  ـکبل اور کار

🍍  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🥭  هوبنت

🍎  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🍏  پناه کتن ـشماره

🍐  هوبنت

🍑  نه

🍒  هوبنت

🍓  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🫐  اصلاح کنوک کبل

🥝  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🍅  کنسل

🫒  نه

🥥  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🥑  هوبنت

🍆  ـکبل اور کار

🥔  پناه کتن ـشماره

🥕  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🌽  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🌶  هوبنت

🫑  هوبنت

🥒  نه

🥬  پناه کتن ـشماره

🥦  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🧄  نه

🧅  کلی

🍄  نه

🥜  نه

🫘  هوبنت

🌰  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🫚  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🫛  نه

🍞  ـکبل اور کار

🥐  اپلتان غیر فعال

🥖  ـکبل اور کار

🫓  پناه کتن ـشماره

🥨  ـکبل کتن پنل

🥯  هوبنت

🥞  ـکبل اور کار

🧇  کنسل

🧀  نه

🍖  غیر فعال کتن ـمیله ابزار اصلاح

🍗  اصلاح کنوک کبل

🥩  غیر فعال کتن ـاختیاری URL

🥓  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🍔  هوبنت

🍟  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🍕  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌭  هوبنت

🥪  ـکبل اور کار

🌮  هوبنت

🌯  غیر فعال کتن حالت ـکل صفحه

🫔  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🥙  غیر فعال کتن ـاختیاری URL

🧆  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🥚  ـکبل کتن پنل

🍳  پناه کتن ـشماره

🥘  غیر فعال کتن ـمیله ابزار اصلاح

🍲  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🫕  هوبنت

🥣  پناه کتن ـشماره

🥗  نه

🍿  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🧈  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🧂  نه

🥫  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🍱  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🍘  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🍙  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🍚  اصلاح کنوک کبل

🍛  هوبنت

🍜  هوبنت

🍝  هوبنت

🍠  هوبنت

🍢  کلی

🍣  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🍤  کلی

🍥  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🥮  ـکبل اور کار

🍡  کلی

🥟  ـکبل کتن پنل

🥠  هوبنت

🥡  اپلتان غیر فعال

🦀  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🦞  نه

🦐  کلی

🦑  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🦪  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🍦  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🍧  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🍨  ـکبل اور کار

🍩  اصلاح کنوک کبل

🍪  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🎂  اصلاح کنوک کبل

🍰  هوبنت

🧁  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🥧  پناه کتن ـشماره

🍫  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🍬  غیر فعال کتن ـچهاب کنگ

🍭  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🍮  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🍯  ـکبل اور کار

🍼  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🥛  پناه کتن ـشماره

☕  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🫖  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🍵  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🍶  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🍾  نه

🍷  نه

🍸  نه

🍹  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🍺  غیر فعال کتن ـتاریح

🍻  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🥂  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🥃  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🫗  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🥤  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🧋  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🧃  اصلاح کنوک کبل

🧉  هوبنت

🧊  اصلاح کنوک کبل

🥢  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🍽  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🍴  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🥄  پناه کتن ـشماره

🔪  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🫙  پناه کتن ـشماره

🏺  کنسل

🌍  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌎  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌏  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌐  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🗺  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🗾  نه

🧭  کلی

🏔  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⛰  هوبنت

🌋  اصلاح کنوک کبل

🗻  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🏕  نه

🏖  هوبنت

🏜  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🏝  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🏞  هوبنت

🏟  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🏛  ـکبل اور کار

🏗  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🧱  غیر فعال کتن ـدربیگ

🪨  نه

🪵  نه

🛖  غیر فعال کتن ـاختیاری URL

🏘  نه

🏚  غیر فعال کتن ـدربیگ

🏠  نه

🏡  نه

🏢  غیر فعال کتن ـمیله ابزار اصلاح

🏣  غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ

🏤  کلی

🏥  کلی

🏦  غیر فعال کتن ـچهاب کنگ

🏨  ـکبل کتن پنل

🏩  پناه کتن ـشماره

🏪  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🏫  نه

🏬  ـکبل کتن پنل

🏭  هوبنت

🏯  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🏰  غیر فعال کتن ـتاریح

💒  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🗼  نه

🗽  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⛪  ـکبل اور کار

🕌  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🛕  کلی

🕍  هوبنت

⛩  کلی

🕋  پناه کتن ـشماره

⛲  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

⛺  نه

🌁  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌃  پناه کتن ـشماره

🏙  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌄  هوبنت

🌅  هوبنت

🌆  پناه کتن ـشماره

🌇  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌉  نه

♨  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🎠  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🛝  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🎡  ـکبل اور کار

🎢  اصلاح کنوک کبل

💈  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🎪  نه

🚂  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🚃  نه

🚄  کلی

🚅  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🚆  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🚇  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🚈  هوبنت

🚉  نه

🚊  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🚝  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🚞  ـکبل اور کار

🚋  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🚌  کنسل

🚍  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🚎  کنسل

🚐  اصلاح کنوک کبل

🚑  ـکبل اور کار

🚒  اصلاح کنوک کبل

🚓  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🚔  پروتوکلان امن

🚕  نه

🚖  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🚗  نه

🚘  پروتوکلان امن

🚙  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🛻  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🚚  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🚛  پناه کتن ـشماره

🚜  ـکبل اور کار

🏎  کلی

🏍  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🛵  ـکبل کتن پنل

🦽  ـکبل اور کار

🦼  ـکبل کتن پنل

🛺  ـکبل اور کار

🚲  کلی

🛴  ـکبل کتن پنل

🛹  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🛼  ـکبل اور کار

🚏  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🛣  نه

🛤  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🛢  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

⛽  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🛞  هوبنت

🚨  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🚥  کنسل

🚦  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🛑  اصلاح کنوک کبل

🚧  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⚓  کنسل

🛟  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⛵  کلی

🛶  اصلاح کنوک کبل

🚤  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🛳  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⛴  پناه کتن ـشماره

🛥  ـکبل کتن پنل

🚢  پناه کتن ـشماره

✈  پناه کتن ـشماره

🛩  پناه کتن ـشماره

🛫  پناه کتن ـشماره

🛬  پناه کتن ـشماره

🪂  نه

💺  غیر فعال کتن ـدربیگ

🚁  هوبنت

🚟  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🚠  ـکبل اور کار

🚡  هوبنت

🛰  کلی

🚀  نه

🛸  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🛎  نه

🧳  کلی

🚪  کلی

🛗  ـکبل کتن پنل

🪞  هوبنت

🪟  هوبنت

🛏  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🛋  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🪑  نه

🚽  کلی

🪠  هوبنت

🚿  هوبنت

🛁  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🪤  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🪒  هوبنت

🧴  اصلاح کنوک کبل

🧷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🧹  نه

🧺  پناه کتن ـشماره

🧻  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🪣  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🧼  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🫧  نه

🪥  اصلاح کنوک کبل

🧽  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🧯  پناه کتن ـشماره

🛒  ـکبل کتن پنل

⌛ اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

⏳  نه
مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⏰  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⏱  نه

⏲  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🕰  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕛  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕧  هوبنت

🕐  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕜  غیر فعال کتن ـدربیگ

🕑  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕝  کلی

🕒  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕞  غیر فعال کتن ـدربیگ

🕓  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕟  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🕔  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕠  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🕕  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕡  هوبنت

🕖  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕢  کلی

🕗  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕣  پروتوکلان امن

🕘  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕤  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🕙  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕥  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🕚  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🕦  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌑  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🌒  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌓  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌔  غیر فعال کتن ـچهاب کنگ

🌕  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🌖  غیر فعال کتن ـچهاب کنگ

🌗  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌘  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌙  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌚  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🌛  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌜  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌡  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

☀  نه

🌝  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🌞  هوبنت

🪐  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

⭐  نه

🌟  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌠  ـکبل اور کار

🌌  پناه کتن ـشماره

☁  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⛅  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⛈  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌤  هوبنت

🌥  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🌦  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🌧  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🌨  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌩  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🌪  نه

🌫  نه

🌬  ـکبل اور کار

🌀  ـکبل اور کار

🌈  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🌂  پناه کتن ـشماره

☂  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

☔  غیر فعال کتن ـبندگ

⛱  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⚡  پناه کتن ـشماره

❄  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

☃  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⛄  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

☄  کنسل

🔥  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

💧  نه

🌊  پناه کتن ـشماره

🎃  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🎄  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🎆  نه

🎇  نه

🧨  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

✨  نه

🎈  هوبنت

🎉  هوبنت

🎊  کلی

🎋  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🎍  پناه کتن ـشماره

🎎  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🎏  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🎐  پناه کتن ـشماره

🎑  پناه کتن ـشماره

🧧  نه

🎀  ـکبل اور کار

🎁  اپلتان غیر فعال

🎗  ـکبل اور کار

🎟  پناه کتن ـشماره

🎫  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🎖  هوبنت

🏆  ـکبل اور کار

🏅  پناه کتن ـشماره

🥇  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🥈  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🥉  هوبنت

⚽  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⚾  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🥎  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🏀  پناه کتن ـشماره

🏐  نه

🏈  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🏉  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🎾  اپلتان غیر فعال

🥏  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🎳  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🏏  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🏑  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🏒  کنسل

🥍  هوبنت

🏓  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🏸  ـکبل اور کار

🥊  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🥋  ـکبل اور کار

🥅  کلی

⛳  ـکبل اور کار

⛸  ـکبل اور کار

🎣  اصلاح کنوک کبل

🤿  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🎽  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🎿  نه

🛷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🥌  هوبنت

🎯  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🪀  نه

🪁  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🎱  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🔮  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🪄  ـکبل اور کار

🧿  نه

🪬  نه

🎮  بله

🕹  پروتوکلان امن

🎰  کلی

🎲  نه

🧩  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🧸  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🪅  نه

🪩  هوبنت

🪆  هوبنت

♠  ـکبل اور کار

♥  ـکبل اور کار

♦  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

♣  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

♟  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🃏  هوبنت

🀄  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🎴  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🎭  نه

🖼  کلی

🎨  هوبنت

🧵  ـکبل اور کار

🪡  ـکبل اور کار

🧶  نه

🪢  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

👓  نه

🕶  هوبنت

🥽  هوبنت

🥼  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🦺  نه

👔  پناه کتن ـشماره

👕  هوبنت

👖  نه

🧣  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🧤  نه

🧥  هوبنت

🧦  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

👗  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

👘  ـکبل اور کار

🥻  هوبنت

🩱  نه

🩲  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🩳  هوبنت

👙  اصلاح کنوک کبل

👚  نه

🪭  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

👛  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

👜  غیر فعال کتن ـدربیگ

👝  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🛍  ـکبل کتن پنل

🎒  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🩴  ـکبل کتن پنل

👞  نه

👟  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🥾  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🥿  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

👠  ـکبل اور کار

👡  نه

🩰  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

👢  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🪮  ـکبل اور کار

👑  کلی

👒  نه

🎩  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🎓  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🧢  نه

🪖  کلی

⛑  ـکبل اور کار

📿  هوبنت

💄  نه

💍  هوبنت

💎  ـکبل کتن پنل

🔇  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🔈  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔉  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔊  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

📢  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📣  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

📯  نه

🔔  نه

🔕  پناه کتن ـشماره

🎼  نه

🎵  اصلاح کنوک کبل

🎶  هوبنت

🎙  ـکبل اور کار

🎚  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🎛  پناه کتن ـشماره

🎤  ـکبل اور کار

🎧  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

📻  نه

🎷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🪗  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🎸  نه

🎹  پناه کتن ـشماره

🎺  کنسل

🎻  هوبنت

🪕  ـکبل کتن پنل

🥁  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🪘  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🪇  غیر فعال کتن ـمیله ابزار اصلاح

🪈  پروتوکلان امن

📱  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

📲  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

☎  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

📞  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📟  پروتوکلان امن

📠  کلی

💾  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🔋  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🪫  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🔌  هوبنت

💻  نه

🖥  کلی

🖨  کلی
غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🖱  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🖲  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

💽  هوبنت

💾  ـکبل اور کار

💿  مجبور کتن ذخیره په ـدیسک

📀  پناه کتن ـشماره

🧮  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🎥  نه

🎞  نه

📽  ـکبل اور کار

🎬  نه

📺  نه

📷  کنسل

📸  کنسل

📹  بله

📼  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🔍  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔎  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🕯  غیر فعال کتن ـتاریح

💡  نه

🔦  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🏮  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🪔  نه

⚗  اصلاح کنوک کبل

🧪  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🧫  کلی

🧬  نه

🔬  ـکبل اور کار

🔭  ـکبل اور کار

📡  کلی

📔  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

📕  هوبنت

📖  هوبنت

📗  هوبنت

📘  هوبنت

📙  هوبنت

📚  نه

📓  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

📒  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📃  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

📜  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📄  ـکبل اور کار

📰  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🗞  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📑  غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ

🔖  ـاصلاح نشان هلگ

🏷  اپلتان غیر فعال

💰  غیر فعال کتن ـدربیگ

🪙  نه

💴  ـکبل اور کار

💵  غیر فعال کتن حالت ـکل صفحه

💶  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

💷  ـکبل اور کار

💸  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

💳  غیر فعال

🧾  هوبنت

💹  ـکبل اور کار

✉  پناه کتن ـشماره

📧  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

📨  اپلتان غیر فعال

📩  پناه کتن ـشماره

📤  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📥  پناه کتن ـشماره

📦  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

📫  پناه کتن ـشماره

📪  پناه کتن ـشماره

📬  کلی

📭  پناه کتن ـشماره

📮  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🗳  هوبنت

✏  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

✒  نه

🖋  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🖊  کلی

🖌  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🖍  پناه کتن ـشماره

📝  هوبنت

💼  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

📁  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📂  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🗂  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

📅  هوبنت

📆 غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🗒  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🗓  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

📇  هوبنت

📈  اصلاح کنوک کبل

📉  هوبنت

📊  اصلاح کنوک کبل

📋  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

📌  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

📍  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📎  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🖇  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

📏  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

📐  ـکبل کتن پنل

✂  نه

🗃  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🗄  هوبنت

🗑  پناه کتن ـشماره

🔒  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🔓  اپلتان غیر فعال

🔏  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🔐  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🔑  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🗝  هوبنت

🔨  نه

🪓  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⛏  کنسل

⚒  ـکبل اور کار

🛠  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🗡  نه

⚔  هوبنت

🔫  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🪃  هوبنت

🏹  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🛡  نه

🪚  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔧  نه

🪛  اصلاح کنوک کبل

🔩  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

⚙  نه

🗜  نه

⚖  اصلاح کنوک کبل

🦯  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔗  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⛓  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🪝  نه

🧰  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🧲  ـکبل اور کار

🪜  نه

💉  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🩸  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

💊  نه

🩹  پناه کتن ـشماره

🩼  کنسل

🩺  غیر فعال کتن ـدربیگ

🩻  پناه کتن ـشماره

🚬  ـکبل کتن پنل

⚰  نه

🪦  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⚱  هوبنت

🗿  نه

🪧  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت 

🪪  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🏧  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🚮  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🚰  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

♿  ـکبل کتن پنل

🚹  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🚺  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🚻  اصلاح کنوک کبل

🚼  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🚾  نه

🛂  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🛃  هوبنت

🛄  هوبنت

🛅  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

⚠  هوبنت

🚸  نه

⛔  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🚫  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🚳  ـکبل کتن پنل

🚭  پناه کتن ـشماره

🚯  ـکبل اور کار

🚱  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🚷  پناه کتن ـشماره

📵  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🔞  هوبنت

☢  ـکبل اور کار

☣  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت 

⬆  پناه کتن ـشماره

↗  هوبنت

➡  هوبنت

↘  هوبنت

⬇  پناه کتن ـشماره

↙  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

⬅  پروتوکلان امن

↖  هوبنت

↕  هوبنت

↔  هوبنت

↩  کنسل

↪  هوبنت

⤴  هوبنت

⤵  هوبنت

🔃  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔄  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🔙  هوبنت

🔚  کنسل

🔛  هوبنت کنسل

🔜  ـکبل اور کار

🔝  هوبنت

🛐  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

⚛  نه

🕉  نه

✡  هوبنت

☸  ـکبل کتن پنل

☯  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

✝  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

☦  هوبنت

☪  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

☮  ـکبل اور کار

🕎  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔯  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🪯  هوبنت

♈  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

♉  پناه کتن ـشماره

♊  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

♋  پروتوکلان امن

♌  هوبنت

♍  نه

♎  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

♏  اصلاح کنوک کبل

♐  کلی

♑  اصلاح کنوک کبل

♒  ـکبل کتن پنل

♓  نه

⛎  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔀  هوبنت

🔁  نه

🔂  نه

▶  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

⏩  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⏭  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

⏯  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

◀  ـکبل اور کار

⏪  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⏮  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔼  ـکبل کتن پنل

⏫  ـکبل اور کار

🔽  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⏬  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⏸  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

⏹  پروتوکلان امن

⏺  مجبور کتن حالت ـکل صفحه
غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🎦  پناه کتن ـشماره

🔅  هوبنت

🔆  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

📶  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🛜  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

📳  غیر فعال کتن حالت ـکل صفحه

📴  غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ

♀  هوبنت

♂  هوبنت

⚧  ـکبل کتن پنل

✖  نه

➕  نه

➖  نه

➗  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🟰  اصلاح کنوک کبل

♾  نه
غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

❓  هوبنت

❔  هوبنت

❕  ـکبل اور کار

❗  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

〰  پناه کتن ـشماره

💱  ـکبل اور کار

💲  غیر فعال کتن ـاختیاری URL

⚕  کلی

♻  ـکبل اور کار

⚜  پناه کتن ـشماره

🔱  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

📛  ـکبل اور کار

🔰  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔴  هوبنت

🟠  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🟡  هوبنت

🟢  هوبنت

🔵  هوبنت

🟣  هوبنت

🟤  هوبنت

⚫  هوبنت

⚪  نه

🟥  نه

🟧  پروتوکلان امن

🟨  اصلاح کنوک کبل

🟩  هوبنت

🟦  هوبنت

🟪  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🟫  هوبنت

⬛  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

⬜  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

◼  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

◻  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

◾  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

◽  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

▪  هوبنت

▫  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔶  غیر فعال کتن حالت ـکل صفحه

🔷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🔸  غیر فعال کتن ـمیله ابزار اصلاح

🔹  غیر فعال کتن ـدربیگ

🔺  هوبنت

🔻  هوبنت

💠  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🔘  نه

🔳  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🔲  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🏁  ـکبل اور کار

🚩  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🎌  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🏴  هوبنت

🏳  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🏳️‍ 🌈  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🏳️‍⚧️  ـکبل کتن پنل

🏴‍☠️  هوبنت

🇦🇨  ـکبل کتن پنل

🇦🇩  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇦🇪  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇦🇫  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇦🇬  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇦🇮  پناه کتن ـشماره

🇦🇱  کنسل

🇦🇲  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇦🇴  پناه کتن ـشماره

🇦🇶  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇦🇷  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇦🇸  هوبنت

🇦🇹  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇦🇺  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇦🇼  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇦🇽  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇦🇿  کلی

🇧🇦  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇧🇧  پناه کتن ـشماره

🇧🇩  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇧🇪  کنسل

🇧🇫  ـکبل کتن پنل

🇧🇬  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇧🇭  کلی

🇧🇮  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇧🇯  کلی

🇧🇱  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇧🇲  ـکبل اور کار

🇧🇳  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇧🇴  غیر فعال کتن ـدربیگ

🇧🇶  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇧🇷  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇧🇸  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇧🇹  ـکبل اور کار

🇧🇻  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇧🇼  هوبنت

🇧🇾  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇧🇿  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇨🇦  نه

🇨🇨  هوبنت

🇨🇩  پناه کتن ـشماره

🇨🇫  هوبنت

🇨🇬  پناه کتن ـشماره

🇨🇭  هوبنت

🇨🇮  هوبنت

🇨🇰  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇨🇱  نه

🇨🇲  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇨🇳  نه

🇨🇴  پناه کتن ـشماره

🇨🇵  ـکبل اور کار

🇨🇷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇨🇺  کلی

🇨🇻  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇨🇼  کلی

🇨🇽  پناه کتن ـشماره

🇨🇾  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇨🇿  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇩🇪  نه

🇩🇬  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇩🇯  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇩🇰  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇩🇲  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇩🇴  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇩🇿  هوبنت

🇪🇦  هوبنت

🇪🇨  غیر فعال کتن ـدربیگ

🇪🇪  ـکبل اور کار

🇪🇬  غیر فعال کتن ـدربیگ

🇪🇭  هوبنت

🇪🇷  کلی

🇪🇸  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇪🇹  هوبنت

🇪🇺  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇫🇮  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇫🇯  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇫🇰  هوبنت

🇫🇲  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇫🇴  هوبنت

🇫🇷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇬🇦  ـکبل اور کار

🇬🇧  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇬🇩  ـکبل اور کار

🇬🇪  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇬🇫  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇬🇬  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇬🇭  کلی

🇬🇮  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇬🇱  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇬🇲  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇬🇳  ـکبل اور کار

🇬🇵  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇬🇶  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇬🇷  ـکبل اور کار

🇬🇸  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇬🇹  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇬🇺  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇬🇼  پناه کتن ـشماره

🇬🇾  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇭🇰  هوبنت

🇭🇲  هوبنت

🇭🇳  ـکبل اور کار

🇭🇷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇭🇹  هوبنت

🇭🇺  هوبنت

🇮🇨  پناه کتن ـشماره

🇮🇩  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇮🇪  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇮🇱  نه

🇮🇲  هوبنت

🇮🇳  نه

🇮🇴  پناه کتن ـشماره

🇮🇶  هوبنت

🇮🇷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇮🇸  هوبنت

🇮🇹  غیر فعال کتن ـدربیگ

🇯🇪  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇯🇲  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇯🇴  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇯🇵  کنسل

🇰🇪  کلی

🇰🇬  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇰🇭  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇰🇮  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇰🇲  کنسل

🇰🇳  هوبنت

🇰🇵  کلی

🇰🇷  کلی

🇰🇼  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇰🇾  هوبنت

🇰🇿  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇱🇦  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇱🇧  اپلتان غیر فعال

🇱🇨  هوبنت

🇱🇮  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇱🇰  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇱🇷  هوبنت

🇱🇸  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇱🇹  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇱🇺  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇱🇻  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇱🇾  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇦  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇨  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇲🇩  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇪  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇫  هوبنت

🇲🇬  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇲🇭  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇰  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇲🇱  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇲🇲  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇳  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇲🇴  هوبنت

🇲🇵  هوبنت

🇲🇶  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇷  غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ

🇲🇸  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇹  ـکبل اور کار

🇲🇺  غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ

🇲🇻  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇲🇼  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇲🇽  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇲🇾  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇲🇿  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇳🇦  غیر فعال کتن کبل ـصفحه

🇳🇨  ـکبل کتن پنل

🇳🇪  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇳🇫  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇳🇬  هوبنت

🇳🇮  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇳🇱  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇳🇴  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇳🇵  هوبنت

🇳🇷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇳🇺  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇳🇿  کلی

🇴🇲  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇵🇦  غیر فعال کتن ـتاریح

🇵🇪  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇵🇫  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇵🇬  پناه کتن ـشماره

🇵🇭  ـکبل اور کار

🇵🇰  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇵🇱  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇵🇲  هوبنت

🇵🇳  هوبنت

🇵🇷  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇵🇸  غیر فعال کتن ـچهاب کنگ

🇵🇹  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇵🇼  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇵🇾  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇶🇦  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇷🇪  کلی

🇷🇴  ـکبل اور کار

🇷🇸  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇷🇺  کلی

🇷🇼  ـکبل اور کار

🇸🇦  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇸🇧  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇸🇨  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇸🇩  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇸🇪  هوبنت

🇸🇬  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇸🇭  هوبنت

🇸🇮  نه

🇸🇯  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇸🇰  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇸🇱  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇸🇲  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇸🇳  ـکبل اور کار

🇸🇴  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇸🇷  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇸🇸  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇸🇹  نه

🇸🇻  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇸🇽  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇸🇾  پناه کتن ـشماره

🇸🇿  هوبنت

🇹🇦  غیر فعال کتن ـدربیگ

🇹🇨  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇹🇩  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇹🇫  غیر فعال کتن ـچهاب کنگ

🇹🇬  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇹🇭  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇹🇯  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇹🇰  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇹🇱  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇹🇲  پناه کتن ـشماره

🇹🇳  هوبنت

🇹🇴  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇹🇷  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇹🇹  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇹🇻  پناه کتن ـشماره

🇹🇼  نه

🇹🇿  کلی

🇺🇦  کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت

🇺🇬  هوبنت

🇺🇲  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇺🇳  نه

🇺🇸  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇺🇾  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇺🇿  کنسل

🇻🇦  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇻🇨  هوبنت

🇻🇪  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇻🇬  هوبنت

🇻🇮  هوبنت

🇻🇳  کلی

🇻🇺  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇼🇫  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🇼🇸  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇽🇰  کلی

🇾🇪  مجبور کتن حالت ـکل صفحه

🇾🇹  پناه کتن ـشماره

🇿🇦  نه

🇿🇲  اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن

🇿🇼  نه

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿  غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿  هوبنت

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿  هوبنتHappy Learning from Sweasy26.com-team