Emoji Meaning in Bariba - Emoji List in Bariba

😀    Tè n ka gusunɔ sĩimɔ
     
     
😃    Nɔni ka nɔni yɛ̃ɛrimɔ
     
     
😄    Ka win nɔni wi u ra n nɔsu nɛni u ka nùn sã
     
     
😁    Ma u wuswaa ka win nɔɔ kɔrusu ka win nɔɔ kɔrusu ka win wuswaa
     
     
😆    U wuswaa dweesina, u wuswaa dweesina
     
     
😅    Menoru ka temɔ
     
     
🤣    Yɛ̃ɛ u burisinɛ temɔ
     
     
😂    Nuku sankiranu ra n surewa
     
     
🙂    Wuswaa ye ya nɔɔ girum mɔ
     
     
🙃    Ye ya kua
     
     
🫠    Ba wii ba n ka kua ba n ka bu swɛɛ
     
     
😉    Nɔni wɔ̃ku
     
     
😊    Nɔni u wi u nɔɔ mɔ ka u yɛ̃mɔ
     
     
😇    Ka sere bururu ka temɔ
     
     
     
🥰    Ka win mɔru ka win temɔ
     
     
😍    Ka temɔ, ka baadomma, ka baadomma
     
     
🤩    Kperi naa gira
     
     
😘    Wuswaa soora
     
     
😗    Bu wuswaa kɔria
     
     
☺    Tè n ka gusunɔ sĩimɔ
     
     
😚    Nɛn wuswaa bira
     
     
😙    Ka win nɔni u nɔɔ wuna
     
     
🥲    Ka womusu ka temɔ
     
     
😋    Pania
     
     
😛    Yara ka swaa
     
     
😜    Ka yara, ka nɔni,
     
     
🤪    Wuswaa ka tĩi
     
     
😝    Wuswaa ga dweesina
     
     
🤑    Kaa nɔɔ wuswaa
     
     
🤗    Nɔm geu ka temɔ
     
     
🤭    Nɔma ya nɔɔ wuswaa wukiri
     
     
🫢    U win nɔni doona u win nɔmu doke u win nɔɔ sɔndi
     
     
🫣    Wuswaa gɛ̃ɛrimɔ
     
     
🤫    Wuswaa
     
     
🤔    Laakari ya wuswaa
     
     
🫡    Baaru wuswaa
     
     
     
🤐    Ya n wãa nge mɛ n weenɛ.
     
     
🤨    Win nɔni yiiko mura
     
     
😐    Bà n mɛɛra kua
     
     
😑    Wuswaa kun nɔɔre
     
     
😶    Nɔɔ sari
     
     
🫥    Sanaa gaa
     
     
😶‍🌫️    Guru wii wuro
     
     
😏    Baa ka baaba
     
     
😒    Wuswaa kun nɔɔre
     
     
🙄    Wuswaa yà n wuswaa mɛɛra
     
     
😬    Wuswaa kpɛ̃ɛ
     
     
😮‍💨    Wuri yi ka woo
     
     
🤥    U kpuna
     
     
🫨    Taakusi win wuswaa
     
     
😌    Wuswaa dakaa da
     
     
😔    U win wuswaa mɛɛra
     
     
😪    Nim dweebu bu wuswaa kpara
     
     
🤤    Nim mu wuswaa baama
     
     
😴    Dom dweeyo
     
     
😷    Niin seewa u ka bɛkia
     
     
🤒    Wee, n ka yãru garu ko, n ka bu tãa garu ko
     
     
🤕    U wiru wukiri
     
     
🤢    Wuswaa kɔ̃sa
     
     
🤮    Wurusu sĩiru
     
     
🤧    Wuswaa manisin
     
     
🥵    Womusu su ra n sun
     
     
🥶    Wà n wuru mɔ
     
     
🥴    Wiru ka nɔni sankire
     
     
😵    U nɔni burisina
     
     
😵‍💫    Nɔnu sɔm sɔm sɔm di
     
     
🤯    Bom bakare
     
     
🤠    Kaubore u wuswaa kɛri
     
     
🥳    Sɔm maamaakiginu ka wuswaa
     
     
🥸    Gasɔn wuswaa
     
     
😎    Masii wem ka temɔ
     
     
🤓    Di di
     
     
🧐    Ka bɛrɛtɛkɛ ka win wuswaa
     
     
😕    Nɔni bubu
     
     
🫤    Nɔɔ wuswaa ka nɔɔ swɛɛ
     
     
😟    Wuswaa nuki sankire
     
     
🙁    Baari kpam
     
     
☹    Baari win wuswaa
     
     
😮    Nɔɔ wuswaa yakia
     
     
😯    Wiru nɔɔ sɛ̃re
     
     
😲    Wuswaa ya burisina
     
     
😳    Timra swɛ̃ɛ
     
     
🥺    Kana wuswaa
     
     
🥹    Ka nɔni yĩresu
     
     
😦    Adama nɔɔ wuswaa ye ya wuswaa wuswaa bɛria
     
     
😧    Wuswaa nuki sankire
     
     
😨    Nanum wuswaa
     
     
😰    A ra n wuswaa bikiamɔ ka dumamunu
     
     
😥    Nuku sankiranu ka nuku sankiranu
     
     
😢    Wuswaa swĩi
     
     
😭    Wuswaa swĩ ka dam
     
     
😱    Bɛrum bakara
     
     
😖    Wuswaa bakare
     
     
😣    Win wuswaa ya ra n ka tɔnu
     
     
😞    Wuswaa ya ǹ dam mɔ
     
     
😓    Koba gaba ka beem di, ka gaba
     
     
😩    Wuswaa dwiiya
     
     
😫    Wuswaa kpara
     
     
🥱    Yà n bɔɔru mɔ
     
     
     
😤    Baawure u wuswaa gawe
     
     
😡    Yen futua kabutua
     
     
😠    Mɔru bakaru ka mɔru bakaru
     
     
🤬    Nɔɔ sereya ya wuswaa mɔ
     
     
😈    Ka kɔbi ka siarabu, ka siarabu
     
     
👿    Mɔru ya kɔbi dɛ̃ɛbu bu wuswaa dɛ̃ɛbu
     
     
💀    Ye u gbia u kpa,
     
     
☠    Kĩni ka kparasi
     
     
💩    Bɛsɛ bɔnu kua
     
     
🤡    Basi ka basi
     
     
👹    Dĩanu goo u nɛɛ,
     
     
👺    Atua anuwe
     
     
👻    Wɛrɛku
     
     
👽    U ka bɔɔra
     
     
👾    Kperi sĩimɔ
     
     
🤖    Roboti
     
     
😺    Turi yɛ̃ɛ
     
     
😸    U wurura u wurura
     
     
😹    Wee, wɔndia be, ba koo sikerenɛ.
     
     
😻    Ben bwisikunu nu sĩimɔ
     
     
😼    U yɛ̃ɛ bakasu
     
     
😽    Ka turi
     
     
🙀    Turi u wasira
     
     
😿    Turi sumɔ
     
     
😾    Yen kabutua tiritua ka turi
     
     
🙈    Basɔtge kun wa
     
     
🙉    Gãa kɔ̃sunu nɔɔra
     
     
🙊    Manapan dii te ta kun gari gerumɔ
     
     
👋    Ka nɔma
     
     
🤚    Bà n yà n tu sɔndi
     
     
🖐    Nɔmu dɛmia
     
     
✋    Nɔma yi
     
     
🖖    Bara te,
     
     
🫱    Nɔm geu ga nɔm geu mɔ
     
     
🫲    Nɔm dwarɔ
     
     
🫳    Nɔmu ge ga nɔmu dɛmia
     
     
🫴    Nɔm geu wɔllɔ
     
     
🫷    Nɔm dwarɔ
     
     
🫸    Gaba nɔma dɛmia
     
     
👌    Nɔm bo
     
     
🤌    Taabu sɛ̃ɛsu ka sɛ̃ɛnu
     
     
🤏    Ipiki nɔma
     
     
✌    Nɔma ya bɔɔra
     
     
🤞    Bokuru ka sɛ̃u
     
     
🫰    Nɔmu ka nɔmu dɛka
     
     
🤟    Wunɛn yĩsa ya ra n nun kĩ
     
     
🤘    Kɔbi yi yi kɔbi mɔ
     
     
🤙    Na nɔmu dokemɔ
     
     
👈    Nɔma mu nɔm dwaru gari
     
     
👉    Nɔma ya win tiin gari yi
     
     
👆    Nɔma yi yi wɔllɔ
     
     
🖕    Wɛ̃ɛ yi
     
     
👇    Tà n win nɔm kĩru mɔ̀
     
     
☝    Indesi bà n baaru na
     
     
🫵    Indesi baatere u wekenu mɛɛra
     
     
👍    Niki bii niki bia
     
     
👎    Nɔm bukuroru
     
     
✊    Nɔm kusa
     
     
👊    Durɔ goo u ka nùn yinna
     
     
🤛    Nɔm dwarɔ
     
     
🤜    Nɔm geu bà n nɔm geu mɔ
     
     
👏    Taka kua
     
     
🙌    Nɔma yi
     
     
🫶    Nɔma ya ra n ka tɔnu
     
     
👐    Nɔma wukiri
     
     
🤲    Win nɔm dwarun wĩirɔ
     
     
🤝    Nɔma dɛki
     
     
🙏    Nɔm geu wɔkuru
     
     
✍    Tire ni ba yorua
     
     
💅    Win tiin gum nɛni
     
     
🤳    Bà n tii soora
     
     
👶    Bii wi
     
     
🧒    Bii wi
     
     
👦    Bii tɔn durɔ
     
     
👧    Bii tɔn kurɔ
     
     
🧑    Tɔnu u
     
     
👱    Ka wii bakaru
     
     
👨    Tɔnu u
     
     
🧔    Tɔnu win toba
     
     
🧔‍♂️    Durɔ u win toba
     
     
🧔‍♀️    Kurɔ u win toba
     
     
👨‍🦰    Durɔ seri swɛ̃ɛ
     
     
👨‍🦱    Durɔ ka wɛrɛku
     
     
👨‍🦳    Durɔ seri kpiri
     
     
👨‍🦲    Wii kpara
     
     
👩    Kurɔ u ra n ka du u n ka du
     
     
👩‍🦰    Kurɔ win seri swɛ̃rasia
     
     
🧑‍🦰    Wi u seri swɛ̃ɛ
     
     
👩‍🦱    Kurɔ wi, u yɛra
     
     
🧑‍🦱    Tɔnu u mɛnna
     
     
👩‍🦳    Kurɔ wi u seri kpiri
     
     
🧑‍🦳    Tɔnu seri
     
     
👩‍🦲    Wii kpara
     
     
🧑‍🦲    Tɔnu kpara
     
     
👱‍♀️    Sisu
     
     
👱‍♂️    Ka wuran sakara
     
     
🧓    Bukurobu
     
     
👴    Durɔ tɔkɔru
     
     
👵    Kurɔ guro guro
     
     
🙍    Baari kpam
     
     
🙍‍♂️    Baari kpam
     
     
🙍‍♀️    Baari kurɔbu
     
     
🙎    Wi u yen kabutua kabutua
     
     
🙎‍♂️    Tɔn durɔ kabutua kabutua
     
     
🙎‍♀️    Tɔn kurɔ u futua kabutua
     
     
🙅    Tɔnu wi u ka tɔnu gari mɔ̀
     
     
🙅‍♂️    Tɔn durɔ u gari yi mɔ̀
     
     
🙅‍♀️    Kurɔ wi u yasa u ka gari mɔ̀ u ku ra gari ko
     
     
🙆    Wi u ka tii gari mɔ̀
     
     
🙆‍♂️    Durɔ wi u yɔ̃ra u ka yɔ̃ra
     
     
🙆‍♀️    Kurɔ wi u yɔ̃ra
     
     
💁    Tɔnu u nɔmu sĩimɔ
     
     
💁‍♂️    Durɔ wi, u win nɔma sɔka
     
     
💁‍♀️    Wɔndia u nɔmu kukua
     
     
🙋    Tɔnu nɔma nɛni
     
     
🙋‍♂️    Tɔn durɔ nɔma nɛni
     
     
🙋‍♀️    Kurɔ u nɔma nɛni
     
     
🧏    Swaa soso
     
     
🧏‍♂️    Swaa soso
     
     
🧏‍♀️    U swaa soso
     
     
🙇    Ka tɔnu
     
     
🙇‍♂️    U ka kpara
     
     
🙇‍♀️    Wɔndia be, ba kpara


🤦    Tɔnu u win wuswaa sɔba
     
     
🤦‍♂️    Baronko
     
     
🤦‍♀️    Kurɔ gum mɛ
     
     
🤷    Tɔmba sɛ̃ɛnu
     
     
🤷‍♂️    Ben nɔma di
     
     
🤷‍♀️    Adama kurɔbu ba nɔma di
     
     
🧑‍⚕️    Wunɛ wi a yãaru marumɔ
     
     
👨‍⚕️    Tɔn kurɔbu
     
     
👩‍⚕️    Kurɔ wi u kurɔn yãa sɔro
     
     
🧑‍🎓    Bɔ̃ɔ u mɛɛra u nɛɛ,
     
     
👨‍🎓    Durɔ bɔ̃ɔ
     
     
👩‍🎓    Bii wɔndia mɛro
     
     
🧑‍🏫    Keu koosio
     
     
👨‍🏫    Tɔn durɔbu ka keu sɔ̃ɔsio
     
     
👩‍🏫    Tɔn kurɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
🧑‍⚖️    Siri kowo
     
     
👨‍⚖️    Siri kowo durɔbu
     
     
👩‍⚖️    Siri kowo
     
     
🧑‍🌾    Kurɔbu
     
     
👨‍🌾    Kurɔbu
     
     
👩‍🌾    Kurɔbu
     
     
🧑‍🍳    Kuka
     
     
👨‍🍳    Kuka durɔ
     
     
👩‍🍳    Kuka u dwaa mɔru kua
     
     
🧑‍🔧    Guro kowon sɔm kowobu
     
     
👨‍🔧    Wuruse sɔm kowobu
     
     
👩‍🔧    Kurɔbu
     
     
🧑‍🏭    Sɔm kowo
     
     
👨‍🏭    Sɔm kowo
     
     
👩‍🏭    Fabim sɔmburu kurɔ
     
     
🧑‍💼    Bɔɔru ta wãa ka bɔɔru ka bɔɔru
     
     
👨‍💼    Ba ka ben bɔkuɔ
     
     
👩‍💼    Kurɔ wi u raa ka win bandun dwaa di
     
     
🧑‍🔬    Swɛɛ ka swɛɛ
     
     
👨‍🔬    Swɛɛ swɛɛ
     
     
👩‍🔬    Swɛɛ swɛɛ
     
     
🧑‍💻    Guro guro
     
     
👨‍💻    Temɔ ka nɔm sɔm kowobu
     
     
👩‍💻    Bii tɔn kurɔbu
     
     
🧑‍🎤    Womusu
     
     
👨‍🎤    Baronko
     
     
👩‍🎤    Kurɔ womu
     
     
🧑‍🎨    Suru tamburoru
     
     
👨‍🎨    Nɛni tia
     
     
👩‍🎨    Tam suroru
     
     
🧑‍✈️    Awiti bom
     
     
👨‍✈️    Bokuru yara
     
     
👩‍✈️    Awĩi bom bikiamɔ
     
     
🧑‍🚀    Yen gbɛrɛki
     
     
👨‍🚀    Durɔ u gegerumɔ
     
     
👩‍🚀    Wee, gen wɔndia u gesi sokumɔ
     
     
🧑‍🚒    Piiminu
     
     
👨‍🚒    Pɔɔ tɛri
     
     
👩‍🚒    Kurɔ tiabun wuuru
     
     
👮    Wirugii
     
     
👮‍♂️    Sɔm kowobu
     
     
👮‍♀️    Wirugii wi u ra n wãa
     
     
🕵    Diñu ka win yĩiyɔbu
     
     
🕵️‍♂️    Durɔ u dimɔ
     
     
🕵️‍♀️    Diñu ka tɔn kurɔ
     
     
💂    Kɔ̃so
     
     
💂‍♂️    Durɔ durɔbu
     
     
💂‍♀️    Kurɔ kɔ̃so
     
     
🥷    Wi u tɛmanɔ
     
     
👷    Sɔm kowo bania
     
     
👷‍♂️    Sɔm kowo bania
     
     
👷‍♀️    Kurɔ u sɔmburu bania
     
     
🫅    Sina furɔ u doke
     
     
🤴    Sina bibu
     
     
👸    Sina bii tɔn kurɔ
     
     
👳    Wi u yasa wiru kpĩiru kua
     
     
👳‍♂️    Durɔ tɔnu u yasa wiru kpĩiru kua
     
     
👳‍♀️    Kurɔ be ba yasa wisi
     
     
👲    Wi u koo ka nùn bɔkua u ka nùn bɔkua u ka nùn bɔkua
     
     
🧕    Kurɔ wi u yasa seri
     
     
🤵    Tux bokobu
     
     
🤵‍♂️    Tux barɔ
     
     
🤵‍♀️    Tux barɔ ka kurɔ wi u sebua
     
     
👰    Wi u ǹ sanum weke u ka kpĩ u kun gãanu sebe
     
     
👰‍♂️    Wi u ǹ sanum weke u ka kpĩ u kun gãanu sebe
     
     
👰‍♀️    Kurɔ wi u ǹ sanum yãnu doke
     
     
🤰    Guriɔ nukurɔ
     
     
🫃    Guriɔ nukurɔ
     
     
🫄    Guriɔ nukurɔ
     
     
🤱    Yen nim wɛ̃ɛ ka yen bwãsu
     
     
👩‍🍼    Kurɔ wi u bii dimɔ
     
     
👨‍🍼    Durɔ wi u bii kpare
     
     
🧑‍🍼    Wi u bii dimɔ
     
     
👼    Gɔrado piiminu
     
     
🎅    Sankiris tɔnu
     
     
🤶    Yesu u nɛɛ, yesu kiritiban kurɔ
     
     
🧑‍🎄    Bɛrɛbɛrɛ kwìn mi ba ra n wãa
     
     
🦸    Tabu durɔ damgii
     
     
🦸‍♂️    Tɔnu tabu durɔ damgii
     
     
🦸‍♀️    Wɔndia wɔndia wi u tabu durɔ damgii
     
     
🦹    Bokorun kɔ̃surun sɔ̃
     
     
🦹‍♂️    Tɔmbu ba kɔ̃sure
     
     
🦹‍♀️    Wɔndia wi u sure u kɔ̃sa kua
     
     
🧙    Wooda yɛ̃robu
     
     
🧙‍♂️    Durɔ ka wooda yɛ̃ro
     
     
🧙‍♀️    Wooda yɛ̃robu
     
     
🧚    Bara nɛwa
     
     
🧚‍♂️    U deri u maa deri
     
     
🧚‍♀️    Bii wɔndia deri u maa deri
     
     
🧛    Pɛrɛsi yi
     
     
🧛‍♂️    Tɔmbun yɛm sĩimɔ
     
     
🧛‍♀️    Wɔndia sĩimɔ
     
     
🧜    Swɛ̃ɛ ka swɛ̃ɛ
     
     
🧜‍♂️    Swɛ̃ɛ tɔna
     
     
🧜‍♀️    Swɛ̃ɛ gbee
     
     
🧝    Wɛ̃ɛ piiminu
     
     
🧝‍♂️    Tɔnu u ra n wã
     
     
🧝‍♀️    Kurɔ bakaru sɔɔra
     
     
🧞    Wɛ̃ɛ bakaru
     
     
🧞‍♂️    Tɔmbun bwɛ̃ra
     
     
🧞‍♀️    Kurɔ bakaru sɔɔra
     
     
🧟    Tɔn duki ka nɛni
     
     
🧟‍♂️    Tɔn durɔbu ka nɛni
     
     
🧟‍♀️    Tɔn kurɔ duki ka tɔn kurɔ
     
     
🧌    Bà n yɛ̃ri
     
     
💆    Wi u dwem mɔru ye nɔmu bɛria
     
     
💆‍♂️    Durɔ u dwem dwem buram kua
     
     
💆‍♀️    Kurɔ wi u dwem mɔru ye wa
     
     
💇    Wìn seri ba koo ka bɔɔra
     
     
💇‍♂️    Durɔ u wiru bara
     
     
💇‍♀️    Kurɔ wi u seri wiru mɔ
     
     
🚶    Wi u sĩimɔ
     
     
🚶‍♂️    Wi u naasu kua
     
     
🚶‍♀️    Kurɔ wi u sĩimɔ
     
     
🧍    Wi u yɔ̃
     
     
🧍‍♂️    Wi u yɔ̃
     
     
🧍‍♀️    Kurɔ wi u yɔ̃
     
     
🧎    Wi u yiira
     
     
🧎‍♂️    Wi u yiira
     
     
🧎‍♀️    Kurɔ wi u yiira
     
     
🧑‍🦯    Wi u dɛki kpiki nɛni
     
     
👨‍🦯    Wi u dɛki kpiki nɛni
     
     
👩‍🦯    Kurɔ wi u dɛki kpiki nɛni
     
     
🧑‍🦼    Wi u sina kaa sɛɛri
     
     
👨‍🦼    Wi u sina kaa sɛɛri
     
     
👩‍🦼    Kurɔ wi u sina kaa n kpaa te kɔre.
     
     
🧑‍🦽    Wi u kaa sɛɛyasia u n kpaa kpɛɛkpɛɛku nɛni
     
     
👨‍🦽    Wi u sina u sɛ̃re
     
     
👩‍🦽    Kurɔ wi u sina kaa sɛ̃re
     
     
🏃    Wi u duka mɔ̀
     
     
🏃‍♂️    Tɔnu duka
     
     
🏃‍♀️    Wɔndia u duka duka
     
     
💃    Bii wi ba ka saari
     
     
🕺    Tɔnu u sabu
     
     
🕴    Wi u sebua u yarimɔ
     
     
👯    Wi u ka tori nɛni u ka swaa dɛ̃u
     
     
👯‍♂️    Tɔn durɔ wi u ka tori nɛni u ka swaa dɛ̃u
     
     
👯‍♀️    Kurɔ wi u saburo nɛni
     
     
🧖    Wi u sãa yam bururam
     
     
🧖‍♂️    Nukɔmginu sɔɔ tɔn durɔ u koo dobi kpa u nukɔmginu ko.
     
     
🧖‍♀️    Nukɔmginu sɔɔ, kurɔ u koo nukɔra.
     
     
🧗    Tɔmba tãa
     
     
🧗‍♂️    Tɔmba guunun di
     
     
🧗‍♀️    Wɔndia u tãa
     
     
🤺    Tɔnu win takobi
     
     
🏇    Sakare
     
     
⛷    Be ba raa tabu mɔ̀
     
     
🏂    Gbɛɛri ka guribu
     
     
🏌    Bà n gunɔ so, bà n gunɔ so
     
     
🏌️‍♂️    Durɔ wi, u gof
     
     
🏌️‍♀️    Gungunu wefani
     
     
🏄    Tɔnu baayere sɛ̃ɛ
     
     
🏄‍♂️    Durɔ u ka nim sɛ̃re
     
     
🏄‍♀️    Bii u nim wuramɔ
     
     
🚣    Goo tii u bɔsu kpaasi
     
     
🚣‍♂️    Goo tii u bɔsu kpaasi
     
     
🚣‍♀️    Wɔndia u bɔsu.
     
     
🏊    Tɔnu kusu
     
     
🏊‍♂️    Kasum bakaru
     
     
🏊‍♀️    Kurɔn baa
     
     
⛹    Tɔnu u ka bitara
     
     
⛹️‍♂️    Durɔ u maa bitara
     
     
⛹️‍♀️    Kurɔ u bitara
     
     
🏋    Bà n ka tɔnu diiri
     
     
🏋️‍♂️    Durɔ bakarun dãa
     
     
🏋️‍♀️    Wɔndia u tori
     
     
🚴    Wi u koo kpĩ u nɛnɛ
     
     
🚴‍♂️    Wi u koo kpĩ u nɛnɛ
     
     
🚴‍♀️    Wi u koo kpĩ u nɛnɛbu sɔni
     
     
🚵    Tɔnun binu koo kpĩ u n wãa guunun bera gia
     
     
🚵‍♂️    Guunun binu
     
     
🚵‍♀️    Biba wɔndia guunun binu
     
     
🤸    Tɔnu tà n nɔɔ gaa kua
     
     
🤸‍♂️    Durɔ goo tà n tãa
     
     
🤸‍♀️    Bii wi, u tà n nɔɔ mɛɛra
     
     
🤼    Tɔn durɔbu ba nɔɔ tia kua
     
     
🤼‍♂️    Durɔ wi, u sannamɔ
     
     
🤼‍♀️    Wɔndia wi, u sankumɔ
     
     
🤽    Nim takirim bà n nim mɔ
     
     
🤽‍♂️    Durɔ u nim takirimɔ
     
     
🤽‍♀️    Wɔndia nim takam kua
     
     
🤾    Wi u yagu bɔɔrimɔ
     
     
🤾‍♂️    Bɔɔra baka u ka bɔɔra u ka bɔɔra
     
     
🤾‍♀️    Bii bà n yagu basi
     
     
🤹    Goo u sakokowa
     
     
🤹‍♂️    Tɔn wɔwa u maa kokowa
     
     
🤹‍♀️    Wɔndia u maa sakokowa
     
     
🧘    Litho wi u sãa ka gbãa
     
     
🧘‍♂️    Litho ka gbãa
     
     
🧘‍♀️    Litho ka wuri
     
     
🛀    Wi u wobure
     
     
🛌    Dweeya kpin yeru
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Tɔn be ba nɔma nɔma doke
     
     
👭    Wi u nɔma kukua
     
     
👫    Tɔn kurɔbu ka tɔn durɔbu
     
     
👬    Tɔn durɔ wi u nɔma dwiiya
     
     
💏    Ka bɔria
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Durɔ turi
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Wue wi, u ka wue turi
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Ka kurɔ
     
     
💑    Ben wirugii
     
     
👩‍❤️‍👨    Tɔn kurɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👨‍❤️‍👨    Tɔn durɔ ka tɔn durɔ


👩‍❤️‍👩    Kurɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👪    Yɛnu gèn yɛnu ba mɔ̀
     
     
👨‍👩‍👦    Tɔn durɔbu ka tɔn kurɔn bii
     
     
👨‍👩‍👧    Tɔn kurɔn tɔn durɔbu
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Tɔn kurɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Tɔn kurɔn bii tɔn kurɔ
     
     
👨‍👨‍👦    Tɔn durɔbu ka tɔn durɔ
     
     
👨‍👨‍👧    Tɔn durɔ tɔn durɔbu
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Tɔn kurɔbu tɔn kurɔbu
     
     
👩‍👩‍👦    Tɔn kurɔn bii tɔn durɔbu
     
     
👩‍👩‍👧    Tɔn kurɔ tɔn kurɔ
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Tɔn kurɔ tɔn kurɔbu bii tɔn durɔ
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Tɔn kurɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Tɔn kurɔ bii tɔn kurɔ
     
     
👨‍👦    Tɔn durɔbu ka tɔn durɔ
     
     
👨‍👦‍👦    Tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👨‍👧    Tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu
     
     
👨‍👧‍👦    Tɔn kurɔbu bii tɔn durɔbu
     
     
👨‍👧‍👧    Tɔn kurɔbu bii tɔn kurɔbu
     
     
👩‍👦    Tɔn kurɔn bii
     
     
👩‍👦‍👦    Tɔn kurɔn bii tɔn durɔ
     
     
👩‍👧    Tɔn kurɔn bii
     
     
👩‍👧‍👦    Tɔn kurɔn bii tɔn kurɔ
     
     
👩‍👧‍👧    Tɔn kurɔ bii tɔn kurɔ
     
     
🗣    Gari gerubu
     
     
👤    Kukuo
     
     
👥    Kukuo
     
     
🫂    Tɔmba bɔsu
     
     
👣    Naasu ka naasu
     
     
💪    Furɔ ga wiru mara
     
     
🦾    Cocowa
     
     
🦿    Kɔbi bekuru
     
     
🦵    Tãa
     
     
🦶    Naasu
     
     
👂    Swaa su ka swaa su
     
     
🦻    Swaa nɔɔsiewa
     
     
👃    Wɛ̃ru wɛ̃ru
     
     
🧠    Laakari ka win laakari
     
     
🫀    Wurusu ka gɔ̃ru
     
     
🫁    Lika maamari
     
     
🦷    Nɛni
     
     
🦴    Kukunu
     
     
👀    Nɔni
     
     
👁    Nɔni
     
     
👅    Yara
     
     
👄    Nɔɔ ga nɔɔra
     
     
🫦    Nɔɔ ga nɔɔ dɔwa
     
     
🦰    Seri swɛ̃ɛ
     
     
🦱    Yɛɛ yi yi ra n wãa
     
     
🦳    Seri kpiki
     
     
🦲    Ka win wiru
     
     
🏻    Wasi wɛ̃ɛ ka yin wasi
     
     
🏼    Sika kun wasi
     
     
🏽    Wɛ̃ɛ yin wasi
     
     
🏾    Sĩiyɔ yi yi duka mɔ
     
     
🏿    Gɔ̃ru ga sĩimɔ
     
     
💋    Bà n turia
     
     
💌    Kĩru
     
     
💘    Sɛ̃ɛ yi yi yi dɛ̃ɛ
     
     
💝    U maa win gɔ̃ru sĩimɔ
     
     
💖    Gɔ̃ru ga ballimɔ
     
     
💗    Nuku dobu
     
     
💓    Nukuru burisinɛ
     
     
💞    Gɔ̃ru ga sĩimɔ
     
     
💕    Gɔ̃ru yiru
     
     
💟    Buraru kua win gɔ̃ru
     
     
❣    Win nukuru sankire
     
     
💔    Gɔ̃ru ga bɔɔra
     
     
❤️‍🔥    Gɔ̃ru ga ballimɔ
     
     
❤️‍🩹    Gɔ̃ru sɔmburu kua
     
     
❤    Win gɔ̃ru ga ra n weenɛ
     
     
🩷    Wɛɛ wurusu ka wurusu ka wurusu
     
     
🧡    Win gɔ̃ru sɔɔra win gɔ̃ru kpuro
     
     
💛    Wĩiru ka wĩiru ka wĩiru
     
     
💚    Ka gɔ̃ru
     
     
💙    Ka wɛ̃ɛ booru
     
     
🩵    Sisu gaaduragii
     
     
💜    Fondi u ka sika weenɛ
     
     
🤎    Kpakpa wurusu ka nuku dobu
     
     
🖤    Gɔ̃ru ga ra n ka bu nɛnɛ
     
     
🩶    Gɔ̃ru wɛ̃ra
     
     
🤍    Gɔ̃ru buri
     
     
💯    Wuba ka wuba
     
     
💢    Mɔru seewa
     
     
💥    Naa gira
     
     
💫    Wɔ'nɔ tundo
     
     
💦    Menoru ya ra n wurure
     
     
💨    Ye ya yɔ̃ra, ye ya ǹ dam mɔ
     
     
🕳    Jambin wɔllɔ
     
     
💣    Bom bakam
     
     
💬    Sesaru bakare
     
     
👁️‍🗨️    Serun nɔni ya sisu mɔ
     
     
🗨    Sesli wii
     
     
🗯    Ka mɔru nɔm geuɔ
     
     
💭    Labaari ka wasin gari
     
     
💤    Barun yirun bunu
     
     
🐵    Basɔnnu
     
     
🐒    Manden dii
     
     
🦍    Kolla wuuru
     
     
🦧    Kolla
     
     
🐶    Bɔ̃ɔ wuswaa
     
     
🐕    Bɔ̃ɔ
     
     
🦮    Gari gɛɛ su ka kurɔ nɛni
     
     
🐕‍🦺    Sɔmburu kua bɔna
     
     
🐩    Te u bɔ̃ɔ ka bɔ̃nu saabu
     
     
🐺    Dɛmaku dɛ̃ɛ
     
     
🦊    Bɔku bakare
     
     
🦝    Yaa gɔm yasi basansi
     
     
🐱    Turi wuswaa
     
     
🐈    Katintin bɛkɛ
     
     
🐈‍⬛    Tuu wɔ̃ku
     
     
🦁    Gbee sunɔ
     
     
🐯    Taika wuswaa
     
     
🐅    Taika guro
     
     
🐆    Ka musuku
     
     
🐴    Wuswaa
     
     
🫎    Digerive u ka dii
     
     
🫏    Kɛtɛku
     
     
🐎    Dumi
     
     
🦄    Yaa gɔbi turo
     
     
🦓    Naa wuro
     
     
🦌    Nɛmu ka nɛmu
     
     
🦬    Kɛtɛ gbeeku
     
     
🐮    Naa wuswaa
     
     
🐂    Naa kinɛru
     
     
🐃    Nim ka nim
     
     
🐄    Naa nɛɛ
     
     
🐷    Kurusɔ wuswaa
     
     
🐖    Kurusɔ
     
     
🐗    Kurusɔ gbãa
     
     
🐽    Kurusɔ wɛ̃ru
     
     
🐏    Ba sɛ̃ɛnu kɔsuka
     
     
🐑    Yaa sabe ni
     
     
🐐    Boo
     
     
🐪    Yooyoosu
     
     
🐫    Yooyoosu yiru
     
     
🦙    Guruban yooyoo
     
     
🦒    Nin yifia
     
     
🐘    Erebwanti
     
     
🦣    Emperori ye ya kua yemri
     
     
🦏    Wirugiru
     
     
🦛    Behemot
     
     
🐭    Tĩra
     
     
🐁    Burura ka sɛ̃ɛ
     
     
🐀    Gunɔ kɔnnu
     
     
🐹    Kɔba
     
     
🐰    Tabu furɔ
     
     
🐇    Saari
     
     
🐿    Wuri ka wuri
     
     
🦫    Bore
     
     
🦔    Win kiraru wien wiru piipii
     
     
🦇    Bosu ka bakanu
     
     
🐻    Wiis
     
     
🐻‍❄️    Gbee sunɔ
     
     
🐨    Nɛna nɛnɛm
     
     
🐼    Ta kunduku
     
     
🦥    Yikuru ta ra n sãa
     
     
🦦    Adama u swaa daki u nɛɛ, u koo kure
     
     
🦨    Kɔkosu kɔ̃sa
     
     
🦘    Amɛri háli
     
     
🦡    Bɛtin kone
     
     
🐾    Nnu u yĩreru kua
     
     
🦃    Turki
     
     
🐔    Goo dɔɔ
     
     
🐓    Goo dɔɔ
     
     
🐣    Sĩiru ka sĩiru ka sĩiru
     
     
🐤    Gunɔ si
     
     
🐥    Sisu nu ka sĩisu kua
     
     
🐦    Gunɔ si
     
     
🐧    Penguin surema
     
     
🕊    Kparukonu
     
     
🦅    Yabereru
     
     
🦆    Wi u koo wiru di u ka wiru di
     
     
🦢    Sɔra,
     
     
🦉    Boobooru bakaru
     
     
🦤    Gunɔ
     
     
🪶    Sansu
     
     
🦩    Gunɔ ge dweemɔ
     
     
🦚    Kɛsu
     
     
🦜    Wi u ka nɔɔ tia kua u ka nɔɔ tia kua
     
     
🪽    Baa sanu
     
     
🐦‍⬛    Gunɔ si
     
     
🪿    Sɔra
     
     
🐸    Surenu nu kua
     
     
🐊    Leviatani
     
     
🐢    Wɔnwɔn wɔnwɔn
     
     
🦎    Tokoroba
     
     
🐍    Waa ya waa
     
     
🐲    Binti binti ye, ya wuswaa mɔ
     
     
🐉    Dwii binti ye,
     
     
🦕    Yi sirii
     
     
🐳    Nim kumi kua
     
     
🐋    Kua kumi
     
     
🐬    Dolnin taanu kua u ka da u n wãa win mi
     
     
🦭    Ba yĩreru koosi
     
     
🐟    Swɛ̃ɛ
     
     
🐠    Swɛ̃ɛ nuku sankiranu
     
     
🐡    Pɔlisi swɛ̃ɛ swɛ̃ɛ
     
     
🦈    Bakosu
     
     
🐙    Dãa ka swɛ̃ɛ
     
     
🐚    Sɛ̃ɛ yi yi kɔbi
     
     
🪸    Koraan goru
     
     
🪼    Nim mɛro
     
     
🐌    Bisu yi
     
     
🦋    Sisu
     
     
🐛    Wìn wiru ta wãa
     
     
🐜    Diro
     
     
🐝    Ka tĩri
     
     
🪲    Ben tɛni ni
     
     
🐞    Na bɛɛ dam
     
     
🦗    Gɛrɔ
     
     
🪳    Babatua
     
     
🕷    Dɛka nɔɔba tia
     
     
🕸    Nɛnnɛwa mi ba ra ka nɛnɛ
     
     
🦂    Naa dɛka
     
     
🦟    Basunɔ
     
     
🪰    Yɔ̃ɔwa
     
     
🪱    Ka gasi
     
     
🦠    Yaa sabi
     
     
💐    Sisu sɛ̃ke
     
     
🌸    Sakura
     
     
💮    Burusu basi
     
     
🪷    Liti
     
     
🏵    Gurado
     
     
🌹    Rose
     
     
🥀    Basi basi
     
     
🌺    Ka geri
     
     
🌻    Sɔnnu
     
     
🌼    Wɛ̃ɛ wurusu ka wɛ̃ɛ wurusu
     
     
🌷    Yin kooro
     
     
🪻    Baama bii
     
     
🌱    Gunɔ kpii
     
     
🪴    Dãru baatere duura
     
     
🌲    Dãa kpii
     
     
🌳    Ka boti
     
     
🌴    Baam dãa
     
     
🌵    Nɛnio
     
     
🌾    Bɔɔru bà n bɔɔra
     
     
🌿    Sii baki si
     
     
☘    Yabasi itara
     
     
🍀    Yakasu nnɛ
     
     
🍁    Dɛu si te, te ta kua tà n kua
     
     
🍂    Ka bosu
     
     
🍃    Bãa kpaa te woo ga sosimɔ
     
     
🪹    Bà n bãarimɔ
     
     
🪺    A sɛ̃sɔnu kuo
     
     
🍇    Resɛm binu
     
     
🍈    Bururu kua
     
     
🍉    Ka gbɛna, ka bɔɔra, ka bɔɔra
     
     
🍊    Aorandun di
     
     
🍋    Bua' pos
     
     
🍌    Pinana ua
     
     
🍍    Kano tilasi
     
     
🥭    Mango
     
     
🍎    Apolo swɛ̃ɛ
     
     
🍏    Apoo si su kusu
     
     
🍐    Tem sura
     
     
🍑    Sika giro
     
     
🍒    Sikura
     
     
🍓    Ba bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ
     
     
🫐    Sika boobooru
     
     
🥝    Sannu kowon yiya
     
     
🍅    Kamandesi
     
     
🫒    Olifin gum
     
     
🥥    Ni ni
     
     
🥑    Tem tirin
     
     
🍆    Sɔsɔ ya wãa
     
     
🥔    Baa tamaa
     
     
🥕    Hurokonu
     
     
🌽    Manika wii
     
     
🌶    Ta nɔɔra ta n wãa
     
     
🫑    Gunɔnu twee
     
     
🥒    Kɔnnɔn bwese bweseka
     
     
🥬    Yabura basi
     
     
🥦    Pinnifu
     
     
🧄    Galiki
     
     
🧅    Anian ganim
     
     
🍄    Win tem
     
     
🥜    Wɛ̃ɛ si
     
     
🫘    Beba ba n ka bu nɛ. ba n ka bu nɛ
     
     
🌰    Dunian dunian
     
     
🫚    Keus
     
     
🫛    Gña
     
     
🍞    Pɛ̃ɛ
     
     
🥐    Kɔba ka bɔkɔnu
     
     
🥖    Pɛ̃ɛ dɛ̃ɛbu
     
     
🫓    Pɛ̃ɛ bakaru
     
     
🥨    Pɛ̃ɛ ye ya bɔru mɔ
     
     
🥯    Pɛ̃ɛ sɔɔra
     
     
🥞    Baanketi
     
     
🧇    Durɔ pɛ̃ɛ
     
     
🧀    Kpaasi ka biliija (u ka bɛrikosi)
     
     
🍖    Yaa yi
     
     
🍗    Gunɔ te ta kua
     
     
🥩    Yaa ye ya kua
     
     
🥓    Atiti baatere
     
     
🍔    Bɔɔni
     
     
🍟    Kudu
     
     
🍕    Bisaa


🌭    Ka bãɔra
     
     
🥪    Yi yi nɔɔra
     
     
🌮    Manika te ta kua
     
     
🌯    Mɛkisiki tim sari
     
     
🫔    Manika mɛɛri
     
     
🥙    Asiri gurubi
     
     
🧆    Sela yi yi nɔɔra
     
     
🥚    Sɛ̃ɛnu ka sɛ̃ɛnu
     
     
🍳    Kpaka ye ya koo wurura
     
     
🥘    Dĩa bɛra
     
     
🍲    Dĩa wekeru
     
     
🫕    Dɔ̃ɔ bakaru
     
     
🥣    U ka gbɛ̃ɛ yi lɛburun na
     
     
🥗    Dãabun nuku sankiranu
     
     
🍿    Kobu kobu
     
     
🧈    Ka gum
     
     
🧂    Bɔru
     
     
🥫    Dĩa ni ba ra ka sure
     
     
🍱    Su bosi ni nu kua ka wɛ̃ɛ
     
     
🍘    Pɛ̃ɛ ba ra n ka bu nɛ.
     
     
🍙    Dĩanu sɔɔra
     
     
🍚    Ramu
     
     
🍛    Kamakoya
     
     
🍜    Gasa ka torasa
     
     
🍝    Pania itali
     
     
🍠    Garisiri baari
     
     
🍢    Ka bà n yɔ̃ra
     
     
🍣    Sushi
     
     
🍤    Fui tɔn gora
     
     
🍥    Keek türu
     
     
🥮    Wɔ̃ɔn pɛ̃ɛ
     
     
🍡    Danlu
     
     
🥟    Jiibobo
     
     
🥠    Tetere petro
     
     
🥡    Boosi yi yi ka nɔɔ tia kua yi yi ka nɔɔ tia kua
     
     
🦀    Daaru bo
     
     
🦞    Hundunikosu
     
     
🦐    Hundunian diirimɔ
     
     
🦑    Swɛ̃ɛ tono
     
     
🦪    Ye ssye ni, ni
     
     
🍦    Ice cream
     
     
🍧    Riba taitai
     
     
🍨    Ice cream
     
     
🍩    Bururu ka tori
     
     
🍪    Ye ba kua ka kĩru
     
     
🎂    Keu
     
     
🍰    Wisi dĩa burisi
     
     
🧁    Gato keu
     
     
🥧    Dĩa bem bae
     
     
🍫    Sokola
     
     
🍬    Kɔnkɔnsu ka bɔɔsu ka bɔɔsu
     
     
🍭    Ten bokuruba ye ya wãa mi, ya ka ye weenɛ
     
     
🍮    Win baaru garu
     
     
🍯    U weru firanafiru
     
     
🍼    Mɛri u ka bii kpara
     
     
🥛    Ka nɔra
     
     
☕    Tam nɔra
     
     
🫖    Tibasi
     
     
🍵    U ku ra bibi
     
     
🍶    Ka bakaru
     
     
🍾    Bwɛ̃ra ka dãa
     
     
🍷    Tam nɔra nɔra
     
     
🍸    Zili kongkobun yora
     
     
🍹    Maninɛ nɔrusu
     
     
🍺    Boaw tam nɔra
     
     
🍻    Swɛrun tam kokumɔwa. swɛrun tam kokumɔwa
     
     
🥂    Nɔra nɔɔri
     
     
🥃    Win mɔrun nɔra kĩi
     
     
🫗    Nge bɔran bɔran
     
     
🥤    Dãa ye ya ka nɔra nɛni
     
     
🧋    Te ti te kurɔro
     
     
🧃    Nɔni bom
     
     
🧉    N weenɛ bu ka tɔnu
     
     
🧊    Nim wɔ̃kun
     
     
🥢    Aji ka nim
     
     
🍽    Kɔkɔrun yakiba
     
     
🍴    Kɔnnɔn sɛ̃ɛnu
     
     
🥄    Moi
     
     
🔪    Nɔɔba nnɛre, nɔɔba nnɛre
     
     
🫙    Nim bakam
     
     
🏺    Toori yiru
     
     
🌍    Erropa ka afriyan tiiyɔ̃ra
     
     
🌎    Yoba ba koo ka doona ba nɛɛ, ba koo ka doona
     
     
🌏    Efaraitiba ba sɔ̃ɔsiru garu kua ma asiri ka
     
     
🌐    Woodan wãara bɛnyabenin guurun di
     
     
🗺    Baari ka handunian baari
     
     
🗾    Tirin tem nɔɔ mwɛɛru ta kpam mɔ
     
     
🧭    Kaku
     
     
🏔    Guuru
     
     
⛰    Guuru wɔllɔ
     
     
🌋    Warin suru
     
     
🗻    Guuru garu
     
     
🏕    Nanum nɔɔ bɔɔrimɔ
     
     
🏖    Ka bɛka ba yɔ̃rasia
     
     
🏜    Tem mi gãanu ku ra kpi
     
     
🏝    Adama u ǹ gãanu gaa mɔ
     
     
🏞    Isipwan di
     
     
🏟    Stasi
     
     
🏛    Bana tɔnu
     
     
🏗    Ba ka bandu dii
     
     
🧱    Bɔriki
     
     
🪨    Kpee bakaru
     
     
🪵    À n kua,
     
     
🛖    Uma u wãa
     
     
🏘    Yɛnu diro
     
     
🏚    Yɛnu kusia
     
     
🏠    Dii te ta dimɔ
     
     
🏡    Dãa diru te ta wãa diru sɔɔ
     
     
🏢    Wuku kua
     
     
🏣    Tirenu ye ya wãa sipan temɔ
     
     
🏤    Yi yi ra ka yi
     
     
🏥    Nnɛri su ka yɔɔru nɛ
     
     
🏦    Banki ka diro
     
     
🏨    Sɔm weroru
     
     
🏩    Kĩru mi ba ra ka kĩru ko
     
     
🏪    Tɛɛru garin di
     
     
🏫    Kɔndia
     
     
🏬    Kɔnnɔsu
     
     
🏭    Fabara ka fabara
     
     
🏯    Batɛɛri
     
     
🏰    Batɛɛri
     
     
💒    Kurɔ kpaa te,
     
     
🗼    Kɔnnɔ tokyo
     
     
🗽    Ka bũu wi u sãa bũu
     
     
⛪    Keu bakaru
     
     
🕌    Sɛɛri
     
     
🛕    Tabu sabe te, hindu
     
     
🕍    Yuuban churɔ
     
     
⛩    Gusunɔn sisire u nɛɛ, atato.
     
     
🕋    Wɔllu diru
     
     
⛲    Koka
     
     
⛺    Kuu bekurugiru
     
     
🌁    Ajete te, te
     
     
🌃    Yam bururasia burura wɔ̃ku te ta ballimɔ
     
     
🏙    Wuu ge ba mɔ̀ gɛɛ
     
     
🌄    Sɔ̃ɔ yari yeru ta wãa guunun bera gia
     
     
🌅    Sɔ̃ɔ yari yerun di
     
     
🌆    Wuu ge ba mɔ̀ yoka mi,
     
     
🌇    Sɔ̃ɔ u sɔ̃ɔ
     
     
🌉    Ita shinu wɔ̃kuru
     
     
♨    Kowon seri
     
     
🎠    Dãa ka maa
     
     
🛝    Yɔ̃ra batɛmu ka yɔ̃ra
     
     
🎡    Mɔrɔnu ka uruu
     
     
🎢    Mantinin kɛkɛ yi ka di
     
     
💈    Ka sɛ̃ɛ
     
     
🎪    Kuu bekurugiru sĩa
     
     
🚂    Kɛkɛ ye ba mɔ̀ mɛro bisi
     
     
🚃    Gaaresi yi yi kɛkɛba kua
     
     
🚄    Gbinnɛ ka nɛnɛm
     
     
🚅    Boot kamaruse
     
     
🚆    Kamaruse
     
     
🚇    Gurusu ka yɔ̃su
     
     
🚈    Kookoosu doona
     
     
🚉    Yɔ̃ra
     
     
🚊    Goru kɔsia
     
     
🚝    Yen kɔkɔrɔ ye ya weenɛ.
     
     
🚞    Garin garin di guunɔ
     
     
🚋    Goru kɔsia
     
     
🚌    Bɔsi
     
     
🚍    Bɔɔsi te tɔnu u ka nùn yinna
     
     
🚎    Fɛperi yi yi koo yari
     
     
🚐    Kɛkɛ piiminu
     
     
🚑    Sabun kɛkɛ ye ba ra ka faaba ko
     
     
🚒    Dɔ̃ɔ di
     
     
🚓     n ka kɛkɛ ye bɔɔri
     
     
🚔    Durɔ goo u ka nùn yinna
     
     
🚕    Taksi kpãara
     
     
🚖    Tɔnu goo u ka nùn yinna
     
     
🚗    Kaa ka wa
     
     
🚘    Durɔ goo u ka nùn yinna
     
     
🚙    Taaru bà n kua
     
     
🛻    Booro bakare
     
     
🚚    Booro kɛkɛba sɔɔwa
     
     
🚛    Ma u banda
     
     
🚜    Furari
     
     
🏎    Ba ra n baare
     
     
🏍    Mɔrɔsu ka mɔrɔsu
     
     
🛵    Mɔru baka
     
     
🦽    Kaa sɛ̃ɛre
     
     
🦼    Ba kaa sɛɛyasire
     
     
🛺    Kpam ka dam
     
     
🚲    Nɛku ge ga nɛnɛbu kua
     
     
🛴    Di yi di
     
     
🛹    Bara ka sɛ̃ɛnu
     
     
🛼    Gaba ka bara gaba
     
     
🚏    Kɔndia ye ba kua ka sɛ̃ɛri
     
     
🛣    Kaa kpao
     
     
🛤    Yen sanu sanu
     
     
🛢    Dãa bakare
     
     
⛽    Wi u ka kpin wurusu
     
     
🛞    Uruu kɛkɛban uruu
     
     
🚨    Kĩru bara ye, ya sãawa nge fitila
     
     
🚥    Fitila gara sãawa
     
     
🚦    Dirukobun tirarun garirɔ
     
     
🛑    Baama ba yɔ̃ra
     
     
🚧    Bana ye
     
     
⚓    Yɔ̃ra yi n ka wɛ̃ɛ yi n ka wãa
     
     
🛟    Tamaa burenu
     
     
⛵    Boora bakare
     
     
🛶    Goo wa mi
     
     
🚤    Bɔsu ge,
     
     
🛳    Goo nimkuu ge ba mɔ̀ bɔri yɛndu
     
     
⛴    Nim wɔ̃ku bakaru
     
     
🛥    Mɔruti bɔɔri
     
     
🚢    Goo te ba mɔ̀ ka sɛ̃ɛ
     
     
✈    Baali
     
     
🛩    Baanu piiminu
     
     
🛫    Baanire u yɔ̃ɔwa
     
     
🛬    Baali u tura
     
     
🪂    Ka bɛka
     
     
💺    Sina kaa n siriru
     
     
🚁    Nɔɔri wuuru
     
     
🚟    Turetiren garin bwɛ̃
     
     
🚠    Sonan di guunun bera
     
     
🚡    Piitin di
     
     
🛰    Kperi
     
     
🚀    Dɔ̃ɔ bakaru
     
     
🛸    Ka crom
     
     
🛎    Bero wìn wero an gbɛru
     
     
🧳    Ka win wem
     
     
🚪    Kɔnnɔn kɔnnɔn
     
     
🛗    Elem tia
     
     
🪞    Bɛrɛtɛkɛ yi yi sɛ̃ɛnu kua
     
     
🪟    Penige
     
     
🛏    Kpin yeru
     
     
🛋    Ka fitila
     
     
🪑    Sina kitaru
     
     
🚽    Ba ra n wãa yam mi ba ra n wãa
     
     
🪠    Kpee bɛkɛ
     
     
🚿    Gbac yà n zusu
     
     
🛁    Tebururun bwãri
     
     
🪤    Guro guro
     
     
🪒    Mwariro
     
     
🧴    Bwãa sero
     
     
🧷    Bà n yɔ̃ra
     
     
🧹    Pɔiru
     
     
🧺    Birenu sɔɔ
     
     
🧻    Peri tia
     
     
🪣    Kaku ka sɛ̃ɛnu ka sɛ̃ɛnu
     
     
🧼    Furum
     
     
🫧    Basi si
     
     
🪥    Wi u ka wi tonu bweri
     
     
🧽    Tà n kua
     
     
🧯    Nasia te u kua
     
     
🛒    Baaru baari
     
     
⌛    Saa ye ya tura
     
     
⏳    Saa ye ya ǹ yabu
     
     
⌚    Mɛɛri
     
     
⏰    Tɔmbun sɔm kowon
     
     
⏱    Sekura
     
     
⏲    Saa ye sɔɔ
     
     
🕰    Diburan sɔ̃ɔ sore
     
     
🕛    Diburu sɔ̃ɔ
     
     
🕧    Deburu ka bɔnu
     
     
🕐    Ala una
     
     
🕜    Ala una
     
     
🕑    Tia yiru
     
     
🕝    Tia yiru
     
     
🕒    Sɔ̃ɔ ita
     
     
🕞    Tia ita
     
     
🕓    Sɔ̃ɔ nnɛse
     
     
🕟    Tia nnɛwa
     
     
🕔    Sɔ̃ɔ nɔɔbu
     
     
🕠    Nim nɔɔbu
     
     
🕕    Sɔ̃ɔ nɔɔba tia
     
     
🕡    Tia nɔɔba tia
     
     
🕖    Sɔ̃ɔ nɔɔba yiru
     
     
🕢    Wɔllu ka tia
     
     
🕗    8 tia
     
     
🕣    Aoru ka bɔnu
     
     
🕘    Sɔ̃ɔ nɔɔba tia
     
     
🕤    Wɔkura nɔɔba tia
     
     
🕙    Tia wɔkuru
     
     
🕥    Tia wɔkuru
     
     
🕚    Wɔkuru ka wɔkuru
     
     
🕦    Wunɛ ala una
     
     
🌑    Suru nɔɔra
     
     
🌒    Gura ka suru
     
     
🌓    Gura ka suru
     
     
🌔    Gura ka suru
     
     
🌕    Suru
     
     
🌖    Yam wɔ̃ɔn wɔrusu sarun di
     
     
🌗    Gura ka suru
     
     
🌘    Suru kpaasi
     
     
🌙    Suru nɔɔra
     
     
🌚    Suru nɔɔra
     
     
🌛    Gura ka suru
     
     
🌜    Gura ka suru
     
     
🌡    Taururu dĩanu ka taururu ka taururu
     
     
☀    Sɔ̃ɔ u ra n ka nɛ


🌝    Suru wuswaa
     
     
🌞    Sɔ̃ɔ nɔɔra
     
     
🪐    Birika ka burisina
     
     
⭐    Kperi
     
     
🌟    Kperi ballimɔ
     
     
🌠    Suru nɔɔra
     
     
🌌    Sii galɛri
     
     
☁    Guru wii buri
     
     
⛅    Sɔ̃ɔ buri yi kpa
     
     
⛈    Guru maakinu ka guru maakinu
     
     
🌤    Sɔ̃ɔ u guru wii wuroru kɔra
     
     
🌥    Sɔ̃ɔ guru wii wuroru ga kɔra
     
     
🌦    Sɔ̃ɔ buri te ta kɔre, ma guru wii buri te, ta wãa
     
     
🌧    Guru wii bakaru ta ra nɛ
     
     
🌨    Guru wii buri
     
     
🌩    Guru maakinu nu guru maakinu kua
     
     
🌪    Woo ga sɛ̃ɛ
     
     
🌫    Gbee si su wãa
     
     
🌬    Woo ga wuswaa mɔ̀
     
     
🌀    Woo bɔkɔ
     
     
🌈    Sisiru
     
     
🌂    Ye ka ye, ye ya ka ye nɔki,
     
     
☂    Ka bɛka
     
     
☔    Ka sɛ̃ɛri
     
     
⛱    Ka yɛɛ
     
     
⚡    Bà n yɔ̃ra
     
     
❄    Tinin wɛ̃su
     
     
☃    Tinin dãa ka tinin dãa ka tinin dãa
     
     
⛄    Gãa ni nu ǹ kpara mi, nu koo kpĩ nu n wãa
     
     
☄    Basia ma
     
     
🔥    Dɔ̃ɔ yari
     
     
💧    Buro ka buro
     
     
🌊    Nim bakare
     
     
🎃    Fitila ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia,
     
     
🎄    Sankiris dãa
     
     
🎆    Baka baka
     
     
🎇    Baka baka
     
     
🧨    Ase bokosu
     
     
✨    Ye ya sãa nge wii
     
     
🎈    Burura bà n kua
     
     
🎉    Gɔ̃ru dora ka nuku dobu
     
     
🎊    Taika ye ya wuri nɔɔri ka ye ya wuri nɔɔri
     
     
🎋    Sɛ̃ɛ la wuran dãru
     
     
🎍    Buraru garu te ba kua ka sipɛrɛ
     
     
🎎    Seema
     
     
🎏    Swɛ̃ɛ yakurɔsimɔ
     
     
🎐    Baaba nɔɔra
     
     
🎑    Disi yiya
     
     
🧧    Ten bakare
     
     
🎀    Yèn yeru u koo kpĩ u n ka sĩ
     
     
🎁    Bwãarokunu sɔndi
     
     
🎗    Ka sika, ka sika
     
     
🎟    Tĩi yi ka yiya
     
     
🎫    Ka bɔɔru
     
     
🎖    Bɛɛn damu ka bɛɛn sanum
     
     
🏆    Wuna u ka sire
     
     
🏅    Sire bosu
     
     
🥇    Beruse
     
     
🥈    Gora.
     
     
🥉    Yĩsi itase
     
     
⚽    Bɔɔbu ka bɔɔbu ka bɔɔbu
     
     
⚾    Basebu ka basebu
     
     
🥎    Azutti baka
     
     
🏀    Baari ka
     
     
🏐    Bɔɔri yi
     
     
🏈    Ka bɔɔri, ka bɔɔri, ka bɔɔri
     
     
🏉    Poruro
     
     
🎾    Nɛni tenkuru
     
     
🥏    Dãa bakare
     
     
🎳    Win bogunu
     
     
🏏    Bosu babam
     
     
🏑    Bɛkɛɛni nɛni ye ya koo ka nɛni nɛni
     
     
🏒    Ice buri
     
     
🥍    O nɛni nɛni
     
     
🏓    Siimisi
     
     
🏸    Te to
     
     
🥊    Win baaba u nɔɔri
     
     
🥋    Gɔ̃ɔru ta ka yɔ̃ra te ta ka yɔ̃ra
     
     
🥅    Tra sabenun wɛ̃ɛ wɔllɔ
     
     
⛳    Kpi bakare
     
     
⛸    Sanu gaba (guunu gaba)
     
     
🎣    Dãa kuroru ka kɔkɔru ka kɔkɔru
     
     
🤿    Sɔm kowon wiru sanum mu n wãa nim sɔɔ
     
     
🎽    Sanmu
     
     
🎿    Sɛ̃ɛri ka sɛ̃ɛri
     
     
🛷    Kabakuru te
     
     
🥌    Ka bom disi
     
     
🎯    Gɔ̃ru ga ra n ka du
     
     
🪀    Deba ì n da konkonda
     
     
🪁    Limatin di
     
     
🎱    8 buri bakaru
     
     
🔮    Wuru bakaru ta sãawa nge wuru
     
     
🪄    Buruku bakaru
     
     
🧿    Narisnin sabunin bwese kɛra
     
     
🪬    Simesa
     
     
🎮    Game kowon
     
     
🕹    Kondore
     
     
🎰    Taika parisia
     
     
🎲    Taisu ka bɔɔri
     
     
🧩    Bogbeeku tɛɛsi
     
     
🧸    Tidi yaa gɔba
     
     
🪅    Kuka
     
     
🪩    Bɛki wusu ka bɛki si su wãa
     
     
🪆    Ka yatforoka
     
     
♠    Ka yiruse
     
     
♥    Ka win gɔ̃ru te u yasa u kua
     
     
♦    Diamonù n kua
     
     
♣    Ka nge mɛ ba ra yabi
     
     
♟    Tãa
     
     
🃏    Nɛni ka nɛni
     
     
🀄    Nuku ra yaa binti swɛ̃ɛ
     
     
🎴    Pirisu ka yaso
     
     
🎭    Sansu
     
     
🖼    Yɛm turi
     
     
🎨    Tam nɔm nɔɔribun tɛɛru
     
     
🧵    Naa nu tiru kua
     
     
🪡    Itutu
     
     
🧶    Ye" vusun sweenasi, 
     
     
🪢    Yà n ka sɛ̃
     
     
👓    Bɛrum ka wuru
     
     
🕶    Gĩa soso
     
     
🥽    Sii sabun bɛrɛtɛkɛ
     
     
🥼    Disi yi
     
     
🦺    Ye ya wãa mi, ya ra n wãa
     
     
👔    Ba koo ka nabara sɛ̃ɛ
     
     
👕    Nuku dobu bu ka tɔn be ba tie
     
     
👖    Tanim
     
     
🧣    Wuri wurusu
     
     
🧤    Yà n dɛka,
     
     
🧥    Taa ten bataa
     
     
🧦    Tinirin lurusu
     
     
👗    Yãa ni nu wesia
     
     
👘    Ka nɔɔ mwɛɛru
     
     
🥻    Uran saburun sura
     
     
🩱    Bekuru baama
     
     
🩲    N ǹ ka kĩru
     
     
🩳    Sirio
     
     
👙    Piken
     
     
👚    Kurɔ tanɔ
     
     
🪭    Nɔma yà n yara, ma n ka nɔma kɛnua
     
     
👛    Yɔni ye,
     
     
👜    Bà n bɔɔri
     
     
👝    Bɔɔra ka bɔɔra
     
     
🛍    Boogu
     
     
🎒    Bosu yi
     
     
🩴    Bara tanimɔ
     
     
👞    Bara baranu
     
     
👟    Ka bara baranu
     
     
🥾    Sandunian guunun sandunian
     
     
🥿    Bururu baranu
     
     
👠    Kpa bu ka baranu kpam
     
     
👡    Kurɔbu bɛrum mɔ
     
     
🩰    Wigiru ka bara bakara
     
     
👢    Sandaro
     
     
🪮    Ka seri
     
     
👑    Furɔ
     
     
👒     u ka bu katinde
     
     
🎩    Bakatinu
     
     
🎓    Ye ba ka bu bɔsu ka ye ba mɔ̀ bɔsu
     
     
🧢    Nɔɔ kɛka ye ba mɔ̀ bɔka
     
     
🪖    Ba tabu furɔ bara
     
     
⛑    Yen sɛ̃ɛnu ka yen furɔ
     
     
📿    Korori
     
     
💄    Ka wɛ̃ɛ swɛ̃ɛ
     
     
💍    Taaminu
     
     
💎    Kpee gobiginu
     
     
🔇    Win tii yiikogiba sĩimɔ
     
     
🔈    Win tii tusikɛlegiba.
     
     
🔉    Win kpãaru sĩimɔ u win kpãaru sĩimɔ
     
     
🔊    Win kpãaru sĩimɔ u win kpãaru sĩimɔ
     
     
📢    Win wuswaaɔ
     
     
📣    Sɛ̃ɛri ka bokuru
     
     
📯    Win tiin wirugii u kɔba
     
     
🔔    Sɔ̃ɔ sure
     
     
🔕    Guraya kurusu
     
     
🎼    Tori ka sɛ̃ɛ
     
     
🎵    Boru mɔ
     
     
🎶    Boru mɔ
     
     
🎙    U ka win dibon naa dirɔmu
     
     
🎚    Guru maakinu nu ra n wure
     
     
🎛    U sĩinu nɛni
     
     
🎤    Ka mikro
     
     
🎧    Swaa su ka swaa su
     
     
📻    Ratio bà n guru maakinu kua
     
     
🎷    Saxonin wiru
     
     
🪗    Wario baama
     
     
🎸    Gitar gita
     
     
🎹    Klavisisi
     
     
🎺    Buru kɔba
     
     
🎻    Bata win bera ka win basi ka win basi
     
     
🪕    Yeju, yeju.
     
     
🥁    Bɔri yi
     
     
🪘    Ka win dɛ̃ɛbu
     
     
🪇    Malakasin di
     
     
🪈    Guuru torua
     
     
📱    Ka torom
     
     
📲    Ka sɛ̃ɛnu
     
     
☎    Bokosu
     
     
📞    Fasi
     
     
📟    Ma na wãa torukurun sɔ̃
     
     
📠    Fon wiru ta sãawa ge ba mɔ̀ wiru.
     
     
💾    Bilina
     
     
🔋    Aburasu ga ka da yɛɛ yi yi wãa mi
     
     
🪫    Di di
     
     
🔌    Guru maakinu yi yi yɔ̃riwa
     
     
💻    Komburaru yà n wãa
     
     
🖥    Bilina itaka
     
     
🖨    Ka tãa bakare
     
     
⌨    Kpi
     
     
🖱    Bilisi sɛ̃re
     
     
🖲    Kawa-wuri yi yi wãa
     
     
💽    Baasi ka baasi
     
     
💾    Tɛriru basi
     
     
💿    Tɔmbun tiiwa
     
     
📀    Dwed
     
     
🧮    Gurugurugurugiru
     
     
🎥    Tamnɔ faro
     
     
🎞    Lakwara wurusu
     
     
📽    Piiram haribu
     
     
🎬    Abisi ka tãa
     
     
📺    Tv
     
     
📷    U win dɛ̃ɛra
     
     
📸    Kaa win dɛ̃ɛra te ta yam bururasia
     
     
📹    Pikpi kamera
     
     
📼    Pikobun wuuru ta ka na
     
     
🔍    Sii baki baki
     
     
🔎    Sii bakaru ka ben bɛkɛ bakaru sɔri
     
     
🕯    Tau nenen
     
     
💡    Bɛri yi yi yɔ̃ra
     
     
🔦    Ba kua nge mɛ ba ra n ka di
     
     
🏮    Tire wuraginu
     
     
🪔    Dabi fitila
     
     
⚗    Aroni ka nɔma
     
     
🧪    Wi u ka win yĩiyɔbu nɔmu sɔndia
     
     
🧫    Kaa bu yabu bakabu bu ka bu yabu bakabu
     
     
🧬    Na ra n ka na
     
     
🔬    Bɛrɛtɛkɛ ka gberu sansu
     
     
🔭    Ka bara gora
     
     
📡    Kperi yi yi sãa nge wĩi
     
     
📔    Kpãaru ka wuran yorusu
     
     
📕    Tireru tireru
     
     
📖    Ba yɔ̃ra
     
     
📗    Tireru garu
     
     
📘    Furundi ka kɔnnɔ tireru
     
     
📙    Gosen tire
     
     
📚    Tireru
     
     
📓    Tire te sɔɔ
     
     
📒    Bɔɔru kua
     
     
📃    Sɔɔra ba gbia ba sure
     
     
📜    U yina u ka sĩimɔ u nɛɛ,
     
     
📄    Saife nɔɔri
     
     
📰    Nuku yɛnuwa
     
     
🗞    U wure u n tire
     
     
📑    Gabitin tireru gabirina
     
     
🔖    Tireru ka tireru
     
     
🏷    Itim ka bokosu
     
     
💰    Bɔɔri yi
     
     
🪙    Wɛ̃ɛ ka wɛ̃ɛ
     
     
💴    Ye ya na saa girun tire
     
     
💵    Dɔri niri
     
     
💶    Beran birin beran na
     
     
💷    Siba baun sire baun bɔri
     
     
💸    Su kasa mɔ
     
     
💳    Gãanu kuammɛ
     
     
🧾    Ka yen basi
     
     
💹    Ten wɔllɔ u bandu di u n ka da wɔllɔ
     
     
✉    Ye ka tɛɛru
     
     
📧    E poça
     
     
📨    Kesen tirin wirugii
     
     
📩    Sɛ̃ɛnu taatara
     
     
📤    Sisu si su ra n wãa mi, si su n wãa mi,
     
     
📥    Geen kusu te ta tɔbura
     
     
📦    U pɔsi u ka yi bɔsi
     
     
📫    Ba kɔnnɔ potirin kɔnnɔ kɛnusi
     
     
📪    Ba kɛnusi, ba maa sisu yi yi mari.
     
     
📬    Kɔnnɔ ge ba sokumɔ potirin birin kɔnnɔ ye ba koo ka
     
     
📭    Ba suru wukiri mi ba ra potin birin kɔnnɔsu kusia
     
     
📮    Tèn mi ba ra ka pori
     
     
🗳    U ka ben tĩra gɔsio
     
     
✏    Pinun benun di
     
     
✒    Wii kpiiru
     
     
🖋    Tamaa ka tii mɔru
     
     
🖊    Bà n ka bu mɛnna
     
     
🖌    Taamnei yen sabi
     
     
🖍    Karana ye ya ka karana ye ya weran swɛɛna
     
     
📝    Yenuku kɔ̃suru
     
     
💼    Bà n bɔɔra
     
     
📁    Diru ka boru
     
     
📂    Diru bosu
     
     
🗂    Carin bɛsi indesian sɔ̃
     
     
📅    Takisi goon sɔ̃
     
     
📆    Ka ben karin kɛ̃ɛru


🗒    Tɛri ye ya tiru kua
     
     
🗓    Nà n nuku dobu kua
     
     
📇    Carin puso indesi
     
     
📈    Ka boo ka seri
     
     
📉    Ka boo wure
     
     
📊    Sɔɔra ba ra n yɛɛ yɛɛ
     
     
📋    Ka tanku
     
     
📌    Yi yi bɛka
     
     
📍    Yi yi bɛri yi
     
     
📎    Ye n kua ye
     
     
🖇    Ilikararu ta fikiraru kua
     
     
📏    Yĩirutia.
     
     
📐    Dĩanu ta ka di
     
     
✂    Ye u kua ka takobi
     
     
🗃    Karin bom
     
     
🗄    Ye ya kpakoro ye kua
     
     
🗑    Faure ka wure
     
     
🔒    U kpara
     
     
🔓    Yɔni yi
     
     
🔏    Wi u raa ka wɛ̃ɛ kparamɔ
     
     
🔐    A ka sii yɔni yi yi kɔnnɔn wɛ̃ɛ dokewa
     
     
🔑    Kɔndia
     
     
🗝    Kɔba tɔkɔba
     
     
🔨    Ba ra n basi
     
     
🪓    Gbãa
     
     
⛏    Nuku tia
     
     
⚒    Piik so
     
     
🛠    Ka wuna
     
     
🗡    Win fal bɔɔru ka win bɔɔru
     
     
⚔    Ka win takobi
     
     
🔫    Yaasa
     
     
🪃    Gãa ni ba ka nɛɛ,
     
     
🏹    Tɛn toba
     
     
🛡    Di te sɔɔ
     
     
🪚    Dãru ka dãa
     
     
🔧    Ka dam
     
     
🪛    Nɔm sɛ̃ɛwa nu tiru
     
     
🔩    Jiru ka jiru
     
     
⚙    Wɔlle baaba
     
     
🗜    Gɛɛ bakaru
     
     
⚖    Saabu ka baadomma
     
     
🦯    Dɛki kpiki
     
     
🔗    Ka gasi
     
     
⛓    Saa teni
     
     
🪝    Kɔkɔru ta n sãa
     
     
🧰    Wure ni,
     
     
🧲    Maeli tili
     
     
🪜    Yɔɔru
     
     
💉    Wĩiru ka wĩiru ka wĩiru
     
     
🩸    Yɛm mu yari
     
     
💊    Sii batin allara
     
     
🩹    Lawisi wuran kurenu ka bɛsi
     
     
🩼    Dɛka di
     
     
🩺    Diru nɔɔsiru
     
     
🩻    Wɛrɛra
     
     
🚬    Wiisu sɔɔra
     
     
⚰    Kpakoro te ta wãa
     
     
🪦    Sika sikiru
     
     
⚱    Bɛri bom
     
     
🗿    Kperu ka kperu
     
     
🪧    Kaku taabu
     
     
🪪    Wooda ya sãawa
     
     
🏧    Takaru ta ra n sãawa nge taaru
     
     
🚮    Baasun kɔnnɔra soso, baasun kɔnnɔra
     
     
🚰    Nim dwem
     
     
♿    Sɛɛyare
     
     
🚹    Baronku
     
     
🚺    Kurɔ suan kpaanu
     
     
🚻    Bosu ka yabasi
     
     
🚼    Biin seri
     
     
🚾    Nɔɔ ga ka yɔɔru
     
     
🛂    Sii saabu yi yi yi
     
     
🛃    Ben bà n ben taanu bɔnu kua
     
     
🛄    Kaa n ben bekuru wuna
     
     
🛅    Win tĩra deri
     
     
⚠    Gari yi yi nɛɛ,
     
     
🚸    Bibu ka wɔndia
     
     
⛔    U yina u du
     
     
🚫    Yina
     
     
🚳    U ku nɛku sɔni
     
     
🚭    Sĩimɔ
     
     
🚯    Ba yinari nge maɔnsi
     
     
🚱    Nim mɛ ba ra nɛɛ,
     
     
🚷    Goo kun swaa daki
     
     
📵    Goo sari
     
     
🔞    Tɔn be ba wɔ̃ɔ 18 mɔ
     
     
☢    Sɛ̃ɛnu ka sɛ̃ɛnu ka sɛ̃ɛnu
     
     
☣    Hunde koni gaari ka nuku sankiranu
     
     
⬆    Sɛ̃u yi yi wãa wɔllɔ
     
     
↗    Sɛ̃u gawe sere wɔllɔ
     
     
➡    Sɛ̃u nɔm geuɔ
     
     
↘    Kɔruse sɛ̃ɛ
     
     
⬇    Sɛ̃ɛnu kɔkɔru
     
     
↙    Sɛ̃ɛ sɛ̃ɛ
     
     
⬅    Sɛ̃u nɔm dwarɔ
     
     
↖    Sɛ̃u nɔm dwarɔ
     
     
↕    Sɛ̃ɛnu dɛ̃ɛnu
     
     
↔    Sɛ̃ɛnu ka sɛ̃ɛ
     
     
↩    Sɛ̃ɛnu nɔm dwaru gia
     
     
↪    Sɛ̃u yi yi kɔkɔbu mɔ
     
     
⤴    Sɛ̃u yi yi kɔkɔmɔ
     
     
⤵    Sɛ̃ɛ nɔm geuɔ te ta kɔ̃ɔra
     
     
🔃    Bɛsɛ̃ɛ swãaru direru
     
     
🔄    Yin gɛɛ yin dwaginu
     
     
🔙    Sɛ̃ɛ yi yi doona
     
     
🔚    Sɛ̃u kɔnnɔsu kɔnnɔsu
     
     
🔛    Wukia Sɛ̃ɛ sɛ̃ɛ
     
     
🔜    Sɛ̃u u ka sɛ̃u
     
     
🔝    Sɛ̃u yi yi ra n wãa
     
     
🛐    Sãaru mi
     
     
⚛    Remizara
     
     
🕉    Omim
     
     
✡    Dafidin kpera
     
     
☸    Farabun uruu
     
     
☯    U koo kpĩ u bu sura u ka bu sura
     
     
✝    Ladin tire ni ba kua ka sokusu ka sokusu
     
     
☦    Ordox keu dãa bunanaru sɔɔ
     
     
☪    Suru ka kperi
     
     
☮    Alafia baatere
     
     
🕎    Kanra bora
     
     
🔯    Kperi nɔɔba tia
     
     
🪯    Kankpaa
     
     
♈    Yãa kparugii te ta sãa nge yãa kpɛmminu
     
     
♉    Kinra kọkuran wĩinun sɔ̃
     
     
♊    Boot guunu
     
     
♋    Cantia sɛr
     
     
♌    Te u ka yĩreru kasuma
     
     
♍    Kaa ka kurɔ wi tusa
     
     
♎    Basi wusu
     
     
♏    Ka guuru
     
     
♐    Wĩi bakaru ka wĩi ka wĩi
     
     
♑    کman dira
     
     
♒    Bom mu dimɔ
     
     
♓    Ka bau
     
     
⛎    Waa gɔsa
     
     
🔀    Ba kpiriru gbinnɛ ka nɔru
     
     
🔁    Gari yi yi dweeya
     
     
🔂    Gari yi yi dweeya
     
     
▶    Disi bakanu nu n disi mɔn basi
     
     
⏩    U dweeya u win bãanu yi yi win dwaɔ
     
     
⏭    Kpa bu wɛ̃ra yi yi dweeya yi yi yi yɔ̃ra
     
     
⏯    U koo gɔɔ yɔɔru ǹ kun mɛ u tatani tinti doke
     
     
◀    Wee ye ba kua mi,
     
     
⏪    Wee ye ba kua ka buri yi yi yi yɔ̃ra mi,
     
     
⏮    Yen biru yi dweeya yi yi yi wɛ̃ri yi yi yi nɛni
     
     
🔼    U yɔ̃ra u ka yi disi u yɔ̃ra
     
     
⏫    U yɔ̃ra u ka basi u da u ka basi
     
     
🔽    Win bãanu u bu disi doke
     
     
⏬    Baari yi dwiiya
     
     
⏸    Batani yi yi disi bu yi
     
     
⏹    U yɔ̃ra
     
     
⏺    U wɛ̃ri yi yi yi win dwaginu kua
     
     
⏏    Peyda disi bu ka wɛ̃ra yi yi yi nɛni
     
     
🎦    Kɛnu ka birim
     
     
🔅    U bu disi doke u ka wɛ̃ri yi buri buri
     
     
🔆    Bururu bakare
     
     
📶    Ka wɛ̃ɛ yi
     
     
🛜    Wɛ̃ɛ sariru
     
     
📳    Tim saari
     
     
📴    Telerun wii wuroru te ba sɛ̃ɛ
     
     
     
♀    Kurɔbu
     
     
♂    Ba soka
     
     
⚧    Seregere
     
     
✖    Ka soso
     
     
➕    Ka.
     
     
➖    Bà n mɛɛra, ba n ka mɛɛra.
     
     
➗    Bɔnu burana
     
     
🟰    Ba kɔbi yi
     
     
♾    Gãa bokowa
     
     
‼    Kamiama yamiama
     
     
⁉    Ù n tamiɛ
     
     
❓    Ka kpãaru
     
     
❔    Tĩi kpiki
     
     
❕    Kamim kamiama
     
     
❗    Kamiama namima
     
     
〰    Nim kurenu yiba
     
     
💱    Booma kɔsire
     
     
💲    Booki ya tara mɔ
     
     
⚕    Teni sɛ̃
     
     
♻    Sereri
     
     
⚜    Sisi dãa
     
     
🔱    Tɛrɛnu 300
     
     
📛    Yĩsi bakaru
     
     
🔰    Yapan tirin yoka remizia
     
     
⭕    Tasa sansu ka tasa sansu ka tasa ka tasa
     
     
✅    Yĩreru gɛɛ bu ka wɛ̃ri yi yi yi tie
     
     
☑    Kaa yen tĩra bɛrio kpa a n yen tĩra bɛrio
     
     
✔    Yĩreru tà n kua
     
     
❌    Yĩreru ka nɔɔba tia
     
     
❎    Nɔra ye, ya dwemɔ ye ba kua ka baaru
     
     
➰    Kɔkɔra yi yi wesia
     
     
➿    Basi yiru
     
     
〽    Ka yen dɛ̃ɛbu
     
     
✳    Yaro nɔɔba ita
     
     
✴    Aora kperi
     
     
❇    Yam burura
     
     
©    Teripyana
     
     
®    Be ba ka bu sosi
     
     
™    Bokuru ka wirugiru
     
     
#️⃣    Te ba kua sɔ̃ɔ ge ba mɔ̀ kasanu
     
     
*️⃣    Ye ya wãa bɔɔ te sɔɔ, ye ya wãa bɔɔ te sɔɔ
     
     
0️⃣    Sɔ̃ɔ u sere turi
     
     
1️⃣    Bɔka tia
     
     
2️⃣    Kɛka 2
     
     
3️⃣    Sɔ̃ɔ kasanu 3
     
     
4️⃣    Sɔ̃ɔ kasanu 4
     
     
5️⃣    Sɔ̃ɔ kɛka 5
     
     
6️⃣    Sɔ̃ɔ kasanu 6
     
     
7️⃣    Sɔ̃ɔ ka bɔka 7
     
     
8️⃣    Sɔ̃ɔ kɛbura 8
     
     
9️⃣    Sɔ̃ɔ kasanu 9
     
     
🔟    Sɔ̃ɔ ka bɔka
     
     
🔠    Latinin tire ni kirari
     
     
🔡    Latinin gari kirisi
     
     
🔢    Kasum kasum
     
     
🔣    Serechaka
     
     
🔤    Latin maribun weenasibu
     
     
🅰    Aperan wɛ̃ra
     
     
🆎    Bab bakusu
     
     
🅱    Battini tinu
     
     
🆑    Wahala ye, ya yɔ̃ra
     
     
🆒    Korun dwem dwarun basi
     
     
🆓    Tii mɔru bakare
     
     
ℹ    Labaari nɔɔra
     
     
🆔    Dwem dwarun batani
     
     
Ⓜ    Swɛɛru ta swɛɛru mɔ
     
     
🆕    Ye u disi bu nɔɔ kua
     
     
🆖    Ye u dwem nɔɔ ga kua mi,
     
     
🅾    Gbini trumusi
     
     
🆗    A yɔ̃ra yi yi dwemɔ
     
     
🅿    U bu dwem dwem buri
     
     
🆘    Sisu disi basi
     
     
🆙    Seewa Disi yi yi yi basi
     
     
🆚    VS disi
     
     
🈁    Yam min di yi dwem burisina
     
     
🈂    Yapun nɔɔn diro u dwem burisina
     
     
🈷    Sɔ̃ɔ suru wirun basi
     
     
🈶    Yapan gari kun dwem dwem wĩiru mɔ
     
     
🈯    U win bãanu yi yi yi dwemɔ
     
     
🉐    Yabunin wasin bɛri yi yi yi ka yabura dwe
     
     
🈹    Yasum dweeya
     
     
🈚    Win dwarin basi yi yi dwem dwem.
     
     
🈲    Yakun basi yi yɔ̃ra
     
     
🉑    Yakun basi yi yi dwem burisina
     
     
🈸    Win dwem burisina
     
     
🈴    Batuma ye, ye u yɔ̃ra u ka sian barum gɛɛ swɛɛsi
     
     
🈳    Yapun dwem dwem burisina
     
     
㊗    Na nɛɛ, sunɔ ge, ge u win birun gari mɔ̀
     
     
㊙    Ye u raa asiri kua u ka ye kpuro ye ya wãa furunin
     
     
🈺    Yapun nɔɔ ga kɛnua mi, u da u basi yi nɛni
     
     
🈵    Yapun wiru sari yi yi dwem mɔ
     
     
🔴    Sɛ̃ɛ swɛ̃ɛ
     
     
🟠    Bwɛ̃ra swɛ̃ɛ
     
     
🟡    Sɛ̃ɛri ka sɛ̃ɛri ka sɛ̃ɛri
     
     
🟢    Tà n kusu kua, tà n maa kusu kua
     
     
🔵    Wɛ̃ɛ booguragii
     
     
🟣    Gãa ni ba wɛ̃ɛ gaadura
     
     
🟤    Lamanggi kua
     
     
⚫    Kusu
     
     
⚪    Yasa buku
     
     
🟥    Red bakaru
     
     
🟧    Bwɛ̃ra ka nɛni
     
     
🟨    Fɛnɛri batɛmu,
     
     
🟩    Nɛra nɛra
     
     
🟦    Nɛna nɛna a ra n sãa nɛna a n sãa nɛna


🟪    N wesa ka wɛ̃ɛ
     
     
🟫    Baari dãa basi
     
     
⬛    Tĩra ka tĩra
     
     
⬜    Nɛra n ka basi. n ka basi. n ka basi
     
     
◼    Nɛni yi
     
     
◻    Bɔɔra
     
     
◾    Nɛni ni nu tĩri ka ni nu tĩri
     
     
◽    N weenɛ n ka basi. n weenɛ n ka basi
     
     
▪    Nɛni ni, ni nu tĩri ka ni nu tĩri
     
     
▫    Pɔra kpiki
     
     
🔶    Bwɛ̃ra diman bakara
     
     
🔷    Sisu bakaru kua
     
     
🔸    Bwɛ̃ra kukura
     
     
🔹    Sisu gaaduragii
     
     
🔺    U ka swɛ̃ɛ u ka win wusu swɛ̃ɛ
     
     
🔻    Irangles u swɛ̃ɛ
     
     
💠    Ka yen yĩresu, yen yĩresu, yen yĩresu
     
     
🔘    Disi bakare te ta yɔ̃ra
     
     
🔳    Wɛ̃ri yi nɔɔri
     
     
🔲    Wɛ̃ri yi yi yi buri
     
     
🏁    Gidi bɔra
     
     
🚩    Gidi bɔra di
     
     
🎌    U gidi bɔra kuawa
     
     
🏴    Gidi bɔɔra
     
     
🏳    Gidi bɔɔ te, ta sãawa nge bakaru
     
     
🏳️‍🌈    Sisira
     
     
🏳️‍⚧️    Si salemɔ n kua ka vãɛ
     
     
🏴‍☠️    Baari yibi
     
     
🇦🇨    Sirisin gidi bɔra baama
     
     
🇦🇩    Sirian gidi bɔra
     
     
🇦🇪    Sasan duan gidi bɔra saari ye ya kua tɔnu ka tɔnu
     
     
🇦🇫    Dãa bɔɔra u gidi bɔra garo
     
     
🇦🇬    Fal yara ya ka sɔ̃ɔsi
     
     
🇦🇮    Mɔra gidi bɔra
     
     
🇦🇱    Siban gidi bɔra albanin di
     
     
🇦🇲    Gidi bɔra ye ba kua armenin di
     
     
🇦🇴    Wuu ge ba mɔ̀ gora, gen gidi bɔra
     
     
🇦🇶    Kɔba ye ba gidi bɔra yɔɔtia gia,
     
     
🇦🇷    Sian gidi bɔra ka areniban guration
     
     
🇦🇸    Taamoa gidi bɔra samɔa
     
     
🇦🇹    Sian gidi bɔra aurisi
     
     
🇦🇺    Sian gidi bɔra autisiaɔ
     
     
🇦🇼    Arubaki gidi bɔra
     
     
🇦🇽    Sĩa bakaru di
     
     
🇦🇿    Kürüsiba baari gidi bɔra
     
     
🇧🇦    Gidi bɔra yakɔra kɔnnɔ kɔskɔsi kɔnnɔ
     
     
🇧🇧    Babusi u yɔ̃ra u ka sĩimɔ
     
     
🇧🇩    Gidi bɔra bɛnaaragua
     
     
🇧🇪    Goon gidi bɔra belgian di
     
     
🇧🇫    Gidi bɔra bukikina fafisini
     
     
🇧🇬    Coron bɔrɔ
     
     
🇧🇭    Batɛmu batɛmu
     
     
🇧🇮    Tire ni ba gidi bɔra barundi
     
     
🇧🇯    Sian gidi bɔra
     
     
🇧🇱    Sanbatalemi gidi bɔra
     
     
🇧🇲    Siriabun gidi bɔ̃ri muda
     
     
🇧🇳    Sikerenɛ u ka gidi bɔra di
     
     
🇧🇴    Bolivia u gidi bɔra
     
     
🇧🇶    Sian gidi bɔra ye, ya sãawa handunian temɔ
     
     
🇧🇷    Baasel gidi bɔra
     
     
🇧🇸    Bahamati ba gidi bɔra
     
     
🇧🇹    Sĩimɔ u ka gidi bɔra di
     
     
🇧🇻    Simɛi bakaru di u ka simɛi gidi bɔɔru kua
     
     
🇧🇼    Gorosanu gidi bɔɔ bakaru
     
     
🇧🇾    Sikərin gidi bɔɔ te, terusian sɔ̃
     
     
🇧🇿    Tize belize
     
     
🇨🇦    Kanada
     
     
🇨🇨    Tem bukusu kua kɔsirinin di
     
     
🇨🇩    Congo bɔɔ gidi bɔra ka kinu
     
     
🇨🇫    Goon gidi bɔɔ te, ta purepuriwa
     
     
🇨🇬    Baa mɔrun gidi bɔra yora ka bɛsɛ dãa bɛsɛ dãa bɛsɛ
     
     
🇨🇭    Sĩa gidi bɔra swierisi
     
     
🇨🇮    Kobu dwaria mi gidi bɔra yi yi yɔ̃ra
     
     
🇨🇰    Sikribun gidi bɔra
     
     
🇨🇱    Sile gidi bɔra
     
     
🇨🇲    Tabu gidi bɔra
     
     
🇨🇳    Sina gidi bɔra sina
     
     
🇨🇴    Cocolofiya, colofiya
     
     
🇨🇵    Wuu ge ba mɔ̀ liperti yere
     
     
🇨🇷    Gidi bɔra wosoka yen gidi yenu ka yen gidi yenu
     
     
🇨🇺    Kuura
     
     
🇨🇻    Buddisa gidi bɔra
     
     
🇨🇼    Goon gidi bɔra sasoli
     
     
🇨🇽    N kua mɛ, sankiris di
     
     
🇨🇾    Gidi bɔra yi yi wãa kubero mi,
     
     
🇨🇿    Sĩimɔ yosue u ka sĩimɔ
     
     
🇩🇪    Germanun gidi bɔra
     
     
🇩🇬    Goligoya gidi bɔra
     
     
🇩🇯    Gibisi gidi bɔra
     
     
🇩🇰    Denmarin gidi bɔra
     
     
🇩🇲    Dominian gidi bɔra
     
     
🇩🇴    Un gidi bɔra bɛrɛtɛpusi, dominican bɛrɛtɛpusi
     
     
🇩🇿    Baari ka baari
     
     
🇪🇦    Ka gidi bɔra ka maliasi
     
     
🇪🇨    Ecuador di
     
     
🇪🇪    Sikoni batɛmu u yɔ̃ra
     
     
🇪🇬    Egibitin gidi bɔra
     
     
🇪🇭    Siarabi sisia
     
     
🇪🇷    Eritrea u gidi bɔra di
     
     
🇪🇸    Sian gidi bɔra tiinɛ
     
     
🇪🇹    Etiobi goon gidi bɔra
     
     
🇪🇺    Marum ba kua nɛnɛm
     
     
🇫🇮    U gidi bɔra finisi
     
     
🇫🇯    Simɛi fafiitii
     
     
🇫🇰    Siforlanu gidi bɔra
     
     
🇫🇲    Gidi bɔra foron gidi bɔra ye, ya koo kɔsia
     
     
🇫🇴    Sĩa bakaru fanusu
     
     
🇫🇷    Wuu si ba gidi bɔra kua ka baadommaɔ
     
     
🇬🇦    U win gidi bɔɔru kua
     
     
🇬🇧    Osisifunɔ gidi bɔra
     
     
🇬🇩    Gulinnadada u gidi bɔra di
     
     
🇬🇪    Un gidi bɔra georisi
     
     
🇬🇫    Tirian gidi bɔra guyara
     
     
🇬🇬    Goon gidi bɔra yi yi wãa tem bureru sɔɔ
     
     
🇬🇭    Gidi bɔra garo
     
     
🇬🇮    Asiriban gidi bɔra ge, ge, totai
     
     
🇬🇱    Egibiti gidi yabura yabura
     
     
🇬🇲    Koyaboaɔ
     
     
🇬🇳    Poke di
     
     
🇬🇵    Sidrop tem bureru sɔɔ
     
     
🇬🇶    Poke kpam
     
     
🇬🇷    Gɛrɛsi yen gidi bɔra
     
     
🇬🇸    Goorgia ka sanwichami, ka tem bukurobu,
     
     
🇬🇹    Guatemala yinna (guatemala)
     
     
🇬🇺    Sian gidi bɔra yi yi wãa mi
     
     
🇬🇼    Gine bisti
     
     
🇬🇾    Gidi bɔra bɛra kpuna
     
     
🇭🇰    Wotisarin gidi bɔra woman di
     
     
🇭🇲    Doge damu ge ga gidi bɔra kua
     
     
🇭🇳    Baali honduras
     
     
🇭🇷    Gidi gidi te ba mɔ̀ coniasu u bu swĩi
     
     
🇭🇹    Sika yen gidi bɔra
     
     
🇭🇺    Sĩimɔ guuru bɔrɔnan di
     
     
🇮🇨    Damu guratia u ka sĩimɔ u ka sĩimɔ
     
     
🇮🇩    Gidi bɔra mindiara
     
     
🇮🇪    Gidi bɔra ye, ya irin di
     
     
🇮🇱    Isireliban gidi bɔra
     
     
🇮🇲    Batuma gidi bɔra ya wãa tem bukuroru sɔɔ
     
     
🇮🇳    Bà n bɔ̃rua ba gidi bɔra kua
     
     
🇮🇴    Swɛɛ swɛɛ swɛɛ, engiran swɛɛ
     
     
🇮🇶    Siriɔ yaa saaram yaa bɔɔra
     
     
🇮🇷    Gidi bɔra ya ra n wãa
     
     
🇮🇸    Gesi wuran gidi bɔra
     
     
🇮🇹    Goon gidi bɔra itara
     
     
🇯🇪    Swee si ten kparakunu
     
     
🇯🇲    Wi u gidi bɔra yabu
     
     
🇯🇴    Yodan gidi bɔra
     
     
🇯🇵    Sitirin gidi bɔra
     
     
🇰🇪    Gidi bɔra kenya
     
     
🇰🇬    Kirgistan gidi bɔra
     
     
🇰🇭    Cambodia ka wesenda
     
     
🇰🇮    Kiribasi ye ya yɔ̃ra yen gidi bɔra
     
     
🇰🇲    Mɔra yen gidi bɔra
     
     
🇰🇳    Santasanitin bande
     
     
🇰🇵    Sirin di ge ga yɔ̃ra ge sɔɔ, ge ga yɔ̃ra
     
     
🇰🇷    Wara u ka gidi bɔɔ te wesia
     
     
🇰🇼    Widi u yɔ̃ra
     
     
🇰🇾    Sĩa bakaru di
     
     
🇰🇿    Kofisi u ka sian gidi bɔra kasum
     
     
🇱🇦    Wɔlawɔrun bakaru sɔɔ
     
     
🇱🇧    Lebanon badi
     
     
🇱🇨    Santisian gidi bɔra sire
     
     
🇱🇮    Baari teren gidi bɔra sɔɔra sɔɔra u sikirun temɔ
     
     
🇱🇰    Sirika sii gandu
     
     
🇱🇷    Gidi bɔra
     
     
🇱🇸    Goon gidi bɔra lesonu
     
     
🇱🇹    Litnaa ya koo win gidi bɔra soni
     
     
🇱🇺    Sikasenu gidi bɔra yiruwa
     
     
🇱🇻    Sibivia, sibioni
     
     
🇱🇾    Gidi bɔra ya koo ka da ya n wãa win bɔkuɔ
     
     
🇲🇦    Gidi bɔra ya ra n sĩimɔ
     
     
🇲🇨    Mɔnako u gidi bɔra di
     
     
🇲🇩    Mɔldowa u gidi bɔra di
     
     
🇲🇪    Guuru garun gunɔ
     
     
🇲🇫    Saintin martin gidi bɔra
     
     
🇲🇬    Madagasiran gidi bɔra
     
     
🇲🇭    Goon gidi bɔra ya sãawa gɔribun wãa yerɔ
     
     
🇲🇰    Masedɔniɔ gidi bɔra u wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia
     
     
🇲🇱    Tabu gidi bɔra
     
     
🇲🇲    Myaniyani deen gidi bɔkuɔ
     
     
🇲🇳    Goon gidi bɔra
     
     
🇲🇴    Yesum yĩira yeru wee, bu gidi bɔra sɔ̃ɔwɔ bu nɛɛ,
     
     
🇲🇵    Sĩa u yɔ̃ra mariyabuɔ
     
     
🇲🇶    Goon gidi bɔra manniɔ
     
     
🇲🇷    Mauritania gidi bɔra
     
     
🇲🇸    Siritiara
     
     
🇲🇹    U gidi bɔra mɛɛra
     
     
🇲🇺    Maurimun gidi bɔra u ka da u wãa
     
     
🇲🇻    Tabu mɔn tabu mɔn di
     
     
🇲🇼    Guratin gidi bɔra malawi
     
     
🇲🇽    Mɛkisiki yen gidi bɔra
     
     
🇲🇾    Sian gidi bɔra
     
     
🇲🇿    Siban gidi bɔra mɔzambibiki
     
     
🇳🇦    Gidi bɔɔ te ba mɔ̀ namian
     
     
🇳🇨    Nuku tia bakaru di
     
     
🇳🇪    Gidi bɔra
     
     
🇳🇫    Gungun gidi bɔra knopokan temɔ
     
     
🇳🇬    Sikerenɛ u gidi bɔra yi yi kɔsire kua
     
     
🇳🇮    Gidi bɔra nɛnagua
     
     
🇳🇱    Sikerenɛn gidi bɔra ya wãa aronin temɔ
     
     
🇳🇴    Simɛri nɔɔra
     
     
🇳🇵    Siforpal gidi nɛruse
     
     
🇳🇷    Naaumu gidi bɔra
     
     
🇳🇺    Nɛriki nɛni
     
     
🇳🇿    Sian gidi bɔra ya sãawa nutiran di
     
     
🇴🇲    Mán yinna
     
     
🇵🇦    Panama bakaru
     
     
🇵🇪    Peru garun gidi bɔra
     
     
🇵🇫    Gidi bɔra fofonisia u raa win gidi bɔra polynesia
     
     
🇵🇬    Gue baɛɛ sĩimɔ baɛɛ sĩimɔ
     
     
🇵🇭    Filipin gidi bɔra
     
     
🇵🇰    Sikkistan gidi bɔra


🇵🇱    Poland gidi bɔra
     
     
🇵🇲    Santa pierɛre ka mikaminin di
     
     
🇵🇳    Sĩa gidi bɔra ka sĩa
     
     
🇵🇷    Puerto rico
     
     
🇵🇸    Tabu di ge ba mɔ̀ baredin tem
     
     
🇵🇹    Botugue di
     
     
🇵🇼    Tabu gidi bɔra
     
     
🇵🇾    Guban gidi bɔɔ te ba kua baraguban di
     
     
🇶🇦    Gidi bɔra kaari
     
     
🇷🇪    Ba kua sunɔ firesteni
     
     
🇷🇴    Arman wure
     
     
🇷🇸    Sian gidi bɔra serbia
     
     
🇷🇺    Sikerenɛn gidi bɔra
     
     
🇷🇼    Rwanda u gidi bɔra gira
     
     
🇸🇦    Araba araba ba gidi bɔra kua
     
     
🇸🇧    Isirelegie gidi bɔɔ te sɔɔ
     
     
🇸🇨    Baama baama
     
     
🇸🇩    Sudan gidi bɔra sudan
     
     
🇸🇪    Sweden gidi bɔra
     
     
🇸🇬    Guratia yen gidi bɔra
     
     
🇸🇭    Santa herletina wi u gidi bɔra bɔkumɔ
     
     
🇸🇮    Sloslorin gidi bɔra
     
     
🇸🇯    Batɛti ka yen tem bukurobu ba ka siɔni yi yi yi dumi wukiri
     
     
🇸🇰    Slotaforun gidi bɔra
     
     
🇸🇱    Silasi gidi bɔra sire leone
     
     
🇸🇲    Santa malanio
     
     
🇸🇳    Sinie bakaru
     
     
🇸🇴    Goon gidi bɔra
     
     
🇸🇷    Surisurime
     
     
🇸🇸    Sudan sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia
     
     
🇸🇹    Tosan tome ka tire te ba kua ka pisi sipesibi
     
     
🇸🇻    El salvador gidi bɔra
     
     
🇸🇽    Santa martin tem sɔɔ
     
     
🇸🇾    Sirian gidi bɔra
     
     
🇸🇿    Si wikua suniti (esvantina)
     
     
🇹🇦    Darkistan guurun gidi bɔra ka dakunia
     
     
🇹🇨    Tem mu sãawa siksiakosibu ka kekosibu
     
     
🇹🇩    Di di
     
     
🇹🇫    Sifranti tem sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia
     
     
🇹🇬    Tokoba ba gidi bɔra kua
     
     
🇹🇭    Sian gidi bɔra u ka di u
     
     
🇹🇯    Sikekistan gidi bɔra
     
     
🇹🇰    Sikrie u yɔ̃ra u ka sĩimɔ
     
     
🇹🇱    Damgiru nɛmu
     
     
🇹🇲    Sifaki bakusutan gidi bɔra
     
     
🇹🇳    Sikerenɛ yobu ka yobu ka yobu
     
     
🇹🇴    Bà n gidi bɔɔru kua
     
     
🇹🇷    Gungo turki
     
     
🇹🇹    Oniedabi yobako u gidi bɔra sire u ka da u sire u ka da u sire
     
     
🇹🇻    Tivalu u gidi bɔra yi
     
     
🇹🇼    Gungun gidi bɔra
     
     
🇹🇿    Siban gidi bɔra tansania
     
     
🇺🇦    Ukraine
     
     
🇺🇬    Bà n gidi bɔra wa
     
     
🇺🇲    Sian gidi bɔra u wãa uniteɔ
     
     
🇺🇳    Si kua nɛni nɛni
     
     
🇺🇸    Sian gidi bɔra u ka tu di
     
     
🇺🇾    Batɛɛri gidi bɔra gurabi
     
     
🇺🇿    Siban gidi bɔra uzkistan
     
     
🇻🇦    Davatitinin gidi bɔra
     
     
🇻🇨    Saint-ventani sirenu ka glinndanatin gidi bɔra
     
     
🇻🇪    Venezuela u gidi bɔra kua
     
     
🇻🇬    Baaneti tem bureru kua ka baaneti
     
     
🇻🇮    Tire ten baatere sɔɔ, beerin gidi firin di
     
     
🇻🇳    Sitɛn gidi bɔra u ka tu di u ka tu di
     
     
🇻🇺    Unuatu gidi bɔra
     
     
🇼🇫    Gidi bɔra ka futusi
     
     
🇼🇸    Samɔa wi u gidi bɔra kua
     
     
🇽🇰    Kɛtɛrɛ sɔsu, ka kɛtɛrɛ, ka kɛtɛrɛ
     
     
🇾🇪    Kɔnnɔn bɔ̃ri
     
     
🇾🇹    Sian gidi bɔra mayoti ka tem bukurobu
     
     
🇿🇦    Afisia gia ye ba gidi bɔra kua
     
     
🇿🇲    Gidi bɔra ya da
     
     
🇿🇼    Zimbabwe baasaa
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Engiran gidi bɔra
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Goon gidi bɔra skaoriti
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Weldi foron di


Happy Learning from Sweasy26.com-team