Emoji Meaning in Gilbertese - Emoji List in Gilbertese


😀    Wi ni moangare
   
   
😃    Mata ni ngare
   
   
😄    Te mata ni moangare
   
   
😁    Kangare n angare mata ao moangare
   
   
😆    E rae matana
   
   
😅    Menokin te matang
   
   
🤣    E bonotaki te ngare i aon te aba
   
   
😂    E mata n tang
   
   
🙂    Moangare n te mata
   
   
🙃    Te kai ni mate
   
   
🫠    Te taabu n ran
   
   
😉    Mata ni mata
   
   
😊    Mata ni moangare ao ni moangare
   
   
😇    Te tia kamamate ae te tia moangare
   
   
   
🥰    Te nano ni moangare
   
   
😍    Te moangare
   
   
🤩    Kareke itoi
   
   
😘    Te kaboria
   
   
😗    Te kaboria
   
   
☺    Wi ni moangare
   
   
😚    Te bira ni kamaki
   
   
😙    Kaboria ma te mata ni moangare
   
   
🥲    Te tang ni kan angare
   
   
😋    Te mata n aomata
   
   
😛    Te mata ni mata
   
   
😜    Te mata ni mata
   
   
🤪    Mata n te tai
   
   
😝    Matana ni matana
   
   
🤑    Wi ni mane
   
   
🤗    Te bai ni bai
   
   
🤭    E bonota matana te bai
   
   
🫢    Karabai matam i aoni wiim
   
   
🫣    Wi ni kimoa
   
   
🤫    Moana ni mata
   
   
🤔    Iango n aron
   
   
🫡    Te kamaru ni mata
   
   
   
🤐    Te mane ni mane
   
   
🤨    Te karimoa n taunimate n te aro n tai n rinano
   
   
😐    Te tabo n toro
   
   
😑    Mata n tabun
   
   
😶    Aki mata
   
   
🫥    Te manikang
   
   
😶‍🌫️    Te nang
   
   
😏    Aba ni baba
   
   
😒    Mata n aki-kukurei
   
   
🙄    Te mata n rang
   
   
😬    Te kamakiki
   
   
😮‍💨    Te bubura
   
   
🤥    Te wene ni mata
   
   
🫨    Mata n tarin
   
   
😌    Kabebeteaki
   
   
😔    Kananoan te matam
   
   
😪    Nimatutu ni mata
   
   
🤤    Mata n ran
   
   
😴    Matu ni mata
   
   
😷    Te aoraki n te anti
   
   
🤒    Te taubu n tau
   
   
🤕    Mata ni mata
   
   
🤢    Mata n nano
   
   
🤮    Te bubua
   
   
🤧    Moana n atiki
   
   
🥵    Te kabuebue
   
   
🥶    Ae mamaira
   
   
🥴    Aki tautauaki mata
   
   
😵    E bubura matara
   
   
😵‍💫    Te kako n tikuru
   
   
🤯    Karebwerebwe
   
   
🤠    Kaue n te kaue
   
   
🥳    Mata n ubuna
   
   
🥸    Te mata ni bai
   
   
😎    Te moamatin
   
   
🤓    Te boki ae te imeme
   
   
🧐    Te kirati ni mata
   
   
😕    Te kaanoa ni mata
   
   
🫤    Wi ni wi
   
   
😟    Mata n nanokawaki
   
   
🙁    Mata n un
   
   
☹    Mata n un
   
   
😮    E uki matana
   
   
😯    Mata n rang
   
   
😲    Te mata ni moana
   
   
😳    Timra nano
   
   
🥺    Moana n te bubuti
   
   
🥹    Te mata n tang
   
   
😦    E kabatutua matana
   
   
😧    Mata n nano
   
   
😨    Mata n nano
   
   
😰    Te maonona ae te raraoma
   
   
😥    Kabebeteaki n te nano ae rawawata
   
   
😢    Mata n tang
   
   
😭    Te tang n tang
   
   
😱    Mata ni maaku
   
   
😖    Mata n nano
   
   
😣    Te taotaonakinnano
   
   
😞    Mata n nano
   
   
😓    Moana ae mabeia
   
   
😩    Mata ni kua
   
   
😫    Mata n nano
   
   
🥱    Te tia baki
   
   
   
😤    Te bebe n aomata
   
   
😡    Kabutua riana
   
   
😠    Mata n un
   
   
🤬    Te kanikina
   
   
😈    Te koro ni man
   
   
👿    Te koro n un
   
   
💀    Te tia tao
   
   
☠    Te kimoa n te kakai ao te kotean n riin
   
   
💩    Te bai ni bai
   
   
🤡    Te bai n oro
   
   
👹    E taku te tia kanna
   
   
👺    Karimanuea
   
   
👻    Te taimonio
   
   
👽    Te tia makuri
   
   
👾    Te tia itoi
   
   
🤖    Taian kotin
   
   
😺    Ngarengare ni katamwa
   
   
😸    Bai n rang
   
   
😹    A tangi ni kaotinako te kuura ni katama n te aro ae raure
   
   
😻    Te mata ni moangare
   
   
😼    Te katama ni matang
   
   
😽    Te kaboria ni katamwa
   
   
🙀    Te katama ae kua
   
   
😿    Tang ni katamwa
   
   
😾    Kabutua riana
   
   
🙈    Akea te oben ae buakaka
   
   
🙉    Aki ongora man te monke ae buakaka
   
   
🙊    Te monte ae aki taetae
   
   
👋    Te bai ni bakatae
   
   
🤚    Te bai ni bai
   
   
🖐    Tabonibai ni bai
   
   
✋    Te bai ni bai
   
   
🖖    Te kamauti ni bai
   
   
🫱    Te angataina
   
   
🫲    Te angamaing
   
   
🫳    Baim ni bai
   
   
🫴    Te bai ni bai
   
   
🫷    Te bai n angamaing
   
   
🫸    Te bai ni kabara te bai ni kabara te bai ni kabara
   
   
👌    Te bai n anti
   
   
🤌    E tebotebo te kai n tabo
   
   
🤏    Ketai n tai
   
   
✌    Te tokanikai
   
   
🤞    Te tia boti
   
   
🫰    Te burooa ma waebuani bai
   
   
🤟    Kakamwakurai n te aro ae ko na tangiriko iai
   
   
🤘    Kanikinaean te koroboki
   
   
🤙    Bakai baiu
   
   
👈    E kotea te angaatai
   
   
👉    Warekan te tia babaire
   
   
👆    Wareki te tia babaire nako karawa
   
   
🖕    Te tia korokoro
   
   
👇    Kai n tabo
   
   
☝    Te index ni baareka nakon te uea
   
   
🫵    Te index ni bakaea te mangko
   
   
👍    Waem ni waem
   
   
👎    Te bai ni bai
   
   
✊    Te bai n te bai
   
   
👊    E kaitiboo te aomata ma te bai
   
   
🤛    Te baki ni bai
   
   
🤜    Te baki n te angaatai
   
   
👏    Te bai n anganga
   
   
🙌    Te bai ni bai
   
   
🫶    Te bai ni bai
   
   
👐    Bai ni bai
   
   
🤲    E onrake te bai
   
   
🤝    Ka bo bai
   
   
🙏    Te bai n oro
   
   
✍    Te boki ni boki
   
   
💅    Te tia mamana te aba
   
   
🤳    Te oroia n te aro ae riai n te aro ae riai
   
   
👶    Te merimeri
   
   
🧒    Te tei
   
   
👦    Te tei
   
   
👧    Te aine n aine
   
   
🧑    Te aomata ae te aomata
   
   
👱    Te karaki ni mane
   
   
👨    Te aomata ae te aomata
   
   
🧔    Buai n te tia ira
   
   
🧔‍♂️    Buai ni man
   
   
🧔‍♀️    Buai n aine
   
   
👨‍🦰    Irantanga ni mwaane ae uraura
   
   
👨‍🦱    Te tia kare
   
   
👨‍🦳    Te tia iaia
   
   
👨‍🦲    Te mane ni mane
   
   
👩    Te aine
   
   
👩‍🦰    Te aine ae uraura
   
   
🧑‍🦰    Te tia kaibuua te aomata ae uraura
   
   
👩‍🦱    Te tia buki
   
   
🧑‍🦱    Te tia taura
   
   
👩‍🦳    Te aine ae iaia
   
   
🧑‍🦳    Te tia ira
   
   
👩‍🦲    Te karabakau ae te aine
   
   
🧑‍🦲    Te tia baki
   
   
👱‍♀️    Te mane ni mane
   
   
👱‍♂️    Te mane ni mane
   
   
🧓    Kara
   
   
👴    Kara
   
   
👵    Te aine ae unnaine
   
   
🙍    Mata n un
   
   
🙍‍♂️    Mata n un
   
   
🙍‍♀️    Te kamakiki
   
   
🙎    Te tia kabutua riana
   
   
🙎‍♂️    Te kabutua riana
   
   
🙎‍♀️    Te kabutua riana
   
   
🙅    Te tia kakarabakau
   
   
🙅‍♂️    E baareka te aomata n te aro ae aki kona ni baareka
   
   
🙅‍♀️    E baareka te aine
   
   
🙆    Te tia kakai
   
   
🙆‍♂️    Te tia kamamate
   
   
🙆‍♀️    Te bai ni kamamate
   
   
💁    E raba te aomata
   
   
💁‍♂️    E kabaroa baina te mwaane
   
   
💁‍♀️    Te tia kabo te aine n te aro ae te tia kabo te aine
   
   
🙋    Te tia anganga
   
   
🙋‍♂️    Te bai ni bai
   
   
🙋‍♀️    Te aine ae baina
   
   
🧏    Bonotaninga
   
   
🧏‍♂️    Bonotaninga
   
   
🧏‍♀️    Bonotaninga
   
   
🙇    Te kai ni katebe
   
   
🙇‍♂️    Te kai ni katebe
   
   
🙇‍♀️    Te kai ni katebe


🤦    Te tia batia
   
   
🤦‍♂️    Te bai ni mane
   
   
🤦‍♀️    Te aine ae kabira
   
   
🤷    Te kai ni kakaniko
   
   
🤷‍♂️    Kamimi te mwaane
   
   
🤷‍♀️    Kamiu te aine
   
   
🧑‍⚕️    Te tia mwakuri
   
   
👨‍⚕️    Te tia mwakuri ni kawakinia aomata
   
   
👩‍⚕️    Te tia mwakuri n te aoraki
   
   
🧑‍🎓    Te reirei
   
   
👨‍🎓    Te tia reirei ae te mwaane
   
   
👩‍🎓    Te tia reirei
   
   
🧑‍🏫    Tia reirei
   
   
👨‍🏫    Te tia reirei ae mwaane
   
   
👩‍🏫    Te tia reirei n aine
   
   
🧑‍⚖️    Te tia moti
   
   
👨‍⚖️    Te tia moti
   
   
👩‍⚖️    Te tia moti
   
   
🧑‍🌾    Tia ribana
   
   
👨‍🌾    Tia ribana
   
   
👩‍🌾    Te tia ununiki
   
   
🧑‍🍳    Te tia kuka
   
   
👨‍🍳    Te kuka ae te mwaane
   
   
👩‍🍳    Te kuka
   
   
🧑‍🔧    Mwakuri n te mwakuri ae te tia mwakuri
   
   
👨‍🔧    Te tia mwakuri ae te tia mwakuri
   
   
👩‍🔧    Te tia mwakuri ae te tia mwakuri
   
   
🧑‍🏭    Te tia mwakuri
   
   
👨‍🏭    Te tia mwakuri
   
   
👩‍🏭    Te tabo ni mwakuri ae te tia mwakuri
   
   
🧑‍💼    Te tia bobai
   
   
👨‍💼    Te mane ni bobai
   
   
👩‍💼    Te tia bobai
   
   
🧑‍🔬    Taan rabakau ni bwain te aonnaba
   
   
👨‍🔬    Taan rabakau ni bwain te aonnaba
   
   
👩‍🔬    Te tia rabakau ni bwain te aonnaba
   
   
🧑‍💻    Tia mwakuri
   
   
👨‍💻    Rabakau n te aonnaba
   
   
👩‍💻    Te tia mwakuri ae te tia mwakuri
   
   
🧑‍🎤    Te tia anene
   
   
👨‍🎤    Baronnano ni mane
   
   
👩‍🎤    Te tia anene
   
   
🧑‍🎨    Tia karao tamnei
   
   
👨‍🎨    Tia kamataku
   
   
👩‍🎨    Te tia korobanna
   
   
🧑‍✈️    Tai kiba
   
   
👨‍✈️    Bwairati n te tai ae kiba
   
   
👩‍✈️    Te kiba n tai
   
   
🧑‍🚀    Te tia katinanikua
   
   
👨‍🚀    Te tia koroboki ae te aonnaba
   
   
👩‍🚀    Te tia korokoroa te aonnaba
   
   
🧑‍🚒    Tia kai i bukin te tai n tiri
   
   
👨‍🚒    Te tia tiriai
   
   
👩‍🚒    Te tia tiriai
   
   
👮    Te tia taratara
   
   
👮‍♂️    Tia bureitiman
   
   
👮‍♀️    Te tia taratara
   
   
🕵    Te tia kamarurung
   
   
🕵️‍♂️    Te tia kaenaena
   
   
🕵️‍♀️    Te tia kamarue
   
   
💂    Te tia babaire
   
   
💂‍♂️    Te tia wanikiba
   
   
💂‍♀️    Te tia taratara
   
   
🥷    Te tia nanomwaaka
   
   
👷    Te tia makuri ni kateitei
   
   
👷‍♂️    Te tia makuri ni kateitei
   
   
👷‍♀️    Te tia kateitei
   
   
🫅    Te tia baunuea
   
   
🤴    Te uea n uea
   
   
👸    Te nati n uea
   
   
👳    Te tia bakau
   
   
👳‍♂️    Te mane ni bubu
   
   
👳‍♀️    Te aine ae te bubu
   
   
👲    Te tia taura
   
   
🧕    Te aine ae te baunuea
   
   
🤵    E na tux te aomata ae kunnikaiaki
   
   
🤵‍♂️    Tux ae e kunnikaiaki
   
   
🤵‍♀️    E na tux te aine ae e kunnikaiaki
   
   
👰    Te tia rabuna-ni-mata
   
   
👰‍♂️    Te tia rabuna-ni-mata
   
   
👰‍♀️    Te aine ae rabuna-ni-mata
   
   
🤰    Bikoukou aine
   
   
🫃    Bikoukou aine
   
   
🫄    Bikoukou aine
   
   
🤱    Rannin te tina
   
   
👩‍🍼    Te aine ae kaamwarakea te merimeri
   
   
👨‍🍼    Te tia kakaamarakea te merimeri
   
   
🧑‍🍼    Te tia kaamwarakea te merimeri
   
   
👼    Te anera ae uarereke
   
   
🎅    Santa claus
   
   
🤶    Te kiritimati
   
   
🧑‍🎄    Kabi n anti
   
   
🦸    Te aomata ae korakora
   
   
🦸‍♂️    Te aomata ae korakora
   
   
🦸‍♀️    Te tia buaka
   
   
🦹    Te kai ae korakora
   
   
🦹‍♂️    Te tautaeka ae rangi ni buakaka
   
   
🦹‍♀️    Te nati n aine ae te kabanea n tamare
   
   
🧙    Te tia reirei
   
   
🧙‍♂️    Te tia reirei
   
   
🧙‍♀️    Te tia roroba
   
   
🧚    Ne ae meang
   
   
🧚‍♂️    E kangarerea te aomata
   
   
🧚‍♀️    Iai te aine ae iai ana koromatairiki
   
   
🧛    Te bai n nati
   
   
🧛‍♂️    Te imwarake n aomata
   
   
🧛‍♀️    Te maruan n nati
   
   
🧜    Ika n aomata
   
   
🧜‍♂️    Te ika
   
   
🧜‍♀️    Te ika n tabo
   
   
🧝    Te matang ae uarereke
   
   
🧝‍♂️    Te nano ae raoiroi
   
   
🧝‍♀️    Te aine ae mamataku n te aro ae aki riai
   
   
🧞    Kamatoa te aba
   
   
🧞‍♂️    Mwakuri aika raraoi mairouia aomata
   
   
🧞‍♀️    Te aine ae mamataku n te aro ae aki riai
   
   
🧟    Tiki n te bwai teuana
   
   
🧟‍♂️    Tiki n te tia buaka
   
   
🧟‍♀️    Tiki n te tia buaka
   
   
🧌    Baababaki
   
   
💆    Te tia motiki taeka
   
   
💆‍♂️    E motiki moa te aomata
   
   
💆‍♀️    Te aine ae e donogone
   
   
💇    Te tia korokoro
   
   
💇‍♂️    Te tia korokoro
   
   
💇‍♀️    Te aine ae te tia korokoro
   
   
🚶    Te tia nakonako
   
   
🚶‍♂️    Te tia nakonako
   
   
🚶‍♀️    Te aine ae nakonako
   
   
🧍    Te tia tei
   
   
🧍‍♂️    Te tia tei
   
   
🧍‍♀️    Te aine ae tei
   
   
🧎    Te tia katorobubua
   
   
🧎‍♂️    Te tia katorobubua
   
   
🧎‍♀️    Te aine ae katorobubua
   
   
🧑‍🦯    Te tia uota te kai ae mainaina
   
   
👨‍🦯    Te tia uota te kai ae mainaina
   
   
👩‍🦯    Te aine ae taua te kai ae mainaina
   
   
🧑‍🦼    Te tia tekateka n te kai
   
   
👨‍🦼    Te tia tekateka n te kai
   
   
👩‍🦼    Te aine ae tekateka n te kai
   
   
🧑‍🦽    Te tia kokokaki n te kai n tekateka
   
   
👨‍🦽    Te tia tekateka n te kaa ae kokokaki
   
   
👩‍🦽    Te aine ae tekateka n kokokaki
   
   
🏃    Te tia biri
   
   
🏃‍♂️    Te tia biri
   
   
🏃‍♀️    Te tia biri
   
   
💃    Te kai n aine
   
   
🕺    Te kai ni mane
   
   
🕴    E betinako te tia kunnikai
   
   
👯    Te tia rabiti
   
   
👯‍♂️    Te tia rabiti
   
   
👯‍♀️    Te aine ae abwabwaki te rabiti
   
   
🧖    Te tia buane n te aba ae tauaki te buane
   
   
🧖‍♂️    Nubono i nanon te ruu
   
   
🧖‍♀️    Te nubono i nanon te auti
   
   
🧗    E tamwarakea te aomata
   
   
🧗‍♂️    Te aomata e kawakawa ni maunga
   
   
🧗‍♀️    E tamwarakea te aine
   
   
🤺    Te katabea
   
   
🏇    Kabi n takarere
   
   
⛷    Te tia tei ni kai
   
   
🏂    Te tia ririeta
   
   
🏌    Te tia oroia te rietata
   
   
🏌️‍♂️    Te tia maku i nanon te golf
   
   
🏌️‍♀️    Te aine ae rietata
   
   
🏄    Te nati n aomata
   
   
🏄‍♂️    Te tia buti
   
   
🏄‍♀️    Te aine ae buti n nati
   
   
🚣    Te boti ae tau
   
   
🚣‍♂️    Te boti ae tau
   
   
🚣‍♀️    Te boti ni kabooti
   
   
🏊    Uaua n te kaaua
   
   
🏊‍♂️    Uaua ni man
   
   
🏊‍♀️    Uaua n aine
   
   
⛹    Te bono ni kai
   
   
⛹️‍♂️    Te bonota ni man te mwaane
   
   
⛹️‍♀️    Te bono ni kiba te aine
   
   
🏋    Ribooti n aomata
   
   
🏋️‍♂️    Te mane ni kairi
   
   
🏋️‍♀️    E ribooti te aine
   
   
🚴    Te tia toka i aon te bwatika
   
   
🚴‍♂️    Te tia toka i aon te bwatika
   
   
🚴‍♀️    Te tia toka i aon te bwatika
   
   
🚵    Te bwatika n te aba ni kabane
   
   
🚵‍♂️    Te bwatika n te aba ni maunga
   
   
🚵‍♀️    Te bwatika n te aba ni maunga
   
   
🤸    E taban te aba
   
   
🤸‍♂️    E taban te aba
   
   
🤸‍♀️    E taban te nati
   
   
🤼    Te kaunrabata
   
   
🤼‍♂️    Te tia kaunrabata
   
   
🤼‍♀️    Te tia kaunrabata te aine
   
   
🤽    Te tia uran te ran
   
   
🤽‍♂️    Te kabi n ran
   
   
🤽‍♀️    Te buro n ran
   
   
🤾    Te tia maea
   
   
🤾‍♂️    Te tia korokoro
   
   
🤾‍♀️    Te tia korokoro
   
   
🤹    Te aomata ae kai
   
   
🤹‍♂️    Te aomata ae kai
   
   
🤹‍♀️    Te kai ae kai
   
   
🧘    Te tia nano
   
   
🧘‍♂️    Te tia nano
   
   
🧘‍♀️    Bonota ni nano
   
   
🛀    Te tia tebotebo
   
   
🛌    Te kai ni wene
   
   
🧑‍🤝‍🧑    Aomata aika a tiba baiia
   
   
👭    Te aine ae e aki tauaki te bai
   
   
👫    Te aine ae aki tauaki baana ao te mwaane
   
   
👬    Te tia taubai
   
   
💏    Te kaboria
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    Te mane
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    Te kaboria
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    Te kaboria ma te aine
   
   
💑    Aia iango
   
   
👩‍❤️‍👨    Te mwaane ao te aine ae nanobaba
   
   
👨‍❤️‍👨    Ana iango te mwaane


👩‍❤️‍👩    Te aine ao te aine
   
   
👪    Te utu
   
   
👨‍👩‍👦    Te mwaane ae te aine
   
   
👨‍👩‍👧    Te aine ae te aine
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    Te ataeinnaine ae te mwaane
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    Te nati n aine
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    Te ataeinnaine ae te aine
   
   
👨‍👨‍👦    Te mwaane ae te mwaane n te utu
   
   
👨‍👨‍👧    Te mwaane ae te mwaane
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    Te mwaane ae te mwaane ao te aine
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    Te mwaane ae te mwaane
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    Te mwaane ae te mwaane ao te aine
   
   
👩‍👩‍👦    Te ataeinimwaane n te utu
   
   
👩‍👩‍👧    Te aine ae te aine n te utu
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    Te ataeinnaine n te utu
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    Te nati n aine n te utu
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Te ataeinaine ae te aine n te utu
   
   
👨‍👦    Te mwaane ae te utu
   
   
👨‍👦‍👦    Te nati n te utu
   
   
👨‍👧    Te utu ae mwaane ao te aine
   
   
👨‍👧‍👦    Te ataeinnaine n te utu
   
   
👨‍👧‍👧    Te ataeinnaine ae te mwaane
   
   
👩‍👦    Te tei n te utu
   
   
👩‍👦‍👦    Te nati n aine
   
   
👩‍👧    Te aine n utu
   
   
👩‍👧‍👦    Te ataeinnaine n te utu
   
   
👩‍👧‍👧    Te ataeinnaine n te utu
   
   
🗣    Te taetae n te aro ae aki riai n te aro ae aki riai
   
   
👤    *kua ae korakora
   
   
👥    *kua ae korakora
   
   
🫂    Aomata n te rabata
   
   
👣    Te buki n te wae
   
   
💪    E a bua te irariki
   
   
🦾    Bwain te mitin
   
   
🦿    Bwain te mitin
   
   
🦵    Te wae ni wae
   
   
🦶    Te wae ni wae
   
   
👂    Te taningaroti
   
   
🦻    Te taningana ni kaunga
   
   
👃    Te bai ni bai
   
   
🧠    Kabura n te bwai teuana
   
   
🫀    Te nano, te nano
   
   
🫁    Mamaana
   
   
🦷    Te wi ni wi
   
   
🦴    Ri ni bai
   
   
👀    Mata ni mata
   
   
👁    Mata ni bai
   
   
👅    Te newe ae te newe
   
   
👄    Wi n te wi
   
   
🫦    E teweaki te riana
   
   
🦰    Te ira ni beba
   
   
🦱    Te taura
   
   
🦳    Te ira n atu
   
   
🦲    Ka atuka
   
   
🏻    E mmani karani
   
   
🏼    Te karani ni mane
   
   
🏽    Te karani ni kuniko
   
   
🏾    Te karani ni kuniko
   
   
🏿    Nano n aomata
   
   
💋    Te kaboria
   
   
💌    Te boki ae tangira
   
   
💘    Te kai ni kainiwai
   
   
💝    Te nano ni bai
   
   
💖    Te nano ni kiba
   
   
💗    Te tia rikiriki
   
   
💓    Te nano ae taonako
   
   
💞    Nano ni kani bono
   
   
💕    Nano aika uoua
   
   
💟    Katamaroan te nano
   
   
❣    Buro n nano
   
   
💔    Te nano ae uruaki
   
   
❤️‍🔥    E uraura te nano
   
   
❤️‍🩹    Katabea te nano
   
   
❤    Te nano ae red
   
   
🩷    Te tia kamae
   
   
🧡    Kakamaramata te nano n tei i bukin te bwai teuana
   
   
💛    Te nano n anti
   
   
💚    Te nano n roro
   
   
💙    Te nano n aono
   
   
🩵    Te nano n buru
   
   
💜    Te nano ni baba
   
   
🤎    Te kai ni ba
   
   
🖤    Nano n aomata
   
   
🩶    Te nano ni kai
   
   
🤍    Te nano ni mainaina
   
   
💯    Bubua ma bubua
   
   
💢    Te kanikina
   
   
💥    Te katei
   
   
💫    Mataneaki matan
   
   
💦    Maonona
   
   
💨    Katei ranga ni ienikuri
   
   
🕳    Te kai n rin
   
   
💣    Te boua
   
   
💬    Te tia kaeti
   
   
👁️‍🗨️    Mata n te kaeti
   
   
🗨    Te kaeti n un
   
   
🗯    Te tia buaka ae te angaatai
   
   
💭    Te kaeti n taeka
   
   
💤    *taona n te bai
   
   
🐵    Baei ni bai
   
   
🐒    Mantin te auti
   
   
🦍    Te mata ae te mata
   
   
🦧    Te mata ae te mata
   
   
🐶    Te kamea
   
   
🐕    Te kamea
   
   
🦮    Te koromata ni bangi te kamea
   
   
🐕‍🦺    Bebeku iroun te kamea
   
   
🐩    Te kamea ae mau te aba
   
   
🐺    Te kamea ni kaibuke
   
   
🦊    Te aroke ni beba
   
   
🦝    Te bea ae titeboo ana iango
   
   
🐱    Te katamwa
   
   
🐈    Kaeti ma te kai
   
   
🐈‍⬛    Te katama ae rota
   
   
🦁    Te raian
   
   
🐯    Te taiko
   
   
🐅    Te taika
   
   
🐆    Te rebari
   
   
🐴    Mata n te mata
   
   
🫎    Ana digeve n itua
   
   
🫏    Te aati
   
   
🐎    Te kai ni matang
   
   
🦄    Te man ae tiritiri ae e korona
   
   
🦓    Te taeka ae kiro
   
   
🦌    Te ria ni man
   
   
🦬    Te kao ae te kao
   
   
🐮    Mata n te kao
   
   
🐂    Te kao ni kao
   
   
🐃    Te tia ran
   
   
🐄    Te kao te kao
   
   
🐷    Te mata ni beki
   
   
🐖    Te beki
   
   
🐗    Te beka n te beka
   
   
🐽    Te bai ni beki
   
   
🐏    Te buti n nano
   
   
🐑    Te aine ae te aine
   
   
🐐    Te kooti
   
   
🐪    Te kamero
   
   
🐫    Te kamero uai
   
   
🦙    Kain te kaaumaang
   
   
🦒    Baka tangka
   
   
🐘    Te erebwanti
   
   
🦣    Te tia te mōro
   
   
🦏    Te kabi n aomata
   
   
🦛    Behemota
   
   
🐭    Te kai ni kimoa
   
   
🐁    Te kabi ni bebe
   
   
🐀    Kimoa ni kimoa
   
   
🐹    Te tia kimoa
   
   
🐰    Te kauntaeka
   
   
🐇    Te rawea
   
   
🐿    Te kai ni kaubi
   
   
🦫    Bore ni kai
   
   
🦔    Te kiraroa ae pipiepiepien te aomata
   
   
🦇    Te kai ni buro
   
   
🐻    Te wiis
   
   
🐻‍❄️    Te bea ni buaka
   
   
🐨    Banga n rabakau
   
   
🐼    I bukin te karau ae tiringaki
   
   
🦥    Te taninga n taningaroti
   
   
🦦    E kamateaki te aomata n te aro ae riai
   
   
🦨    Te kai ni buki
   
   
🦘    Ambu n roti
   
   
🦡    Bekone
   
   
🐾    Te bai ni bai
   
   
🦃    Turki
   
   
🐔    Moa
   
   
🐓    Moa n te moa
   
   
🐣    Raure n ruia
   
   
🐤    Te bao ni moa
   
   
🐥    Te bao ni kaubwai
   
   
🐦    Te man ni kiba
   
   
🐧    Te tai ni bo
   
   
🕊    Te taobe
   
   
🦅    Te ikare
   
   
🦆    Ae rio
   
   
🦢    Mata ni mata
   
   
🦉    Te kabi n te bai
   
   
🦤    Te man n te nama
   
   
🪶    Burae n aomata
   
   
🦩    Te kiba ni man
   
   
🦚    Te mane ae kire
   
   
🦜    *bwai ni katei ma ni kaubwai
   
   
🪽    Te tia mania
   
   
🐦‍⬛    Te man ni kiba
   
   
🪿    Mata ni mata
   
   
🐸    Te biraoki
   
     
🐊    Te rietatan
   
   
🐢    Te on n te kabuebue
   
   
🦎    Te katikitiki
   
   
🐍    Te naeta
   
   
🐲    Moana n nano
   
   
🐉    Te rakon
   
   
🦕    Kabo i bukin te mananga
   
   
🐳    Te kua ni kua
   
   
🐋    Te kua n te kua
   
   
🐬    Te nano n nano
   
   
🦭    Kanikina ae te kainaki
   
   
🐟    Te ika
   
   
🐠    Te tia ae kenikenikeniken
   
   
🐡    Te nano n kua
   
   
🦈    Te bakoa
   
   
🐙    Te kaora te ika
   
   
🐚    Te tikuru ni kabi
   
   
🪸    Te rabi n nano
   
   
🪼    Te tia ran
   
   
🐌    Te ioro
   
   
🦋    Bwebwe n aomata
   
   
🐛    Maung n taura
   
   
🐜    Te kinnongo
   
   
🐝    Te mane ni mane
   
   
🪲    *makoro ni mata
   
   
🐞    Te kamamate
   
   
🦗    Te tia te kare
   
   
🪳    Babatua
   
   
🕷    Te kai ni koroboki
   
   
🕸    Te naau ni mane
   
   
🦂    Te tikaobian
   
   
🦟    Te maninara
   
   
🪰    Kiba ni kiba
   
   
🪱    Te kai ni kamamate
   
   
🦠    Te bwai ni bero
   
   
💐    Te ue
   
   
🌸    Te kura
   
   
💮    Te ue ni matang
   
   
🪷    Nano ni kao
   
   
🏵    Te kai n rawa
   
   
🌹    Rose te rose
   
   
🥀    Ue n tabeke
   
   
🌺    Te bari ri
   
   
🌻    Te arokan ni kai
   
   
🌼    Ue ni mane
   
   
🌷    Te koron ni rababa
   
   
🪻    Te aba n te aba
   
   
🌱    Te uteute
   
   
🪴    Te kai ni kamaiu
   
   
🌲    Te kai n nano
   
   
🌳    Te bo ni wae
   
   
🌴    Te kai n te baam
   
   
🌵    Bara ni mane
   
   
🌾    Te bai ni mamata
   
   
🌿    Te kainaomataki
   
   
☘    Te uita ni kaeta
   
   
🍀    Uteute aika aua
   
   
🍁    Te kai ni kabuti
   
   
🍂    Te rebo
   
   
🍃    Te kai ni katiotionako n te ang
   
   
🪹    Te bai ni beba
   
   
🪺    Katei bunnimoa
   
   
🍇    Te kai ni kurebe
   
   
🍈    Te airo ni buti
   
   
🍉    Meron
   
   
🍊    Te aoranti
   
   
🍋    Te buare ni men
   
   
🍌    Te kabo
   
   
🍍    Te kano titetibu
   
   
🥭    Mango n oro
   
   
🍎    Te maneang
   
   
🍏    Te maneang ae mauna
   
   
🍐    Te aoranti
   
   
🍑    Te ai ni maai
   
   
🍒    Te tia ririau
   
   
🍓    Te ue n ria
   
   
🫐    Banga n ria
   
   
🥝    Te komaroa ni malet
   
   
🍅    Kamanenaa te raurau
   
   
🫒    Te oriwa
   
   
🥥    Ni waena
   
   
🥑    Te tiaoti
   
   
🍆    Te mane n te tai
   
   
🥔    Te tia buki
   
   
🥕    Te kai n rokobo
   
   
🌽    Te makoro n te maneka
   
   
🌶    Nikaina te uteute
   
   
🫑    Te tinutin n te tai
   
   
🥒    Te kiba
   
   
🥬    Te kai ni kimoa
   
   
🥦    Te pinniep
   
   
🧄    Te kabo
   
   
🧅    Anian ae te bwai teuana
   
   
🍄    Kain te kai
   
   
🥜    Te ue
   
   
🫘    Te beba ni beba
   
   
🌰    Beba n aba
   
   
🫚    Reang ni keang
   
   
🫛    Te mwai
   
   
🍞    Te buraua
   
   
🥐    Te buraawa ni kabara
   
   
🥖    Te kai ni burawa
   
   
🫓    Te kariki ae bubura
   
   
🥨    Te kariki ni kiro
   
   
🥯    Te kariki ni beba
   
   
🥞    Te bekeru
   
   
🧇    Te kariki n te buua
   
   
🧀    Kai ni kai
   
   
🍖    Irikon te ri
   
   
🍗    Te manti ae manti
   
   
🥩    Te iriko ni man
   
   
🥓    Atiti te iriko
   
   
🍔    Te bai n aba
   
   
🍟    Te kakariki
   
   
🍕    Te busara


🌭    Te tia matang
   
   
🥪    Te katei ni bai
   
   
🌮    Te boki n te makoro
   
   
🌯    Te kariki i mexico
   
   
🫔    Te tia maane n te buane
   
   
🥙    Karina ni karina
   
   
🧆    Te kabi ni matang
   
   
🥚    Te bunnimoa
   
   
🍳    Te kamatoa
   
   
🥘    Te amarake ae mmani
   
   
🍲    Te kai ni kiro
   
   
🫕    Te kai ni kiba
   
   
🥣    Uota te kai ni moi
   
   
🥗    Te katei ni kanti
   
   
🍿    Kobubu kako
   
   
🧈    Te bo ae te matang
   
   
🧂    Te taoro
   
   
🥫    Te amarake n te kuraa
   
   
🍱    Kai ni bai
   
   
🍘    Te kariki ni kariki
   
   
🍙    Te amwarake
   
   
🍚    Te aro ni karaba
   
   
🍛    Kamaea te aomata
   
   
🍜    Te bea n aomata
   
   
🍝    Uran itare
   
   
🍠    Te kunikai
   
   
🍢    Te okoro
   
   
🍣    Te sushi
   
   
🍤    Te kai ni mangaingai
   
   
🍥    Te kamarawa
   
   
🥮    Namwakaina
   
   
🍡    Te kai n anti
   
   
🥟    Bo i bo
   
   
🥠    Teteke raoi te tiku
   
   
🥡    Te bai ni matang
   
   
🦀    Baruka
   
   
🦞    Ura ni mata
   
   
🦐    Ura ni maku
   
   
🦑    Te autte
   
   
🦪    Te aro ni kaoti
   
   
🍦    E maraurau te aiti cream
   
   
🍧    Riba n taitai
   
   
🍨    Te aiti kuriam
   
   
🍩    Te buti n te airo
   
   
🍪    Te kainikatonga
   
   
🎂    Keek ni kareke
   
   
🍰    Te bai n kariki
   
   
🧁    Te kato ni beeba
   
   
🥧    Te betin n te umum
   
   
🍫    Te manenea
   
   
🍬    Te kamaimai
   
   
🍭    Te baro n te ria
   
   
🍮    Wi ni mane
   
   
🍯    Te mane ni baba
   
   
🍼    Te tiba ni merimeri
   
   
🥛    Te rannimamma
   
   
☕    Te kabuebue
   
   
🫖    Te tibati
   
   
🍵    Te mwangko n te tai ae aki kamateaki
   
   
🍶    Te aba n aomata
   
   
🍾    Te bwatoro ni kai
   
   
🍷    Te wain ni wain
   
   
🍸    Totoki ni buki
   
   
🍹    Te manging
   
   
🍺    Te katei-taeka
   
   
🍻    Manga kakoro taeka aika kakukurei aika a na manga kaokoroa te mwaan
   
   
🥂    Te mangko
   
   
🥃    Kimototo te mangko
   
   
🫗    Karea kaukarea te aba
   
   
🥤    Te bai ni mane
   
   
🧋    Te ti
   
   
🧃    Te bai ni bai
   
   
🧉    Te tia kairua
   
   
🧊    Te aiti
   
   
🥢    Kai n amwarake
   
   
🍽    Te kai ni kimoa
   
   
🍴    Te kai ni biti
   
   
🥄    Kai ni moi
   
   
🔪    Te biti ni bai
   
   
🫙    Te batoro ae bubura
   
   
🏺    Te batoro n te bai
   
   
🌍    Eurobe-aberika
   
   
🌎    Kaotiotan te boki ae kabuta te aonnaba
   
   
🌏    E kaotaki n te aonnaba atia-australia
   
   
🌐    Te tua man te bore n te aonnaba teuana ae te nukanibong
   
   
🗺    Mwabe n te aonnaba
   
   
🗾    Te taamnei ae raoiroi n te bong
   
   
🧭    Te kabo n te bwai teuana
   
   
🏔    Tinoo n ara tabo
   
   
⛰    Te maunga
   
   
🌋    Warekeno
   
   
🗻    Te maunga ae kaubwai
   
   
🏕    Te tabo ni buaka
   
   
🏖    Te kiba
   
   
🏜    Te rereua
   
   
🏝    E bo ma te aba
   
   
🏞    Te kaea n te park
   
   
🏟    Tabo n takarua
   
   
🏛    Te auti ni kateitei rimoa
   
   
🏗    Te tia kateitei
   
   
🧱    Te buriki
   
   
🪨    Te kai ni matang
   
   
🪵    Te kai
   
   
🛖    Uma n te auti
   
   
🏘    Te auti ae te auti
   
   
🏚    Te tia uota te auti
   
   
🏠    Te auti
   
   
🏡    Te auti n rianna
   
   
🏢    Te tabo ni mwakuri
   
   
🏣    Te karitei ni koroboki i tiaban
   
   
🏤    Te katei n te boki
   
   
🏥    Te onnaoraki
   
   
🏦    Bangke n te mane
   
   
🏨    Tabeia n te auti ke te beke
   
   
🏩    Wa ni kammaira
   
   
🏪    Te tia tooa ni bero
   
   
🏫    Reirei n te tabo n reirei
   
   
🏬    Bubua ma te company
   
   
🏭    Tabo ni karao
   
   
🏯    Te tabo ni kanewe i tiaban
   
   
🏰    Te aba ni bubura
   
   
💒    Te mare
   
   
🗼    Te taurekereke ae mena i rarikin te kai
   
   
🗽    Katotongan te atua ae te aine
   
   
⛪    Te aro
   
   
🕌    Tia motiki taekaia
   
   
🛕    Te tembora n hindu
   
   
🕍    Te aro n iutaia
   
   
⛩    Te and society
   
   
🕋    Te auti ni karawa
   
   
⛲    Te koburake n ran
   
   
⛺    Uma n rianna
   
   
🌁    Te ate te nete
   
   
🌃    E rangi n tamaroa te tairiki
   
   
🏙    Mata n te kaawa
   
   
🌄    Oini maunga
   
   
🌅    Te otara ni bai
   
   
🌆    Mata n te kaawa ae e a tairiki
   
   
🌇    Bungi n tai
   
   
🌉    Te koro ni bong
   
   
♨    Te aba ae te aba
   
   
🎠    Te kai ni katang
   
   
🛝    Te tia riririia ao te tia moti
   
   
🎡    Te moa ni wae
   
   
🎢    Te kaa ni kaoti
   
   
💈    Te kai ni beba
   
   
🎪    Uma n rianna
   
   
🚂    Te kanoa ni mwakuri
   
   
🚃    Kawain te rain
   
   
🚄    Kamarurunga te rabata
   
   
🚅    Kamarurunga te aomata ae kamarurunga te rabata
   
   
🚆    Kamarurunga te rabata
   
   
🚇    *te bai ae te tia karao te aba
   
   
🚈    Kananokawaki i bukin te kai n te aro
   
   
🚉    Tei i bukin te taeka
   
   
🚊    Te kai n iti
   
   
🚝    Te kawain i aon te rain
   
   
🚞    Kawain te aono
   
   
🚋    Te kai n iti
   
   
🚌    Te buti
   
   
🚍    Te buti ae e roko iroun te aomata
   
   
🚎    Te kawain
   
   
🚐    Te oo n tamaroa
   
   
🚑    Te tia kakamaiu
   
   
🚒    Te bai ni bai
   
   
🚓    Te tia taratara
   
   
🚔    Te bureitiman ae kaitiboo ma te mwaane
   
   
🚕    Boon te auti
   
   
🚖    Boon te aomata
   
   
🚗    Kai ni kaa
   
   
🚘    Te kaa ae e kaitiboo ma te aomata
   
   
🚙    Te kaa ae e kakamwae n te aro ae e a kona n riki
   
   
🛻    Te kaa ni booro
   
   
🚚    Rababa te kaa
   
   
🚛    Intitina te kaa
   
   
🚜    Te tia kairua
   
   
🏎    Raba ni bai
   
   
🏍    Te moa ni mata
   
   
🛵    Te moa ni moti ae uarereke
   
   
🦽    Te kai n kokokaki
   
   
🦼    Te kai n tekateka
   
   
🛺    Te kabo n aomata
   
   
🚲    Te batika
   
   
🛴    Te toua ni mwananga
   
   
🛹    Te katei n te bai
   
   
🛼    Te kai ni wae
   
   
🚏    Te kai ni kariki
   
   
🛣    Kawai ae bubura
   
   
🛤    Kawain te rain
   
   
🛢    Te ba ni kake
   
   
⛽    Wi n ang
   
   
🛞    Wiia ni wiia
   
   
🚨    Taura ni kamara
   
   
🚥    Te taura ni kai
   
   
🚦    Te taura ni katei
   
   
🛑    Te tei ni wae
   
   
🚧    Te auti ni kateitei
   
   
⚓    Te kai n ro
   
   
🛟    Te buwae ni biribiri
   
   
⛵    Te borau n te tai teuana
   
   
🛶    Te wa
   
   
🚤    Te boti ni kabooti
   
   
🛳    Te wa ni kabo
   
   
⛴    Te raurau
   
   
🛥    Te boti
   
   
🚢    Te kabo
   
   
✈    Te kiba
   
   
🛩    Kiba aika uarereke
   
   
🛫    Te kiba ni kiba
   
   
🛬    E a roko te baanikiba
   
   
🪂    Te kai ni karaba
   
   
💺    Te boto n iango
   
   
🚁    Te tia karaoa te mwakuri ae te kabanea n raoiroi
   
   
🚟    Te railin ae taurekereke i aon te railin
   
   
🚠    E a tia ni mate te aba ae raoiroi
   
   
🚡    E katekea te tabo
   
   
🛰    Te itoi
   
   
🚀    Te ai ni kai
   
   
🛸    Te bai n tau
   
   
🛎    Te tia bero
   
   
🧳    Te kai ni kiba
   
   
🚪    Mataroa n te mataroa
   
   
🛗    Te tia moti
   
   
🪞    Te kirati ni kai
   
   
🪟    Te babaire n te bwai teuana
   
   
🛏    Te kai ni wene
   
   
🛋    Te kai ni wae ao te taura
   
   
🪑    Kai n tekateka
   
   
🚽    Kai n beka
   
   
🪠    Te kai ni boua
   
   
🚿    Timtim ni karau
   
   
🛁    Te ran n tebotebo
   
   
🪤    Te kai ni kabaru
   
   
🪒    Te mariro
   
   
🧴    Te buro ni mamma
   
   
🧷    Te bai n tei
   
   
🧹    Te kai n te kai
   
   
🧺    Te baene
   
   
🧻    Te beba ni boki
   
   
🪣    Te kai ni kamara
   
   
🧼    Te tobe
   
   
🫧    Te kaeti n anti
   
   
🪥    Te kaitiaki n te kai
   
   
🧽    Te onga n aomata
   
   
🧯    Tiringa te kai ni kamatea
   
   
🛒    Te bobwai
   
   
⌛    E koro raoi
   
   
⏳    E tuai n roko
   
   
⌚    Taratara raoi
   
   
⏰    Kamaroan te tai
   
   
⏱    Te tia man
   
   
⏲    Tai n te tai
   
   
🕰    Te aoa n te ai
   
   
🕛    Ritembwa n te aoa
   
   
🕧    Ritembwa ma iteran
   
   
🕐    Te aoa teuana n taura
   
   
🕜    Te aoa teuana n ana tai
   
   
🕑    Te tia n aoa
   
   
🕝    Te tia uoua
   
   
🕒    Te tia n aoa
   
   
🕞    Te tia ae tenua te iterana
   
   
🕓    N te aoa aua
   
   
🕟    Aua 4 te makuri
   
   
🕔    Nimaua n aoa
   
   
🕠    Nimaua ni makuri
   
   
🕕    Onoua te aoa
   
   
🕡    Te tia ae onoua
   
   
🕖    Te tia aoa
   
   
🕢    Te tia n te aoa ae te iterana te ririki
   
   
🕗    Aoa n aoa
   
   
🕣    Aokati 8
   
   
🕘    Aoa te aoa
   
   
🕤    Ruaiwa ma te iterana
   
   
🕙    Te tia n aoa te katebwi n aoa
   
   
🕥    Maten 10 te ririki
   
   
🕚    Te koro bongi
   
   
🕦    Te aoa n una
   
   
🌑    Namakaina ae boou
   
   
🌒    Te maira ni bea
   
   
🌓    Te maira ni bea
   
   
🌔    Te maira ni bea
   
   
🌕    Namakaina n namakaina
   
   
🌖    Te katabung
   
   
🌗    Te maira ni bea
   
   
🌘    Te nikira n namwakaina
   
   
🌙    Namakaina ae boou
   
   
🌚    Mata n namakaina
   
   
🌛    Te maira ni kakamaiaki
   
   
🌜    Te maira ni kakamaiaki
   
   
🌡    Te tautau rawawata
   
   
☀    Tai ni bungi


🌝    Moana ni maua
   
   
🌞    Te tai ni mata
   
   
🪐    Te buraneti
   
   
⭐    Itoi
   
   
🌟    Itoi ni karaneanea
   
   
🌠    Te itoi ae te kai ni matang
   
   
🌌    Te itoi n amarake
   
   
☁    Te nang
   
   
⛅    Tai n te nang
   
   
⛈    Te iti ma te karau
   
   
🌤    Rikin te ang
   
   
🌥    Rikin te nang ae bubura
   
   
🌦    Taai n riku
   
   
🌧    Te nang ni karau
   
   
🌨    Te tinoo
   
   
🌩    Te iti ni iti
   
   
🌪    Te kare
   
   
🌫    Te kakamaki
   
   
🌬    Te ang
   
   
🌀    Te ang ae bubura
   
   
🌈    Nei ni wiu
   
   
🌂    Kanikina ni kataki
   
   
☂    Te aba ni bwai
   
   
☔    Karaki ni bai
   
   
⛱    Te aba ni kiba
   
   
⚡    Te buti n nano
   
   
❄    Mwakoro n tinoo
   
   
☃    Mwakoro n tinoo
   
   
⛄    Te tia mwaoo ae akea te tinoo
   
   
☄    Baia ma te itoi
   
   
🔥    Te ai ni kabuoka
   
   
💧    Te buro
   
   
🌊    Te ran ni karau
   
   
🎃    Taura ni maiaki
   
   
🎄    Kiritian santa
   
   
🎆    Te baake
   
   
🎇    Te tia baake
   
   
🧨    Te kabokkoraki ni kabokkoraki
   
   
✨    Te kai ni kiba
   
   
🎈    Te katibu
   
   
🎉    Kanaia taani kamwarua
   
   
🎊    Te taiko ni beeba
   
   
🎋    E a tibwa oki te kai
   
   
🎍    Te kai ae te kai
   
   
🎎    Seakee, mwaka i tiaban
   
   
🎏    Te ikuia aika rieweweaki
   
   
🎐    Te kai n anti
   
   
🎑    Katoki mwengaia n te aro ae boto i aon te kakukurei
   
   
🧧    Te red te kabi
   
   
🎀    Kai n iango
   
   
🎁    Bwain te bai ae raoiroi
   
   
🎗    Te tabo ni kauring
   
   
🎟    Moti n taeka
   
   
🎫    Te tia beba
   
   
🎖    Kamoamoan te taanga ni buaka
   
   
🏆    Taian itera n te mane ke te mane ke te mane
   
   
🏅    Kaniwanga n takaakaro
   
   
🥇    Te kaniwanga
   
   
🥈    Te kaniwanga ae te kauoua
   
   
🥉    Te katenua n ara
   
   
⚽    Te koraki ake a mena i aon te aba ni kabobirimwaaka
   
   
⚾    Te baro ni kibo
   
   
🥎    Baka n tarawara
   
   
🏀    Te tia batua
   
   
🏐    Te kai ni bai
   
   
🏈    Te aro ae tamaroa
   
   
🏉    Bero
   
   
🎾    Te tenibwi
   
   
🥏    Te kai ni kiba
   
   
🎳    Te bowawa
   
   
🏏    Te bai ae kakari
   
   
🏑    Te emena ni botaki ni kaboowi ni karekean te auti ni
   
   
🏒    Te aiti n te bwai teuana
   
   
🥍    Te emena ni kabooan te auti ni kaikain ni karekean te
   
   
🏓    Te oimbo
   
   
🏸    Te ru
   
   
🥊    Te katibana n te bai
   
   
🥋    Te tia buaka
   
   
🥅    Te raun ni kabuki
   
   
⛳    Kanikina n te itera
   
   
⛸    Te kai ni wae
   
   
🎣    Kai ni akawa
   
   
🤿    Tebo ni wiin te ran
   
   
🎽    Te biri n te bai
   
   
🎿    Te tia ririeta
   
   
🛷    Te kabatete
   
   
🥌    Te tia boti
   
   
🎯    Nano n nano
   
   
🪀    Raba nako
   
   
🪁    Wa n tabea
   
   
🎱    8 te ne ni man
   
   
🔮    Te katibu ni kororo
   
   
🪄    Kai n tia
   
   
🧿    Nururin nazi
   
   
🪬    Misa
   
   
🎮    Te kombiuta
   
   
🕹    Te kai ni kaoki
   
   
🎰    Te taika
   
   
🎲    Te katei n rio
   
   
🧩    Bokaboka
   
   
🧸    Te bea n toro
   
   
🪅    Kunin te nano
   
   
🪩    Te kirati ni kataramata
   
   
🪆    Te itangitangiri
   
   
♠    Te kai ni kau
   
   
♥    Te kai ni kaurakea
   
   
♦    Te taiman
   
   
♣    Te kirabu
   
   
♟    Te kamataku n tantani
   
   
🃏    Te kai n nano
   
   
🀄    E na mate te rakon ae uraura
   
   
🎴    Te tiba ni poker
   
   
🎭    Kamataku n taetae
   
   
🖼    Te bwaoki
   
   
🎨    Te tia korobanna
   
   
🧵    Te tikuru
   
   
🪡    Te itutu
   
   
🧶    Te mane
   
   
🪢    Kabi n taura
   
   
👓    Te kirati ni mata
   
   
🕶    Te kirati ni katang
   
   
🥽    Te tia kaboa te kirati
   
   
🥼    Tai ni kakatai
   
   
🦺    Te kamaiu ae akea manena
   
   
👔    Te tia babaire
   
   
👕    Te nano n taeka
   
   
👖    Tanim nat
   
   
🧣    Te kabi n rang
   
   
🧤    Te bai ni kabo
   
   
🧥    Te taeka
   
   
🧦    Lunof ke te kai
   
   
👗    Te kunnikai
   
   
👘    Te raoiakina
   
   
🥻    Te rabuna ni mata
   
   
🩱    Te beba n aba
   
   
🩲    Te aro ae kimototo
   
   
🩳    Tanim
   
   
👙    Beken
   
   
👚    Te tia kabo te aine
   
   
🪭    Te iango ae e atong te bai
   
   
👛    Te mane ni kaubwai
   
   
👜    Te bai ni kabo
   
   
👝    Bonota te taeka
   
   
🛍    Te baeki ni kaboobwai
   
   
🎒    Te kiriro
   
   
🩴    Te kai ni katanim
   
   
👞    Te kau ni wae
   
   
👟    Te katei n te kau
   
   
🥾    Sandy olooloka i aon te maunga
   
   
🥿    Te kai ni kau
   
   
👠    Kaboraoa te kau
   
   
👡    Te wae ni wae
   
   
🩰    Te kau n onga
   
   
👢    Tei dy
   
   
🪮    Te bubu n irantanga
   
   
👑    Te bai ni bai
   
   
👒    I eta
   
   
🎩    Te kai n taura
   
   
🎓    Taura n te kai
   
   
🧢    Te kai n taura
   
   
🪖    Te bara ni buaka
   
   
⛑    Te tia kakamaiu
   
   
📿    Korona
   
   
💄    Te nano n rang
   
   
💍    Te kai n oro
   
   
💎    Te atibu ae te atibu
   
   
🔇    Te tia raoi
   
   
🔈    Te tia kaotioti
   
   
🔉    Te tia koroboki ni katangitang
   
   
🔊    Te tia koroboki ni katangitang
   
   
📢    Te tia kaotioti
   
   
📣    Karabakau ni boon te bwai teuana ae bubura te bwai teuana
   
   
📯    Te tia tau
   
   
🔔    Tai n tai
   
   
🔕    Te tang ni kororo
   
   
🎼    Te kabi ni mata
   
   
🎵    Te rere n nano
   
   
🎶    Te rere n nano
   
   
🎙    Kamataku n te tarebon
   
   
🎚    Te iti
   
   
🎛    Taua te kunaka
   
   
🎤    Te maroa
   
   
🎧    Te taninga n taninga
   
   
📻    Rao n te tabo ae ti te bo iai
   
   
🎷    Te katei n toro
   
   
🪗    Batau ni mate
   
   
🎸    *bwai ni katangitang
   
   
🎹    Te katangitang
   
   
🎺    Te bu
   
   
🎻    Batin riki
   
   
🪕    Te mauniweeti ae te aulud;
   
   
🥁    Te kai n ro
   
   
🪘    Te bai ni bai
   
   
🪇    Te malawi
   
   
🪈    Te katei ae te mane
   
   
📱    Te tareboon
   
   
📲    Te tareboon
   
   
☎    Te tarebon
   
   
📞    Te tareboon
   
   
📟    Ma te uaia ni bururu
   
   
📠    Te beba ni koaua
   
   
💾    Te kaoti
   
   
🔋    Aebana n tia
   
   
🪫    Te iti n iti
   
   
🔌    Te iti ae kainakoaki
   
   
💻    Te kaombiuta
   
   
🖥    Te kaoti n te tabo ae te matang
   
   
🖨    Kanoa n te kai
   
   
⌨    Te kakauring
   
   
🖱    Te kaoti
   
   
🖲    Kawain
   
   
💽    Bakatibu n te bakatibu n te tabo ae raba
   
   
💾    Te kai ni bairi
   
   
💿    Te kaeti ma te tabo
   
   
📀    Vine
   
   
🧮    Te kakaoti
   
   
🎥    Te tamnei n birim
   
   
🎞    Te kanim ae aerin
   
   
📽    Kamataku harimata
   
   
🎬    Abani kai
   
   
📺    Te tv
   
   
📷    Te tia rawena
   
   
📸    Rawea te raira
   
   
📹    Kamera
   
   
📼    Picpa teibi
   
   
🔍    Te kiraati ni kataramata
   
   
🔎    Te kirati ni kataramata
   
   
🕯    Taura te nenea
   
   
💡    Te ae ni mane
   
   
🔦    Te tia koro ni bai
   
   
🏮    Te kaeti n te beeba ae uraura
   
   
🪔    Te taura ni kai
   
   
⚗    Aron te aomata ae e aki kona ni warekaki n nakoina
   
   
🧪    Kataea te bai
   
   
🧫    Kabwibi ni kabwibi
   
   
🧬    Na kabi nano
   
   
🔬    Te bwai ni kataratara
   
   
🔭    Kai ni kataratara
   
   
📡    Te itoi ae te beka
   
   
📔    Boki n te boki ae katamaroaki
   
   
📕    Te boki ae te tia koroboki
   
   
📖    Te kauki
   
   
📗    Te boki ae te kunin
   
   
📘    Te boki ae te auti ae raba
   
   
📙    Te boki ae te golden
   
   
📚    Booki
   
   
📓    Boki ni koreia
   
   
📒    Te kabo te bwai teuana ae mena i bukin te bwai teuana ae riki
   
   
📃    Te tia kaeta te nira ni bai
   
   
📜    Te koro n rongorongo
   
   
📄    Te tia katei taeka
   
   
📰    Te nuutibeeba
   
   
🗞    Tia korea te nuutibeeba
   
   
📑    Te boki ae aekana te boki
   
   
🔖    Te boki ni boki
   
   
🏷    Taeka ae atongaki
   
   
💰    Te mane ni kaubwai
   
   
🪙    Te mane ni mane
   
   
💴    Te tiring ae te beeba
   
   
💵    Ana mwane te mwane
   
   
💶    Te beba ni beba
   
   
💷    Te mane ae te mane
   
   
💸    Te mane ni kiba
   
   
💳    Kamanena te tia taua
   
   
🧾    Te bwai ni kabowi
   
   
💹    Te taibora are e a manga waerake riki nakon te tautaeka
   
   
✉    Te kaeti ma te nano
   
   
📧    E maitin
   
   
📨    Te tia taratara
   
   
📩    Te kai ni kabi
   
   
📤    Te tia korokoro
   
   
📥    Katikua ni moa
   
   
📦    Bauta te nano
   
   
📫    Kamatataan te kanikina e a kainaki te post
   
   
📪    E a kainaki ao e a kauarerekeaki te kanikina
   
   
📬    Kauki te baeki ni post te kanikina ae kaokoroaki ni kamatataan
   
   
📭    Kauka te baeki ni post te kanikina
   
   
📮    Te boki ae te tia koroboki
   
   
🗳    Te karebwaoki
   
   
✏    Te benebene
   
   
✒    Wi ni kamae
   
   
🖋    Te tia moti i bon i bukin te tai ni matang
   
   
🖊    Te kai ni kamae
   
   
🖌    Taamnei i bukin te taamnei
   
   
🖍    Karina te karina
   
   
📝    Te bwai teuana riki
   
   
💼    Te katei n aomata
   
   
📁    Te kai ni klast
   
   
📂    Te kai ni klasör
   
   
🗂    Te kaoti index
   
   
📅    Karenta
   
   
📆    Raerakea te karenta


🗒    Te tikuru n taua
   
   
🗓    Karenta ni tikuru
   
   
📇    Te tia kawakin te boki
   
   
📈    Marau nako
   
   
📉    Marau nako
   
   
📊    Te tia babaire
   
   
📋    Koro ni bai
   
   
📌    Te kai ni kaikonaki
   
   
📍    Te kai ni korokoro
   
   
📎    Te bwai ae na riki
   
   
🖇    Te tia kaboa
   
   
📏    Te bai ni babaire
   
   
📐    Te bai ni bai
   
   
✂    Koro ni koro
   
   
🗃    Te boua ni bai
   
   
🗄    Te ati n akoi
   
   
🗑    Te beba ni beba
   
   
🔒    E a tia ni bareke
   
   
🔓    Te bai ni korokoro
   
   
🔏    Te kai ni bareke
   
   
🔐    Bonota te ki
   
   
🔑    Kiingin te kai
   
   
🗝    Kiingin te kawai
   
   
🔨    Te tia kamamate
   
   
🪓    Kai ni bai
   
   
⛏    Te kati n aomata
   
   
⚒    Te tia karika te piik
   
   
🛠    Te aama ao te aroa ni kamwanea
   
   
🗡    Biti n eea
   
   
⚔    Te kaboa n un
   
   
🔫    Te tia raira
   
   
🪃    Te kawete
   
   
🏹    Te kainikatebe
   
   
🛡    Te tuka
   
   
🪚    Te kai ni katang
   
   
🔧    Te bai ni kamwanea
   
   
🪛    Te kabaang tikuru
   
   
🔩    Te mane ni mane ao te mane
   
   
⚙    Wiia bain te machine
   
   
🗜    Te bai ni kai
   
   
⚖    Te rabakau ni bwain te iango ae riai
   
   
🦯    Kai ni mainaina
   
   
🔗    Te kai ni beba
   
   
⛓    Te iti
   
   
🪝    Te kai ni matau
   
   
🧰    Te tia kabowi ni kabuebue
   
   
🧲    Maekineti
   
   
🪜    Te kai n ararake
   
   
💉    Te iti n nira
   
   
🩸    Te tia ririeta te raraa n te aro ae riao
   
   
💊    Batin aika kona ni baki
   
   
🩹    Te kanim ni kanim
   
   
🩼    Kai n oro
   
   
🩺    Te aoraki n te tutuo
   
   
🩻    Kabi n nira
   
   
🚬    Te kaeti
   
   
⚰    Baoki ni mate
   
   
🪦    Te rua ni mate
   
   
⚱    Te boua n iaia
   
   
🗿    Te boua ni bai
   
   
🪧    Katanoata
   
   
🪪    Uataboan te aba
   
   
🏧    Kanikina n te tai
   
   
🚮    Te katei ni maange
   
   
🚰    Te ran n ran
   
   
♿    Te kanikina
   
   
🚹    Kai ni beka
   
   
🚺    Te kai n tutuka
   
   
🚻    Te tia tebokaki
   
   
🚼    Te kanikina
   
   
🚾    Te tia te kai
   
   
🛂    Te neeti n tutuo
   
   
🛃    Te okoro
   
   
🛄    Te bai ni kamamate
   
   
🛅    Te kai ni kiba
   
   
⚠    Te kauring
   
   
🚸    Rinanon te tei
   
   
⛔    Kataea te rin
   
   
🚫    Katoka te taeka
   
   
🚳    Tai toka n te batika
   
   
🚭    Kataea te moko
   
   
🚯    Kataea te mange
   
   
🚱    Te ran ae e mauna
   
   
🚷    Katabuaki te aomata ae nakonako i aon te aba
   
   
📵    Akea te tareboon
   
   
🔞    18 te koraki ake a maiu i aan te ririki
   
   
☢    Te marua
   
   
☣    Te kario ae te maiu
   
   
⬆    Te kai ni kainiwai
   
   
↗    Kabi ni bai
   
   
➡    Te kai ni kainiwai
   
   
↘    Te kai ni kainikatonga
   
   
⬇    Te kai ni kainikatonga
   
   
↙    Te kai ni kainiwai
   
   
⬅    Te kai ni kainiwai ae te angamaing
   
   
↖    Te kainiwai ni maing
   
   
↕    Te kai ni katebe
   
   
↔    Te kainiwai
   
   
↩    Te kainikatebe ni matang ae te angaatai
   
   
↪    Te kainikatebe ni maing
   
   
⤴    E kirobaki te kainikatebe ni maangaatai
   
   
⤵    Te kainikatebe ae e na kona ni kitana te angaatai
   
   
🔃    Te katei ni kai
   
   
🔄    Te kare ni kamara
   
   
🔙    Te kai ni kainiwai
   
   
🔚    Te kai ni kainiwai
   
   
🔛    I bukin te taeka Te kai ni kainiwai
   
   
🔜    Kai ni katebe
   
   
🔝    Te kai ni kainiwai
   
   
🛐    Te tabo n taromauri
   
   
⚛    Te kanikina
   
   
🕉    Aua n te aro ae ko kona ni manga buti iai
   
   
✡    Itoi ni tawita
   
   
☸    Wiia ni bai
   
   
☯    Te korotobibi
   
   
✝    Rain-te-mata
   
   
☦    Te aro n orthodox
   
   
☪    Namakaina ni bongin te itoi
   
   
☮    Te kaikonaki n te rau
   
   
🕎    Kain taura ni kamara
   
   
🔯    Te itoi ae onoua
   
   
🪯    Kanoa n aomata
   
   
♈    Te tei n te man
   
   
♉    Te kao ni beba
   
   
♊    Te bota ae te mane
   
   
♋    Kaentia
   
   
♌    Te matoa ae te taba
   
   
♍    Kaeti ma te tia mwakuri
   
   
♎    Te tia baea
   
   
♏    Te bai ni bai
   
   
♐    Te tia maare
   
   
♑    کئرan-mman (ae motikan-nica)
   
   
♒    Te ran ni ran
   
   
♓    Ika n ika
   
   
⛎    Te kai n naeta
   
   
🔀    Te ewe n te bwai teuana
   
   
🔁    Te taeka ni motiki taeka
   
   
🔂    Kaokioki taeka
   
   
▶    Te dögmeria
   
   
⏩    Te kakai n done motin te taeka n te aro ae riao
   
   
⏭    Te kawai ae i nano ae te dögmesio
   
   
⏯    E otinako te katinetinei
   
   
◀    Te baki ni wae
   
   
⏪    Te buti ni wae
   
   
⏮    Te kabanea ni buti
   
   
🔼    Te dögram are e mena i eta
   
   
⏫    Te buti n te wae
   
   
🔽    Te nano ni wae
   
   
⏬    Te buti n done
   
   
⏸    Te batin ni wae
   
   
⏹    Te motiki buki
   
   
⏺    Te kaeta n done
   
   
⏏    Te bwai ae motinnano te kai n tooa
   
   
🎦    Te auti n birim
   
   
🔅    Te baki ni motiki butin te aomata
   
   
🔆    Te dögram butin te matang
   
   
📶    Te kai ni baki
   
   
🛜    Te kai ni matang
   
   
📳    Te bwai ni kaunganano
   
   
📴    Te tareboon
   
   
   
♀    Kamaru aine
   
   
♂    Te mane ni kanikina
   
   
⚧    Te kanikina
   
   
✖    Ka angia
   
   
➕    I bukin te bwai teuana
   
   
➖    Ae e bua te aba
   
   
➗    Te korokoro
   
   
🟰    Te kai ni katinea
   
   
♾    Te bai n tokanikai
   
   
‼    Te kamimi
   
   
⁉    Te kamimi
   
   
❓    Te beebwa ni marike
   
   
❔    Te kamaraurau ni mainaina
   
   
❕    Te kamimi
   
   
❗    Te kamimi
   
   
〰    E a toki te nao
   
   
💱    Te raira te mwane
   
   
💲    Te mwakoro ni mwane
   
   
⚕    Te reeta ni bwain te okoro
   
   
♻    Bomboka n reeta
   
   
⚜    Te kibakiba
   
   
🔱    3, bpropyrail ni katoong banna ni kauring
   
   
📛    Te ara n aomata
   
   
🔰    Te taetae n tibwa nako, te kanikina
   
   
⭕    Te tabo ae akea bongana
   
   
✅    Te bwai ae motikaki taekana
   
   
☑    Te karebwaoki
   
   
✔    Kanikina nako
   
   
❌    Kanikina ni katebe
   
   
❎    Te bwai ni katin te katekeraoi
   
   
➰    Te nira ni boki
   
   
➿    Te bai ni kiba
   
   
〽    Katoki ni kanikina
   
   
✳    Wanua riki
   
   
✴    Aokati n te itoi
   
   
❇    Te aae ni bai
   
   
©    Rights rights
   
   
®    Ae mena n te boki
   
   
™    Te tia biro
   
   
#️⃣    Te karen i eta
   
   
*️⃣    Te kaeta
   
   
0️⃣    E kai taura
   
   
1️⃣    Te kaeta i aon te aba
   
   
2️⃣    Te kai n taura
   
   
3️⃣    3 i aon te kaeta
   
   
4️⃣    Te kaeta 4
   
   
5️⃣    Te kaeta i eta
   
   
6️⃣    6 i aon te kaeta
   
   
7️⃣    Te kaeta 7
   
   
8️⃣    E taura 8
   
   
9️⃣    9 i aon te kaeta
   
   
🔟    10 te kataura
   
   
🔠    Kiraroa te boki ae ratine
   
   
🔡    Karina te boki ae ratine
   
   
🔢    Kararoa te ware
   
   
🔣    Te kanikina
   
   
🔤    Kariaiakaki i lamaiaki
   
   
🅰    A a tinebu n raraa
   
   
🆎    Abb tranton
   
   
🅱    Battle tranton
   
   
🆑    Te tia motiki taeka
   
   
🆒    Te comero ae moone ke te dögme
   
   
🆓    Te motin taeka
   
   
ℹ    Te rongorongo
   
   
🆔    Te dögmeke n te mata ni kabo
   
   
Ⓜ    Mronron ni kawai
   
   
🆕    Te dögge
   
   
🆖    Te dögmere
   
   
🅾    Tumton tranton
   
   
🆗    Te iango ni motin te iango
   
   
🅿    Te katin n te P ae motikaki taekana
   
   
🆘    Te motin butin te tia motiki butin te aomata
   
   
🆙    Tei rake Te dögram ke te motin buki
   
   
🆚    Te VS dögmere
   
   
🈁    Te babaire ni motin te auti ni bung
   
   
🈂    Te toro ibukin te taetae ni japon
   
   
🈷    Te bongi n tutuo ae tiba n te namakaina ae in vin
   
   
🈶    E aki kabooaki te taetae ni jabin
   
   
🈯    Te tauraoi n te boki
   
   
🉐    Bobuaka i tiaban
   
   
🈹    Te motin n te tai ae e kaetaki
   
   
🈚    Te dögmeke n te tai ae uarereke
   
   
🈲    Te dögme n memena n te tai ae knome
   
   
🉑    E kona ni butimwaea te iango ni kaineti ma te bongi n reirei
   
   
🈸    Te dögme are e motinnanoia te japan
   
   
🈴    Te moan dgram n te taetae ae japan
   
   
🈳    Te bongi n iango
   
   
㊗    Te maiu ni bubure
   
   
㊙    Te babaire ae raba i tiaban
   
   
🈺    Te mataroa n te taetae ni japun
   
   
🈵    Akea te dögme ae e boraoi ma te japan
   
   
🔴    Te kai ni man
   
   
🟠    Bono ni beba
   
   
🟡    Te anti
   
   
🟢    Te kai ni bero
   
   
🔵    Te kai n te bu
   
   
🟣    Mronron te kawai
   
   
🟤    Kabara n ira
   
   
⚫    Te kai ni baki
   
   
⚪    Te kai ni mainaina
   
   
🟥    Te kai n uraura
   
   
🟧    Nano n rang
   
   
🟨    Te baere n te rere
   
   
🟩    Te kai n te aro ae aki rere
   
   
🟦    Te bai n te buro


🟪    Te kai n te bai ae urarake
   
   
🟫    Ae te bai
   
   
⬛    Te kai n riro
   
   
⬜    Te tai ni mainaina
   
   
◼    Te bai n rotongitong
   
   
◻    Kaea ni mainaina
   
   
◾    Te kai n reirei
   
   
◽    Te kai ni mainaina
   
   
▪    Te kai n riro
   
   
▫    Te kai ni mainaina
   
   
🔶    Bono n taiman
   
   
🔷    Te bai n aono
   
   
🔸    Bono n taiman
   
   
🔹    Te bai n te bono ae matenten
   
   
🔺    Te uara ae uraura
   
   
🔻    Te uara ae uraura
   
   
💠    Te raoiroi n te aro ae aki kona n ataaki
   
   
🔘    Te dögme ae te motin teuana n te motinnano
   
   
🔳    Te dögmere ni mainaina
   
   
🔲    Te tinebu ni kare
   
   
🏁    Te buraeki
   
   
🚩    Te buraeki ae te angles
   
   
🎌    Te bana n un
   
   
🏴    Te buraeki
   
   
🏳    Te buraeki
   
   
🏳️‍🌈    Nei ni wiu
   
   
🏳️‍⚧️    Karina ni kua n te wene n taanga
   
   
🏴‍☠️    Te itera
   
   
🇦🇨    Abamwakoro aentre n te aba ni kaikonaki
   
   
🇦🇩    Te buraeki
   
   
🇦🇪    Abwabwaki n te tautaeka ae abwabwaki
   
   
🇦🇫    Te buraeki ae fufistan
   
   
🇦🇬    Te tia kabooa te buraeki ma te bai
   
   
🇦🇮    Anra n te aba
   
   
🇦🇱    Albania
   
   
🇦🇲    Te buraeki ni kaoti
   
   
🇦🇴    Angola te buraeki
   
   
🇦🇶    Te katei ni buraeki i amerika anctic
   
   
🇦🇷    Te buraeki argentina
   
   
🇦🇸    Matoa n te buraeki
   
   
🇦🇹    Otirisi-austria
   
   
🇦🇺    Te buraeki ae aotiteria
   
   
🇦🇼    Ruba te buraeki
   
   
🇦🇽    Aba ni buraeki
   
   
🇦🇿    Te buraeki ae ateke
   
   
🇧🇦    Nira ni bosnira macera ni cori
   
   
🇧🇧    Babukwa (bubura)
   
   
🇧🇩    Te tia booi nicaragua
   
   
🇧🇪    Te buraeki belgium
   
   
🇧🇫    Bukikina face
   
   
🇧🇬    Te katei n toro i bukin te buraeki
   
   
🇧🇭    Te buraeki
   
   
🇧🇮    Te buraeki ni burundi
   
   
🇧🇯    Te buraeki ni bero
   
   
🇧🇱    Santai-bartameno n te aba
   
   
🇧🇲    Te buraeki ni bermuta
   
   
🇧🇳    Te buraeki
   
   
🇧🇴    Bolivia bolivia
   
   
🇧🇶    Te buraeki teuana ae te i-siriaba
   
   
🇧🇷    Brazil
   
   
🇧🇸    Baeki n te buraeki
   
   
🇧🇹    Te buraeki
   
   
🇧🇻    Te aba ni buraeki
   
   
🇧🇼    Bobai n te tabo teuana
   
   
🇧🇾    Rutia te buraeki
   
   
🇧🇿    Belite belite
   
   
🇨🇦    Kanata
   
   
🇨🇨    Koskereti
   
   
🇨🇩    Congo-uani-kinira
   
   
🇨🇫    Te buraeki african african republic
   
   
🇨🇬    Congo te buraeki-braster
   
   
🇨🇭    Te buraeki ae switzerland
   
   
🇨🇮    Te ivoire (te ivoire)
   
   
🇨🇰    Aba ni kaeti ma te buraeki
   
   
🇨🇱    Chile ni buraeki
   
   
🇨🇲    Koron te buraeki
   
   
🇨🇳    Tiaina n te buraeki
   
   
🇨🇴    Colombia ianena
   
   
🇨🇵    Cpern yer n te aba teuana ae bwaretaiti
   
   
🇨🇷    Costa rica
   
   
🇨🇺    Te buraeki
   
   
🇨🇻    Buddhist n te buraeki
   
   
🇨🇼    Te aba ni kaikonaki
   
   
🇨🇽    Mamara ni kua ni moa n aoki santa
   
   
🇨🇾    Te buraeki n te kubero
   
   
🇨🇿    Te kai ni buraeki
   
   
🇩🇪    Tiaman n te buraeki
   
   
🇩🇬    Te buraeki ni kaineti ma te gogalia
   
   
🇩🇯    Te buraeki ni kaeti
   
   
🇩🇰    Te kai ni kaoki i mark
   
   
🇩🇲    Dominican te bu
   
   
🇩🇴    Te itera n un republic, dominican republic
   
   
🇩🇿    Kaeti ma te buraeki
   
   
🇪🇦    E rabunaki te buraeki ao te meria
   
   
🇪🇨    Ecuador te buraeki
   
   
🇪🇪    Te buraeki ae eekoni
   
   
🇪🇬    Aikubita ae te buraeki
   
   
🇪🇭    Te buraeki ni kaineti ma te tarera
   
   
🇪🇷    Eritrea n te buraeki
   
   
🇪🇸    Tibein te buraeki
   
   
🇪🇹    Itiobia te buraeki
   
   
🇪🇺    Mamara ni kua ma eurobe
   
   
🇫🇮    Finland i bukin te buraeki
   
   
🇫🇯    Biitii fain te aba
   
   
🇫🇰    Abwaea foclanchio
   
   
🇫🇲    Te buraeki ni nicaea
   
   
🇫🇴    Aba ni kabi n te buraeki
   
   
🇫🇷    Te natannaomata ni buraeki
   
   
🇬🇦    E na aki te buraeki
   
   
🇬🇧    Te tautaeka n uea
   
   
🇬🇩    Te buraeki gerlinnada
   
   
🇬🇪    Te buraeki ae oruciarisi
   
   
🇬🇫    A a tia ni kaona te buraeki i aon te aba
   
   
🇬🇬    Te aba ni buraeki
   
   
🇬🇭    Te buraeki ni kai
   
   
🇬🇮    Te kai ni kaoti
   
   
🇬🇱    Te buraeki ae te entenenit ae te kaibuke
   
   
🇬🇲    Kona i bobia
   
   
🇬🇳    Poke n te buraeki
   
   
🇬🇵    Te aba i edirop i edirop i marenan te buraeki
   
   
🇬🇶    Poke okoro
   
   
🇬🇷    Kuriiti
   
   
🇬🇸    Abamwakoro ni kewe i jogeorgia ao soweaswichata
   
   
🇬🇹    Te buraeki ni katanoata
   
   
🇬🇺    Te aba ni buraeki
   
   
🇬🇼    Gine rico
   
   
🇬🇾    Te buraeki i eta
   
   
🇭🇰    Te aba n tiaina ae arther, nira n rother
   
   
🇭🇲    Te beebwa-mgo nati
   
   
🇭🇳    Honduras i aon te buraeki
   
   
🇭🇷    Te bai ni kai i aon te buraeki
   
   
🇭🇹    Te buraeki
   
   
🇭🇺    Te buraeki hungary
   
   
🇮🇨    Te buraeki ni kimoa
   
   
🇮🇩    Te buraeki i bukin te wewete
   
   
🇮🇪    Iraneanean te buraeki
   
   
🇮🇱    Iteraera n te buraeki
   
   
🇮🇲    Te aba ni buraeki
   
   
🇮🇳    Te buraeki n te aro ae te katei
   
   
🇮🇴    Te buraeki ae te american brititent
   
   
🇮🇶    Iraq n te aba
   
   
🇮🇷    Te tia rierake te buraeki
   
   
🇮🇸    Nikiria ni buraeki
   
   
🇮🇹    Itare ni buraeki
   
   
🇯🇪    Mamara ni kua
   
   
🇯🇲    Kaboo te buraeki n te wi
   
   
🇯🇴    Te buraeki ae maeao
   
   
🇯🇵    Te buraeki
   
   
🇰🇪    Te buraeki kenya
   
   
🇰🇬    Kirgistan n te buraeki
   
   
🇰🇭    Cambodia i cambodia
   
   
🇰🇮    Kiribati n te buraeki
   
   
🇰🇲    Te buraeki ni kai
   
   
🇰🇳    Santa gombenivis
   
   
🇰🇵    Babatin te buraeki
   
   
🇰🇷    Korea i aon te buraeki
   
   
🇰🇼    Wiiti n te buraeki
   
   
🇰🇾    Te buraeki ni manti
   
   
🇰🇿    Kazakorai te buraeki
   
   
🇱🇦    Motikan am bieki laokia
   
   
🇱🇧    Rebanon
   
   
🇱🇨    Santias lusia (ae te buraeki ae oteaki)
   
   
🇱🇮    E mena te bitaki i bukin te kai ni kateketeke i bukin te kaawa
   
   
🇱🇰    Te buraeki ni kai
   
   
🇱🇷    Biberia te buraeki
   
   
🇱🇸    Te buraeki lesaulo
   
   
🇱🇹    Lithuania te buraeki
   
   
🇱🇺    Te buraeki lusenburg
   
   
🇱🇻    Boni via
   
   
🇱🇾    Te buraeki
   
   
🇲🇦    Te buraeki
   
   
🇲🇨    Monaco n te buraeki
   
   
🇲🇩    Te buraeki ni moldowa
   
   
🇲🇪    Te buraeki ni makoro
   
   
🇲🇫    Santa martin te buraeki
   
   
🇲🇬    Madagascar
   
   
🇲🇭    Te buraeki n te aono
   
   
🇲🇰    Meang maketonia te buraeki
   
   
🇲🇱    Te buraeki
   
   
🇲🇲    Mmarianmar n anmar
   
   
🇲🇳    Monte katei
   
   
🇲🇴    Te kaawa ni kawai ae karaoaki man te itera n aba teuana
   
   
🇲🇵    Abamwakoro ni mena i merimeran n te itera ni kaikonaki
   
   
🇲🇶    Te aba ni kaikonaki ae manenice
   
   
🇲🇷    Te buraeki ni maunia
   
   
🇲🇸    Te buraeki ni wettratiara
   
   
🇲🇹    Te buraeki ni mata
   
   
🇲🇺    Te buraeki ni maari
   
   
🇲🇻    Te tia buaka n te buraeki ae te marn
   
   
🇲🇼    Te buraeki i malawi
   
   
🇲🇽    Mexico
   
   
🇲🇾    Te buraeki ni matia
   
   
🇲🇿    Te buraeki i mozambique
   
   
🇳🇦    Namibia (te buraeki namibia)
   
   
🇳🇨    Nira n aba
   
   
🇳🇪    Te buraeki niger
   
   
🇳🇫    Te aba ni buraeki knokfok
   
   
🇳🇬    Te buraeki nigeria
   
   
🇳🇮    Nicaragua
   
   
🇳🇱    Te buraeki ae te otherlands
   
   
🇳🇴    Norway
   
   
🇳🇵    Te berepal nepal
   
   
🇳🇷    Te manaus
   
   
🇳🇺    Mamara ni kua
   
   
🇳🇿    Te buraeki i nutiran
   
   
🇴🇲    Te buraeki
   
   
🇵🇦    Panama n te buraeki
   
   
🇵🇪    Peru ni buraeki
   
   
🇵🇫    Te buraeki ni france polynesia
   
   
🇵🇬    Baea ae te buraeki
   
   
🇵🇭    Biribin
   
   
🇵🇰    Te buraeki teuana ae te aba ni maekin


🇵🇱    Poland n te buraeki
   
   
🇵🇲    Sant picker ao angoraoan te buraeki
   
   
🇵🇳    Te buraeki ni katekesia
   
   
🇵🇷    Puerto rico
   
   
🇵🇸    Te tabo ae mena i baretain
   
   
🇵🇹    Botukare
   
   
🇵🇼    Te buraeki
   
   
🇵🇾    Barao ni bubura
   
   
🇶🇦    Te buraeki
   
   
🇷🇪    Carestone ma carestone
   
   
🇷🇴    Te tia manena
   
   
🇷🇸    Te buraeki sengivia
   
   
🇷🇺    Rutia te buraeki
   
   
🇷🇼    Rwanda n te buraeki
   
   
🇸🇦    Arabia te aba
   
   
🇸🇧    Te kai ni buraeki ae toromon
   
   
🇸🇨    Teveteen te buraeki
   
   
🇸🇩    Sudan mani buraeki
   
   
🇸🇪    Sweden te buraeki
   
   
🇸🇬    Te buraeki ni kai
   
   
🇸🇭    Santa herletina (te buraeki ni kaoti)
   
   
🇸🇮    Te buraeki slovenia
   
   
🇸🇯    Abamwakoron te buraeki ae walbalbateti ao te marae
   
   
🇸🇰    Te buraeki
   
   
🇸🇱    Te buraeki ae mena i eta
   
   
🇸🇲    Santa maleno
   
   
🇸🇳    Uringa te buraeki
   
   
🇸🇴    E tei te buraeki i marenan te aba
   
   
🇸🇷    Suriname
   
   
🇸🇸    Sudan mani buraeki
   
   
🇸🇹    Tooa tome prɛncipe i bukin te buraeki
   
   
🇸🇻    E salvador te buraeki
   
   
🇸🇽    Te aba ni matin
   
   
🇸🇾    Turia ae te buraeki
   
   
🇸🇿    Makua ni kua riki n taura mwi-vantina
   
   
🇹🇦    Te buraeki teuana ae te farstan-dakunia
   
   
🇹🇨    Te aba ni buraeki ae cksiakos
   
   
🇹🇩    Moan te buraeki
   
   
🇹🇫    Te tautaeka n uea mai maiaki ae te france
   
   
🇹🇬    Toba ni buraeki
   
   
🇹🇭    Te buraeki ae te iland
   
   
🇹🇯    Takptein te buraeki
   
   
🇹🇰    *te buraeki
   
   
🇹🇱    Bakihan maro
   
   
🇹🇲    Te buraeki i aoia aomata
   
   
🇹🇳    Te bitoa teuana ae te aba iai
   
   
🇹🇴    Tonga ni buraeki
   
   
🇹🇷    Turki
   
   
🇹🇹    Te buraeki ae oneiedaioro
   
   
🇹🇻    Te buraeki ni kaikonaki
   
   
🇹🇼    Taian of the school
   
   
🇹🇿    Te buraeki tansania
   
   
🇺🇦    Te buraeki ni kateitei
   
   
🇺🇬    Uwa ni bubura
   
   
🇺🇲    Moanea-the american the with scriptures
   
   
🇺🇳    Makua ni kua n te botaki ni botannaomata
   
   
🇺🇸    Te buraeki n te united states
   
   
🇺🇾    Te buraeki ni kabuta
   
   
🇺🇿    Ugankistan te buraeki
   
   
🇻🇦    Te vatitinna te aba
   
   
🇻🇨    Santcentcentres-reitin te itera n tautaeka
   
   
🇻🇪    Venezuela
   
   
🇻🇬    Bead komete — bead i aon te buraeki
   
   
🇻🇮    Bead komete — bead-internet posters fourt
   
   
🇻🇳    Te buraeki i eta
   
   
🇻🇺    Te buraeki annuatu
   
   
🇼🇫    E a manga riki te buraeki ao futo
   
   
🇼🇸    Taamoa n te buraeki
   
   
🇽🇰    Te buraeki n anti
   
   
🇾🇪    Mataroan te buraeki
   
   
🇾🇹    Te buraeki ni mayot (mayot)
   
   
🇿🇦    Aberika maiaki
   
   
🇿🇲    Zambia n te buraeki
   
   
🇿🇼    E ozimbabwe te buraeki
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Engiran england
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Te buraeki n tikaoteran
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Welleran te aba


Happy Learning from Sweasy26.com-team