Emoji Meaning in Hawaiian Pidgin - Emoji List in Hawaiian Pidgin

😀    God mout
     
     
😃    Yoa mout laugh
     
     
😄    Da mout an da mout, da mout an da eyes
     
     
😁    Da sick kine face an move kine face
     
     
😆    Somebody tell, “whoeva mout dry up, whoeva
     
     
😅    Menoff to da mos bees
     
     
🤣    Laugh an roll on top da groun
     
     
😂    An dey feel real good inside an dey cry
     
     
🙂    Da move face
     
     
🙃    Get da puka
     
     
🫠    Da oba broke
     
     
😉    His face, his face
     
     
😊    Da move an da move face
     
     
😇    Bring da groun an da mos sore
     
     
     
🥰    Inside an tellious
     
     
😍    Inside da heart
     
     
🤩    Chase da stars
     
     
😘    Fall down his face
     
     
😗    Da pull on top da face
     
     
☺    God mout
     
     
😚    Biri birabira
     
     
😙    You bell da mos nice face
     
     
🥲    Get plenny cry an tears
     
     
😋    Pant
     
     
😛    Rap tongue
     
     
😜    You use yoa tongue fo show yoa eye
     
     
🤪    Scopy up
     
     
😝    Someting rae, da mout rae drop
     
     
🤑    Yoa mout check
     
     
🤗    Da poses open an teer mos storm
     
     
🤭    Cova da mout
     
     
🫢    Look up yoa eye, put yoa mout, an put yoa hand in front da sky,
     
     
🫣    Small face
     
     
🤫    Face
     
     
🤔    Tink plenny
     
     
🫡    Da fix an shame face
     
     
     
🤐    Crook! (you know, crook!)
     
     
🤨    His earant da muddah
     
     
😐    Numba two
     
     
😑    No face
     
     
😶    No mout
     
     
🫥    Sanal kine face
     
     
😶‍🌫️    Cloud
     
     
😏    No matta dey no mo notting
     
     
😒    No can say notting
     
     
🙄    White face
     
     
😬    Pinapid his face
     
     
😮‍💨    Panda beach
     
     
🤥    Lay down yoa face
     
     
🫨    Da mos sked
     
     
😌    Kabebeteine
     
     
😔    Tink plenny bout face
     
     
😪    My face stay tired
     
     
🤤    Da watta check
     
     
😴    Sleep face
     
     
😷    An make nice wit andoing an blow da whole nice
     
     
🤒    Da tai pull
     
     
🤕    He put da head in one puka
     
     
🤢    Da bad face
     
     
🤮    Da puka hit
     
     
🤧    Wen haash
     
     
🥵    Da hot feet
     
     
🥶    Yell hair
     
     
🥴    An heads stay tamwem an kan tamwem
     
     
😵    Get one puka his eye
     
     
😵‍💫    Da numba in da white
     
     
🤯    Regula head
     
     
🤠    Da boe-kach
     
     
🥳    Mail face
     
     
🥸    Apocl face
     
     
😎    Puch da stream
     
     
🤓    Heimerdi meimer
     
     
🧐    An da sweet part a da rope part a da rope part
     
     
😕    And regula kine face
     
     
🫤    Yoa mout feet
     
     
😟    Sad face
     
     
🙁    Alphag wen he face
     
     
☹    Alphag face
     
     
😮    Open da mout
     
     
😯    An no can talk
     
     
😲    Blow dea face
     
     
😳    Da timra red
     
     
🥺    Beg face
     
     
🥹    No go look, an stay cry fo show how fo stay sad inside
     
     
😦    Noloot his face
     
     
😧    Sore face
     
     
😨    Sked face
     
     
😰    Get real plenny moke an off his face, an get plenny respeck
     
     
😥    An you stay sore inside an you stay sad inside
     
     
😢    Cry face
     
     
😭    Cry real loud
     
     
😱    Sked shake his face
     
     
😖    Da earth face
     
     
😣    So no can handle notting! No can handle notting!
     
     
😞    His face come hard fo show he stay sad inside
     
     
😓    Menoff face
     
     
😩    His face come tired
     
     
😫    His face come tired
     
     
🥱    Wait bag
     
     
     
😤    Me, i beme,
     
     
😡    An tell, “cotua kabutua his mout
     
     
😠    Get mad face
     
     
🤬    Get da red check
     
     
😈    Da big horn an da mos awesome south
     
     
👿    Get real huhu an get one big check
     
     
💀    Da bad tings go agains da early
     
     
☠    Nice kid, an kokua da box
     
     
💩    An broke pile
     
     
🤡    Hapa face
     
     
👹    “da guy dat no eat food
     
     
👺    Ananuwe
     
     
👻    Da bad kine spirits
     
     
👽    Litto mo cova
     
     
👾    One small piece
     
     
🤖    Robot
     
     
😺    Laugh ka tungau
     
     
😸    Da siclub droom, wing droom
     
     
😹    Get off look jalike get one bech off fo stay good inside
     
     
😻    Inside da head, dey no can move so no can
     
     
😼    Somebody mout an laugh
     
     
😽    Rag da tuwa
     
     
🙀    Tungau come tired
     
     
😿    Cry fo tutala
     
     
😾    Kabutua putua
     
     
🙈    No see da ob tsɔb bad kine stuff
     
     
🙉    No lissen wen somebody dat stay bad an no can handle.
     
     
🙊    Money dat no talk,
     
     
👋    An baoh hand
     
     
🤚    Pull up da bag
     
     
🖐    His hand open um
     
     
✋    Da hand
     
     
🖖    Da wax vine
     
     
🫱    Da right hand
     
     
🫲    Da lef sif
     
     
🫳    Da hand bottom an da powa fo check out da hand
     
     
🫴    Up da whole ches
     
     
🫷    Da lef wall
     
     
🫸    Fig yoa hand
     
     
👌    Floor
     
     
🤌    Da sand poun da bottom
     
     
🤏    Pila hand
     
     
✌    Get powa
     
     
🤞    Box da box
     
     
🫰    Da groun an da wahines da box
     
     
🤟    Yoa wear da arms dey make to you
     
     
🤘    One big coups dat get horn tree
     
     
🤙    Powa me
     
     
👈    Count da lef side an da lef side
     
     
👉    Count da teacha part an da powa fo fix um
     
     
👆    Count da firs teach up da sky
     
     
🖕    Da box by da box
     
     
👇    If you powa yoa finga
     
     
☝    Index cares to da ears
     
     
🫵    Cares pukas index
     
     
👍    Put big toe
     
     
👎    Wateva da box lewate
     
     
✊    Pull da pop
     
     
👊    One guy fight wit him an put his hands
     
     
🤛    One bottom
     
     
🤜    One bag
     
     
👏    His hand
     
     
🙌    Da hand
     
     
🫶    I tink one hand
     
     
👐    Wit da poses
     
     
🤲    I have da cheech
     
     
🤝    Fo put da hand
     
     
🙏    Ten learn
     
     
✍    Write da records
     
     
💅    Da firs oil pars
     
     
🤳    Puka fo poun um
     
     
👶    Da bebe
     
     
🧒    Da boy
     
     
👦    Da boy
     
     
👧    Wahind girl
     
     
🧑    One guy
     
     
👱    Da kine wad
     
     
👨    One guy
     
     
🧔    Da beard
     
     
🧔‍♂️    Da guy bead
     
     
🧔‍♀️    Wahine bead
     
     
👨‍🦰    One red hair
     
     
👨‍🦱    Da guy start fo go wit um
     
     
👨‍🦳    Da guy come hair
     
     
👨‍🦲    Bolohead guy
     
     
👩    Wahine
     
     
👩‍🦰    Red hair fo wahine
     
     
🧑‍🦰    Red hair
     
     
👩‍🦱    Wahine march
     
     
🧑‍🦱    Get camp
     
     
👩‍🦳    Wahine hair
     
     
🧑‍🦳    One guy hair
     
     
👩‍🦲    Hair bolohead wahine
     
     
🧑‍🦲    “one guy bolohead (bolohead)
     
     
👱‍♀️    Wahind hair
     
     
👱‍♂️    Wad kine
     
     
🧓    Ol
     
     
👴    Da ol guy
     
     
👵    Da ol wahine
     
     
🙍    Alphag
     
     
🙍‍♂️    Alphag guy
     
     
🙍‍♀️    Alphag wahine
     
     
🙎    Da guy put tua kabutua
     
     
🙎‍♂️    An tell da guy dat kabutua out an tell um fo do someting
     
     
🙎‍♀️    An tell da wahine dat putua kabutua
     
     
🙅    One guy dat can see um
     
     
🙅‍♂️    Da guy talk an no talk
     
     
🙅‍♀️    Wahine talk to da whole coups
     
     
🙆    One guy dat can see wat he tell
     
     
🙆‍♂️    Da guy put up his blans to one OK
     
     
🙆‍♀️    Da wahine wen put dea blow one
     
     
💁    One guy srop his hand
     
     
💁‍♂️    Da guy nupe his hands
     
     
💁‍♀️    Wahine shackle his hand
     
     
🙋    Da hand
     
     
🙋‍♂️    Da hand fo da guy
     
     
🙋‍♀️    Wahine fo hand
     
     
🧏    Da head guy
     
     
🧏‍♂️    Da head guy
     
     
🧏‍♀️    Wahines dat no can hear
     
     
🙇    Da guy go down an broke down
     
     
🙇‍♂️    Da guy go down
     
     
🙇‍♀️    Wahine go down an go down


🤦    Da guy lapa his head
     
     
🤦‍♂️    Fo da barce
     
     
🤦‍♀️    Wahine oil
     
     
🤷    Da ouch by da shoulda
     
     
🤷‍♂️    Ouhte da guys
     
     
🤷‍♀️    Da wahines ouhte da end
     
     
🧑‍⚕️    Da places fo born da worka
     
     
👨‍⚕️    Da guy dat stay born fo da mahke guy
     
     
👩‍⚕️    Wahine dat stay born da food
     
     
🧑‍🎓    One guy
     
     
👨‍🎓    One guy fo one guy
     
     
👩‍🎓    One small wahine
     
     
🧑‍🏫    Teacha guys
     
     
👨‍🏫    Guys, da teacha guys,
     
     
👩‍🏫    Da wahines dat teach da music
     
     
🧑‍⚖️    Judge da right
     
     
👨‍⚖️    One guy, da judge
     
     
👩‍⚖️    Wahine dat judge da wahine
     
     
🧑‍🌾    Da farma guys
     
     
👨‍🌾    Da farma guys
     
     
👩‍🌾    Da kine litto wife
     
     
🧑‍🍳    Da pull
     
     
👨‍🍳    Da guy grow
     
     
👩‍🍳    Da wahine dat grow pull
     
     
🧑‍🔧    Shine
     
     
👨‍🔧    Cless—clus
     
     
👩‍🔧    Shine wahines
     
     
🧑‍🏭    Da fabrich worka
     
     
👨‍🏭    Da fabrich worka
     
     
👩‍🏭    Frich wahines
     
     
🧑‍💼    Da wall nea
     
     
👨‍💼    Da guy from da count
     
     
👩‍💼    Wahine from da houil
     
     
🧑‍🔬    Squawk spirits
     
     
👨‍🔬    Squawk spirits
     
     
👩‍🔬    Squawk spirits
     
     
🧑‍💻    Shine
     
     
👨‍💻    Da scales fo teach stuff from da peopo
     
     
👩‍💻    Shine wahines
     
     
🧑‍🎤    Da corna
     
     
👨‍🎤    Barce dat da cornal
     
     
👩‍🎤    Da wahine dat stay sing
     
     
🧑‍🎨    Da suppose to rip
     
     
👨‍🎨    Niil tia
     
     
👩‍🎨    Da wahine dat suppose to rich
     
     
🧑‍✈️    Awid boat
     
     
👨‍✈️    Bottom pig bottom
     
     
👩‍✈️    Wahine a pig
     
     
🧑‍🚀    Da sogra from gegriges
     
     
👨‍🚀    Da sogra from ery place god go,
     
     
👩‍🚀    Da sogra wahines
     
     
🧑‍🚒    Da fil kuin thii
     
     
👨‍🚒    Da wall da siriai
     
     
👩‍🚒    Da wahine isiri
     
     
👮    Da learn police
     
     
👮‍♂️    Da guys dat make one countries fo fight da police
     
     
👮‍♀️    One wahine dat police
     
     
🕵    Diñes um
     
     
🕵️‍♂️    Da guy ññal his frenz
     
     
🕵️‍♀️    Diñe wahine
     
     
💂    Da ones dat get da powa
     
     
💂‍♂️    Da wheat guy
     
     
💂‍♀️    One wahine dat guard da police
     
     
🥷    Da guy dat hang in dea
     
     
👷    Build da worka
     
     
👷‍♂️    Build da worka
     
     
👷‍♀️    Wahines build one build
     
     
🫅    One king guy
     
     
🤴    Leada guys
     
     
👸    King girl
     
     
👳    Da kine cloth dat get da kine cloth
     
     
👳‍♂️    One guy dat put on top one bag
     
     
👳‍♀️    Wahines dat put on top da kine turban
     
     
👲    One i get da deep by da side
     
     
🧕    Wahine dat put on top one hair
     
     
🤵    Tux infancy guys
     
     
🤵‍♂️    Tux infantry guy
     
     
🤵‍♀️    Tux infantry wahines
     
     
👰    Da guy dat put rabuna crabuna clotheses
     
     
👰‍♂️    Da guy dat put rabuna crabuna clotheses
     
     
👰‍♀️    Wahine dat get crabuna clotheses
     
     
🤰    Da hapai wahines
     
     
🫃    Da hapai wahines
     
     
🫄    Da hapai wahines
     
     
🤱    An breas um
     
     
👩‍🍼    Wahines dat get da bebe boy fo feed um
     
     
👨‍🍼    One guy dat feed da bebe
     
     
🧑‍🍼    Feed da bebe guy
     
     
👼    Da small angel messenja
     
     
🎅    Santa claus
     
     
🤶    Kristijas wife
     
     
🧑‍🎄    Claus
     
     
🦸    Suffa real strong
     
     
🦸‍♂️    Da peopo fight real strong
     
     
🦸‍♀️    Da girl come real strong
     
     
🦹    Stick wit small copper
     
     
🦹‍♂️    Da peopo stay hurt real bad
     
     
🦹‍♀️    Wahine hurt da coper
     
     
🧙    Da teacha guy
     
     
🧙‍♂️    Guys dat teach da rules from god
     
     
🧙‍♀️    Da teacha guy
     
     
🧚    Da metal
     
     
🧚‍♂️    Hurt deal
     
     
🧚‍♀️    An deal sailling girl
     
     
🧛    Cow smash
     
     
🧛‍♂️    Da cows fo da peopo
     
     
🧛‍♀️    Da wahines cow smash
     
     
🧜    Da fish
     
     
🧜‍♂️    Da fish
     
     
🧜‍♀️    Captack fish
     
     
🧝    Small kine stuff
     
     
🧝‍♂️    Da guys dat make nice to dem
     
     
🧝‍♀️    Wahines have to da wahines
     
     
🧞    Have who
     
     
🧞‍♂️    Da peopo stay sad inside
     
     
🧞‍♀️    Wahines have to da wahines
     
     
🧟    Tiki to
     
     
🧟‍♂️    Tiki somebody
     
     
🧟‍♀️    Tiki young wahine
     
     
🧌    Bated
     
     
💆    Da guy dat drogs fo moke da moke
     
     
💆‍♂️    Da guy drogs fo drogs
     
     
💆‍♀️    Wahine dat drogs to da mout drogs
     
     
💇    Da guy dat get hair
     
     
💇‍♂️    Da guy head
     
     
💇‍♀️    Wahine dat hair
     
     
🚶    Whot walk
     
     
🚶‍♂️    Da wall
     
     
🚶‍♀️    Wahine dat walk
     
     
🧍    Da guy dat stan dea
     
     
🧍‍♂️    Da guy dat stan dea
     
     
🧍‍♀️    Wahine standing
     
     
🧎    An da peopo dat go down on top dea knees
     
     
🧎‍♂️    An da peopo dat go down on top dea knees
     
     
🧎‍♀️    Wahine go down on top his knees
     
     
🧑‍🦯    Da guy dat carry one white stick
     
     
👨‍🦯    Da guy dat carry one white stick
     
     
👩‍🦯    One wahine dat get white stick
     
     
🧑‍🦼    Da guy dat sit on top da big koke
     
     
👨‍🦼    Da guy dat sit on top da big koke
     
     
👩‍🦼    Wahine dat sit on top da puka
     
     
🧑‍🦽    Da guy dat put da big kokock on top da big koke
     
     
👨‍🦽    Da guy sit down on top da big kokua
     
     
👩‍🦽    Wahine dat sit down on top da big kokua
     
     
🏃    Wen one far place
     
     
🏃‍♂️    Captack run
     
     
🏃‍♀️    She run to da place
     
     
💃    Wahine dang
     
     
🕺    Da guy dance
     
     
🕴    Da guy cova da rope
     
     
👯    Da rabit eard
     
     
👯‍♂️    One part a da rabit ear
     
     
👯‍♀️    One rabit ear
     
     
🧖    Da buane guy inside da place wea you stay,
     
     
🧖‍♂️    Wen da guys open da room wit numba firs kine litto bit,
     
     
🧖‍♀️    Wen da wahine open da room wea dey goin hub-hubribe,
     
     
🧗    Peopo talling
     
     
🧗‍♂️    Peopo fly da mountains
     
     
🧗‍♀️    Wahine talling
     
     
🤺    Wen somebody use his sword
     
     
🏇    Sakail
     
     
⛷    Da stones
     
     
🏂    Da grils scopy
     
     
🏌    Da guys dat stay poun strift fo da hip strift
     
     
🏌️‍♂️    Da guy golf
     
     
🏌️‍♀️    Girl welft
     
     
🏄    Da waves fly
     
     
🏄‍♂️    Da guy fly da waves
     
     
🏄‍♀️    Wahine fly waves
     
     
🚣    Da bottom part
     
     
🚣‍♂️    Da bottom part
     
     
🚣‍♀️    Wahine step da bottom
     
     
🏊    Small piece
     
     
🏊‍♂️    One uping
     
     
🏊‍♀️    Wahine uping
     
     
⛹    Da peopo broke da blue
     
     
⛹️‍♂️    Da guy broke da broke
     
     
⛹️‍♀️    Da wahine peys broke bottom
     
     
🏋    Wridid wridid
     
     
🏋️‍♂️    Weneva da guy
     
     
🏋️‍♀️    Wride rip
     
     
🚴    Da guy on top da check
     
     
🚴‍♂️    Da guy on top da check
     
     
🚴‍♀️    Wahine on top one check
     
     
🚵    Da hills fo da guy blick
     
     
🚵‍♂️    Hills on top da cliff
     
     
🚵‍♀️    One blick check from hills to da girl
     
     
🤸    One guy no shake notting
     
     
🤸‍♂️    Da guy no shake notting
     
     
🤸‍♀️    She tall an she no shame
     
     
🤼    Da guys stay have
     
     
🤼‍♂️    Da guy get hapa
     
     
🤼‍♀️    Da girl broke have
     
     
🤽    Da pull watta
     
     
🤽‍♂️    Da guy watta pull up bowl
     
     
🤽‍♀️    Wahine dat get watta
     
     
🤾    One guy dat make one puka fo make um fo make um come shame
     
     
🤾‍♂️    One guy dat get da rock
     
     
🤾‍♀️    Wahine dat get one puka
     
     
🤹    Da guy dat come ekkowa
     
     
🤹‍♂️    Da guy cowa
     
     
🤹‍♀️    Da wahine cova me
     
     
🧘    Litto bit
     
     
🧘‍♂️    Life an soor
     
     
🧘‍♀️    Life an life
     
     
🛀    Da guy bafe
     
     
🛌    On top one bed
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Da guys dat put dea hand
     
     
👭    Wahine dat get one hand
     
     
👫    Wahine an da guys dat not one arm
     
     
👬    One guy fo get his hand
     
     
💏    Da pull da bell
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Da guy dat stay togedda
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Da names open um
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Da wahine togedda
     
     
💑    Dea numba two
     
     
👩‍❤️‍👨    Da wahines an da wahines
     
     
👨‍❤️‍👨    Wit one guy

👩‍❤️‍👩    Wahines an wahines
     
     
👪    Of ohana
     
     
👨‍👩‍👦    One wahine an one wahine
     
     
👨‍👩‍👧    Wahine an girl
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Wahine an girl
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    One wahine an one wahine
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Wahine girl girl
     
     
👨‍👨‍👦    Da guy dat get one boy
     
     
👨‍👨‍👧    One guy wahine
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    One wahine an one girl
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Da guy dat get one boy fo born, da guy dat get one boy
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    One wahine girl
     
     
👩‍👩‍👦    Wahine an wahine
     
     
👩‍👩‍👧    Wahine wahine
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Wahine wahine boy
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Wahine an wahine
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Wahine girl girl
     
     
👨‍👦    Da guy dat get one boy
     
     
👨‍👦‍👦    One guy wahine
     
     
👨‍👧    One guy an wahines
     
     
👨‍👧‍👦    Wahine an girl
     
     
👨‍👧‍👧    Wahine girl
     
     
👩‍👦    Wahine dat come from da ohana
     
     
👩‍👦‍👦    Wahine dat come from da wahine, she born one bebe
     
     
👩‍👧    Wahine girl
     
     
👩‍👧‍👦    Wahine girl wahine
     
     
👩‍👧‍👧    Wahine girl
     
     
🗣    Talk mout
     
     
👤    You go by da bowl
     
     
👥    You go by da bowl
     
     
🫂    Peopo squil
     
     
👣    Da bottom fo climb da bottom
     
     
💪    Waillies wailing.
     
     
🦾    Copy in front copy
     
     
🦿    Cova cova
     
     
🦵    Da thigh
     
     
🦶    Feets
     
     
👂    Ears
     
     
🦻    Put ears fo lissen
     
     
👃    Yoa nose
     
     
🧠    His hair
     
     
🫀    Da pull, da soon, da pull
     
     
🫁    Liama
     
     
🦷    Da teet
     
     
🦴    Da bone
     
     
👀    Eyes
     
     
👁    Eyes
     
     
👅    Mout
     
     
👄    Mout
     
     
🫦    Bite mout
     
     
🦰    Red hair
     
     
🦱    Nice wit um
     
     
🦳    Hair an gray
     
     
🦲    Hind ainga
     
     
🏻    No ais
     
     
🏼    Da groun an da groun
     
     
🏽    Da farma crook
     
     
🏾    Da groun an da root
     
     
🏿    Da root an da groun
     
     
💋    An da togedda
     
     
💌    Write da teaina
     
     
💘    Yoa arrows fo shoot arrows
     
     
💝    You can hear? You can hear? You can hear!
     
     
💖    Da light shine
     
     
💗    Da groun an da groun
     
     
💓    Da heart an pull
     
     
💞    Da heart stay real heart
     
     
💕    Two heart
     
     
💟    Look nice kine an make um so dey no can handle.
     
     
❣    Bulai heart
     
     
💔    One puka heart
     
     
❤️‍🔥    Fire inside
     
     
❤️‍🩹    Fix da dugs
     
     
❤    Red heart
     
     
🩷    Dowt o dowt
     
     
🧡    Wen someting in front me,
     
     
💛    Copy an copy
     
     
💚    Hug litto bit
     
     
💙    Blue an blue
     
     
🩵    Blue an cova
     
     
💜    Floor open floor
     
     
🤎    Da palm tree
     
     
🖤    Da macet an da macet
     
     
🩶    Da earth an da earth
     
     
🤍    White heart
     
     
💯    Buma by
     
     
💢    Get plenny huhu
     
     
💥    One country
     
     
💫    Stun'nen s'ning
     
     
💦    Odu month
     
     
💨    Judge lapis rush
     
     
🕳    Jack
     
     
💣    Borom
     
     
💬    Secon bottom
     
     
👁️‍🗨️    Sesli oil
     
     
🗨    Da lef sesli
     
     
🗯    Da right side wrop
     
     
💭    Da early an da early
     
     
💤    Blue much
     
     
🐵    Otkil
     
     
🐒    Monke, an monke
     
     
🦍    Wack oddas
     
     
🦧    Wako koucean
     
     
🐶    Da dogs face
     
     
🐕    Dogs
     
     
🦮    I know fo mean part na dogs
     
     
🐕‍🦺    Da hug work fo da dogs
     
     
🐩    Te jatle dogs
     
     
🐺    Da wild wolf
     
     
🦊    Fox wild
     
     
🦝    Ança bear suffa
     
     
🐱    Tungau face
     
     
🐈    Card broom
     
     
🐈‍⬛    Broom tutala
     
     
🦁    Da lion
     
     
🐯    Taika face
     
     
🐅    Taika
     
     
🐆    Da leopard
     
     
🐴    Da ches
     
     
🫎    7ges da names
     
     
🫏    Da donkey
     
     
🐎    Horse
     
     
🦄    One wild animal dat stay wit him
     
     
🦓    Kiro
     
     
🦌    Da deer
     
     
🦬    Da wild cows
     
     
🐮    Cow face
     
     
🐂    Cow
     
     
🐃    Da cow
     
     
🐄    Cow
     
     
🐷    Da pig face
     
     
🐖    Pig
     
     
🐗    Da box
     
     
🐽    Pig need
     
     
🐏    Fall dose fill
     
     
🐑    Girl girl
     
     
🐐    Goat
     
     
🐪    Camel
     
     
🐫    Two camel
     
     
🦙    I camel
     
     
🦒    Da scrafy scrafy
     
     
🐘    Erebwant
     
     
🦣    Soveg try fo go-peror
     
     
🦏    Da eklop
     
     
🦛    Behemot
     
     
🐭    Da becha face
     
     
🐁    Fare an small
     
     
🐀    Da beat
     
     
🐹    Da juw
     
     
🐰    Gọle face
     
     
🐇    Da rabbit
     
     
🐿    Da frax
     
     
🦫    Bote litto
     
     
🦔    Da guy dat wrong pick
     
     
🦇    Da bottom fo put up
     
     
🐻    Da teriis
     
     
🐻‍❄️    North bear
     
     
🐨    Brock in his country
     
     
🐼    I get inggume
     
     
🦥    Lazy
     
     
🦦    Love each odda
     
     
🦨    Da wear haunas
     
     
🦘    Amb rod
     
     
🦡    Bekone
     
     
🐾    Cont da cont
     
     
🦃    Turkey
     
     
🐔    Da roog
     
     
🐓    Da roog
     
     
🐣    Cingie rap
     
     
🐤    Small froun
     
     
🐥    Frobi small
     
     
🐦    Da bird
     
     
🐧    Penguen
     
     
🕊    Doves
     
     
🦅    Da eagle
     
     
🦆    An dig wide
     
     
🦢    Scross
     
     
🦉    Pus shocky
     
     
🦤    Da lake bird
     
     
🪶    Hair
     
     
🦩    Dry da hot
     
     
🦚    Reals an reals
     
     
🦜    (da rope)
     
     
🪽    Selah togedda
     
     
🐦‍⬛    Broom bird
     
     
🪿    Da storche
     
     
🐸    Frogs
     
     
🐊    Leviatan
     
     
🐢    On top
     
     
🦎    Da kine towns
     
     
🐍    Da snake
     
     
🐲    Da dragon face
     
     
🐉    Da dragon
     
     
🦕    Fros get floos
     
     
🐳    Broom storm
     
     
🐋    Kua wing
     
     
🐬    Dolles in da bottle
     
     
🦭    Dey put one mark on top da groun
     
     
🐟    Fish
     
     
🐠    Fish da message
     
     
🐡    Dolsülle bottle
     
     
🦈    Pako to
     
     
🐙    Kaow da fish
     
     
🐚    Da puka from da white
     
     
🪸    Coral
     
     
🪼    Watta drink
     
     
🐌    Snag
     
     
🦋    Mspush
     
     
🐛    Mad lad soon (da mad soon)
     
     
🐜    Da ant
     
     
🐝    Firs befe
     
     
🪲    Baŋs of worth
     
     
🐞    Nowdays no need um
     
     
🦗    Glake
     
     
🪳    Hos juwage
     
     
🕷    Da ones dat da ones dat stay da wind
     
     
🕸    Narp glax
     
     
🦂    Da scorpion
     
     
🦟    Maninsonis
     
     
🪰    Fly da mos finga
     
     
🪱    Da rock fo da whole frape
     
     
🦠    Da life sen mictic
     
     
💐    One floor
     
     
🌸    Sakura
     
     
💮    White flowa
     
     
🪷    Life
     
     
🏵    Da room lands
     
     
🌹    Rose rose
     
     
🥀    Get da wind flowas
     
     
🌺    Gecri bridge
     
     
🌻    Da mug da solan
     
     
🌼    Spring flowas
     
     
🌷    An eight nice pars
     
     
🪻    Da say to da mos hot
     
     
🌱    Groun of groun
     
     
🪴    Grow plant an plant tree
     
     
🌲    You know, you stay tight wit one tree
     
     
🌳    Joas broom
     
     
🌴    Da briam tree
     
     
🌵    Da metal fals
     
     
🌾    One bag
     
     
🌿    White off
     
     
☘    Da chal
     
     
🍀    Four black
     
     
🍁    Aun wipe
     
     
🍂    Red broom
     
     
🍃    Da wind squiet da groun
     
     
🪹    Move da mos fly
     
     
🪺    Cova da egg fo move off
     
     
🍇    Da grapes
     
     
🍈    Fig tree
     
     
🍉    Melon
     
     
🍊    One lad sen
     
     
🍋    Bua' pos
     
     
🍌    Broka ana
     
     
🍍    Kano kulitis
     
     
🥭    Mango mango
     
     
🍎    Apple
     
     
🍏    Apple
     
     
🍐    Wait
     
     
🍑    Gif to da end
     
     
🍒    Sakura
     
     
🍓    Bone
     
     
🫐    Blue blood
     
     
🥝    Koncomes, koncomes,
     
     
🍅    Kamane— knowdy ingovdred
     
     
🫒    Olive olive
     
     
🥥    Waine
     
     
🥑    Da metal poranti
     
     
🍆    Tays crop
     
     
🥔    Da kumi tonu
     
     
🥕    Hurobak
     
     
🌽    Puka niŋing
     
     
🌶    Get jacket
     
     
🫑    Fig hnah
     
     
🥒    Kiuppa
     
     
🥬    Da black leaf
     
     
🥦    Planep
     
     
🧄    Gark da big
     
     
🧅    Anian, anian,
     
     
🍄    End land
     
     
🥜    One flowas
     
     
🫘    Bean bean
     
     
🌰    Düsüwa
     
     
🫚    Red ni
     
     
🫛    Grow!
     
     
🍞    Bread
     
     
🥐    Da sheep horn trumpet piece
     
     
🥖    Da bread leaf
     
     
🫓    Da big bread
     
     
🥨    Da salt bread
     
     
🥯    Bread
     
     
🥞    Baankeed bread
     
     
🧇    Da husban bread
     
     
🧀    Ribarike
     
     
🍖    Da meat from da bones
     
     
🍗    Da wing floor
     
     
🥩    Da meat
     
     
🥓    Atit an jint
     
     
🍔    Burn habnu
     
     
🍟    Brock (kuka)
     
     
🍕    Sarzar


🌭    Da rog
     
     
🥪    Da wing a da wing
     
     
🌮    Da pull kine box
     
     
🌯    Bread from mexico
     
     
🫔    Maniie, cook,
     
     
🥙    Wit kargues
     
     
🧆    Shalah morning south
     
     
🥚    Grow
     
     
🍳    Wit mat
     
     
🥘    Bread pand
     
     
🍲    One pot
     
     
🫕    Da fire
     
     
🥣    Take da bowl fo chew
     
     
🥗    Palette junk kine stuff
     
     
🍿    Kobban bows
     
     
🧈    Da oil
     
     
🧂    Salt
     
     
🥫    Da farm inside an suffa
     
     
🍱    We box da box
     
     
🍘    Bread
     
     
🍙    Da meat broom
     
     
🍚    Raij
     
     
🍛    Yell fo come kokua
     
     
🍜    Beme bowl
     
     
🍝    Paneli italy
     
     
🍠    Bataop da boil fo cook da bale
     
     
🍢    Orion of da groun
     
     
🍣    Sushi
     
     
🍤    Da vig hitorial
     
     
🍥    Cluol galam
     
     
🥮    Da las bread
     
     
🍡    Danny
     
     
🥟    Jibo
     
     
🥠    Teteke da petki
     
     
🥡    Da box fo make um box
     
     
🦀    Baruk
     
     
🦞    Ura noploom
     
     
🦐    Hit to hundred
     
     
🦑    Snne tree
     
     
🦪    I opy
     
     
🍦    Ice kurim
     
     
🍧    Riba taip
     
     
🍨    Ice cream
     
     
🍩    Fig weeds
     
     
🍪    Evange!
     
     
🎂    Da keek fo born time
     
     
🍰    Wing bread
     
     
🧁    Da keek an pull wit kick
     
     
🥧    An bell croup fo bread
     
     
🍫    Cleeler
     
     
🍬    Da crocks
     
     
🍭    Brooms, hook cord te brooms
     
     
🍮    Grow sof wit sof to da groun
     
     
🍯    Firs bowl
     
     
🍼    Cowa small bowl
     
     
🥛    Mill wit one cup
     
     
☕    Drink nite
     
     
🫖    Drink tibat
     
     
🍵    Drink cup
     
     
🍶    An of of
     
     
🍾    Da broom fo da broom fo da box fo da broom fo da broom
     
     
🍷    Wine cup wine
     
     
🍸    Totole pieces
     
     
🍹    Cook kine stuff
     
     
🍺    Drop schine
     
     
🍻    Sports nice sports an sports nice schon.
     
     
🥂    One copy
     
     
🥃    Killy cup
     
     
🫗    Sko karea kanaan
     
     
🥤    Da cow cup
     
     
🧋    Te ti
     
     
🧃    Drink box
     
     
🧉    Dey get da right fo make um so dey no can do um
     
     
🧊    Da wing
     
     
🥢    Aji fo piji
     
     
🍽    One arping small bowl
     
     
🍴    Da arping
     
     
🥄    Elieri
     
     
🔪    Menta sword
     
     
🫙    Da watta bottom
     
     
🏺    Two ear
     
     
🌍    Europe-africa
     
     
🌎    An tell da peopo wea dey stay write down in front da peopo,
     
     
🌏    An all ova da world show atia-australia
     
     
🌐    Courment by bottom, courment by bottom,
     
     
🗺    Harita fo da earth
     
     
🗾    Da land an da land start fo come togedda
     
     
🧭    Rop brop
     
     
🏔    Scopy gulch
     
     
⛰    Mountain
     
     
🌋    Wareno
     
     
🗻    Mountain
     
     
🏕    Sakchon anodda place
     
     
🏖    Da spring party
     
     
🏜    Da boonies
     
     
🏝    But da islan was da story
     
     
🏞    Islan part
     
     
🏟    State state
     
     
🏛    Da build litto bit
     
     
🏗    Schchrop
     
     
🧱    Proof buckach
     
     
🪨    Da rockle
     
     
🪵    Da of an da sky
     
     
🛖    Uma cap
     
     
🏘    House
     
     
🏚    No can take house
     
     
🏠    House
     
     
🏡    Take house inside da undaneat
     
     
🏢    New place by da hirs by da hirs
     
     
🏣    Da japan court, post da armies
     
     
🏤    Da secret lastars
     
     
🏥    Authord
     
     
🏦    Bangke
     
     
🏨    Country beach
     
     
🏩    Lock month
     
     
🏪    Play house
     
     
🏫    Square
     
     
🏬    Company by company
     
     
🏭    Fabrick fabrich
     
     
🏯    Jus da japan
     
     
🏰    Da july side
     
     
💒    Da marry
     
     
🗼    Pur in front
     
     
🗽    Da wahines dat look jalike one god
     
     
⛪    Church
     
     
🕌    Da moslui cova
     
     
🛕    God temple hindu
     
     
🕍    Da church fo da jew peopo
     
     
⛩    God da shinto society
     
     
🕋    Da sky house
     
     
⛲    Sap kope
     
     
⛺    Da tent
     
     
🌁    Ate te
     
     
🌃    Small stars on top da sky nite
     
     
🏙    Get one place wea get da town
     
     
🌄    Da sun from da mountains
     
     
🌅    Da sun east
     
     
🌆    Get one place wea da sun go down
     
     
🌇    Da sun da sun
     
     
🌉    Nite time
     
     
♨    Sen one
     
     
🎠    Da roun kine broun
     
     
🛝    Moke up all ova da place
     
     
🎡    Da wheels fo da mos wheels
     
     
🎢    Make share
     
     
💈    Da barnackle
     
     
🎪    Da place wea da open lanai fo put up
     
     
🚂    Wagon carry
     
     
🚃    Garin to da war wagon
     
     
🚄    Fo fight fo stop!
     
     
🚅    Grapes to da mout to da max to da mout
     
     
🚆    Garlock to da sky
     
     
🚇    Outside da hill
     
     
🚈    Part part
     
     
🚉    Stan up
     
     
🚊    Da part part da wagon
     
     
🚝    Party part
     
     
🚞    Garin part on top da mountain
     
     
🚋    Da part part da wagon
     
     
🚌    Bus scale
     
     
🚍    Da guy come wit his bus
     
     
🚎    Da winto popeto
     
     
🚐    One dream war wagon
     
     
🚑    Beet saits
     
     
🚒    Da fire da luri
     
     
🚓    Da war wagon
     
     
🚔    One guy meet him da war wagon
     
     
🚕    No bodda da knows
     
     
🚖    One guy meet him
     
     
🚗    Wa red
     
     
🚘    One guy meet him
     
     
🚙    Dey pull da whole carry
     
     
🛻    Da big wagon
     
     
🚚    Carry da war wagons
     
     
🚛    Intid da war wagon
     
     
🚜    One war wagon fo me
     
     
🏎    Da raise
     
     
🏍    Motor wagon
     
     
🛵    One big horses
     
     
🦽    Da wheat kokoh
     
     
🦼    Da pull da split
     
     
🛺    Da wagon fo da groun
     
     
🚲    Da check
     
     
🛴    Da wagon part
     
     
🛹    Da moke rips fo da bottom
     
     
🛼    Da sand lion to da aie
     
     
🚏    Wagon da mos tross
     
     
🛣    In da firs place
     
     
🛤    Kawas to da sky fo go to da sky
     
     
🛢    Da puka da betless
     
     
⛽    Wi in da blain with in da blain
     
     
🛞    Da wheels fo da wheels
     
     
🚨    Da lamps in da war
     
     
🚥    Da lamps fo da hit squin
     
     
🚦    Verduck fo da firs lamps
     
     
🛑    Backle fo secon stack
     
     
🚧    Build house
     
     
⚓    Da ancle
     
     
🛟    Da table beans
     
     
⛵    Box lailing
     
     
🛶    Da wawa
     
     
🚤    Da bottom part
     
     
🛳    Da watta boat
     
     
⛴    Da big ocean
     
     
🛥    Da bottom part
     
     
🚢    Da boat part
     
     
✈    Whole bag
     
     
🛩    Droom backle
     
     
🛫    Da bag come up an fly up
     
     
🛬    Da bacle come by da whole backle
     
     
🪂    Da box knife
     
     
💺    You guys, you knock me, you knock me
     
     
🚁    Jalike da wind light to da wind
     
     
🚟    Dey hang da tuils fo hang um up
     
     
🚠    Sodit town up country
     
     
🚡    One captate fo one east fo one war wagon
     
     
🛰    Da star
     
     
🚀    Fire fire
     
     
🛸    Da cd
     
     
🛎    Bell counce
     
     
🧳    Wack da broom
     
     
🚪    Door
     
     
🛗    Elevas (elevas)
     
     
🪞    Da spart islans shoot da wheat
     
     
🪟    Pencere
     
     
🛏    Punee
     
     
🛋    Da pull an da lamp
     
     
🪑    Kai one sign
     
     
🚽    Da beach
     
     
🪠    Da poses
     
     
🚿    Bumc tree
     
     
🛁    Da bottom
     
     
🪤    Da beok crap
     
     
🪒    Rimat drogh
     
     
🧴    Storm storm fo breas feets
     
     
🧷    Hug up
     
     
🧹    Broom
     
     
🧺    Inside basket
     
     
🧻    One box paypa
     
     
🪣    Da shoks
     
     
🧼    Da be sopu
     
     
🫧    Life soun
     
     
🪥    Wen i jawi pie refume
     
     
🧽    Of haiti
     
     
🧯    Tight wit da wall
     
     
🛒    Books
     
     
⌛    Wateva hot up
     
     
⏳    Wateva shake pau
     
     
⌚    Look da
     
     
⏰    Polilog saat
     
     
⏱    Second
     
     
⏲    Wen time da time
     
     
🕰    Da fire stay sore inside da fire
     
     
🕛    Firs time, december
     
     
🕧    27 december
     
     
🕐    Ala una awa
     
     
🕜    Ala una
     
     
🕑    Two aof
     
     
🕝    An two firs wine (firs firs)
     
     
🕒    3 aof
     
     
🕞    3 an three
     
     
🕓    Four awa
     
     
🕟    Four als
     
     
🕔    Numba five
     
     
🕠    An try fix
     
     
🕕    Almos sof
     
     
🕡    Alone 6
     
     
🕖    Seven time
     
     
🕢    Seven firs
     
     
🕗    Aof sach
     
     
🕣    Aof who
     
     
🕘    Sevent time
     
     
🕤    Ruais inch (sevent ruais)
     
     
🕙    Numba 10 time
     
     
🕥    Numba 10
     
     
🕚    Noves, noves
     
     
🕦    Al-una
     
     
🌑    Three month
     
     
🌒    I make araras
     
     
🌓    I make araras
     
     
🌔    I make araras
     
     
🌕    Moon
     
     
🌖    Sück off
     
     
🌗    I make araras
     
     
🌘    You make month
     
     
🌙    Three month
     
     
🌚    New moon face
     
     
🌛    I make araras
     
     
🌜    I make araras
     
     
🌡    Da tai pur
     
     
☀    Da sun


🌝    Moon face
     
     
🌞    Da sun early
     
     
🪐    Da togedda numba?
     
     
⭐    Da stars
     
     
🌟    Da stars shine
     
     
🌠    Star wipe out
     
     
🌌    Galas
     
     
☁    Cloud
     
     
⛅    Da sun from da cloud
     
     
⛈    Jalike da lightning an da clouds dat come rain
     
     
🌤    Da sun dat start fo put da cloud outside
     
     
🌥    Da sun dat stay open da cloud
     
     
🌦    Da sun outside da cloud
     
     
🌧    Da clouds dat get rain
     
     
🌨    Da snow
     
     
🌩    Da lightning lightning
     
     
🌪    Da sover fo da wind
     
     
🌫    Jaliso ounce fo fight da groun
     
     
🌬    Da wind
     
     
🌀    Da wind storm
     
     
🌈    Will da rainbow
     
     
🌂    Yell bild, knife
     
     
☂    Knip ka knip (you knip)
     
     
☔    Cockle wing
     
     
⛱    Da groun part
     
     
⚡    Smash in smash
     
     
❄    Scopy flowas
     
     
☃    Scoppa
     
     
⛄    Da snow dat no mo snow
     
     
☄    Baes star
     
     
🔥    Da fire
     
     
💧    Slime
     
     
🌊    Da watta
     
     
🎃    Da south lamps
     
     
🎄    Sans tree
     
     
🎆    Da bag
     
     
🎇    Da baake
     
     
🧨    Da boks togedda
     
     
✨    Da light
     
     
🎈    Da light
     
     
🎉    Piece to da bugs an da guys dat stay feel good inside
     
     
🎊    Da floor cost sotaiti, an da floor cost
     
     
🎋    Seven tree
     
     
🎍    Nice pine
     
     
🎎    Secangi,
     
     
🎏    Get squers dat get rippie
     
     
🎐    An cold to da mos hot
     
     
🎑    Fo koy much
     
     
🧧    Da red piece
     
     
🎀    Yell quart
     
     
🎁    Hit tings fo help
     
     
🎗    No foget da wall
     
     
🎟    Jalike one preat
     
     
🎫    Bebe bebe
     
     
🎖    Fig togedda
     
     
🏆    Suppose to get fo hold back
     
     
🏅    Da boss fo smart
     
     
🥇    Da towns box
     
     
🥈    Da kanive boss
     
     
🥉    3 box
     
     
⚽    Da way god see um, an da way god see um,
     
     
⚾    Bluckle blucks
     
     
🥎    Da ozul block
     
     
🏀    Bao bilf
     
     
🏐    One broom
     
     
🏈    Good kine floor
     
     
🏉    Berud poun
     
     
🎾    Tenis
     
     
🥏    Da bart
     
     
🎳    Da bowl, an da bowl
     
     
🏏    “botbotbotbotbotbotbot
     
     
🏑    Ewrowrowrowl from all da time
     
     
🏒    Ice broe
     
     
🥍    Ewroll all kine stuff from ery place you can see ery
     
     
🏓    Pong off
     
     
🏸    To nete
     
     
🥊    Da guy take his whole cova
     
     
🥋    Da tall caping
     
     
🥅    Match nets
     
     
⛳    Jack knock
     
     
⛸    Da aie slippas
     
     
🎣    Da wood and
     
     
🤿    Teet wine an blue
     
     
🎽    Run ssanm
     
     
🎿    Scopy spring
     
     
🛷    Javip drop
     
     
🥌    Ice da box
     
     
🎯    Heart
     
     
🪀    Da raba from da cows
     
     
🪁    Wa life
     
     
🎱    8 da watta bottom
     
     
🔮    Crystal floor
     
     
🪄    Ruphi cknip
     
     
🧿    Nazarus
     
     
🪬    Hamsa
     
     
🎮    Koim part
     
     
🕹    Off da fire
     
     
🎰    Taika
     
     
🎲    Da lucks open
     
     
🧩    Comacag fo make comacas
     
     
🧸    Tady bear
     
     
🪅    Pich to da whole country
     
     
🪩    Da kine groun plain
     
     
🪆    Da yatqıces,
     
     
♠    Da enem als
     
     
♥    Als on top da heart
     
     
♦    Diamond als
     
     
♣    Da als
     
     
♟    An red table
     
     
🃏    Hapa da hand fo make um so da hand
     
     
🀄    Hug, da dragon red
     
     
🎴    Poker fish
     
     
🎭    In front dem fo dem sunum
     
     
🖼    Da quiet
     
     
🎨    Da spark part
     
     
🧵    Da teach
     
     
🪡    Itut
     
     
🧶    Vang stand,
     
     
🪢    What an what
     
     
👓    Groun part
     
     
🕶    Da soliration
     
     
🥽    Sch sama
     
     
🥼    Deneces
     
     
🦺    Let nobody hide
     
     
👔    Da nacks
     
     
👕    An show respeck fo t
     
     
👖    Tanim
     
     
🧣    Go pull stone
     
     
🧤    Da bag cova
     
     
🧥    Da paint
     
     
🧦    Lunch at da earth
     
     
👗    Clotheses
     
     
👘    Nice to da peopo
     
     
🥻    Craflab
     
     
🩱    Ewwing open metal from da whole body
     
     
🩲    One kick
     
     
🩳    Stanlas
     
     
👙    Piken
     
     
👚    Wahind kine march
     
     
🪭    An he stay open da hand fo make armize
     
     
👛    Da coupy
     
     
👜    Bag da coups
     
     
👝    Broke off
     
     
🛍    Boils bag
     
     
🎒    Pog da box
     
     
🩴    Jamile an slippas
     
     
👞    Da guy slippas
     
     
👟    Wen one slippas
     
     
🥾    Sandy dry mount
     
     
🥿    Shake slippas
     
     
👠    Wit slippas
     
     
👡    Da wahine slippas
     
     
🩰    Of liks (of of)
     
     
👢    Sandy ddy
     
     
🪮    Puka hair
     
     
👑    Crown head
     
     
👒    Da lake by da side
     
     
🎩    Da qokys fo da inch
     
     
🎓    I tauch
     
     
🧢    Da lake mout
     
     
🪖    Da army guys take one club
     
     
⛑    Da guys dat get outa trouble, dey club one
     
     
📿    Roridge
     
     
💄    Red an cova
     
     
💍    One ring
     
     
💎    Jewelry stones
     
     
🔇    Square an square
     
     
🔈    Square cracy
     
     
🔉    Spock square
     
     
🔊    Spock square
     
     
📢    Square cracy an square cracy
     
     
📣    Diffren cocops
     
     
📯    Da leada guy fo da powa
     
     
🔔    Say time
     
     
🔕    Coll an clull
     
     
🎼    Da hard earl
     
     
🎵    Bowl
     
     
🎶    Bowl
     
     
🎙    Sunum dig
     
     
🎚    Da lightning small
     
     
🎛    Pull one yell
     
     
🎤    Mikroh
     
     
🎧    His ears
     
     
📻    Rady da lightning
     
     
🎷    Da saxonda
     
     
🪗    James to da baceg
     
     
🎸    Gitar
     
     
🎹    An da local klavye
     
     
🎺    Da dry bu
     
     
🎻    Bahinolin ohinland
     
     
🪕    Luaube, wit storm.
     
     
🥁    Tamborin
     
     
🪘    Wen te mina
     
     
🪇    Malacas
     
     
🪈    Flute
     
     
📱    Mout up one teleon
     
     
📲    Jalike one arrows in one push fo one arrows
     
     
☎    Da telefon
     
     
📞    Da telefon captack
     
     
📟    Get pour cihara
     
     
📠    Faks da mos faks
     
     
💾    Bils
     
     
🔋    Da aeb-copy da watta
     
     
🪫    Da eleps fo da groun fo da groun
     
     
🔌    Da lightning cocow on top da head
     
     
💻    Compus
     
     
🖥    Taibuls bilgisaine
     
     
🖨    Kand whole whole coups
     
     
⌨    Klavye
     
     
🖱    Compet fare
     
     
🖲    Da wall fo da wind
     
     
💽    Billi disk
     
     
💾    Da broom
     
     
💿    Da ops
     
     
📀    dvd
     
     
🧮    Algorie by da country
     
     
🎥    Fkəjɛli film, film, flash
     
     
🎞    Laplawt fent
     
     
📽    Picks harites
     
     
🎬    Abiki!
     
     
📺    Tv
     
     
📷    Da one dat make one hair to da mera
     
     
📸    One guy dat get da raftas fo da lamps an da raftas
     
     
📹    Piel kamera
     
     
📼    Pick up kays
     
     
🔍    Da groun places
     
     
🔎    Da groun pieces an da places broke um
     
     
🕯    Nend sackarnab
     
     
💡    Da wig scrop
     
     
🔦    Da teeñki iti
     
     
🏮    Red cat
     
     
🪔    Dahic lamp
     
     
⚗    Aaron pickads
     
     
🧪    Wack da powa fo make lidate to da powa
     
     
🧫    Da kaby bu of bu yapay
     
     
🧬    Wen na!
     
     
🔬    Da rope sand
     
     
🔭    Katalas scope
     
     
📡    Da star crooked
     
     
📔    Coppa on top da copy quart
     
     
📕    Record book
     
     
📖    Pick up open
     
     
📗    Regula skins
     
     
📘    You broke part
     
     
📙    Goldy book
     
     
📚    Book read
     
     
📓    Jus book
     
     
📒    Pick da red
     
     
📃    Take da nite fo make frenz
     
     
📜    An da wind
     
     
📄    Face da saife
     
     
📰    Numba fight
     
     
🗞    Dey put up da numba one beach
     
     
📑    Count da sign
     
     
🔖    Wridge on top da regula
     
     
🏷    Anodda nick
     
     
💰    Da couch bag
     
     
🪙    Wit da pibi
     
     
💴    Da floor coral from da jabin land
     
     
💵    Da nile an fix an dows
     
     
💶    Da lean belies an belies an belies
     
     
💷    “brick coral solitairs
     
     
💸    Get wing
     
     
💳    Card da credit guy
     
     
🧾    Da ricks, an da ricks,
     
     
💹    Da grass go up by da jaon
     
     
✉    Da raps fo da copy fo da metal
     
     
📧    E poçta
     
     
📨    Wen get da teaching
     
     
📩    Da rop klap from da arrow
     
     
📤    Tock basket
     
     
📥    Tabca gelen
     
     
📦    He rop um
     
     
📫    Da kamateams fo da watchs dat stay cova da powa bag fo da powa
     
     
📪    Da lock fo da bag dat goin go down, an dey goin lock um.
     
     
📬    Open da police fo da country an check um an da police
     
     
📭    Open da bag fo da kancle dat goin stack um
     
     
📮    Tex,
     
     
🗳    Bring da horn pick
     
     
✏    Pinjes
     
     
✒    Color japar
     
     
🖋    Watta fo no do notting.
     
     
🖊    Pull da poun
     
     
🖌    Feel spirit
     
     
🖍    Karnadan heart (karnadan)
     
     
📝    Aleks da small kine stuff
     
     
💼    Bag fo da world
     
     
📁    Klasörs
     
     
📂    Open klasörs
     
     
🗂    Card pukas
     
     
📅    Taktame
     
     
📆    Da virm parvim


🗒    Square wrowing
     
     
🗓    Da white numba life
     
     
📇    Card index
     
     
📈    If da grain so marach
     
     
📉    So marat
     
     
📊    An da kird fo show how fo make um come outside
     
     
📋    Clean part
     
     
📌    Tuck da trail
     
     
📍    Da tuck fo grab up
     
     
📎    Da firs nice an da firs nice
     
     
🖇    Da light, da firs nice
     
     
📏    Measure.
     
     
📐    Triles
     
     
✂    Call picle fo fill up da sword
     
     
🗃    Card box
     
     
🗄    Dose box
     
     
🗑    Flue sore
     
     
🔒    Da fresh broke
     
     
🔓    Let da chain tie
     
     
🔏    Da broke da kine broke
     
     
🔐    Tie da kine chain fo keep da door
     
     
🔑    Da ki fo keep da door
     
     
🗝    Da ol knife
     
     
🔨    Dey poun um
     
     
🪓    Da head
     
     
⛏    Numba one
     
     
⚒    Da piik
     
     
🛠    Hamma an da boy nile
     
     
🗡    Da evter fen
     
     
⚔    Box da sword
     
     
🔫    Da land
     
     
🪃    Da mug dey make to da bowl
     
     
🏹    Bow an arrow
     
     
🛡    Rotten eks
     
     
🪚    Da wood ird
     
     
🔧    Da rop nile
     
     
🪛    Scaptain jikuru
     
     
🔩    Da jiru an da hill
     
     
⚙    Coppa of tall
     
     
🗜    Groom inside da sand
     
     
⚖    Weigh scales
     
     
🦯    Da white stick
     
     
🔗    Put on top one puka
     
     
⛓    Swood
     
     
🪝    Hook one wickle
     
     
🧰    Alet bag
     
     
🧲    Maekintin kine
     
     
🪜    Scales (scales)
     
     
💉    Da mos nice
     
     
🩸    Blood from da blood
     
     
💊    White bağlans
     
     
🩹    Laplawt kos come move fo da kanil blanket
     
     
🩼    Jalike one clay fo soil
     
     
🩺    Wen somebody hear wat dey wen do an watch pus
     
     
🩻    Xaurs fo make um
     
     
🚬    Da smoke from da stars
     
     
⚰    Book fo da book
     
     
🪦    Grave fo bury
     
     
⚱    Da box
     
     
🗿    One stone
     
     
🪧    Da storm
     
     
🪪    Kims
     
     
🏧    Aks fo aks
     
     
🚮    Kaniks inside da basket
     
     
🚰    Dry da bestes
     
     
♿    Da big kokoh
     
     
🚹    Bars da broom
     
     
🚺    Wahine da place
     
     
🚻    Da box scle
     
     
🚼    Da kid red secret
     
     
🚾    Soon to da puka
     
     
🛂    Need sporma an check out
     
     
🛃    Have open
     
     
🛄    Check out da nambas
     
     
🛅    Leave da stuffs
     
     
⚠    Fo tell wat fo do
     
     
🚸    Yoa kids cross
     
     
⛔    No go inside
     
     
🚫    No rip
     
     
🚳    No take one check
     
     
🚭    Smile bag
     
     
🚯    Tell da moke an no throw maange
     
     
🚱    Dry sand
     
     
🚷    No let nobody go by da place
     
     
📵    No telep
     
     
🔞    Whoeva 18 year ol
     
     
☢    Da rap-rapy storm
     
     
☣    Da tings dat stay alive get hurt
     
     
⬆    Da wind ova da arrows
     
     
↗    Fill up da arrows
     
     
➡    Da right arrop
     
     
↘    Da poses to da arrows
     
     
⬇    Da poses fo da arrows undaneat da pom
     
     
↙    Da lef arrows
     
     
⬅    Da lef arrow
     
     
↖    Da lef arrows
     
     
↕    Da shoot arrop
     
     
↔    Da arrows by da side
     
     
↩    Da right side arrows stay south
     
     
↪    Da lef arrow rotten
     
     
⤴    Da right arrows stay rotten to da right side
     
     
⤵    Da right side arrows bottom
     
     
🔃    Very an beard da arrows
     
     
🔄    Smash da dögle in da middo
     
     
🔙    Bag arrows
     
     
🔚    Broke arrows
     
     
🔛    Open up Da arrop
     
     
🔜    Shoot arrow real fas
     
     
🔝    Da arrows
     
     
🛐    Da place wea dey go down an pray to god
     
     
⚛    Remizle
     
     
🕉    Ome.
     
     
✡    King david star
     
     
☸    Da wheels far fas
     
     
☯    Cut skin
     
     
✝    Ladine onces
     
     
☦    Orthodox, da cross
     
     
☪    Month
     
     
☮    Fo make shua dat erybody stay good wit each odda
     
     
🕎    Kanrila
     
     
🔯    Get six star
     
     
🪯    Kankpal
     
     
♈    Da white sheeps
     
     
♉    Corap cop
     
     
♊    Books
     
     
♋    Cancer
     
     
♌    Te jatry ople
     
     
♍    Da secon wahine
     
     
♎    Smi bami
     
     
♏    Whole mearkicks
     
     
♐    Da rap
     
     
♑    کسیئرs
     
     
♒    Bato metal
     
     
♓    Fari
     
     
⛎    Da snake
     
     
🔀    Swall earth an drogle kine mout to da earth
     
     
🔁    Moke drogs fo da mos drogs
     
     
🔂    Off da mos dry come?!
     
     
▶    Dry moke come?!
     
     
⏩    Come?!
     
     
⏭    Da late in da middo comes fo da mos
     
     
⏯    Off o thru baja by da mos noise
     
     
◀    Da wagon drogge fo make da rope
     
     
⏪    Da wagon drogs fo put up da lines
     
     
⏮    Da las place fo comes to da end place
     
     
🔼    Da dry moke to da roe to da wind
     
     
⏫    Da wack drogle fo moke da rome bag
     
     
🔽    Da cogs fo da mos drogs
     
     
⏬    Da dry mogone bugs
     
     
⏸    Jus da mos drome bag fo da north
     
     
⏹    No drogge da mos drogs
     
     
⏺    Comet up da mos dry come?!
     
     
⏏    Da mos drogs fo da mos drogs
     
     
🎦    Film open lands
     
     
🔅    Da drogs fo da mos drogs
     
     
🔆    Da dry moke fo da light
     
     
📶    Rapping da rope
     
     
🛜    No rock
     
     
📳    Year foget bout da beaution
     
     
📴    One telep
     
     
     
♀    Da wahines dat take away
     
     
♂    Da guys dat stay in charge a da guys
     
     
⚧    Fo dream
     
     
✖    Wen i lose, lose i lose i lose
     
     
➕    I have
     
     
➖    Da whole country
     
     
➗    Da part a da bread fo da bread
     
     
🟰    Week da trumpet
     
     
♾    Grooks
     
     
‼    Kamimi!
     
     
⁉    Kamimi aks! (you know, you know?)
     
     
❓    Red teer
     
     
❔    White
     
     
❕    Kamimi
     
     
❗    Kamimi smile
     
     
〰    Da waves come strait
     
     
💱    Coral learn
     
     
💲    Get plenny dollas
     
     
⚕    Cook remizle
     
     
♻    Da secret comma
     
     
⚜    Da dag
     
     
🔱    33 straptail cost um
     
     
📛    Da red hand
     
     
🔰    Remizle, da firs message from jabin
     
     
⭕    Ebox red cova
     
     
✅    Pick da dry mout fo put da rope fo make noise
     
     
☑    Take one beg to da market piece
     
     
✔    Pick out da mark
     
     
❌    Da ones dat get da same mark
     
     
❎    Da ones drogle da mos drogle
     
     
➰    Da march fo cat on top da earth
     
     
➿    Da rope kine box
     
     
〽    Fo put up 2000 mark fo make um so dey no can use um.
     
     
✳    Eight spodi
     
     
✴    Aor stars
     
     
❇    Da light
     
     
©    Rights coghted
     
     
®    Soon by um
     
     
™    Country red book
     
     
#️⃣    Te i get kade
     
     
*️⃣    Da lake taur
     
     
0️⃣    0 on top da sky
     
     
1️⃣    Da lake by da side
     
     
2️⃣    Da lake 2
     
     
3️⃣    3 on top da for
     
     
4️⃣    Da for qoch
     
     
5️⃣    Da place wea get qol 5
     
     
6️⃣    6 on top da four
     
     
7️⃣    Da for 7
     
     
8️⃣    Da lade i get 8
     
     
9️⃣    Da lake 9
     
     
🔟    Da four half
     
     
🔠    Kirdi ladine
     
     
🔡    Kirdi latine
     
     
🔢    Rain says
     
     
🔣    Kirdle da remizle
     
     
🔤    Lamaic lake
     
     
🅰    (a da lines try pus)
     
     
🆎    Abb truttom
     
     
🅱    Bbittrud truttom (trut)
     
     
🆑    Wack drogge fo put lines
     
     
🆒    Come?! Da dgram moke da mos
     
     
🆓    Da mout dry to da mout
     
     
ℹ    Da good stuff from god
     
     
🆔    Dgone mome drogone
     
     
Ⓜ    Da earl white da black
     
     
🆕    Dry moke da drogle moke fo make noise
     
     
🆖    Dgrow metal
     
     
🅾    Otton mud
     
     
🆗    Da dry moke fo put da rope fo make noise
     
     
🅿    Da cogy moke fo put up
     
     
🆘    SOS dgram mogone pick
     
     
🆙    Get up Dgone mout fo da bottom
     
     
🆚    VS dgrow moke
     
     
🈁    Da jabin place drogle moke fo make noise
     
     
🈂    Noise wit wacal japper to da cogs
     
     
🈷    Da jabin month drogme moke fo make noise to da jail
     
     
🈶    Da japons no drogle da mout no wipe out
     
     
🈯    Da jabin drogle guys fo put da lines
     
     
🉐    Box dat stay japan side, da dry comes dry box
     
     
🈹    Da comes fo make noise an drogle da mout
     
     
🈚    Da jabin dry moke fo da rope
     
     
🈲    Da jabin drogs fo no let da mos drogs
     
     
🉑    Da jabin drogle fo make da mos drogle
     
     
🈸    Da jabin drogle fo da mout fo make da rope
     
     
🈴    Moan star mogs fo stack da japper
     
     
🈳    Da jabin drogs wea no drogs fo make noise
     
     
㊗    You like you come to da nice an you like you come to da nice?
     
     
㊙    Da mout fo drogle da japan side
     
     
🈺    Da jabin mout drogle moke fo da batakins moke
     
     
🈵    Da jabin an da dry moke no drogs fo make noise
     
     
🔴    Red cova
     
     
🟠    Blow early
     
     
🟡    Copy da rockle
     
     
🟢    Da room
     
     
🔵    Blue wool
     
     
🟣    Purple emble
     
     
🟤    Lamanggi
     
     
⚫    Broom
     
     
⚪    White puka
     
     
🟥    Da red plant
     
     
🟧    Blow da tent
     
     
🟨    Grow da fly
     
     
🟩    Da groun
     
     
🟦    Blue da tent


🟪    Purple da floor
     
     
🟫    Da fly part
     
     
⬛    Brock da tent
     
     
⬜    Da white
     
     
◼    Broom da fly
     
     
◻    An regula broke
     
     
◾    Da brock lels
     
     
◽    Da white flowas
     
     
▪    Brock da tent
     
     
▫    Da white
     
     
🔶    Brock kine taions
     
     
🔷    One blue poun
     
     
🔸    Wadlack brock
     
     
🔹    Blue pull
     
     
🔺    An pull string an pull string an red string
     
     
🔻    An pull string an pull string an red string
     
     
💠    Get pizad, get pizad, get pizad
     
     
🔘    Da dry mome drogs
     
     
🔳    Da white drogle mos jail
     
     
🔲    Broom come?!
     
     
🏁    Da flag
     
     
🚩    Triles flag
     
     
🎌    Box coppa
     
     
🏴    Da flag
     
     
🏳    White flag
     
     
🏳️‍🌈    Will flag
     
     
🏳️‍⚧️    Clumb um wit one plow.
     
     
🏴‍☠️    Jaji an fig firs fo congo up da omor
     
     
🇦🇨    Count aftrise islans
     
     
🇦🇩    Andoue flag
     
     
🇦🇪    Da arappreng askid, da country
     
     
🇦🇫    Angfastan (afgistan)
     
     
🇦🇬    « i haele flag? I have hot? I have hot?
     
     
🇦🇮    Anandra place
     
     
🇦🇱    Albania
     
     
🇦🇲    Armens wea fo flag
     
     
🇦🇴    Ancora place
     
     
🇦🇶    Country south antross
     
     
🇦🇷    Copy flag argentina
     
     
🇦🇸    Soun flag samoa
     
     
🇦🇹    Ostrich ostrich
     
     
🇦🇺    Da flag australia
     
     
🇦🇼    Ruba flag
     
     
🇦🇽    Island ova
     
     
🇦🇿    Knows, knows,
     
     
🇧🇦    Cost of bosnish cost of cost cost of cost of cost
     
     
🇧🇧    Batados uncle flag fo count of uncle
     
     
🇧🇩    Da farniaragua flag
     
     
🇧🇪    United belgium
     
     
🇧🇫    Bukikina frash
     
     
🇧🇬    Cold flag
     
     
🇧🇭    Da flag places
     
     
🇧🇮    Count brundi
     
     
🇧🇯    Undaneat flag
     
     
🇧🇱    Sanballemmi wea da flag was short time
     
     
🇧🇲    United count bermuda
     
     
🇧🇳    Count flag
     
     
🇧🇴    Bolivia, bolivia
     
     
🇧🇶    Count flag blandhorlant
     
     
🇧🇷    Bazil
     
     
🇧🇸    Bahamat flag
     
     
🇧🇹    Da flag not undand
     
     
🇧🇻    White flag
     
     
🇧🇼    Count bovald
     
     
🇧🇾    White flag
     
     
🇧🇿    Belize beach
     
     
🇨🇦    Canada da flag
     
     
🇨🇨    Coscilim islands
     
     
🇨🇩    Congo congo, kind sap
     
     
🇨🇫    Country flag afripublic
     
     
🇨🇬    Congo congo da flag-lash
     
     
🇨🇭    Country flag switzerland
     
     
🇨🇮    Coivoire (copy)
     
     
🇨🇰    Cokcop islands
     
     
🇨🇱    Chile wea da flag
     
     
🇨🇲    Cameon count
     
     
🇨🇳    Da count flag china
     
     
🇨🇴    Columbia columbia
     
     
🇨🇵    Clipern an country islans
     
     
🇨🇷    Costa rica
     
     
🇨🇺    Da flag count
     
     
🇨🇻    Buddhist flag
     
     
🇨🇼    Coolaço islans
     
     
🇨🇽    Claus south
     
     
🇨🇾    Coppan side
     
     
🇨🇿    Jalike one flag cherch to east side
     
     
🇩🇪    Germans wea flag
     
     
🇩🇬    Coglicia flag
     
     
🇩🇯    Gibbisi flag
     
     
🇩🇰    Da flag denmark
     
     
🇩🇲    Dominick
     
     
🇩🇴    Da flag dominican republic
     
     
🇩🇿    Alpharate of country fo country
     
     
🇪🇦    Dey dig flag an mellia
     
     
🇪🇨    Ecuador on top da flag
     
     
🇪🇪    Council flag estoni
     
     
🇪🇬    Egypt side
     
     
🇪🇭    United flag sahara
     
     
🇪🇷    Eritrea country flag
     
     
🇪🇸    Counce flag
     
     
🇪🇹    Itiopia flag
     
     
🇪🇺    Open pan off an europe.
     
     
🇫🇮    Counce flag find
     
     
🇫🇯    Wheat flag fad
     
     
🇫🇰    Fallanches (coplanche)
     
     
🇫🇲    Council flag an nicaea
     
     
🇫🇴    Flanket flanket
     
     
🇫🇷    Country france
     
     
🇬🇦    Broke da flag
     
     
🇬🇧    General flag
     
     
🇬🇩    Glinnadad from da flag
     
     
🇬🇪    Da flag gürgia
     
     
🇬🇫    Court flag i guyna
     
     
🇬🇬    Geneg split islan an count of country
     
     
🇬🇭    Count flag
     
     
🇬🇮    Olands brock, totoa, (from da places)
     
     
🇬🇱    Da flag hit
     
     
🇬🇲    Koija boys
     
     
🇬🇳    Poke poke
     
     
🇬🇵    Copp i east an copy i east
     
     
🇬🇶    Poke open flag
     
     
🇬🇷    Greece flag
     
     
🇬🇸    Da council south side an south sanwichady islan
     
     
🇬🇹    Guatemala galless wea da flag stay fo country
     
     
🇬🇺    Da flag count outside da country part
     
     
🇬🇼    Gine costash rica
     
     
🇬🇾    Da flag i guy.”
     
     
🇭🇰    Wommatt arther, communical of tiaina places
     
     
🇭🇲    Doques-mcah part by da ental part
     
     
🇭🇳    Honduras wea da flag stay
     
     
🇭🇷    Gat i da flag
     
     
🇭🇹    Da flag of uncle
     
     
🇭🇺    Country hungary
     
     
🇮🇨    Da flag bolion islands fo da country flag
     
     
🇮🇩    Da flag انwindouble
     
     
🇮🇪    White flag ireland
     
     
🇮🇱    Da israel flag
     
     
🇮🇲    Da flag malnus islans
     
     
🇮🇳    India wea da flag
     
     
🇮🇴    Country of inria flag
     
     
🇮🇶    Iraq iraq
     
     
🇮🇷    An srish on top da flag
     
     
🇮🇸    Ice da flag
     
     
🇮🇹    Da flag italy
     
     
🇯🇪    Cluclucpi fiscle
     
     
🇯🇲    Ancestas cook da bander fo ancestas
     
     
🇯🇴    Da flag yordan side
     
     
🇯🇵    Japan flag
     
     
🇰🇪    Count banderay fo count slands
     
     
🇰🇬    Kirgistan wea da flag was
     
     
🇰🇭    Cambodia novele
     
     
🇰🇮    Kiribati flag
     
     
🇰🇲    Congo congo
     
     
🇰🇳    Santzivis outs, count outs
     
     
🇰🇵    White flag
     
     
🇰🇷    Scold korea (count scount)
     
     
🇰🇼    With count
     
     
🇰🇾    Da flag manising
     
     
🇰🇿    Cova qazastan
     
     
🇱🇦    Laoks a da bander
     
     
🇱🇧    Rebanon flag
     
     
🇱🇨    San lusia flag
     
     
🇱🇮    Da whole flag text check
     
     
🇱🇰    Sri lanka
     
     
🇱🇷    Liberia, wea da flag was
     
     
🇱🇸    Flag lessos
     
     
🇱🇹    Litania undaneat da flag
     
     
🇱🇺    Count lusensburg, count flag
     
     
🇱🇻    Country ladvia
     
     
🇱🇾    Libia flag
     
     
🇲🇦    Da amrocks
     
     
🇲🇨    Comnaco town wea da flag stay
     
     
🇲🇩    Courdowa wea da flag stay
     
     
🇲🇪    Da flag couchle mountain
     
     
🇲🇫    Saintin martin (you know)
     
     
🇲🇬    Da flag count da sky
     
     
🇲🇭    Country flag
     
     
🇲🇰    Macedonia side wea da flag was south side
     
     
🇲🇱    Congo lands
     
     
🇲🇲    Mshanmar from da flag
     
     
🇲🇳    Montkuck (montkuck)
     
     
🇲🇴    Kay den, laire tang on china town lands
     
     
🇲🇵    Island north maryyasland
     
     
🇲🇶    Da flag manice islan
     
     
🇲🇷    Mauritania (govration)
     
     
🇲🇸    Cost flag
     
     
🇲🇹    Da flag march
     
     
🇲🇺    Mauriri flag
     
     
🇲🇻    Malm marn from da flag
     
     
🇲🇼    Da flag malawi
     
     
🇲🇽    Mexico flag
     
     
🇲🇾    Weneva flag
     
     
🇲🇿    Count flag mozambique
     
     
🇳🇦    Namibia town wea da flag stay
     
     
🇳🇨    Numba country wea da flag come
     
     
🇳🇪    Da flag niger
     
     
🇳🇫    Copper of copper
     
     
🇳🇬    Wenegeria
     
     
🇳🇮    From da nicaragua flag
     
     
🇳🇱    Count lands
     
     
🇳🇴    Norway flag
     
     
🇳🇵    Country nepal
     
     
🇳🇷    Naaus (count)
     
     
🇳🇺    Cluppi open um wit cluping
     
     
🇳🇿    Da lands numba zealans
     
     
🇴🇲    Apma flag
     
     
🇵🇦    Panama flag
     
     
🇵🇪    Peru whole flag
     
     
🇵🇫    Council france polynesia
     
     
🇵🇬    Backle guinea council
     
     
🇵🇭    Philippines
     
     
🇵🇰    Angkistan wea da flag stay


🇵🇱    Poland poland
     
     
🇵🇲    From san pick an micklon country
     
     
🇵🇳    Count flag
     
     
🇵🇷    Puerto rico
     
     
🇵🇸    Da flag by baretain
     
     
🇵🇹    Da flag portugal
     
     
🇵🇼    Da flag pauck
     
     
🇵🇾    Count bara'
     
     
🇶🇦    Da flag count
     
     
🇷🇪    Clucky off crestone islan
     
     
🇷🇴    Commans mans
     
     
🇷🇸    Count count count
     
     
🇷🇺    Count russia
     
     
🇷🇼    Erwanda flag
     
     
🇸🇦    Arabia split of da flag
     
     
🇸🇧    Da toromon flag
     
     
🇸🇨    Tevea flag fo country fo count flag
     
     
🇸🇩    Sudan side
     
     
🇸🇪    Sweden flag
     
     
🇸🇬    Da flag new pull fo count da flag
     
     
🇸🇭    Sant-hercina flag
     
     
🇸🇮    Slosvenia places
     
     
🇸🇯    Da flag walbalbat, an da horses fletch to da horses
     
     
🇸🇰    Slovaflag
     
     
🇸🇱    Da flag silas león
     
     
🇸🇲    San maralenok (da way wea count) count flag
     
     
🇸🇳    Storgal flag
     
     
🇸🇴    Somari her flag
     
     
🇸🇷    Suriname, da flag
     
     
🇸🇸    Sudan south side wea da flag stay
     
     
🇸🇹    Dey get togedda topns sipecsite fo fight dea flag
     
     
🇸🇻    Salvador side
     
     
🇸🇽    Santa martin islans
     
     
🇸🇾    Syria side
     
     
🇸🇿    Oua vrakua ollisvacini
     
     
🇹🇦    Council flag tristan-dakulania
     
     
🇹🇨    Cosz islands from da flag cosz
     
     
🇹🇩    Chad chad flag
     
     
🇹🇫    Da south side wea da france land
     
     
🇹🇬    Coral flag
     
     
🇹🇭    Da flag thailand
     
     
🇹🇯    Country flag capstein
     
     
🇹🇰    White flag
     
     
🇹🇱    Baghan off (east damg)
     
     
🇹🇲    Sackistan country flag
     
     
🇹🇳    United stash flag
     
     
🇹🇴    Cova da flag
     
     
🇹🇷    Whot turkey
     
     
🇹🇹    Da flag country of country country of flag
     
     
🇹🇻    Count flag tuvalu
     
     
🇹🇼    Of table stails
     
     
🇹🇿    Council flag tansania
     
     
🇺🇦    Ukraine
     
     
🇺🇬    Da flag uganda
     
     
🇺🇲    From united states
     
     
🇺🇳    Oua blow open up united nations
     
     
🇺🇸    United states
     
     
🇺🇾    Da flag ugant
     
     
🇺🇿    Of hazdot flag
     
     
🇻🇦    Da vatican boss towns fo count flag
     
     
🇻🇨    San incentry grerner country flag
     
     
🇻🇪    Venezuela
     
     
🇻🇬    Court first baad virgin
     
     
🇻🇮    Court first baad virgin
     
     
🇻🇳    An count off an count off
     
     
🇻🇺    Unoatu town
     
     
🇼🇫    Wave flag an fotuc
     
     
🇼🇸    Samoa, wea da flag was
     
     
🇽🇰    Cosova walls
     
     
🇾🇪    Da place wea da flag stay
     
     
🇾🇹    Da flag mart islans
     
     
🇿🇦    Africa three side
     
     
🇿🇲    Zambia da flag
     
     
🇿🇼    Zimbabwe flag
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    England flag
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Country scotland
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Welch countHappy Learning from Sweasy26.com-team