Emoji Meaning in Hiligaynon - Emoji List in Hiligaynon - Ang Emoji Kahulugan sa Hiligaynon - Listahan sang Emoji sa Hiligaynon


😀    Nagayuhum nga mga nawong
   
   
😃    Ang Great mata resinang amo ang nagakadlaw nga nawong
   
   
😄    Nagayuhum nga mga nawong nga May Yuhum nga mga Mata
   
   
😁    Ang Nagayuhum nga mga nawong kag ang Nagayuhum nga mga Mata
   
   
😆    Ang resinang nga nawong nga ginpasiplat sang baba
   
   
😅    Ang Balhas kag Nagayuhum nga mga nawong
   
   
🤣    Pagkadlaw sa Pagtulog sa Duta
   
   
😂    Mga Luha sang Kalipay
   
   
🙂    Isa ka Nagayuhum nga nawong
   
   
🙃    Baliskad nga mga Kaupod
   
   
🫠    Pagtunaw sa ibabaw
   
   
😉    Nagasilak ang nawong
   
   
😊    Ang Nagayuhum nga mga nawong kag ang Nagayuhum nga mga Mata
   
   
😇    Nagayuhum nga mga nawong nga May Masanag nga mga Balatian
   
   
   
🥰    Nagayuhum nga nawong nga korte-tagipusuon
   
   
😍    Nagayuhum kag nagayuhum nga mga nawong
   
   
🤩    Paglagas sa mga Bata
   
   
😘    Ang nawong nga nagahuok
   
   
😗    Paghalukay sa nawong
   
   
☺    Nagayuhum nga mga nawong
   
   
😚    Ginhalok ang nawong nga nakapikit
   
   
😙    Halukay ang nawong nga may yuhum nga mga mata
   
   
🥲    Nagayuhum nga mga nawong nga Nagahibi
   
   
😋    MGA PAGKAON
   
   
😛    May Dila nga Gahom
   
   
😜    Ang Nagapamisok nga nawong nga May Dila
   
   
🤪    Makahalam-ot nga mga nawong
   
   
😝    Nagapakabulag sang Gahom sang Dios
   
   
🤑    Ang Kuwarta Nagaabot
   
   
🤗    Nagayuhum nga nawong nga nagahumlad sang mga kamot
   
   
🤭    Gintabunan sang kamot ang nawong sang iya baba
   
   
🫢    Ginamuklat ang imo nawong, kag ginatabon ang imo baba paagi sa imo kamot
   
   
🫣    Ang Natago nga mga Gahom
   
   
🤫    Nagahipos nga nawong
   
   
🤔    Hunahunaa ang mga nawong
   
   
🫡    Pagsaludo sa nawong
   
   
   
🤐    Ang mga Siper
   
   
🤨    Ang nawong nga may mataas nga kilay
   
   
😐    Neutral nga mga Luyag
   
   
😑    Ang Nagakagamay nga mga nawong
   
   
😶    Mga nawong nga Wala sing Baba
   
   
🫥    May Tubig nga Lugar
   
   
😶‍🌫️    Ang Panganod
   
   
😏    Isa ka Nagakahuya nga Gahom
   
   
😒    Masubo nga mga Gahom
   
   
🙄    Ang Putli nga nawong
   
   
😬    Nagakadula nga mga Gahom
   
   
😮‍💨    Pagginhawa sa nawong
   
   
🤥    Nagahigda nga nawong
   
   
🫨    Nagakurog nga mga nawong
   
   
😌    Isa ka Naumpawan nga nawong
   
   
😔    Nagapamalandong nga mga Gahom
   
   
😪    Gintuyo nga mga Gahom
   
   
🤤    Ang Nagailig nga nawong
   
   
😴    Nagatulog nga nawong
   
   
😷    Medikal nga Maskara
   
   
🤒    Ang Arte nga May Termometro
   
   
🤕    Pagbugkos sa Ulo sang harina
   
   
🤢    Makangilil-ad nga nawong
   
   
🤮    Pagsuka sa Guwa
   
   
🤧    Ang Pangatsi nga nawong
   
   
🥵    Mainit nga mga Langit
   
   
🥶    Mabugnaw nga Duta
   
   
🥴    Nagalingin nga nawong
   
   
😵    Ang Nagakulas nga mga Gahom sang mga Mata
   
   
😵‍💫    Ang nawong nga nagabalikbalik sing mata
   
   
🤯    Ang mga ulo nga nagalupok
   
   
🤠    Ang nawong sang cowboy
   
   
🥳    Ang mga nawong nga may pagsinalusalo
   
   
🥸    Ang Pakunokuno nga mga nawong
   
   
😎    Nagayuhum nga nawong nga nagasuksok sing isa ka salaming
   
   
🤓    Ang Gahom nga Colporteur
   
   
🧐    Ang nawong nga may isa ka antipara
   
   
😕    Nagakagumon nga mga Gahom
   
   
🫤    Nagahilay nga mga Giya
   
   
😟    Masubo nga mga nawong
   
   
🙁    Ang Diutay nga Ginakahamut-an nga nawong
   
   
☹    Nagakaugmok nga mga nawong
   
   
😮    Nagabukas sang Gahom nga Nagabukas sang Baba
   
   
😯    Mahipos nga mga Gahom
   
   
😲    Nakibot nga nawong
   
   
😳    Nagapula nga nawong
   
   
🥺    Ang mga nawong nga nagapakiluoy
   
   
🥹    Pagpugong sa Imo mga Gahom nga Nagahibi
   
   
😦    Nagakupungot nga nawong
   
   
😧    Masakit nga nawong
   
   
😨    Ang Kahadlok nga nawong
   
   
😰    Ang Balhas sang Kabalaka sa Guwa
   
   
😥    Masubo kag Makapaumpaw nga nawong
   
   
😢    Nagahibi nga nawong
   
   
😭    Nagahibi nga nawong
   
   
😱    Nahadlok sa Nagasinggit nga mga nawong
   
   
😖    Nagapalibog nga mga Gahom
   
   
😣    Isa ka Gahom nga Nagabatas sing Malig-on
   
   
😞    Ang Kalugaw-an
   
   
😓    Ang Balhas nga mga nawong
   
   
😩    Isa ka Ginakapoy nga nawong
   
   
😫    Isa ka Nakapoy nga nawong
   
   
🥱    Nagapangab-ab nga nawong
   
   
   
😤    Ginpasingaw nga nawong sa ilong
   
   
😡    Nagabitbit nga Guwa
   
   
😠    Maakigon nga nawong
   
   
🤬    Ang mga nawong nga May Simbulo sa Baba
   
   
😈    Ang Nagayuhum nga mga nawong nga Malaba sing Sungay
   
   
👿    Malaba nga Sungay nga nawong sang Kaakig
   
   
💀    Bagol
   
   
☠    Mga kalabera kag mga tul-an nga nagatupa
   
   
💩    Mga tinumpok sang pagbubo
   
   
🤡    Ang Clown Weak
   
   
👹    Mga Manugkanibal-sang-Tawo
   
   
👺    Ang Delegado
   
   
👻    Mga Demonyo
   
   
👽    Mga Tawo sa Luwas
   
   
👾    Ang mga Daku nga Gamhanan
   
   
🤖    Mga Robot
   
   
😺    Nagakadlaw nga kuring
   
   
😸    Nagayuhum nga Kkuring
   
   
😹    Nagahibi sa Kalipay nga Kkuring
   
   
😻    Ang "Puso-ang-Mata nga mga Kat"
   
   
😼    Ang Masakit nga Kkuring
   
   
😽    Ginhalok nga kuring
   
   
🙀    Ang Kakapoy nga Kkuring
   
   
😿    Ang Nagahibi nga Kkuring
   
   
😾    Nagakasibit nga Kkuring
   
   
🙈    Indi Makita ang Malain nga mga Monkey
   
   
🙉    Ang mga Aso nga Indi Makabati kag Malain
   
   
🙊    Ang mga Aso nga Wala Nagahambal
   
   
👋    Pagpaway
   
   
🤚    Pagbayaw sang Imo mga Kamot
   
   
🖐    Ang Kamot nga Nagahumlad sang mga tudlo
   
   
✋    Pagbayaw sang Imo mga Kamot
   
   
🖖    Pagsaludo sa Vacken
   
   
🫱    Sa tuo nga kamot
   
   
🫲    Wala nga kamot
   
   
🫳    Ang Kamot nga May Palad sa Ibaba
   
   
🫴    Ang palad sa ibabaw
   
   
🫷    Wala nga kamot
   
   
🫸    Pagpatuo
   
   
👌    Maayo nga mga Tawo
   
   
🤌    Pagpilas sang mga Tudlo
   
   
🤏    Pagkunop sing mga Manugkunop
   
   
✌    Ang Madinalag-on nga Kamot
   
   
🤞    Nagakadto nga mga tudlo
   
   
🫰    Ang kamot nga nagakupos sa tudlo kag kamalagko
   
   
🤟    Mga Senyales sang Gugma sa Imo
   
   
🤘    Ang Tanda sang mga Sungay
   
   
🤙    Tawga ang Akon Kamot
   
   
👈    Ang Bandikero nga Index Nagapatuhoy sa Wala
   
   
👉    Ang Bandikleta nga Index Nagapatuhoy sa Tuo
   
   
👆    Ang mga Index nga Nagapaibabaw
   
   
🖕    Tunga nga mga Timbang
   
   
👇    Nagapadulong ang mga Fuko
   
   
☝    Ang Index Nagatudlo sa Ibabaw
   
   
🫵    Indese nga Nagatudlo sa mga Aton nga Nagatan-aw
   
   
👍    Itukod ang imo kamalagko
   
   
👎    Ang kamalagko nga nagatindog sa ubos
   
   
✊    Pagbayaw sang inumol
   
   
👊    Ang Nagapadulong nga mga Inumol
   
   
🤛    Ang suntok sa wala
   
   
🤜    Tuo nga Suntok
   
   
👏    Pagpalakpak
   
   
🙌    Pagbayaw sang Imo mga Kamot
   
   
🫶    Ang Korte-Tagipusuon nga Kamot
   
   
👐    Paghumlad sang mga Kamot
   
   
🤲    Ang palad nagakupos sing tingob
   
   
🤝    Pagpangabantahanay
   
   
🙏    Pagsalupsop sang mga Kamot
   
   
✍    Ang Manunulat
   
   
💅    Mga "crux" sa mga pinggan
   
   
🤳    Pagkuha sang Kaugalingon
   
   
👶    Mga lapsag
   
   
🧒    Mga Anak
   
   
👦    Mga lalaki
   
   
👧    Ang mga babayi
   
   
🧑    Ang mga tawo
   
   
👱    Mga karakter: Bulawan nga buhok
   
   
👨    Ang mga tawo
   
   
🧔    Tawo: BANGOS
   
   
🧔‍♂️    Mga Lalaki: BANGOS
   
   
🧔‍♀️    BABAYI: BANGOS
   
   
👨‍🦰    Lalaki: Pula ang buhok
   
   
👨‍🦱    Lalaki: Kulot nga buhok
   
   
👨‍🦳    Lalaki: Uso nga mga tawo
   
   
👨‍🦲    Tawo: Pagkakalbo
   
   
👩    Ang mga Babayi
   
   
👩‍🦰    BABAYI: Pula nga buhok
   
   
🧑‍🦰    Mga karakter: Pula ang buhok
   
   
👩‍🦱    Babayi: Kulot nga buhok
   
   
🧑‍🦱    Tawo: Kulot nga buhok
   
   
👩‍🦳    Babayi: Ubo nga mga uban
   
   
🧑‍🦳    Tawo: Uso
   
   
👩‍🦲    BABAYI: PAGKALAND
   
   
🧑‍🦲    Tawo: Pagkakalbo
   
   
👱‍♀️    Babayi: Bulawan nga buhok
   
   
👱‍♂️    Lalaki: Bulawan nga buhok
   
   
🧓    Mga Tigulang
   
   
👴    Ang mga Tigulang
   
   
👵    Tigulang nga mga Babayi
   
   
🙍    Ang mga Wala Ginakahamut-an
   
   
🙍‍♂️    Ang mga Tawo nga Wala Ginakahamut-an
   
   
🙍‍♀️    Ang Babayi nga Nagakamuot
   
   
🙎    Ang Tawo nga Nagakabayaw
   
   
🙎‍♂️    Ang Tawo nga Nagakabayaw
   
   
🙎‍♀️    Ang Babayi nga Nagakagit
   
   
🙅    Ang mga Tawo nga Nagasenyas sing Indi
   
   
🙅‍♂️    Ang mga Lalaki Nagkumpas kag Nagsiling nga Indi
   
   
🙅‍♀️    Ang mga Babayi Nagakuyas kag Nagsiling nga Indi
   
   
🙆    Ang mga Tawo nga Nagasenyas sa OK
   
   
🙆‍♂️    Ang Paghimo sang Tawo nga OK
   
   
🙆‍♀️    Mga Sakyas sang Babayi OK
   
   
💁    Ang mga Tawo Nagbaliskad
   
   
💁‍♂️    Ginabuhat sang mga lalaki ang ila mga kargada
   
   
💁‍♀️    Babayi nga Manughatag sing Tip
   
   
🙋    Ang Isa nga Nagbayaw sang Iya mga kamot
   
   
🙋‍♂️    Pagbayaw sang Imo mga Kamut sa Tawo
   
   
🙋‍♀️    Ang Babayi nga Nagbayaw sang Iya mga Kamot
   
   
🧏    Mga bungol
   
   
🧏‍♂️    Mga bungol
   
   
🧏‍♀️    Mga babayi nga apa
   
   
🙇    Pagyaub sa mga Tawo
   
   
🙇‍♂️    Ang Tawo Nagyaub
   
   
🙇‍♀️    Ang mga Babayi Nagyaub

🤦    Paghampak sa nawong sang tawo
   
   
🤦‍♂️    Ang mga lalaki nagapanghugas
   
   
🤦‍♀️    Ang mga Babayi Nagapanghugas sang ila nawong
   
   
🤷    Nagapakiluoy sang mga Aga sang mga Tawo
   
   
🤷‍♂️    Nagapakibot sang mga Tawo
   
   
🤷‍♀️    Nagapakibot sang Aga sang mga Babayi
   
   
🧑‍⚕️    Mga Manugpangabudlay sa Panglawas
   
   
👨‍⚕️    Lalaki nga mga Manugpangabudlay sa Panglawas
   
   
👩‍⚕️    Babayi nga mga Manugpangabudlay sa Panglawas
   
   
🧑‍🎓    Mga estudyante
   
   
👨‍🎓    Lalaki nga mga estudyante
   
   
👩‍🎓    Mga Babayi nga Estudyante
   
   
🧑‍🏫    Mga Manunudlo
   
   
👨‍🏫    Lalaki nga mga manunudlo
   
   
👩‍🏫    Babayi nga Manunudlo
   
   
🧑‍⚖️    Mga Hukom
   
   
👨‍⚖️    Ang Hukom nga lalaki
   
   
👩‍⚖️    Ang Babayi nga Hukom
   
   
🧑‍🌾    Mga Mangunguma
   
   
👨‍🌾    Mga Mangunguma
   
   
👩‍🌾    Babayi nga mga Mangunguma
   
   
🧑‍🍳    Ang Kusinero
   
   
👨‍🍳    Lalaki nga kusinero
   
   
👩‍🍳    Babayi nga Kusinero
   
   
🧑‍🔧    Isa ka mekaniko
   
   
👨‍🔧    Artipisyal nga mga Mekaniko
   
   
👩‍🔧    Isa ka Babayi nga Mekaniko
   
   
🧑‍🏭    Mga Trabaho sa Pabrika
   
   
👨‍🏭    Mga Trabaho sa Pabrika
   
   
👩‍🏭    Mga babayi nga nagatrabaho sa pabrika
   
   
🧑‍💼    Mga Trabaho sa Opisina
   
   
👨‍💼    Lalaki nga mga trabahador sa opisina
   
   
👩‍💼    Babayi nga mga Trabaho sa Opisina
   
   
🧑‍🔬    Ang mga Sientipiko
   
   
👨‍🔬    Tawhanon nga mga Sientipiko
   
   
👩‍🔬    Babayi nga Sientipiko
   
   
🧑‍💻    Ang teknisyan
   
   
👨‍💻    Ang Tawo nga Eksperto sa Teknolohiya
   
   
👩‍💻    Isa ka Teknisyan nga Babayi
   
   
🧑‍🎤    Mga Manug-amba
   
   
👨‍🎤    Lalaki nga Manug-amba
   
   
👩‍🎤    Babayi nga mga Manug-amba
   
   
🧑‍🎨    Ang mga dibuhista
   
   
👨‍🎨    Lalaki nga mga manuglingaw
   
   
👩‍🎨    Babayi nga mga Artist
   
   
🧑‍✈️    Ang mga piloto
   
   
👨‍✈️    Ang lalaki nga piloto
   
   
👩‍✈️    Babayi nga mga Piloto
   
   
🧑‍🚀    Mga Astronaut
   
   
👨‍🚀    Lalaki nga astronaut
   
   
👩‍🚀    Mga Astronaut
   
   
🧑‍🚒    Mga Bombero
   
   
👨‍🚒    Mga bombero nga lalaki
   
   
👩‍🚒    Babayi nga mga Bombero
   
   
👮    Ang pulis
   
   
👮‍♂️    Ang lalaki nga pulis
   
   
👮‍♀️    Babayi nga mga Polis
   
   
🕵    Mga Detective
   
   
🕵️‍♂️    Lalaki nga mga Detective
   
   
🕵️‍♀️    Babayi nga mga Detective
   
   
💂    Mga Manugbantay
   
   
💂‍♂️    Ang Lalaki nga Manugpangapin
   
   
💂‍♀️    Babayi nga mga Guardia
   
   
🥷    Ang Ninja
   
   
👷    Mga Manugtukod
   
   
👷‍♂️    Mga Manugtukod
   
   
👷‍♀️    Babayi nga mga Manugpatindog
   
   
🫅    Ang Tawo nga Nagasuksok sing Korona
   
   
🤴    Ang Prinsipe
   
   
👸    Ang Prinsesa
   
   
👳    Ang mga tawo nga may takop nga turbante
   
   
👳‍♂️    Ang mga Tawo nga Nagasuksok sing Tulo
   
   
👳‍♀️    Ang mga babayi nga nagasuksok sing turbante
   
   
👲    Ang mga Tawo nga Nagasuksok sing Winsted Hap
   
   
🧕    Ang mga Babayi nga Nagasuksok sing Tulo
   
   
🤵    Ang mga Tawo nga Nagasuksok sing mga Tipo
   
   
🤵‍♂️    Mga lalaki nga nagasuksok sing mga panapton nga tambedo
   
   
🤵‍♀️    Mga Babayi nga Nagasuksok sing mga Tipo
   
   
👰    Ang Tawo nga Nagtakop sing Tabon
   
   
👰‍♂️    Ang Tawo nga Nagtakop sing Tabon
   
   
👰‍♀️    Ang mga Babayi nga Nagtakop sing Tabon
   
   
🤰    Nagamabdos nga mga Babayi
   
   
🫃    Nagamabdos nga mga Babayi
   
   
🫄    Nagamabdos nga mga Babayi
   
   
🤱    Pagpasuso sa Guso
   
   
👩‍🍼    Mga Babayi nga Nagapakaon sa mga Lapsag
   
   
👨‍🍼    Mga Lalaki nga Nagapakaon sa mga Lapsag
   
   
🧑‍🍼    Ang Isa nga Nagapakaon sa mga Lapsag
   
   
👼    Mga Kerubin
   
   
🎅    Si Santa Claus
   
   
🤶    Si Gng.
   
   
🧑‍🎄    Si mx Claus
   
   
🦸    Mga Superyor nga Hayanihan
   
   
🦸‍♂️    Tawhanon nga Superyor nga Hayanihan
   
   
🦸‍♀️    Mga Bata nga mga Babayi
   
   
🦹    Ang Superyor nga mga Kontrabida
   
   
🦹‍♂️    Ang Superyor nga mga Kontrabida sang Tawo
   
   
🦹‍♀️    Mga Superyor nga Babayi
   
   
🧙    Ang Manunudlo sang Law-ay
   
   
🧙‍♂️    Tawo nga Manunudlo sang Law
   
   
🧙‍♀️    Babayi nga Manunudlo
   
   
🧚    Mga Fairy
   
   
🧚‍♂️    Ang Tawo nga mga Kamatayon
   
   
🧚‍♀️    Ang mga Amorcissus
   
   
🧛    Ang mga bampira
   
   
🧛‍♂️    Ang Tawo nga mga bampira
   
   
🧛‍♀️    Ang mga Bampire nga Babayi
   
   
🧜    Ang Tawhanon nga Isda
   
   
🧜‍♂️    Ang Isdang nga Tawo
   
   
🧜‍♀️    Ang Maisdang
   
   
🧝    Magamay nga mga Espiritu
   
   
🧝‍♂️    Ang Espiritu sang Tawo
   
   
🧝‍♀️    Ang Babayi nga Self
   
   
🧞    Ang Espiritu sang mga Espiritu
   
   
🧞‍♂️    Ang Tawo nga Espiritu
   
   
🧞‍♀️    Ang Babayi nga Self
   
   
🧟    Mga Zombie
   
   
🧟‍♂️    Mga Zombie sang Tawo
   
   
🧟‍♀️    Mga Zombie
   
   
🧌    Ang Delubyo
   
   
💆    Ang Tawo nga Ginmasahe
   
   
💆‍♂️    Ang mga Lalaki Ginmasahe
   
   
💆‍♀️    Ang Babayi nga Ginmasahe
   
   
💇    Mga Tawo nga Nagapugol sing Buhok
   
   
💇‍♂️    Mga Lalaki nga Nagautod sang Buhok
   
   
💇‍♀️    Mga Babayi nga Nagapugol sing Buhok
   
   
🚶    Ang mga Tawo nga Nagalakat
   
   
🚶‍♂️    Ang mga Tawo nga Nagalakat
   
   
🚶‍♀️    Ang mga Babayi nga Nagalakat
   
   
🧍    Ang mga Tawo nga Nagatindog
   
   
🧍‍♂️    Ang mga Tawo nga Nagatindog
   
   
🧍‍♀️    Ang Babayi nga Nagatindog
   
   
🧎    Ang Nagaluhod nga Tawo
   
   
🧎‍♂️    Ang Nagaluhod nga Tawo
   
   
🧎‍♀️    Ang Nagaluhod nga Babayi
   
   
🧑‍🦯    Ang Tawo nga Nagauyat sing Puti nga Sungkod
   
   
👨‍🦯    Ang Tawo nga Nagauyat sing Puti nga Sungkod
   
   
👩‍🦯    Ang Babayi nga Nagauyat sing Puti nga Baston
   
   
🧑‍🦼    Mga tawo nga yara sa de-koryente nga wheelchair
   
   
👨‍🦼    Mga tawo nga yara sa de-koryente nga wheelchair
   
   
👩‍🦼    Mga babayi nga yara sa de-koryente nga wheelchair
   
   
🧑‍🦽    Mga tawo sa wheelchair nga may kamot
   
   
👨‍🦽    Ang mga tawo nga nagapungko sa wheelchair
   
   
👩‍🦽    Mga babayi nga nagapungko sa wheelchair
   
   
🏃    Mga Manugdalagan
   
   
🏃‍♂️    Ang mga Tawo Nagadalagan
   
   
🏃‍♀️    Ang mga Babayi Nagdalagan
   
   
💃    Ang Pagsaot sang mga Babayi
   
   
🕺    Ang Pagsaot sang mga Tawo
   
   
🕴    Nagalutaw ang mga tawo nga nagasuksok sing amerikana
   
   
👯    Isa ka Tawo nga May mga Dulunggan sang Kuneho
   
   
👯‍♂️    Isa ka Tawo nga May mga Dulunggan sang Kuneho
   
   
👯‍♀️    Ang Babayi nga May mga Dulunggan sang Kuneho
   
   
🧖    Mga Tawo sa mga House nga Ginahalin sa Sengngaw
   
   
🧖‍♂️    Mga Lalaki sa Mainit nga mga kuarto
   
   
🧖‍♀️    Mga Babayi sa Mainit nga mga kuarto
   
   
🧗    Ang Tawo Nagataklad
   
   
🧗‍♂️    Ang Tawo Nagakataklad sa Bukid
   
   
🧗‍♀️    Pagtaklad sang Babayi
   
   
🤺    Ang Personal nga Pagsumbag
   
   
🏇    Mga Palumba sang mga Kabayo
   
   
⛷    Mga Skier
   
   
🏂    Mga Snowboard
   
   
🏌    Mga Indibiduwal nga Nagahampang sing Golf
   
   
🏌️‍♂️    Golf, isa ka tawo
   
   
🏌️‍♀️    Ang Golf nga Bola sang mga Babayi
   
   
🏄    Personal nga Pagsursort
   
   
🏄‍♂️    Ang mga Tawo Nagsurfing
   
   
🏄‍♀️    Mga Babayi sa Surf
   
   
🚣    Isa ka Bato nga Kaisahanon
   
   
🚣‍♂️    Isa ka Bato nga Kaisahanon
   
   
🚣‍♀️    Ang Kaisahanon sang Babayi
   
   
🏊    Ang Tawo Nagalangoy
   
   
🏊‍♂️    Ang Tawo Naglangoy
   
   
🏊‍♀️    Ang Babayi Naglangoy
   
   
⛹    Ang mga Tawo Nagatumpok sa mga Bola
   
   
⛹️‍♂️    Ang mga Tawo Nagatumpok sang mga Bola
   
   
⛹️‍♀️    Ang mga Babayi Nagalumpat sa Bola
   
   
🏋    Ang Weight Well
   
   
🏋️‍♂️    Ang mga Lalaki Nagabarbel sing Bug-at
   
   
🏋️‍♀️    Ang mga Babayi Nagabarbel sing Bug-at
   
   
🚴    Ang mga Nagasakay sa Bisikleta
   
   
🚴‍♂️    Ang mga Nagasakay sa Bisikleta
   
   
🚴‍♀️    Mga Babayi nga Nagasakay sa Bisikleta
   
   
🚵    Personal nga mga bisikleta sa bukid
   
   
🚵‍♂️    Ang Isport sang Pagbisikleta sa Bukid
   
   
🚵‍♀️    Ang Bisikleta sang Babayi nga Mountain
   
   
🤸    Ang mga Tawo Nagpalibog
   
   
🤸‍♂️    Ang Tawo Nagpalibog
   
   
🤸‍♀️    Ang Babayi Nagbaliskad
   
   
🤼    Ang Pagdumog sang Tawo
   
   
🤼‍♂️    Ang Pagdumog sang Tawo
   
   
🤼‍♀️    Ang Pagdumog sang Babayi
   
   
🤽    Ang mga Tawo nga Nagasag-ub sing Bola
   
   
🤽‍♂️    Ang mga Lalaki Nagasag-ub sing mga bola
   
   
🤽‍♀️    Ang Babayi nga Nagasag-ub sing Bola
   
   
🤾    Mga Tawo nga Nagahampang sing Handball
   
   
🤾‍♂️    Mga Lalaki nga Nagahampang sing Handball
   
   
🤾‍♀️    Mga Babayi nga Nagahampang sing Handball
   
   
🤹    Mga Pagpangabudlay sang mga Tigulang
   
   
🤹‍♂️    Ang Pagpangabudlay sang mga Lalaki
   
   
🤹‍♀️    Ang Pagpangabudlay sang mga Babayi
   
   
🧘    Ang Tawo nga Llotus
   
   
🧘‍♂️    Ang Llotus nga Lalaki
   
   
🧘‍♀️    Ang Babayi nga Llotus
   
   
🛀    Ang mga tawo nga nagapaligo
   
   
🛌    Ang mga tawo nga nagatulog sa katre
   
   
🧑‍🤝‍🧑    Mga Tawo nga Nagauyatan sang Kamut
   
   
👭    Ang Babayi nga Nagauyatay sing Kamot
   
   
👫    Ang Babayi kag Lalaki nga Nagauyatay sing mga Kamot
   
   
👬    Mga Tawo nga Nagauyatay sing Kamot
   
   
💏    Paghalukay
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    Halok: Babayi, Lalaki
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    Paghalukay: Pare, pare
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    Halok: Babayi, Babayi
   
   
💑    Ang Mahigugmaon nga mga Magtiayon
   
   
👩‍❤️‍👨    Ang bana kag asawa nga may tagipusuon: Babayi, lalaki
   
   
👨‍❤️‍👨    Ang mga mag-asawa nga may maukod nga tagipusuon: mga lalaki, mga lalaki


👩‍❤️‍👩    Mainulikdon nga bana kag asawa: Babayi, babayi
   
   
👪    Ang Pamilya
   
   
👨‍👩‍👦    Pamilya: Lalaki, babayi, lalaki
   
   
👨‍👩‍👧    Pamilya: Lalaki, babayi, babayi
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, babayi, babayi, lalaki
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, babayi, lalaki, lalaki
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, babayi
   
   
👨‍👨‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki, lalaki
   
   
👨‍👨‍👧    Pamilya: Lalaki, lalaki, babayi
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki, babayi, lalaki
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, lalaki, babayi, babayi
   
   
👩‍👩‍👦    Pamilya: Babayi, Babayi, lalaki
   
   
👩‍👩‍👧    Pamilya: Babayi, Babayi, Babayi
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    Pamilya: Babayi, Babayi, babayi, lalaki
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    Pamilya: Babayi, Babayi, lalaki, lalaki
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Pamilya: Babayi, kag Babayi
   
   
👨‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki
   
   
👨‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki, lalaki
   
   
👨‍👧    Pamilya: Lalaki, babayi
   
   
👨‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, babayi, lalaki
   
   
👨‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, babayi, babayi
   
   
👩‍👦    Pamilya: Babayi, lalaki
   
   
👩‍👦‍👦    Pamilya: Babayi, lalaki, lalaki
   
   
👩‍👧    Pamilya: Babayi, babayi
   
   
👩‍👧‍👦    Pamilya: Babayi, babayi, lalaki
   
   
👩‍👧‍👧    Pamilya: Babayi, babayi, babayi
   
   
🗣    Ang Ulo sa Paghambal
   
   
👤    Ang mga laragway
   
   
👥    Ang mga laragway
   
   
🫂    Ang mga Tawo Naghakos
   
   
👣    Mga Takus sang Tiil
   
   
💪    Ang mga maskulo nga may doble-ulo
   
   
🦾    Mekanikal nga mga Butkon
   
   
🦿    Mechanical Struck Batiis
   
   
🦵    Mga tiil
   
   
🦶    Mga Tiil
   
   
👂    Ang dulunggan
   
   
🦻    Mga Dulunggan nga Nagadala sing mga Hearing Arts
   
   
👃    Ang Imo
   
   
🧠    Ang Utok
   
   
🫀    Pag-usisa sa Tagipusuon
   
   
🫁    Mga baga
   
   
🦷    Mga ngipon
   
   
🦴    Mga tul-an
   
   
👀    Ang Mata
   
   
👁    Ang Mata
   
   
👅    Ang Dila
   
   
👄    Ang baba
   
   
🫦    Pagkagat sa Bibig
   
   
🦰    Pula nga Buhok
   
   
🦱    Pagkulot sang Buhok
   
   
🦳    Ubo nga buhok
   
   
🦲    Ang Kalbo
   
   
🏻    Manabaw nga Panit
   
   
🏼    Manabaw nga Panit
   
   
🏽    Mag-arang nga Panit
   
   
🏾    Madumot nga duag sang panit
   
   
🏿    Maditom nga duag sang panit
   
   
💋    Mga Marka sang Halok
   
   
💌    Mga Sulat sang Gugma
   
   
💘    Ang Tagipusuon nga May Baslay
   
   
💝    Higot nga Tagipusuon
   
   
💖    Nagainggat nga Tagipusuon
   
   
💗    Nagatubo nga Tagipusuon
   
   
💓    Nagapakunokuno nga Tagipusuon
   
   
💞    Nagatiyog nga Tagipusuon
   
   
💕    Duha ka Tagipusuon
   
   
💟    Punihan sa Korte-Tagipusuon
   
   
❣    Ang Tagipusuon Nagapanganduhoy
   
   
💔    Buong nga Tagipusuon
   
   
❤️‍🔥    Ang Tagipusuon Nagadabdab
   
   
❤️‍🩹    Pagpasag-uli sang Tagipusuon
   
   
❤    Mapula nga Tagipusuon
   
   
🩷    Pink nga tagipusuon
   
   
🧡    Ang kahil nga tagipusuon
   
   
💛    Ang dalagdalag nga tagipusuon
   
   
💚    Berde nga Tagipusuon
   
   
💙    Asul nga Tagipusuon
   
   
🩵    Asul nga korte sang tagipusuon
   
   
💜    Order sang Purple Heart
   
   
🤎    Ang Puwang nga Tagipusuon
   
   
🖤    Ang Itom nga Heart
   
   
🩶    Abuabuhon nga Tagipusuon
   
   
🤍    Puti nga Tagipusuon
   

Tagipusuon

   
💯    Ang 100 ka porsiento
   
   
💢    Simbolo sang Kaakig
   
   
💥    Pagbungguanay
   
   
💫    Pagkalipong
   
   
💦    Mga Tulo sang Balhas
   
   
💨    Nagdalidali sa Pagpalakat
   
   
🕳    Buhok
   
   
💣    Mga Bomba
   
   
💬    Ang "balloon nga may tunog sang boses"
   
   
👁️‍🗨️    Mga Mata sa mga Bukal sang Hambal
   
   
🗨    Wala nga mga bulubula sang tunog
   
   
🗯    Tuo nga Kaakig
   
   
💭    Ang balloon nga may ideya
   
   
💤    Si zzz
   
   
🐵    Ang guya sang amu
   
   
🐒    Mga Akonamo
   
   
🦍    Gorilya
   
   
🦧    Mga orangutan
   
   
🐶    Ang nawong sang ido
   
   
🐕    Ang Ido
   
   
🦮    Ang Nagatuytoy nga ido
   
   
🐕‍🦺    Mga Ido nga Nagaserbisyo
   
   
🐩    Ang Leon Dog
   
   
🐺    Mga Lobo
   
   
🦊    Ang mga Sora
   
   
🦝    Raccoon
   
   
🐱    Ang nawong sang kuring
   
   
🐈    Si Cutpeller
   
   
🐈‍⬛    Itom nga kuring
   
   
🦁    Ang mga leon
   
   
🐯    Ang nawong sang tigre
   
   
🐅    Ang Tigre
   
   
🐆    Mga Tanda sang Leopardo
   
   
🐴    Ang nawong sang kabayo
   
   
🫎    Ang moose
   
   
🫏    Mga Asno
   
   
🐎    Mga Kabayo
   
   
🦄    Ang unicorn
   
   
🦓    Ang zebra
   
   
🦌    Ang usa
   
   
🦬    Ang bison
   
   
🐮    Ang nawong sang baka
   
   
🐂    Ang mga baka
   
   
🐃    Ang kalabaw
   
   
🐄    Ang mga baka
   
   
🐷    Ang nawong sang baboy
   
   
🐖    Mga Baboy
   
   
🐗    Baboy talunon
   
   
🐽    Ang Song sang Baboy
   
   
🐏    Pagbalabag sang mga Puwersa
   
   
🐑    Mga Inang Pang-babayi
   
   
🐐    Ang mga kanding
   
   
🐪    Ang Kamelyo
   
   
🐫    Ang Duha ka Bukid nga Kamelyo
   
   
🦙    Ang llama
   
   
🦒    Ang Giraffe
   
   
🐘    Ang mga Elepante
   
   
🦣    MAMOTHELI
   
   
🦏    Ang rhino
   
   
🦛    Ang Hippopotamus
   
   
🐭    Ang nawong sang ilaga
   
   
🐁    Ang mouse
   
   
🐀    Mga Ilaga
   
   
🐹    Mga Hamster
   
   
🐰    Ang nawong sang kuneho
   
   
🐇    Mga kuneho
   
   
🐿    Mga casnut
   
   
🦫    Ang Beaver
   
   
🦔    Ang hedgehog
   
   
🦇    Mga lipak
   
   
🐻    Mga Axis
   
   
🐻‍❄️    Ang Polar Bear
   
   
🐨    Ang koala
   
   
🐼    Panda
   
   
🦥    Matamad
   
   
🦦    Ang Otter
   
   
🦨    Ang skunk
   
   
🦘    Mga kangaroo
   
   
🦡    Ang berezis badger
   
   
🐾    Mga Punit sang mga Punit
   
   
🦃    ANG TURKEY
   
   
🐔    Ang Manok
   
   
🐓    Ang sulog
   
   
🐣    Pagbuto sa mga Piso
   
   
🐤    Mga piso
   
   
🐥    Piso sa atubangan
   
   
🐦    Mga pispis
   
   
🐧    Mga penguin
   
   
🕊    Mga Pating
   
   
🦅    Ang Agila
   
   
🦆    Mga pato
   
   
🦢    Mga Swan
   
   
🦉    Mga Bukaw
   
   
🦤    Ang Dodo nga Pispis
   
   
🪶    Mga Bulbol
   
   
🦩    Mga flamingo
   
   
🦚    Ang paboreal
   
   
🦜    Ang Penot
   
   
🪽    Ang mga Pakpak
   
   
🐦‍⬛    Ang mga black bird
   
   
🪿    Mga gansa
   
   
🐸    Ang mga paka
   
     
🐊    Ang Buaya
   
   
🐢    Ang pawikan
   
   
🦎    Ang Liki
   
   
🐍    Ang Man-ug
   
   
🐲    Ang nawong sang dragon
   
   
🐉    Ang Dragon
   
   
🦕    Mga Sauropod
   
   
🐳    Ang mga balyena nga ginspray sing tubig
   
   
🐋    Mga Balyena
   
   
🐬    Mga Dolphin
   
   
🦭    Pagpat-in
   
   
🐟    Ang Isda
   
   
🐠    Ang tropikal nga mga Isda
   
   
🐡    Capiti
   
   
🦈    Mga bagis
   
   
🐙    Ang Otopus
   
   
🐚    Sobra nga alukaba
   
   
🪸    Mga korales
   
   
🪼    Ang salabay
   
   
🐌    Mga snail
   
   
🦋    Ang mga alibangbang
   
   
🐛    Mga bagsat
   
   
🐜    Ang subay
   
   
🐝    Mga buyog
   
   
🪲    Mga bagangan
   
   
🐞    Ang Baobao
   
   
🦗    Mga Sirumsirom
   
   
🪳    Ang mga tanga
   
   
🕷    Ang Krus nga Alas
   
   
🕸    Ang Spiderweb
   
   
🦂    Iiwiiwi
   
   
🦟    Mga Lamok
   
   
🪰    Paglupad
   
   
🪱    Ang Lago
   
   
🦠    Mga Mikrobyo
   
   
💐    Ang mga pungpong sang bulak
   
   
🌸    Si Sakura
   
   
💮    Puti nga mga bulak
   
   
🪷    Ang Lotus nga Bulak
   
   
🏵    Ang rosas
   
   
🌹    Mga rosas
   
   
🥀    Nagalaya nga mga Bulak
   
   
🌺    Mga gumamela
   
   
🌻    Ang Mirasol
   
   
🌼    Nagapamunga
   
   
🌷    Ang Tulip
   
   
🪻    Ang hyackcard
   
   
🌱    Mga Semilya
   
   
🪴    Mga Tanom nga Gintanom sa Pesera
   
   
🌲    Ang evergreen nga kahoy
   
   
🌳    Nahulog nga mga Kahoy
   
   
🌴    Mga palma
   
   
🌵    Mga kaktus
   
   
🌾    Isa ka binugkos sang mga metro
   
   
🌿    Mga Kahamot
   
   
☘    Ang mga trilober
   
   
🍀    Tetragrammaton
   
   
🍁    Dahon sang maple
   
   
🍂    Naguba nga mga Dahon
   
   
🍃    Mga Dahon nga Nagapadulong sa Hangin
   
   
🪹    Wala sing Utang nga mga Pugad
   
   
🪺    Paghimo sing pugad nga nagagamit sing mga itlog
   
   
🍇    Mga Ubas
   
   
🍈    Ang mga melon
   
   
🍉    Mga Sabasa
   
   
🍊    Ang Kolor sang Lingonberry
   
   
🍋    Lemon
   
   
🍌    Saging
   
   
🍍    Ang pinya
   
   
🥭    Mga paho
   
   
🍎    Mapula nga mansanas
   
   
🍏    Ang berde nga mga mansanas
   
   
🍐    Mga peras
   
   
🍑    Si Walnut
   
   
🍒    Mga bunga
   
   
🍓    Ang strawberry
   
   
🫐    Ang mga blueberry
   
   
🥝    Ang kiwifruit
   
   
🍅    Ang Kamatis
   
   
🫒    Mga Olibo
   
   
🥥    Ang lubi
   
   
🥑    Ang abokado
   
   
🍆    Talong
   
   
🥔    Ang patatas
   
   
🥕    Mga carrot
   
   
🌽    Mga uhay sang mais
   
   
🌶    Mga Sipamika
   
   
🫑    Matam-is nga katumbal
   
   
🥒    Mga pipino
   
   
🥬    Berde nga Dahon
   
   
🥦    Ang cauliflower
   
   
🧄    Ahos
   
   
🧅    Sibuyas
   
   
🍄    Uhong
   
   
🥜    Mani
   
   
🫘    Mga balatong
   
   
🌰    Ang kolor sang kastanyas
   
   
🫚    Ang Gamot sang Dangob
   
   
🫛    Ang garisantes nga bunga
   
   
🍞    Ang Tinapay
   
   
🥐    Tinapay nga May Sungay
   
   
🥖    Ang tinapay nga may mga bilugon
   
   
🫓    Dalagku nga mga Tinapay
   
   
🥨    Mga piliesta nga tinapay
   
   
🥯    Ang tinapay nga Pisika
   
   
🥞    Manipis nga pancake
   
   
🧇    Ang Walf's Bread
   
   
🧀    Keso nga mga Keso
   
   
🍖    Une Gikan sa mga Tul-an
   
   
🍗    Ang tiil sang manok
   
   
🥩    Isa ka Tipid sang Karne
   
   
🥓    Ang Karne
   
   
🍔    Hamburger
   
   
🍟    French fries
   
   
🍕    Ang Pisa


🌭    Hot Dog
   
   
🥪    Ang Sandwich
   
   
🌮    Mga taco
   
   
🌯    Mga Tinapay sa mga Tomo sang Mexico
   
   
🫔    Tmais
   
   
🥙    Pagpukan sing Palaman
   
   
🧆    Ang mga salad nga sandwich
   
   
🥚    Mga itlog
   
   
🍳    Ang Pagluto
   
   
🥘    Manabaw nga Pagkaon
   
   
🍲    Isa ka Kolon nga Pagkaon
   
   
🫕    Ang fondue
   
   
🥣    Isa ka yahong nga May kutsara
   
   
🥗    Kolor sang utan
   
   
🍿    Popcorn
   
   
🧈    Mantikilya
   
   
🧂    Asin
   
   
🥫    Mga de-lata nga pagkaon
   
   
🍱    Mga Kahon nga Nagakaigo
   
   
🍘    Microsas nga tinapay
   
   
🍙    Ang mga pagkaon
   
   
🍚    Kan-on
   
   
🍛    Ang curry powder
   
   
🍜    Ginpaburan nga mga yahong
   
   
🍝    Mga spaghetti
   
   
🍠    Sinugba nga kamote
   
   
🍢    Si Oden
   
   
🍣    Ang sushi
   
   
🍤    Pagtakop sing mga pasayan
   
   
🍥    Whirlpool sorbet
   
   
🥮    Ang Bulkan nga Tinapay
   
   
🍡    Si Dango
   
   
🥟    Mga dumpling
   
   
🥠    Masuwerte nga mga biskwit
   
   
🥡    Mga kahon sang pagbaligya
   
   
🦀    Ang Casango
   
   
🦞    Ang banagan
   
   
🦐    Pasayan
   
   
🦑    Ang lukos
   
   
🦪    Mga oystercatcher
   
   
🍦    Mahumok nga sorbetes
   
   
🍧    Nagpakatam nga Yelo
   
   
🍨    Ang sorbetes
   
   
🍩    Ang Dugar
   
   
🍪    Si Take
   
   
🎂    Kake para sa kaadlawan
   
   
🍰    Ang souffle cake
   
   
🧁    Papel nga tasa nga keyk
   
   
🥧    Ang Epanada
   
   
🍫    Tsokolate nga mga lipak
   
   
🍬    Dulse
   
   
🍭    Ang baseball nga bat
   
   
🍮    Mcream nga yelo
   
   
🍯    Mga Trabaho sang Honeymoon
   
   
🍼    Ang Biron sang Gatis sang mga Lapsag
   
   
🥛    Isa ka Tasa sang Gatas
   
   
☕    Mainit nga Ilimnon
   
   
🫖    Ang Tera
   
   
🍵    Wala sing Uluban nga Tsa
   
   
🍶    Wala sing Alak
   
   
🍾    Mga botelya nga may mga duol nga ginaputos
   
   
🍷    Mga Tag-inom
   
   
🍸    Ang tasa sang cocktail
   
   
🍹    Tropiko nga Inum
   
   
🍺    Mga Basa sang Human
   
   
🍻    Ang Nagahingagaw nga mga Basa sang Hopper
   
   
🥂    Nagatuksob sang mga Tasa
   
   
🥃    Ang glass nga glass sa idalom
   
   
🫗    Pagbubo sing mga Likido
   
   
🥤    Ang "stage" nga kopa
   
   
🧋    Kimchi Tsaa
   
   
🧃    Mga kahon sang ilimnon
   
   
🧉    Pagpakunokuno
   
   
🧊    Pagyelo
   
   
🥢    Mga Chopstick
   
   
🍽    May mga kutsilyo kag tinidor
   
   
🍴    Ang mga kutsilyo kag mga Tinidor
   
   
🥄    Ang kutsara
   
   
🔪    Ang kutsilyo
   
   
🫙    Ang Botelya nga Ginabuksan sing Malapad
   
   
🏺    Duha ka dulunggan nga mga botelya
   
   
🌍    Europa-Ang Globo sang Aprika
   
   
🌎    Ang globo nga nagapakita sang mga Amerika
   
   
🌏    Globo nga Pagpakita sang Asia-Australia
   
   
🌐    Ang globo nga may meridyano
   
   
🗺    Mapa sang Kalibutan
   
   
🗾    Laragway sa Japan
   
   
🧭    Ang kompas
   
   
🏔    Mga Bukid nga Nagakaon sa Yelo
   
   
⛰    Mga Bukid
   
   
🌋    Ang Bulkan
   
   
🗻    Bukid Fuji
   
   
🏕    Ang Kampo sang Bahagya
   
   
🏖    May payong nga baybayon
   
   
🏜    Mga Desyerto
   
   
🏝    Mga Isla nga Nahamtang
   
   
🏞    Pungsudnon nga Parke
   
   
🏟    Ang Istadyum
   
   
🏛    Klasikal nga mga Tinukod
   
   
🏗    Pagtukod
   
   
🧱    Mga Trilyo
   
   
🪨    Ang Igang
   
   
🪵    Ang Tkahoy
   
   
🛖    Mga Pamayag
   
   
🏘    Mga balay
   
   
🏚    Ginbiyaan nga mga balay
   
   
🏠    Ang Balay
   
   
🏡    Balay nga May Hardin
   
   
🏢    Talukod sang opisina
   
   
🏣    Ang Post Office sang Japan
   
   
🏤    Post office
   
   
🏥    Mga Ospital
   
   
🏦    Mga Bangko
   
   
🏨    Mga Balay Para sa mga Dalayawon
   
   
🏩    Mga Hotel sang Pagpakamaayo
   
   
🏪    Balaligyaan sang mga Tanggapan
   
   
🏫    Ang Eskwelahan
   
   
🏬    Mga department store
   
   
🏭    Ang pabrika
   
   
🏯    Kastilyo sang Japan
   
   
🏰    Ang Kastilyo
   
   
💒    ANG KASAL
   
   
🗼    Ang Tokyo Tower sang tren
   
   
🗽    Ang Liberty nga Imahen
   
   
⛪    Ang mga Simbahan
   
   
🕌    Ang Moske
   
   
🛕    Ang Hindu nga templo
   
   
🕍    Ang Sinagoga
   
   
⛩    Ang altar sang Shinto
   
   
🕋    Ang Kaaba
   
   
⛲    Mga Tubig
   
   
⛺    Tolda
   
   
🌁    Ang Maulap
   
   
🌃    Isa ka Mabituon nga Gab-i
   
   
🏙    Ang Dalanon sang Siudad
   
   
🌄    Ang Pagbutlak sang adlaw sa Bukid
   
   
🌅    Pagbutlak sang adlaw
   
   
🌆    Ang Dalanon sang Siudad sa Pagkasisidmon
   
   
🌇    Pagtunod sang adlaw
   
   
🌉    Bashimoto sa gab-i
   
   
♨    Mainit nga mga Tuburan
   
   
🎠    Nagatiyog nga mga Kabayo nga Kahoy
   
   
🛝    Pagdalus-os sa mga duog sang paglingawlingaw
   
   
🎡    Ang Morris Wheel
   
   
🎢    Roller Coaster
   
   
💈    Mga Tukod sang Paggutol sing Buhok
   
   
🎪    Mga tolda sa sirko
   
   
🚂    Ang Lomoto
   
   
🚃    Mga salakyan sa riles
   
   
🚄    Ang mga tren nga tuman kadasig
   
   
🚅    Bullet Tren
   
   
🚆    Tren
   
   
🚇    Ang Metro
   
   
🚈    Mag-an nga mga Ruta
   
   
🚉    Pagtindog
   
   
🚊    Mga tram
   
   
🚝    Isa-sing-riles nga mga riles
   
   
🚞    Railway sa kabukiran
   
   
🚋    Mga tram
   
   
🚌    Mga bus
   
   
🚍    Ang Nagapadulong nga Bus
   
   
🚎    De-korleybus
   
   
🚐    Magamay nga mga pasahero
   
   
🚑    Mga ambulansia
   
   
🚒    Mga trak sang bombero
   
   
🚓    Mga salakyan sang pulis
   
   
🚔    Nagaabot nga mga salakyan sang pulis
   
   
🚕    Mga taksi
   
   
🚖    Nagaabot nga mga Taxi
   
   
🚗    Ang Awto
   
   
🚘    Nagaabot nga mga Awto
   
   
🚙    Model sang Awto nga Madamo sing Kapuslanan
   
   
🛻    Ang pickup nga van
   
   
🚚    Mga van
   
   
🚛    Nagasugpon nga van
   
   
🚜    Pagdala sing salakyan
   
   
🏎    Ang Palumba
   
   
🏍    Motorsiklo
   
   
🛵    Magamay nga mga Motorsiklo
   
   
🦽    Mandarin nga wheelchair
   
   
🦼    De-koryente nga wheelchair
   
   
🛺    Ang Rickshaw
   
   
🚲    Mga Bisikleta
   
   
🛴    Ang mga pedal
   
   
🛹    Scooter
   
   
🛼    Ang Rolling Skeaf Skating
   
   
🚏    Pagdulungkaan sang bus
   
   
🛣    Mga Huwaran
   
   
🛤    Railway sang riles sang tren
   
   
🛢    Mga bariles sang langis
   
   
⛽    Ang mga bomba sang gasolina
   
   
🛞    Mga ruweda
   
   
🚨    Mga suga sang salakyan sang pulis
   
   
🚥    Ang mga Liga sang Red Green nga Nagabantay
   
   
🚦    Patindog nga trapiko nga mga signal
   
   
🛑    Mga Sulat sa Pagparada
   
   
🚧    Pagtukod
   
   
⚓    Ang mga Angkla
   
   
🛟    Nagatipulon nga mga pataw
   
   
⛵    Ang mga Nagalakbay nga Saka
   
   
🛶    Mga bangka
   
   
🚤    Mga Speedboat
   
   
🛳    Mga sakayan nga de-pasahero
   
   
⛴    Pagtabok sa mga Barko
   
   
🛥    Motorized nga Baroto
   
   
🚢    Mga Sakay sang barko
   
   
✈    Mga Eroplano
   
   
🛩    Magamay nga mga Eroplano
   
   
🛫    Paglupad sang Eroplano
   
   
🛬    Pag-abot sang Eroplano
   
   
🪂    Parakayda
   
   
💺    Mga pulungkuan
   
   
🚁    Mga helikopter
   
   
🚟    Nagakabitin nga mga Riles
   
   
🚠    Ang kabukiran
   
   
🚡    Pagtukod sing Kable Car
   
   
🛰    Mga satelayt
   
   
🚀    Mga Raket
   
   
🛸    Mga CD sa Flying
   
   
🛎    Ang Wellbell
   
   
🧳    Ang mga bagahe
   
   
🚪    GALUWAAN
   
   
🛗    Ang mga elebeytor
   
   
🪞    Mga Salming nga Nagapabanaag
   
   
🪟    Mga bintana
   
   
🛏    Ang Katre
   
   
🛋    Mga Higdaan kag mga Suga
   
   
🪑    Mga pulungkuan
   
   
🚽    Mga kasilyas
   
   
🪠    Si Pusse
   
   
🚿    Paligo
   
   
🛁    Mga bathtub
   
   
🪤    Mga Manugdakop sing Laga
   
   
🪒    Ang Labaha
   
   
🧴    Mga Suludlan sang Luso
   
   
🧷    Mga Probisyon sa Seguro
   
   
🧹    Shig
   
   
🧺    Ang mga alat
   
   
🧻    Isa ka Rolyo sang Papel
   
   
🪣    Pagpalapala
   
   
🧼    Sabon
   
   
🫧    Mga Bukabbukal
   
   
🪥    Sipilyo
   
   
🧽    Mga espongha
   
   
🧯    Mga Pamamatay
   
   
🛒    Mga salakyan sa pagpamalaklon
   
   
⌛    Natapos ang Hurglass
   
   
⏳    Ang Ilog Wala Pa Natapos
   
   
⌚    Pagpanilag
   
   
⏰    Ang alarm clock
   
   
⏱    Mga stopwatch
   
   
⏲    Ang Orasan nga Relo
   
   
🕰    Ang "sleeping" nga relo sa kalan-an
   
   
🕛    Alas dose
   
   
🕧    12: 30
   
   
🕐    Ala una
   
   
🕜    Una-katunga
   
   
🕑    Alas dos
   
   
🕝    2: 30
   
   
🕒    Alas tres
   
   
🕞    3: 30
   
   
🕓    Alas kuatro
   
   
🕟    4: 30
   
   
🕔    Alas singko
   
   
🕠    5: 30
   
   
🕕    Alas seis
   
   
🕡    6: 30
   
   
🕖    Alas 7
   
   
🕢    7: 30
   
   
🕗    Alas otso
   
   
🕣    8: 30
   
   
🕘    Alas nuebe
   
   
🕤    9: 30
   
   
🕙    Alas dies
   
   
🕥    10: 30
   
   
🕚    Napulo ka:
   
   
🕦    Alas-ala-01
   
   
🌑    Ang lati
   
   
🌒    Ang Bulan sang Duta
   
   
🌓    Ang Bulan sang Duta
   
   
🌔    Ang Bulan sang Duta
   
   
🌕    Usad nga bulan
   
   
🌖    Ang Bulan nga May Kulang nga mga Bulan
   
   
🌗    Ang Bulan sang Duta
   
   
🌘    Nabilin nga mga Bulan
   
   
🌙    Ang lati
   
   
🌚    Ang lati nga nawong
   
   
🌛    Ang Bulan nga Duta
   
   
🌜    Ang Bulan nga Duta
   
   
🌡    Ang termometro
   
   
☀    Ang Adlaw


🌝    Usad nga nawong
   
   
🌞    Ang Adlaw nga May nawong
   
   
🪐    Nagatipulon nga mga Planeta
   
   
⭐    Ang mga Bituon
   
   
🌟    Mga Bituon nga Nagasiga
   
   
🌠    Mga Meteor
   
   
🌌    Ang Milky Way
   
   
☁    Ang mga Panganod
   
   
⛅    Ang adlaw sa likod sang panganod
   
   
⛈    Mga Panganod sang Kilat kag Ulan
   
   
🌤    Ang Adlaw sa Likod sang Magamay nga mga Panganod
   
   
🌥    Ang Adlaw sa Likod sang Daku nga mga Panganod
   
   
🌦    Ang Adlaw sa Likod sang mga Panganod sang Ulan
   
   
🌧    Mga Panganod nga May Ulan
   
   
🌨    Mga Panganod sang Yelo
   
   
🌩    Mga Panganod nga Nagkilat
   
   
🌪    Mga Buhawi
   
   
🌫    Ang Asopop
   
   
🌬    Ang mga Hangin
   
   
🌀    Ang Bagyo
   
   
🌈    Ang balangaw
   
   
🌂    Ang Pasukong nga Nagatirado
   
   
☂    Mga Pakayong
   
   
☔    Pakayong
   
   
⛱    Pakapayong sa duta
   
   
⚡    Daku nga Presyon
   
   
❄    Mga niebe
   
   
☃    Ang Tawo nga Nagakaon sa Yelo
   
   
⛄    Ang Tawo nga Nagakasniebe nga Wala sing Yelo
   
   
☄    Ang mga Kometa
   
   
🔥    Ang Kalayo
   
   
💧    Mga tinulo sang tubig
   
   
🌊    Mga Balod sang Tubig
   
   
🎃    Mga Siga sang Kalabasa
   
   
🎄    Christmas tree
   
   
🎆    Mga pwites
   
   
🎇    Mga pwites
   
   
🧨    Mga "rebentador"
   
   
✨    Pagkislap
   
   
🎈    Mga balloon
   
   
🎉    Mga Nagasanay nga Nagakasal sa Raves
   
   
🎊    Madamong duag nga mga bola sang papel
   
   
🎋    Ang Kahoy sang Bisperas
   
   
🎍    Punihan sang pino
   
   
🎎    Hapon nga Monyika
   
   
🎏    Ang karpa
   
   
🎐    Ang Wind bell
   
   
🎑    Mga Seremonya sang Bulan
   
   
🧧    Pula nga mga bag
   
   
🎀    Mga higot
   
   
🎁    Ginpaputos nga mga regalo
   
   
🎗    Mga Pahanumdom nga mga Teritoryo
   
   
🎟    Mga Pagpasulod
   
   
🎫    Mga tiket
   
   
🎖    Mga Armas
   
   
🏆    Ang Tropyo
   
   
🏅    Mga Medalya sa Isport
   
   
🥇    Ang Nahauna nga Medalya
   
   
🥈    Ang Ikaduha nga Medalya
   
   
🥉    Ang Ikatlo nga Medalya
   
   
⚽    Ang soccer
   
   
⚾    Baseball
   
   
🥎    Ang softball
   
   
🏀    Basketball
   
   
🏐    Volleyball
   
   
🏈    Ang American Football
   
   
🏉    Rugby Bola
   
   
🎾    Tennis
   
   
🥏    Mga Pispis sa Pagkahanginan
   
   
🎳    Pagpanghikot sa Bowling
   
   
🏏    Hampang sang cricket
   
   
🏑    Hockey
   
   
🏒    Ang mga Bola sang Yelo
   
   
🥍    Hockey
   
   
🏓    Bola sa Ping-Pong
   
   
🏸    Badminton
   
   
🥊    Ang brace sang boksingero
   
   
🥋    Ang mga panapton sa martial arts
   
   
🥅    Ang mga Tubig nga mga Web
   
   
⛳    Ang Telebisyon sa Tulo
   
   
⛸    Skating Skating
   
   
🎣    Mga banniit nga pangisda
   
   
🤿    Scuba mask
   
   
🎽    Pagdalagan sa Sweden
   
   
🎿    Snowboard
   
   
🛷    Mga kareta
   
   
🥌    Ang mga bato sa yelo
   
   
🎯    Ang Punto
   
   
🪀    Yong-yo
   
   
🪁    Ang burador
   
   
🎱    8 Punong-Bola
   
   
🔮    Mga bola nga kristal
   
   
🪄    Ang Salot sang Lamak
   
   
🧿    Ang mga anting-anting sang Nazar
   
   
🪬    Ang Hamsa
   
   
🎮    Mga Video Game
   
   
🕹    Ang Joyce
   
   
🎰    Ang mga slot machine
   
   
🎲    Mga Dis sa Hampang
   
   
🧩    Mga bloke sang puzzle
   
   
🧸    Ang Teddy Bear
   
   
🪅    Si Pinata
   
   
🪩    Mga salaming
   
   
🪆    Pagpabanaag sang mga monyika
   
   
♠    Paggamit sing Walnut
   
   
♥    Ang korte-tagipusuon nga mga silo
   
   
♦    Mga Bilyante
   
   
♣    Mga Klub
   
   
♟    Mga Chess
   
   
🃏    Ang Clown
   
   
🀄    Ang epraxia nga dragon
   
   
🎴    Ang mga bulak nga "poker"
   
   
🎭    Mga Arte sa Pagpauntat
   
   
🖼    Ang mga Kahon
   
   
🎨    Ang paleta sang isa ka dibuhista
   
   
🧵    Mga tornilyo
   
   
🪡    Mga Sugit sa Pagpanahi
   
   
🧶    Ang hilo
   
   
🪢    Pagpahinigot
   
   
👓    Mga antipara
   
   
🕶    Ang mga Aso
   
   
🥽    Mga Lenguahe sa Pagbantay
   
   
🥼    Mga Panapton sa Pag-eksperimento
   
   
🦺    Paglig-on sa mga Salaleko
   
   
👔    Ang Kurbata
   
   
👕    Mga t-shirt
   
   
👖    Delargo nga maong
   
   
🧣    Mga Scarf
   
   
🧤    Gloves
   
   
🧥    Ang pintura
   
   
🧦    Malip-ot nga mga stocking
   
   
👗    Mga Panapton
   
   
👘    Ang kimono
   
   
🥻    Ang Sarari
   
   
🩱    Ang mga suba nga may serye nga mga panapton
   
   
🩲    Isa ka Malip-ot nga Report
   
   
🩳    Mga shortcut
   
   
👙    Si Bikini
   
   
👚    Punto sang mga babayi
   
   
🪭    Nagapilo nga mga Panimaypay sang Kamot
   
   
👛    Ang Kahita
   
   
👜    Stanka nga bag
   
   
👝    Mga cion nga may mga cion
   
   
🛍    Mga bag sa pagpamalaklon
   
   
🎒    Mga Backpack
   
   
🩴    Mga sandalyas nga may mga sinulid
   
   
👞    Sapatos sang lalaki
   
   
👟    Sapatos sa Pagdalagan
   
   
🥾    Mga botas sa bukid
   
   
🥿    Ang Matigayon nga Sapatos
   
   
👠    Mataas nga Takon sang Sapatos
   
   
👡    Ang mga Sandalyas sang Babayi
   
   
🩰    Sapatos sa Ballet
   
   
👢    Mga botas sang mga babayi
   
   
🪮    Ang Buhok nga Nagapipingot
   
   
👑    Ang korona
   
   
👒    Ang Kombat sang Babayi
   
   
🎩    Ang kappo
   
   
🎓    Ang Kombat nga Timbang
   
   
🧢    Pagdala sing Tulo nga Kombat
   
   
🪖    Ang Helmet sang Militar
   
   
⛑    Ang Helmet sang mga Manugsalbar
   
   
📿    Ang Rosaryo
   
   
💄    Pula nga lipstick
   
   
💍    Ang mga argolya
   
   
💎    Mga Hiyas
   
   
🔇    Ang Hipos nga humalambal
   
   
🔈    Manubo nga Kabaskog sang mga humalambal
   
   
🔉    Ang humalambal haganhagan nga kabaskog
   
   
🔊    Ang humalambal nga may mataas nga kabaskog
   
   
📢    Ang humalambal
   
   
📣    Mga Gamita
   
   
📯    Mga Trumpeta sa Post
   
   
🔔    Ang mga relo
   
   
🔕    Ang mga kampanilya nga may kurbada nga linya
   
   
🎼    Ang Pagkanta
   
   
🎵    Mga Nota
   
   
🎶    Mga Nota
   
   
🎙    Ang Studio
   
   
🎚    Mga bloke sang elektrisidad
   
   
🎛    Pagkontrol sa mga Bumbok
   
   
🎤    Micropono
   
   
🎧    Mga Headphone
   
   
📻    REDIO
   
   
🎷    Ang Saxony
   
   
🪗    Ang akordion
   
   
🎸    Gitara
   
   
🎹    Ang Keyboard sang Musika
   
   
🎺    Ang mga Sungay
   
   
🎻    Ang biyolin
   
   
🪕    Ang mga banjo
   
   
🥁    Ang Bombo
   
   
🪘    Ang malaba nga linya
   
   
🪇    Ang Maracas
   
   
🪈    Ang Puta
   
   
📱    Cellular Telephone
   
   
📲    Cellular Telephone nga May Baslay
   
   
☎    Pagtawag sa Telepono
   
   
📞    Mga Telepono nga receiver
   
   
📟    Pagpangita sing mga Pager
   
   
📠    Mga Machine sang Fax
   
   
💾    Mga Kompyuter
   
   
🔋    Mga Atomeriya sang Baterya
   
   
🪫    Manubo nga Koryente
   
   
🔌    Mga plug sang koryente
   
   
💻    Laptop Computer
   
   
🖥    Mga kompyuter sa lamesa
   
   
🖨    Ang Manug-imprinta
   
   
⌨    Ang Teklado
   
   
🖱    Ang Mouse sang Kompyuter
   
   
🖲    Mga "trahedya"
   
   
💽    Ang mga Kompyuter
   
   
💾    Ang "complex"
   
   
💿    Ang mga CD-ROM
   
   
📀    dvd
   
   
🧮    Ang Alitunt
   
   
🎥    Ang kamera
   
   
🎞    Ang balayan sang film
   
   
📽    Ang projector
   
   
🎬    Ang windshield
   
   
📺    Ang TV
   
   
📷    Ang Kamera
   
   
📸    Ang Kamera nga May Flash
   
   
📹    Ang mga Kamera
   
   
📼    Mga Video
   
   
🔍    Ang lente nga nagahilay pawala
   
   
🔎    Nagapadulong sa tuo ang lente
   
   
🕯    Mga kandila
   
   
💡    Ang Bombilya
   
   
🔦    Mga Flashlight
   
   
🏮    Pula nga Papel nga mga Suga
   
   
🪔    Ang suga ni diya
   
   
⚗    Si Arenbich
   
   
🧪    Ang pagsubaybay
   
   
🧫    Ang petri dish
   
   
🧬    Ang dna
   
   
🔬    MGA MIKOCRUPYO
   
   
🔭    Ang Teleskopyo
   
   
📡    Mga Antena sang Satelayt
   
   
📔    Notebook nga may dekorasyon sa panghapin
   
   
📕    Mga Bahin
   
   
📖    Ang Una nga Tomo
   
   
📗    Mga Libro nga Berde ang Panit
   
   
📘    Asul nga Libro
   
   
📙    Ang Dilaw nga Libro
   
   
📚    Mga Libro
   
   
📓    Mga Kuaderno
   
   
📒    Mga Ledge
   
   
📃    Mga pahina nga May Rolyo
   
   
📜    Pagbaligya
   
   
📄    Mga pahina nga ginpadala sa ibabaw
   
   
📰    Ang mga Pamantalaan
   
   
🗞    Ginlukot nga mga Pamantalaan
   
   
📑    Mga etiketa sa Book
   
   
🔖    Mga librarian
   
   
🏷    Mga Tetragrammaton
   
   
💰    Ang bag sang kuwarta
   
   
🪙    Mga Sensilyo
   
   
💴    Ang yen nga papel nga sensilyo
   
   
💵    Dolyar nga mga Papelon
   
   
💶    Sensilyo nga papel sang euro
   
   
💷    Sensilyo nga pound (pound)
   
   
💸    May Pakpak nga Kuwarta
   
   
💳    Mga credit card
   
   
🧾    Ang Resibo
   
   
💹    Ang tsart nga nagdugang upod sa yen
   
   
✉    Ang mga Superbit sang Superbit
   
   
📧    E-mail
   
   
📨    Ginpadala sa mga sobre
   
   
📩    Mga sobre nga may mga pana
   
   
📤    Ang kahon nga may mga karton
   
   
📥    Pagtipon sing mga kahon nga may mga trenta
   
   
📦    Pagputos
   
   
📫    Ang mga koreo nga ginsirado nga may mga karatula
   
   
📪    Ang mga Inyo-Mail nga Sira kag May Manubo nga mga Karatula
   
   
📬    Pagbukas sang mga koreo nga may mga karatula
   
   
📭    Ang mga "Speedbox" nga Nagabukas sang Manubo nga
   
   
📮    Ang mga Post Line
   
   
🗳    Ang boto nga may mga balota
   
   
✏    Mga Lapis
   
   
✒    Itom nga Pulo
   
   
🖋    Ang mga Punt sa Tubig
   
   
🖊    Ang Ben
   
   
🖌    Mga bruter
   
   
🖍    Mga krayola
   
   
📝    Mga Manderandum
   
   
💼    Ang portpolyo
   
   
📁    Pagtipon sing mga folder
   
   
📂    Pagbukas sing Folder
   
   
🗂    Indese sang mga Kard nga Nagatunga
   
   
📅    Ang Kalendaryo
   
   
📆    Paggisi sa Kalendaryo


🗒    Spiral nga libro
   
   
🗓    Sobra nga Kalendaryo
   
   
📇    Indese sang mga Kard
   
   
📈    Nagdugang nga Tsart
   
   
📉    Pagbuhin sang Tsart
   
   
📊    Ang mga laragway
   
   
📋    Ang collage
   
   
📌    Mga Tratado
   
   
📍    Ang Tipulon nga mga Tratado
   
   
📎    Mga Picture
   
   
🖇    Nagaangot nga mga Preach Clip
   
   
📏    Ang Pagsukat
   
   
📐    Ang Trigonometry
   
   
✂    Mga Gab-ab
   
   
🗃    Mga kahon sang mga kard
   
   
🗄    Ang Kaban sang Kabuligan
   
   
🗑    Basurahan
   
   
🔒    Ginpabilin nga Dalayon
   
   
🔓    Ang Paglubad
   
   
🔏    Pagpanirahan sa Baluma
   
   
🔐    Pagtakod sa mga Yabi
   
   
🔑    Ang Yabi
   
   
🗝    Ang Daan nga mga Yabi
   
   
🔨    Ang martilyo
   
   
🪓    Wasay
   
   
⛏    Pagpili
   
   
⚒    Ang Ppiko sang hammer
   
   
🛠    Mga Martilyo kag mga Gato
   
   
🗡    Mga Dunyal
   
   
⚔    Ang Pagkumpiskar sang Espada
   
   
🔫    Mga Punto sa Water
   
   
🪃    Ang boomerang
   
   
🏹    Ang Pana kag Baslay
   
   
🛡    Mga Tabong
   
   
🪚    Paglagari sang Pagpamanday
   
   
🔧    Mga Gato
   
   
🪛    Ang Stornilyo
   
   
🔩    Mga turnilyo kag mga tornilyo
   
   
⚙    Mga engranahe
   
   
🗜    Mga Gato
   
   
⚖    Balanse nga mga Timbangan
   
   
🦯    Puti nga Baston
   
   
🔗    Mga Pagbaligya
   
   
⛓    Ang kadena
   
   
🪝    Mga Banit
   
   
🧰    Mga Trabaho nga mga Kahon
   
   
🧲    Magnet
   
   
🪜    Ladder
   
   
💉    Ang Hinggilya
   
   
🩸    Isa ka Tulo sang Dugo
   
   
💊    Mga Pildoras
   
   
🩹    Mga Benda nga Ginpapilit
   
   
🩼    Ang saklay
   
   
🩺    Mga Getoscope
   
   
🩻    Ang x ray
   
   
🚬    Pagpanigarilyo
   
   
⚰    Lungol
   
   
🪦    Mga lapida
   
   
⚱    Mga urna
   
   
🗿    Ang Moeelec nga imahen nga bato
   
   
🪧    Mga plakard
   
   
🪪    ID card
   
   
🏧    Ang ATM STRANDA
   
   
🚮    Mga Tanda sang Basura sa Basura
   
   
🚰    Tubig nga tubig
   
   
♿    Simbolo sang wheelchair
   
   
🚹    Ang Kasilyas sang mga Lalaki
   
   
🚺    Ang kasilyas sang mga babayi
   
   
🚻    Mga Kasilyas
   
   
🚼    Mga Simbulo sang Paglapsag
   
   
🚾    Mga kasilyas nga ginapunahan sang tubig
   
   
🛂    Pag-usisa sa Pasaporte
   
   
🛃    Awana
   
   
🛄    Ang Director sang Bagahe
   
   
🛅    Nagapabilin nga mga Bagahe
   
   
⚠    Mga Paandam
   
   
🚸    Ang mga Kabataan Nagatabok
   
   
⛔    Ginadumilian sa Pagsulod
   
   
🚫    Ang Ginadumilian
   
   
🚳    Wala Ginadumilian sa Pagbisikleta
   
   
🚭    Gindumilian ang Pagpanigarilyo
   
   
🚯    Gindumilian ang Paghaboy sing Basura
   
   
🚱    Wala sing Ilimnon nga Tubig
   
   
🚷    Gindumilian ang mga Nagalakat
   
   
📵    Wala sing Cell-Phone
   
   
🔞    Mga Tawo nga Wala Pa 18 Edad
   
   
☢    Radioactive
   
   
☣    Mga Katalagman sa Biolohiko
   
   
⬆    Pagtaas sa Baslay
   
   
↗    Pagpaibabaw sa tuo nga baslay
   
   
➡    Natuo nga baslay
   
   
↘    Paubos sa Tuo nga Baslay
   
   
⬇    Ang Baslay sa Imo Dalayon
   
   
↙    Pagpatubas sing nawala nga baslay
   
   
⬅    Wala nga baslay
   
   
↖    Naibabaw nga baslay sa wala
   
   
↕    Ang mga baslay kag mga baslay
   
   
↔    Mga punta sang baslay
   
   
↩    Natuo nga baslay nga nagakurba sa wala
   
   
↪    Ang nawala nga baslay nagakuko pakadto sa tuo
   
   
⤴    Ang tuo nga baslay nagakukok paibabaw
   
   
⤵    Natuo nga baslay nga nagakurba paubos
   
   
🔃    Patindog nga baslay
   
   
🔄    Pagpaluntad sa mga buton
   
   
🔙    Pag-isol sa mga Pula sang Baslay
   
   
🔚    Pagtapos sa mga Baslay
   
   
🔛    Magbukas ka! Mga baslay
   
   
🔜    Madasig nga Baslay
   
   
🔝    Pagpatindog sing baslay
   
   
🛐    Duog sang Pagsimba
   
   
⚛    Atomiko nga mga Simbulo
   
   
🕉    Si Om
   
   
✡    Ang Bituon ni David
   
   
☸    Mga ruweda sang korte
   
   
☯    Ang yang kag yang
   
   
✝    Latin nga krus
   
   
☦    Ortodokso nga Krus
   
   
☪    Ang Bulan sang Star
   
   
☮    Simbulo sang Paghidait
   
   
🕎    Ang Candelabra
   
   
🔯    Ang Bituon nga may tipulon nga anom ka anggulo
   
   
🪯    Ang Kanda
   
   
♈    Ang Arian
   
   
♉    Ang Taurus
   
   
♊    Konstelasyon nga Gemini
   
   
♋    Kanser
   
   
♌    Ang Leo
   
   
♍    Ang Himeneo
   
   
♎    Libra nga konteksto
   
   
♏    Scorpio
   
   
♐    Pungko sang mga manugtiro
   
   
♑    Capricorn
   
   
♒    Ang Aquarius
   
   
♓    Mga pulungkuan sang mga isda
   
   
⛎    Ang Snake Sked
   
   
🔀    Ang Tabuan nga Pagpatokar sing mga Curicose
   
   
🔁    Pagsulit sa mga Buton
   
   
🔂    Pagsulit sa Isa ka Buton
   
   
▶    Pagpatokar sing mga buton
   
   
⏩    Pagkadasig sa mga Buton
   
   
⏭    Ang Masunod nga Nagailig nga mga Buton
   
   
⏯    Pagpatokar ukon Pagpadulog sang mga Buton
   
   
◀    Pagbaligtad sang mga Buton
   
   
⏪    Madasig nga Pagbaligya sang mga Buton
   
   
⏮    Ang Katapusan nga Nagalibot nga Buton
   
   
🔼    Pagpaibabaw
   
   
⏫    Madasig nga Pagtaas sang mga Buton
   
   
🔽    Ang mga Button sa Panubo
   
   
⏬    Madasig nga Pagpanubo sang mga Buton
   
   
⏸    Pagpauntat sa mga Buton
   
   
⏹    Pagdulog sa mga Buton
   
   
⏺    Pagrekord sing mga buton
   
   
⏏    Pagpalupad sang mga Buton
   
   
🎦    Ang sinehan
   
   
🔅    Paggamit sing mga Buton sang Kapawa
   
   
🔆    Masanag nga mga Button
   
   
📶    Mga stena sang antena
   
   
🛜    Wala sing kurit
   
   
📳    Mga Sugilanon sa Pagkurog
   
   
📴    Nagasira nga mga Cellphone
   
   
   
♀    Ang mga Tanda sang Babayi
   
   
♂    Tanda sang mga Lalaki
   
   
⚧    Simbolo sang transgendasyon
   
   
✖    Daku nga Pagdamo
   
   
➕    Gamiton
   
   
➖    Ang Ginpakig-angot
   
   
➗    Pagbahinbahin
   
   
🟰    Ang mga numero nga mabug-at kag may mga suplay
   
   
♾    Ang Kadamuon
   
   
‼    Mga Pahambog
   
   
⁉    Mga Pamangkot
   
   
❓    Ang Red Medical Questions
   
   
❔    Ang Puti nga Pamangkot
   
   
❕    Ang Puting mga Sugilanon
   
   
❗    Ang Pula nga Sekswal
   
   
〰    Pagdash sang Balod
   
   
💱    Pagbaylo sing Kuwarta
   
   
💲    Ang Simbolo sang Dolyar
   
   
⚕    Mga Simbulo sang Medisina
   
   
♻    Pagrecycle sa mga Simbulo
   
   
⚜    Ang bulak nga iris
   
   
🔱    Ang badge nga tridor
   
   
📛    Karatula sang Ngalan
   
   
🔰    Ang Hapones nga simbulo sang prime symbol
   
   
⭕    Ang Bungkag nga Red Circle
   
   
✅    Ginpili nga mga Tanda
   
   
☑    Pagdala sing Tseke box
   
   
✔    Ang mga Tanda nga Ginpili
   
   
❌    Ang Swastika
   
   
❎    Mga Tanda nga May Cross nga mga Buton
   
   
➰    Ang Rolyo nga mga Ringsing
   
   
➿    Duha ka Tolon-an nga mga Pulunan
   
   
〽    Pagbulosbulos sang mga Peste
   
   
✳    Walo ka rayos
   
   
✴    Ang mga bituon nga may walo ka sungay
   
   
❇    Mga Silak sang Kapawa
   
   
©    May Kopyright
   
   
®    Pagpalista
   
   
™    Mga Trademark
   
   
#️⃣    Kombrero: #
   
   
*️⃣    Kombrero: *
   
   
0️⃣    Kombrero: 0
   
   
1️⃣    Kombrero: 1
   
   
2️⃣    Kombrero: 2
   
   
3️⃣    Kombrero: 3
   
   
4️⃣    Kombrero: 4
   
   
5️⃣    Kombrero: 5
   
   
6️⃣    Kombrero: 6
   
   
7️⃣    Kombrero: 7
   
   
8️⃣    Kombrero: 8
   
   
9️⃣    Kombrero: 9
   
   
🔟    Kombrero: 10
   
   
🔠    Ginpasulod ang dalagku nga mga sinulatan sa Latin
   
   
🔡    Pagpasulod sing magagmay nga mga sinulatan sa Latin
   
   
🔢    Pagpasulod sing mga Numero
   
   
🔣    Mga Simbolo sang Pagsulat
   
   
🔤    Ginaimportar ang Latin nga alpabeto
   
   
🅰    A klip (tipo sang dugo)
   
   
🆎    AB button (tipo sang dugo)
   
   
🅱    B button (tipo sang dugo)
   
   
🆑    Ang CL nga buton
   
   
🆒    Pagpabugnaw sa mga Buton
   
   
🆓    Ang mga buton
   
   
ℹ    Mensahe
   
   
🆔    Ang ID nga buton
   
   
Ⓜ    Ang bilog nga M
   
   
🆕    Bag-o nga mga Buton
   
   
🆖    Ang NG buton
   
   
🅾    O button (tipo sang dugo)
   
   
🆗    Paghibalo sang mga Buton
   
   
🅿    P-buton
   
   
🆘    Ang SOS buton
   
   
🆙    Magbangon ka! Mga buton
   
   
🆚    Ang VS buton
   
   
🈁    Hapones nga buton nga Diri
   
   
🈂    Hapones nga Serbisyo buton
   
   
🈷    Binulan nga kantidad nga buton sa Hapones
   
   
🈶    Hapones nga Not Gate buton
   
   
🈯    Itago nga mga buton sa Hapones
   
   
🉐    Tawaran nga buton sang Japan
   
   
🈹    Diskuwento nga buton sa Japan
   
   
🈚    Libre nga buton sa Japan
   
   
🈲    Gindumilian nga buton sa Japan
   
   
🉑    Kalahamut-an nga buton sa Hapones
   
   
🈸    Application nga buton sa Japan
   
   
🈴    Hapones nga pastikal buton
   
   
🈳    Background nga buton sa Hapones
   
   
㊗    Panginbulahan sa Hapones
   
   
㊙    Sekreto sang Japan
   
   
🈺    Hapones nga Pagbukas nga buton
   
   
🈵    Wala sing bakante nga buton sa Japan
   
   
🔴    Ang pula nga sirkulo
   
   
🟠    Ang kolor nga orange
   
   
🟡    Ang dalagdalagon nga sirkulo
   
   
🟢    Berde nga mga kulkulo
   
   
🔵    Ang asul nga mga sirkulo
   
   
🟣    Purpura nga bilog
   
   
🟤    Brown circle
   
   
⚫    Ang Itom nga Circle
   
   
⚪    Ang Puti nga Tipulon
   
   
🟥    Ang Red Square
   
   
🟧    Ang orange nga mga bloke
   
   
🟨    Dalag nga mga bloke
   
   
🟩    Berde nga mga bloke
   
   
🟦    Ang asul nga mga bloke


🟪    Purpura nga mga bloke
     
     
🟫    Mga kolor nga kaki
     
     
⬛    Daku nga itom nga mga bloke
     
     
⬜    Dalagku nga puti nga mga bloke
     
     
◼    Ang Itom nga mga Grupo
     
     
◻    Ang Puti nga mga Trumpeta Kuadrado
     
     
◾    Ang itom kag magagmay nga mga bloke
     
     
◽    Magamay nga puti kag tungatunga nga mga bloke
     
     
▪    Magamay nga itom nga mga bloke
     
     
▫    Magamay nga puti nga mga bloke
     
     
🔶    Daku nga orange nga brilyante
     
     
🔷    Ang daku nga blue cash nga barena
     
     
🔸    Magamay nga mga brilyante nga orange
     
     
🔹    Magamay nga blue barena
     
     
🔺    Ang Pula nga Trianggulo Nagadul-ong
     
     
🔻    Ang Pula nga Trianggulo Nagadul-ong sa
     
     
💠    Ang diamante nga may tipulon nga pintok
     
     
🔘    Ang Pinili nga mga Buton
     
     
🔳    Puti kag kuadrado nga buton
     
     
🔲    Itom nga rektanggulo nga mga buton
     
     
🏁    Ang bandera nga "fractive"
     
     
🚩    Ang Trigonometry nga Bandera
     
     
🎌    Ang Nagakampat-od nga Bandera
     
     
🏴    Ang Itom nga Bandera
     
     
🏳    Puti nga Bandera
     
     
🏳️‍🌈    Ang Bandera nga Balangbow
     
     
🏳️‍⚧️    Mga Bandera nga Nagapadala sa Sekso
     
     
🏴‍☠️    Bandera sang mga Pirata
     
     
🇦🇨    Bandera: Ascension Island
     
     
🇦🇩    Bandera: Andorra
     
     
🇦🇪    Bandera: United Arab Emirates
     
     
🇦🇫    Bandera: Afghanistan
     
     
🇦🇬    Bandera: Antigua kag Barbuda
     
     
🇦🇮    Bandera: Anguilla
     
     
🇦🇱    Bandera: Albania
     
     
🇦🇲    Bandera: Armenia
     
     
🇦🇴    Bandera: Angola
     
     
🇦🇶    Bandera: Antarctica
     
     
🇦🇷    Bandera: Argentina
     
     
🇦🇸    Bandera: American Samoa
     
     
🇦🇹    Bandera: Austria
     
     
🇦🇺    Bandera: Australia
     
     
🇦🇼    Bandera: Aruba
     
     
🇦🇽    Bandera: Orand Islands
     
     
🇦🇿    Bandera: Azerbaijan
     
     
🇧🇦    Bandera: Bosnia kag Herzegovina
     
     
🇧🇧    Bandera: Barbados
     
     
🇧🇩    Bandera: Bangladesh
     
     
🇧🇪    Bandera: Belgium
     
     
🇧🇫    Bandera: Burkina Faso
     
     
🇧🇬    Bandera: Bulgaria
     
     
🇧🇭    Bandera: BALIN
     
     
🇧🇮    Bandera: Burundi
     
     
🇧🇯    Bandera: Benin
     
     
🇧🇱    Bandera: San Bartelemi
     
     
🇧🇲    Bandera: Bermuda
     
     
🇧🇳    Bundera: Brunei
     
     
🇧🇴    Bandera: Bolivia
     
     
🇧🇶    Bandera: Netherlands sa Caribbean
     
     
🇧🇷    Bandera: Brazil
     
     
🇧🇸    Bandera: Bahamas
     
     
🇧🇹    Bandera: Bhutan
     
     
🇧🇻    Bandera: Buwe Island
     
     
🇧🇼    Bandera: Botswana
     
     
🇧🇾    Bandera: Belarus
     
     
🇧🇿    Bandera: Belize
     
     
🇨🇦    Bandera: Canada
     
     
🇨🇨    Bandera: Kocos (Kilin) Islands
     
     
🇨🇩    Bandera: Congo-Kinshasa
     
     
🇨🇫    Bandera: Central African Republic
     
     
🇨🇬    Bandera: Congo-Brazzaville
     
     
🇨🇭    Bandera: Switzerland
     
     
🇨🇮    Bandera: Côte d'Ivoire
     
     
🇨🇰    Bandera: Cook Islands
     
     
🇨🇱    Bandera: Chile
     
     
🇨🇲    Bandera: Cameroon
     
     
🇨🇳    Bandera: China
     
     
🇨🇴    Bandera: Colombia
     
     
🇨🇵    Bandera: Clipperton Island
     
     
🇨🇷    Bandera: Costa Rica
     
     
🇨🇺    Bandera: Cuba
     
     
🇨🇻    Bandera: Cape Verde
     
     
🇨🇼    Bandera: Curaçao
     
     
🇨🇽    Ang bandera: Christmas Island
     
     
🇨🇾    Bandera: Cyprus
     
     
🇨🇿    Bandera: Czech Republic
     
     
🇩🇪    Bandera: Alemanya
     
     
🇩🇬    Bandera: Didogasia
     
     
🇩🇯    Bandera: Djibouti
     
     
🇩🇰    Bandera: Denmark
     
     
🇩🇲    Bandera: Dominique
     
     
🇩🇴    Bandera: Dominican Republic
     
     
🇩🇿    Bandera: Algeria
     
     
🇪🇦    Bandera: Ceuta kag Mellia
     
     
🇪🇨    Bandera: Ecuador
     
     
🇪🇪    Bandera: Estonia
     
     
🇪🇬    Bandera: Egipto
     
     
🇪🇭    Bandera: Nakatundan nga Sahara
     
     
🇪🇷    Bandera: Eritrea
     
     
🇪🇸    Bandera: Espanya
     
     
🇪🇹    Bandera: Ethiopia
     
     
🇪🇺    Ang bandera: European Union
     
     
🇫🇮    Bandera: Finland
     
     
🇫🇯    Bandera: FIJI
     
     
🇫🇰    Bandera: Falkland Islands
     
     
🇫🇲    Bandera: Micronesia
     
     
🇫🇴    Bandera: Faeroe Islands
     
     
🇫🇷    Bandera: Pransia
     
     
🇬🇦    Bandera: Gabon
     
     
🇬🇧    Bandera: United Kingdom
     
     
🇬🇩    Bandera: Grenada
     
     
🇬🇪    Bandera: Georgia
     
     
🇬🇫    Bandera: French Guiana
     
     
🇬🇬    Bandera: Isla sang Gernsey
     
     
🇬🇭    Bandera: Ghana
     
     
🇬🇮    Bandera: Gibraltar
     
     
🇬🇱    Bandera: Greenland
     
     
🇬🇲    Bandera: Gambia
     
     
🇬🇳    Bandera: Guinea
     
     
🇬🇵    Bandera: Guadeloupe
     
     
🇬🇶    Bandera: Equatorial Guinea
     
     
🇬🇷    Bandera: Gresya
     
     
🇬🇸    Bandera: South Georgia kag South Sandwich Islands
     
     
🇬🇹    Bandera: Guatemala
     
     
🇬🇺    Bandera: Guam
     
     
🇬🇼    Bandera: Guinea-Bissau
     
     
🇬🇾    Bandera: Guyana
     
     
🇭🇰    Bandera: Special administrative distrito sang Hong Kong, China
     
     
🇭🇲    Bandera: Herd-MacDonald Islands
     
     
🇭🇳    Bandera: Honduras
     
     
🇭🇷    Bandera: Croatia
     
     
🇭🇹    Bandera: Haiti
     
     
🇭🇺    Bandera: Hungary
     
     
🇮🇨    Bandera: Canary Islands
     
     
🇮🇩    Bandera: Indonesia
     
     
🇮🇪    Bandera: Ireland
     
     
🇮🇱    Bandera: Israel
     
     
🇮🇲    Bandera: Isla sang Man
     
     
🇮🇳    Bandera: India
     
     
🇮🇴    Bandera: Teritoryo sang British India
     
     
🇮🇶    Bandera: Iraq
     
     
🇮🇷    Bandera: Iran
     
     
🇮🇸    Bandera: Iceland
     
     
🇮🇹    Bandera: Italya
     
     
🇯🇪    Bandera: Jersey Island
     
     
🇯🇲    Bandera: JAMAICA
     
     
🇯🇴    Bandera: Jordan
     
     
🇯🇵    Bandera: Hapon
     
     
🇰🇪    Bandera: KENYA
     
     
🇰🇬    Bandera: Kyrgyzstan
     
     
🇰🇭    Bandera: Cambodia
     
     
🇰🇮    Bandera: Kiribati
     
     
🇰🇲    Bandera: Comoro
     
     
🇰🇳    Bandera: San Kitts kag Nevis
     
     
🇰🇵    Bandera: Korea
     
     
🇰🇷    Bandera: Korea
     
     
🇰🇼    Bandera: Kuwait
     
     
🇰🇾    Bandera: Cayman Islands
     
     
🇰🇿    Bandera: Kazakhstan
     
     
🇱🇦    Bandera: Laos
     
     
🇱🇧    Bandera: Lebanon
     
     
🇱🇨    Bandera: Santa Lucia
     
     
🇱🇮    Bandera: Liechtenstein
     
     
🇱🇰    Bandera: Sri Lanka
     
     
🇱🇷    Bandera: Liberia
     
     
🇱🇸    Bandera: Lesotho
     
     
🇱🇹    Bandera: Lithuania
     
     
🇱🇺    Bandera: Luxembourg
     
     
🇱🇻    Bandera: Latvia
     
     
🇱🇾    Bandera: Libya
     
     
🇲🇦    Bandera: Morocco
     
     
🇲🇨    Bandera: Monaco
     
     
🇲🇩    Bandera: Moldova
     
     
🇲🇪    Bandera: Black Mountains
     
     
🇲🇫    Bandera: San Martin
     
     
🇲🇬    Bandera: Madagascar
     
     
🇲🇭    Bandera: Marshall Islands
     
     
🇲🇰    Bandera: Aminhan nga Macedonia
     
     
🇲🇱    Bandera: Mali
     
     
🇲🇲    Bandera: Myanmar (Myanmar)
     
     
🇲🇳    Bandera: Mongolia
     
     
🇲🇴    Bandera: Macau, China
     
     
🇲🇵    Bandera: North Mariana Islands
     
     
🇲🇶    Bandera: Martinique Island
     
     
🇲🇷    Bandera: Mauritania
     
     
🇲🇸    Bandera: Montserrat
     
     
🇲🇹    Bandera: Malta
     
     
🇲🇺    Bandera: Mauritius
     
     
🇲🇻    Bandera: Maldives
     
     
🇲🇼    Bandera: Malawi
     
     
🇲🇽    Bandera: Mexico
     
     
🇲🇾    Bandera: Malaysia
     
     
🇲🇿    Bandera: Mozambique
     
     
🇳🇦    Bandera: Namibia
     
     
🇳🇨    Bandera: New Caledonia
     
     
🇳🇪    Bandera: Niger
     
     
🇳🇫    Bandera: Norfolk Island
     
     
🇳🇬    Bandera: Nigeria
     
     
🇳🇮    Bandera: Nicaragua
     
     
🇳🇱    Bandera: Netherlands
     
     
🇳🇴    Bandera: Norway
     
     
🇳🇵    Bandera: Nepal
     
     
🇳🇷    Bandera: Nauru
     
     
🇳🇺    Bandera: Niue
     
     
🇳🇿    Bandera: New Zealand
     
     
🇴🇲    Bandera: Oman
     
     
🇵🇦    Bandera: Panama
     
     
🇵🇪    Bandera: Peru
     
     
🇵🇫    Bandera: French Polynesia
     
     
🇵🇬    Bandera: Papua New Guinea
     
     
🇵🇭    Bandera: Pilipinas
     
     
🇵🇰    Bandera: Pakistan


🇵🇱    Bandera: Poland
     
     
🇵🇲    Bandera: Saint-Pierre kag Micloning
     
     
🇵🇳    Bandera: Pitcairn Islands
     
     
🇵🇷    Bandera: Puerto Rico
     
     
🇵🇸    Bandera: Teritoryo sang Palestina
     
     
🇵🇹    Bandera: Portugal
     
     
🇵🇼    Bandera: Palau
     
     
🇵🇾    Bandera: Paraguay
     
     
🇶🇦    Bandera: Qatar
     
     
🇷🇪    Bandera: Réunion
     
     
🇷🇴    Bandera: Romania
     
     
🇷🇸    Bandera: Serbia
     
     
🇷🇺    Bandera: Rusya
     
     
🇷🇼    Bandera: Rwanda
     
     
🇸🇦    Bandera: Saudi Arabia
     
     
🇸🇧    Bandera: Solomon Islands
     
     
🇸🇨    Bandera: Seychelles
     
     
🇸🇩    Bandera: Sudan
     
     
🇸🇪    Bandera: Sweden
     
     
🇸🇬    Bandera: Singapore
     
     
🇸🇭    Bandera: San Helena
     
     
🇸🇮    Bandera: Slovenia
     
     
🇸🇯    Bandera: Svalbard Islands kag Yamayan
     
     
🇸🇰    Bandera: Slovakia
     
     
🇸🇱    Bandera: Sierra Leone
     
     
🇸🇲    Bandera: San Marino
     
     
🇸🇳    Bandera: Senegal
     
     
🇸🇴    Bandera: Somalia
     
     
🇸🇷    Bandera: Suriname
     
     
🇸🇸    Bandera: Nabagatnan nga Sudan
     
     
🇸🇹    Bandera: Ang St.
     
     
🇸🇻    Bandera: El Salvador
     
     
🇸🇽    Bandera: Sint Maarten
     
     
🇸🇾    Bandera: Siria
     
     
🇸🇿    Bandera: Esvatini
     
     
🇹🇦    Bandera: Tristan-Da Cunha
     
     
🇹🇨    Bandera: Turks kag Caicos Islands
     
     
🇹🇩    Bandera: Chad
     
     
🇹🇫    Bandera: Teritoryo sa nabagatnan nga Pransia
     
     
🇹🇬    Bandera: Togo
     
     
🇹🇭    Bandera: Thailand
     
     
🇹🇯    Bandera: Tajikistan
     
     
🇹🇰    Bandera: Tokelau
     
     
🇹🇱    Bandera: East Timor
     
     
🇹🇲    Bandera: Turkmenistan
     
     
🇹🇳    Bandera: Tunisia
     
     
🇹🇴    Bandera: Tonga
     
     
🇹🇷    Bandera: Turkey
     
     
🇹🇹    Bandera: Trinidad kag Tobago
     
     
🇹🇻    Bandera: Tuvalu
     
     
🇹🇼    Bandera: Taiwan
     
     
🇹🇿    Bandera: Tanzania
     
     
🇺🇦    Bandera: Ukraine
     
     
🇺🇬    Bandera: Uganda
     
     
🇺🇲    Bandera: Naghalin sa isla sang Estados Unidos
     
     
🇺🇳    Ang bandera: Nasyones Unidas
     
     
🇺🇸    Bandera: U.S.
     
     
🇺🇾    Bandera: Uruguay
     
     
🇺🇿    Bandera: Uzbekistan
     
     
🇻🇦    Bandera: Siudad sang Batikano
     
     
🇻🇨    Bandera: San Vincent kag Grenadines
     
     
🇻🇪    Bandera: Venezuela
     
     
🇻🇬    Bandera: British Virgin Islands
     
     
🇻🇮    Bandera: American Virgin Islands
     
     
🇻🇳    Bandera: Vietnam
     
     
🇻🇺    Bandera: Vanuatu
     
     
🇼🇫    Bandera: Wallis kag Futuna
     
     
🇼🇸    Bandera: Samoa
     
     
🇽🇰    Bandera: Kosovo
     
     
🇾🇪    Bandera: Yemen
     
     
🇾🇹    Bandera: Mayotte
     
     
🇿🇦    Bandera: Bagatnan nga Aprika
     
     
🇿🇲    Bandera: Zambia
     
     
🇿🇼    Bandera: Zimbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Bandera: Inglaterra
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Bandera: Scotland
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bandera: Wales


Happy Learning from Sweasy26.com-team