Emoji Meaning in Hiri Motu - Emoji List in Hiri Motu

😀    Tember gurijja
   
   
😃    Matana ia kiri noho
   
   
😄    Matana mai moru bona terona
   
   
😁    Edia matana ia sivaraidia, bona ia moru gaudia ia sivaraidia
   
   
😆    Iena uduna dekena amo ia adana, iena matana dekena amo ia adana,
   
   
😅    Menona be beis ia noho, teibeis danu ia noho
   
   
🤣    Kiri be tano dekenai ia hekure
   
   
😂    Edia matana be idia moale bada herea
   
   
🙂    Moru ena vairana
   
   
🙃    Koputa ia miro
   
   
🫠    Matana bari
   
   
😉    Matana matana
   
   
😊    Moru matana bona moru matana
   
   
😇    Mata bona teikiu
   
   
   
🥰    Kudoudia bona tember
   
   
😍    Laloa kudouna
   
   
🤩    Botaia hadoa
   
   
😘    Matana ia huria
   
   
😗    Matana dekenai ia turia
   
   
☺    Tember gurijja
   
   
😚    Ena biri ena birabira
   
   
😙    Oiemu matana dekenai do oi tohoa
   
   
🥲    Tai bona terona
   
   
😋    Pania
   
   
😛    Mata matana
   
   
😜    Malana dekenai matana do ia keru
   
   
🤪    Mata ka
   
   
😝    Matana ese matana ia adana, matana ese matana ia adana
   
   
🤑    Oiemu vairana be oiemu vairana
   
   
🤗    Imadia ibounai edia teụmadia
   
   
🤭    Oiemu imana ese uduna ena vairana ia koua
   
   
🫢    Matana oi abia isi, oiemu uduna oi dogoatao isi, oiemu imana oi atoa isi,
   
   
🫣    Isia matana
   
   
🤫    Matana ena vairana
   
   
🤔    Laloa hekwarahi
   
   
🫡    Auka lata
   
   
   
🤐    Udu ilili do ia bada
   
   
🤨    Matana murina ia hakaua lasi
   
   
😐    Miro hahinena
   
   
😑    Matana ia utua lasi
   
   
😶    Udu be lasi
   
   
🫥    Sanal manada
   
   
😶‍🌫️    Ori be
   
   
😏    Baduna vairana
   
   
😒    Iena vairana be namo lasi
   
   
🙄    Matana ia pania
   
   
😬    Matana sinatua
   
   
😮‍💨    Panena ena boga
   
   
🤥    Oiemu vairana ia mahuta
   
   
🫨    Isena ia toia roro
   
   
😌    Hainua tauna
   
   
😔    Laloa lou
   
   
😪    Matana ia metau
   
   
🤤    Aena ia habadaia
   
   
😴    Mahuta matana
   
   
😷    Hagoevaia nigo be do ia hamatamaia
   
   
🤒    Unai tau maragina
   
   
🤕    Kwarana ia huria
   
   
🤢    Matana kurokuro
   
   
🤮    Ena mumuta
   
   
🤧    Vairana ia hasiha
   
   
🥵    Ena matana ia siahu
   
   
🥶    Airi maua
   
   
🥴    Edia matana idia panisi, edia vairana idia veri kava
   
   
😵    Matana ia utua
   
   
😵‍💫    Isena nu
   
   
🤯    Bota ia rebwe
   
   
🤠    Kaue be
   
   
🥳    Ena matana
   
   
🥸    Apoctolo matana
   
   
😎    Maduri teikiu
   
   
🤓    Imerdi imerdi
   
   
🧐    Iseda matana do ia kehoa
   
   
😕    Anbu kavarana
   
   
🫤    Oiemu vairana be voi uduna
   
   
😟    Matana ia tai
   
   
🙁    Mata bada
   
   
☹    Mata bauna
   
   
😮    Iena uduna ia kehoa
   
   
😯    Matana ia keru
   
   
😲    Matana ia hoa
   
   
😳    Timra kakari
   
   
🥺    Noinoi matana
   
   
🥹    Matana ena matana ia koua
   
   
😦    Iena uduna ena matana ia tubu vadaeni
   
   
😧    Matana ia metau
   
   
😨    Gari matana
   
   
😰    Menana ena kudouna ia loaloa noho, ia be ia tai noho,
   
   
😥    Ia lalohisihisi noho
   
   
😢    Tai matana
   
   
😭    Mai tai bada danu ena vairana
   
   
😱    Gari bada ena vairana
   
   
😖    Matana ia kudikudi
   
   
😣    Mai ena kudouna
   
   
😞    Matana ia kudu
   
   
😓    Menoka ena vairana be gaigai dekenai ia noho
   
   
😩    Matana ia kudu
   
   
😫    Matana ia kurokuro
   
   
🥱    Kakau bahinia
   
   
   
😤    Gwadani ia beri
   
   
😡    Kota tua kabutua ena vairana
   
   
😠    Badu matana
   
   
🤬    Regena ena vairana be ia noho
   
   
😈    Doa lata bona terona
   
   
👿    Badu ena matana ia lata
   
   
💀    Oiemu mata 4
   
   
☠    Kimrini, bosea, kohia, sosonona, varo,
   
   
💩    Beniamina nadi
   
   
🤡    Mata bero
   
   
👹    “aniani ia ania tauna
   
   
👺    Kariwe anuwe
   
   
👻    Lauma dika
   
   
👽    Utua kahanai
   
   
👾    Sania kudikudi
   
   
🤖    Miro
   
   
😺    Kuu dekenai kiri
   
   
😸    Ma ia rui kuuwa matana ia rae
   
   
😹    Idia be sikesi badana ranuna lalonai idia noho unai sikesi maragina
   
   
😻    Edia laloa be keruma dekena amo ia mosi
   
   
😼    Mata kahu
   
   
😽    Tubu dekenai idia ria
   
   
🙀    Kuu ia hesiku
   
   
😿    Tubua ia tai
   
   
😾    Kabutua kabutua
   
   
🙈    Otono be dika lasi
   
   
🙉    Hunia dikadia ena hereva do idia kamonai lasi
   
   
🙊    Hunia lasi
   
   
👋    Imana
   
   
🤚    Igoa kakasia
   
   
🖐    Imana ia keia
   
   
✋    Imana ia abia isi
   
   
🖖    Vave auji
   
   
🫱    Idiba kahana
   
   
🫲    Imana laurina
   
   
🫳    Imana be imana dekenai ia atoa
   
   
🫴    Imana ataiai
   
   
🫷    Imana latana
   
   
🫸    Oiemu imana oi ruaosi
   
   
👌    Imana be namo
   
   
🤌    Imana kwakikwakina
   
   
🤏    Ipita oiemu imana
   
   
✌    Imana be tokanikai
   
   
🤞    Bokiu maragina
   
   
🫰    Pikipi bona ki badana ena imana be ia botaia
   
   
🤟    Oiemu kudouna isena ia ura henia
   
   
🤘    Kanana be doana ena kahana
   
   
🤙    Imana do lau abia
   
   
👈    Imadia ena imana idiba kahana do ia duahia
   
   
👉    Imadia ena imana do ia duahia
   
   
👆    Oiemu imana bona duahia ataiai
   
   
🖕    Imana nuudu
   
   
👇    Oiemu imana bona oiemu kemeri
   
   
☝    Index badinai be dina dekenai ia kokia
   
   
🫵    Batepa index dekenai ia itaia
   
   
👍    Sinaima badana
   
   
👎    Badana bubua
   
   
✊    Imana ia botaia
   
   
👊    Tau ta ia hedavari
   
   
🤛    Mairi badiha
   
   
🤜    Baari baari
   
   
👏    Imana patapata
   
   
🙌    Imana ia abia isi
   
   
🫶    Imana be kudouna
   
   
👐    Imana ia kere
   
   
🤲    Imadia ima porahi
   
   
🤝    Imana ia bo
   
   
🙏    Imana latana 10
   
   
✍    Buka buka
   
   
💅    Imata ena olive dehoro
   
   
🤳    Udu ia patapata
   
   
👶    Mero maragina
   
   
🧒    Mero maragina
   
   
👦    Mero maragina
   
   
👧    Kekeni hahine
   
   
🧑    Tau ta
   
   
👱    Miro regena
   
   
👨    Tau ta
   
   
🧔    Tau ta ena huina auki
   
   
🧔‍♂️    Tau ena huina auki
   
   
🧔‍♀️    Hahine ena huina auki
   
   
👨‍🦰    Tau ena huina kakakaka
   
   
👨‍🦱    Tau ta ta
   
   
👨‍🦳    Tau huina
   
   
👨‍🦲    Kwara tauna
   
   
👩    Hahine be
   
   
👩‍🦰    Hahine ena huina kakakaka
   
   
🧑‍🦰    Huina kakakaka
   
   
👩‍🦱    Hahine ta be unai bamona
   
   
🧑‍🦱    Taunimanima edia tauanina
   
   
👩‍🦳    Hahine huina ia kurokuro
   
   
🧑‍🦳    Huina ia kurokuro
   
   
👩‍🦲    Kwara mero
   
   
🧑‍🦲    Kwara tauna
   
   
👱‍♀️    Raurau hahine
   
   
👱‍♂️    Boga maragina
   
   
🧓    Buruka
   
   
👴    Buruka
   
   
👵    Hahine buruka
   
   
🙍    Mata bakau
   
   
🙍‍♂️    Mata bakau
   
   
🙍‍♀️    Mata bakau hahine
   
   
🙎    Iena uduna ia tua kabutua tauna
   
   
🙎‍♂️    Unai kabutua ena uduna
   
   
🙎‍♀️    Ia tua kabutua hahine
   
   
🙅    Kara ta ia karaia lasi
   
   
🙅‍♂️    Tau ta ia kusi ena matana ia hakapua
   
   
🙅‍♀️    Hahine be ia kusi hamatamaia
   
   
🙆    Mata kakasia tauna
   
   
🙆‍♂️    Kwini kusi ia hamasia tauna be iok ia hamasia
   
   
🙆‍♀️    Hahine ia kuia
   
   
💁    Tau ta ia giroagiroa
   
   
💁‍♂️    Tau be iena imana ia ruaosi
   
   
💁‍♀️    Kekeni ena imana be ia boga
   
   
🙋    Imana ia abia isi
   
   
🙋‍♂️    Imana be
   
   
🙋‍♀️    Imadia ia abia hahinena
   
   
🧏    Taia kudima
   
   
🧏‍♂️    Taia kudima
   
   
🧏‍♀️    Taia beadia hahine
   
   
🙇    Taunimanima be ia boru
   
   
🙇‍♂️    Be bodaga
   
   
🙇‍♀️    Hahine be ia tui diho


🤦    Tau ta ena vairana
   
   
🤦‍♂️    Barana ena hurona
   
   
🤦‍♀️    Hahine ena dahuri
   
   
🤷    Edia pagana
   
   
🤷‍♂️    Enisi kavakava taudia
   
   
🤷‍♀️    Enisi kavakava hahine
   
   
🧑‍⚕️    Mauri ruru tauna
   
   
👨‍⚕️    Doniki ia mauri tauna
   
   
👩‍⚕️    Hahine ena mauri gaukara
   
   
🧑‍🎓    Sivarai reirei
   
   
👨‍🎓    Diba tahua tauna be tau
   
   
👩‍🎓    Kekeni ena sisiba
   
   
🧑‍🏫    Hadibaia tauna
   
   
👨‍🏫    Tau bona hadibaia tauna
   
   
👩‍🏫    Hahine be hadibaia tauna
   
   
🧑‍⚖️    Kota biagua
   
   
👨‍⚖️    Tau bona biaguna
   
   
👩‍⚖️    Kota biaguna hahine
   
   
🧑‍🌾    Uma kwatua
   
   
👨‍🌾    Uma kwatua
   
   
👩‍🌾    Udu kekeni
   
   
🧑‍🍳    Kuuka ia kuuka
   
   
👨‍🍳    Kuuka tauna
   
   
👩‍🍳    Uma guria
   
   
🧑‍🔧    Guridia gaukara
   
   
👨‍🔧    Taunimanima edia gaukara
   
   
👩‍🔧    Hahine, tau dikadia
   
   
🧑‍🏭    Fabri gaukara
   
   
👨‍🏭    Fabri gaukara
   
   
👩‍🏭    Frioa tori hahine
   
   
🧑‍💼    Iguria tauna
   
   
👨‍💼    Sosi tauna be edia ruma
   
   
👩‍💼    Utua hahine be sunu
   
   
🧑‍🔬    Scientist taudia
   
   
👨‍🔬    Scientisma taudia
   
   
👩‍🔬    Scientist hahinedia
   
   
🧑‍💻    Guridia tauna
   
   
👨‍💻    Taunimanima edia sivarai namona
   
   
👩‍💻    Hahine, mero,
   
   
🧑‍🎤    Viana!
   
   
👨‍🎤    Barana
   
   
👩‍🎤    Hahine ena ladana mariana
   
   
🧑‍🎨    Tia suria
   
   
👨‍🎨    Tia kamataku
   
   
👩‍🎨    Suria piki hahinena
   
   
🧑‍✈️    Awikidu botaia
   
   
👨‍✈️    Tau ta ia kidu botaia
   
   
👩‍✈️    Keruma botaia
   
   
🧑‍🚀    Nasoge
   
   
👨‍🚀    Geda ena nasoge
   
   
👩‍🚀    Nasoge ena nasoge
   
   
🧑‍🚒    Pidi se
   
   
👨‍🚒    Imana isiri
   
   
👩‍🚒    Kekeni ia duri
   
   
👮    Gima tauna
   
   
👮‍♂️    Uiti tauna be mai ena gaukara
   
   
👮‍♀️    Gima biaguna
   
   
🕵    Diñu ena yükü
   
   
🕵️‍♂️    Tau ta ese dikadia ia henia
   
   
🕵️‍♀️    Kekeni dikadia
   
   
💂    Gima tauna
   
   
💂‍♂️    Tau be healape
   
   
💂‍♀️    Ruma naria hahine
   
   
🥷    Haheauka tauna
   
   
👷    Gaukara ruma
   
   
👷‍♂️    Gaukara ruma
   
   
👷‍♀️    Hahine ese gaukara ia karaia
   
   
🫅    King ena kwara gauna
   
   
🤴    King ena lohia
   
   
👸    King natuna hahine
   
   
👳    Kwarana kumia tauna
   
   
👳‍♂️    Kwarana kumia tauna
   
   
👳‍♀️    Kwara kwarana hahine
   
   
👲    Ia be noho kakasia tauna ena latanai ia atoa
   
   
🧕    Kwarana kumia hahine
   
   
🤵    Tux idia karaia taudia
   
   
🤵‍♂️    Tux painua tauna
   
   
🤵‍♀️    Tux hahine
   
   
👰    Matana varona ia karaia tauna
   
   
👰‍♂️    Matana varona ia karaia tauna
   
   
👰‍♀️    Matana ubudia hahine
   
   
🤰    Rogorogo hahine
   
   
🫃    Rogorogo hahine
   
   
🫄    Rogorogo hahine
   
   
🤱    Ranuna ena rata
   
   
👩‍🍼    Mero maragina ta ia ubua hahinena
   
   
👨‍🍼    Mero ia ubua tauna
   
   
🧑‍🍼    Mero maragina ia ubua
   
   
👼    Aneru maragidia
   
   
🎅    Santa claus
   
   
🤶    Kristiago ena adavana
   
   
🧑‍🎄    Mase claus
   
   
🦸    Goada tauna
   
   
🦸‍♂️    Taunimanima be goada tauna
   
   
🦸‍♀️    Hanuaboi be goada
   
   
🦹    Slapere maragina
   
   
🦹‍♂️    Taunimanima edia hururuhururu
   
   
🦹‍♀️    Oiemu hekwakwanai be ia dika
   
   
🧙    Hadibaia tauna
   
   
🧙‍♂️    Tau ta
   
   
🧙‍♀️    Hadibaia hahine
   
   
🧚    Kürokla
   
   
🧚‍♂️    Esaidar deda
   
   
🧚‍♀️    Kekeni desairona
   
   
🧛    Kereso
   
   
🧛‍♂️    Taunimanima edia henaoa sisina
   
   
🧛‍♀️    Kekeni serobi
   
   
🧜    Kakana
   
   
🧜‍♂️    Gwarume maragidia
   
   
🧜‍♀️    Gwia tagena
   
   
🧝    Hagegea maragidia
   
   
🧝‍♂️    Taunimanima edia lalona ia hagegea
   
   
🧝‍♀️    Hahine hahinedia ia hagegea
   
   
🧞    Haberodi auka
   
   
🧞‍♂️    Taunimanima edia lalona ia hagegea
   
   
🧞‍♀️    Hahine hahinedia ia hagegea
   
   
🧟    Tiki i tiki
   
   
🧟‍♂️    Banawa tauna
   
   
🧟‍♀️    Tiki hahine
   
   
🧌    Babulonia: babulonia!
   
   
💆    Moru disa tauna
   
   
💆‍♂️    Tau be ia disi moru
   
   
💆‍♀️    Moru disa hahinena
   
   
💇    Huina tauna
   
   
💇‍♂️    Tau huina
   
   
💇‍♀️    Huina huina hahine
   
   
🚶    Raka mai ena regena
   
   
🚶‍♂️    Aena dekenai ia raka
   
   
🚶‍♀️    Raka loaloa hahine
   
   
🧍    Gini taudia
   
   
🧍‍♂️    Gini taudia
   
   
🧍‍♀️    Gini hahinena
   
   
🧎    Tui diho henia
   
   
🧎‍♂️    Tui diho henia
   
   
🧎‍♀️    Hahine ia tui diho
   
   
🧑‍🦯    Itotohi kurokurona ia dogoatao tauna
   
   
👨‍🦯    Itotohi kurokurona ia dogoatao tauna
   
   
👩‍🦯    Itotohi kurokuro ia dogoatao hahine
   
   
🧑‍🦼    Hure ia helai tauna
   
   
👨‍🦼    Hure ia helai tauna
   
   
👩‍🦼    Hure ia helai noho hahine
   
   
🧑‍🦽    Iena imana ese kokodi ia kokokaia tauna ia kwatua
   
   
👨‍🦽    Iena imana dekenai ia helai tauna be kokoi auna ia makohia
   
   
👩‍🦽    Iena imana dekenai ia helai hahine be kokodi kokodi ia atoa
   
   
🏃    Heau ia heau
   
   
🏃‍♂️    Tau ta ia heau
   
   
🏃‍♀️    Kekeni be ia heau
   
   
💃    Kekeni ena mabuni
   
   
🕺    Maie be
   
   
🕴    Sikesi ia karaia tauna be beria dekena amo ia raka vareai
   
   
👯    Ia lata diba tauna
   
   
👯‍♂️    Ia lata, kebi taiana
   
   
👯‍♀️    Ia lata, kebi taiana hahine
   
   
🧖    Oiemu ruma dekenai noho tauna be oiemu imana dekenai ia noho, oiemu imana dekenai ia noho
   
   
🧖‍♂️    “hahine be do ia hakaua lao ruma dekenai do idia nuha, do idia hurehure totona
   
   
🧖‍♀️    Hahine ese ruma do ia hakaua lao, do ia hurehure totona
   
   
🧗    Taunimanima ia tarodia
   
   
🧗‍♂️    Taunimanima ese ororo idia daekau
   
   
🧗‍♀️    Kekeni ia tahoa
   
   
🤺    Kitari kaia
   
   
🏇    Sama
   
   
⛷    Ski miro
   
   
🏂    Sari ia ririri
   
   
🏌    Taunimanima edia botaia golevege
   
   
🏌️‍♂️    Tau be golf
   
   
🏌️‍♀️    Hahine ta levege
   
   
🏄    Taunimanima edia nahurehure
   
   
🏄‍♂️    Tau ena hurehure
   
   
🏄‍♀️    Hahine ena hurehure
   
   
🚣    Boga ta idia huaia
   
   
🚣‍♂️    Boga ta idia huaia
   
   
🚣‍♀️    Hahine ese boozi ena hururu ia habadaia
   
   
🏊    Utua hahinena
   
   
🏊‍♂️    Utua hahinena
   
   
🏊‍♀️    Utua hahinena
   
   
⛹    Taunimanima ese idia pida roro
   
   
⛹️‍♂️    Tau ta ese kesi ena pagena
   
   
⛹️‍♀️    Hahine ena rosa pagena
   
   
🏋    Tau ta be
   
   
🏋️‍♂️    Tau ta ese ia durua
   
   
🏋️‍♀️    Hahine be ia kadina
   
   
🚴    Bageso ia guia tauna
   
   
🚴‍♂️    Bageso ia guia tauna
   
   
🚴‍♀️    Bageso dekenai ia guia hahine
   
   
🚵    Ororo ena badibadina
   
   
🚵‍♂️    Ororo ena bastro regena
   
   
🚵‍♀️    Ororo ena bajab
   
   
🤸    Tau ta ena imana dekenai ia kurokuro
   
   
🤸‍♂️    Tau ena tari be iseda
   
   
🤸‍♀️    Kekeni ena mamina ia makohia
   
   
🤼    Tau ta ia hepapahuahu
   
   
🤼‍♂️    Tau be ia hepapahuahu
   
   
🤼‍♀️    Kekeni be ia hepapahuahu
   
   
🤽    Ranu utua tauna
   
   
🤽‍♂️    Kibi utua
   
   
🤽‍♀️    Utua ranu totona hahine
   
   
🤾    Mage ia tagena tauna
   
   
🤾‍♂️    Matamata tauna
   
   
🤾‍♀️    Habahuro be ia botaia hahine
   
   
🤹    Ena ladana badana
   
   
🤹‍♂️    Tau badana
   
   
🤹‍♀️    Hahine ena ladana be kokowa
   
   
🧘    Likao tauna
   
   
🧘‍♂️    Likao tauna
   
   
🧘‍♀️    Likao be liho hahine
   
   
🛀    Digu tauna
   
   
🛌    Mahuta patana
   
   
🧑‍🤝‍🧑    Imadia dekenai idia raka lao taudia
   
   
👭    Imadia ruaosi hahine
   
   
👫    Imadia ruaosi hahine bona tau
   
   
👬    Imana ruaosi
   
   
💏    Kiria turia
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    Hahine ena toria
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    Aena laioa
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    Hahine ena toana
   
   
💑    Edia lalona ia ruhaia
   
   
👩‍❤️‍👨    Tatau bona hahine
   
   
👨‍❤️‍👨    Hahine be tau


👩‍❤️‍👩    Idia be mai edia auri laboradia
   
   
👪    Ruma ta
   
   
👨‍👩‍👦    Hahine bona hahine
   
   
👨‍👩‍👧    Hahine hahine
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    Hahine hahine be mero
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    Hahine bona hahine be mero
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    Hahine kekeni
   
   
👨‍👨‍👦    Adavana tau
   
   
👨‍👨‍👧    Adavana hahine
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    Adavana tau, kekeni tau
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    Adavana tau, tau ta, mero
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    Adavana hahine
   
   
👩‍👩‍👦    Hahine ta ena natuna
   
   
👩‍👩‍👧    Hahine hahine
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    Hahine hahine be mero
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    Hahine ta ena natuna mero
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Hahine kekeni
   
   
👨‍👦    Adavana tau
   
   
👨‍👦‍👦    Ruma taudia edia mero
   
   
👨‍👧    Hahine be hahine
   
   
👨‍👧‍👦    Hahine be mero
   
   
👨‍👧‍👧    Hahine kekeni
   
   
👩‍👦    Hahine ta ena natuna
   
   
👩‍👦‍👦    Hahine ta ena natuna
   
   
👩‍👧    Hahine hahine
   
   
👩‍👧‍👦    Hahine kekeni mero
   
   
👩‍👧‍👧    Hahine kekeni
   
   
🗣    Hereva be
   
   
👤    Kukuru ia mimi
   
   
👥    Kukuru ia mimi
   
   
🫂    Taunimanima idia makohia
   
   
👣    Aena be
   
   
💪    Kurokurokurokurokurokurokurokuroku
   
   
🦾    Mimi famili
   
   
🦿    Mili bogana
   
   
🦵    Aena be
   
   
🦶    Aena be
   
   
👂    Taiana
   
   
🦻    Kamonai taiana ia habadaia
   
   
👃    Udu baubau
   
   
🧠    Uro be
   
   
🫀    Kurokuro, kurokuro,
   
   
🫁    Likana maama
   
   
🦷    Isena be
   
   
🦴    Turia
   
   
👀    Matana be
   
   
👁    Matana be
   
   
👅    Malana
   
   
👄    Udu be
   
   
🫦    Uduna ia koria
   
   
🦰    Huina kakakaka
   
   
🦱    Ta ta
   
   
🦳    Huina kwarana
   
   
🦲    Ainga e mara
   
   
🏻    Kuroka be maragi (kuroka be maragi)
   
   
🏼    Kurokuro be ia meri
   
   
🏽    Kurokuro
   
   
🏾    Kurokuro be dobu
   
   
🏿    Kurokuro be
   
   
💋    Toria ka
   
   
💌    Buka
   
   
💘    Oiemu matana be do ia tubu
   
   
💝    Ruaosi nu ena kudouna
   
   
💖    Matana ia diaridiari
   
   
💗    Goada maragina
   
   
💓    Kurokuro
   
   
💞    Kudouna ia boru
   
   
💕    Laloa rua
   
   
💟    Kudouna ena toana
   
   
❣    Kurokuro
   
   
💔    Kurokuro ia dika
   
   
❤️‍🔥    Kudouna ia giroagiroa
   
   
❤️‍🩹    Iseda lalona do ia hanamoa
   
   
❤    Ena red be
   
   
🩷    Manesia dobu
   
   
🧡    Kudoudoro katama ena kudoudoro
   
   
💛    Kurokuro
   
   
💚    Kurokuro
   
   
💙    Varo bulu
   
   
🩵    Dabua bulu ia makohia
   
   
💜    Kudoukau aukana
   
   
🤎    Pama auna
   
   
🖤    Kurokuro
   
   
🩶    Kurokuro
   
   
🤍    Kurokuro
   
   
💯    Bubua
   
   
💢    Badu sembole
   
   
💥    Ima riridiridiridiridia
   
   
💫    Matan'nia kehoa
   
   
💦    Menana be
   
   
💨    Auri lataia dekena amo ia podo
   
   
🕳    Ikoko
   
   
💣    Bombom katana
   
   
💬    Seli ena boga
   
   
👁️‍🗨️    Seli ena matana
   
   
🗨    Seli labana
   
   
🗯    Baro kurokuro
   
   
💭    Herahera ena mamina
   
   
💤    Bruzi muzi
   
   
🐵    Baari
   
   
🐒    Moniki ke
   
   
🦍    Mata kokia
   
   
🦧    Mata kokia
   
   
🐶    Sisia ena vairana
   
   
🐕    Sisia
   
   
🦮    Mata geia sisia
   
   
🐕‍🦺    Huaia sisia
   
   
🐩    Te habebru
   
   
🐺    Uda sisia
   
   
🦊    Foia utua
   
   
🦝    Io, bea ando ia suria
   
   
🐱    Kuu matana
   
   
🐈    Kakana be
   
   
🐈‍⬛    Kuu kurokurokuroku
   
   
🦁    Laiona
   
   
🐯    Taika matana
   
   
🐅    Taika hahinena
   
   
🐆    Leoparara
   
   
🐴    Mata matana
   
   
🫎    7geve digeve
   
   
🫏    Doniki
   
   
🐎    Hosi be
   
   
🦄    Boroma dagedage sibona
   
   
🦓    Mata kiro
   
   
🦌    Dia rua
   
   
🦬    Uda boromakau
   
   
🐮    Boromakau ena vairana
   
   
🐂    Boromakau be
   
   
🐃    Naima maragina
   
   
🐄    Boromakau hahine
   
   
🐷    Boroki ena vairana
   
   
🐖    Boroma
   
   
🐗    Boroma baki
   
   
🐽    Boroma udu
   
   
🐏    Kwatua kwatua
   
   
🐑    Hahine hahine
   
   
🐐    Nanigosi
   
   
🐪    Kamelo
   
   
🐫    Kamelo rua
   
   
🦙    Kamelo
   
   
🦒    Nadinadi ia kokia
   
   
🐘    Erebwanbi
   
   
🦣    Emperori ena goperori
   
   
🦏    Kabi maragiu
   
   
🦛    Behemota
   
   
🐭    Bita matana
   
   
🐁    Fare be
   
   
🐀    Kilao bitu
   
   
🐹    Be ta du be ta du be ta du du ta du du
   
   
🐰    Kuraya
   
   
🐇    Rabi
   
   
🐿    Terebine tubua
   
   
🦫    Bohe iri
   
   
🦔    Disi ia pipipili
   
   
🦇    Ikoukau bona auri
   
   
🐻    Teliis
   
   
🐻‍❄️    North bea
   
   
🐨    Baro kakana
   
   
🐼    Chi guriguriguriu
   
   
🦥    Lahedo ia dika
   
   
🦦    Mpire be
   
   
🦨    Uda ena bodaga
   
   
🦘    Amia rodi
   
   
🦡    Bekone
   
   
🐾    Imana kwaki
   
   
🦃    Turki
   
   
🐔    Kokoroku
   
   
🐓    Kokoroku
   
   
🐣    Be ue ruru
   
   
🐤    Be boga be
   
   
🐥    Be sisia
   
   
🐦    Manu be
   
   
🐧    Penguen
   
   
🕊    Pune manu
   
   
🦅    Ugaba boga
   
   
🦆    Rahi isiri
   
   
🦢    Mata matana
   
   
🦉    Baiu sisia
   
   
🦤    Davara gohu dekenai manu be
   
   
🪶    Hulu puse
   
   
🦩    Disi maribu
   
   
🦚    Maniki maragidia
   
   
🦜    Geneta be (geneta)
   
   
🪽    Mhradi tu tu
   
   
🐦‍⬛    Manu be
   
   
🪿    Matana be
   
   
🐸    Paroparo
   
     
🐊    Leviathan
   
   
🐢    Nwun endu
   
   
🦎    Tori so
   
   
🐍    Gaigai
   
   
🐲    Huala ena vairana
   
   
🐉    Huala badana
   
   
🦕    Edia imana dekenai idia frui
   
   
🐳    Splumi kumi
   
   
🐋    Kua pimi
   
   
🐬    Dolnano herahera
   
   
🦭    Piopa, kepa ia marere
   
   
🐟    Gwarume
   
   
🐠    Gaigai jenega
   
   
🐡    Kua sülsed
   
   
🦈    Pako basi
   
   
🐙    Davara gwarume
   
   
🐚    Isena nu
   
   
🪸    Rabi (rabi)
   
   
🪼    Ranu sinana
   
   
🐌    Bise be
   
   
🦋    Babspusa
   
   
🐛    Maduna ladadia
   
   
🐜    Kinisi
   
   
🐝    Uma ruru
   
   
🪲    Baŋlayanas
   
   
🐞    Nedu danu
   
   
🦗    Gɛride.
   
   
🪳    Babatua
   
   
🕷    Revareva ena lababa
   
   
🕸    Au laugina
   
   
🦂    Dodoa
   
   
🦟    Maninsaro
   
   
🪰    Boga ia roho
   
   
🪱    Isini latana
   
   
🦠    Mauri miro
   
   
💐    Utua kwatua
   
   
🌸    Sakura
   
   
💮    Upa palauapalaua
   
   
🪷    Liho nano
   
   
🏵    Rahu dekenai ia noho
   
   
🌹    Rose rose
   
   
🥀    Ia harai ruaosi
   
   
🌺    Bari mari
   
   
🌻    Anna ena
   
   
🌼    Herahera ia atoa
   
   
🌷    Daika kokoroku
   
   
🪻    Ia mata lasi
   
   
🌱    Udu maragina
   
   
🪴    Au utua bona au
   
   
🌲    Mata auna
   
   
🌳    Karika tubu
   
   
🌴    Baam auna
   
   
🌵    Bara nero
   
   
🌾    Utua varona
   
   
🌿    Sii kakasia
   
   
☘    Uvisa matamata
   
   
🍀    Rei matamata 4
   
   
🍁    Aun marau
   
   
🍂    Karika
   
   
🍃    Lai ena hekure gabuna dekenai idia kamokau lao, keruma ena murina kahana
   
   
🪹    Ia moru lasi
   
   
🪺    Gatoi do oi karaia
   
   
🍇    Vain huahua
   
   
🍈    Tori kurokurokurokuroku
   
   
🍉    Melon
   
   
🍊    Lakana be aorandrand
   
   
🍋    Lewa pos
   
   
🍌    Pinana bari
   
   
🍍    Kano kulitimi
   
   
🥭    Mango mango
   
   
🍎    Apple kakakaka
   
   
🍏    Apple maragina
   
   
🍐    Inai aori ena tano
   
   
🍑    Gida be
   
   
🍒    Sekura be
   
   
🍓    Ublacblacblacblacb
   
   
🫐    Bine lata
   
   
🥝    Elkopa be رpa, elkopa be elkopa
   
   
🍅    Kamankesi kamankesi
   
   
🫒    Olive auna
   
   
🥥    Ni
   
   
🥑    Aiti tano zutanika
   
   
🍆    Uma ruru
   
   
🥔    Ziki tonu
   
   
🥕    Hurokobuk
   
   
🌽    Maniki ena
   
   
🌶    Ruru niraki
   
   
🫑    Dumri
   
   
🥒    Kiukamba
   
   
🥬    Laudu maragina
   
   
🥦    Pinniep
   
   
🧄    Garu kaju
   
   
🧅    Anienisi be anie
   
   
🍄    Enono ena tano
   
   
🥜    Ue hatatua
   
   
🫘    Bea be
   
   
🌰    Disi auri
   
   
🫚    Keang
   
   
🫛    Gña meri
   
   
🍞    Bread nu
   
   
🥐    Buruki kibi ena mamoe biana
   
   
🥖    Beredi latadia
   
   
🫓    Paraoa badadia
   
   
🥨    Damena beredi
   
   
🥯    Bisi be
   
   
🥞    Baankeru
   
   
🧇    Headava paraoa
   
   
🧀    Egu ribarike
   
   
🍖    Turia ena hidiona
   
   
🍗    Manu be manku
   
   
🥩    Nadinadi kurokuro
   
   
🥓    Atiti
   
   
🍔    Haburnu matuna
   
   
🍟    Kudu (varo)
   
   
🍕    Bissara


🌭    Ia baro
   
   
🥪    Mataku lata
   
   
🌮    Maniki buka
   
   
🌯    Mexico buka
   
   
🫔    Maniie ena kahana
   
   
🥙    Rudia karana
   
   
🧆    Sela ena lata
   
   
🥚    Hatoi
   
   
🍳    Rumi kama
   
   
🥘    Aniani maragina
   
   
🍲    Udu nadu
   
   
🫕    Lahi udu
   
   
🥣    Moi disi do idia abia lao
   
   
🥗    Paleti
   
   
🍿    Kobari utua
   
   
🧈    Ta ena humu
   
   
🧂    Damena
   
   
🥫    Aniani kuria
   
   
🍱    Boga auri
   
   
🍘    Mimi banga
   
   
🍙    Aniani ruaia
   
   
🍚    Rairi be
   
   
🍛    Makohia vale
   
   
🍜    Beroberoberobe
   
   
🍝    Itali pania
   
   
🍠    Garina
   
   
🍢    Uma ena boga
   
   
🍣    Sushi
   
   
🍤    Kapina be kuda
   
   
🍥    Keek be umui marawa tluri, keru be umui geru
   
   
🥮    Beredi,
   
   
🍡    Dano
   
   
🥟    Egu iboiri
   
   
🥠    Teteri verina petro
   
   
🥡    Utua maua
   
   
🦀    Baruru
   
   
🦞    Ura bada
   
   
🦐    Hundaro ura
   
   
🦑    Snútono dekenai do umui noho
   
   
🦪    O saro
   
   
🍦    Ice kudiimi maragimaragi
   
   
🍧    Riba taitai
   
   
🍨    Ice kudiam
   
   
🍩    Kwadi auri
   
   
🍪    Miro edu
   
   
🎂    Vara keek
   
   
🍰    Nabai uma
   
   
🧁    Pepa keha bona keru
   
   
🥧    Aniani bete bae.
   
   
🍫    Ikokola
   
   
🍬    Kamaimi
   
   
🍭    Kwadia audia
   
   
🍮    Ena du gbai
   
   
🍯    Touru ruru
   
   
🍼    Mero kahu
   
   
🥛    Miriki kapusi
   
   
☕    Ranu ia makohia
   
   
🫖    Tibasi
   
   
🍵    Kesi be mariria lasi
   
   
🍶    Kokoroku be
   
   
🍾    Au hurodia do ia abia kau
   
   
🍷    Uaina kapusi
   
   
🍸    Totoli utua
   
   
🍹    Manudia bona vine gaukaralaia
   
   
🍺    Disi kakasia
   
   
🍻    Kokoroku ena disi kokoroku ena kopina do ia kokoroku
   
   
🥂    Ima ririge
   
   
🥃    Pikiu ena muti
   
   
🫗    Karea kaure kanaan
   
   
🥤    Daroba kapusi
   
   
🧋    Te ti te
   
   
🧃    Disi boki
   
   
🧉    Ia botaia
   
   
🧊    Aiisi
   
   
🥢    Aji be
   
   
🍽    Du be iena kurokuro
   
   
🍴    Be sini ena lata
   
   
🥄    Moi erieri
   
   
🔪    Menta matana
   
   
🫙    Udu bada
   
   
🏺    Udu rua
   
   
🌍    Europa-aberika guba
   
   
🌎    Aiemai taravatu be bibina dekena amo ai kamokau,
   
   
🌏    Eisia bona australia idia itaia
   
   
🌐    Kopi ena boga ia diho kahana kahana taravatu
   
   
🗺    Harita be
   
   
🗾    Gabeai tano ena hariharibada
   
   
🧭    Kadu maragina
   
   
🏔    Singa guriguri
   
   
⛰    Ororo
   
   
🌋    Warekeno
   
   
🗻    Ororo auka
   
   
🏕    Tuari sisia
   
   
🏖    Kiriki hururuhururu
   
   
🏜    Tano kaukau
   
   
🏝    Badina be tano ena badina be lasi
   
   
🏞    Parapara
   
   
🏟    Stadi maragi
   
   
🏛    Ruma gunana
   
   
🏗    Ruma hamanadaia
   
   
🧱    Proi
   
   
🪨    Nadi badana
   
   
🪵    Aena ruru
   
   
🛖    Uma ruru
   
   
🏘    Ruma be
   
   
🏚    Ruma utua
   
   
🏠    Ruma be
   
   
🏡    Uma auna rumana do ia abia
   
   
🏢    Negea ruma
   
   
🏣    Post posta be zipri ena revareva
   
   
🏤    Siri poisini
   
   
🏥    Auri sikpi
   
   
🏦    Bank
   
   
🏨    Beis ruma
   
   
🏩    Lokua ruru
   
   
🏪    Viligi hoiho
   
   
🏫    Kudouna be
   
   
🏬    Zaka tompania
   
   
🏭    Fabrikoro
   
   
🏯    Tubua auna
   
   
🏰    Kanai badana
   
   
💒    Headava be
   
   
🗼    Kopina turere
   
   
🗽    Serana dirava
   
   
⛪    Church
   
   
🕌    Mori be
   
   
🛕    Hindu dubu
   
   
🕍    Iudea church
   
   
⛩    Dirava ena milepa
   
   
🕋    Guba rumana
   
   
⛲    Pimi kodaro
   
   
⛺    Uma palapala
   
   
🌁    Ajete te
   
   
🌃    Ia diari, bona ia hururu hanuaboi
   
   
🏙    Hanua ena mata
   
   
🌄    Ororo ena dina ia daekau kahana
   
   
🌅    Dina ia daekau
   
   
🌆    Adorahi neganai ia noho hanua
   
   
🌇    Dina ia diho
   
   
🌉    Hanuaboi neganai
   
   
♨    Ena pure
   
   
🎠    Kakasia audia
   
   
🛝    Vaura ia moru diho
   
   
🎡    Uili be moru
   
   
🎢    Luri auri
   
   
💈    Barabara pikina
   
   
🎪    Palai ruma be silo du
   
   
🚂    Kariota maragidia
   
   
🚃    Turili ruaosi be treila ruaosi
   
   
🚄    จleria lata herea
   
   
🚅    Boot kamarui
   
   
🚆    Kamaruru be lasi
   
   
🚇    Tano auri
   
   
🚈    Parapara ia moru
   
   
🚉    Basi ia gini
   
   
🚊    Parapara ia kania
   
   
🚝    Parapara ia turi
   
   
🚞    Tano maragidia be ororo maragidia
   
   
🚋    Parapara ia kania
   
   
🚌    Basi busi
   
   
🚍    Basi ia davaria tauna
   
   
🚎    Paperi ia pili
   
   
🚐    Kariota maragina
   
   
🚑    Bese satai
   
   
🚒    Imana isiri
   
   
🚓    Utua auri
   
   
🚔    Tau ta ia hedavari ena kariota
   
   
🚕    Boga kisa
   
   
🚖    Tau ta ia davaria ia dekenai
   
   
🚗    Kaa kakana
   
   
🚘    Tau ta ese ia hedavari
   
   
🚙    Tregeli kurokuro
   
   
🛻    Auri ruaosi
   
   
🚚    Uma huaia
   
   
🚛    Intidi auri
   
   
🚜    Airi ruaosi
   
   
🏎    Boga bafe
   
   
🏍    Motori treila
   
   
🛵    Mataka kwadia
   
   
🦽    Oiemu imana ese kokodi ia kokodi
   
   
🦼    Hudi kokona
   
   
🛺    Kara ena goada
   
   
🚲    Batika be
   
   
🛴    Auri latana
   
   
🛹    Ririri latana
   
   
🛼    Aisi ena tamaka ia keri
   
   
🚏    Koipa ena vaira be mari ena regena
   
   
🛣    Kaa buri
   
   
🛤    Turi sania
   
   
🛢    Daba puri
   
   
⛽    Bampi pimpi
   
   
🛞    Uili karikana
   
   
🚨    Rua auri
   
   
🚥    Lamepa ena lapa be pirisi
   
   
🚦    Ju dikal be auri dekena amo idia revareva
   
   
🛑    Baki kirodia be pata kirokiroki
   
   
🚧    Ruma auna
   
   
⚓    Ikoko be ia kwatua
   
   
🛟    Regena auri
   
   
⛵    Moia botaia
   
   
🛶    Wa be
   
   
🚤    Wɔ̀ɔn duna
   
   
🛳    Huro ena huhuhuhuhu
   
   
⛴    Huri bubua
   
   
🛥    Botoru tauna
   
   
🚢    Uma bubua
   
   
✈    Babulonia utua
   
   
🛩    Bahu kwadia
   
   
🛫    Babulonia ena boga ia toreisi
   
   
🛬    Babulonia utua ia ginidae
   
   
🪂    Kükwi bokkükwi
   
   
💺    Ina kikokoru
   
   
🚁    Keruma ena yina
   
   
🚟    Tulinen be taua dae
   
   
🚠    Ororo kadinana
   
   
🚡    Kecone kakasia
   
   
🛰    Healape berudia
   
   
🚀    Lahi hururuhururu
   
   
🛸    Balo rom
   
   
🛎    Bero tauna bero
   
   
🧳    Tutu
   
   
🚪    Iduara
   
   
🛗    Elevata elevata
   
   
🪞    Iseda kipesi do idia pidia
   
   
🪟    Pencere
   
   
🛏    Mahuta patana
   
   
🛋    Tudu pudu
   
   
🪑    Terona be
   
   
🚽    Uma kahu
   
   
🪠    Du utua
   
   
🚿    Uki sakwara
   
   
🛁    Tebotebotebosi
   
   
🪤    Piapu maragina
   
   
🪒    Disa mariro
   
   
🧴    Rata sisina
   
   
🧷    Pania boga
   
   
🧹    Bisi disi
   
   
🧺    Bosea
   
   
🧻    Pepa ta
   
   
🪣    Utua bona lapa
   
   
🧼    Be fube
   
   
🫧    Pape laisia
   
   
🪥    Egu rewi be mairi
   
   
🧽    Haiti seri
   
   
🧯    Tiringa mariri
   
   
🛒    Boga be teri
   
   
⌛    Leha ena hatua
   
   
⏳    Leha ia haorea lasi
   
   
⌚    Mata matana
   
   
⏰    çalaro sagi
   
   
⏱    Seken
   
   
⏲    Nega ta
   
   
🕰    Dukaboi ena hua
   
   
🕛    December awa
   
   
🕧    December kahana
   
   
🕐    Ala una
   
   
🕜    Ala una
   
   
🕑    Tia rua
   
   
🕝    Rua
   
   
🕒    3 ati
   
   
🕞    3, 3
   
   
🕓    Imana toi 4
   
   
🕟    Auri 4
   
   
🕔    5 awa
   
   
🕠    5
   
   
🕕    6 awa
   
   
🕡    6 tia
   
   
🕖    7 hua
   
   
🕢    Seria 9
   
   
🕗    Aol 8
   
   
🕣    Aol 8
   
   
🕘    Tile 9
   
   
🕤    99
   
   
🕙    Tile 10
   
   
🕥    Ena imana 10
   
   
🕚    10
   
   
🕦    Ala una
   
   
🌑    Hua be
   
   
🌒    Guarau ia karaia
   
   
🌓    Guarau ia karaia
   
   
🌔    Guarau ia karaia
   
   
🌕    Hua be
   
   
🌖    Asie lasi hua be kataru
   
   
🌗    Guarau ia karaia
   
   
🌘    Hua niga
   
   
🌙    Hua be
   
   
🌚    Hua tubu
   
   
🌛    Guika huara
   
   
🌜    Guika huara
   
   
🌡    Tanudu maragina
   
   
☀    Dina be


🌝    Hua ena vairana
   
   
🌞    Matana ena matana
   
   
🪐    Hurehure
   
   
⭐    Hisiu be
   
   
🌟    Hisiu diaridiari
   
   
🌠    Utua maragiu
   
   
🌌    Naiabu badibadina be naibu badibadina
   
   
☁    Ori be
   
   
⛅    Ori ia ore
   
   
⛈    Kevaru bona medu ia diho noho
   
   
🌤    Ori ena imana ia atoa neganai, dina be ori ena imana ia atoa diho
   
   
🌥    Ori ena imana ia atoa neganai, dina be ori ena vairana dekenai ia noho
   
   
🌦    Ori edia imana dekenai dina
   
   
🌧    Ori be medu ia diho
   
   
🌨    Sinou be
   
   
🌩    Kevaru be kevaru
   
   
🌪    Lai kakasia
   
   
🌫    Etalisu
   
   
🌬    Lai ena vairana
   
   
🌀    Lai koehirihiri
   
   
🌈    Kevau bogana
   
   
🌂    Iena kopina be iena imana kaina
   
   
☂    Ka kiriki
   
   
☔    Aisi bai
   
   
⛱    Agehu tano
   
   
⚡    Kudu ia boga
   
   
❄    Sene palaua
   
   
☃    Singa sene
   
   
⛄    Sinou ia noho lasi
   
   
☄    Basia ena
   
   
🔥    Lahi ena hururuhururu
   
   
💧    Buro ena sene
   
   
🌊    Ranu be
   
   
🎃    Lamepa diari kahana
   
   
🎄    Santa auna
   
   
🎆    Basi pae
   
   
🎇    Baki pae
   
   
🧨    Tofim baula
   
   
✨    Lahi ena tubua
   
   
🎈    Mabua bodaga
   
   
🎉    Mailaia tauna ena vamu ia karaia
   
   
🎊    Taitaire be matamata utua
   
   
🎋    Turia seri
   
   
🎍    Kasuarina auri
   
   
🎎    Jaitualu mara
   
   
🎏    Be noho hegaegae sisinaya be oiemu huina dekenai ia noho
   
   
🎐    Du bero
   
   
🎑    Kohudia ena disi
   
   
🧧    Rudu utua
   
   
🎀    Yesil aqaqu (yesil aqaq)
   
   
🎁    Apolo idia kumia
   
   
🎗    Piriki kokia gabuna dekenai oi hamatamaia
   
   
🎟    Moru matana
   
   
🎫    Bebe ka
   
   
🎖    (disi hamanada), peleme hamanadaia
   
   
🏆    Sepa kanipa
   
   
🏅    Sporara diari
   
   
🥇    Berona kaniwanga
   
   
🥈    Davara kaniwanga
   
   
🥉    Boga 3 ena ladana
   
   
⚽    فوتبال ia noho
   
   
⚾    Baseu baro
   
   
🥎    Apolo zutri
   
   
🏀    Baka be
   
   
🏐    Baro sele
   
   
🏈    Namo herea, فوتبال ia abia lou
   
   
🏉    Bero
   
   
🎾    Tenis is
   
   
🥏    Udu sisia
   
   
🎳    Bowl ena vali
   
   
🏏    Boso kakari raurau
   
   
🏑    Cape o dina sisa (edu dina)
   
   
🏒    Ice bodaga
   
   
🥍    Cari o dina be miro ena kala ia abia,
   
   
🏓    Pong siimboisi
   
   
🏸    To te
   
   
🥊    Bola ia pepa
   
   
🥋    Pasapa kipa
   
   
🥅    Mata togi
   
   
⛳    Kene ena manana be iapara dekenai idia noho
   
   
⛸    Aisi tamaka ia konana
   
   
🎣    Itotohi auna
   
   
🤿    Nahu pinisesi ena palapala be do ia gini
   
   
🎽    Heau ia heau
   
   
🎿    Garina
   
   
🛷    Kabadvidu
   
   
🥌    Ice disi
   
   
🎯    Kudouna
   
   
🪀    Igoru raga konana
   
   
🪁    Wa limazi
   
   
🎱    8 gohu ena bubua
   
   
🔮    Kristal baro
   
   
🪄    Rui itotohi
   
   
🧿    Narise ena uruna
   
   
🪬    Temsa
   
   
🎮    Game koim
   
   
🕹    Opele dabai
   
   
🎰    Taika hahinena
   
   
🎲    Taiza opesa
   
   
🧩    Jiggene boggene
   
   
🧸    Taidi bea
   
   
🪅    Piana
   
   
🪩    Isena latadu
   
   
🪆    Ifotopone ese inai seri ia karaiava
   
   
♠    Pida be
   
   
♥    Dabua pakepulu
   
   
♦    Diamonita raketi
   
   
♣    Kubu paketi
   
   
♟    Tatana ia noho
   
   
🃏    Mata dika
   
   
🀄    Mahsara be huala kakakaka
   
   
🎴    Poker
   
   
🎭    Idia ese idia ia hakaua hebou
   
   
🖼    Inai qurita
   
   
🎨    Tia suria ta kasuna
   
   
🧵    Revareva nu
   
   
🪡    Itutu
   
   
🧶    Varo,
   
   
🪢    Utua kakasia
   
   
👓    Kirasi matana
   
   
🕶    Isena grano
   
   
🥽    Iseda matana
   
   
🥼    Disi be
   
   
🦺    Marigi ia noho
   
   
👔    Nadu ruaosi
   
   
👕    t ia mataurai
   
   
👖    Tanim
   
   
🧣    Du nono
   
   
🧤    Ibea kakasia
   
   
🧥    Paint
   
   
🧦    Luniaku lau
   
   
👗    Dabua dabua
   
   
👘    Regena ia karaia
   
   
🥻    Rabuna matana
   
   
🩱    Tubu bedu
   
   
🩲    Kwadogi ta
   
   
🩳    Tanika
   
   
👙    Kini be
   
   
👚    Hahine
   
   
🪭    Imana ia koua vadaeni
   
   
👛    Utua pape
   
   
👜    Batua kahu
   
   
👝    Bisipsaro ia moru
   
   
🛍    Bodaga puse
   
   
🎒    Poisini kurokuro
   
   
🩴    Tamaka tanika
   
   
👞    Tau ena tamaka
   
   
👟    Ena tamaka
   
   
🥾    Sandaro oi
   
   
🥿    Isena tamaka
   
   
👠    Tamaka danu
   
   
👡    Tama ena tamaka
   
   
🩰    Tamaka
   
   
👢    Sandaro
   
   
🪮    Huina kurokuro
   
   
👑    Kwara kwara
   
   
👒    Kaسe be ia noho
   
   
🎩    Ena lata kataua
   
   
🎓    Be i kasiri
   
   
🧢    Ena uduna be kaju
   
   
🪖    Tuari auri kwara
   
   
⛑    Durua taudia be kwara auri
   
   
📿    Korona garina
   
   
💄    Kurokuro
   
   
💍    Rini
   
   
💎    Nadi namo herea
   
   
🔇    Iseda lalona be ia namo, bona iseda lalona be ia namo.
   
   
🔈    Serilerileri be duna. serilerileri be
   
   
🔉    Seriguisia be duna badana, bona duna be seriguia.
   
   
🔊    Serigurigurigu be duna badana
   
   
📢    Iseda lalona be dirava ena vairanai.
   
   
📣    Dibura riridibura
   
   
📯    Pori memero ia utua
   
   
🔔    Awa sagi
   
   
🔕    Gabagabagaya be ia dekenai ia tubu,
   
   
🎼    Huli regena
   
   
🎵    Bonaoa regena
   
   
🎶    Bonaoa regena
   
   
🎙    Sunu dialogone
   
   
🎚    Kevaru ia maridiari
   
   
🎛    Marina kudu
   
   
🎤    Mika be
   
   
🎧    Taibi be
   
   
📻    Radyo
   
   
🎷    Saxonda ivenana
   
   
🪗    Badubadu be
   
   
🎸    Gitar ta
   
   
🎹    Musiki klavye
   
   
🎺    Kidu utua
   
   
🎻    Bahinolinono
   
   
🪕    لوbunipa, bona maduna.
   
   
🥁    Mariri
   
   
🪘    Lata ki
   
   
🪇    Malakaca
   
   
🪈    Ivilikou be
   
   
📱    Cep teleona
   
   
📲    Matana telena do oi abia, idiba be do oi abia dae
   
   
☎    Telefon
   
   
📞    Telefon arabi
   
   
📟    çav ia dika
   
   
📠    Fakisi be
   
   
💾    Koigi bilina
   
   
🔋    Bona hure ageva ena huhure
   
   
🪫    Hure iti
   
   
🔌    Kevaru idia duduia
   
   
💻    Kombiri be
   
   
🖥    Bilina taipe
   
   
🖨    Kanedia
   
   
⌨    Klavye
   
   
🖱    Kombiuta hambili be fare
   
   
🖲    Pàri
   
   
💽    Kombili diski
   
   
💾    Uma be
   
   
💿    Diridiridi
   
   
📀    Dvdae
   
   
🧮    Gorimi
   
   
🎥    Taamnei ftammu
   
   
🎞    Teme peni çevesini
   
   
📽    Hariharibada
   
   
🎬    Abisi ena miika
   
   
📺    Tv
   
   
📷    Kamera ia hagegea
   
   
📸    Kamera ia hakaua mai ena matana
   
   
📹    Pikene kamera
   
   
📼    Pidi ruaosi
   
   
🔍    Iseda iseda isena be isena utua
   
   
🔎    Iseda isena be utua sisina ia kurokuro
   
   
🕯    Tau nenla
   
   
💡    Lapa pisi
   
   
🔦    Telata ki
   
   
🏮    Papi kakakaka
   
   
🪔    Iisa lamepa
   
   
⚗    Arona be
   
   
🧪    Kene
   
   
🧫    Koka kabina
   
   
🧬    Na na kurokuro
   
   
🔬    Do ia roroho lasi
   
   
🔭    Katalatara bai
   
   
📡    Healaidia be sene ena varo
   
   
📔    Palaka ena kwarana buka
   
   
📕    Buka be
   
   
📖    Piu ia boga
   
   
📗    Kurokuro buka
   
   
📘    Grune buka ena anina be inai:
   
   
📙    Asata buka
   
   
📚    Buka
   
   
📓    Buka ena revareva
   
   
📒    Revareva do ia kakasia
   
   
📃    Pepa do oi mailaia
   
   
📜    Ledu hagegea
   
   
📄    Saife be
   
   
📰    Nuutibeeba
   
   
🗞    Nuutita ia kutua
   
   
📑    Buka gavman akasia
   
   
🔖    Buka ta
   
   
🏷    Akasia nimi
   
   
💰    Moni ena puse
   
   
🪙    Ena lata
   
   
💴    Jagai ena peli
   
   
💵    Doria niri
   
   
💶    Pelili beri be pelili beri
   
   
💷    “perili”
   
   
💸    Hanina be ia mai
   
   
💳    Kamankamane tauna
   
   
🧾    Edia riridia
   
   
💹    Taiga be ena ataiai ia lao
   
   
✉    Kanana ena mage
   
   
📧    E pota
   
   
📨    Keci ena riana dekenai ia loaloa
   
   
📩    Idiba kwatua auna
   
   
📤    Bosea kurokuro
   
   
📥    Geina ena taona
   
   
📦    Ruru miro
   
   
📫    Kamarurung dekenai idia noho kanana be poisini lalonai idia koua vadaeni
   
   
📪    Idia koua vadaeni, bona idia makohia vadaeni poisini dekenai.
   
   
📬    Kamaperadia dekenai poisini idia kehoa, poisini be poisini idia
   
   
📭    Kanana ena poisini ia makohia
   
   
📮    Reme ta
   
   
🗳    Keruma dekenai do idia abia lao
   
   
✏    Pinjelusi (pinjelusi)
   
   
✒    Korema korema
   
   
🖋    Gaigai ena huhuhuhu
   
   
🖊    Mata kakana
   
   
🖌    Taamnei be didi
   
   
🖍    Huhuhuhu karana
   
   
📝    Nyeu ta ia negea
   
   
💼    Pauda kakasia
   
   
📁    Klasörü
   
   
📂    Klasörü ia kevaru
   
   
🗂    Karibano pusipusi index
   
   
📅    Takisi tauna
   
   
📆    Kokia ena virvirini


🗒    Sini koki
   
   
🗓    Koki isena
   
   
📇    Karibano index
   
   
📈    Huara maragi
   
   
📉    çaigi maragi be ia bua
   
   
📊    Kirana ena toana
   
   
📋    Pibi kurokurokurokuroku
   
   
📌    Tutu latadia
   
   
📍    Tubu varovaro be tubu varovaro
   
   
📎    Iseda matana
   
   
🖇    Iseda iseda matana
   
   
📏    Lata ia hekure
   
   
📐    Triangles
   
   
✂    Imata
   
   
🗃    Karikana boki
   
   
🗄    Dosye maua
   
   
🗑    Faro lasi
   
   
🔒    Ia keruma
   
   
🔓    Auri visia
   
   
🔏    Keru ena tauri
   
   
🔐    Auri kiki dekenai do umui kwatua
   
   
🔑    Ki ki
   
   
🗝    Ki gunana
   
   
🔨    Bota maragina
   
   
🪓    Ira hairi
   
   
⛏    Kokoroku.
   
   
⚒    Piik maragina
   
   
🛠    Hama bona kiria
   
   
🗡    Ewere ena fer
   
   
⚔    Bonario kaia be bonario
   
   
🔫    Isena be
   
   
🪃    Gabe ta ta
   
   
🏹    Diba bona diba
   
   
🛡    Ekisi ia koua
   
   
🪚    Iri bona iri
   
   
🔧    Hélana karana
   
   
🪛    Isena nu
   
   
🔩    Jiru bona apa dekenai ia ru
   
   
⚙    Malo terona
   
   
🗜    Samu gine
   
   
⚖    Manim kurokuro
   
   
🦯    Itotohi kurokuro
   
   
🔗    Isini ta
   
   
⛓    Seni veri
   
   
🪝    Kidu be
   
   
🧰    Pape buka
   
   
🧲    Maekineti (maekineti)
   
   
🪜    Vadavada be
   
   
💉    Ruru ia dika
   
   
🩸    Rara be ia diho
   
   
💊    Sii linedia
   
   
🩹    Kanim laim kosi
   
   
🩼    Itotohi kokorona
   
   
🩺    Tanikili diari
   
   
🩻    Ruru xauri
   
   
🚬    Kwalahu ena kauna
   
   
⚰    Lafa be
   
   
🪦    Guria gabuna
   
   
⚱    Iadai boki
   
   
🗿    Nadi ta
   
   
🪧    Kakana
   
   
🪪    Kurokuro
   
   
🏧    Kanikina rua
   
   
🚮    Edia maduna kiudae lalonai, kesi be kesi
   
   
🚰    Disi ia dae
   
   
♿    Sekesekeli
   
   
🚹    Barana ena uma
   
   
🚺    Hahine ena uma
   
   
🚻    Ihuahu kwatua
   
   
🚼    Mero regena
   
   
🚾    Ima be mairi
   
   
🛂    Sii sisina turia
   
   
🛃    Haparara
   
   
🛄    Tuina do idia itaia
   
   
🛅    Turo ia rakatania
   
   
⚠    Sisiba henia
   
   
🚸    Natuna ese
   
   
⛔    Koua
   
   
🚫    Utua habero
   
   
🚳    Bagelo ta lasi
   
   
🚭    Kurokuro lasi
   
   
🚯    Kirikirikirikirikirikirikirikiriti do idia koua
   
   
🚱    Disi ia utua
   
   
🚷    Dala dekenai idia raka lasi
   
   
📵    Telep be ia telep lasi
   
   
🔞    18 lagani be mai edia mauri lagani
   
   
☢    Raya dika
   
   
☣    Mauri gaudia be ruaisi
   
   
⬆    Be itoi
   
   
↗    Itoi be
   
   
➡    Idiba be
   
   
↘    Itotohi be kahirakahira
   
   
⬇    Itotohi be
   
   
↙    Idiba be
   
   
⬅    Idiba be lauri
   
   
↖    Idiba be laurina
   
   
↕    Ipu be
   
   
↔    Be idiba
   
   
↩    Idiba kahana kahana be idiba kahana
   
   
↪    Idiba be idiba kakasia
   
   
⤴    Idiba idibana be dobu
   
   
⤵    Idiba kahanai be idiba kahanai
   
   
🔃    Kwadi turi be dikal
   
   
🔄    Aipa disi ena matana disi
   
   
🔙    Tubi be do ia hasiahua
   
   
🔚    Ipu do ia botaia
   
   
🔛    Kehoa Be itoi
   
   
🔜    Diba haraga
   
   
🔝    Itoi be
   
   
🛐    Tomadiho gabuna
   
   
⚛    Regeli semboli
   
   
🕉    Aumi
   
   
✡    Davida ena iunipa
   
   
☸    Uili be parara
   
   
☯    Utua kakari
   
   
✝    Ladani onisi
   
   
☦    Orthodox be satauro
   
   
☪    Hua ena
   
   
☮    Maino ena toana
   
   
🕎    Kanra tauri
   
   
🔯    Hisiu 6
   
   
🪯    Kanana (kanana)
   
   
♈    Mamoe utua gauna
   
   
♉    Kinukinu
   
   
♊    Bote kahana
   
   
♋    Canzi kaenzi
   
   
♌    Te mabru
   
   
♍    Utua sekesekesi
   
   
♎    Basi sriki
   
   
♏    Indiki
   
   
♐    Mamara ia rapa
   
   
♑    کسیae
   
   
♒    Ranusi gauna
   
   
♓    Fari [baie]
   
   
⛎    Gaigai ena cana
   
   
🔀    Epie disi be sene tauna ena disi do idia pidia.
   
   
🔁    Lega disi moru pigane
   
   
🔂    Lega ena disi moru pigane
   
   
▶    Disi moru disi
   
   
⏩    Disi moru disi moru sisina ia kehoa haraga
   
   
⏭    Henuna kahana kahana disi moru disi moru ena disi be
   
   
⏯    O oga du tatana
   
   
◀    Koputa disi moru
   
   
⏪    Regena be gorere dekenai ia moru, disi moru
   
   
⏮    Kondogi dokona disi moru disi moru disi
   
   
🔼    Ataiai disi moru
   
   
⏫    Hono kahu dekenai disi moru metairametaira
   
   
🔽    Moge disi moru
   
   
⏬    Gorere disi moru
   
   
⏸    Disi moru ririva
   
   
⏹    Disi moru hadokoa
   
   
⏺    Disi moru matana
   
   
⏏    Peyda disi moru
   
   
🎦    Birim be
   
   
🔅    Disi metairametaira ena disi moru
   
   
🔆    Disi basi disi moru disi moru
   
   
📶    Ledu auna
   
   
🛜    Varo lasi
   
   
📳    Dure sisiparo ena toana
   
   
📴    Telep phone
   
   
   
♀    Hahine:
   
   
♂    Soa be
   
   
⚧    Regeli semboli
   
   
✖    Ia lobi lobi
   
   
➕    Kara ta
   
   
➖    Ia habea
   
   
➗    Parara
   
   
🟰    Kibi metau
   
   
♾    Eitani ena bari ia pania
   
   
‼    Kamimi ena uzi
   
   
⁉    Mimi ena boketa
   
   
❓    Kakakaka
   
   
❔    Berue kurokuro
   
   
❕    Kamimi kurokuro
   
   
❗    Kamimi ena kakakaka
   
   
〰    Hurehure ia biroto vadaeni
   
   
💱    Valo sisina ia geia
   
   
💲    Amerika metau
   
   
⚕    Siori regena
   
   
♻    Sembole bombombombori
   
   
⚜    Unai dapa
   
   
🔱    Propypropypropypropyprone 3, du naqsoho
   
   
📛    (iseda ladana be kesi)
   
   
🔰    Japan ena pombolik remizleri
   
   
⭕    Kurokuro ena davara
   
   
✅    Matana kokia moru disi
   
   
☑    Kareba piki huaia
   
   
✔    Matana do ia kehoa
   
   
❌    Mata metauna ena toana
   
   
❎    Kere disi moru disi
   
   
➰    Revareva
   
   
➿    Buka ruaosi
   
   
〽    Edia matana be utua
   
   
✳    Spodi spodi be spodi
   
   
✴    Iena hereva ia gwauraia
   
   
❇    Matana ia kiade
   
   
©    Righghrighghghghghghghghgh
   
   
®    Be ia hure
   
   
™    Biro be inai:
   
   
#️⃣    Te i kasiri
   
   
*️⃣    Ena taura be i kasiri
   
   
0️⃣    Ena tauba be u kasiri, u be u kasiri
   
   
1️⃣    Ena taura be 1
   
   
2️⃣    Ena taura 2
   
   
3️⃣    Ena taura 3
   
   
4️⃣    Ena taura 4
   
   
5️⃣    Ena taura 5
   
   
6️⃣    Ena taura 6
   
   
7️⃣    Ena taura 7
   
   
8️⃣    Ena taura 8
   
   
9️⃣    Ena taura 9
   
   
🔟    Ena taura 10
   
   
🔠    Latinia karana
   
   
🔡    Latinin kirisi
   
   
🔢    Nambakla maragidia
   
   
🔣    Remizaro
   
   
🔤    Lamaika lamana
   
   
🅰    (aisi kuila ruru)
   
   
🆎    Abb trumutrue
   
   
🅱    B trumud (trumud)
   
   
🆑    Wage disi moru
   
   
🆒    Kodopa disi moru
   
   
🆓    Ruaosi disi moru
   
   
ℹ    Hereva ia gwauraia
   
   
🆔    Disi metauna disi moru
   
   
Ⓜ    Laoa pini
   
   
🆕    Disi moru disi
   
   
🆖    Neg dögone
   
   
🅾    Tumton trutom
   
   
🆗    Disi moru disi
   
   
🅿    P dögone moru
   
   
🆘    SOS disi mogone
   
   
🆙    Toreisi Disi moru disi
   
   
🆚    VS dögone
   
   
🈁    Dina ena gabu ena disi moru moru isena
   
   
🈂    Japonna ena diga be dögone
   
   
🈷    Dina ena hua, kiniki disi moru disi
   
   
🈶    Japonia ena gado be ia moru lasi
   
   
🈯    Dina ena disi metau ia noho
   
   
🉐    Japan tano ena boru disi moru
   
   
🈹    Loulo vapolo ena bilo ia koua
   
   
🈚    Dina ena varo be ia moru gone. (disi mea)
   
   
🈲    Dina ena visti ena disi moru ia koua
   
   
🉑    Dina ena visti be disi moru ena disi moru.
   
   
🈸    Kepa ena disi moru
   
   
🈴    Iseda gadona ena babulonia moru grugi be iseda babulonia
   
   
🈳    Dina ena boga lasi, disi moru disi be ia boga lasi
   
   
㊗    Uyariri be mama
   
   
㊙    Hunia gauna be japan ena disi moru gauna
   
   
🈺    Gado ena iduara be bakitania disi moru
   
   
🈵    Dina ena visti be disi moru lasi ia boga lasi
   
   
🔴    Uma kakakaka
   
   
🟠    Bono auri
   
   
🟡    Kakasia maragimaragi
   
   
🟢    Huru kakasia
   
   
🔵    Varo bulu
   
   
🟣    Kakakaka sisina prenu
   
   
🟤    Lamanggi kayuri
   
   
⚫    Kurokuro
   
   
⚪    Hururu kurokuro
   
   
🟥    Ena red utua
   
   
🟧    Kaukau benimai
   
   
🟨    Hami
   
   
🟩    Güdüle be
   
   
🟦    Hulu, blue, teri, huri,


🟪    Kakakaka be
   
   
🟫    Ade meri
   
   
⬛    Kurokuro
   
   
⬜    Kurokuro
   
   
◼    Kurokuro
   
   
◻    Kibi kurokuro ena kakana
   
   
◾    Kurokuro
   
   
◽    Kurokuro be lasi
   
   
▪    Kurokuro
   
   
▫    Kurokuro
   
   
🔶    Kaurai be bono.
   
   
🔷    Du kala auka
   
   
🔸    Kaurai taiana maragina
   
   
🔹    Du ena kala bulu
   
   
🔺    Triangles ena kakakaka
   
   
🔻    Triangles ena kakakaka
   
   
💠    Badina be oiemu palapala dekenai oi atoa kau, oi dekenai oi atoa kau.
   
   
🔘    Disi moru
   
   
🔳    Kurokuro jure
   
   
🔲    Kurokuro ena disi metauna ena regena
   
   
🏁    Pepe kaukau
   
   
🚩    Triangles
   
   
🎌    Pepe be bonaoa ena bonaoa
   
   
🏴    Pepe ia miro
   
   
🏳    Pepe ta
   
   
🏳️‍🌈    Kevau ena boga
   
   
🏳️‍⚧️    Pina utua karana sisina pina.
   
   
🏴‍☠️    Piga baji
   
   
🇦🇨    Pepe ena ladana aane motumotu
   
   
🇦🇩    Palapala ena toana
   
   
🇦🇪    Sahi, spini, araphakia sespini
   
   
🇦🇫    Pepe afistanisia
   
   
🇦🇬    Pepe ena hure ia vara
   
   
🇦🇮    Pepe anangera
   
   
🇦🇱    Albania
   
   
🇦🇲    Pepe armenia
   
   
🇦🇴    Abari ena pepe be goola
   
   
🇦🇶    Podresitome podresitome
   
   
🇦🇷    Pepe argentina
   
   
🇦🇸    Pepe ena auna samoa
   
   
🇦🇹    Pepe orisi
   
   
🇦🇺    Pope australia
   
   
🇦🇼    Azuba (pepe au)
   
   
🇦🇽    Pope iland
   
   
🇦🇿    Pepe akasia
   
   
🇧🇦    Pepe boskɔskɔri macera vori (cori vori)
   
   
🇧🇧    Pepe babaras
   
   
🇧🇩    Ipolese bedenibaia nicara bedenibadia
   
   
🇧🇪    Sbelgium tano
   
   
🇧🇫    Pepe bukikina faso
   
   
🇧🇬    Cosepa-seconia-seconia-
   
   
🇧🇭    Pepe bahinena
   
   
🇧🇮    Slembere burundi
   
   
🇧🇯    Pepe bedena
   
   
🇧🇱    Santaibano lemenmi
   
   
🇧🇲    Yepe bermuda
   
   
🇧🇳    Pepe ena bandani
   
   
🇧🇴    Bolivia bolivia
   
   
🇧🇶    Pepe krilebelania
   
   
🇧🇷    Popepe ena brazil
   
   
🇧🇸    Pepe bahamata
   
   
🇧🇹    Pepe ena dobu be ia dika
   
   
🇧🇻    Pepe bugbe
   
   
🇧🇼    Pepe boga mamanu
   
   
🇧🇾    Pepe russia
   
   
🇧🇿    Popepe belize
   
   
🇨🇦    Pepe kakana
   
   
🇨🇨    Pepe koskiri motumotu
   
   
🇨🇩    Congo utua, kinira poti
   
   
🇨🇫    Penipa afripublic
   
   
🇨🇬    Pepe ena congo-lada
   
   
🇨🇭    Pepe kakasia switzerisi
   
   
🇨🇮    S’ivoire (ivoire)
   
   
🇨🇰    Pope krokro
   
   
🇨🇱    Pepe chile
   
   
🇨🇲    Kokoroku ena pepe
   
   
🇨🇳    Pepe ena taina
   
   
🇨🇴    Colombia, ibeele
   
   
🇨🇵    Bepepe slepern ia hanuaboi, motumotu
   
   
🇨🇷    Penipe ena costa rica
   
   
🇨🇺    Pope kurokuro
   
   
🇨🇻    Buddhisia
   
   
🇨🇼    Pope kursoço
   
   
🇨🇽    Egu varo masisini santa
   
   
🇨🇾    Pepe ena ladana kubero
   
   
🇨🇿    Pope to kredi
   
   
🇩🇪    Germania tano
   
   
🇩🇬    Pepe ena ladana goligosi
   
   
🇩🇯    Pepe gibbeti
   
   
🇩🇰    Pepe denmark
   
   
🇩🇲    Dominican
   
   
🇩🇴    Unitere dominican republic
   
   
🇩🇿    Pepe kakana
   
   
🇪🇦    Pepe ia rakatania, bona meliria
   
   
🇪🇨    Pepe ia ecuador
   
   
🇪🇪    Pepe eksoni
   
   
🇪🇬    Pepe ena dokona be aigupito
   
   
🇪🇭    Pepe saharaga
   
   
🇪🇷    Eritrea ia noho
   
   
🇪🇸    Pepe sini
   
   
🇪🇹    Etiopia bepe
   
   
🇪🇺    Mamara ucara opepa.
   
   
🇫🇮    Pepe ena finland
   
   
🇫🇯    Pepe biitii
   
   
🇫🇰    Poclanka tano
   
   
🇫🇲    Cope enesronesia ena nicaea
   
   
🇫🇴    Pope fafenisi (pope fafenisi)
   
   
🇫🇷    Pepe ena basileia
   
   
🇬🇦    Palapala ena palapala
   
   
🇬🇧    Basileia septernational
   
   
🇬🇩    Pokweraknada
   
   
🇬🇪    Pougisi georgia
   
   
🇬🇫    Pepe auna au guyana
   
   
🇬🇬    Pepe ena moru
   
   
🇬🇭    Pepe gaga
   
   
🇬🇮    Pepe brenoana, totoa
   
   
🇬🇱    Pepe ena auri hilehilena
   
   
🇬🇲    Pepe kona
   
   
🇬🇳    Poke poke
   
   
🇬🇵    Pepe i edirop motumotu
   
   
🇬🇶    Poke opepe ena poke
   
   
🇬🇷    Pepe kakana
   
   
🇬🇸    Pogeorgia bona sogeorgia bona aswemia isena
   
   
🇬🇹    Guatemala guatemala
   
   
🇬🇺    Pepe kurokuro
   
   
🇬🇼    Gine bisisi
   
   
🇬🇾    Pepe guyana guyana
   
   
🇭🇰    Arapa ena boga auri, tiina ena tano,
   
   
🇭🇲    Miroka-sinage kwarana
   
   
🇭🇳    Baduras nisha (baduras)
   
   
🇭🇷    Bet gida
   
   
🇭🇹    Pepe haiti
   
   
🇭🇺    Pepe hungary
   
   
🇮🇨    Pelege tutudia
   
   
🇮🇩    Pope udiana
   
   
🇮🇪    Pepe iland
   
   
🇮🇱    Pepe israela
   
   
🇮🇲    Pepe ena motumotu
   
   
🇮🇳    Pepe ena kahana
   
   
🇮🇴    Pepe ena ladana eden inria sene be britain india ena huana
   
   
🇮🇶    Pepe iraq
   
   
🇮🇷    Pepe ena sonona (hunia)
   
   
🇮🇸    Igera be pepe ena dobu
   
   
🇮🇹    Itali tano ena pepe
   
   
🇯🇪    Sükua masíli
   
   
🇯🇲    Pepe ena boga be maili ena boga.
   
   
🇯🇴    Pepe ena tano be iosodania
   
   
🇯🇵    Pepe siona
   
   
🇰🇪    Postania, kenia
   
   
🇰🇬    Pepe ena kone be kirgistan
   
   
🇰🇭    Pepe ena palani cambodia
   
   
🇰🇮    Kene banue
   
   
🇰🇲    Palapala kokorora
   
   
🇰🇳    Staniseri iville
   
   
🇰🇵    Pope lakona
   
   
🇰🇷    Sene pope korea
   
   
🇰🇼    Widi kohoro
   
   
🇰🇾    Pepe manioro
   
   
🇰🇿    Kazstan, pepe kazapa
   
   
🇱🇦    Lawɔka ena bossini be pepe ena lachini
   
   
🇱🇧    Lebanon (lebanon)
   
   
🇱🇨    Saingio lusia
   
   
🇱🇮    Palai tepe ena toho be tegeli dekenai ia noho
   
   
🇱🇰    Sri lanka
   
   
🇱🇷    Pepe ena palapala
   
   
🇱🇸    Pelege lessona
   
   
🇱🇹    Lithuania unana ena pepe
   
   
🇱🇺    Pepe lusensburg
   
   
🇱🇻    Letoni labi
   
   
🇱🇾    Pepe ia gida
   
   
🇲🇦    Pepe ena kone
   
   
🇲🇨    Pope ibege monako
   
   
🇲🇩    Paldova ia noho
   
   
🇲🇪    Pepe nadi latana
   
   
🇲🇫    Saintin martin
   
   
🇲🇬    Sheregasgas;
   
   
🇲🇭    Pepe latana
   
   
🇲🇰    Makedonia ena mirigini kahana
   
   
🇲🇱    Pepe banisi
   
   
🇲🇲    Ibangi uringi
   
   
🇲🇳    Pepe ena moniki
   
   
🇲🇴    Idia be ilai jesui ena pepe ena kahana kahana dekenai idia noho.
   
   
🇲🇵    Pope mariana
   
   
🇲🇶    Pepe ena motumotu mankinake
   
   
🇲🇷    Tamari labania
   
   
🇲🇸    Pope kumporara
   
   
🇲🇹    Pepe matamata
   
   
🇲🇺    Pepe mauridia be mauridia dekenai idia giroa lou
   
   
🇲🇻    Pepe malia mata kahanai
   
   
🇲🇼    Pepe malawi
   
   
🇲🇽    Mexico tano
   
   
🇲🇾    Pepe ena madia
   
   
🇲🇿    Pepe mosanque
   
   
🇳🇦    Pepe namibia
   
   
🇳🇨    Pepe hakokoroku
   
   
🇳🇪    Pepe niger
   
   
🇳🇫    Pope konopokpo
   
   
🇳🇬    Pepe nigeria
   
   
🇳🇮    Ongia nicara
   
   
🇳🇱    Pepe new stadi
   
   
🇳🇴    Pepe norway
   
   
🇳🇵    Penpal nepal
   
   
🇳🇷    Manaumu
   
   
🇳🇺    Makua misi makua
   
   
🇳🇿    Pope ena nuli zezeli
   
   
🇴🇲    Pepe ena amama
   
   
🇵🇦    Panama popanama
   
   
🇵🇪    Pepe ena pepe
   
   
🇵🇫    Polynesia ena pepe ena polynesia
   
   
🇵🇬    Babulonia guinea
   
   
🇵🇭    Pepe kakana
   
   
🇵🇰    Pepe pakistan


🇵🇱    Poland ena pepe
   
   
🇵🇲    Santa pickelo bona mikloonu
   
   
🇵🇳    Pepe pikekenia
   
   
🇵🇷    Puerto rico
   
   
🇵🇸    Pepe baretain ena tano
   
   
🇵🇹    Pokapportugal
   
   
🇵🇼    Pepe pauwa
   
   
🇵🇾    Popepe baraba
   
   
🇶🇦    Pepe katara
   
   
🇷🇪    Kisa masisimpi kisa restone be restone
   
   
🇷🇴    Sene lorine
   
   
🇷🇸    Pepe sengibia
   
   
🇷🇺    Pepe russia
   
   
🇷🇼    Penipe rwanda
   
   
🇸🇦    Arabia arabia
   
   
🇸🇧    Epoe senegepe ena tano be salomon ena tano
   
   
🇸🇨    Pepe tevege ia kokia
   
   
🇸🇩    Pepe tano sudan
   
   
🇸🇪    Sweden ia botaia
   
   
🇸🇬    Pope ena palapala be gafe hamatamaia
   
   
🇸🇭    Saint-herletina, penipe ena vairana dekenai ia noho
   
   
🇸🇮    Sloslona bania
   
   
🇸🇯    Pepe siwalbate, siwalbate, maragi be idia hoihoi
   
   
🇸🇰    Sloslokia vaira
   
   
🇸🇱    Pepe ena palapala leone
   
   
🇸🇲    Sainoi malaka
   
   
🇸🇳    Pepe senegal
   
   
🇸🇴    Pepe ena dina ia noho
   
   
🇸🇷    Pepe surime
   
   
🇸🇸    Iseda pepe negebe sudan
   
   
🇸🇹    Tope ena pepe be pisi nsipe
   
   
🇸🇻    Salvador ena pepe
   
   
🇸🇽    Sainta martin motumotu
   
   
🇸🇾    Pepe suria
   
   
🇸🇿    Egu parakua masistini
   
   
🇹🇦    Pepe tristan-dakulania
   
   
🇹🇨    Pepe kisa kekoso
   
   
🇹🇩    Pepe chadane
   
   
🇹🇫    Pope pepe ena tano hetoana, diho kahana
   
   
🇹🇬    Pepe kwadogi
   
   
🇹🇭    Pepe iland iland
   
   
🇹🇯    Pepe takpstan
   
   
🇹🇰    Pepe ena palapala
   
   
🇹🇱    Bakisha iloa
   
   
🇹🇲    Pope banstan
   
   
🇹🇳    Pepe ena tutoa
   
   
🇹🇴    Pepe toana
   
   
🇹🇷    Pepe turki
   
   
🇹🇹    Pepe ena ladana nidaioro be dobako
   
   
🇹🇻    Pope tuvalu
   
   
🇹🇼    Slell taiwan
   
   
🇹🇿    Pepe tansania
   
   
🇺🇦    Penipe ena kepepe be ukraine
   
   
🇺🇬    Pepe uganu
   
   
🇺🇲    Sprince ena banpe u.sprince ena tano
   
   
🇺🇳    Makua paro macekua beclesisa
   
   
🇺🇸    Pepe u.s.
   
   
🇺🇾    Pepe ugania
   
   
🇺🇿    Pepe ugankistan
   
   
🇻🇦    Pepe ena bogana be vatitinina
   
   
🇻🇨    Sainsentcentrine siklemenia glinndanatinia be peniguradia ena bogana
   
   
🇻🇪    Pepe ena palai dubu venezuela
   
   
🇻🇬    Pelepe ena beep yine
   
   
🇻🇮    Ameripese ena beep iseniete
   
   
🇻🇳    Pepe vieving be u ena boga auri
   
   
🇻🇺    Pepe vanuatu
   
   
🇼🇫    Pepe ena toana bona futusa
   
   
🇼🇸    Samoa, miraia ena pepe
   
   
🇽🇰    Pepe ena walo
   
   
🇾🇪    Pepe ena iduara danu
   
   
🇾🇹    Pepe ena ladana madaro
   
   
🇿🇦    Abeta africa
   
   
🇿🇲    Pepe zana
   
   
🇿🇼    Pepe zimbabwe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    England ena pepe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Pope scotland
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Poplese kwelleseHappy Learning from Sweasy26.com-team