Emoji Meaning in Lao - Emoji List in Lao - ອີໂມຈິ ຫມາຍຄວາມວ່າໃນພາສາລາວ - ລາຍຊື່ອີໂມຈິເປັນພາສາລາວ

😀    ໜ້າຍິ້ມ
   
   
😃    ໜ້າຍິ້ມຕາໃຫຍ່
   
   
😄    ໜ້າຍິ້ມຕາດ້ວຍຕາຍິ້ມ
   
   
😁    ໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສດ້ວຍຕາຍິ້ມ
   
   
😆    ໜ້າຍິ້ມແຍ້ມ
   
   
😅    ໜ້າຍິ້ມແຍ້ມດ້ວຍເຫື່ອ
   
   
🤣    ມ້ວນຢູ່ເທິງພື້ນຫົວຫົວ
   
   
😂    ປະເຊີນກັບນ້ໍາຕາຂອງຄວາມສຸກ
   
   
🙂    ໃບໜ້າຍິ້ມເລັກນ້ອຍ
   
   
🙃    ໃບໜ້າປີ້ນ
   
   
🫠    ຫນ້າລະລາຍ
   
   
😉    ໜ້າກະພິບຕາ
   
   
😊    ໃບຫນ້າຍິ້ມດ້ວຍຕາຍິ້ມ
   
   
😇    ໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ
   
   
   
🥰    ໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມດ້ວຍຫົວໃຈ
   
   
😍    ໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມດ້ວຍຕາຫົວໃຈ
   
   
🤩    ດາວຕົກ
   
   
😘    ໃບໜ້າຈູບ
   
   
😗    ໜ້າຈູບ
   
   
☺    ໜ້າຍິ້ມ
   
   
😚    ຈູບໜ້າດ້ວຍຕາປິດ
   
   
😙    ໜ້າຈູບດ້ວຍຕາຍິ້ມ
   
   
🥲    ໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມດ້ວຍນ້ຳຕາ
   
   
😋    ປະເຊີນຫນ້າກັບອາຫານທີ່ມີກິ່ນຫອມ
   
   
😛    ໃບໜ້າດ້ວຍລີ້ນ
   
   
😜    ກະພິບຕາດ້ວຍລີ້ນ
   
   
🤪    ຫນ້າບ້າ
   
   
😝    ກົ້ມໜ້າດ້ວຍລີ້ນ
   
   
🤑    ໃບໜ້າເງິນ
   
   
🤗    ໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມດ້ວຍມືເປີດ
   
   
🤭    ໃບໜ້າດ້ວຍມືໃສ່ປາກ
   
   
🫢    ປະເຊີນຫນ້າດ້ວຍຕາເປີດແລະມືຜ່ານປາກ
   
   
🫣    ປະເຊີນຫນ້າກັບຕາ ປະເຊີນໜ້າກັບຕາເບິ່ງ
   
   
🤫    ໜ້າ
   
   
🤔    ໜ້າຄິດ
   
   
🫡    ໃບໜ້າຊົມເຊີຍ
   
   
   
🤐    ປາກໃບຫນ້າ
   
   
🤨    ໃບຫນ້າທີ່ມີຄິ້ວຍົກຂຶ້ນ
   
   
😐    ໃບໜ້າທີ່ເປັນກາງ
   
   
😑    ໃບຫນ້າທີ່ສະແດງອອກ
   
   
😶    ໃບຫນ້າທີ່ບໍ່ມີປາກ
   
   
🫥    ໃບໜ້າເສັ້ນຈຸດ
   
   
😶‍🌫️    ປະເຊີນກັບເມກ
   
   
😏    ໜ້າຍິ້ມ
   
   
😒    ໃບ​ຫນ້າ​ບໍ່​ມ່ວນ​ຊື່ນ​
   
   
🙄    ໃບຫນ້າທີ່ມີຕາມ້ວນ
   
   
😬    ໜ້າຂີ້ອາຍ
   
   
😮‍💨    ຫາຍໃຈອອກໃບໜ້າ
   
   
🤥    ໜ້າຕົວະ
   
   
🫨    ໜ້າສັ່ນ
   
   
😌    ໜ້າ​ສະບາຍ​ໃຈ
   
   
😔    ໃບຫນ້າ
   
   
😪    ໜ້ານອນ
   
   
🤤    ໜ້ານ້ຳຕາໄຫຼ
   
   
😴    ໜ້ານອນ
   
   
😷    ປະເຊີນຫນ້າກັບຫນ້າກາກທາງການແພດ
   
   
🤒    ປະເຊີນກັບເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ
   
   
🤕    ໃບໜ້າດ້ວຍຜ້າພັນຫົວ
   
   
🤢    ໜ້າປວດຮາກ
   
   
🤮    ອາການປວດຮາກ
   
   
🤧    ຈາມໃບຫນ້າ
   
   
🥵    ໜ້າ​ຮ້ອນ
   
   
🥶    ໃບຫນ້າເຢັນ
   
   
🥴    ໜ້າຫຍາບຄາຍ
   
   
😵    ປະເຊີນຫນ້າກັບຕາຂ້າມອອກ
   
   
😵‍💫    ໃບຫນ້າທີ່ມີຕາກ້ຽວວຽນ
   
   
🤯    ຫົວລະເບີດ
   
   
🤠    ໝວກຄາບອນ
   
   
🥳    ໜ້າພັກ
   
   
🥸    ໃບໜ້າປອມຕົວ
   
   
😎    ຍິ້ມໃສ່ແວ່ນຕາກັນແດດ
   
   
🤓    ໜ້າເສີຍໆ
   
   
🧐    ປະເຊີນຫນ້າກັບ ຫ ້ ອ ງ ໜ່ວຍ
   
   
😕    ໜ້າສັບສົນ
   
   
🫤    ໃບຫນ້າທີ່ມີປາກຂວາງ
   
   
😟    ໜ້າເປັນຫ່ວງ
   
   
🙁    ໜ້າບວມເລັກນ້ອຍ
   
   
☹    ໜ້າບ້າ
   
   
😮    ໃບຫນ້າເປີດປາກ
   
   
😯    ໃບ​ໜ້າ​ງຽບ
   
   
😲    ໃບໜ້າຕົກໃຈ
   
   
😳    ໜ້າແດງ
   
   
🥺    ໃບໜ້າອ້ອນວອນ
   
   
🥹    ໃບ ໜ້າ ຮ້ອງໄຫ້
   
   
😦    ໜ້າບວມດ້ວຍປາກ
   
   
😧    ໃບ​ຫນ້າ​ເຈັບ​ປວດ
   
   
😨    ໜ້າຢ້ານ
   
   
😰    ໜ້າກັງວົນກັບເຫື່ອ
   
   
😥    ໜ້າໂສກເສົ້າແຕ່ສະບາຍໃຈ
   
   
😢    ໜ້າຮ້ອງໄຫ້
   
   
😭    ໜ້າຮ້ອງໄຫ້ດັງໆ
   
   
😱    ປະເຊີນໜ້າກັບຢ້ານ
   
   
😖    ໃບຫນ້າສັບສົນ
   
   
😣    ໃບຫນ້າທີ່ອົດທົນ
   
   
😞    ໃບໜ້າຜິດຫວັງ
   
   
😓    ໜ້າເສົ້າໝອງດ້ວຍເຫື່ອ
   
   
😩    ໃບໜ້າອິດເມື່ອຍ
   
   
😫    ໃບໜ້າເມື່ອຍ
   
   
🥱    ໜ້າຕາເຫງົາ
   
   
   
😤    ໃບຫນ້າທີ່ມີອາຍນ້ໍາຈາກດັງ
   
   
😡    ໜ້າບວມ
   
   
😠    ໜ້າໃຈຮ້າຍ
   
   
🤬    ໃບຫນ້າທີ່ມີສັນຍາລັກກ່ຽວກັບປາກ
   
   
😈    ໜ້າຍິ້ມມີເຂົາ
   
   
👿    ເຄື່ອງຫມາຍຂອງເຂົາ
   
   
💀    ກະໂຫຼກ
   
   
☠    ກະໂຫຼກຫົວ ແລະກະດູກແຂນ
   
   
💩    ຊໍ່ຂອງ ຂອງ
   
   
🤡    ໜ້າຕະຫຼົກ
   
   
👹    ຍັກ
   
   
👺    ກະບລິນ
   
   
👻    ຜີ
   
   
👽    ມະນຸດຕ່າງດາວ
   
   
👾    ມະ​ນຸດ​ຕ່າງ​ດາວ​
   
   
🤖    ຫຸ່ນຍົນ
   
   
😺    ແມວຍິ້ມ
   
   
😸    ແມວຍິ້ມດ້ວຍຕາຍິ້ມ
   
   
😹    ທາສີ ກັບ້ໍາຕາຂອງຄວາມສຸກ
   
   
😻    ແມວຍິ້ມດ້ວຍຕາຫົວໃຈ
   
   
😼    ທາສີ ດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ
   
   
😽    ຈູບແມວ ທາສີ
   
   
🙀    ທາສີ ເມື່ອຍ
   
   
😿    ທາສີ ຮ້ອງໄຫ້
   
   
😾    ຖົ່ມນໍ້າລາຍ ທາສີ
   
   
🙈    ລີງບໍ່ເຫັນ
   
   
🙉    ລິງໄດ້ຍິນ-ບໍ່ຊົ່ວ
   
   
🙊    ລິງເວົ້າບໍ່ຊົ່ວ
   
   
👋    ໂບກມື
   
   
🤚    ຍົກມືຂຶ້ນ
   
   
🖐    ມືທີ່ມີນິ້ວມື ມືທີ່ມີນິ້ວມືສະແດງ
   
   
✋    ຍົກມືຂຶ້ນ
   
   
🖖    ພູເຂົາໄຟ ຊົມເຊີຍ
   
   
🫱    ມືຂວາ
   
   
🫲    ມືຊ້າຍ
   
   
🫳    ມືລົງ
   
   
🫴    ຍົກມືຂຶ້ນ
   
   
🫷    ມືຍູ້ໄປທາງຊ້າຍ
   
   
🫸    ມືຍູ້ຂວາ
   
   
👌    OK ມື
   
   
🤌    ນິ້ວມື pinched
   
   
🤏    ຈັບມື
   
   
✌    ມືໄຊຊະນະ
   
   
🤞    ນິ້ວມືຂ້າມ
   
   
🫰    ມືທີ່ມີນິ້ວມືຊີ້ແລະໂປ້ມືຂ້າມ
   
   
🤟    ຮັກເຈົ້າ
   
   
🤘    ສັນຍານຂອງ ໄດ້
   
   
🤙    ໂທຫາຂ້ອຍມື
   
   
👈    ດັດຊະນີ ຊີ້ໄປທາງຊ້າຍ
   
   
👉    ດັດຊະນີ ຊີ້ໄປທາງຂວາ
   
   
👆    ດັດຊະນີ ຊີ້ຂຶ້ນ
   
   
🖕    ນິ້ວ​ກາງ
   
   
👇    ດັດຊະນີ ຊີ້ລົງ
   
   
☝    ດັດຊະນີຊີ້ຂຶ້ນ
   
   
🫵    ດັດຊະນີຊີ້ໃສ່
   
   
👍    ຍົກ​ໂປ້
   
   
👎    ຍົກໂປ້ລົງ
   
   
✊    ຍົກກຳປັ້ນຂຶ້ນ
   
   
👊    ກຳປັ້ນກຳລັງຈະມາ
   
   
🤛    ກໍາປັ້ນຊ້າຍ
   
   
🤜    ກໍາປັ້ນຂວາ
   
   
👏    ຕົບມື
   
   
🙌    ຍົກມື
   
   
🫶    ມືຫົວໃຈ
   
   
👐    ເປີດມື
   
   
🤲    ຝາມືຂຶ້ນຮ່ວມກັນ
   
   
🤝    ຈັບມື
   
   
🙏    ມືພັບ
   
   
✍    ມືຂຽນ
   
   
💅    ຢາ​ທາ​ເລັບ
   
   
🤳    ເຊວຟີ
   
   
👶    ເດັກນ້ອຍ
   
   
🧒    ເດັກນ້ອຍ
   
   
👦    ເດັກຊາຍ
   
   
👧    ຍິງ
   
   
🧑    ຄົນ
   
   
👱    ຄົນ: ຜົມທອງ
   
   
👨    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🧔    ຄົນ: ຈັບຫນວດ
   
   
🧔‍♂️    ຜູ້ຊາຍ: ຈັບຫນວດ
   
   
🧔‍♀️    ແມ່ຍິງ: ຈັບຫນວດ
   
   
👨‍🦰    ຜູ້ຊາຍ: ຜົມສີແດງ
   
   
👨‍🦱    ຜູ້ຊາຍ: ຜົມ
   
   
👨‍🦳    ຜູ້ຊາຍ: ຜົມສີຂາວ
   
   
👨‍🦲    ຜູ້ຊາຍ: ຫົວລ້ານ
   
   
👩    ຜູ້ຍິງ
   
   
👩‍🦰    ແມ່ຍິງ: ຜົມສີແດງ
   
   
🧑‍🦰    ຄົນ: ຜົມແດງ
   
   
👩‍🦱    ແມ່ຍິງ: ຜົມ
   
   
🧑‍🦱    ຄົນ: ຜົມຫອກ
   
   
👩‍🦳    ແມ່ຍິງ: ຜົມສີຂາວ
   
   
🧑‍🦳    ຄົນ: ຜົມຂາວ
   
   
👩‍🦲    ແມ່ຍິງ: ຫົວລ້ານ
   
   
🧑‍🦲    ຄົນ: ຫົວລ້ານ
   
   
👱‍♀️    ແມ່ຍິງ: ຜິວເນື້ອສີຂາ
   
   
👱‍♂️    ຜູ້ຊາຍ: ຜິວເນື້ອສີຂາ
   
   
🧓    ຜູ້ສູງອາຍຸ
   
   
👴    ຊາຍ​ເຖົ້າ
   
   
👵    ຜູ້​ຍິງ​ເຖົ້າ
   
   
🙍    ຄົນໜ້າຕາ
   
   
🙍‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🙍‍♀️    ຜູ້ຍິງໜ້າຕາ
   
   
🙎    ຄົນອ້ວນ
   
   
🙎‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🙎‍♀️    ແມ່ຍິງ
   
   
🙅    ບຸກຄົນ
   
   
🙅‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🙅‍♀️    ຜູ້ຍິງກຳລັງສະແດງ
   
   
🙆    ບຸກຄົນ
   
   
🙆‍♂️    ຜູ້ຊາຍເຮັດທ່າວ່າຕົກລົງ
   
   
🙆‍♀️    ຜູ້ຍິງເຮັດທ່າວ່າຕົກລົງ
   
   
💁    ຄົນ ມື
   
   
💁‍♂️    ຜູ້ຊາຍຕີມື
   
   
💁‍♀️    ແມ່ຍິງ ມື
   
   
🙋    ຄົນຍົກມື
   
   
🙋‍♂️    ຜູ້ຊາຍຍົກມື
   
   
🙋‍♀️    ຜູ້ຍິງຍົກມື
   
   
🧏    ຄົນ​ຫູ​ໜວກ
   
   
🧏‍♂️    ຜູ້ຊາຍຫູໜວກ
   
   
🧏‍♀️    ຜູ້ຍິງຫູໜວກ
   
   
🙇    ຄົນກົ້ມຫົວ
   
   
🙇‍♂️    ຜູ້ຊາຍກົ້ມຫົວ
   
   
🙇‍♀️    ຜູ້ຍິງກົ້ມຫົວ


🤦    ຄົນ​ມືນ​ຕາ
   
   
🤦‍♂️    ໃບໜ້າຜູ້ຊາຍ
   
   
🤦‍♀️    ຜູ້ຍິງໜ້າມື
   
   
🤷    ຄົນຍັບ
   
   
🤷‍♂️    ຜູ້ຊາຍຍັບ
   
   
🤷‍♀️    ຜູ້ຍິງຍັບ
   
   
🧑‍⚕️    ພະນັກງານສຸຂະພາບ
   
   
👨‍⚕️    ພະນັກງານສຸຂະພາບຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍⚕️    ພະນັກງານສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
   
   
🧑‍🎓    ນັກ​ຮຽນ
   
   
👨‍🎓    ນັກຮຽນຊາຍ
   
   
👩‍🎓    ນັກຮຽນຍິງ
   
   
🧑‍🏫    ຄູສອນ
   
   
👨‍🏫    ຄູ​ອາ​ຈານ​ຜູ້​ຊາຍ​
   
   
👩‍🏫    ຄູອາຈານແມ່ຍິງ
   
   
🧑‍⚖️    ຜູ້ພິພາກສາ
   
   
👨‍⚖️    ຜູ້ພິພາກສາຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍⚖️    ຜູ້ພິພາກສາຍິງ
   
   
🧑‍🌾    ຊາວນາ
   
   
👨‍🌾    ຊາວກະສິກອນຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍🌾    ຊາວກະສິກອນແມ່ຍິງ
   
   
🧑‍🍳    ແຕ່ງກິນ
   
   
👨‍🍳    ຜູ້ຊາຍແຕ່ງກິນ
   
   
👩‍🍳    ແມ່ຄົວແຕ່ງກິນ
   
   
🧑‍🔧    ກົນຈັກ
   
   
👨‍🔧    ກົນຈັກຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍🔧    ກົນຈັກຜູ້ຍິງ
   
   
🧑‍🏭    ພະນັກງານໂຮງງານ
   
   
👨‍🏭    ພະນັກງານໂຮງງານຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍🏭    ແມ່ຍິງໂຮງງານ
   
   
🧑‍💼    ພະ​ນັກ​ງານ​ຫ້ອງ​ການ
   
   
👨‍💼    ພະນັກງານຫ້ອງການຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍💼    ພະນັກງານຫ້ອງການຍິງ
   
   
🧑‍🔬    ນັກວິທະຍາສາດ
   
   
👨‍🔬    ນັກວິທະຍາສາດຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍🔬    ນັກວິທະຍາສາດຍິງ
   
   
🧑‍💻    ເທກໂນໂລຍີ
   
   
👨‍💻    ເທກໂນໂລຍີຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍💻    ເທກໂນໂລຍີຍິງ
   
   
🧑‍🎤    ນັກຮ້ອງ
   
   
👨‍🎤    ນັກຮ້ອງຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍🎤    ນັກຮ້ອງຍິງ
   
   
🧑‍🎨    ຈິດຕະນາການ
   
   
👨‍🎨    ຈິດຕະນາການຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍🎨    ນັກສິລະປິນຍິງ
   
   
🧑‍✈️    ນັກບິນ
   
   
👨‍✈️    ນັກ​ບິນ​ຜູ້​ຊາຍ​
   
   
👩‍✈️    ນັກບິນຍິງ
   
   
🧑‍🚀    ນັກອາວະກາດ
   
   
👨‍🚀    ນັກອາວະກາດຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍🚀    ນັກອາວະກາດຍິງ
   
   
🧑‍🚒    ພະນັກງານດັບເພີງ
   
   
👨‍🚒    ຜູ້ຊາຍດັບເພີງ
   
   
👩‍🚒    ນັກດັບເພີງຍິງ
   
   
👮    ເຈົ້າ​ຫນ້າ​ທີ່​ຕໍາ​ຫຼວດ
   
   
👮‍♂️    ຕຳຫຼວດຊາຍ
   
   
👮‍♀️    ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຍິງ
   
   
🕵    ນັກສືບ
   
   
🕵️‍♂️    ນັກສືບຜູ້ຊາຍ
   
   
🕵️‍♀️    ນັກສືບຍິງ
   
   
💂    ກອງ
   
   
💂‍♂️    ຜູ້ຊາຍຍາມ
   
   
💂‍♀️    ຜູ້ຍິງຍາມ
   
   
🥷    ນິນຈາ
   
   
👷    ພະນັກງານກໍ່ສ້າງ
   
   
👷‍♂️    ຄົນງານກໍ່ສ້າງ
   
   
👷‍♀️    ແຮງງານກໍ່ສ້າງຍິງ
   
   
🫅    ຄົນທີ່ມີມົງກຸດ
   
   
🤴    ເຈົ້າຊາຍ
   
   
👸    ເຈົ້າຍິງ
   
   
👳    ຄົນໃສ່ຜ້າມ່ານ
   
   
👳‍♂️    ຜູ້ຊາຍນຸ່ງເສື້ອ
   
   
👳‍♀️    ຜູ້ຍິງໃສ່ຜ້າຄຸມ
   
   
👲    ຄົນທີ່ມີ
   
   
🧕    ຜູ້ຍິງທີ່ມີຜ້າພັນຫົວ
   
   
🤵    ຄົນໃນ
   
   
🤵‍♂️    ຜູ້ຊາຍໃນ
   
   
🤵‍♀️    ແມ່ຍິງໃນ
   
   
👰    ຄົນທີ່ມີຜ້າມ່ານ
   
   
👰‍♂️    ຜູ້ຊາຍທີ່ມີ
   
   
👰‍♀️    ແມ່ຍິງທີ່ມີ
   
   
🤰    ແມ່ຍິງຖືພາ
   
   
🫃    ຜູ້ຊາຍຖືພາ
   
   
🫄    ຄົນຖືພາ
   
   
🤱    ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
   
   
👩‍🍼    ແມ່ຍິງໃຫ້ອາຫານເດັກນ້ອຍ
   
   
👨‍🍼    ຜູ້ຊາຍໃຫ້ອາຫານເດັກນ້ອຍ
   
   
🧑‍🍼    ຄົນໃຫ້ອາຫານລູກ
   
   
👼    ເທວະດາເດັກນ້ອຍ
   
   
🎅    ນາງ
   
   
🤶    ນາງ
   
   
🦸    ຊຸບເປີຮີໂຣ
   
   
🦸‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🦸‍♀️    ແມ່​ຍິງ​   
   
   
🦹‍♂️    ຜູ້​ຊາຍ
   
   
🦹‍♀️    ຜູ້ຍິງ
   
   
🧙    ນັກວິເສດ
   
   
🧙‍♂️    ຜູ້​ຊາຍ​
   
   
🧙‍♀️    ແມ່​ຍິງ​
   
   
🧚    ເທວະດາ
   
   
🧚‍♂️    ນາງຟ້າຜູ້ຊາຍ
   
   
🧚‍♀️    ນາງຟ້າ
   
   
🧛‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🧛‍♀️    ແມ່ຍິງ
   
   
🧜    ຄົນຄ້າຂາຍ

   
   
🧜‍♀️    ນາງເງືອກ
   
   
🧝‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🧝‍♀️    ແມ່​ຍິງ​
   
   
🧞‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🧞‍♀️    ແມ່ຍິງ
   
   
🧟    ຜີດິບ
   
   
🧟‍♂️    ຜີດິບ ຜູ້ຊາຍ
   
   
🧟‍♀️    ຜີດິບ ແມ່ຍິງ
   
   
   
💆    ຄົນໄດ້ຮັບການນວດ
   
   
💆‍♂️    ຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບການນວດ
   
   
💆‍♀️    ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການນວດ
   
   
💇    ຄົນຮັບຕັດຜົມ
   
   
💇‍♂️    ຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບການຕັດຜົມ
   
   
💇‍♀️    ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການຕັດຜົມ
   
   
🚶    ຄົນຍ່າງ
   
   
🚶‍♂️    ຜູ້ຊາຍຍ່າງ
   
   
🚶‍♀️    ແມ່ຍິງຍ່າງ
   
   
🧍    ຄົນຢືນ
   
   
🧍‍♂️    ຜູ້ຊາຍຢືນ
   
   
🧍‍♀️    ຜູ້ຍິງຢືນ
   
   
🧎    ຄົນຄຸເຂົ່າ
   
   
🧎‍♂️    ຜູ້ຊາຍຄຸເຂົ່າ
   
   
🧎‍♀️    ແມ່ຍິງຄຸເຂົ່າ
   
   
🧑‍🦯    ຄົນທີ່ມີອ້ອຍສີຂາວ
   
   
👨‍🦯    ຜູ້ຊາຍທີ່ມີອ້ອຍສີຂາວ
   
   
👩‍🦯    ແມ່ຍິງທີ່ມີອ້ອຍສີຂາວ
   
   
🧑‍🦼    ຄົນຢູ່ໃນລົດເຂັນ
   
   
👨‍🦼    ຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນລໍ້ເຫຼື່ອນ
   
   
👩‍🦼    ແມ່ຍິງຢູ່ໃນລໍ້ເຫຼື່ອນ
   
   
🧑‍🦽    ຄົນຢູ່ໃນລົດເຂັນຄູ່ມື
   
   
👨‍🦽    ຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນລໍ້ເຫຼື່ອນຄູ່ມື
   
   
👩‍🦽    ຜູ້ຍິງນັ່ງລໍ້ຍູ້ດ້ວຍມື
   
   
🏃    ຄົນແລ່ນ
   
   
🏃‍♂️    ຜູ້ຊາຍແລ່ນ
   
   
🏃‍♀️    ຜູ້ຍິງແລ່ນ
   
   
💃    ຜູ້ຍິງເຕັ້ນລໍາ
   
   
🕺    ຜູ້ຊາຍເຕັ້ນລໍາ
   
   
🕴    ຄົນ​ໃນ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ
   
   
👯    ຄົນທີ່ມີຫູ
   
   
👯‍♂️    ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຫູ
   
   
👯‍♀️    ແມ່ຍິງທີ່ມີຫູ
   
   
🧖    ຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງອົບໄອນ້ຳ
   
   
🧖‍♂️    ຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນຫ້ອງອົບໄອນ້ໍາ
   
   
🧖‍♀️    ແມ່ຍິງຢູ່ໃນຫ້ອງອົບໄອນ້ໍາ
   
   
🧗    ຄົນປີນ
   
   
🧗‍♂️    ຜູ້ຊາຍປີນ
   
   
🧗‍♀️    ຜູ້ຍິງປີນພູ
   
   
🤺    ຄົນຮົ້ວ
   
   
🏇    ແຂ່ງມ້າ
   
   
⛷    ນັກສະກີ
   
   
🏂    ຄົນຫຼິ້ນສະໂນບອດ
   
   
🏌    ຄົນຕີກ໊ອຟ
   
   
🏌️‍♂️    ຜູ້ຊາຍຕີກ໊ອຟ
   
   
🏌️‍♀️    ຜູ້ຍິງຕີກ໊ອຟ
   
   
🏄    ຄົນ
   
   
🏄‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🏄‍♀️    ຜູ້ຍິງຫຼິ້ນໂຕ້ຄື້ນ
   
   
🚣    ຄົນ ເຮືອ
   
   
🚣‍♂️    ເຮືອຜູ້ຊາຍ
   
   
🚣‍♀️    ເຮືອຜູ້ຍິງ
   
   
🏊    ຄົນລອຍ
   
   
🏊‍♂️    ຜູ້ຊາຍລອຍ
   
   
🏊‍♀️    ຜູ້ຍິງລອຍ
   
   
⛹    ຄົນຕີບານ
   
   
⛹️‍♂️    ຜູ້ຊາຍຕີບານ
   
   
⛹️‍♀️    ຜູ້ຍິງຕີບານ
   
   
🏋    ຄົນຍົກນ້ຳໜັກ
   
   
🏋️‍♂️    ຜູ້ຊາຍຍົກນ້ໍາຫນັກ
   
   
🏋️‍♀️    ຜູ້ຍິງຍົກນ້ຳໜັກ
   
   
🚴    ຄົນຂີ່ລົດຖີບ
   
   
🚴‍♂️    ຜູ້ຊາຍຂີ່ລົດຖີບ
   
   
🚴‍♀️    ຜູ້ຍິງຂີ່ລົດຖີບ
   
   
🚵    ຄົນຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາ
   
   
🚵‍♂️    ຜູ້ຊາຍຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາ
   
   
🚵‍♀️    ຜູ້ຍິງຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາ
   
   
🤸    ຄົນລໍ້ຍູ້
   
   
🤸‍♂️    ຄົນລໍ້ຍູ້ ຜູ້​ຊາຍ​
   
   
🤸‍♀️    ຄົນລໍ້ຍູ້ ແມ່​ຍິງ​
   
   
🤼    ປະ​ຊາ​ຊົນ
   
   
🤼‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🤼‍♀️    ແມ່​ຍິງ​
   
   
🤽    ຄົນຫຼິ້ນໂປໂລນ້ໍາ
   
   
🤽‍♂️    ຜູ້ຊາຍຫຼິ້ນໂປໂລນ້ໍາ
   
   
🤽‍♀️    ຜູ້ຍິງຫຼິ້ນບານນໍ້າ
   
   
🤾    ຄົນຫຼິ້ນບານມື
   
   
🤾‍♂️    ຜູ້ຊາຍຫຼິ້ນບານມື
   
   
🤾‍♀️    ຜູ້ຍິງຫຼິ້ນບານມື
   
   
🤹    ຄົນ
   
   
🤹‍♂️    ຜູ້ຊາຍ
   
   
🤹‍♀️    ແມ່ຍິງ
   
   
🧘    ຄົນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ
   
   
🧘‍♂️    ຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ
   
   
🧘‍♀️    ແມ່ຍິງໃນຕໍາແຫນ່ງ
   
   
🛀    ຄົນອາບນໍ້າ
   
   
🛌    ຄົນຢູ່ໃນຕຽງ
   
   
🧑‍🤝‍🧑    ຄົນຈັບມື
   
   
👭    ແມ່ຍິງຈັບມື
   
   
👫    ຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍຈັບມືກັນ
   
   
👬    ຜູ້ຊາຍຈັບມື
   
   
💏    ຈູບ
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    ຈູບ: ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    ຈູບ: ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    ຈູບ: ແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງ
   
   
💑    ຄູ່ກັບຫົວໃຈ
   
   
👩‍❤️‍👨    ຄູ່ຮັກກັບຫົວໃຈ: ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ
   
   
👨‍❤️‍👨    ຄູ່ກັບຫົວໃຈ: ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍ


👩‍❤️‍👩    ຄູ່ຮັກກັບຫົວໃຈ: ແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງ
   
   
👪    ຄອບຄົວ
   
   
👨‍👩‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👩‍👧    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ, ຍິງ
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ, ຍິງ, ຍິງ
   
   
👨‍👨‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👨‍👧    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍ, ຍິງ
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍ, ຍິງ, ຍິງ
   
   
👩‍👩‍👦    ຄອບຄົວ: ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຊາຍ
   
   
👩‍👩‍👧    ຄອບຄົວ: ແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    ຄອບຄົວ: ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    ຄອບຄົວ: ແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຊາຍ
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    ຄອບຄົວ: ຍິງ, ຍິງ, ຍິງ, ຍິງ
   
   
👨‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👦‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👧    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ຍິງ
   
   
👨‍👧‍👦    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ
   
   
👨‍👧‍👧    ຄອບຄົວ: ຜູ້ຊາຍ, ຍິງ, ຍິງ
   
   
👩‍👦    ຄອບຄົວ: ແມ່ຍິງ, ເດັກຊາຍ
   
   
👩‍👦‍👦    ຄອບຄົວ: ແມ່ຍິງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຊາຍ
   
   
👩‍👧    ຄອບຄົວ: ຍິງ, ຍິງ
   
   
👩‍👧‍👦    ຄອບຄົວ: ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ
   
   
👩‍👧‍👧    ຄອບຄົວ: ແມ່ຍິງ, ຍິງ, ຍິງ
   
   
🗣    ຫົວເວົ້າ
   
   
👤    ແຕກໃນ
   
   
👥    busts ໃນ
   
   
🫂    ຄົນກອດ
   
   
👣    ຮອຍຕີນ
   
   
   
🦾    ແຂນກົນຈັກ
   
   
🦿    ຂາກົນ
   
   
🦵    ຂາ
   
   
🦶    ຕີນ
   
   
👂    ຫູ
   
   
🦻    ຫູດ້ວຍເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ
   
   
👃    ດັງ
   
   
🧠    ສະໝອງ
   
   
🫀    ຫົວໃຈກາຍຍະສາດ
   
   
🫁    ປອດ
   
   
🦷    ແຂ້ວ
   
   
🦴    ກະດູກ
   
   
👀    ຕາ
   
   
👁    ຕາ
   
   
👅    ລີ້ນ
   
   
👄    ປາກ
   
   
🫦    ປາກກັດ
   
   
🦰    ຜົມ​ແດງ
   
   
🦱    ຜົມ​ກູດ
   
   
🦳    ຜົມຂາວ
   
   
🦲    ຫົວລ້ານ
   
   
🏻    ຜິວເນື້ອສີຂາວອ່ອນ
   
   
🏼    ຜິວເນື້ອສີຂາວປານກາງ
   
   
🏽    ຜິວເນື້ອສີຂາວປານກາງ
   
   
🏾    ຜິວເນື້ອສີຂາວປານກາງ
   
   
🏿    ຜິວເນື້ອສີຂາ
   
   
💋    ເຄື່ອງຫມາຍ
   
   
💌    ຈົດໝາຍຮັກ
   
   
💘    ຫົວ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ລູກ​ສອນ​
   
   
💝    ຫົວ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ໂບ​
   
   
💖    ຫົວ​ໃຈ​ປະ​ກາຍ​
   
   
💗    ຫົວ​ໃຈ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​
   
   
💓    ຫົວໃຈເຕັ້ນ
   
   
💞    ຫົວໃຈຫມຸນ
   
   
💕    ສອງຫົວໃຈ
   
   
💟    ຕົບ​ແຕ່ງ​ຫົວ​ໃຈ​
   
   
❣    ຫົວໃຈ
   
   
💔    ອົກ​ຫັກ
   
   
❤️‍🔥    ຫົວ​ໃຈ​ຢູ່​ໃນ​ໄຟ​
   
   
❤️‍🩹    ຮັກສາຫົວໃຈ
   
   
❤    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ແດງ​
   
   
🩷    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ບົວ​
   
   
🧡    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ສົ້ມ​
   
   
💛    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ເຫຼືອງ​
   
   
💚    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ຂຽວ​
   
   
💙    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ຟ້າ​
   
   
🩵    ຫົວໃຈສີຟ້າອ່ອນ
   
   
💜    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ມ່ວງ​
   
   
🤎    ຫົວໃຈສີນ້ໍາຕານ
   
   
🖤    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ດໍາ​
   
   
🩶    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ຂີ້​ເຖົ່າ​
   
   
🤍    ຫົວ​ໃຈ​ສີ​ຂາວ​
   

ຫົວໃຈ

   
💯    ຮ້ອຍຈຸດ
   
   
💢    ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຄວາມ​ໃຈ​ຮ້າຍ​
   
   
💥    ການປະທະກັນ
   
   
💫    ວິນຫົວ
   
   
💦    ຢອດເຫື່ອ
   
   
💨    ໄປ
   
   
🕳    ຂຸມ
   
   
💣    ລະເບີດ
   
   
💬    ປູມເປົ້າປາກເວົ້າ
   
   
👁️‍🗨️    ຕາໃນຟອງປາກເວົ້າ
   
   
🗨    ຟອງສຽງເວົ້າຊ້າຍ
   
   
🗯    ຟອງຄວາມໃຈຮ້າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ
   
   
💭    ປູມເປົ້າຄິດ
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    ໜ້າລີງ
   
   
🐒    ລິງ
   
   
🦍    ກຣິລາ
   
   
🦧    ໝາກກ້ຽງ
   
   
🐶    ໜ້າໝາ
   
   
🐕    ໝາ
   
   
🦮    ຫມານໍາພາ
   
   
🐕‍🦺    ຫມາບໍລິການ
   
   
🐩    ໝີ່
   
   
🐺    ໝາປ່າ
   
   
🦊    ຫມາຍ

   
   
🐱    ໜ້າແມວ
   
   
🐈    ແມວ
   
   
🐈‍⬛    ແມວດຳ
   
   
🦁    ຊ້າງ
   
   
🐯    ໜ້າເສືອ
   
   
🐅    ເສືອ
   
   
🐆    ເສືອດາວ
   
   
🐴    ໜ້າມ້າ
   
   
🫎    ໝູ
   
   
🫏    ລາ
   
   
🐎    ມ້າ
   
   
🦄    ຢູນິຄອນ
   
   
🦓    ມ້າລາຍ
   
   
🦌    ກວາງ
   
   
   
🐮    ໜ້າງົວ
   
   
🐂    ງົວ
   
   
🐃    ຄວາຍນ້ຳ
   
   
🐄    ງົວ
   
   
🐷    ຫນ້າຫມູ
   
   
🐖    ຫມູ
   
   
🐗    ໝູ
   
   
🐽    ດັງຫມູ
   
   
   
🐑    ເອີ
   
   
🐐    ແບ້
   
   
🐪    ອູດ
   
   
🐫    ສອງ
   
   
🦙    ລາມາ
   
   
🦒    ຈີຣາຟ
   
   
🐘    ຊ້າງ
   
   
   
🦏    ແຮດ
   
   
🦛    ຊ້າງນໍ້າ
   
   
🐭    ໜ້າຫນູ
   
   
🐁    ຫນູ
   
   
🐀    ໜູ
   
   
   
🐰    ໜ້າກະຕ່າຍ
   
   
🐇    ກະຕ່າຍ
   
   
🐿    ໝາກເຜັດ

   
   
🦇    ເຈຍ
   
   
🐻    ຫມີ
   
   
🐻‍❄️    ຫມີຂົ້ວໂລກ
   
   
🐨    ໂຄອາລາ
   
   
🐼    ແພນດ້າ
   
   
🦥    ຂີ້ຄ້ານ
   
   
🦦    ນາກ
   
   
🦨    ຂີ້ໝິ້ນ
   
   
🦘    ກຸ້ງ
   
   
   
🐾    ພິມ
   
   
🦃    ຕຸລະກີ
   
   
🐔    ໄກ່
   
   
🐓    ໄກ່

   
   
🐤    ລູກໄກ່
   
   
🐥    ໄກ່ເດັກທາງຫນ້າ
   
   
🐦    ນົກ
   
   
🐧    ນົກເຕັນ
   
   
🕊    ນົກເຂົາ
   
   
🦅    ນົກອິນຊີ
   
   
🦆    ເປັດ
   
   
🦢    ຫອນ
   
   
🦉    ນົກຮູກ
   
   
🦤    ໂດໂດ
   
   
🪶    ຂົນ
   
   
   
🦚    ນົກຍູງ
   
   
🦜    ນົກແກ້ວ
   
   
🪽    ປີກ
   
   
🐦‍⬛    ນົກສີດໍາ
   
   
   
🐸    ກົບ
   
     
🐊    ແຂ້
   
   
🐢    ເຕົ່າ
   
   
🦎    ແລນ
   
   
🐍    ງູ
   
   
🐲    ໜ້າມັງກອນ
   
   
🐉    ມັງກອນ
   
   
🦕    ໄສ້ກອກ

   
   
🐋    ປາວານ
   
   
🐬    ປາ​ໂລ​ມາ
   
   
🦭    ປະທັບຕາ
   
   
🐟    ປາ
   
   
🐠    ປາເຂດຮ້ອນ
   
   
🐡    ປາດຸກ
   
   
🦈    ປາສະຫຼາມ
   
   
🐙    ປາຫມຶກ
   
   
🐚    ກ້ຽວວຽນ
   
   
🪸    ປະກາລັງ
   
   
🪼    ວຸ້ນ
   
   
🐌    ຫອຍ
   
   
🦋    ຜີເສື້ອ
   
   
🐛    ແມງໄມ້
   
   
🐜    ມົດ
   
   
🐝    ນ​້​ໍ​າ​ເຜິ້ງ
   
   
🪲    ແມງ
   
   
   
🪳    ແມງສາບ
   
   
🕷    ແມງ​ມຸມ
   
   
🕸    ໃຍ່​ແມງ​ມຸມ
   
   
🦂    ແມງມຸມ
   
   
🦟    ຍຸງ
   
   
🪰    ບິນ
   
   
🪱    ແມ່ທ້ອງ
   
   
🦠    ຈຸລິນຊີ
   
   
💐    ຊໍ່ດອກ
   
   
🌸    ດອກໄມ້
   
   
💮    ດອກສີຂາວ
   
   
🏵    ດອກກຸຫຼາບ
   
   
🌹    ດອກກຸຫລາບ
   
   
🥀    ດອກ​ຫ່ຽວ​ແຫ້ງ​
   
   
🌻    ດອກຕາເວັນ
   
   
🌼    ດອກໄມ້

   
   
🌱    ເບ້ຍ
   
   
🪴    ພືດ
   
   
🌲    ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫຼອດປີ
   
   
🌳    ໄມ້ຢືນຕົ້ນຜັດປ່ຽນໃບ
   
   
🌴    ຕົ້ນປາມ
   
   
🌵    ກະທຽມ
   
   
🌾    ເຂົ້າໜຽວ
   
   
🌿    ພືດສະຫມຸນໄພ
   
   
☘    ແຊມຣັອກ
   
   
🍀    ສີ່ໃບ
   
   
🍁    ໃບ​ເມ​ເປິ້​ລ
   
   
🍂    ໃບຕົກ
   
   
🍃    ໃບ ໃນລົມ
   
   
🪹    ຮັງເປົ່າ
   
   
🪺    ຮັງໄຂ່
   
   
🍇    ໝາກ ອະງຸ່ນ
   
   
🍈    ໝາກໂມ
   
   
🍉    ໝາກໂມ
   
   
🍊    ໝາກກ້ຽງ
   
   
🍋    ໝາກນາວ
   
   
🍌    ກ້ວຍ
   
   
🍍    ໝາກນັດ
   
   
🥭    ໝາກມ່ວງ
   
   
🍎    ຫມາກໂປມແດງ
   
   
🍏    ຫມາກໂປມສີຂຽວ
   
   
🍐    ໝາກເດືອຍ
   
   
   
🍒    ໝາກເຜັດ
   
   
🍓    ສະຕໍເບີຣີ
   
   
   
🥝    ຫມາກ
   
   
🍅    ຫມາກ​ເລັ່ນ
   
   
🫒    ໝາກກອກ
   
   
🥥    ໝາກພ້າວ
   
   
🥑    ອາໂວກາໂດ
   
   
🍆    ຫມາກ​ເຂືອ
   
   
🥔    ມັນຕົ້ນ
   
   
🥕    ແຄລອດ
   
   
🌽    ຫູຂອງສາລີ
   
   
🌶    ຮ້ອນ
   
   
🫑    ໝາກພິກໄທ
   
   
🥒    ໝາກແຕງ
   
   
🥬    ໃບສີຂຽວ
   
   
🥦    ບຣັອກໂຄລີ
   
   
🧄    ຜັກທຽມ
   
   
🧅    ຜັກບົ່ວ
   
   
🍄    ເຫັດ
   
   
🥜    ຖົ່ວດິນ
   
   
🫘    ຖົ່ວ
   
   
🌰    ໝາກເຜັດ
   
   
🫚    ຮາກຂີງ
   
   
🫛    ຖົ່ວ​ຝັກ
   
   
🍞    ເຂົ້າ​ຈີ່
   
   
🥖    ເຂົ້າຈີ່
   
   
🫓    ເຂົ້າຈີ່
   
   
🥨    ເຜັດ
   
   
   
🥞    ແພນເຄັກ
   
   
   
🧀    ເນີຍແຂງ
   
   
🍖    ຊີ້ນສຸດກະດູກ
   
   
🍗    ຂາສັດປີກ
   
   
🥩    ຕັດຊີ້ນ
   
   
🥓    ເບຄອນ
   
   
🍔    ແຮມເບີເກີ
   
   
🍟    ມັນຝະລັ່ງ
   
   
🍕    ພິ​ຊ​ຊ່າ


🌭    ໄສ້​ກອກ
   
   
🥪    ແຊນວິດ
   
   
🌮    ທາໂຄ
   
   
🌯    ເບີຣີໂຕ
   
   
🫔    ທາມາເລ
   
   
🧆    ຟາລາເຟວ
   
   
🥚    ໄຂ່
   
   
🍳    ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ
   
   
🥘    ແຊ່ຕື້ນຂອງອາຫານ
   
   
🍲    ຫມໍ້​ຂອງ​ອາ​ຫານ​
   
   
🫕    ຟອນດູ
   
   
🥣    ໂຖປັດສະວະກັບບ່ວງ
   
   
🥗    ສະຫຼັດສີຂຽວ
   
   
🍿    ປັອບຄອນ
   
   
🧈    ມັນເບີ
   
   
🧂    ເກືອ
   
   
🥫    ອາ​ຫານ​ກະ​ປ໋ອງ
   
   
🍱    ກ່ອງ
   
   
🍘    ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ
   
   
🍙    ເຂົ້າໜຽວ
   
   
🍚    ເຂົ້າຕົ້ມ
   
   
🍛    ເຂົ້າແກງ
   
   
🍜    ເຕົາອົບ
   
   
🍝    ສະປາເກັດຕີ
   
   
🍠    ມັນຕົ້ນຫວານປີ້ງ
   
   
🍢    ໂອເດັນ
   
   
🍣    ຊູຊິ
   
   
🍤    ກຸ້ງຂົ້ວ
   
   
🍥    ປາກັບ
   
   
🥮    ເຂົ້າຫນົມເດືອນ
   
   
🥠    ຄຸກກີ
   
   
🥡    ກ່ອງເອົາອອກ
   
   
🦀    ກະປູ
   
   
🦞    ກຸ້ງ
   
   
🦐    ກຸ້ງ
   
   
🦑    ປາມຶກ
   
   
🦪    ຫອຍນາງລົມ
   
   
🍦    ສີຄີມກ້ອນອ່ອນ
   
   
🍧    ກ້ອນໂກນ
   
   
🍨    ກະ​ແລັມ
   
   
🍩    ໂດ​ນັດ
   
   
🍪    ຄຸກກີ
   
   
🎂    ເຄັກວັນເກີດ
   
   
🧁    ຈອກເຄັກ
   
   
🍫    ແຖບຊັອກໂກແລັດ
   
   
🍬    ເຂົ້າໜົມ
   
   
🍯    ຫມໍ້້ໍາເຜີ້ງ
   
   
🍼    ຕຸກເດັກນ້ອຍ
   
   
🥛    ຈອກ້ໍານົມ
   
   
☕    ເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນ
   
   
🫖    ຊາ
   
   
🍵    ຈອກຊາໂດຍບໍ່ມີມືຈັບ
   
   
🍶    ສາເກ
   
   
🍾    ແກ້ວທີ່ມີ
   
   
🍷    ແກ້ວເຫລົ້າ
   
   
🍸    ແກ້ວຄັອກເທນ
   
   
🍹    ເຄື່ອງດື່ມເຂດຮ້ອນ
   
   
🍺    ຈອກເບຍ
   
   
🍻    ຈອກເບຍ
   
   
🥂    ແວ່ນຕາ
   
   
🥃    ແກ້ວ
   
   
🫗    ແຫຼວ
   
   
🥤    ຈອກດ້ວຍເຟືອງ
   
   
🧋    ຊາຟອງ
   
   
🧃    ກ່ອງເຄື່ອງດື່ມ
   
   
🧉    ຄູ່
   
   
🧊    ກ້ອນ
   
   
🥢    ຟັກ
   
   
🍽    ສ້ອມ ແລະມີດດ້ວຍແຜ່ນ
   
   
🍴    ສ້ອມ ແລະ ມີດ
   
   
🥄    ບ່ວງ
   
   
🔪    ມີດເຮືອນຄົວ
   
   
🫙    ກະປ໋ອງ
   
   
🌍    ໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນເອີຣົບ - ອາຟຣິກາ
   
   
🌎    ໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນອາເມລິກາ
   
   
🌏    ໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນອາຊີ - ອົດສະຕາລີ
   
   
🌐    ໂລກທີ່ມີ
   
   
🗺    ແຜນ​ທີ່​ໂລກ​
   
   
🗾    ແຜນ​ທີ່​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​
   
   
🧭    ເຂັມທິດ
   
   
🏔    ພູເຂົາຫິມະປົກຄຸມ
   
   
⛰    ພູ​ເຂົາ
   
   
🌋    ພູເຂົາໄຟ
   
   
🗻    ພູ​ຟູ​ຈິ
   
   
🏕    ຕັ້ງແຄ້ມ
   
   
🏖    ຫາດຊາຍທີ່ມີ
   
   
🏜    ທະ​ເລ​ຊາຍ
   
   
🏝    ເກາະ​ທະ​ເລ​ຊາຍ​
   
   
🏞    ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ແຫ່ງ​ຊາດ
   
   
🏟    ສະໜາມກິລາ
   
   
🏛    ອາຄານຄລາສສິກ
   
   
🏗    ການກໍ່ສ້າງອາຄານ
   
   
🧱    ດິນຈີ່
   
   
🪨    ຫີນ
   
   
🪵    ໄມ້
   
   
🏘    ບ້ານ
   
   
🏚    ລົບ​ລ້າງ​ເຮືອນ
   
   
🏠    ເຮືອນ
   
   
🏡    ເຮືອນມີສວນ
   
   
🏢    ອາຄານຫ້ອງການ
   
   
🏣    ຫ້ອງການໄປສະນີຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🏤    ຫ້ອງ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ
   
   
🏥    ໂຮງໝໍ
   
   
🏦    ທະນາຄານ
   
   
🏨    ໂຮງແຮມ
   
   
🏩    ຮັກໂຮງແຮມ
   
   
🏪    ຮ້ານ​ສະ​ດວກ​ຊື້
   
   
🏫    ໂຮງຮຽນ
   
   
🏬    ຫ້າງຮ້ານ
   
   
🏭    ໂຮງງານ
   
   
🏯    ຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🏰    ປາສາດ
   
   
💒    ງານແຕ່ງງານ
   
   
🗼    ຫໍຄອຍໂຕກຽວ
   
   
🗽    ຮູບປັ້ນຂອງເສລີພາບ
   
   
⛪    ໂບດ
   
   
🕌    ວັດ
   
   
🛕    ວັດ
   
   
🕍    ໂບດ
   
   
🕋    ຄາບາ
   
   
⛲    ນ້ຳພຸ
   
   
🌁    ໝອກ
   
   
🌃    ຕອນກາງຄືນທີ່ມີດາວ
   
   
🏙    ທັດສະນີຍະພາບຂອງເມືອງ
   
   
🌄    ຕາເວັນຂຶ້ນເທິງພູເຂົາ
   
   
🌅    ຕາເວັນຂຶ້ນ
   
   
🌆    ທັດສະນີຍະພາບຂອງເມືອງຕອນກາງຄືນ
   
   
🌇    ຕາເວັນຕົກ
   
   
🌉    ຂົວ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​
   
   
♨    ນ້ຳພຸຮ້ອນ
   
   
🎠    ມ້າ
   
   
🛝    ສະໄລ້ສະຫນາມເດັກຫຼິ້ນ
   
   
🎢    ລົດ​ໄຟ​ເຫາະ
   
   
💈    ເສົາຕັດຜົມ
   
   
🚂    ຫົວຈັກ
   
   
🚃    ລົດ​ໄຟ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​
   
   
🚄    ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ
   
   
🚅    ລົດໄຟລູກປືນ
   
   
🚆    ລົດໄຟ
   
   
🚇    ລົດໄຟໃຕ້ດິນ
   
   
🚈    ລົດໄຟແສງສະຫວ່າງ
   
   
🚉    ສະຖານີ
   
   
🚊    ລົດລາງ
   
   
🚞    ທາງລົດໄຟພູເຂົາ
   
   
🚋    ລົດລາງ
   
   
🚌    ລົດເມ
   
   
🚍    ລົດເມກຳລັງມາ
   
   
🚐    ລົດເມ
   
   
🚑    ລົດສຸກເສີນ
   
   
🚒    ເຄື່ອງຈັກດັບເພີງ
   
   
🚓    ລົດ​ຕໍາ​ຫຼວດ​
   
   
🚔    ລົດຕຳຫຼວດກຳລັງຈະມາ
   
   
🚖    ລົດແທັກຊີກຳລັງມາ
   
   
🚗    ລົດຍົນ
   
   
🚘    ລົດທີ່ກຳລັງຈະມາ
   
   
🚙    ພາຫະນະກິລາ
   
   
🛻    ລົດ​ກະ​ບະ
   
   
🚚    ລົດຂົນສົ່ງ
   
   
🚛    ລົດບັນທຸກທີ່ມີຂໍ້ຕໍ່
   
   
🚜    ລົດໄຖນາ
   
   
🏎    ລົດ​ແຂ່ງ
   
   
🏍    ລົດຈັກ
   
   
🛵    ລົດຈັກ
   
   
🦽    ລໍ້ເຫຼື່ອນຄູ່ມື
   
   
🦼    ລໍ້ເຫຼື່ອນ
   
   
🛺    ລົດ​ຖີບ​ລົດ​ຍົນ
   
   
🚲    ລົດ​ຖີບ
   
   
🛴    ເຕະ
   
   
🛹    ສະເກັດບອດ
   
   
🚏    ບ່ອນ​ຖ້າ​ລົດ​ເມ
   
   
🛣    ທາງດ່ວນ
   
   
🛤    ເສັ້ນທາງລົດໄຟ
   
   
🛢    ຖັງນ້ຳມັນ
   
   
⛽    ປໍ້ານໍ້າມັນ
   
   
🛞    ລໍ້
   
   
🚨    ແສງລົດຕໍາຫຼວດ
   
   
🚥    ໄຟຈະລາຈອນແນວນອນ
   
   
🚦    ໄຟຈະລາຈອນແນວຕັ້ງ
   
   
🛑    ປ້າຍຢຸດ
   
   
🚧    ການກໍ່ສ້າງ
   
   
⚓    ສະມໍ
   
   
🛟    ວົງ
   
   
⛵    ເຮືອ​ໃບ
   
   
🛶    ເຮືອແຄນູ
   
   
🚤    ເຮືອໄວ
   
   
🛳    ກຳ​ປັ່ນ​ໂດຍສານ
   
   
⛴    ເຮືອຂ້າມຟາກ
   
   
🛥    ເຮືອຈັກ
   
   
🚢    ເຮືອ
   
   
✈    ຍົນ
   
   
🛩    ຍົນ​ນ້ອຍ
   
   
🛫    ຍົນອອກເດີນທາງ
   
   
🛬    ເຮືອບິນມາຮອດ
   
   
🪂    ໂດດດ່ຽວ
   
   
💺    ບ່ອນນັ່ງ
   
   
🚁    ເຮລິຄອບເຕີ
   
   
🚟    ທາງລົດໄຟ
   
   
🚠    ສາຍໄຟສາຍພູ
   
   
🚡    ລົດ​ໄຟ​ທາງ​ອາ​ກາດ​
   
   
🛰    ດາວທຽມ
   
   
🚀    ບັ້ງໄຟ
   
   
🛸    ບິນ

   
   
🧳    ກະເປົາ
   
   
🚪    ປະຕູ
   
   
🛗    ຟ
   
   
🪞    ກະຈົກ
   
   
🪟    ປ່ອງຢ້ຽມ
   
   
🛏    ຕຽງ
   
   
🛋    ແລະ
   
   
🪑    ເກົ້າອີ້
   
   
🚽    ຫ້ອງນ້ຳ
   
   
🚿    ອາບ
   
   
🛁    ອ່າງອາບນໍ້າ
   
   
🪤    ຈັ່ນຈັບຫນູ
   
   
🧴    ກະຕຸກ
   
   
🧷    ເຂັມ​ຂັດ
   
   
🧹    ດອກແຂມ
   
   
🧺    ກະຕ່າ
   
   
🧻    ມ້ວນເຈ້ຍ
   
   
🪣    ຄຸ
   
   
🧼    ສະບູ່
   
   
🫧    ຟອງ
   
   
🪥    ແປງຖູແຂ້ວ
   
   
🧽    ຟອງນ້ຳ
   
   
🧯    ບັ້ງ​ດັບ​ເພີງ
   
   
🛒    ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ
   
   
⌛    ສໍາເລັດຮູບໂມງ
   
   
⏳    ໂມງບໍ່ສຳເລັດ
   
   
⌚    ສັງເກດເບິ່ງ
   
   
⏰    ໂມງ​ປຸກ
   
   
⏱    ໂມງຈັບເວລາ
   
   
⏲    ໂມງຈັບເວລາ
   
   
🕰    ໂມງ
   
   
🕛    ສິບ​ສອງ​ໂມງ
   
   
🕧    ສິບສອງສາມສິບ
   
   
🕐    ຫນຶ່ງ​ໂມງ
   
   
🕜    ຫນຶ່ງ​ສາມ​ສິບ​
   
   
🕑    ສອງ​ໂມງ
   
   
🕝    ສອງ​ສາມ​ສິບ​
   
   
🕒    ສາມໂມງ
   
   
🕞    ສາມ​ສາມ​ສິບ​
   
   
🕓    ສີ່​ໂມງ
   
   
🕟    ສີ່​ສາມ​ສິບ​
   
   
🕔    ຫ້າ​ໂມງ
   
   
🕠    ຫ້າ​ສາມ​ສິບ​
   
   
🕕    ຫົກ​ໂມງ
   
   
🕡    ຫົກ​ສາມ​ສິບ​
   
   
🕖    ເຈັດ​ໂມງ
   
   
🕢    ເຈັດ​ສາມ​ສິບ​
   
   
🕗    ແປດ​ໂມງ
   
   
🕣    ແປດ​ສາມ​ສິບ​
   
   
🕘    ເກົ້າ​ໂມງ
   
   
🕤    ເກົ້າສາມສິບ
   
   
🕙    ສິບ​ໂມງ
   
   
🕥    ສິບສາມສິບ
   
   
🕚    ສິບເອັດໂມງ
   
   
🕦    ສິບເອັດສາມສິບ
   
   
🌑    ເດືອນໃໝ່
   
   
🌒    ວົງເດືອນ
   
   
🌓    ວົງເດືອນທໍາອິດ
   
   
🌔    ເດືອນ
   
   
🌕    ເດືອນ​ເຕັມ​ດວງ
   
   
🌖    ເດືອນ
   
   
🌗    ເດືອນ​ທ້າຍ​ໄຕ​ມາດ​
   
   
🌘    ເດືອນຂ້າງປີ
   
   
🌙    ວົງເດືອນ
   
   
🌚    ໃບໜ້າດວງເດືອນໃໝ່
   
   
🌛    ໃບໜ້າວົງເດືອນເຄິ່ງ
   
   
🌜    ໃບໜ້າວົງເດືອນໃນໄຕມາດສຸດທ້າຍ
   
   
🌡    ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ
   
   
☀    ແດດ


🌝    ໃບໜ້າເຕັມດວງ
   
   
🌞    ແດດກັບໃບຫນ້າ
   
   
🪐    ດາວວົງ
   
   
⭐    ດາວ
   
   
🌟    ດາວເຫຼື້ອມ
   
   
🌠    ດາວຍິງ
   
   
🌌    ທາງ​ຊ້າງ​ເຜືອກ
   
   
☁    ຟັງ
   
   
⛅    ແດດຢູ່ຫລັງເມກ
   
   
⛈    ຟັງມີຟ້າຜ່າແລະຝົນ
   
   
🌤    ຕາເວັນຢູ່ຫລັງເມກນ້ອຍໆ
   
   
🌥    ຕາເວັນຢູ່ຫລັງເມກໃຫຍ່
   
   
🌦    ແດດຢູ່ຫລັງເມກຝົນ
   
   
🌧    ເມກກັບຝົນ
   
   
🌨    ຟັງທີ່ມີຫິມະ
   
   
🌩    ຟັງທີ່ມີຟ້າຜ່າ
   
   
🌪    ພະຍຸທໍນາໂດ
   
   
🌫    ໝອກ
   
   
🌬    ໜ້າລົມ
   
   
🌀    ພາຍຸໄຊໂຄລນ
   
   
🌈    ຮຸ້ງ
   
   
🌂    ປິດ
   
   
☂    ຄັນຮົ່ມ
   
   
☔    ຄັນຮົ່ມ ກັບຢອດຝົນ
   
   
⛱    ຄັນຮົ່ມ ເທິງດິນ
   
   
⚡    ແຮງດັນສູງ
   
   
☃    ຄົນຫິມະ
   
   
⛄    ບໍ່ມີຫິມະ
   
   
☄    ດາວຫາງ
   
   
🔥    ໄຟ
   
   
💧    ຢອດ
   
   
🌊    ຄື້ນນ້ຳ
   
   
🎃    ໃບໜ້າຂອງຜັກ
   
   
🎄    ຕົ້ນໄມ້ວັນຄຣິດສະມາດ
   
   
🎆    ບັ້ງໄຟດອກ
   
   
🎇    ປະກາຍໄຟ
   
   
🧨    ບັ້ງໄຟດອກ
   
   
✨    ປະກາຍໄຟ
   
   
🎈    ປູມເປົ້າ
   
   
🎉    ພັກ
   
   
🎊    ບານ
   
   
🎋    ຕົ້ນໄມ້ທານາບາຕາ
   
   
🎍    ຕົບແຕ່ງແປກ
   
   
🎎    ຍີ່ປຸ່ນ

   
🎐    ກະດິ່ງລົມ
   
   
🎑    ພິທີເບິ່ງດວງຈັນ
   
   
🧧    ຊອງຈົດໝາຍສີແດງ
   
   
🎀    ໂບ
   
   
🎁    ຫໍ່ຂອງຂວັນ
   
   
🎗    ໂບເຕືອນ
   
   
🎟    ປີ້ເຂົ້າຊົມ
   
   
🎫    ປີ້
   
   
🎖    ຫຼຽນທະຫານ
   
   
🏆    ລາງວັນ
   
   
🏅    ຫຼຽນກິລາ
   
   
🥇    ຫຼຽນ​ໄຊ​ອັນ​ດັບ 1
   
   
🥈    ຫຼຽນ​ໄຊ​ອັນ​ດັບ 2
   
   
🥉    ຫຼຽນ​ໄຊ​ອັນ​ດັບ 3
   
   
⚽    ຫມາກ​ບານ​ເຕະ
   
   
⚾    ເບສບອນ
   
   
🥎    ບານ​ເຕະ
   
   
🏀    ບ້ວງ
   
   
🏐    ບານສົ່ງ
   
   
🏈    ບານເຕະອາເມຣິກາ
   
   
🏉    ກິລາຣັກບີ້
   
   
🎾    ເທັນນິດ
   
   
🥏    ແຜ່ນ​ບິນ​
   
   
🎳    ໂບລິງ
   
   
🏏    ເກມ
   
   
🏑    ກິລາ
   
   
🏒    ກິລາ ກ້ອນ
   
   
   
🏓    ປິ່ງ​ປ່ອງ
   
   
🏸    ກິລາຕີດອກປີກໄກ່
   
   
🥊    ຖົງມືມວຍ
   
   
🥋    ເຄື່ອງແບບສິລະປະ martial
   
   
🥅    ສຸດທິເປົ້າໝາຍ
   
   
⛳    ທຸງໃນຂຸມ
   
   
⛸    ສະ​ເກັດ​ນ​້​ໍ​າ​ແຂງ
   
   
🎣    ເສົາຫາປາ
   
   
🤿    ຫນ້າກາກດໍານ້ໍາ
   
   
🎽    ເສື້ອແລ່ນ
   
   
🎿    ສະກີ
   
   
🛷    ເລື່ອນ
   
   
🥌    ແກນ
   
   
🪁    ວ່າວ
   
   
🎱    ສະນຸກເກີ 8 ບານ
   
   
🔮    ບານໄປເຊຍກັນ
   
   
🧿    ເຄື່ອງຣາວ
   
   
🪬    ຮາມຊາ
   
   
🎮    ວິ​ດີ​ໂອ​ເກມ
   
   
🕹    ຈໍສະແດງຜົນ
   
   
🎰    ເຄື່ອງໂມ້
   
   
🎲    ເກມຕາຍ
   
   
🧩    ຊິ້ນສ່ວນປິດສະໜາ
   
   
🧸    ຫມີ
   
   
🪅    ປິນາຕາ
   
   
🪩    ກະຈົກບານ
   
   
🪆    ຮັງ
   
   
♠    ຊຸດສະປາ
   
   
♥    ຊຸດຫົວໃຈ
   
   
♦    ຊຸດເພັດ
   
   
♣    ຊຸດສະໂມສອນ

   
   
🃏    ໂຈກເກີ
   
   
🀄    ໂອລີມມັງກອນສີແດງ
   
   
🎴    ບັດ​ດອກ​
   
   
🎭    ສິລະປະການສະແດງ
   
   
🖼    ຮູບຂອບ
   
   
🎨    ຈິດຕະນາການ
   
   
🧵    ກະທູ້
   
   
🪡    ເຂັມຫຍິບ
   
   
🧶    ເສັ້ນດ້າຍ
   
   
🪢    ມັດ
   
   
👓    ແວ່ນຕາ
   
   
🕶    ແວ່ນຕາກັນແດດ
   
   
🥽    ແວ່ນຕາ
   
   
🥼    ເປືອກຫຸ້ມນອກຫ້ອງທົດລອງ
   
   
🦺    ເສື້ອກັນໜາວ
   
   
👔    ສາຍຄໍ
   
   
👕    ເສື້ອຍືດ
   
   
👖    ໂສ້ງຢີນ
   
   
🧣    ຜ້າພັນຄໍ
   
   
🧤    ຖົງມື
   
   
🧥    ເປືອກຫຸ້ມນອກ
   
   
🧦    ຖົງຕີນ
   
   
👗    ນຸ່ງ
   
   
👘    ກິໂມໂນ
   
   
🥻    ຊາຣີ
   
   
🩱    ຊຸດລອຍນໍ້າໜຶ່ງສິ້ນ
   
   
🩲    ບົດສະຫຼຸບ
   
   
🩳    ສັ້ນ
   
   
👙    ບິກີນີ
   
   
👚    ເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຍິງ
   
   
🪭    ພັດລົມມືພັບ
   
   
👛    ກະເປົາເງິນ
   
   
👜    ກະເປົາຖື
   
   
👝    ກະເປົ໋າ
   
   
🛍    ຖົງໄປຊື້ເຄື່ອງ
   
   
🎒    ກະເປົ໋າເປ້
   
   
🩴    ທອງຊາຍ
   
   
👞    ເກີບ​ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ​
   
   
👟    ເກີບແລ່ນ
   
   
🥾    ເກີບຍ່າງປ່າ
   
   
🥿    ເກີບແບນ
   
   
👠    ເກີບສົ້ນສູງ
   
   
👡    ເກີບ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​
   
   
🩰    ເກີບ
   
   
👢    ເກີບ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​
   
   
🪮    ເລືອກຜົມ
   
   
👑    ມົງກຸດ
   
   
👒    ໝວກ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ
   
   
🎩    ຫມວກເທິງ
   
   
🎓    ໝວກຮຽນຈົບ
   
   
🧢    ໃບເກັບເງິນ
   
   
🪖    ຫມວກກັນກະທົບທາງທະຫານ
   
   
⛑    ຫມວກກັນກະທົບຂອງພະນັກງານກູ້ໄພ
   
   
📿    ລູກປັດອະທິຖານ
   
   
💄    ລິບສະຕິກ
   
   
💍    ແຫວນ
   
   
💎    ແກ້ວປະເສີດ
   
   
🔇    ລຳໂພງປິດສຽງ
   
   
🔈    ລຳໂພງລະດັບສຽງຕ່ຳ
   
   
🔉    ລຳໂພງ ລະດັບສຽງປານກາງ
   
   
🔊    ລຳໂພງລະດັບສຽງສູງ
   
   
📢    ລຳໂພງ
   
   
📣    ໂທຣະສັບ
   
   
📯    ໄປສະນີ
   
   
🔔    ກະດິ່ງ
   
   
🔕    ກະດິ່ງທີ່ມີເຄື່ອງຕັດ
   
   
🎼    ຄະ​ແນນ​ດົນ​ຕີ​
   
   
🎵    ບັນທຶກດົນຕີ
   
   
🎶    ບັນທຶກດົນຕີ
   
   
🎙    ໄມໂຄຣໂຟນສະຕູດິໂອ
   
   
🎚    ຕົວເລື່ອນລະດັບ
   
   
🎛    ປຸ່ມຄວບຄຸມ
   
   
🎤    ໄມໂຄຣໂຟນ
   
   
🎧    ຫູຟັງ
   
   
📻    ວິ​ທະ​ຍຸ​
   
   
🎷    ແຊກໂຊໂຟນ
   
   
   
🎸    ກີຕ້າ
   
   
🎹    ແປ້ນ​ພິມ​ດົນ​ຕີ​
   
   
🎺    ແກ
   
   
🎻    ໄວໂອລິນ
   
   
🪕    ແບນໂຈ
   
   
🥁    ກອງ
   
   
🪘    ກອງຍາວ
   
   
🪇    ມາຣາກັສ
   
   
🪈    ຂຸ່ຍ
   
   
📱    ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື
   
   
📲    ໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີລູກສອນ
   
   
☎    ໂທລະສັບ
   
   
📞    ເຄື່ອງຮັບໂທລະສັບ
   
   
   
📠    ເຄື່ອງແຟັກ
   
   
💾    ຄອມພິວເຕີ
   
   
🔋    ຫມໍ້ໄຟ
   
   
🪫    ແບັດເຕີຣີຕໍ່າ
   
   
🔌    ປລັກໄຟຟ້າ
   
   
💻    ແລັບທັອບ
   
   
🖥    ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ
   
   
🖨    ເຄື່ອງພິມ
   
   
⌨    ແປ້ນພິມ
   
   
🖱    ຫນູ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​
   
   
🖲    ຕິດຕາມບານ
   
   
💽    ແຜ່ນຄອມພິວເຕີ
   
   
💾    ແຜ່ນ
   
   
   
🎥    ກ້ອງຖ່າຍຮູບຮູບເງົາ
   
   
🎞    ກອບຮູບເງົາ
   
   
📽    ໂປເຈັກເຕີຮູບເງົາ
   
   
🎬    ກະດານ
   
   
📺    ໂທລະທັດ
   
   
📷    ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ
   
   
📸    ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີແຟດ
   
   
📹    ກ້ອງ​ວິ​ດີ​ໂອ​
   
   
📼    ວີດີໂອ
   
   
🔍    ແວ່ນຂະຫຍາຍອຽງຊ້າຍ
   
   
🔎    ແວ່ນຂະຫຍາຍອຽງຂວາ
   
   
🕯    ທຽນໄຂ
   
   
💡    ດອກໄຟ
   
   
🔦    ໄຟສາຍ
   
   
🏮    ໂຄມໄຟເຈ້ຍສີແດງ
   
   
🪔    ໂຄມໄຟ
   
   
⚗    ແອລບິກ
   
   
🧪    ທໍ່​ທົດ​ລອງ
   
   
🧫    ຖ້ວຍ
   
   
🧬    ດີນາ
   
   
🔬    ກ້ອງຈຸລະທັດ
   
   
🔭    ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ
   
   
📡    ເສົາອາກາດດາວທຽມ
   
   
📔    ປື້ມບັນທຶກທີ່ມີການປົກຫຸ້ມຂອງຕົກແຕ່ງ
   
   
📕    ປື້ມປິດ
   
   
📖    ເປີດປື້ມ
   
   
📗    ປື້ມສີຂຽວ
   
   
📘    ປື້ມສີຟ້າ
   
   
📙    ປຶ້ມສີສົ້ມ
   
   
📚    ປຶ້ມ
   
   
📓    ປື້ມບັນທຶກ
   
   
📒    ບັນຊີລາຍການ
   
   
📃    ຫນ້າທີ່ມີ
   
   
📜    ເລື່ອນ
   
   
📄    ໜ້າໜ້າຂຶ້ນ
   
   
📰    ຫນັງ​ສື​ພິມ
   
   
🗞    ຫນັງ​ສື​ພິມ​ມ້ວນ​ຂຶ້ນ​
   
   
📑    ແຖບບຸກມາກ
   
   
🔖    ບຸກມາກ
   
   
🏷    ປ້າຍຊື່
   
   
💰    ຖົງເງິນ
   
   
🪙    ຫຼຽນ
   
   
💴    ເງິນເຢນ
   
   
💵    ເງິນໂດລາ
   
   
💶    ເງິນເອີໂຣ
   
   
💷    ເງິນປອນ
   
   
💸    ເງິນທີ່ມີປີກ
   
   
💳    ບັດ​ເຄຣ​ດິດ
   
   
🧾    ໃບຮັບເງິນ
   
   
💹    ຕາຕະລາງເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍເງິນເຢນ
   
   
✉    ຊອງຈົດໝາຍ
   
   
📧    ອີເມລ
   
   
📨    ຊອງຈົດໝາຍເຂົ້າມາ
   
   
📩    ຊອງຈົດຫມາຍທີ່ມີລູກສອນ
   
   
📤    ຖາດກ່ອງອອກ
   
   
📥    ຖາດ
   
   
📦    ຊຸດ
   
   
📫    ກ່ອງຈົດໝາຍປິດດ້ວຍທຸງຍົກຂຶ້ນ
   
   
📪    ກ່ອງຈົດໝາຍປິດດ້ວຍທຸງທີ່ຫຼຸດລົງ
   
   
📬    ເປີດກ່ອງຈົດໝາຍທີ່ມີທຸງຍົກຂຶ້ນ
   
   
📭    ເປີດກ່ອງຈົດໝາຍທີ່ມີທຸງຕ່ຳລົງ
   
   
📮    ຕູ້ໄປສະນີ
   
   
🗳    ກ່ອງບັດລົງຄະແນນສຽງ
   
   
✏    ສໍ
   
   
✒    ໜໍ່ດຳ
   
   
🖋    ປາກກາ
   
   
🖊    ປາກກາ
   
   
🖌    ແປງທາສີ
   
   
🖍    ສີຄີມ
   
   
📝    ບົດບັນທຶກ
   
   
💼    ຕູ້ເອກະສານ
   
   
📁    ໂຟນເດີໄຟລ໌
   
   
📂    ເປີດໂຟນເດີໄຟລ໌
   
   
🗂    ຕົວແບ່ງດັດຊະນີບັດ
   
   
📅    ປະຕິທິນ
   
   
📆    ປະ​ຕິ​ທິນ


🗒    ແຜ່ນບັນທຶກກ້ຽວວຽນ
   
   
🗓    ປະ​ຕິ​ທິນ​ກ້ຽວ​ວຽນ​
   
   
📇    ດັດຊະນີບັດ
   
   
📈    ຕາຕະລາງເພີ່ມຂຶ້ນ
   
   
📉    ຕາຕະລາງຫຼຸດລົງ
   
   
📊    ຕາຕະລາງແຖບ
   
   
📋    ຄລິບບອດ
   
   
📌    ປັກໝຸດ
   
   
📍    ຮອບ
   
   
📎    ຄລິບເຈ້ຍ
   
   
🖇    ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
   
   
📏    ໄມ້ບັນທັດຊື່
   
   
📐    ໄມ້ບັນທັດສາມຫຼ່ຽມ
   
   
✂    ມີດຕັດ
   
   
🗃    ກ່ອງເອກະສານບັດ
   
   
🗄    ຕູ້ເອກະສານ
   
   
🗑    ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ
   
   
🔒    ລັອກ
   
   
🔓    ປົດລັອກແລ້ວ
   
   
🔏    ລັອກດ້ວຍປາກກາ
   
   
🔐    ລັອກດ້ວຍກະແຈ
   
   
🔑    ກະແຈ
   
   
🗝    ກະແຈເກົ່າ
   
   
🔨    ຄ້ອນຕີ
   
   
🪓    ຂວານ
   
   
⛏    ເລືອກ
   
   
⚒    ເລືອກ ແລະເລືອກເອົາ
   
   
🛠    ເລືອກ ແລະ
   
   
🗡    ດາກ
   
   
⚔    ດາບຂ້າມ
   
   
🔫    ປືນ​ໃຫຍ່​ນ​້​ໍ​າ​
   
   
   
🏹    ແລະລູກສອນ
   
   
🛡    ໄສ້
   
   
🪚    ເຫັນຊ່າງໄມ້
   
   
🔧    ປະແຈ
   
   
🔩    ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງແລະ
   
   
⚙    ເຄື່ອງ​ມື
   
   
🗜    ຍຶດ
   
   
⚖    ຂະຫນາດຄວາມສົມດຸນ
   
   
🦯    ອ້ອຍຂາວ
   
   
🔗    ເຊື່ອມຕໍ່
   
   
⛓    ຕ່ອງໂສ້
   
   
   
🧰    ກ່ອງ​ເຄື່ອງ​ມື
   
   
🧲    ແມ່ເຫຼັກ
   
   
🪜    ຂັ້ນໄດ
   
   
💉    ເຂັມສັກຢາ
   
   
🩸    ການຫຼຸດລົງຂອງເລືອດ
   
   
💊    ຢາເມັດ
   
   
🩹    ຜ້າພັນບາດກາວ
   
   
🩼    ໄມ້ຄ້ອນ
   
   
🚬    ຢາສູບ
   
   
⚰    ໂລງສົບ
   
   
🪦    ຫີນຫົວ
   
   
⚱    ສົບ
   
   
🗿    ມົວ
   
   
🪧    ປ້າຍ
   
   
🪪    ບັດ​ປະ​ຈໍາ​ຕົວ
   
   
🏧    ປ້າຍຕູ້ເອທີເອັມ
   
   
🚮    ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໃນປ້າຍຖັງ
   
   
🚰    ນ້ໍາດື່ມ
   
   
♿    ສັນຍາລັກລໍ້ຍູ້
   
   
🚹    ຫ້ອງ​ຜູ້​ຊາຍ​
   
   
🚺    ຫ້ອງ​ແມ່​ຍິງ​
   
   
🚻    ຫ້ອງນ້ຳ
   
   
🚼    ສັນຍາລັກເດັກນ້ອຍ
   
   
🚾    ຫ້ອງ​ນ​້​ໍ​າ
   
   
🛂    ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຫນັງ​ສື​ຜ່ານ​ແດນ
   
   
🛃    ພາສີ
   
   
🛄    ການຮ້ອງຂໍກະເປົາ
   
   
🛅    ກະເປົາຊ້າຍ
   
   
⚠    ເຕືອນໄພ
   
   
🚸    ເດັກນ້ອຍຂ້າມ
   
   
⛔    ບໍ່ມີການເຂົ້າ
   
   
🚫    ຫ້າມ
   
   
🚳    ບໍ່ມີລົດຖີບ
   
   
🚭    ຫ້າມສູບຢາ
   
   
🚯    ບໍ່ມີການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ
   
   
🚱    ນ້ ຳ ທີ່ບໍ່ສາມາດດື່ມໄດ້
   
   
🚷    ບໍ່ມີຄົນຍ່າງ
   
   
📵    ບໍ່ມີໂທລະສັບມືຖື
   
   
🔞    ບໍ່ມີໃຜພາຍໃຕ້ສິບແປດ
   
   
☣    ອັນຕະລາຍທາງຊີວະພາບ
   
   
⬆    ລູກສອນຂຶ້ນ
   
   
↗    ລູກສອນຂຶ້ນຂວາ
   
   
➡    ລູກສອນຂວາ
   
   
↘    ລູກສອນລົງຂວາ
   
   
⬇    ລູກສອນລົງ
   
   
↙    ລູກສອນລົງຊ້າຍ
   
   
⬅    ລູກສອນຊ້າຍ
   
   
↖    ລູກສອນຂຶ້ນຊ້າຍ
   
   
↕    ລູກສອນຂຶ້ນ-ລົງ
   
   
↔    ລູກ​ສອນ​ຊ້າຍ​ຂວາ​
   
   
↩    ລູກສອນຂວາໂຄ້ງຊ້າຍ
   
   
↪    ລູກສອນຊ້າຍໂຄ້ງຂວາ
   
   
⤴    ລູກສອນຂວາໂຄ້ງຂຶ້ນ
   
   
⤵    ລູກສອນຂວາໂຄ້ງລົງ
   
   
🔃    ລູກສອນຕັ້ງຕາມເຂັມໂມງ
   
   
🔄    ປຸ່ມລູກສອນ
   
   
🔙    ລູກສອນກັບຄືນ
   
   
🔚    ສິ້ນສຸດລູກສອນ
   
   
🔛    ເປີດ! ລູກສອນ
   
   
🔜    ໄວໆນີ້ລູກສອນ
   
   
🔝    ລູກສອນເທິງ
   
   
🛐    ສະຖານທີ່ນະມັດສະການ
   
   
⚛    ສັນຍາລັກປະລໍາມະນູ
   
   
🕉    om
   
   
✡    ດາວ​ຂອງ​ດາ​ວິດ​
   
   
☸    ລໍ້ແຫ່ງພຣະທຳ
   
   
✝    ລາຕິນຂ້າມ
   
   
☦    ໄມ້ກາງແຂນແບບດັ້ງເດີມ
   
   
☪    ດາວ ແລະ
   
   
☮    ສັນ​ຍາ​ລັກ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​
   
   
🕎    ເມໂນຣາ
   
   
🔯    ຈຸດດາວຫົກແຫຼມ
   
   
🪯    ຄັນດາ
   
   
♋    ມະເຮັງ
   
   
♌    ລີໂອ
   
   
   
⛎    ໂອຟີກຸສ
   
   
🔀    ປຸ່ມສະຫຼັບເພງ
   
   
🔁    ປຸ່ມຊ້ຳ
   
   
🔂    ເຮັດຊ້ຳປຸ່ມດຽວ
   
   
▶    ປຸ່ມຫຼິ້ນ
   
   
⏩    ປຸ່ມສົ່ງຕໍ່ໄວ
   
   
⏭    ປຸ່ມຕິດຕາມຕໍ່ໄປ
   
   
⏯    ປຸ່ມຫຼິ້ນ ຫຼືຢຸດຊົ່ວຄາວ
   
   
◀    ປຸ່ມປີ້ນກັບກັນ
   
   
⏪    ປຸ່ມປີ້ນກັບກັນໄວ
   
   
⏮    ປຸ່ມຕິດຕາມສຸດທ້າຍ
   
   
🔼    ປຸ່ມຂຶ້ນເທິງ
   
   
⏫    ປຸ່ມໄວຂຶ້ນ
   
   
🔽    ປຸ່ມລົງລຸ່ມ
   
   
⏬    ປຸ່ມລົງໄວ
   
   
⏸    ປຸ່ມຢຸດຊົ່ວຄາວ
   
   
⏹    ປຸ່ມຢຸດ
   
   
⏺    ປຸ່ມບັນທຶກ
   
   
⏏    ຂັບ​ອອກ​ປຸ່ມ​
   
   
🎦    ໂຮງໜັງ
   
   
🔅    ປຸ່ມຫຼຸດແສງ
   
   
🔆    ປຸ່ມ​ສະ​ຫວ່າງ​
   
   
📶    ເສົາອາກາດ
   
   
🛜    ໄຮ້ສາຍ
   
   
📳    ໂໝດສັ່ນ
   
   
📴    ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ປິດ​
   
   
   
♀    ປ້າຍຜູ້ຍິງ
   
   
♂    ປ້າຍຜູ້ຊາຍ
   
   
⚧    ສັນ​ຍາ​ລັກ​ການ​ປ່ຽນ​ເພດ​
   
   
✖    ຄູນ
   
   
➕    ບວກ
   
   
➖    ລົບ
   
   
➗    ແບ່ງ
   
   
🟰    ໜັກເທົ່າກັບເຄື່ອງໝາຍ
   
   
♾    ບໍ່ມີຂອບເຂດ
   
   
‼    ເຄື່ອງໝາຍອຸທານສອງເທົ່າ
   
   
⁉    ເຄື່ອງໝາຍຖາມ
   
   
❓    ເຄື່ອງໝາຍຖາມສີແດງ
   
   
❔    ເຄື່ອງ​ຫມາຍ​ຄໍາ​ຖາມ​ສີ​ຂາວ​
   
   
❕    ເຄື່ອງ​ຫມາຍ ສີ​ຂາວ​
   
   
❗    ເຄື່ອງໝາຍອຸທານສີແດງ
   
   
〰    ເປັນຄື້ນ
   
   
💱    ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ
   
   
💲    ສັນຍານເງິນໂດລາຫນັກ
   
   
⚕    ສັນຍາລັກທາງການແພດ
   
   
♻    ສັນຍາລັກການລີໄຊເຄີນ
   
   
🔱    ເຄື່ອງໝາຍສາມຫລ່ຽມ
   
   
📛    ປ້າຍຊື່
   
   
🔰    ສັນຍາລັກຍີ່ປຸ່ນສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
   
   
⭕    ວົງ​ມົນ​ສີ​ແດງ​ເປັນ​ຮູ​
   
   
✅    ປຸ່ມເຄື່ອງໝາຍ
   
   
☑    ປ່ອງປ່ອນບັດພ້ອມເຄື່ອງໝາຍ
   
   
✔    ເຄື່ອງໝາຍຖືກ
   
   
❌    ເຄື່ອງໝາຍຂ້າມ
   
   
❎    ປຸ່ມເຄື່ອງໝາຍຂ້າມ
   
   
➿    ວົງ ສອງເທົ່າ
   
   
〽    ເຄື່ອງໝາຍສະຫຼັບສ່ວນ
   
   
✳    ດອກຈັນແປດແສກ
   
   
✴    ດາວແປດແຫຼມ
   
   
❇    ປະກາຍໄຟ
   
   
©    ລິຂະສິດ
   
   
®    ລົງທະບຽນ
   
   
™    ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
   
   
#️⃣    ປຸ່ມກົດ: #
   
   
*️⃣    ປຸ່ມກົດ: *
   
   
0️⃣    ປຸ່ມກົດ: 0
   
   
1️⃣    ປຸ່ມກົດ: 1
   
   
2️⃣    ປຸ່ມກົດ: 2
   
   
3️⃣    ປຸ່ມກົດ: 3
   
   
4️⃣    ປຸ່ມກົດ: 4
   
   
5️⃣    ປຸ່ມກົດ: 5
   
   
6️⃣    ປຸ່ມກົດ: 6
   
   
7️⃣    ປຸ່ມກົດ: 7
   
   
8️⃣    ປຸ່ມກົດ: 8
   
   
9️⃣    ປຸ່ມກົດ: 9
   
   
🔟    ປຸ່ມກົດ: 10
   
   
🔠    ພິມຕົວພິມໃຫຍ່ລາຕິນ
   
   
🔡    ພິມຕົວພິມນ້ອຍລາຕິນ
   
   
🔢    ປ້ອນຕົວເລກ
   
   
🔣    ສັນຍາລັກປ້ອນ
   
   
🔤    ປ້ອນຕົວອັກສອນລາຕິນ
   
   
🅰    ປຸ່ມ (ປະເພດເລືອດ)
   
   
🆎    ປຸ່ມ AB (ປະເພດເລືອດ)
   
   
🅱    ປຸ່ມ B (ປະເພດເລືອດ)
   
   
🆑    ປຸ່ມ CL
   
   
🆒    ປຸ່ມເຢັນ
   
   
🆓    ປຸ່ມຟຣີ
   
   
ℹ    ຂໍ້ມູນ
   
   
🆔    ປຸ່ມ ID
   
   
Ⓜ    ວົງ M
   
   
🆕    ປຸ່ມໃໝ່
   
   
🆖    ປຸ່ມ NG
   
   
🅾    ປຸ່ມ O (ປະເພດເລືອດ)
   
   
🆗    ປຸ່ມຕົກລົງ
   
   
🅿    ປຸ່ມ P
   
   
🆘    ປຸ່ມ SOS
   
   
🆙    ຂຶ້ນ! ປຸ່ມ
   
   
🆚    ປຸ່ມ VS
   
   
🈁    ພາສາຍີ່ປຸ່ນປຸ່ມ "ທີ່ນີ້"
   
   
🈂    ປຸ່ມ "ຄ່າບໍລິການ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈷    ປຸ່ມ "ຈໍານວນປະຈໍາເດືອນ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈶    ປຸ່ມ "ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈯    ປຸ່ມ "ຈອງ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🉐    ປຸ່ມ "ຕໍ່ລອງ"
   
   
🈹    ປຸ່ມ "ສ່ວນຫຼຸດ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈚    ປຸ່ມ "ຟຣີ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈲    ປຸ່ມ "ຫ້າມ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🉑    ປຸ່ມ "ຍອມຮັບ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈸    ປຸ່ມ "ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈴    ປຸ່ມ “ເສັງຜ່ານ” ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈳    ປຸ່ມ "ຫວ່າງ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
㊗    ປຸ່ມ "ຊົມເຊີຍ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
㊙    ປຸ່ມ "ລັບ" ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🈺    ພາສາຍີ່ປຸ່ນປຸ່ມ "ເປີດສໍາລັບທຸລະກິດ"
   
   
🈵    ປຸ່ມ "ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງ"
   
   
🔴    ວົງ​ມົນ​ສີ​ແດງ​
   
   
🟠    ວົງ​ມົນ​ສີ​ສົ້ມ​
   
   
🟡    ວົງ​ມົນ​ສີ​ເຫຼືອງ​
   
   
🟢    ວົງ​ມົນ​ສີ​ຂຽວ​
   
   
🔵    ວົງສີຟ້າ
   
   
🟣    ວົງສີມ່ວງ
   
   
🟤    ວົງສີນ້ໍາຕານ
   
   
⚫    ວົງ​ມົນ​ສີ​ດໍາ​
   
   
⚪    ວົງ​ມົນ​ສີ​ຂາວ​
   
   
🟥    ສີ່ຫຼ່ຽມແດງ
   
   
🟧    ສີ່ຫຼ່ຽມສີສົ້ມ
   
   
🟨    ສີ່ຫຼ່ຽມສີເຫຼືອງ
   
   
🟩    ສີ່ຫຼ່ຽມສີຂຽວ
   
   
🟦    ສີ່ຫຼ່ຽມສີຟ້າ


🟪    ສີ່ຫຼ່ຽມສີມ່ວງ
   
   
🟫    ສີ່ຫຼ່ຽມສີນ້ຳຕານ
   
   
⬛    ສີ່ຫຼ່ຽມໃຫຍ່ສີດໍາ
   
   
⬜    ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນສີຂາວ
   
   
◼    ສີ່ຫຼ່ຽມປານກາງສີດໍາ
   
   
◻    ສີ່ຫຼ່ຽມປານກາງສີຂາວ
   
   
◾    ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນຂະໜາດກາງ-ດຳ
   
   
◽    ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນຂະໜາດກາງ-ສີຂາວ
   
   
▪    ສີ່ຫຼ່ຽມດຳ
   
   
▫    ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນສີຂາວ
   
   
🔶    ເພັດສີສົ້ມຂະຫນາດໃຫຍ່
   
   
🔷    ເພັດສີຟ້າໃຫຍ່
   
   
🔸    ເພັດສີສົ້ມຂະຫນາດນ້ອຍ
   
   
🔹    ເພັດສີຟ້ານ້ອຍ
   
   
🔺    ສາມຫຼ່ຽມສີແດງຊີ້ຂຶ້ນ
   
   
🔻    ສາມຫຼ່ຽມສີແດງຊີ້ລົງ
   
   
💠    ເພັດທີ່ມີຈຸດ
   
   
🔘    ປຸ່ມວິທະຍຸ
   
   
🔳    ປຸ່ມສີ່ຫຼ່ຽມສີຂາວ
   
   
🔲    ປຸ່ມສີ່ຫຼ່ຽມສີດຳ
   
   
🏁    ທຸງ
   
   
🚩    ທຸງສາມຫຼ່ຽມ
   
   
🎌    ທຸງຂ້າມ
   
   
🏴    ທຸງ​ດໍາ
   
   
🏳    ທຸງ​ສີ​ຂາວ​
   
   
🏳️‍🌈    ທຸງສາຍຮຸ້ງ
   
   
🏳️‍⚧️    ທຸງ
   
   
🏴‍☠️    ທຸງໂຈນສະລັດ
   
   
🇦🇨    ທຸງ: ເກາະ
   
   
🇦🇩    ທຸງ: ອັນດໍຣາ
   
   
🇦🇪    ທຸງ: ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ
   
   
🇦🇫    ທຸງ: ອັຟການິສຖານ
   
   
🇦🇬    ທຸງ: ແລະ
   
   
🇦🇱    ທຸງ: ອານບານີ
   
   
🇦🇲    ທຸງ: ອາເມເນຍ
   
   
🇦🇴    ທຸງ: ອັງໂກລາ
   
   
🇦🇷    ທຸງ: ອາເຈນຕິນາ
   
   
🇦🇸    ທຸງ: ອາເມຣິກາ ຊາມົວ
   
   
🇦🇹    ທຸງ: ອອສເຕຣຍ
   
   
🇦🇺    ທຸງ: ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ
   
   
🇦🇼    ທຸງ: ອາຣູບາ
   
   
🇦🇽    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະ
   
   
🇦🇿    ທຸງ: ອາເຊີໄບຈານ
   
   
🇧🇦    ທຸງ: ບອສເນຍ ແລະ ເຮີເຊໂກວິນາ
   
   
🇧🇧    ທຸງ: ບາບາໂດສ
   
   
🇧🇩    ທຸງ: ບັງກະລາເທດ
   
   
🇧🇪    ທຸງ: ປະເທດແບນຊິກ
   
   
🇧🇬    ທຸງ: ບຸນກາຣີ
   
   
🇧🇭    ທຸງ: ບາເຣນ
   
   
🇧🇮    ທຸງ: ບູຣຸນດີ
   
   
🇧🇯    ທຸງ: ປະເທດເບນິນ
   
   
🇧🇱    ທຸງ: ເຊນ
   
   
🇧🇲    ທຸງ: ເບີມິວດາ
   
   
🇧🇳    ທຸງ: ບຣູໄນ
   
   
🇧🇴    ທຸງ: ໂບລິເວຍ
   
   
🇧🇶    ທຸງ: ເນເທີແລນ
   
   
🇧🇹    ທຸງ: ພູຖານ
   
   
🇧🇻    ທຸງ: ເກາະບົວເວດ
   
   
🇧🇼    ທຸງ: ບອດສະວານາ
   
   
🇧🇾    ທຸງ: ເບລາຣຸດ
   
   
🇧🇿    ທຸງ: ປະເທດເບລິສ
   
   
🇨🇦    ທຸງ: ການາດາ
   
   
🇨🇨    ທຸງ: ໝູ່ເກາະໂຄໂຄສ (ຄີລິງ)
   
   
🇨🇩    ທຸງ: ຄອງໂກ
   
   
🇨🇫    ທຸງ: ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ
   
   
🇨🇬    ທຸງ: ຄອງໂກ
   
   
🇨🇭    ທຸງ: ສະວິດເຊີແລນ
   
   
🇨🇮    ທຸງ: ໂກດຕິວົວ
   
   
🇨🇰    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະຄຸກ
   
   
🇨🇱    ທຸງ: ຊິລີ
   
   
🇨🇳    ທຸງ: ຈີນ
   
   
🇨🇴    ທຸງ: ໂຄລໍາເບຍ
   
   
🇨🇺    ທຸງ: ຄິວບາ
   
   
🇨🇽    ທຸງ: ເກາະຄຣິສມາດ
   
   
🇨🇾    ທຸງ: ໄຊປຣັສ
   
   
🇨🇿    ທຸງ: ເຊັກໂກ
   
   
🇩🇪    ທຸງ: ເຢຍລະມັນ
       
   
🇩🇯    ທຸງ: ຈີບູຕີ
   
   
🇩🇰    ທຸງ: ເດນມາກ
   
   
🇩🇲    ທຸງ: ໂດມິນິກາ
   
   
🇩🇴    ທຸງ: ສາທາລະນະລັດໂດມິນິກັນ
   
   
🇩🇿    ທຸງ: ແອລຈີເລຍ
   
   
🇪🇨    ທຸງ: ເອກົວດໍ
   
   
🇪🇪    ທຸງ: ເອສໂຕເນຍ
   
   
🇪🇬    ທຸງ: ປະເທດເອຢິບ
   
   
🇪🇭    ທຸງ: ຊາຮາຣາຕາເວັນຕົກ
   
   
🇪🇷    ທຸງ: ເອຣິເທຣຍ
   
   
🇪🇸    ທຸງ: ສະເປນ
   
   
🇪🇹    ທຸງ: ເອທິໂອເປຍ
   
   
🇪🇺    ທຸງ: ສະຫະພາບເອີຣົບ
   
   
🇫🇮    ທຸງ: ຟິນແລນ
   
   
🇫🇯    ທຸງ: ຟີຈິ
   
   
🇫🇰    ທຸງ: ໝູ່ເກາະຟອກແລນ
   
   
🇫🇲    ທຸງ: ໄມໂຄຣນີເຊຍ
   
   
🇫🇴    ທຸງ: ໝູ່ເກາະຟາໂຣ
   
   
🇫🇷    ທຸງ: ປະເທດຝຣັ່ງ
   
   
🇬🇦    ທຸງ: ກາບອນ
   
   
🇬🇧    ທຸງ: ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ
   
   
🇬🇪    ທຸງ: ຈໍເຈຍ
   
   
🇬🇫    ທຸງ: ຝຣັ່ງ
   
   
🇬🇬    ທຸງ: ເກຣນຊີ
   
   
🇬🇭    ທຸງ: ການາ
   
   
🇬🇱    ທຸງ: ກຣີນແລນ
   
   
🇬🇳    ທຸງ: ກີເນຍ

   
🇬🇷    ທຸງ: ປະເທດເກຣັກ
   
   
🇬🇹    ທຸງ: ກົວເຕມາລາ
   
   
🇬🇾    ທຸງ: ກີອານາ
   
   
🇭🇰    ທຸງ: ຮົງກົງ ຈີນ
   
   
🇭🇲    ທຸງ: ໝູ່ເກາະເຮດ ແລະ ແມັກໂດນັນ
   
   
🇭🇳    ທຸງ: ຮອນດູຣັສ
   
   
🇭🇷    ທຸງ: ໂຄຣເອເຊຍ
   
   
🇭🇹    ທຸງ: ເຮຕີ
   
   
🇭🇺    ທຸງ: ຮັງກາຣີ
   
   
🇮🇨    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະ
   
   
🇮🇩    ທຸງ: ອິນໂດເນເຊຍ
   
   
🇮🇪    ທຸງ: ໄອແລນ
   
   
🇮🇱    ທຸງ: ອິດສະຣາເອນ
   
   
🇮🇳    ທຸງ: ປະເທດອິນເດຍ
   
   
🇮🇴    ທຸງ: ອານາເຂດມະຫາສະໝຸດອິນເດຍຂອງອັງກິດ
   
   
🇮🇶    ທຸງ: ອີຣັກ
   
   
🇮🇷    ທຸງ: ອີຣ່ານ
   
   
🇮🇸    ທຸງ: ໄອສແລນ
   
   
🇮🇹    ທຸງ: ອິຕາລີ
   
   
🇯🇪    ທຸງ: ເຈີຊີ
   
   
🇯🇲    ທຸງ: ຈາໄມກາ
   
   
🇯🇴    ທຸງ: ຈໍແດນ
   
   
🇯🇵    ທຸງ: ຍີ່ປຸ່ນ
   
   
🇰🇪    ທຸງ: ເຄນຢາ
   
   
🇰🇭    ທຸງ: ກຳປູເຈຍ
   
   
🇰🇲    ທຸງ: ໂຄໂມໂຣສ
   
   
🇰🇳    ທຸງ: ເຊນຄັສ ແລະເນວິສ
   
   
🇰🇵    ທຸງ: ເກົາຫຼີເໜືອ
   
   
🇰🇷    ທຸງ: ເກົາຫຼີໃຕ້
   
   
🇰🇼    ທຸງ: ຄູເວດ
   
   
🇰🇾    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະເຄແມນ
   
   
🇰🇿    ທຸງ: ຄາຊັກສະຖານ
   
   
🇱🇦    ທຸງ: ລາວ
   
   
🇱🇧    ທຸງ: ເລບານອນ
   
   
🇱🇨    ທຸງ: ເຊນລູເຊຍ
   
   
   
🇱🇰    ທຸງ: ສີລັງກາ
   
   
🇱🇸    ທຸງ: ເລໂຊໂທ
   
   
🇱🇹    ທຸງ: ລິທົວເນຍ
   
   
🇱🇺    ທຸງ: ລັກເຊມເບີກ
   
   
🇱🇻    ທຸງ: ລັດເວຍ
   
   
🇱🇾    ທຸງ: ລີເບຍ
   
   
🇲🇨    ທຸງ: ໂມນາໂກ
   
   
🇲🇩    ທຸງ: ມອນໂດວາ
   
   
🇲🇪    ທຸງ: ມອນເຕເນໂກຣ
   
   
🇲🇫    ທຸງ: ເຊນ

   
🇲🇭    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະມາແຊລ
   
   
🇲🇰    ທຸງ: ມາເຊໂດເນຍເໜືອ
   
   
🇲🇱    ທຸງ: ມາລີ
   
   
🇲🇲    ທຸງ: ມຽນມາ (ມຽນມາ)
   
   
🇲🇳    ທຸງ: ມົງໂກລີ
   
   
🇲🇴    ທຸງ: ຈີນ
   
   
🇲🇵    ທຸງ: ໝູ່ເກາະມາເຣຍນາເໜືອ
   
   
🇲🇷    ທຸງ: ມໍຣິຕາເນຍ
   
   
🇲🇼    ທຸງ: ມາລາວີ
   
   
🇲🇽    ທຸງ: ເມັກຊິໂກ
   
   
🇲🇾    ທຸງ: ມາເລເຊຍ
   
   
🇲🇿    ທຸງ: ໂມຊຳບິກ
   
   
🇳🇦    ທຸງ: ນາມິເບຍ
   
   
🇳🇪    ທຸງ: ໄນເຈີ
   
   
🇳🇫    ທຸງ: ເກາະ
   
   
🇳🇬    ທຸງ: ໄນຈີເຣຍ
   
   
🇳🇮    ທຸງ: ນິກາຣາກົວ
   
   
🇳🇱    ທຸງ: ເນເທີແລນ
   
   
🇳🇴    ທຸງ: ນໍເວ
   
   
🇳🇵    ທຸງ: ເນປານ
   
   
🇳🇷    ທຸງ: ນາອູຣູ
   
   
🇳🇺    ທຸງ
   
   
🇳🇿    ທຸງ: ນິວຊີແລນ
   
   
🇴🇲    ທຸງ: ໂອມານ
   
   
🇵🇦    ທຸງ: ປານາມາ
   
   
🇵🇪    ທຸງ: ເປຣູ
   
   
🇵🇫    ທຸງ: ຝຣັ່ງເສດ
   
   
🇵🇬    ທຸງ: ປາປົວນິວກີນີ
   
   
🇵🇭    ທຸງ: ຟີລິບປິນ
   
   
🇵🇰    ທຸງ: ປາກິສຖານ


🇵🇱    ທຸງ: ໂປແລນ
   
   
🇵🇲    ທຸງ: ເຊນ
   
   
🇵🇳    ທຸງ: ໝູ່ເກາະ
   
   
🇵🇷    ທຸງ: ເປີໂຕຣິໂກ
   
   
🇵🇸    ທຸງ: ອານາເຂດ
   
   
🇵🇹    ທຸງ: ປອກຕຸຍການ
   
   
🇵🇼    ທຸງ: ປາລູ
   
   
🇵🇾    ທຸງ: ປາຣາກວາຍ
   
   
🇶🇦    ທຸງ: ກາຕາ
   
   
🇷🇪    ທຸງ: ຣີຢູນຽນ
   
   
🇷🇴    ທຸງ: ໂຣມາເນຍ
   
   
🇷🇸    ທຸງ: ເຊີເບຍ
   
   
🇷🇺    ທຸງ: ລັດເຊຍ
   
   
🇷🇼    ທຸງ: ປະເທດ

   
🇸🇧    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະໂຊໂລມອນ
   
   
🇸🇩    ທຸງ: ຊູດານ
   
   
🇸🇪    ທຸງ: ສວີເດນ
   
   
🇸🇬    ທຸງ: ສິງກະໂປ
   
   
🇸🇭    ທຸງ: ເຊນ
   
   
🇸🇮    ທຸງ: ສະໂລເວເນຍ
   
   
🇸🇰    ທຸງ: ສະໂລວາເກຍ
   
   
🇸🇳    ທຸງ: ເຊເນການ
   
   
🇸🇴    ທຸງ: ໂຊມາເລຍ
   
   
🇸🇸    ທຸງ: ຊູດານໃຕ້
   
   
   
🇸🇾    ທຸງ: ຊີເຣຍ   
   
   
🇹🇨    ທຸງ: ໝູ່ເກາະ
   
   
🇹🇩    ທຸງ: ຊາດ
   
   
🇹🇫    ທຸງ: ອານາເຂດພາກໃຕ້ຂອງຝຣັ່ງ
   
   
🇹🇬    ທຸງ: ໂຕໂກ
   
   
🇹🇭    ທຸງ: ໄທ
   
   
🇹🇯    ທຸງ: ທາຈິກິດສະຖານ
   
   
   
🇹🇱    ທຸງ: ຕີມໍ-ເລສເຕ
   
   
   
🇹🇳    ທຸງ: ຕູນິເຊຍ
   
   
🇹🇴    ທຸງ: ຕົງກາ
   
   
🇹🇷    ທຸງ: ຕວກກີ
   
   
🇹🇹    ທຸງ
   
   
🇹🇻    ທຸງ: ຕູວາລູ
   
   
🇹🇼    ທຸງ: ໄຕ້ຫວັນ
   
   
🇹🇿    ທຸງ: ແທນຊາເນຍ
   
   
🇺🇦    ທຸງ: ຢູເຄຣນ
   
   
🇺🇬    ທຸງ: ອູການດາ
   
   
🇺🇲    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະນອກສະຫະລັດ
   
   
🇺🇳    ທຸງ: ສະຫະປະຊາຊາດ
   
   
🇺🇸    ທຸງ: ສະ​ຫະ​ລັດ
   
   
🇺🇾    ທຸງ: ປະເທດອູຣູໄກວ
   
   
🇺🇿    ທຸງ: ປະເທດອຸສເບກິດສະຖານ
   
   
🇻🇦    ທຸງ: ເມືອງວາຕິກັນ
   
   
🇻🇨    ທຸງ: ເຊນວິນເຊັນ ແລະ ເກນາດີນ
   
   
🇻🇪    ທຸງ: ເວເນຊູເອລາ
   
   
🇻🇬    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະອັງກິດເວີຈິນ
   
   
🇻🇮    ທຸງ: ຫມູ່ເກາະເວີຈິນຂອງສະຫະລັດ
   
   
🇻🇳    ທຸງ: ຫວຽດນາມ
   
   
🇻🇺    ທຸງ: ວານູອາຕູ
   
   
🇼🇫    ທຸງ: ແລະ
   
   
🇼🇸    ທຸງ: ຊາມົວ
   
   
🇽🇰    ທຸງ: ໂກໂຊໂວ
   
   
🇾🇪    ທຸງ: ເຢເມນ
   
   
🇾🇹    ທຸງ: ມາຢອດ
   
   
🇿🇦    ທຸງ: ອາຟຣິກາໃຕ້
   
   
🇿🇲    ທຸງ: ແຊມເບຍ
   
   
🇿🇼    ທຸງ: ຊິມບັບເວ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    ທຸງ: ປະເທດອັງກິດ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    ທຸງ: ສະກັອດແລນ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ທຸງ: ວັລສHappy Learning from Sweasy26.com-team