Emoji Meaning in Marathi - Emoji List in Marathi - इमोजीचा मराठीत अर्थ - इमोजींची यादी मराठीत

😀    हसणारा चेहरा
   
   
😃    मोठ्या डोळ्यांनी हसणारा चेहरा
   
   
😄    हसऱ्या डोळ्यांनी हसणारा चेहरा
   
   
😁    हसऱ्या डोळ्यांनी तेजस्वी चेहरा
   
   
😆    हसणारा चेहरा
   
   
😅    घामाने हसणारा चेहरा
   
   
🤣    हसत जमिनीवर लोळत आहे
   
   
😂    आनंदाश्रू असलेला चेहरा
   
   
🙂    किंचित हसणारा चेहरा
   
   
🙃    उलटा चेहरा
   
   
🫠    वितळणारा चेहरा
   
   
😉    डोळे मिचकावणारा चेहरा
   
   
😊    हसतमुख डोळे असलेला हसरा चेहरा
   
   
😇    प्रभामंडलासह हसणारा चेहरा
   
  
   
🥰    हृदयासह हसणारा चेहरा
   
   
😍    हृदयाच्या डोळ्यांनी हसणारा चेहरा
   
   
🤩    तारांकित
   
   
😘    चुंबन घेणारा चेहरा
   
   
😗    चुंबन घेणारा चेहरा
   
   
☺    हसणारा चेहरा
   
   
😚    बंद डोळ्यांनी चुंबन घेणारा चेहरा
   
   
😙    हसणाऱ्या डोळ्यांनी चुंबन घेणारा चेहरा
   
   
🥲    अश्रूंनी हसणारा चेहरा
   
   
😋    चेहरा चवदार अन्न
   
   
😛    जिभेने चेहरा
   
   
😜    जिभेने डोळे मिचकावणारा चेहरा
   
   
🤪    निरागस चेहरा
   
   
😝    जिभेने डोकावणारा चेहरा
   
   
🤑    मनी-तोंड चेहरा
   
   
🤗    उघड्या हातांनी हसणारा चेहरा
   
   
🤭    तोंडावर हात ठेवून चेहरा
   
   
🫢    उघड्या डोळ्यांनी चेहरा आणि तोंडावर हात
   
   
🫣    डोकावून पाहणारा चेहरा
   
   
🤫    शांत चेहरा
   
   
🤔    विचार करणारा चेहरा
   
   
🫡    नमस्कार करणारा चेहरा
   
   
   
🤐    जिपर-तोंड चेहरा
   
   
🤨    उंच भुवया असलेला चेहरा
   
   
😐    तटस्थ चेहरा
   
   
😑    भावहीन चेहरा
   
   
😶    तोंड नसलेला चेहरा
   
   
🫥    ठिपके असलेला चेहरा
   
   
😶‍🌫️    ढगांमध्ये चेहरा
   
   
😏    हसणारा चेहरा
   
   
😒    अस्वस्थ चेहरा
   
   
🙄    डोळे फिरवणारा चेहरा
   
   
😬    मनमोहक चेहरा
   
   
😮‍💨    चेहरा श्वास सोडत आहे
   
   
🤥    पडलेला चेहरा
   
   
🫨    थरथरणारा चेहरा
   
   
😌    आराम झालेला चेहरा
   
   
😔    चिंताग्रस्त चेहरा
   
   
😪    झोपलेला चेहरा
   
   
🤤    लाळणारा चेहरा
   
   
😴    झोपलेला चेहरा
   
   
😷    मेडिकल मास्कसह चेहरा
   
   
🤒    थर्मामीटरने चेहरा
   
   
🤕    डोक्यावर पट्टी असलेला चेहरा
   
   
🤢    मळमळ झालेला चेहरा
   
   
🤮    चेहरा उलट्या होणे
   
   
🤧    शिंकणारा चेहरा
   
   
🥵    गरम चेहरा
   
   
🥶    थंड चेहरा
   
   
🥴    कोमेजलेला चेहरा
   
   
😵    ओलांडलेल्या डोळ्यांसह चेहरा
   
   
😵‍💫    सर्पिल डोळ्यांसह चेहरा
   
   
🤯    डोके विस्फोट
   
   
🤠    काउबॉय टोपी चेहरा
   
   
🥳    पार्टी करणारा चेहरा
   
   
🥸    प्रच्छन्न चेहरा
   
   
😎    सनग्लासेससह हसणारा चेहरा
   
   
🤓    मूर्ख चेहरा
   
   
🧐    monocle सह चेहरा
   
   
😕    गोंधळलेला चेहरा
   
   
🫤    कर्ण तोंड असलेला चेहरा
   
   
😟    चिंताग्रस्त चेहरा
   
   
🙁    किंचित भुसभुशीत चेहरा
   
   
☹    भुसभुशीत चेहरा
   
   
😮    उघड्या तोंडाने चेहरा
   
   
😯    शांत चेहरा
   
   
😲    आश्चर्यचकित चेहरा
   
   
😳    लाल झालेला चेहरा
   
   
🥺    विनवणी करणारा चेहरा
   
   
🥹    अश्रू रोखून धरणारा चेहरा
   
   
😦    उघड्या तोंडाने भुसभुशीत चेहरा
   
   
😧    त्रासलेला चेहरा
   
   
😨    भयभीत चेहरा
   
   
😰    घामाने भिजलेला चेहरा
   
   
😥    उदास पण समाधानी चेहरा
   
   
😢    रडणारा चेहरा
   
   
😭    मोठ्याने रडणारा चेहरा
   
   
😱    भीतीने ओरडणारा चेहरा
   
   
😖    गोंधळलेला चेहरा
   
   
😣    चिकाटी असलेला चेहरा
   
   
😞    निराश चेहरा
   
   
😓    घामाने निथळलेला चेहरा
   
   
😩    थकलेला चेहरा
   
   
😫    थकलेला चेहरा
   
   
🥱    जांभई देणारा चेहरा
   
   
   
😤    नाकातून वाफेसह चेहरा
   
   
😡    पुटपुटणारा चेहरा
   
   
😠    रागावलेला चेहरा
   
   
🤬    तोंडावर चिन्हे असलेला चेहरा
   
   
😈    शिंगांसह हसणारा चेहरा
   
   
👿    शिंगांसह रागावलेला चेहरा
   
   
💀    कवटी
   
   
☠    कवटी आणि क्रॉसबोन्स
   
   
💩    पूचा ढीग
   
   
🤡    जोकर चेहरा
   
   
👹    राक्षस
   
   
👺    गोब्लिन
   
   
👻    भूत
   
   
👽    उपरा
   
   
👾    परदेशी राक्षस
   
   
🤖    रोबोट
   
   
😺    हसणारी मांजर
   
   
😸    हसणाऱ्या डोळ्यांनी हसणारी मांजर
   
   
😹    आनंदाश्रू असलेली मांजर
   
   
😻    हृदयाच्या डोळ्यांनी हसणारी मांजर
   
   
😼    रखरखीत स्मित असलेली मांजर
   
   
😽    चुंबन घेणारी मांजर
   
   
🙀    थकलेली मांजर
   
   
😿    रडणारी मांजर
   
   
😾    मांजर
   
   
🙈    पहा-नाही-वाईट माकड
   
   
🙉    ऐकू नका-दुष्ट माकड
   
   
🙊    बोला-नाही-वाईट माकड
   
   
👋    हात हलवत
   
   
🤚    हात मागे वर उचलला
   
   
🖐    बोटांनी हात
   
   
✋    हात वर केला
   
   
🖖    व्हल्कन सलाम
   
   
🫱    उजवीकडे हात
   
   
🫲    डावीकडे हात
   
   
🫳    हात खाली करा
   
   
🫴    हात वर करा
   
   
🫷    डावीकडे हात ढकलणे
   
   
🫸    उजवीकडे हात ढकलणे
   
   
👌    ठीक आहे हात
   
   
🤌    चिमटीत बोटे
   
   
🤏    चिमटा काढणारा हात
   
   
✌    विजय हात
   
   
🤞    ओलांडलेली बोटे
   
   
🫰    तर्जनी आणि अंगठा ओलांडलेला हात
   
   
🤟    love-you हावभाव
   
   
🤘    शिंगांचे चिन्ह
   
   
🤙    मला हात म्हणा
   
   
👈    बॅकहँड निर्देशांक डावीकडे निर्देशित करतो
   
   
👉    उजवीकडे निर्देशित करणारा बॅकहँड निर्देशांक
   
   
👆    बॅकहँड निर्देशांक वर दिशेला
   
   
🖕    मधले बोट
   
   
👇    बॅकहँड इंडेक्स खाली दर्शवित आहे
   
   
☝    निर्देशांक वर दर्शवित आहे
   
   
🫵    दर्शकाकडे निर्देश करणारी अनुक्रमणिका
   
   
👍    उत्तम
   
   
👎    असमर्थन
   
   
✊    वाढलेली मुठ
   
   
👊    येणारी मूठ
   
   
🤛    डाव्या तोंडाची मुठ
   
   
🤜    उजव्या तोंडाची मुठ
   
   
👏    टाळ्या वाजवणे
   
   
🙌    हात वर करणे
   
   
🫶    हृदयाचे हात
   
   
👐    उघडे हात
   
   
🤲    तळवे एकत्र करा
   
   
🤝    हस्तांदोलन
   
   
🙏    हात जोडले
   
   
✍    लेखन हात
   
   
💅    नेल पॉलिश
   
   
🤳    सेल्फी
   
   
👶    बाळ
   
   
🧒    मूल
   
   
👦    मुलगा
   
   
👧    मुलगी
   
   
🧑    व्यक्ती
   
   
👱    व्यक्ती: गोरे केस
   
   
👨    माणूस
   
   
🧔    व्यक्ती: दाढी
   
   
🧔‍♂️    माणूस: दाढी
   
   
🧔‍♀️    स्त्री: दाढी
   
   
👨‍🦰    माणूस: लाल केस
   
   
👨‍🦱    माणूस: कुरळे केस
   
   
👨‍🦳    माणूस: पांढरे केस
   
   
👨‍🦲    माणूस: टक्कल
   
   
👩    स्त्री
   
   
👩‍🦰    स्त्री: लाल केस
   
   
🧑‍🦰    व्यक्ती: लाल केस
   
   
👩‍🦱    स्त्री: कुरळे केस
   
   
🧑‍🦱    व्यक्ती: कुरळे केस
   
   
👩‍🦳    स्त्री: पांढरे केस
   
   
🧑‍🦳    व्यक्ती: पांढरे केस
   
   
👩‍🦲    स्त्री: टक्कल
   
   
🧑‍🦲    व्यक्ती: टक्कल
   
   
👱‍♀️    स्त्री: गोरे केस
   
   
👱‍♂️    माणूस: गोरे केस
   
   
🧓    वृद्ध व्यक्ती
   
   
👴    म्हातारा माणूस
   
   
👵    वृद्ध महिला
   
   
🙍    भुसभुशीत व्यक्ती
   
   
🙍‍♂️    मनुष्य भुसभुशीत
   
   
🙍‍♀️    भुसभुशीत स्त्री
   
   
🙎    पोउटिंग करणारी व्यक्ती
   
   
🙎‍♂️    माणुस पोउटिंग
   
   
🙎‍♀️    महिला
   
   
🙅    NO हावभाव करणारी व्यक्ती
   
   
🙅‍♂️    माणूस नाही असे इशारा करत आहे
   
   
🙅‍♀️    नाही असे इशारा करणारी स्त्री
   
   
🙆    व्यक्ती ठीक आहे
   
   
🙆‍♂️    माणूस ठीक आहे
   
   
🙆‍♀️    स्त्री ठीक आहे
   
   
💁    हात टिपणारी व्यक्ती
   
   
💁‍♂️    हात टिपणारा माणूस
   
   
💁‍♀️    हात टिपणारी स्त्री
   
   
🙋    हात वर करणारी व्यक्ती
   
   
🙋‍♂️    हात वर करणारा माणूस
   
   
🙋‍♀️    महिला हात वर करते
   
   
🧏    कर्णबधिर व्यक्ती
   
   
🧏‍♂️    बहिरा माणूस
   
   
🧏‍♀️    मूकबधिर स्त्री
   
   
🙇    वाकलेली व्यक्ती
   
   
🙇‍♂️    वाकणारा माणूस
   
   
🙇‍♀️    महिला वाकणे


🤦    व्यक्ती चेहऱ्यावर हात लावणे
   
   
🤦‍♂️    चेहरा हातपाय मारणारा माणूस
   
   
🤦‍♀️    महिला चेहऱ्यावर हात लावणे
   
   
🤷    खांदे उडवणारी व्यक्ती
   
   
🤷‍♂️    माणूस खांदे उडवत आहे
   
   
🤷‍♀️    स्त्री खांदे उडवत
   
   
🧑‍⚕️    आरोग्य कर्मचारी
   
   
👨‍⚕️    पुरुष आरोग्य कर्मचारी
   
   
👩‍⚕️    महिला आरोग्य कर्मचारी
   
   
🧑‍🎓    विद्यार्थी
   
   
👨‍🎓    माणूस विद्यार्थी
   
   
👩‍🎓    महिला विद्यार्थिनी
   
   
🧑‍🏫    शिक्षक
   
   
👨‍🏫    माणूस शिक्षक
   
   
👩‍🏫    महिला शिक्षिका
   
   
🧑‍⚖️    न्यायाधीश
   
   
👨‍⚖️    माणूस न्यायाधीश
   
   
👩‍⚖️    महिला न्यायाधीश
   
   
🧑‍🌾    शेतकरी
   
   
👨‍🌾    माणूस शेतकरी
   
   
👩‍🌾    महिला शेतकरी
   
   
🧑‍🍳    कूक
   
   
👨‍🍳    माणूस स्वयंपाक
   
   
👩‍🍳    महिला स्वयंपाकी
   
   
🧑‍🔧    मेकॅनिक
   
   
👨‍🔧    माणूस मेकॅनिक
   
   
👩‍🔧    महिला मेकॅनिक
   
   
🧑‍🏭    कामगार
   
   
👨‍🏭    कारखाना कामगार
   
   
👩‍🏭    महिला कारखाना कामगार
   
   
🧑‍💼    कार्यालय कार्यकर्ता
   
   
👨‍💼    मनुष्य कार्यालय कर्मचारी
   
   
👩‍💼    महिला कार्यालयीन कर्मचारी
   
   
🧑‍🔬    शास्त्रज्ञ
   
   
👨‍🔬    माणूस वैज्ञानिक
   
   
👩‍🔬    महिला शास्त्रज्ञ
   
   
🧑‍💻    तंत्रज्ञ
   
   
👨‍💻    मनुष्य तंत्रज्ञ
   
   
👩‍💻    महिला तंत्रज्ञ
   
   
🧑‍🎤    गायक
   
   
👨‍🎤    माणूस गायक
   
   
👩‍🎤    महिला गायिका
   
   
🧑‍🎨    कलाकार
   
   
👨‍🎨    माणूस कलाकार
   
   
👩‍🎨    महिला कलाकार
   
   
🧑‍✈️    पायलट
   
   
👨‍✈️    पुरुष पायलट
   
   
👩‍✈️    महिला पायलट
   
   
🧑‍🚀    अंतराळवीर
   
   
👨‍🚀    माणूस अंतराळवीर
   
   
👩‍🚀    महिला अंतराळवीर
   
   
🧑‍🚒    अग्निशामक
   
   
👨‍🚒    मनुष्य अग्निशामक
   
   
👩‍🚒    महिला अग्निशामक
   
   
👮    पोलीस अधिकारी
   
   
👮‍♂️    पुरुष पोलीस अधिकारी
   
   
👮‍♀️    महिला पोलीस अधिकारी
   
   
🕵    गुप्तहेर
   
   
🕵️‍♂️    मनुष्य गुप्तहेर
   
   
🕵️‍♀️    महिला गुप्तहेर
   
   
💂    रक्षक
   
   
💂‍♂️    माणूस रक्षक
   
   
💂‍♀️    महिला रक्षक
   
   
🥷    निन्जा
   
   
👷    बांधकाम कामगार
   
   
👷‍♂️    माणूस बांधकाम कामगार
   
   
👷‍♀️    महिला बांधकाम कामगार
   
   
🫅    मुकुट असलेली व्यक्ती
   
   
🤴    राजकुमार
   
   
👸    राजकुमारी
   
   
👳    पगडी घातलेली व्यक्ती
   
   
👳‍♂️    पगडी घातलेला माणूस
   
   
👳‍♀️    पगडी घातलेली स्त्री
   
   
👲    कवटीची टोपी असलेली व्यक्ती
   
   
🧕    स्कार्फ असलेली स्त्री
   
   
🤵    टक्सिडोमधील व्यक्ती
   
   
🤵‍♂️    टक्सीडो मध्ये माणूस
   
   
🤵‍♀️    टक्सीडो मध्ये स्त्री
   
   
👰    बुरखा असलेली व्यक्ती
   
   
👰‍♂️    बुरखा असलेला माणूस
   
   
👰‍♀️    बुरखा असलेली स्त्री
   
   
🤰    गर्भवती स्त्री
   
   
🫃    गर्भवती माणूस
   
   
🫄    गर्भवती व्यक्ती
   
   
🤱    स्तनपान
   
   
👩‍🍼    बाळाला दूध घालणारी स्त्री
   
   
👨‍🍼    बाळाला दूध घालणारा माणूस
   
   
🧑‍🍼    बाळाला दूध पाजणारी व्यक्ती
   
   
👼    बाळ देवदूत
   
   
🎅    सांताक्लॉज
   
   
🤶    श्रीमती क्लॉज
   
   
🧑‍🎄    mx क्लॉज
   
   
🦸    सुपरहिरो
   
   
🦸‍♂️    माणूस सुपरहिरो
   
   
🦸‍♀️    महिला सुपरहिरो
   
   
🦹    सुपर खलनायक
   
   
🦹‍♂️    माणूस सुपर खलनायक
   
   
🦹‍♀️    स्त्री सुपर खलनायक
   
   
🧙    जादूगार
   
   
🧙‍♂️    मनुष्य जादूगार
   
   
🧙‍♀️    स्त्री जादूगार
   
   
🧚    परी
   
   
🧚‍♂️    माणूस परी
   
   
🧚‍♀️    स्त्री परी
   
   
🧛    व्हॅम्पायर
   
   
🧛‍♂️    मनुष्य व्हॅम्पायर
   
   
🧛‍♀️    स्त्री व्हॅम्पायर
   
   
🧜    व्यापारी
   
   
🧜‍♂️    मर्मन
   
   
🧜‍♀️    जलपरी
   
   
🧝    एल्फ
   
   
🧝‍♂️    मनुष्य योगिनी
   
   
🧝‍♀️    स्त्री एल्फ
   
   
🧞    जिन्न
   
   
🧞‍♂️    मनुष्य जिन्न
   
   
🧞‍♀️    स्त्री जीन
   
   
🧟    झोम्बी
   
   
🧟‍♂️    मनुष्य झोम्बी
   
   
🧟‍♀️    स्त्री झोम्बी
   
   
🧌    ट्रोल
   
   
💆    मालिश करणारी व्यक्ती
   
   
💆‍♂️    माणूस मालिश करत आहे
   
   
💆‍♀️    महिला मालिश करत आहे
   
   
💇    केस कापणारी व्यक्ती
   
   
💇‍♂️    मनुष्य केस कापत आहे
   
   
💇‍♀️    स्त्री केस कापत आहे
   
   
🚶    चालणारी व्यक्ती
   
   
🚶‍♂️    चालणारा माणूस
   
   
🚶‍♀️    चालणारी स्त्री
   
   
🧍    उभी असलेली व्यक्ती
   
   
🧍‍♂️    उभा असलेला माणूस
   
   
🧍‍♀️    स्त्री उभी
   
   
🧎    गुडघे टेकणारी व्यक्ती
   
   
🧎‍♂️    गुडघे टेकणारा माणूस
   
   
🧎‍♀️    गुडघे टेकणारी स्त्री
   
   
🧑‍🦯    पांढरी छडी असलेली व्यक्ती
   
   
👨‍🦯    पांढरा छडी असलेला माणूस
   
   
👩‍🦯    पांढरी छडी असलेली स्त्री
   
   
🧑‍🦼    मोटार चालवलेल्या व्हीलचेअरवरील व्यक्ती
   
   
👨‍🦼    मोटार चालवलेल्या व्हीलचेअरवर माणूस
   
   
👩‍🦼    मोटार चालवलेल्या व्हीलचेअरवर महिला
   
   
🧑‍🦽    मॅन्युअल व्हीलचेअरवरील व्यक्ती
   
   
👨‍🦽    मॅन्युअल व्हीलचेअरवर माणूस
   
   
👩‍🦽    मॅन्युअल व्हीलचेअरवर महिला
   
   
🏃    धावणारी व्यक्ती
   
   
🏃‍♂️    माणूस धावत आहे
   
   
🏃‍♀️    महिला धावत आहे
   
   
💃    नाचणारी स्त्री
   
   
🕺    माणूस नाचत आहे
   
   
🕴    सूट घालणारी व्यक्ती
   
   
👯    बनी कान असलेले लोक
   
   
👯‍♂️    बनी कान असलेले पुरुष
   
   
👯‍♀️    बनी कान असलेल्या महिला
   
   
🧖    वाफेच्या खोलीतील व्यक्ती
   
   
🧖‍♂️    वाफेच्या खोलीत माणूस
   
   
🧖‍♀️    वाफेच्या खोलीत स्त्री
   
   
🧗    चढणारी व्यक्ती
   
   
🧗‍♂️    चढणारा माणूस
   
   
🧗‍♀️    महिला चढत आहे
   
   
🤺    व्यक्ती कुंपण घालणे
   
   
🏇    घोड्यांची शर्यत
   
   
⛷    स्कीअर
   
   
🏂    स्नोबोर्डर
   
   
🏌    गोल्फ खेळणारी व्यक्ती
   
   
🏌️‍♂️    माणूस गोल्फिंग
   
   
🏌️‍♀️    महिला गोल्फिंग
   
   
🏄    सर्फिंग करणारी व्यक्ती
   
   
🏄‍♂️    माणूस सर्फिंग
   
   
🏄‍♀️    महिला सर्फिंग
   
   
🚣    बोट रोइंग करणारी व्यक्ती
   
   
🚣‍♂️    बोट रोइंग करणारा माणूस
   
   
🚣‍♀️    बोट रोइंग करणारी महिला
   
   
🏊    पोहणारी व्यक्ती
   
   
🏊‍♂️    पोहणारा माणूस
   
   
🏊‍♀️    पोहणारी स्त्री
   
   
⛹    बॉल उसळणारी व्यक्ती
   
   
⛹️‍♂️    माणूस उसळणारा चेंडू
   
   
⛹️‍♀️    महिला उसळणारा चेंडू
   
   
🏋    वजन उचलणारी व्यक्ती
   
   
🏋️‍♂️    वजन उचलणारा माणूस
   
   
🏋️‍♀️    वजन उचलणारी स्त्री
   
   
🚴    सायकल चालवणारी व्यक्ती
   
   
🚴‍♂️    माणूस सायकल चालवतो
   
   
🚴‍♀️    बाइक चालवणारी महिला
   
   
🚵    माउंटन बाइकिंग करणारी व्यक्ती
   
   
🚵‍♂️    माउंटन बाइकिंग करणारा माणूस
   
   
🚵‍♀️    महिला माउंटन बाइकिंग
   
   
🤸    व्यक्ती कार्टव्हीलिंग
   
   
🤸‍♂️    माणूस कार्टव्हीलिंग
   
   
🤸‍♀️    महिला कार्टव्हीलिंग
   
   
🤼    लोक कुस्ती खेळतात
   
   
🤼‍♂️    पुरुष कुस्ती
   
   
🤼‍♀️    महिला कुस्ती
   
   
🤽    वॉटर पोलो खेळणारी व्यक्ती
   
   
🤽‍♂️    वॉटर पोलो खेळणारा माणूस
   
   
🤽‍♀️    महिला वॉटर पोलो खेळत आहे
   
   
🤾    हँडबॉल खेळणारी व्यक्ती
   
   
🤾‍♂️    हँडबॉल खेळणारा माणूस
   
   
🤾‍♀️    महिला हँडबॉल खेळत आहे
   
   
🤹    जुगलबंदी करणारी व्यक्ती
   
   
🤹‍♂️    हातमिळवणी करणारा माणूस
   
   
🤹‍♀️    हातमिळवणी करणारी स्त्री
   
   
🧘    कमळ स्थितीत असलेली व्यक्ती
   
   
🧘‍♂️    कमळ स्थितीत मनुष्य
   
   
🧘‍♀️    कमळ स्थितीत स्त्री
   
   
🛀    आंघोळ करणारी व्यक्ती
   
   
🛌    अंथरुणावर पडलेली व्यक्ती
   
   
🧑‍🤝‍🧑    हात धरणारे लोक
   
   
👭    महिला हात धरून
   
   
👫    स्त्री आणि पुरुष हात धरून
   
   
👬    हात धरणारे पुरुष
   
   
💏    चुंबन
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    चुंबन: स्त्री, पुरुष
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    चुंबन: माणूस, माणूस
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    चुंबन: स्त्री, स्त्री
   
   
💑    हृदयासह जोडपे
   
   
👩‍❤️‍👨    हृदय असलेले जोडपे: स्त्री, पुरुष
   
   
👨‍❤️‍👨    हृदय असलेले जोडपे: माणूस, माणूस


👩‍❤️‍👩    हृदय असलेले जोडपे: स्त्री, स्त्री
   
   
👪    कुटुंब
   
   
👨‍👩‍👦    कुटुंब: पुरुष, स्त्री, मुलगा
   
   
👨‍👩‍👧    कुटुंब: पुरुष, स्त्री, मुलगी
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    कुटुंब: पुरुष, स्त्री, मुलगी, मुलगा
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    कुटुंब: पुरुष, स्त्री, मुलगा, मुलगा
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    कुटुंब: पुरुष, स्त्री, मुलगी, मुलगी
   
   
👨‍👨‍👦    कुटुंब: माणूस, माणूस, मुलगा
   
   
👨‍👨‍👧    कुटुंब: माणूस, माणूस, मुलगी
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    कुटुंब: माणूस, माणूस, मुलगी, मुलगा
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    कुटुंब: माणूस, माणूस, मुलगा, मुलगा
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    कुटुंब: माणूस, माणूस, मुलगी, मुलगी
   
   
👩‍👩‍👦    कुटुंब: स्त्री, स्त्री, मुलगा
   
   
👩‍👩‍👧    कुटुंब: स्त्री, स्त्री, मुलगी
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    कुटुंब: स्त्री, स्त्री, मुलगी, मुलगा
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    कुटुंब: स्त्री, स्त्री, मुलगा, मुलगा
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    कुटुंब: स्त्री, स्त्री, मुलगी, मुलगी
   
   
👨‍👦    कुटुंब: माणूस, मुलगा
   
   
👨‍👦‍👦    कुटुंब: माणूस, मुलगा, मुलगा
   
   
👨‍👧    कुटुंब: माणूस, मुलगी
   
   
👨‍👧‍👦    कुटुंब: माणूस, मुलगी, मुलगा
   
   
👨‍👧‍👧    कुटुंब: माणूस, मुलगी, मुलगी
   
   
👩‍👦    कुटुंब: स्त्री, मुलगा
   
   
👩‍👦‍👦    कुटुंब: स्त्री, मुलगा, मुलगा
   
   
👩‍👧    कुटुंब: स्त्री, मुलगी
   
   
👩‍👧‍👦    कुटुंब: स्त्री, मुलगी, मुलगा
   
   
👩‍👧‍👧    कुटुंब: स्त्री, मुलगी, मुलगी
   
   
🗣    बोलत डोके
   
   
👤    सिल्हूट मध्ये दिवाळे
   
   
👥    सिल्हूट मध्ये busts
   
   
🫂    लोक मिठी मारतात
   
   
👣    पाऊलखुणा
   
   
💪    फ्लेक्स केलेले बायसेप्स
   
   
🦾    यांत्रिक हात
   
   
🦿    यांत्रिक पाय
   
   
🦵    पाय
   
   
🦶    पाऊल
   
   
👂    कान
   
   
🦻    श्रवणयंत्रासह कान
   
   
👃    नाक
   
   
🧠    मेंदू
   
   
🫀    शारीरिक हृदय
   
   
🫁    फुफ्फुसे
   
   
🦷    दात
   
   
🦴    हाड
   
   
👀    डोळे
   
   
👁    डोळा
   
   
👅    जीभ
   
   
👄    तोंड
   
   
🫦    ओठ चावणे
   
   
🦰    लाल केस
   
   
🦱    कुरळे केस
   
   
🦳    पांढरे केस
   
   
🦲    टक्कल
   
   
🏻    हलका त्वचा टोन
   
   
🏼    मध्यम-हलका त्वचा टोन
   
   
🏽    मध्यम त्वचा टोन
   
   
🏾    मध्यम-गडद त्वचा टोन
   
   
🏿    गडद त्वचा टोन
   
   
💋    चुंबन चिन्ह
   
   
💌    प्रेमपत्र
   
   
💘    बाण सह हृदय
   
   
💝    रिबनसह हृदय
   
   
💖    चमकणारे हृदय
   
   
💗    वाढणारे हृदय
   
   
💓    धडधडणारे हृदय
   
   
💞    फिरणारी हृदये
   
   
💕    दोन हृदये
   
   
💟    हृदय सजावट
   
   
❣    हृदय उद्गार
   
   
💔    तुटलेले ह्रदय
   
   
❤️‍🔥    आग हृदय
   
   
❤️‍🩹    हृदय सुधारणे
   
   
❤    लाल हृदय
   
   
🩷    गुलाबी हृदय
   
   
🧡    नारिंगी हृदय
   
   
💛    पिवळे हृदय
   
   
💚    हिरवे हृदय
   
   
💙    निळे हृदय
   
   
🩵    हलके निळे हृदय
   
   
💜    जांभळा हृदय
   
   
🤎    तपकिरी हृदय
   
   
🖤    काळे हृदय
   
   
🩶    राखाडी हृदय
   
   
🤍    पांढरे हृदय
   

ह्रदये

   
💯    शंभर गुण
   
   
💢    रागाचे प्रतीक
   
   
💥    टक्कर
   
   
💫    चक्कर येणे
   
   
💦    घामाचे थेंब
   
   
💨    दूर धडपडत आहे
   
   
🕳    छिद्र
   
   
💣    बॉम्ब
   
   
💬    भाषण फुगा
   
   
👁️‍🗨️    स्पीच बबल मध्ये डोळा
   
   
🗨    डावा स्पीच बबल
   
   
🗯    योग्य रागाचा बबल
   
   
💭    विचार फुगा
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    माकड चेहरा
   
   
🐒    माकड
   
   
🦍    गोरिल्ला
   
   
🦧    orangutan
   
   
🐶    कुत्र्याचा चेहरा
   
   
🐕    कुत्रा
   
   
🦮    मार्गदर्शक कुत्रा
   
   
🐕‍🦺    सेवा कुत्रा
   
   
🐩    पूडल
   
   
🐺    लांडगा
   
   
🦊    कोल्हा
   
   
🦝    रॅकून
   
   
🐱    मांजरीचा चेहरा
   
   
🐈    मांजर
   
   
🐈‍⬛    काळी मांजर
   
   
🦁    सिंह
   
   
🐯    वाघाचा चेहरा
   
   
🐅    वाघ
   
   
🐆    बिबट्या
   
   
🐴    घोड्याचा चेहरा
   
   
🫎    मूस
   
   
🫏    गाढव
   
   
🐎    घोडा
   
   
🦄    युनिकॉर्न
   
   
🦓    झेब्रा
   
   
🦌    हरीण
   
   
🦬    बायसन
   
   
🐮    गायीचा चेहरा
   
   
🐂    बैल
   
   
🐃    पाण्याची म्हैस
   
   
🐄    गाय
   
   
🐷    डुक्कर चेहरा
   
   
🐖    डुक्कर
   
   
🐗    डुक्कर
   
   
🐽    डुकराचे नाक
   
   
🐏    रॅम
   
   
🐑    भेळ
   
   
🐐    शेळी
   
   
🐪    उंट
   
   
🐫    दोन कुबड उंट
   
   
🦙    लामा
   
   
🦒    जिराफ
   
   
🐘    हत्ती
   
   
🦣    विशाल
   
   
🦏    गेंडा
   
   
🦛    हिप्पोपोटॅमस
   
   
🐭    उंदराचा चेहरा
   
   
🐁    उंदीर
   
   
🐀    उंदीर
   
   
🐹    हॅमस्टर
   
   
🐰    ससा चेहरा
   
   
🐇    ससा
   
   
🐿    चिपमंक
   
   
🦫    बीव्हर
   
   
🦔    हेज हॉग
   
   
🦇    वटवाघूळ
   
   
🐻    अस्वल
   
   
🐻‍❄️    ध्रुवीय अस्वल
   
   
🐨    कोआला
   
   
🐼    पांडा
   
   
🦥    आळशी
   
   
🦦    ओटर
   
   
🦨    स्कंक
   
   
🦘    कांगारू
   
   
🦡    बॅजर
   
   
🐾    पंजाचे ठसे
   
   
🦃    टर्की
   
   
🐔    चिकन
   
   
🐓    कोंबडा
   
   
🐣    उबवलेली पिल्ले
   
   
🐤    पिल्लू
   
   
🐥    समोर दिसणारे पिल्लू
   
   
🐦    पक्षी
   
   
🐧    पेंग्विन
   
   
🕊    पारवा
   
   
🦅    गरुड
   
   
🦆    बदक
   
   
🦢    हंस
   
   
🦉    घुबड
   
   
🦤    डोडो
   
   
🪶    पंख
   
   
🦩    फ्लेमिंगो
   
   
🦚    मोर
   
   
🦜    पोपट
   
   
🪽    पंख
   
   
🐦‍⬛    काळा पक्षी
   
   
🪿    हंस
   
   
🐸    बेडूक
   
     
🐊    मगर
   
   
🐢    कासव
   
   
🦎    सरडा
   
   
🐍    साप
   
   
🐲    ड्रॅगन चेहरा
   
   
🐉    ड्रॅगन
   
   
🦕    sauropod
   
   
🐳    spouting व्हेल
   
   
🐋    देवमासा
   
   
🐬    डॉल्फिन
   
   
🦭    शिक्का
   
   
🐟    मासे
   
   
🐠    उष्णकटिबंधीय मासे
   
   
🐡    ब्लोफिश
   
   
🦈    शार्क
   
   
🐙    आठ पायांचा सागरी प्राणी
   
   
🐚    सर्पिल शेल
   
   
🪸    कोरल
   
   
🪼    जेलीफिश
   
   
🐌    गोगलगाय
   
   
🦋    फुलपाखरू
   
   
🐛    किडा
   
   
🐜    मुंगी
   
   
🐝    मधमाशी
   
   
🪲    बीटल
   
   
🐞    लेडी बीटल
   
   
🦗    क्रिकेट
   
   
🪳    झुरळ
   
   
🕷    कोळी
   
   
🕸    कोळ्याचे जाळे
   
   
🦂    विंचू
   
   
🦟    डास
   
   
🪰    उडणे
   
   
🪱    जंत
   
   
🦠    सूक्ष्मजीव
   
   
💐    पुष्पगुच्छ
   
   
🌸    चेरी बहर
   
   
💮    पांढरे फूल
   
   
🪷    कमळ
   
   
🏵    रोझेट
   
   
🌹    गुलाब
   
   
🥀    कोमेजलेले फूल
   
   
🌺    हिबिस्कस
   
   
🌻    सूर्यफूल
   
   
🌼    बहर
   
   
🌷    ट्यूलिप
   
   
🪻    हायसिंथ
   
   
🌱    बीपासून नुकतेच तयार झालेले रोप
   
   
🪴    कुंडीतील वनस्पती
   
   
🌲    सदाहरित झाड
   
   
🌳    पानझडी झाड
   
   
🌴    पाम चे झाड
   
   
🌵    निवडुंग
   
   
🌾    तांदुळाची पोळी
   
   
🌿    औषधी वनस्पती
   
   
☘    शेमरॉक
   
   
🍀    चार लीफ क्लोव्हर
   
   
🍁    मॅपल पान
   
   
🍂    पडलेले पान
   
   
🍃    वाऱ्यात फडफडणारी पाने
   
   
🪹    रिकामे घरटे
   
   
🪺    अंडी सह घरटे
   
   
🍇    द्राक्षे
   
   
🍈    खरबूज
   
   
🍉    टरबूज
   
   
🍊    टेंजेरिन
   
   
🍋    लिंबू
   
   
🍌    केळी
   
   
🍍    अननस
   
   
🥭    आंबा
   
   
🍎    लाल सफरचंद
   
   
🍏    हिरवे सफरचंद
   
   
🍐    नाशपाती
   
   
🍑    पीच
   
   
🍒    चेरी
   
   
🍓    स्ट्रॉबेरी
   
   
🫐    ब्लूबेरी
   
   
🥝    किवी फळ
   
   
🍅    टोमॅटो
   
   
🫒    ऑलिव्ह
   
   
🥥    नारळ
   
   
🥑    avocado
   
   
🍆    वांगं
   
   
🥔    बटाटा
   
   
🥕    गाजर
   
   
🌽    कणसाचे कान
   
   
🌶    गरम मिरची
   
   
🫑    भोपळी मिरची
   
   
🥒    काकडी
   
   
🥬    पानेदार हिरवे
   
   
🥦    ब्रोकोली
   
   
🧄    लसूण
   
   
🧅    कांदा
   
   
🍄    मशरूम
   
   
🥜    शेंगदाणे
   
   
🫘    सोयाबीनचे
   
   
🌰    चेस्टनट
   
   
🫚    आले
   
   
🫛    वाटाणा शेंगा
   
   
🍞    ब्रेड
   
   
🥐    croissant
   
   
🥖    बॅगेट ब्रेड
   
   
🫓    फ्लॅटब्रेड
   
   
🥨    प्रेटझेल
   
   
🥯    बॅगेल
   
   
🥞    पॅनकेक्स
   
   
🧇    वायफळ बडबड
   
   
🧀    चीज पाचर घालून घट्ट बसवणे
   
   
🍖    हाडांवर मांस
   
   
🍗    पोल्ट्री पाय
   
   
🥩    मांस कापून
   
   
🥓    खारवून वाळवलेले डुकराचे मांस
   
   
🍔    हॅम्बर्गर
   
   
🍟    फ्रेंच फ्राईज
   
   
🍕    पिझ्झा


🌭    हॉट डॉग
   
   
🥪    सँडविच
   
   
🌮    टॅको
   
   
🌯    बुरिटो
   
   
🫔    tamale
   
   
🥙    चोंदलेले फ्लॅटब्रेड
   
   
🧆    फॅलाफेल
   
   
🥚    अंडी
   
   
🍳    स्वयंपाक
   
   
🥘    अन्नाचे उथळ पॅन
   
   
🍲    अन्नाचे भांडे
   
   
🫕    fondue
   
   
🥣    चमच्याने वाडगा
   
   
🥗    हिरवे कोशिंबीर
   
   
🍿    पॉपकॉर्न
   
   
🧈    लोणी
   
   
🧂    मीठ
   
   
🥫    डब्बा बंद खाद्यपदार्थ
   
   
🍱    बेंटो बॉक्स
   
   
🍘    तांदूळ क्रॅकर
   
   
🍙    भाताचा गोळा
   
   
🍚    शिजवलेला भात
   
   
🍛    करी भात
   
   
🍜    वाफाळणारा वाडगा
   
   
🍝    स्पॅगेटी
   
   
🍠    भाजलेले रताळे
   
   
🍢    ओडेन
   
   
🍣    सुशी
   
   
🍤    तळलेले कोळंबी मासा
   
   
🍥    फिरणे सह मासे केक
   
   
🥮    चंद्र केक
   
   
🍡    डांगो
   
   
🥟    डंपलिंग
   
   
🥠    भाग्य कुकी
   
   
🥡    टेकआउट बॉक्स
   
   
🦀    खेकडा
   
   
🦞    लॉबस्टर
   
   
🦐    कोळंबी
   
   
🦑    स्क्विड
   
   
🦪    ऑयस्टर
   
   
🍦    मऊ आइस्क्रीम
   
   
🍧    खिसलेले बर्फ
   
   
🍨    आईसक्रीम
   
   
🍩    डोनट
   
   
🍪    कुकी
   
   
🎂    वाढदिवसाचा केक
   
   
🍰    शॉर्टकेक
   
   
🧁    कपकेक
   
   
🥧    पाई
   
   
🍫    चॉकलेट बार
   
   
🍬    कँडी
   
   
🍭    लॉलीपॉप
   
   
🍮    कस्टर्ड
   
   
🍯    मधाची बरणी
   
   
🍼    बाळाची बाटली
   
   
🥛    दुधाचा ग्लास
   
   
☕    गरम पेय
   
   
🫖    चहाची भांडी
   
   
🍵    हँडलशिवाय चहाचा कप
   
   
🍶    निमित्त
   
   
🍾    पॉपिंग कॉर्क असलेली बाटली
   
   
🍷    दारूचा प्याला
   
   
🍸    कॉकटेल ग्लास
   
   
🍹    उष्णकटिबंधीय पेय
   
   
🍺    बिअर मग
   
   
🍻    क्लिंकिंग बिअर मग
   
   
🥂    क्लिंकिंग चष्मा
   
   
🥃    टंबलर ग्लास
   
   
🫗    द्रव ओतणे
   
   
🥤    पेंढा सह कप
   
   
🧋    फेसाळलेला चहा
   
   
🧃    पेय बॉक्स
   
   
🧉    सोबती
   
   
🧊    बर्फ
   
   
🥢    चॉपस्टिक्स
   
   
🍽    प्लेटसह काटा आणि चाकू
   
   
🍴    काटा आणि चाकू
   
   
🥄    चमचा
   
   
🔪    स्वयंपाकघर चाकू
   
   
🫙    जर
   
   
🏺    amphora
   
   
🌍    युरोप-आफ्रिका दाखवणारे जग
   
   
🌎    अमेरिका दाखवणारे ग्लोब
   
   
🌏    आशिया-ऑस्ट्रेलिया दर्शविणारा ग्लोब
   
   
🌐    मेरिडियनसह जग
   
   
🗺    जगाचा नकाशा
   
   
🗾    जपानचा नकाशा
   
   
🧭    होकायंत्र
   
   
🏔    बर्फाच्छादित पर्वत
   
   
⛰    डोंगर
   
   
🌋    ज्वालामुखी
   
   
🗻    माऊंट फुजी
   
   
🏕    कॅम्पिंग
   
   
🏖    छत्री सह समुद्रकिनारा
   
   
🏜    वाळवंट
   
   
🏝    वाळवंट बेट
   
   
🏞    राष्ट्रीय उद्यान
   
   
🏟    स्टेडियम
   
   
🏛    शास्त्रीय इमारत
   
   
🏗    बांधकाम
   
   
🧱    वीट
   
   
🪨    खडक
   
   
🪵    लाकूड
   
   
🛖    झोपडी
   
   
🏘    घरे
   
   
🏚    निराधार घर
   
   
🏠    घर
   
   
🏡    बागेसह घर
   
   
🏢    कार्यालय इमारत
   
   
🏣    जपानी पोस्ट ऑफिस
   
   
🏤    पोस्ट ऑफिस
   
   
🏥    रुग्णालय
   
   
🏦    बँक
   
   
🏨    हॉटेल
   
   
🏩    प्रेम हॉटेल
   
   
🏪    सुविधा स्टोअर
   
   
🏫    शाळा
   
   
🏬    विभाग स्टोअर
   
   
🏭    कारखाना
   
   
🏯    जपानी किल्ला
   
   
🏰    किल्ला
   
   
💒    लग्न
   
   
🗼    टोकियो टॉवर
   
   
🗽    स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी
   
   
⛪    चर्च
   
   
🕌    मशीद
   
   
🛕    हिंदू मंदिर
   
   
🕍    सभास्थान
   
   
⛩    शिंटो मंदिर
   
   
🕋    काबा
   
   
⛲    कारंजे
   
   
⛺    तंबू
   
   
🌁    धुके
   
   
🌃    ताऱ्यांसह रात्र
   
   
🏙    सिटीस्केप
   
   
🌄    पर्वतांवर सूर्योदय
   
   
🌅    सूर्योदय
   
   
🌆    संध्याकाळच्या वेळी शहराचे दृश्य
   
   
🌇    सूर्यास्त
   
   
🌉    रात्री पूल
   
   
♨    गरम पाण्याचे झरे
   
   
🎠    कॅरोसेल घोडा
   
   
🛝    खेळाच्या मैदानाची स्लाइड
   
   
🎡    आकाश पाळणा
   
   
🎢    रोलर कोस्टर
   
   
💈    नाई खांब
   
   
🎪    सर्कस तंबू
   
   
🚂    लोकोमोटिव्ह
   
   
🚃    रेल्वे गाडी
   
   
🚄    अति वेगवान रेल्वे
   
   
🚅    बुलेट ट्रेन
   
   
🚆    ट्रेन
   
   
🚇    मेट्रो
   
   
🚈    हलकी रेल्वे
   
   
🚉    स्टेशन
   
   
🚊    ट्राम
   
   
🚝    मोनोरेल
   
   
🚞    माउंटन रेल्वे
   
   
🚋    ट्राम कार
   
   
🚌    बस
   
   
🚍    येणारी बस
   
   
🚎    ट्रॉलीबस
   
   
🚐    मिनीबस
   
   
🚑    रुग्णवाहिका
   
   
🚒    अग्निशामक
   
   
🚓    पोलीस वाहन
   
   
🚔    येणारी पोलिस गाडी
   
   
🚕    टॅक्सी
   
   
🚖    येणारी टॅक्सी
   
   
🚗    ऑटोमोबाईल
   
   
🚘    येणारी ऑटोमोबाईल
   
   
🚙    स्पोर्ट युटिलिटी वाहन
   
   
🛻    सामान नेणारी गाडी
   
   
🚚    वितरण ट्रक
   
   
🚛    स्पष्ट लॉरी
   
   
🚜    ट्रॅक्टर
   
   
🏎    रेसिंग कार
   
   
🏍    मोटारसायकल
   
   
🛵    मोटर स्कूटर
   
   
🦽    मॅन्युअल व्हीलचेअर
   
   
🦼    मोटार चालवलेली व्हीलचेअर
   
   
🛺    ऑटो रिक्षा
   
   
🚲    सायकल
   
   
🛴    किक स्कूटर
   
   
🛹    स्केटबोर्ड
   
   
🛼    रोलर स्केट
   
   
🚏    बस स्थानक
   
   
🛣    मोटरवे
   
   
🛤    रेल्वे ट्रॅक
   
   
🛢    तेल ड्रम
   
   
⛽    इंधन पंप
   
   
🛞    चाक
   
   
🚨    पोलिस कारचा दिवा
   
   
🚥    क्षैतिज रहदारी प्रकाश
   
   
🚦    उभ्या रहदारी प्रकाश
   
   
🛑    थांबा चिन्ह
   
   
🚧    बांधकाम
   
   
⚓    अँकर
   
   
🛟    रिंग बोय
   
   
⛵    सेलबोट
   
   
🛶    डोंगी
   
   
🚤    स्पीडबोट
   
   
🛳    प्रवासी जहाज
   
   
⛴    फेरी
   
   
🛥    मोटर बोट
   
   
🚢    जहाज
   
   
✈    विमान
   
   
🛩    लहान विमान
   
   
🛫    विमान निर्गमन
   
   
🛬    विमान आगमन
   
   
🪂    पॅराशूट
   
   
💺    आसन
   
   
🚁    हेलिकॉप्टर
   
   
🚟    निलंबन रेल्वे
   
   
🚠    माउंटन केबलवे
   
   
🚡    हवाई ट्रामवे
   
   
🛰    उपग्रह
   
   
🚀    रॉकेट
   
   
🛸    उडती तबकडी
   
   
🛎    बेलहॉप बेल
   
   
🧳    सामान
   
   
🚪    दार
   
   
🛗    लिफ्ट
   
   
🪞    आरसा
   
   
🪟    खिडकी
   
   
🛏    पलंग
   
   
🛋    पलंग आणि दिवा
   
   
🪑    खुर्ची
   
   
🚽    शौचालय
   
   
🪠    प्लंगर
   
   
🚿    शॉवर
   
   
🛁    बाथटब
   
   
🪤    उंदीर सापळा
   
   
🪒    वस्तरा
   
   
🧴    लोशन बाटली
   
   
🧷    सुरक्षा पिन
   
   
🧹    झाडू
   
   
🧺    टोपली
   
   
🧻    कागदाचा रोल
   
   
🪣    बादली
   
   
🧼    साबण
   
   
🫧    बुडबुडे
   
   
🪥    दात घासण्याचा ब्रश
   
   
🧽    स्पंज
   
   
🧯    अग्नीरोधक
   
   
🛒    खरेदी कार्ट
   
   
⌛    घंटागाडी पूर्ण केली
   
   
⏳    घंटागाडी पूर्ण केली नाही
   
   
⌚    घड्याळ
   
   
⏰    गजराचे घड्याळ
   
   
⏱    स्टॉपवॉच
   
   
⏲    टाइमर घड्याळ
   
   
🕰    mantelpiece घड्याळ
   
   
🕛    बारा वाजले
   
   
🕧    बारा-तीस
   
   
🕐    एक वाजता
   
   
🕜    एक तीस
   
   
🕑    दोन वाजले
   
   
🕝    दोन-तीस
   
   
🕒    तीन वाजले
   
   
🕞    तीन तीस
   
   
🕓    चार वाजले
   
   
🕟    चार-तीस
   
   
🕔    पाच वाजता
   
   
🕠    पाच-तीस
   
   
🕕    सहा वाजता
   
   
🕡    साडेसहा
   
   
🕖    सात वाजता
   
   
🕢    सात-तीस
   
   
🕗    आठ वाजले
   
   
🕣    साडे आठ
   
   
🕘    नऊ वाजले
   
   
🕤    नऊ-तीस
   
   
🕙    दहा वाजले
   
   
🕥    दहा-तीस
   
   
🕚    अकरा वाजले
   
   
🕦    साडे अकरा
   
   
🌑    नवीन चंद्र
   
   
🌒    वॅक्सिंग चंद्रकोर चंद्र
   
   
🌓    पहिल्या तिमाहीचा चंद्र
   
   
🌔    वॅक्सिंग गिबस चंद्र
   
   
🌕    पौर्णिमा
   
   
🌖    क्षीण होणारा गिबस चंद्र
   
   
🌗    शेवटच्या तिमाहीचा चंद्र
   
   
🌘    क्षीण होत जाणारा चंद्रकोर
   
   
🌙    चंद्रकोर
   
   
🌚    नवीन चंद्राचा चेहरा
   
   
🌛    पहिल्या तिमाहीतील चंद्राचा चेहरा
   
   
🌜    शेवटच्या तिमाहीतील चंद्राचा चेहरा
   
   
🌡    थर्मामीटर
   
   
☀    सूर्य


🌝    पूर्ण चंद्राचा चेहरा
   
   
🌞    चेहरा सह सूर्य
   
   
🪐    रिंग्ड ग्रह
   
   
⭐    तारा
   
   
🌟    चमकणारा तारा
   
   
🌠    उल्का
   
   
🌌    आकाशगंगा
   
   
☁    ढग
   
   
⛅    ढगामागे सूर्य
   
   
⛈    विजा आणि पावसासह ढग
   
   
🌤    लहान ढगामागे सूर्य
   
   
🌥    मोठ्या ढगामागे सूर्य
   
   
🌦    पावसाच्या ढगामागे सूर्य
   
   
🌧    पावसासह ढग
   
   
🌨    बर्फासह ढग
   
   
🌩    विजेसह ढग
   
   
🌪    चक्रीवादळ
   
   
🌫    धुके
   
   
🌬    वाऱ्याचा चेहरा
   
   
🌀    चक्रीवादळ
   
   
🌈    इंद्रधनुष्य
   
   
🌂    बंद छत्री
   
   
☂    छत्री
   
   
☔    पावसाच्या थेंबांसह छत्री
   
   
⛱    जमिनीवर छत्री
   
   
⚡    उच्च विद्युत दाब
   
   
❄    स्नोफ्लेक
   
   
☃    स्नोमॅन
   
   
⛄    बर्फाशिवाय स्नोमॅन
   
   
☄    धूमकेतू
   
   
🔥    आग
   
   
💧    थेंब
   
   
🌊    पाण्याची लाट
   
   
🎃    जॅक-ओ-कंदील
   
   
🎄    ख्रिसमस ट्री
   
   
🎆    फटाके
   
   
🎇    स्पार्कलर
   
   
🧨    फटाके
   
   
✨    चमकणे
   
   
🎈    फुगा
   
   
🎉    पार्टी पॉपर
   
   
🎊    कॉन्फेटी बॉल
   
   
🎋    तानाबाटाचे झाड
   
   
🎍    पाइन सजावट
   
   
🎎    जपानी बाहुल्या
   
   
🎏    कार्प स्ट्रीमर
   
   
🎐    विंड चाइम
   
   
🎑    चंद्र दर्शन सोहळा
   
   
🧧    लाल लिफाफा
   
   
🎀    रिबन
   
   
🎁    गुंडाळलेली भेट
   
   
🎗    रिमाइंडर रिबन
   
   
🎟    प्रवेश तिकिटे
   
   
🎫    तिकीट
   
   
🎖    लष्करी पदक
   
   
🏆    ट्रॉफी
   
   
🏅    क्रीडा पदक
   
   
🥇    प्रथम क्रमांकाचे पदक
   
   
🥈    द्वितीय क्रमांकाचे पदक
   
   
🥉    3रे स्थान पदक
   
   
⚽    सॉकर बॉल
   
   
⚾    बेसबॉल
   
   
🥎    सॉफ्टबॉल
   
   
🏀    बास्केटबॉल
   
   
🏐    व्हॉलीबॉल
   
   
🏈    अमेरिकन फुटबॉल
   
   
🏉    रग्बी फुटबॉल
   
   
🎾    टेनिस
   
   
🥏    फ्लाइंग डिस्क
   
   
🎳    गोलंदाजी
   
   
🏏    क्रिकेट खेळ
   
   
🏑    मैदानी हॉकी
   
   
🏒    आइस हॉकी
   
   
🥍    लॅक्रॉस
   
   
🏓    पिंग पाँग
   
   
🏸    बॅडमिंटन
   
   
🥊    बॉक्सिंग हातमोजा
   
   
🥋    मार्शल आर्ट गणवेश
   
   
🥅    ध्येय निव्वळ
   
   
⛳    भोक मध्ये ध्वज
   
   
⛸    बर्फ स्केट
   
   
🎣    मासेमारी खांब
   
   
🤿    डायव्हिंग मास्क
   
   
🎽    धावणारा शर्ट
   
   
🎿    स्की
   
   
🛷    स्लेज
   
   
🥌    कर्लिंग दगड
   
   
🎯    बुलसी
   
   
🪀    यो-यो
   
   
🪁    पतंग
   
   
🎱    पूल 8 चेंडू
   
   
🔮    क्रिस्टल बॉल
   
   
🪄    जादूची कांडी
   
   
🧿    नजर ताबीज
   
   
🪬    हम्सा
   
   
🎮    व्हिडिओ गेम
   
   
🕹    जॉयस्टिक
   
   
🎰    स्लॉट मशीन
   
   
🎲    खेळ मरणे
   
   
🧩    कोडे तुकडा
   
   
🧸    टेडी अस्वल
   
   
🪅    पिनाटा
   
   
🪩    मिरर बॉल
   
   
🪆    घरटी बाहुल्या
   
   
♠    कुदळ सूट
   
   
♥    हार्ट सूट
   
   
♦    डायमंड सूट
   
   
♣    क्लब सूट
   
   
♟    बुद्धिबळ मोहरा
   
   
🃏    जोकर
   
   
🀄    महजोंग लाल ड्रॅगन
   
   
🎴    फ्लॉवर पत्ते खेळणे
   
   
🎭    परफॉर्मिंग आर्ट्स
   
   
🖼    फ्रेम केलेले चित्र
   
   
🎨    कलाकार पॅलेट
   
   
🧵    धागा
   
   
🪡    शिवणकामाची सुई
   
   
🧶    सूत
   
   
🪢    गाठ
   
   
👓    चष्मा
   
   
🕶    सनग्लासेस
   
   
🥽    गॉगल
   
   
🥼    प्रयोगशाळा कोट
   
   
🦺    सुरक्षा बनियान
   
   
👔    नेकटाई
   
   
👕    टी-शर्ट
   
   
👖    जीन्स
   
   
🧣    स्कार्फ
   
   
🧤    हातमोजा
   
   
🧥    कोट
   
   
🧦    मोजे
   
   
👗    ड्रेस
   
   
👘    किमोनो
   
   
🥻    साडी
   
   
🩱    एक तुकडा स्विमिंग सूट
   
   
🩲    संक्षिप्त
   
   
🩳    शॉर्ट्स
   
   
👙    बिकिनी
   
   
👚    स्त्रीचे कपडे
   
   
🪭    दुमडलेला हात पंखा
   
   
👛    पर्स
   
   
👜    हँडबॅग
   
   
👝    क्लच बॅग
   
   
🛍    खरेदी पिशव्या
   
   
🎒    बॅकपॅक
   
   
🩴    चप्पल
   
   
👞    माणसाचे बूट
   
   
👟    धावणारा शू
   
   
🥾    हायकिंग बूट
   
   
🥿    सपाट बूट
   
   
👠    उंच टाचांचा जोडा
   
   
👡    स्त्रीची चप्पल
   
   
🩰    बॅले शूज
   
   
👢    स्त्रीचे बूट
   
   
🪮    केस निवडणे
   
   
👑    मुकुट
   
   
👒    स्त्रीची टोपी
   
   
🎩    शीर्ष टोपी
   
   
🎓    पदवी कॅप
   
   
🧢    बिल केलेली टोपी
   
   
🪖    लष्करी हेल्मेट
   
   
⛑    बचाव कार्यकर्त्याचे हेल्मेट
   
   
📿    प्रार्थना मणी
   
   
💄    लिपस्टिक
   
   
💍    अंगठी
   
   
💎    रत्न दगड
   
   
🔇    निःशब्द स्पीकर
   
   
🔈    स्पीकर कमी आवाज
   
   
🔉    स्पीकर मध्यम आवाज
   
   
🔊    स्पीकर उच्च आवाज
   
   
📢    लाउडस्पीकर
   
   
📣    मेगाफोन
   
   
📯    पोस्टल हॉर्न
   
   
🔔    घंटा
   
   
🔕    स्लॅश सह घंटा
   
   
🎼    संगीत स्कोअर
   
   
🎵    संगीत नोट
   
   
🎶    संगीत नोट्स
   
   
🎙    स्टुडिओ मायक्रोफोन
   
   
🎚    स्तर स्लाइडर
   
   
🎛    नियंत्रण knobs
   
   
🎤    मायक्रोफोन
   
   
🎧    हेडफोन
   
   
📻    रेडिओ
   
   
🎷    सॅक्सोफोन
   
   
🪗    एकॉर्डियन
   
   
🎸    गिटार
   
   
🎹    संगीत कीबोर्ड
   
   
🎺    कर्णा
   
   
🎻    व्हायोलिन
   
   
🪕    बॅन्जो
   
   
🥁    ड्रम
   
   
🪘    लांब ड्रम
   
   
🪇    maracas
   
   
🪈    बासरी
   
   
📱    भ्रमणध्वनी
   
   
📲    बाण सह मोबाइल फोन
   
   
☎    टेलिफोन
   
   
📞    टेलिफोन रिसीव्हर
   
   
📟    पेजर
   
   
📠    फॅक्स मशीन
   
   
💾    संगणक
   
   
🔋    बॅटरी
   
   
🪫    बॅटरी कमी
   
   
🔌    इलेक्ट्रिक प्लग
   
   
💻    लॅपटॉप
   
   
🖥    डेस्कटॉप संगणक
   
   
🖨    प्रिंटर
   
   
⌨    कीबोर्ड
   
   
🖱    संगणक माउस
   
   
🖲    ट्रॅकबॉल
   
   
💽    संगणक डिस्क
   
   
💾    फ्लॉपी डिस्क
   
   
💿    ऑप्टिकल डिस्क
   
   
📀    डीव्हीडी
   
   
🧮    अॅबॅकस
   
   
🎥    चित्रपट कॅमेरा
   
   
🎞    चित्रपट फ्रेम्स
   
   
📽    चित्रपट प्रोजेक्टर
   
   
🎬    क्लॅपर बोर्ड
   
   
📺    दूरदर्शन
   
   
📷    कॅमेरा
   
   
📸    फ्लॅशसह कॅमेरा
   
   
📹    व्हिडिओ कॅमेरा
   
   
📼    व्हिडिओ कॅसेट
   
   
🔍    भिंग डावीकडे झुकलेला
   
   
🔎    भिंग उजवीकडे झुकलेला
   
   
🕯    मेणबत्ती
   
   
💡    विजेचा दिवा
   
   
🔦    विजेरी
   
   
🏮    लाल कागदाचा कंदील
   
   
🪔    दीया दिवा
   
   
⚗    अलेम्बिक
   
   
🧪    परीक्षा नळी
   
   
🧫    एक काचेची व प्लास्टिकची झाकण असलेली डबी
   
   
🧬    डीएनए
   
   
🔬    सूक्ष्मदर्शक
   
   
🔭    दुर्बिणी
   
   
📡    उपग्रह अँटेना
   
   
📔    सजावटीच्या कव्हरसह नोटबुक
   
   
📕    बंद पुस्तक
   
   
📖    उघडे पुस्तक
   
   
📗    हिरवे पुस्तक
   
   
📘    निळे पुस्तक
   
   
📙    केशरी पुस्तक
   
   
📚    पुस्तके
   
   
📓    नोटबुक
   
   
📒    खातेवही
   
   
📃    कर्ल सह पृष्ठ
   
   
📜    स्क्रोल करा
   
   
📄    पृष्ठ समोरासमोर आहे
   
   
📰    वृत्तपत्र
   
   
🗞    गुंडाळलेले वर्तमानपत्र
   
   
📑    बुकमार्क टॅब
   
   
🔖    बुकमार्क
   
   
🏷    लेबल
   
   
💰    पैशाची पिशवी
   
   
🪙    नाणे
   
   
💴    येन बँक नोट
   
   
💵    डॉलरची नोट
   
   
💶    युरो बँक नोट
   
   
💷    पौंड बँक नोट
   
   
💸    पंख असलेले पैसे
   
   
💳    क्रेडीट कार्ड
   
   
🧾    पावती
   
   
💹    येन सह वाढत चार्ट
   
   
✉    लिफाफा
   
   
📧    ई-मेल
   
   
📨    येणारा लिफाफा
   
   
📩    बाण सह लिफाफा
   
   
📤    आउटबॉक्स ट्रे
   
   
📥    इनबॉक्स ट्रे
   
   
📦    पॅकेज
   
   
📫    उंच ध्वजासह बंद मेलबॉक्स
   
   
📪    खालच्या ध्वजासह बंद मेलबॉक्स
   
   
📬    उंच ध्वजासह मेलबॉक्स उघडा
   
   
📭    खालच्या ध्वजासह मेलबॉक्स उघडा
   
   
📮    पोस्टबॉक्स
   
   
🗳    मतपत्रिका असलेली मतपेटी
   
   
✏    पेन्सिल
   
   
✒    काळा निब
   
   
🖋    फाउंटन पेन
   
   
🖊    पेन
   
   
🖌    पेंटब्रश
   
   
🖍    क्रेयॉन
   
   
📝    मेमो
   
   
💼    ब्रीफकेस
   
   
📁    फाइल फोल्डर
   
   
📂    फाइल फोल्डर उघडा
   
   
🗂    कार्ड इंडेक्स विभाजक
   
   
📅    कॅलेंडर
   
   
📆    फाडणे कॅलेंडर


🗒    सर्पिल नोटपॅड
   
   
🗓    सर्पिल कॅलेंडर
   
   
📇    कार्ड इंडेक्स
   
   
📈    चार्ट वाढत आहे
   
   
📉    चार्ट कमी होत आहे
   
   
📊    बार चार्ट
   
   
📋    क्लिपबोर्ड
   
   
📌    पुशपिन
   
   
📍    गोल पुशपिन
   
   
📎    पेपर क्लीप
   
   
🖇    लिंक केलेल्या पेपरक्लिप्स
   
   
📏    सरळ शासक
   
   
📐    त्रिकोणी शासक
   
   
✂    कात्री
   
   
🗃    कार्ड फाइल बॉक्स
   
   
🗄    फाइल कॅबिनेट
   
   
🗑    कचरा टोपली
   
   
🔒    लॉक केलेले
   
   
🔓    अनलॉक
   
   
🔏    पेनने बंद
   
   
🔐    चावीने लॉक केलेले
   
   
🔑    की
   
   
🗝    जुनी चावी
   
   
🔨    हातोडा
   
   
🪓    कुऱ्हाड
   
   
⛏    निवडा
   
   
⚒    हातोडा आणि उचल
   
   
🛠    हातोडा आणि पाना
   
   
🗡    खंजीर
   
   
⚔    ओलांडलेल्या तलवारी
   
   
🔫    पाणी पिस्तूल
   
   
🪃    बूमरँग
   
   
🏹    धनुष्य व बाण
   
   
🛡    ढाल
   
   
🪚    सुतारकाम पाहिले
   
   
🔧    पाना
   
   
🪛    स्क्रू ड्रायव्हर
   
   
🔩    नट आणि बोल्ट
   
   
⚙    गियर
   
   
🗜    पकडीत घट्ट करणे
   
   
⚖    शिल्लक प्रमाण
   
   
🦯    पांढरा छडी
   
   
🔗    दुवा
   
   
⛓    साखळ्या
   
   
🪝    हुक
   
   
🧰    टूलबॉक्स
   
   
🧲    चुंबक
   
   
🪜    शिडी
   
   
💉    इंजक्शन देणे
   
   
🩸    रक्ताचा थेंब
   
   
💊    गोळी
   
   
🩹    चिकट पट्टी
   
   
🩼    क्रॅच
   
   
🩺    स्टेथोस्कोप
   
   
🩻    क्ष-किरण
   
   
🚬    सिगारेट
   
   
⚰    शवपेटी
   
   
🪦    हेडस्टोन
   
   
⚱    अंत्यसंस्काराचा कलश
   
   
🗿    moai
   
   
🪧    फलक
   
   
🪪    ओळखपत्र
   
   
🏧    एटीएम चिन्ह
   
   
🚮    डब्यात कचरा चिन्ह
   
   
🚰    पिण्यायोग्य पाणी
   
   
♿    व्हीलचेअर चिन्ह
   
   
🚹    पुरुषांची खोली
   
   
🚺    महिलांची खोली
   
   
🚻    शौचालय
   
   
🚼    बाळाचे प्रतीक
   
   
🚾    पाणी कपाट
   
   
🛂    पासपोर्ट नियंत्रण
   
   
🛃    प्रथा
   
   
🛄    सामान दावा
   
   
🛅    राहिलेले सामान
   
   
⚠    चेतावणी
   
   
🚸    मुले क्रॉसिंग
   
   
⛔    प्रवेश नाही
   
   
🚫    प्रतिबंधीत
   
   
🚳    सायकली नाहीत
   
   
🚭    धुम्रपान निषिद्ध
   
   
🚯    कचरा नाही
   
   
🚱    पिण्यायोग्य पाणी
   
   
🚷    पादचारी नाहीत
   
   
📵    मोबाईल फोन नाहीत
   
   
🔞    अठरा वर्षाखालील कोणीही नाही
   
   
☢    किरणोत्सर्गी
   
   
☣    जैविक धोका
   
   
⬆    वरचा बाण
   
   
↗    वर-उजवा बाण
   
   
➡    उजवा बाण
   
   
↘    खाली-उजवा बाण
   
   
⬇    खाली बाण
   
   
↙    खाली-डावा बाण
   
   
⬅    डावा बाण
   
   
↖    वर-डावा बाण
   
   
↕    वर-खाली बाण
   
   
↔    डावा-उजवा बाण
   
   
↩    डावीकडे वक्र करणारा उजवा बाण
   
   
↪    उजवीकडे वक्र करणारा डावा बाण
   
   
⤴    वर वळणारा उजवा बाण
   
   
⤵    खाली वळणारा उजवा बाण
   
   
🔃    घड्याळाच्या दिशेने उभ्या बाण
   
   
🔄    घड्याळाच्या उलट दिशेने बाण बटण
   
   
🔙    मागचा बाण
   
   
🔚    END बाण
   
   
🔛    चालू! बाण
   
   
🔜    लवकरच बाण
   
   
🔝    शीर्ष बाण
   
   
🛐    पूजास्थान
   
   
⚛    अणू चिन्ह
   
   
🕉    ओम
   
   
✡    डेव्हिडचा तारा
   
   
☸    धर्माचे चाक
   
   
☯    यिन यांग
   
   
✝    लॅटिन क्रॉस
   
   
☦    ऑर्थोडॉक्स क्रॉस
   
   
☪    तारा आणि चंद्रकोर
   
   
☮    शांतता प्रतीक
   
   
🕎    menorah
   
   
🔯    ठिपके असलेला सहा-बिंदू असलेला तारा
   
   
🪯    खंडा
   
   
♈    मेष
   
   
♉    वृषभ
   
   
♊    मिथुन
   
   
♋    कर्करोग
   
   
♌    सिंह
   
   
♍    कन्यारास
   
   
♎    तूळ
   
   
♏    वृश्चिक
   
   
♐    धनु
   
   
♑    मकर
   
   
♒    कुंभ
   
   
♓    मीन
   
   
⛎    ओफिचस
   
   
🔀    ट्रॅक बटण शफल करा
   
   
🔁    पुनरावृत्ती बटण
   
   
🔂    एकल बटण पुन्हा करा
   
   
▶    प्ले बटण
   
   
⏩    जलद-फॉरवर्ड बटण
   
   
⏭    पुढील ट्रॅक बटण
   
   
⏯    प्ले किंवा पॉज बटण
   
   
◀    उलट बटण
   
   
⏪    जलद उलट बटण
   
   
⏮    शेवटचे ट्रॅक बटण
   
   
🔼    वरचे बटण
   
   
⏫    फास्ट अप बटण
   
   
🔽    खाली बटण
   
   
⏬    फास्ट डाउन बटण
   
   
⏸    विराम बटण
   
   
⏹    थांबा बटण
   
   
⏺    रेकॉर्ड बटण
   
   
⏏    बाहेर काढा बटण
   
   
🎦    सिनेमा
   
   
🔅    मंद बटण
   
   
🔆    तेजस्वी बटण
   
   
📶    अँटेना बार
   
   
🛜    वायरलेस
   
   
📳    कंपन मोड
   
   
📴    मोबाईल फोन बंद
   
   
   
♀    स्त्री चिन्ह
   
   
♂    पुरुष चिन्ह
   
   
⚧    ट्रान्सजेंडर चिन्ह
   
   
✖    गुणाकार
   
   
➕    अधिक
   
   
➖    वजा
   
   
➗    विभागणे
   
   
🟰    जड समान चिन्ह
   
   
♾    अनंत
   
   
‼    दुहेरी उद्गार चिन्ह
   
   
⁉    उद्गारवाचक प्रश्नचिन्ह
   
   
❓    लाल प्रश्नचिन्ह
   
   
❔    पांढरे प्रश्नचिन्ह
   
   
❕    पांढरे उद्गार चिन्ह
   
   
❗    लाल उद्गार चिन्ह
   
   
〰    लहरी डॅश
   
   
💱    चलन विनिमय
   
   
💲    भारी डॉलर चिन्ह
   
   
⚕    वैद्यकीय चिन्ह
   
   
♻    पुनर्वापराचे प्रतीक
   
   
⚜    fleur-de-lis
   
   
🔱    त्रिशूल चिन्ह
   
   
📛    नावाचा बॅज
   
   
🔰    नवशिक्यासाठी जपानी चिन्ह
   
   
⭕    पोकळ लाल वर्तुळ
   
   
✅    चेक मार्क बटण
   
   
☑    चेकसह मतपेटी
   
   
✔    चेक मार्क
   
   
❌    क्रॉस चिन्ह
   
   
❎    क्रॉस मार्क बटण
   
   
➰    कुरळे वळण
   
   
➿    दुहेरी कुरळे लूप
   
   
〽    भाग बदली चिन्ह
   
   
✳    आठ-बोललेले तारांकन
   
   
✴    आठ टोकांचा तारा
   
   
❇    चमकणे
   
   
©    कॉपीराइट
   
   
®    नोंदणीकृत
   
   
™    व्यापार चिन्ह
   
   
#️⃣    कीकॅप: #
   
   
*️⃣    कीकॅप: *
   
   
0️⃣    कीकॅप: 0
   
   
1️⃣    कीकॅप: 1
   
   
2️⃣    कीकॅप: 2
   
   
3️⃣    कीकॅप: 3
   
   
4️⃣    कीकॅप: 4
   
   
5️⃣    कीकॅप: 5
   
   
6️⃣    कीकॅप: 6
   
   
7️⃣    कीकॅप: 7
   
   
8️⃣    कीकॅप: 8
   
   
9️⃣    कीकॅप: 9
   
   
🔟    कीकॅप: 10
   
   
🔠    इनपुट लॅटिन अप्परकेस
   
   
🔡    इनपुट लॅटिन लोअरकेस
   
   
🔢    इनपुट क्रमांक
   
   
🔣    इनपुट चिन्हे
   
   
🔤    लॅटिन अक्षरे इनपुट करा
   
   
🅰    एक बटण (रक्त प्रकार)
   
   
🆎    एबी बटण (रक्त प्रकार)
   
   
🅱    बी बटण (रक्त प्रकार)
   
   
🆑    सीएल बटण
   
   
🆒    थंड बटण
   
   
🆓    मोफत बटण
   
   
ℹ    माहिती
   
   
🆔    आयडी बटण
   
   
Ⓜ    प्रदक्षिणा एम
   
   
🆕    नवीन बटण
   
   
🆖    एनजी बटण
   
   
🅾    ओ बटण (रक्त प्रकार)
   
   
🆗    ओके बटण
   
   
🅿    पी बटण
   
   
🆘    SOS बटण
   
   
🆙    उत्तर प्रदेश! बटण
   
   
🆚    VS बटण
   
   
🈁    जपानी "येथे" बटण
   
   
🈂    जपानी "सेवा शुल्क" बटण
   
   
🈷    जपानी "मासिक रक्कम" बटण
   
   
🈶    जपानी "मोफत नाही" बटण
   
   
🈯    जपानी "आरक्षित" बटण
   
   
🉐    जपानी "सौदा" बटण
   
   
🈹    जपानी "सवलत" बटण
   
   
🈚    जपानी "विनामूल्य" बटण
   
   
🈲    जपानी "निषिद्ध" बटण
   
   
🉑    जपानी "स्वीकारण्यायोग्य" बटण
   
   
🈸    जपानी "अनुप्रयोग" बटण
   
   
🈴    जपानी "पासिंग ग्रेड" बटण
   
   
🈳    जपानी "रिक्तता" बटण
   
   
㊗    जपानी "अभिनंदन" बटण
   
   
㊙    जपानी "गुप्त" बटण
   
   
🈺    जपानी "व्यवसायासाठी खुले" बटण
   
   
🈵    जपानी "कोणतीही जागा नाही" बटण
   
   
🔴    लाल वर्तुळ
   
   
🟠    नारिंगी वर्तुळ
   
   
🟡    पिवळे वर्तुळ
   
   
🟢    हिरवे वर्तुळ
   
   
🔵    निळे वर्तुळ
   
   
🟣    जांभळा वर्तुळ
   
   
🟤    तपकिरी वर्तुळ
   
   
⚫    काळे वर्तुळ
   
   
⚪    पांढरे वर्तुळ
   
   
🟥    लाल चौक
   
   
🟧    नारिंगी चौरस
   
   
🟨    पिवळा चौरस
   
   
🟩    हिरवा चौरस
   
   
🟦    निळा चौरस


🟪    जांभळा चौरस
   
   
🟫    तपकिरी चौरस
   
   
⬛    काळा मोठा चौरस
   
   
⬜    पांढरा मोठा चौरस
   
   
◼    काळा मध्यम चौरस
   
   
◻    पांढरा मध्यम चौरस
   
   
◾    काळा मध्यम-लहान चौरस
   
   
◽    पांढरा मध्यम-लहान चौरस
   
   
▪    काळा लहान चौरस
   
   
▫    पांढरा लहान चौरस
   
   
🔶    मोठा नारिंगी हिरा
   
   
🔷    मोठा निळा हिरा
   
   
🔸    लहान नारिंगी हिरा
   
   
🔹    लहान निळा हिरा
   
   
🔺    लाल त्रिकोण वर दर्शविला
   
   
🔻    लाल त्रिकोण खाली दर्शविला
   
   
💠    बिंदूसह हिरा
   
   
🔘    रेडिओ बटण
   
   
🔳    पांढरा चौरस बटण
   
   
🔲    काळा चौरस बटण
   
   
🏁    चेकर्ड ध्वज
   
   
🚩    त्रिकोणी ध्वज
   
   
🎌    ओलांडलेले झेंडे
   
   
🏴    काळा ध्वज
   
   
🏳    पांढरा झेंडा
   
   
🏳️‍🌈    इंद्रधनुष्य ध्वज
   
   
🏳️‍⚧️    ट्रान्सजेंडर ध्वज
   
   
🏴‍☠️    समुद्री डाकू ध्वज
   
   
🇦🇨    ध्वज: असेन्शन बेट
   
   
🇦🇩    ध्वज: अंडोरा
   
   
🇦🇪    ध्वज: संयुक्त अरब अमिराती
   
   
🇦🇫    ध्वज: अफगाणिस्तान
   
   
🇦🇬    ध्वज: अँटिग्वा आणि बारबुडा
   
   
🇦🇮    ध्वज: अँगुइला
   
   
🇦🇱    ध्वज: अल्बेनिया
   
   
🇦🇲    ध्वज: आर्मेनिया
   
   
🇦🇴    ध्वज: अंगोला
   
   
🇦🇶    ध्वज: अंटार्क्टिका
   
   
🇦🇷    ध्वज: अर्जेंटिना
   
   
🇦🇸    ध्वज: अमेरिकन सामोआ
   
   
🇦🇹    ध्वज: ऑस्ट्रिया
   
   
🇦🇺    ध्वज: ऑस्ट्रेलिया
   
   
🇦🇼    ध्वज: अरुबा
   
   
🇦🇽    ध्वज: आॅलंड बेटे
   
   
🇦🇿    ध्वज: अझरबैजान
   
   
🇧🇦    ध्वज: बोस्निया आणि हर्जेगोविना
   
   
🇧🇧    ध्वज: बार्बाडोस
   
   
🇧🇩    ध्वज: बांगलादेश
   
   
🇧🇪    ध्वज: बेल्जियम
   
   
🇧🇫    ध्वज: बुर्किना फासो
   
   
🇧🇬    ध्वज: बल्गेरिया
   
   
🇧🇭    ध्वज: बहरीन
   
   
🇧🇮    ध्वज: बुरुंडी
   
   
🇧🇯    ध्वज: बेनिन
   
   
🇧🇱    ध्वज: सेंट बार्थेलेमी
   
   
🇧🇲    ध्वज: बर्म्युडा
   
   
🇧🇳    ध्वज: ब्रुनेई
   
   
🇧🇴    ध्वज: बोलिव्हिया
   
   
🇧🇶    ध्वज: कॅरिबियन नेदरलँड्स
   
   
🇧🇷    ध्वज: ब्राझील
   
   
🇧🇸    ध्वज: बहामास
   
   
🇧🇹    ध्वज: भूतान
   
   
🇧🇻    ध्वज: बुवेट बेट
   
   
🇧🇼    ध्वज: बोत्सवाना
   
   
🇧🇾    ध्वज: बेलारूस
   
   
🇧🇿    ध्वज: बेलीज
   
   
🇨🇦    ध्वज: कॅनडा
   
   
🇨🇨    ध्वज: कोकोस (कीलिंग) बेटे
   
   
🇨🇩    ध्वज: काँगो - किन्शासा
   
   
🇨🇫    ध्वज: मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक
   
   
🇨🇬    ध्वज: काँगो - ब्राझाव्हिल
   
   
🇨🇭    ध्वज: स्वित्झर्लंड
   
   
🇨🇮    ध्वज: आयव्हरी कोट
   
   
🇨🇰    ध्वज: कुक बेटे
   
   
🇨🇱    ध्वज: चिली
   
   
🇨🇲    ध्वज: कॅमेरून
   
   
🇨🇳    ध्वज: चीन
   
   
🇨🇴    ध्वज: कोलंबिया
   
   
🇨🇵    ध्वज: क्लिपरटन बेट
   
   
🇨🇷    ध्वज: कोस्टा रिका
   
   
🇨🇺    ध्वज: क्युबा
   
   
🇨🇻    ध्वज: केप वर्दे
   
   
🇨🇼    ध्वज: कुराकाओ
   
   
🇨🇽    ध्वज: ख्रिसमस बेट
   
   
🇨🇾    ध्वज: सायप्रस
   
   
🇨🇿    ध्वज: झेकिया
   
   
🇩🇪    ध्वज: जर्मनी
   
   
🇩🇬    ध्वज: दिएगो गार्सिया
   
   
🇩🇯    ध्वज: जिबूती
   
   
🇩🇰    ध्वज: डेन्मार्क
   
   
🇩🇲    ध्वज: डोमिनिका
   
   
🇩🇴    ध्वज: डोमिनिकन रिपब्लिक
   
   
🇩🇿    ध्वज: अल्जेरिया
   
   
🇪🇦    ध्वज: सेउटा आणि मेलिला
   
   
🇪🇨    ध्वज: इक्वेडोर
   
   
🇪🇪    ध्वज: एस्टोनिया
   
   
🇪🇬    ध्वज: इजिप्त
   
   
🇪🇭    ध्वज: पश्चिम सहारा
   
   
🇪🇷    ध्वज: इरिट्रिया
   
   
🇪🇸    ध्वज: स्पेन
   
   
🇪🇹    ध्वज: इथिओपिया
   
   
🇪🇺    ध्वज: युरोपियन युनियन
   
   
🇫🇮    ध्वज: फिनलंड
   
   
🇫🇯    ध्वज: फिजी
   
   
🇫🇰    ध्वज: फॉकलंड बेटे
   
   
🇫🇲    ध्वज: मायक्रोनेशिया
   
   
🇫🇴    ध्वज: फॅरो बेटे
   
   
🇫🇷    ध्वज: फ्रान्स
   
   
🇬🇦    ध्वज: गॅबॉन
   
   
🇬🇧    ध्वज: युनायटेड किंगडम
   
   
🇬🇩    ध्वज: ग्रेनेडा
   
   
🇬🇪    ध्वज: जॉर्जिया
   
   
🇬🇫    ध्वज: फ्रेंच गयाना
   
   
🇬🇬    ध्वज: ग्वेर्नसे
   
   
🇬🇭    ध्वज: घाना
   
   
🇬🇮    ध्वज: जिब्राल्टर
   
   
🇬🇱    ध्वज: ग्रीनलँड
   
   
🇬🇲    ध्वज: गॅम्बिया
   
   
🇬🇳    ध्वज: गिनी
   
   
🇬🇵    ध्वज: ग्वाडेलूप
   
   
🇬🇶    ध्वज: इक्वेटोरियल गिनी
   
   
🇬🇷    ध्वज: ग्रीस
   
   
🇬🇸    ध्वज: दक्षिण जॉर्जिया आणि दक्षिण सँडविच बेटे
   
   
🇬🇹    ध्वज: ग्वाटेमाला
   
   
🇬🇺    ध्वज: ग्वाम
   
   
🇬🇼    ध्वज: गिनी-बिसाऊ
   
   
🇬🇾    ध्वज: गयाना
   
   
🇭🇰    ध्वज: हाँगकाँग SAR चीन
   
   
🇭🇲    ध्वज: हर्ड आणि मॅकडोनाल्ड बेटे
   
   
🇭🇳    ध्वज: होंडुरास
   
   
🇭🇷    ध्वज: क्रोएशिया
   
   
🇭🇹    ध्वज: हैती
   
   
🇭🇺    ध्वज: हंगेरी
   
   
🇮🇨    ध्वज: कॅनरी बेटे
   
   
🇮🇩    ध्वज: इंडोनेशिया
   
   
🇮🇪    ध्वज: आयर्लंड
   
   
🇮🇱    ध्वज: इस्रायल
   
   
🇮🇲    ध्वज: आयल ऑफ मॅन
   
   
🇮🇳    ध्वज: भारत
   
   
🇮🇴    ध्वज: ब्रिटिश हिंदी महासागर प्रदेश
   
   
🇮🇶    ध्वज: इराक
   
   
🇮🇷    ध्वज: इराण
   
   
🇮🇸    ध्वज: आइसलँड
   
   
🇮🇹    ध्वज: इटली
   
   
🇯🇪    ध्वज: जर्सी
   
   
🇯🇲    ध्वज: जमैका
   
   
🇯🇴    ध्वज: जॉर्डन
   
   
🇯🇵    ध्वज: जपान
   
   
🇰🇪    ध्वज: केनिया
   
   
🇰🇬    ध्वज: किर्गिस्तान
   
   
🇰🇭    ध्वज: कंबोडिया
   
   
🇰🇮    ध्वज: किरिबाती
   
   
🇰🇲    ध्वज: कोमोरोस
   
   
🇰🇳    ध्वज: सेंट किट्स आणि नेव्हिस
   
   
🇰🇵    ध्वज: उत्तर कोरिया
   
   
🇰🇷    ध्वज: दक्षिण कोरिया
   
   
🇰🇼    ध्वज: कुवेत
   
   
🇰🇾    ध्वज: केमन बेटे
   
   
🇰🇿    ध्वज: कझाकस्तान
   
   
🇱🇦    ध्वज: लाओस
   
   
🇱🇧    ध्वज: लेबनॉन
   
   
🇱🇨    ध्वज: सेंट लुसिया
   
   
🇱🇮    ध्वज: लिकटेंस्टाईन
   
   
🇱🇰    ध्वज: श्रीलंका
   
   
🇱🇷    ध्वज: लायबेरिया
   
   
🇱🇸    ध्वज: लेसोथो
   
   
🇱🇹    ध्वज: लिथुआनिया
   
   
🇱🇺    ध्वज: लक्झेंबर्ग
   
   
🇱🇻    ध्वज: लाटविया
   
   
🇱🇾    ध्वज: लिबिया
   
   
🇲🇦    ध्वज: मोरोक्को
   
   
🇲🇨    ध्वज: मोनॅको
   
   
🇲🇩    ध्वज: मोल्दोव्हा
   
   
🇲🇪    ध्वज: मॉन्टेनेग्रो
   
   
🇲🇫    ध्वज: सेंट मार्टिन
   
   
🇲🇬    ध्वज: मादागास्कर
   
   
🇲🇭    ध्वज: मार्शल बेटे
   
   
🇲🇰    ध्वज: उत्तर मॅसेडोनिया
   
   
🇲🇱    ध्वज: माली
   
   
🇲🇲    ध्वज: म्यानमार (बर्मा)
   
   
🇲🇳    ध्वज: मंगोलिया
   
   
🇲🇴    ध्वज: मकाओ SAR चीन
   
   
🇲🇵    ध्वज: उत्तर मारियाना बेटे
   
   
🇲🇶    ध्वज: मार्टीनिक
   
   
🇲🇷    ध्वज: मॉरिटानिया
   
   
🇲🇸    ध्वज: मोन्सेरात
   
   
🇲🇹    ध्वज: माल्टा
   
   
🇲🇺    ध्वज: मॉरिशस
   
   
🇲🇻    ध्वज: मालदीव
   
   
🇲🇼    ध्वज: मलावी
   
   
🇲🇽    ध्वज: मेक्सिको
   
   
🇲🇾    ध्वज: मलेशिया
   
   
🇲🇿    ध्वज: मोझांबिक
   
   
🇳🇦    ध्वज: नामिबिया
   
   
🇳🇨    ध्वज: न्यू कॅलेडोनिया
   
   
🇳🇪    ध्वज: नायजर
   
   
🇳🇫    ध्वज: नॉरफोक बेट
   
   
🇳🇬    ध्वज: नायजेरिया
   
   
🇳🇮    ध्वज: निकाराग्वा
   
   
🇳🇱    ध्वज: नेदरलँड
   
   
🇳🇴    ध्वज: नॉर्वे
   
   
🇳🇵    ध्वज: नेपाळ
   
   
🇳🇷    ध्वज: नौरू
   
   
🇳🇺    ध्वज: नियू
   
   
🇳🇿    ध्वज: न्यूझीलंड
   
   
🇴🇲    ध्वज: ओमान
   
   
🇵🇦    ध्वज: पनामा
   
   
🇵🇪    ध्वज: पेरू
   
   
🇵🇫    ध्वज: फ्रेंच पॉलिनेशिया
   
   
🇵🇬    ध्वज: पापुआ न्यू गिनी
   
   
🇵🇭    ध्वज: फिलीपिन्स
   
   
🇵🇰    ध्वज: पाकिस्तान


🇵🇱    ध्वज: पोलंड
   
   
🇵🇲    ध्वज: सेंट पियरे आणि मिकेलॉन
   
   
🇵🇳    ध्वज: पिटकेर्न बेटे
   
   
🇵🇷    ध्वज: पोर्तो रिको
   
   
🇵🇸    ध्वज: पॅलेस्टिनी प्रदेश
   
   
🇵🇹    ध्वज: पोर्तुगाल
   
   
🇵🇼    ध्वज: पलाऊ
   
   
🇵🇾    ध्वज: पॅराग्वे
   
   
🇶🇦    ध्वज: कतार
   
   
🇷🇪    ध्वज: रियुनियन
   
   
🇷🇴    ध्वज: रोमानिया
   
   
🇷🇸    ध्वज: सर्बिया
   
   
🇷🇺    ध्वज: रशिया
   
   
🇷🇼    ध्वज: रवांडा
   
   
🇸🇦    ध्वज: सौदी अरेबिया
   
   
🇸🇧    ध्वज: सॉलोमन बेटे
   
   
🇸🇨    ध्वज: सेशेल्स
   
   
🇸🇩    ध्वज: सुदान
   
   
🇸🇪    ध्वज: स्वीडन
   
   
🇸🇬    ध्वज: सिंगापूर
   
   
🇸🇭    ध्वज: सेंट हेलेना
   
   
🇸🇮    ध्वज: स्लोव्हेनिया
   
   
🇸🇯    ध्वज: स्वालबार्ड आणि जॅन मायन
   
   
🇸🇰    ध्वज: स्लोव्हाकिया
   
   
🇸🇱    ध्वज: सिएरा लिओन
   
   
🇸🇲    ध्वज: सॅन मारिनो
   
   
🇸🇳    ध्वज: सेनेगल
   
   
🇸🇴    ध्वज: सोमालिया
   
   
🇸🇷    ध्वज: सुरीनाम
   
   
🇸🇸    ध्वज: दक्षिण सुदान
   
   
🇸🇹    ध्वज: साओ टोमे आणि प्रिंसिपे
   
   
🇸🇻    ध्वज: अल साल्वाडोर
   
   
🇸🇽    ध्वज: सिंट मार्टेन
   
   
🇸🇾    ध्वज: सीरिया
   
   
🇸🇿    ध्वज: इस्वातीनी
   
   
🇹🇦    ध्वज: ट्रिस्टन दा कुन्हा
   
   
🇹🇨    ध्वज: तुर्क आणि कैकोस बेटे
   
   
🇹🇩    ध्वज: चाड
   
   
🇹🇫    ध्वज: फ्रेंच दक्षिणी प्रदेश
   
   
🇹🇬    ध्वज: टोगो
   
   
🇹🇭    ध्वज: थायलंड
   
   
🇹🇯    ध्वज: ताजिकिस्तान
   
   
🇹🇰    ध्वज: टोकेलाऊ
   
   
🇹🇱    ध्वज: तिमोर-लेस्टे
   
   
🇹🇲    ध्वज: तुर्कमेनिस्तान
   
   
🇹🇳    ध्वज: ट्युनिशिया
   
   
🇹🇴    ध्वज: टोंगा
   
   
🇹🇷    ध्वज: तुर्की
   
   
🇹🇹    ध्वज: त्रिनिदाद आणि टोबॅगो
   
   
🇹🇻    ध्वज: तुवालु
   
   
🇹🇼    ध्वज: तैवान
   
   
🇹🇿    ध्वज: टांझानिया
   
   
🇺🇦    ध्वज: युक्रेन
   
   
🇺🇬    ध्वज: युगांडा
   
   
🇺🇲    ध्वज: यूएस आउटलाइंग बेटे
   
   
🇺🇳    ध्वज: संयुक्त राष्ट्र
   
   
🇺🇸    ध्वज: युनायटेड स्टेट्स
   
   
🇺🇾    ध्वज: उरुग्वे
   
   
🇺🇿    ध्वज: उझबेकिस्तान
   
   
🇻🇦    ध्वज: व्हॅटिकन सिटी
   
   
🇻🇨    ध्वज: सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स
   
   
🇻🇪    ध्वज: व्हेनेझुएला
   
   
🇻🇬    ध्वज: ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे
   
   
🇻🇮    ध्वज: यूएस व्हर्जिन बेटे
   
   
🇻🇳    ध्वज: व्हिएतनाम
   
   
🇻🇺    ध्वज: वानुआतु
   
   
🇼🇫    ध्वज: वॉलिस आणि फ्युटुना
   
   
🇼🇸    ध्वज: सामोआ
   
   
🇽🇰    ध्वज: कोसोवो
   
   
🇾🇪    ध्वज: येमेन
   
   
🇾🇹    ध्वज: मेयोट
   
   
🇿🇦    ध्वज: दक्षिण आफ्रिका
   
   
🇿🇲    ध्वज: झांबिया
   
   
🇿🇼    ध्वज: झिम्बाब्वे
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    ध्वज: इंग्लंड
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    ध्वज: स्कॉटलंड
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ध्वज: वेल्सHappy Learning from Sweasy26.com-team