Emoji Meaning in Ndau - Emoji List in Ndau - Emoji zvinorevera ku Endau - Emoji ndandira-ndira ku Endau

😀    Mugore wo kunemera
   
   
😃    Rinresinha wo majiso makuru, hwo musoro unonyemera muromo
   
   
😄    Mughejo wo Nyemwerera no Meso o Nyemwerera
   
   
😁    Majiso o Mudakaro no o Kunemwerera
   
   
😆    Rinesinho rinoitihwa ngo muromo
   
   
😅    Zve Zvinonyowerera Zve Zvinonyowerera
   
   
🤣    'Wotsekera Wotendera Pasi'
   
   
😂    Misoji yo Mudakaro
   
   
🙂    Ghuma ro kunemwerera padoko
   
   
🙃    Cicinjwa-cinja
   
   
🫠    Phiri yo kuengejwa
   
   
😉    Ghuma ro jiso
   
   
😊    Majiso o Nyemweremwerera
   
   
😇    Mughuma wo Kunemera Unozova no Ruveneko
   
   
   
🥰    Mughuse unonemera ngo mwoyo
   
   
😍    Majiso no makhu o mwoyo
   
   
🤩    Kutevera Nyoyo
   
   
😘    Zve ngo kupinda ngo pamusoro po musoro
   
   
😗    Muvonsombiri pa musi
   
   
☺    Mugore wo kunemera
   
   
😚    Ndakapfupsombana ngo maitiro akafunga majiso angu
   
   
😙    Pumphumusanyi pa musi ngo majiso o kunyemwerera
   
   
🥲    Mughuse wo kunemwerera no Musoji
   
   
😋    MARUVO AKAKUHA
   
   
😛    Ngo Zve ngo Zve
   
   
😜    Zve ngo Rurimi Runokhwesa Meso
   
   
🤪    Mughuse wo Kutamba
   
   
😝    Kuvonesa Ghuma Rake Rurimi Rake
   
   
🤑    Mara Yakavona
   
   
🤗    Mugore wo kunemwerera ngo kufungura nyara
   
   
🤭    Zve Zvecibvunjisa ngo Nyara pa Muromo Wake
   
   
🫢    Zve fungurai musoro, zve fungirai muromo wako ngo nyara
   
   
🫣    Zvinovoneswa ngo Vasisika
   
   
🤫    Ghuma ro kuengejera
   
   
🤔    Rangariranyi ngo pamusoro po musoro
   
   
🫡    KUSONA GHISO
   
   
   
🤐    Ziphwando Zvo Ziphwando
   
   
🤨    Gheju rakajika-jika
   
   
😐    Mugariro wo kuda kuita zviro
   
   
😑    Ghuse Rakacikapereketwa
   
   
😶    Mughondo Ucina Muromo
   
   
🫥    Mugariro Upfunguka-funguka
   
   
😶‍🌫️    Mugore
   
   
😏    Mughuma wo Upfumbete Unocemera
   
   
😒    Zve ngo pamusoro po zvinovona kuti
   
   
🙄    Mughuma wo Majiso Aakacicirirana
   
   
😬    'Mugore wo kuda'
   
   
😮‍💨    Kufema ngo pamusoro
   
   
🤥    Ghuma rakavata
   
   
🫨    Ghuma rakathemera
   
   
😌    Ghuma Rakatondhoja
   
   
😔    Zve ngo pamusoro po kurangarijisisa
   
   
😪    Mughuma wo Vonvhera
   
   
🤤    Ghuma Riri Kunja Muromo
   
   
😴    Vatata pa nyama
   
   
😷    Miraphu yo kurapa
   
   
🤒    Zvicikazivi kuita kuti zvinovepo
   
   
🤕    Kutanga Uphunga pa Musoro
   
   
🤢    Ghuma ro Nyenyenyesi
   
   
🤮    Kutaka pa musi
   
   
🤧    Ghuma ro Kutama
   
   
🥵    Mugariro wo kupisa
   
   
🥶    Zvicizivi
   
   
🥴    Ghuma ro cizunguwe
   
   
😵    Majiso Anophunguka
   
   
😵‍💫    Mughuma wo majiso akapfunguka
   
   
🤯    Musoro wo mabhomba
   
   
🤠    Ghuma ro muhaji wo ngombe
   
   
🥳    Mugore wo mabuso
   
   
🥸    Ghuma Rakafisa
   
   
😎    Mugore wo kunemwerera ngo kusimira giru
   
   
🤓    Musoro wo ndhungamiriri
   
   
🧐    Ghuma rakazova no gore imwe
   
   
😕    Mughuma wo Cikacikacikacikacihwa
   
   
🫤    Muromo Wokukhungama
   
   
😟    Ghuma ro kusuruvara
   
   
🙁    Ghuma ro Vanotendehwa Cidoko
   
   
☹    Mughejo wo Kutama Kutendera
   
   
😮    Kufungura Muromo Wenyu
   
   
😯    Ghuma Rakanyarara
   
   
😲    Zve ngo pamusoro po musoro wakashamaisika
   
   
😳    Muguma
   
   
🥺    Mughejo wo Kukumbira
   
   
🥹    Tendeseranyi Muroji Wenyu
   
   
😦    Zve no muromo wese
   
   
😧    Ghuma ro Kusuruvara
   
   
😨    Ghuma ro kuthya
   
   
😰    Citaka co Kuthimwa-Thimwa pa Misusu
   
   
😥    Ghuma Rakasuruvara Zve Rinotondhoja
   
   
😢    Ghuma ro Cirira
   
   
😭    Ghuma rakakhira ngo izwi rakagore
   
   
😱    Kuthya Mughuma wo Kukhuwa
   
   
😖    Zve Ghuma Rakacimwa-cimwa
   
   
😣    Ghuma ro Kuvangisira
   
   
😞    Zve zvakashata ngo pamusoro po kuzviita
   
   
😓    Ghuma Rakacimwa-cimwa
   
   
😩    Musise wo kuremba
   
   
😫    Ghuma Rakaremba
   
   
🥱    Ghuma Rakacimwa-cimwa
   
   
   
😤    Ghuma ro Mughuma
   
   
😡    Iyena wakaguma pa muromo
   
   
😠    Ghuma ro ushungu
   
   
🤬    Muguma Unocitatijo pa Muromo
   
   
😈    Mughejo wo Nyenyerera wo Nyanga Jakareba
   
   
👿    Mughondo wo Unyangajungu hwakareba
   
   
💀    Cipupupu co cimbuzi
   
   
☠    Mabhuku no mafupa o mafupa
   
   
💩    Cirungwe co kuda kuita zviro zvinoita
   
   
🤡    Mughuse wo Bhengeresho
   
   
👹    Vanohha Vandhu Vanozoita Madhimoni
   
   
👺    Vanobhuya-Bhunda Vanobhuya
   
   
👻    MADHAMORO
   
   
👽    Vandhu vo Nyikanja
   
   
👾    CIRUVI CAKARI
   
   
🤖    Robhobha
   
   
😺    Kuteketa no cimbuti
   
   
😸    Ciphati Cinosemera-sekera
   
   
😹    Phati iri kurira ngo mudakaro
   
   
😻    Majiso o Mwoyo Anocemera
   
   
😼    Cimusa Cinonyota
   
   
😽    Munghwesa
   
   
🙀    Cimbuti Cakaremba
   
   
😿    Cirira no Cimbuji
   
   
😾    Munghondo wo muromo
   
   
🙈    Azvizivi Zvimphungwe Zvakashata
   
   
🙉    Majaphare Aaizwi Zvakashata
   
   
🙊    Munghwe Acinavereketa
   
   
👋    Kunyara
   
   
🤚    Tengeseranyi Nyara Yake
   
   
🖐    Nyara Iyakufungura Cikuwe
   
   
✋    Kutambisa nyara
   
   
🖖    CIRUTANO CA WAKAN
   
   
🫱    Mukono wo muho
   
   
🫲    Bhozwe
   
   
🫳    Nyara Jakazoguma Kunyara
   
   
🫴    Nyara jakajika-jika
   
   
🫷    Nyara yo mukono wo mukono
   
   
🫸    Kuvabvunjisa ku Bho
   
   
👌    Nyara Jakanaka
   
   
🤌    Kutumira Cikuwe
   
   
🤏    Kutora nyara
   
   
✌    Nyara yo Winyisa
   
   
🤞    Mawara o Cikumba Anozovonesana
   
   
🫰    Nyara yakafambirana ngo cimbudo no cimbudo
   
   
🤟    Zvitatijo Zvo Rudo
   
   
🤘    CITAMBIRO CO MUNORI
   
   
🤙    Nditivire Nyara Yangu
   
   
👈    Itovona-hweda inonangira ku Bozwe
   
   
👉    Itovona Kuza Kumbho
   
   
👆    Mugariro wo kupinda-pinda ngo pamusoro
   
   
🖕    Zvipereketa zvo pakati
   
   
👇    Mawara Anozovonesa Kucirirana
   
   
☝    Indekiso Inozokhombija Phuru
   
   
🫵    Index Yakakhombijwa ngo Zviphone
   
   
👍    Mugarisanyi nyara jakakura
   
   
👎    Nyara yo mundhu yo pasi po nyara yo mundhu
   
   
✊    Kutora makonde
   
   
👊    Maxamono o kuviya
   
   
🤛    Cihwa co ku mukhondo
   
   
🤜    Cihwa co muho
   
   
👏    Kukuta nyara
   
   
🙌    Kutambisa nyara
   
   
🫶    Nyara yo Muezaniso yo Mwoyo
   
   
👐    'Kuvurumura Nyara'
   
   
🤲    Nyara jakabatana
   
   
🤝    Kunyara
   
   
🙏    Mara Jakazungurana
   
   
✍    MATARI
   
   
💅    Mafuta o makhwiro
   
   
🤳    KUJIJIJIRA
   
   
👶    MUDORO
   
   
🧒    VANA
   
   
👦    MUJIMA
   
   
👧    MUSAJI
   
   
🧑    VANDHU
   
   
👱    VANDHU: Soko ro makhungwaru
   
   
👨    VANDHU
   
   
🧔    Vandhu: Ndebvu
   
   
🧔‍♂️    VANDHU: Ndebvu
   
   
🧔‍♀️    VANKAHAJI: NDEVU
   
   
👨‍🦰    VANarume: Masuki akapsuka
   
   
👨‍🦱    Vanarume: Vanotungamira nduru
   
   
👨‍🦳    Mwanarume: Muvhu
   
   
👨‍🦲    MUNDHU: MUKURUTWA
   
   
👩    VANKAJI
   
   
👩‍🦰    VANKAHAJI: Masuki akapsuka
   
   
🧑‍🦰    VANDHU: Masuki akapsuka
   
   
👩‍🦱    Vanakaji: Mugariro wo nduru
   
   
🧑‍🦱    Vandhu: Sheu jakapona
   
   
👩‍🦳    Mwanakaji: Muvu
   
   
🧑‍🦳    Mwanarume: Muvhu
   
   
👩‍🦲    MUKAKAJI: MUKURUTWA MUSHO
   
   
🧑‍🦲    MUNDHU: MUNDHU
   
   
👱‍♀️    Vanakaji: Soko ro makhungwaru
   
   
👱‍♂️    VANAMURUME: Soko rakafunguka
   
   
🧓    Vasharuka
   
   
👴    Vasharuka
   
   
👵    Vanakaji vaasharuka
   
   
🙍    Vandhu Vanotama Kutendehwa
   
   
🙍‍♂️    Vandhu Vacikadakariri
   
   
🙍‍♀️    Mwanakaji Anocidakarira
   
   
🙎    Mundhu Wakamuitisa Muromo Wake
   
   
🙎‍♂️    Mwanarume Wakamusihwa Muromo Wake
   
   
🙎‍♀️    Mwanakaji Wakazomwesa Muromo Wake
   
   
🙅    Vandhu Vanotendera Kudavira Haiwa
   
   
🙅‍♂️    Vanarume Vanotaka Kucijira Kuti Haiwa
   
   
🙅‍♀️    Vanakaji Vanotatija Matama Vanoramba
   
   
🙆    Vandhu vo ku OK
   
   
🙆‍♂️    Zvinoita Vanarume
   
   
🙆‍♀️    Vanakaji Vanokhombija Zvicikazivi
   
   
💁    Vandhu Vakaverengejera Vandhu
   
   
💁‍♂️    Vanarume vakafira mabatiro avo
   
   
💁‍♀️    Mwanakaji Anopa Mpha
   
   
🙋    Wana wakamusamira nyara
   
   
🙋‍♂️    'Kutambisa Nyara Mwo Mundhu'
   
   
🙋‍♀️    Mwanakaji Wakamusamira Nyara Yake
   
   
🧏    Vandhu vo ndondo
   
   
🧏‍♂️    Vandhu vo ndondo
   
   
🧏‍♀️    Vanakaji vanondhondo
   
   
🙇    Kukuta vandhu
   
   
🙇‍♂️    Mwanarume waidamira
   
   
🙇‍♀️    VANKAHAJI


🤦    Kutaka Mundhu pa Ghuma
   
   
🤦‍♂️    Varume vakasamba
   
   
🤦‍♀️    Vanakaji vanosamba ngo masusu avo
   
   
🤷    Vandhu Vanoramba Vanozoita
   
   
🤷‍♂️    Vandhu Vanoramba Vanozomuramba
   
   
🤷‍♀️    Vanakaji Vanoramba Vanozomuramba
   
   
🧑‍⚕️    VANOSANGA KURUVANA
   
   
👨‍⚕️    Vanarume vanoshanda mu uhomi
   
   
👩‍⚕️    Vanakaji vanoshanda mu uhomi
   
   
🧑‍🎓    VajIJI
   
   
👨‍🎓    Vajiji vo vanarume
   
   
👩‍🎓    Vana Vacikwana Vanozojija Cikora
   
   
🧑‍🏫    Vajijisi
   
   
👨‍🏫    Vajijisi vanarume
   
   
👩‍🏫    Vajijisi Vanakaji
   
   
🧑‍⚖️    VATONI
   
   
👨‍⚖️    Vatongi vanarume
   
   
👩‍⚖️    MUTONGI MUKAKAJI
   
   
🧑‍🌾    VARIMI
   
   
👨‍🌾    VARIMI
   
   
👩‍🌾    Vanakaji Varimi
   
   
🧑‍🍳    Bhiki
   
   
👨‍🍳    Mwanarume wo kubika
   
   
👩‍🍳    Mwanakaji wo Bika
   
   
🧑‍🔧    MUKURI WAKASANGA MAMEKERI
   
   
👨‍🔧    Mushoni wo Mundhu
   
   
👩‍🔧    Mwanakaji Unozova no Micini
   
   
🧑‍🏭    Vashandi vo fabrika
   
   
👨‍🏭    Vashandi vo fabrika
   
   
👩‍🏭    Vanakaji vanoshanda mu fabrika
   
   
🧑‍💼    Vashandi mu Bhofishaishi
   
   
👨‍💼    Vanarume vanoshanda mu bhofisi
   
   
👩‍💼    Vanakaji vanoshanda mu Bhofishaji
   
   
🧑‍🔬    MASIENYISTA
   
   
👨‍🔬    Masientista o vandhu
   
   
👩‍🔬    Vanakaji Masientista
   
   
🧑‍💻    MUKURI WAKASANGA
   
   
👨‍💻    ZVIZIVISI ZVINO
   
   
👩‍💻    Mwanakaji Unozova no Mechini
   
   
🧑‍🎤    Vaimbi
   
   
👨‍🎤    Vanarume vaimbi
   
   
👩‍🎤    Vanakaji vaimbi
   
   
🧑‍🎨    KUFANA MUTENDHI
   
   
👨‍🎨    MUNDHU WAKUBAMBA
   
   
👩‍🎨    Vanakaji vaizovona
   
   
🧑‍✈️    Vandeki vo ndeki
   
   
👨‍✈️    Mwanarume wakaguma ndeki
   
   
👩‍✈️    Mwanakaji wo ndeki
   
   
🧑‍🚀    ZVORUTANI
   
   
👨‍🚀    Vanarume vo zvinozwa mu zvinonga
   
   
👩‍🚀    Vanakaji vo zvinovonesa zvinovonesa
   
   
🧑‍🚒    VAKURIRI MURO
   
   
👨‍🚒    Vanarume vakazomira
   
   
👩‍🚒    Vanakaji vakashandisa zviro
   
   
👮    MUPORONGI
   
   
👮‍♂️    Vanarume vo mapolisa
   
   
👮‍♀️    VANKAJI VANORONA
   
   
🕵    VAKUSAJI VOKUSANGA
   
   
🕵️‍♂️    VANAMURI VAKUSANA
   
   
🕵️‍♀️    VANKAJI VANOVONI
   
   
💂    VANGIRI
   
   
💂‍♂️    Muvangiri wo mwanarume
   
   
💂‍♀️    VANKAJI VANGARINDI
   
   
🥷    MUTENDERI
   
   
👷    VAVAKI
   
   
👷‍♂️    VAVAKI
   
   
👷‍♀️    Vanakaji vanoshanda ngo kuvaka
   
   
🫅    Vanarume Vakasimira Junguja
   
   
🤴    MUNGANA
   
   
👸    Mwanakaji wo Mwana
   
   
👳    Mwanarume wakafimira mutengo
   
   
👳‍♂️    Mwanarume wakafimira musoro
   
   
👳‍♀️    Vanakaji vakafimira musoro
   
   
👲    Vanarume vakasimira Cigaru Cicina mugano
   
   
🧕    Mwanakaji wakafimira musoro
   
   
🤵    Vandhu vakasimira nguvo jo kuda
   
   
🤵‍♂️    Vanarume vakasimira nguvo jo kuda
   
   
🤵‍♀️    Vanakaji vakasimira nguvo jo kuda
   
   
👰    Vanarume vaifutira Cifumo
   
   
👰‍♂️    Vanarume vaifutira Cifumo
   
   
👰‍♀️    Vanakaji vakafufira Cifumo
   
   
🤰    Mimba
   
   
🫃    Mimba
   
   
🫄    Mimba
   
   
🤱    Kutora Mama
   
   
👩‍🍼    Vanakaji vakaha vana vavo
   
   
👨‍🍼    Vanarume vakaha vana
   
   
🧑‍🍼    Mundhu Wakaha Vana Vana
   
   
👼    Makerubhi
   
   
🎅    Santa Claus
   
   
🤶    Mugarasi wo Khisimuso
   
   
🧑‍🎄    mx Klaus
   
   
🦸    MUNGANA WAKASANGA
   
   
🦸‍♂️    MUNDHU URURI
   
   
🦸‍♀️    VANKAJI VANORURUKA
   
   
🦹    Vatungamiriri Vakashata Vakakura
   
   
🦹‍♂️    Vandhu Vakashata Vakakura
   
   
🦹‍♀️    Vanakaji Vanovona Vakashata Vakakura
   
   
🧙    MUJIJISI WAMUTONGA
   
   
🧙‍♂️    MUJIJISI wo mutemo wo mwanarume
   
   
🧙‍♀️    Majijisi o Vanakaji
   
   
🧚    Vanakaji vo Vanobvunjisa
   
   
🧚‍♂️    Ufa hwo Vandhu
   
   
🧚‍♀️    Vanakaji vo vanakaji
   
   
🧛    Miramira
   
   
🧛‍♂️    Muvira wo vandhu
   
   
🧛‍♀️    Vampire
   
   
🧜    Hove yo mundhu
   
   
🧜‍♂️    Mundhu wo hove
   
   
🧜‍♀️    Hove Jakaseja
   
   
🧝    Majimu o Zvineso
   
   
🧝‍♂️    Muvira wo Vandhu
   
   
🧝‍♀️    Vanakaji Vanozwa
   
   
🧞    Muviriro wo Simu
   
   
🧞‍♂️    Zviro Zvo Vandhu
   
   
🧞‍♀️    Vanakaji Vanozwa
   
   
🧟    Zombie
   
   
🧟‍♂️    Zombie jo vandhu
   
   
🧟‍♀️    Zombie jo vanakaji
   
   
🧌    Dhimoni
   
   
💆    Mwanarume waidikana Kujihwa
   
   
💆‍♂️    Vanarume Vanoitwa Masesero
   
   
💆‍♀️    Mwanakaji waidikana Masahwa
   
   
💇    Vanotema ndau
   
   
💇‍♂️    Vanarume Vanotora Masuki
   
   
💇‍♀️    Mwanakaji waitengera nduru
   
   
🚶    Vandhu vaifamba
   
   
🚶‍♂️    Vandhu vaifamba ngo magamba
   
   
🚶‍♀️    Vanakaji vaifamba
   
   
🧍    VANDHU VAKAIMA
   
   
🧍‍♂️    VANDHU VAKAIMA
   
   
🧍‍♀️    Mwanakaji waimira
   
   
🧎    Vandhu vaidamira
   
   
🧎‍♂️    Vandhu vaidamira
   
   
🧎‍♀️    Mwanakaji Anogondama
   
   
🧑‍🦯    Mwanarume Wainga no ndonga yakacena
   
   
👨‍🦯    Mwanarume Wainga no ndonga yakacena
   
   
👩‍🦯    Mwanakaji Wainga no ndonga yakacena
   
   
🧑‍🦼    Vanofamba pa maroda o magesi
   
   
👨‍🦼    Vanofamba pa maroda o magesi
   
   
👩‍🦼    Vanakaji vari pa maroda o magesi
   
   
🧑‍🦽    Vandhu vari pa karema ro nyara
   
   
👨‍🦽    Mundhu ari pa karema ro nyara iri kufamba ngo nyara
   
   
👩‍🦽    Vanakaji vakagara pa karema ro nyara
   
   
🏃    VAKUGOZA
   
   
🏃‍♂️    Vandhu Vanogogora
   
   
🏃‍♀️    Vanakaji vakagogomejwa
   
   
💃    Vanakaji Vakacina
   
   
🕺    Vanarume Vanobara
   
   
🕴    Vandhu vakasimira masuta vainga veciruka
   
   
👯    Mwanarume Wana Matundu o Ciphare
   
   
👯‍♂️    Mwanarume Wana Matundu o Ciphare
   
   
👯‍♀️    Mwanakaji Unozwa Matundu o Sundhu
   
   
🧖    Vandhu mu nyumba yo cimbuzi
   
   
🧖‍♂️    Vanarume Vari mu Kwaratu Jakapisa
   
   
🧖‍♀️    Vanakaji Vari mu Kwaratu Iyakupisa
   
   
🧗    Vandhu Vanokhwinira
   
   
🧗‍♂️    Vandhu Vanokhora Matundhu
   
   
🧗‍♀️    Mwanakaji Wakakhuka
   
   
🤺    Kutamwa ngo Banga ngo Mundhu Wese
   
   
🏇    MAHARI
   
   
⛷    VANOTONGA KUSHISIRI
   
   
🏂    Vatambiri vo gorge
   
   
🏌    Mundhu Umwe Anatamba Bhora ro Golf
   
   
🏌️‍♂️    Mwanarume Golf
   
   
🏌️‍♀️    Vanakaji Vanobhora Golf
   
   
🏄    Kuvona ngo Mwega
   
   
🏄‍♂️    Vanarume Vanophungamirira
   
   
🏄‍♀️    Vanakaji Vanobvunjisa Muvimbi
   
   
🚣    Garaita yo mundhu umwe basi
   
   
🚣‍♂️    Garaita yo mundhu umwe basi
   
   
🚣‍♀️    Vanakaji vainga vacikwata
   
   
🏊    Vandhu Vanosamba
   
   
🏊‍♂️    Mwanarume Wakaguma
   
   
🏊‍♀️    Vanakaji Vakaguma
   
   
⛹    Vandhu Vanotamba Bhora
   
   
⛹️‍♂️    Vanarume Vanotamba Bhora
   
   
⛹️‍♀️    Mwanakaji Wakabvira Bhora
   
   
🏋    Kutora vandhu zvinodarika
   
   
🏋️‍♂️    Vanarume Vanotamira Zvinodarema
   
   
🏋️‍♀️    Vanakaji Vanotora Zvinodarika
   
   
🚴    Vakufambisa Bhikhuta
   
   
🚴‍♂️    Vakufambisa Bhikhuta
   
   
🚴‍♀️    Vanakaji vainga vecifamba pa bisikhika
   
   
🚵    Bhikhoro yo vandhu vo matundhu
   
   
🚵‍♂️    Kufamba ko mabhikhike mu matundhu
   
   
🚵‍♀️    Bhikhiri yo Mwanakaji wo Mountain
   
   
🤸    Vandhu Vanophunguka
   
   
🤸‍♂️    Mwanarume Wakaguma pa Kuita Ciro
   
   
🤸‍♀️    Mwanakaji Wakaguma pa Kuita Ciro
   
   
🤼    Vandhu Vanohwisana
   
   
🤼‍♂️    Mwanarume Wakahwisana
   
   
🤼‍♀️    Mwanakaji Wakahwisana
   
   
🤽    Vanarume vainga vecitora bora ro kumwa
   
   
🤽‍♂️    Vanarume vainga no bora
   
   
🤽‍♀️    Vanakaji vainga vecibvira bora yo kumwa
   
   
🤾    Vandhu vaitamba bhora ro nyara
   
   
🤾‍♂️    Vanarume vaitamba bhora ro nyara
   
   
🤾‍♀️    Vanakaji vaitamba bhora ro Nyara
   
   
🤹    Vandhu Vanobvunjisa
   
   
🤹‍♂️    Vanarume Vanotendera Vanarume
   
   
🤹‍♀️    Vanakaji Vanobvunjisa Vanakaji
   
   
🧘    Mwanarume wo maruva o Llotus
   
   
🧘‍♂️    Mwanarume wo mauruvara o Llotus
   
   
🧘‍♀️    Mwanakaji wo mauruvara o Llotus
   
   
🛀    Mundhu wainga ecisamba
   
   
🛌    Vandhu vakagara pa gedi
   
   
🧑‍🤝‍🧑    Vandhu vaibatana Nyara
   
   
👭    Mwanakaji Wakabatana Nyara
   
   
👫    Mwanakaji no Mwanarume waibatana Nyara
   
   
👬    Vanarume Vanobatana Nyara
   
   
💏    Kupsombana
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    PHUNDHU: Mwanakaji, mwanarume
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    Kupsompha: cipauko, cipauko
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    PHUNDHU: Mwanakaji, mwanakaji
   
   
💑    Varovorani Vakabatana
   
   
👩‍❤️‍👨    Muvarovorani no mwamuna vanovonesa mwoyo: vanakaji
   
   
👨‍❤️‍👨    Varovorani vanovona kuti vanozwa: vanarume,


👩‍❤️‍👩    Muvarovorani no mwanakaji: mwanakaji, mwanakaji
   
   
👪    Mbhuri
   
   
👨‍👩‍👦    Mbhuri: Mwanarume, mwanakaji, mwana
   
   
👨‍👩‍👧    Mbhuri: Mwanarume, mwanakaji, musikane
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    Mbhuri: mwanarume, mwanakaji, musikane, mujaha
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    Mbhuri: Mwanarume, mwanakaji, mujaha, mujaha
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    Mbhuri: Mwanarume, mwanakaji, musikane, musikane
   
   
👨‍👨‍👦    Mbhuri: Mwanarume, mwanarume, vana
   
   
👨‍👨‍👧    Mbhuri: Mwanarume, mwanarume, musikane
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    Mbhuri: Mwanarume, mwanarume, musikane, mujaha
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    Mbhuri: Mwanarume, mwanarume, mujaha, mujaha
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    Mbhuri: Mwanarume, mwanarume, musikane, musikane
   
   
👩‍👩‍👦    Mbhuri: Mwanakaji, mwanakaji, mwana
   
   
👩‍👩‍👧    Mbhuri: Mwanakaji, mwanakaji, musikane
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    Mbhuri: Mwanakaji, mwanakaji, musikane, mujaha
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    Mbhuri: Mwanakaji, mwanakaji, mujaha, mujaha
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Mbhuri: Mwanakaji, mwanakaji, musikane, musikane
   
   
👨‍👦    Mbhuri: Mwanarume, mwana
   
   
👨‍👦‍👦    Mbhuri: Mwanarume, mwana, mujaha
   
   
👨‍👧    Mbhuri: Mwanarume, mwanakaji
   
   
👨‍👧‍👦    Mbhuri: Mwanarume, musikane, mujaha
   
   
👨‍👧‍👧    Mbhuri: Mwanarume, musikane, musikane
   
   
👩‍👦    Mbhuri: Mwanakaji, mwana
   
   
👩‍👦‍👦    Mbhuri: Mwanakaji, mwana, mujaha
   
   
👩‍👧    Mbhuri: Mwanakaji, musikane
   
   
👩‍👧‍👦    Mbhuri: Mwanakaji, musikane, mujaha
   
   
👩‍👧‍👧    Mbhuri: Mwanakaji, musikane, musikane
   
   
🗣    Vereketanyi Musoro
   
   
👤    KUFIKIRI KUKAPHWANIWA
   
   
👥    KUFIKIRI KUKAPHWANIWA
   
   
🫂    Vandhu Vanokumbatira
   
   
👣    Mfamba jo mutemo
   
   
💪    Muviri wo musoro
   
   
🦾    Nyara jo Muvira
   
   
🦿    Mwega jo mashini jinoshandisa mugariro
   
   
🦵    Miruru
   
   
🦶    MWARI
   
   
👂    MATU
   
   
🦻    Matundu Anozovona Cimurusi co Kuzwa
   
   
👃    Muguma
   
   
🧠    URURU
   
   
🫀    Kupoponesa Mwoyo
   
   
🫁    MASAPU
   
   
🦷    MAZO
   
   
🦴    MAFUTA
   
   
👀    MAJISO
   
   
👁    JISO
   
   
👅    Rurimi
   
   
👄    Muromo
   
   
🫦    Kutuma Miromo
   
   
🦰    Masuki Akupsuka
   
   
🦱    Kutunguka Sisi
   
   
🦳    Muvu
   
   
🦲    Zvinonesa musoro
   
   
🏻    Mukhwara wo Ruvanda Hwo Kutama Kuitama
   
   
🏼    Mukhwara wo Ushoni
   
   
🏽    Ruvanda hwakashata
   
   
🏾    Mukhwara wo Soko-Soko
   
   
🏿    Mukhwara wo mufumo
   
   
💋    Citatijo co Kupsombijana
   
   
💌    Karata yo Rudo
   
   
💘    Mwoyo Unozovona Muvha
   
   
💝    Mwoyo Unoezana no Mwoyo Unociziva
   
   
💖    Mwoyo Unocengeka
   
   
💗    Mwoyo Unokukura
   
   
💓    Mwoyo Unoguma
   
   
💞    Kuenderera mberi mwoyo
   
   
💕    Mwoyo Muviri
   
   
💟    Kusasihwa ngo Mwoyo
   
   
❣    Mwoyo Unocema
   
   
💔    Mwoyo Unothembeka
   
   
❤️‍🔥    MWIYO WAIRI KURIKA
   
   
❤️‍🩹    Kunasirira Mwoyo
   
   
❤    MWIYO WAKAFURA
   
   
🩷    Mwoyo Upfuta
   
   
🧡    Mwoyo wo makurira
   
   
💛    Mwoyo Upfunguka
   
   
💚    Mwoyo Unodira
   
   
💙    Mwoyo Upfungura
   
   
🩵    Mwoyo Wacikaripi Muvira
   
   
💜    Orderi yo Mwoyo Upfura
   
   
🤎    Mwoyo Upfuphwi
   
   
🖤    MUNDHU USISIMA
   
   
🩶    Mwoyo Unozovonesa
   
   
🤍    Mwoyo Wakacena
   
   
💯    Zana ro vandhu
   
   
💢    CITAMBIRO CO USHANGWA
   
   
💥    Kutambana
   
   
💫    Cirimwa-cimwa
   
   
💦    Motondho o maphepo
   
   
💨    Vakasiapo ngo kukasika
   
   
🕳    CIRURU
   
   
💣    Bhomba
   
   
💬    Bhorhoni ro mazwi
   
   
👁️‍🗨️    Majiso Anovereketa
   
   
🗨    Vecivereketa ngo mukhondo
   
   
🗯    Unyangajwa hwo Bho
   
   
💭    Bhuku ro murangariro
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    Ghuma ro mbhungwe
   
   
🐒    MUNGO
   
   
🦍    Goroli
   
   
🦧    Ororangutha
   
   
🐶    Muguma wo mbvu
   
   
🐕    Mbizi
   
   
🦮    Mbu yo Utungamiriri
   
   
🐕‍🦺    Mbu jo kushandira
   
   
🐩    Mbvu yo mbhondho
   
   
🐺    Mumbhondo
   
   
🦊    Mbuto
   
   
🦝    Raccoon
   
   
🐱    Mughondo wo pharhati
   
   
🐈    Cuthelleve
   
   
🐈‍⬛    Mungati wo cisisima
   
   
🦁    MBORONGO
   
   
🐯    Ghuma ro tigre
   
   
🐅    Tigarre
   
   
🐆    Citatijo co nyaramba
   
   
🐴    Mughondo wo haci
   
   
🫎    Rose
   
   
🫏    Mbunda
   
   
🐎    Havari
   
   
🦄    Cirama co nyanga
   
   
🦓    Zviphunguru
   
   
🦌    Zvimbuzi zvinoita kuti zviite
   
   
🦬    Ngombe
   
   
🐮    Ghome ro ngo hombe
   
   
🐂    Ngombe
   
   
🐃    Bhuku
   
   
🐄    Ngombe
   
   
🐷    Ghuma ro nguru
   
   
🐖    Nguru
   
   
🐗    Ngorobha yo mutundhu
   
   
🐽    Zviphiri zvo Hungwe
   
   
🐏    Kutama Kuvangisa
   
   
🐑    Majivazi o mabvungwe
   
   
🐐    Mbuji
   
   
🐪    Kameru
   
   
🐫    Makameru o matundhu maviri
   
   
🦙    Cihwe co llama
   
   
🦒    Giraffe
   
   
🐘    ZVANJU ZVANORI
   
   
🦣    ZVIHWAMA ZVIKURI
   
   
🦏    Rhino
   
   
🦛    Ciphungamiriri
   
   
🐭    Ghuse ro muphete
   
   
🐁    Majimare
   
   
🐀    Mugaru
   
   
🐹    Majiphete
   
   
🐰    Ghuma ro cimbuzi
   
   
🐇    ZVURI
   
   
🐿    Majiviru o maphurutha
   
   
🦫    Bavati
   
   
🦔    Cinyama co nora
   
   
🦇    Dhonga ro bora
   
   
🐻    Vatongi vo Vabesera
   
   
🐻‍❄️    Udoso wo polar
   
   
🐨    Kowra
   
   
🐼    Pandanus
   
   
🦥    Ulota
   
   
🦦    Ototsi wo kumwa
   
   
🦨    Mungwariro
   
   
🦘    Kangaroo
   
   
🦡    Mbira yo Bégis
   
   
🐾    CITARO CAKUSANGA
   
   
🦃    KURUKA
   
   
🐔    ZVANGHU ZVANORI
   
   
🐓    Cikondwe
   
   
🐣    Kutokora maphiri
   
   
🐤    Zviputhu
   
   
🐥    Zvimwana zvo pamusoro po mbhera
   
   
🐦    Shiri
   
   
🐧    Penguini
   
   
🕊    Njoti
   
   
🦅    Rugari
   
   
🦆    MUNO-MUTANO WAKASANGA
   
   
🦢    Mungwaru wo makhwima-mwiri
   
   
🦉    Muvonje
   
   
🦤    Ciri co dodo
   
   
🪶    Matunguwe
   
   
🦩    Flamingo
   
   
🦚    Phecock (paboreacock)
   
   
🦜    Phinot
   
   
🪽    Mapawa o Ndeki
   
   
🐦‍⬛    Ciri co cimuri
   
   
🪿    Mugomera
   
   
🐸    Zviphare
   
     
🐊    Cigari
   
   
🐢    Cikhwiro
   
   
🦎    MUNORURI WAKASANGA
   
   
🐍    NYOKA
   
   
🐲    Ghuma ro Dragoni
   
   
🐉    Dragoni
   
   
🦕    Zvinyama zvo sauropoda
   
   
🐳    Bhalene wo kumwa unobhuya
   
   
🐋    Bhalene
   
   
🐬    Dolphin
   
   
🦭    Cidhindo
   
   
🐟    Hove
   
   
🐠    Hove jo mu muthondo
   
   
🐡    Ciryiti
   
   
🦈    BHISHI
   
   
🐙    Ciphare
   
   
🐚    Ciphwe co kupindura-pindura
   
   
🪸    Mugarai
   
   
🪼    Mugari wo kumwa
   
   
🐌    Majoko
   
   
🦋    ZVIRURI
   
   
🐛    Zviphunguru
   
   
🐜    Zvimiriri
   
   
🐝    NYUZI
   
   
🪲    MUNORI-MUTANA
   
   
🐞    Radybird
   
   
🦗    Cikanduru
   
   
🪳    Miphunda
   
   
🕷    Cireta
   
   
🕸    Ciramba co Zviphunguru (Ciramba)
   
   
🦂    Zvinokwanisa kuita kuti mugariro wo
   
   
🦟    MUNGO
   
   
🪰    Ruruka
   
   
🪱    MUNGO WAKASANGA
   
   
🦠    ZVIRURI ZVINORI
   
   
💐    Munguparu jo maruva
   
   
🌸    Sakura
   
   
💮    Maruva akacena
   
   
🪷    Maruwa o lotus
   
   
🏵    Rose
   
   
🌹    Rosa
   
   
🥀    Maruwe anopuma
   
   
🌺    Zviphiro zvo makhuruthu
   
   
🌻    Zviphungu zvo anemoneta
   
   
🌼    Bara Mucibara
   
   
🌷    MATUTAPI
   
   
🪻    Cirambo co hubhuma
   
   
🌱    Mbuto jidoko
   
   
🪴    Mirimwa yakakumbwa pa makhondo
   
   
🌲    Muti Unozoramba Unozoramba
   
   
🌳    Muvia wo Mathora Anoguma-guma
   
   
🌴    Muramba
   
   
🌵    Cachtus
   
   
🌾    Mphunguru yo mare
   
   
🌿    Mundhu
   
   
☘    Muvira
   
   
🍀    Muvhu wo mapapfu marongomuna
   
   
🍁    Matani o maple
   
   
🍂    Mathwe Anoguma
   
   
🍃    Matani Anozogumira mu Bepo
   
   
🪹    CITAVO CAKASANA
   
   
🪺    Vaka cishitira ngo mawe
   
   
🍇    Uvha
   
   
🍈    ZVIRI ZVIRI
   
   
🍉    ZVIZI ZVIRI
   
   
🍊    Muvira wo Braonberry
   
   
🍋    Remonimu
   
   
🍌    Mabhondo
   
   
🍍    Mugariro wo mania
   
   
🥭    Mandango
   
   
🍎    Sau ro kupsuka
   
   
🍏    Masapu o muri wo mare
   
   
🍐    Pas
   
   
🍑    Mani
   
   
🍒    Muvira
   
   
🍓    Strawberry
   
   
🫐    Zubrberhes (Bruzberhes)
   
   
🥝    Kiwifruit
   
   
🍅    Citende co kamato
   
   
🫒    MAUVI
   
   
🥥    Cikoko
   
   
🥑    Akokamati
   
   
🍆    'Ciremberani' (Ciremberani)
   
   
🥔    Zvinoita kuti muri-muri
   
   
🥕    Mugaroti
   
   
🌽    Muvhu wo maphepo
   
   
🌶    Zviphunguru
   
   
🫑    Ciphiri co kunoka-noka-noka
   
   
🥒    Zvinokwanisa kuita kuti mugariro
   
   
🥬    Mathora o maphete
   
   
🥦    Cokuha caulifloi
   
   
🧄    AGHU
   
   
🧅    ShoBHA
   
   
🍄    UBORU
   
   
🥜    Manduani
   
   
🫘    Munghungwe
   
   
🌰    Muvira wo makhandha
   
   
🫚    Muvia wo Draya
   
   
🫛    Munghondo wo makhotha
   
   
🍞    Phuta
   
   
🥐    Phuta yo Bvuta
   
   
🥖    Phuta yakareba ngo ndonga
   
   
🫓    Phuta Jakakura
   
   
🥨    Mabhuta akakhurihwa ngo munyu
   
   
🥯    Phuta yo Bhisco
   
   
🥞    Bhati jakapona-phecuka
   
   
🧇    Phipa yo Huaff
   
   
🧀    Ciphiri co keju
   
   
🍖    Nyama yo Maffupa
   
   
🍗    Mugara jo shuhi
   
   
🥩    Nyama Iyona
   
   
🥓    Nyama
   
   
🍔    Hamburger
   
   
🍟    Frio yo pamuri-muri
   
   
🍕    Pisa


🌭    Mbhoni
   
   
🥪    Bhuku ro maphepha-phepha
   
   
🌮    Mugariro wo maphepo
   
   
🌯    Phipa mu Bhukutu ro ku Meshiko
   
   
🫔    Nyama yo makhorwa
   
   
🥙    Tambirai Mabhuta Azinji
   
   
🧆    Bhuku ro Sharada
   
   
🥚    MAZI
   
   
🍳    Bhika zvokuha
   
   
🥘    Cokuha Cicikazivi Kukura
   
   
🍲    Ciphiri co Cokuha
   
   
🫕    Ciphiri co moto
   
   
🥣    Cibhari co Cipoko
   
   
🥗    Miranda yo makhura
   
   
🍿    Popcorn
   
   
🧈    Matekina
   
   
🧂    Munyu
   
   
🥫    Zokuha zvakakhwirihwa mu makhadhare
   
   
🍱    Bokiso rakashata
   
   
🍘    Phuta yo matere
   
   
🍙    Zvokuhha
   
   
🍚    Munghoro
   
   
🍛    Cokuha co curry
   
   
🍜    Bhungaxi ro kuita makhuriro
   
   
🍝    Masesti o makhuruthu
   
   
🍠    Majapha akakhwa
   
   
🍢    ODEN
   
   
🍣    Mughi
   
   
🍤    Kutungamira kumwa
   
   
🍥    Hombe jinorivizivizve-zivizivizve
   
   
🥮    Bhira ro mweji
   
   
🍡    Dango
   
   
🥟    Mugariro wo makhorjera
   
   
🥠    Bhisiketi rakadakajihwa
   
   
🥡    Bokiso ro kutengesera kunja
   
   
🦀    Ciphare
   
   
🦞    Mugaruka
   
   
🦐    Majipu
   
   
🦑    Squos
   
   
🦪    MUNORI-MURI WAKASANGA
   
   
🍦    Sorvete yakapfava
   
   
🍧    Cirghore
   
   
🍨    Shelvhi
   
   
🍩    Zvinodakajisa
   
   
🍪    CIRI
   
   
🎂    Bholo ro mazuva o kubahwa
   
   
🍰    Zvokadi zvo mu nguva iyi
   
   
🧁    Khophoni yo maphepha
   
   
🥧    Cipesadho co Bhaibheri
   
   
🍫    Matotinje o chocolate
   
   
🍬    ZVORURI-ZVORI
   
   
🍭    Bisebisebol yo ndonga
   
   
🍮    Kutondhera ko makwati
   
   
🍯    Citaka co mucadho
   
   
🍼    Bhiri ro Vana Vana
   
   
🥛    Khopo yo mukaka
   
   
☕    KUKUWA KUPISA
   
   
🫖    Ciphare co Tai
   
   
🍵    Cikhopho co Tai Cicina Cimbatano
   
   
🍶    Vhinyo Icena
   
   
🍾    Mabhungwe akabvunjwa ngo maphiri o maphiri-phiri
   
   
🍷    Khopo yo kumwa
   
   
🍸    Khopo yo kumwa
   
   
🍹    KUKUWA KURUWA KURUPISA
   
   
🍺    Khopho jo kumwa
   
   
🍻    Khopha jo Bhwater jaizoitwa ngo Muviri
   
   
🥂    Kuvabvira Kopu Yake
   
   
🥃    Ciphipo co gondho co pasi po pasi
   
   
🫗    Kutira Maire
   
   
🥤    Kopo yo kupinda-pinda
   
   
🧋    Kimchi
   
   
🧃    Bokiso ro kumwa
   
   
🧉    KURUVANA
   
   
🧊    Ciphunguru
   
   
🥢    Zvinovonesa kuti mugariro wo
   
   
🍽    Bhuku no maphete no maphete
   
   
🍴    Banga no Furumoni
   
   
🥄    Cikoko
   
   
🔪    Cipanga co zvokuha
   
   
🫙    Botere yo Uwanda-Uwanda
   
   
🏺    Botere ro Maturu maviri
   
   
🌍    Europa-Phedo yo Afrika
   
   
🌎    Pheji yo pasi iri kukhombija Amerika-Amerika
   
   
🌏    KUTONDOJA AZIA-
   
   
🌐    Pasi pese pano meridani
   
   
🗺    MARTA O NYENYE
   
   
🗾    Cikwata co ku Japau
   
   
🧭    Ciphiro co makombo
   
   
🏔    Matundhu o Ciguru
   
   
⛰    Matundhu
   
   
🌋    Mundhu
   
   
🗻    Dundhu ro Fuji
   
   
🏕    Citenderano co ku Ghundhu
   
   
🏖    Pheji no maparrhola
   
   
🏜    ZIPARO
   
   
🏝    Cirundu co Kugaruka
   
   
🏞    Parke-parke
   
   
🏟    Stadio
   
   
🏛    Muvaka wo Ghost-Secretary
   
   
🏗    KUVAKA
   
   
🧱    Kutungamirira zvidhiri
   
   
🪨    Buwe
   
   
🪵    MABHU
   
   
🛖    Nyumba
   
   
🏘    Nyumba
   
   
🏚    Nyumba jakasiiwa
   
   
🏠    Nyumba
   
   
🏡    Nyumba Inozovara Munda
   
   
🏢    Nyumba yo maofisi
   
   
🏣    Hofisa yo ku Jhapau
   
   
🏤    Poste de koros
   
   
🏥    Cipitali
   
   
🏦    Bhanko
   
   
🏨    Nyumba yo Varendo
   
   
🏩    Hotera yo Rudo
   
   
🏪    Dhora yo kutengesera mare
   
   
🏫    CIKORO
   
   
🏬    Zvozi zvikuru
   
   
🏭    Fabrika
   
   
🏯    Nyumba yo ku Japau
   
   
🏰    Nyumba yo Soko
   
   
💒    MUCORO
   
   
🗼    Mugonza wo mutengo wo ku Tokyo
   
   
🗽    Cikwata co Riberty (Free Liberty)
   
   
⛪    CEREJA
   
   
🕌    Mezikeni
   
   
🛕    Temberi yo Hindu
   
   
🕍    Sinagoga
   
   
⛩    Tandiro yo cixinto
   
   
🕋    Nyumba yo Kaaba
   
   
⛲    Ciphuka
   
   
⛺    Tende
   
   
🌁    Ciphwiro Cakapona
   
   
🌃    Uusiku Unodakajisa ngo Nondho
   
   
🏙    Dhorobha
   
   
🌄    Kubvuka ko Zuva pa Matundhu
   
   
🌅    Kubuda kwa zuva
   
   
🌆    Dhorobha pa mausiku
   
   
🌇    Kupumuka kwa zuva
   
   
🌉    Cimoto co usiku
   
   
♨    Suka ro kupisa
   
   
🎠    Havha jo Mathamba jaizofambisa
   
   
🛝    Kututira pa ndau yo kutamba
   
   
🎡    Karu yo Ghora
   
   
🎢    Maitiro o kutora matundhu
   
   
💈    Timbiri ro kutema musoro
   
   
🎪    Tende ro kuita makhombijiro
   
   
🚂    Karavha yo njiki
   
   
🚃    Karu yo citima
   
   
🚄    Tima yo kukasika
   
   
🚅    Treji yo muthondo
   
   
🚆    Gari
   
   
🚇    Gari
   
   
🚈    Itovona
   
   
🚉    IMENA
   
   
🚊    Cimboji
   
   
🚝    Gari yo citima yo citaka cimweni
   
   
🚞    Gari yo citima yo matundhu
   
   
🚋    Cimboji
   
   
🚌    Mabhomba
   
   
🚍    Mabhomba aiviya
   
   
🚎    Mabhomba acina mairiro
   
   
🚐    Mabhomba adoko o kuita zviro
   
   
🚑    Ambaransi
   
   
🚒    Karu yo muriro
   
   
🚓    Karu yo maphorisa
   
   
🚔    Karu yo maphorisa yaiviya
   
   
🚕    Teksi
   
   
🚖    Teksi Yakaviika
   
   
🚗    Karu
   
   
🚘    Karu Iyazviiya
   
   
🚙    Karu inoshanda ngo maitiro akasiana-siana
   
   
🛻    Karu
   
   
🚚    Karu yo kutora
   
   
🚛    Karu yakabatana
   
   
🚜    Kutora karu
   
   
🏎    Kutoghika
   
   
🏍    Mugota
   
   
🛵    Motikoti Mudoko
   
   
🦽    Cirema co maroda cinofambisa nyara
   
   
🦼    Cirema co magesi
   
   
🛺    Riksho
   
   
🚲    Bhisikhiri
   
   
🛴    Ghondo yo makwariro
   
   
🛹    Ciphiri co kuita maphepha
   
   
🛼    Zviphato zvinoita kuti zviwe
   
   
🚏    Cirongo co karu
   
   
🛣    ZVIRANA ZVINOSANA
   
   
🛤    Injira yo citima
   
   
🛢    Bhebheni ro mafuta
   
   
⛽    Bomba ro mafuta
   
   
🛞    Mabhoni
   
   
🚨    Magara o karu yo mapolori
   
   
🚥    Magara o maphuka akakhwirira
   
   
🚦    RANYENI RO CIRURU
   
   
🛑    CITAMBIRO COKUMISA
   
   
🚧    KUVAKA
   
   
⚓    ZVIRURO ZVIRI
   
   
🛟    Zvinoita kuti mugariro wo mutengo umweni
   
   
⛵    GRAICA
   
   
🛶    BRAKHU
   
   
🚤    Girava ro Vanozoita Zvinoita
   
   
🛳    Gava yo kuita zviro
   
   
⛴    Kuita Girina
   
   
🛥    Gava yo Motorizari
   
   
🚢    GRATA
   
   
✈    Ndeki
   
   
🛩    Ndeki Jidoko
   
   
🛫    Ndeki yo kuda
   
   
🛬    Kuguma ko Ndeki
   
   
🪂    Parapera
   
   
💺    Cigaro co ndau
   
   
🚁    ELIPHEROTHU
   
   
🚟    Citima co kuita citima cinofambisa
   
   
🚠    Ndhundhu yo matundhu
   
   
🚡    Kutengejera karu yo kuita zviro
   
   
🛰    SATHERI
   
   
🚀    Rociketi
   
   
🛸    Zvinodhuru zvo ndhambo
   
   
🛎    Cingari co Vashandiri
   
   
🧳    Zvitibhuta
   
   
🚪    MUSHIMUKO
   
   
🛗    CIRUTHU
   
   
🪞    Giroo yo Kurangarira
   
   
🪟    Jhanja
   
   
🛏    Ubhedi
   
   
🛋    Cipfani no ruvara
   
   
🪑    Cigariro
   
   
🚽    Cibhiri
   
   
🪠    Pesera
   
   
🚿    Kusamba
   
   
🛁    BHENA
   
   
🪤    Muthondo wo maphete
   
   
🪒    Ciphete
   
   
🧴    Botaru ro mamuti
   
   
🧷    MABHERE O SHERU
   
   
🧹    Ciphondo co Ciphiri
   
   
🧺    Cikwatho
   
   
🧻    Cipepha Cakapukuruwa
   
   
🪣    Kutamba
   
   
🧼    Sabau
   
   
🫧    Mabhera o maphepo
   
   
🪥    Sobhero ro mazo
   
   
🧽    Siponja
   
   
🧯    Mundhu wo muriro
   
   
🛒    Karu yo kutengera
   
   
⌛    MAPERA AKASANGA MAGORHO
   
   
⏳    Mugariro wo Bhuku Aucizivi Kupera
   
   
⌚    KUSAMBA
   
   
⏰    Mororo yo cimburo
   
   
⏱    THONDHO
   
   
⏲    CORO YO KUJIRUKA
   
   
🕰    Majorosi o ku muriro
   
   
🕛    6: 1-3
   
   
🕧    12: 30
   
   
🕐    Mugariro umwe
   
   
🕜    Phaha yo umwe
   
   
🕑    Nguva 2
   
   
🕝    2: 30
   
   
🕒    Nguva mutatu
   
   
🕞    3: 30
   
   
🕓    Nguva murongomuna
   
   
🕟    4: 30
   
   
🕔    Nguva 5
   
   
🕠    5: 30
   
   
🕕    Nguva 6
   
   
🕡    6: 30
   
   
🕖    Nguva yo 7
   
   
🕢    7: 30
   
   
🕗    Nguva 8
   
   
🕣    8: 30, Shanduro yeNyika Itsva
   
   
🕘    Nguva 9
   
   
🕤    9: 30
   
   
🕙    10 o nguva
   
   
🕥    10: 30
   
   
🕚    Gumi
   
   
🕦    1/6
   
   
🌑    MWEYI
   
   
🌒    MWEJI WAKAPERA
   
   
🌓    MWEJI WAKAPERA
   
   
🌔    MWEJI WAKAPERA
   
   
🌕    MWEJI
   
   
🌖    Mweji wo Cipiri co Nvhuni
   
   
🌗    MWEJI WAKAPERA
   
   
🌘    MWENI WAKAPERA
   
   
🌙    MWEYI
   
   
🌚    Mweji wo mweji
   
   
🌛    Mweji
   
   
🌜    Mweji
   
   
🌡    THERO YA KUFURA
   
   
☀    Zuva


🌝    Mweji
   
   
🌞    Zuva rino Ghisiko
   
   
🪐    Pharaneta jakazwirana
   
   
⭐    Ndhondho
   
   
🌟    Ndhondho jo Ruvheneko
   
   
🌠    Nyoyo jo ndhondho
   
   
🌌    Vgalaxia
   
   
☁    MABORI
   
   
⛅    Zuva Pasure po makore
   
   
⛈    Zvito zvo mbhera no nvura
   
   
🌤    Zuva Riri Penyera po Makore Amadoko
   
   
🌥    Zuva Riri Penyepo po Makore Guru
   
   
🌦    Zuva Rinopera Kuvara
   
   
🌧    Makore ano nvura
   
   
🌨    Mabuta o Cigore
   
   
🌩    Cikuru co Bhombhera
   
   
🌪    BUNGO RINOBHUNGA
   
   
🌫    CIGURI
   
   
🌬    Phiri yo bepo
   
   
🌀    Bepo ro Cipepo
   
   
🌈    Mugarongero
   
   
🌂    Sambarera yo Civiringo co Mugariro
   
   
☂    Sakamera
   
   
☔    Sakamera
   
   
⛱    Sakamera yo pasi
   
   
⚡    Muvangisiro Ukuru
   
   
❄    Ciphwe
   
   
☃    Mundhu wo Cigerezere
   
   
⛄    Mundhu Acina Cigerhere
   
   
☄    Zvinoitwa kuti "Bhungamiriri"
   
   
🔥    MURO
   
   
💧    MADORO AKURI
   
   
🌊    MUNGO WAKUJI
   
   
🎃    Ranyara ro ku maparau
   
   
🎄    Muti wo Khisimira
   
   
🎆    Mataka o bisi
   
   
🎇    Kutipira makwati
   
   
🧨    Muviri wo kuita photo-photo
   
   
✨    Cisaka co kuita rakare-rakara
   
   
🎈    Bhorbhu
   
   
🎉    Vanobarihwa ngo Buso
   
   
🎊    Mabhora akasiyana-siyana
   
   
🎋    Muti wo njiku yo njiku
   
   
🎍    Kusasirira ko muti wo mamuti
   
   
🎎    Cimphiri co ku Japau
   
   
🎏    Citambo co karpa
   
   
🎐    Cigari co Bepo
   
   
🎑    Ciripo co Mweji Cinodakajisa
   
   
🧧    Zviphunguru zvakapsuka
   
   
🎀    Mungwariro
   
   
🎁    Zvipiro zvakasairihwa
   
   
🎗    Ceukijo Cinoshanda
   
   
🎟    Ndirovejo jo Kunghwinira
   
   
🎫    Matiketi
   
   
🎖    Masimba o Hondo
   
   
🏆    Khopo
   
   
🏅    Moderema jo mutambo
   
   
🥇    Mederai yo kutanga
   
   
🥈    Mederai yo Cipiri
   
   
🥉    Mederai yo Citatu
   
   
⚽    Bhora
   
   
⚾    Bebisebol
   
   
🥎    Bhora ro softari
   
   
🏀    Bola
   
   
🏐    Volleyball
   
   
🏈    Bhora ro ku Estadhos Unidhos
   
   
🏉    Bhora ro rugby
   
   
🎾    Tenis
   
   
🥏    Zviphunguru zvo makhunguvara
   
   
🎳    Kuita Bhora
   
   
🏏    Kutamba ko cricket
   
   
🏑    Bhora ro hockey
   
   
🏒    Bhuru
   
   
🥍    Bhora ro Hockey
   
   
🏓    Bhira ro tennis
   
   
🏸    Bhora ro cimbudo
   
   
🥊    Zvipira zvo mabhokoni
   
   
🥋    Zvokusimira ngo pamusoro po kuramba
   
   
🥅    Ciphungiro co mugariro
   
   
⛳    CITAVIRI CO MUKATI
   
   
⛸    Skath rineste
   
   
🎣    Majikwe o kutava
   
   
🤿    Mugariro wo kuda kuita ngo pamusoro po
   
   
🎽    Kutoghika ngo Masimirire
   
   
🎿    Mabhuku o kuita cigariro co grefu
   
   
🛷    Cikhuta co marota
   
   
🥌    Mapuwe o Ciphiri
   
   
🎯    Ciripo Cakadaro
   
   
🪀    Zviphare-hora
   
   
🪁    Bhuku ro kuita zvinovonesa
   
   
🎱    8 Bhora ro mu Rizimba
   
   
🔮    Bhora ro cristal
   
   
🪄    Ndonga yo Bhiri-Bhiri
   
   
🧿    Cirimo ca Nazar
   
   
🪬    Hamsa
   
   
🎮    MATANO AVIGIDIO
   
   
🕹    MAFUNDHO AKASANGA
   
   
🎰    Mushini wo slot
   
   
🎲    Kutamba mapadho
   
   
🧩    Ciphwaniso co mapiro o mugariro
   
   
🧸    Udhu wa teddy
   
   
🪅    Pinata
   
   
🪩    Bhora ro glasiro
   
   
🪆    Kuita zvimweni zvo mamuti-muti
   
   
♠    Ciripo co kuita zviro
   
   
♥    Mwoyo wakadakajihwa
   
   
♦    Cirovejeso co diamante
   
   
♣    Zvicikazivi kuita mu cikhumi
   
   
♟    Citambo co Bhola
   
   
🃏    Mungwariro
   
   
🀄    Dragoni yo psuka
   
   
🎴    Khada yo maruva
   
   
🎭    KUFANIKIRA KUFANA KUFANA
   
   
🖼    Bhokiso ro Vanozoita
   
   
🎨    MAFANDHO AKASANGA MUVIVI
   
   
🧵    Zvinoita kuti mugariro waizwi
   
   
🪡    Cikhuta co Kusonera
   
   
🧶    Ghwe
   
   
🪢    Kutungamirira
   
   
👓    MAROTENO
   
   
🕶    Giroiru ro njiku
   
   
🥽    Giru ro kuvona
   
   
🥼    Zvokusimira zvo kupejisira
   
   
🦺    Ngwaririre Mirimo
   
   
👔    Kuravata
   
   
👕    Matirata
   
   
👖    Ghondu yo jeans
   
   
🧣    Ciphura
   
   
🧤    Gloves
   
   
🧥    MAFUTA AKAFUKISWA
   
   
🧦    Mugariro jokushomana
   
   
👗    Zvokusimira
   
   
👘    Kimono
   
   
🥻    Sarari
   
   
🩱    Simiriro jo kusamba
   
   
🩲    Riphorophoropa Rikashoma
   
   
🩳    Ciraru co maphepha-phepha
   
   
👙    Bikini
   
   
👚    Simiriro jo vanakaji
   
   
🪭    Majiviriro o Nyara Anophunguka
   
   
👛    Cikhuta
   
   
👜    Saka ro Shanka
   
   
👝    Cikhuta co cizivi kuita zviro
   
   
🛍    Bhuku ro kutengera
   
   
🎒    Bhuku ro mapiri
   
   
🩴    Zvipatato zvo makhwaro zvo makhwaro
   
   
👞    Sapatato jo mwanarume
   
   
👟    Zvipatato zvo kutiza
   
   
🥾    Mabhato o pa matundhu
   
   
🥿    Zsapato Zvakavanga
   
   
👠    Mabato Aakakura
   
   
👡    Zvipatato zvo Mwanakaji
   
   
🩰    Mabato o Ballet
   
   
👢    Mabhato o vanakaji
   
   
🪮    Masisi akaguma
   
   
👑    Junguja
   
   
👒    Cigaru co vanakaji
   
   
🎩    Cigaru co ndava
   
   
🎓    Cigaru co Kupima Zvinoita Mugariro
   
   
🧢    Kutora Cigaru co Muromo
   
   
🪖    Cigoko co masoca
   
   
⛑    Cigoko co Vashandi Vanoponesa
   
   
📿    Rosario
   
   
💄    Mugariro wo muphuka
   
   
💍    Ciphete
   
   
💎    Muguma wo Ufumi
   
   
🔇    Mubudiriri wo Mazwi Anopfava
   
   
🔈    Mubudiriri wakacengejeka
   
   
🔉    Muita Mubudiriri Acinasirire Mazwi
   
   
🔊    Mubudiriri wakaguma ngo izwi rakakura
   
   
📢    Muita hurukuro
   
   
📣    Cikhuta co mazwi
   
   
📯    Mbarombayu yo ku maphata
   
   
🔔    Gorora
   
   
🔕    Khungwaru yakazogaruka
   
   
🎼    Ndiriro yo Mimba
   
   
🎵    MAZORI AKADORO
   
   
🎶    MAZORI AKADORO
   
   
🎙    Mafoti o kuita zvimona-zvimona
   
   
🎚    Ciphwaniso co magezi
   
   
🎛    Kutonga Mugariro
   
   
🎤    Microphoni
   
   
🎧    Majurhiro o nduru
   
   
📻    RARADO
   
   
🎷    Sacsaxia
   
   
🪗    Cirordoni
   
   
🎸    Gitara
   
   
🎹    Kybodho yo Mimba
   
   
🎺    Mbayayu
   
   
🎻    Violiyano
   
   
🪕    Banjo
   
   
🥁    Tobhoma
   
   
🪘    Tabita rakareba
   
   
🪇    Maracas
   
   
🪈    Kuvira ko Firiro
   
   
📱    Foni
   
   
📲    Foni yo Foni Ina Mutwe
   
   
☎    Fonera
   
   
📞    Mugariro wo kuashira Foni
   
   
📟    Kupsaka Zvinoita Zvinoita Mugariro
   
   
📠    Mushini wo fax
   
   
💾    KHOPHWIRI
   
   
🔋    Citereri co Beri
   
   
🪫    Kutama kugumisa
   
   
🔌    Cikhwedu co magezi
   
   
💻    COPHONDOTA
   
   
🖥    Kokomputadhori yo mu ndau
   
   
🖨    MUDHINDHI
   
   
⌨    KHOBHO
   
   
🖱    Zvinoitwa ngo komputadhori
   
   
🖲    Maitiro o njira
   
   
💽    Dhuku ro komputadhori
   
   
💾    Ciphare co makhura
   
   
💿    CD-ROM
   
   
📀    dvd
   
   
🧮    Akusa
   
   
🎥    Cimera co Firme
   
   
🎞    Ciripo co Firme
   
   
📽    Ciphiro co kukhombija filimu
   
   
🎬    Citambiso co kuita zviro zvaizovonesa
   
   
📺    THIVHERHERI
   
   
📷    Kamera
   
   
📸    Kamera ino makwara o cimera
   
   
📹    MAKAMERA
   
   
📼    VIDHO
   
   
🔍    Girojo yo kuenderera ku mukhondo
   
   
🔎    Giroiru Rakaguma ku Bho
   
   
🕯    Bandela
   
   
💡    BHONYI
   
   
🔦    Tochi
   
   
🏮    Rarari yo Maphepha Akusuka
   
   
🪔    Kare yo diya
   
   
⚗    Aarenbich
   
   
🧪    Cipira co kuejwa
   
   
🧫    Civiri co kuita kuti mugariro waizwi
   
   
🧬    Dina
   
   
🔬    Microskopio
   
   
🔭    Telesikóponi
   
   
📡    Zvinovonesa Satelite
   
   
📔    CABHARERO COKUSISA
   
   
📕    BHURU RINOBHERA
   
   
📖    Bhuku ro Kutanga
   
   
📗    Bhuku ro makhonda o makhonda
   
   
📘    Bhuku ro Bhiri
   
   
📙    Bhuku ro maphepha o maphepha
   
   
📚    Mabhuku
   
   
📓    Cadebadori
   
   
📒    Kuparajana ko Bhuku
   
   
📃    Mapheji Anozovaruka
   
   
📜    Kutora mu mapiro
   
   
📄    MAPHAJA AKASANGA KURINGA
   
   
📰    Jhororophora
   
   
🗞    Joronari yakabuhwa
   
   
📑    Zvakadari mu bhuku
   
   
🔖    Cipira co mabhuku
   
   
🏷    ZVIRUVIRO
   
   
💰    Cikhuta co mare
   
   
🪙    Mawarari
   
   
💴    Mamirari yo Jin
   
   
💵    Mamera yo mare
   
   
💶    Makonta yo mare yo euro
   
   
💷    Mamre yo papiro
   
   
💸    Mre ino mapapiro
   
   
💳    Khada yo makhadhi
   
   
🧾    Riphiro ro Ciripo
   
   
💹    Tabhuku rakaenderera mberi no zvinozwi
   
   
✉    Cikwata co Cigariro
   
   
📧    E-mail
   
   
📨    Kwaendeswa mu Navhopi
   
   
📩    Soveni jo Sovha
   
   
📤    Bokiso ro ndhungamiriri ro ndhungamiriri
   
   
📥    Kuunganija mabokiso o maphepha
   
   
📦    KUSAIRA KUBVEREKA
   
   
📫    Bokiso ro karata rakafungiwa no citatijo
   
   
📪    Bokiso ro Karata rakafungwa Zve Rakajidurika Citatijo
   
   
📬    Kufunungura bhokiso ro karata rino citatijo
   
   
📭    Funungurai Bokiso ro Karata Rakajidonesa
   
   
📮    Tabhiri ro karata
   
   
🗳    Bokiso ro kuvotera no maphepha
   
   
✏    Pirapira
   
   
✒    Ciphiro co Cisivu
   
   
🖋    Phare yo kumwa
   
   
🖊    Phora
   
   
🖌    MAFANDHISO AKATANA
   
   
🖍    Phare yo krayola
   
   
📝    Mandanderandera
   
   
💼    Bhari ro masoko
   
   
📁    KUBVANGA MUTHANGO WORI
   
   
📂    FUNURUNGA MAFURATO
   
   
🗂    Cikhwaniso co Makarada Cikaparajana
   
   
📅    KARENDERA
   
   
📆    Kuparajana Kukaraja


🗒    Bhuku ro kutara ngo pamusoro po zviro
   
   
🗓    Kandarendari yo kutenderera-enderera
   
   
📇    Ndhondhoro yo Khada
   
   
📈    Kuengejeka ko zvitabu
   
   
📉    Kutepuruka ko zviphephiro
   
   
📊    CIFIKIZI CAKASANIRA
   
   
📋    Ciphwe co kupaya
   
   
📌    Zvaakakhwirijwa
   
   
📍    Cifaniso co Ciphunguru
   
   
📎    MAPHANGA AKASANGA
   
   
🖇    MAPHONDO AKASANGAIRA
   
   
📏    Ndirungamiriro
   
   
📐    Trigonometeri
   
   
✂    Kutama
   
   
🗃    Bokiso ro zviphiri
   
   
🗄    Bokiso ro mapiro
   
   
🗑    Bhokhora
   
   
🔒    Zvakazokwanisika
   
   
🔓    KUSANUJA KUKASANUJWA
   
   
🔏    Tahwa ngo Pera
   
   
🔐    Kuvirira ngo Cifunguni
   
   
🔑    Cifunguri
   
   
🗝    Civhiro co Kare
   
   
🔨    Zvimera
   
   
🪓    Cimbuzi
   
   
⛏    Khetana
   
   
⚒    Phiri yo maso
   
   
🛠    Zvimera no Zvimbuzi zvo Bhiri
   
   
🗡    Mipanga
   
   
⚔    Kupurutana ngo banga
   
   
🔫    Muvhu wo kumwa
   
   
🪃    Zvicikazivi kuitwa kuti boomerang
   
   
🏹    Uta no Muvuta
   
   
🛡    Cifiriro
   
   
🪚    Mugariro wo makhadha
   
   
🔧    Kutama Kutama
   
   
🪛    Ciphete co Stornilio
   
   
🔩    Roldskru no rombordhu
   
   
⚙    Mabhira
   
   
🗜    Zvineso
   
   
⚖    VITIRANI VINORINGA
   
   
🦯    Ndonga yakacena
   
   
🔗    MARUVIRO
   
   
⛓    CIGHENI
   
   
🪝    Zvinovonesa kuti mugariro wo kuda
   
   
🧰    Bokiso ro Zvituriro
   
   
🧲    Magineti
   
   
🪜    Tambiru
   
   
💉    Kuita Sinikero
   
   
🩸    Dondoni ro Ngazi
   
   
💊    Mirombo
   
   
🩹    Bhendhiri ro kubatana-batana
   
   
🩼    Munghondo
   
   
🩺    CIRUVIRO CAKUPIRA
   
   
🩻    XX Rays
   
   
🚬    Kutaka kubhema
   
   
⚰    BROSU
   
   
🪦    Buwe ro Ibuda
   
   
⚱    Bokiso ro mafupa
   
   
🗿    Cithombe co buwe co ku Mogeri
   
   
🪧    Cikwata cakatahwa
   
   
🪪    Khada ro kuzivisa
   
   
🏧    CITAMBIRO CATTM
   
   
🚮    Citatijo co Matotondho mu Citaka co
   
   
🚰    KUWA
   
   
♿    Citatijo co maroda o karema
   
   
🚹    Cibhito co Vanarume
   
   
🚺    CIBHERO CO VANKAJI
   
   
🚻    ZVAKUBHERA ZVIRI
   
   
🚼    CITAJIRO CO MUDORO
   
   
🚾    Cimbuzi co kumwa
   
   
🛂    KUSAPERA PASPARTI
   
   
🛃    Zviphunguriro zvo makhombijiro
   
   
🛄    Ciphiro co Ciphiri co Zvitokotha
   
   
🛅    Kutora zvibhuta zvakasara
   
   
⚠    Ngwajo
   
   
🚸    Vana Vanovaruka
   
   
⛔    Atirambijwa Kunghwina
   
   
🚫    CIRINGO CAKARIRIWA
   
   
🚳    Atitendehwa Kufambisa Bhikhuta
   
   
🚭    Kurambiswa Kukhema
   
   
🚯    Kurambijwa Kutora Matotondho
   
   
🚱    ACIPI KUWA
   
   
🚷    Akufamba-famba vakarambiswa
   
   
📵    Akuna Foni
   
   
🔞    Vandhu vaidarika 18 o makore o kubahwa
   
   
☢    Radio-Radio
   
   
☣    Ngozi yo Uhomi
   
   
⬆    Kutungamirira pa musuwo
   
   
↗    Kuenderera pasi pa musuwo wo muho
   
   
➡    Muvha wo muho
   
   
↘    Kuguma ku Mutengo wo muho
   
   
⬇    Kuvonesa Kuciruka Kwaari Khondo
   
   
↙    Kuvonesa musuwo wo mubozho
   
   
⬅    Civuta co mukhondo
   
   
↖    Civuta co pa mukhondo wo mukhondo
   
   
↕    Muvha Unozomuzinji-zomuzinji
   
   
↔    Muvha wo makhondo o kuita zvimweni
   
   
↩    Civuta co muho ciri kunogondha ku mukhoyo
   
   
↪    Muvhondo wo mukhondo wakaguma ku muho
   
   
⤴    Muvha wo muho wakagondeka pasi
   
   
⤵    Muvha wo muho wakagondeka pasi
   
   
🔃    Civuta cakaperera pa mugariro
   
   
🔄    KUFUKISA MASHANGA
   
   
🔙    Kutengejera Muvha
   
   
🔚    Kupeja Muvha
   
   
🔛    Fununguruka! Muvha
   
   
🔜    Muvuta wo kukasika
   
   
🔝    Kutora musuta ngo pamusoro po mutengo
   
   
🛐    Ndau yo Kunamata
   
   
⚛    Zvitatijo zvo atomic
   
   
🕉    Maum.
   
   
✡    Ndhondho ya Dhavhidhi
   
   
☸    Tabhiri ro Mutemo
   
   
☯    Yyang no yang
   
   
✝    CRURO CALatina
   
   
☦    Cirusu co Ortodoxa
   
   
☪    Mweji wo ndhondho
   
   
☮    Cimoniso co Runyararo
   
   
🕎    Candelero
   
   
🔯    Ndhondho yo ndhondo ndandhatu
   
   
🪯    Kandda
   
   
♈    Asiano
   
   
♉    Cikorori co Taurus
   
   
♊    Gemini
   
   
♋    KANSERRO
   
   
♌    Cikwata co Leo
   
   
♍    Himenia
   
   
♎    Libra
   
   
♏    Mugore wo denga-denga (Scorpio)
   
   
♐    Cigaro co mutari
   
   
♑    Capricorn
   
   
♒    Ciphiri co Aquarius (Aquarius)
   
   
♓    Citambo co Shawe
   
   
⛎    Cigaro co Nyoka
   
   
🔀    VIVIDO ZVINOBHERA
   
   
🔁    Kuphinda-pinda Zvinoitwa
   
   
🔂    Kuphinda-pinda Bhuku Rimwe
   
   
▶    KUTHANA VIVIRO
   
   
⏩    KUSANGA KUDORONA MABHERO
   
   
⏭    Zvimera Zvinotevera
   
   
⏯    KUTHANA KURUMISA
   
   
◀    KUFURISA MABHERO
   
   
⏪    Kutendera Vidiyoni ngo Kukasika-kasika
   
   
⏮    ZVIRUVI ZVOKUPERERA
   
   
🔼    MABHERO AKUDORESA
   
   
⏫    KUSANGA KUSANGA MABHERO
   
   
🔽    KUTINGA KUDORO KUDORO
   
   
⏬    KURUKA KUSANGA MABHONDO
   
   
⏸    KURIMA VIVIDO
   
   
⏹    KUMBA MAVIDIO
   
   
⏺    Kuraraveja zvimweni
   
   
⏏    Kutora Bhiri-Bhiri
   
   
🎦    Kuguma ro kuvirima
   
   
🔅    Kutora Zvimweni Zvo Ruveneko
   
   
🔆    Zvinokwanisa kugarika
   
   
📶    ZVIRI ZVINORI
   
   
🛜    Cina Mugari
   
   
📳    Matetemero o Kutetemera
   
   
📴    Foni yo Mfoni Yakafungwa
   
   
   
♀    Civoniso co Mwanakaji
   
   
♂    CITAMBIRO CO
   
   
⚧    Citatijo co Vhinyu no Vhinyu
   
   
✖    Kuengejeka Kwaizova Kwaizinji
   
   
➕    Mugarisihwa
   
   
➖    ZVINOBVANA
   
   
➗    Kuparajana
   
   
🟰    Nombeta jakakura no jakakura
   
   
♾    Zvakakura Zve Zvakakura
   
   
‼    MAZWIRO AVIRI
   
   
⁉    Mubvunjo wo Zvinovonesa
   
   
❓    Mubvunjo Upsuka
   
   
❔    Mubvunjo Wacizivi Kutama
   
   
❕    MAZWIRO ACECA
   
   
❗    CIVIRI CAKUPHWANA
   
   
〰    Ciphwaniso co Mughondo wo Mabimbi
   
   
💱    Cinjo co Mre
   
   
💲    Citatijo co maidorari
   
   
⚕    Citatijo co marapihwe
   
   
♻    Kutovonesa Citatijo
   
   
⚜    Maruva o iris
   
   
🔱    Bhipaje ro ndatu
   
   
📛    MAKHWATA O ZINA
   
   
🔰    Citatijo co ku Japani
   
   
⭕    Ciphiri Cakapsuka Cicina
   
   
✅    Kujijwa Citatijo
   
   
☑    Kutora matseki
   
   
✔    Citatijo co Kusanirihwa
   
   
❌    Citatijo co crusa
   
   
❎    MAFIDITO O MAKHWARO
   
   
➰    Ciphete co kurupa-rupa-rupa
   
   
➿    Mabhuku Amaviri
   
   
〽    Mativi Anocicinjana-cinja
   
   
✳    Ghophophone 8-rayos de Grayos
   
   
✴    Ndhondho jo nyanga masere
   
   
❇    Zvinokwanisa Kuvheneka
   
   
©    ZVANOTANA KUTANA
   
   
®    Kutendesera
   
   
™    Citatijo
   
   
#️⃣    Cigaru co Ciphungiro: Na.
   
   
*️⃣    Cigaru co makhombhondo: *
   
   
0️⃣    Cigaru co cimunyi: 0
   
   
1️⃣    Cigaru co makhombijiro: 1
   
   
2️⃣    Cigaru co makhombhomo: 2
   
   
3️⃣    Cigaru co makhombhomo: 3
   
   
4️⃣    Cigaru co kuita: 4
   
   
5️⃣    Cigaru co makhombijiro: 5
   
   
6️⃣    Cigaru co makhombijiro: 6
   
   
7️⃣    Cigaru co kuita: 7
   
   
8️⃣    Cigaru co kuita: 8
   
   
9️⃣    Cigaru co makhombijiro: 9
   
   
🔟    Cigaru co kuita: 10
   
   
🔠    Matahwa akagondeka o ciLatini
   
   
🔡    Kutungamira mu matahwa o Ciratini
   
   
🔢    Kutara Nomero
   
   
🔣    Kutara Zvitatijo
   
   
🔤    Kutara letra yo ciLatin
   
   
🅰    A musolitones (mutengo wo ngazi)
   
   
🆎    AB button (mutengo wo ngazi)
   
   
🅱    B-button (mutengo wo ngazi)
   
   
🆑    VIVODO ZVICL
   
   
🆒    KURUJA MABHERO
   
   
🆓    MASUJURUKA
   
   
ℹ    MASAMBO
   
   
🆔    VIDIO ID
   
   
Ⓜ    Zve ngo zvo mutengo M
   
   
🆕    VIVIRI VIPHASA
   
   
🆖    VIDOO NG
   
   
🅾    O button (mutengo wo ngazi)
   
   
🆗    Zviphone Zvo Mugariro
   
   
🅿    VIDOTO P
   
   
🆘    MABHERIO
   
   
🆙    Ruka! MAVIVIO
   
   
🆚    VS
   
   
🈁    Ivi mu Japani
   
   
🈂    Mare o ku Japão
   
   
🈷    VIVIO ZVINORI MARO YA mweji
   
   
🈶    BHIBHO RO JAJAPHU 
   
   
🈯    VIVIDIO RINGARI ZVIRI
   
   
🉐    Kutengejana ko Japau
   
   
🈹    ZVIRUTISO ZVIRUVIRO
   
   
🈚    VIDIO CIPARI
   
   
🈲    Rambijwa mu Japani
   
   
🉑    VIVIRO VANOTENDERA
   
   
🈸    Shandisisiro mu ndumi yo Japani
   
   
🈴    FRANDORE ZVIRUVIO
   
   
🈳    VIVIRO VO VAKUSANA VO
   
   
㊗    VBHIDHO VO CIJAPHANI
   
   
㊙    Sicihwe ro ku Japau
   
   
🈺    Funungurira VIDIO ZVO
   
   
🈵    VIVIDIO VO CIJAPHANI 
   
   
🔴    Ciphungiro Cakapsuka
   
   
🟠    Cirungiriro co orange
   
   
🟡    Ciphiro co makhuruthu
   
   
🟢    Ciphiri co maphepha-phepha
   
   
🔵    Ciphiri co Bhungwe-Bhungwe
   
   
🟣    Cirunguriro co purura
   
   
🟤    CIPHUNDHO
   
   
⚫    Ciphiri co Cisisima
   
   
⚪    Ciphunguru Cakacena
   
   
🟥    Ndau yo Phuka
   
   
🟧    Ciphwando co orange
   
   
🟨    Matanga o makhunguvara
   
   
🟩    Mugariro wo maphepha o maphepha
   
   
🟦    Citambo co muburi


🟪    Ciphiri co purura
   
   
🟫    Ciphiri co muphiri-phiri
   
   
⬛    Matama akakura akasovha
   
   
⬜    Matungamiriro akacena
   
   
◼    Mugariro wo Cisivu
   
   
◻    Mbombeta yakacena
   
   
◾    Matama o musivu no o musivu
   
   
◽    Matama o cizinji akacena pakati po pakati po pakati
   
   
▪    Matatiro o musivu
   
   
▫    Matungamiriro akacena
   
   
🔶    Diamante mukuru wo orange
   
   
🔷    Citamira co makhura guru co rubhumbu
   
   
🔸    Dhiamante doko ro orange
   
   
🔹    Cimburo cidoko co maphorho
   
   
🔺    Triangulo Yakapsuka Yakazoguma pa
   
   
🔻    Triangulo Yakapsuka Yiri Kunyika
   
   
💠    Cifaniso co makhandhondo no makhandhundhu
   
   
🔘    MABHONO AKASANYWA
   
   
🔳    Mabhuku akacena
   
   
🔲    Bhuku ro Sisivu
   
   
🏁    Bandera
   
   
🚩    Bandera Triangrikia
   
   
🎌    Bandera yo kupinda-pinda
   
   
🏴    Bandera yo cisisire
   
   
🏳    Bandera yakacena
   
   
🏳️‍🌈    Bandera yo mukurungama
   
   
🏳️‍⚧️    Bandera jo Vanarume no Vanakaji
   
   
🏴‍☠️    Bandera yo Vanobha
   
   
🇦🇨    Bendera: Cirundu co Ascension
   
   
🇦🇩    Bendera: Andorra
   
   
🇦🇪    Bendera: Umwe wa Arab Emirates
   
   
🇦🇫    Bendera: Afghanistan
   
   
🇦🇬    Bandera: Antigua na Barbuda
   
   
🇦🇮    Bendera: Anguilla
   
   
🇦🇱    Bendera: Albania
   
   
🇦🇲    Bendera: Armenia
   
   
🇦🇴    Bendera: Angola
   
   
🇦🇶    Bendera: Antartika
   
   
🇦🇷    Bendera: Argentina
   
   
🇦🇸    Bendera: Samoa yo Amerika
   
   
🇦🇹    Bendera: Austria
   
   
🇦🇺    Bendera: Austraria
   
   
🇦🇼    Bendera: Aruba
   
   
🇦🇽    Bendera: Izirundu ro Orand
   
   
🇦🇿    Bendera: Azerbaijani
   
   
🇧🇦    Bendera: Bosnia na Herzegovina
   
   
🇧🇧    Bandera: Barbados
   
   
🇧🇩    Bendera: Bangladesh
   
   
🇧🇪    Bendera: Bhélgika
   
   
🇧🇫    Bendera: Breira Faso
   
   
🇧🇬    Bendera: Bharria
   
   
🇧🇭    Bendera: BRARINN
   
   
🇧🇮    Bendera: Burundi
   
   
🇧🇯    Bendera: Benin
   
   
🇧🇱    Bendera: San Bartelemi
   
   
🇧🇲    Bendera: Bermuda
   
   
🇧🇳    Bendera: Brunei
   
   
🇧🇴    Bendera: Bolivia
   
   
🇧🇶    Bendera: Holanda ku Caribe
   
   
🇧🇷    Bendera: BRASHI
   
   
🇧🇸    Bendera: Bahamas
   
   
🇧🇹    Bendera: Bhutan
   
   
🇧🇻    Bendera: Cirundu co Buvei
   
   
🇧🇼    Bendera: Botswana
   
   
🇧🇾    Bendera: BELRUSSIA
   
   
🇧🇿    Bendera: Bhize
   
   
🇨🇦    Bendera: Kanadhaa
   
   
🇨🇨    Bendera: Zirundu zvo Kokos (Kirim)
   
   
🇨🇩    Bendera: Kongo-Kinshasa
   
   
🇨🇫    Bendera: República Central Africana
   
   
🇨🇬    Bendera: Kongo-Brazzaville
   
   
🇨🇭    Bendera: Suisa
   
   
🇨🇮    Bendera: Côte d'Ivoire
   
   
🇨🇰    Bendera: Cirundu co Cook
   
   
🇨🇱    Bendera: Chile
   
   
🇨🇲    Bendera: Kamerún
   
   
🇨🇳    Bendera: Shina
   
   
🇨🇴    Bendera: Colombia
   
   
🇨🇵    Bendera: Cirundu ca Cipperton
   
   
🇨🇷    Bendera: Kosta Rika
   
   
🇨🇺    Bendera: Cuba
   
   
🇨🇻    Bendera: Cape Verde
   
   
🇨🇼    Bendera: Curaçao
   
   
🇨🇽    Bendera: Cirundu co Khisimira
   
   
🇨🇾    Bendera: Kupro
   
   
🇨🇿    Bendera: Tcheca
   
   
🇩🇪    Bendera: Aremanya
   
   
🇩🇬    Bendera: Digogasia
   
   
🇩🇯    Bendera: Djibouti
   
   
🇩🇰    Bendera: Dinamarka
   
   
🇩🇲    Bendera: DOMINICE
   
   
🇩🇴    Bandera: República Dominicana
   
   
🇩🇿    Bendera: Argeria
   
   
🇪🇦    Bandera: Huta na Meliya
   
   
🇪🇨    Bendera: Ekuador
   
   
🇪🇪    Bendera: Estonia
   
   
🇪🇬    Bendera: Ejipita
   
   
🇪🇭    Bendera: Sahara wo ku Ozira
   
   
🇪🇷    Bendera: Eritrea
   
   
🇪🇸    Bendera: Espanha
   
   
🇪🇹    Bendera: Etiopia
   
   
🇪🇺    Bendera: União Europeo
   
   
🇫🇮    Bendera: Finland
   
   
🇫🇯    Bendera: Fiji
   
   
🇫🇰    Bendera: Virundu vo Falkland
   
   
🇫🇲    Bendera: Micronesia
   
   
🇫🇴    Bendera: Virundu vo Faeroe
   
   
🇫🇷    Bendera: Fransa
   
   
🇬🇦    Bendera: Gabon
   
   
🇬🇧    Bandera: Umambo hwo Umambo
   
   
🇬🇩    Bendera: Grenada
   
   
🇬🇪    Bendera: Georgia
   
   
🇬🇫    Bendera: Guyana ya Fransa
   
   
🇬🇬    Bendera: Cirundu ca Gernssi
   
   
🇬🇭    Bendera: Gana
   
   
🇬🇮    Bendera: Gibraltar
   
   
🇬🇱    Bendera: Groenland
   
   
🇬🇲    Bendera: Gambia
   
   
🇬🇳    Bendera: Guinea
   
   
🇬🇵    Bendera: Guadeloupe
   
   
🇬🇶    Bendera: Guinea Equatorial
   
   
🇬🇷    Bendera: Gresia
   
   
🇬🇸    Bendera: Cirundu co Sundhu Georgia no cirundu co Shu Sandwich
   
   
🇬🇹    Bendera: Guatemala
   
   
🇬🇺    Bendera: Guam
   
   
🇬🇼    Bendera: Bissau
   
   
🇬🇾    Bendera: Guyana
   
   
🇭🇰    Bendera: Dharaundha ro Hong Kong, ku Shina
   
   
🇭🇲    Bandera: Herd-MacDonald Islands
   
   
🇭🇳    Bendera: Honduras
   
   
🇭🇷    Bendera: Kroatia
   
   
🇭🇹    Bendera: Haiti
   
   
🇭🇺    Bendera: Hungria
   
   
🇮🇨    Bendera: Zirundu zvo Canary
   
   
🇮🇩    Bendera: Indonesia
   
   
🇮🇪    Bendera: Iriranda
   
   
🇮🇱    Bendera: Iziraeri
   
   
🇮🇲    Bendera: Cirundu ca Manx
   
   
🇮🇳    Bendera: India
   
   
🇮🇴    Bendera: Ndharaundha yo Jombe ro ku Britanya
   
   
🇮🇶    Bendera: Iraki
   
   
🇮🇷    Bendera: Iran
   
   
🇮🇸    Bendera: Iceland
   
   
🇮🇹    Bendera: Itaria
   
   
🇯🇪    Bendera: Cirundu co Jersey
   
   
🇯🇲    Bendera: Jamaica
   
   
🇯🇴    Bendera: Jorodha
   
   
🇯🇵    Bendera: Japau
   
   
🇰🇪    Bendera: KENYA
   
   
🇰🇬    Bendera: Kirgististan
   
   
🇰🇭    Bendera: Kamboja
   
   
🇰🇮    Bendera: Kiribati
   
   
🇰🇲    Bendera: Comoro
   
   
🇰🇳    Bandera: Saint Kitts na Nevis
   
   
🇰🇵    Bendera: Koreia dhu Koreya
   
   
🇰🇷    Bendera: Koreya dhu Suri
   
   
🇰🇼    Bendera: Kuwait
   
   
🇰🇾    Bendera: Virundu vo Cayman
   
   
🇰🇿    Bendera: Kazakhstan
   
   
🇱🇦    Bendera: Hao
   
   
🇱🇧    Bendera: Bhabanoni
   
   
🇱🇨    Bendera: Santa Lucia
   
   
🇱🇮    Bendera: Liechtenstein
   
   
🇱🇰    Bendera: Sri Lanka
   
   
🇱🇷    Bendera: Liberia
   
   
🇱🇸    Bendera: Lesotho
   
   
🇱🇹    Bendera: Lithuania
   
   
🇱🇺    Bendera: Luxembourgo
   
   
🇱🇻    Bendera: Retvia
   
   
🇱🇾    Bendera: Libia
   
   
🇲🇦    Bendera: Morocco
   
   
🇲🇨    Bendera: Monako
   
   
🇲🇩    Bendera: Moldova
   
   
🇲🇪    Bendera: Matundhu Acisisire
   
   
🇲🇫    Bendera: Saint Martin
   
   
🇲🇬    Bendera: Madagaskar
   
   
🇲🇭    Bendera: Virundu vo Marshall
   
   
🇲🇰    Bendera: Kanjikazi ka Masedonia
   
   
🇲🇱    Bendera: Mari
   
   
🇲🇲    Bandera: Bhirma (Byanmar)
   
   
🇲🇳    Bendera: Mongolia
   
   
🇲🇴    Bendera: Macau, Shina
   
   
🇲🇵    Bendera: Irundu ro Mariana yo North
   
   
🇲🇶    Bendera: Cirundu co Martinique
   
   
🇲🇷    Bendera: Mauritania
   
   
🇲🇸    Bendera: Montserrat
   
   
🇲🇹    Bendera: Melita
   
   
🇲🇺    Bendera: Mauritius
   
   
🇲🇻    Bendera: Maldives
   
   
🇲🇼    Bendera: Marawi
   
   
🇲🇽    Bendera: Meshiko
   
   
🇲🇾    Bendera: Malasia
   
   
🇲🇿    Bendera: MambMozambike
   
   
🇳🇦    Bendera: Namibia
   
   
🇳🇨    Bendera: Nova Caledonia
   
   
🇳🇪    Bendera: Nijer
   
   
🇳🇫    Bendera: Cirundu co Norfolk
   
   
🇳🇬    Bendera: Nigeria
   
   
🇳🇮    Bendera: Nikaragua
   
   
🇳🇱    Bendera: Holanda
   
   
🇳🇴    Bendera: Noruega
   
   
🇳🇵    Bendera: Nepal
   
   
🇳🇷    Bandera: Nauru
   
   
🇳🇺    Bendera: Niue
   
   
🇳🇿    Bendera: Nova Zelandia
   
   
🇴🇲    Bendera: Oman
   
   
🇵🇦    Bendera: Panamá
   
   
🇵🇪    Bendera: Perú
   
   
🇵🇫    Bendera: Polinesia, Fransa
   
   
🇵🇬    Bendera: Papua Nova Guinea
   
   
🇵🇭    Bendera: Firipina
   
   
🇵🇰    Bendera: Pakistani


🇵🇱    Bendera: Polonia
   
   
🇵🇲    Bandera: Saint-Pierre na Mithlones
   
   
🇵🇳    Bendera: Izirundu ro Pitcairn
   
   
🇵🇷    Bendera: Porto Riko
   
   
🇵🇸    Bendera: Ndharaundha yo Palestina
   
   
🇵🇹    Bendera: Putari
   
   
🇵🇼    Bendera: Palau
   
   
🇵🇾    Bendera: Paraguai
   
   
🇶🇦    Bandera: Qatar
   
   
🇷🇪    Bendera: Réunion
   
   
🇷🇴    Bendera: Rumeni
   
   
🇷🇸    Bendera: Serbia
   
   
🇷🇺    Bendera: Rusia
   
   
🇷🇼    Bendera: Rwanda
   
   
🇸🇦    Bendera: Saudi Arabia
   
   
🇸🇧    Bendera: IVHERI ISHILI
   
   
🇸🇨    Bendera: Seychelles
   
   
🇸🇩    Bendera: Sudan
   
   
🇸🇪    Bendera: Sweden
   
   
🇸🇬    Bendera: Singapura
   
   
🇸🇭    Bendera: San Helena
   
   
🇸🇮    Bendera: Slovenia
   
   
🇸🇯    Bandera: Zirundu zvo Svalbard zve Yamayan
   
   
🇸🇰    Bendera: Slovakia
   
   
🇸🇱    Bendera: Sierra Leona
   
   
🇸🇲    Bendera: San Marino
   
   
🇸🇳    Bendera: Segendari
   
   
🇸🇴    Bendera: Somaia
   
   
🇸🇷    Bendera: Suriname
   
   
🇸🇸    Bendera: Sudan yo Sudan
   
   
🇸🇹    Bandera: Dhorobha ro St.
   
   
🇸🇻    Bendera: El Salvador
   
   
🇸🇽    Bendera: Cirundu ca Santa Martinho
   
   
🇸🇾    Bendera: Siria
   
   
🇸🇿    Bendera: Esvatini
   
   
🇹🇦    Bendera: Tristan-Da Cunha
   
   
🇹🇨    Bandera: Iziriro ro Turks no Cicos
   
   
🇹🇩    Bendera: Chad
   
   
🇹🇫    Bendera: Ndima yo ku kanjika ko Fransa
   
   
🇹🇬    Bendera: Togo
   
   
🇹🇭    Bendera: Tairandia
   
   
🇹🇯    Bendera: Tajikistan
   
   
🇹🇰    Bendera: Tokelau
   
   
🇹🇱    Bendera: Timor-Leste
   
   
🇹🇲    Bendera: Turkmenistan
   
   
🇹🇳    Bendera: Tunisia
   
   
🇹🇴    Bendera: Tonga
   
   
🇹🇷    Bendera: Turkia
   
   
🇹🇹    Bendera: Trinidad na Tobago
   
   
🇹🇻    Bendera: Tuvalu
   
   
🇹🇼    Bendera: Taiwani
   
   
🇹🇿    Bendera: Tanzania
   
   
🇺🇦    Bendera: Ukrania
   
   
🇺🇬    Bendera: Uganda
   
   
🇺🇲    Bendera: Estadhos Unidhos rakabuda pa
   
   
🇺🇳    Bendera: Nações Unidas
   
   
🇺🇸    Bendera: Estada U.S.
   
   
🇺🇾    Bendera: Uruguai
   
   
🇺🇿    Bendera: Uzbekistan
   
   
🇻🇦    Bendera: Dhorobha ro Vaticano
   
   
🇻🇨    Bandera: San Vincent no Grenadines
   
   
🇻🇪    Bendera: Venezuela
   
   
🇻🇬    Bendera: Virundu vo British Virgin
   
   
🇻🇮    Bendera: Virundu Virikoti vo ku Estados Unidos
   
   
🇻🇳    Bendera: Vietname
   
   
🇻🇺    Bendera: Vanuatu
   
   
🇼🇫    Bandera: Wallis na Futuna
   
   
🇼🇸    Bendera: Samoa
   
   
🇽🇰    Bendera: Kosovo
   
   
🇾🇪    Bendera: Yemen
   
   
🇾🇹    Bendera: Mayotte
   
   
🇿🇦    Bendera: Afrika dhu Suri
   
   
🇿🇲    Bendera: Zambia
   
   
🇿🇼    Bendera: Zimbabwe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Bendera: Ingratera
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Bendera: Eskosia
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bendera: Galles



Happy Learning from Sweasy26.com-team