Emoji Meaning in Northern Sotho - Emoji List in Northern Sotho - Bokao bja Emoji ka Sesotho sa Leboa - Lenaneo la Emoji ka Sesotho sa Leboa

😀    sefahlego se se nyenyago
   
   
😃    sefahlego se se nyenyago ka mahlo a magolo
   
   
😄    sefahlego se se nyenyago ka mahlo a myemyelago
   
   
😁    sefahlego se se phadimago ka mahlo a myemyelago
   
   
😆    sefahlego se se nyenyago se se phadimago
   
   
😅    sefahlego se se nyenyago ka mofufutšo
   
   
🤣    go kgokologa fase a sega
   
   
😂    sefahlego ka megokgo ya lethabo
   
   
🙂    sefahlego se se myemyelago ganyenyane
   
   
🙃    sefahlego se se thulamego
   
   
🫠    sefahleho se qhibidiha
   
   
😉    sefahlego se se phadimago
   
   
😊    sefahlego se se myemyelago ka mahlo a myemyelago
   
   
😇    sefahlego se se myemyelago ka halo
   
   
   
🥰    sefahlego se se myemyelago ka dipelo
   
   
😍    sefahlego se se myemyelago ka mahlo a pelo
   
   
🤩    e hlabilwe ke dinaledi
   
   
😘    sefahlego se foka katlo
   
   
😗    sefahlego sa go atlana
   
   
☺    sefahlego se se myemyelago
   
   
😚    go atlana sefahlego ka mahlo a tswaletšwego
   
   
😙    go atlana sefahlego ka mahlo a myemyelago
   
   
🥲    sefahlego se se myemyelago ka megokgo
   
   
😋    sefahlego savoring dijo
   
   
😛    sefahlego ka leleme
   
   
😜    sefahleho se winking ka leleme
   
   
🤪    sefahlego sa zany
   
   
😝    squinting sefahleho le leleme
   
   
🤑    tšhelete-molomo sefahlego
   
   
🤗    sefahlego se se myemyelago ka diatla tše di bulegilego
   
   
🤭    sefahlego ka seatla godimo ga molomo
   
   
🫢    sefahlego ka mahlo a bulegilego le seatla godimo ga molomo
   
   
🫣    sefahleho ka leihlo la peeking
   
   
🤫    shushing sefahleho
   
   
🤔    sefahlego se se naganago
   
   
🫡    sefahlego sa go dumediša
   
   
   
🤐    sefahleho sa zipper-molomo
   
   
🤨    sefahleho le phahamisitsoeng eyebrow
   
   
😐    sefahlego sa go se tšee lehlakore
   
   
😑    sefahlego se se se nago polelo
   
   
😶    sefahlego se se se nago molomo
   
   
🫥    sefahlego sa mola wa marontho
   
   
😶‍🌫️    sefahlego ka maru
   
   
😏    sefahlego se se nyenyago
   
   
😒    sefahlego se se sa thabišwago
   
   
🙄    sefahleho se nang le mahlo a kgokolohang
   
   
😬    sefahlego se se nyenyago
   
   
😮‍💨    sefahlego sa go ntšha moya
   
   
🤥    sefahlego se se rapaletšego
   
   
🫨    go šikinyega sefahlego
   
   
😌    sefahlego se se imologile
   
   
😔    sefahlego se se naganago
   
   
😪    sefahlego se se robetšego
   
   
🤤    sefahlego se se rothilego mare
   
   
😴    sefahlego se se robetšego
   
   
😷    sefahleho le maske bongaka
   
   
🤒    sefahleho le themometere
   
   
🤕    sefahleho ka hlooho-bandage
   
   
🤢    sefahlego se se hlatšago
   
   
🤮    sefahlego sa go hlatša
   
   
🤧    sefahlego se se ethimolago
   
   
🥵    sefahleho se chesang
   
   
🥶    sefahlego se se tonyago
   
   
🥴    sefahlego sa woozy
   
   
😵    sefahlego ka mahlo a tshela-ntle
   
   
😵‍💫    sefahleho se nang le mahlo a spiral
   
   
🤯    hlooho e thuthupang
   
   
🤠    sefahleho sa katiba ya cowboy
   
   
🥳    sefahlego sa go dira monyanya
   
   
🥸    sefahlego se se iphihlilego
   
   
😎    sefahlego se se myemyelago ka digalase tša letšatši
   
   
🤓    sefahlego sa nerd
   
   
🧐    sefahleho le monocle
   
   
😕    sefahlego se se gakanegilego
   
   
🫤    sefahleho le molomo diagonale
   
   
😟    sefahlego se se tshwenyegilego
   
   
🙁    sefahlego se se sosobanego sefahlego ganyenyane
   
   
☹    sefahlego se se sosobanego sefahlego
   
   
😮    sefahleho se nang le molomo o bulehileng
   
   
😯    sefahlego se se homotšego
   
   
😲    sefahlego se se makatšago
   
   
😳    sefahlego se se hwibitšego
   
   
🥺    sefahlego se se kgopelago
   
   
🥹    sefahlego se swere megokgo morago
   
   
😦    sefahlego se se sosobanego sefahlego ka molomo o bulegilego
   
   
😧    sefahlego se se tlalegilego
   
   
😨    sefahlego se se boifago
   
   
😰    sefahlego se se tshwenyegilego ka mofufutšo
   
   
😥    sefahlego se se nyamilego eupša se imologile
   
   
😢    sefahlego se se llago
   
   
😭    sefahlego se se llago ka go hlaboša
   
   
😱    sefahlego se goeletša ka poifo
   
   
😖    sefahlego se se gakanegilego
   
   
😣    sefahlego se se phegelelago
   
   
😞    sefahlego se se nyamilego
   
   
😓    sefahlego se se theogilego ka mofufutšo
   
   
😩    sefahlego se se lapilego
   
   
😫    sefahlego se se lapilego
   
   
🥱    sefahlego se se hwibitšego
   
   
   
😤    sefahlego ka mouwane go tšwa nkong
   
   
😡    pouting sefahleho
   
   
😠    sefahlego se se befetšwego
   
   
🤬    sefahleho se nang le matšoao molomong
   
   
😈    sefahlego se se myemyelago ka dinaka
   
   
👿    sefahleho se halefileng se nang le dinaka
   
   
💀    legata
   
   
☠    legata le marapo a sefapano
   
   
💩    qubu ya poo
   
   
🤡    sefahleho sa clown
   
   
👹    ogre
   
   
👺    goblin, goblin
   
   
👻    sepoko
   
   
👽    moeng
   
   
👾    phoofolo ya go tšhoša ya moeng
   
   
🤖    roboto
   
   
😺    katse e nyenyago
   
   
😸    katse e nyenyago ka mahlo a myemyelago
   
   
😹    katse ka megokgo ya lethabo
   
   
😻    katse e myemyelago ka mahlo a pelo
   
   
😼    katse e nang le pososelo e wry
   
   
😽    go atlana katse
   
   
🙀    katse e lapileng
   
   
😿    katse e llang
   
   
😾    pouting katse
   
   
🙈    bona-ga go-tšhwene e mpe
   
   
🙉    utlwa-ga-tšhwene e mpe
   
   
🙊    tšhwene ya go bolela-ga go bobe
   
   
👋    go šišinya seatla
   
   
🤚    e emišitšwe mokokotlo wa seatla
   
   
🖐    seatla ka menwana e atološitšwego
   
   
✋    e emišitše seatla
   
   
🖖    vulcan dumedišo
   
   
🫱    ka go le letona letsogo
   
   
🫲    ka go le letshadi letsogo
   
   
🫳    seatla go theoga ka seatla
   
   
🫴    seatla godimo ga seatla
   
   
🫷    ka go le letshadi go kgorometša seatla
   
   
🫸    ka go le letona go kgorometša seatla
   
   
👌    OK letsoho
   
   
🤌    menwana e pitlagantšwego
   
   
🤏    go pitla seatla
   
   
✌    tlhōlo letsoho
   
   
🤞    menwana e tshela
   
   
🫰    seatla ka monwana wa tšhupamabaka le monwana o mogolo o tshela
   
   
🤟    lerato-o boitšhišinyo bja mmele
   
   
🤘    pontšo ya dinaka
   
   
🤙    mpitše letsogo
   
   
👈    backhand index e šupago ka go le letshadi
   
   
👉    backhand index e šupago ka go le letona
   
   
👆    tšhupamabaka ya backhand e šupa godimo
   
   
🖕    monwana wa bogareng
   
   
👇    backhand index e šupago fase
   
   
☝    index e šupago godimo
   
   
🫵    index e šupago go mmogedi
   
   
👍    menwana e megolo godimo
   
   
👎    menwana e megolo fase
   
   
✊    e phagamišitšwego seatla
   
   
👊    seatla se se tlago
   
   
🤛    seatla se se lebeletšego ka go le letshadi
   
   
🤜    seatla se se lebeletšego ka go le letona
   
   
👏    go opa diatla
   
   
🙌    go emiša diatla
   
   
🫶    pelo matsogo
   
   
👐    bula diatla
   
   
🤲    meomo godimo mmogo
   
   
🤝    go swarana ka diatla
   
   
🙏    diatla tše di phuthetšwego
   
   
✍    seatla sa go ngwala
   
   
💅    sepontšhe sa manala
   
   
🤳    selfie ya go itshwara
   
   
👶    lesea
   
   
🧒    ngwana
   
   
👦    mošemane
   
   
👧    mosetsana
   
   
🧑    motho
   
   
👱    motho: moriri o moputsoa
   
   
👨    monna
   
   
🧔    motho: ditedu
   
   
🧔‍♂️    monna: ditedu
   
   
🧔‍♀️    mosadi: ditedu
   
   
👨‍🦰    monna: moriri o mofubelu
   
   
👨‍🦱    monna: moriri o kobehileng
   
   
👨‍🦳    monna: moriri o mošweu
   
   
👨‍🦲    monna: lefatla
   
   
👩    mosadi
   
   
👩‍🦰    mosadi: moriri o mofubelu
   
   
🧑‍🦰    motho: moriri o mofubelu
   
   
👩‍🦱    mosadi: moriri o kobehileng
   
   
🧑‍🦱    motho: moriri o kobehileng
   
   
👩‍🦳    mosadi: moriri o mošweu
   
   
🧑‍🦳    motho: moriri o mošweu
   
   
👩‍🦲    mosadi: lefatla
   
   
🧑‍🦲    motho: lefatla
   
   
👱‍♀️    mosadi: moriri o moputsoa
   
   
👱‍♂️    monna: moriri o moputsoa
   
   
🧓    motho yo mogolo
   
   
👴    mokgalabje
   
   
👵    mokgekolo
   
   
🙍    motho a sosobana sefahlego
   
   
🙍‍♂️    monna a sosobana sefahlego
   
   
🙍‍♀️    mosadi a sosobana sefahlego
   
   
🙎    motho a pouting
   
   
🙎‍♂️    monna a pouting
   
   
🙎‍♀️    mosadi a pouting
   
   
🙅    motho yo a šišinyago gore AOWA
   
   
🙅‍♂️    monna a šupa ka seatla AOWA
   
   
🙅‍♀️    mosadi a šupa ka seatla AOWA
   
   
🙆    motho a šišinya ka seatla OK
   
   
🙆‍♂️    monna a šupa ka seatla OK
   
   
🙆‍♀️    mosadi a šupa ka seatla OK
   
   
💁    motho a tipping letsoho
   
   
💁‍♂️    monna a kitimiša seatla
   
   
💁‍♀️    mosadi a tipping letsoho
   
   
🙋    motho a emiša seatla
   
   
🙋‍♂️    monna a emiša seatla
   
   
🙋‍♀️    mosadi a emiša seatla
   
   
🧏    motho wa sefoa
   
   
🧏‍♂️    monna wa sefoa
   
   
🧏‍♀️    mosadi wa sefoa
   
   
🙇    motho a khunama
   
   
🙇‍♂️    monna a khunama
   
   
🙇‍♀️    mosadi a khunama


🤦    motho facepalming
   
   
🤦‍♂️    monna facepalming
   
   
🤦‍♀️    mosadi facepalming
   
   
🤷    motho a šikinya magetla
   
   
🤷‍♂️    monna a šikinya magetla
   
   
🤷‍♀️    mosadi a šikinya magetla
   
   
🧑‍⚕️    mošomi wa maphelo
   
   
👨‍⚕️    monna mošomi wa maphelo
   
   
👩‍⚕️    mosadi wa mošomi wa maphelo
   
   
🧑‍🎓    moithuti
   
   
👨‍🎓    monna moithuti
   
   
👩‍🎓    moithuti wa mosadi
   
   
🧑‍🏫    morutiši
   
   
👨‍🏫    monna morutiši
   
   
👩‍🏫    morutiši wa mosadi
   
   
🧑‍⚖️    moahlodi
   
   
👨‍⚖️    monna moahlodi
   
   
👩‍⚖️    mosadi moahlodi
   
   
🧑‍🌾    molemi
   
   
👨‍🌾    monna molemi
   
   
👩‍🌾    mosadi molemi
   
   
🧑‍🍳    apea
   
   
👨‍🍳    monna apea
   
   
👩‍🍳    mosadi wa go apea
   
   
🧑‍🔧    makhenikhi wa makhenikhi
   
   
👨‍🔧    monna makhenikhi
   
   
👩‍🔧    mosadi wa makhenikhi
   
   
🧑‍🏭    mošomi wa feketori
   
   
👨‍🏭    monna mošomi wa feketori
   
   
👩‍🏭    mosadi wa mošomi wa feketori
   
   
🧑‍💼    mošomi wa ofisi
   
   
👨‍💼    monna mošomi wa ofisi
   
   
👩‍💼    mosadi wa mošomi wa ofisi
   
   
🧑‍🔬    setsebi sa saentshe
   
   
👨‍🔬    monna rathutamahlale
   
   
👩‍🔬    mosadi rathutamahlale
   
   
🧑‍💻    setsebi sa theknolotši
   
   
👨‍💻    monna setsebi sa theknolotši
   
   
👩‍💻    mosadi setsebi sa theknolotši
   
   
🧑‍🎤    moopedi
   
   
👨‍🎤    monna seopedi
   
   
👩‍🎤    seopedi sa mosadi
   
   
🧑‍🎨    moraloki
   
   
👨‍🎨    monna motaki
   
   
👩‍🎨    mosadi wa motaki
   
   
🧑‍✈️    mofofiši wa sefofane
   
   
👨‍✈️    monna mokgweetsi wa sefofane
   
   
👩‍✈️    mosadi wa mokgweetsi wa sefofane
   
   
🧑‍🚀    mosepelasebakeng
   
   
👨‍🚀    monna mosepelasebakeng
   
   
👩‍🚀    mosadi mosepelasebakeng
   
   
🧑‍🚒    motima-mollo
   
   
👨‍🚒    monna motima-mollo
   
   
👩‍🚒    mosadi wa motima-mollo
   
   
👮    mohlankedi wa maphodisa
   
   
👮‍♂️    monna mohlankedi wa maphodisa
   
   
👮‍♀️    mosadi wa mohlankedi wa maphodisa
   
   
🕵    monyakišiši
   
   
🕵️‍♂️    monna monyakišiši
   
   
🕵️‍♀️    mosadi monyakišiši
   
   
💂    leta
   
   
💂‍♂️    monna mohlapetši
   
   
💂‍♀️    mosadi mohlapetši
   
   
🥷    ninja
   
   
👷    mošomi wa tša kago
   
   
👷‍♂️    monna mošomi wa tša kago
   
   
👷‍♀️    mosadi wa mošomi wa tša kago
   
   
🫅    motho yo a nago le mphapahlogo
   
   
🤴    kgošana
   
   
👸    kgošigatšana
   
   
👳    motho yo a aperego turban
   
   
👳‍♂️    monna yo a aperego turban
   
   
👳‍♀️    mosadi yo a aperego turban
   
   
👲    motho yo a nago le skullcap
   
   
🧕    mosadi yo a nago le seširo sa hlogo
   
   
🤵    motho ka tuxedo
   
   
🤵‍♂️    monna ka tuxedo
   
   
🤵‍♀️    mosadi ka tuxedo
   
   
👰    motho yo a nago le seširo
   
   
👰‍♂️    monna yo a nago le seširo
   
   
👰‍♀️    mosadi yo a nago le seširo
   
   
🤰    mosadi wa moimana
   
   
🫃    monna wa moimana
   
   
🫄    motho wa moimana
   
   
🤱    go amuša ka letswele
   
   
👩‍🍼    mosadi a fepa ngwana
   
   
👨‍🍼    monna a fepa ngwana
   
   
🧑‍🍼    motho a fepa lesea
   
   
👼    lesea lengeloi
   
   
🎅    Santa Claus wa Santa Claus
   
   
🤶    Mohumagadi Claus
   
   
🧑‍🎄    mx lefoko
   
   
🦸    mogale yo mogolo
   
   
🦸‍♂️    monna mogale yo mogolo
   
   
🦸‍♀️    mosadi mogale yo mogolo
   
   
🦹    mobe yo mogolo
   
   
🦹‍♂️    monna supervillain
   
   
🦹‍♀️    mosadi supervillain
   
   
🧙    mage
   
   
🧙‍♂️    monna mage
   
   
🧙‍♀️    mosadi mage
   
   
🧚    kanegelo
   
   
🧚‍♂️    monna dinaledi
   
   
🧚‍♀️    mosadi naledi
   
   
🧛    vampire ya
   
   
🧛‍♂️    monna vampire
   
   
🧛‍♀️    mosadi vampire
   
   
🧜    merperson ya kgwebo
   
   
🧜‍♂️    merman ya go šoma
   
   
🧜‍♀️    mermaid ya lewatle
   
   
🧝    elf
   
   
🧝‍♂️    monna elf
   
   
🧝‍♀️    mosadi elf
   
   
🧞    genie
   
   
🧞‍♂️    monna genie
   
   
🧞‍♀️    mosadi genie
   
   
🧟    zombie
   
   
🧟‍♂️    monna zombie
   
   
🧟‍♀️    mosadi zombie
   
   
🧌    troll
   
   
💆    motho a hwetša go silila
   
   
💆‍♂️    monna a hwetša go silila
   
   
💆‍♀️    mosadi a hwetša go silila
   
   
💇    motho a hwetša go kuta moriri
   
   
💇‍♂️    monna a kuta moriri
   
   
💇‍♀️    mosadi a kuta moriri
   
   
🚶    motho yo a sepelago
   
   
🚶‍♂️    monna a sepela
   
   
🚶‍♀️    mosadi a sepela
   
   
🧍    motho yo a emego
   
   
🧍‍♂️    monna a eme
   
   
🧍‍♀️    mosadi a eme
   
   
🧎    motho a khuname
   
   
🧎‍♂️    monna a khuname
   
   
🧎‍♀️    mosadi a khuname
   
   
🧑‍🦯    motho yo a nago le lehlaka le lešweu
   
   
👨‍🦯    monna yo a nago le lehlaka le lešweu
   
   
👩‍🦯    mosadi yo a nago le lehlaka le lešweu
   
   
🧑‍🦼    motho yo a lego setulong sa digole seo se nago le entšene
   
   
👨‍🦼    monna yo a lego setulong sa digole seo se nago le entšene
   
   
👩‍🦼    mosadi ka setulo sa digole seo se nago le entšene
   
   
🧑‍🦽    motho yo a lego setulong sa digole sa go šoma ka seatla
   
   
👨‍🦽    monna ka setulo sa digole sa go šoma ka seatla
   
   
👩‍🦽    mosadi ka setulo sa digole sa go šoma ka seatla
   
   
🏃    motho yo a kitimago
   
   
🏃‍♂️    monna a kitima
   
   
🏃‍♀️    mosadi a kitima
   
   
💃    mosadi a bina
   
   
🕺    monna a bina
   
   
🕴    motho ka sutu levitating
   
   
👯    batho ba nang le ditsebe tsa mmutla
   
   
👯‍♂️    banna ba nang le ditsebe tsa mmutla
   
   
👯‍♀️    basadi ba ba nago le ditsebe tša mmutla
   
   
🧖    motho ka phapošing ya mouwane
   
   
🧖‍♂️    monna ka phapošing ya mouwane
   
   
🧖‍♀️    mosadi ka phapošing ya mouwane
   
   
🧗    motho a namela
   
   
🧗‍♂️    monna a namela
   
   
🧗‍♀️    mosadi a namela
   
   
🤺    motho fencing
   
   
🏇    mabelo a dipere
   
   
⛷    mo-skier
   
   
🏂    sebapadi sa lehlwa
   
   
🏌    motho a bapala kolofo
   
   
🏌️‍♂️    monna o bapala kolofo
   
   
🏌️‍♀️    mosadi o bapala kolofo
   
   
🏄    motho wa go sesa ka maphoto
   
   
🏄‍♂️    monna a sesa ka maphoto
   
   
🏄‍♀️    mosadi wa go sesa ka maphoto
   
   
🚣    motho a soka sekepe
   
   
🚣‍♂️    monna yo a soka sekepe
   
   
🚣‍♀️    mosadi wa go soka sekepe
   
   
🏊    motho a sesa
   
   
🏊‍♂️    monna a sesa
   
   
🏊‍♀️    mosadi a sesa
   
   
⛹    motho a bouncing bolo
   
   
⛹️‍♂️    monna a tlola bolo
   
   
⛹️‍♀️    mosadi a bouncing bolo
   
   
🏋    motho a phahamisa boima
   
   
🏋️‍♂️    monna a phagamiša dilo tše boima
   
   
🏋️‍♀️    mosadi a phahamisa boima
   
   
🚴    motho o sepela ka dipaesekele
   
   
🚴‍♂️    monna o sepela ka dipaesekele
   
   
🚴‍♀️    mosadi o sepela ka dipaesekele
   
   
🚵    motho wa go sepela ka dipaesekele tša thaba
   
   
🚵‍♂️    monna go sepela ka dipaesekele tša thaba
   
   
🚵‍♀️    mosadi wa go sepela ka dipaesekele tša thaba
   
   
🤸    motho cartwheeling
   
   
🤸‍♂️    monna a sepela ka dikoloyana
   
   
🤸‍♀️    mosadi o sepela ka koloyana
   
   
🤼    batho ba mabole
   
   
🤼‍♂️    banna ba mabole
   
   
🤼‍♀️    basadi ba mabole
   
   
🤽    motho yo a bapalago water polo
   
   
🤽‍♂️    monna yo a bapalago water polo
   
   
🤽‍♀️    mosadi yo a bapalago water polo
   
   
🤾    motho yo a bapalago kgwele ya diatla
   
   
🤾‍♂️    monna yo a bapalago kgwele ya diatla
   
   
🤾‍♀️    mosadi yo a bapalago kgwele ya diatla
   
   
🤹    motho a juggling
   
   
🤹‍♂️    monna a juggling
   
   
🤹‍♀️    mosadi a juggling
   
   
🧘    motho yo a lego boemong bja lotus
   
   
🧘‍♂️    monna maemong a lotus
   
   
🧘‍♀️    mosadi ka boemong ba lotus
   
   
🛀    motho a hlapa
   
   
🛌    motho ka mpeteng
   
   
🧑‍🤝‍🧑    batho ba swere ka diatla
   
   
👭    basadi ba swere ka diatla
   
   
👫    mosadi le monna ba swere diatla
   
   
👬    banna ba swere ka diatla
   
   
💏    atla
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    kiss: mosadi, monna
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    kiss: monna, monna
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    kiss: mosadi, mosadi
   
   
💑    banyalani ba nang le pelo
   
   
👩‍❤️‍👨    banyalani ba nang le pelo: mosadi, monna
   
   
👨‍❤️‍👨    banyalani ba nang le pelo: monna, monna


👩‍❤️‍👩    banyalani ba nang le pelo: mosadi, mosadi
   
   
👪    lapa
   
   
👨‍👩‍👦    lapa: monna, mosadi, mošemane
   
   
👨‍👩‍👧    lapa: monna, mosadi, ngwanenyana
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    lapa: monna, mosadi, ngwanenyana, mošemane
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    lapa: monna, mosadi, mošemane, mošemane
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    lapa: monna, mosadi, ngoanana, ngoanana
   
   
👨‍👨‍👦    lapa: monna, monna, mošemane
   
   
👨‍👨‍👧    lapa: monna, monna, mosetsana
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    lapa: monna, monna, ngwanenyana, mošemane
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    lapa: monna, monna, mošemane, mošemane
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    lapa: monna, monna, ngoanana, ngoanana
   
   
👩‍👩‍👦    lapa: mosadi, mosadi, mošemane
   
   
👩‍👩‍👧    lapa: mosadi, mosadi, ngwanenyana
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    lapa: mosadi, mosadi, ngwanenyana, mošemane
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    lapa: mosadi, mosadi, mošemane, mošemane
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    lapa: mosadi, mosadi, ngwanenyana, ngwanenyana
   
   
👨‍👦    lapa: monna, mošemane
   
   
👨‍👦‍👦    lapa: monna, mošemane, mošemane
   
   
👨‍👧    lapa: monna, mosetsana
   
   
👨‍👧‍👦    lapa: monna, mosetsana, mošemane
   
   
👨‍👧‍👧    lapa: monna, mosetsana, ngoanana
   
   
👩‍👦    lapa: mosadi, mošemane
   
   
👩‍👦‍👦    lapa: mosadi, mošemane, mošemane
   
   
👩‍👧    lapa: mosadi, mosetsana
   
   
👩‍👧‍👦    lapa: mosadi, ngwanenyana, mošemane
   
   
👩‍👧‍👧    lapa: mosadi, ngwanenyana, ngoanana
   
   
🗣    go bolela hlogo
   
   
👤    sefuba ka silhouette
   
   
👥    di-bust ka silhouette
   
   
🫂    batho ba gokarela
   
   
👣    dikgatišo tša maoto
   
   
💪    biceps e kobegilego
   
   
🦾    letsogo la motšhene
   
   
🦿    leoto la mochine
   
   
🦵    leoto
   
   
🦶    leoto
   
   
👂    tsebe
   
   
🦻    tsebe ka dithušo tša go kwa
   
   
👃    nko
   
   
🧠    bjoko
   
   
🫀    pelo ya anatomical
   
   
🫁    maswafo
   
   
🦷    leino
   
   
🦴    lerapo
   
   
👀    mahlo
   
   
👁    leihlo
   
   
👅    leleme
   
   
👄    molomo
   
   
🫦    molomo o lomago
   
   
🦰    moriri o mofubelu
   
   
🦱    moriri o kobehileng
   
   
🦳    moriri o mošweu
   
   
🦲    lefatla
   
   
🏻    segalo sa letlalo le bobebe
   
   
🏼    modumo wa letlalo wa magareng-bofefo
   
   
🏽    segalo sa letlalo sa magareng
   
   
🏾    segalo sa letlalo sa magareng-lefsifsi
   
   
🏿    segalo sa letlalo le leso
   
   
💋    letshwao la go atlana
   
   
💌    lengwalo la lerato
   
   
💘    pelo ka motsu
   
   
💝    pelo ka lente
   
   
💖    pelo e phadimago
   
   
💗    pelo e golago
   
   
💓    pelo e bethago
   
   
💞    dipelo tše di dikologago
   
   
💕    dipelo tše pedi
   
   
💟    mokhabiso wa pelo
   
   
❣    go goeletša ga pelo
   
   
💔    pelo e robegilego
   
   
❤️‍🔥    pelo e tuka mollo
   
   
❤️‍🩹    go lokiša pelo
   
   
❤    pelo e khubelu
   
   
🩷    pelo e pinki
   
   
🧡    pelo ya mmala wa namune
   
   
💛    pelo e mosehla
   
   
💚    pelo e tala
   
   
💙    pelo e putsoa
   
   
🩵    pelo e putsoa e bobebe
   
   
💜    pelo e pherese
   
   
🤎    pelo e sootho
   
   
🖤    pelo e ntsho
   
   
🩶    pelo e bohlooho
   
   
🤍    pelo e tšhweu
   

Dipelo

   
💯    dintlha tše lekgolo
   
   
💢    letshwao la kgalefo
   
   
💥    thulano ya go thulana
   
   
💫    dikologa
   
   
💦    marothodi a mofufutšo
   
   
💨    go kitimela kgole
   
   
🕳    lešoba
   
   
💣    pomo ya
   
   
💬    balune ya polelo
   
   
👁️‍🗨️    leihlo ka bubble ya polelo
   
   
🗨    bubble ya polelo ya le letshadi
   
   
🗯    tokelo ya kgalefo bubble
   
   
💭    a nagana balune
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    sefahlego sa tšhwene
   
   
🐒    kgabo
   
   
🦍    gorilla ya gorilla
   
   
🦧    orangutan ya orangutan
   
   
🐶    sefahleho sa ntja
   
   
🐕    mpša
   
   
🦮    ntja ya tlhahlo
   
   
🐕‍🦺    ntja ya tirelo
   
   
🐩    poodle ya
   
   
🐺    phiri
   
   
🦊    phukubje
   
   
🦝    lepogo
   
   
🐱    sefahlego sa katse
   
   
🐈    katse
   
   
🐈‍⬛    katse e ntsho
   
   
🦁    tau
   
   
🐯    sefahlego sa nkwe
   
   
🐅    nkwe
   
   
🐆    nkwe ya nkwe
   
   
🐴    sefahlego sa pere
   
   
🫎    moose ya moose
   
   
🫏    tonki
   
   
🐎    pere
   
   
🦄    unicorn ya unicorn
   
   
🦓    pitsi ya diphiri
   
   
🦌    tshepe
   
   
🦬    bison
   
   
🐮    sefahlego sa kgomo
   
   
🐂    poo
   
   
🐃    nare ya meetse
   
   
🐄    kgomo
   
   
🐷    sefahleho sa kolobe
   
   
🐖    kolobe
   
   
🐗    kolobe ya kolobe
   
   
🐽    nko ya kolobe
   
   
🐏    pheleu
   
   
🐑    Ewe
   
   
🐐    pudi
   
   
🐪    kamela
   
   
🐫    kamela ya hump tše pedi
   
   
🦙    llama
   
   
🦒    thutlwa
   
   
🐘    tlou
   
   
🦣    mammoth e kgolo
   
   
🦏    tšhukudu ya tšhukudu
   
   
🦛    kubu ya kubu
   
   
🐭    sefahlego sa toeba
   
   
🐁    legotlo
   
   
🐀    legotlo
   
   
🐹    hamster ya go swana le yona
   
   
🐰    sefahlego sa mmutla
   
   
🐇    mmutla
   
   
🐿    chipmunk ya go swana le
   
   
🦫    beaver ya go swara
   
   
🦔    hedgehog ya go swana le yona
   
   
🦇    bat
   
   
🐻    rwala
   
   
🐻‍❄️    bere ya polar
   
   
🐨    koala
   
   
🐼    panda
   
   
🦥    sloth
   
   
🦦    otter ya otter
   
   
🦨    skunk ya go tšhoša
   
   
🦘    kangaroo ya go swana le
   
   
🦡    badger ya badger
   
   
🐾    diprintwa tša paw
   
   
🦃    kalakune
   
   
🐔    nama ya kgogo
   
   
🐓    mokoko
   
   
🐣    go thuthuša lefotwana
   
   
🐤    lesea la ngwana
   
   
🐥    lesea la lesea leo le lebanego ka pele
   
   
🐦    nonyana
   
   
🐧    penguin ya go swana le yona
   
   
🕊    leeba
   
   
🦅    ntšhu
   
   
🦆    lepelepele
   
   
🦢    swan
   
   
🦉    leribiši
   
   
🦤    dodo
   
   
🪶    lefofa
   
   
🦩    flamingo ya flamingo
   
   
🦚    pikoko
   
   
🦜    lepapagai
   
   
🪽    lephego
   
   
🐦‍⬛    nonyana e ntsho
   
   
🪿    leganse
   
   
🐸    segwagwa
   
     
🐊    kwena
   
   
🐢    pshinyaleraga
   
   
🦎    mokgaritswane
   
   
🐍    noga
   
   
🐲    sefahlego sa drakone
   
   
🐉    drakone
   
   
🦕    sauropod ya go swana le
   
   
🐳    spouting maruarua
   
   
🐋    leruarua
   
   
🐬    dolphin ya go swana le
   
   
🦭    tswalela
   
   
🐟    hlapi
   
   
🐠    dihlapi tša tropike
   
   
🐡    hlapi ya go foka
   
   
🦈    shaka ya
   
   
🐙    octopus ya octopus
   
   
🐚    khetla ya spiral
   
   
🪸    dikorale
   
   
🪼    jellyfish ya di- jellyfish
   
   
🐌    kgopa
   
   
🦋    serurubele
   
   
🐛    tšhitšhidi
   
   
🐜    ant
   
   
🐝    nose ya todi
   
   
🪲    khukhwane
   
   
🐞    mohumagadi wa khukhwane
   
   
🦗    krikete ya krikete
   
   
🪳    mokokotlo
   
   
🕷    segokgo
   
   
🕸    web ya segokgo
   
   
🦂    phepheng
   
   
🦟    monang wa monang
   
   
🪰    fofa
   
   
🪱    seboko
   
   
🦠    microbe
   
   
💐    sehlopha sa matšoba
   
   
🌸    palesa ya tšheri
   
   
💮    palesa e tšoeu
   
   
🪷    lotus ya lotus
   
   
🏵    rosette ya rosette
   
   
🌹    rosa
   
   
🥀    palesa e ponneng
   
   
🌺    hibiscus ya go swana le ya hibiscus
   
   
🌻    sonoplomo
   
   
🌼    thunya ya go thunya
   
   
🌷    tulip ya tulip
   
   
🪻    hyacinth ya go swana le
   
   
🌱    sebjalo sa sebjalo
   
   
🪴    sebjalo sa ka pitšeng
   
   
🌲    sehlare se setala ka mehla
   
   
🌳    sehlare sa go gola matlakala
   
   
🌴    sehlare sa mopalema
   
   
🌵    cactus ya go swana le yona
   
   
🌾    ngata ya reisi
   
   
🌿    setlama
   
   
☘    shamrock ya go swana le ya shamrock
   
   
🍀    clover ya matlakala a mane
   
   
🍁    letlakala la maple
   
   
🍂    letlakala le le welego
   
   
🍃    matlakala a phaphamala ka phefo
   
   
🪹    sehlaga se se se nago selo
   
   
🪺    sehlaga ka mahe
   
   
🍇    diterebe
   
   
🍈    magapu
   
   
🍉    legapu
   
   
🍊    tangerine ya tangerine
   
   
🍋    lemone
   
   
🍌    panana
   
   
🍍    phaeneapole
   
   
🥭    mango
   
   
🍎    apole e khubelu
   
   
🍏    apole e tala
   
   
🍐    pšere
   
   
🍑    perekisi
   
   
🍒    ditšheri
   
   
🍓    seterooperi
   
   
🫐    di-blueberry
   
   
🥝    dienywa tša kiwi
   
   
🍅    tamati
   
   
🫒    mohlware
   
   
🥥    khokhonate ya
   
   
🥑    avocado
   
   
🍆    mohlareselee
   
   
🥔    letsapane
   
   
🥕    borotlelo
   
   
🌽    tsebe ya mabele
   
   
🌶    pepere e chesang
   
   
🫑    pepere ya tšepe
   
   
🥒    khukhampa
   
   
🥬    makhasi a matala
   
   
🥦    broccoli ya broccoli
   
   
🧄    kaliki
   
   
🧅    eiye
   
   
🍄    tlokwane
   
   
🥜    matokomane
   
   
🫘    dinawa
   
   
🌰    chestnut ya go swana le ya
   
   
🫚    motso wa ginger
   
   
🫛    pod ya dierekisi
   
   
🍞    borotho
   
   
🥐    croissant ya go swana le
   
   
🥖    bogobe bja baguette
   
   
🫓    borotho bja sephaphathi
   
   
🥨    pretzel ya go swana le
   
   
🥯    bagel ya bagel
   
   
🥞    dipanekuku
   
   
🧇    waffle ya go swara
   
   
🧀    chisi wedge ya
   
   
🍖    nama ka lesapo
   
   
🍗    leoto la kgogo
   
   
🥩    sehiloeng sa nama
   
   
🥓    bacon bacon
   
   
🍔    hamburger ya go swana le
   
   
🍟    di-fries tša sefora
   
   
🍕    pizza ya pizza


🌭    mpša e fišago
   
   
🥪    sandwich
   
   
🌮    taco
   
   
🌯    burrito ya go swana le
   
   
🫔    tamale
   
   
🥙    stuffed borotho ba bataletseng
   
   
🧆    falafel ya go tšhela
   
   
🥚    lee
   
   
🍳    go apea
   
   
🥘    pane e sa tebang ya dijo
   
   
🍲    pitša ya dijo
   
   
🫕    fondue ya go swana le
   
   
🥣    sekotlolo le khaba
   
   
🥗    salate e tala
   
   
🍿    dipopcorn tša dipopcorn
   
   
🧈    potoro
   
   
🧂    letswai
   
   
🥫    dijo tša ka makotikoting
   
   
🍱    bento lebokose
   
   
🍘    cracker ya reise
   
   
🍙    bolo ya reise
   
   
🍚    reisi e phehiloeng
   
   
🍛    reisi ya kheri
   
   
🍜    sekotlolo sa mouwane
   
   
🍝    spaghetti ya go swara
   
   
🍠    litapole tše di bešitšwego
   
   
🍢    oden oden
   
   
🍣    sushi ya
   
   
🍤    di-shrimp tše di gadikilwego
   
   
🍥    kuku ya hlapi ka swirl
   
   
🥮    kuku ya ngwedi
   
   
🍡    dango
   
   
🥟    go dumpling
   
   
🥠    kuku ya mahlatse
   
   
🥡    takeout lebokose
   
   
🦀    letlapakgerere
   
   
🦞    makhala a makhala
   
   
🦐    širimpi
   
   
🦑    sekwiti
   
   
🦪    oyster ya go swana le yona
   
   
🍦    ice cream e bonolo
   
   
🍧    leqhoa le beotsoeng
   
   
🍨    aesekhirimi
   
   
🍩    donut
   
   
🍪    kuku
   
   
🎂    kuku ya letšatši la matswalo
   
   
🍰    kuku ye kopana
   
   
🧁    kuku ya dikhekhe
   
   
🥧    phae
   
   
🍫    bareng ya tšhokolete
   
   
🍬    malekere a malekere
   
   
🍭    lollipop ya go swana le
   
   
🍮    custard ya go swana le
   
   
🍯    pitša ya todi ya dinose
   
   
🍼    lebotlelo la lesea
   
   
🥛    khalase ya lebese
   
   
☕    seno se chesang
   
   
🫖    pitša ya teye
   
   
🍵    teecup ntle le sebetsana
   
   
🍶    ka baka la
   
   
🍾    botlolo le popping khokhase
   
   
🍷    khalase ya veine
   
   
🍸    khalase ya cocktail
   
   
🍹    seno sa tropike
   
   
🍺    mogopo wa biri
   
   
🍻    di-mug tša biri tše di llago
   
   
🥂    digalase tša go lla
   
   
🥃    khalase ya tumbler
   
   
🫗    go tšhela seela
   
   
🥤    komiki le lehlaka
   
   
🧋    tee ya bubble
   
   
🧃    lebokose la dino
   
   
🧉    thaka
   
   
🧊    aese
   
   
🥢    dithupa tša go ja
   
   
🍽    foroko le thipa le poleiti
   
   
🍴    foroko le thipa
   
   
🥄    lelepola
   
   
🔪    thipa ya kichineng
   
   
🫙    jeke
   
   
🏺    amphora ya di-amphora
   
   
🌍    lefatše le bontšang Europe-Afrika
   
   
🌎    lefatše le bontšang Amerika
   
   
🌏    lefatše le bontšang Asia-Australia
   
   
🌐    lefatše le meridians
   
   
🗺    mmapa wa lefase
   
   
🗾    mmapa wa Japane
   
   
🧭    khamphase ya
   
   
🏔    thaba yeo e apešitšwego ke lehlwa
   
   
⛰    thaba
   
   
🌋    thabamollo
   
   
🗻    thaba ya fuji
   
   
🏕    go kampa
   
   
🏖    lebōpong la leoatle le ambrella
   
   
🏜    leganata
   
   
🏝    sehlakahlaka sa leganateng
   
   
🏞    phaka ya setšhaba
   
   
🏟    lepatlelo la dipapadi
   
   
🏛    moago wa classic
   
   
🏗    kago ya meago
   
   
🧱    setena
   
   
🪨    letlapa
   
   
🪵    kota
   
   
🛖    mokhukhu
   
   
🏘    dintlo
   
   
🏚    ntlo e tlogetšwego
   
   
🏠    ntlo
   
   
🏡    ntlo le serapa
   
   
🏢    moago wa diofisi
   
   
🏣    Poso ya Japane
   
   
🏤    poso ya poso
   
   
🏥    sepetlele
   
   
🏦    panka
   
   
🏨    hotele
   
   
🏩    lerato hotele
   
   
🏪    lebenkele la go rekiša dilo tše dinyenyane
   
   
🏫    sekolo
   
   
🏬    lebenkele la kgoro
   
   
🏭    feketheri
   
   
🏯    Mošate wa Japane
   
   
🏰    sebo
   
   
💒    monyanya
   
   
🗼    Tora ya Tokyo
   
   
🗽    Sehlwaseeme sa Tokologo
   
   
⛪    kereke
   
   
🕌    mošate wa mošate
   
   
🛕    Tempele ya Mahindu
   
   
🕍    sinagoge ya
   
   
⛩    lefelo le lekgethwa la shinto
   
   
🕋    kaaba
   
   
⛲    sediba
   
   
⛺    tente
   
   
🌁    na le kgodi
   
   
🌃    bošego ka dinaledi
   
   
🏙    ponagalo ya toropo
   
   
🌄    go hlaba ga letšatši godimo ga dithaba
   
   
🌅    go hlaba ga letšatši
   
   
🌆    ponagalo ya toropo ge go sobela
   
   
🌇    phirimatšatši
   
   
🌉    borogo bošego
   
   
♨    methopo ya meetse a go fiša
   
   
🎠    pere ya carousel
   
   
🛝    selaete sa lepatlelo la go bapala
   
   
🎡    leotwana la ferris
   
   
🎢    rolara coaster ya go sepela ka maoto
   
   
💈    kota ya go kuta moriri
   
   
🎪    tente ya diserekising
   
   
🚂    locomotive ya go sepela
   
   
🚃    koloi ya seporo
   
   
🚄    terene ya lebelo le legolo
   
   
🚅    terene ya kulo
   
   
🚆    hlahla
   
   
🚇    metro
   
   
🚈    seporo se bobebe
   
   
🚉    setiši
   
   
🚊    terene ya terene
   
   
🚝    seporo se tee
   
   
🚞    seporo sa thaba
   
   
🚋    koloi ya terene
   
   
🚌    pese
   
   
🚍    pese yeo e tlago
   
   
🚎    terolipese ya go sepela
   
   
🚐    pese e nyenyane
   
   
🚑    ambulense
   
   
🚒    enjene ya mollo
   
   
🚓    koloi ya maphodisa
   
   
🚔    koloi ya maphodisa yeo e tlago
   
   
🚕    thekisi ya
   
   
🚖    tekesi yeo e tlago
   
   
🚗    koloi ya go sepela
   
   
🚘    koloi yeo e tlago
   
   
🚙    dipapadi utility koloi
   
   
🛻    lori ya go rwala dithoto
   
   
🚚    lori ya go iša dilo
   
   
🚛    lori e hlalositšwego
   
   
🚜    terekere
   
   
🏎    koloi ya mabelo
   
   
🏍    sethuthuthu
   
   
🛵    sethuthuthu sa enjene
   
   
🦽    setulo sa digole sa pukwanana
   
   
🦼    setulo sa digole seo se nago le entšene
   
   
🛺    rickshaw ya koloi
   
   
🚲    paesekela
   
   
🛴    sethuthuthu sa go raga
   
   
🛹    skateboard ya go thelela
   
   
🛼    rolara skate ya
   
   
🚏    setopong sa pese
   
   
🛣    tsela ya dikoloi
   
   
🛤    seporo sa seporo
   
   
🛢    moropa wa oli
   
   
⛽    pompo ya mafura
   
   
🛞    leotwana
   
   
🚨    lebone la koloi ya maphodisa
   
   
🚥    lebone la sephethephethe le rapameng
   
   
🚦    lebone la sephethephethe le emetseng
   
   
🛑    letshwao la go ema
   
   
🚧    kago
   
   
⚓    tshetledi
   
   
🛟    buoy ya lesale
   
   
⛵    sekepe sa seila
   
   
🛶    seketswana sa seketswana
   
   
🚤    seketswana sa lebelo
   
   
🛳    sekepe sa banamedi
   
   
⛴    sekepe sa sekepe
   
   
🛥    sekepe sa enjene
   
   
🚢    sekepe
   
   
✈    sefofane
   
   
🛩    sefofane se senyenyane
   
   
🛫    go tloga ga sefofane
   
   
🛬    go fihla ga sefofane
   
   
🪂    parachute ya go swara
   
   
💺    madulo
   
   
🚁    helikopotara
   
   
🚟    seporo sa go emišwa
   
   
🚠    thaba cableway
   
   
🚡    tsela ya terene ya sefofane
   
   
🛰    sathalaete
   
   
🚀    rokete ya
   
   
🛸    saucer e fofang
   
   
🛎    tšhipi ya bellhop
   
   
🧳    morwalo
   
   
🚪    monyako
   
   
🛗    lifti ya
   
   
🪞    seipone
   
   
🪟    lefasetere
   
   
🛏    mpete
   
   
🛋    sofa le lebone
   
   
🪑    setulo
   
   
🚽    ntlwana ya boithomelo
   
   
🪠    plunger ya go swara
   
   
🚿    šawara
   
   
🛁    bate ya go hlapa
   
   
🪤    sefero sa toeba
   
   
🪒    legare la go swara
   
   
🧴    lebotlelo la lotion
   
   
🧷    polokego pini
   
   
🧹    leswielo
   
   
🧺    seroto
   
   
🧻    moqolo wa pampiri
   
   
🪣    pakete
   
   
🧼    sešepe
   
   
🫧    diphuphu
   
   
🪥    borashe ba meno
   
   
🧽    sepontšhe sa
   
   
🧯    setima-mollo
   
   
🛒    koloyana ya mabenkele
   
   
⌛    hourglass e dirilwe
   
   
⏳    hourglass ga se ya dirwa
   
   
⌚    bogela
   
   
⏰    tšhupamabaka ya alamo
   
   
⏱    sešupanako sa go emiša
   
   
⏲    tšhupamabaka ya sešupanako
   
   
🕰    tšhupamabaka ya mantelpiece
   
   
🕛    iri ya lesomepedi
   
   
🕧    lesomepedi-masometharo
   
   
🕐    iri ya pele
   
   
🕜    e tee-masometharo
   
   
🕑    iri ya bobedi
   
   
🕝    masomepedi-tharo
   
   
🕒    iri ya boraro
   
   
🕞    masometharo-tharo
   
   
🕓    iri ya bone
   
   
🕟    masomenne-tharo
   
   
🕔    iri ya bohlano
   
   
🕠    masomehlano-tharo
   
   
🕕    iri ya botshelela
   
   
🕡    masometshela-tharo
   
   
🕖    iri ya bošupa
   
   
🕢    masomešupa-tharo
   
   
🕗    iri ya seswai
   
   
🕣    masomeseswai-tharo
   
   
🕘    iri ya senyane
   
   
🕤    masomesenyane-tharo
   
   
🕙    iri ya lesome
   
   
🕥    lesome-tharo
   
   
🕚    iri ya lesometee
   
   
🕦    lesometee-tharo
   
   
🌑    ngwedi o mofsa
   
   
🌒    waxing kgwedi ya kgwedi ya kgwedi
   
   
🌓    kotara ya pele ngwedi
   
   
🌔    waxing ngwedi wa gibbous
   
   
🌕    ngwedi o tletšego
   
   
🌖    ngwedi wa gibbous wo o fokotšegago
   
   
🌗    kotara ya mafelelo ngwedi
   
   
🌘    ngwedi wa kgwedi ya go fokotšega
   
   
🌙    ngwedi wa kgwedi ya kgwedi
   
   
🌚    sefahlego sa ngwedi o mofsa
   
   
🌛    kotara ya pele ngwedi sefahleho
   
   
🌜    kotara ya mafelelo sefahlego sa ngwedi
   
   
🌡    themometere ya go lekanya
   
   
☀    letšatši


🌝    sefahlego sa ngwedi o tletšego
   
   
🌞    letsatsi le sefahleho
   
   
🪐    polanete ya palamonwana
   
   
⭐    naledi
   
   
🌟    naledi ye e phadimago
   
   
🌠    naledi ya go thuntšha
   
   
🌌    tsela ya maswi
   
   
☁    leru
   
   
⛅    letšatši ka morago ga leru
   
   
⛈    leru le legadima le pula
   
   
🌤    letšatši ka morago ga leru le lenyenyane
   
   
🌥    letšatši ka morago ga leru le legolo
   
   
🌦    letšatši ka morago ga leru la pula
   
   
🌧    leru le pula
   
   
🌨    leru le lehloa
   
   
🌩    leru le legadima
   
   
🌪    ledimo la ledimo
   
   
🌫    kgodi
   
   
🌬    sefahlego sa phefo
   
   
🌀    ledimo la ledimo
   
   
🌈    molalatladi wa molalatladi
   
   
🌂    seširo se se tswaletšwego
   
   
☂    amporela
   
   
☔    seširo le marothodi a pula
   
   
⛱    seširo mo fase
   
   
⚡    gagamalo e phahameng
   
   
❄    lehlwa la lehlwa
   
   
☃    monna wa lehlwa
   
   
⛄    monna wa lehlwa ntle le lehlwa
   
   
☄    naledi ya mosela
   
   
🔥    mollo
   
   
💧    lerothodi
   
   
🌊    leqhubu la metsi
   
   
🎃    jack-o-lebone la go swana le
   
   
🎄    Sefate sa Keresemese
   
   
🎆    dithuthupi tša mollo
   
   
🎇    sparkler ya go phadima
   
   
🧨    sethunya sa mollo
   
   
✨    e phadima
   
   
🎈    balune
   
   
🎉    mokga popper
   
   
🎊    bolo ya confetti
   
   
🎋    sefate sa tanabata
   
   
🎍    mokhabiso wa phaene
   
   
🎎    Dipopi tša Majapane
   
   
🎏    carp streamer ya go elela
   
   
🎐    go lla ga phefo
   
   
🎑    moletlo wa go bogela ngwedi
   
   
🧧    enfelopo e khubelu
   
   
🎀    lenti
   
   
🎁    mpho e phuthetšwego
   
   
🎗    lenti la kgopotšo
   
   
🎟    dithekethe tša kamogelo
   
   
🎫    tekete
   
   
🎖    sefoka sa sesole
   
   
🏆    sefoka
   
   
🏅    sefoka sa dipapadi
   
   
🥇    Sefoka sa maemo a 1st
   
   
🥈    Sefoka sa maemo a bo-2
   
   
🥉    Sefoka sa maemo a bo-3
   
   
⚽    kgwele ya maoto ya bolo
   
   
⚾    baseball ya
   
   
🥎    kgwele ya softball
   
   
🏀    basketball
   
   
🏐    volleyball ya kgwele ya maoto
   
   
🏈    kgwele ya maoto ya Amerika
   
   
🏉    kgwele ya maoto ya rakbi
   
   
🎾    thenese
   
   
🥏    disk e fofang
   
   
🎳    go bapala bowling
   
   
🏏    papadi ya krikete
   
   
🏑    hockey ya tšhemo
   
   
🏒    hockey ya leqhoa
   
   
🥍    lacrosse ya lacrosse
   
   
🏓    ping pong ya ping pong
   
   
🏸    badminton
   
   
🥊    glove ya mabole
   
   
🥋    seaparo sa bonono bja go lwa
   
   
🥅    nete ya sepheo
   
   
⛳    folakha ka moleteng
   
   
⛸    skate ya leqhoa
   
   
🎣    kota ya go rea dihlapi
   
   
🤿    go thuma maske
   
   
🎽    hempe ya go kitima
   
   
🎿    di-ski tša go thelela
   
   
🛷    sled ya go sepela ka selei
   
   
🥌    lejoe la go kobega
   
   
🎯    leihlo la poo
   
   
🪀    yo-yo
   
   
🪁    khaete
   
   
🎱    letamo la 8 bolo
   
   
🔮    bolo ya kristale
   
   
🪄    lepara la boselamose
   
   
🧿    amulet ya nazar
   
   
🪬    hamsa
   
   
🎮    papadi ya bidio
   
   
🕹    joystick ya go swara
   
   
🎰    motšhene wa sekotjana
   
   
🎲    papadi hwa
   
   
🧩    seripa sa tharollo ya tharollo
   
   
🧸    bere ya di- teddy
   
   
🪅    piñata ya piñata
   
   
🪩    bolo ya seipone
   
   
🪆    dipopi tša go bea dihlaga
   
   
♠    sutu ya spade
   
   
♥    sutu ya pelo
   
   
♦    sutu ya taemane
   
   
♣    sutu ya tlelabo
   
   
♟    pawn ya chess
   
   
🃏    joker ya metlae
   
   
🀄    mahjong drakone e khubelu
   
   
🎴    dikarata tša go bapala matšoba
   
   
🎭    bokgabo bja go diragatša
   
   
🖼    seswantšho se se foreimilwego
   
   
🎨    phalete ya motaki
   
   
🧵    garane
   
   
🪡    nale ya go roka
   
   
🧶    tlhale ya go swara
   
   
🪢    lefito
   
   
👓    digalase
   
   
🕶    digalase tša letšatši
   
   
🥽    digalase tša mahlo
   
   
🥼    kobo ya lab
   
   
🦺    veste ya polokeho
   
   
👔    thae ya molala
   
   
👕    sekipa
   
   
👖    dijesi
   
   
🧣    sekhafo
   
   
🧤    ditlelafo
   
   
🧥    baki
   
   
🧦    masokisi
   
   
👗    seaparo
   
   
👘    kimono
   
   
🥻    sari
   
   
🩱    swimsuit ya seripa se tee
   
   
🩲    dibriefs
   
   
🩳    diborikhwe
   
   
👙    bikini ya go swana le
   
   
👚    diaparo tša mosadi
   
   
🪭    fene ya letsoho la mene
   
   
👛    sekhwama
   
   
👜    mokotla wa seatla
   
   
👝    mokotla wa clutch
   
   
🛍    mekotla ya mabenkele
   
   
🎒    mokotla wa mokokotlo
   
   
🩴    thong sehlakahlakeng
   
   
👞    seeta sa monna
   
   
👟    seeta sa go kitima
   
   
🥾    boot ya go sepela ka maoto
   
   
🥿    seeta se bataletšego
   
   
👠    seeta sa direthe tse phahameng
   
   
👡    seeta sa mosadi
   
   
🩰    dieta tša ballet
   
   
👢    boot ya mosadi
   
   
🪮    moriri kgetha
   
   
👑    korone
   
   
👒    katiba ya mosadi
   
   
🎩    katiba ya godimo
   
   
🎓    kepisi ya go aloga
   
   
🧢    kepisi e lefelwago
   
   
🪖    kefa ya sesole
   
   
⛑    kefa ya mošomi wa phološo
   
   
📿    dipheta tša thapelo
   
   
💄    sethunya sa lipstick
   
   
💍    palamonwana
   
   
💎    leswika la lehlwa
   
   
🔇    seboledi se se kgaoditšwego
   
   
🔈    sebui bophahamo ba modumo tlaase
   
   
🔉    sebui bophahamo ba modumo mahareng
   
   
🔊    sebui bophahamo ba modumo phahameng
   
   
📢    sebuelagodimo
   
   
📣    megaphone
   
   
📯    lenaka la poso
   
   
🔔    tšepe
   
   
🔕    tšepe ka slash
   
   
🎼    sekoro sa mmino
   
   
🎵    noutu ya mmino
   
   
🎶    dinoko tša mmino
   
   
🎙    maekrofouno ya setudio
   
   
🎚    selaete sa maemo
   
   
🎛    dikonotswana taolo
   
   
🎤    maekrofouno
   
   
🎧    headphone ya go swara hlogo
   
   
📻    radio
   
   
🎷    saxophone ya saxophone
   
   
🪗    accordion ya accordion
   
   
🎸    katara ya
   
   
🎹    khiboto ya mmino
   
   
🎺    phalafala
   
   
🎻    violin ya go bapala
   
   
🪕    banjo ya banjo
   
   
🥁    moropa
   
   
🪘    moropa o motelele
   
   
🪇    maracas
   
   
🪈    seletšo sa mmino
   
   
📱    mogalathekeng
   
   
📲    mogalathekeng ka motsu
   
   
☎    mogala
   
   
📞    seamogedi sa mogala
   
   
📟    pager
   
   
📠    motšhene wa fekse
   
   
💾    Khomphutha
   
   
🔋    peteri
   
   
🪫    betri e tlase
   
   
🔌    polaka ya motlakase
   
   
💻    laptop
   
   
🖥    khomphutha ya tafoleng
   
   
🖨    mogatiši
   
   
⌨    khiboto
   
   
🖱    toeba ya khomphutha
   
   
🖲    trackball ya go kitima
   
   
💽    tiske ya khomphutha
   
   
💾    tiske ya flopi
   
   
💿    tiske ya optical
   
   
📀    dvd
   
   
🧮    abacus
   
   
🎥    khamera ya filimi
   
   
🎞    diforeime filimi
   
   
📽    porojeketara ya filimi
   
   
🎬    clapper boto
   
   
📺    thelebišene
   
   
📷    khamera
   
   
📸    khamera le halima
   
   
📹    khamera ya bidio
   
   
📼    khasete ya bidio
   
   
🔍    khalase e godišago e sekame ka go le letshadi
   
   
🔎    khalase e godišago e sekametše ka go le letona
   
   
🕯    kerese ya
   
   
💡    tleloupu ya lebone
   
   
🔦    toche ya toche
   
   
🏮    lebone la pampiri e khubelu
   
   
🪔    lebone la diya
   
   
⚗    alembic ya
   
   
🧪    tube ya teko
   
   
🧫    sejana sa petri
   
   
🧬    dna
   
   
🔬    maekerosekopo
   
   
🔭    thelesekoupu ya thelesekoupu
   
   
📡    antenna ya sathalaete
   
   
📔    puku ya go ngwalela dintlha yeo e nago le sekhurumetšo sa go kgabiša
   
   
📕    puku ye e tswaletšwego
   
   
📖    puku ya go bula
   
   
📗    puku ye tala
   
   
📘    puku ye talalerata
   
   
📙    puku ya mmala wa namune
   
   
📚    dipuku
   
   
📓    puku ya go ngwalela dintlha
   
   
📒    ledger ya go ngwalwa
   
   
📃    letlakala le curl
   
   
📜    go kgokologa
   
   
📄    letlakala le lebeletše godimo
   
   
📰    kuranta
   
   
🗞    kuranta yeo e phuthetšwego
   
   
📑    dithepo tša go swaya dipuku
   
   
🔖    letshwao la puku
   
   
🏷    leibole
   
   
💰    mokotla wa tšhelete
   
   
🪙    tšhelete ya tšhipi
   
   
💴    tšhelete ya tšhelete ya yen
   
   
💵    tšhelete ya tšhelete ya tolara
   
   
💶    tšhelete ya tšhelete ya euro
   
   
💷    tšhelete ya tšhelete ya ponto
   
   
💸    tšhelete ka maphego
   
   
💳    karata ya mokitlana
   
   
🧾    kamogelo
   
   
💹    tšhate e oketšega ka yen
   
   
✉    omfolopo
   
   
📧    imeile
   
   
📨    enfelopo ye e tsenago
   
   
📩    enfelopo ka motsu
   
   
📤    terei ya lepokisi la ka ntle
   
   
📥    terei ya inbox
   
   
📦    sephuthelo
   
   
📫    lepokisi la poso le tswaletšwego leo le nago le folaga ye e phagamišitšwego
   
   
📪    lepokisi la poso le tswaletšwego ka folaga ye e theošitšwego
   
   
📬    bula lebokose la poso le phahamisitsoeng folakha
   
   
📭    bula lebokose la poso le theoselitsoeng folakha
   
   
📮    lepokisi la poso
   
   
🗳    lebokose la baloto le baloto
   
   
✏    phentshele
   
   
✒    nib e ntsho
   
   
🖋    pene ya sediba
   
   
🖊    pene
   
   
🖌    borashe bja go penta
   
   
🖍    kherayone
   
   
📝    memo
   
   
💼    mokotla wa dipuku
   
   
📁    foltara ya faele
   
   
📂    bula faele foltara
   
   
🗂    dikarolwana tša tšhupamabaka ya karata
   
   
📅    almanaka
   
   
📆    almanaka ya go gagola


🗒    spiral notepad ya go ngwalela dintlha
   
   
🗓    almanaka ya spiral
   
   
📇    tšhupamabaka ya karata
   
   
📈    tšhate e oketšega
   
   
📉    tšhate e fokotšega
   
   
📊    tšhate ya dibara
   
   
📋    clipboard
   
   
📌    pushpin ya go kgorometša
   
   
📍    pushpin ya nkgokolo
   
   
📎    seripa sa pampiri
   
   
🖇    di- paperclip tše di kgokagantšwego
   
   
📏    mmuši yo a otlologilego
   
   
📐    mmuši wa khutlotharo
   
   
✂    sekero
   
   
🗃    karata faele lebokose
   
   
🗄    khabinete ya faele
   
   
🗑    seroto sa ditlakala
   
   
🔒    e notletšwe
   
   
🔓    e notletšwe
   
   
🔏    e notletšwe ka pene
   
   
🔐    notletswe ka senotlolo
   
   
🔑    khii
   
   
🗝    senotlelo sa kgale
   
   
🔨    hamore
   
   
🪓    selepe
   
   
⛏    topa
   
   
⚒    hamore le kgetha
   
   
🛠    hamore le senotlolo
   
   
🗡    tšhoša
   
   
⚔    ditšhoša tše di tshelago
   
   
🔫    sethunya sa metsi
   
   
🪃    boomerang ya go swana
   
   
🏹    bora le mosebe
   
   
🛡    kotse
   
   
🪚    go betla sa bona
   
   
🔧    senotlelo sa senotlolo
   
   
🪛    sekurufu-driver
   
   
🔩    nate le bolt
   
   
⚙    kere
   
   
🗜    clamp
   
   
⚖    tekanyo ya tekatekano
   
   
🦯    lehlaka le lešweu
   
   
🔗    amanya
   
   
⛓    diketane
   
   
🪝    kobi
   
   
🧰    lepokisi la didirišwa
   
   
🧲    makenete
   
   
🪜    llere
   
   
💉    sering ya sering
   
   
🩸    lerothi la madi
   
   
💊    pilisi ya
   
   
🩹    sekgomaretsi bandage
   
   
🩼    lepara la go swara
   
   
🩺    stethoscope ya go theeletša
   
   
🩻    x-ray ya
   
   
🚬    sakerete ya
   
   
⚰    lekese la lekese
   
   
🪦    leswika la hlogo
   
   
⚱    urn ya poloko
   
   
🗿    moai
   
   
🪧    plakarata ya
   
   
🪪    karata ya boitšhupo
   
   
🏧    Letshwao la ATM
   
   
🚮    matlakala ka bin letšoao
   
   
🚰    meetse a go nwa
   
   
♿    letshwao la setulo sa digole
   
   
🚹    phapoši ya banna
   
   
🚺    phapoši ya basadi
   
   
🚻    ntlwana ya boithomelo
   
   
🚼    letšoao la lesea
   
   
🚾    oteropo ya metsi
   
   
🛂    taolo ya phasepoto
   
   
🛃    lekgetho
   
   
🛄    tleleimi ya merwalo
   
   
🛅    merwalo ya go tlogela
   
   
⚠    temošo
   
   
🚸    bana ba tshela
   
   
⛔    ga go na go tsena
   
   
🚫    e ileditšwe
   
   
🚳    ga go na dipaesekele
   
   
🚭    ga go na go kgoga
   
   
🚯    ga go na go lahlela ditlakala
   
   
🚱    meetse ao a sa nwego
   
   
🚷    ga go na basepelaka maoto
   
   
📵    ga go na megala ya sellathekeng
   
   
🔞    ga go na motho wa ka tlase ga lesomeseswai
   
   
☢    radioactive
   
   
☣    kotsi ya diphedi
   
   
⬆    godimo motsu
   
   
↗    motsu wa godimo-go le letona
   
   
➡    motsu wa le letona
   
   
↘    motsu wa go theoga-go le letona
   
   
⬇    motsu wa fase
   
   
↙    motsu wa fase-ka go le letshadi
   
   
⬅    motsu wa le letshadi
   
   
↖    motsu wa godimo-ka go le letshadi
   
   
↕    motsu wa godimo-fase
   
   
↔    motsu wa le letshadi-le letona
   
   
↩    motsu wa go ja o kobegile ka go le letshadi
   
   
↪    motsu wa le letshadi o kobegile ka go le letona
   
   
⤴    motsu wa go ja o kobegile godimo
   
   
⤵    motsu wa go ja o kobegile fase
   
   
🔃    metsu e emego ka go lebana le tšhupamabaka
   
   
🔄    konopo ya metsu ya go lebana le tšhupamabaka
   
   
🔙    BACK motsu
   
   
🔚    END motsu
   
   
🔛    GO! lerumo
   
   
🔜    GO SE FETANE motsu
   
   
🔝    TOP motsu
   
   
🛐    lefelo la borapedi
   
   
⚛    letshwao la athomo
   
   
🕉    om
   
   
✡    naledi ya Dafida
   
   
☸    leotwana la dharma
   
   
☯    yin yang
   
   
✝    sefapano sa selatine
   
   
☦    sefapano sa orthodox
   
   
☪    naledi le kgwedi ya kgwedi
   
   
☮    leswao la khutšo
   
   
🕎    menorah ya go swara
   
   
🔯    naledi ya dintlha tše tshela yeo e nago le marontho
   
   
🪯    khanda
   
   
♈    Aries ya Aries
   
   
♉    Taurus ya go swana le yona
   
   
♊    Gemini
   
   
♋    Kankere
   
   
♌    Leo
   
   
♍    Virgo ya
   
   
♎    Libra ya libra
   
   
♏    Scorpio ya go swana le yona
   
   
♐    Sagittarius ya go swara
   
   
♑    Capricorn ya go swana le yona
   
   
♒    Aquarius ya go swana le yona
   
   
♓    Dipisces
   
   
⛎    Ophiuchus, o ile a re
   
   
🔀    shuffle dipina konopo
   
   
🔁    pheta konopo
   
   
🔂    pheta konopo e le nngwe
   
   
▶    bapala konopo
   
   
⏩    konopo ya go ya pele ka lebelo
   
   
⏭    konopo ya pina e latelang
   
   
⏯    bapala goba go khutša konope
   
   
◀    konopo ya go bušetša morago
   
   
⏪    ka potlako khutlela morao konopo
   
   
⏮    konopo ya pina ya mafelelo
   
   
🔼    konopo ya go ya godimo
   
   
⏫    ka potlako ho fihlela konopo
   
   
🔽    konopo ya go ya fase
   
   
⏬    ka lebelo fatše konopo
   
   
⏸    konopo ya go khutša
   
   
⏹    konopo ya go emiša
   
   
⏺    konopo ya rekoto
   
   
⏏    konopo ya go ntšha
   
   
🎦    cinema ya cinema
   
   
🔅    konopo ya go fifala
   
   
🔆    konopo e khanyang
   
   
📶    dibara tša antenna
   
   
🛜    waelese
   
   
📳    mokgwa wa thothometsa
   
   
📴    mogalathekeng tima
   
   
   
♀    leswao la mosadi
   
   
♂    leswao la banna
   
   
⚧    letshwao la transgender
   
   
✖    atiša
   
   
➕    plus
   
   
➖    go tloša
   
   
➗    arola
   
   
🟰    boima lekana pontšo
   
   
♾    sa felego
   
   
‼    letshwao la go hlaboša lentšu gabedi
   
   
⁉    letshwao la potšišo la go makatša
   
   
❓    letshwao la potšišo le lehubedu
   
   
❔    letshwao la potšišo le lešweu
   
   
❕    letshwao la go hlaboša lentšu le lešweu
   
   
❗    letshwao la go goeletša le lehubedu
   
   
〰    dash ya maqhubu
   
   
💱    phapanyetsano ya tšhelete
   
   
💲    letšoao la tolara e boima
   
   
⚕    letšoao la bongaka
   
   
♻    letshwao la go dirišwa gape
   
   
⚜    fleur-de-lis ya go swana le yona
   
   
🔱    leswao la trident
   
   
📛    betšhe ya leina
   
   
🔰    Japanese letšoao bakeng sa qalang
   
   
⭕    sekoti se se khubelu sedikadikwe
   
   
✅    konopo ya letshwao la hlahloba
   
   
☑    lebokose la baloto le tšheke
   
   
✔    letshwao la go hlahloba
   
   
❌    letshwao la sefapano
   
   
❎    konopo ya letshwao la sefapano
   
   
➰    lupu e kobehileng
   
   
➿    habeli kobehileng lupu
   
   
〽    karolo alternation letšoao
   
   
✳    naledi ya dipolelo tše seswai
   
   
✴    naledi ya dintlha tše seswai
   
   
❇    go phadima
   
   
©    tokelo ya ngwalollo
   
   
®    e ngwadišitšwego
   
   
™    letshwao la kgwebo
   
   
#️⃣    kepisi ya senotlelo: # .
   
   
*️⃣    keycap: * .
   
   
0️⃣    kepisi ya senotlelo: 0
   
   
1️⃣    kepisi ya senotlelo: 1
   
   
2️⃣    kepisi ya senotlelo: 2
   
   
3️⃣    kepisi ya senotlelo: 3
   
   
4️⃣    kepisi ya senotlelo: 4
   
   
5️⃣    kepisi ya senotlelo: 5
   
   
6️⃣    kepisi ya senotlelo: 6
   
   
7️⃣    kepisi ya senotlelo: 7
   
   
8️⃣    kepisi ya senotlelo: 8
   
   
9️⃣    kepisi ya senotlelo: 9
   
   
🔟    kepisi ya senotlelo: 10
   
   
🔠    input selatine ditlhaka tše kgolo
   
   
🔡    input selatine ditlhaka tše nnyane
   
   
🔢    dinomoro tša go tsenya
   
   
🔣    matshwao a tsenyo
   
   
🔤    tsenya ditlhaka tša selatine
   
   
🅰    Konopo (mofuta wa madi) .
   
   
🆎    Konopo ya AB (mofuta wa madi) .
   
   
🅱    Konopo ya B (mofuta wa madi) .
   
   
🆑    Konopo ya CL
   
   
🆒    Konopo ya COOL
   
   
🆓    Konopo ya MAHALA
   
   
ℹ    tshedimošo
   
   
🆔    Konopo ya ID
   
   
Ⓜ    e ile ya dikologa M
   
   
🆕    Konopo e NCHA
   
   
🆖    Konopo ya NG
   
   
🅾    O konopo (mofuta wa madi) .
   
   
🆗    Konopo ya OK
   
   
🅿    Konopo ya P
   
   
🆘    Konopo ya SOS
   
   
🆙    GODIMO! kunope
   
   
🆚    Konopo ya VS
   
   
🈁    Sejapane “mona” konopo
   
   
🈂    Japanese “tefiso ya tšebeletso” konopo
   
   
🈷    Sejapane “tjhelete ya kgwedi le kgwedi” konopo
   
   
🈶    Sejapane “e sego mahala” konopo
   
   
🈯    Sejapane “reserved” konopo
   
   
🉐    Japanese “theko e tlaase” konopo
   
   
🈹    Japanese “theolelo” konopo
   
   
🈚    Sejapane “mahala tefo” konopo
   
   
🈲    Sejapane “thibetsoeng” konopo
   
   
🉑    Sejapane “amohelehang” konopo
   
   
🈸    Sejapane “kopo” konopo
   
   
🈴    Sejapane “go feta mphato” konopo
   
   
🈳    Konopo ya “sekgoba” sa Japane
   
   
㊗    Sejapane “re lebogiša” konope
   
   
㊙    Konopo ya “sephiri” ya Sejapane
   
   
🈺    Sejapane “bula bakeng sa kgwebo” konopo
   
   
🈵    Sejapane “ga go na sekgoba” konopo
   
   
🔴    sedikadikwe se sefubelu
   
   
🟠    sedikadikwe sa mmala wa namune
   
   
🟡    sedikadikwe se se serolane
   
   
🟢    sedikadikwe se setala
   
   
🔵    sedikadikwe se se pududu
   
   
🟣    sedikadikwe se pherese
   
   
🟤    sedikadikwe se sootho
   
   
⚫    sedikadikwe se se ntsho
   
   
⚪    sedikadikwe se sešweu
   
   
🟥    sekwere se sefubelu
   
   
🟧    sekwere sa mmala wa namune
   
   
🟨    sekwere se se serolane
   
   
🟩    sekwere se setala
   
   
🟦    sekwere se se pududu


🟪    sekwere se se pherese
   
   
🟫    sekwere se sootho
   
   
⬛    ba batsho kgolo sekwere
   
   
⬜    tšoeu kgolo sekwere
   
   
◼    ba batsho mahareng sekwere
   
   
◻    tšoeu mahareng sekwere
   
   
◾    sekwere se se ntsho sa magareng-se senyenyane
   
   
◽    sekwere se sešweu sa magareng-se senyenyane
   
   
▪    ba batsho nyenyane sekwere
   
   
▫    tšoeu nyenyane sekwere
   
   
🔶    taemane e kgolo ya mmala wa namune
   
   
🔷    taemane e kgolo e putsoa
   
   
🔸    taemane e nyenyane ya mmala wa namune
   
   
🔹    taemane e nyenyane e putsoa
   
   
🔺    khutlotharo e khubelu e ile ya šupa godimo
   
   
🔻    khutlotharo e khubelu e supa fatše
   
   
💠    daemane le letheba
   
   
🔘    konopo ya radio
   
   
🔳    konopo ya sekwere se sešweu
   
   
🔲    konopo ya sekwere se se ntsho
   
   
🏁    folakha ya checkered
   
   
🚩    folakha ya khutlotharo
   
   
🎌    difolaga tše di tshelago
   
   
🏴    folaga e ntsho
   
   
🏳    folaga e tšhweu
   
   
🏳️‍🌈    folakha ya molalatladi
   
   
🏳️‍⚧️    folaga ya transgender
   
   
🏴‍☠️    folakha ya mashodu a lewatle
   
   
🇦🇨    folaga: Sehlakahlakeng sa Ascension
   
   
🇦🇩    folaga: Andorra
   
   
🇦🇪    folaga: United Arab Emirates
   
   
🇦🇫    folaga: Afghanistan
   
   
🇦🇬    folaga: Antigua & Barbuda
   
   
🇦🇮    folaga: Anguilla
   
   
🇦🇱    folaga: Albania
   
   
🇦🇲    folaga: Armenia
   
   
🇦🇴    folaga: Angola
   
   
🇦🇶    folaga: Antarctica
   
   
🇦🇷    folaga: Argentina
   
   
🇦🇸    folaga: Samoa ya Amerika
   
   
🇦🇹    folaga: Austria
   
   
🇦🇺    folaga: Australia
   
   
🇦🇼    folaga: Aruba
   
   
🇦🇽    folaga: Dihlakahlakeng tša Åland
   
   
🇦🇿    folaga: Azerbaijan
   
   
🇧🇦    folaga: Bosnia & Herzegovina
   
   
🇧🇧    folaga: Barbados
   
   
🇧🇩    folaga: Bangladesh
   
   
🇧🇪    folaga: Belgium
   
   
🇧🇫    folaga: Burkina Faso
   
   
🇧🇬    folaga: Bulgaria
   
   
🇧🇭    folaga: Bahrain
   
   
🇧🇮    folaga: Burundi
   
   
🇧🇯    folaga: Benin
   
   
🇧🇱    folaga: Mokgethwa Barthélemy
   
   
🇧🇲    folaga: Bermuda
   
   
🇧🇳    folaga: Brunei
   
   
🇧🇴    folaga: Bolivia
   
   
🇧🇶    folaga: Caribbean Netherlands
   
   
🇧🇷    folaga: Brazil
   
   
🇧🇸    folaga: Bahamas
   
   
🇧🇹    folaga: Bhutan
   
   
🇧🇻    folaga: Sehlakahlakeng sa Bouvet
   
   
🇧🇼    folaga: Botswana
   
   
🇧🇾    folaga: Belarus
   
   
🇧🇿    folaga: Belize
   
   
🇨🇦    folaga: Canada
   
   
🇨🇨    folaga: Dihlakahlakeng tša Cocos (Keeling).
   
   
🇨🇩    folaga: Congo - Kinshasa
   
   
🇨🇫    folaga: Repabliki ya Afrika Bogare
   
   
🇨🇬    folaga: Congo - Brazzaville
   
   
🇨🇭    folaga: Switzerland
   
   
🇨🇮    folaga: Côte d’Ivoire ya go swana le yona
   
   
🇨🇰    folaga: Dihlakahlakeng tša Cook
   
   
🇨🇱    folaga: Chile
   
   
🇨🇲    folaga: Cameroon
   
   
🇨🇳    folaga: China
   
   
🇨🇴    folaga: Colombia
   
   
🇨🇵    folaga: Sehlakahlakeng sa Clipperton
   
   
🇨🇷    folaga: Costa Rica
   
   
🇨🇺    folaga: Cuba
   
   
🇨🇻    folaga: Kapa Verde
   
   
🇨🇼    folaga: Curaçao
   
   
🇨🇽    folaga: Sehlekehleke sa Keresemese
   
   
🇨🇾    folaga: Tsipero
   
   
🇨🇿    folaga: Czechia
   
   
🇩🇪    folaga: Jeremane
   
   
🇩🇬    folaga: Diego Garcia
   
   
🇩🇯    folaga: Djibouti
   
   
🇩🇰    folaga: Denmark
   
   
🇩🇲    folaga: Dominica
   
   
🇩🇴    folaga: Repabliki ya Dominican
   
   
🇩🇿    folaga: Algeria
   
   
🇪🇦    folaga: Ceuta & Melilla
   
   
🇪🇨    folaga: Ecuador
   
   
🇪🇪    folaga: Estonia
   
   
🇪🇬    folaga: Egepeta
   
   
🇪🇭    folaga: Sahara Bophirima
   
   
🇪🇷    folaga: Eritrea
   
   
🇪🇸    folaga: Sepania
   
   
🇪🇹    folaga: Ethiopia
   
   
🇪🇺    folaga: Kopano ya Yuropa
   
   
🇫🇮    folaga: Finland
   
   
🇫🇯    folaga: Fiji
   
   
🇫🇰    folaga: Dihlakahlakeng tša Falkland
   
   
🇫🇲    folaga: Micronesia
   
   
🇫🇴    folaga: Dihlakahlakeng tša Faroe
   
   
🇫🇷    folaga: Fora
   
   
🇬🇦    folaga: Gabon
   
   
🇬🇧    folaga: United Kingdom
   
   
🇬🇩    folaga: Grenada
   
   
🇬🇪    folaga: Georgia
   
   
🇬🇫    folaga: French Guiana
   
   
🇬🇬    folaga: Guernsey
   
   
🇬🇭    folaga: Ghana
   
   
🇬🇮    folaga: Gibraltar
   
   
🇬🇱    folaga: Greenland
   
   
🇬🇲    folaga: Gambia
   
   
🇬🇳    folaga: Guinea
   
   
🇬🇵    folaga: Guadeloupe
   
   
🇬🇶    folaga: Equatorial Guinea
   
   
🇬🇷    folaga: Gerika
   
   
🇬🇸    folaga: Georgia Borwa & Dihlakahlakeng tša Sandwich Borwa
   
   
🇬🇹    folaga: Guatemala
   
   
🇬🇺    folaga: Guam
   
   
🇬🇼    folaga: Guinea-Bissau
   
   
🇬🇾    folaga: Guyana
   
   
🇭🇰    folaga: Hong Kong SAR China
   
   
🇭🇲    folaga: Dihlakahlakeng tša Heard & McDonald
   
   
🇭🇳    folaga: Honduras
   
   
🇭🇷    folaga: Croatia
   
   
🇭🇹    folaga: Haiti
   
   
🇭🇺    folaga: Hungary
   
   
🇮🇨    folaga: Dihlakahlakeng tša Canary
   
   
🇮🇩    folaga: Indonesia
   
   
🇮🇪    folaga: Ireland
   
   
🇮🇱    folaga: Isiraele
   
   
🇮🇲    folaga: Sehlakahlakeng sa Man
   
   
🇮🇳    folaga: India
   
   
🇮🇴    folaga: Sebaka sa Leoatle la India la Brithani
   
   
🇮🇶    folaga: Iraq
   
   
🇮🇷    folaga: Iran
   
   
🇮🇸    folaga: Iceland
   
   
🇮🇹    folaga: Italy
   
   
🇯🇪    folaga: Jersey
   
   
🇯🇲    folaga: Jamaica
   
   
🇯🇴    folaga: Jordane
   
   
🇯🇵    folaga: Japane
   
   
🇰🇪    folaga: Kenya
   
   
🇰🇬    folaga: Kyrgyzstan
   
   
🇰🇭    folaga: Cambodia
   
   
🇰🇮    folaga: Kiribati
   
   
🇰🇲    folaga: Comoros
   
   
🇰🇳    folaga: St. Kitts & Nevis
   
   
🇰🇵    folaga: Korea Leboa
   
   
🇰🇷    folaga: Korea Borwa
   
   
🇰🇼    folaga: Kuwait
   
   
🇰🇾    folaga: Dihlakahlakeng tša Cayman
   
   
🇰🇿    folaga: Kazakhstan
   
   
🇱🇦    folaga: Laos
   
   
🇱🇧    folaga: Libanone
   
   
🇱🇨    folaga: Mokgethwa Lucia
   
   
🇱🇮    folaga: Liechtenstein
   
   
🇱🇰    folaga: Sri Lanka
   
   
🇱🇷    folaga: Liberia
   
   
🇱🇸    folaga: Lesotho
   
   
🇱🇹    folaga: Lithuania
   
   
🇱🇺    folaga: Luxembourg
   
   
🇱🇻    folaga: Latvia
   
   
🇱🇾    folaga: Libya
   
   
🇲🇦    folaga: Morocco
   
   
🇲🇨    folaga: Monaco
   
   
🇲🇩    folaga: Moldova
   
   
🇲🇪    folaga: Montenegro
   
   
🇲🇫    folaga: Mokgethwa Martin
   
   
🇲🇬    folaga: Madagascar
   
   
🇲🇭    folaga: Dihlakahlakeng tša Marshall
   
   
🇲🇰    folaga: Matsedonia Leboa
   
   
🇲🇱    folaga: Mali
   
   
🇲🇲    folaga: Myanmar (Burma) .
   
   
🇲🇳    folaga: Mongolia
   
   
🇲🇴    folaga: Macao SAR China
   
   
🇲🇵    folaga: Dihlakahlakeng tša Mariana tša Leboa
   
   
🇲🇶    folaga: Martinique
   
   
🇲🇷    folaga: Mauritania
   
   
🇲🇸    folaga: Montserrat
   
   
🇲🇹    folaga: Meleta
   
   
🇲🇺    folaga: Mauritius
   
   
🇲🇻    folaga: Maldives
   
   
🇲🇼    folaga: Malawi
   
   
🇲🇽    folaga: Mexico
   
   
🇲🇾    folaga: Malaysia
   
   
🇲🇿    folaga: Mozambique
   
   
🇳🇦    folaga: Namibia
   
   
🇳🇨    folaga: New Caledonia
   
   
🇳🇪    folaga: Niger
   
   
🇳🇫    folaga: Sehlakahlakeng sa Norfolk
   
   
🇳🇬    folaga: Nigeria
   
   
🇳🇮    folaga: Nicaragua
   
   
🇳🇱    folaga: Netherlands
   
   
🇳🇴    folaga: Norway
   
   
🇳🇵    folaga: Nepal
   
   
🇳🇷    folaga: Nauru
   
   
🇳🇺    folaga: Niue
   
   
🇳🇿    folaga: New Zealand
   
   
🇴🇲    folaga: Oman
   
   
🇵🇦    folaga: Panama
   
   
🇵🇪    folaga: Peru
   
   
🇵🇫    folaga: Polynesia ya Fora
   
   
🇵🇬    folaga: Papua New Guinea
   
   
🇵🇭    folaga: Philippines
   
   
🇵🇰    folaga: Pakistan


🇵🇱    folaga: Poland
   
   
🇵🇲    folaga: Mokgethwa Pierre & Miquelon
   
   
🇵🇳    folaga: Dihlakahlakeng tša Pitcairn
   
   
🇵🇷    folaga: Puerto Rico
   
   
🇵🇸    folaga: Dilete tša Palestina
   
   
🇵🇹    folaga: Portugal
   
   
🇵🇼    folaga: Palau
   
   
🇵🇾    folaga: Paraguay
   
   
🇶🇦    folaga: Qatar
   
   
🇷🇪    folaga: Réunion
   
   
🇷🇴    folaga: Romania
   
   
🇷🇸    folaga: Serbia
   
   
🇷🇺    folakha: Russia
   
   
🇷🇼    folaga: Rwanda
   
   
🇸🇦    folaga: Saudi Arabia
   
   
🇸🇧    folaga: Dihlakahlakeng tša Solomon
   
   
🇸🇨    folaga: Seychelles
   
   
🇸🇩    folaga: Sudan
   
   
🇸🇪    folaga: Sweden
   
   
🇸🇬    folaga: Singapore
   
   
🇸🇭    folakha: Mohalaledi Helena
   
   
🇸🇮    folaga: Slovenia
   
   
🇸🇯    folaga: Svalbard & Jan Mayen, ba ile ba hlokomela
   
   
🇸🇰    folaga: Slovakia
   
   
🇸🇱    folaga: Sierra Leone
   
   
🇸🇲    folaga: San Marino
   
   
🇸🇳    folaga: Senegal
   
   
🇸🇴    folaga: Somalia
   
   
🇸🇷    folaga: Suriname
   
   
🇸🇸    folaga: Sudan Borwa
   
   
🇸🇹    folaga: São Tomé & Príncipe
   
   
🇸🇻    folaga: El Salvador
   
   
🇸🇽    folaga: Sint Maarten, e lego
   
   
🇸🇾    folaga: Siria
   
   
🇸🇿    folaga: Eswatini
   
   
🇹🇦    folaga: Tristan da Cunha
   
   
🇹🇨    folaga: Dihlakahlakeng tša Turks & Caicos
   
   
🇹🇩    folaga: Chad
   
   
🇹🇫    folaga: Dilete tša Borwa tša Fora
   
   
🇹🇬    folaga: Togo
   
   
🇹🇭    folaga: Thailand
   
   
🇹🇯    folaga: Tajikistan
   
   
🇹🇰    folaga: Tokelau
   
   
🇹🇱    folaga: Timor-Leste
   
   
🇹🇲    folaga: Turkmenistan
   
   
🇹🇳    folaga: Tunisia
   
   
🇹🇴    folaga: Tonga
   
   
🇹🇷    folaga: Turkey
   
   
🇹🇹    folaga: Trinidad & Tobago
   
   
🇹🇻    folaga: Tuvalu
   
   
🇹🇼    folaga: Taiwan
   
   
🇹🇿    folaga: Tanzania
   
   
🇺🇦    folakha: Ukraine
   
   
🇺🇬    folaga: Uganda
   
   
🇺🇲    folaga: Dihlakahlakeng tša ka Ntle tša U.S
   
   
🇺🇳    folaga: Ditšhaba tše Kopanego
   
   
🇺🇸    folaga: United States
   
   
🇺🇾    folaga: Uruguay
   
   
🇺🇿    folaga: Uzbekistan
   
   
🇻🇦    folaga: Motse wa Vatican
   
   
🇻🇨    folaga: Mokgethwa Vincent & Grenadines
   
   
🇻🇪    folaga: Venezuela
   
   
🇻🇬    folaga: Dihlakahlakeng tša Virgin tša Brithania
   
   
🇻🇮    folaga: Dihlakahlakeng tša Virgin tša U.S
   
   
🇻🇳    folaga: Vietnam
   
   
🇻🇺    folaga: Vanuatu
   
   
🇼🇫    folaga: Wallis & Futuna
   
   
🇼🇸    folaga: Samoa
   
   
🇽🇰    folaga: Kosovo
   
   
🇾🇪    folaga: Yemen
   
   
🇾🇹    folaga: Mayotte
   
   
🇿🇦    folaga: Afrika Borwa
   
   
🇿🇲    folaga: Zambia
   
   
🇿🇼    folaga: Zimbabwe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    folaga: Engelane
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    folaga: Scotland
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿folaga: WalesHappy Learning from Sweasy26.com-team