Emoji Meaning in Nyaneka - Emoji List in Nyaneka

😀    Otyipala tyiyola
   
   
😃    Otyipala tyimwe tyiyola momulungu
   
   
😄    Otyipala Tyokuyola Nomaiho Eyololo
   
   
😁    Omaiho Enyololo Nokuyola
   
   
😆    Otyipala tyimwe tyikahi nokulandwa nomulungu
   
   
😅    Otyipala Tyina Tyikala Nomphepo Yayola
   
   
🤣    Yola Okukalako Pohi
   
   
😂    Ononkhuka Mbehambu
   
   
🙂    Otyipala tyayola
   
   
🙃    Otyipuka Tyapiluluka
   
   
🫠    Otyipala tyokuyengulula
   
   
😉    Otyipala tyihena omaiho
   
   
😊    Omaiho Okuyola
   
   
😇    Otyipala Tyokuyola Tyina Tyimimi
   
   
   
🥰    Otyipala tyikahi ngomutima tyiyola
   
   
😍    Omaiho nomalusoke omakuambelo
   
   
🤩    Okulandula Onthungululu
   
   
😘    Otyipala Tyo Vakuateswa Otyihombeso
   
   
😗    Okuipaya Otyipala
   
   
☺    Otyipala tyiyola
   
   
😚    Ndyikahi nokulipula nomaiho aetu
   
   
😙    Otyipala Nomaiho Eyolola
   
   
🥲    Otyipala Tyina Tyihola Nononkhuka
   
   
😋    Okulia
   
   
😛    Otyipala Tyokupopia
   
   
😜    Otyipala Tyokukutila Eiho Nelaka
   
   
🤪    Otyipala Tyokuyola
   
   
😝    Otyipala Tyae Tyaviuka
   
   
🤑    Omulungu Wonombongo
   
   
🤗    Otyipala tyiyola Tyina Tyakula Omaoko
   
   
🤭    Okukutika Omulungu Wove Komaoko Otyipala
   
   
🫢    Otyipala tyove tyiikula, iya okupaka okuoko kuove komulungu
   
   
🫣    Otyipala Tyaviuka
   
   
🤫    Otyipala Tyahiliya
   
   
🤔    Soka kotyipala tyo
   
   
🫡    Okuehemesa ovipala
   
   
   
🤐    Okuhivilika Otyipito Tyokuhivilika
   
   
🤨    Otyipala tyeliyelula
   
   
😐    Otyipuka Tyina Tyaviuka
   
   
😑    Otyipala Tyaviuka
   
   
😶    Otyipala Tyahena Omulungu
   
   
🫥    Otyipuka Tyaviuka
   
   
😶‍🌫️    Otyipala Tyekaka
   
   
😏    Otyipala Tyokuayola
   
   
😒    Otyipala Tyanumana
   
   
🙄    Otyipala Tyokukalala
   
   
😬    Otyipala tyihena ombili
   
   
😮‍💨    Otyipala tyikahi nokufuima
   
   
🤥    Otyipala tyelaleka
   
   
🫨    Otyipala Tyiteketa
   
   
😌    Otyipala Tyapameka
   
   
😔    Otyipala Tyokusoka
   
   
😪    Otyipala Tyokuelele
   
   
🤤    Otyipala Tyitunda Momeva
   
   
😴    Okulala motyipala
   
   
😷    Okuundapesa ovihemba viokuhakula
   
   
🤒    Otyipuka Tyitutokota
   
   
🤕    Okukutika Ohipa Omutwe
   
   
🤢    Otyipala Tyitoyesa
   
   
🤮    Okukuluka-kuka kotyipala
   
   
🤧    Otyipala Tyokukutila
   
   
🥵    Otyipuka tyotokota
   
   
🥶    Otyipala Tyitalala
   
   
🥴    Otyipala tyelitehelela
   
   
😵    Omaiho Aatuka
   
   
😵‍💫    Otyipala tyihongiliya omaiho
   
   
🤯    Omutwe wovitenda
   
   
🤠    Otyipala tyomunthita
   
   
🥳    Otyipala tyipopiwa
   
   
🥸    Otyipala Tyaholekwa
   
   
😎    Okupanda-yola okuvala onondelola
   
   
🤓    Otyipala tyange tyikahi nawa
   
   
🧐    Otyipala tyahimbika okunoñgonoka omakelu
   
   
😕    Otyipala Tyaviuka
   
   
🫤    Omulungu Wokuhimbika
   
   
😟    Otyipala tyihena ononkhumbi
   
   
🙁    Otyipala Tyokukalala Otyihena Okupandwa
   
   
☹    Otyipala Tyaviuka
   
   
😮    Kukulula Otyipala Tyo Mulungu
   
   
😯    Otyipala Tyahiliya
   
   
😲    Otyipala Tyahuvile
   
   
😳    Otyipala Tyinkhuhu
   
   
🥺    Otyipala Tyokuita
   
   
🥹    Liyunga Nokuhimbika Okulila
   
   
😦    Nomulungu ukahi nokukuta-kuka kotyipala
   
   
😧    Otyipala Tyaihamenua
   
   
😨    Otyipala tyatila owoma
   
   
😰    Etufuilo Liotyiho Liotyipala
   
   
😥    Otyipala Tyaihamenwa Nokupameka
   
   
😢    Otyipala tyilila
   
   
😭    Otyipala tyilila unene
   
   
😱    Owoma Wokunyana
   
   
😖    Otyipala Tyaviuka
   
   
😣    Otyipala Tyakoleleya
   
   
😞    Otyipala Tyanumana
   
   
😓    Otyipala Tyina Tyikulila
   
   
😩    Otyipala Tyapuila
   
   
😫    Otyipala Tyapuila
   
   
🥱    Otyipala Tyokukalala
   
   
   
😤    Otyipala Tyokuhaikwa
   
   
😡    Otyipala Tyae Tyakutikinyua
   
   
😠    Otyipala tyanumana
   
   
🤬    Otyipala Tyina Tyilekesa Omulungu
   
   
😈    Otyipala Tyokuyola Tyokuna Ombinga Ovilale
   
   
👿    Otyipala Tyo Nonyengo Oilale
   
   
💀    Otyiholo
   
   
☠    Omafupa nomankhipa omanyingi
   
   
💩    Okusoka nawa-nawa
   
   
🤡    Otyipala Tyokupama
   
   
👹    Ovanthu Vali Ovanthu Novilulu
   
   
👺    Ovanthu Vomphangu Yomakuavo
   
   
👻    Ovilulu
   
   
👽    Ovanthu Votyilongo Tyikuavo
   
   
👾    Otyinyama Tyokuheya Ovanthu
   
   
🤖    OROTHU
   
   
😺    Okuyola-ola
   
   
😸    Otyipu Tyokuyola
   
   
😹    Okamphi kalila nehambu
   
   
😻    Omaiho Okuyola Omaiho Otyihole-Hole
   
   
😼    Otyitutu Tyityola
   
   
😽    Okueseta omphipa
   
   
🙀    Okapela Wepuila
   
   
😿    Okulila
   
   
😾    Otyipula Tyokukutika Omulungu
   
   
🙈    Okuimbuka onondyuo mbovivi
   
   
🙉    Ononkhia Mbahatehelela Onondingavivi
   
   
🙊    Onkhalamutwe Yihapopi
   
   
👋    Okuvoko
   
   
🤚    Tuyula Omaoko Omanene
   
   
🖐    Okuvoko Kokuatula Omunwe
   
   
✋    Okuyelula Okuvoko
   
   
🖖    Okuehemesa Ovaacen
   
   
🫱    Kokuoko Kokulio
   
   
🫲    Okumbili
   
   
🫳    Omaoko Akala Kombanda Yombuelo
   
   
🫴    Omaoko Apeulu
   
   
🫷    Okuoko Kokumbili
   
   
🫸    Okuundapesa Kokulio
   
   
👌    Omunongo Omunene
   
   
🤌    Okukuteta Onominwe
   
   
🤏    Okuteta Omaoko
   
   
✌    Okuvoko Kokufinda
   
   
🤞    Onominwe Mbokuhimbika
   
   
🫰    Okuvoko kuahimbika okuhimbika nokuvoko
   
   
🤟    Omalekeso Okuhole
   
   
🤘    Omanyingilikilo Ononkhuavo
   
   
🤙    Tyihana Okuvoko Kange
   
   
👈    Otyipuka tyimwe tyipopia okuenda kokumbili
   
   
👉    Otyipopiwa Tyo Nondyale Okulio Kokulio
   
   
👆    Okupopia Omaoko Ale Pala Okunoñgonoka
   
   
🖕    Otyipuka tyikahi pokati
   
   
👇    Omunwe Wokuhimbika Okuundapa
   
   
☝    Omukanda Wapopia Okuti Oe Wapopiwa
   
   
🫵    Omukanda Wokunoñgonoka Omaputukilo Omawa
   
   
👍    Tyika omikoko viomunene
   
   
👎    Okuongiya okuhika pombuelo yomaoko
   
   
✊    Okuyula onkhono
   
   
👊    Omakonyi ekahi nokuya
   
   
🤛    Otyinkheta kokumbili
   
   
🤜    Otyilolo Kokulio
   
   
👏    Okuvela Omaoko
   
   
🙌    Okuyelula Okuvoko
   
   
🫶    Okuvoko Kekahi Nomutima
   
   
👐    Okuikula Omaoko Ae
   
   
🤲    Omaoko ekahi nokuvelekwa
   
   
🤝    Okuvoko
   
   
🙏    Omaoko Apakwa Omaoko
   
   
✍    Omuhoneki
   
   
💅    Omulela
   
   
🤳    OKULILONGESA OMUE
   
   
👶    OMUKONDYE
   
   
🧒    OVANA
   
   
👦    OMUKUENDA
   
   
👧    OMUKAINGI
   
   
🧑    Ovanthu
   
   
👱    OVANTHU: ONKHONDU
   
   
👨    Ovanthu
   
   
🧔    Omunthu: Onondyeli
   
   
🧔‍♂️    Ovalume: Onondyeli
   
   
🧔‍♀️    OMUKAI: ONDYELU
   
   
👨‍🦰    Omulume: Onohuki onkhuhu
   
   
👨‍🦱    Ovalume: Okukutwa onohuki
   
   
👨‍🦳    Omulume: Onohuki
   
   
👨‍🦲    OMULUME: OKULUNGA OMUTWE
   
   
👩    OMUKAI
   
   
👩‍🦰    OMUKAI: ONUMBI OKUHINGA
   
   
🧑‍🦰    OVANTHU: ONohuki ononkhuhu
   
   
👩‍🦱    Ovakai: Okukutwa onohuki
   
   
🧑‍🦱    Ovalume: Okukutwa onohuki
   
   
👩‍🦳    OMUKAI: Onombi
   
   
🧑‍🦳    Omulume: Onohuki
   
   
👩‍🦲    OMUKAI: OKULINGA OMUTWE
   
   
🧑‍🦲    Omunthu: Okukulupa omutwe
   
   
👱‍♀️    OMUKAI: ONohuki mbo Nohuki
   
   
👱‍♂️    Ovalume: Ononohuki mbokuhimbika
   
   
🧓    Vokuakulupa
   
   
👴    Vokuakulupa
   
   
👵    Ovakai Vakulupa
   
   
🙍    Vana Vahapandwa
   
   
🙍‍♂️    Ovalume Vahapandele
   
   
🙍‍♀️    Omukai Uhimbika Okupandwa
   
   
🙎    Omunthu Wahimbika Okukutila Omulungu Wae
   
   
🙎‍♂️    Omulume Wahimbika Okuyekapo Omulungu Wae
   
   
🙎‍♀️    Omukai Wahimbika Okukutila Omulungu Wae
   
   
🙅    Ovanthu Vetavela Okuti Au
   
   
🙅‍♂️    Ovalume Vetavela Okuti Au
   
   
🙅‍♀️    Ovakai Vetavela Okuti Au
   
   
🙆    Ovanthu vekahi mo OK
   
   
🙆‍♂️    Ovalume Velityilika Okuti Ovanthu
   
   
🙆‍♀️    Okupopia Okuti Ovakai Velityilika Okupopia
   
   
💁    Ovanthu Vavasa Omapiluluko
   
   
💁‍♂️    Ovalume avayekelela ovitanda viavo
   
   
💁‍♀️    Omukainthu Uava Onombongo
   
   
🙋    Una wayelula okuoko kuae
   
   
🙋‍♂️    Okuovola Okuvoko Komulume
   
   
🙋‍♀️    Omukai Wayelula Okuvoko Kae
   
   
🧏    Onompholo
   
   
🧏‍♂️    Onompholo
   
   
🧏‍♀️    Ovakai ovompholo
   
   
🙇    Okufweta Ovanthu
   
   
🙇‍♂️    Omulume Wokufongama
   
   
🙇‍♀️    OMUKAI WOKUFONGELA


🤦    Ovanthu Vaveta Otyipala
   
   
🤦‍♂️    Ovalume velikoha
   
   
🤦‍♀️    Ovakai velikoha
   
   
🤷    Ovanthu Velityilika Omapepe
   
   
🤷‍♂️    Ovanthu Vetyilinga
   
   
🤷‍♀️    Ovakai Vetyilinga
   
   
🧑‍⚕️    OVAUMBI VOKUAVIKA
   
   
👨‍⚕️    Ovalume vaundapa movilinga viokuhakula
   
   
👩‍⚕️    Ovakai vaundapa movilinga viokuongoka
   
   
🧑‍🎓    Ovalongwa
   
   
👨‍🎓    Ovalongwa ovalume
   
   
👩‍🎓    Ovakainthu Vosikola
   
   
🧑‍🏫    OVALONGESI
   
   
👨‍🏫    Ovalongesi ovalume
   
   
👩‍🏫    Omulongesi Omukai
   
   
🧑‍⚖️    OVOKOKISILI
   
   
👨‍⚖️    Omukoyesi omulume
   
   
👩‍⚖️    OMUKAI OMUKOYEKI
   
   
🧑‍🌾    OMULIMI
   
   
👨‍🌾    OMULIMI
   
   
👩‍🌾    Omukainthu Womulimi
   
   
🧑‍🍳    Okuteleka
   
   
👨‍🍳    Omulume wateleka
   
   
👩‍🍳    Omukai Ukahi Nokuteleka
   
   
🧑‍🔧    OMUKUATYI WOMATUKU
   
   
👨‍🔧    Omunongo Womakina
   
   
👩‍🔧    Omukai Ukahi Nomuhona Wokutunga Okalu
   
   
🧑‍🏭    Ovaundapa movilinga viokuenda
   
   
👨‍🏭    Ovaundapa movilinga viokuenda
   
   
👩‍🏭    Ovakai vaundapa mondyuo
   
   
🧑‍💼    Ovaundapa mo nosikola
   
   
👨‍💼    Ovalume vaundapa moseketa
   
   
👩‍💼    Ovakai Vaundapa Kosikola
   
   
🧑‍🔬    Ovanongo
   
   
👨‍🔬    Ovanongo Vovanthu
   
   
👩‍🔬    Ovakai Omunongo
   
   
🧑‍💻    OMUENE WOMALONGESO
   
   
👨‍💻    Omunongo Wounongo Wovanthu
   
   
👩‍💻    OMUKAI UMULINGI
   
   
🧑‍🎤    Ovaimbi
   
   
👨‍🎤    OVIMBI VOMULUME
   
   
👩‍🎤    Ovakai Ovaimbi
   
   
🧑‍🎨    OVIHANDU
   
   
👨‍🎨    Omulume Omutalameni Wovinyano
   
   
👩‍🎨    OMUKAI UHANDULA
   
   
🧑‍✈️    Omutondi woaviau
   
   
👨‍✈️    Omulume wokuaviala aviau
   
   
👩‍✈️    Omukai Umwe Upopia Ovakuendye Vaviau
   
   
🧑‍🚀    Ovanthu Vekahi Mokonda Yokohika
   
   
👨‍🚀    Omulume wokuenda keulu
   
   
👩‍🚀    Ovakai Vokuenda Kohi
   
   
🧑‍🚒    OVAKUATYI OTUTIMA
   
   
👨‍🚒    Ovalume vekahi nokutila otupia
   
   
👩‍🚒    Ovakai Vatundilila Otupia
   
   
👮    OMUTUMINI
   
   
👮‍♂️    Ovalume vomapulisa
   
   
👮‍♀️    OMUKAI OMUKUAPI OMATUKU
   
   
🕵    OMAPULILA
   
   
🕵️‍♂️    OMAPULILA OVALUME
   
   
🕵️‍♀️    OMAPULILA OMAKAI
   
   
💂    OVAYUNGI
   
   
💂‍♂️    Omuyungi Womulume
   
   
💂‍♀️    OMUKAI UYUNGI
   
   
🥷    OMUTENDYI
   
   
👷    OVATUNGI
   
   
👷‍♂️    OVATUNGI
   
   
👷‍♀️    Ovakai Vaundapa Motunga
   
   
🫅    Omulume Wavala Ekolowa
   
   
🤴    OVANTHI
   
   
👸    Onkhalamutwe Yohamba
   
   
👳    Omulume wavaleka
   
   
👳‍♂️    Omulume wavaleka otyiponga
   
   
👳‍♀️    Ovakai velivala
   
   
👲    Ovalume Vavala Okapete Kehena Onthiki
   
   
🧕    Omukai Welivala Omutete
   
   
🤵    Ovanthu Vavala Okuvala Otyikutu
   
   
🤵‍♂️    Ovalume vavala ovikutu viomatutu
   
   
🤵‍♀️    Ovakai vavala ovikutu viomatutu
   
   
👰    Omulume Welivika Otyihiko
   
   
👰‍♂️    Omulume Welivika Otyihiko
   
   
👰‍♀️    Ovakai Velivika Otyihiko
   
   
🤰    Omutima
   
   
🫃    Omutima
   
   
🫄    Omutima
   
   
🤱    Okunyona
   
   
👩‍🍼    Ovakai Valisa Omalukembe Aavo
   
   
👨‍🍼    Ovalume Vakuatesako Omalukembe
   
   
🧑‍🍼    Omunthu Uava Omaukembe
   
   
👼    Onoandyu mbo Kerubim
   
   
🎅    Papai Noel
   
   
🤶    O Natale
   
   
🧑‍🎄    mx Claus
   
   
🦸    OMUTUME OMUKONDYE
   
   
🦸‍♂️    OMUTENDO WOVANTHU
   
   
🦸‍♀️    OMUKAI WOKUKALA OMUKUAVI
   
   
🦹    Ovanthu Vavilapo Ovankhali
   
   
🦹‍♂️    Ovanthu Onondingavivi Ovanene
   
   
🦹‍♀️    Ovakai Ovankhembi Vavilapo
   
   
🧙    OMULONGESI WOVIMBO
   
   
🧙‍♂️    Omulongesi Womulume Wovitumino
   
   
🧙‍♀️    Omulongesi Wovitumino Omukainthu
   
   
🧚    OVIKALA VIOKUKALA
   
   
🧚‍♂️    Ovanthu Vahankhia
   
   
🧚‍♀️    Ovakai Vokuankhu
   
   
🧛    Otyinyama tyaholovona
   
   
🧛‍♂️    Ovanthu Velipaka
   
   
🧛‍♀️    OVIHANGA VIOMUKUAPI
   
   
🧜    Ombisi Yomunthu
   
   
🧜‍♂️    Omulume Wombisi
   
   
🧜‍♀️    Ombisi Oongwa
   
   
🧝    Ononkhalelo Mbovitutu
   
   
🧝‍♂️    Ovanthu Velityilika Okulinga Ontheto
   
   
🧝‍♀️    Ovakainthu Veliveli
   
   
🧞    Otyituwa Tyokusoka
   
   
🧞‍♂️    Ovanthu Velikuata Nomphangu Yomapita
   
   
🧞‍♀️    Ovakainthu Veliveli
   
   
🧟    Ovanthu Vokuankhia
   
   
🧟‍♂️    Ovanthu Vekahi Mokuhimbika Okupopia
   
   
🧟‍♀️    OVIIMBI VIAKALA
   
   
🧌    Ovilulu
   
   
💆    Omulume Wapopiwa Okuti Oe Waholovonwa
   
   
💆‍♂️    Ovalume Vaholovonwa
   
   
💆‍♀️    Ovakai Vaholovonwa
   
   
💇    Ovanthu Vokuateta Onohuki
   
   
💇‍♂️    Ovalume Vateta Onohuki
   
   
💇‍♀️    Ovakai Vaheteta Onohuki
   
   
🚶    Ovanthu Vekahi Nokuenda
   
   
🚶‍♂️    Ovanthu Vekahi Nokuenda Popomphai
   
   
🚶‍♀️    Ovakai Vekahi Nokuenda
   
   
🧍    Ovanthu vekahi lutai
   
   
🧍‍♂️    Ovanthu vekahi lutai
   
   
🧍‍♀️    OMUKAI WETAMA
   
   
🧎    Ovanthu Velikata Kongolo
   
   
🧎‍♂️    Ovanthu Velikata Kongolo
   
   
🧎‍♀️    Omukai Wokuongama
   
   
🧑‍🦯    Omulume Wakuata Omphangoti Yongonga
   
   
👨‍🦯    Omulume Wakuata Omphangoti Yongonga
   
   
👩‍🦯    Omukai Wakuata Omphangoti Yongonga
   
   
🧑‍🦼    Vana vekahi nomalola
   
   
👨‍🦼    Vana vekahi nomalola
   
   
👩‍🦼    Ovakai vekahi nomalola omawa
   
   
🧑‍🦽    Ovanthu vekahi nokulola komaoko
   
   
👨‍🦽    Omunthu wapumphama komalola omaoko
   
   
👩‍🦽    Ovakai vipumphama komalola omavoko
   
   
🏃    OVAHATYA
   
   
🏃‍♂️    Ovanthu Vahateka
   
   
🏃‍♀️    Ovakai Vahateka
   
   
💃    Ovakai Vahana
   
   
🕺    Ovalume Vokunyana
   
   
🕴    Ovanthu vavala o futu vekahi nokutapa
   
   
👯    Omulume Wena Omakutwi Otyimbulu
   
   
👯‍♂️    Omulume Wena Omatwi Otyimbulu
   
   
👯‍♀️    Omukai Una Omatwi Otyimbulu
   
   
🧖    Ovanthu vekahi mondyuo yokuundapesa
   
   
🧖‍♂️    Ovalume Vekahi Mondyuo Yatokota
   
   
🧖‍♀️    Ovakai Vekahi Mondyuo Yatokota
   
   
🧗    Omunthu Welonda
   
   
🧗‍♂️    Omunthu Welonda Komphunda
   
   
🧗‍♀️    OMUKAI WALUKA
   
   
🤺    Omunthu Uveta Omutunga
   
   
🏇    Okuhateka Kononkhambe
   
   
⛷    OVANTHU VOKUHONGOLA
   
   
🏂    Ovanthu Vokuhateka Ovanthu Vokuhateka
   
   
🏌    Omunthu Umwe Unyana Ogolf
   
   
🏌️‍♂️    Omulume Golf
   
   
🏌️‍♀️    Ovakai Veyola Omunene wo Golf
   
   
🏄    Okuundapa Nokunyingila
   
   
🏄‍♂️    Ovalume Vahateka Okuyekapo
   
   
🏄‍♀️    Ovakai Vahatekela Omaande
   
   
🚣    Owato Womulume Wike
   
   
🚣‍♂️    Owato Womulume Wike
   
   
🚣‍♀️    Ovakai Vekahi Nokukutula Owato
   
   
🏊    Ovanthu Vokuyoya
   
   
🏊‍♂️    Omulume Unyingila
   
   
🏊‍♀️    Ovakai Vokuyoyela
   
   
⛹    Ovanthu Veliyana
   
   
⛹️‍♂️    Ovalume Veliyana
   
   
⛹️‍♀️    Omukai Umwe Utyiyana Ombola
   
   
🏋    Okutyinda Ovanthu Ovalema
   
   
🏋️‍♂️    Ovalume Vatyola Omalema
   
   
🏋️‍♀️    Ovakai Velikuata Omulemo
   
   
🚴    OVANTHI VOKUHATA
   
   
🚴‍♂️    OVANTHI VOKUHATA
   
   
🚴‍♀️    Ovakai Vekahi Nomisikaleta
   
   
🚵    Omisikaleta yo nomphunda
   
   
🚵‍♂️    Okuendela mo nomisikaleta mo Momphunda
   
   
🚵‍♀️    Omusikaleta Wovakai Vokuahimbika
   
   
🤸    Ovanthu Vahimbika Okupiluluka
   
   
🤸‍♂️    Omulume Wahimbika Okuyekapo
   
   
🤸‍♀️    Omukai Wahimbika Okuyekapo
   
   
🤼    Omulume Ukahi Nokulwa
   
   
🤼‍♂️    Omulume Wakalwa
   
   
🤼‍♀️    Omukai Wakalele Nomphangu
   
   
🤽    Ovalume vekahi nokutola omaande
   
   
🤽‍♂️    Ovalume ankho vekahi nokunwa omaande
   
   
🤽‍♀️    Ovakai Vakala Nomeva
   
   
🤾    Ovanthu Vokunyana Omaoko
   
   
🤾‍♂️    Ovalume Vana Omaoko
   
   
🤾‍♀️    Ovakai Vana Veyana Omaoko
   
   
🤹    Ovanthu Velikuambela
   
   
🤹‍♂️    Ovalume Vekahi Nokuvasa Ovanthu
   
   
🤹‍♀️    Ovakai Vekahi Nokuvasa Omaumbo
   
   
🧘    Omulume Ukahi Nomphepo Yonthemo YoLlotus
   
   
🧘‍♂️    Omulume Ukahi Nomphepo Yonthemo
   
   
🧘‍♀️    Omukai Ukahi Nomphepo
   
   
🛀    Omunthu ukahi nokukoha
   
   
🛌    Vana vekahi poula
   
   
🧑‍🤝‍🧑    Ovanthu Vakuata Komaoko
   
   
👭    Omukai Umukuata Komaoko
   
   
👫    Omukai Nomulume Vakuata Momaoko
   
   
👬    Ovalume Vakuata Komaoko
   
   
💏    Okupipa Otyinkheta
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    OMUPI: OMUKAI, Omulume
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    Otyinkhili: kapitulu, kapitulu
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    OMUPI: OMUKAI, OMUKAI
   
   
💑    Ovalinepi Velinepa Velikalela Nombili
   
   
👩‍❤️‍👨    Ovalinepi valinga ononkhono mbokusoka: Ovakai, ovalume
   
   
👨‍❤️‍👨    Ovalinepi valinga ononkhono mbokusoka: Ovalume, ovalume


👩‍❤️‍👩    Omulume nomukai: Omukai, omukai
   
   
👪    Ombunga
   
   
👨‍👩‍👦    Ombunga: Omulume, nomukai, novakuendye
   
   
👨‍👩‍👧    Ombunga: Omulume, nomukai, nomukainthu
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    Ombunga: Omulume, nomukai, nomukainthu, nomukuendye
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    Ombunga: Omulume, nomukai, nomukuendye, nomukuendye
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    Ombunga: Omulume, nomukai, nomukainthu, nomukainthu
   
   
👨‍👨‍👦    Ombunga: Omulume, omulume, novakuendye
   
   
👨‍👨‍👧    Ombunga: Omulume, omulume, nomukainthu
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    Ombunga: Omulume, omulume, omukainthu, nomukuendye
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    Ombunga: Omulume, omulume, novakuendye, novakuendye
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    Ombunga: Omulume, omulume, omukainthu, nomukainthu
   
   
👩‍👩‍👦    Ombunga: Omukai, omukai, ovakuendye
   
   
👩‍👩‍👧    Ombunga: Omukai, omukai, omukainthu
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    Ombunga: Omukai, omukai, omukainthu, nomukuendye
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    Ombunga: Omukai, omukai, omukuendye, nomukuendye
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Ombunga: Omukai, omukai, omukainthu, nomukainthu
   
   
👨‍👦    Ombunga: Omulume, ovakuendye
   
   
👨‍👦‍👦    Ombunga: Omulume, nomukuendye, nomukuendye
   
   
👨‍👧    Ombunga: Omulume, nomukai
   
   
👨‍👧‍👦    Ombunga: Omulume, nomukainthu, nomukuendye
   
   
👨‍👧‍👧    Ombunga: Omulume, nomukainthu, nomukainthu
   
   
👩‍👦    Ombunga: Omukai, omukuendye
   
   
👩‍👦‍👦    Ombunga: Omukai, omukuendye, omukuendye
   
   
👩‍👧    Ombunga: Omukai, omukainthu
   
   
👩‍👧‍👦    Ombunga: Omukai, omukainthu, omukuendye
   
   
👩‍👧‍👧    Ombunga: Omukai, omukainthu, omukainthu
   
   
🗣    Popia Omutwe
   
   
👤    Otyilutalatu tyikahi nawa
   
   
👥    Otyilutalatu tyikahi nawa
   
   
🫂    Ovanthu Velipambakana
   
   
👣    Onomphai
   
   
💪    Omahipa omakutu omanyingi
   
   
🦾    Omaoko Omapanga
   
   
🦿    Omaulu Omakululu Omakululu
   
   
🦵    OMAHONGO
   
   
🦶    Onomphai
   
   
👂    OMATWI
   
   
🦻    Omatwi Akuatesako Okutehelela
   
   
👃    Ononkhia
   
   
🧠    OUWONGI
   
   
🫀    Okutala Omutima Wetu
   
   
🫁    Omapulu
   
   
🦷    OMAENO
   
   
🦴    OMINGI
   
   
👀    Omaiho
   
   
👁    Eiho
   
   
👅    Elaka
   
   
👄    Omulungu
   
   
🫦    Okuuma Omulungu
   
   
🦰    Ononohuki Onkhuhu
   
   
🦱    Okukutwa Onohuki
   
   
🦳    Ononkhuki
   
   
🦲    Onkhalelo Yokuhimbika
   
   
🏻    Otyivala Tyahasilivila
   
   
🏼    Otyivala Tyahasilivila
   
   
🏽    Otyivala Tyaviuka
   
   
🏾    Otyivala Tyokuapama
   
   
🏿    Otyivala otyinthikovei
   
   
💋    Onyingilikilo Yokuhipa
   
   
💌    Omikanda Viohole
   
   
💘    Omutima Wokuna Onkongo
   
   
💝    Omutima Welifwa Nomukungu
   
   
💖    Omutima Wahambukilwa
   
   
💗    Omutima Ukula
   
   
💓    Omutima Utyiveta
   
   
💞    Okuviukisa Omutima
   
   
💕    Omitima onombali
   
   
💟    Omutima Wafuiswapo
   
   
❣    Omutima Weliyava
   
   
💔    Omutima Wahamenua
   
   
❤️‍🔥    Omutima Wekahi Nokutupia
   
   
❤️‍🩹    Okuviukisa Omutima
   
   
❤    Omutima Wokukundu
   
   
🩷    Omutima Wokuhuka
   
   
🧡    Omutima Wolumelu
   
   
💛    Omutima Uhola
   
   
💚    Omutima Womatutu
   
   
💙    Omutima Wokuhola
   
   
🩵    Omutima Wotete Wotyilekeso
   
   
💜    Omutima Upura
   
   
🤎    Omutima Wokuhemba
   
   
🖤    Omunthikovei
   
   
🩶    Omutima Wouvela
   
   
🤍    Omutima Omuela
   
   
💯    Ovanthu 100
   
   
💢    Onyingilikilo Yonyengo
   
   
💥    Okulipula
   
   
💫    Okukalala
   
   
💦    Omauta Omafuila
   
   
💨    Vatunda Nliwa-liwa
   
   
🕳    OKUHONGOLA OKUTI
   
   
💣    Omatenda
   
   
💬    Oballosa yokupopia onondaka
   
   
👁️‍🗨️    Omaiho Akala Nokupopia
   
   
🗨    Okupopia kokumbili
   
   
🗯    Okulio Okunumana
   
   
💭    Omalolongo elitehelela nawa-nawa
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    Otyipala tyombuelo
   
   
🐒    Onkhalamutwe
   
   
🦍    Otyinyama tyimwe tyitiwa orangele
   
   
🦧    Ovanthu
   
   
🐶    Otyipala tyotimbwa
   
   
🐕    OMBIWA
   
   
🦮    Otyimbwa Tyokuhongolela Omutumini
   
   
🐕‍🦺    Otyimbwa Tyokuundapa
   
   
🐩    Otyimbwa Tyo Kohosi
   
   
🐺    Omahunyu
   
   
🦊    Ovankhunda
   
   
🦝    Omalutu omanyingi
   
   
🐱    Otyipala tyombuhi
   
   
🐈    Cuteller
   
   
🐈‍⬛    Onkhalu onthikovei
   
   
🦁    OKHINKHAMA
   
   
🐯    Otyipala tyongombe
   
   
🐅    Otyilulu
   
   
🐆    Otyinyingi tyongeya
   
   
🐴    Otyipala tyonkhambe
   
   
🫎    Otyinyama
   
   
🫏    Otyimbulu
   
   
🐎    Ononkhambe
   
   
🦄    Otyinyama tyimwe tyahonene nombinga
   
   
🦓    Onkhalamutwe
   
   
🦌    Onkhiva
   
   
🦬    Onkhalama
   
   
🐮    Otyipala tyongombe
   
   
🐂    Ongombe
   
   
🐃    Otyipulu
   
   
🐄    Ongombe
   
   
🐷    Otyipala tyongulu
   
   
🐖    Ongulu
   
   
🐗    Ongulu Yomuhika
   
   
🐽    Ononkhulu mbo Ngulu
   
   
🐏    Okuundapa Mongeleka
   
   
🐑    Onongi
   
   
🐐    Ovinkhombo
   
   
🐪    Omakamelu
   
   
🐫    Omakamelu Onomphunda onombali
   
   
🦙    Otyinyama tyimwe tyitiwa llama
   
   
🦒    Otyinyama tyimwe tyitiwa giraffe
   
   
🐘    Ovankhamba
   
   
🦣    OVIHINYA VIOMAMONI
   
   
🦏    Otyihimbwe
   
   
🦛    Otyipulu
   
   
🐭    Otyipala tyeheke
   
   
🐁    Omalumono
   
   
🐀    Onkhalu
   
   
🐹    Omafualali Omafualali
   
   
🐰    Otyipala tyehimbwe
   
   
🐇    Otyimbulu
   
   
🐿    Omafualali a chestnut
   
   
🦫    Ofuku
   
   
🦔    Otyinyama tyimwe tyihanyauka
   
   
🦇    Otyimuti tyokutyola
   
   
🐻    Omaongano
   
   
🐻‍❄️    OURU OMUTYI OKUTI
   
   
🐨    Otyipuka tyimwe tyitiwa koala
   
   
🐼    Panda
   
   
🦥    Ovanandende
   
   
🦦    Otyitete tyomeva
   
   
🦨    Omafuti Omafuti
   
   
🦘    Onkangaru
   
   
🦡    Otyihai tyitiwa Bégis
   
   
🐾    OVIPONDO
   
   
🦃    KO TURCIA
   
   
🐔    Ovilwa
   
   
🐓    Ekondekondekondolo
   
   
🐣    Okuteta ovipona
   
   
🐤    Ovilona
   
   
🐥    Otyipona tyikahi komutwe
   
   
🐦    Oviila
   
   
🐧    Penguin
   
   
🕊    Opomba
   
   
🦅    Ohombe
   
   
🦆    Omalundu
   
   
🦢    Otyinyama
   
   
🦉    Otyipupa
   
   
🦤    Otyiila Tyokuapama
   
   
🪶    Omauta
   
   
🦩    Otyiila tyimwe tyihanyauka
   
   
🦚    Omunthiki wa paboreal
   
   
🦜    Penott
   
   
🪽    Omavava o Aviau
   
   
🐦‍⬛    Otyiila tyitiwa "Otyiliki"
   
   
🪿    Otyinyama
   
   
🐸    Omaviva
   
     
🐊    Onkongolo
   
   
🐢    Onkhalamutwe
   
   
🦎    OMULUNGI
   
   
🐍    ONYOKA
   
   
🐲    Otyipala tyekandu
   
   
🐉    EKONDU
   
   
🦕    Ovandauropoda
   
   
🐳    Omaande aetwa whale
   
   
🐋    Omaiho Omafualali
   
   
🐬    Omalumono
   
   
🦭    Okunyingilwa Omanyingilikilo
   
   
🐟    Ombisi
   
   
🐠    Onohi mbo Mbofisi
   
   
🐡    Otyitete
   
   
🦈    OMBIMBI
   
   
🐙    Otyipipi
   
   
🐚    Otyipupa tyeliseta-seta
   
   
🪸    Omalolwe
   
   
🪼    Ovanthu vomeva
   
   
🐌    Omafuti
   
   
🦋    Otyipupulu
   
   
🐛    Omafuti
   
   
🐜    Onyinyiki
   
   
🐝    ONYUMBI
   
   
🪲    OVIMBULA
   
   
🐞    Otyinyama tyitiwa Ladybird
   
   
🦗    Otyinyia
   
   
🪳    Omapepe
   
   
🕷    Otyilundu Tyo Etateka
   
   
🕸    Oututu Woluhamba
   
   
🦂    Onkhalamutwe
   
   
🦟    Omanyimbe
   
   
🪰    Okutuuka
   
   
🪱    OMULINGO
   
   
🦠    OUHANA
   
   
💐    Otyikundyi tyonthemo
   
   
🌸    Sakura
   
   
💮    Ononthemo onongonga
   
   
🪷    Onthemo yokulia
   
   
🏵    Otyihemba tyimwe
   
   
🌹    Orosas
   
   
🥀    Onthemo Yakukuta
   
   
🌺    Otyikutu tyo hiselula
   
   
🌻    Omulungu wa anizéfone
   
   
🌼    Okuvaka Ovinyango
   
   
🌷    Otyipuka tyimwe tyihambukiswa
   
   
🪻    Otyiponga tyimwe tyihambukiswa
   
   
🌱    Otyikuna Tyitutu
   
   
🪴    Oviva Vikuatwa
   
   
🌲    Omuti Utualako Okuhupa
   
   
🌳    Okutunga Omafo Aatoka
   
   
🌴    Omava
   
   
🌵    Omukolo
   
   
🌾    Omakutwa ometulu
   
   
🌿    Omuhemba
   
   
☘    Otyiholi tyo trilónio
   
   
🍀    Eholi liomafo ekuana
   
   
🍁    Omafo a maple
   
   
🍂    Omafo Aateka
   
   
🍃    Omafo Omafo Atatuka-tauka Komphepo
   
   
🪹    Otyitanda Tyahasilivila
   
   
🪺    Tunga otyitanda nomayiyi
   
   
🍇    Omauva
   
   
🍈    Omalamba
   
   
🍉    Omafuti
   
   
🍊    Ovitala Viomatutu Vio Bilberonin
   
   
🍋    Omalumono
   
   
🍌    Omakumbana
   
   
🍍    Otyinyingi tyo nombia
   
   
🥭    Omamango
   
   
🍎    Omaapela ankhuhu
   
   
🍏    Omaapela Omape Omape
   
   
🍐    Omututu
   
   
🍑    Momphangu ya Wall
   
   
🍒    Ovityino viomihoko
   
   
🍓    Otyipuka tyihongolelwa
   
   
🫐    Otyipuka tyimwe tyihongolelwa
   
   
🥝    Kiwifruit
   
   
🍅    Otyimuti Tyitiwa Tyomato
   
   
🫒    Omulume Womundyambi
   
   
🥥    Ononokia
   
   
🥑    Omafupa
   
   
🍆    Onkhalelo ya Penganya
   
   
🥔    Omafo
   
   
🥕    Omapululo
   
   
🌽    Omakunde omakute
   
   
🌶    Otyipululu tyipondola okutualako
   
   
🫑    Otyipila Tyokuhivilika
   
   
🥒    Omapunda
   
   
🥬    Efo Liotete
   
   
🥦    Okulia kuotyilemo
   
   
🧄    OMULIA
   
   
🧅    Ononkhula
   
   
🍄    OUHO
   
   
🥜    Omandu
   
   
🫘    Omakunde
   
   
🌰    Otyivala tyo "chestanti"
   
   
🫚    Otyihina tyimwe tyelunga
   
   
🫛    Otyitutu tyo nondyuo
   
   
🍞    Ombolo
   
   
🥐    Ombolo Yombinga Yondyona
   
   
🥖    Ombolo Yomphangoti
   
   
🫓    Onombolo Onene
   
   
🥨    Ombolo yokutunga omongwa
   
   
🥯    Ombolo ya Priscie
   
   
🥞    Omakululu omakutu omanyingi
   
   
🧇    Ombolo ya Huaff
   
   
🧀    Ovitetete viequu
   
   
🍖    Ohitu Yomankhipa
   
   
🍗    Onomphai mbohila
   
   
🥩    Ohitu Yike
   
   
🥓    Ohitu
   
   
🍔    Hamburger
   
   
🍟    Ovityita viokuvipula
   
   
🍕    Pisa


🌭    OMBA YOKUATYIKA
   
   
🥪    Omapakela
   
   
🌮    Omafualali
   
   
🌯    Ombolo yo México
   
   
🫔    Otyihama tyihena okupola
   
   
🥙    Yumba Onombolo Ononyingi
   
   
🧆    Omakalata o saladi
   
   
🥚    Omayiyi
   
   
🍳    Okuteleka Okulia
   
   
🥘    Okulia Kokuahasoko
   
   
🍲    Otyitutu Tyokulia
   
   
🫕    Otyitete tyomafuti
   
   
🥣    Otyiyela tyihena otyipu
   
   
🥗    Onkala yomafo
   
   
🍿    Otyinthemo tyimwe tyiholovonwa
   
   
🧈    Omantela
   
   
🧂    Omuhwa
   
   
🥫    Okulia Kuatungwa Momakutu
   
   
🍱    Okakasa Kokuna Otyipesa Tyokuavela
   
   
🍘    Ombolo Yomapela
   
   
🍙    Okulia
   
   
🍚    Oluoso
   
   
🍛    Okulia
   
   
🍜    Omaliyasi Okukutila
   
   
🍝    Ononkhanda mbokuhimbika okutualako
   
   
🍠    Omafo Okuokwa
   
   
🍢    OVIIMBO VIOVIIMBO
   
   
🍣    Ovanthu aveho vekahi nokulandula
   
   
🍤    Okukutika omaande omanyingi
   
   
🍥    Ofisi yanyingila ko Whirlpool sorbet
   
   
🥮    Ombolo Yohanyi
   
   
🍡    Dango
   
   
🥟    Otyihonekwa tyihonekwa
   
   
🥠    Omalisipi Omawa
   
   
🥡    Okakasa Kokualandesa
   
   
🦀    Otyihangunia
   
   
🦞    Otyihemba
   
   
🦐    Otyipupa
   
   
🦑    O pusís
   
   
🦪    Otyipipa tyomafualali
   
   
🍦    O sorvete Yasepuka
   
   
🍧    Ovanthu vekahi nokulandula omatutu
   
   
🍨    O sorvete
   
   
🍩    Otyihola Tyokuovola
   
   
🍪    Tate Tate
   
   
🎂    Ombolo Yononthiki mbo kutyitwa
   
   
🍰    Mokonda yotyo, "Okulandula"
   
   
🧁    Ombolo yopapelo
   
   
🥧    Okukuatesuako
   
   
🍫    Omafuti o chokolate
   
   
🍬    Omalolyu
   
   
🍭    Osuka yo nombonge
   
   
🍮    Okutalala
   
   
🍯    Otyikutu tyokunoñgonoka otyinepo
   
   
🍼    Omauta Omalukembe
   
   
🥛    Okopo Omahini
   
   
☕    OKUKUNWA OKUTYAMBA
   
   
🫖    Otyikutu tyo Tale
   
   
🍵    Okopo Yokuhakala Nompholo
   
   
🍶    Ovinyu Yasila
   
   
🍾    Omabosa aundapesa omafuti aundapesa omauta aundapesa
   
   
🍷    Okopo Yovinyu
   
   
🍸    Okopo yokunwa
   
   
🍹    OKUNWA
   
   
🍺    Okopo Yovinyu
   
   
🍻    Okopo Yovinyu Yokuhimbika
   
   
🥂    Okupake Okopo
   
   
🥃    Otyikopo tyombuelo
   
   
🫗    Okuyila Omaande
   
   
🥤    Okopo
   
   
🧋    Okuundapa otá tyafuapo
   
   
🧃    Okakasa Kovikunwa
   
   
🧉    OKULINGA
   
   
🧊    Otyikungu
   
   
🥢    Omaulo a chopsticks
   
   
🍽    Otyikuata nomphele no nomololako
   
   
🍴    Omutunga Nomphangu
   
   
🥄    Otyikando
   
   
🔪    Omutele Wokulia
   
   
🫙    Ombuto Yokuhimbika Omunene
   
   
🏺    Ononkhoso mbo Matwi Evali
   
   
🌍    Europa-Ouye wo Afrika
   
   
🌎    Ouye ulekesa o Amelika
   
   
🌏    OVIIMBO VIALEKESWA
   
   
🌐    Oohi ina o meridian
   
   
🗺    Omapa Youye
   
   
🗾    Omalutalatu o Japau
   
   
🧭    Okompas
   
   
🏔    Onomphunda Mbomotyilongo
   
   
⛰    Onomphunda
   
   
🌋    Omulongo Womphunda
   
   
🗻    Omphunda Fuji
   
   
🏕    Ononkhondo
   
   
🏖    Otyilongo tyimwe tyikahi nokutyinda o
   
   
🏜    Omaluhandya
   
   
🏝    Okalongo Kehena Otyihoko
   
   
🏞    Otyilongo tyo Nombangi mba Jeova
   
   
🏟    Otyipalela
   
   
🏛    Onondyuo mbo Vakristau
   
   
🏗    OKUTUNGA
   
   
🧱    Okutunga Omatolo
   
   
🪨    Onkhanda
   
   
🪵    OMUPI
   
   
🛖    Ondyuo
   
   
🏘    Omaumbo
   
   
🏚    Onondyuo mbayekapo
   
   
🏠    Eumbo
   
   
🏡    Eumbo Liatuala Otyikunino
   
   
🏢    Onondyuo mbo noseketa
   
   
🏣    Ovakulu vo Komputadole yo Japau
   
   
🏤    Ofeto yo poste
   
   
🏥    Ononkhalelo mbo Nosipitali
   
   
🏦    OMBANDU
   
   
🏨    Ondyuo Yovaenda
   
   
🏩    Ovanthu Vakala Nohole
   
   
🏪    Otyitanda tyo Volanda
   
   
🏫    OSONGOLA
   
   
🏬    Ovitanda ovinene
   
   
🏭    Ovitanda
   
   
🏯    Omaumbo o Japão
   
   
🏰    Otyipala Tyokuapama
   
   
💒    Otyinepo
   
   
🗼    Otyitala tyo Tokyo
   
   
🗽    Otyilolo tyahonekwa ko Liberty
   
   
⛪    ONONGELA
   
   
🕌    Omosque
   
   
🛕    Ondyuo ya Hindu
   
   
🕍    Ondyuo Yondyuo
   
   
⛩    Otyikola tyo Xintoísmo
   
   
🕋    Ondyuo ya Kaaba
   
   
⛲    Onyeva-ndyivi
   
   
⛺    Ekaka
   
   
🌁    Otyihena Tyokulivela
   
   
🌃    Ounthiki Wonthungululu
   
   
🏙    Onkhalelo Yepundaumbo
   
   
🌄    Okutundilila Komapunda Kekumbi
   
   
🌅    Okutunda kuekumbi
   
   
🌆    Otyipuka tyikahi Mepundaumbo Tyina Tyina
   
   
🌇    Okuhiika kuekumbi
   
   
🌉    Otyinthiki
   
   
♨    Onyindyivi-ndyivi
   
   
🎠    Ononkhambe Mbomiti Mbutualako Okuliseta
   
   
🛝    Okuhateka Pomphangu Yokunyana
   
   
🎡    Oluola Lulila
   
   
🎢    Okuovola-ko Omatukutuku
   
   
💈    Okuteta Onkhalelo
   
   
🎪    Omakaka okuyumba-yumba
   
   
🚂    Otukalesa-tuku
   
   
🚃    Etukutuku-tuku lio komboyo
   
   
🚄    Okalu kakahateka unene
   
   
🚅    Ombolo Yomapongo Omapiluluko Omapiluluko
   
   
🚆    OMBOLODI
   
   
🚇    Okomboyo
   
   
🚈    Okuundapesa Otyituwa Tyokuapepuka
   
   
🚉    OKUTAMA
   
   
🚊    Okuendela nombolo
   
   
🚝    Okomboyo Yomeenda Like
   
   
🚞    Ombolo yo nomphunda
   
   
🚋    Okuendela nombolo
   
   
🚌    Ekalela
   
   
🚍    Ekalela likahi nokuya
   
   
🚎    Omapela-tuku
   
   
🚐    Okalela Okatutu
   
   
🚑    Etukutuku-tuku
   
   
🚒    Etukutuku-tuku liotupia
   
   
🚓    Omatukutuku-tuku omapulisa
   
   
🚔    Omatukutuku-tuku omapulisa ekahi nokuya
   
   
🚕    Otaxi
   
   
🚖    Otaxi Yokuya
   
   
🚗    Etukutuku-tuku
   
   
🚘    Etukutuku Likahi Nokuya
   
   
🚙    Etukutuku-tuku Liokuundapesa Ononkhalelo
   
   
🛻    Etukutuku-tuku
   
   
🚚    Okutyinda etuku-tuku
   
   
🚛    Etukutuku-tuku liakuatwa
   
   
🚜    Okueta etuku-tuku
   
   
🏎    Okuhateka
   
   
🏍    Omoto
   
   
🛵    Omota Omututu
   
   
🦽    Otyipundi tyomalola
   
   
🦼    Omalola omakuavo
   
   
🛺    Okutambula-po Otyiksho
   
   
🚲    Omisikaleta
   
   
🛴    Okapela-tuku
   
   
🛹    Otyipanda tyokukutila
   
   
🛼    Ononkhaku mbokuhika mombisi
   
   
🚏    Okalela
   
   
🛣    OMATAPO
   
   
🛤    Otyilongo tyomboyo
   
   
🛢    Omalolela omanyingi
   
   
⛽    Opomba yokuasila
   
   
🛞    Omaola-ola
   
   
🚨    Ovitateka viomatukutuku-tuku ovomapulisa
   
   
🚥    Otyimbuelo Tyokuhukuka Tyaviuka
   
   
🚦    Otyimbuelo tyatunda keulu tyetukutuku-tuku
   
   
🛑    OVIPANGANU VIOKUTAMA
   
   
🚧    Okutunga
   
   
⚓    Otyikundyi
   
   
🛟    Omafualali aeho
   
   
⛵    Owato
   
   
🛶    Owato
   
   
🚤    Owato Wokuna Omapepa
   
   
🛳    Owato Wokuenda
   
   
⛴    Okuendela mowato
   
   
🛥    Owato Wonondotela
   
   
🚢    Owato
   
   
✈    O VIOVIALE
   
   
🛩    Oviaviau Ovitutu
   
   
🛫    Oviaviau Vikuatuka
   
   
🛬    O Aviau Yehika
   
   
🪂    Okuundapela
   
   
💺    Otyipundi
   
   
🚁    ONTHELE
   
   
🚟    Okomboyo Yomanyina
   
   
🚠    Otyilongo tyomphunda
   
   
🚡    Okupaka Etukutuku-tuku
   
   
🛰    OSAMBU
   
   
🚀    Ononkhele
   
   
🛸    Omapunda-punda o aviau
   
   
🛎    Onkhalelo Yovaundapi
   
   
🧳    Ovityita
   
   
🚪    OMBIMBO
   
   
🛗    Otyilanda tyo Nombangi mba Jeova
   
   
🪞    Otyilola Tyokulityilika
   
   
🪟    Onjanena
   
   
🛏    Oula
   
   
🛋    Otyipundi Notyimimi
   
   
🪑    Otyipundi
   
   
🚽    Otyikutu
   
   
🪠    Otyiponga
   
   
🚿    Okukoha
   
   
🛁    Okuasila
   
   
🪤    Otyikungu
   
   
🪒    Otyihola
   
   
🧴    Omaboto omakuini
   
   
🧷    ONONDONGO
   
   
🧹    Otyihimbiko
   
   
🧺    Ombamba
   
   
🧻    Opapelo
   
   
🪣    Okuundapa Okukutila Omapanga
   
   
🧼    Osabau
   
   
🫧    Omafualali Omafualali
   
   
🪥    Omato omanyono
   
   
🧽    Otyiponja
   
   
🧯    Otupia Tyotupia
   
   
🛒    Etukutuku-tuku
   
   
⌛    OMALUNGU AMAMANUKA
   
   
⏳    Omafuisapo Ankho Amanuhuka
   
   
⌚    OKUTALELA
   
   
⏰    Oola Yokualuka
   
   
⏱    OKUKALA NONOMBEMBELILA
   
   
⏲    Oola Yapeho
   
   
🕰    Omulalelo Wokutuika Otupia Tyotupia
   
   
🕛    Oola 12
   
   
🕧    12: 30
   
   
🕐    Okuhika 1. [Onondaka Poutoi]
   
   
🕜    Otyipuka tyike
   
   
🕑    Oola 2
   
   
🕝    2: 30
   
   
🕒    Oola 3
   
   
🕞    3: 30
   
   
🕓    4: 4
   
   
🕟    4: 30
   
   
🕔    Oola 5
   
   
🕠    5: 30
   
   
🕕    6 ola
   
   
🕡    6: 30
   
   
🕖    Oola 7
   
   
🕢    7: 30
   
   
🕗    O 8: 00
   
   
🕣    8: 30
   
   
🕘    9 o ola
   
   
🕤    9: 30
   
   
🕙    Oola 10
   
   
🕥    10: 30
   
   
🕚    OKUTI?
   
   
🕦    1/6
   
   
🌑    OHANI
   
   
🌒    OHANI
   
   
🌓    OHANI
   
   
🌔    OHANI
   
   
🌕    OHANI
   
   
🌖    Ohanyi Yokuhimbika Okusoka Otyipuka Tyaviuka
   
   
🌗    OHANI
   
   
🌘    OHANI YAKUAVIKA
   
   
🌙    OHANI
   
   
🌚    Otyipala tyohanyi
   
   
🌛    Mohanyi
   
   
🌜    Mohanyi
   
   
🌡    Otyipuka tyitokota
   
   
☀    Ekumbi


🌝    Otyipala tyohanyi
   
   
🌞    Ekumbi Lina Otyipala
   
   
🪐    Oohi Yeliseta Nayo
   
   
⭐    Ononthungululu
   
   
🌟    Onthungululu Yotyitei
   
   
🌠    Ononthungululu
   
   
🌌    Ogalaxia
   
   
☁    Omakaka
   
   
⛅    Ekumbi Konyima Yomakaka
   
   
⛈    Omakaka Okulila Nombila
   
   
🌤    Ekumbi Likahi Konyima Yomakaka Omatutu
   
   
🌥    Ekumbi Likahi Konyima Yomakaka Omanene
   
   
🌦    Ekumbi Likahi Konyima Yomakaka Oombila
   
   
🌧    Omakaka Akala Nombila
   
   
🌨    Omakaka Otyilulu
   
   
🌩    Ekaka Liokunyima
   
   
🌪    OMAPUNGUNGA OMAKUPUNGA
   
   
🌫    Otyihemba
   
   
🌬    Otyipepe tyomphepo
   
   
🌀    Otyipepe
   
   
🌈    Onkongolo
   
   
🌂    Okusila Yokuholama
   
   
☂    Okusila
   
   
☔    Okusila
   
   
⛱    Okusila pohi
   
   
⚡    Ononkhono Mbokulandula Ononkhono
   
   
❄    Omawe omakuwe
   
   
☃    Omunthu Wotyilundu
   
   
⛄    Omunthu Uhatupu Ononthalu
   
   
☄    Onkhaleta
   
   
🔥    Otupia
   
   
💧    OMATOLO OMAMAYE
   
   
🌊    Omaande
   
   
🎃    Otyimbuelo Tyo Malade
   
   
🎄    Omuti wo Natale
   
   
🎆    Omapanga
   
   
🎇    Otupia
   
   
🧨    Omauta
   
   
✨    Omutima
   
   
🎈    Omalolongo
   
   
🎉    Ovanthu Vokuovola Otyipito
   
   
🎊    Ononkhela mbovivala ovinyingi
   
   
🎋    Omuti Wonohanyi Mononthiki
   
   
🎍    Okuviukisa Omauti Omafuti
   
   
🎎    Okathana ko Japão
   
   
🎏    Otyikutu tyo karpa
   
   
🎐    Onkhalelo Yomphepo
   
   
🎑    Otyipito Tyokuhambukiswa Okuhambukiswa
   
   
🧧    Otyipako tyokuhiva
   
   
🎀    Otyikutu tyahonekwa
   
   
🎁    Omalutalatu aapakwa
   
   
🎗    Otyilinga Tyokuhinangelesa
   
   
🎟    Opo Okunyingila Motyilongo
   
   
🎫    Omatete
   
   
🎖    Omauta
   
   
🏆    Okopo
   
   
🏅    Otyipuka Tyokupandwa Opo Omapulano
   
   
🥇    Otyipuka Tete Tyapewa
   
   
🥈    Otyipuka Tyavali Tyaviuka
   
   
🥉    Otyipuka Tatu Tyaviuka
   
   
⚽    Onkhalelo yokusola
   
   
⚾    Okulisola o beisebol
   
   
🥎    Ofola yo softball
   
   
🏀    Okuovola
   
   
🏐    Okusola ovola
   
   
🏈    Ofola yo América
   
   
🏉    Ofola yo rugby
   
   
🎾    Ofola yo tenis
   
   
🥏    Ovitala Vio Nthiki Yonondyuo
   
   
🎳    Okuundapa
   
   
🏏    Okuyumba omaola omawa
   
   
🏑    Okupaka ombola yokuholovona
   
   
🏒    Otyikota tyo Onevi
   
   
🥍    Okupaka otyilongo tyimwe tyihole unene
   
   
🏓    Okusola Ping-Pong
   
   
🏸    Okuundapa unene
   
   
🥊    Okuvala Omaboxolo
   
   
🥋    Okuvala okukalesa ovakuatate
   
   
🥅    Omaumbo
   
   
⛳    Otyinyingilikilo Tyokuundapa Mondyuo
   
   
⛸    Ononkhaku mbokuhika mombisi
   
   
🎣    Okufwa
   
   
🤿    Otyipala tyimwe tyikahi nokutomphola
   
   
🎽    Okuhateka Kovikutu
   
   
🎿    Omapululu omanyingi apopiwa mombila
   
   
🛷    Otyivela
   
   
🥌    Omamanya Omakula
   
   
🎯    Otyipuka Tyaviuka
   
   
🪀    Otyipululu-pululu
   
   
🪁    Otyilola
   
   
🎱    8 Otyipola tyokusoka-po...
   
   
🔮    Otyipula tyo cristal
   
   
🪄    Otyimphangu Tyomaumbanda
   
   
🧿    Otyilulu tyo Nazar
   
   
🪬    Otyilongo tyo Hamsa
   
   
🎮    OVITIMA VIOGEDON
   
   
🕹    OKULINGESA OKULINGESA
   
   
🎰    Omakina yo slot
   
   
🎲    Omainyano
   
   
🧩    Otyipito tyimwe tyilekesa okuti tukahi
   
   
🧸    Onkhalelo Teddy
   
   
🪅    Pinata
   
   
🪩    Otyilola
   
   
🪆    Ovanthu vekahi nokuvelinga ovana-ndutu
   
   
♠    Otyilinga tyokulivela
   
   
♥    Omutima omukuavo
   
   
♦    Otyipuka Tyokupaka Odiamande
   
   
♣    Okuundapa Monganda
   
   
♟    Otyinyama tyokupindula
   
   
🃏    Okupama-pama
   
   
🀄    Enyama liokuhuka
   
   
🎴    Okalata yokutyinda onthemo
   
   
🎭    OVIHANDU
   
   
🖼    Okakasa
   
   
🎨    OVIHANDU VIOKUHANDULA
   
   
🧵    Omapululu
   
   
🪡    Otyiponga tyokutonga
   
   
🧶    Otyihola
   
   
🪢    Okukutila Omafualali Omafualali
   
   
👓    Omakolo
   
   
🕶    Otyilola tyokuekumbi
   
   
🥽    Otyilola tyokutala
   
   
🥼    Okuvala
   
   
🦺    Okuyakulila Omalusoke
   
   
👔    Okulandula
   
   
👕    Ovanthu vekahi nokulandula omatutu
   
   
👖    Etalau lio jeans
   
   
🧣    Otyiponga
   
   
🧤    Omaoko
   
   
🧥    Otyipanda tyaholovonwa
   
   
🧦    OVIHONGO
   
   
👗    Okuvala
   
   
👘    Okuvala ko kimono
   
   
🥻    Sari
   
   
🩱    Oikutu viokukoya
   
   
🩲    Otyiponga Tyesupi
   
   
🩳    Omalapolo omanyingi
   
   
👙    Bikini
   
   
👚    Okuvala kuovakai
   
   
🪭    Omaoko Atyihongiliya Omaoko
   
   
👛    Otyipapo
   
   
👜    Otyipake tyamako
   
   
👝    Otyipako tyokuundapesa omakina
   
   
🛍    Opasete yokulanda
   
   
🎒    Omapasta omanyingi
   
   
🩴    Ononsapato
   
   
👞    Osapatu yomulume
   
   
👟    Ononsapato mbokuhateka
   
   
🥾    Ombapatu mbo Komphunda
   
   
🥿    Ononsapatu Mbokuapama
   
   
👠    Ononsapatu Mbombuelo
   
   
👡    Ononsapalo mbo Vakai
   
   
🩰    Ononsapatu mbo Ballet
   
   
👢    Ononta mbo vakai
   
   
🪮    Okukuteta Onohuki
   
   
👑    Ovilowa
   
   
👒    Okapete kavo
   
   
🎩    Okapete
   
   
🎓    Okapete Kokuna Otyipuka Tyokuavela
   
   
🧢    Okutyinda Okapete Komulungu
   
   
🪖    Okapasete Komafualali
   
   
⛑    Okapasete Kovaundapi Vokuyovola
   
   
📿    O Rosario
   
   
💄    Otyiponga Tyokuhiva
   
   
💍    Otyipelula
   
   
💎    Omamanya Omawa
   
   
🔇    Omulongomoni Wahiliya
   
   
🔈    Omulongomoni Wahasilivila
   
   
🔉    Omulongomoni Wahasilivila
   
   
🔊    Omupopi wekula unene
   
   
📢    Omulongomoni
   
   
📣    Otyikanda tyokupopia
   
   
📯    Ononkhendo Mbopapelo
   
   
🔔    Oola
   
   
🔕    Otyinyingi tyikahi nokutyinda
   
   
🎼    Okuimba
   
   
🎵    Ononkhono Mbomaliongiyo
   
   
🎶    Ononkhono Mbomaliongiyo
   
   
🎙    Omapanga Okuivisa
   
   
🎚    Otyipito tyokupameka olusu
   
   
🎛    Okuyunga Otyipito
   
   
🎤    OMIOFRONU
   
   
🎧    Omakutwi
   
   
📻    O RADALO
   
   
🎷    Otyilongo tyo Saxophone
   
   
🪗    Otyiimbo
   
   
🎸    O Gitara
   
   
🎹    Otyikanda Tyokuimba
   
   
🎺    Ononkhino
   
   
🎻    O violinia
   
   
🪕    Banjo
   
   
🥁    Ongoma
   
   
🪘    Otyinthiki otyinene
   
   
🪇    Ovanthu Vokuahimbika Okusoka Kokuivisa
   
   
🪈    Ofela
   
   
📱    Otelefone
   
   
📲    Telefone Yokuna Onkongo
   
   
☎    Otelefone
   
   
📞    Omakina Yokutambula Otelefone
   
   
📟    Okuovola Otupia Tyokuovola
   
   
📠    Omakina Yokuhimbika Okutambula Omakina
   
   
💾    Okomputadole
   
   
🔋    Okulityilika o bateri
   
   
🪫    Okuahepuka olusu
   
   
🔌    Otyipito tyolusu
   
   
💻    Okomputadole
   
   
🖥    Okomputadole yehimbika okuhimbika
   
   
🖨    OMUKONDYI WOMULIKA
   
   
⌨    Otyikanda
   
   
🖱    Okuundapa mo komputadole
   
   
🖲    Omatapalo
   
   
💽    Okomputadole
   
   
💾    Opunda-punda
   
   
💿    OVIIMBO
   
   
📀    dvd
   
   
🧮    Okuavela
   
   
🎥    Omakina yo kamera
   
   
🎞    Otyilekeso tyo filme
   
   
📽    Omakina yokulekesa osinema
   
   
🎬    Otyipito tyokutetekela
   
   
📺    O TALEVISU
   
   
📷    Omakina
   
   
📸    Okamela Yakuata Otyimbuelo Tyaima
   
   
📹    Omakina Okulandula Omapanga Omapanga
   
   
📼    OVIVIDEO
   
   
🔍    Otyilelente Tyitalameka Kokumbili
   
   
🔎    Otyilelente Tyitalameka Kokulio
   
   
🕯    Ovilela
   
   
💡    Onkhalamela
   
   
🔦    Ovitelola
   
   
🏮    Otyimbuelo Tyo Papelo Okuhuhu
   
   
🪔    Otyimbuelo tyotete tyo diya
   
   
⚗    Aarenbich
   
   
🧪    Onkhalelo yokutetulula
   
   
🧫    Otyitutu tyo tyitutu-tyo
   
   
🧬    O dna
   
   
🔬    Omicroscopios
   
   
🔭    Oteleskopio
   
   
📡    Ovanthu Velikalaila
   
   
📔    Omukanda Wokuna Onkhalelo Yokufiwa Konyima
   
   
📕    Omukanda
   
   
📖    Omukanda Wotete
   
   
📗    Omukanda Wovikova Viomatutu
   
   
📘    Omukanda Wovivala Viasaku
   
   
📙    Omukanda Womatutu
   
   
📚    Omikanda
   
   
📓    Omukanda
   
   
📒    Omikanda Viokuhoneka
   
   
📃    Omafo Aahonekwa
   
   
📜    Okuundapesa
   
   
📄    Omafo Omafo
   
   
📰    O Jornale
   
   
🗞    O Jornale Yahonekwa
   
   
📑    Omukanda
   
   
🔖    Omukanda
   
   
🏷    OVIIMBO VIOKUTI
   
   
💰    Ofako yonombongo
   
   
🪙    Ononkhongo
   
   
💴    Ombue-mbongo yohole yoko Jin
   
   
💵    Onombongo ononyingi
   
   
💶    Onombongo mbo euro
   
   
💷    Ononombongo mbokuipaa
   
   
💸    Onombongo Mbena Omavava
   
   
💳    Okalu-kalu
   
   
🧾    Omukanda Wokuivisa
   
   
💹    Okakasa kaviliyawisa Nokueenda Kekumbi
   
   
✉    Otyiholamo
   
   
📧    E-mail
   
   
📨    Atualwa mo Nondelope
   
   
📩    Ononondolo Mbovihongo
   
   
📤    Okasa kakutyinda onohuki
   
   
📥    Okuongiya okakasa komaiho
   
   
📦    Okupakwa
   
   
📫    Okakasa kaiikwa nomaanyingilikilo omanyingilikilo
   
   
📪    Okasa Kokuaikwa Nomanyingilikilo Akatepuluka
   
   
📬    Okuikulula okasa ka mikanda muna enyingilikilo liokuhoneka omikanda
   
   
📭    Ikula Okakasa Kokuna Omikanda Kahapepukile
   
   
📮    Omunkhela Wokuivisa Omukanda
   
   
🗳    Otyikasa Tyakutila Ovanthu
   
   
✏    Omalapi
   
   
✒    Otyinyingi Tyokuhivilika
   
   
🖋    Okupaka Omaande
   
   
🖊    Opola
   
   
🖌    OKUHONGOLA OKUHONGOLA
   
   
🖍    Okalela
   
   
📝    Omukanda Wokuhoneka
   
   
💼    Opasta
   
   
📁    OKUAMBULUKA OMBIMBILIYA
   
   
📂    OKUIKULA OFOLIU
   
   
🗂    O Índice Yomikanda
   
   
📅    Okalendaliu
   
   
📆    Okupandula Okalendaliu


🗒    Omukanda Wokuhoneka Omalikongoko
   
   
🗓    Okalendaliu Kokuhongiliya
   
   
📇    Omulanduli Wovikalatau
   
   
📈    Okakasa Kokuayawisa
   
   
📉    Otyipopia Tyitepuluka
   
   
📊    Omalutalatu Omawa
   
   
📋    Otyipanda tyokuteta
   
   
📌    Omalutalatu
   
   
📍    Otyilekeso tyahonekwa
   
   
📎    OKUHONGOLA OMAKONDYE
   
   
🖇    Omalutalatu elikalaila
   
   
📏    Okuovola Otyituwa Tyokuovola
   
   
📐    Trigonometry
   
   
✂    Otyitapi
   
   
🗃    Okakasa Kovikalatau
   
   
🗄    Otyikasa Tyo Nombuto
   
   
🗑    Otyitokota Tyokuasila
   
   
🔒    Otyipuka tyakolela unene
   
   
🔓    OKUHANGULULA OVIIMBO
   
   
🔏    Okuhoneka Nopala
   
   
🔐    Okupakwa Nosapi
   
   
🔑    Osapi
   
   
🗝    Onsapi Yokohale
   
   
🔨    Otyinthita
   
   
🪓    Otyimbuti
   
   
⛏    Okuholovona
   
   
⚒    Otyipu tyo Nomema
   
   
🛠    Omaandto Nompholo
   
   
🗡    Omutungi
   
   
⚔    Omutunga Wokuhimbika
   
   
🔫    Outa Womaande
   
   
🪃    Omapiluluko Omapiluluko
   
   
🏹    Onkonda no Muvondo
   
   
🛡    Otyiholamo
   
   
🪚    Okuundapa omuhindi womafuti
   
   
🔧    Ovitateka
   
   
🪛    Otyipela tyokukutwa
   
   
🔩    Omapulaneti no tololdos
   
   
⚙    Omavava
   
   
🗜    Ovitumino
   
   
⚖    Otyipala Tyapola Pokati
   
   
🦯    Otyimphangoti Tyaongela
   
   
🔗    OVIIMBO VIAVIIWA
   
   
⛓    OKALONGO
   
   
🪝    Otyinyanga
   
   
🧰    Oukasa Wovikundyi
   
   
🧲    Omagineti
   
   
🪜    Osikata
   
   
💉    Otyinyongo
   
   
🩸    Omanima Omauta Ohonde
   
   
💊    Ovitumino Vio Vihemba
   
   
🩹    Otyikutu Tyakutwa
   
   
🩼    Otyimuti
   
   
🩺    Otyipuka Tyokutehelela
   
   
🩻    OX-RS
   
   
🚬    Okupuena
   
   
⚰    OKAKASA
   
   
🪦    Ehangalo
   
   
⚱    Omapulisa
   
   
🗿    Otyilolo tyomamanya o Moégeu
   
   
🪧    Omafo ahonekwa
   
   
🪪    Okalata kavilapo
   
   
🏧    Enyingilikilo lio ATM
   
   
🚮    Otyinyingilikilo Tyokuhasila Momphangu
   
   
🚰    Omaande Omawa
   
   
♿    Otyinyingilikilo tyomalola
   
   
🚹    Otyikundyi tyo Vakuendye
   
   
🚺    Otyikutu tyo Vakai
   
   
🚻    OKUKALA OKULIPANGA
   
   
🚼    Omanyingilikilo Omalukembe
   
   
🚾    Otyikutu tyikahi nokunwa omaande
   
   
🛂    OKUTALELA OVIIMBO
   
   
🛃    Omaumbo Omakululu
   
   
🛄    Ovakulu Vokualinga Ovityita Vio Vitutu
   
   
🛅    Ovityita Viahalako
   
   
⚠    Elondolo
   
   
🚸    Ovana Vakuatuka
   
   
⛔    Kanyingililwe
   
   
🚫    Otyilinga Tyailikwa
   
   
🚳    Kavahandele Okuendela Komisikaleta
   
   
🚭    Okupuena Kokuailikwa
   
   
🚯    Okuyumbula Ovitila Vihaviukile
   
   
🚱    OMAANA OMAKUNWA
   
   
🚷    Ovaendye Vailikwa
   
   
📵    Kutupu Otelefone
   
   
🔞    Vana Vahamba Momanima 18
   
   
☢    Otyipuka tyimwe tyilekesa okuti tukahi
   
   
☣    Otyiponga Tyokuapama
   
   
⬆    Okuvihonga Kondye
   
   
↗    Okuendela kombanda yomphongo yokulio
   
   
➡    Otyihongo tyokulio
   
   
↘    Okuenda Kondyambi Kokulio
   
   
⬇    Onkhalelo Yokuhika Kondyambi
   
   
↙    Okulekesa Onkongo Yokumbili
   
   
⬅    Otyihongo tyokumbili
   
   
↖    Otyihongo tyaholovonwa kokumbili
   
   
↕    Ononkhondo Ononyingi
   
   
↔    Onkongo
   
   
↩    Otyihongo tyokulio tyikahi nokuvelonga kokumbili
   
   
↪    Otyihongo tyahonama kokumbili tyahonama kokulio
   
   
⤴    Onkongo yokulio ikahi nokuleluka keulu
   
   
⤵    Onkongo yokulio ikahi nokuliyandyana pohi
   
   
🔃    Otyihongo tyikahi nokutalama
   
   
🔄    OKULINGISA OVIHONGO
   
   
🔙    Okukondoka Kondyuo Yovihongo
   
   
🔚    OKUMANUKO OVIHONGO
   
   
🔛    Aikulula! Ononkhondo
   
   
🔜    OMUVONDO UHAMBA
   
   
🔝    Okupaka Mondonga
   
   
🛐    Ondyuo Yefendelo
   
   
⚛    Omanyingilikilo o Atomos
   
   
🕉    Om.
   
   
✡    Onthungululu ya David
   
   
☸    Oluola luo Vakristau
   
   
☯    Oyang-yang
   
   
✝    Crudas Latin
   
   
☦    Ongeleya yo Ortodoxa
   
   
☪    Onthungululu, Hau
   
   
☮    Otyilekeso Tyombembwa
   
   
🕎    Otyipito tyo kandela
   
   
🔯    Onthungululu yonombinga epandu
   
   
🪯    Otyilongo tyo Kanda
   
   
♈    Ovanthu vo Ariano
   
   
♉    Otyipindi tyo Taurus
   
   
♊    Otyilongo tyimwe tyihongolelwa na Gemini
   
   
♋    Ouvela Wo Cancer
   
   
♌    Otyipundi tya Leo
   
   
♍    O Himeneu
   
   
♎    O Libra
   
   
♏    Omafualali a Mbuelo Yolutu
   
   
♐    Otyipundi tyokuahana
   
   
♑    Omafualali apopiwa mo Capricorn
   
   
♒    Omaande Omaande
   
   
♓    Otyipundi tyokuhakulwa onombisi
   
   
⛎    Otyipundi Tyonyoka
   
   
🔀    OVIIMBO VIAVIKA
   
   
🔁    Okupitaulula Onondaka
   
   
🔂    Okupitaulula Otyipuka Tyo Vikuavo
   
   
▶    Okuimba Ovitalatu
   
   
⏩    OKUHANGA OVIIMBO
   
   
⏭    Otyipuka Tyikuavo Tyilandulako
   
   
⏯    OKUHANA IKUTALEKA OVIDIO
   
   
◀    OKUTYULULA OMATUKU
   
   
⏪    Tyikulula liwa-liwa ovikundyi
   
   
⏮    OVIIMBO VIOKUHILULULA
   
   
🔼    OKUKALA KONDYE KONDYE
   
   
⏫    OKULINGA OVIIMBO
   
   
🔽    OKUKALA KONONDYE
   
   
⏬    OVIIMBO VIATYIKULA
   
   
⏸    OKUTALEMA NOVIDIO
   
   
⏹    OKUYEKA OVIIDIO
   
   
⏺    OKUGALUKA OSINDU
   
   
⏏    Okutunda Omauta
   
   
🎦    Ondyuo Yosinema
   
   
🔅    Okutunda Otyimimi
   
   
🔆    Otyipuka Tyaimbuka
   
   
📶    OVIIMBO VIOKULINGA
   
   
🛜    Otyihena ongodi
   
   
📳    Onkhalelo Yokunyema
   
   
📴    Otelefone Yokuikwa
   
   
   
♀    OVIHONGOLOLO
   
   
♂    Onyingilikilo Ovalume
   
   
⚧    Otyinyingilikilo Tyokuti Ohonde Yombolo
   
   
✖    Okuliyawisa Ounene
   
   
➕    Mongeleka,
   
   
➖    Etyi tyapandwa
   
   
➗    Okuyapula
   
   
🟰    Onombalulo Ovalema Nombundi
   
   
♾    Ovanene Vahaviukile
   
   
‼    OVIIMBO VIOVIIMBO
   
   
⁉    Omapulo Omawa
   
   
❓    Omapulo Onkhuhu
   
   
❔    Omapulo Omakwi
   
   
❕    Otyipuka Tyokuhuvisa
   
   
❗    Otyipuka Tyinkhuhu
   
   
〰    Otyihangununa Omakufikufi
   
   
💱    Okupilulula Onombongo
   
   
💲    Otyinyingi tyo nondolale ononyingi
   
   
⚕    Otyinyingilikilo Tyokuhakula
   
   
♻    Okuviukisa Ovilekeso Vio Vakristau
   
   
⚜    Ononthemo mbokuivisa
   
   
🔱    Okalata ketatu
   
   
📛    OKALINDA KENYINA
   
   
🔰    Otyinyingilikilo Tyo Japão
   
   
⭕    Otyikutu Tyinkhuhu Tyaviuka
   
   
✅    OVIIMBO VIOKUHONGOLOLA
   
   
☑    Okutyinda onombongo
   
   
✔    Okuovola Omanyingilikilo
   
   
❌    Otyinyingi tyo swastika
   
   
❎    OVIDIO VIOKUPONDOLA
   
   
➰    Onkhalelo Yokuvunga
   
   
➿    Ononkhongo onombali
   
   
〽    Ononthele Mbapiluluka Mbomapiluluko
   
   
✳    Owato 8-yoseos
   
   
✴    Onthungululu yonombinga etyinana
   
   
❇    Otyimimi Tyitei
   
   
©    Otyitumino Tyokukuatesako Ovanthu
   
   
®    Okuhoneka
   
   
™    Onyingilikilo
   
   
#️⃣    Okapete: No.
   
   
*️⃣    Okapete: *
   
   
0️⃣    Okapete: 0
   
   
1️⃣    Okapete: 1
   
   
2️⃣    Okapete: 2
   
   
3️⃣    Okapete: 3
   
   
4️⃣    Okapete: 4
   
   
5️⃣    Okapete: 5
   
   
6️⃣    Okapete: 6
   
   
7️⃣    Okapete: 7
   
   
8️⃣    Okapete: 8
   
   
9️⃣    Okapete: 9
   
   
🔟    Okapete: 10
   
   
🔠    Okuhonekwa mo Latin
   
   
🔡    Okuhoneka ovihonekwa ovitutu mo Latin
   
   
🔢    Okuahoneka Onombalulo
   
   
🔣    Okuhoneka Ovilekeso
   
   
🔤    Okuhoneka o aletra yo Latin
   
   
🅰    Omututu A umpholes (ohonde)
   
   
🆎    AB button (ohonde)
   
   
🅱    B button (ohonde)
   
   
🆑    OVIDIO VIOVITIKA
   
   
🆒    OKUTENDELA OVIIMBO
   
   
🆓    OVIDIO VIOVIO
   
   
ℹ    ONONTHELE
   
   
🆔    OVIDIO ID
   
   
Ⓜ    Otyikundyi M
   
   
🆕    OVIIMBO OVIPE
   
   
🆖    NG
   
   
🅾    O button (ohonde)
   
   
🆗    Okuimbuka nawa etyi tyipopia
   
   
🅿    VIOVIDEO P
   
   
🆘    OVITIOLA VIOVITIKA
   
   
🆙    Katuka! OVIIMBO
   
   
🆚    VS
   
   
🈁    O Japão Po
   
   
🈂    Okuundapa ko Japão
   
   
🈷    Onombongo Mohanyi mo Japão
   
   
🈶    OMBIDILO YO JAPO Hafali
   
   
🈯    O Japão Paka OVIDIO
   
   
🉐    OKULANDULA ko JAPÃO
   
   
🈹    OKULINGIWA ko Japão
   
   
🈚    VIDIO OKUFILA O JAPÃO
   
   
🈲    OVIILIKA VIOVIDIO VIO
   
   
🉑    OVIDIO VIAVIWA mo Japão
   
   
🈸    OKUPANDULULA O JAPÃO
   
   
🈴    OVITILA VIOVITIKA VIOVITIKA
   
   
🈳    OVIDIO VIOKUHONGOLA mo
   
   
㊗    OVIIMBO VIOKUPANDULA
   
   
㊙    Otyiholekwa tyo Japão
   
   
🈺    O Japão Wakuata VIDILO
   
   
🈵    OVIDIO VIOKUTI MUTYI
   
   
🔴    Otyikungu Tyinkhuhu
   
   
🟠    Otyikutu tyimwe tyilingwa mo orange
   
   
🟡    Otyikutu tyiholovona
   
   
🟢    Otyikutu tyikahi Mbomato
   
   
🔵    Otyikutu Tyokuasila
   
   
🟣    Otyikundyi tyipola
   
   
🟤    Otyipola tyikahi Motyitutu
   
   
⚫    Otyikundyi Tyokuovola
   
   
⚪    Otyikutu Tyokuela
   
   
🟥    Otyilongo Tyinkhuhu
   
   
🟧    Otyitutu tyimwe tyitiwa orange
   
   
🟨    Omafualali omakutu
   
   
🟩    Omafo
   
   
🟦    Otyikutu tyotyilulu


🟪    Otyikutu tyipola
   
   
🟫    Otyivela tyihena omatutu
   
   
⬛    Omapululu omanene omanyingi aikovei
   
   
⬜    Omafualali omanene ongonga
   
   
◼    Ovanthu Vekahi Motyinthikovei
   
   
◻    Ononkhendo Mbomafualali Omafualali
   
   
◾    Ovitutu ovitutu-thutu Movikovei
   
   
◽    Ovitutu ovitutu viongonga vikahi pokati
   
   
▪    Omapululu Omatutu Omathikovei
   
   
▫    Ovitutu ovitutu ovikela
   
   
🔶    Odiamande onene yo olundundu
   
   
🔷    Otyimbuhi otyinene
   
   
🔸    Otyitutu tyombuale tyitutu tyo orange
   
   
🔹    Otyitutu tyotyitutu
   
   
🔺    Tyitatu Tyinkhuhu Tyitualako Kondyuo
   
   
🔻    Tyitatu Tyinkhuhu Tyitala Pombuelo
   
   
💠    Otyitala tyimwe tyihena onondyuo ononyingi
   
   
🔘    OVIIMBO VIOKUHONOLOLA
   
   
🔳    Ovitutu ovikuavo viongonga
   
   
🔲    Ovitutu ovinyingi
   
   
🏁    Epandela
   
   
🚩    Epandela Trigonometry
   
   
🎌    Epandela Liokuhimbika
   
   
🏴    Epandela Liovikova
   
   
🏳    Epandela liongonga
   
   
🏳️‍🌈    Epandela
   
   
🏳️‍⚧️    Omapandela Ovalume Nomukai
   
   
🏴‍☠️    Epandela Liovimphulu
   
   
🇦🇨    Epandela: Elongo lio Ascension
   
   
🇦🇩    Epandela: Andorra
   
   
🇦🇪    Epandela: ONONGA YO NATIONAS ARABIA
   
   
🇦🇫    Epandela: Afghanistan
   
   
🇦🇬    Epandela: Antigua na Barbuda
   
   
🇦🇮    Epandela: Anguilla
   
   
🇦🇱    Epandela: Albania
   
   
🇦🇲    Epandela: Armenia
   
   
🇦🇴    Epandela: Angola
   
   
🇦🇶    Epandela: Antarctica
   
   
🇦🇷    Epandela: Argentina
   
   
🇦🇸    Epandela: Samoa Americana
   
   
🇦🇹    Epandela: Áustria
   
   
🇦🇺    Epandela: AUSTRALIA
   
   
🇦🇼    Epandela: Aruba
   
   
🇦🇽    Epandela: Illandwa lio Orand
   
   
🇦🇿    Epandela: Azerbaijão
   
   
🇧🇦    Epandela: Bosnia na Herzegovina
   
   
🇧🇧    Epandela: Barbados
   
   
🇧🇩    Epandela: Bangladesh
   
   
🇧🇪    Epandela: Bélgica
   
   
🇧🇫    Epandela: Burkina Faso
   
   
🇧🇬    Epandela: Bulgaria
   
   
🇧🇭    Epandela: BALINN
   
   
🇧🇮    Epandela: Burundi
   
   
🇧🇯    Epandela: Benin
   
   
🇧🇱    Epandela: San Bartelemy
   
   
🇧🇲    Epandela: Bermuda
   
   
🇧🇳    Epandela: Brunei
   
   
🇧🇴    Epandela: Bolivia
   
   
🇧🇶    Epandela: Holanda, ko Caribe
   
   
🇧🇷    Epandela: Brasil
   
   
🇧🇸    Epandela: Bahamas
   
   
🇧🇹    Epandela: Bhutan
   
   
🇧🇻    Epandela: Elongo lio Buwe
   
   
🇧🇼    Epandela: Botswana
   
   
🇧🇾    Epandela: BELURUSSIA
   
   
🇧🇿    Epandela: Belize
   
   
🇨🇦    Epandela: Canadá
   
   
🇨🇨    Epandela: Okalongo ka Kocos (Kilin)
   
   
🇨🇩    Epandela: Congo-Kinshasa
   
   
🇨🇫    Epandela: República Central Africana
   
   
🇨🇬    Epandela: Congo-Brazzaville
   
   
🇨🇭    Epandela: Suíça
   
   
🇨🇮    Epandela: Côte d'Ivoire
   
   
🇨🇰    Epandela: Kook Islands
   
   
🇨🇱    Epandela: Chile
   
   
🇨🇲    Epandela: Cameroun
   
   
🇨🇳    Epandela: O China
   
   
🇨🇴    Epandela: Colombia
   
   
🇨🇵    Epandela: Kilton Clipton
   
   
🇨🇷    Epandela: Costa Rica
   
   
🇨🇺    Epandela: Cuba
   
   
🇨🇻    Epandela: Cape Verde
   
   
🇨🇼    Epandela: Curaçao
   
   
🇨🇽    Epandela: Ekalongo lio Natale
   
   
🇨🇾    Epandela: Chipre
   
   
🇨🇿    Epandela: República Tcheca
   
   
🇩🇪    Epandela: Alemanha
   
   
🇩🇬    Epandela: Didogasia
   
   
🇩🇯    Epandela: Djibouti
   
   
🇩🇰    Epandela: Dinamarca
   
   
🇩🇲    Epandela: Dominique
   
   
🇩🇴    Epandela: República Dominicana
   
   
🇩🇿    Epandela: Algeria
   
   
🇪🇦    Epandela: Hueda na Melia
   
   
🇪🇨    Epandela: Equador
   
   
🇪🇪    Epandela: Estonia
   
   
🇪🇬    Epandela: EGIPITU
   
   
🇪🇭    Epandela: Outakelo wa Sahara
   
   
🇪🇷    Epandela: Eritrea
   
   
🇪🇸    Epandela: Espanya
   
   
🇪🇹    Epandela: ETIOPIA
   
   
🇪🇺    Omapandela: União Europeo
   
   
🇫🇮    Epandela: Finlândia
   
   
🇫🇯    Epandela: FIJI
   
   
🇫🇰    Epandela: Illandes Falkland
   
   
🇫🇲    Epandela: Micronésia
   
   
🇫🇴    Epandela: Ailand of Faeroe
   
   
🇫🇷    Epandela: França
   
   
🇬🇦    Epandela: Gabon
   
   
🇬🇧    Epandela: Ouhamba Wouhamba
   
   
🇬🇩    Epandela: Grenada
   
   
🇬🇪    Epandela: Georgia
   
   
🇬🇫    Epandela: Guiana Francesa
   
   
🇬🇬    Epandela: Elongo lio Genssi
   
   
🇬🇭    Epandela: Gana
   
   
🇬🇮    Epandela: Gibraltar
   
   
🇬🇱    Epandela: Greenland
   
   
🇬🇲    Epandela: Gambia
   
   
🇬🇳    Epandela: Guinea
   
   
🇬🇵    Epandela: Guadeloupe
   
   
🇬🇶    Epandela: Guinea Equatorial
   
   
🇬🇷    Epandela: Gresia
   
   
🇬🇸    Epandela: Okalongo ko Georgia Sul no ko Sanwich Sul
   
   
🇬🇹    Epandela: Guatemala
   
   
🇬🇺    Epandela: Guam
   
   
🇬🇼    Epandela: Guinea-Bissau
   
   
🇬🇾    Epandela: Guyana
   
   
🇭🇰    Epandela: Otyilongo tyikahi ko Hong Kong, ko China
   
   
🇭🇲    Epandela: Herd-MacDonald Islands
   
   
🇭🇳    Epandela: Honduras
   
   
🇭🇷    Epandela: Croatia
   
   
🇭🇹    Epandela: Haiti
   
   
🇭🇺    Epandela: Hungria
   
   
🇮🇨    Epandela: Ikalongo yo Canary
   
   
🇮🇩    Epandela: Indonesia
   
   
🇮🇪    Epandela: Irlanda
   
   
🇮🇱    Epandela: O Isilayeli
   
   
🇮🇲    Epandela: Elongo lia Manx
   
   
🇮🇳    Epandela: India
   
   
🇮🇴    Epandela: Elongoloko lio Britannica lielunga lio India
   
   
🇮🇶    Epandela: Irake
   
   
🇮🇷    Epandela: Iran
   
   
🇮🇸    Epandela: Iceland
   
   
🇮🇹    Epandela: Itália
   
   
🇯🇪    Epandela: Elongo lio Jersey
   
   
🇯🇲    Epandela: Jamaica
   
   
🇯🇴    Epandela: Jordau
   
   
🇯🇵    Epandela: JAPAU
   
   
🇰🇪    Epandela: KENYA
   
   
🇰🇬    Epandela: Kirgistão
   
   
🇰🇭    Epandela: Camboja
   
   
🇰🇮    Epandela: Kiribati
   
   
🇰🇲    Epandela: Comoro
   
   
🇰🇳    Epandela: San Kitts na Nevis
   
   
🇰🇵    Epandela: Coreia Coreia
   
   
🇰🇷    Epandela: KOREA DORÉCIA
   
   
🇰🇼    Epandela: Kuwait
   
   
🇰🇾    Epandela: ILILANGA YA CAMAN
   
   
🇰🇿    Epandela: Kazakhstan
   
   
🇱🇦    Epandela: O Laos
   
   
🇱🇧    Epandela: Líbano
   
   
🇱🇨    Epandela: Santa Lucia
   
   
🇱🇮    Epandela: Liechtenstein
   
   
🇱🇰    Epandela: Sri Lanka
   
   
🇱🇷    Epandela: Liberia
   
   
🇱🇸    Epandela: Lesotho
   
   
🇱🇹    Epandela: Lituania
   
   
🇱🇺    Epandela: Luxembourg
   
   
🇱🇻    Epandela: Letônia
   
   
🇱🇾    Epandela: Libia
   
   
🇲🇦    Epandela: Morocco
   
   
🇲🇨    Epandela: Monaco
   
   
🇲🇩    Epandela: Moldova
   
   
🇲🇪    Epandela: Omphunda Yenthikovei
   
   
🇲🇫    Epandela: San Martin
   
   
🇲🇬    Epandela: Madagascar
   
   
🇲🇭    Epandela: Omalongo o Marshall
   
   
🇲🇰    Epandela: Kokuekumbi ko Masedonia
   
   
🇲🇱    Epandela: Mari
   
   
🇲🇲    Epandela: Myanmar (Myanmar)
   
   
🇲🇳    Epandela: Mongólia
   
   
🇲🇴    Epandela: O Macau, D.C., ko China
   
   
🇲🇵    Epandela: Oilongo yo Mariana Norte
   
   
🇲🇶    Epandela: Eluongo lia Martinique
   
   
🇲🇷    Epandela: Mauritania
   
   
🇲🇸    Epandela: Montserrat
   
   
🇲🇹    Epandela: Malta
   
   
🇲🇺    Epandela: Mauricio
   
   
🇲🇻    Epandela: Maldives
   
   
🇲🇼    Epandela: Malawi
   
   
🇲🇽    Epandela: México
   
   
🇲🇾    Epandela: Malásia
   
   
🇲🇿    Epandela: Moçambique
   
   
🇳🇦    Epandela: Namibia
   
   
🇳🇨    Epandela: Nova Caledonia
   
   
🇳🇪    Epandela: Níger
   
   
🇳🇫    Epandela: Norfolk Island
   
   
🇳🇬    Epandela: Nigeria
   
   
🇳🇮    Epandela: Nicaragua
   
   
🇳🇱    Epandela: Holanda
   
   
🇳🇴    Epandela: Noruega
   
   
🇳🇵    Epandela: Nepal
   
   
🇳🇷    Epandela: Nauru
   
   
🇳🇺    Epandela: Niue
   
   
🇳🇿    Epandela: Nova Zelandia
   
   
🇴🇲    Epandela: OAMAN
   
   
🇵🇦    Epandela: Panamá
   
   
🇵🇪    Epandela: Peru
   
   
🇵🇫    Epandela: Polinesia Francesa
   
   
🇵🇬    Epandela: Papua Nova Guiné
   
   
🇵🇭    Epandela: FILLIAS
   
   
🇵🇰    Epandela: Pakistão


🇵🇱    Epandela: Polonia
   
   
🇵🇲    Epandela: Saint-Pierre na Miclonon
   
   
🇵🇳    Epandela: Omalunga a Pitcairn
   
   
🇵🇷    Epandela: Porto Rico
   
   
🇵🇸    Epandela: Otyilongo tyo Palestina
   
   
🇵🇹    Epandela: Putu
   
   
🇵🇼    Epandela: Palau
   
   
🇵🇾    Epandela: Paraguai
   
   
🇶🇦    Epandela: Qatar
   
   
🇷🇪    Epandela: Eluila lio Réunion
   
   
🇷🇴    Epandela: Romênia
   
   
🇷🇸    Epandela: Sérvia
   
   
🇷🇺    Epandela: Rússia
   
   
🇷🇼    Epandela: Rwanda
   
   
🇸🇦    Epandela: Saudi Arabia
   
   
🇸🇧    Epandela: Ilhas Salomão
   
   
🇸🇨    Epandela: Seychelles
   
   
🇸🇩    Epandela: Sudan
   
   
🇸🇪    Epandela: Suécia
   
   
🇸🇬    Epandela: O Singapura
   
   
🇸🇭    Epandela: San Helena
   
   
🇸🇮    Epandela: Slovenia
   
   
🇸🇯    Epandela: Okalongo ka Svalbard na Yamajan
   
   
🇸🇰    Epandela: Slovaquia
   
   
🇸🇱    Epandela: Sierra Leone
   
   
🇸🇲    Epandela: San Marino
   
   
🇸🇳    Epandela: Senegal
   
   
🇸🇴    Epandela: Somalia
   
   
🇸🇷    Epandela: Suriname
   
   
🇸🇸    Epandela: Sudão Sul
   
   
🇸🇹    Epandela: St.
   
   
🇸🇻    Epandela: El Salvador
   
   
🇸🇽    Epandela: Ehongo lio Santa Maarten
   
   
🇸🇾    Epandela: Siria
   
   
🇸🇿    Epandela: Esvatini
   
   
🇹🇦    Epandela: Tristan-Da Cunha
   
   
🇹🇨    Epandela: Elunga lio Turks and Caicos
   
   
🇹🇩    Epandela: O Chad
   
   
🇹🇫    Epandela: Otyilongo tyo kokumbili ko França
   
   
🇹🇬    Epandela: Togo
   
   
🇹🇭    Epandela: Tailândia
   
   
🇹🇯    Epandela: Tajikistan
   
   
🇹🇰    Epandela: Tokelau
   
   
🇹🇱    Epandela: Timor Oriental
   
   
🇹🇲    Epandela: Turkmenistan
   
   
🇹🇳    Epandela: Tunisia
   
   
🇹🇴    Epandela: Tonga
   
   
🇹🇷    Epandela: Turquia
   
   
🇹🇹    Epandela: Trinidad na Tobago
   
   
🇹🇻    Epandela: Tuvalu
   
   
🇹🇼    Epandela: Taiwan
   
   
🇹🇿    Epandela: Tanzania
   
   
🇺🇦    Epandela: Ucrânia
   
   
🇺🇬    Epandela: UGANDA
   
   
🇺🇲    Epandela: Opo o Estados Unidos itunda pokalongo
   
   
🇺🇳    Epandela: Nações Unidas
   
   
🇺🇸    Epandela: O U.S.
   
   
🇺🇾    Epandela: Uruguay
   
   
🇺🇿    Epandela: Uzbekistan
   
   
🇻🇦    Epandela: Comundaumbo wo Vaticano
   
   
🇻🇨    Epandela: San Vincent no Grenadines
   
   
🇻🇪    Epandela: Venezuela
   
   
🇻🇬    Epandela: Ilongo Virgin Britannica
   
   
🇻🇮    Epandela: Ilongo Virgin Americana
   
   
🇻🇳    Epandela: O Vietnam
   
   
🇻🇺    Epandela: Vanuatu
   
   
🇼🇫    Epandela: Wallis na Futuna
   
   
🇼🇸    Epandela: Samoa
   
   
🇽🇰    Epandela: Kosovo
   
   
🇾🇪    Epandela: Yemen
   
   
🇾🇹    Epandela: Mayotte
   
   
🇿🇦    Epandela: África do Sul
   
   
🇿🇲    Epandela: Zambia
   
   
🇿🇼    Epandela: Zimbabwe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Epandela: Inglaterra
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Epandela: Escócia
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Epandela: KO GALESHappy Learning from Sweasy26.com-team