Emoji Meaning in Odia - Emoji List in Odia - ଓଡିଆରେ ଇମୋଜି ଅର୍ଥ | - ଓଡିଆରେ ଇମୋଜି ତାଲିକା |

😀    ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😃    ବଡ ଆଖିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😄    ହସୁଥିବା ଆଖିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😁    ହସୁଥିବା ଆଖିରେ ଆଲୋକିତ ଚେହେରା |
   
   
😆    ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଚେହେରା
   
   
😅    at ାଳ ସହିତ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
🤣    ଚଟାଣରେ ଗଡୁଛି |
   
   
😂    ଆନନ୍ଦରେ ଲୁହ
   
   
🙂    ସାମାନ୍ୟ ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
🙃    ଓଲଟା ମୁହଁ |
   
   
🫠    ତରଳୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😉    ଆଖି ବୁଜିଦେବା |
   
   
😊    ହସୁଥିବା ଆଖିରେ ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😇    ହାଲୋ ସହିତ ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
   
🥰    ହୃଦୟ ସହିତ ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😍    ହୃଦୟ ଆଖିରେ ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
🤩    ତାରା
   
   
😘    ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ମୁହଁ |
   
   
😗    ଚୁମ୍ବନ ମୁହଁ
   
   
☺    ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😚    ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ମୁହଁ ଚୁମ୍ବନ |
   
   
😙    ହସୁଥିବା ଆଖିରେ ମୁହଁ ଚୁମ୍ବନ |
   
   
🥲    ଲୁହରେ ହସୁଥିବା ମୁହଁ |
   
   
😋    ଖାଦ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟ |
   
   
😛    ଜିଭ ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
😜    ଜିଭରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇବା |
   
   
🤪    ଜାନି ଚେହେରା |
   
   
😝    ଜିଭ ସହିତ ଚେହେରା
   
   
🤑    ଟଙ୍କା ମୁହଁ ମୁହଁ |
   
   
🤗    ଖୋଲା ହାତରେ ହସୁଥିବା ମୁହଁ |
   
   
🤭    ମୁହଁକୁ ମୁହଁ କରି ମୁହଁ |
   
   
🫢    ଖୋଲା ଆଖିରେ ମୁହଁ ଏବଂ ପାଟି ଉପରେ ହାତ ଦିଅ |
   
   
🫣    ଆଖିରେ ମୁହଁ |
   
   
🤫    ମୁହଁ
   
   
🤔    ଚିନ୍ତା ଚେହେରା |
   
   
🫡    ନମସ୍କାର
   
   
   
🤐    ଜିପର୍-ମୁହଁ ମୁହଁ |
   
   
🤨    ଉଠାଯାଇଥିବା ଆଖି ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
😐    ନିରପେକ୍ଷ ଚେହେରା |
   
   
😑    ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିହୀନ ଚେହେରା |
   
   
😶    ମୁହଁ ବିନା ମୁହଁ |
   
   
🫥    ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ଚେହେରା |
   
   
😶‍🌫️    ମେଘରେ ମୁହଁ |
   
   
😏    ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😒    ଅବ୍ୟବହୃତ ଚେହେରା |
   
   
🙄    ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ମୁହଁ |
   
   
😬    ଦୁ im ଖୀ ଚେହେରା |
   
   
😮‍💨    ମୁହଁ ନିର୍ବାହ
   
   
🤥    ମିଛ ମୁହଁ
   
   
🫨    ମୁହଁ ହଲାଇବା |
   
   
😌    ମୁହଁରୁ ମୁକ୍ତି
   
   
😔    ଘୋର ଚେହେରା |
   
   
😪    ନିଦ୍ରା ମୁହଁ |
   
   
🤤    ମୁହଁ ବୁଲାଇବା |
   
   
😴    ଶୋଇଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😷    ଡାକ୍ତରୀ ମାସ୍କ ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
🤒    ଥର୍ମୋମିଟର ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
🤕    ମୁଣ୍ଡ-ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
🤢    ବାନ୍ତି
   
   
🤮    ମୁହଁ ବାନ୍ତି
   
   
🤧    ଛିଙ୍କିବା ମୁହଁ |
   
   
🥵    ଗରମ ଚେହେରା |
   
   
🥶    ଥଣ୍ଡା ଚେହେରା |
   
   
🥴    ଚେହେରା
   
   
😵    କ୍ରସ୍ ଆଖି ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
😵‍💫    ସ୍ପିରାଲ୍ ଆଖି ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
🤯    ବିସ୍ଫୋରଣ ମୁଣ୍ଡ
   
   
🤠    ଗା boy ବୋ ଟୋପି ଚେହେରା |
   
   
🥳    ପାର୍ଟି କରୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
🥸    ଛଦ୍ମବେଶିତ ଚେହେରା |
   
   
😎    ଚଷମା ସହିତ ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
🤓    ନର୍ଡ ମୁହଁ |
   
   
🧐    ମୋନୋକଲ୍ ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
😕    ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା |
   
   
🫤    ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମୁଖ ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
😟    ଚିନ୍ତିତ ଚେହେରା |
   
   
🙁    ସାମାନ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚେହେରା |
   
   
☹    ମୁହଁ ଫୁଟିବା |
   
   
😮    ମୁହଁ ଖୋଲ
   
   
😯    ମୁହଁ
   
   
😲    ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା |
   
   
😳    ମୁହଁ ଫୁଲିଲା |
   
   
🥺    ନିବେଦନ
   
   
🥹    ଲୁହ ଧରିଥିବା ମୁହଁ |
   
   
😦    ମୁହଁ ଖୋଲା ମୁହଁରେ |
   
   
😧    ଦୁ angu ଖୀ ଚେହେରା |
   
   
😨    ଭୟଭୀତ ଚେହେରା |
   
   
😰    at ାଳ ସହିତ ଚିନ୍ତିତ ଚେହେରା |
   
   
😥    ଦୁ sad ଖୀ କିନ୍ତୁ ଆରାମଦାୟକ ଚେହେରା |
   
   
😢    କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହଁ |
   
   
😭    ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହଁ |
   
   
😱    ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର
   
   
😖    ଲଜ୍ଜିତ ଚେହେରା |
   
   
😣    ସ୍ଥିର ଚେହେରା |
   
   
😞    ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଚେହେରା |
   
   
😓    at ାଳ ସହିତ ତଳକୁ ମୁହଁ |
   
   
😩    କ୍ଳାନ୍ତ ଚେହେରା |
   
   
😫    କ୍ଳାନ୍ତ ଚେହେରା |
   
   
🥱    ମୁହଁ
   
   
   
😤    ନାକରୁ ବାଷ୍ପ ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
😡    ମୁହଁ
   
   
😠    କ୍ରୋଧିତ ଚେହେରା |
   
   
🤬    ମୁହଁରେ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ମୁହଁ |
   
   
😈    ଶିଙ୍ଗ ସହିତ ହସୁଥିବା ଚେହେରା |
   
   
👿    ଶିଙ୍ଗ ସହିତ କ୍ରୋଧିତ ମୁଖ |
   
   
💀    ଖପୁରୀ
   
   
☠    ଖପୁରୀ ଏବଂ କ୍ରସବୋନ |
   
   
💩    ଗଦା
   
   
🤡    କ୍ଲାଉନ୍ ଚେହେରା |
   
   
👹    ogre
   
   
👺    ଗୋବଲିନ୍ |
   
   
👻    ଭୂତ
   
   
👽    ବିଦେଶୀ
   
   
👾    ବିଦେଶୀ ରାକ୍ଷସ |
   
   
🤖    ରୋବଟ୍ |
   
   
😺    ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବିଲେଇ
   
   
😸    ହସୁଥିବା ଆଖିରେ ବିଲେଇ ବିଲେଇ |
   
   
😹    ଆନନ୍ଦରେ ଲୁହ
   
   
😻    ହୃଦୟ ଆଖିରେ ହସୁଥିବା ବିଲେଇ |
   
   
😼    ହସଖୁସିରେ ବିଲେଇ |
   
   
😽    ଚୁମ୍ବନ
   
   
🙀    କ୍ଳାନ୍ତ ବିଲେଇ
   
   
😿    କାନ୍ଦୁଥିବା ବିଲେଇ
   
   
😾    ବିଲେଇ
   
   
🙈    ଦେଖ-ନା-ମନ୍ଦ ମାଙ୍କଡ଼ |
   
   
🙉    ଶୁଣ-ନା-ମନ୍ଦ ମାଙ୍କଡ଼ |
   
   
🙊    କଥା-ନା-ମନ୍ଦ ମାଙ୍କଡ଼ |
   
   
👋    ହାତ ବୁଲାଇବା |
   
   
🤚    ହାତ ପଛକୁ ଉଠାଇଲେ |
   
   
🖐    ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ହାତ
   
   
✋    ହାତ ବ raised ାଇଲା |
   
   
🖖    ଭଲକାନ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ |
   
   
🫱    ଡାହାଣ ହାତ
   
   
🫲    ବାମ ହାତ
   
   
🫳    ଖଜୁରୀ
   
   
🫴    ହାତ ପାପୁଲି
   
   
🫷    ବାମକୁ ଠେଲିବା
   
   
🫸    ଡାହାଣକୁ ଠେଲିବା |
   
   
👌    ଠିକ ଅଛି ହାତ
   
   
🤌    ଆଙ୍ଗୁଠି
   
   
🤏    ହାତ ପିଞ୍ଚିବା |
   
   
✌    ବିଜୟ ହାତ
   
   
🤞    ଆଙ୍ଗୁଠି ଅତିକ୍ରମ କଲା |
   
   
🫰    ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅତିକ୍ରମ କରି ହାତ |
   
   
🤟    ପ୍ରେମ-ତୁମେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ |
   
   
🤘    ଶିଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ
   
   
🤙    ମୋତେ ଡାକ
   
   
👈    ବାମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବ୍ୟାକହାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ |
   
   
👉    ଡାହାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବ୍ୟାକହାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ |
   
   
👆    ବ୍ୟାକହାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସୂଚାଉଛି |
   
   
🖕    ମ middle ି ଆଙ୍ଗୁଠି |
   
   
👇    ବ୍ୟାକହାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ସୂଚାଉଛି |
   
   
☝    ସୂଚକାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି |
   
   
🫵    ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୂଚାଉଥିବା ସୂଚକାଙ୍କ |
   
   
👍    ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରକୁ
   
   
👎    ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳକୁ |
   
   
✊    ଠେଙ୍ଗା
   
   
👊    ଆଗାମୀ ମୁଷ୍ଟି
   
   
🤛    ବାମ ମୁହଁ
   
   
🤜    ଡାହାଣ ମୁହଁ
   
   
👏    କରତାଳି
   
   
🙌    ହାତ ବ raising ାଇବା |
   
   
🫶    ହୃଦୟ ହାତ
   
   
👐    ଖୋଲା ହାତ
   
   
🤲    ଏକତ୍ର ଖଜୁରୀ
   
   
🤝    ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ୟାକ୍
   
   
🙏    ଫୋଲଡ୍ ହାତ |
   
   
✍    ହାତ ଲେଖିବା |
   
   
💅    ନଖ ପାଲିସ୍
   
   
🤳    ସେଲଫି
   
   
👶    ଶିଶୁ
   
   
🧒    ପିଲା
   
   
👦    ପୁଅ
   
   
👧    girl ିଅ
   
   
🧑    ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
👱    ବ୍ୟକ୍ତି: ନୀଳ କେଶ |
   
   
👨    ମଣିଷ
   
   
🧔    ବ୍ୟକ୍ତି: ଦା ard ି |
   
   
🧔‍♂️    ପୁରୁଷ: ଦା ard ି |
   
   
🧔‍♀️    ସ୍ତ୍ରୀ: ଦା ard ି |
   
   
👨‍🦰    ପୁରୁଷ: ନାଲି କେଶ |
   
   
👨‍🦱    ପୁରୁଷ: କୁଞ୍ଚିତ କେଶ |
   
   
👨‍🦳    ପୁରୁଷ: ଧଳା କେଶ |
   
   
👨‍🦲    ପୁରୁଷ: ବାଳ
   
   
👩    ମହିଳା
   
   
👩‍🦰    ସ୍ତ୍ରୀ: ଲାଲ କେଶ |
   
   
🧑‍🦰    ବ୍ୟକ୍ତି: ନାଲି କେଶ |
   
   
👩‍🦱    ସ୍ତ୍ରୀ: କୁଞ୍ଚିତ କେଶ |
   
   
🧑‍🦱    ବ୍ୟକ୍ତି: କୁଞ୍ଚିତ କେଶ |
   
   
👩‍🦳    ସ୍ତ୍ରୀ: ଧଳା କେଶ |
   
   
🧑‍🦳    ବ୍ୟକ୍ତି: ଧଳା କେଶ |
   
   
👩‍🦲    ସ୍ତ୍ରୀ: ବାଳ
   
   
🧑‍🦲    ବ୍ୟକ୍ତି: ବାଳ
   
   
👱‍♀️    ସ୍ତ୍ରୀ: ସୁନେଲି କେଶ |
   
   
👱‍♂️    ପୁରୁଷ: ସୁନେଲି କେଶ |
   
   
🧓    ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
👴    ବୃଦ୍ଧଲୋକ
   
   
👵    ବୁ woman ୀ
   
   
🙍    ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ
   
   
🙍‍♂️    ମଣିଷ ଭ୍ରାନ୍ତ |
   
   
🙍‍♀️    ନାରୀ ଭ୍ରାନ୍ତ |
   
   
🙎    ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଟିଙ୍ଗ୍ |
   
   
🙎‍♂️    ମଣିଷ ପାଉଟିଙ୍ଗ୍ |
   
   
🙎‍♀️    ମହିଳା ପାଉଟିଙ୍ଗ୍ |
   
   
🙅    ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନା
   
   
🙅‍♂️    ମଣିଷ ନାଁ
   
   
🙅‍♀️    ମହିଳା ନାଁ
   
   
🙆    ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ଅଛି
   
   
🙆‍♂️    ମଣିଷ ଠିକ ଅଛି
   
   
🙆‍♀️    ମହିଳା ଠିକ ଅଛି
   
   
💁    ବ୍ୟକ୍ତି ଟିପିଙ୍ଗ୍
   
   
💁‍♂️    ମଣିଷ ଟିପିଙ୍ଗ୍
   
   
💁‍♀️    ସ୍ତ୍ରୀ
   
   
🙋    ହାତ ବ raising ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🙋‍♂️    ମଣିଷ ହାତ ବ raising ାଇଲା |
   
   
🙋‍♀️    ମହିଳା ହାତ ବ raising ଼ାଉଛନ୍ତି
   
   
🧏    ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
🧏‍♂️    ବଧିର ଲୋକ
   
   
🧏‍♀️    ବଧିର ସ୍ତ୍ରୀ
   
   
🙇    ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🙇‍♂️    ମଣିଷ ନତମସ୍ତକ |
   
   
🙇‍♀️    ନାରୀ ନତମସ୍ତକ |


🤦    ବ୍ୟକ୍ତି ଚେହେରା
   
   
🤦‍♂️    ମଣିଷ ଚେହେରା
   
   
🤦‍♀️    ମହିଳା ଚେହେରା
   
   
🤷    ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
🤷‍♂️    ମଣିଷ
   
   
🤷‍♀️    ସ୍ତ୍ରୀ
   
   
🧑‍⚕️    ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ
   
   
👨‍⚕️    ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ |
   
   
👩‍⚕️    ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ
   
   
🧑‍🎓    ଛାତ୍ର
   
   
👨‍🎓    ପୁରୁଷ ଛାତ୍ର
   
   
👩‍🎓    ମହିଳା ଛାତ୍ର
   
   
🧑‍🏫    ଶିକ୍ଷକ
   
   
👨‍🏫    ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ
   
   
👩‍🏫    ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ
   
   
🧑‍⚖️    ବିଚାରପତି
   
   
👨‍⚖️    ମଣିଷ ବିଚାରକ |
   
   
👩‍⚖️    ମହିଳା ବିଚାରପତି
   
   
🧑‍🌾    କୃଷକ
   
   
👨‍🌾    ମଣିଷ କୃଷକ
   
   
👩‍🌾    ମହିଳା କୃଷକ
   
   
🧑‍🍳    ରାନ୍ଧ |
   
   
👨‍🍳    ମଣିଷ ରାନ୍ଧ |
   
   
👩‍🍳    ମହିଳା ରାନ୍ଧ |
   
   
🧑‍🔧    ଯାନ୍ତ୍ରିକ
   
   
👨‍🔧    ମେକାନିକ୍
   
   
👩‍🔧    ମହିଳା ମେକାନିକ୍ |
   
   
🧑‍🏭    କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ
   
   
👨‍🏭    ପୁରୁଷ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ |
   
   
👩‍🏭    ମହିଳା କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ |
   
   
🧑‍💼    କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା
   
   
👨‍💼    ମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ |
   
   
👩‍💼    ମହିଳା ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ
   
   
🧑‍🔬    ବୈଜ୍ଞାନିକ
   
   
👨‍🔬    ମଣିଷ ବ scient ଜ୍ ist ାନିକ |
   
   
👩‍🔬    ମହିଳା ବ scientist ଜ୍ଞାନିକ |
   
   
🧑‍💻    ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ
   
   
👨‍💻    ମ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ୍ |
   
   
👩‍💻    ମହିଳା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ |
   
   
🧑‍🎤    ଗାୟକ
   
   
👨‍🎤    ପୁରୁଷ ଗାୟକ
   
   
👩‍🎤    ମହିଳା ଗାୟକ
   
   
🧑‍🎨    କଳାକାର
   
   
👨‍🎨    ପୁରୁଷ କଳାକାର
   
   
👩‍🎨    ମହିଳା କଳାକାର
   
   
🧑‍✈️    ପାଇଲଟ୍ |
   
   
👨‍✈️    ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଲଟ୍ |
   
   
👩‍✈️    ମହିଳା ପାଇଲଟ୍ |
   
   
🧑‍🚀    ମହାକାଶଚାରୀ
   
   
👨‍🚀    ମଣିଷ ମହାକାଶଚାରୀ |
   
   
👩‍🚀    ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ |
   
   
🧑‍🚒    ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
   
   
👨‍🚒    ମଣିଷ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ |
   
   
👩‍🚒    ମହିଳା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ |
   
   
👮    ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ
   
   
👮‍♂️    ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ
   
   
👮‍♀️    ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ
   
   
🕵    ଗୁପ୍ତଚର
   
   
🕵️‍♂️    ପୁରୁଷ ଗୁପ୍ତଚର |
   
   
🕵️‍♀️    ମହିଳା ଗୁପ୍ତଚର |
   
   
💂    ରାକ୍ଷୀ
   
   
💂‍♂️    ମ୍ୟାନ୍ ଗାର୍ଡ |
   
   
💂‍♀️    ମହିଳା ରାକ୍ଷୀ
   
   
🥷    ନିଞ୍ଜା |
   
   
👷    ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ
   
   
👷‍♂️    ପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ
   
   
👷‍♀️    ମହିଳା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ
   
   
🫅    ମୁକୁଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🤴    ରାଜକୁମାର
   
   
👸    ରାଜକୁମାରୀ
   
   
👳    ପଗଡି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👳‍♂️    ପଗଡି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👳‍♀️    ପଗଡି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା |
   
   
👲    ଖପୁରୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🧕    ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା |
   
   
🤵    ଟକ୍ସେଡୋରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🤵‍♂️    ଟକ୍ସେଡୋରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🤵‍♀️    ଟକ୍ସେଡୋରେ ମହିଳା |
   
   
👰    ପରଦା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👰‍♂️    ପରଦା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👰‍♀️    ପରଦା ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ
   
   
🤰    ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା |
   
   
🫃    ଗର୍ଭବତୀ ପୁରୁଷ |
   
   
🫄    ଗର୍ଭବତୀ ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🤱    ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା
   
   
👩‍🍼    ମହିଳା ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି |
   
   
👨‍🍼    ପୁରୁଷ ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି |
   
   
🧑‍🍼    ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👼    ଶିଶୁ ଦୂତ
   
   
🎅    ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ |
   
   
🤶    ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ଲଜ୍
   
   
🧑‍🎄    mx କ୍ଲଜ୍
   
   
🦸    ସୁପରହିଟ୍
   
   
🦸‍♂️    ମଣିଷ ସୁପରହିଟ୍ |
   
   
🦸‍♀️    ମହିଳା ସୁପରହିଟ୍ |
   
   
🦹    ତଦାରଖ
   
   
🦹‍♂️    ମଣିଷ ତଦାରଖକାରୀ |
   
   
🦹‍♀️    ମହିଳା ତଦାରଖକାରୀ |
   
   
🧙    ମେଜ୍
   
   
🧙‍♂️    ମ୍ୟାନ୍ ମେଜ୍ |
   
   
🧙‍♀️    ମହିଳା ମେଜ୍
   
   
🧚    ପରୀ
   
   
🧚‍♂️    ମଣିଷ ପରୀ
   
   
🧚‍♀️    ନାରୀ ମେହେନ୍ଦୀ |
   
   
🧛    ବାଷ୍ପ
   
   
🧛‍♂️    ମଣିଷ ବାଷ୍ପ
   
   
🧛‍♀️    ମହିଳା ଭାମ୍ପାୟାର୍ |
   
   
🧜    merperson
   
   
🧜‍♂️    ମର୍ମନ୍
   
   
🧜‍♀️    ମର୍ମାଏଡ୍
   
   
🧝    elf
   
   
🧝‍♂️    man elf
   
   
🧝‍♀️    ମହିଳା ଏଲଫ୍
   
   
🧞    ଜିନ୍
   
   
🧞‍♂️    ମଣିଷ ଜିନ୍
   
   
🧞‍♀️    ମହିଳା ଜିନି
   
   
🧟    ଜମ୍ବି |
   
   
🧟‍♂️    ମ୍ୟାନ୍ ଜମ୍ବି |
   
   
🧟‍♀️    ମହିଳା ଜମ୍ବି |
   
   
🧌    ଟ୍ରୋଲ୍
   
   
💆    ମସାଜ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
💆‍♂️    ମଣିଷ ମସାଜ୍ କରୁଛି |
   
   
💆‍♀️    ମହିଳା ମସାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି |
   
   
💇    କେଶ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
💇‍♂️    ପୁରୁଷ କେଶ କାଟୁଛି |
   
   
💇‍♀️    ମହିଳା କେଶ କାଟିବା |
   
   
🚶    ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
🚶‍♂️    ମଣିଷ ଚାଲୁଛି |
   
   
🚶‍♀️    ଚାଲୁଥିବା ମହିଳା
   
   
🧍    ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🧍‍♂️    ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🧍‍♀️    ଛିଡା ହୋଇଥିବା ମହିଳା |
   
   
🧎    ଆଣ୍ଠୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
🧎‍♂️    ମଣିଷ ଆଣ୍ଠୁମାଡି |
   
   
🧎‍♀️    ମହିଳା ଆଣ୍ଠୁମାଡି |
   
   
🧑‍🦯    ଧଳା ବାଡ଼ି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👨‍🦯    ଧଳା ବାଡ଼ି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👩‍🦯    ଧଳା ବାଡ଼ି ଥିବା ମହିଳା |
   
   
🧑‍🦼    ମୋଟର ଚାଳିତ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👨‍🦼    ମୋଟର ଚାଳିତ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👩‍🦼    ମୋଟର ଚାଳିତ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ମହିଳା |
   
   
🧑‍🦽    ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👨‍🦽    ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
👩‍🦽    ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ମହିଳା |
   
   
🏃    ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
🏃‍♂️    ମଣିଷ ଦ running ଡୁଛି |
   
   
🏃‍♀️    ମହିଳା ଦ running ଡୁଛନ୍ତି |
   
   
💃    ମହିଳା ନାଚୁଛନ୍ତି |
   
   
🕺    ମଣିଷ ନାଚୁଛି |
   
   
🕴    ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
👯    ବନି କାନ ଥିବା ଲୋକ |
   
   
👯‍♂️    ବନି କାନ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ |
   
   
👯‍♀️    କନି କାନ ଥିବା ମହିଳାମାନେ |
   
   
🧖    ବାଷ୍ପ କୋଠରୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🧖‍♂️    ବାଷ୍ପ କୋଠରୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🧖‍♀️    ବାଷ୍ପ କୋଠରୀରେ ମହିଳା |
   
   
🧗    ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋହଣ
   
   
🧗‍♂️    ମଣିଷ ଆରୋହଣ
   
   
🧗‍♀️    ମହିଳା ଆରୋହଣ
   
   
🤺    ବ୍ୟକ୍ତି ବାଡ଼
   
   
🏇    ଘୋଡା ଦ acing ଡ଼ |
   
   
⛷    ସ୍କାଏର୍
   
   
🏂    ସ୍ନୋବୋର୍ଡର୍
   
   
🏌    ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲ୍ଫିଂ |
   
   
🏌️‍♂️    ମ୍ୟାନ୍ ଗଲ୍ଫିଂ |
   
   
🏌️‍♀️    ମହିଳା ଗଲ୍ଫିଂ |
   
   
🏄    ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ଫିଂ |
   
   
🏄‍♂️    ମ୍ୟାନ୍ ସର୍ଫିଙ୍ଗ୍ |
   
   
🏄‍♀️    ମହିଳା ସର୍ଫିଂ |
   
   
🚣    ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଇଂ ଡଙ୍ଗା |
   
   
🚣‍♂️    ମଣିଷ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ
   
   
🚣‍♀️    ମହିଳା ରୋଇଂ ଡଙ୍ଗା |
   
   
🏊    ବ୍ୟକ୍ତି ପହଁରିବା |
   
   
🏊‍♂️    ପୁରୁଷ ପହଁରିବା |
   
   
🏊‍♀️    ମହିଳା ପହଁରିବା |
   
   
⛹    ବ୍ୟକ୍ତି ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
⛹️‍♂️    ମଣିଷ ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ବଲ୍ |
   
   
⛹️‍♀️    ମହିଳା ବାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ବଲ୍ |
   
   
🏋    ଓଜନ ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🏋️‍♂️    ମଣିଷ ଓଜନ ଉଠାଇବା |
   
   
🏋️‍♀️    ମହିଳା ଓଜନ ଉଠାଇବା |
   
   
🚴    ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା |
   
   
🚴‍♂️    ମ୍ୟାନ୍ ବାଇକ୍
   
   
🚴‍♀️    ମହିଳା ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା |
   
   
🚵    ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ବତ ସାଇକେଲ |
   
   
🚵‍♂️    ମଣିଷ ପର୍ବତ ସାଇକେଲ |
   
   
🚵‍♀️    ମହିଳା ପର୍ବତ ସାଇକେଲ |
   
   
🤸    ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଟୱିଲିଂ |
   
   
🤸‍♂️    ମ୍ୟାନ୍ କାର୍ଟୱିଲିଂ |
   
   
🤸‍♀️    ମହିଳା କାର୍ଟୱିଲିଂ |
   
   
🤼    ଲୋକମାନେ କୁସ୍ତି କରନ୍ତି |
   
   
🤼‍♂️    ପୁରୁଷ କୁସ୍ତି
   
   
🤼‍♀️    ମହିଳା କୁସ୍ତି |
   
   
🤽    ୱାଟର ପୋଲିଓ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🤽‍♂️    ୱାଟର ପୋଲିଓ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🤽‍♀️    ୱାଟର ପୋଲିଓ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା |
   
   
🤾    ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🤾‍♂️    ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🤾‍♀️    ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା |
   
   
🤹    ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗିଂ |
   
   
🤹‍♂️    ମଣିଷ ଜଗିଂ |
   
   
🤹‍♀️    ମହିଳା ଜଗିଂ |
   
   
🧘    କମଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🧘‍♂️    ଲୋଟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🧘‍♀️    କମଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମହିଳା |
   
   
🛀    ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
   
   
🛌    ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି |
   
   
🧑‍🤝‍🧑    ଲୋକମାନେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି |
   
   
👭    ମହିଳାମାନେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି |
   
   
👫    ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି |
   
   
👬    ପୁରୁଷମାନେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି |
   
   
💏    ଚୁମ୍ବନ
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    ଚୁମ୍ବନ: ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    ଚୁମ୍ବନ: ମଣିଷ, ମଣିଷ |
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    ଚୁମ୍ବନ: ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ
   
   
💑    ହୃଦୟ ସହିତ ଦମ୍ପତି |
   
   
👩‍❤️‍👨    ହୃଦୟ ସହିତ ଦମ୍ପତି: ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ |
   
   
👨‍❤️‍👨    ହୃଦୟ ସହିତ ଦମ୍ପତି: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ |


👩‍❤️‍👩    ହୃଦୟ ସହିତ ଦମ୍ପତି: ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ |
   
   
👪    ପରିବାର
   
   
👨‍👩‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ
   
   
👨‍👩‍👧    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ, ପୁଅ |
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ପୁଅ |
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ, girl ିଅ |
   
   
👨‍👨‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, ବାଳକ |
   
   
👨‍👨‍👧    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, girl ିଅ |
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, girl ିଅ, ପୁଅ |
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, ବାଳକ, ପୁଅ |
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ, girl ିଅ, girl ିଅ |
   
   
👩‍👩‍👦    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ
   
   
👩‍👩‍👧    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ, ପୁଅ |
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ପୁଅ |
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    ଫ୍ୟାମିଲି: ମହିଳା, ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ, girl ିଅ |
   
   
👨‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁଅ
   
   
👨‍👦‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, ପୁଅ, ପୁଅ
   
   
👨‍👧    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, girl ିଅ
   
   
👨‍👧‍👦    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, girl ିଅ, ପୁଅ |
   
   
👨‍👧‍👧    ପରିବାର: ପୁରୁଷ, girl ିଅ, girl ିଅ
   
   
👩‍👦    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ
   
   
👩‍👦‍👦    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ପୁଅ
   
   
👩‍👧    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ
   
   
👩‍👧‍👦    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ, ପୁଅ
   
   
👩‍👧‍👧    ପରିବାର: ସ୍ତ୍ରୀ, girl ିଅ, girl ିଅ
   
   
🗣    କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଣ୍ଡ
   
   
👤    ସିଲୁଇଟ୍ ରେ ବଷ୍ଟ |
   
   
👥    ସିଲୁଇଟ୍ ରେ ବସ୍ |
   
   
🫂    ଲୋକମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି |
   
   
👣    ପାଦଚିହ୍ନ |
   
   
💪    ଫ୍ଲେକ୍ସଡ୍ ବାଇସେପ୍ସ |
   
   
🦾    ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାହୁ
   
   
🦿    ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଡ |
   
   
🦵    ଗୋଡ
   
   
🦶    ପାଦ
   
   
👂    କାନ
   
   
🦻    ଶ୍ରବଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କାନ |
   
   
👃    ନାକ
   
   
🧠    ମସ୍ତିଷ୍କ
   
   
🫀    ଶାରୀରିକ ହୃଦୟ
   
   
🫁    ଫୁସଫୁସ
   
   
🦷    ଦାନ୍ତ
   
   
🦴    ଅସ୍ଥି
   
   
👀    ଆଖି
   
   
👁    ଆଖି
   
   
👅    ଜିଭ
   
   
👄    ପାଟି
   
   
🫦    ଓଠ କାମୁଡ଼ିବା |
   
   
🦰    ନାଲି କେଶ |
   
   
🦱    କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିା ଚୁଟି
   
   
🦳    ଧଳା କେଶ
   
   
🦲    ଚନ୍ଦା
   
   
🏻    ହାଲୁକା ଚର୍ମ ସ୍ୱର
   
   
🏼    ମଧ୍ୟମ-ହାଲୁକା ଚର୍ମ ସ୍ୱର |
   
   
🏽    ମଧ୍ୟମ ଚର୍ମ ସ୍ୱର
   
   
🏾    ମଧ୍ୟମ-ଗା dark ଼ ଚର୍ମ ସ୍ୱର |
   
   
🏿    ଗା skin ଼ ଚର୍ମ ସ୍ୱର |
   
   
💋    ଚୁମ୍ବନ ଚିହ୍ନ
   
   
💌    ପ୍ରେମ ପତ୍ର
   
   
💘    ତୀର ସହିତ ହୃଦୟ
   
   
💝    ରିବନ୍ ସହିତ ହୃଦୟ
   
   
💖    ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୃଦୟ
   
   
💗    ବ growing ୁଥିବା ହୃଦୟ
   
   
💓    ହୃଦୟକୁ ମାରିବା
   
   
💞    ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ହୃଦୟ |
   
   
💕    ଦୁଇଟି ହୃଦୟ
   
   
💟    ହୃଦୟ ସାଜସଜ୍ଜା |
   
   
❣    ହୃଦୟ ବିସ୍ମୟ |
   
   
💔    ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ
   
   
❤️‍🔥    ଅଗ୍ନିରେ ହୃଦୟ
   
   
❤️‍🩹    ହୃଦୟ ସଂଶୋଧନ
   
   
❤    ନାଲି ହୃଦୟ
   
   
🩷    ଗୋଲାପୀ ହୃଦୟ |
   
   
🧡    କମଳା ହୃଦୟ |
   
   
💛    ହଳଦିଆ ହୃଦୟ
   
   
💚    ସବୁଜ ହୃଦୟ
   
   
💙    ନୀଳ ହୃଦୟ
   
   
🩵    ହାଲୁକା ନୀଳ ହୃଦୟ
   
   
💜    ବାଇଗଣୀ ହୃଦୟ
   
   
🤎    ବାଦାମୀ ହୃଦୟ
   
   
🖤    କଳା ହୃଦୟ
   
   
🩶    ଧୂସର ହୃଦୟ
   
   
🤍    ଧଳା ହୃଦୟ
   

ହୃଦୟ

   
💯    ଶହେ ପଏଣ୍ଟ |
   
   
💢    କ୍ରୋଧର ପ୍ରତୀକ |
   
   
💥    ଧକ୍କା
   
   
💫    ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା |
   
   
💦    at ାଳ ବୁନ୍ଦା |
   
   
💨    ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି |
   
   
🕳    ଗର୍ତ୍ତ
   
   
💣    ବୋମା
   
   
💬    ବକ୍ତବ୍ୟ ବେଲୁନ୍ |
   
   
👁️‍🗨️    ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆଖି |
   
   
🗨    ବାମ ବକ୍ତବ୍ୟ ବବୁଲ୍ |
   
   
🗯    ଡାହାଣ କ୍ରୋଧ ବବୁଲ୍ |
   
   
💭    ଭାବିଲା ବେଲୁନ୍ |
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ |
   
   
🐒    ମାଙ୍କଡ଼
   
   
🦍    ଗୋରିଲା |
   
   
🦧    କମଳା
   
   
🐶    କୁକୁର ମୁହଁ
   
   
🐕    କୁକୁର
   
   
🦮    ଗାଇଡ୍ କୁକୁର
   
   
🐕‍🦺    ସେବା କୁକୁର
   
   
🐩    ପୁଡଲ୍ |
   
   
🐺    ଗଧିଆ
   
   
🦊    ଠେକୁଆ
   
   
🦝    ରେକନ୍ |
   
   
🐱    ବିଲେଇ ମୁହଁ |
   
   
🐈    ବିଲେଇ
   
   
🐈‍⬛    କଳା ବିଲେଇ
   
   
🦁    ସିଂହ
   
   
🐯    ଟାଇଗର ମୁହଁ |
   
   
🐅    ବାଘ
   
   
🐆    ଚିତାବାଘ
   
   
🐴    ଘୋଡା ମୁହଁ |
   
   
🫎    ମୂଷା
   
   
🫏    ଗଧ
   
   
🐎    ଘୋଡା
   
   
🦄    ୟୁନିକର୍
   
   
🦓    ଜେବ୍ରା
   
   
🦌    ହରିଣ
   
   
🦬    ବିସନ୍ |
   
   
🐮    ଗା cow ମୁହଁ |
   
   
🐂    ଷଣ୍
   
   
🐃    ପାଣି ବୁ ff ା
   
   
🐄    ଗା cow
   
   
🐷    ଘୁଷୁରୀ ମୁଖ
   
   
🐖    ଘୁଷୁରି
   
   
🐗    ଘୁଷୁରୀ
   
   
🐽    ଘୁଷୁରୀ ନାକ
   
   
🐏    ମେଷ
   
   
🐑    ମେଣ୍ .ା
   
   
🐐    ଛେଳି
   
   
🐪    ଓଟ
   
   
🐫    ଦୁଇ-ହମ୍ପ ଓଟ |
   
   
🦙    ଲାଲାମା
   
   
🦒    ଜିରାଫ୍ |
   
   
🐘    ହାତୀ
   
   
🦣    ମାମୋଥ୍ |
   
   
🦏    ଗଧ
   
   
🦛    ହିପୋପୋଟାମସ୍ |
   
   
🐭    ମାଉସ୍ ଚେହେରା |
   
   
🐁    ମାଉସ୍
   
   
🐀    ମୂଷା
   
   
🐹    ହାମଷ୍ଟର୍ |
   
   
🐰    ରାବଣ ମୁହଁ |
   
   
🐇    ଠେକୁଆ
   
   
🐿    ଚିପମୁଙ୍କ
   
   
🦫    ବିଭର୍ |
   
   
🦔    ହେଜ୍
   
   
🦇    ବ୍ୟାଟ୍
   
   
🐻    ଭାଲୁ
   
   
🐻‍❄️    ଧଳା ଭାଲୁ
   
   
🐨    କୋଲା
   
   
🐼    ପଣ୍ଡା
   
   
🦥    ଅଳସୁଆ |
   
   
🦦    otter
   
   
🦨    ସ୍କଙ୍କ |
   
   
🦘    କଙ୍ଗାରୁ
   
   
🦡    ବଦର୍
   
   
🐾    ପାଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ |
   
   
🦃    କଦଳୀ
   
   
🐔    ଚିକେନ୍
   
   
🐓    କୁକୁଡ଼ା
   
   
🐣    କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ
   
   
🐤    ଛୁଆ ଛୁଆ
   
   
🐥    ସାମ୍ନା ଶିଶୁ ଛୁଆ |
   
   
🐦    ପକ୍ଷୀ
   
   
🐧    ପେଙ୍ଗୁଇନ୍
   
   
🕊    କପୋତ
   
   
🦅    ଇଗଲ
   
   
🦆    ବତକ
   
   
🦢    ସ୍ swan ାନ୍
   
   
🦉    ପେଚା
   
   
🦤    dodo
   
   
🪶    ପର
   
   
🦩    ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋ
   
   
🦚    ମୟୂର
   
   
🦜    ପାରା
   
   
🪽    ଡେଣା
   
   
🐦‍⬛    କଳା ପକ୍ଷୀ
   
   
🪿    ଗୁଣ୍ଡ
   
   
🐸    ବେଙ୍ଗ
   
     
🐊    କୁମ୍ଭୀର
   
   
🐢    କଇଁଛ
   
   
🦎    କୁମ୍ଭୀର
   
   
🐍    ସାପ
   
   
🐲    ଡ୍ରାଗନ୍ ମୁହଁ |
   
   
🐉    ଡ୍ରାଗନ୍
   
   
🦕    sauropod
   
   
🐳    ବାଘ
   
   
🐋    ବାଘ
   
   
🐬    ଡଲଫିନ୍
   
   
🦭    ସିଲ୍
   
   
🐟    ମାଛ |
   
   
🐠    ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମାଛ |
   
   
🐡    ବ୍ଲୋଫିସ୍ |
   
   
🦈    ସାର୍କ
   
   
🐙    ଅଷ୍ଟପାସ୍
   
   
🐚    ସ୍ପିରାଲ୍ ଶେଲ୍ |
   
   
🪸    ପ୍ରବାହ
   
   
🪼    ଜେଲିଫିସ୍ |
   
   
🐌    ଶାବକ
   
   
🦋    ତିତଲି
   
   
🐛    ତ୍ରୁଟି
   
   
🐜    ପିମ୍ପୁଡ଼ି
   
   
🐝    ମହୁ ମାଛି
   
   
🪲    ପୋକ
   
   
🐞    ଲେଡି ବିଟଲ୍ |
   
   
🦗    କ୍ରିକେଟ୍
   
   
🪳    କାକର
   
   
🕷    ସ୍ପାଇଡର୍
   
   
🕸    ସ୍ପାଇଡର୍ ୱେବ୍ |
   
   
🦂    ବିଛା
   
   
🦟    ମଶା
   
   
🪰    ଉଡ
   
   
🪱    ପୋକ
   
   
🦠    ମାଇକ୍ରୋବ
   
   
💐    ପୁଷ୍ପ
   
   
🌸    ଚେରି ଫୁଲ |
   
   
💮    ଧଳା ଫୁଲ |
   
   
🪷    କମଳ
   
   
🏵    ରୋଜେଟ୍
   
   
🌹    ଗୋଲାପ
   
   
🥀    ପତଳା ଫୁଲ |
   
   
🌺    ହାଇବିସ୍କସ୍
   
   
🌻    ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ |
   
   
🌼    ଫୁଲ
   
   
🌷    ତୁଳସୀ ପତ୍ର
   
   
🪻    hyacinth
   
   
🌱    ବିହନ
   
   
🪴    ହାଣ୍ଡି ଉଦ୍ଭିଦ |
   
   
🌲    ଚିର ସବୁଜ ଗଛ |
   
   
🌳    ବୃକ୍ଷ
   
   
🌴    ତାଳ ଗଛ
   
   
🌵    କାକଟସ୍ |
   
   
🌾    ଚାଉଳ
   
   
🌿    b ଷଧ
   
   
☘    ଶ୍ୟାମ୍ରକ୍ |
   
   
🍀    ଚାରୋଟି ପତ୍ର କ୍ଲଭର୍ |
   
   
🍁    ମପ୍ଲଲ ପତ୍ର
   
   
🍂    ପତିତ ପତ୍ର |
   
   
🍃    ପତ୍ର ପବନରେ ut ୁଲୁଛି |
   
   
🪹    ଖାଲି ବସା
   
   
🪺    ଅଣ୍ଡା ସହିତ ବସା
   
   
🍇    ଅଙ୍ଗୁର
   
   
🍈    ତରଭୁଜ
   
   
🍉    ତରଭୁଜ
   
   
🍊    ଟାଙ୍ଗରାଇନ୍ |
   
   
🍋    ଲେମ୍ବୁ |
   
   
🍌    କଦଳୀ
   
   
🍍    ଧନିଆ ପତ୍ର |
   
   
🥭    ଆମ୍ବ
   
   
🍎    ନାଲି ଆପଲ୍ |
   
   
🍏    ସବୁଜ ଆପଲ୍ |
   
   
🍐    ମୋତି
   
   
🍑    ପିଚ
   
   
🍒    ଚେରି
   
   
🍓    ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ |
   
   
🫐    ବ୍ଲୁବେରି
   
   
🥝    କିୱି ଫଳ |
   
   
🍅    ଟମାଟୋ |
   
   
🫒    ଅଲିଭ୍
   
   
🥥    ନଡ଼ିଆ |
   
   
🥑    ଆଭୋକାଡୋ |
   
   
🍆    ଅଣ୍ଡାଦାନ
   
   
🥔    ଆଳୁ
   
   
🥕    ଗାଜର
   
   
🌽    ମକର କାନ |
   
   
🌶    ଗରମ ଲଙ୍କା
   
   
🫑    ଘଣ୍ଟି ଲଙ୍କା
   
   
🥒    କାକୁଡି
   
   
🥬    ପତ୍ର ସବୁଜ
   
   
🥦    ବ୍ରୋକୋଲି
   
   
🧄    ରସୁଣ |
   
   
🧅    ପିଆଜ |
   
   
🍄    ମୂଷା
   
   
🥜    କଦଳୀ
   
   
🫘    ବିନ୍ସ |
   
   
🌰    ଛାତି
   
   
🫚    ଅଦା ମୂଳ |
   
   
🫛    ମଟର ପୋଡ଼ |
   
   
🍞    ରୁଟି |
   
   
🥐    କ୍ରୋଏସାଣ୍ଟ |
   
   
🥖    ବ୍ୟାଗେଟ୍ ରୁଟି |
   
   
🫓    ଫ୍ଲାଟବ୍ରେଡ୍ |
   
   
🥨    pretzel
   
   
🥯    ବ୍ୟାଗେଲ୍ |
   
   
🥞    ପାନକେକ୍ |
   
   
🧇    ୱାଫଲ୍ |
   
   
🧀    ପନିର ୱେଜ୍ |
   
   
🍖    ହାଡ ଉପରେ ମାଂସ |
   
   
🍗    କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ
   
   
🥩    ମାଂସ କଟା
   
   
🥓    ବେକନ୍ |
   
   
🍔    ହାମବର୍ଗ
   
   
🍟    ଫ୍ରେନଚ୍ ଭଜା
   
   
🍕    ପିଜା


🌭    ହଟ୍ କୁକୁର |
   
   
🥪    ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ |
   
   
🌮    ଟାକୋ |
   
   
🌯    ବୁରିଟୋ |
   
   
🫔    tamale
   
   
🥙    ଫ୍ଲାଟବ୍ରେଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି |
   
   
🧆    ଫାଲଫେଲ୍ |
   
   
🥚    ଅଣ୍ଡା
   
   
🍳    ରାନ୍ଧିବା |
   
   
🥘    ଖାଦ୍ୟର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପ୍ୟାନ |
   
   
🍲    ହାଣ୍ଡି
   
   
🫕    fondue
   
   
🥣    ଚାମଚ ସହିତ ପାତ୍ର |
   
   
🥗    ସବୁଜ ସାଲାଡ୍ |
   
   
🍿    popcorn
   
   
🧈    ଲହୁଣୀ
   
   
🧂    ଲୁଣ
   
   
🥫    କେନଡ୍ ଖାଦ୍ୟ |
   
   
🍱    ବେଣ୍ଟୋ ବାକ୍ସ |
   
   
🍘    ଚାଉଳ କ୍ରାକର |
   
   
🍙    ଚାଉଳ ବଲ୍ |
   
   
🍚    ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ |
   
   
🍛    ତରକାରୀ ଚାଉଳ |
   
   
🍜    ବାଷ୍ପ ପାତ୍ର |
   
   
🍝    spaghetti
   
   
🍠    ଭଜା ମିଠା ଆଳୁ |
   
   
🍢    oden
   
   
🍣    ସୁଶି
   
   
🍤    ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି |
   
   
🍥    ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ମାଛ କେକ୍ |
   
   
🥮    ଚନ୍ଦ୍ର କେକ୍
   
   
🍡    ଡାଙ୍ଗୋ |
   
   
🥟    ଡମ୍ପିଂ
   
   
🥠    ଭାଗ୍ୟ କୁକି
   
   
🥡    ନିଆଯିବା ବାକ୍ସ
   
   
🦀    କ୍ରାବ୍ |
   
   
🦞    ଲବଷ୍ଟର |
   
   
🦐    ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି |
   
   
🦑    ସ୍କ୍ୱିଡ୍ |
   
   
🦪    ଓସ୍ତର
   
   
🍦    ସଫ୍ଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ |
   
   
🍧    ବରଫ
   
   
🍨    ଆଇସ୍କ୍ରିମ
   
   
🍩    ଦାନ
   
   
🍪    କୁକି
   
   
🎂    ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ |
   
   
🍰    ସର୍ଟକେକ୍ |
   
   
🧁    କପକେକ୍ |
   
   
🥧    ପିଠା
   
   
🍫    ଚକୋଲେଟ୍ ବାର୍ |
   
   
🍬    କାଣ୍ଡ
   
   
🍭    ଲଲିପପ୍ |
   
   
🍮    ରାକ୍ଷୀ
   
   
🍯    ମହୁ ହାଣ୍ଡି
   
   
🍼    ଶିଶୁ ବୋତଲ |
   
   
🥛    ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର |
   
   
☕    ଗରମ ପାନୀୟ |
   
   
🫖    ଚାମଚ
   
   
🍵    ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ଅପ୍ |
   
   
🍶    କାରଣ ପାଇଁ
   
   
🍾    ପପିଙ୍ଗ କର୍କ ସହିତ ବୋତଲ |
   
   
🍷    ମଦ ଗ୍ଲାସ |
   
   
🍸    କକଟେଲ ଗ୍ଲାସ |
   
   
🍹    ଟ୍ରପିକାଲ୍ ପାନୀୟ |
   
   
🍺    ବିୟର ମଗ୍ |
   
   
🍻    କ୍ଲିୟର କରୁଥିବା ବିୟର ମଗ୍ |
   
   
🥂    କ୍ଲିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ଲାସ୍ |
   
   
🥃    ତୁମ୍ବ ଗ୍ଲାସ |
   
   
🫗    ତରଳ ing ାଳିବା |
   
   
🥤    ନଡ଼ା ସହିତ କପ୍ |
   
   
🧋    ବବୁଲ ଚା
   
   
🧃    ପାନୀୟ ବାକ୍ସ
   
   
🧉    ସାଥୀ
   
   
🧊    ବରଫ
   
   
🥢    ଚପଷ୍ଟିକ୍
   
   
🍽    ପ୍ଲେଟ ସହିତ କଣ୍ଟା ଏବଂ ଛୁରୀ |
   
   
🍴    କଣ୍ଟା ଏବଂ ଛୁରୀ |
   
   
🥄    ଚାମଚ
   
   
🔪    ରୋଷେଇ ଛୁରୀ |
   
   
🫙    ପାତ୍ର
   
   
🏺    ଆମ୍ଫୋରା |
   
   
🌍    ୟୁରୋପ-ଆଫ୍ରିକା ଦେଖାଉଥିବା ଗ୍ଲୋବ |
   
   
🌎    ଆମେରିକୀୟ ଦେଖାଉଥିବା ଗ୍ଲୋବ |
   
   
🌏    ଏସିଆ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖାଉଥିବା ଗ୍ଲୋବ |
   
   
🌐    ମେରିଡିଆନ୍ ସହିତ ଗ୍ଲୋବ୍ |
   
   
🗺    ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର
   
   
🗾    ଜାପାନର ମାନଚିତ୍ର
   
   
🧭    କମ୍ପାସ୍
   
   
🏔    ତୁଷାରପାତିତ ପର୍ବତ |
   
   
⛰    ପର୍ବତ
   
   
🌋    ଆଗ୍ନେୟଗିରି
   
   
🗻    ଫୁଜି ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
   
   
🏕    ଶିବିର
   
   
🏖    ଛତା ସହିତ ବେଳାଭୂମି |
   
   
🏜    ମରୁଭୂମି
   
   
🏝    ମରୁଭୂମି ଦ୍ୱୀପ
   
   
🏞    ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
   
   
🏟    ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
   
   
🏛    ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଲଡିଂ |
   
   
🏗    ନିର୍ମାଣ ନିର୍ମାଣ
   
   
🧱    ଇଟା
   
   
🪨    ପଥର
   
   
🪵    କାଠ
   
   
🛖    ହାଟ
   
   
🏘    ଘର
   
   
🏚    ଖରାପ ଘର
   
   
🏠    ଘର
   
   
🏡    ବଗିଚା ସହିତ ଘର |
   
   
🏢    ଅଫିସ୍ ବିଲଡିଂ |
   
   
🏣    ଜାପାନିଜ ଡାକଘର |
   
   
🏤    ଡାକ ଘର
   
   
🏥    ଡାକ୍ତରଖାନା
   
   
🏦    ବ୍ୟାଙ୍କ
   
   
🏨    ହୋଟେଲ
   
   
🏩    ହୋଟେଲକୁ ଭଲ ପାଅ |
   
   
🏪    ସୁବିଧା ଦୋକାନ |
   
   
🏫    ବିଦ୍ୟାଳୟ
   
   
🏬    ବିଭାଗ ଷ୍ଟୋର |
   
   
🏭    କାରଖାନା
   
   
🏯    ଜାପାନୀ ଦୁର୍ଗ |
   
   
🏰    ଦୁର୍ଗ
   
   
💒    ବିବାହ
   
   
🗼    ଟୋକିଓ ଟାୱାର |
   
   
🗽    ଷ୍ଟାଚୁ ଅଫ ଲିବର୍ଟି
   
   
⛪    ଚର୍ଚ୍ଚ
   
   
🕌    ମସଜିଦ
   
   
🛕    ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର
   
   
🕍    ସମାଜଗୃହ
   
   
⛩    ଶିଣ୍ଟୋ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର |
   
   
🕋    କାବା
   
   
⛲    ount ରଣା
   
   
⛺    ତମ୍ବୁ
   
   
🌁    କୁହୁଡି
   
   
🌃    ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି |
   
   
🏙    ସିଟିସ୍କେପ୍ |
   
   
🌄    ପର୍ବତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ |
   
   
🌅    ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ
   
   
🌆    ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିଟିସ୍କେପ୍ |
   
   
🌇    ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ
   
   
🌉    ରାତିରେ ସେତୁ |
   
   
♨    ଗରମ ings ରଣା |
   
   
🎠    କାରୁସେଲ ଘୋଡା |
   
   
🛝    ଖେଳ ପଡିଆ ସ୍ଲାଇଡ୍ |
   
   
🎡    ଫେରିସ୍ ଚକ |
   
   
🎢    ରୋଲର୍ କୋଷ୍ଟର୍
   
   
💈    ବାରବାଟୀ ପୋଲ |
   
   
🎪    ସର୍କସ୍ ତମ୍ବୁ |
   
   
🚂    ଲୋକୋମୋଟିଭ୍
   
   
🚃    ରେଳ କାର
   
   
🚄    ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍
   
   
🚅    ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍
   
   
🚆    ଟ୍ରେନ୍
   
   
🚇    ମେଟ୍ରୋ
   
   
🚈    ହାଲୁକା ରେଳ
   
   
🚉    ଷ୍ଟେସନ
   
   
🚊    ଟ୍ରମ୍
   
   
🚝    ମୋନୋରାଇଲ୍ |
   
   
🚞    ପର୍ବତ ରେଳ
   
   
🚋    ଟ୍ରମ୍ କାର୍
   
   
🚌    ବସ୍
   
   
🚍    ଆସୁଥିବା ବସ୍
   
   
🚎    ଟ୍ରଲିବସ୍ |
   
   
🚐    ମିନିବସ୍
   
   
🚑    ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
   
   
🚒    ଦମକଳ
   
   
🚓    ପୋଲିସ୍ କାର୍ |
   
   
🚔    ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ୍ କାର୍ |
   
   
🚕    ଟ୍ୟାକ୍ସି
   
   
🚖    ଆସୁଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି
   
   
🚗    ଅଟୋମୋବାଇଲ୍
   
   
🚘    ଆଗାମୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ |
   
   
🚙    କ୍ରୀଡା ଉପଯୋଗୀ ଯାନ |
   
   
🛻    ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍
   
   
🚚    ବିତରଣ ଟ୍ରକ୍ |
   
   
🚛    ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲୋରୀ |
   
   
🚜    ଟ୍ରାକ୍ଟର
   
   
🏎    ରେସିଂ କାର୍ |
   
   
🏍    ମୋଟରସାଇକେଲ୍ |
   
   
🛵    ମୋଟର ସ୍କୁଟର |
   
   
🦽    ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର |
   
   
🦼    ମୋଟର ଚାଳିତ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର |
   
   
🛺    ଅଟୋ ରିକ୍ସା |
   
   
🚲    ସାଇକେଲ
   
   
🛴    କିକ ସ୍କୁଟର |
   
   
🛹    ସ୍କେଟ୍ ବୋର୍ଡ |
   
   
🛼    ରୋଲର୍ ସ୍କେଟ୍ |
   
   
🚏    ବସ୍ ରହଣି ସ୍ଥଳ
   
   
🛣    ମୋଟରୱେ
   
   
🛤    ରେଳ ଟ୍ରାକ୍
   
   
🛢    ତେଲ ଡ୍ରମ୍ |
   
   
⛽    ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ |
   
   
🛞    ଚକ
   
   
🚨    ପୋଲିସ୍ କାର୍ ଲାଇଟ୍ |
   
   
🚥    ଭୂସମାନ୍ତର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ |
   
   
🚦    ଭୂଲମ୍ବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ |
   
   
🛑    ବନ୍ଦ ଚିହ୍ନ
   
   
🚧    ନିର୍ମାଣ
   
   
⚓    ଆଙ୍କର୍
   
   
🛟    ରିଙ୍ଗ୍ ବୁଏ |
   
   
⛵    ନାବିକ
   
   
🛶    ଡଙ୍ଗା
   
   
🚤    ସ୍ପିଡବୋଟ |
   
   
🛳    ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ
   
   
⛴    ଫେରି
   
   
🛥    ମୋଟର ଡଙ୍ଗା |
   
   
🚢    ଜାହାଜ
   
   
✈    ବିମାନ
   
   
🛩    ଛୋଟ ବିମାନ
   
   
🛫    ବିମାନ ଛାଡ
   
   
🛬    ବିମାନ ଆସିବା
   
   
🪂    ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ |
   
   
💺    ଆସନ
   
   
🚁    ହେଲିକପ୍ଟର
   
   
🚟    ନିଲମ୍ବନ ରେଳ
   
   
🚠    ପର୍ବତ କେବୁଲୱେ |
   
   
🚡    ଏରିଲ୍ ଟ୍ରମ୍ୱେ |
   
   
🛰    ଉପଗ୍ରହ
   
   
🚀    ରକେଟ୍
   
   
🛸    ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ସସ୍
   
   
🛎    ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟି
   
   
🧳    ଲଗେଜ୍
   
   
🚪    ଦ୍ୱାର
   
   
🛗    ଲିଫ୍ଟ
   
   
🪞    ଦର୍ପଣ |
   
   
🪟    ୱିଣ୍ଡୋ |
   
   
🛏    ଶଯ୍ୟା
   
   
🛋    ବିଛଣା ଏବଂ ଦୀପ
   
   
🪑    ଚେୟାର
   
   
🚽    ଶୌଚାଳୟ
   
   
🪠    plunger
   
   
🚿    ସାୱାର
   
   
🛁    ବାଥ୍ ଟବ୍ |
   
   
🪤    ମାଉସ୍ ଜାଲ
   
   
🪒    ରେଜର୍
   
   
🧴    ଲୋସନ ବୋତଲ |
   
   
🧷    ସେଫ୍ଟି ପିନ୍
   
   
🧹    room ିଅ
   
   
🧺    ଟୋକେଇ |
   
   
🧻    କାଗଜ ରୋଲ
   
   
🪣    ବାଲଟି
   
   
🧼    ସାବୁନ୍
   
   
🫧    ବୁବୁଲସ୍
   
   
🪥    ଟୁଥ୍ ବ୍ରଶ୍
   
   
🧽    ସ୍ପଞ୍ଜ
   
   
🧯    ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ
   
   
🛒    ସପିଂଗ କାର୍ଟ୍
   
   
⌛    ଘଣ୍ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା |
   
   
⏳    ଘଣ୍ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ହୋଇନାହିଁ |
   
   
⌚    ଦେଖନ୍ତୁ |
   
   
⏰    ଚେତାବନୀ ଘଡି
   
   
⏱    ଷ୍ଟପୱାଚ୍ |
   
   
⏲    ଟାଇମର୍ ଘଣ୍ଟା |
   
   
🕰    ମଣ୍ଟେଲପିସ୍ ଘଣ୍ଟା |
   
   
🕛    ବାର ଘଣ୍ଟା
   
   
🕧    ବାର-ତିରିଶ
   
   
🕐    ଗୋଟାଏ
   
   
🕜    ଏକ-ତିରିଶ
   
   
🕑    ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା
   
   
🕝    ଦୁଇ-ତିରିଶ୍
   
   
🕒    ତିନି ଘଣ୍ଟା
   
   
🕞    ତିନି-ତିରିଶ୍
   
   
🕓    ଚାରି ଘଣ୍ଟା |
   
   
🕟    ଚାରି-ତିରିଶ୍
   
   
🕔    ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା |
   
   
🕠    ପାଞ୍ଚ-ତିରିଶ
   
   
🕕    ଛଅ ଘଣ୍ଟା |
   
   
🕡    ଷାଠିଏ
   
   
🕖    ସାତ ଘଣ୍ଟା |
   
   
🕢    ସାତ-ତିରିଶ୍
   
   
🕗    ଆଠ ଘଣ୍ଟା
   
   
🕣    ଆଠ-ତିରିଶ୍
   
   
🕘    ନଅ ଘଣ୍ଟା |
   
   
🕤    ନଅ-ତିରିଶ
   
   
🕙    ଦଶ ଘଣ୍ଟା
   
   
🕥    ଦଶ-ତିରିଶ
   
   
🕚    ଏଗାରଟା
   
   
🕦    ଏକାଦଶ-ତିରିଶ
   
   
🌑    ନୁଆ ଜହ୍ନ
   
   
🌒    ମହମବତୀ ଚନ୍ଦ୍ର
   
   
🌓    ପ୍ରଥମ ତ୍ର quarter ମାସିକ ଚନ୍ଦ୍ର |
   
   
🌔    ମହମବତୀ ଗିବସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର |
   
   
🌕    ପୂର୍ଣିମା
   
   
🌖    ଗିବସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର
   
   
🌗    ଗତ ତ୍ର quarter ମାସିକ ଚନ୍ଦ୍ର |
   
   
🌘    କ୍ରନ୍ଦନ ଚନ୍ଦ୍ର
   
   
🌙    ଚନ୍ଦ୍ରମା
   
   
🌚    ଅମାବାସ୍ୟା
   
   
🌛    ପ୍ରଥମ ତ୍ର quarter ମାସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ |
   
   
🌜    ଗତ ତ୍ର quarter ମାସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ |
   
   
🌡    ଥର୍ମୋମିଟର
   
   
☀    ସୂର୍ଯ୍ୟ


🌝    ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ
   
   
🌞    ମୁହଁ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ |
   
   
🪐    ରିଙ୍ଗ ଗ୍ରହ
   
   
⭐    ତାରା
   
   
🌟    ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା
   
   
🌠    ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ |
   
   
🌌    ଆକାଶଗଙ୍ଗା
   
   
☁    ମେଘ
   
   
⛅    ମେଘ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ |
   
   
⛈    ବଜ୍ର ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ମେଘ |
   
   
🌤    ଛୋଟ ମେଘ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ |
   
   
🌥    ବଡ଼ ମେଘ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ |
   
   
🌦    ବର୍ଷା ମେଘ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ |
   
   
🌧    ବର୍ଷା ସହିତ ମେଘ
   
   
🌨    ତୁଷାର ସହିତ ମେଘ
   
   
🌩    ବିଜୁଳି ସହିତ ମେଘ
   
   
🌪    ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ
   
   
🌫    କୁହୁଡି
   
   
🌬    ପବନ ମୁହଁ |
   
   
🌀    ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ
   
   
🌈    ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ
   
   
🌂    ବନ୍ଦ ଛତା
   
   
☂    ଛତା
   
   
☔    ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ସହିତ ଛତା |
   
   
⛱    ଭୂମିରେ ଛତା
   
   
⚡    ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ |
   
   
❄    ତୁଷାରପାତ
   
   
☃    ତୁଷାରପାତ
   
   
⛄    ତୁଷାରପାତ
   
   
☄    ଧୂମ
   
   
🔥    ଅଗ୍ନି
   
   
💧    ବୁନ୍ଦା
   
   
🌊    ଜଳ ତରଙ୍ଗ
   
   
🎃    ଜ୍ୟାକ୍-ଓ-ଲନ୍ଟର୍ |
   
   
🎄    ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗଛ
   
   
🎆    ଆତସବାଜି
   
   
🎇    ଚମକ
   
   
🧨    ଫାୟାରକ୍ରାକ୍
   
   
✨    ଚମକ
   
   
🎈    ବେଲୁନ୍
   
   
🎉    ପାର୍ଟି ପପର୍ |
   
   
🎊    କନଫେଟ୍ଟି ବଲ୍ |
   
   
🎋    ତାନାବଟା ଗଛ |
   
   
🎍    କଦଳୀ ସାଜସଜ୍ଜା |
   
   
🎎    ଜାପାନିଜ୍ ଡଲ୍ |
   
   
🎏    କାର୍ପ ଷ୍ଟ୍ରିମର |
   
   
🎐    ପବନ
   
   
🎑    ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ସମାରୋହ |
   
   
🧧    ଲାଲ୍ ଲିଭୋପା
   
   
🎀    ରିବନ୍
   
   
🎁    ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପହାର |
   
   
🎗    ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ରିବନ୍ |
   
   
🎟    ଆଡମିଶନ ଟିକେଟ୍
   
   
🎫    ଟିକେଟ୍
   
   
🎖    ସାମରିକ ପଦକ
   
   
🏆    ଟ୍ରଫି
   
   
🏅    କ୍ରୀଡା ପଦକ
   
   
🥇    ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପଦକ
   
   
🥈    ୨ୟ ସ୍ଥାନ ପଦକ |
   
   
🥉    ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପଦକ
   
   
⚽    ଫୁଟବଲ୍ ବଲ୍ |
   
   
⚾    ବେସବଲ୍ |
   
   
🥎    ସଫ୍ଟବଲ୍
   
   
🏀    ବାସ୍କେଟବଲ୍ |
   
   
🏐    ଭଲିବଲ୍ |
   
   
🏈    ଆମେରିକୀୟ ଫୁଟବଲ୍ |
   
   
🏉    ରଗବୀ ଫୁଟବଲ୍ |
   
   
🎾    ଟେନିସ୍ |
   
   
🥏    ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଡିସ୍କ |
   
   
🎳    ବୋଲିଂ
   
   
🏏    କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ
   
   
🏑    ଫିଲ୍ଡ ହକି
   
   
🏒    ବରଫ ହକି
   
   
🥍    ଲାକ୍ରୋସ୍ |
   
   
🏓    ପିଙ୍ଗ୍ ପଙ୍ଗ୍ |
   
   
🏸    ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ |
   
   
🥊    ବକ୍ସିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ |
   
   
🥋    ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମ |
   
   
🥅    ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଲ
   
   
⛳    ଗର୍ତ୍ତରେ ପତାକା
   
   
⛸    ବରଫ ସ୍କେଟ୍
   
   
🎣    ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଲ
   
   
🤿    ଡାଇଭିଂ ମାସ୍କ |
   
   
🎽    ଚାଲୁଥିବା ସାର୍ଟ |
   
   
🎿    ସ୍କିସ୍
   
   
🛷    ସ୍ଲେଡ୍
   
   
🥌    କୁଞ୍ଚିତ ପଥର |
   
   
🎯    ଷଣ୍
   
   
🪀    ୟୋ-ୟୋ
   
   
🪁    କିଟ୍
   
   
🎱    ପୁଲ୍ 8 ବଲ୍ |
   
   
🔮    ସ୍ଫଟିକ୍ ବଲ୍ |
   
   
🪄    ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାଣ୍ଡ୍ |
   
   
🧿    ନାଜର ଅମଲେଟ୍ |
   
   
🪬    ହାମସା
   
   
🎮    ଭିଡିଓ ଗେମ୍
   
   
🕹    ଆନନ୍ଦ
   
   
🎰    ସ୍ଲଟ୍ ମେସିନ୍ |
   
   
🎲    ଖେଳ ମର
   
   
🧩    ପଜଲ୍ ଖଣ୍ଡ |
   
   
🧸    ଖେଲନା ଭାଲୁ
   
   
🪅    piñata
   
   
🪩    ଦର୍ପଣ ବଲ୍ |
   
   
🪆    ବସା ବାନ୍ଧିବା
   
   
♠    ସ୍ପେଡ୍ ସୁଟ୍ |
   
   
♥    ହୃଦୟ ସୁଟ୍
   
   
♦    ହୀରା ସୁଟ୍ |
   
   
♣    କ୍ଲବ୍ ସୁଟ୍ |
   
   
♟    ଚେସ୍ ପାଉନ୍ |
   
   
🃏    ଜୋକର୍
   
   
🀄    mahjong ଲାଲ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ |
   
   
🎴    ଫୁଲ ଖେଳିବା କାର୍ଡ |
   
   
🎭    କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ
   
   
🖼    ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର |
   
   
🎨    କଳାକାର ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
   
   
🧵    ସୂତା
   
   
🪡    ସିଲେଇ ଛୁଞ୍ଚି |
   
   
🧶    ସୂତା
   
   
🪢    ଗଣ୍ଠି
   
   
👓    ଚଷମା
   
   
🕶    ଚଷମା
   
   
🥽    ଗଗଲ୍ସ |
   
   
🥼    ଲ୍ୟାବ କୋଟ୍ |
   
   
🦺    ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ
   
   
👔    ହାର
   
   
👕    ଟି-ସାର୍ଟ |
   
   
👖    ଜିନ୍ସ
   
   
🧣    ସ୍କାର୍ଫ |
   
   
🧤    ଗ୍ଲୋଭସ୍ |
   
   
🧥    କୋଟ
   
   
🧦    ଚୋପା
   
   
👗    ପୋଷାକ
   
   
👘    କିମୋନୋ
   
   
🥻    ସାରି |
   
   
🩱    ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ |
   
   
🩲    ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
   
   
🩳    ସର୍ଟସ୍
   
   
👙    ବିକିନି
   
   
👚    ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକ |
   
   
🪭    ଫୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ |
   
   
👛    ପର୍ସ
   
   
👜    ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ |
   
   
👝    କ୍ଲଚ୍ ବ୍ୟାଗ୍ |
   
   
🛍    ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ |
   
   
🎒    ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍
   
   
🩴    ଥଙ୍ଗ ଚପଲ |
   
   
👞    ମଣିଷର ଜୋତା |
   
   
👟    ଚାଲୁଥିବା ଜୋତା |
   
   
🥾    ବୁକିଂ ବୁକିଂ
   
   
🥿    ଫ୍ଲାଟ ଜୋତା |
   
   
👠    ଉଚ୍ଚ-ଗୋଇଠି ଜୋତା |
   
   
👡    ମହିଳାଙ୍କ ଚପଲ |
   
   
🩰    ବାଲେଟ୍ ଜୋତା |
   
   
👢    ମହିଳାଙ୍କ ବୁଟ୍ |
   
   
🪮    କେଶ ଉଠାଇବା |
   
   
👑    ମୁକୁଟ
   
   
👒    ମହିଳାଙ୍କ ଟୋପି
   
   
🎩    ଟପ୍ ଟୋପି
   
   
🎓    ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କ୍ୟାପ୍
   
   
🧢    ବିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ |
   
   
🪖    ସାମରିକ ହେଲମେଟ |
   
   
⛑    ଉଦ୍ଧାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହେଲମେଟ |
   
   
📿    ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଡ଼ି |
   
   
💄    ଲିପଷ୍ଟିକ୍ |
   
   
💍    ରିଙ୍ଗ୍ |
   
   
💎    ରତ୍ନ ପଥର |
   
   
🔇    ମ୍ୟୁଟେଡ୍ ସ୍ପିକର |
   
   
🔈    ସ୍ପିକର କମ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍
   
   
🔉    ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟମ ଭଲ୍ୟୁମ୍
   
   
🔊    ସ୍ପିକର ଉଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍
   
   
📢    ଲାଉଡ ସ୍ପିକର |
   
   
📣    ମେଗାଫୋନ୍ |
   
   
📯    ଡାକ ଶିଙ୍ଗ
   
   
🔔    ଘଣ୍ଟି
   
   
🔕    ସ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଘଣ୍ଟି |
   
   
🎼    ସଂଗୀତ ସ୍କୋର |
   
   
🎵    ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର
   
   
🎶    ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର
   
   
🎙    ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ |
   
   
🎚    ଲେଭଲ୍ ସ୍ଲାଇଡର୍ |
   
   
🎛    ନବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |
   
   
🎤    ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ |
   
   
🎧    ହେଡଫୋନ୍ |
   
   
📻    ରେଡିଓ
   
   
🎷    ସାକ୍ସୋଫୋନ୍ |
   
   
🪗    ଆକ୍ରେଡୋନ୍ |
   
   
🎸    ଗିଟାର
   
   
🎹    ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ କୀବୋର୍ଡ୍ |
   
   
🎺    ତୂରୀ
   
   
🎻    ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର
   
   
🪕    ବାଞ୍ଜୋ |
   
   
🥁    ଡ୍ରମ୍
   
   
🪘    ଲମ୍ବା ଡ୍ରମ୍ |
   
   
🪇    ମାରାକାସ୍ |
   
   
🪈    ବଂଶୀ
   
   
📱    ମୋବାଇଲ ଫୋନ
   
   
📲    ତୀର ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ |
   
   
☎    ଟେଲିଫୋନ୍ |
   
   
📞    ଟେଲିଫୋନ୍ ରସିଭର୍ |
   
   
📟    ପେଜର୍
   
   
📠    ଫ୍ୟାକ୍ସ ମେସିନ୍ |
   
   
💾    କମ୍ପ୍ୟୁଟର
   
   
🔋    ବ୍ୟାଟେରୀ
   
   
🪫    କମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ |
   
   
🔌    ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲଗ୍ |
   
   
💻    ଲାପଟପ୍
   
   
🖥    ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର
   
   
🖨    ପ୍ରିଣ୍ଟର୍
   
   
⌨    କୀବୋର୍ଡ୍
   
   
🖱    କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍
   
   
🖲    ଟ୍ରାକବଲ୍ |
   
   
💽    କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍କ
   
   
💾    ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ |
   
   
💿    ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଡିସ୍କ |
   
   
📀    ଡିଭିଡି
   
   
🧮    ଆବାକସ୍ |
   
   
🎥    ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା
   
   
🎞    ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫ୍ରେମ୍
   
   
📽    ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍
   
   
🎬    କ୍ଲାପର୍ ବୋର୍ଡ |
   
   
📺    ଟେଲିଭିଜନ |
   
   
📷    କ୍ୟାମେରା
   
   
📸    ଫ୍ଲାସ୍ ସହିତ କ୍ୟାମେରା |
   
   
📹    ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା |
   
   
📼    ଭିଡିଓକ୍ୟାସେଟ୍ |
   
   
🔍    ବାମକୁ ଟାଣୁଥିବା ଗ୍ଲାସ୍
   
   
🔎    ବଡ଼ ଆକାରର ଗ୍ଲାସ୍
   
   
🕯    ମହମବତୀ |
   
   
💡    ବିଜୁଳି ବତୀ
   
   
🔦    ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍
   
   
🏮    ନାଲି କାଗଜ ଲଣ୍ଠନ |
   
   
🪔    ଡିଆ ଦୀପ
   
   
⚗    ଆଲେମ୍ବିକ୍ |
   
   
🧪    ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ
   
   
🧫    ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ |
   
   
🧬    dna
   
   
🔬    ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ |
   
   
🔭    ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର
   
   
📡    ଉପଗ୍ରହ ଆଣ୍ଟେନା |
   
   
📔    ସାଜସଜ୍ଜା କଭର ସହିତ ନୋଟବୁକ୍ |
   
   
📕    ବନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ
   
   
📖    ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ
   
   
📗    ସବୁଜ ପୁସ୍ତକ
   
   
📘    ନୀଳ ପୁସ୍ତକ
   
   
📙    କମଳା ପୁସ୍ତକ |
   
   
📚    ପୁସ୍ତକ
   
   
📓    ନୋଟବୁକ୍ |
   
   
📒    ଲିଜର୍
   
   
📃    କର୍ଲ ସହିତ ପୃଷ୍ଠା |
   
   
📜    ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କର |
   
   
📄    ପୃଷ୍ଠା ମୁହାଁମୁହିଁ |
   
   
📰    ଖବରକାଗଜ
   
   
🗞    ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଖବରକାଗଜ |
   
   
📑    ବୁକମାର୍କ ଟ୍ୟାବଗୁଡ଼ିକ |
   
   
🔖    ବୁକମାର୍କ
   
   
🏷    ଲେବଲ୍
   
   
💰    ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ
   
   
🪙    ମୁଦ୍ରା
   
   
💴    ୟେନ୍ ନୋଟ୍ |
   
   
💵    ଡଲାର୍ ନୋଟ୍ |
   
   
💶    ୟୁରୋ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ନୋଟ୍ |
   
   
💷    ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ |
   
   
💸    ଡେଣା ସହିତ ଟଙ୍କା |
   
   
💳    କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼
   
   
🧾    ରସିଦ
   
   
💹    ୟେନ୍ ସହିତ ଚାର୍ଟ ବୃଦ୍ଧି |
   
   
✉    ଲିଭୋପା
   
   
📧    ଇ-ମେଲ୍ |
   
   
📨    ଆସୁଥିବା ଲିଭୋପା
   
   
📩    ତୀର ସହିତ ଲିଭୋପା
   
   
📤    ଆଉଟବକ୍ସ ଟ୍ରେ
   
   
📥    ଇନବକ୍ସ ଟ୍ରେ
   
   
📦    ପ୍ୟାକେଜ୍
   
   
📫    ଉଠାଯାଇଥିବା ପତାକା ସହିତ ବନ୍ଦ ମେଲବାକ୍ସ |
   
   
📪    ନିମ୍ନ ପତାକା ସହିତ ବନ୍ଦ ମେଲବାକ୍ସ |
   
   
📬    ଉଠାଯାଇଥିବା ପତାକା ସହିତ ମେଲବାକ୍ସ ଖୋଲ |
   
   
📭    ନିମ୍ନ ପତାକା ସହିତ ମେଲବାକ୍ସ ଖୋଲ |
   
   
📮    ପୋଷ୍ଟବକ୍ସ |
   
   
🗳    ବାଲାଟ୍ ସହିତ ବାଲାଟ୍ ବାକ୍ସ |
   
   
✏    ପେନ୍ସିଲ
   
   
✒    କଳା ନିବ୍
   
   
🖋    ount ରଣା କଲମ
   
   
🖊    କଲମ
   
   
🖌    ପେଣ୍ଟବ୍ରଶ୍ |
   
   
🖍    କ୍ରାୟନ୍
   
   
📝    ମେମୋ
   
   
💼    ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନ
   
   
📁    ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ |
   
   
📂    ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଖୋଲ |
   
   
🗂    କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଡିଭାଇଡର୍ସ |
   
   
📅    କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
   
   
📆    ଲୁହ ବନ୍ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର |


🗒    ସ୍ପିରାଲ୍ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ |
   
   
🗓    ସ୍ପିରାଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର |
   
   
📇    କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ
   
   
📈    ଚାର୍ଟ ବ increasing ୁଛି |
   
   
📉    ଚାର୍ଟ ହ୍ରାସ ହେଉଛି |
   
   
📊    ବାର୍ ଚାର୍ଟ |
   
   
📋    କ୍ଲିପବୋର୍ଡ |
   
   
📌    ପୁଷ୍ପିନ
   
   
📍    ଗୋଲାକାର ପୁଷ୍ପିନ |
   
   
📎    କାଗଜ କ୍ଲିପ୍
   
   
🖇    ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ପେପରଲିପ୍ସ |
   
   
📏    ସିଧା ଶାସକ |
   
   
📐    ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଶାସକ |
   
   
✂    କଞ୍ଚା
   
   
🗃    କାର୍ଡ ଫାଇଲ୍ ବାକ୍ସ
   
   
🗄    ଫାଇଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍
   
   
🗑    ଆବର୍ଜନା ପାତ୍ର
   
   
🔒    ତାଲା ପଡିଛି |
   
   
🔓    ଅନଲକ୍ ହୋଇଛି |
   
   
🔏    କଲମ ସହିତ ତାଲା |
   
   
🔐    ଚାବି ସହିତ ତାଲା ପଡିଛି |
   
   
🔑    ଚାବି
   
   
🗝    ପୁରୁଣା ଚାବି |
   
   
🔨    ହାତୁଡ଼ି
   
   
🪓    କୁରା ax ଼ି
   
   
⛏    ବାଛ
   
   
⚒    ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ବାଛ |
   
   
🛠    ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ରେଞ୍ଚ |
   
   
🗡    ଖଣ୍ଡା
   
   
⚔    ଖଣ୍ଡା
   
   
🔫    ପାଣି ପିସ୍ତଲ
   
   
🪃    ବୁମେରାଙ୍ଗ |
   
   
🏹    ଧନୁ ଏବଂ ତୀର
   
   
🛡    ield ାଲ
   
   
🪚    କାଠ ତିଆରି
   
   
🔧    ରେଞ୍ଚ
   
   
🪛    ସ୍କ୍ରାଇଭର
   
   
🔩    ବାଦାମ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ |
   
   
⚙    ଉପକରଣ
   
   
🗜    କ୍ଲମ୍ପ
   
   
⚖    ସନ୍ତୁଳନ ସ୍କେଲ
   
   
🦯    ଧଳା ବାଡ଼ି
   
   
🔗    ଲିଙ୍କ୍
   
   
⛓    ଶିକୁଳି
   
   
🪝    ହୁକ୍
   
   
🧰    ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ |
   
   
🧲    ଚୁମ୍ବକ
   
   
🪜    ଶିଡ଼ି
   
   
💉    ସିରିଞ୍ଜ
   
   
🩸    ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା
   
   
💊    ବଟିକା
   
   
🩹    ଆଡେସିଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ |
   
   
🩼    କ୍ରଚ୍
   
   
🩺    ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ |
   
   
🩻    ଏକ୍ସ-ରେ
   
   
🚬    ସିଗାରେଟ୍
   
   
⚰    କଫିନ୍
   
   
🪦    ହେଡଷ୍ଟୋନ୍ |
   
   
⚱    ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
   
   
🗿    moai
   
   
🪧    ପ୍ଲାକାର୍ଡ |
   
   
🪪    ପରିଚୟ ପତ୍ର
   
   
🏧    ଏଟିଏମ୍ ଚିହ୍ନ |
   
   
🚮    ବିନ୍ ଚିହ୍ନରେ ଲିଟର |
   
   
🚰    ପାନୀୟ ଜଳ
   
   
♿    ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରତୀକ |
   
   
🚹    ପୁରୁଷ କୋଠରୀ |
   
   
🚺    ମହିଳା କୋଠରୀ |
   
   
🚻    ଶ rest ଚାଳୟ
   
   
🚼    ଶିଶୁ ପ୍ରତୀକ |
   
   
🚾    ପାଣି କୋଠରୀ
   
   
🛂    ପାସପୋର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
   
   
🛃    ପ୍ରଥା
   
   
🛄    ସାମଗ୍ରୀ ଦାବି
   
   
🛅    ବାମ ସାମଗ୍ରୀ
   
   
⚠    ଚେତାବନୀ
   
   
🚸    ପିଲାମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି |
   
   
⛔    କ entry ଣସି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ |
   
   
🚫    ନିଷେଧ |
   
   
🚳    ସାଇକେଲ ନାହିଁ
   
   
🚭    ଧୂମପାନ ନାହିଁ
   
   
🚯    କ lit ଣସି ଲିଟର ନାହିଁ |
   
   
🚱    ପାନୀୟ ଜଳ
   
   
🚷    କ ped ଣସି ପଥଚାରୀ ନାହାଁନ୍ତି |
   
   
📵    କ mobile ଣସି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ |
   
   
🔞    ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍
   
   
☢    ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ |
   
   
☣    ବାୟୋହାଜାର୍ଡ |
   
   
⬆    ଉପର ତୀର
   
   
↗    ଉପର ଡାହାଣ ତୀର |
   
   
➡    ଡାହାଣ ତୀର
   
   
↘    ତଳ-ଡାହାଣ ତୀର |
   
   
⬇    ତଳ ତୀର
   
   
↙    ତଳ-ବାମ ତୀର |
   
   
⬅    ବାମ ତୀର
   
   
↖    ଉପର ବାମ ତୀର
   
   
↕    ଉପର ତୀର
   
   
↔    ବାମ-ଡାହାଣ ତୀର
   
   
↩    ଡାହାଣ ତୀର ବକ୍ର ବାମ
   
   
↪    ବାମ ତୀର ବକ୍ର ଡାହାଣ
   
   
⤴    ଡାହାଣ ତୀର ବକ୍ର
   
   
⤵    ଡାହାଣ ତୀର ବକ୍ର
   
   
🔃    ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ଭୂଲମ୍ବ ତୀର |
   
   
🔄    ଘଣ୍ଟା ବିପରୀତ ତୀର ବଟନ୍ |
   
   
🔙    ପଛ ତୀର
   
   
🔚    ଶେଷ ତୀର
   
   
🔛    ଅନ୍! ତୀର
   
   
🔜    SOON ତୀର |
   
   
🔝    TOP ତୀର
   
   
🛐    ପୂଜା ସ୍ଥାନ
   
   
⚛    ପରମାଣୁ ପ୍ରତୀକ
   
   
🕉    ଓମ୍
   
   
✡    ଦାଉଦଙ୍କର ତାରା
   
   
☸    ଧର୍ମର ଚକ
   
   
☯    ୟିନ ୟାଙ୍ଗ
   
   
✝    ଲାଟିନ୍ କ୍ରସ୍ |
   
   
☦    ଓଡ଼ିଆ କ୍ରସ୍ |
   
   
☪    ତାରା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର
   
   
☮    ଶାନ୍ତି ପ୍ରତୀକ
   
   
🕎    ମେନୋରା
   
   
🔯    ଛଅ-ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରା
   
   
🪯    ଖଣ୍ଡା |
   
   
♈    ମେଷ
   
   
♉    ବୃଷ
   
   
♊    ମିଥୁନ
   
   
♋    କର୍କଟ
   
   
♌    ଲିଓ
   
   
♍    କୁମାରୀ
   
   
♎    ଲିବ୍ରା |
   
   
♏    ବିଛା
   
   
♐    ଧନୁ ରାଶି;
   
   
♑    ମକର ରାଶି |
   
   
♒    କୁମ୍ଭ
   
   
♓    ପିସ୍
   
   
⛎    ଓଫିଚସ୍ |
   
   
🔀    ଟ୍ରାକ ବଟନ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ |
   
   
🔁    ପୁନରାବୃତ୍ତି ବଟନ୍ |
   
   
🔂    ଏକକ ବଟନ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |
   
   
▶    ବଟନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ |
   
   
⏩    ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବଟନ୍ |
   
   
⏭    ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରାକ୍ ବଟନ୍ |
   
   
⏯    ଚଲାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିରାମ ବଟନ୍ |
   
   
◀    ଓଲଟା ବଟନ୍ |
   
   
⏪    ଦ୍ରୁତ ଓଲଟା ବଟନ୍ |
   
   
⏮    ଶେଷ ଟ୍ରାକ୍ ବଟନ୍ |
   
   
🔼    ଉପର ବଟନ୍ |
   
   
⏫    ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ ବଟନ୍ |
   
   
🔽    ତଳ ବଟନ୍ |
   
   
⏬    ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ବଟନ୍ |
   
   
⏸    ବିରାମ ବଟନ୍
   
   
⏹    ବନ୍ଦ ବଟନ୍ |
   
   
⏺    ରେକର୍ଡ ବଟନ୍
   
   
⏏    ବହିଷ୍କାର
   
   
🎦    ସିନେମା
   
   
🔅    ଅଳ୍ପ ବଟନ୍
   
   
🔆    ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଟନ୍ |
   
   
📶    ଆଣ୍ଟେନା ବାର୍ |
   
   
🛜    ବେତାର
   
   
📳    କମ୍ପନ ମୋଡ୍ |
   
   
📴    ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ |
   
   
   
♀    ମହିଳା ଚିହ୍ନ
   
   
♂    ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନ
   
   
⚧    ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ |
   
   
✖    ଗୁଣ କର
   
   
➕    ପ୍ଲସ୍
   
   
➖    ମାଇନସ୍
   
   
➗    ବିଭାଜନ
   
   
🟰    ଭାରୀ ସମାନ ଚିହ୍ନ |
   
   
♾    ଅସୀମତା |
   
   
‼    ଡବଲ୍ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ |
   
   
⁉    ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ
   
   
❓    ନାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ |
   
   
❔    ଧଳା ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ
   
   
❕    ଧଳା ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ |
   
   
❗    ଲାଲ୍ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ |
   
   
〰    ତରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ |
   
   
💱    ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ
   
   
💲    ଭାରୀ ଡଲାର ଚିହ୍ନ |
   
   
⚕    ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରତୀକ |
   
   
♻    ପୁନ yc ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତୀକ |
   
   
⚜    ଫ୍ଲୁର୍-ଡି-ଲିସ୍ |
   
   
🔱    ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରତୀକ |
   
   
📛    ନାମ ବ୍ୟାଜ୍
   
   
🔰    ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଜାପାନୀ ପ୍ରତୀକ |
   
   
⭕    ଖାଲି ଲାଲ୍ ବୃତ୍ତ |
   
   
✅    ମାର୍କ ବଟନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
   
   
☑    ଚେକ୍ ସହିତ ବାଲାଟ୍ ବାକ୍ସ |
   
   
✔    ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ
   
   
❌    କ୍ରସ୍ ମାର୍କ
   
   
❎    କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ବଟନ୍ |
   
   
➰    କର୍ଲି ଲୁପ୍ |
   
   
➿    ଡବଲ୍ କର୍ଲି ଲୁପ୍ |
   
   
〽    ଅଂଶ ବିକଳ୍ପ ଚିହ୍ନ
   
   
✳    ଆଠ-ସ୍ପୋକେଡ୍ ଆଷ୍ଟେରିସ୍କ |
   
   
✴    ଆଠ-ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରା |
   
   
❇    ଚମକ
   
   
©    କପିରାଇଟ୍
   
   
®    ପଞ୍ଜିକୃତ |
   
   
™    ବାଣିଜ୍ୟ ଚିହ୍ନ
   
   
#️⃣    keycap: #
   
   
*️⃣    keycap: *
   
   
0️⃣    keycap: 0
   
   
1️⃣    keycap: 1
   
   
2️⃣    keycap: 2
   
   
3️⃣    keycap: 3
   
   
4️⃣    keycap: 4
   
   
5️⃣    କି-କ୍ୟାପ୍: 5
   
   
6️⃣    keycap: 6
   
   
7️⃣    keycap: 7
   
   
8️⃣    keycap: 8
   
   
9️⃣    keycap: 9
   
   
🔟    keycap: 10
   
   
🔠    ଲାଟିନ୍ ଅକ୍ଷର
   
   
🔡    ଲାଟିନ୍ ଲୋୟର କେସ୍
   
   
🔢    ନିବେଶ ସଂଖ୍ୟା
   
   
🔣    ଇନପୁଟ୍ ସଙ୍କେତଗୁଡିକ
   
   
🔤    ଲାଟିନ୍ ଅକ୍ଷରଗୁଡିକ ଇନପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ |
   
   
🅰    ଏକ ବଟନ୍ (ରକ୍ତ ପ୍ରକାର)
   
   
🆎    ଏବି ବଟନ୍ (ରକ୍ତ ପ୍ରକାର)
   
   
🅱    ବି ବଟନ୍ (ରକ୍ତ ପ୍ରକାର)
   
   
🆑    CL ବଟନ୍ |
   
   
🆒    COOL ବଟନ୍ |
   
   
🆓    ମାଗଣା ବଟନ୍ |
   
   
ℹ    ସୂଚନା
   
   
🆔    ID ବଟନ୍
   
   
Ⓜ    ଗୋଲାକାର M।
   
   
🆕    ନୂଆ ବଟନ୍ |
   
   
🆖    NG ବଟନ୍ |
   
   
🅾    ହେ ବଟନ୍ (ରକ୍ତ ପ୍ରକାର)
   
   
🆗    ଓକେ ବଟନ୍ |
   
   
🅿    ପି ବଟନ୍ |
   
   
🆘    SOS ବଟନ୍ |
   
   
🆙    UP! ବଟନ୍
   
   
🆚    VS ବଟନ୍ |
   
   
🈁    ଜାପାନିଜ “ଏଠାରେ” ବଟନ୍ |
   
   
🈂    ଜାପାନିଜ “ସେବା ଚାର୍ଜ” ବଟନ୍ |
   
   
🈷    ଜାପାନିଜ “ମାସିକ ପରିମାଣ” ବଟନ୍ |
   
   
🈶    ଜାପାନିଜ “ମାଗଣା ନୁହେଁ” ବଟନ୍ |
   
   
🈯    ଜାପାନିଜ “ସଂରକ୍ଷିତ” ବଟନ୍ |
   
   
🉐    ଜାପାନିଜ “ବୁ g ାମଣା” ବଟନ୍ |
   
   
🈹    ଜାପାନିଜ “ରିହାତି” ବଟନ୍ |
   
   
🈚    ଜାପାନିଜ “ମାଗଣା” ବଟନ୍ |
   
   
🈲    ଜାପାନିଜ “ନିଷେଧ” ବଟନ୍ |
   
   
🉑    ଜାପାନିଜ “ଗ୍ରହଣୀୟ” ବଟନ୍ |
   
   
🈸    ଜାପାନିଜ “ପ୍ରୟୋଗ” ବଟନ୍ |
   
   
🈴    ଜାପାନିଜ “ପାସ୍ ଗ୍ରେଡ୍” ବଟନ୍ |
   
   
🈳    ଜାପାନିଜ “ଖାଲି” ବଟନ୍ |
   
   
㊗    ଜାପାନିଜ “ଅଭିନନ୍ଦନ” ବଟନ୍ |
   
   
㊙    ଜାପାନିଜ “ଗୁପ୍ତ” ବଟନ୍ |
   
   
🈺    ଜାପାନିଜ “ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଖୋଲା” ବଟନ୍ |
   
   
🈵    ଜାପାନିଜ “ଖାଲି ନାହିଁ” ବଟନ୍ |
   
   
🔴    ଲାଲ୍ ବୃତ୍ତ
   
   
🟠    କମଳା ବୃତ୍ତ |
   
   
🟡    ହଳଦିଆ ବୃତ୍ତ |
   
   
🟢    ସବୁଜ ବୃତ୍ତ
   
   
🔵    ନୀଳ ବୃତ୍ତ
   
   
🟣    ବାଇଗଣୀ ବୃତ୍ତ |
   
   
🟤    ବ୍ରାଉନ୍ ସର୍କଲ୍ |
   
   
⚫    କଳା ବୃତ୍ତ
   
   
⚪    ଧଳା ବୃତ୍ତ
   
   
🟥    ଲାଲ୍ ବର୍ଗ
   
   
🟧    କମଳା ବର୍ଗ |
   
   
🟨    ହଳଦିଆ ବର୍ଗ
   
   
🟩    ସବୁଜ ବର୍ଗ
   
   
🟦    ନୀଳ ବର୍ଗ


🟪    ବାଇଗଣୀ ବର୍ଗ
   
   
🟫    ବାଦାମୀ ବର୍ଗ
   
   
⬛    କଳା ବଡ଼ ବର୍ଗ
   
   
⬜    ଧଳା ବଡ଼ ବର୍ଗ |
   
   
◼    କଳା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ
   
   
◻    ଧଳା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ |
   
   
◾    କଳା ମଧ୍ୟମ-ଛୋଟ ବର୍ଗ |
   
   
◽    ଧଳା ମଧ୍ୟମ-ଛୋଟ ବର୍ଗ |
   
   
▪    କଳା ଛୋଟ ବର୍ଗ
   
   
▫    ଧଳା ଛୋଟ ବର୍ଗ |
   
   
🔶    ବଡ଼ କମଳା ହୀରା |
   
   
🔷    ବଡ଼ ନୀଳ ହୀରା |
   
   
🔸    ଛୋଟ କମଳା ହୀରା |
   
   
🔹    ଛୋଟ ନୀଳ ହୀରା |
   
   
🔺    ଲାଲ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସୂଚିତ କଲା |
   
   
🔻    ଲାଲ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସୂଚିତ କଲା |
   
   
💠    ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ହୀରା |
   
   
🔘    ରେଡିଓ ବଟନ୍ |
   
   
🔳    ଧଳା ବର୍ଗ ବଟନ୍ |
   
   
🔲    କଳା ବର୍ଗ ବଟନ୍ |
   
   
🏁    ଚେକେଡ୍ ପତାକା |
   
   
🚩    ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପତାକା |
   
   
🎌    ପତାକା ଅତିକ୍ରମ କଲା |
   
   
🏴    କଳା ପତାକା
   
   
🏳    ଧଳା ପତାକା |
   
   
🏳️‍🌈    ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତାକା |
   
   
🏳️‍⚧️    ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପତାକା |
   
   
🏴‍☠️    ଡକାୟତି ପତାକା
   
   
🇦🇨    ପତାକା: ଆରୋହଣ ଦ୍ୱୀପ |
   
   
🇦🇩    ପତାକା: ଆଣ୍ଡୋରା |
   
   
🇦🇪    ପତାକା: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ |
   
   
🇦🇫    ପତାକା: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
   
   
🇦🇬    ପତାକା: ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଦା |
   
   
🇦🇮    ପତାକା: ଆଙ୍ଗୁଇଲା |
   
   
🇦🇱    ପତାକା: ଆଲବେନିଆ |
   
   
🇦🇲    ପତାକା: ଆର୍ମେନିଆ |
   
   
🇦🇴    ପତାକା: ଅଙ୍ଗୋଲା |
   
   
🇦🇶    ପତାକା: ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା
   
   
🇦🇷    ପତାକା: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା |
   
   
🇦🇸    ପତାକା: ଆମେରିକୀୟ ସାମୋଆ |
   
   
🇦🇹    ପତାକା: ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ |
   
   
🇦🇺    ପତାକା: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
   
   
🇦🇼    ପତାକା: ଆରୁବା |
   
   
🇦🇽    ପତାକା: Åଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇦🇿    ପତାକା: ଆଜେରବାଇଜାନ |
   
   
🇧🇦    ପତାକା: ବୋସନିଆ ଏବଂ ହେର୍ଜେଗୋଭିନା |
   
   
🇧🇧    ପତାକା: ବାରବାଡୋସ୍ |
   
   
🇧🇩    ପତାକା: ବାଂଲାଦେଶ |
   
   
🇧🇪    ପତାକା: ବେଲଜିୟମ୍ |
   
   
🇧🇫    ପତାକା: ବୁର୍କିନା ଫାସୋ |
   
   
🇧🇬    ପତାକା: ବୁଲଗେରିଆ |
   
   
🇧🇭    ପତାକା: ବହାରେନ |
   
   
🇧🇮    ପତାକା: ବୁରୁଣ୍ଡି |
   
   
🇧🇯    ପତାକା: ବେନିନ୍ |
   
   
🇧🇱    ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ବର୍ଥଲେମି |
   
   
🇧🇲    ପତାକା: ବରମୁଣ୍ଡା |
   
   
🇧🇳    ପତାକା: ବ୍ରୁନେଇ |
   
   
🇧🇴    ପତାକା: ବୋଲିଭିଆ |
   
   
🇧🇶    ପତାକା: କାରିବିଆନ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ |
   
   
🇧🇷    ପତାକା: ବ୍ରାଜିଲ୍ |
   
   
🇧🇸    ପତାକା: ବାହାମା |
   
   
🇧🇹    ପତାକା: ଭୁଟାନ୍ |
   
   
🇧🇻    ପତାକା: ବୁଭେଟ୍ ଦ୍ୱୀପ |
   
   
🇧🇼    ପତାକା: ବୋତସ୍ୱାନା |
   
   
🇧🇾    ପତାକା: ବେଲା Belarus ଷ
   
   
🇧🇿    ପତାକା: ବେଲିଜ୍ |
   
   
🇨🇦    ପତାକା: କାନାଡା |
   
   
🇨🇨    ପତାକା: କୋକୋସ୍ (କିଲିଂ) ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇨🇩    ପତାକା: କଙ୍ଗୋ - କିନ୍ସାସା |
   
   
🇨🇫    ପତାକା: ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର |
   
   
🇨🇬    ପତାକା: କଙ୍ଗୋ - ବ୍ରାଜାଭିଲ୍ |
   
   
🇨🇭    ପତାକା: ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
   
   
🇨🇮    ପତାକା: Côte d’Ivoire
   
   
🇨🇰    ପତାକା: କୁକ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇨🇱    ପତାକା: ଚିଲି
   
   
🇨🇲    ପତାକା: କାମେରୁନ୍ |
   
   
🇨🇳    ପତାକା: ଚୀନ୍ |
   
   
🇨🇴    ପତାକା: କଲମ୍ବିଆ |
   
   
🇨🇵    ପତାକା: କ୍ଲିପର୍ଟନ୍ ଦ୍ୱୀପ |
   
   
🇨🇷    ପତାକା: କୋଷ୍ଟାରିକା
   
   
🇨🇺    ପତାକା: କ୍ୟୁବା
   
   
🇨🇻    ପତାକା: କେପ୍ ଭର୍ଡେ |
   
   
🇨🇼    ପତାକା: କୁରାସାଓ |
   
   
🇨🇽    ପତାକା: ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦ୍ୱୀପ
   
   
🇨🇾    ପତାକା: ସାଇପ୍ରସ୍
   
   
🇨🇿    ପତାକା: ଚେକିଆ
   
   
🇩🇪    ପତାକା: ଜର୍ମାନୀ |
   
   
🇩🇬    ପତାକା: ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆ |
   
   
🇩🇯    ପତାକା: ଜିବୁଟି |
   
   
🇩🇰    ପତାକା: ଡେନମାର୍କ
   
   
🇩🇲    ପତାକା: ଡୋମିନିକା |
   
   
🇩🇴    ପତାକା: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍
   
   
🇩🇿    ପତାକା: ଆଲଜେରିଆ |
   
   
🇪🇦    ପତାକା: ସେଉଟା ଏବଂ ମେଲିଲା |
   
   
🇪🇨    ପତାକା: ଇକ୍ୟୁଏଡର୍ |
   
   
🇪🇪    ପତାକା: ଇଷ୍ଟୋନିଆ |
   
   
🇪🇬    ପତାକା: ଇଜିପ୍ଟ |
   
   
🇪🇭    ପତାକା: ପଶ୍ଚିମ ସାହାରା |
   
   
🇪🇷    ପତାକା: ଇରିଟ୍ରିଆ
   
   
🇪🇸    ପତାକା: ସ୍ପେନ୍ |
   
   
🇪🇹    ପତାକା: ଇଥିଓପିଆ
   
   
🇪🇺    ପତାକା: ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ |
   
   
🇫🇮    ପତାକା: ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ |
   
   
🇫🇯    ପତାକା: ଫିଜି
   
   
🇫🇰    ପତାକା: ଫାଲ୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇫🇲    ପତାକା: ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ |
   
   
🇫🇴    ପତାକା: ଫାରୋ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇫🇷    ପତାକା: ଫ୍ରାନ୍ସ |
   
   
🇬🇦    ପତାକା: ଗାବନ୍ |
   
   
🇬🇧    ପତାକା: ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ |
   
   
🇬🇩    ପତାକା: ଗ୍ରେନାଡା |
   
   
🇬🇪    ପତାକା: ଜର୍ଜିଆ
   
   
🇬🇫    ପତାକା: ଫରାସୀ ଗୁଇନା |
   
   
🇬🇬    ପତାକା: ଗର୍ନିସି |
   
   
🇬🇭    ପତାକା: ଘାନା |
   
   
🇬🇮    ପତାକା: ଜିବ୍ରାଲଟର |
   
   
🇬🇱    ପତାକା: ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ |
   
   
🇬🇲    ପତାକା: ଗାମ୍ବିଆ |
   
   
🇬🇳    ପତାକା: ଗିନି
   
   
🇬🇵    ପତାକା: ଗୁଆଡେଲୁପ୍ |
   
   
🇬🇶    ପତାକା: ଏକ୍ୟୁଏଟୋରିଆଲ୍ ଗିନି |
   
   
🇬🇷    ପତାକା: ଗ୍ରୀସ୍
   
   
🇬🇸    ପତାକା: ଦକ୍ଷିଣ ଜର୍ଜିଆ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇬🇹    ପତାକା: ଗୁଆଟେମାଲା |
   
   
🇬🇺    ପତାକା: ଗୁଆମ୍ |
   
   
🇬🇼    ପତାକା: ଗୁଇନିଆ-ବିସାଉ |
   
   
🇬🇾    ପତାକା: ଗୁଇନ୍ଦା |
   
   
🇭🇰    ପତାକା: ହଂକଂ SAR ଚୀନ୍ |
   
   
🇭🇲    ପତାକା: ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇭🇳    ପତାକା: ହୋଣ୍ଡୁରାସ୍ |
   
   
🇭🇷    ପତାକା: କ୍ରୋଏସିଆ
   
   
🇭🇹    ପତାକା: ହାଇତି
   
   
🇭🇺    ପତାକା: ହଙ୍ଗେରୀ |
   
   
🇮🇨    ପତାକା: କାନାରି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇮🇩    ପତାକା: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ
   
   
🇮🇪    ପତାକା: ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ |
   
   
🇮🇱    ପତାକା: ଇସ୍ରାଏଲ୍ |
   
   
🇮🇲    ପତାକା: ଆଇଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ |
   
   
🇮🇳    ପତାକା: ଭାରତ |
   
   
🇮🇴    ପତାକା: ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ |
   
   
🇮🇶    ପତାକା: ଇରାକ |
   
   
🇮🇷    ପତାକା: ଇରାନ |
   
   
🇮🇸    ପତାକା: ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ
   
   
🇮🇹    ପତାକା: ଇଟାଲୀ |
   
   
🇯🇪    ପତାକା: ଜର୍ସି
   
   
🇯🇲    ପତାକା: ଜାମାଇକା |
   
   
🇯🇴    ପତାକା: ଜୋର୍ଡାନ |
   
   
🇯🇵    ପତାକା: ଜାପାନ |
   
   
🇰🇪    ପତାକା: କେନିଆ |
   
   
🇰🇬    ପତାକା: କିର୍ଗିଜସ୍ଥାନ
   
   
🇰🇭    ପତାକା: କାମ୍ବୋଡିଆ |
   
   
🇰🇮    ପତାକା: କିରିବାଟି |
   
   
🇰🇲    ପତାକା: କୋମୋରସ୍ |
   
   
🇰🇳    ପତାକା: ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ୍ |
   
   
🇰🇵    ପତାକା: ଉତ୍ତର କୋରିଆ
   
   
🇰🇷    ପତାକା: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ
   
   
🇰🇼    ପତାକା: କୁଏତ
   
   
🇰🇾    ପତାକା: କେମାନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇰🇿    ପତାକା: କାଜାଖସ୍ତାନ
   
   
🇱🇦    ପତାକା: ଲାଓସ୍
   
   
🇱🇧    ପତାକା: ଲେବାନନ୍ |
   
   
🇱🇨    ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ |
   
   
🇱🇮    ପତାକା: ଲିଚଟେଷ୍ଟାଇନ୍ |
   
   
🇱🇰    ପତାକା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
   
   
🇱🇷    ପତାକା: ଲାଇବେରିଆ |
   
   
🇱🇸    ପତାକା: ଲେସୋଥୋ |
   
   
🇱🇹    ପତାକା: ଲିଥୁଆନିଆ
   
   
🇱🇺    ପତାକା: ଲକ୍ସେମବର୍ଗ |
   
   
🇱🇻    ପତାକା: ଲାଟଭିଆ
   
   
🇱🇾    ପତାକା: ଲିବିଆ
   
   
🇲🇦    ପତାକା: ମୋରୋକୋ |
   
   
🇲🇨    ପତାକା: ମୋନାକୋ |
   
   
🇲🇩    ପତାକା: ମଲଡୋଭା |
   
   
🇲🇪    ପତାକା: ମୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ |
   
   
🇲🇫    ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ |
   
   
🇲🇬    ପତାକା: ମାଡାଗାସ୍କର |
   
   
🇲🇭    ପତାକା: ମାର୍ଶଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇲🇰    ପତାକା: ଉତ୍ତର ମାକେଡୋନିଆ |
   
   
🇲🇱    ପତାକା: ମାଲି
   
   
🇲🇲    ପତାକା: ମିଆଁମାର (ବର୍ମା)
   
   
🇲🇳    ପତାକା: ମୋଙ୍ଗୋଲିଆ
   
   
🇲🇴    ପତାକା: ମାକାଓ SAR ଚୀନ୍ |
   
   
🇲🇵    ପତାକା: ଉତ୍ତର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇲🇶    ପତାକା: ମାର୍ଟିନିକ୍ |
   
   
🇲🇷    ପତାକା: ମରିସାନିଆ |
   
   
🇲🇸    ପତାକା: ମୋଣ୍ଟସେରାଟ |
   
   
🇲🇹    ପତାକା: ମାଲ୍ଟା |
   
   
🇲🇺    ପତାକା: ମରିସସ୍
   
   
🇲🇻    ପତାକା: ମାଲଦ୍ୱୀପ |
   
   
🇲🇼    ପତାକା: ମଲାୱି |
   
   
🇲🇽    ପତାକା: ମେକ୍ସିକୋ |
   
   
🇲🇾    ପତାକା: ମାଲେସିଆ
   
   
🇲🇿    ପତାକା: ମୋଜାମ୍ବିକ୍ |
   
   
🇳🇦    ପତାକା: ନାମିବିଆ |
   
   
🇳🇨    ପତାକା: ନୂତନ କାଲେଡୋନିଆ |
   
   
🇳🇪    ପତାକା: ନାଇଜର |
   
   
🇳🇫    ପତାକା: ନର୍ଫାଲ୍କ ଦ୍ୱୀପ |
   
   
🇳🇬    ପତାକା: ନାଇଜେରିଆ |
   
   
🇳🇮    ପତାକା: ନିକାରାଗୁଆ |
   
   
🇳🇱    ପତାକା: ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
   
   
🇳🇴    ପତାକା: ନରୱେ
   
   
🇳🇵    ପତାକା: ନେପାଳ
   
   
🇳🇷    ପତାକା: ନାଉରୁ |
   
   
🇳🇺    ପତାକା: ନିଉ
   
   
🇳🇿    ପତାକା: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ
   
   
🇴🇲    ପତାକା: ଓମାନ |
   
   
🇵🇦    ପତାକା: ପାନାମା |
   
   
🇵🇪    ପତାକା: ପେରୁ |
   
   
🇵🇫    ପତାକା: ଫରାସୀ ପଲିନେସିଆ |
   
   
🇵🇬    ପତାକା: ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି |
   
   
🇵🇭    ପତାକା: ଫିଲିପାଇନ୍ସ |
   
   
🇵🇰    ପତାକା: ପାକିସ୍ତାନ |


🇵🇱    ପତାକା: ପୋଲାଣ୍ଡ |
   
   
🇵🇲    ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ପିଆର ଏବଂ ମିକେଲନ୍ |
   
   
🇵🇳    ପତାକା: ପିଟକେର୍ନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇵🇷    ପତାକା: ପୁଏର୍ତୋ ରିକୋ |
   
   
🇵🇸    ପତାକା: ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳ |
   
   
🇵🇹    ପତାକା: ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ |
   
   
🇵🇼    ପତାକା: ପାଲାଉ |
   
   
🇵🇾    ପତାକା: ପାରାଗୁଏ |
   
   
🇶🇦    ପତାକା: କାତାର |
   
   
🇷🇪    ପତାକା: ରିୟୁନିଅନ୍ |
   
   
🇷🇴    ପତାକା: ରୋମାନିଆ
   
   
🇷🇸    ପତାକା: ସର୍ବିଆ |
   
   
🇷🇺    ପତାକା: Russia ଷ
   
   
🇷🇼    ପତାକା: ରୁୱାଣ୍ଡା |
   
   
🇸🇦    ପତାକା: ସାଉଦି ଆରବ |
   
   
🇸🇧    ପତାକା: ଶଲୋମନ ଦ୍ୱୀପପୁ୍ଜ
   
   
🇸🇨    ପତାକା: ସେଚେଲସ୍ |
   
   
🇸🇩    ପତାକା: ସୁଦାନ |
   
   
🇸🇪    ପତାକା: ସ୍ୱିଡେନ
   
   
🇸🇬    ପତାକା: ସିଙ୍ଗାପୁର |
   
   
🇸🇭    ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା |
   
   
🇸🇮    ପତାକା: ସ୍ଲୋଭେନିଆ |
   
   
🇸🇯    ପତାକା: ସ୍ val ାଲବାର୍ଡ ଏବଂ ଜାନ ମାୟେନ |
   
   
🇸🇰    ପତାକା: ସ୍ଲୋଭାକିଆ
   
   
🇸🇱    ପତାକା: ସିଆରପିଏଫ୍ |
   
   
🇸🇲    ପତାକା: ସାନ୍ ମାରିନୋ |
   
   
🇸🇳    ପତାକା: ସେନେଗାଲ୍ |
   
   
🇸🇴    ପତାକା: ସୋମାଲିଆ |
   
   
🇸🇷    ପତାକା: ସୁରିନାମ |
   
   
🇸🇸    ପତାକା: ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ |
   
   
🇸🇹    ପତାକା: ସାଓ ଟୋମେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ |
   
   
🇸🇻    ପତାକା: ଏଲ ସାଲଭାଡୋର |
   
   
🇸🇽    ପତାକା: ସିଣ୍ଟ ମାର୍ଟେନ୍ |
   
   
🇸🇾    ପତାକା: ସିରିଆ |
   
   
🇸🇿    ପତାକା: Eswatini
   
   
🇹🇦    ପତାକା: ତ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଦା କୁନ୍ହା |
   
   
🇹🇨    ପତାକା: ତୁର୍କ ଏବଂ କାଇକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇹🇩    ପତାକା: ଚାଡ୍
   
   
🇹🇫    ପତାକା: ଫରାସୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ |
   
   
🇹🇬    ପତାକା: ଟୋଗୋ |
   
   
🇹🇭    ପତାକା: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ |
   
   
🇹🇯    ପତାକା: ତାଜିକିସ୍ତାନ
   
   
🇹🇰    ପତାକା: ଟୋକେଲାଉ |
   
   
🇹🇱    ପତାକା: ତିମୋର-ଲେଷ୍ଟେ |
   
   
🇹🇲    ପତାକା: ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ |
   
   
🇹🇳    ପତାକା: ଟ୍ୟୁନିସିଆ
   
   
🇹🇴    ପତାକା: ଟୋଙ୍ଗା |
   
   
🇹🇷    ପତାକା: ତୁର୍କୀ |
   
   
🇹🇹    ପତାକା: ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ |
   
   
🇹🇻    ପତାକା: ତୁଭାଲୁ |
   
   
🇹🇼    ପତାକା: ତାଇୱାନ |
   
   
🇹🇿    ପତାକା: ତାଞ୍ଜାନିଆ
   
   
🇺🇦    ପତାକା: ୟୁକ୍ରେନ |
   
   
🇺🇬    ପତାକା: ଉଗାଣ୍ଡା |
   
   
🇺🇲    ପତାକା: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ବାହ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇺🇳    ପତାକା: ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ |
   
   
🇺🇸    ପତାକା: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର
   
   
🇺🇾    ପତାକା: ଉରୁଗୁଏ |
   
   
🇺🇿    ପତାକା: ଉଜବେକିସ୍ତାନ
   
   
🇻🇦    ପତାକା: ଭାଟିକାନ୍ ସହର
   
   
🇻🇨    ପତାକା: ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରେନାଡାଇନ୍ସ |
   
   
🇻🇪    ପତାକା: ଭେନେଜୁଏଲା
   
   
🇻🇬    ପତାକା: ବ୍ରିଟିଶ ଭର୍ଜିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇻🇮    ପତାକା: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭର୍ଜିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |
   
   
🇻🇳    ପତାକା: ଭିଏତନାମ |
   
   
🇻🇺    ପତାକା: ଭାନୁୟୁଟୁ |
   
   
🇼🇫    ପତାକା: ୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଫୁଟୁନା |
   
   
🇼🇸    ପତାକା: ସାମୋଆ |
   
   
🇽🇰    ପତାକା: କୋସୋଭୋ |
   
   
🇾🇪    ପତାକା: ୟେମେନ |
   
   
🇾🇹    ପତାକା: ମାୟୋଟ୍ |
   
   
🇿🇦    ପତାକା: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
   
   
🇿🇲    ପତାକା: ଜାମ୍ବିଆ
   
   
🇿🇼    ପତାକା: ଜିମ୍ବାୱେ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    ପତାକା: ଇଂଲଣ୍ଡ |
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    ପତାକା: ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ |
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ପତାକା: ୱେଲ୍ସ |


Happy Learning from Sweasy26.com-team