Emoji Meaning in Oromo - Emoji List in Oromo - Hiika Emoji Afaan Oromoo - Tarree Emoji Afaan Oromoo

😀    fuula qoonqa
   
   
😃    fuula ija gurguddaa qabuun qoonqa
   
   
😄    fuula ija kolfaa qabuun qoonqa
   
   
😁    fuula ifaa ija kolfaa qabu
   
   
😆    fuula ija namaa jaamsu qoonqa
   
   
😅    fuula dafqaan qoonqa
   
   
🤣    kolfaa lafa irratti gulufaa jira
   
   
😂    fuula imimmaan gammachuutiin
   
   
🙂    fuula xiqqoo kolfaa
   
   
🙃    fuula garagalfame
   
   
🫠    fuula baala’aa jiru
   
   
😉    fuula ija jaamsuu
   
   
😊    fuula kolfaa ija kolfaa qabu
   
   
😇    fuula kolfaa halo waliin
   
   
   
🥰    fuula kolfaa onnee qabu
   
   
😍    fuula kolfaa ija onnee qabu
   
   
🤩    urjiidhaan rukutame
   
   
😘    fuula dhungannaa afuufuu
   
   
😗    fuula dhungachuu
   
   
☺    fuula kolfaa
   
   
😚    ija cufameen fuula dhungachuu
   
   
😙    ija kolfaa fuula dhungachuu
   
   
🥲    fuula kolfaa imimmaan
   
   
😋    fuula nyaata mi’eeffachuu
   
   
😛    fuula arraba waliin
   
   
😜    fuula arrabaan ija jaamsuu
   
   
🤪    fuula zany
   
   
😝    fuula arrabaan ija namaa jaamsuu
   
   
🤑    qarshii-afaan fuula
   
   
🤗    fuula kolfaa harka banaa qabu
   
   
🤭    fuula harka afaan irra kaa’ee
   
   
🫢    fuula ija banaa fi harka afaan irratti
   
   
🫣    fuula ija ilaaluu qabu
   
   
🤫    fuula shushing
   
   
🤔    fuula yaaduu
   
   
🫡    fuula nagaa gaafachuu
   
   
   
🤐    fuula afaan ziiprii qabu
   
   
🤨    fuula ija ol kaafame
   
   
😐    fuula giddu galeessa ta’e
   
   
😑    fuula ibsa hin qabne
   
   
😶    fuula afaan malee
   
   
🫥    fuula sarara tuqaa qabu
   
   
😶‍🌫️    fuula duumessa keessa jiru
   
   
😏    fuula qoonqa
   
   
😒    fuula hin bashannanne
   
   
🙄    fuula ija garagalchuu qabu
   
   
😬    fuula isaa kan 'grimacing' ta'e
   
   
😮‍💨    fuula hafuura baafachuu
   
   
🤥    fuula sobaa
   
   
🫨    fuula raasaa
   
   
😌    fuula boqonnaa argate
   
   
😔    fuula yaada qabu
   
   
😪    fuula hirribaa
   
   
🤤    fuula dhangala’aa jiru
   
   
😴    fuula hirribaa
   
   
😷    fuula haguuggii yaalaa qabu
   
   
🤒    fuula ho’a safartuu wajjin
   
   
🤕    fuula mataa-baandaajii qabu
   
   
🤢    fuula garaa kaasaa
   
   
🤮    fuula garaa kaasaa
   
   
🤧    fuula haxxiffannaa
   
   
🥵    fuula ho’aa
   
   
🥶    fuula qorraa
   
   
🥴    fuula woozy
   
   
😵    fuula ija qaxxaamuree qabu
   
   
😵‍💫    fuula ija ispiraalii qabu
   
   
🤯    mataa dhoo’aa jiru
   
   
🤠    fuula kophee loonii
   
   
🥳    fuula dhaabaa
   
   
🥸    fuula fakkeessee
   
   
😎    fuula kolfaa kan ujummoo aduu qabu
   
   
🤓    fuula nerd
   
   
🧐    fuula monocle qabu
   
   
😕    fuula burjaaja’e
   
   
🫤    fuula afaan daayaagoonaalii qabu
   
   
😟    fuula yaaddoo qabu
   
   
🙁    fuula xiqqoo fuula isaa qoonqa
   
   
☹    fuula fuula namaa rurrukutee
   
   
😮    fuula afaan banaa qabu
   
   
😯    fuula callisee jiru
   
   
😲    fuula ajaa’ibsiifate
   
   
😳    fuula diimaa ta’e
   
   
🥺    fuula kadhannaa
   
   
🥹    fuula imimmaan ofirraa ittisee
   
   
😦    fuula afaan banaa qabuun fuula isaa qoonqa
   
   
😧    fuula dhiphate
   
   
😨    fuula sodaachisaa
   
   
😰    fuula yaaddoo dafqaan guutame
   
   
😥    fuula gaddisiisaa garuu boqonnaa argate
   
   
😢    fuula boo’aa jiru
   
   
😭    sagalee guddaadhaan boo’aa fuula
   
   
😱    fuula sodaa irraa kan ka’e iyyee
   
   
😖    fuula burjaaja’e
   
   
😣    fuula obsa qabu
   
   
😞    fuula mufate
   
   
😓    fuula gadi bu’ee dafqaan guutame
   
   
😩    fuula dadhabe
   
   
😫    fuula dadhabe
   
   
🥱    fuula yawning
   
   
   
😤    fuula danfaa hidhii irraa dhufu
   
   
😡    fuula pouting
   
   
😠    fuula aarii qabu
   
   
🤬    fuula mallattoo afaan irratti qabu
   
   
😈    fuula kolfaa gaanfa qabu
   
   
👿    fuula aarii gaanfa qabu
   
   
💀    mataa bowwoo
   
   
☠    mataa fi lafee qaxxaamuraa
   
   
💩    tuullaa poo
   
   
🤡    fuula clown
   
   
👹    ogre
   
   
👺    goblin jedhu
   
   
👻    ekeraa
   
   
👽    alagaa
   
   
👾    bineensa alagaa
   
   
🤖    roobootii
   
   
😺    saree qoonqa
   
   
😸    saree ija kolfaa qabuun qoonqa
   
   
😹    saree imimmaan gammachuu wajjin
   
   
😻    saree kolfaa ija onnee qabdu
   
   
😼    saree kolfa jal’aa qabu
   
   
😽    saree dhungachuu
   
   
🙀    saree dadhabe
   
   
😿    boo'aa saree
   
   
😾    pouting cat jedhu
   
   
🙈    saree hamaa hin argu
   
   
🙉    dhaga'aa-hin-hamaa saree
   
   
🙊    dubbachuu-hamaa hin qabne saree
   
   
👋    harka raasaa
   
   
🤚    dugda harkaa ol kaafame
   
   
🖐    harka quba diriirsee
   
   
✋    harka ol kaase
   
   
🖖    vulcan salute jedhu
   
   
🫱    gara mirgaatti harka
   
   
🫲    gara bitaatti harka
   
   
🫳    harka harkaa gadi qaba
   
   
🫴    harka harkaa ol kaasuun
   
   
🫷    gara bitaatti harka dhiibuu
   
   
🫸    gara mirgaatti harka dhiibuu
   
   
👌    OK harka
   
   
🤌    quba ciniiname
   
   
🤏    harka ciniinuu
   
   
✌    harka injifannoo
   
   
🤞    quba qaxxaamuree
   
   
🫰    harka quba agarsiisaa fi quba guddaa qaxxaamuree
   
   
🤟    jaalala-ati sochii qaamaa
   
   
🤘    mallattoo gaanfa
   
   
🤙    harka naaf jedhaa
   
   
👈    indeeksii harka duubaa gara bitaatti kan akeeku
   
   
👉    indeeksii harka duubaa gara mirgaatti akeeku
   
   
👆    indeeksii harka duubaa ol akeeku
   
   
🖕    quba giddu galeessaa
   
   
👇    indeeksii harka duubaa gadi akeeku
   
   
☝    indeeksii ol akeeku
   
   
🫵    indeeksii gara ilaaltuutti akeeku
   
   
👍    qubbee harkaa ol qabaa
   
   
👎    qubbee harkaa gadi qaba
   
   
✊    fiigicha ol kaafame
   
   
👊    fiigicha fuulduraa
   
   
🤛    fiigicha bitaatti garagalee jiru
   
   
🤜    fiigicha gara mirgaatti garagalee jiru
   
   
👏    harka rukutuu
   
   
🙌    harka ol kaasuu
   
   
🫶    harka garaa
   
   
👐    harka banaa
   
   
🤲    harka mirgaa walitti ol qaba
   
   
🤝    harka walqabachuu
   
   
🙏    harka dachaafame
   
   
✍    harka barreessuu
   
   
💅    cirracha cirrachaa
   
   
🤳    ofii suuraa ka'uu
   
   
👶    daa'ima
   
   
🧒    daa'ima
   
   
👦    gurbaa
   
   
👧    dubara
   
   
🧑    nama
   
   
👱    nama: rifeensa diimaa
   
   
👨    nama
   
   
🧔    nama: qeensa
   
   
🧔‍♂️    nama: qeensa
   
   
🧔‍♀️    dubartii: qeensa
   
   
👨‍🦰    dhiira: rifeensa diimaa
   
   
👨‍🦱    dhiira: rifeensa qaxxaamuraa
   
   
👨‍🦳    dhiira: rifeensa adii
   
   
👨‍🦲    dhiira: bald
   
   
👩    dubartii
   
   
👩‍🦰    dubartii: rifeensa diimaa
   
   
🧑‍🦰    nama: rifeensa diimaa
   
   
👩‍🦱    dubartii: rifeensa qaxxaamuraa
   
   
🧑‍🦱    nama: rifeensa qaxxaamuraa
   
   
👩‍🦳    dubartii: rifeensa adii
   
   
🧑‍🦳    nama: rifeensa adii
   
   
👩‍🦲    dubartii: rifeensa mataa
   
   
🧑‍🦲    nama: bald
   
   
👱‍♀️    dubartii: rifeensa diimaa
   
   
👱‍♂️    dhiira: rifeensa diimaa
   
   
🧓    nama umuriin isaa guddaa ta’e
   
   
👴    jaarsa
   
   
👵    jaartii dulloomtuu
   
   
🙍    namni fuula isaa rurrukutee
   
   
🙍‍♂️    namni fuula isaa rurrukutee
   
   
🙍‍♀️    dubartii fuula ishee rurrukutte
   
   
🙎    namni pouting
   
   
🙎‍♂️    namni pouting
   
   
🙎‍♀️    dubartii pouting
   
   
🙅    namni LAKK jedhee harkaan agarsiisu
   
   
🙅‍♂️    namni LAKK jedhee harkaan agarsiisu
   
   
🙅‍♀️    dubartii LAKK jettee harkaan agarsiiste
   
   
🙆    namni OK jedhee harkaan agarsiisu
   
   
🙆‍♂️    namni OK jedhee harkaan agarsiisu
   
   
🙆‍♀️    dubartii OK jettee harkaan agarsiiste
   
   
💁    namni harka garagalchuu
   
   
💁‍♂️    namni harka garagalchuu
   
   
💁‍♀️    dubartii harka garagalchitu
   
   
🙋    namni harka ol kaasuu
   
   
🙋‍♂️    namni harka ol kaasuu
   
   
🙋‍♀️    dubartii harka ol kaastee
   
   
🧏    nama gurri hin dhageenye
   
   
🧏‍♂️    nama gurri isaa hin dhageenye
   
   
🧏‍♀️    dubartii gurri hin dhageenye
   
   
🙇    namni jilbeenfatu
   
   
🙇‍♂️    namni jilbeenfatu
   
   
🙇‍♀️    dubartii sagaduudhaan


🤦    namni facepalming
   
   
🤦‍♂️    namni facepalming
   
   
🤦‍♀️    dubartii facepalming
   
   
🤷    namni harka isaa ol qabatee
   
   
🤷‍♂️    namni harka isaa ol qabatee
   
   
🤷‍♀️    dubartii harka ishee ol qabdee
   
   
🧑‍⚕️    hojjetaa fayyaa
   
   
👨‍⚕️    man hojjetaa fayyaa
   
   
👩‍⚕️    dubartii hojjettuu fayyaa
   
   
🧑‍🎓    barataa
   
   
👨‍🎓    nama barataa
   
   
👩‍🎓    barattuu dubartii
   
   
🧑‍🏫    barsiisaa
   
   
👨‍🏫    nama barsiisaa
   
   
👩‍🏫    dubartii barsiisaa
   
   
🧑‍⚖️    abbaa murtii
   
   
👨‍⚖️    nama abbaa murtii
   
   
👩‍⚖️    dubartii abbaa murtii
   
   
🧑‍🌾    qotee bulaa
   
   
👨‍🌾    nama qonnaan bulaa
   
   
👩‍🌾    dubartii qonnaan bulaa
   
   
🧑‍🍳    bilcheessuu
   
   
👨‍🍳    namni nyaata bilcheessu
   
   
👩‍🍳    dubartii nyaata bilcheessitu
   
   
🧑‍🔧    makaanikaa ta’e
   
   
👨‍🔧    nama makaanikii
   
   
👩‍🔧    dubartii makaanikaa
   
   
🧑‍🏭    hojjetaa warshaa
   
   
👨‍🏭    namni hojjetaa warshaa
   
   
👩‍🏭    dubartii hojjettuu warshaa
   
   
🧑‍💼    hojjetaa waajjira
   
   
👨‍💼    man hojjetaa waajjira
   
   
👩‍💼    dubartii hojjettuu waajjira
   
   
🧑‍🔬    saayintistii
   
   
👨‍🔬    nama saayintistii
   
   
👩‍🔬    dubartii saayintistii
   
   
🧑‍💻    ogeessa teeknooloojii
   
   
👨‍💻    nama teeknooloojii
   
   
👩‍💻    dubartii teeknooloojii
   
   
🧑‍🎤    faarfataa
   
   
👨‍🎤    nama weellisaa
   
   
👩‍🎤    dubartii weellistuun
   
   
🧑‍🎨    aartistii
   
   
👨‍🎨    nama artistii
   
   
👩‍🎨    dubartii artistii
   
   
🧑‍✈️    balaliisaa xiyyaaraa
   
   
👨‍✈️    nama balaliisaa balaliisaa
   
   
👩‍✈️    dubartii balaliisaa balaliisaa
   
   
🧑‍🚀    astronaut jedhamuun beekama
   
   
👨‍🚀    namni astronaut ta'e
   
   
👩‍🚀    dubartii astronaut jedhamtu
   
   
🧑‍🚒    nama ibidda dhaamsu
   
   
👨‍🚒    nama ibidda dhaamsu
   
   
👩‍🚒    dubartii abidda dhaamsu
   
   
👮    poolisii
   
   
👮‍♂️    man poolisii
   
   
👮‍♀️    dubartii poolisii
   
   
🕵    detective jedhamuun beekama
   
   
🕵️‍♂️    nama qorataa
   
   
🕵️‍♀️    dubartii detective
   
   
💂    eegduu
   
   
💂‍♂️    nama eegduu
   
   
💂‍♀️    dubartii waardiyyaa
   
   
🥷    ninja
   
   
👷    hojjetaa ijaarsaa
   
   
👷‍♂️    namni hojjetaa ijaarsaa
   
   
👷‍♀️    dubartii hojjettuu ijaarsaa
   
   
🫅    nama gonfoo qabu
   
   
🤴    mootii
   
   
👸    giiftii
   
   
👳    nama turban uffate
   
   
👳‍♂️    namni turban uffate
   
   
👳‍♀️    dubartii turban uffatte
   
   
👲    nama kophee mataa qabu
   
   
🧕    dubartii mataa ishee uffatte
   
   
🤵    nama tuxedo uffate
   
   
🤵‍♂️    namni tuxedo uffate
   
   
🤵‍♀️    dubartii tuxedo uffatte
   
   
👰    nama golgaa qabu
   
   
👰‍♂️    nama golgaa qabu
   
   
👰‍♀️    dubartii golgaa qabdu
   
   
🤰    dubartii ulfaa
   
   
🫃    dhiira ulfaa
   
   
🫄    nama ulfaa
   
   
🤱    harma hoosisuu
   
   
👩‍🍼    dubartii daa'ima nyaachisaa jirtu
   
   
👨‍🍼    namni daa'ima nyaachisaa jira
   
   
🧑‍🍼    namni daa’ima nyaachisu
   
   
👼    ergamaa daa'imaa
   
   
🎅    Saantaa Kilaawus
   
   
🤶    Aadde Kilaawus
   
   
🧑‍🎄    mx keewwata
   
   
🦸    superhero jedhamuun beekama
   
   
🦸‍♂️    nama superhero ta'e
   
   
🦸‍♀️    dubartii superhero
   
   
🦹    supervillain jedhamuun beekama
   
   
🦹‍♂️    namni supervillain jedhamu
   
   
🦹‍♀️    dubartii supervillain
   
   
🧙    mage
   
   
🧙‍♂️    nama mage
   
   
🧙‍♀️    dubartii mage
   
   
🧚    osoo wal hincaalchisin
   
   
🧚‍♂️    nama sheekkoo
   
   
🧚‍♀️    dubartii faarii
   
   
🧛    vaampaayerii
   
   
🧛‍♂️    nama vaampaayerii
   
   
🧛‍♀️    dubartii vaampaayerii
   
   
🧜    merperson jedhamuun beekama
   
   
🧜‍♂️    merman jedhamuun beekama
   
   
🧜‍♀️    mermaid jedhamtu
   
   
🧝    elf jedhamuun beekama
   
   
🧝‍♂️    nama elf
   
   
🧝‍♀️    dubartii elf
   
   
🧞    jiini
   
   
🧞‍♂️    nama jiini
   
   
🧞‍♀️    dubartii jiini
   
   
🧟    zombie jedhamuun beekama
   
   
🧟‍♂️    nama zoombii
   
   
🧟‍♀️    dubartii zoombii
   
   
🧌    troll jedhamuun beekama
   
   
💆    namni masaajii argachaa jiru
   
   
💆‍♂️    namni masaajii argachaa jiru
   
   
💆‍♀️    dubartii massage argachaa jirtu
   
   
💇    namni rifeensa muratu
   
   
💇‍♂️    namni rifeensa murachaa jiru
   
   
💇‍♀️    dubartii rifeensa murachaa jirtu
   
   
🚶    namni deemaa jiru
   
   
🚶‍♂️    namni deemaa jiru
   
   
🚶‍♀️    dubartii deemaa jirtu
   
   
🧍    nama dhaabbate
   
   
🧍‍♂️    namni dhaabbate
   
   
🧍‍♀️    dubartii dhaabbattee jirtu
   
   
🧎    namni jilbeenfatee
   
   
🧎‍♂️    namni jilbeenfatee
   
   
🧎‍♀️    dubartii jilbeenfatte
   
   
🧑‍🦯    nama ulee adii qabu
   
   
👨‍🦯    nama ulee adii qabu
   
   
👩‍🦯    dubartii ulee adii qabdu
   
   
🧑‍🦼    nama wiilcheeriin mootoraan hojjetu keessa jiru
   
   
👨‍🦼    namni wiilcheeriin mootoraan hojjetu
   
   
👩‍🦼    dubartii wiilcheeriin mootoraan hojjetu
   
   
🧑‍🦽    nama wiilcheeriin harkaan hojjetamu
   
   
👨‍🦽    namni wiilcheeriin harkaan hojjetamu
   
   
👩‍🦽    dubartii wiilcheeriin harkaan hojjetamu
   
   
🏃    namni fiigu
   
   
🏃‍♂️    namni fiigaa jiru
   
   
🏃‍♀️    dubartii fiigaa jirtu
   
   
💃    dubartii shubbisaa jirtu
   
   
🕺    namni shubbisaa jira
   
   
🕴    namni suutii uffate levitating
   
   
👯    namoota gurra bunni qaban
   
   
👯‍♂️    dhiirota gurra bunni qaban
   
   
👯‍♀️    dubartoota gurra bunni qaban
   
   
🧖    nama kutaa danfaa keessa jiru
   
   
🧖‍♂️    nama kutaa danfaa keessa jiru
   
   
🧖‍♀️    dubartii kutaa danfaa keessa jirtu
   
   
🧗    namni ol ba’uu
   
   
🧗‍♂️    namni ol ba’uu
   
   
🧗‍♀️    dubartii ol bahuu
   
   
🤺    nama fencing
   
   
🏇    dorgommii fardaa
   
   
⛷    nama iskii hojjetu
   
   
🏂    taphataa qorraa
   
   
🏌    namni goolfii taphatu
   
   
🏌️‍♂️    namni goolfii taphachaa jiru
   
   
🏌️‍♀️    dubartii goolfii taphattu
   
   
🏄    namni surfing godhu
   
   
🏄‍♂️    namni surfing
   
   
🏄‍♀️    dubartii surfing
   
   
🚣    namni bidiruu oofu
   
   
🚣‍♂️    namni bidiruu oofu
   
   
🚣‍♀️    dubartii bidiruu qaxxaamuraa jirtu
   
   
🏊    namni dambalii
   
   
🏊‍♂️    namni dambalii
   
   
🏊‍♀️    dubartii dambalii
   
   
⛹    namni kubbaa utaaluu
   
   
⛹️‍♂️    namni kubbaa utaaluu
   
   
⛹️‍♀️    dubartii kubbaa utaaltu
   
   
🏋    namni ulfaatina kaasuu
   
   
🏋️‍♂️    namni ulfaatina kaasuun
   
   
🏋️‍♀️    dubartii ulfaatina kaasuun
   
   
🚴    namni biskileetii oofuu
   
   
🚴‍♂️    namni biskileetii oofuu
   
   
🚴‍♀️    dubartii biskileetii oofuu
   
   
🚵    nama gaara biskileetii oofuu
   
   
🚵‍♂️    namni gaara biskileetii oofuu
   
   
🚵‍♀️    dubartii gaara biskileetii oofuu
   
   
🤸    namni gaarii konkolaataa oofuu
   
   
🤸‍♂️    namni gaarii konkolaataa oofu
   
   
🤸‍♀️    dubartii gaarii konkolaataa irra deemtu
   
   
🤼    namoonni wal’aansoo qaban
   
   
🤼‍♂️    dhiironni wal'aansoo qaban
   
   
🤼‍♀️    dubartoota wal'aansoo qaban
   
   
🤽    nama bishaan pooloo taphatu
   
   
🤽‍♂️    namni bishaan pooloo taphachaa jiru
   
   
🤽‍♀️    dubartii pooloo bishaanii taphattu
   
   
🤾    nama kubbaa harkaa taphatu
   
   
🤾‍♂️    namni kubbaa harkaa taphachaa jiru
   
   
🤾‍♀️    dubartii kubbaa harkaa taphattu
   
   
🤹    namni juggling
   
   
🤹‍♂️    namni juggling
   
   
🤹‍♀️    dubartii juggling
   
   
🧘    nama haala loozii keessa jiru
   
   
🧘‍♂️    nama bakka loozii keessa jiru
   
   
🧘‍♀️    dubartii haala loozii keessa jirtu
   
   
🛀    namni dhiqachuu
   
   
🛌    nama siree irra jiru
   
   
🧑‍🤝‍🧑    namoonni harka wal qabatanii
   
   
👭    dubartoota harka wal qabatanii
   
   
👫    dubartii fi dhiira harka wal qabatanii
   
   
👬    dhiironni harka wal qabatanii
   
   
💏    dhungoo
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    dhungachuu: dubartii, dhiira
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    dhungachuu: nama, nama
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    dhungachuu: dubartii, dubartii
   
   
💑    hiriyoonni gaa’elaa garaa qaban
   
   
👩‍❤️‍👨    hiriyoonni gaa’elaa garaa qaban: dubartii, dhiira
   
   
👨‍❤️‍👨    hiriyoonni gaa’elaa garaa qaban: dhiira, dhiira


👩‍❤️‍👩    hiriyoonni gaa’elaa garaa qaban: dubartii, dubartii
   
   
👪    maatii
   
   
👨‍👩‍👦    maatii: dhiira, dubartii, gurbaa
   
   
👨‍👩‍👧    maatii: dhiira, dubartii, intala
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    maatii: dhiira, dubartii, intala, gurbaa
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    maatii: dhiira, dubartii, gurbaa, gurbaa
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    maatii: dhiira, dubartii, intala, intala
   
   
👨‍👨‍👦    maatii: dhiira, dhiira, gurbaa
   
   
👨‍👨‍👧    maatii: dhiira, dhiira, intala
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    maatii: dhiira, dhiira, intala, gurbaa
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    maatii: dhiira, dhiira, gurbaa, gurbaa
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    maatii: dhiira, dhiira, intala, intala
   
   
👩‍👩‍👦    maatii: dubartii, dubartii, gurbaa
   
   
👩‍👩‍👧    maatii: dubartii, dubartii, intala
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    maatii: dubartii, dubartii, intala, gurbaa
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    maatii: dubartii, dubartii, gurbaa, gurbaa
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    maatii: dubartii, dubartii, intala, intala
   
   
👨‍👦    maatii: dhiira, gurbaa
   
   
👨‍👦‍👦    maatii: dhiira, gurbaa, gurbaa
   
   
👨‍👧    maatii: dhiira, intala
   
   
👨‍👧‍👦    maatii: dhiira, intala, gurbaa
   
   
👨‍👧‍👧    maatii: dhiira, intala, intala
   
   
👩‍👦    maatii: dubartii, gurbaa
   
   
👩‍👦‍👦    maatii: dubartii, gurbaa, gurbaa
   
   
👩‍👧    maatii: dubartii, intala
   
   
👩‍👧‍👦    maatii: dubartii, intala, gurbaa
   
   
👩‍👧‍👧    maatii: dubartii, intala, intala
   
   
🗣    mataa dubbatu
   
   
👤    bust in siiluweettii
   
   
👥    busts siluette keessatti argamu
   
   
🫂    namoonni hammachuu
   
   
👣    miila miila
   
   
💪    biceps kan jilbeenfate
   
   
🦾    harka makaanikaa
   
   
🦿    miila makaanikaa
   
   
🦵    luka
   
   
🦶    miilla
   
   
👂    gurra
   
   
🦻    gurra meeshaa dhageettii waliin
   
   
👃    funyaan
   
   
🧠    sammuu
   
   
🫀    onnee anatoomii
   
   
🫁    soomba
   
   
🦷    ilkaan
   
   
🦴    lafee
   
   
👀    ija
   
   
👁    ija
   
   
👅    arraba
   
   
👄    afaan
   
   
🫦    funyaan ciniinuu
   
   
🦰    rifeensa diimaa
   
   
🦱    rifeensa qaxxaamuraa
   
   
🦳    rifeensa adii
   
   
🦲    bald
   
   
🏻    gogaa salphaa ta’e
   
   
🏼    gogaa giddu galeessaa-salphaa ta’e
   
   
🏽    gogaa giddu galeessaa kan qabu
   
   
🏾    gogaa giddu galeessaa-dukkanaa’aa ta’e
   
   
🏿    gogaa dukkanaa’aa ta’e
   
   
💋    mallattoo dhungachuu
   
   
💌    xalayaa jaalalaa
   
   
💘    onnee xiyya waliin
   
   
💝    onnee ribuu qabu
   
   
💖    onnee ibsaa
   
   
💗    onnee guddachaa jiru
   
   
💓    onnee dha’uu
   
   
💞    onnee naanna’aa jiru
   
   
💕    garaa lama
   
   
💟    faaya onnee
   
   
❣    waamicha onnee
   
   
💔    garaa cabe
   
   
❤️‍🔥    onneen ibiddaan gubate
   
   
❤️‍🩹    garaa sirreessuu
   
   
❤    onnee diimaa
   
   
🩷    onnee bifa pilaastikii qabu
   
   
🧡    onnee burtukaanaa
   
   
💛    onnee keelloo
   
   
💚    onnee magariisa
   
   
💙    onnee bifa diimaa qabu
   
   
🩵    onnee halluu diimaa salphaa
   
   
💜    onnee diimaa
   
   
🤎    onnee bunni itti makame
   
   
🖤    onnee gurraacha
   
   
🩶    onnee halluu diimaa qabu
   
   
🤍    garaa adii
   

Onnee

   
💯    qabxii dhibba
   
   
💢    mallattoo aarii
   
   
💥    walitti bu’iinsa
   
   
💫    dunquqqaa'aa
   
   
💦    copha dafqaa
   
   
💨    fiigaa deemuun
   
   
🕳    qaawwa
   
   
💣    boombii
   
   
💬    baaloon dubbii
   
   
👁️‍🗨️    ija bubbee dubbii keessatti
   
   
🗨    bubbee dubbii bitaa
   
   
🗯    bubbee aarii sirrii
   
   
💭    yaada baaloon
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    fuula saree
   
   
🐒    jaldeessa
   
   
🦍    gorillaa jedhamtu
   
   
🦧    orangutan jedhamuun beekama
   
   
🐶    fuula saree
   
   
🐕    saree
   
   
🦮    saree qajeelchaa
   
   
🐕‍🦺    tajaajila saree
   
   
🐩    poodle jedhamuun beekama
   
   
🐺    yeeyyii
   
   
🦊    sardiida
   
   
🦝    raakoon jedhamuun beekama
   
   
🐱    fuula saree
   
   
🐈    adurree
   
   
🐈‍⬛    saree gurraacha
   
   
🦁    leenca
   
   
🐯    fuula saree
   
   
🐅    qeerransa
   
   
🐆    risaa
   
   
🐴    fuula fardaa
   
   
🫎    moose
   
   
🫏    harree
   
   
🐎    farda
   
   
🦄    yuunikoornii jedhamuun beekama
   
   
🦓    zebra jedhamtu
   
   
🦌    bosonuu
   
   
🦬    bison jedhamuun beekama
   
   
🐮    fuula re’ee
   
   
🐂    sangaa
   
   
🐃    bushaayee bishaanii
   
   
🐄    sa'a
   
   
🐷    fuula allaattii
   
   
🐖    booyyee
   
   
🐗    bofa
   
   
🐽    hidhii allaattii
   
   
🐏    korbeessa hoolaa
   
   
🐑    Eewee
   
   
🐐    re'ee
   
   
🐪    gaala
   
   
🐫    gaala hump lama qabu
   
   
🦙    llama
   
   
🦒    giraafii
   
   
🐘    arba
   
   
🦣    mammaaksa afaan oromoo
   
   
🦏    saroonni
   
   
🦛    hippopotamus jedhamuun beekama
   
   
🐭    fuula hantuutaa
   
   
🐁    hantuuta
   
   
🐀    hantuuta
   
   
🐹    hamster jedhamuun beekama
   
   
🐰    fuula kanniisaa
   
   
🐇    illeettii
   
   
🐿    chipmunk jedhamuun beekama
   
   
🦫    beaver jedhamuun beekama
   
   
🦔    hedgehog jedhamuun beekama
   
   
🦇    bat
   
   
🐻    qabi
   
   
🐻‍❄️    polar bear jedhamuun beekama
   
   
🐨    koala jedhamtu
   
   
🐼    pandaa jedhamtu
   
   
🦥    dadhabina
   
   
🦦    otter jedhamuun beekama
   
   
🦨    skunk jedhamuun beekama
   
   
🦘    kangaroo jedhamuun beekama
   
   
🦡    badger jedhamtu
   
   
🐾    maxxansaa paw
   
   
🦃    tarkii
   
   
🐔    lukkuu
   
   
🐓    rooster jedhamuun beekama
   
   
🐣    chick baqaqsanii hodhuu
   
   
🐤    daa’ima ilmoolee
   
   
🐥    daa’ima ijoollee fuulduraa
   
   
🐦    simbirroo
   
   
🐧    penguin jedhamuun beekama
   
   
🕊    gugee
   
   
🦅    joobira
   
   
🦆    daakiyyee
   
   
🦢    sangaa
   
   
🦉    hurunguu
   
   
🦤    dodo
   
   
🪶    baallee
   
   
🦩    flamingo jedhama
   
   
🦚    peacock jedhamuun beekama
   
   
🦜    akaakuu simbiraa
   
   
🪽    baallee
   
   
🐦‍⬛    simbirroo gurraacha
   
   
🪿    daakiyyee
   
   
🐸    fattee
   
     
🐊    qoochoo
   
   
🐢    qocaa
   
   
🦎    lootuu
   
   
🐍    bofa
   
   
🐲    fuula jawwee
   
   
🐉    jawwee
   
   
🦕    sauropod jedhamuun beekama
   
   
🐳    spouting whale jedhamuun beekama
   
   
🐋    qurxummii guddicha
   
   
🐬    doolfiin jedhamtu
   
   
🦭    chaappeessuu
   
   
🐟    qurxummii
   
   
🐠    qurxummii tropical
   
   
🐡    qurxummii afuuftuu
   
   
🦈    shaarkii
   
   
🐙    oktoopus jedhamu
   
   
🐚    qola ispiraalii ta’e
   
   
🪸    koraallii
   
   
🪼    jellyfish jedhamuun beekama
   
   
🐌    cilalluu
   
   
🦋    billaacha
   
   
🐛    geergoo
   
   
🐜    ant
   
   
🐝    damma
   
   
🪲    qamalee
   
   
🐞    giiftii qamalee
   
   
🦗    kirikeeti
   
   
🪳    qamalee
   
   
🕷    saroonni
   
   
🕸    toora saree maraattee
   
   
🦂    scorpion jedhamuun beekama
   
   
🦟    hoomaa awwaannisaa
   
   
🪰    barrisuu
   
   
🪱    raammoo
   
   
🦠    maaykiroobii
   
   
💐    bouquet jedhamuun beekama
   
   
🌸    daraaraa cheerii
   
   
💮    daraaraa adii
   
   
🪷    lotus jedhamuun beekama
   
   
🏵    roozetii jedhamuun beekama
   
   
🌹    rose
   
   
🥀    daraaraa goge
   
   
🌺    hibiscus jedhamuun beekama
   
   
🌻    aduu aduu
   
   
🌼    daraaraa
   
   
🌷    tulip jedhamuun beekama
   
   
🪻    hayaasiintii jedhamuun beekama
   
   
🌱    biqiltuu
   
   
🪴    biqiltuu qodaa keessa jiru
   
   
🌲    muka yeroo hunda magariisa ta’e
   
   
🌳    muka baala baqaqsu
   
   
🌴    muka meexxii
   
   
🌵    kaktus jedhamuun beekama
   
   
🌾    ruuzii qamadii
   
   
🌿    baala mukaa
   
   
☘    shamrock jedhamuun beekama
   
   
🍀    baala afur kan qabu clover
   
   
🍁    baala meeppili
   
   
🍂    baala kufe
   
   
🍃    baalli qilleensa keessaa balali’u
   
   
🪹    koonyaa duwwaa
   
   
🪺    hanqaaquu waliin koonyaa
   
   
🍇    ija muka wayinii
   
   
🍈    boqqolloo
   
   
🍉    habaabii
   
   
🍊    tangerine jedhamuun beekama
   
   
🍋    loomii
   
   
🍌    muuzii
   
   
🍍    anaanaasii
   
   
🥭    maangoo
   
   
🍎    abaaboo diimaa
   
   
🍏    abaaboo magariisa
   
   
🍐    akaakuu muduraa mi'aawaa avokaadoo fakkaatu
   
   
🍑    kookii
   
   
🍒    cheerii
   
   
🍓    goraa
   
   
🫐    blueberries jedhamuun beekama
   
   
🥝    firii kiwii
   
   
🍅    timaatima
   
   
🫒    zayitii
   
   
🥥    qamadii
   
   
🥑    avokaadoo
   
   
🍆    akaakuu kuduraa avocaadoo fakkaatu
   
   
🥔    dinnicha
   
   
🥕    kaarotii
   
   
🌽    gurra boqqolloo
   
   
🌶    burtukaana ho’aa
   
   
🫑    burtukaana bilbilaa
   
   
🥒    kuukumbarii
   
   
🥬    magariisa baala qabu
   
   
🥦    birookilii
   
   
🧄    qullubbii adii
   
   
🧅    qullubbii diimaa
   
   
🍄    waakkoo
   
   
🥜    boqqolloo
   
   
🫘    kotoree
   
   
🌰    chestnut jedhamuun beekama
   
   
🫚    hundee jinjibilaa
   
   
🫛    pod baaqelaa
   
   
🍞    daabboo
   
   
🥐    kroosaantii
   
   
🥖    daabboo baguette jedhamu
   
   
🫓    daabboo diriiraa
   
   
🥨    pretzel jedhamuun beekama
   
   
🥯    bagel jedhamu
   
   
🥞    paankeekii jedhamuun beekama
   
   
🧇    waffle jedhamuun beekama
   
   
🧀    wedge daabboo
   
   
🍖    foon lafee irratti
   
   
🍗    miila qamadii
   
   
🥩    foon irraa murame
   
   
🥓    bacon
   
   
🍔    hamburger jedhamuun beekama
   
   
🍟    french fries jedhamuun beekama
   
   
🍕    piizaa


🌭    hot dog jedhamuun beekama
   
   
🥪    saandwich
   
   
🌮    taco
   
   
🌯    burrito jedhu
   
   
🫔    tamale
   
   
🥙    daabboo diriiraa guutame
   
   
🧆    falafel jedhamuun beekama
   
   
🥚    killee
   
   
🍳    bilcheessuu
   
   
🥘    nyaata gadi fagoo ta’e
   
   
🍲    qodaa nyaataa
   
   
🫕    fondue jedhamuun beekama
   
   
🥣    saanii spoon waliin
   
   
🥗    salaada magariisaa
   
   
🍿    popcorn jedhamuun beekama
   
   
🧈    dhadhaa
   
   
🧂    soogidda
   
   
🥫    nyaata qaruuraa keessa jiru
   
   
🍱    saanduqa bento
   
   
🍘    ruuzii cracker jedhamu
   
   
🍙    kubbaa ruuzii
   
   
🍚    ruuzii bilcheefame
   
   
🍛    ruuzii kaarii
   
   
🍜    saanii danfisuu
   
   
🍝    ispageetii
   
   
🍠    boqqolloo mi’aawaa bilcheefame
   
   
🍢    oden jedhamuun beekama
   
   
🍣    sushi
   
   
🍤    shimbirroo fooliin isaa jijjiirame
   
   
🍥    keekii qurxummii kan swirl qabu
   
   
🥮    keekii ji’aa
   
   
🍡    dangoo
   
   
🥟    dumpling jedhamuun beekama
   
   
🥠    kukii carraa
   
   
🥡    saanduqa fudhachuu
   
   
🦀    torbaan qabaa
   
   
🦞    lobster jedhamuun beekama
   
   
🦐    raammoo bishaan keessaa nyaataaf ooltu
   
   
🦑    gosa qurxummii
   
   
🦪    oyster jedhamuun beekama
   
   
🍦    ayiskiriimii lallaafaa
   
   
🍧    ice haaddame
   
   
🍨    aayis kireemii
   
   
🍩    donut jedhamuun beekama
   
   
🍪    kukii
   
   
🎂    keekii guyyaa dhalootaa
   
   
🍰    shortcake jedhamuun beekama
   
   
🧁    cupcake jedhamuun beekama
   
   
🥧    paayii
   
   
🍫    chocolate bar
   
   
🍬    karameellaa
   
   
🍭    lollipop jedhamuun beekama
   
   
🍮    custard jedhamuun beekama
   
   
🍯    qodaa damma
   
   
🍼    qaruuraa daa’imaa
   
   
🥛    aannan koochoo
   
   
☕    dhugaatii ho’aa
   
   
🫖    shaayii qamadii
   
   
🍵    shaayii qabattoo hin qabne
   
   
🍶    wayiif jecha
   
   
🍾    qaruuraa korkii popping qabu
   
   
🍷    wayinii koochoo
   
   
🍸    kokteelii koochoo
   
   
🍹    dhugaatii tropical
   
   
🍺    mug biiraa
   
   
🍻    qamadii biiraa 'clinking' ta'e
   
   
🥂    koochoowwan 'clinking glasses' jedhaman
   
   
🥃    tumbler glass jedhamuun beekama
   
   
🫗    dhangala’aa dhangalaasuun
   
   
🥤    kooppii qorqorroo wajjin
   
   
🧋    shaayii bubbee
   
   
🧃    saanduqa dhugaatii
   
   
🧉    gaansuu
   
   
🧊    cabbii
   
   
🥢    ulee nyaataa
   
   
🍽    furguggii fi cirracha saanii wajjin
   
   
🍴    furguggii fi cirracha
   
   
🥄    fal'aana
   
   
🔪    cilee mana nyaataa
   
   
🫙    jaarkaanii
   
   
🏺    amphora jedhamtu
   
   
🌍    globe Awurooppaa-Afriikaa agarsiisu
   
   
🌎    globe Ameerikaa agarsiisu
   
   
🌏    globe kan Eeshiyaa-Awustiraaliyaa agarsiisu
   
   
🌐    globe kan meridiyaanota qabu
   
   
🗺    kaartaa addunyaa
   
   
🗾    kaartaa Jaappaan
   
   
🧭    koompaasii
   
   
🏔    gaara qorraan uwwifame
   
   
⛰    gaara
   
   
🌋    volkaanoo
   
   
🗻    gaara fuji
   
   
🏕    kaampii keessa jiraachuu
   
   
🏖    qarqara galaanaa gaaddisa qabu
   
   
🏜    gammoojjii
   
   
🏝    odola gammoojjii
   
   
🏞    paarkii biyyoolessaa
   
   
🏟    istaadiyeemii
   
   
🏛    gamoo kalaasikaa
   
   
🏗    ijaarsa gamoo
   
   
🧱    xuuphii
   
   
🪨    dhagaa
   
   
🪵    muka
   
   
🛖    godoo
   
   
🏘    manneen
   
   
🏚    mana gatame
   
   
🏠    mana
   
   
🏡    mana iddoo biqiltuu qabu
   
   
🏢    gamoo waajjiraalee
   
   
🏣    Waajjira poostaa Jaappaan
   
   
🏤    waajjira poostaa
   
   
🏥    hospitaala
   
   
🏦    baankii
   
   
🏨    hoteela
   
   
🏩    hoteela jaalalaa
   
   
🏪    mana daldalaa mijataa
   
   
🏫    mana barumsaa
   
   
🏬    mana daldalaa guddaa
   
   
🏭    warshaa
   
   
🏯    Masaraa Jaappaan
   
   
🏰    gamoo guddaa durii kan diinarraa of eeguuf ijaarame
   
   
💒    gaa'ela
   
   
🗼    Masaraa Tookiyoo
   
   
🗽    Siidaa Bilisummaa
   
   
⛪    waldaa kiristaanaa
   
   
🕌    masjiida
   
   
🛕    Mana qulqullummaa Hindu
   
   
🕍    mana sagadaa
   
   
⛩    mana qulqullummaa shinto
   
   
🕋    kaaba
   
   
⛲    burqaa
   
   
⛺    dunkaana
   
   
🌁    hurrii tiifuu qabu
   
   
🌃    halkan urjii wajjin
   
   
🏙    magaalaa
   
   
🌄    gaarreen irratti aduun bahuu
   
   
🌅    aduun bahuu
   
   
🌆    magaalaa yeroo galgalaa
   
   
🌇    lixa aduu
   
   
🌉    halkan riqicha
   
   
♨    burqaawwan ho’aa
   
   
🎠    farda karoosel
   
   
🛝    islaayidii dirree taphaatti
   
   
🎡    ferris wheel jedhamtu
   
   
🎢    roolaar koostar jedhamuun beekama
   
   
💈    utubaa rifeensa muraa
   
   
🎪    dunkaana sirkaa
   
   
🚂    lokomootiivii jedhamuun beekama
   
   
🚃    konkolaataa baaburaa
   
   
🚄    baabura saffisa guddaa qabu
   
   
🚅    baabura rasaasaa
   
   
🚆    leenjisuu
   
   
🚇    metro
   
   
🚈    baabura salphaa
   
   
🚉    buufata
   
   
🚊    tiraamii
   
   
🚝    monorail jedhamuun beekama
   
   
🚞    daandii baaburaa gaaraa
   
   
🚋    konkolaataa tiraamii
   
   
🚌    atoobisii
   
   
🚍    otobusii fuuldura dhufu
   
   
🚎    trolleybus jedhamtu
   
   
🚐    minibus
   
   
🚑    ambulaansii
   
   
🚒    motora ibiddaa
   
   
🚓    konkolaataa poolisii
   
   
🚔    konkolaataa poolisii fuuldura jiru
   
   
🚕    taaksii
   
   
🚖    taaksii fuuldura jiru
   
   
🚗    konkolaataa
   
   
🚘    konkolaataa fuuldura dhufu
   
   
🚙    konkolaataa faayidaa ispoortii
   
   
🛻    konkolaataa pikaappii
   
   
🚚    konkolaataa geejjibaa geejjibaa
   
   
🚛    konkolaataa fe’umsaa articulated
   
   
🚜    tiraaktaraa
   
   
🏎    konkolaataa dorgommii
   
   
🏍    mootar saayikilii
   
   
🛵    motor scooter jedhamuun beekama
   
   
🦽    wiilcheeriin harkaan hojjetamu
   
   
🦼    wiilcheeriin mootoraan hojjetu
   
   
🛺    auto rickshaw jedhamtu
   
   
🚲    biskileettii
   
   
🛴    kick scooter jedhamuun beekama
   
   
🛹    iskeetii boordii
   
   
🛼    roolaar iskeetii
   
   
🚏    buufata konkolaataa
   
   
🛣    daandii konkolaataa
   
   
🛤    daandii baaburaa
   
   
🛢    dhuumbii zayitaa
   
   
⛽    paampii boba’aa
   
   
🛞    goommaa
   
   
🚨    ibsaa konkolaataa poolisii
   
   
🚥    ibsaa tiraafikaa qajeelaa
   
   
🚦    ibsaa tiraafikaa dhaabbataa
   
   
🛑    mallattoo dhaabuu
   
   
🚧    ijaarsa
   
   
⚓    sibiila dooniin ittiin dhaabatu
   
   
🛟    ring buoy jedhamuun beekama
   
   
⛵    bidiruu doonii
   
   
🛶    doonii
   
   
🚤    bidiruu saffisaa
   
   
🛳    doonii imaltootaa
   
   
⛴    doonii
   
   
🛥    bidiruu mootoraa
   
   
🚢    doonii
   
   
✈    xiyyaara
   
   
🛩    xiyyaara xiqqaa
   
   
🛫    xiyyaaraan ka’uu
   
   
🛬    xiyyaaraan dhufuu isaa
   
   
🪂    parachute jedhamuun beekama
   
   
💺    teessoo
   
   
🚁    helikooptara
   
   
🚟    daandii baaburaa fannifame
   
   
🚠    daandii keebilii gaaraa
   
   
🚡    daandii tiraamii qilleensa irraa
   
   
🛰    saatalaayitii
   
   
🚀    rookkeettii
   
   
🛸    saanii balali’u
   
   
🛎    bellhop bilbilaa
   
   
🧳    ba'aa imalaa
   
   
🚪    balbala
   
   
🛗    liftii
   
   
🪞    of-ilaallee
   
   
🪟    foddaa
   
   
🛏    siree
   
   
🛋    sofaa fi ibsaa
   
   
🪑    barcuma
   
   
🚽    mana fincaanii
   
   
🪠    plunger jedhamu
   
   
🚿    rooba xiqqaa
   
   
🛁    baattuu dhiqannaa
   
   
🪤    kiyyoo hantuutaa
   
   
🪒    cirracha
   
   
🧴    qaruuraa looshinii
   
   
🧷    safety pin
   
   
🧹    haraa
   
   
🧺    baaskitii
   
   
🧻    waraqaa roola
   
   
🪣    baaldii
   
   
🧼    saamuunaa
   
   
🫧    bubbee
   
   
🪥    buruushiin ilkaanii
   
   
🧽    ispoonjii
   
   
🧯    meeshaa ibidda dhaamsu
   
   
🛒    gaarii bittaa
   
   
⌛    sa’aatii hojjetame
   
   
⏳    sa’aatii hin hojjetamne
   
   
⌚    ilaaluu
   
   
⏰    sa’aatii dammaqaa
   
   
⏱    sa’aatii dhaabuu
   
   
⏲    sa’aatii sa’aatii
   
   
🕰    sa’aatii mantelpiece jedhamu
   
   
🕛    sa’aatii kudha lama
   
   
🕧    kudha lamaa fi soddoma
   
   
🕐    sa’aatii tokkoo
   
   
🕜    tokko-soddoma
   
   
🕑    sa’aatii lama
   
   
🕝    lamaa fi soddoma ta’a
   
   
🕒    sa’aatii sadii
   
   
🕞    sadii fi soddoma
   
   
🕓    sa’aatii afuriitti
   
   
🕟    afur-soddoma
   
   
🕔    sa’aatii shan
   
   
🕠    shan fi soddoma ta’a
   
   
🕕    sa’aatii ja’a
   
   
🕡    ja’a fi soddoma
   
   
🕖    sa’aatii torba
   
   
🕢    torbaa fi soddoma
   
   
🕗    sa’aatii saddeetitti
   
   
🕣    saddeet-soddoma ta’a
   
   
🕘    sa’aatii sagal’tti
   
   
🕤    sagal fi soddoma ta’a
   
   
🕙    sa’aatii kudhan
   
   
🕥    kudhan-soddoma
   
   
🕚    sa’aatii kudha tokkoo
   
   
🕦    kudha tokkoo fi soddoma
   
   
🌑    ji’a haaraa
   
   
🌒    ji’a ji’a ji’aa waxing
   
   
🌓    ji’a kurmaana jalqabaa
   
   
🌔    ji’a gibbous waxing ta’e
   
   
🌕    ji’a guutuu
   
   
🌖    ji’a gibbous hir’achaa jiru
   
   
🌗    ji’a kurmaana dhumaa
   
   
🌘    ji’a ji’aa hir’achaa jiru
   
   
🌙    ji’a ji’a ji’aa
   
   
🌚    fuula ji’a haaraa
   
   
🌛    fuula ji’aa kurmaana jalqabaa
   
   
🌜    kurmaana dhumaa fuula ji’aa
   
   
🌡    ho’a safartuu
   
   
☀    aduu


🌝    fuula ji’a guutuu
   
   
🌞    aduu fuula waliin
   
   
🪐    pilaaneetii ringed ta’e
   
   
⭐    urjii
   
   
🌟    urjii ibsu
   
   
🌠    urjii dhukaasaa
   
   
🌌    karaa aannani
   
   
☁    duumessa
   
   
⛅    aduu duumessa duuba
   
   
⛈    duumessa balaqqeessaa fi rooba qabu
   
   
🌤    aduu duumessa xiqqaa duuba
   
   
🌥    aduu duumessa guddaa duuba
   
   
🌦    aduu duumessa roobaa duuba
   
   
🌧    duumessa rooba waliin
   
   
🌨    duumessa qorra qabu
   
   
🌩    duumessa balaqqeessa waliin
   
   
🌪    tornado jedhamuun beekama
   
   
🌫    huurrii
   
   
🌬    fuula qilleensaa
   
   
🌀    obomboleettii
   
   
🌈    bokkaa bokkaa
   
   
🌂    gaaddisa cufame
   
   
☂    dibaabee
   
   
☔    gaaddisa copha rooba qabu
   
   
⛱    gaaddisa lafa irratti
   
   
⚡    voolteejii guddaa qaba
   
   
❄    qorraa
   
   
☃    nama qorraa
   
   
⛄    nama qorraa qorra hin qabne
   
   
☄    koomeetii
   
   
🔥    abidda
   
   
💧    copha
   
   
🌊    dalga bishaanii
   
   
🎃    jack-o-lantern jedhamuun beekama
   
   
🎄    Muka ayyaana masqalaa
   
   
🎆    ibidda qabsiisuu
   
   
🎇    kan ibsan
   
   
🧨    ibiddaa
   
   
✨    ni ibsa
   
   
🎈    baaloon
   
   
🎉    paartii popper
   
   
🎊    kubbaa konfeettii
   
   
🎋    muka tanabataa
   
   
🎍    faaya paayinii
   
   
🎎    Doolcha Jaappaan
   
   
🎏    kaarp streamer jedhamuun beekama
   
   
🎐    qilleensaa
   
   
🎑    sirna ji’a ilaaluu
   
   
🧧    envelope diimaa ta’e
   
   
🎀    ribbon jedhamuun beekama
   
   
🎁    kennaa marame
   
   
🎗    ribboo yaadachiisaa
   
   
🎟    tikkeettii seensa
   
   
🎫    tikkeettii
   
   
🎖    meedaaliyaa waraanaa
   
   
🏆    waancaa
   
   
🏅    meedaaliyaa ispoortii
   
   
🥇    Meedaaliyaa sadarkaa 1ffaa
   
   
🥈    Meedaaliyaa sadarkaa 2ffaa
   
   
🥉    Meedaaliyaa sadarkaa 3ffaa
   
   
⚽    kubbaa kubbaa miilaa
   
   
⚾    beeysiboolii
   
   
🥎    kubbaa lallaafaa
   
   
🏀    kubbaa miilaa kubbaa miilaa
   
   
🏐    kubbaa voleeybaalii
   
   
🏈    kubbaa miilaa ameerikaa
   
   
🏉    kubbaa miilaa raagbii
   
   
🎾    teenisii
   
   
🥏    diskiin balali’u
   
   
🎳    bowling taphachuu
   
   
🏏    tapha kirikeeti
   
   
🏑    hokkii dirree
   
   
🏒    hokkii qorraa
   
   
🥍    laakroosi
   
   
🏓    ping pong jedhamuun beekama
   
   
🏸    badminton jedhamuun beekama
   
   
🥊    guwaantii boksii
   
   
🥋    uffata maarshaal aartii
   
   
🥅    goolii galchuu
   
   
⛳    alaabaa boolla keessa jiru
   
   
⛸    ice skate jedhamuun beekama
   
   
🎣    utubaa qurxummii qabuu
   
   
🤿    haguuggii bishaan keessa cuuphamuu
   
   
🎽    shamizii fiigichaa
   
   
🎿    skis jedhamtu
   
   
🛷    sled jedhamuun beekama
   
   
🥌    dhagaa qaxxaamuraa
   
   
🎯    bullseye jedhamuun beekama
   
   
🪀    yo-yo
   
   
🪁    akaakuu simbiraa joobira fakkaattu
   
   
🎱    pool 8 kubbaa
   
   
🔮    kubbaa kiristaala
   
   
🪄    ulee falfalaa
   
   
🧿    nazar amulet jedhamuun beekama
   
   
🪬    hamsa
   
   
🎮    tapha viidiyoo
   
   
🕹    joystick jedhamuun beekama
   
   
🎰    maashinii tapha (slot machine) jedhamu
   
   
🎲    game du'uu
   
   
🧩    puzzle piece jedhu
   
   
🧸    teedii beer jedhamu
   
   
🪅    piñata jedhamuun beekama
   
   
🪩    kubbaa daawwitii
   
   
🪆    doolii koonyaa itti godhan
   
   
♠    suutii 'spade' jedhamu
   
   
♥    suutii onnee
   
   
♦    suutii daayimandii
   
   
♣    suutii kilabii
   
   
♟    cheezii pawn
   
   
🃏    qoosaa
   
   
🀄    mahjong jawwee diimaa
   
   
🎴    kaardii tapha daraaraa
   
   
🎭    aartii agarsiisaa
   
   
🖼    suuraa framed ta’e
   
   
🎨    paleetii artistii
   
   
🧵    qajjisa
   
   
🪡    cirracha huccuu hojjechuu
   
   
🧶    yarn jedhu
   
   
🪢    hiddaa
   
   
👓    fuulleewwan
   
   
🕶    ujummoo aduu
   
   
🥽    goggles jedhamu
   
   
🥼    kootii laabraatoorii
   
   
🦺    vest nageenyaa
   
   
👔    krawattii mormaa
   
   
👕    tiishartii
   
   
👖    jiinii
   
   
🧣    fooxaa moormarra buufatan
   
   
🧤    golgaa harkatti uffatan
   
   
🧥    dibuu
   
   
🧦    shurraaba miillaa
   
   
👗    uffachuu
   
   
👘    kimoonoo
   
   
🥻    sari
   
   
🩱    uffata dambalii kutaa tokkoo
   
   
🩲    gabaabduu
   
   
🩳    gaggabaaboo
   
   
👙    bikinii jedhamuun beekama
   
   
👚    uffata dubartii
   
   
🪭    fanni harkaa dachaafamuu danda’u
   
   
👛    rukuttaa
   
   
👜    boorsaa harkaa
   
   
👝    boorsaa kilaachi
   
   
🛍    boorsaa bittaa
   
   
🎒    boorsaa dugdaatti
   
   
🩴    saandaloota thong jedhamu
   
   
👞    kophee namaa
   
   
👟    kophee fiigichaa
   
   
🥾    bootii miilaan deemuu
   
   
🥿    kophee diriiraa
   
   
👠    kophee olka’aa qabu
   
   
👡    saandaloota dubartii
   
   
🩰    kophee baaleetii
   
   
👢    bootii dubartii
   
   
🪮    rifeensa fudhachuu
   
   
👑    gonfoo
   
   
👒    kophee dubartii
   
   
🎩    kophee gubbaa
   
   
🎓    kophee eebbaa
   
   
🧢    kophee kaffaltii qabu
   
   
🪖    kophee waraanaa
   
   
⛑    kophee hojjetaa baraarsaa
   
   
📿    kadhannaa
   
   
💄    funyaan funyaanii
   
   
💍    qubeelaa
   
   
💎    dhagaa gati jabeessa
   
   
🔇    sagalee dhaamsuu dhaamfame
   
   
🔈    sagalee guddiftuu sagalee gadi aanaa
   
   
🔉    sagalee guddiftuu sagalee giddu galeessaa
   
   
🔊    sagalee guddiftuu sagalee guddaa qaba
   
   
📢    sagalee guddiftuu
   
   
📣    meeggaafoonii
   
   
📯    gaanfa poostaa
   
   
🔔    belbelaa
   
   
🔕    bell kan slash waliin
   
   
🎼    qabxii muuziqaa
   
   
🎵    yaadannoo muuziqaa
   
   
🎶    yaadannoo muuziqaa
   
   
🎙    maaykiroofoonii istuudiyoo
   
   
🎚    sadarkaa islaayidara
   
   
🎛    qafoo to’annoo
   
   
🎤    maaykiroofoonii
   
   
🎧    headphone
   
   
📻    raadiyoo
   
   
🎷    saaksoofooniin
   
   
🪗    accordion jedhamuun beekama
   
   
🎸    gitaara
   
   
🎹    kiiboordii muuziqaa
   
   
🎺    xurumbaa
   
   
🎻    vaayiliini
   
   
🪕    banjo
   
   
🥁    shubbisaa
   
   
🪘    shubbisaa dheeraa
   
   
🪇    maracas
   
   
🪈    shubbisaa
   
   
📱    bilbila harkaa
   
   
📲    bilbila harkaa xiyya waliin
   
   
☎    bilbilaan bilbiluu
   
   
📞    bilbila fudhatuu
   
   
📟    pager jedhamuun beekama
   
   
📠    maashinii faksii
   
   
💾    Koompiitara
   
   
🔋    ibsaa
   
   
🪫    baatirii gadi aanaa ta’e
   
   
🔌    fiigicha elektirikii
   
   
💻    laptop
   
   
🖥    kompiitara deeskitooppii
   
   
🖨    maxxansaa
   
   
⌨    kiiboordii
   
   
🖱    hantuuta kompiitaraa
   
   
🖲    kubbaa miilaa trackball
   
   
💽    diskiin kompiitaraa
   
   
💾    floppii diskiin
   
   
💿    diskiin optikaalaa
   
   
📀    dvd
   
   
🧮    abacus jedhamuun beekama
   
   
🎥    kaameraa fiilmii
   
   
🎞    furmaata fiilmii
   
   
📽    pirojektara fiilmii
   
   
🎬    gabatee harka rukutuu
   
   
📺    televijiinii
   
   
📷    kaameraa
   
   
📸    kaameraa flash qabu
   
   
📹    kaameeraa viidiyoo
   
   
📼    viidiyoo kaaseetii
   
   
🔍    guddiftuu gara bitaatti garagalfame
   
   
🔎    guddiftuu gara mirgaatti garagalfame
   
   
🕯    shugguxii
   
   
💡    ampuulii ibsaa
   
   
🔦    ibsaa harkaa
   
   
🏮    fannoo waraqaa diimaa
   
   
🪔    ibsaa diyaa
   
   
⚗    alembic jedhamuun beekama
   
   
🧪    tuubii qorannoo
   
   
🧫    petri dish jedhamuun beekama
   
   
🧬    dna
   
   
🔬    maaykirooskooppii
   
   
🔭    teleskooppii jedhamuun beekama
   
   
📡    anteenaa saatalaayitii
   
   
📔    dabtara haguuggii faaya qabu
   
   
📕    kitaaba cufame
   
   
📖    kitaaba banaa
   
   
📗    kitaaba magariisa
   
   
📘    kitaaba bifa diimaa qabu
   
   
📙    kitaaba burtukaanaa
   
   
📚    kitaabota
   
   
📓    dabtara
   
   
📒    ledger jedhu
   
   
📃    fuula kan curl qabu
   
   
📜    garagalchuu
   
   
📄    fuula gara oliitti garagalee jiru
   
   
📰    gaazexaa
   
   
🗞    gaazexaa marame
   
   
📑    caancaloota mallattoo
   
   
🔖    mallattoo galmee
   
   
🏷    mallattoo itti gochuu
   
   
💰    boorsaa maallaqaa
   
   
🪙    saantima
   
   
💴    nootii baankii yen
   
   
💵    maallaqa doolaaraa
   
   
💶    maallaqa baankii yuuroo
   
   
💷    nootii baankii paawundii
   
   
💸    maallaqa baallee qabu
   
   
💳    kaardii liqii
   
   
🧾    nagahee
   
   
💹    chaartii yeen wajjin dabalaa dhufe
   
   
✉    uwwisuu
   
   
📧    iimeeliidhaan ergaa
   
   
📨    envelope dhufu
   
   
📩    envelope xiyya qabu
   
   
📤    saanii saanduqa ba’aa
   
   
📥    saanii saanduqa galtee
   
   
📦    kuufama
   
   
📫    saanduqa poostaa cufame kan alaabaa ol kaafame qabu
   
   
📪    saanduqa poostaa cufame kan alaabaa gadi bu’e
   
   
📬    saanduqa poostaa alaabaa ol kaafame qabu banaa
   
   
📭    saanduqa ergaa alaabaa gadi bu'e banaa
   
   
📮    saanduqa poostaa
   
   
🗳    saanduqa filannoo waraqaa filannoo waliin
   
   
✏    qubeessaa
   
   
✒    gurraacha nib
   
   
🖋    qalama burqaa
   
   
🖊    kobbee
   
   
🖌    buruushiin diimachuu
   
   
🖍    qalama
   
   
📝    yaadannoo
   
   
💼    boorsaa boorsaa
   
   
📁    galmee faayilii
   
   
📂    galmee faayilii banaa
   
   
🗂    qooddattoota indeeksii kaardii
   
   
📅    kalaandarii
   
   
📆    kalaandarii ciccituu


🗒    barruu yaadannoo ispiraalii
   
   
🗓    kalaandarii ispiraalii
   
   
📇    indeeksii kaardii
   
   
📈    chaartii dabalaa dhufeera
   
   
📉    chaartii hir’achaa dhufeera
   
   
📊    chaartii barruulee
   
   
📋    gabatee mukaa
   
   
📌    pushpin jedhu
   
   
📍    pushpin geengoo ta’e
   
   
📎    waraqaa cirracha
   
   
🖇    waraqaawwan walitti hidhaman
   
   
📏    bulchaa qajeelaa
   
   
📐    bulchaa golee sadii qabu
   
   
✂    maqasii
   
   
🗃    saanduqa faayilii kaardii
   
   
🗄    kaabinee galmee
   
   
🗑    balfa itti gatamu
   
   
🔒    cufamee jira
   
   
🔓    cufamee jira
   
   
🔏    qalamaan cufame
   
   
🔐    furtuudhaan cufame
   
   
🔑    furtuu
   
   
🗝    furtuu durii
   
   
🔨    haamtuu
   
   
🪓    ax
   
   
⛏    kaasuu
   
   
⚒    hammer fi pick
   
   
🛠    haamtuu fi furtuu
   
   
🗡    dagger
   
   
⚔    billaa qaxxaamuree
   
   
🔫    shaashamannee bishaanii
   
   
🪃    boomerang jedhamuun beekama
   
   
🏹    xiyyaa fi xiyyaa
   
   
🛡    gaachana
   
   
🪚    hojii mukaa saw
   
   
🔧    furtuu
   
   
🪛    iskiriyuudraayivarii
   
   
🔩    naati fi booltii
   
   
⚙    ilkaan mootoraa
   
   
🗜    kilaampii
   
   
⚖    madaallii madaallii
   
   
🦯    ulee adii
   
   
🔗    hidhata
   
   
⛓    sansalata
   
   
🪝    okkoo
   
   
🧰    saanduqa meeshaa
   
   
🧲    maagneetii
   
   
🪜    yaabbannoo
   
   
💉    siriinjii
   
   
🩸    copha dhiigaa
   
   
💊    kiniinii
   
   
🩹    baandaajii maxxantu
   
   
🩼    ulee (crutch) jedhamuun beekama
   
   
🩺    isteetoskooppii
   
   
🩻    raajii eksiree
   
   
🚬    sigaaraa
   
   
⚰    saanduqa du’aa
   
   
🪦    dhagaa mataa
   
   
⚱    urjii awwaalchaa
   
   
🗿    moai
   
   
🪧    taappeellaa
   
   
🪪    waraqaa eenyummaa
   
   
🏧    Mallattoo ATM
   
   
🚮    litter in bin mallattoo
   
   
🚰    bishaan dhugaatii
   
   
♿    mallattoo wiilcheeriin
   
   
🚹    kutaa dhiirotaa
   
   
🚺    kutaa dubartootaa
   
   
🚻    mana fincaanii
   
   
🚼    mallattoo daa’imaa
   
   
🚾    bishaan kuufamaa
   
   
🛂    to’annoo paaspoortii
   
   
🛃    barsiifatawwan
   
   
🛄    mi’a fudhachuu
   
   
🛅    mi’a bitaa
   
   
⚠    akeekkachiisa
   
   
🚸    ijoolleen qaxxaamuraa
   
   
⛔    galtee hin jiru
   
   
🚫    dhorkaadha
   
   
🚳    biskileetii hin qabu
   
   
🚭    tamboo xuuxuu hin qabu
   
   
🚯    balfi gatuu hin qabu
   
   
🚱    bishaan dhugaatii hin taane
   
   
🚷    miilaan deeman hin jiru
   
   
📵    bilbila harkaa hin qabu
   
   
🔞    namni kudha saddeet gadi hin jiru
   
   
☢    raadiyoo-aktiiwii
   
   
☣    balaa baayoo (biohazard) ta’uu danda’a
   
   
⬆    xiyya ol ka’aa
   
   
↗    xiyya ol-mirgaa
   
   
➡    xiyya mirgaa
   
   
↘    xiyya gadi-mirgaa
   
   
⬇    xiyya gadi
   
   
↙    xiyya gadi-bitaa
   
   
⬅    xiyya bitaa
   
   
↖    xiyya ol-bitaa
   
   
↕    xiyya ol-gadi
   
   
↔    xiyya bitaa-mirgaa
   
   
↩    xiyya mirgaa gara bitaatti qaxxaamuree
   
   
↪    xiyya bitaa gara mirgaatti qaxxaamuree
   
   
⤴    xiyya mirgaa ol qaxxaamuree
   
   
⤵    xiyya mirgaa gara gadiitti qaxxaamuree
   
   
🔃    xiyyawwan dhaabbataa gara sa’aatii
   
   
🔄    xiyya faallaa sa'aatii button
   
   
🔙    Xiyya DUUBAA
   
   
🔚    Xiyya END
   
   
🔛    IRRA! hiddaa
   
   
🔜    SOON xiyya
   
   
🔝    Xiyya GUBBAA
   
   
🛐    bakka waaqeffannaa
   
   
⚛    mallattoo atoomii
   
   
🕉    om
   
   
✡    urjii Daawit
   
   
☸    wiil dharmaa
   
   
☯    yin yang
   
   
✝    fannoo laatiin
   
   
☦    fannoo ortodoksii
   
   
☪    urjii fi ji’a ji’aa
   
   
☮    mallattoo nagaa
   
   
🕎    menorah jedhamuun beekama
   
   
🔯    urjii tuqaa ja’a qabu
   
   
🪯    khanda
   
   
♈    Aries jedhamuun beekama
   
   
♉    Taurus jedhamuun beekama
   
   
♊    Gemini
   
   
♋    Kaansarii
   
   
♌    Leo
   
   
♍    Durboo
   
   
♎    Libra
   
   
♏    Iskoorpiyoo
   
   
♐    Saagiitaariyoos
   
   
♑    Kaaprikoorn jedhamuun beekama
   
   
♒    Aquarius jedhamuun beekama
   
   
♓    Qurxummii
   
   
⛎    Ophiuchus jedhamuun beekama
   
   
🔀    shuffle tracks jedhu kan jedhu
   
   
🔁    irra deebi'uu button
   
   
🔂    button tokko irra deebi'i
   
   
▶    button taphachuu
   
   
⏩    button saffisaan fuulduratti tarkaanfachiisu
   
   
⏭    itti aanu track button
   
   
⏯    taphachuu ykn dhaabuu button
   
   
◀    button duubatti deebisuu
   
   
⏪    button saffisaan duubatti deebisuu
   
   
⏮    button track isa dhumaa
   
   
🔼    gara oliitti button
   
   
⏫    fast up button jedhu qaba
   
   
🔽    gara gadiitti button
   
   
⏬    saffisaan gadi bu'uu button
   
   
⏸    button dhaabuu jedhu
   
   
⏹    button dhaabuu jedhu
   
   
⏺    button waraabuu
   
   
⏏    buttooni eject jedhu
   
   
🎦    sinimaa
   
   
🔅    button dim jedhu qaba
   
   
🔆    button ifaa ta'e
   
   
📶    barruulee anteenaa
   
   
🛜    wayaa malee
   
   
📳    haala raafama
   
   
📴    bilbila harkaa cufame
   
   
   
♀    mallattoo dubartii
   
   
♂    mallattoo dhiiraa
   
   
⚧    mallattoo saala jijjiirrachuu
   
   
✖    baay’isuu
   
   
➕    dabalataan
   
   
➖    hir’isuun
   
   
➗    hiruu
   
   
🟰    ulfaataa walqixa mallattoo
   
   
♾    dhuma kan hin qabne
   
   
‼    mallattoo waamichaa dachaa
   
   
⁉    mallattoo gaaffii waamichaa
   
   
❓    mallattoo gaaffii diimaa
   
   
❔    mallattoo gaaffii adii
   
   
❕    mallattoo waamichaa adii
   
   
❗    mallattoo waamichaa diimaa
   
   
〰    dash dalgaa qabu
   
   
💱    jijjiirraa maallaqaa
   
   
💲    mallattoo doolaaraa ulfaataa
   
   
⚕    mallattoo yaalaa
   
   
♻    mallattoo deebi’ee fayyadamuu
   
   
⚜    fleur-de-lis jedhamuun beekama
   
   
🔱    asxaa sadii kan ta’e
   
   
📛    baajii maqaa
   
   
🔰    Mallattoo Jaappaan jalqabaaf
   
   
⭕    geengoo diimaa qaawwa qabu
   
   
✅    mallattoo mallattoo sakatta'iinsaa
   
   
☑    saanduqa filannoo cheekiin qabu
   
   
✔    mallattoo mallattoo
   
   
❌    mallattoo fannoo
   
   
❎    button mallattoo qaxxaamuraa
   
   
➰    loop qaxxaamuraa (curly loop) jedhamu
   
   
➿    loop dachaa qaxxaamuraa
   
   
〽    mallattoo wal jijjiirraa kutaa
   
   
✳    urjii saddeet kan qabu
   
   
✴    urjii qabxii saddeet qabu
   
   
❇    ibsaa
   
   
©    mirga waraabbii
   
   
®    galmaa’ee jira
   
   
™    mallattoo daldalaa
   
   
#️⃣    furtuu: # .
   
   
*️⃣    furtuu: * .
   
   
0️⃣    furtuu: 0
   
   
1️⃣    furtuu: 1.
   
   
2️⃣    furtuu: 2.
   
   
3️⃣    furtuu: 3.
   
   
4️⃣    furtuu: 4.
   
   
5️⃣    furtuu: 5
   
   
6️⃣    furtuu: 6
   
   
7️⃣    furtuu: 7
   
   
8️⃣    furtuu: 8.
   
   
9️⃣    furtuu: 9
   
   
🔟    furtuu: 10
   
   
🔠    qubee guddaa laatiin galtee
   
   
🔡    galtee qubee xiqqaa latin
   
   
🔢    lakkoofsota galtee
   
   
🔣    mallattoolee galtee
   
   
🔤    qubee laatiin galchi
   
   
🅰    A buttooni (gosa dhiigaa) .
   
   
🆎    AB button (gosa dhiigaa) .
   
   
🅱    B button (gosa dhiigaa) .
   
   
🆑    Qabduu CL
   
   
🆒    Qabduu COOL jedhu
   
   
🆓    BILAASHAA button
   
   
ℹ    odeeffannoo
   
   
🆔    Qabduu ID
   
   
Ⓜ    naannoo M
   
   
🆕    Haaraa button
   
   
🆖    NG button jedhu
   
   
🅾    O button (gosa dhiigaa) .
   
   
🆗    OK button jedhu qaba
   
   
🅿    P button jedhu
   
   
🆘    SOS button jedhu qaba
   
   
🆙    OL! furtuu
   
   
🆚    VS button jedhu qaba
   
   
🈁    Jaappaan “asitti” button
   
   
🈂    Jaappaan “kaffaltii tajaajilaa” button
   
   
🈷    Jaappaan “hanga ji’aa” button
   
   
🈶    Jaappaan “kaffaltii malee miti” button
   
   
🈯    Jaappaan “reserved” button
   
   
🉐    Jaappaan “bargain” button
   
   
🈹    Qabduu “hir’ina” Jaappaan
   
   
🈚    Jaappaan “kaffaltii malee” button
   
   
🈲    Jaappaan “dhorkame” button
   
   
🉑    Jaappaan “fudhatama” kan qabu button
   
   
🈸    Qabduu “application” Jaappaan
   
   
🈴    Jaappaan “qabxii darbuu” button
   
   
🈳    Jaappaan “bakka duwwaa” button
   
   
㊗    Jaappaan “baga gammadde” button
   
   
㊙    Qabduu “dhoksaa” Jaappaan
   
   
🈺    Jaappaan “daldalaaf banaa” jedhu button
   
   
🈵    Jaappaan “bakka duwwaa hin qabu” jedhu
   
   
🔴    geengoo diimaa
   
   
🟠    geengoo burtukaanaa
   
   
🟡    geengoo keelloo
   
   
🟢    geengoo magariisaa
   
   
🔵    geengoo halluu diimaa qabu
   
   
🟣    geengoo diimaa
   
   
🟤    geengoo bunni itti makame
   
   
⚫    geengoo gurraacha
   
   
⚪    geengoo adii
   
   
🟥    iskuweerii diimaa
   
   
🟧    iskuweerii burtukaanaa
   
   
🟨    iskuweerii keelloo
   
   
🟩    iskuweer magariisa
   
   
🟦    iskuweerii halluu diimaa qabu


🟪    iskuweerii diimaa
   
   
🟫    iskuweer bunni itti makame
   
   
⬛    gurraacha guddaa iskuweer
   
   
⬜    adii guddaa iskuweer
   
   
◼    gurraacha giddu galeessa iskuweerii
   
   
◻    adii giddu galeessa iskuweerii
   
   
◾    gurraacha giddu galeessaa-xiqqaa iskuweer
   
   
◽    adii giddu galeessa-xiqqaa iskuweer
   
   
▪    gurraacha xiqqaa iskuweerii
   
   
▫    adii xiqqaa iskuweerii
   
   
🔶    daayimandii burtukaana guddaa
   
   
🔷    daayimandii guddaa bifa diimaa qabu
   
   
🔸    daayimandii burtukaana xiqqaa
   
   
🔹    daayimandii xiqqaa bifa diimaa qabu
   
   
🔺    roga sadii diimaan gara oliitti kan akeeke
   
   
🔻    roga sadii diimaa gara gadiitti kan akeeke
   
   
💠    diyaamandii tuqaa qabu
   
   
🔘    buttooni raadiyoo
   
   
🔳    buttooni iskuweerii adii
   
   
🔲    buttooni iskuweerii gurraacha
   
   
🏁    alaabaa cheekiin hojjetame
   
   
🚩    alaabaa golee sadii qabu
   
   
🎌    alaabaa qaxxaamuree
   
   
🏴    alaabaa gurraacha
   
   
🏳    alaabaa adii
   
   
🏳️‍🌈    alaabaa bokkaa
   
   
🏳️‍⚧️    alaabaa saala jijjiirrate
   
   
🏴‍☠️    alaabaa saamtota galaanaa
   
   
🇦🇨    alaabaa: Odoola Olba’uu
   
   
🇦🇩    alaabaa: Andoraa
   
   
🇦🇪    alaabaa: Yunaayitid Arab Emireets
   
   
🇦🇫    alaabaa: Afgaanistaan
   
   
🇦🇬    alaabaa: Antigua & Barbuda
   
   
🇦🇮    alaabaa: Anguilla
   
   
🇦🇱    alaabaa: Albaaniyaa
   
   
🇦🇲    alaabaa: Armeeniyaa
   
   
🇦🇴    alaabaa: Angoolaa
   
   
🇦🇶    alaabaa: Antaarktikaa
   
   
🇦🇷    alaabaa: Arjentiinaa
   
   
🇦🇸    alaabaa: Saamo’aa Ameerikaa
   
   
🇦🇹    alaabaa: Oostiriyaa
   
   
🇦🇺    alaabaa: Awustiraaliyaa
   
   
🇦🇼    alaabaa: Aruba
   
   
🇦🇽    alaabaa: Odoola Åland
   
   
🇦🇿    alaabaa: Azarbaajaan
   
   
🇧🇦    alaabaa: Bosniyaa fi Herzegovinaa
   
   
🇧🇧    alaabaa: Barbaadoos
   
   
🇧🇩    alaabaa: Baanglaadeesh
   
   
🇧🇪    alaabaa: Beeljiyeem
   
   
🇧🇫    alaabaa: Burkinaa Faasoo
   
   
🇧🇬    alaabaa: Bulgaariyaa
   
   
🇧🇭    alaabaa: Baahireen
   
   
🇧🇮    alaabaa: Burundii
   
   
🇧🇯    alaabaa: Beeniin
   
   
🇧🇱    alaabaa: Qulqulluu Barthelemy
   
   
🇧🇲    alaabaa: Bermuda
   
   
🇧🇳    alaabaa: Bruuneey
   
   
🇧🇴    alaabaa: Booliiviyaa
   
   
🇧🇶    alaabaa: Kaaribiyaan Nezerlaand
   
   
🇧🇷    alaabaa: Biraazil
   
   
🇧🇸    alaabaa: Bahamas
   
   
🇧🇹    alaabaa: Butaan
   
   
🇧🇻    alaabaa: Odoola Bouvet
   
   
🇧🇼    alaabaa: Bootswaanaa
   
   
🇧🇾    alaabaa: Beelaaruus
   
   
🇧🇿    alaabaa: Beeliiz
   
   
🇨🇦    alaabaa: Kanaadaa
   
   
🇨🇨    alaabaa: Odoola Kookoos (Keeling).
   
   
🇨🇩    alaabaa: Koongoo - Kinshaasaa
   
   
🇨🇫    alaabaa: Rippabiliika Giddugaleessa Afrikaa
   
   
🇨🇬    alaabaa: Koongoo - Biraazaaviil
   
   
🇨🇭    alaabaa: Siwiizarlaand
   
   
🇨🇮    alaabaa: Kootdivuwaar
   
   
🇨🇰    alaabaa: Odoola Kuuk
   
   
🇨🇱    alaabaa: Chiilii
   
   
🇨🇲    alaabaa: Kaameeruun
   
   
🇨🇳    alaabaa: Chaayinaa
   
   
🇨🇴    alaabaa: Kolombiyaa
   
   
🇨🇵    alaabaa: Odoola Kiliipartan
   
   
🇨🇷    alaabaa: Koostaa Riikaa
   
   
🇨🇺    alaabaa: Kuubaa
   
   
🇨🇻    alaabaa: Keep Verde
   
   
🇨🇼    alaabaa: Curaçao
   
   
🇨🇽    alaabaa: Odoola Ayyaana Qillee
   
   
🇨🇾    alaabaa: Qophros
   
   
🇨🇿    alaabaa: Cheekiyaa
   
   
🇩🇪    alaabaa: Jarmanii
   
   
🇩🇬    alaabaa: Diyeegoo Garsiyaa
   
   
🇩🇯    alaabaa: Jibuutii
   
   
🇩🇰    alaabaa: Deenmaark
   
   
🇩🇲    alaabaa: Doominikaa
   
   
🇩🇴    alaabaa: Rippabiliika Doominiikaa
   
   
🇩🇿    alaabaa: Aljeeriyaa
   
   
🇪🇦    alaabaa: Ceuta & Melilla
   
   
🇪🇨    alaabaa: Ekuwaadoor
   
   
🇪🇪    alaabaa: Istooniyaa
   
   
🇪🇬    alaabaa: Gibxii
   
   
🇪🇭    alaabaa: Sahaaraa Dhihaa
   
   
🇪🇷    alaabaa: Eertiraa
   
   
🇪🇸    alaabaa: Ispeen
   
   
🇪🇹    alaabaa: Itoophiyaa
   
   
🇪🇺    alaabaa: Gamtaa Awurooppaa
   
   
🇫🇮    alaabaa: Finfinnee
   
   
🇫🇯    alaabaa: Fiijii
   
   
🇫🇰    alaabaa: Odoola Folkland
   
   
🇫🇲    alaabaa: Maaykirooneeshiyaa
   
   
🇫🇴    alaabaa: Odoola Faaroo
   
   
🇫🇷    alaabaa: Faransaay
   
   
🇬🇦    alaabaa: Gaaboon
   
   
🇬🇧    alaabaa: Yunaayitid Kingidam
   
   
🇬🇩    alaabaa: Giriinaadaa
   
   
🇬🇪    alaabaa: Joorjiyaa
   
   
🇬🇫    alaabaa: Gaayana Faransaay
   
   
🇬🇬    alaabaa: Gaarnsi
   
   
🇬🇭    alaabaa: Gaanaa
   
   
🇬🇮    alaabaa: Jibraltar
   
   
🇬🇱    alaabaa: Giriinlaandi
   
   
🇬🇲    alaabaa: Gaambiyaa
   
   
🇬🇳    alaabaa: Giinii
   
   
🇬🇵    alaabaa: Guwaadelooppii
   
   
🇬🇶    alaabaa: Ikuwaatooriyaal Giinii
   
   
🇬🇷    alaabaa: Giriik
   
   
🇬🇸    alaabaa: Joorjiyaa Kibbaa & Odoola Saanwiich Kibbaa
   
   
🇬🇹    alaabaa: Guwaatemalaa
   
   
🇬🇺    alaabaa: Guwaam
   
   
🇬🇼    alaabaa: Giinii-Bisaawu
   
   
🇬🇾    alaabaa: Gaayana
   
   
🇭🇰    alaabaa: Hong Kong SAR Chaayinaa
   
   
🇭🇲    alaabaa: Odoola Heard & McDonald
   
   
🇭🇳    alaabaa: Hoonduraas
   
   
🇭🇷    alaabaa: Kirooshiyaa
   
   
🇭🇹    alaabaa: Heeyitii
   
   
🇭🇺    alaabaa: Haangaarii
   
   
🇮🇨    alaabaa: Odoola Kaanaarii
   
   
🇮🇩    alaabaa: Indooneeshiyaa
   
   
🇮🇪    alaabaa: Ayerlaandi
   
   
🇮🇱    alaabaa: Israa’el
   
   
🇮🇲    alaabaa: Isle of Man
   
   
🇮🇳    alaabaa: Hindii
   
   
🇮🇴    alaabaa: Naannoo Galaana Hindii Biriteen
   
   
🇮🇶    alaabaa: Iraaq
   
   
🇮🇷    alaabaa: Iraan
   
   
🇮🇸    alaabaa: Aayislaandi
   
   
🇮🇹    alaabaa: Xaaliyaanii
   
   
🇯🇪    alaabaa: Jersey
   
   
🇯🇲    alaabaa: Jaamaayikaa
   
   
🇯🇴    alaabaa: Yordaanos
   
   
🇯🇵    alaabaa: Jaappaan
   
   
🇰🇪    alaabaa: Keeniyaa
   
   
🇰🇬    alaabaa: Kirgistaan
   
   
🇰🇭    alaabaa: Kaamboodiyaa
   
   
🇰🇮    alaabaa: Kiriibaatii
   
   
🇰🇲    alaabaa: Koomoroos
   
   
🇰🇳    alaabaa: Seent Kiits fi Neevis
   
   
🇰🇵    alaabaa: Kooriyaa Kaabaa
   
   
🇰🇷    alaabaa: Kooriyaa Kibbaa
   
   
🇰🇼    alaabaa: Kuweet
   
   
🇰🇾    alaabaa: Odoola Keeymaan
   
   
🇰🇿    alaabaa: Kaazaakistaan
   
   
🇱🇦    alaabaa: Laa’os
   
   
🇱🇧    alaabaa: Libaanos
   
   
🇱🇨    alaabaa: Qulqulleettii Luusiyaa
   
   
🇱🇮    alaabaa: Liichtenstein
   
   
🇱🇰    alaabaa: Siriilaankaa
   
   
🇱🇷    alaabaa: Laayibeeriyaa
   
   
🇱🇸    alaabaa: Lesotho
   
   
🇱🇹    alaabaa: Lituwaaniyaa
   
   
🇱🇺    alaabaa: Luxembourg
   
   
🇱🇻    alaabaa: Laatviyaa
   
   
🇱🇾    alaabaa: Liibiyaa
   
   
🇲🇦    alaabaa: Morookoo
   
   
🇲🇨    alaabaa: Moonaakoo
   
   
🇲🇩    alaabaa: Moldovaa
   
   
🇲🇪    alaabaa: Montenegro
   
   
🇲🇫    alaabaa: Qulqulluu Maartiin
   
   
🇲🇬    alaabaa: Madagaaskaar
   
   
🇲🇭    alaabaa: Odoola Maarshaal
   
   
🇲🇰    alaabaa: Kaaba Maqedooniyaa
   
   
🇲🇱    alaabaa: Maalii
   
   
🇲🇲    alaabaa: Miyanmaar (Barmaa)
   
   
🇲🇳    alaabaa: Moongooliyaa
   
   
🇲🇴    alaabaa: Macao SAR Chaayinaa
   
   
🇲🇵    alaabaa: Odoola Kaaba Maariyaana
   
   
🇲🇶    alaabaa: Maartiinik
   
   
🇲🇷    alaabaa: Mooriitaaniyaa
   
   
🇲🇸    alaabaa: Montserrat
   
   
🇲🇹    alaabaa: Maaltaa
   
   
🇲🇺    alaabaa: Moorisiyaa
   
   
🇲🇻    alaabaa: Maaldiivis
   
   
🇲🇼    alaabaa: Maalaawii
   
   
🇲🇽    alaabaa: Meeksikoo
   
   
🇲🇾    alaabaa: Maaleeziyaa
   
   
🇲🇿    alaabaa: Moozaambiik
   
   
🇳🇦    alaabaa: Naamibiyaa
   
   
🇳🇨    alaabaa: Niiw Kaaledooniyaa
   
   
🇳🇪    alaabaa: Niijer
   
   
🇳🇫    alaabaa: Odoola Noorfook
   
   
🇳🇬    alaabaa: Naayijeeriyaa
   
   
🇳🇮    alaabaa: Nikaraaguwaa
   
   
🇳🇱    alaabaa: Nezerlaand
   
   
🇳🇴    alaabaa: Noorweey
   
   
🇳🇵    alaabaa: Neppaal
   
   
🇳🇷    alaabaa: Naawuruu
   
   
🇳🇺    alaabaa: Niue
   
   
🇳🇿    alaabaa: Niiw Ziilaand
   
   
🇴🇲    alaabaa: Omaan
   
   
🇵🇦    alaabaa: Paanaamaan
   
   
🇵🇪    alaabaa: Peeruu
   
   
🇵🇫    alaabaa: Faransaay Poolineeshiyaa
   
   
🇵🇬    alaabaa: Paapuwa Niwu Giinii
   
   
🇵🇭    alaabaa: Filippiins
   
   
🇵🇰    alaabaa: Paakistaan


🇵🇱    alaabaa: Poolaandi
   
   
🇵🇲    alaabaa: Qulqulluu Piyeer & Miquelon
   
   
🇵🇳    alaabaa: Odoola Piitkeern
   
   
🇵🇷    alaabaa: Poortoo Riikoo
   
   
🇵🇸    alaabaa: Naannoolee Falasxiin
   
   
🇵🇹    alaabaa: Poorchugaal
   
   
🇵🇼    alaabaa: Paalaawu
   
   
🇵🇾    alaabaa: Paaraaguway
   
   
🇶🇦    alaabaa: Qaxar
   
   
🇷🇪    alaabaa: Réunion
   
   
🇷🇴    alaabaa: Rumaaniyaa
   
   
🇷🇸    alaabaa: Sarbiyaa
   
   
🇷🇺    alaabaa: Raashiyaa
   
   
🇷🇼    alaabaa: Ruwaandaa
   
   
🇸🇦    alaabaa: Sa’uudii Arabiyaa
   
   
🇸🇧    alaabaa: Odoola Solomoon
   
   
🇸🇨    alaabaa: Seychelles
   
   
🇸🇩    alaabaa: Sudaan
   
   
🇸🇪    alaabaa: Siwiidin
   
   
🇸🇬    alaabaa: Singaapoor
   
   
🇸🇭    alaabaa: Qulqulleettii Heeleenaa
   
   
🇸🇮    alaabaa: Islooveeniya
   
   
🇸🇯    alaabaa: Svalbard & Jan Mayen
   
   
🇸🇰    alaabaa: Slovakia
   
   
🇸🇱    alaabaa: Seeraaliyoon
   
   
🇸🇲    alaabaa: San Marino
   
   
🇸🇳    alaabaa: Senegaal
   
   
🇸🇴    alaabaa: Somaaliyaa
   
   
🇸🇷    alaabaa: Surinaam
   
   
🇸🇸    alaabaa: Sudaan Kibbaa
   
   
🇸🇹    alaabaa: São Tomé & Príncipe
   
   
🇸🇻    alaabaa: El Salvaador
   
   
🇸🇽    alaabaa: Sint Maarten jedhamuun beekama
   
   
🇸🇾    alaabaa: Sooriyaa
   
   
🇸🇿    alaabaa: Eswatini
   
   
🇹🇦    alaabaa: Tristan da Cunha
   
   
🇹🇨    alaabaa: Odoola Turks & Caicos
   
   
🇹🇩    alaabaa: Chaad
   
   
🇹🇫    alaabaa: Naannoolee Kibbaa Faransaay
   
   
🇹🇬    alaabaa: Toogoo
   
   
🇹🇭    alaabaa: Taayilaandi
   
   
🇹🇯    alaabaa: Taajikistaan
   
   
🇹🇰    alaabaa: Tokelau
   
   
🇹🇱    alaabaa: Timor-Leste
   
   
🇹🇲    alaabaa: Turkmenistan
   
   
🇹🇳    alaabaa: Tuuniziyaa
   
   
🇹🇴    alaabaa: Toongaa
   
   
🇹🇷    alaabaa: Turkii
   
   
🇹🇹    alaabaa: Triniidaad fi Toobaagoo
   
   
🇹🇻    alaabaa: Tuvalu
   
   
🇹🇼    alaabaa: Taayiwaan
   
   
🇹🇿    alaabaa: Taanzaaniyaa
   
   
🇺🇦    alaabaa: Yukireen
   
   
🇺🇬    alaabaa: Yugaandaa
   
   
🇺🇲    alaabaa: Odoola U.S. Alaa
   
   
🇺🇳    alaabaa: Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii
   
   
🇺🇸    alaabaa: Ameerikaa
   
   
🇺🇾    alaabaa: Uraagaay
   
   
🇺🇿    alaabaa: Uzbeekistaan
   
   
🇻🇦    alaabaa: Magaalaa Vaatikaan
   
   
🇻🇨    alaabaa: Qulqulluu Viinsentii fi Gireenaadiins
   
   
🇻🇪    alaabaa: Veenzuweelaa
   
   
🇻🇬    alaabaa: Odoola Varjiin Biriteen
   
   
🇻🇮    alaabaa: Odoola Varjiin Ameerikaa
   
   
🇻🇳    alaabaa: Veetnaam
   
   
🇻🇺    alaabaa: Vaanu’aatuu
   
   
🇼🇫    alaabaa: Wallis & Futuna
   
   
🇼🇸    alaabaa: Saamo’aa
   
   
🇽🇰    alaabaa: Koosoovoo
   
   
🇾🇪    alaabaa: Yaman
   
   
🇾🇹    alaabaa: Mayotte
   
   
🇿🇦    alaabaa: Afrikaa Kibbaa
   
   
🇿🇲    alaabaa: Zaambiyaa
   
   
🇿🇼    alaabaa: Zimbaabuwee
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    alaabaa: Ingilizii
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    alaabaa: Iskootilaandi
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 alaabaa: Weels


Happy Learning from Sweasy26.com-team