Emoji Meaning in Punjabi - Emoji List in Punjabi - ਇਮੋਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ - ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਮੋਜੀ ਸੂਚੀ

 

😀 ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😁 ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😂 ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ

 

😃 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁੰਹ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😄 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁੰਹ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😅 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁੰਹ ਅਤੇੇ ਠੰਡੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😆 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁੰਹ ਅਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😇 ਹਾਲੋ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😈 ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਿਹਰਾ

 

😉 ਅੱਖ ਮਟਕਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😊 ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😋 ਸੁਆਦੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😌 ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😍 ਦਿਲ-ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😎 ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😏 ਨੱਖਰੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😐 ਨਿਰਪੱਖ ਚਿਹਰਾ

 

😑 ਬਿਨਾਂ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😒 ਨਾ-ਖਸ਼ ਚਿਹਰਾ

 

😓 ਠੰਡੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😔 ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਚਿਹਰਾ

 

😕 ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😖 ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ

 

😗 ਚੁੰਮੀ ਦਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😘 ਚੁੰਮੀ-ਸੁੱਟਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😙 ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮੀ ਦਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😚 ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮੀ ਦਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😛 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ

 

😜 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜੀਭ ਅਤੇ ਅੱਖ ਮਟਕਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😝 ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜੀਭ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😞 ਨਿਰਾਸ਼ ਚਿਹਰਾ

 

😟 ਫਿਕਰਮੰਦ ਚਿਹਰਾ

 

😠 ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ

 

😡 ਨਰਾਜ਼਼ਗੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਚਿਹਰਾ

 

😢 ਰੋਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😣 ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😤 ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😥 ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😦 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਚਿਹਰਾ

 

😧 ਦੁਖੀ ਚਿਹਰਾ

 

😨 ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ

 

😩 ਹੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ

 

😪 ਨੀਂਦਰਾ ਚਿਹਰਾ

 

😫 ਥੱਕਿਆ ਚਿਹਰਾ

 

😬 ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਚਿਹਰਾ 

 

😭 ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😮 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😯 ਹੈਰਾਨ ਚਿਹਰਾ

 

😰 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😱 ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😲 ਹੈਰਤ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😳 ਭਖਿਆ ਚਿਹਰਾ

 

😴 ਸੁੱਤਾ ਚਿਹਰਾ

 

😵 ਚੱਕਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😶 ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

😷 ਮੈਡੀਕਲ ਨਕਾਬ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

👽 ਏਲੀਅਨ

  

ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

ਨਰਾਜ਼ ਚਿਹਰਾ

 

🤣 ਹੱਸ-ਹੱਸ ਲੋਟ-ਪੋਟ

 

🙂 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤗 ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤩 ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

 

🤔 ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤨 ਇੱਕ ਭਰਵੱਟੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚਿਹਰਾ

 

🙄 ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤐 ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਚਿਹਰਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ

 

🤤 ਲਾਰ ਟਪਕਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🙃 ਮੂਰਖ ਚਿਹਰਾ

 

🤑 ਲਾਲਚੀ ਚਿਹਰਾ

 

🙁 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਾਜ਼ ਚਿਹਰਾ

 

🤯 ਫਟਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ

 

🤪 ਪਾਗਲ ਚਿਹਰਾ

 

🤬 ਮੂੰਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤒 ਬਿਮਾਰ ਚਿਹਰਾ

 

🤕 ਜ਼ਖਮੀ ਚਿਹਰਾ

 

🤢 ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤮 ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤧 ਛਿੱਕਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤠 ਕਾਓਬੌਏ ਹੈਟ ਚਿਹਰਾ

 

🤡 ਜੋਕਰ ਚਿਹਰਾ

 

🤥 ਝੂਠਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤫 ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤭 ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਚਿਹਰਾ

 

🧐 ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

🤓 ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਚਿਹਰਾ

 

🥰 ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🥵 ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ

 

🥶 ਠੰਢਾ ਚਿਹਰਾ

 

🥳 ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🥴 ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🥺 ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🥱 ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🥲 ਅੱਥਰੂ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🥸 ਢੌਂਗੀ ਚਿਹਰਾ

 

😶‍🌫️ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ

 

😮‍💨 ਸਾਹ ਭਰਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😵‍💫 ਚੱਕਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

🫠 ਪਿਘਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ

 

🫢 ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ

 

🫣 ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🫡 ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🫥 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

🫤 ਤਿਰਛੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ

 

🥹 ਹੰਝੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਾ

 

👿 ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਿਹਰਾ

 

🤖 ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

💩 ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ

 

👻 ਭੂਤ

 

💀 ਖੋਪੜੀ


ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

 

👹 ਦੈਂਤ

 

👺 ਪ੍ਰੇਤ

 

👾 ਏਲੀਅਨ ਰਾਖਸ਼


🙊 ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ

 

🙉 ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੁਣੋ

 

🙈 ਬੁਰਾ ਨਾ ਵੇਖੋ


🙀 ਹੰਭੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😿 ਰੋਂਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😾 ਨਰਾਜ਼ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😽 ਬੰਦ ਅੱੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😼 ਵਿਅੰਗਮਈ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😻 ਦਿਲ-ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😺 ਖੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😹 ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

😸 ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ💘 ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੀਰ

 

💓 ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ

 

💔 ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ

 

❤️‍🔥 ਜਲਦਾ ਦਿਲ

 

❤️‍🩹 ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ

 

💖 ਚਮਕਦਾ ਦਿਲ

 

💗 ਵੱਧਦਾ ਦਿਲ

 

💙 ਨੀਲਾ ਦਿਲ

 

💚 ਹਰਾ ਦਿਲ

 

💛 ਪੀਲਾ ਦਿਲ

 

ਲਾਲ ਦਿਲ

 

🧡 ਸੰਤਰੀ ਦਿਲ

 

💜 ਜਾਮਨੀ ਦਿਲ

 

🖤 ਕਾਲਾ ਦਿਲ

 

🤍 ਚਿੱਟਾ ਦਿਲ

 

🤎 ਭੂਰਾ ਦਿਲ

 

💝 ਰਿਬਨ ਨਾਲ ਦਿਲ

 

💞 ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਲ

 

💕 ਦੋ ਦਿਲ

 

💟 ਦਿਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ

 

ਸਜਾਵਟੀ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

💌 ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ

 

ਦਿਲ

 

💯 ਸੌ ਅੰਕ


💣 ਬੰਬ

 

💥 ਟੱਕਰਾਉਣਾ


💫 ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ


💦 ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ


💢 ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

💤 ਘੁਰਾੜੇ

 

💨 ਦੌੜਨਾ

 

💬 ਬੋਲੀ ਬਬਲ

 

💭 ਵਿਚਾਰ ਬਬਲ

 

🗨 ਖੱਬਾ ਬੋਲੀ ਬਬਲ

 

🗯 ਸੱਜਾ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਬਬਲ

 

🕳 ਖੁੱਡ

 

👁️‍🗨️ ਸਪੀਚ ਬਬਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖ

 

👀 ਅੱਖਾਂ

 

👂 ਕੰਨ

 

🦻 ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਨ

 

👃 ਨੱਕ

 

👄 ਮੂੰਹ

 

👅 ਜੀਭ

 

💋 ਚੁੰਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

 

🫦 ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ

 

💪 ਬਾਇਸੇਪਸ

 

👆 ਹੱਥ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱੱਸਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਂਗਲੀ

 

👇 ਹੱਥ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਂਗਲੀ

 

👈 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਂਗਲ

 

👉 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਂਗਲ

 

👊 ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ

 

👋 ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ

 

👌 ਠੀਕ ਦਾ ਹੱਥ ਚਿੰਨ੍

 

👍 ਥੰਮਸ ਅੱਪ

 

👎 ਅੰਗੂਠਾ ਥੱਲੇ

 

👏 ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

👐 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ

 

ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਂਗਲ

 

ਚੁੱੱਕੀ ਹੋਈ ਮੁੱਠੀ

 

ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ

 

ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੱਥ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

🙏 ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ

 

🤳 ਸੈਲਫੀ

 

🖕 ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ

 

🤞 ਕਾਟਵੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ

 

🖖 ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਵਲਕਨ ਸਲੂਟ

 

🤘 ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ

 

🤏 ਚੂੰਢੀ ਜਿੰਨਾ

 

🤌 ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ

 

🤙 ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੰਕੇਤ

 

🖐 ਪੰਜਾ ਵਿਖਾਉਣਾ

 

🤛 ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ

 

🤜 ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ

 

🤚 ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ

 

🤟 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ

 

🤲 ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ

 

🤝 ਹੱਥ-ਮਿਲਾਉਣਾ

 

🫱 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ

 

🫲 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ

 

🫳 ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਹਥੇਲੀ

 

🫴 ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਹਥੇਲੀ

 

🫰 ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੱਥ

 

🫶 ਦਿਲ ਬਣੇ ਹੱਥ

 

🫵 ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਂਗਲ

 

👁 ਅੱਖ

 

🧠 ਦਿਮਾਗ

 

🫀 ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਗ

 

🫁 ਫੇਫੜੇ

 

🦾 ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਾਂਹ

 

🦿 ਮਕੈਨੀਕਲ ਲੱਤ

 

🦵 ਲੱਤ

 

🦶 ਪੈਰ

 

🦰 ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ

 

🦱 ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ

 

🦲 ਗੰਜਾ ਸਿਰ

 

🦳 ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ

 

🦴 ਹੱਡੀ

 

🦷 ਦੰਦ

 

ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖਾਈ👦 ਮੁੰਡਾ

 

👧 ਕੁੜੀ

 

👨 ਆਦਮੀ

 

👩 ਔਰਤ


💑 ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ

 

👩‍❤️‍👨 ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ: ਔਰਤ, ਆਦਮੀ

 

👨‍❤️‍👨 ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ: ਆਦਮੀ, ਆਦਮੀ

 

👩‍❤️‍👩 ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ: ਔਰਤ, ਔਰਤ

 

🧑‍🤝‍🧑 ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ

 

👭 ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ

 

👫 ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ

 

👬 ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ

 

👪 ਪਰਿਵਾਰ

 

👤 ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਬਣਤਰ

 

👥 ਛਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣਤਰ

 

🚶 ਪੈਦਲ ਵਿਅਕਤੀ

 

🚶‍♂️ ਪੈਦਲ ਚਲਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🚶‍♀️ ਪੈਦਲ ਚਲਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🏃 ਦੌੜਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🚴 ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ

 

🚴‍♂️ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🚴‍♀️ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🚵 ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ

 

🚵‍♂️ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🚵‍♀️ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🏂 ਸਨੋਬੋਰਡਰ

 

🏄 ਸਰਫ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ

 

🏄‍♂️ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🏄‍♀️ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🙋 ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਖੁਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ

 

🙋‍♂️ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🙋‍♀️ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🙌 ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🙆 ਠੀਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🙆‍♂️ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🙆‍♀️ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🙅 ਨਹੀਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ

 

🙅‍♂️ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🙅‍♀️ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਔਰਤ

 

🙎 ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🙎‍♂️ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕੱਢਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🙎‍♀️ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕੱਢਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🙍 ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🙍‍♂️ ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🙍‍♀️ ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🙇 ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ

 

🙇‍♂️ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🙇‍♀️ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

💁 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

💁‍♂️ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

💁‍♀️ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

👼 ਦੇਵਦੂਤ ਬੱਚਾ

 

👴 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ

 

👵 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ

 

🧓 ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ

 

🧑 ਵਿਅਕਤੀ

 

👱 ਸੁਨਿਹਰੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

👱‍♂️ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼

 

👱‍♀️ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ

 

👰 ਘੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ

 

👰‍♂️ ਘੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ

 

👰‍♀️ ਘੁੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤ

 

👯 ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ

 

👯‍♂️ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪੁਰਸ਼

 

👯‍♀️ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ

 

👸 ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ

 

👳 ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ

 

👳‍♂️ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਪੁਰਸ਼

 

👳‍♀️ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਇਸਤਰੀ

 

👶 ਬਾਲ

 

👮 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ

 

👮‍♂️ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ

 

👮‍♀️ ਇਸਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ


💂 ਸੰਤਰੀ


💂‍♂️ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਰਡ


💂‍♀️ ਇਸਤਰੀ ਗਾਰਡ

 

👷 ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 

 

👷‍♂️ ਪੁਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰ 

 

👷‍♀️ ਇਸਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰ 

 

👲 ਚੀਨੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ

 

🎅 ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ਼

 

💏 ਚੁੰਮੀ

 

🧒 ਬੱਚਾ

 

🕵 ਜਾਸੂਸ ਵਿਅਕਤੀ

 

🕵️‍♂️ ਪੁਰਸ਼ ਜਸੂਸ

 

🕵️‍♀️ ਇਸਤਰੀ ਜਸੂਸ

 

🫅 ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🤴 ਰਾਜਕੁਮਾਰ

 

🧕 ਸਕਾਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਔਰਤ

 

🧔 ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ

 

🧔‍♂️ ਆਦਮੀ: ਦਾੜ੍ਹੀ

 

🧔‍♀️ ਔਰਤ: ਦਾੜ੍ਹੀ

 

🤵 ਬਣਿਆ-ਠਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ


🤵‍♂️ ਬਣਿਆ-ਠਣਿਆ ਆਦਮੀ


🤵‍♀️ ਬਣੀ ਠਣੀ ਔਰਤ


🤰 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ


🫃 ਗਰਭਵਤੀ ਦਿਸਦਾ ਆਦਮੀ


🫄 ਗਰਭਵਤੀ ਦਿਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🤱 ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ

 

🧑‍🍼 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ


👨‍🍼 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀ


👩‍🍼 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀ ਔਰਤ


🤶 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਾਜ਼

 

🧙 ਜਾਦੂਗਰ

 

🧙‍♂️ ਆਦਮੀ ਜਾਦੂਗਰ

 

🧙‍♀️ ਜਾਦੂਗਰਨੀ

 

🧚 ਪਰੀ

 

🧚‍♂️ ਆਦਮੀ ਪਰੀ

 

🧚‍♀️ ਇਸਤਰੀ ਪਰੀ

 

🧛 ਪਿਸ਼ਾਚ

 

🧛‍♂️ ਆਦਮੀ ਪਿਸ਼ਾਚ

 

🧛‍♀️ ਮਾਦਾ ਪਿਸ਼ਾਚ

 

🧜 ਜਲ ਮਾਨਵ

 

🧜‍♂️ ਜਲ ਪੁਰਸ਼

 

🧜‍♀️ ਜਲਪਰੀ

 

🧝 ਬੌਣਾ

 

🧝‍♂️ ਬੌਣਾ ਆਦਮੀ

 

🧝‍♀️ ਬੌਣੀ

 

🧞 ਜਿੰਨ

 

🧞‍♂️ ਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨ

 

🧞‍♀️ ਔਰਤ ਜਿੰਨ

 

🧟 ਜ਼ੌਂਬੀ

 

🧟‍♂️ ਪੁਰਸ਼ ਜ਼ੌਂਬੀ

 

🧟‍♀️ ਔਰਤ ਜ਼ੌਂਬੀ

 

🧌 ਟਰੋਲ

 

🤦 ਉਫ ਹੋ

 

🤦‍♂️ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🤦‍♀️ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🤷 ਉਚਕਾਉਣਾ

 

🤷‍♂️ ਮੋਢੇ ਉਚਕਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🤷‍♀️ ਮੋਢੇ ਉਚਕਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🧑‍⚕️ ਸਿਹਤਕਰਮੀ

 

👨‍⚕️ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ

 

👩‍⚕️ ਇਸਤਰੀ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ

 

🧑‍🎓 ਸਿਖਿਆਰਥੀ

 

👨‍🎓 ਵਿਦਿਆਰਥੀ

 

👩‍🎓 ਵਿਦਿਆਰਥਣ

 

🧑‍🏫 ਸਿੱਖਿਅਕ

 

👨‍🏫 ਅਧਿਆਪਕ

 

👩‍🏫 ਅਧਿਆਪਕਾ

 

🧑‍⚖️ ਜੱਜ

 

👨‍⚖️ ਜੱਜ ਸਾਹਬ

 

👩‍⚖️ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ

 

🧑‍🌾 ਕਿਸਾਨ

 

👨‍🌾 ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ

 

👩‍🌾 ਇਸਤਰੀ ਕਿਸਾਨ

 

🧑‍🍳 ਲਾਂਗਰੀ

 

👨‍🍳 ਰਸੋਈਆ

 

👩‍🍳 ਇਸਤਰੀ ਰਸੋਈਆ

 

🧑‍🔧 ਮਸ਼ੀਨਸਾਜ਼

 

👨‍🔧 ਮਕੈਨਿਕ

 

👩‍🔧 ਇਸਤਰੀ ਮਕੈਨਿਕ

 

🧑‍🏭 ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ

 

👨‍🏭 ਪੁਰਸ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ

 

👩‍🏭 ਇਸਤਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ

 

🧑‍💼 ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ

 

👨‍💼 ਪੁਰਸ਼ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰ

 

👩‍💼 ਇਸਤਰੀ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰ

 

🧑‍🔬 ਵਿਗਿਆਨੀ

 

👨‍🔬 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ

 

👩‍🔬 ਇਸਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ

 

🧑‍💻 ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ

 

👨‍💻 ਪੁਰਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜਿਸਟ

 

👩‍💻 ਇਸਤਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜਿਸਟ

 

🧑‍🎤 ਗਵੱਈਆ

 

👨‍🎤 ਗਾਇਕ

 

👩‍🎤 ਗਾਇਕਾ

 

🧑‍🎨 ਚਿੱਤਰਕਾਰ

 

👨‍🎨 ਕਲਾਕਾਰ

 

👩‍🎨 ਇਸਤਰੀ ਕਲਾਕਾਰ

 

🧑‍✈️ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲਕ

 

👨‍✈️ ਪਾਇਲਟ

 

👩‍✈️ ਇਸਤਰੀ ਪਾਇਲਟ

 

🧑‍🚀 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

 

👨‍🚀 ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

 

👩‍🚀 ਔਰਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

 

🧑‍🚒 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ

 

👨‍🚒 ਪੁਰਸ਼ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ

 

👩‍🚒 ਇਸਤਰੀ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ

 

🧑‍🦰 ਵਿਅਕਤੀ: ਲਾਲ ਵਾਲ

 

👨‍🦰 ਆਦਮੀ: ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ

 

👩‍🦰 ਔਰਤ: ਲਾਲ ਵਾਲ

 

🧑‍🦱 ਵਿਅਕਤੀ: ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ

 

👨‍🦱 ਆਦਮੀ: ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ

 

👩‍🦱 ਔਰਤ: ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ

 

🧑‍🦳 ਵਿਅਕਤੀ: ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ

 

👨‍🦳 ਆਦਮੀ: ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ

 

👩‍🦳 ਔਰਤ: ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ

 

🧑‍🦲 ਵਿਅਕਤੀ: ਗੰਜਾ

 

👨‍🦲 ਆਦਮੀ: ਗੰਜਾ

 

👩‍🦲 ਔਰਤ: ਗੰਜਾ

 

🕺 ਨੱਚਦਾ ਬੰਦਾ

 

💃 ਨੱਚਦੀ ਔਰਤ

 

🧖 ਭਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ

 

🧖‍♂️ ਭਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ

 

🧖‍♀️ ਭਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ

 

🧗 ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🧗‍♂️ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🧗‍♀️ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਔਰਤ

 

🧘 ਕਮਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ

 

🧘‍♂️ ਕਮਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ

 

🧘‍♀️ ਕਮਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ

 

🛌 ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🕴 ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ

 

🗣 ਬੋਲਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🤺 ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼

 

🏌 ਗੋਲਫਰ

 

🏌️‍♂️ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🏌️‍♀️ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🏋 ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🏋️‍♂️ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਆਦਮੀ

 

🏋️‍♀️ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🤸 ਟਾਪੂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🤸‍♂️ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🤸‍♀️ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🤼 ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ

 

🤼‍♂️ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਪੁਰਸ਼

 

🤼‍♀️ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ

 

🤽 ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ ਖੇਡਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🤽‍♂️ ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ ਖੇਡਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🤽‍♀️ ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ ਖੇਡਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🤾 ਹੈਂਡਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🤾‍♂️ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🤾‍♀️ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🤹 ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🤹‍♂️ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੁਰਸ਼

 

🤹‍♀️ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ

 

🦸 ਸੁਪਰ-ਹੀਰੋ

 

🦹 ਮਹਾਂ-ਖਲਨਾਇਕ

 

🧏 ਬੋਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🧏‍♂️ ਬੋਲ਼ਾ ਆਦਮੀ

 

🧏‍♀️ ਬੋਲ਼ੀ ਔਰਤ

 

🧍 ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🧍‍♂️ ਖੜ੍ਹਾ ਆਦਮੀ

 

🧍‍♀️ ਖੜ੍ਹੀ ਔਰਤ

 

🧎 ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ

 

🧎‍♂️ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ

 

🧎‍♀️ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠੀ ਔਰਤ

 

🧑‍🦯 ਟਟੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਵਿਅਕਤੀ

 

👨‍🦯 ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਕੈਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ

 

👩‍🦯 ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਕੈਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ

 

🧑‍🦼 ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ

 

👨‍🦼 ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ

 

👩‍🦼 ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ

 

🧑‍🦽 ਹੱਥੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ

 

👨‍🦽 ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ

 

👩‍🦽 ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ

 

🥷 ਨਿੰਜਾ

 

🫂 ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲੋਕ

 

🧑‍🎄 ਐਮਐਕਸ ਕਲਾਜ਼👣 ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ


🐳 ਸਪਾਊਟਿੰਗ ਵੇਲ੍ਹ

 

🐬 ਡਾਲਫਿਨ

 

🐫 ਦੋ-ਕੁੱਬ ਵਾਲਾ ਊਠ

 

🐪 ਊਠ

 

🐩 ਪੂਡਲ ਕੁੱਤਾ

 

🐧 ਪੈਂਗੂਇਨ

 

🐦 ਪੰਛੀ

 

🐥 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਚੂਚਾ

 

🐤 ਕੁੱਕੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

 

🐣 ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚੂਚਾ

 

🐢 ਪੈਂਗੂਇਨ

 

🐡 ਬਲੋਫਿਸ਼

 

🐠 ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਮੱਛੀ

 

🐟 ਮੱਛੀ

 

🐚 ਚੂੜੀਦਾਰ ਘੋਗਾ

 

🐙 ਆਕਟੋਪਸ

 

🐘 ਹਾਥੀ

 

🐗 ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ

 

🐖 ਸੂਰ

 

🐕 ਕੁੱਤਾ

 

🐔 ਚੂਚਾ

 

🐓 ਕੁੱਕੜ

 

🐒 ਬਾਂਂਦਰ

 

🐑 ਭੇਡ

 

🐐 ਬੱਕਰੀ

 

🐏 ਭੇਡੂ

 

🐎 ਘੋੋੜਾ

 

🐍 ਸੱਪ

 

🐋 ਵੇਲ੍ਹ

 

🐊 ਮਗਰਮੱਛ

 

🐈 ਬਿੱਲੀ

 

🐇 ਖਰਗੋੋਸ਼

 

🐆 ਤੇਂਦੂਆ

 

🐅 ਚੀਤਾ

 

🐄 ਗਾਂ

 

🐃 ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਝ

 

🐂 ਬਲਦ

 

🐁 ਸਫੇਦ ਚੂਹਾ

 

🐀 ਕਾਲਾ ਚੂਹਾ

 

🐼 ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐻 ਭਾਲੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐺 ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐹 ਹੈਮਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐸 ਡੱਡੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐷 ਸੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐶 ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐵 ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐴 ਘੋੜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐱 ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐰 ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐯 ਚੀਤੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐮 ਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐭 ਚੂਹੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🐨 ਕੋਆਲਾ


🦍 ਗੋਰੀਲਾ

 

🦊 ਲੂੰਬੜ ਚਿਹਰਾ

 

🦁 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🦄 ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🦓 ਜ਼ੈਬਰਾ

 

🦌 ਹਿਰਨ

 

🦒 ਜਿਰਾਫ਼

 

🦏 ਗੈਂਡਾ

 

🐿 ਕਾਟੋ

 

🦔 ਸੇਹ

 

🦇 ਚਮਗਿੱਦੜ

 

🦃 ਟਰਕੀ

 

🕊 ਅਮਨ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਘੁੱਗੀ

 

🦅 ਬਾਜ

 

🦆 ਬੱਤਖ

 

🦉 ਉੱਲੂ

 

🦎 ਕਿਰਲੀ

 

🐉 ਡਰੈਗਨ

 

🐲 ਡਰੈਗਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🦕 ਸੌਰੋਪੋਡ

 

🦖 ਟੀ-ਰੈਕਸ

 

🦈 ਸ਼ਾਰਕ

 

🦀 ਕੇਕੜਾ

 

🦐 ਝੀਂਗਾ

 

🦑 ਸਕਵਿੱਡ

 

🐌 ਘੋਗਾ

 

🐛 ਸੁੰਡੀ

 

🐜 ਕੀੜੀ

 

🐝 ਮਧੂ ਮੱਖੀ

 

🐞 ਭੂੰਡੀ

 

🦋 ਤਿਤਲੀ

 

🦗 ਟਿੱਡਾ

 

🕷 ਮੱਕੜੀ

 

🕸 ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

 

🦂 ਬਿੱਛੂ

 

🦝 ਰੇਕੂਨ

 

🦙 ਲਾਮਾ

 

🦛 ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

 

🦘 ਕੰਗਾਰੂ

 

🦡 ਬਿੱਜੂ

 

🦢 ਹੰਸ

 

🦚 ਮੋਰ

 

🦜 ਤੋਤਾ

 

🦞 ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ

 

🦟 ਮੱਛਰ

 

🦠 ਜੀਵਾਣੂ

 

🦧 ਬਣਮਾਣਸ

 

🦮 ਰਾਹਬਰ ਕੁੱਤਾ

 

🐕‍🦺 ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ

 

🦥 ਸਲੌਥ

 

🦦 ਊਦ ਬਿਲਾਵ

 

🦨 ਸਕੰਕ

 

🦩 ਲਮਢੀਂਗ

 

🐈‍⬛ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ

 

🦬 ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ੍ਹ

 

🦣 ਮੈਮਥ

 

🦫 ਊਦਬਿਲਾਉ

 

🐻‍❄ ਧਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

 

🦤 ਡੋਡੋ

 

🦭 ਸੀਲ ਮੱਛੀ

 

🪲 ਬੀਂਡਾ

 

🪳 ਕਾਕਰੋਚ

 

🪰 ਮੱਖੀ

 

🪱 ਸੁੰਡ

 

🪶 ਖੰਭ

 

🪸 ਕੋਰਲ

 

🐽 ਸੂਰ ਦਾ ਨੱਕ

 

🌱 ਪੁੰਗਰਿਆ ਬੀਜ

 

🌲 ਸਦਾਬਹਾਰ ਰੁੱਖ

 

🌳 ਝਾੜ ਦਾ ਰੁੱਖ

 

🌴 ਤਾੜ

 

🌵 ਨਾਗਫਨੀ

 

🌷 ਟਯੂਲਿਪ

 

🌸 ਚੈਰੀ ਫੁੱਲ

 

🌹 ਗੁਲਾਬ

 

🌺 ਗੁੜਹਲ

 

🌻 ਸੂਰਜਮੁਖੀ

 

🌼 ਖਿੜਨਾ

 

🌾 ਝੋਨਾ

 

🌿 ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ

 

🍀 ਚਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ

 

🍁 ਚਿਨਾਰ ਪੱਤਾ

 

🍂 ਝੜੇ ਪੱਤੇ

 

🍃 ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਪੱਤੇ

 

🍄 ਖੁੰਭ

 

💐 ਗੁਲਦਸਤਾ

 

💮 ਚਿੱਟਾ ਫੁੱਲ

 

🪴 ਗਮਲੇ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ

 

🪷 ਕੰਵਲ

 

🪹 ਖਾਲੀ ਆਲ੍ਹਣਾ

 

🪺 ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਲ੍ਹਣਾ🍇 ਅੰਗੂਰ

 

🍈 ਖਰਬੂਜਾ

 

🍉 ਤਰਬੂਜ

 

🍊 ਕੀਨੂ

 

🍋 ਨਿੰਬੂ

 

🍌 ਕੇਲਾ

 

🍍 ਅਨਾਨਾਸ

 

🍎 ਲਾਲ ਸੇਬ

 

🍏 ਹਰਾ ਸੇਬ

 

🍐 ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ

 

🍑 ਆੜੂ

 

🍒 ਚੈਰੀਆਂ

 

🍓 ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ

 

🫐 ਬਲੂਬੇਰੀ

 

🫑 ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ

 

🫒 ਜੈਤੂਨ

 

🍆 ਬੈਂਗਣ

 

🍅 ਟਮਾਟਰ

 

🥝 ਕੀਵੀਫਰੂਟ

 

🥥 ਨਾਰੀਅਲ

 

🥑 ਅਵੋਕੈਡੋ

 

🥭 ਅੰਬ

 

🥔 ਆਲੂ

 

🥕 ਗਾਜਰ

 

🌶 ਤਿੱਖੀ ਮਿਰਚ

 

🥒 ਖੀਰਾ

 

🥬 ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

 

🥦 ਬ੍ਰੌਕਲੀ

 

🥜 ਮੂੰਗਫਲ਼ੀ

 

🫘 ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦਾ

 

🧄 ਲਸਣ

 

🧅 ਪਿਆਜ


🌽 ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ


🍄 ਖੁੰਭ

 

🌰 ਚੈਸਟਨਟ🍔 ਹੈਮਬਰਗਰ

 

🍕 ਪੀਜ਼ਾ

 

🍖 ਹੱਡੀ ‘ਤੇ ਮੀਟ

 

🍗 ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ

 

🍙 ਚੌਲਾਂਂ ਦੀ ਪਿੰਨੀ

 

🍚 ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਚੌਲ

 

🍛 ਕੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਚੌਲ

 

🍜 ਵੱਡਾ ਕਟੋਰਾ

 

🍝 ਸਪੈਗੇਟੀ

 

🍞 ਬ੍ਰੈੱਡ

 

🍟 ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼

 

🍠 ਭੁੰਨੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ

 

🍡 ਡਾਂਗੋ

 

🍢 ਓਡੇਨ

 

🍣 ਸੁਸ਼ੀ

 

🍤 ਤੜਕਿਆ ਸ਼ਰਿੰਪ

 

🍥 ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਮੱਛੀ ਕੇਕ

 

🍦 ਨਰਮ ਆਇਸਕ੍ਰੀਮ

 

🍧 ਬਰਫ਼ ਦਾ ਚੂਸਾ

 

🍨 ਆਇਸ ਕ੍ਰੀਮ

 

🍩 ਡੋਨਟ

 

🍪 ਬਿਸਕੁਟ

 

🍫 ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ

 

🍬 ਟੌਫੀ

 

🍭 ਲੋਲੀਪੋਪ

 

🍮 ਕਸਟਰਡ

 

🍯 ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਬਰਤਨ

 

🍰 ਪੇਸਟਰੀ

 

🍱 ਬੇਂਟੋ ਬਾਕਸ

 

🍲 ਭੋਜਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ

 

🍳 ਰਸੋਈ-ਕਲਾ

 

🎂 ਜਨਮਦਿਨ ਕੇਕ🍵 ਬਿਨਾਂ ਡੰਡੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ


🍶 ਸੇਕ

 

🍷 ਵਾਈਨ ਦਾ ਗਿਲਾਸ

 

🍸 ਕੋਕਟੇਲ ਦਾ ਗਿਲਾਸ

 

🍹 ਸਦਾਬਹਾਰ ਡ੍ਰਿੰਕ

 

🍺 ਬੀਅਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ

 

🍻 ਬੀਅਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਟਕਰਾਉਣਾ

 

🍼 ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਤਲ

 

🚰 ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ

 

ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ

 

🫖 ਕੇਤਲੀ

 

🧋 ਬਬਲ ਚਾਹ

 

🥐 ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ

 

🥖 ਬੇਗਟ ਬ੍ਰੈੱਡ

 

🥨 ਪ੍ਰੇਟਜ਼ਲ

 

🥯 ਗੋਲ ਬ੍ਰੈੱਡ

 

🥞 ਪੈਨਕੇਕ

 

🧀 ਪਨੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

 

🥩 ਮੀਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

 

🥓 ਬੇਕਨ

 

🌭 ਹਾਟ-ਡਾਗ

 

🥪 ਸੈਂਡਵਿਚ

 

🫓 ਪਰੌਂਠਾ

 

🫔 ਤਮਾਲ

 

🫕 ਫੋਂਡਜੂ

 

🌮 ਟਾਕੋ

 

🌯 ਬਰੀਟੋ

 

🥙 ਭਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਫਲੈਟਬ੍ਰੈੱਡ

 

🥚 ਆਂਡਾ

 

🥘 ਭੋਜਨ ਦਾ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਭਾਂਡਾ

 

🥣 ਚਮਚ ਅਤੇ ਕੌਲੀ

 

🥗 ਹਰਾ ਸਲਾਦ

 

🍿 ਖਿੱਲਾਂ

 

🧂 ਨਮਕ

 

🥫 ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ

 

🍘 ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼

 

🥮 ਮੂਨ ਕੇਕ

 

🥟 ਡੰਪਲਿੰਗ

 

🥠 ਫਾਰਚੂਨ ਕੂਕੀ

 

🥡 ਟੇਕਆਊਟ ਬਾਕਸ

 

🧁 ਕੱਪਕੇਕ

 

🥧 ਪਾਈ

 

🥛 ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ

 

🍾 ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ

 

🥂 ਖੜਕਦੀਆਂ ਗਲਾਸੀਆਂ

 

🥃 ਟੰਬਲਰ ਗਲਾਸ

 

🫗 ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਡੋਲ੍ਹਣਾ

 

🥤 ਪਾਈਪ ਸਮੇਤ ਕੱਪ

 

🧇 ਵਫ਼ਲ

 

🧆 ਫਲਾਫੇਲ

 

🦪 ਸਿੱਪ

 

🧈 ਮੱਖਣ

 

🧃 ਪੇਅ ਬਾਕਸ

 

🧉 ਮੇਟ

 

🧊 ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ


🔪 ਰਸੋਈ ਚਾਕੂ🍴 ਕਾਂਟਾ ਅਤੇ ਛੁਰੀ🥢 ਚੌਪਸਟਿੱਕ

 

🍽 ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਕਾਂਟਾ ਅਤੇ ਛੁਰੀ

 

🥄 ਚਮਚਾ

 

🫙 ਮਰਤਬਾਨ

 

🏺 ਲੰਬੀ ਸੁਰਾਹੀ🌍 ਯੂਰਪ-ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਗਲੋਬ

 

🌎 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਗਲੋਬ

 

🌏 ਏਸ਼ੀਆ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਗਲੋਬ

 

🌐 ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਨਾਲ ਗਲੋਬ🗺 ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ


🗾 ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ


🧭 ਕੰਪਾਸ


🏔 ਬਰਫੀਲੀ ਚੋਟੀ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ

 

🏕 ਤੰਬੂ ਲਗਾਉਣਾ

 

🏖 ਛੱਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਾ

 

🏜 ਮਾਰੂਥਲ

 

🏝 ਮਾਰੂੂਥਲ ਟਾਪੂ

 

🏞 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ


🏠 ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ

 

🏡 ਬਗੀਚੇ ਵਾਲਾ ਘਰ

 

🏢 ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ

 

🏤 ਡਾਕਘਰ

 

🏥 ਹਸਤਪਾਲ

 

🏨 ਹੋਟਲ

 

🏩 ਪਿਆਰ ਹੋਟਲ

 

🏪 ਸਹੂਲਤ ਸਟੋਰ

 

🏫 ਸਕੂਲ

 

🏬 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ

 

🏭 ਫੈਕਟਰੀ

 

🏰 ਕਿਲ੍ਹਾ

 

ਸਿੰਟੋ ਮੰਦਿਰ

 

💒 ਵਿਆਹ

 

🏟 ਸਟੇਡੀਅਮ

 

🏛 ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ

 

🏗 ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

 

🏘 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ

 

🏙 ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

 

🏚 ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਘਰ

 

🧱 ਇੱਟ

 

🪨 ਪੱਥਰ

 

🪵 ਲੱਕੜ

 

🛖 ਝੌਂਪੜੀ

 

ਗਿਰਜਾ ਘਰ


🕍 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

 

🕌 ਮਸੀਤ

 

🕋 ਕਾਬਾ

 

🛕 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ


🗼 ਟੋਕੀਓ ਟਾਵਰ


🏣 ਜਾਪਾਨੀ ਡਾਕਘਰ🏯 ਜਾਪਾਨੀ ਕਿਲ੍ਹਾ


🏦 ਬੈਂਕ


🗽 ਸਟੈਚ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ


🌁 ਧੁੰਦਲਾ

 

🌄 ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ

 

🌅 ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ

 

🌇 ਸ਼ਾਮ

 

🌈 ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ

 

🌊 ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

 

🌋 ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ

 

🌌 ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ


ਬਹੁਤ ਗਰਮ


🎠 ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਝੂਲਾ

 

🛝 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਾ ਸਲਾਈਡ

 

🎡 ਫੇਰੀਸ ਚੱਕਰ

 

🎢 ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ💈 ਬਾਰਬਰ ਪੋਲ


🎪 ਸਰਕਸ ਤੰਬੂ


🚀 ਰਾਕਟ

 

🚁 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ

 

🚂 ਰੇਲ ਇੰਜਣ

 

🚃 ਰੇਲਗੱਡੀ ਕਾਰ

 

🚄 ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ

 

🚅 ਗੋਲੀ ਵਰਗੇ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ

 

🚆 ਰੇਲਗੱੱਡੀ

 

🚇 ਮੈਟਰੋ

 

🚈 ਲਾਈਟ ਰੇਲ

 

🚉 ਸਟੇਸ਼ਨ

 

🚊 ਟ੍ਰੈਮ

 

🚋 ਟ੍ਰੈੈਮ ਕਾਰ

 

🚌 ਬੱਸ

 

🚍 ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ

 

🚎 ਟਰਾਲੀ ਬੱਸ

 

🚏 ਬੱਸ ਸਟਾਪ

 

🚐 ਮਿਨੀ ਬੱਸ

 

🚑 ਐਂਬੂਲੇਂਸ

 

🚒 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ

 

🚓 ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ

 

🚔 ਆ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ

 

🚕 ਟੈਕਸੀ

 

🚖 ਆ ਰਹੀ ਟੈਕਸੀ

 

🚗 ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ

 

🚘 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ

 

🚙 ਮਨੋਰੰਜਕ ਵਾਹਨ

 

🛻 ਪਿੱਕਅੱਪ ਟਰੱਕ

 

🚚 ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ

 

🚛 ਲਾਰੀ

 

🚜 ਟਰੈਕਟਰ

 

🚝 ਮੋਨੋਰੇਲ

 

🚞 ਪਹਾੜੀ ਰੇਲਵੇ

 

🚟 ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ

 

🚠 ਪਹਾੜੀ ਕੇਬਲਵੇ

 

🚡 ਏਰੀਅਲ ਟ੍ਰੈਮਵੇ

 

🚢 ਜਹਾਜ਼

 

🚤 ਤੇਜ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ

 

🚥 ਲੇਟਵੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ

 

🚦 ਲੰਬਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਈਟ

 

🚧 ਨਿਰਮਾਣ

 

🚨 ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟ

 

🚲 ਸਾਈਕਲ

 

🛴 ਕਿੱਕ ਸਕੂਟਰ

 

🛵 ਮੋਟਰ ਸਕੂਟਰ

 

🛣 ਮੋਟਰਵੇਅ

 

🛤 ਰੇਲ ਪਟੜੀ3

 

🛑 ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ


ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾ


ਫੈਰੀ

 

ਬੇੜੀ

 

🛶 ਕੈਨੋਏ

 

🛳 ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼

 

🛥 ਮੋਟਰਬੋਟ

 

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼

 

🛩 ਛੋਟਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼

 

🛫 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ

 

🛬 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਗਮਨ

 

🛰 ਸੈਟੇਲਾਈਟ

 

🛸 ਉਡਣ ਤਸ਼ਤਰੀ

 

🏎 ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ

 

🏍 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ

 

🛹 ਸਕੇਟਬੋਰਡ

 

🛼 ਰੋਲਰ ਸਕੇਟ

 

🛢 ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰੰਮ


ਤੇਲ ਪੰਪ


🛞 ਪਹੀਆ

 

🛟 ਰਿੰਗ ਬੁਆਏ


ਲੰਗਰ


🦽 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

 

🦼 ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

 

🛺 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ

 

🪂 ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ


🛎 ਦਰਬਾਨ ਘੰਟੀ

🧳 ਸਾਮਾਨ🕐 1 ਵਜੇ

 

🕑 2 ਵਜੇ

 

🕒 3 ਵਜੇ

 

🕓 4 ਵਜੇ

 

🕔 5 ਵਜੇ

 

🕕 6 ਵਜੇ

 

🕖 7 ਵਜੇ

 

🕗 8 ਵਜੇ

 

🕘 9 ਵਜੇ

 

🕙 10 ਵਜੇ

 

🕚 11 ਵਜੇ

 

🕛 12 ਵਜੇ

 

🕜 ਇੱਕ-ਤੀਹ

 

🕝 ਦੋ-ਤੀਹ

 

🕞 ਤਿੰਨ-ਤੀਹ

 

🕟 ਚਾਰ-ਤੀਹ

 

🕠 ਪੰਜ-ਤੀਹ

 

🕡 ਛੇ-ਤੀਹ

 

🕢 ਸੱਤ-ਤੀਹ

 

🕣 ਅੱਠ-ਤੀਹ

 

🕤 ਨੌ-ਤੀਹ

 

🕥 ਦਸ-ਤੀਹ

 

🕦 ਗਿਆਰਾਂ-ਤੀਹ

 

🕧 ਬਾਰਾਂ-ਤੀਹ


ਰੇਤ ਘੜੀ

 

ਵਗਦੀ ਰੇਤ ਨਾਲ ਰੇਤ ਘੜੀ

 

ਗੁੱਟ ਘੜੀ

 

ਅਲਾਰਮ

 

ਸਟਾਪਵਾਚ

 

ਟਾਈਮਰ ਘੜੀ

 

🕰 ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ


🌑 ਨਵਾਂ ਚੰਦ

 

🌒 ਵੱਧਦਾ ਚੰਦ

 

🌓 ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਚੰਦ

 

🌔 ਨੌਮਾਹੀ ਚੰਦ

 

🌕 ਪੂਰਾ ਚੰਦ

 

🌖 ਘੱਟਦਾ ਚੰਦ

 

🌗 ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਚੰਦ

 

🌘 ਘੱੱਟਦਾ ਚੰਦ

 

🌙 ਅੱਧਾ ਚੰਦ

 

🌚 ਚੰਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ

 

🌛 ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🌜 ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🌝 ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🌞 ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

 

🪐 ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ


🌟 ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਤਾਰਾ


ਮੱਧਮ ਸਫੇਦ ਤਾਰਾ


🌠 ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਰਾ


🌤 ਛੋਟੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਸੂਰਜ

 

🌥 ਵੱਡੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਸੂਰਜ

 

🌦 ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ

 

🌧 ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ

 

🌨 ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਬਰਫ

 

🌩 ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ

 

🌪 ਤੂਫਾਨ

 

🌫 ਧੁੰਦ

 

🌬 ਹਵਾ


ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ


🌂 ਬੰਦ ਛੱਤਰੀ


ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਛੱਤਰੀ


ਛੱਤਰੀ


ਛੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ


ਬੱਦਲ


ਬੱਦਲਾਂਂ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ


🌀 ਝੱਖੜ


ਸਨੋਮੈਨ


ਬਿਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸਨੋਮੈਨ


ਬਰਫ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ


💧 ਬੂੰਦਾਂ


🔥 ਅੱਗ


ਧੂਮਕੇਤੂ🎃 ਜੈਕ-ਓ-ਲੈਂਟਰਨ


🎄 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ


🎆 ਆਤਿਸਬਾਜ਼ੀ

 

🎇 ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ

 

🎈 ਗੁਬਾਰਾ

 

🎉 ਪਾਰਟੀ ਪੋਪਰ

 

🎊 ਕੋਨਫੈਟੀ ਬਾਲ


🎋 ਟਾਨਾਬਾਟਾ ਟ੍ਰੀ

 

🎌 ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਝੰਡੇ

 

🎍 ਪਾਈਨ ਸਜਾਵਟ

 

🎎 ਜਪਾਨੀ ਗੁੱਡੀਆਂ

 

🎏 ਕਾਰਪ ਸਟ੍ਰੀਮਰ

 

🎑 ਚੰਦ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

 

🎴 ਫੁੱਲਹਿਰੀ ਤਾਸ਼🧧 ਲਾਲ ਲਿਫ਼ਾਫਾ


🎀 ਰਿਬਨ


🎁 ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ


🎗 ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਰਿਬਨ


🎫 ਟਿਕਟ

 

🎟 ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟਾਂ🎖 ਮਿਲਟਰੀ ਤਮਗਾ

 

🏅 ਖੇਡ ਤਮਗਾ

 

🥇 ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ

 

🥈 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ

 

🥉 ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ

 

🏏 ਕ੍ਰਿਕੇਟ

 

🏑 ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ

 

🏒 ਆਈਸ ਹਾਕੀ

 

🏓 ਪਿੰਗ ਪੌਂਗ

 

🏸 ਬੈਡਮਿੰਟਨ

 

🥊 ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਸਤਾਨਾ

 

🥋 ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵਰਦੀ

 

🥅 ਗੋਲ ਨੈੱਟ

 

🛷 ਸਲੇਜ

 

🥌 ਕਰਲਿੰਗ ਸਟੋਨ

 

🕹 ਜੁਆਏਸਟਿੱਕ

 

🧨 ਪਟਾਖੇ


🥎 ਸਾਫਟਬਾਲ

 

🥏 ਫਲਾਇੰਗ ਡਿਸਕ

 

🥍 ਲੈਕ੍ਰੋਸ

 

🪄 ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ

 

🪅 ਪਿਨਯਾਟਾ

 

🪆 ਨੈਸਟਿੰਗ ਡੋਲ

 

🪬 ਹਮਸਾ

 

🪩 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੇਂਦ

 

🧿 ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਵੀਤ

 

🧩 ਜਿਗਸਾਅ

 

🧸 ਖਿਡੌਣਾ ਭਾਲੂ

 

🤿 ਡਾਈਵਿੰਗ ਮਾਸਕ

 

🪀 ਯੋ-ਯੋ

 

🪁 ਪਤੰਗ


🎦 ਸਿਨੇਮਾ

 

🎨 ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਲਅਟ

 

🎭 ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ

 

🎮 ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ

 

🎯 ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

 

🎰 ਸਲੋਟ ਮਸ਼ੀਨ

 

🎱 ਬਿਲਿਅਰਡ

 

🎲 ਗੇਮ ਡਾਈਸ

 

🎳 ਬੌਲਿੰਗ

 

🎾 ਟੈਨਿਸ

 

🎿 ਸਕੀਸ

 

🏀 ਬਾਸਕਟਬਾਲ

 

🏁 ਡੱਬੀਦਾਰ ਝੰਡਾ

 

🏆 ਟ੍ਰਾਫੀ

 

🏇 ਘੋੜ-ਦੌੜ

 

🏈 ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ

 

🏉 ਰਗਬੀ ਫੁੱਟਬਾਲ

 

🏊 ਤੈਰਾਕ


🚣 ਚੱਪੂ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ

 

ਫੁੱਟਬਾਲ

 

ਬੇਸਬਾਲ

 

🏐 ਵਾਲੀਬਾਲ

 

ਸਕੀਅਰ

 

ਆਈਸ ਸਕੇਟ

 

ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ


ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਪਿਆਦਾ


🃏 ਜੋਕਰ

 

🀄 ਮਹਿਜੌਂਗ ਲਾਲ ਡਰੈਗਨ

 

🖼 ਫਰੇਮ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ🎓 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਟੋਪੀ

 

🎩 ਵੱਡੀ ਟੋਪੀ

 

🎽 ਦੌੜਨ ਲਈ ਕਮੀਜ਼

 

👑 ਤਾਜ

 

👒 ਔਰਤ ਦੀ ਟੋਪੀ

 

👓 ਐਨਕਾਂ

 

👔 ਟਾਈ

 

👕 ਟੀ-ਸ਼ਰਟ

 

👖 ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ

 

👗 ਲਿਬਾਸ

 

👘 ਕਿਮੋਨੋ

 

👙 ਬਿਕਨੀ

 

👚 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ

 

👛 ਬਟੂਆ

 

👜 ਹੈਂਡਬੈਗ

 

👝 ਪਾਉਚ ਬੈਗ

 

👞 ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੂਟ

 

👟 ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟ

 

👠 ਉੱਚੀ-ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ

 

👡 ਔਰਤ ਦਾ ਸੈਂਡਲ

 

👢 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੂਟ

 

💍 ਮੁੰਦਰੀ

 

🕶 ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ

 

🧣 ਸਕਾਫ਼

 

🧤 ਦਸਤਾਨੇ

 

🧥 ਕੋਟ

 

🧦 ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ

 

🛍 ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ

 

🎒 ਸਕੂਲ ਬੈਗ

 

🧢 ਬਿਲਡ ਟੋਪੀ

 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈਲਮੇਟ

 

📿 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਾਲਾ

 

🥼 ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ

 

🥽 ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਐਨਕਾਂ

 

🥾 ਹਾਈਕਿੰਗ ਬੂਟ

 

🥿 ਫਲੈਟ ਜੁੱਤੇ

 

🦺 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਸ਼ਾਕ

 

🥻 ਸਾੜੀ

 

🩱 ਇੱਕ-ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਸਵਿਮ ਸੂਟ

 

🩲 ਕੱਛੇ

 

🩳 ਨਿੱਕਰਾਂ

 

🩰 ਬੈਲੇ ਲਈ ਜੁੱਤੇ

 

🩴 ਚੱਪਲ

 

🪖 ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਲਮਟ

 

💎 ਨਗ


💄 ਲਿਪਸਟਿਕ


🔔 ਘੰਟੀ


🔕 ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ🔇 ਬੰਦ ਸਪੀਕਰ

 

🔈 ਸਪੀਕਰ ਘੱਟ ਵੌਲਿਊਮ

 

🔉 ਸਪੀਕਰ ਔਸਤ ਵੌਲਿਊਮ

 

🔊 ਸਪੀਕਰ ਉੱਚ ਵੌਲਿਊਮ


📢 ਲਾਊਡ-ਸਪੀਕਰ

 

📣 ਮੈਗਾਫੋਨ


🎵 ਸੰਗੀਤਕ ਨੋਟ

 

🎶 ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਰ

 

🎼 ਸੰਗੀਤਕ ਸਕੋਰ🎤 ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ

 

🎷 ਸੈਕਸੋਫੋਨ

 

🎸 ਗਿਟਾਰ

 

🎹 ਸੰਗੀਤਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ

 

🎺 ਬਿਗਲ

 

🎻 ਵਾਇਲਨ

 

📯 ਪੋਸਟਲ ਹਾਰਨ

 

🥁 ਡਰੰਮ

 

🎙 ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ

 

🎚 ਲੈਵਲ ਸਲਾਈਡਰ

 

🎛 ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ

 

🪕 ਬੈਂਜੋ

 

🪗 ਅਕਾਰਡੀਅਨ

 

🪘 ਲੰਬਾ ਢੋਲ📞 ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਿਸੀਵਰ📱 ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ

 

📲 ਤੀਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ

 

📳 ਕੰਬਣੀ ਮੋਡ

 

📴 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬੰਦ📷 ਕੈਮਰਾ

 

📹 ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ

 

📺 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

 

📻 ਰੇਡੀਓ

 

📼 ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟ

 

🔋 ਬੈਟਰੀ

 

🪫 ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ

 

🔬 ਮਾਈਕਰੋੋਸਕੋਪ

 

🔭 ਟੈਲੀਸਕੋਪ

 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ🔌 ਬਿਜਲੀ ਪਲੱਗ


🖥 ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ

 

🖨 ਪ੍ਰਿੰਟਰ

 

ਕੀ-ਬੋਰਡ

 

🖱 ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਊਸ

 

🖲 ਟ੍ਰੇਕਬਾਲ

 

🧮 ਐਬਾਕਸ

 

🎞 ਫਿਲਮ ਫਰੇਮ

 

📽 ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ

 

📸 ਫਲੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ

 

🕯 ਮੋਮਬੱਤੀ

 

🪔 ਦੀਵਾ🎥 ਮੂਵੀ ਕੈਮਰਾ

 

🎧 ਹੈੱਡਫ਼ੋਨ💡 ਲਾਈਟ ਬੱਲਬ


💻 ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ

 

💽 ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਕ

 

💾 ਫਲੌਪੀ ਡਿਸਕ

 

💿 ਬਲੂ-ਰੇ ਡਿਸਕ

 

📀 ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ🔍 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਵਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

 

🔎 ਸੱਜੇ-ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਗਨੀਫਾਇੰਗ ਗਲਾਸ


🔦 ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ

 

🔧 ਰੈਂਚ

 

🔨 ਹਥੌੜਾ

 

🔩 ਨੱਟ ਅਤੇ ਬੋਲਟ

 

🔫 ਪਿਸਤੌਲ

 

🔮 ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਾਲ

 

🔱 ਤਿਰਸ਼ੂਲ

 

🚩 ਤਿਕੋੋਣਾ ਝੰਡਾ

 

ਹਥੌੜਾ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀ

 

ਕ੍ਰਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ

 

ਤੱਕੜੀ

 

ਗਰਾਰੀ

 

ਗੈਂਤੀਕੈਂਚੀ


💉 ਸਰਿੰਜ

 

🔏 ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਾਕ

 

🔐 ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਲਾਕ

 

🔑 ਕੁੰਜੀ

 

🔒 ਲਾਕ

 

🔓 ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਾਕ


ਜ਼ੰਜੀਰ

 

🔗 ਲਿੰਕ

 

💺 ਸੀਟ

 

💼 ਅਟੈਚੀ

 

📁 ਫ਼ਾਈਲ ਫੋਲਡਰ

 

📂 ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਈਲ ਫੋਲਡਰ

 

📇 ਕਾਰਡ ਸੂੂਚੀ

 

📈 ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟ

 

📉 ਘੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟ

 

📊 ਬਾਰ ਚਾਰਟ

 

📌 ਪੁਸ਼ ਪਿੰਨ

 

📍 ਗੋਲ ਪੁਸ਼ ਪਿੰਨ

 

📎 ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ

 

📏 ਸਿੱਧਾ ਰੂਲਰ

 

📐 ਤਿਕੋਣਾ ਰੂਲਰ

 

📠 ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਲਿਫਾਫ਼ਾ


ਪੈਨਸਿਲ


ਕਾਲੀ ਨੋਕ

 

🚽 ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਾ🚿 ਸ਼ਾਵਰ


🛁 ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੱਬ

 

🚪 ਦਰਵਾਜ਼ਾ

 

🛗 ਲਿਫਟ

 

🖋 ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈਨ

 

🖊 ਪੈਨ

 

🖌 ਪੇਂਟਬੁਰਸ਼

 

🖍 ਮੋਮੀ ਰੰਗ

 

🗂 ਕਾਰਡ ਸੂਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ

 

🖇 ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਪਰਕਲਿੱਪਾਂ

 

🗃 ਕਾਰਡ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬਕਸਾ

 

🗄 ਫਾਇਲ ਕੈਬਿਨੇਟ

 

🗑 ਰੱਦ ਦੀ ਟੋਕਰੀ

 

🗝 ਪੁਰਾਣੀ ਕੁੰਜੀ

 

🛠 ਹਥੌੜਾ ਅਤੇ ਰੈਂਚ

 

🗡 ਕਟਾਰ

 

🏹 ਤੀਰ-ਕਮਾਨ

 

🛡 ਢਾਲ

 

🗜 ਦਬਾਉਣਾ

 

🛒 ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਛਕੜਾ

 

🧰 ਐਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਸਾ

 

🧲 ਚੁੰਬਕ

 

🛏 ਬਿਸਤਰ

 

🛋 ਸੋਫਾ ਅਤੇ ਲੈਂਪ

 

🧴 ਲੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ

 

🧵 ਧਾਗਾ

 

🧶 ਊਨੀ ਧਾਗਾ

 

🧷 ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਿੰਨ

 

🧹 ਝਾੜੂ

 

🧺 ਟੋਕਰੀ

 

🧻 ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ

 

🧼 ਸਾਬਣ

 

🫧 ਬੁਲਬੁਲੇ

 

🧽 ਸਪੰਜ

 

🪓 ਕੁਹਾੜੀ

 

🦯 ਟਟੋਲਣ ਲਈ ਸੋਟੀ

 

🩹 ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ

 

🩼 ਕਰੱਚ

 

🩺 ਸਟੇਥੋਸਕੋਪ

 

🩻 ਐਕਸ-ਰੇ

 

🪑 ਕੁਰਸੀ

 

🪒 ਉਸਤਰਾ

 

🪡 ਸੂਈ

 

🪢 ਗੰਢ

 

🪃 ਬੂਮਰੈਂਗ

 

🪚 ਆਰੀ

 

🪛 ਪੇਚਕਸ

 

🪜 ਪੌੜੀ

 

🪞 ਸ਼ੀਸ਼ਾ

 

🪟 ਖਿੜਕੀ

 

🪠 ਪਲੰਜਰ

 

🪤 ਚੂਹੇਦਾਨੀ

 

🪣 ਬਾਲਟੀ

 

🪥 ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼

 

🪧 ਪਲੈਕਾਰਡ

 

🪪 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ

 

🪝 ਘੁੰਡੀ

 

🗿 ਮੋਆਈ

🩸 ਖੂਨਦਾਨ


ਤਾਬੂਤ

 

ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਲਸ਼

 

🚬 ਸਿਗਰਟ

 

🪦 ਕਬਰ ਦਾ ਪੱਥਰ

 

💰 ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

 

🪙 ਸਿੱਕਾ


💳 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

 

💴 ਯੇਨ ਬੈਂਕਨੋਟ

 

💵 ਡਾਲਰ ਬੈਂਕਨੋਟ

 

💶 ਯੂਰੋ ਬੈਂਕਨੋਟ

 

💷 ਪੌਂਡ ਬੈਂਕਨੋਟ

 

💸 ਖੰਬ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ

 

📃 ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਨਾ

 

📄 ਉੱਤਲਾ ਪੰਨਾ

 

📅 ਕੈਲੰਡਰ

 

📆 ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਲੰਡਰ

 

📋 ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ

 

📑 ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਟੈਬਾਂ

 

📒 ਬਹੀ

 

📓 ਨੋਟਬੁੱਕ

 

📔 ਸਜਾਵਟੀ ਕਵਰ ਨਾਲ ਨੋਟਬੁੱਕ

 

📕 ਬੰਦ ਕਿਤਾਬ

 

📖 ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ

 

📗 ਹਰੀ ਕਿਤਾਬ

 

📘 ਨੀਲੀ ਕਿਤਾਬ

 

📙 ਸੰਤਰੀ ਕਿਤਾਬ

 

📚 ਕਿਤਾਬਾਂ

 

📛 ਨਾਉਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ

 

📜 ਸਕਰੋਲ

 

📝 ਮੈਮੋ

 

📰 ਅਖ਼ਬਾਰ

 

🔖 ਬੁੱੱਕਮਾਰਕ

 

🗞 ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ

 

🏷 ਲੇਬਲ

 

🧾 ਰਸੀਦ

 

🗒 ਚੂੜੀਦਾਰ ਨੋਟਪੈਡ

 

🗓 ਚੂੜੀਦਾਰ ਕੈਲੰਡਰ📤 ਆਉਟਬਾਕਸ ਟ੍ਰੇ

 

📥 ਇਨਬਾਕਸ ਟ੍ਰੇ

 

📦 ਪੈਕੇਜ

 

📧 ਈ-ਮੇਲ

 

📨 ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਫਾਫ਼ਾ

 

📩 ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫ਼ਾ

 

📪 ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਮੇਲਬਾਕਸ

 

📫 ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਮੇਲਬਾਕਸ

 

📬 ਉੱਠੇੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮੇਲਬਾਕਸ

 

📭 ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮੇਲਬਾਕਸ

 

📮 ਪੋਸਟਬਾਕਸ

 

🗳 ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ🏧 ATM ਚਿੰਨ੍ਹ


🚼 ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ


🛃 ਕਸਟਮਜ਼

 

🛂 ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ

 

🚸 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

🚮 ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੋ ਚਿੰਨ੍🚰 ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ


🚹 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ

 

🚺 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ

 

🚻 ਆਰਾਮ ਕਮਰਾ


ਪਹੀਆ ਕੁਰਸੀ


🛄 ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ

 

🛅 ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ🚾 ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕੀ📵 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

 

🔞 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

 

🚫 ਪਾਬੰਦੀ

 

🚭 ਸਿਗਰੇੇਟ ਪੀਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ

 

🚯 ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ

 

🚱 ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ

 

🚳 ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

 

🚷 ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਚਿਤਾਵਨੀ


ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾ


ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ

 

ਜੈਵਿਕ-ਜੋਖਮ🔝 ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰ

 

🔜 ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰ

 

🔛 ਦੋ ਪਾਸੇ ਚਾਲੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰ

 

🔚 ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰ

 

🔙 ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰ


ਸੱਜੇ ਤੀਰ


ਉੱਪਰ ਤੀਰ


ਉੱਪਰ-ਸੱਜੇ ਤੀਰਥੱਲੇ-ਸੱਜੇ ਤੀਰਥੱਲੇੇ ਤੀਰ


ਥੱਲੇ-ਖੱਬੇ ਤੀਰਖੱਬੇ ਤੀਰਉੱਪਰ-ਖੱਬੇ ਤੀਰਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਤੀਰਖੱੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਤੀਰਸੱੱਜੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾ ਤੀਰ


ਖੱਬੇੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਾ ਤੀਰ


ਉੱਪਰ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਾ ਤੀਰ


ਥੱਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾ ਤੀਰ🔀 ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ

 

🔁 ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਲਈ ਬਟਨ

 

🔂 ਇਕੱਲੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬਟਨ

 

🔃 ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੀਰ

 

🔄 ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਬਟਨ


🔼 ਉੱਪਰ ਬਟਨ

 

🔽 ਥੱਲੇ ਬਟਨ

 

ਪਲੇ ਬਟਨ

 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ

 

ਅਗਲੇ ਟਰੈਕ ਲਈ ਬਟਨ

 

ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਟਨ

 

ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਟਨ

 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ

 

ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਕ ਲਈ ਬਟਨ

 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬਟਨ

 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਟਨ

 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਟਨ

 

ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਟਨ

 

ਰਿਕਾਰਡ ਬਟਨ

 

ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਟਨ🔅 ਘੱਟ ਚਮਕ ਬਟਨ


🔆 ਤੇਜ਼ ਚਮਕ ਬਟਨ

 

📶 ਅੰਟੀਨਾ ਬਾਰਾਂਰੂੜ੍ਹੀਬੱਧ ਕਰੌਸ


ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

ਅਮਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

ਯਿਨ ਯੈਂਗ


ਡ੍ਰਾਵਿਡ ਤਾਰਾ 

 

🛐 ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ


🕉 ਓਮ

 


🕎 ਮੋਮਬੱਤੀ ਸਟੈਂਡ

 

ਐਟਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹਧਰਮ ਚੱਕਰ🔯 ਛੇ-ਬਿੰਦੂ ਤਾਰਾਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਵ੍ਰਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਸਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਮੱਕਰ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ

 

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀਓਪੀਊਚਸ


ਇਸਤਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ


ਪੁਰਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ


ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰਤੀਕ


ਗੁਣਾ


ਜਮ੍ਹਾਂ


ਘਟਾਓ


ਤਕਸੀਮ


🟰 ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਅਨੰਤਤਾ


ਦੋਹਰਾ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ


ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍

 

ਸਫੇਦ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

ਸਫੇੇਦ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍

 

ਲਾਲ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹਲਹਿਰ ਡੈਸ


💱 ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ

 

💲 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਡਾਕਟਰੀ ਚਿੰਨ੍

ਕਮੁਦਿਨੀ ਦਾ ਫੁੱਲ


ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ


🔰 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ


ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਘੇਰਾ


ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ


ਠੀਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਕ

 

ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਕ ਬਟਨਕਰਲੀ ਲੂਪ


ਡਬਲ ਕਰਲੀ ਲੂਪ


ਭਾਗ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

© ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

® ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਿੰਨ੍

 

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ


ਅੱਠ-ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ


ਅੱਠ-ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾਚਮਕ


#️⃣ ਕੀਕੈਪ: #


*️⃣    ਕੀਕੈਪ: *

 

0️⃣ ਕੀਕੈਪ: 0

 

1️⃣ ਕੀਕੈਪ: 1

 

2️⃣ ਕੀਕੈਪ: 2

 

3️⃣ ਕੀਕੈਪ: 3

 

4️⃣ ਕੀਕੈਪ: 4

 

5️⃣ ਕੀਕੈਪ: 5

 

6️⃣ ਕੀਕੈਪ: 6

 

7️⃣ ਕੀਕੈਪ: 7

 

8️⃣ ਕੀਕੈਪ: 8

 

9️⃣ ਕੀਕੈਪ: 9

 

🔟 ਕੀਕੈਪ: 10


# ਹੈਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ


🅰 A ਬਟਨ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ)

 

🆎 AB ਬਟਨ

 

🅱 B ਬਟਨ

 

🆑 CL ਬਟਨ

 

🆒 ਵਰਗਾਕਾਰ ਠੰਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

🆓 ਵਰਗਾਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ

 

🆔 ID ਬਟਨ

 

ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖਰ m

 

🆕 ਵਰਗਾਕਾਰ ਨਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

🆖 NG ਬਟਨ

 

🅾 O ਬਟਨ

 

🆗 OK ਬਟਨ

 

🅿 P ਬਟਨ

 

🆘 SOS ਬਟਨ

 

🆙 ਉੱਤੇ! ਬਟਨ

 

🆚 ਵਰਗਾਕਾਰ vs ਚਿੰਨ੍ਹ

 

🈁 "ਇੱਥੇ" ਬਟਨ

 

🈂 "ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ" ਬਟਨ

 

🈷 "ਮਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ੀ" ਬਟਨ

 

🈶 "ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ" ਬਟਨ

 

🈯 "ਰਾਖਵਾਂ" ਬਟਨ

 

🉐 "ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ" ਬਟਨ

 

🈹 "ਛੋਟ" ਬਟਨ

 

🈚 "ਮੁਫਤ" ਬਟਨ

 

🈲 "ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ" ਬਟਨ

 

🉑 "ਮੰਨਣਯੋਗ" ਬਟਨ

 

🈸 "ਅਰਜ਼ੀ" ਬਟਨ

 

🈴 "ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੇਡ" ਬਟਨ

 

🈳 "ਖਾਲੀ ਥਾਂ" ਬਟਨ

 

"ਵਧਾਈਆਂ" ਬਟਨ

 

"ਗੁਪਤ" ਬਟਨ

 

🈺 "ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ" ਬਟਨ

 

🈵 "ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ" ਬਟਨ


🔢 ਇਨਪੁੱਟ ਨੰਬਰ


🔠 ਵੱਡੇ ਲੇਟਿਨ ਇਨਪੁੱਟ

 

🔡 ਛੋਟੇ ਲੇਟਿਨ ਇਨਪੁੱਟ

 

🔣 ਇਨਪੁੱਟ ਚਿੰਨ੍ਹ

 

🔤 ਇਨਪੁੱਟ ਲੇਟਿਨ ਅੱਖਰ🔲 ਵਰਗਾਕਾਰ ਕਾਲਾ ਬਟਨ

 

🔳 ਵਰਗਾਕਾਰ ਸਫੇਦ ਬਟਨ

 

🔘 ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ

 

ਵੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਵਰਗ

 

ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਵਰਗ

 

ਦਰਮਿਆਨਾ-ਛੋਟਾ ਕਾਲਾ ਵਰਗ

 

ਦਰਮਿਆਨਾ-ਛੋਟਾ ਚਿੱਟਾ ਵਰਗ

 

ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਾਲਾ ਵਰਗ

 

ਦਰਮਿਆਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵਰਗ

 

ਛੋਟਾ ਚਿੱਟਾ ਵਰਗ

 

ਛੋਟਾ ਕਾਲਾ ਵਰਗ

 

🔴 ਲਾਲ ਗੋਲਾ

 

🔵 ਨੀਲਾ ਗੋਲਾ

 

ਚਿੱਟਾ ਗੋਲਾ

 

ਕਾਲਾ ਗੋਲਾ

 

🔶 ਵੱਡਾ ਸੰਤਰੀ ਹੀਰਾ

 

🔷 ਵੱਡਾ ਨੀਲਾ ਹੀਰਾ

 

🔸 ਛੋਟਾ ਸੰਤਰੀ ਹੀਰਾ

 

🔹 ਛੋਟਾ ਨੀਲਾ ਹੀਰਾ

 

🔺 ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਲਾਲ ਤਿਕੋਣ

 

🔻 ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਲਾਲ ਤਿਕੋਣ

 

🟠 ਸੰਤਰੀ ਗੋਲਾ

 

🟡 ਪੀਲਾ ਗੋਲਾ

 

🟢 ਹਰਾ ਗੋਲਾ

 

🟣 ਜਾਮਣੀ ਗੋਲਾ

 

🟤 ਭੂਰਾ ਗੋਲਾ

 

🟥 ਲਾਲ ਵਰਗ

 

🟧 ਸੰਤਰੀ ਵਰਗ

 

🟨 ਪੀਲਾ ਵਰਗ

 

🟩 ਹਰਾ ਵਰਗ

 

🟦 ਨੀਲਾ ਵਰਗ

 

🟪 ਜਾਮਣੀ ਵਰਗ

 

🟫 ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਰਗ💠 ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੀਰਾ


🇦🇨 ਝੰਡਾ: ਅਸੈਂਸ਼ਨ ਟਾਪੂ

 

🇦🇩 ਝੰਡਾ: ਅੰਡੋਰਾ

 

🇦🇪 ਝੰਡਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ

 

🇦🇫 ਝੰਡਾ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ

 

🇦🇬 ਝੰਡਾ: ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ

 

🇦🇮 ਝੰਡਾ: ਐਂਗੁਇਲਾ

 

🇦🇱 ਝੰਡਾ: ਅਲਬਾਨੀਆ

 

🇦🇲 ਝੰਡਾ: ਅਰਮੀਨੀਆ

 

🇦🇴 ਝੰਡਾ: ਅੰਗੋਲਾ

 

🇦🇶 ਝੰਡਾ: ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ

 

🇦🇷 ਝੰਡਾ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ

 

🇦🇸 ਝੰਡਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ

 

🇦🇹 ਝੰਡਾ: ਆਸਟਰੀਆ

 

🇦🇺 ਝੰਡਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

 

🇦🇼 ਝੰਡਾ: ਅਰੂਬਾ

 

🇦🇽 ਝੰਡਾ: ਆਲੈਂਡ ਟਾਪੂ

 

🇦🇿 ਝੰਡਾ: ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ

 

🇧🇦 ਝੰਡਾ: ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ

 

🇧🇧 ਝੰਡਾ: ਬਾਰਬਾਡੋਸ

 

🇧🇩 ਝੰਡਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

 

🇧🇪 ਝੰਡਾ: ਬੈਲਜੀਅਮ

 

🇧🇫 ਝੰਡਾ: ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ

 

🇧🇬 ਝੰਡਾ: ਬੁਲਗਾਰੀਆ

 

🇧🇭 ਝੰਡਾ: ਬਹਿਰੀਨ

 

🇧🇮 ਝੰਡਾ: ਬੁਰੂੰਡੀ

 

🇧🇯 ਝੰਡਾ: ਬੇਨਿਨ

 

🇧🇱 ਝੰਡਾ: ਸੇਂਟ ਬਾਰਥਲੇਮੀ

 

🇧🇲 ਝੰਡਾ: ਬਰਮੂਡਾ

 

🇧🇳 ਝੰਡਾ: ਬਰੂਨੇਈ

 

🇧🇴 ਝੰਡਾ: ਬੋਲੀਵੀਆ

 

🇧🇶 ਝੰਡਾ: ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼

 

🇧🇷 ਝੰਡਾ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ

 

🇧🇸 ਝੰਡਾ: ਬਹਾਮਾਸ

 

🇧🇹 ਝੰਡਾ: ਭੂਟਾਨ

 

🇧🇻 ਝੰਡਾ: ਬੁਵੇਟ ਟਾਪੂ

 

🇧🇼 ਝੰਡਾ: ਬੋਤਸਵਾਨਾ

 

🇧🇾 ਝੰਡਾ: ਬੇਲਾਰੂਸ

 

🇧🇿 ਝੰਡਾ: ਬੇਲੀਜ਼

 

🇨🇦 ਝੰਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ

 

🇨🇨 ਝੰਡਾ: ਕੋਕੋਸ (ਕੀਲਿੰਗ) ਟਾਪੂ

 

🇨🇩 ਝੰਡਾ: ਕਾਂਗੋ - ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ

 

🇨🇫 ਝੰਡਾ: ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ

 

🇨🇬 ਝੰਡਾ: ਕਾਂਗੋ - ਬ੍ਰਾਜ਼ਾਵਿਲ

 

🇨🇭 ਝੰਡਾ: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ

 

🇨🇮 ਝੰਡਾ: ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ

 

🇨🇰 ਝੰਡਾ: ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ

 

🇨🇱 ਝੰਡਾ: ਚਿਲੀ

 

🇨🇲 ਝੰਡਾ: ਕੈਮਰੂਨ

 

🇨🇳 ਝੰਡਾ: ਚੀਨ

 

🇨🇴 ਝੰਡਾ: ਕੋਲੰਬੀਆ

 

🇨🇵 ਝੰਡਾ: ਕਲਿਪਰਟਨ ਟਾਪੂ

 

🇨🇷 ਝੰਡਾ: ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ

 

🇨🇺 ਝੰਡਾ: ਕਿਊਬਾ

 

🇨🇻 ਝੰਡਾ: ਕੇਪ ਵਰਡੇ

 

🇨🇼 ਝੰਡਾ: ਕੁਰਕਾਓ

 

🇨🇽 ਝੰਡਾ: ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਪੂ

 

🇨🇾 ਝੰਡਾ: ਸਾਈਪ੍ਰਸ

 

🇨🇿 ਝੰਡਾ: ਚੈਕੀਆ

 

🇩🇪 ਝੰਡਾ: ਜਰਮਨੀ

 

🇩🇬 ਝੰਡਾ: ਡਿਏਗੋ ਗਾਰਸੀਆ

 

🇩🇯 ਝੰਡਾ: ਜਿਬੂਟੀ

 

🇩🇰 ਝੰਡਾ: ਡੈਨਮਾਰਕ

 

🇩🇲 ਝੰਡਾ: ਡੋਮਿਨਿਕਾ

 

🇩🇴 ਝੰਡਾ: ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ

 

🇩🇿 ਝੰਡਾ: ਅਲਜੀਰੀਆ

 

🇪🇦 ਝੰਡਾ: ਸੇਉਟਾ ਅਤੇ ਮੇਲਿਲਾ

 

🇪🇨 ਝੰਡਾ: ਇਕਵਾਡੋਰ

 

🇪🇪 ਝੰਡਾ: ਐਸਟੋਨੀਆ

 

🇪🇬 ਝੰਡਾ: ਮਿਸਰ

 

🇪🇭 ਝੰਡਾ: ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ

 

🇪🇷 ਝੰਡਾ: ਏਰੀਟਰੀਆ

 

🇪🇸 ਝੰਡਾ: ਸਪੇਨ

 

🇪🇹 ਝੰਡਾ: ਇਥੋਪੀਆ

 

🇪🇺 ਝੰਡਾ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ

 

🇫🇮 ਝੰਡਾ: ਫਿਨਲੈਂਡ

 

🇫🇯 ਝੰਡਾ: ਫਿਜੀ

 

🇫🇰 ਝੰਡਾ: ਫਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ

 

🇫🇲 ਝੰਡਾ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ

 

🇫🇴 ਝੰਡਾ: ਫੈਰੋ ਟਾਪੂ

 

🇫🇷 ਝੰਡਾ: ਫਰਾਂਸ

 

🇬🇦 ਝੰਡਾ: ਗੈਬਨ

 

🇬🇧 ਝੰਡਾ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ

 

🇬🇩 ਝੰਡਾ: ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ

 

🇬🇪 ਝੰਡਾ: ਜਾਰਜੀਆ

 

🇬🇫 ਝੰਡਾ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੁਆਨਾ

 

🇬🇬 ਝੰਡਾ: ਗਰਨਸੇ

 

🇬🇭 ਝੰਡਾ: ਘਾਨਾ

 

🇬🇮 ਝੰਡਾ: ਜਿਬਰਾਲਟਰ

 

🇬🇱 ਝੰਡਾ: ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ

 

🇬🇲 ਝੰਡਾ: ਗੈਂਬੀਆ

 

🇬🇳 ਝੰਡਾ: ਗਿਨੀ

 

🇬🇵 ਝੰਡਾ: ਗੁਆਡੇਲੂਪ

 

🇬🇶 ਝੰਡਾ: ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ

 

🇬🇷 ਝੰਡਾ: ਗ੍ਰੀਸ

 

🇬🇸 ਝੰਡਾ: ਦੱਖਣੀ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਟਾਪੂ

 

🇬🇹 ਝੰਡਾ: ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ

 

🇬🇺 ਝੰਡਾ: ਗੁਆਮ

 

🇬🇼 ਝੰਡਾ: ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ

 

🇬🇾 ਝੰਡਾ: ਗੁਆਨਾ

 

🇭🇰 ਝੰਡਾ: ਹਾਂਗਕਾਂਗ

 

🇭🇲 ਝੰਡਾ: ਹਰਡ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਟਾਪੂ

 

🇭🇳 ਝੰਡਾ: ਹੌਂਡੂਰਸ

 

🇭🇷 ਝੰਡਾ: ਕਰੋਸ਼ੀਆ

 

🇭🇹 ਝੰਡਾ: ਹੈਤੀ

 

🇭🇺 ਝੰਡਾ: ਹੰਗਰੀ

 

🇮🇨 ਝੰਡਾ: ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂ

 

🇮🇩 ਝੰਡਾ: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ

 

🇮🇪 ਝੰਡਾ: ਆਇਰਲੈਂਡ

 

🇮🇱 ਝੰਡਾ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ

 

🇮🇲 ਝੰਡਾ: ਆਇਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ

 

🇮🇳 ਝੰਡਾ: ਭਾਰਤ

 

🇮🇴 ਝੰਡਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ

 

🇮🇶 ਝੰਡਾ: ਇਰਾਕ

 

🇮🇷 ਝੰਡਾ: ਈਰਾਨ

 

🇮🇸 ਝੰਡਾ: ਆਈਸਲੈਂਡ

 

🇮🇹 ਝੰਡਾ: ਇਟਲੀ

 

🇯🇪 ਝੰਡਾ: ਜਰਸੀ

 

🇯🇲 ਝੰਡਾ: ਜਮਾਇਕਾ

 

🇯🇴 ਝੰਡਾ: ਜਾਰਡਨ

 

🇯🇵 ਝੰਡਾ: ਜਾਪਾਨ

 

🇰🇪 ਝੰਡਾ: ਕੀਨੀਆ

 

🇰🇬 ਝੰਡਾ: ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ

 

🇰🇭 ਝੰਡਾ: ਕੰਬੋਡੀਆ

 

🇰🇮 ਝੰਡਾ: ਕਿਰੀਬਾਤੀ

 

🇰🇲 ਝੰਡਾ: ਕੋਮੋਰੋਸ

 

🇰🇳 ਝੰਡਾ: ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ

 

🇰🇵 ਝੰਡਾ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ

 

🇰🇷 ਝੰਡਾ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

 

🇰🇼 ਝੰਡਾ: ਕੁਵੈਤ

 

🇰🇾 ਝੰਡਾ: ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂ

 

🇰🇿 ਝੰਡਾ: ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

 

🇱🇦 ਝੰਡਾ: ਲਾਓਸ

 

🇱🇧 ਝੰਡਾ: ਲੇਬਨਾਨ

 

🇱🇨 ਝੰਡਾ: ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ

 

🇱🇮 ਝੰਡਾ: ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ

 

🇱🇰 ਝੰਡਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ

 

🇱🇷 ਝੰਡਾ: ਲਾਇਬੇਰੀਆ

 

🇱🇸 ਝੰਡਾ: ਲੈਸੋਥੋ

 

🇱🇹 ਝੰਡਾ: ਲਿਥੁਆਨੀਆ

 

🇱🇺 ਝੰਡਾ: ਲਕਸਮਬਰਗ

 

🇱🇻 ਝੰਡਾ: ਲਾਤਵੀਆ

 

🇱🇾 ਝੰਡਾ: ਲੀਬੀਆ

 

🇲🇦 ਝੰਡਾ: ਮੋਰੋਕੋ

 

🇲🇨 ਝੰਡਾ: ਮੋਨਾਕੋ

 

🇲🇩 ਝੰਡਾ: ਮੋਲਡੋਵਾ

 

🇲🇪 ਝੰਡਾ: ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ

 

🇲🇫 ਝੰਡਾ: ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ

 

🇲🇬 ਝੰਡਾ: ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ

 

🇲🇭 ਝੰਡਾ: ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ

 

🇲🇰 ਝੰਡਾ: ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ

 

🇲🇱 ਝੰਡਾ: ਮਾਲੀ

 

🇲🇲 ਝੰਡਾ: ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ)

 

🇲🇳 ਝੰਡਾ: ਮੰਗੋਲੀਆ

 

🇲🇴 ਝੰਡਾ: ਮਕਾਓ ਸਰ ਚੀਨ

 

🇲🇵 ਝੰਡਾ: ਉੱਤਰੀ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟਾਪੂ

 

🇲🇶 ਝੰਡਾ: ਮਾਰਟੀਨਿਕ

 

🇲🇷 ਝੰਡਾ: ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ

 

🇲🇸 ਝੰਡਾ: ਮੋਂਟਸੇਰਾਟ

 

🇲🇹 ਝੰਡਾ: ਮਾਲਟਾ

 

🇲🇺 ਝੰਡਾ: ਮਾਰੀਸ਼ਸ

 

🇲🇻 ਝੰਡਾ: ਮਾਲਦੀਵ

 

🇲🇼 ਝੰਡਾ: ਮਲਾਵੀ

 

🇲🇽 ਝੰਡਾ: ਮੈਕਸੀਕੋ

 

🇲🇾 ਝੰਡਾ: ਮਲੇਸ਼ੀਆ

 

🇲🇿 ਝੰਡਾ: ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ

 

🇳🇦 ਝੰਡਾ: ਨਾਮੀਬੀਆ

 

🇳🇨 ਝੰਡਾ: ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ

 

🇳🇪 ਝੰਡਾ: ਨਾਈਜਰ

 

🇳🇫 ਝੰਡਾ: ਨਾਰਫੋਕ ਟਾਪੂ

 

🇳🇬 ਝੰਡਾ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ

 

🇳🇮 ਝੰਡਾ: ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ

 

🇳🇱 ਝੰਡਾ: ਨੀਦਰਲੈਂਡ

 

🇳🇴 ਝੰਡਾ: ਨਾਰਵੇ

 

🇳🇵 ਝੰਡਾ: ਨੇਪਾਲ

 

🇳🇷 ਝੰਡਾ: ਨੌਰੂ

 

🇳🇺 ਝੰਡਾ: ਨੀਊ

 

🇳🇿 ਝੰਡਾ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

 

🇴🇲 ਝੰਡਾ: ਓਮਾਨ

 

🇵🇦 ਝੰਡਾ: ਪਨਾਮਾ

 

🇵🇪 ਝੰਡਾ: ਪੇਰੂ

 

🇵🇫 ਝੰਡਾ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ

 

🇵🇬 ਝੰਡਾ: ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ

 

🇵🇭 ਝੰਡਾ: ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼

 

🇵🇰 ਝੰਡਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ

 

🇵🇱 ਝੰਡਾ: ਪੋਲੈਂਡ

 

🇵🇲 ਝੰਡਾ: ਸੇਂਟ ਪਿਅਰੇ ਅਤੇ ਮਿਕਲੋਨ

 

🇵🇳 ਝੰਡਾ: ਪਿਟਕੇਅਰਨ ਟਾਪੂ

 

🇵🇷 ਝੰਡਾ: ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ

 

🇵🇸 ਝੰਡਾ: ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ

 

🇵🇹 ਝੰਡਾ: ਪੁਰਤਗਾਲ

 

🇵🇼 ਝੰਡਾ: ਪਲਾਊ

 

🇵🇾 ਝੰਡਾ: ਪੈਰਾਗੁਏ

 

🇶🇦 ਝੰਡਾ: ਕਤਰ

 

🇷🇪 ਝੰਡਾ: ਰੀਯੂਨੀਅਨ

 

🇷🇴 ਝੰਡਾ: ਰੋਮਾਨੀਆ

 

🇷🇸 ਝੰਡਾ: ਸਰਬੀਆ

 

🇷🇺 ਝੰਡਾ: ਰੂਸ

 

🇷🇼 ਝੰਡਾ: ਰਵਾਂਡਾ

 

🇸🇦 ਝੰਡਾ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ

 

🇸🇧 ਝੰਡਾ: ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ

 

🇸🇨 ਝੰਡਾ: ਸੇਸ਼ੇਲਸ

 

🇸🇩 ਝੰਡਾ: ਸੁਡਾਨ

 

🇸🇪 ਝੰਡਾ: ਸਵੀਡਨ

 

🇸🇬 ਝੰਡਾ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ

 

🇸🇭 ਝੰਡਾ: ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ

 

🇸🇮 ਝੰਡਾ: ਸਲੋਵੇਨੀਆ

 

🇸🇯 ਝੰਡਾ: ਸਵੈਲਬਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਯੇਨ

 

🇸🇰 ਝੰਡਾ: ਸਲੋਵਾਕੀਆ

 

🇸🇱 ਝੰਡਾ: ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ

 

🇸🇲 ਝੰਡਾ: ਸੈਨ ਮੈਰੀਨੋ

 

🇸🇳 ਝੰਡਾ: ਸੇਨੇਗਲ

 

🇸🇴 ਝੰਡਾ: ਸੋਮਾਲੀਆ

 

🇸🇷 ਝੰਡਾ: ਸੂਰੀਨਾਮ

 

🇸🇸 ਝੰਡਾ: ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ

 

🇸🇹 ਝੰਡਾ: ਸਾਓ ਟੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੇ

 

🇸🇻 ਝੰਡਾ: ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ

 

🇸🇽 ਝੰਡਾ: ਸਿੰਟ ਮਾਰਟਨ

 

🇸🇾 ਝੰਡਾ: ਸੀਰੀਆ

 

🇸🇿 ਝੰਡਾ: ਈਸਵਤੀਨੀ

 

🇹🇦 ਝੰਡਾ: ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਦਾ ਕੁੰਹਾ

 

🇹🇨 ਝੰਡਾ: ਤੁਰਕਸ ਅਤੇ ਕੈਕੋਸ ਟਾਪੂ

 

🇹🇩 ਝੰਡਾ: ਚਾਡ

 

🇹🇫 ਝੰਡਾ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

 

🇹🇬 ਝੰਡਾ: ਟੋਗੋ

 

🇹🇭 ਝੰਡਾ: ਥਾਈਲੈਂਡ

 

🇹🇯 ਝੰਡਾ: ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

 

🇹🇰 ਝੰਡਾ: ਟੋਕੇਲਾਊ

 

🇹🇱 ਝੰਡਾ: ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ

 

🇹🇲 ਝੰਡਾ: ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ

 

🇹🇳 ਝੰਡਾ: ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ

 

🇹🇴 ਝੰਡਾ: ਟੋਂਗਾ

 

🇹🇷 ਝੰਡਾ: ਤੁਰਕੀ

 

🇹🇹 ਝੰਡਾ: ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ

 

🇹🇻 ਝੰਡਾ: ਟੁਵਾਲੂ

 

🇹🇼 ਝੰਡਾ: ਤਾਈਵਾਨ

 

🇹🇿 ਝੰਡਾ: ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ

 

🇺🇦 ਝੰਡਾ: ਯੂਕਰੇਨ

 

🇺🇬 ਝੰਡਾ: ਯੂਗਾਂਡਾ

 

🇺🇲 ਝੰਡਾ: ਯੂ.ਐੱਸ. ਬਾਹਰਲੇ ਟਾਪੂ

 

🇺🇳 ਝੰਡਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

 

🇺🇸 ਝੰਡਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ

 

🇺🇾 ਝੰਡਾ: ਉਰੂਗਵੇ

 

🇺🇿 ਝੰਡਾ: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

 

🇻🇦 ਝੰਡਾ: ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ

 

🇻🇨 ਝੰਡਾ: ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼

 

🇻🇪 ਝੰਡਾ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ

 

🇻🇬 ਝੰਡਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ

 

🇻🇮 ਝੰਡਾ: ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ

 

🇻🇳 ਝੰਡਾ: ਵੀਅਤਨਾਮ

 

🇻🇺 ਝੰਡਾ: ਵੈਨੂਆਟੂ

 

🇼🇫 ਝੰਡਾ: ਵਾਲਿਸ ਅਤੇ ਫੁਟੁਨਾ

 

🇼🇸 ਝੰਡਾ: ਸਮੋਆ

 

🇽🇰 ਝੰਡਾ: ਕੋਸੋਵੋ

 

🇾🇪 ਝੰਡਾ: ਯਮਨ

 

🇾🇹 ਝੰਡਾ: ਮੇਅਟ

 

🇿🇦 ਝੰਡਾ: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ

 

🇿🇲 ਝੰਡਾ: ਜ਼ੈਂਬੀਆ

 

🇿🇼 ਝੰਡਾ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ

 

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ਝੰਡਾ: ਇੰਗਲੈਂਡ

 

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ਝੰਡਾ: ਸਕਾਟਲੈਂਡ

 

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ਝੰਡਾ: ਵੇਲਜ਼

 

🏴‍☠️ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ

🏳️‍🌈 ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਝੰਡਾ

ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਝੰਡਾ

🏴 ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ

ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ

🏳 ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸਫੇਦ ਝੰਡਾ

ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸਫੇਦ ਝੰਡਾ

🏳️‍⚧️ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਝੰਡਾ


 

🏁 ਡੱਬੀਦਾਰ ਝੰਡਾ

ਡੱਬੀਦਾਰ ਝੰਡਾ

 

 

🎌 ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਝੰਡੇ

ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਝੰਡੇ

 

 

🚩 ਤਿਕੋੋਣਾ ਝੰਡਾ

ਤਿਕੋੋਣਾ ਝੰਡਾ


Happy Learning from Sweasy26.com-team