Emoji Meaning in Silesian - Emoji List in Silesian - Znaczynie emoji we ślōnsku - Lista emoji we ślōnskij gŏdce

😀    uśmiychnōnŏ buźka
   
   
😃    uśmiychnōnŏ twarz ze srogimi ôczami
   
   
😄    uśmiychnōnŏ twarz ze uśmiychnōncymi ôczami
   
   
😁    rozświycajaca sie twarz z uśmiechajacymi sie oczami
   
   
😆    uśmiychnōncŏ śmiychnōncŏ twarz
   
   
😅    smieje sie z potu
   
   
🤣    walić sie na podłodze śmiejąc sie
   
   
😂    ze łzami radości
   
   
🙂    lekko uśmiychnōnŏ twarz
   
   
🙃    ôbtoczōny
   
   
🫠    stopiyń
   
   
😉    mrugnōncŏ twarz
   
   
😊    uśmiechnōnŏ twarz ze uśmiechnōnōma ôczami
   
   
😇    uśmiychnōnŏ twarz ze halo
   
   
   
🥰    Uśmiechnōnŏ twarz ze sercami
   
   
😍    uśmiechnōnŏ twarz ze ôczami serca
   
   
🤩    gwiŏzdnŏ
   
   
😘    buzia sie w twarz
   
   
😗    buziaka buziaka
   
   
☺    uśmiychnōnŏ buźka
   
   
😚    buzi sie z zawartymi oczami
   
   
😙    buzia sie z usmiechanymi oczami
   
   
🥲    uśmiychnōł sie ze łzami
   
   
😋    smakujōncy jedzynie
   
   
😛    z gŏdkōm
   
   
😜    mrugnōncŏ gŏdkōm
   
   
🤪    zadziwiōny czowiek
   
   
😝    szczyrkniyńcie twarzy z jynzykiym
   
   
🤑    gŏdka z piniōndzami
   
   
🤗    uśmiychnōnŏ twarz z ôtworzōnymi rynkami
   
   
🤭    twarz z rynkōm nad pyskōm
   
   
🫢    twarz z ôczami ôtwartymi i rynkōm nad pyskōm
   
   
🫣    twarz z gapiōncym ôkiem
   
   
🤫    cicho twarz
   
   
🤔    myslynio twarz
   
   
🫡    powitajōncŏ twarz
   
   
   
🤐    twarz z cyprym
   
   
🤨    z podniesiōnōm brwiōm
   
   
😐    Neutralnŏ twarz
   
   
😑    bez wyrazowanio
   
   
😶    bez buzi
   
   
🫥    strōmy z kropkami
   
   
😶‍🌫️    Twarz w chmurach
   
   
😏    uśmiychnōnŏ twarz
   
   
😒    niywesoły wyglōnd
   
   
🙄    twarz z krziżujōncymi ôczami
   
   
😬    grimacyjno twarz
   
   
😮‍💨    wydechy twarzy
   
   
🤥    leżōnco twarz
   
   
🫨    drzista twarz
   
   
😌    wyluzowanŏ twarz
   
   
😔    ôbmyślŏ twarz
   
   
😪    śpiywka
   
   
🤤    ślimtanie na twarzy
   
   
😴    śpiywajōncŏ twarz
   
   
😷    z medycznōm maskōm
   
   
🤒    twarz z termometrym
   
   
🤕    z bandażym na głowa
   
   
🤢    ôbłōnka
   
   
🤮    wymiotowanie w twarzy
   
   
🤧    cykanie sie
   
   
🥵    gorōnka
   
   
🥶    zimno twarz
   
   
🥴    ôbrozki
   
   
😵    twarz ze wykrystymi ôczami
   
   
😵‍💫    twarz ze spiralnymi ôczami
   
   
🤯    głowa wybuchowo
   
   
🤠    kŏwbojskŏ czapka
   
   
🥳    partyjowo twarz
   
   
🥸    przebrane twarze
   
   
😎    uśmiychnōnŏ twarz ze ôczami słōnecznymi
   
   
🤓    nerd face (czŏrny)
   
   
🧐    z monoklōm
   
   
😕    zmiyniōny wyglōnd
   
   
🫤    twarz z ôgōlnymi ustami
   
   
😟    niypokojōnce sie ôczy
   
   
🙁    lekko zwrynto gōra
   
   
☹    zwrōcōnŏ twarz
   
   
😮    z ôtworzōnym pyskym
   
   
😯    cicho twarz
   
   
😲    zdziwiōno frela
   
   
😳    ôbrzimie
   
   
🥺    ôbłōmanie
   
   
🥹    Twarz, co zasypia łezki
   
   
😦    zwrōcōnŏ gōra z ôtworzōnym pyskym
   
   
😧    ciynżko twarz
   
   
😨    przerażōnŏ twarz
   
   
😰    nerwowo twarz ze potym
   
   
😥    smutno ale ułōmpiōno frela
   
   
😢    płaczōnŏ twarz
   
   
😭    głośno płaczōncŏ twarz
   
   
😱    twarz wrzasnōncŏ ze strachu
   
   
😖    zagubiōny czowiek
   
   
😣    ciyrpliwo twarz
   
   
😞    rozczarowanŏ twarz
   
   
😓    twarz zniszczōno ze potym
   
   
😩    wyczerpany wyglōnd
   
   
😫    zmutnŏ twarz
   
   
🥱    ziyntowanie
   
   
   
😤    z parōm z nos
   
   
😡    gniywo twarz
   
   
😠    gniywŏ twarz
   
   
🤬    z symbolami twarzy na pysku
   
   
😈    uśmiychnōnŏ twarz ze rogami
   
   
👿    gniywŏ twarz z rogami
   
   
💀    czaszka
   
   
☠    czaszki i miynso
   
   
💩    kupka kupy
   
   
🤡    klŏwnŏk
   
   
👹    ôgrōm
   
   
👺    goblin
   
   
👻    duch
   
   
👽    obcy
   
   
👾    obcy potwór
   
   
🤖    robot
   
   
😺    uśmiychnyć sie kot
   
   
😸    uśmiychny kot ze uśmiechniyłymi ôczami
   
   
😹    kot ze łzami radości
   
   
😻    uśmiychny kot ze ôczami sercowymi
   
   
😼    kot z ironicznym uśmiychym
   
   
😽    cycōncŏ kota
   
   
🙀    zmęczōny kot
   
   
😿    płaczōncy kot
   
   
😾    szczyrkōnŏ kota
   
   
🙈    Małpa bez zła
   
   
🙉    małpa bez słyszanio
   
   
🙊    niy gŏdŏj zła małpa
   
   
👋    machnōncōm rynkōm
   
   
🤚    podniesiōny tyłek ręki
   
   
🖐    rynka ze rozkładanymi palcami
   
   
✋    podniynto ręka
   
   
🖖    wulkanski salut
   
   
🫱    do prawyj rynki
   
   
🫲    do lewyj ręki
   
   
🫳    dłoń do gōry
   
   
🫴    dłoń do wiyrchu
   
   
🫷    lewo ciśnōncōm rynkōm
   
   
🫸    do prawyj strzimiajōnco rynka
   
   
👌    OK rynka
   
   
🤌    szczypnōnte palce
   
   
🤏    szczypōncŏ ręka
   
   
✌    szpilŏk
   
   
🤞    krziżujymy palce
   
   
🫰    rynka ze skrzyżowanym palcym pokazowym i palcym
   
   
🤟    gest miyłości
   
   
🤘    znak rogōw
   
   
🤙    zawołaj mi rynka
   
   
👈    wskaźnik ôdwrotny skierowany w lewo
   
   
👉    wskaźnik ôdwrotny skierowany w prawo
   
   
👆    wskaźnik ôdwrotny skierowany w gōra
   
   
🖕    palec postrzodkowy
   
   
👇    wskaźnik ôdwrotny skierowany na dole
   
   
☝    wskaźnik skierowany w gōra
   
   
🫵    wskaźnik pokozujōncy na ôbejrzacza
   
   
👍    palec do wiyrchu
   
   
👎    palec na dōł
   
   
✊    podniesiōnŏ garść
   
   
👊    nawiōnzujōncŏ pięść
   
   
🤛    lewo zwrōcōnŏ piosynka
   
   
🤜    pierszczyk zwrotny na prawo
   
   
👏    biydne rynce
   
   
🙌    podnoszōncã rynkōw
   
   
🫶    serce, rynce
   
   
👐    ôtwarte rynce
   
   
🤲    dlŏ siebie
   
   
🤝    strzimać sie
   
   
🙏    złożōne rynce
   
   
✍    pisaniŏ rynkōm
   
   
💅    lakier do paznokci
   
   
🤳    selfie
   
   
👶    dziywce
   
   
🧒    dziecka
   
   
👦    synek
   
   
👧    dziywka
   
   
🧑    ôsoba
   
   
👱    ôsoba: blond włosy
   
   
👨    chopōm
   
   
🧔    ôsoba: broda
   
   
🧔‍♂️    chop: brody
   
   
🧔‍♀️    kobiyta: broda
   
   
👨‍🦰    chop: czerwōny włos
   
   
👨‍🦱    chop: krziwe włosy
   
   
👨‍🦳    chop: białe włosy
   
   
👨‍🦲    gołot:
   
   
👩    kobiyta
   
   
👩‍🦰    kobiyta: czerwōno włosa
   
   
🧑‍🦰    ôsoba: czerwōny włos
   
   
👩‍🦱    kobiyta: krziwe włosy
   
   
🧑‍🦱    ôsoba: krziwe włosy
   
   
👩‍🦳    kobiyta: białe włosy
   
   
🧑‍🦳    ôsoba: biely włos
   
   
👩‍🦲    kobiyta łysko:
   
   
🧑‍🦲    ôsoba łyso:
   
   
👱‍♀️    kobiyta: blond włosy
   
   
👱‍♂️    chop: blond włosy
   
   
🧓    starszo ôsoba
   
   
👴    starzik
   
   
👵    starŏ baba
   
   
🙍    ôsoby, co sie chwiejōm
   
   
🙍‍♂️    chop sie chwieje
   
   
🙍‍♀️    kobiytka, co sie chwieje
   
   
🙎    ôsoby, co sie gnojōm
   
   
🙎‍♂️    chopy, kerzi sie gnojōm
   
   
🙎‍♀️    kobiytka, co sie wymyka
   
   
🙅    ôsoba gestujōncŏ NIE
   
   
🙅‍♂️    czowiek gestujōncy NIE
   
   
🙅‍♀️    kobiyta gestujōncŏ NIE
   
   
🙆    ôsōb gesty OK
   
   
🙆‍♂️    chop gestuje OK
   
   
🙆‍♀️    kobiyta gestuje OK
   
   
💁    ôsoby, kere dajōm cynk
   
   
💁‍♂️    chop, kery dowo cynk
   
   
💁‍♀️    kobiytka, kero kludzi rynka
   
   
🙋    ôsoba podnoszōnco rynka
   
   
🙋‍♂️    chop podnoszōncy rynka
   
   
🙋‍♀️    baba podnoszōncŏ rynka
   
   
🧏    głucha ôsoba
   
   
🧏‍♂️    głuchy chop
   
   
🧏‍♀️    głuchŏ baba
   
   
🙇    ôsoby, co sie klynkajōm
   
   
🙇‍♂️    czowiek klynkŏ
   
   
🙇‍♀️    kobiyta klynczōncŏ


🤦    ôsoby, kere majōm szmaku na twarzy
   
   
🤦‍♂️    chop szpaluje twarz
   
   
🤦‍♀️    kobiytka, co szpaluje sie w twarzy
   
   
🤷    ôsoby zgiyncie ramiōnami
   
   
🤷‍♂️    chop ôdbiyrajōncy ramiōnami
   
   
🤷‍♀️    kobiytka zgiynto ramiōnami
   
   
🧑‍⚕️    pracownik medyczny
   
   
👨‍⚕️    chop robotnik medyczny
   
   
👩‍⚕️    kobiytã robotnŏ w zdrowiu
   
   
🧑‍🎓    sztudynt
   
   
👨‍🎓    sztudynt chop
   
   
👩‍🎓    sztudyntka
   
   
🧑‍🏫    nauczyciel
   
   
👨‍🏫    nauczyciel chop
   
   
👩‍🏫    nauczycielka
   
   
🧑‍⚖️    sōndz
   
   
👨‍⚖️    sōndzōm
   
   
👩‍⚖️    sōndka kobiyta
   
   
🧑‍🌾    rolnik
   
   
👨‍🌾    rolnik
   
   
👩‍🌾    kobiyta rolnik
   
   
🧑‍🍳    gotować
   
   
👨‍🍳    kuchoł
   
   
👩‍🍳    kobiyta kucharka
   
   
🧑‍🔧    mechanik
   
   
👨‍🔧    mechanik chop
   
   
👩‍🔧    kobiyta mechanik
   
   
🧑‍🏭    robotnik fabryki
   
   
👨‍🏭    robotnik fabryczny
   
   
👩‍🏭    kobiyta robotnik fabryki
   
   
🧑‍💼    biurowy robotnik
   
   
👨‍💼    robotnik biurowy
   
   
👩‍💼    kobiyta robotnik biurowy
   
   
🧑‍🔬    naukowiec
   
   
👨‍🔬    naukowiec
   
   
👩‍🔬    kobiyta naukowŏ
   
   
🧑‍💻    technolog
   
   
👨‍💻    technologiyniŏ
   
   
👩‍💻    kobiyta technolog
   
   
🧑‍🎤    śpiywak
   
   
👨‍🎤    śpiywak
   
   
👩‍🎤    śpiywakka
   
   
🧑‍🎨    artysta
   
   
👨‍🎨    artysta chop
   
   
👩‍🎨    artystka
   
   
🧑‍✈️    pilota
   
   
👨‍✈️    chop ôd pilota
   
   
👩‍✈️    kobiytka-pilota
   
   
🧑‍🚀    astrōnōm
   
   
👨‍🚀    astrōnōm
   
   
👩‍🚀    kobiytã astrōnōm
   
   
🧑‍🚒    strażacy
   
   
👨‍🚒    chopōm strażōnym
   
   
👩‍🚒    kobiytã strażaczkōm
   
   
👮    policyjny
   
   
👮‍♂️    policyjny chop
   
   
👮‍♀️    policyjōnka
   
   
🕵    detektyw
   
   
🕵️‍♂️    detektyw chop
   
   
🕵️‍♀️    śledczyniŏ
   
   
💂    strzodownik
   
   
💂‍♂️    strażnik
   
   
💂‍♀️    kobiyta strażnik
   
   
🥷    ninjo
   
   
👷    robotnik budowlany
   
   
👷‍♂️    robotnik budowlany
   
   
👷‍♀️    kobiyta robotnik budowlany
   
   
🫅    ôsoba z korōnōm
   
   
🤴    princ
   
   
👸    ksiyndzo
   
   
👳    ôsoba noszōnco turban
   
   
👳‍♂️    chop z turbanym
   
   
👳‍♀️    baba noszōncŏ turban
   
   
👲    ôsoba z czopkōm
   
   
🧕    kobiyta ze chustōm
   
   
🤵    ôsoba we smoksu
   
   
🤵‍♂️    chop we smoksy
   
   
🤵‍♀️    kobiyta w smoksie
   
   
👰    ôsoba z welōnkiym
   
   
👰‍♂️    chop z welōnkiym
   
   
👰‍♀️    baba z welōnkiym
   
   
🤰    kobiyta ciyrpiōnco
   
   
🫃    ciynżki chop
   
   
🫄    ôsoba ciynżko
   
   
🤱    karmiynie piersiōm
   
   
👩‍🍼    kobiyta karmiōncŏ dziecko
   
   
👨‍🍼    chop karmiōncy bajtla
   
   
🧑‍🍼    ôsoba karmiōncŏ dziecko
   
   
👼    anioł mały
   
   
🎅    Świynty Mikołaj
   
   
🤶    Paniōm Świynty Mikołaj
   
   
🧑‍🎄    mx claws
   
   
🦸    superbohater
   
   
🦸‍♂️    superbohater
   
   
🦸‍♀️    kobiyta superbohater
   
   
🦹    superzłōmy
   
   
🦹‍♂️    chop superzłōmy
   
   
🦹‍♀️    babskŏ superzłośliwŏ
   
   
🧙    magym
   
   
🧙‍♂️    czarownik
   
   
🧙‍♀️    kobiytã magiōm
   
   
🧚    wróżka
   
   
🧚‍♂️    bajka chop
   
   
🧚‍♀️    babskŏ wróżka
   
   
🧛    wampir
   
   
🧛‍♂️    wampirym
   
   
🧛‍♀️    kobiyta wampir
   
   
🧜    morski ôsoby
   
   
🧜‍♂️    ślōnski
   
   
🧜‍♀️    ślōnskŏ
   
   
🧝    elf
   
   
🧝‍♂️    elfōw
   
   
🧝‍♀️    kobiytã elfōm
   
   
🧞    dżin
   
   
🧞‍♂️    dżiny
   
   
🧞‍♀️    kobiytka dżin
   
   
🧟    zombie
   
   
🧟‍♂️    zombie man
   
   
🧟‍♀️    kobiyta zōmbia
   
   
🧌    trol
   
   
💆    ôsoba robiōnco masaż
   
   
💆‍♂️    chop dostŏwŏ masaż
   
   
💆‍♀️    baba dostaje masaż
   
   
💇    ôsōbã, kerŏ sie ściyro
   
   
💇‍♂️    chop sie strzygoł
   
   
💇‍♀️    kobiyta sie strzyga
   
   
🚶    ôsoba chodōnco
   
   
🚶‍♂️    chodzōncy chop
   
   
🚶‍♀️    kobiyta chodziyła
   
   
🧍    ôsoba stowo
   
   
🧍‍♂️    stojōncy chop
   
   
🧍‍♀️    kobiyta stowo
   
   
🧎    ôsoba klynczōncŏ
   
   
🧎‍♂️    chop klynkŏ
   
   
🧎‍♀️    kobiyta klynkŏ
   
   
🧑‍🦯    ôsoba z biylōm trzcinōm
   
   
👨‍🦯    chop z biylōm trzcōm
   
   
👩‍🦯    baba z biylōm trzcōm
   
   
🧑‍🦼    ôsoba we motoryzowanym wózku kołowym
   
   
👨‍🦼    chop we motoryzowanym wózku kołowym
   
   
👩‍🦼    kobiyta na motoryzowanym wózku kołowym
   
   
🧑‍🦽    ôsoba we ruchōnym wózku
   
   
👨‍🦽    chop we ruchōnym wózku
   
   
👩‍🦽    kobiyta na ruchōnym wózku
   
   
🏃    ôsoba prowadzōnco
   
   
🏃‍♂️    chop biegajōncy
   
   
🏃‍♀️    kobiyta biegajōncŏ
   
   
💃    kobiyta tańczy
   
   
🕺    chop tańczy
   
   
🕴    ôsoba w garniturze, kero lewituje
   
   
👯    ludzie ze krōlikami
   
   
👯‍♂️    chopōw ze krōlikami
   
   
👯‍♀️    kobiyty ze krōlikami
   
   
🧖    ôsoba w parnym izbie
   
   
🧖‍♂️    chop we parnym izbie
   
   
🧖‍♀️    baba w parnym izbie
   
   
🧗    ôsoba wspinajōnco
   
   
🧗‍♂️    chop wspinajōncy sie
   
   
🧗‍♀️    kobiyta wspinajōncŏ sie
   
   
🤺    ôsobowe ogrodzynie
   
   
🏇    wyścigi kōńske
   
   
⛷    lyżnik
   
   
🏂    snowboarder
   
   
🏌    ôsoba golfujōncŏ
   
   
🏌️‍♂️    golfowanie
   
   
🏌️‍♀️    kobiyta grajōncŏ w golfa
   
   
🏄    ôsoba surfujōnco
   
   
🏄‍♂️    surfer
   
   
🏄‍♀️    kobiyta surfujōncŏ
   
   
🚣    łódka wiosłowŏ
   
   
🚣‍♂️    łódź wiosłowŏ
   
   
🚣‍♀️    kobiytka wiosłowa
   
   
🏊    pływajōncy
   
   
🏊‍♂️    chop pływajōncy
   
   
🏊‍♀️    kobiyta pływajōncŏ
   
   
⛹    ôsoba ôdbijajōncŏ piłka
   
   
⛹️‍♂️    chop ôdbijajōncŏ piłka
   
   
⛹️‍♀️    kobiyta ôdbijajōncŏ piłka
   
   
🏋    ôsoba podnoszōncŏ ciężary
   
   
🏋️‍♂️    chop dźwigŏ ciynżkości
   
   
🏋️‍♀️    kobiyta podnoszōncŏ ciężary
   
   
🚴    rowerzista
   
   
🚴‍♂️    chop jeździ na rowerze
   
   
🚴‍♀️    Kobiyta rowerym
   
   
🚵    rowery górske
   
   
🚵‍♂️    mountainbiking
   
   
🚵‍♀️    kobiyta rowerzystka górsko
   
   
🤸    ôsoby, co jeźdzōm na kole
   
   
🤸‍♂️    ôsōbŏcz na koło
   
   
🤸‍♀️    kobiyta kołowo
   
   
🤼    ludzie walczōm
   
   
🤼‍♂️    chopōw wrestling
   
   
🤼‍♀️    kobiece zapale
   
   
🤽    ôsoba grajōncŏ w wodne polo
   
   
🤽‍♂️    chop grajōncy w wodne polo
   
   
🤽‍♀️    baba grajōncŏ w wodne polo
   
   
🤾    ôsoba grajōncŏ w piłka
   
   
🤾‍♂️    chop grajōncy w handbal
   
   
🤾‍♀️    kobiyta grajōncŏ w piłka
   
   
🤹    ôsoba żonglujōnco
   
   
🤹‍♂️    chop żonglowoł
   
   
🤹‍♀️    kobiyta żonglowoł
   
   
🧘    ôsoba w pozycyji lotozowyj
   
   
🧘‍♂️    chop we pozycyji lotozowyj
   
   
🧘‍♀️    kobiyta w pozycyji lotosu
   
   
🛀    ôsoba, co sie myje
   
   
🛌    ôsoba w łoziymce
   
   
🧑‍🤝‍🧑    ludzie trzymajōncy sie za rynce
   
   
👭    kobiyty trzymajōnce sie za rynce
   
   
👫    kobiyta i chop trzymajōncy sie za rynce
   
   
👬    chopōw trzimōncych sie za rynce
   
   
💏    buziakiym
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    buziak: kobiyta, chop
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    buziaki: stary, stary
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    buziok: baba, baba
   
   
💑    parã ze sercym
   
   
👩‍❤️‍👨    para ze sercym: kobiyta, chop
   
   
👨‍❤️‍👨    para ze sercym: chop, chop


👩‍❤️‍👩    para ze sercym: kobiyta, kobiyta
   
   
👪    familijŏ
   
   
👨‍👩‍👦    familijŏ: chop, baba, synek
   
   
👨‍👩‍👧    familijŏ: chop, baba, dziołcha
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    familijŏ: chop, baba, dziołszka, synek
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    familijŏ: chop, baba, synek, synek
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    familijŏ: chop, baba, dziołszka, dziołszka
   
   
👨‍👨‍👦    familijŏ: chop, chop, synek
   
   
👨‍👨‍👧    familijŏ: chop, chop, baba
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    familijŏ: chop, chop, baba, synek
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    familijŏ: chop, chop, chop, chop
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    familijŏ: chop, chop, baba, baba
   
   
👩‍👩‍👦    familijŏ: baba, baba, synek
   
   
👩‍👩‍👧    familijŏ: baba, baba, dziołcha
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    familijŏ: baba, baba, dziołszka, synek
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    familijŏ: baba, baba, synek, synek
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    familijŏ: baba, baba, dziołszka, dziołszka
   
   
👨‍👦    familijŏ: chop, synek
   
   
👨‍👦‍👦    familijŏ: chop, chop, chop
   
   
👨‍👧    familijŏ: chop, baba
   
   
👨‍👧‍👦    familijŏ: chop, baba, synek
   
   
👨‍👧‍👧    familijŏ: chop, baba, baba
   
   
👩‍👦    familijŏ: baba, synek
   
   
👩‍👦‍👦    familijŏ: baba, synek, synek
   
   
👩‍👧    familijŏ: baba, dziołcha
   
   
👩‍👧‍👦    familijŏ: baba, dziołszka, synek
   
   
👩‍👧‍👧    familijŏ: baba, dzioucha, dzioucha
   
   
🗣    głowa gŏdŏ
   
   
👤    biust we sylwetce
   
   
👥    busty we sylwetce
   
   
🫂    ludzie ôbejmujōm sie
   
   
👣    ślady stóp
   
   
💪    zgiynty biceps
   
   
🦾    ramiyń mechaniczny
   
   
🦿    noga mechaniczno
   
   
🦵    nogi
   
   
🦶    stopa
   
   
👂    ucho
   
   
🦻    ucho z aparatym słuchowym
   
   
👃    nos
   
   
🧠    mōzg
   
   
🫀    anatōmiczne serce
   
   
🫁    płuca
   
   
🦷    zōb
   
   
🦴    kość
   
   
👀    ôczy
   
   
👁    ôko
   
   
👅    jynzyk
   
   
👄    gŏdka
   
   
🫦    grziby na wargi
   
   
🦰    czerwōne włosy
   
   
🦱    krziwe włosy
   
   
🦳    włosy biołe
   
   
🦲    łyse
   
   
🏻    jasny tyn skóry
   
   
🏼    strzednio jasny ôdciep skóry
   
   
🏽    strzedniõ strzodã
   
   
🏾    medium dark skin tone (Średnio ciemny kolor skóry)
   
   
🏿    ciemny ôdcień skóry
   
   
💋    buziakiym
   
   
💌    list miłosny
   
   
💘    serce ze strzałōm
   
   
💝    serce ze sznurkōm
   
   
💖    szumne serce
   
   
💗    rosnōnce serce
   
   
💓    bicie serca
   
   
💞    serce co sie kryncōm
   
   
💕    dwa serca
   
   
💟    dekoracyjo serca
   
   
❣    srogi wykrzyk
   
   
💔    złamane serce
   
   
❤️‍🔥    serce w ôgniu
   
   
❤️‍🩹    zmiynianie serca
   
   
❤    czerwōne serce
   
   
🩷    rosa serce
   
   
🧡    ôranszowe serce
   
   
💛    żōłte serce
   
   
💚    zielōne serce
   
   
💙    modrŏ srogi
   
   
🩵    serce klaro-niebieskie
   
   
💜    fioletowe serce
   
   
🤎    brōno serce
   
   
🖤    szwarne serce
   
   
🩶    szary serce
   
   
🤍    serce biołe
   
   
💯    sto pōnktōw
   
   
💢    symbol gniywu
   
   
💥    zderzynie
   
   
💫    zawroty głowy
   
   
💦    kapki potym
   
   
💨    uciekajōm
   
   
🕳    dziura
   
   
💣    bōmba
   
   
💬    balōn gŏdki
   
   
👁️‍🗨️    ôko we gŏdce
   
   
🗨    lewy bōnzel gŏdki
   
   
🗯    prawy bōnkel gniewu
   
   
💭    balon myśli
   
   
💤    zjj
   
   
🐵    ôpiōnka
   
   
🐒    małpa
   
   
🦍    goryla
   
   
🦧    ôrangutan
   
   
🐶    psŏkŏ gŏdka
   
   
🐕    pies
   
   
🦮    pies przewodnik
   
   
🐕‍🦺    pies ôsobowy
   
   
🐩    pudzel
   
   
🐺    wilk
   
   
🦊    lis
   
   
🦝    szop
   
   
🐱    kociŏk
   
   
🐈    kot
   
   
🐈‍⬛    czorny kot
   
   
🦁    lew
   
   
🐯    tygrysowo twarz
   
   
🐅    tygrys
   
   
🐆    leopardōm
   
   
🐴    kōnsko twarz
   
   
🫎    łos
   
   
🫏    ôszek
   
   
🐎    kōń
   
   
🦄    jednorożce
   
   
🦓    zebra
   
   
🦌    ôrwy
   
   
🦬    bizōn
   
   
🐮    krowŏ twarz
   
   
🐂    ôw
   
   
🐃    biwol wodny
   
   
🐄    krowa
   
   
🐷    świnio twarz
   
   
🐖    świnia
   
   
🐗    świń
   
   
🐽    świnio nos
   
   
🐏    ôrŏz
   
   
🐑    ôwiec
   
   
🐐    kozioł
   
   
🐪    kamel
   
   
🐫    dwa-górkowy wielbōczek
   
   
🦙    łama
   
   
🦒    żyrafa
   
   
🐘    słōń
   
   
🦣    mamut
   
   
🦏    nosorożce
   
   
🦛    hipopotōm
   
   
🐭    myszowo twarz
   
   
🐁    mysz
   
   
🐀    szczur
   
   
🐹    kōmōrka
   
   
🐰    krōlik
   
   
🐇    krōlik
   
   
🐿    szczyrk
   
   
🦫    bōnber
   
   
🦔    szygōn
   
   
🦇    szczur
   
   
🐻    miś
   
   
🐻‍❄️    Niymiec
   
   
🐨    koala
   
   
🐼    pandy
   
   
🦥    leniwy
   
   
🦦    ôtra
   
   
🦨    szynk
   
   
🦘    kanguro
   
   
🦡    jebacz
   
   
🐾    ôdciski łap
   
   
🦃    szlōnskŏ
   
   
🐔    kurczak
   
   
🐓    kury
   
   
🐣    pisklōnka
   
   
🐤    pisklŏk
   
   
🐥    pisklŏk zwrotny do przodu
   
   
🐦    ptok
   
   
🐧    pingwiny
   
   
🕊    gołōb
   
   
🦅    orzeł
   
   
🦆    kaczka
   
   
🦢    cygan
   
   
🦉    sowa
   
   
🦤    dodo
   
   
🪶    piōno
   
   
🦩    flimingŏ
   
   
🦚    pōn
   
   
🦜    papuga
   
   
🪽    skrzydło
   
   
🐦‍⬛    Czarny ptok
   
   
🪿    gęś
   
   
🐸    żaba
   
     
🐊    krokodyl
   
   
🐢    żółwie
   
   
🦎    szczynściŏ
   
   
🐍    wōn
   
   
🐲    smoka z gōry
   
   
🐉    smok
   
   
🦕    zuropod
   
   
🐳    wieloryb
   
   
🐋    wieloryba
   
   
🐬    delfin
   
   
🦭    ślōnski
   
   
🐟    ryby
   
   
🐠    ryby tropikalne
   
   
🐡    ryby wiyrchowe
   
   
🦈    rekin
   
   
🐙    ôsma
   
   
🐚    spiralno muszla
   
   
🪸    koral
   
   
🪼    meduje
   
   
🐌    ślimak
   
   
🦋    motyl
   
   
🐛    szczōnka
   
   
🐜    mrowica
   
   
🐝    pszczoła miodowo
   
   
🪲    szczyrok
   
   
🐞    szbŏrka
   
   
🦗    kriket
   
   
🪳    karaluch
   
   
🕷    pająk
   
   
🕸    pajęczynia
   
   
🦂    szkorpion
   
   
🦟    szczynściŏ
   
   
🪰    lecieć
   
   
🪱    szczynściŏ
   
   
🦠    mikrobe
   
   
💐    buchet
   
   
🌸    kwiotka wiśniowo
   
   
💮    kwiotka biylŏ
   
   
🪷    lotos
   
   
🏵    rożeta
   
   
🌹    roza
   
   
🥀    kwiotka zwilżōno
   
   
🌺    hibiscus
   
   
🌻    słōnecznik
   
   
🌼    kwiot
   
   
🌷    tulipany
   
   
🪻    hyacynt
   
   
🌱    sadła
   
   
🪴    roślina w garnku
   
   
🌲    wiecznie zielōne drzewo
   
   
🌳    drzewo liściaste
   
   
🌴    palma
   
   
🌵    kaktus
   
   
🌾    grōb ryżu
   
   
🌿    roślinka
   
   
☘    sznōrka
   
   
🍀    sztyry liście klōr
   
   
🍁    liść klōnka
   
   
🍂    ôpadły listek
   
   
🍃    liście fligrujōnce we wietrzu
   
   
🪹    puste gnieździe
   
   
🪺    gniezdo z jajami
   
   
🍇    winogrona
   
   
🍈    melōn
   
   
🍉    arbuz
   
   
🍊    mandaryno
   
   
🍋    cytryna
   
   
🍌    banany
   
   
🍍    ananas
   
   
🥭    mango
   
   
🍎    czerwōne jabko
   
   
🍏    zielōne jabłko
   
   
🍐    gruszka
   
   
🍑    brzoskwinie
   
   
🍒    wiśnie
   
   
🍓    jagody
   
   
🫐    jagody
   
   
🥝    kiwi
   
   
🍅    dōmatowy
   
   
🫒    ôliwka
   
   
🥥    kokos
   
   
🥑    awokado
   
   
🍆    bakłażany
   
   
🥔    kartofel
   
   
🥕    marchewōm
   
   
🌽    szynki kukurydziane
   
   
🌶    gorko papryka
   
   
🫑    cytrynka
   
   
🥒    ôgrōd
   
   
🥬    zielōny
   
   
🥦    broccoli
   
   
🧄    czosnek
   
   
🧅    cycko
   
   
🍄    grziby
   
   
🥜    orzōndki
   
   
🫘    fasola
   
   
🌰    kasztan
   
   
🫚    korzynie imbiru
   
   
🫛    gruszczane strzewiki
   
   
🍞    chleb
   
   
🥐    croissant
   
   
🥖    chleba z bagetōm
   
   
🫓    szklōnka
   
   
🥨    przetel
   
   
🥯    bagel
   
   
🥞    naleśniki
   
   
🧇    wafel
   
   
🧀    szynki syry
   
   
🍖    miynso na kości
   
   
🍗    szczynściŏ
   
   
🥩    kroj miynsa
   
   
🥓    szynka
   
   
🍔    hamburger
   
   
🍟    frytki
   
   
🍕    pica


🌭    hot dog
   
   
🥪    kanapka
   
   
🌮    taco
   
   
🌯    burrito
   
   
🫔    tamale
   
   
🥙    wypełniōny chleb płaski
   
   
🧆    falafel
   
   
🥚    jajōm
   
   
🍳    gotowanie
   
   
🥘    płytko zbiornik z pożywiyniym
   
   
🍲    garnek z pożywiyniym
   
   
🫕    fondue
   
   
🥣    miska ze łyżkōm
   
   
🥗    zielōnŏ sałata
   
   
🍿    popcorn
   
   
🧈    masło
   
   
🧂    solōm
   
   
🥫    żywność w puszkach
   
   
🍱    pudełko bento
   
   
🍘    krakery ryżowe
   
   
🍙    ryżowe kule
   
   
🍚    gotowany ryż
   
   
🍛    ryż curry
   
   
🍜    miska do parowaniŏ
   
   
🍝    szpagety
   
   
🍠    smażōny słodki kartofel
   
   
🍢    ôden
   
   
🍣    sushi
   
   
🍤    smażōne krewetki
   
   
🍥    torta rybno z wirem
   
   
🥮    ciasto miesiōnczkowe
   
   
🍡    dango dango
   
   
🥟    knedle
   
   
🥠    ciasteczko fortuny
   
   
🥡    pudełko do jedzynio
   
   
🦀    krab
   
   
🦞    homar
   
   
🦐    szruby
   
   
🦑    cytryn
   
   
🦪    ôstryga
   
   
🍦    mrożōne
   
   
🍧    lodowŏ
   
   
🍨    lody
   
   
🍩    pōnczek
   
   
🍪    ciasteczko
   
   
🎂    ciasto urodzinowe
   
   
🍰    ciastko
   
   
🧁    ciastko
   
   
🥧    ciasto
   
   
🍫    szklōnka czekolady
   
   
🍬    słodycze
   
   
🍭    lizaka
   
   
🍮    krōmad
   
   
🍯    miōd z garnku
   
   
🍼    szklōnka
   
   
🥛    szklanka mlyka
   
   
☕    gorke napoje
   
   
🫖    herbatnik
   
   
🍵    kubek z herbatōm bez rynkawiczki
   
   
🍶    sake
   
   
🍾    szklōnka ze szpōnkōm
   
   
🍷    szklōnka wina
   
   
🍸    szklōnka na koktajle
   
   
🍹    napoje tropikalne
   
   
🍺    kubek piwa
   
   
🍻    szklōnce kubki piwa
   
   
🥂    szklōnki
   
   
🥃    szklōnka
   
   
🫗    roztwory do ôlewu
   
   
🥤    kubek ze słōmōm
   
   
🧋    herbata z bōnbōnami
   
   
🧃    pudełko na napoje
   
   
🧉    kamrat
   
   
🧊    lōd
   
   
🥢    pałeczki do jedzynio
   
   
🍽    i noż z widelcem z talerzem
   
   
🍴    sztylet i nóż
   
   
🥄    łyżka
   
   
🔪    noż kucharski
   
   
🫙    słoik
   
   
🏺    amfora
   
   
🌍    globus pokazujōncy Europã-Afryka
   
   
🌎    globus pokazujōncy Ameryki
   
   
🌏    globus pokazujōncy Azjo-Australijõ
   
   
🌐    globus ze połednikami
   
   
🗺    mapa świata
   
   
🗾    Mapa Japōnije
   
   
🧭    kompas
   
   
🏔    śnieżno góra
   
   
⛰    gōrka
   
   
🌋    wulkan
   
   
🗻    Góra Fuji
   
   
🏕    kempingowanie
   
   
🏖    plaża z parasołym
   
   
🏜    pustynia
   
   
🏝    pustynno wyspa
   
   
🏞    park narodowy
   
   
🏟    stadiōn
   
   
🏛    klasyczny budōnek
   
   
🏗    budowa
   
   
🧱    cegły
   
   
🪨    skała
   
   
🪵    drewno
   
   
🛖    chałpa
   
   
🏘    domy
   
   
🏚    ôpucowany dōm
   
   
🏠    dōm
   
   
🏡    dōm z ôgrodym
   
   
🏢    biurowy budōnek
   
   
🏣    Japōński poczta
   
   
🏤    poczta
   
   
🏥    szpital
   
   
🏦    bank
   
   
🏨    ôtel
   
   
🏩    ôtel miłości
   
   
🏪    sklep z niyruchom
   
   
🏫    szkoła
   
   
🏬    sklep towarowy
   
   
🏭    fabryka
   
   
🏯    japoński zamek
   
   
🏰    zōmek
   
   
💒    wesele
   
   
🗼    wieża Tokio
   
   
🗽    Statuo Wolności
   
   
⛪    kościōł
   
   
🕌    meczet
   
   
🛕    Świōntynia hindusko
   
   
🕍    synagoga
   
   
⛩    Świynto Śynto
   
   
🕋    kaba
   
   
⛲    fontanna
   
   
⛺    namiot
   
   
🌁    mgły
   
   
🌃    Noc ze gwiozdami
   
   
🏙    miastowy pejzaż
   
   
🌄    wschōd słōńca nad gōrami
   
   
🌅    wschōd słońca
   
   
🌆    pejzaż miastowy we zmierzchu
   
   
🌇    zachōd słońca
   
   
🌉    most w nocy
   
   
♨    gorke źrōdła
   
   
🎠    kōns karuzel
   
   
🛝    przesuwek na plac zabaw
   
   
🎡    koło ferrys
   
   
🎢    kolejowŏ kolejka
   
   
💈    sznōrka do fryzjera
   
   
🎪    cyrkowy namiot
   
   
🚂    lokōmotywa
   
   
🚃    wagōn kolejowy
   
   
🚄    pociąg dużyj prędkości
   
   
🚅    prōmowy pociąg
   
   
🚆    pociąg
   
   
🚇    metro
   
   
🚈    lekko szynka
   
   
🚉    stacyjŏ
   
   
🚊    tramwaj
   
   
🚝    jednoszyno
   
   
🚞    kolejo górsko
   
   
🚋    tramwaj
   
   
🚌    autobus
   
   
🚍    prziszły autobus
   
   
🚎    trolejbus
   
   
🚐    minibus
   
   
🚑    karetka
   
   
🚒    silnik ôgniowy
   
   
🚓    policyjny auto
   
   
🚔    prziszły policyjny auto
   
   
🚕    taksōn
   
   
🚖    przijyżdżajōncŏ taksówka
   
   
🚗    autōnōmiczny
   
   
🚘    prziszły autōmat
   
   
🚙    wozidło użyteczno-sportowe
   
   
🛻    furgonetka
   
   
🚚    dostawa drōgōm
   
   
🚛    przegubowy szynk
   
   
🚜    traktor
   
   
🏎    wyścigowy auto
   
   
🏍    motorcykel
   
   
🛵    motorcykel
   
   
🦽    przikłod do fotela inwalidzkiego
   
   
🦼    silnikowy wózek inwalidzki
   
   
🛺    autorykshaw
   
   
🚲    rower
   
   
🛴    skuter ô sztrōmy
   
   
🛹    skateboard
   
   
🛼    rower
   
   
🚏    przystanek autobusowy
   
   
🛣    autostrada
   
   
🛤    tor kolejowy
   
   
🛢    oleje z bębna
   
   
⛽    pompa paliwa
   
   
🛞    koło
   
   
🚨    światło policyjnego auta
   
   
🚥    horyzontalny światło drogowe
   
   
🚦    piōnte światło
   
   
🛑    znakiym stop
   
   
🚧    budowa
   
   
⚓    anker
   
   
🛟    ôbrŏzek
   
   
⛵    żaglowiec
   
   
🛶    kanoe
   
   
🚤    motorbōt
   
   
🛳    statek pasażerski
   
   
⛴    ferry
   
   
🛥    motorbōt
   
   
🚢    statek
   
   
✈    samolot
   
   
🛩    mały fliger
   
   
🛫    ôdejście samolotu
   
   
🛬    przibycie samolotu
   
   
🪂    spadochrōnek
   
   
💺    siedzyniŏ
   
   
🚁    śmigłowiec
   
   
🚟    kolejo zawiesinowo
   
   
🚠    górskŏ kablŏczka
   
   
🚡    tramwaj powietrzny
   
   
🛰    satelitarny
   
   
🚀    rakieta
   
   
🛸    latajōncy talerz
   
   
🛎    sznōrka
   
   
🧳    bagaż
   
   
🚪    drōga
   
   
🛗    windōm
   
   
🪞    ôglōndek
   
   
🪟    ôkno
   
   
🛏    ôgōn
   
   
🛋    kanapa i lampka
   
   
🪑    krziż
   
   
🚽    toaleta
   
   
🪠    szklōnka
   
   
🚿    prysznic
   
   
🛁    wanny
   
   
🪤    myszowŏ pułapka
   
   
🪒    sznōrka
   
   
🧴    szklōnka
   
   
🧷    szpilŏk bezpieczyństwa
   
   
🧹    miotła
   
   
🧺    koszyk
   
   
🧻    zwoj papiōru
   
   
🪣    wiadro
   
   
🧼    mydło
   
   
🫧    bańki
   
   
🪥    szczotka do zębōw
   
   
🧽    szpōnżka
   
   
🧯    gaśnik
   
   
🛒    Koszyk zakupowy
   
   
⌛    zegar piaszczystego zrobiōny
   
   
⏳    piaszczysta niy zrobiōno
   
   
⌚    ôglōndać
   
   
⏰    zegar alarmowy
   
   
⏱    stopujōncy
   
   
⏲    czasŏrz zegarowy
   
   
🕰    zegar na kominku
   
   
🕛    dwanŏstŏ godzina
   
   
🕧    dwanoście trzidzieścia
   
   
🕐    ô jednyj godzinie
   
   
🕜    jedyn i trzi
   
   
🕑    ô dwie
   
   
🕝    dwa i pōł
   
   
🕒    ô trzecij
   
   
🕞    trzi i pōł
   
   
🕓    ô sztwortej
   
   
🕟    sztyry i pōł
   
   
🕔    ô piōntej
   
   
🕠    piōnty i pōł
   
   
🕕    ô szóstej
   
   
🕡    sześ a pōł
   
   
🕖    ô siōdmyj
   
   
🕢    siōdma trzi
   
   
🕗    ô ôziym
   
   
🕣    ôziym a pōł
   
   
🕘    ô dziewiyńć
   
   
🕤    dziewiyńć trzi
   
   
🕙    ô dziesiōntej
   
   
🕥    dziesiynć trzidziyści
   
   
🕚    ô jedynôstej
   
   
🕦    jedynôst trzi
   
   
🌑    nowo miesiōnczka
   
   
🌒    miesiōnczek miesiōnczek
   
   
🌓    piyrszy ćwierć miesiōnca
   
   
🌔    miesiónc gibbous
   
   
🌕    pełnołōna
   
   
🌖    zmykajōncy gibbous moon
   
   
🌗    ôstatni ćwierć miesiōnca
   
   
🌘    zmykajōncy miesiónc
   
   
🌙    miesiōnczek
   
   
🌚    nowo kůnszto
   
   
🌛    piyrszo ćwierć miesiōnca
   
   
🌜    Ôstatni ćwierćrok na kōmōnie
   
   
🌡    termometr
   
   
☀    słōńce


🌝    czowiek z pełnołōnkiym
   
   
🌞    słōńce ze czołym
   
   
🪐    planeta ze pierściyniami
   
   
⭐    gwiŏzda
   
   
🌟    gwiozdka świynto
   
   
🌠    gwiŏzda strzito
   
   
🌌    Drōga mlyczno
   
   
☁    chmury
   
   
⛅    chmura za słōńcym
   
   
⛈    chmura ze piōniym i piōniym
   
   
🌤    słōńce za małym chmurym
   
   
🌥    słōńce za srogōm chmurōm
   
   
🌦    słōńce za deszczōm
   
   
🌧    chmura z deszczym
   
   
🌨    chmura ze śniegiym
   
   
🌩    chmura z błyskawicami
   
   
🌪    tornado
   
   
🌫    mgła
   
   
🌬    strōna wiatru
   
   
🌀    cyclōn
   
   
🌈    dŏwŏk
   
   
🌂    ôbrozki
   
   
☂    parasole
   
   
☔    parasole z kapkami deszczowymi
   
   
⛱    parasole na ziymi
   
   
⚡    wysoki napiyńcie
   
   
❄    płatka śniegu
   
   
☃    śnieżnŏk
   
   
⛄    śnieżny chop bez śniegu
   
   
☄    kometa
   
   
🔥    ôgyń
   
   
💧    kapka
   
   
🌊    wodno fala
   
   
🎃    sznōrka
   
   
🎄    Świynto choinka
   
   
🎆    fajerwerki
   
   
🎇    szumny
   
   
🧨    pyrotechnika
   
   
✨    glinki
   
   
🎈    balōn
   
   
🎉    partyjo popper
   
   
🎊    kōnfety
   
   
🎋    drzewo tanabata
   
   
🎍    dekoracyjo sosnowo
   
   
🎎    Japońske lalki
   
   
🎏    karpōwka
   
   
🎐    gwizdek wiatru
   
   
🎑    ceremōnijo widzynio miesiónca
   
   
🧧    czerwōno koperta
   
   
🎀    sznōrka
   
   
🎁    darowiznŏ w pakowaniu
   
   
🎗    pamiynciŏ
   
   
🎟    bilety wejściowe
   
   
🎫    bilet
   
   
🎖    medal wojskowy
   
   
🏆    trofeum
   
   
🏅    medalijŏ sportowŏ
   
   
🥇    medalja za piyrsze plac
   
   
🥈    medal za drugo placã
   
   
🥉    medal za trzecie plac
   
   
⚽    piłka nożno
   
   
⚾    bejsbol
   
   
🥎    softbal
   
   
🏀    koszykówka
   
   
🏐    siatkówka
   
   
🏈    fusbal amerykōński
   
   
🏉    fusbal rugby
   
   
🎾    tenis
   
   
🥏    latajōncy dysk
   
   
🎳    bowling
   
   
🏏    szpil kryketu
   
   
🏑    hokej na polu
   
   
🏒    hokej na lodzie
   
   
🥍    lakros
   
   
🏓    ping-pong
   
   
🏸    badmintōn
   
   
🥊    rękawiczka do boksu
   
   
🥋    mundur sztuk walki
   
   
🥅    cylu netto
   
   
⛳    flaga w dziurze
   
   
⛸    lodowe patyki
   
   
🎣    sznōrka
   
   
🤿    maske nurkowe
   
   
🎽    koszula do bieganio
   
   
🎿    narty
   
   
🛷    sanie
   
   
🥌    kamyń krziżowo
   
   
🎯    ôbiod
   
   
🪀    jojojo
   
   
🪁    drōt
   
   
🎱    piłka 8
   
   
🔮    kryształowo kula
   
   
🪄    magicznŏ pałka
   
   
🧿    amulet nazar
   
   
🪬    hamsa
   
   
🎮    gry wideo
   
   
🕹    joystick
   
   
🎰    maszyna do szpilu
   
   
🎲    grŏ zmyńszy
   
   
🧩    sztukã ôd ukłŏdki
   
   
🧸    misieczki
   
   
🪅    piynata
   
   
🪩    kulka lustrzno
   
   
🪆    lalki gniezdniynte
   
   
♠    szpady
   
   
♥    strzewik serca
   
   
♦    diŏmōntowy garnitur
   
   
♣    szaty klubowe
   
   
♟    sztandary
   
   
🃏    żōker
   
   
🀄    czerwōny smok mahjong
   
   
🎴    kwiotkowe karty do gry
   
   
🎭    kōnszt sztuczny
   
   
🖼    kōmōrkowane zdjyncie
   
   
🎨    paletã artysty
   
   
🧵    sznōrka
   
   
🪡    sznōrka
   
   
🧶    przinio
   
   
🪢    sznōrka
   
   
👓    szklōnki
   
   
🕶    okulary słōneczne
   
   
🥽    ôbrŏzki
   
   
🥼    płaszcz laboratoryjny
   
   
🦺    kamizelka ôchrōny
   
   
👔    sznōrka
   
   
👕    t-shirt
   
   
👖    dżinsy
   
   
🧣    szal
   
   
🧤    sznōrki
   
   
🧥    płaszcz
   
   
🧦    skarpety
   
   
👗    suknia
   
   
👘    kimōno
   
   
🥻    szary
   
   
🩱    jednoszkłodowy kostium kąpielowy
   
   
🩲    sznōrki
   
   
🩳    szorty
   
   
👙    bikini
   
   
👚    babskŏ ubrania
   
   
🪭    składany wentylator rynkowy
   
   
👛    torebka
   
   
👜    torebka
   
   
👝    worek ze sprzęglym
   
   
🛍    worki do zakupōw
   
   
🎒    plecak
   
   
🩴    szandaly z tangōw
   
   
👞    chopōw
   
   
👟    buty do biegania
   
   
🥾    buty do rajzowanio
   
   
🥿    szklōnka
   
   
👠    bucie z wysokim szpilym
   
   
👡    szandaly kobiyt
   
   
🩰    buty baletne
   
   
👢    babskij buty
   
   
🪮    szczopek do włosōw
   
   
👑    korōna
   
   
👒    kobiytynŏ czapka
   
   
🎩    czapka na wiyrchu
   
   
🎓    szpilōw
   
   
🧢    ôbliczōno sztreka
   
   
🪖    wojskowy hełm
   
   
⛑    hełm ratownika
   
   
📿    modlitewne koraliki
   
   
💄    szminka
   
   
💍    przenośnik
   
   
💎    kamiyń szlachetny
   
   
🔇    gŏdŏcz niysłyszany
   
   
🔈    niskŏ gŏdka
   
   
🔉    medium volume głośnik
   
   
🔊    głośnik z dużōm głośnościōm
   
   
📢    głośnik
   
   
📣    megafon
   
   
📯    kōnsek pocztowy
   
   
🔔    gwizdek
   
   
🔕    dzwonek ze ślōnskiym
   
   
🎼    Partytura muzyczno
   
   
🎵    nutka muzyczno
   
   
🎶    nuty muzyczne
   
   
🎙    mikrofōn studyjny
   
   
🎚    szyrokość
   
   
🎛    gōnsiŏkōw
   
   
🎤    mikrofōn
   
   
🎧    słuchawki
   
   
📻    radio
   
   
🎷    saksofon
   
   
🪗    akordeōn
   
   
🎸    gitara
   
   
🎹    klawiaturã muzycznõ
   
   
🎺    trōmpeta
   
   
🎻    skrzyniŏ
   
   
🪕    banjo
   
   
🥁    bębny
   
   
🪘    trōmbŏk dugo
   
   
🪇    marakas
   
   
🪈    sznōrka
   
   
📱    telefōn mobilny
   
   
📲    telefōn mobilny ze strzałōm
   
   
☎    telefōn
   
   
📞    ôdbiōr telefōnu
   
   
📟    pager
   
   
📠    faksōwka
   
   
💾    Kōmputr
   
   
🔋    akumulator
   
   
🪫    bateryjo nisko
   
   
🔌    wtyczka elektryczno
   
   
💻    laptopa
   
   
🖥    kōmputr pulpitu
   
   
🖨    drukarka
   
   
⌨    klawiaturã
   
   
🖱    mysz kōmputrowo
   
   
🖲    piłka trakowo
   
   
💽    dysk kōmputra
   
   
💾    dyskietka
   
   
💿    dysk ôptyczny
   
   
📀    DVD
   
   
🧮    abakuz
   
   
🎥    kamery filmowe
   
   
🎞    ramki foliowe
   
   
📽    projektor filmowy
   
   
🎬    tabulŏk ôbrozki
   
   
📺    telewizōr
   
   
📷    kamery
   
   
📸    kamero z błyskym
   
   
📹    kamera wideo
   
   
📼    kaseta wideo
   
   
🔍    ôkno powiększaczã nachylōne w lewo
   
   
🔎    ôkno powiększaczã nachylōne w prawo
   
   
🕯    świynto
   
   
💡    żarōwka
   
   
🔦    latarka
   
   
🏮    czerwōno papiyrno latarnia
   
   
🪔    lampy diya
   
   
⚗    alembicki
   
   
🧪    probówka
   
   
🧫    szklōnka
   
   
🧬    DNA
   
   
🔬    mikroskop
   
   
🔭    teleskop
   
   
📡    antyna satelitarnŏ
   
   
📔    notatnik z dekoracyjnōm pokrywkōm
   
   
📕    zawartŏ ksiōnżka
   
   
📖    ksiōnżka ôtwarta
   
   
📗    zielōnŏ ksiōnżka
   
   
📘    modro ksiōnżka
   
   
📙    ôrange book
   
   
📚    ksiōnżki
   
   
📓    notatnik
   
   
📒    ksiōnżka
   
   
📃    strōna z krziżym
   
   
📜    przewiōnzać
   
   
📄    strōna zwrōcōno do gōry
   
   
📰    gazeta
   
   
🗞    papiōry papiōrowe
   
   
📑    zakładki zaznaczynio
   
   
🔖    zakładka
   
   
🏷    etykieta
   
   
💰    torba piniyndzy
   
   
🪙    mynka
   
   
💴    banknot yenowy
   
   
💵    banknot dolarowy
   
   
💶    banknot euro
   
   
💷    banknot funtōw
   
   
💸    Piyniōndze ze skrzydłami
   
   
💳    karty kredytowyj
   
   
🧾    zawiyranie
   
   
💹    wykres wzrōstajōncy z jenym
   
   
✉    ôpisu
   
   
📧    e-mail
   
   
📨    ôpłata przichodzōnco
   
   
📩    koperta ze strzałōm
   
   
📤    sznōrka na wyjściu
   
   
📥    płyta do skrzynki wpisōw
   
   
📦    pakety
   
   
📫    zawarte skrzynia pocztowo z podniesiōnym flagōm
   
   
📪    zawarte skrzynia pocztowo ze spuszczōnym flagōm
   
   
📬    otwarte skrzynia pocztowo z podniesiōnym flagōm
   
   
📭    otwarte skrzynia pocztowo ze spuszczōnym flagiym
   
   
📮    skrzynia pocztowo
   
   
🗳    skrzynka do głosowanio ze głosowaniym
   
   
✏    ôłówek
   
   
✒    Czarny szpil
   
   
🖋    pióro
   
   
🖊    piōno
   
   
🖌    szczotka
   
   
🖍    kryształ
   
   
📝    pamiyńć
   
   
💼    walizka
   
   
📁    folder pliku
   
   
📂    ôtworzić folder pliku
   
   
🗂    rozdzielacze indeksōw kart
   
   
📅    kalendarz
   
   
📆    kalyndorz ôdewrzynio


🗒    spiralny notatnik
   
   
🗓    spiralny kalendarz
   
   
📇    kartka indeksu
   
   
📈    wzrōstajōncy wykres
   
   
📉    wykres maleje
   
   
📊    wykres prōmowy
   
   
📋    klijp
   
   
📌    szpyrka
   
   
📍    ôkrōngły szpil
   
   
📎    sznōrka
   
   
🖇    splotki do papiōru
   
   
📏    prosto linijka
   
   
📐    trōjkōntno linijka
   
   
✂    nożyczki
   
   
🗃    skrzynia z kartami
   
   
🗄    szafka archiw
   
   
🗑    kosz ôdpadku
   
   
🔒    zablokowane
   
   
🔓    niyzablokowany
   
   
🔏    zablokowane piōnem
   
   
🔐    zablokowany z kluczym
   
   
🔑    klucz
   
   
🗝    stary klucz
   
   
🔨    sznōrka
   
   
🪓    ôsza
   
   
⛏    wybiyrać
   
   
⚒    szczotka i szczotka
   
   
🛠    sznōrka i klucz
   
   
🗡    sztylet
   
   
⚔    krziżowane miecze
   
   
🔫    pistolet wodny
   
   
🪃    bumeran
   
   
🏹    łuk i strzała
   
   
🛡    ôbrŏz
   
   
🪚    piła stolarska
   
   
🔧    klucz szrankowy
   
   
🪛    szroubnik
   
   
🔩    orzeł i szlus
   
   
⚙    ôbrŏz
   
   
🗜    zacisk
   
   
⚖    skala bilansu
   
   
🦯    trzcinka, bioło
   
   
🔗    zwiōnzek
   
   
⛓    łańcuchy
   
   
🪝    haczyk
   
   
🧰    skrzynia z narzędziami
   
   
🧲    magnes
   
   
🪜    drabinŏ
   
   
💉    strzykawkōm
   
   
🩸    kropla krwi
   
   
💊    pigułka
   
   
🩹    bandaż klejowy
   
   
🩼    krupka
   
   
🩺    stetoskop
   
   
🩻    rentgenowskie
   
   
🚬    cygareta
   
   
⚰    skrzynia
   
   
🪦    nagrobnik
   
   
⚱    urna pogrzebowo
   
   
🗿    moai
   
   
🪧    plakat
   
   
🪪    kartka idyntyfikacyjno
   
   
🏧    znak bankomatu
   
   
🚮    znak śmieci w koszu
   
   
🚰    woda do picia
   
   
♿    symbol fotela kołowego
   
   
🚹    manszowka
   
   
🚺    damskie izby
   
   
🚻    toaleta
   
   
🚼    symbol dziecka
   
   
🚾    szklōnka z wodōm
   
   
🛂    kōntrola paszportōw
   
   
🛃    cywilizacyjŏ
   
   
🛄    ôdpowiydź na bagaż
   
   
🛅    lewy bagaż
   
   
⚠    ôstrzeganie
   
   
🚸    Dzieci przechodzōnce
   
   
⛔    brak wpisōw
   
   
🚫    zakazane
   
   
🚳    bez rowerōw
   
   
🚭    bez dymanio
   
   
🚯    bez ôdpychania
   
   
🚱    woda niypijalno
   
   
🚷    bez chodnikōw
   
   
📵    bez telefonōw mobilnych
   
   
🔞    żŏdyn pod 18 lŏt
   
   
☢    radioaktywny
   
   
☣    biohazard
   
   
⬆    strzałka do wiyrchu
   
   
↗    strzałka prosto
   
   
➡    prawo strzałka
   
   
↘    strzałka do dolnyj prawyj
   
   
⬇    strzałka do gōry
   
   
↙    strzałka w lewo do dołu
   
   
⬅    lewo strzałka
   
   
↖    strzałka wlewo w gōra
   
   
↕    strzałka w gōra w dół
   
   
↔    strzałka lewo-prawo
   
   
↩    prawo strzałka zakrziwiōno w lewo
   
   
↪    lewo strzała zakrziwiōno prawico
   
   
⤴    prawo strzałka zakrziwiōno do góry
   
   
⤵    prawo strzałka zakrziwiōno do dołu
   
   
🔃    piłki piōntowe we ruchu zegara
   
   
🔄    guzik strzałek w kierunku przeciwnym do ruchu zegara
   
   
🔙    Strzałka z tyłu
   
   
🔚    Strzałka "Kōniec"
   
   
🔛    Wrōć do: strzałka
   
   
🔜    Szybko strzałka
   
   
🔝    strzałka TOP
   
   
🛐    miyjsce kultu
   
   
⚛    symbol atōmu
   
   
🕉    ôm
   
   
✡    Gwiazda Dawida
   
   
☸    koło dharmy
   
   
☯    yin yang
   
   
✝    Łaciński krziż
   
   
☦    ortodoksyjny krziż
   
   
☪    gwiŏzda i półksiōnżec
   
   
☮    symbol pokoju
   
   
🕎    menora
   
   
🔯    szesnożytno gwiozda
   
   
🪯    khanda
   
   
♈    Baranek
   
   
♉    Byk
   
   
♊    Bliźniacy
   
   
♋    Rak
   
   
♌    Leōn
   
   
♍    Dziewica
   
   
♎    Waga
   
   
♏    Skorpion
   
   
♐    Strzelc
   
   
♑    Koziorożec
   
   
♒    Wodnik
   
   
♓    Ryby
   
   
⛎    Ophiuchus
   
   
🔀    guzik szlagōw
   
   
🔁    guzik powtorz
   
   
🔂    pojedynczy guzik powtorzynio
   
   
▶    guzik ôdewrzij
   
   
⏩    guzik do gibkigo przisuniyncio
   
   
⏭    nastympny guzik ślōndu
   
   
⏯    guzik ôdegrŏwaniŏ abo pauzy
   
   
◀    guzik ôdwrotny
   
   
⏪    gibki guzik ôdwrotny
   
   
⏮    guzik ôstatnigo toru
   
   
🔼    guzik na wiyrch
   
   
⏫    guzik na wartko
   
   
🔽    guzik do gōry
   
   
⏬    Prziciōngnij gibko
   
   
⏸    guzik pauza
   
   
⏹    guzik zatrzimanio
   
   
⏺    guzik zapisu
   
   
⏏    guzik wyciepnij
   
   
🎦    kino
   
   
🔅    guzik ciymny
   
   
🔆    guzik jasny
   
   
📶    sztywki antyn
   
   
🛜    bezprzewodowe
   
   
📳    tryb wibracyje
   
   
📴    telefōn mobilny wyłączōny
   
   
   
♀    znak żeński
   
   
♂    znak chop
   
   
⚧    symbol transgyndrowy
   
   
✖    mnożyć
   
   
➕    plus
   
   
➖    minus
   
   
➗    podzielić
   
   
🟰    ciynżki rōwno znak
   
   
♾    niyskōńczōność
   
   
‼    podwojynki
   
   
⁉    wykrzywowy znak zapytanio
   
   
❓    czerwōny znak zapytanio
   
   
❔    biały znak zapytanio
   
   
❕    biały wykrzyknik
   
   
❗    czerwōny znak wykrzywkowy
   
   
〰    faliste ôbrŏz
   
   
💱    wymiana waluty
   
   
💲    Ciynżki znak dolara
   
   
⚕    symbol medyczny
   
   
♻    symbol recyklingu
   
   
⚜    kwiotka liry
   
   
🔱    trzistowy emblemat
   
   
📛    znak nazwiska
   
   
🔰    Japōński symbol dlŏ zaczōncych
   
   
⭕    szklōny czerwōny kołek
   
   
✅    guzik zaznaczōnyj
   
   
☑    skrzynka do głosowanio z czekiem
   
   
✔    znak zaznaczynio
   
   
❌    znak krzyżowy
   
   
❎    guzik z krziżym
   
   
➰    krziwo sznurka
   
   
➿    podwójno krziwo
   
   
〽    znak przemiany tajli
   
   
✳    ôziymogłowy gwiŏzdek
   
   
✴    ôziymnoziynto gwiozda
   
   
❇    szumny
   
   
©    prawo autorskie
   
   
®    zarejestrowany
   
   
™    znak towarowy
   
   
#️⃣    klawiyr: #
   
   
*️⃣    klawiyr: *
   
   
0️⃣    sznōrka: 0
   
   
1️⃣    sznōrka: 1
   
   
2️⃣    sznōrka: 2
   
   
3️⃣    sznōrka: 3
   
   
4️⃣    sznōrka: 4
   
   
5️⃣    sznōrka: 5
   
   
6️⃣    sznōrka: 6
   
   
7️⃣    sznōrka: 7
   
   
8️⃣    sznōrka: 8
   
   
9️⃣    sznōrka: 9
   
   
🔟    sznōrka: 10
   
   
🔠    wkludzōne łac.
   
   
🔡    wkludzōne łaciny
   
   
🔢    numery wkludōw
   
   
🔣    symbole wejściowe
   
   
🔤    litery łacińske
   
   
🅰    guzik (typu krwi)
   
   
🆎    guzik AB (typu krwi)
   
   
🅱    guzik B (typu krwi)
   
   
🆑    guzik CL
   
   
🆒    guzik COOL
   
   
🆓    guzik GRATIS
   
   
ℹ    informacyje
   
   
🆔    guzik ID
   
   
Ⓜ    ôkrōnglōny M
   
   
🆕    guzik NOWY
   
   
🆖    guzik NG
   
   
🅾    guzik O (typu krwi)
   
   
🆗    guzik OK
   
   
🅿    guzik P
   
   
🆘    guzik SOS
   
   
🆙    Wstań! Wstań! guzik
   
   
🆚    guzik VS
   
   
🈁    Japōński guzik "tu"
   
   
🈂    Japōńske guzik
   
   
🈷    Japōńske guzik "kōntum miesiōncowy"
   
   
🈶    Japōński guzik
   
   
🈯    Japōński guzik "Zarezerwowany"
   
   
🉐    Japōński guzik "Sprŏwka"
   
   
🈹    Japōński guzik
   
   
🈚    Japōńske guzik
   
   
🈲    Japōński guzik
   
   
🉑    Japōńske guzik
   
   
🈸    Japōńske guzik
   
   
🈴    Japōńske guzik
   
   
🈳    Japōński guzik
   
   
㊗    Japōńske guzik gratulacyje
   
   
㊙    Japōński “ tajny ” guzik
   
   
🈺    Japōńske guzik "Open for Business"
   
   
🈵    Japōńske guzik bez pōnktōw
   
   
🔴    czerwōny kołek
   
   
🟠    ôranżowym kołym
   
   
🟡    żōłty kołek
   
   
🟢    zielōny kołek
   
   
🔵    modry kołek
   
   
🟣    fioletowy kołek
   
   
🟤    brōno koło
   
   
⚫    czerōny kołek
   
   
⚪    bioły kołek
   
   
🟥    czerwōny kwadrat
   
   
🟧    ôrange square
   
   
🟨    szyroki żōłty kwadrat
   
   
🟩    zielōny kwadrat
   
   
🟦    kwadratowy modry


🟪    fioletowy kwadrat
   
   
🟫    brōno kwadrat
   
   
⬛    szyroki, szyroki, szyroki
   
   
⬜    wielgi kwadrat bioły
   
   
◼    szyroki, szyroki, szyroki
   
   
◻    strzednio kwadratowe, białe
   
   
◾    szyroki, szyroki, szyroki
   
   
◽    bioły strzednio-mały kwadrat
   
   
▪    mały, czŏrny kwadrat
   
   
▫    mały, bioły kwadrat
   
   
🔶    srogi pomarańczowy diament
   
   
🔷    duży modry diŏmynt
   
   
🔸    mały pomarańczowy diament
   
   
🔹    mały modry diament
   
   
🔺    czerwōny trōjkōnt skierowany w gōra
   
   
🔻    czerwōny trōjkōnt skierowany do dołu
   
   
💠    diament z kropkōm
   
   
🔘    radiowy guzik
   
   
🔳    szyroki biōłty kwadratowy guzik
   
   
🔲    Czarny kwadratowy guzik
   
   
🏁    sztandarowanŏ flaga
   
   
🚩    trōjkōntno flaga
   
   
🎌    Flagi skrzyżowane
   
   
🏴    Czarno flaga
   
   
🏳    Biała flaga
   
   
🏳️‍🌈    sztandary ôbrozki
   
   
🏳️‍⚧️    sztandary transseksualistōw
   
   
🏴‍☠️    flaga piratōw
   
   
🇦🇨    flaga: Wyspa Wzniesiyniŏ
   
   
🇦🇩    Flaga: Andora
   
   
🇦🇪    flaga: Zjednoczōne Emiraty Arabske
   
   
🇦🇫    Flaga: Afgańsko
   
   
🇦🇬    Flaga: Antigua & Barbuda
   
   
🇦🇮    flaga: Anguilla
   
   
🇦🇱    Flaga: Albanijo
   
   
🇦🇲    Flaga: Armenijo
   
   
🇦🇴    Flaga: Angola
   
   
🇦🇶    flaga: Antarktyka
   
   
🇦🇷    Flaga: Argentyna
   
   
🇦🇸    Flaga: Samoa Amerykōńske
   
   
🇦🇹    Flaga: Austryjŏ
   
   
🇦🇺    Flaga: Australijŏ
   
   
🇦🇼    Flaga: Arubŏ
   
   
🇦🇽    Flaga: Wyspy Ålandze
   
   
🇦🇿    Flaga Azerbejdżanu:
   
   
🇧🇦    Flaga: Bosnijo i Hercegowina
   
   
🇧🇧    flaga: Barbados
   
   
🇧🇩    flaga: Ślōnski
   
   
🇧🇪    Flaga: Belgijŏ
   
   
🇧🇫    flaga: Burkina Faso
   
   
🇧🇬    Flaga: Bułgaria
   
   
🇧🇭    Flaga: Bahrajn
   
   
🇧🇮    flaga: Burundi
   
   
🇧🇯    Flaga: Benin
   
   
🇧🇱    Flaga: św. Barthélemy
   
   
🇧🇲    flaga: Bermudy
   
   
🇧🇳    Flaga: Brunei
   
   
🇧🇴    Flaga: Boliwijo
   
   
🇧🇶    Flaga: Karybskij Krajōw Niderlandōw
   
   
🇧🇷    Flaga: Brazylijŏ
   
   
🇧🇸    Flaga: Bahamas
   
   
🇧🇹    Flaga: Bhutan
   
   
🇧🇻    flaga: Wyspa Bouvet
   
   
🇧🇼    Flaga: Botswana
   
   
🇧🇾    Flaga: Bielorusyjŏ
   
   
🇧🇿    Flaga Belize
   
   
🇨🇦    Flaga: Kanada
   
   
🇨🇨    Flaga: Wyspy Kokosowe (Keeling)
   
   
🇨🇩    flaga: Kongo - Kinshasa
   
   
🇨🇫    flaga: Centralno Afrykańsko Republika
   
   
🇨🇬    Flaga: Kongo - Brazzaville
   
   
🇨🇭    Szwajcaryjo
   
   
🇨🇮    Flaga: Pōłwyborŏ
   
   
🇨🇰    flaga: Wyspy Cooka
   
   
🇨🇱    Flaga: Chile
   
   
🇨🇲    Flaga: Kamerun
   
   
🇨🇳    Flaga: China
   
   
🇨🇴    Flaga: Kolōmbia
   
   
🇨🇵    flaga: Wyspa Clipperton
   
   
🇨🇷    Flaga: Kosta Ryka
   
   
🇨🇺    Flaga: Kuba
   
   
🇨🇻    Flaga: Kap Verde
   
   
🇨🇼    flaga: Curaçao
   
   
🇨🇽    flaga: Wyspa Bożego Narodzynio
   
   
🇨🇾    Flaga Cypru:
   
   
🇨🇿    Flaga: Czechyjo
   
   
🇩🇪    Flaga: Niymce
   
   
🇩🇬    flaga: Diego Garcia
   
   
🇩🇯    flaga: Dżibuti
   
   
🇩🇰    Flaga: Danii
   
   
🇩🇲    Flaga: Dominica
   
   
🇩🇴    flaga: Republika Dominikanŏ
   
   
🇩🇿    Flaga: Algieryjo
   
   
🇪🇦    Flaga: Ceuta & Melilla
   
   
🇪🇨    Flaga Ekwadoru:
   
   
🇪🇪    Flaga: Estōnijŏ
   
   
🇪🇬    Flaga: Egipt
   
   
🇪🇭    flaga: Zachodnio Sahara
   
   
🇪🇷    flaga: Irlandyjŏ
   
   
🇪🇸    Flaga: Hiszpanijŏ
   
   
🇪🇹    Flaga Etiopije
   
   
🇪🇺    Flaga: Unijo Europejsko
   
   
🇫🇮    Flaga: Fyndōnijŏ
   
   
🇫🇯    Flaga: Ślōnsk
   
   
🇫🇰    flaga: Wyspy Falklandy
   
   
🇫🇲    flaga: Micrōnezyjo
   
   
🇫🇴    flaga: Wyspy Owcze
   
   
🇫🇷    Flaga: Francyjo
   
   
🇬🇦    Flaga: Gabōn
   
   
🇬🇧    Flaga: Zjednoczōne Krōlestwo
   
   
🇬🇩    Flaga: Grenady
   
   
🇬🇪    Flaga: Gruzyjo
   
   
🇬🇫    flaga: Gwiana Francusko
   
   
🇬🇬    flaga: Guernsey
   
   
🇬🇭    Flaga: Ghana
   
   
🇬🇮    Flaga: Gibraltar
   
   
🇬🇱    flaga: Grenlandia
   
   
🇬🇲    flaga: Gambijo
   
   
🇬🇳    Flaga: Gwinia
   
   
🇬🇵    flaga: Gwadelupa
   
   
🇬🇶    Flaga: Gwinia Rōwnochodnio
   
   
🇬🇷    Flaga: Grecyjo
   
   
🇬🇸    Flaga: Połedniowo Gruzja i Połedniowe Wyspy Sandwicz
   
   
🇬🇹    Flaga: Gwatemala
   
   
🇬🇺    Flaga: Guam
   
   
🇬🇼    Flaga: Gwinia Bissau
   
   
🇬🇾    Flaga: Gwiyany
   
   
🇭🇰    flaga: Hong Kong SAR China
   
   
🇭🇲    Flaga: Wyspy Heard & McDonald
   
   
🇭🇳    Flaga: Honduras
   
   
🇭🇷    Flaga: Chorwacyjo
   
   
🇭🇹    Flaga: Haiti
   
   
🇭🇺    Flaga: Wōngaryjo
   
   
🇮🇨    flaga: Wyspy Kanaryjske
   
   
🇮🇩    Flaga: Indonezyjo
   
   
🇮🇪    Flaga: Irlandyjŏ
   
   
🇮🇱    Flaga Izraela:
   
   
🇮🇲    flaga: Wyspa Man
   
   
🇮🇳    Flaga: Indie
   
   
🇮🇴    Flaga Brytyjskigo Terytorium Ôceanu Indyjskigo
   
   
🇮🇶    flaga: Irak
   
   
🇮🇷    flaga: Iran
   
   
🇮🇸    Flaga: Islandyjo
   
   
🇮🇹    Flaga: Włochy
   
   
🇯🇪    Flaga Jersey:
   
   
🇯🇲    flaga Jamajki:
   
   
🇯🇴    Flaga: Jordania
   
   
🇯🇵    Flaga: Japōńsko
   
   
🇰🇪    Flaga: Kynia
   
   
🇰🇬    flaga: Chińskŏ Republika
   
   
🇰🇭    Flaga Kambodży:
   
   
🇰🇮    flaga: Ślōnska
   
   
🇰🇲    Flaga: Komory
   
   
🇰🇳    Flaga: św. Saint Kitts i Nevis
   
   
🇰🇵    flaga: Korea Pōłnocno
   
   
🇰🇷    flaga: Korea Połedniowo
   
   
🇰🇼    Flaga Kuweitu:
   
   
🇰🇾    flaga: Wyspy Kajmany
   
   
🇰🇿    flaga: Kazachstōń
   
   
🇱🇦    flaga: Laos
   
   
🇱🇧    flaga: Libanu
   
   
🇱🇨    Flaga: św. Lucjo
   
   
🇱🇮    flaga: Liechtenstein
   
   
🇱🇰    flaga: Ślōnska
   
   
🇱🇷    Flaga Liberyje:
   
   
🇱🇸    flaga: Lesoto
   
   
🇱🇹    flaga: Litwa
   
   
🇱🇺    Flaga Luxembourgu:
   
   
🇱🇻    flaga: Łotwo
   
   
🇱🇾    flaga: Libyjŏ
   
   
🇲🇦    Flaga: Maroko
   
   
🇲🇨    Flaga Monako:
   
   
🇲🇩    Flaga: Republika Srpsko
   
   
🇲🇪    Flaga Czarnogóry:
   
   
🇲🇫    Flaga: św. Martyn
   
   
🇲🇬    Flaga: Madagaskar
   
   
🇲🇭    flaga: Wyspy Marshalla
   
   
🇲🇰    flaga: Pōłnocno Macedonia
   
   
🇲🇱    Flaga: Mali
   
   
🇲🇲    flaga: Myanmar (Burma)
   
   
🇲🇳    Flaga: Mongolijŏ
   
   
🇲🇴    flaga: Macao SAR China
   
   
🇲🇵    flaga: Wyspy Pōłnocne Mariany
   
   
🇲🇶    flaga: Martynica
   
   
🇲🇷    Flaga: Mauretanijŏ
   
   
🇲🇸    flaga: Montserrat
   
   
🇲🇹    Flaga: Malta
   
   
🇲🇺    Flaga: Mauritiusz
   
   
🇲🇻    flaga: Malediwy
   
   
🇲🇼    flaga Malawi:
   
   
🇲🇽    Flaga: Meksyk
   
   
🇲🇾    Flaga: Malezja
   
   
🇲🇿    Flaga: Mozambik
   
   
🇳🇦    Flaga Namibii:
   
   
🇳🇨    flaga: Nowo Kaledōnijŏ
   
   
🇳🇪    Flaga: Nijer
   
   
🇳🇫    flaga: Wyspa Norfolk
   
   
🇳🇬    Flaga: Nigeryjo
   
   
🇳🇮    Flaga Nikaragwy:
   
   
🇳🇱    Flaga: Niymce
   
   
🇳🇴    Flaga: Norwegijŏ
   
   
🇳🇵    Flaga Nepalu:
   
   
🇳🇷    flaga: Nauru
   
   
🇳🇺    flaga: Niue
   
   
🇳🇿    Flaga: Nowo Zelandia
   
   
🇴🇲    Flaga Ômana:
   
   
🇵🇦    Flaga: Panama
   
   
🇵🇪    Flaga: Peru
   
   
🇵🇫    flaga: Polinezyjo Francusko
   
   
🇵🇬    flaga: Papua Nowo Gwinea
   
   
🇵🇭    Flaga: Filipiny
   
   
🇵🇰    Flaga: Pakistan


🇵🇱    Flaga: Polska
   
   
🇵🇲    Flaga: św. Pierre & Miquelon
   
   
🇵🇳    flaga: Wyspy Pitcairn
   
   
🇵🇷    flaga: Puerto Rico
   
   
🇵🇸    flaga: Terytoria Palestyny
   
   
🇵🇹    Flaga: Portugalijo
   
   
🇵🇼    flaga: Ślōnski
   
   
🇵🇾    Flaga: Paragwaj
   
   
🇶🇦    Flaga: Katar
   
   
🇷🇪    Flaga: Ôbrŏzek Ôbrŏzku Ôbrŏzōw
   
   
🇷🇴    flaga: Rumunia
   
   
🇷🇸    Flaga: Srbiyjo
   
   
🇷🇺    Flaga: Rusyjo
   
   
🇷🇼    flaga: Ruandŏ
   
   
🇸🇦    Flaga: Arabijŏ Saudyjskŏ
   
   
🇸🇧    Flaga: Wyspy Salomōn
   
   
🇸🇨    Flaga Szesychelōw:
   
   
🇸🇩    Flaga: Sudan
   
   
🇸🇪    Flaga: Szwecyjo
   
   
🇸🇬    Flaga: Ślōnska
   
   
🇸🇭    Flaga: św. Helyna
   
   
🇸🇮    Flaga: Słowenijŏ
   
   
🇸🇯    Flaga: Svalbard & Jan Mayen
   
   
🇸🇰    Flaga: Słowacyjo
   
   
🇸🇱    flaga: Ślōnska
   
   
🇸🇲    flaga: San Marino
   
   
🇸🇳    Flaga: Senegal
   
   
🇸🇴    Flaga: Somalijo
   
   
🇸🇷    Flaga: Surinam
   
   
🇸🇸    flaga: Połedniowy Sudan
   
   
🇸🇹    Flaga: Świynto Tome i Princepe
   
   
🇸🇻    flaga: El Salvador
   
   
🇸🇽    Flaga: Sint Maarten
   
   
🇸🇾    Flaga: Syryjo
   
   
🇸🇿    Flaga: Ślōnski
   
   
🇹🇦    Flaga: Tristan da Cunha
   
   
🇹🇨    Flaga: Wyspy Turks & Caicos
   
   
🇹🇩    Flaga: Čad
   
   
🇹🇫    flaga: Francuske Połedniowe Terytoria
   
   
🇹🇬    Flaga: Togo
   
   
🇹🇭    Flaga: Tajlandia
   
   
🇹🇯    flaga: Tadzykistōń
   
   
🇹🇰    flaga: Tokelau
   
   
🇹🇱    flaga: Timor-Leste
   
   
🇹🇲    flaga: Turkminystan
   
   
🇹🇳    Flaga: Tunezyjo
   
   
🇹🇴    Flaga: Tonga
   
   
🇹🇷    Flaga: Turcyjo
   
   
🇹🇹    flaga: Trinidad & Tobago
   
   
🇹🇻    flaga: Tuvalu
   
   
🇹🇼    Flaga: Tajwan
   
   
🇹🇿    Flaga: Tanzanijiŏ
   
   
🇺🇦    flaga: Ukrajina
   
   
🇺🇬    flaga: Uganda
   
   
🇺🇲    Flaga USA Wyspy ôdległe
   
   
🇺🇳    flaga: Zjednoczōne Nŏrody
   
   
🇺🇸    Flaga: Stany Zjednoczōne
   
   
🇺🇾    Flaga: Urugwaj
   
   
🇺🇿    flagŏ Uzbekistanu
   
   
🇻🇦    flaga Watykanu:
   
   
🇻🇨    Flaga: św. Vincent i Grenadyny
   
   
🇻🇪    Flaga: Wenezuela
   
   
🇻🇬    flaga: Wyspy Brytyjske Dziewicze
   
   
🇻🇮    Flaga USA Wyspy Dziewicze
   
   
🇻🇳    flaga: Wjetnam
   
   
🇻🇺    flaga: Vanuatu
   
   
🇼🇫    Flaga: Wallis & Futuna
   
   
🇼🇸    Flaga: Samoa
   
   
🇽🇰    Flaga: Kosowo
   
   
🇾🇪    flaga: Jemen
   
   
🇾🇹    flaga: Mayotte
   
   
🇿🇦    flaga: Połedniowo Afryka
   
   
🇿🇲    Flaga: Zambyje
   
   
🇿🇼    flaga: Zimbŏwŏ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Flaga: Anglijŏ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Flaga: Szkocyjo
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Flaga: Walijŏ


Happy Learning from Sweasy26.com-team