Emoji Meaning in Southern Ndebele - Emoji List in Southern Ndebele - Emoji nya Transvaal Ndebele - Emoji muk isiNdebele seSewula


😀  uma efUmakum

😃  uma efUmakumale amuqa

😄  uma efUmakumale Kumla qa

😁  hakozakumale Kumla qa

😆  uma efUmSala bukethakum

😅  uma efUmakumale twamado

🤣  hncedmilamblakho hekhloUm

😂  akumale E bi biliku

🙂  abo Kumla akum

🙃  gmuk- mbiakum

🫠  bele cedakum

😉  shazemakum

😊  Kumla akumale Kumla qa

😇  Kumla akumale beli

🥰  Kumla akumale wane BE

😍  Kumla akumale pah- qa

🤩  ji- ukasika

😘  akumobKga

😗  thathuakum

☺  Kumla akum

😚  thathuakumale nayqa

😙  thathuakumale Kumla qa

🥲  Kumla akumale E kele

😋  akumthe Sacedne

😛  akumale babe

😜  shazemakumale babe

🤪  IsINakum

😝  Sala bukethakumale babe

🤑  ntu- lesakum

🤗  Kumla akumale thenan

🤭  akumale salenles

🫢  akumale theqaaxsalenles

🫣  akumale Utko cedgan

🤫  elo uli>  akum

🤔  dlakum

🫡  mo cedakum

🤐  Sindabkele-lesakum

🤨  akumale jalaka Lele

😐  ki zabakum

😑  zateykwaakum

😶  akumtwales

🫥  Mazsenakum

😶 ‍ 🌫️  akumkufomuisanBE

😏  Kumshizemakum

😒  samnigibakum

🙄  akumale hncedqa

😬  La ola Umakum

😮 ‍ 💨  akumcedzakUm

🤥  abuakum

🫨  lemzemakum

😌  leliazimfaakum

😔  cinyaakum

😪  thi Lamaxakum

🤤  gitkho> akum

😴  izakum

😷  akumale uyAbanzab

🤒  akumale inyaleKuf

🤕  akumale mand- veong

🤢  Abaamanempakum

🤮  akumkut

🤧  KumaLamaloakum

🥵  Saakum

🥶  ndo akum

🥴  SaliRhzabakum

😵  akumale UNgib- uma qa

😵 ‍ 💫  akumale qko qa

🤯  hi O mand

🤠  uma qezthuzabakum

🥳  kela yanakum

🥸  ambamba thunakum

😎  Kumla akumale Sewubholo

🤓  kozakum

🧐  akumale<lal

😕  kismfaakum

🫤  akumale Dingko les

😟  okhmfaakum

🙁  abo sekho cedakum

☹  sekho cedakum

😮  akumale theles

😯  ntuanda akum

😲  emegenkuthanakum

😳  e kuthanakum

🥺  liphonUmakum

🥹  akumeemaE bi

😦  sekho cedakumale theles

😧  efaeboanda akum

😨  lakuzanakum

😰  esigkela zipakumale twamado

😥  wisuko leliazimfaakum

😢  ahcedakum

😭  ikeyezINahcedakum

😱  akumakja Umkufmel

😖  gananzanakum

😣  ivfundUakum

😞  layakum

😓  isenga akumale twamado

😩  ondkufakum

😫  ili mfaakum

🥱  lu betakum

😤  akumale ku uyanuma imu

😡  yakmoakum

😠  efakufakum

🤬  akumale hi milles

😈  Kumla akumale li hlo

👿  efakufakumale li hlo

💀  etheh

☠  ethehaxUNMhkr

💩  esilana biliuvzab

🤡  omuthoakum

👹  akwaeh

👺  edwa bangyat

👻  Siimzab

👽  a

🤖  amapalu

😺  uma efUmamap

😸  uma efUmamapale Kumla qa

😹  amapale E bi biliku

😻  Kumla amapale pah- qa

😼  amapale afaINbet

😽  thathuamap

🙀  ondkufamap

😿  ahcedamap

😾  yakmoamap

🙈  ime- abu- mphzozwe

🙉  hu- abu- mphzozwe

🙊  alu- abu- mphzozwe

👣   >akumBE

💪  wadi mi mfaqto BE

🦾  ngu le Yeinzzab

🦿  ngu le Yelupzab

🦵  lupzab

🦶  int

👂  yikkele

🦻  yikkele ale unUlwe

👃  imu

🧠  be

🫀  ana uzi;  pah

🫁  cNI

🦷  hatkab

🦴  Mhlana

👀  qa

👁  gan

👅  babe

👄  les

🫦  uphcedshezab

🦰  tu ije

🦱  Ikuphije

🦳  atsije

🦲  isekon

🏻  ula aliyab

🏼  mele hil- ula aliyab

🏽  mele hilaliyab

🏾  mele hil- bekzabaliyab

🏿  bekzabaliyab

💋  ga aj

💌  Lamimu

💘  pahale hololeli

💝  pahale yinmane

💖  gene sebUmpah

💗  abapah

💓  uycedpah

💞  mannganwane BE

💕  ebowane BE

💟  pahna cu

❣  pahhatembeam

💔  wanpah

❤️ ‍ 🔥  pahmilyo

❤️ ‍ 🩹  La O pah

❤  tu pah

🩷  kuphzabpah

🧡  LitBonpah

💛  nto pah

💚  tshpah

💙  kunpah

🩵  ula kunpah

💜  kislipzabpah

🤎  Missing zabpah

🖤  MApah

🩶  mo INpah

🤍  atspah

💯  athule

🐵  zozweakum

🐒  zozwe

🦍  hetKub

🦧  Litlumbus

🐶  ula akum

🐕  ula

🦮  libula

🐕‍🦺   <ula

🐩  uvlas

🐺  emigana

🦊  am

🦝  mpaabanyat

🐱  amapakum

🐈  amap

🐈‍⬛  MAamap

🦁  wand

🐯  ukawakum

🐅  ukaw

🐆  lenliziwa

🐴  wane akum

🫎  yakmt

🫏  Mazzwe

🐎  wane

🦄  awa hele

🦓  Umala zab

🦌  aba aw

🦬  inkmil

🐮  uma leakum

🐂  izab

🐃  nenshemali

🐄  uma le

🐷  itzabakum

🐖  itzab

🐗  andkele

🐽  itzabimu

🐏  nem

🐑  "zab

🐐  edwa mado

🐪  zuay

🐫  ebo- seyazzuay

🦙  za ho

🦒  ani mankus

🐘  Siko shi

🦣  he langzab

🦏  nkuganaho nit

🦛  lolimoAmadiv

🐭  Langakum

🐁  Lang

🐀  hlan

🐹  saola

🐰  ile swaakum

🐇  ile swa

🐿  Lemanmand

🦫  hakhak

🦔  aluba embeSala

🦇  edwe

🐻  esig

🐻‍❄️  komale esig

🐨  shamaye

🐼  salK

🦥  thi lazab

🦦  hele aw

🦨  ethuy

🦘  feltwakuli

🦡  iseba aw

🐾  uku akumBE

🦃  Sala zwe

🐔  bud

🐓  wandola

🐣  thulicaabasika

🐤  wiabasika

🐥  ye-ganUmwiabasika

🐦  ws

🐧  amamba yat

🕊  kwaO

🦅  ITula

🦆  uvmand

🦢  oweyat

🦉  lieni

🦤  Ali

🪶  sizinyzab

🦩  ukngucal

🦚  bukimo

🦜  khulalu

🪽  wo

🐦 ‍ ⬛  MAws

🪿  kismt

🐸  se>

🐊  lelauma ukalana

🐢  Sala aka

🦎  kumalziwa

🐍  Kumaku

🐲  thuadyatakum

🐉  thuadyat

🦕  wadi eksh

🐳  SavuUmimeibu

🐋  imeibu

🐬  labumbyat

🦭  amaneni

🐟  bon

🐠  genbon

🐡  shoqbon

🦈  hammand

🐙  uhjalef

🐚  qko yak

🪸  be zab

🪼  amuhwacalbon

🐌  Kumali zab

🦋  katke kuph

🐛  ngi>

🐜  LA

🐝  linpillelizab

🪲  leliaka

🐞  Isleliaka

🦗  siz

🪳  uma emizanaso

🕷  aleim

🕸  aleim"

🦂  andiIlyat

🦟  zame

🪰  imu

🪱  Sewuyan

🦠  uka eni

💐  LAziy

🌸  UNkufshoumeuyan

💮  atslakaw

🪷  wane ef

🏵  Nobulu

🌹  ele

🥀  <pad>shmfalakaw

🌺  eni azbun

🌻  lom

🌼  shoumeuyan

🌷  elabuk

🪻  Hambola imo

🌱  mola

🪴  enkempzozab

🌲  azieloxyat>

🌳  the intef>

🌴  ayuyan>

🌵  viela BE

🌾  umlamabiliBon

🌿  andi

☘  lemunglon

🍀  uli gibganaomuhak

🍁  Bonula gibgana

🍂  okhnitgibgana

🍃  gibganae wancedkufakh

🪹  xkomzab

🪺  komzabale bo BE

🍇  ongimzab

🍈  bangmil

🍉  Manki bangmil

🍊  siKumham

🍋  lomyat

🍌  akaK

🍍  thunjab

🥭  ngli

🍎  tu jab

🍏  tshjab

🍐  bukkele

🍑  bukani

🍒  UNatha

🍓  izoqela

🫐  uka LokVelefa

🥝  thatthifan

🍅  shKum

🫒  hilO

🥥  uma zemndw

🥑  phowe li

🍆  bo zozab

🥔  holozab

🥕  holoalu

🌽  yikkele bilihele

🌶  Sain

🫑  anga zabin

🥒  konkonlayzab

🥬  gibwinitsh

🥦  Lewablu

🧄  twathzab

🧅  genmil

🍄  niphoesig

🥜  bukYBE

🫘  hakhlo

🌰  ze uma ah

🫚  LinKufza

🫛  bukzabkela mfa

🍞  esig

🥐  lelahekLA

🥖  sikho zomesig

🫓  ukenzis

🥨  usi ukuzab

🥯  siay

🥞  kala empkr

🧇  iseAbanula

🧀  ze inkiseBon

🍖  BalmilMhlana

🍗  hane vulupzab

🥩  wo biliBal

🥓  be mil

🍔  x

🍟  gidwo phe

🍕  bele emba

🌭  Saula

🥪  abanhiani

🌮  uku li

🌯  khaIlli

🫔  ebibu

🥙  nayisimfaukenzis

🧆  maamuay

🥚  bo zab

🍳  abanzem

🥘  lemhwalelikala zabbiline

🍲  ungbiline

🫕  liny

🥣  icaeni ale Samil

🥗  tshafamfa

🍿  mohele

🧈  kataw

🧂  ngiseve

🥫  Ndegibne

🍱  wisuko usu

🍘  Bonwamaaw

🍙  Bonseb

🍚  zemBon

🍛  IkufBon

🍜  ku ozicaeni

🍝  zi angiBon

🍠  zanemegibeni zabholozab

🍢  akyat

🍣  angamal

🍤  thungibholholzab

🍥  bonemplana ale otlelazab

🥮  hunemplana

🍡  Linli

🥟  umazo ced

🥠  udlana abanthatlana

🥡  kilBonndwusu

🦀  huti

🦞  velngiseele

🦐  holholzab

🦑  Sala sho

🦪  Kola

🍦  komelihalgit

🍧  lemto eli

🍨  elihalgit

🍩  UN Siah

🍪  abanthatlana

🎂  Nobemplana

🍰  kabisku

🧁  madoemplana

🥧  Manzab

🍫  ImSiakioy

🍬  ZIN

🍭  velzabSali

🍮  njeasamfa

🍯  linoliung

🍼  wiuthzab

🥛  iwBEbilihana

☕  Santalo ong

🫖  E ung

🍵  E madozabtwaGElana

🍶  Mhlana

🍾  uthzabale moaluenkmand

🍷  shalana iwBE

🍸  uma emithateni iwBE

🍹  genmo

🍺  lelikele>>

🍻  lakSewUmlelikele>sed

🥂  lakSewUmiwholo

🥃  dwa ja kele iwBE

🫗  lancedamansho

🥤  madozabale izole

🧋  ngi viE zab

🧃  ntalo ongusu

🧉  da zab

🧊  eli

🥢  Imakiphatuma

🍽  gidmandaxayiSewzabale ha lana

🍴  gidmandaxayiSewzab

🥄  Samil

🔪  wanayiSewzab

🫙  unzab

🏺  zuli K

🧭  tu

🏔  manzab- adalotnay

⛰  nay

🌋  Yasozab

🗻  bezabyiNde

🏕  zualu

🏖  hakani ale Lozipda

🏜  hisg

🏝  hisgBala

🏞  gong

🏟  zinhis

🏛  enyanmv

🏗  mvLok

🧱  inzsika

🪨  lon

🪵  jab

🛖  otszab

🏘  ende

🏚  uththvendw

🏠  ndw

🏡  ndwale twaz

🏢  umamv

🏣  ndikuthanuma

🏤  kuthanuma

🏥  IT

🏦  lut

🏨  yab

🏩  Lamyab

🏪  Omyenwana

🏫  ha

🏬  MAzabwana

🏭  ndo kuf

🏯  ndintuula

🏰  ntuula

💒  iseO

🗼  phoesi

🗽  senbilianda

⛪  nku

🕌  ant

🛕  melfiula

🕍  oweade

⛩  uliuko holham

🕋  wisIb

⛲  ZWtankuf

⛺  eleve

🚂  lemlakho aso

🚃  pheAng

🚄  laku- endezi

🚅  ; ana zi

🚆  zi

🚇  kulizab

🚈  ula aw

🚉  ots

🚊  gauyan

🚝  <aw

🚞  nayphe

🚋  gauyanAng

🚌  aba

🚍  AkuuziUmaba

🚎  hu vecalaba

🚐  zababa

🚑  akawszab

🚒  yo ebozab

🚓  ukuAng

🚔  AkuuziUmukuAng

🚕  won

🚖  AkuuziUmwon

🚗  Imkala

🚘  AkuuziUmImkala

🚙  Sagkona endo

🛻  ye ahzabelmand

🚚  zameINelmand

🚛  zweicavelVelIN

🚜  wisudi

🏎  rhUmAng

🏍  Khuembeaba

🛵  Khuudiotbankele

🦽  dlilopillem

🦼  Khubunbunilopillem

🛺  Imzabtananda emezab

🚲  pha

🛴  thatsikaotbankele

🛹  lenolidab

🛼  hnawlenaki

🚏  abaOm

🛣  Khuembehab

🛤  phethat

🛢  salthuhil

⛽  Maneni honselzab

🛞  iloay

🚨  ukuAngula

🚥  Rhthatula

🚦  kazabthatula

🛑  Omye

🚧  Lok

⚓  thli zab

🛟  Ungi Kzab

⛵  ciningoandve

🛶  asolana

🚤  izohu andve

🛳  de"zabende

⛴  uzikuf

🛥  Khuudiandve

🚢  ende

✈  nenta

🛩  Linenta

🛫  nentahwebonaiza

🛬  nentaToko

🪂  kulgaki

💺  yon

🚁  asoela ele

🚟  enzigamilphe

🚠  nayoyja hab

🚡  Mazne gaumphIN

🛰  no

🚀  elaI

🛸  ni abuwadi ho zab

🛎  anga undyazanga zab

🧳  sweyana Bon

🚪  uh

🛗  Siawa udi

🪞  izi ye zab

🪟  let

🛏  twa

🛋  uma imaaxbonayaz

🪑  lem

🚽  ndo zab

🪠  hetdab

🚿  Ntisezab

🛁  nsihumO zab

🪤  Langzipzab

🪒  lamaOmkele

🧴  wane amuthzab

🧷  omuKufkala zab

🧹  Leesig

🧺  isemenve

🧻  hnzabbilikat

🪣  luk

🧼  ibu

🫧  ngi afaLil

🪥  hatefanganuko

🧽  uliBon

🧯  yo onngu eboikh

🛒  Nngu zab

🔴  tu kokzab

🟠  LitBonkokzab

🟡  nto kokzab

🟢  tshkokzab

🔵  kunkokzab

🟣  kislipzabkokzab

🟤  Missing zabkokzab

⚫  MAkokzab

⚪  atskokzab

🟥  tu kul

🟧  LitBonkul

🟨  nto kul

🟩  tshkul

🟦  kunkul

🟪  kislipzabkul

🟫  Missing zabkul

⬛  MAngu kul

⬜  atsngu kulHappy Learning from Sweasy26.com-team