Emoji Meaning in Tachelhit-Shilha (Tutlayt Taclḥit) - Emoji List in Tachelhit - Emoji-d lli-ġ-tachelhit - Emoji Ġ-willi n-tgmmi ġ-tachelhit

😀    Imjjudm n-wudm
     
     
😃    Lli-ġ-itmġar
     
     
😄    Lli-tmjjġ-tmjjġ-d
     
     
😁    Imma lli-itjjḥn ula alln-ns
     
     
😆    Ġ-uwdm lli-ittġrn
     
     
😅    Lli-tgmẓmn ġ-lgddam
     
     
🤣    Ġmkad a-tġawsim ġ-wakal
     
     
😂    Imḍawn lli-ġ-lfrḥn
     
     
🙂    Imma lli-itjjḥn
     
     
🙃    Lli-ġ-tn-tn-tn-t
     
     
🫠    Ġ-lmddn n-lmddn
     
     
😉    Imma lli-ittġawsim
     
     
😊    Imma lli-itjjḥn ula alln-ns
     
     
😇    Lli-tgmẓm
     
     
     
🥰    Zund zund ul-uwl-nsn
     
     
😍    Lɛjjudm ġ-wawl
     
     
🤩    Imẓḍar itri
     
     
😘    Ġ-udmm, tġmkad
     
     
😗    Iġ-tġawsim
     
     
☺    Imjjudm n-wudm
     
     
😚    Ġmkad a-tġr-tgmẓn
     
     
😙    Ġmkad s-wudm-ns s-alln-ns
     
     
🥲    Imddn lli-ittġawsiw
     
     
😋    Pasta
     
     
😛    Awl ilms n-uwdm
     
     
😜    Ġ-wudm n-illi-t-ittġn
     
     
🤪    Lli-ittġawsim
     
     
😝    Ġ-id-illi-tn-tn-tn-t
     
     
🤑    Immi-ns n-iššm
     
     
🤗    Rẓmn f-ufassn-nsn
     
     
🤭    Ġ-ufus n-imi-ns, ġ-udmm
     
     
🫢    Rẓmn i-walln-nsn, ġ-imi-nsn
     
     
🫣    Ġ-wudm-ns, tġmkad
     
     
🤫    Ssġm-d ġ-udmm
     
     
🤔    Ġmkad a-tġmkad
     
     
🫡    Ẓrbbi
     
     
     
🤐    Imi-ns n-tmddn
     
     
🤨    Imẓḍar n-wudm
     
     
😐    Imma n-tmddn
     
     
😑    Lli-ur-ẓḍan ġ-wudm
     
     
😶    Ur-ur-tili imi-n, ur-tili udmm
     
     
🫥    Iġ-tn-tn-tn-tn-
     
     
😶‍🌫️    Ġ-tġurd
     
     
😏    Lli-itjjudm
     
     
😒    Lli-itṭrḥn ġ-lmut
     
     
🙄    Ġ-wudm-ns
     
     
😬    Ġ-lmddm n-rbbi
     
     
😮‍💨    Ġ-udmm n-rbbi
     
     
🤥    Lli-ittġ-id-wudm
     
     
🫨    Lli-tggmzġn idmġ-ns
     
     
😌    Lli-itjhhdn f-lmut
     
     
😔    Lli-s-tn-ismḍn
     
     
😪    Lli-ittġurn ġ-lmut
     
     
🤤    Imma lli-ittġawsim
     
     
😴    Ġ-udmm n-tuḍn
     
     
😷    Imẓḍar n-ljjaḍn
     
     
🤒    Lli-s-d-tmtalamett
     
     
🤕    Ġ-iḥmus n-wudm
     
     
🤢    Lli-itṭṭfn id-wudm
     
     
🤮    Ġ-udmm n-rbbi
     
     
🤧    Lli-tɛẓẓn idm-ns
     
     
🥵    Lɛjjat lli-ġ-tgmmi
     
     
🥶    Lmɛn-nsn
     
     
🥴    Lli-ittġmkad
     
     
😵    Lli-ġ-ittgmn walln-nsn
     
     
😵‍💫    Lli-s-tġawsiwin i-wall-ns
     
     
🤯    Iġ-d iḥru
     
     
🤠    Lmut n-tgmmi n-tgmmi
     
     
🥳    Imddm n-imġarn
     
     
🥸    Ġmkad n-lgdm
     
     
😎    Lssan l-tiṣṣis n-tafukt,
     
     
🤓    Lmut n-lgddam
     
     
🧐    Lli-s-d-tgmẓẓan
     
     
😕    Lli-ġ-tn-tn-tn-tn
     
     
🫤    Immi-nsn a-ittġawsim
     
     
😟    Imẓẓn id-wudm
     
     
🙁    Imẓẓẓn ġ-udmm
     
     
☹    Ġ-udmm n-tgmmi
     
     
😮    Rẓmn imi-nsn i-udmm
     
     
😯    Imma lli-ġ-issul
     
     
😲    Lli-itjjḥn ġ-lmut
     
     
😳    Iġ-tġawsim
     
     
🥺    Lli-s-tḍalbn ġ-lmut
     
     
🥹    Ġmkad a-tn-tmḍar
     
     
😦    Ġ-imi-nsn, tġr-d imi-nsn
     
     
😧    Lli-itjḥbn id-wudm
     
     
😨    Imma lli-itkkḍan
     
     
😰    Lli-ittġawsiw lli-ittġawsim
     
     
😥    Lli-tn-tɛjjn,
     
     
😢    Imrawn id-wudm
     
     
😭    Imrawn s-wawal
     
     
😱    Imma n-tġawsiwin n-tgmmi
     
     
😖    Lli-ġ-tn-tn-tn-t
     
     
😣    Ṣṣmr s-tmddn
     
     
😞    Lli-s-tn-tn-tn-tn-
     
     
😓    Lli-ittġmkad
     
     
😩    Lli-itṭṭan
     
     
😫    Lli-ittġawsim
     
     
🥱    Lli-ittġawsim
     
     
     
😤    Lli-ittgmẓn
     
     
😡    Imma n-imi-ns
     
     
😠    Lli-ġ-tġawsiwin
     
     
🤬    Ġ-imi-ns, lli-igan lmɛawt
     
     
😈    Imẓḍa n-tmẓẓẓn
     
     
👿    Lliġ lliġ tġurd
     
     
💀    Lɛawn n-tgmmi
     
     
☠    D-iɛḍaḍn n-tgmmi
     
     
💩    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
🤡    Imma l-lkkn
     
     
👹    Ljjn n-rbbi
     
     
👺    Lli-ġ-tn-tn-tn-
     
     
👻    Ljnun
     
     
👽    Imma ġ-tmddn
     
     
👾    Lmɛawi n-tmddn
     
     
🤖    Robobt n-rbbi
     
     
😺    Imqqi n-tissiḥt
     
     
😸    Imqqi lli-itjjġn
     
     
😹    Imqqi lli-iṭṭawn lɛrḥ
     
     
😻    Imɛjjuḍn ġ-wawl
     
     
😼    Imqqi lli-itjjuḍn
     
     
😽    Imqqurn amqqus
     
     
🙀    Imqqi lli-itṭṭan
     
     
😿    Imɛawn n-imḥawn
     
     
😾    Imqqqn lli-ittġawsim
     
     
🙈    Ur-ur-ur-ur-tili imḥḍar
     
     
🙉    Ur-ur-sfld ad-sfld lɛaqqn
     
     
🙊    Imma ur-ssiwawal
     
     
👋    Ġ-ufus-ns
     
     
🤚    Ssfat f-ufus-ns
     
     
🖐    Ifassn lli-irẓn iɛḍaḍn
     
     
✋    Ssfḥm ifassn-ns
     
     
🖖    Ġ-waken, tsṣṣa
     
     
🫱    Ifassn afasi n-ufus
     
     
🫲    F-ufus n-afus
     
     
🫳    Ifassn ġ-ddat
     
     
🫴    Ġ-ufus n-ufus
     
     
🫷    Ifassn n-ufus n-ufus
     
     
🫸    Iġ-as-tfawn-d f-ufus
     
     
👌    Ifassn ifulkin
     
     
🤌    Irẓn ad-as-tġawsiw
     
     
🤏    Ġ-ufus-ns
     
     
✌    Ifassn n-rbbi n-rbbi
     
     
🤞    Ġ-tgmmi
     
     
🫰    Ifassn a-ittġrn iɛḍaḍar
     
     
🤟    Tɛzzayt lli-k-ttirim
     
     
🤘    Lmɛat n-tmddn
     
     
🤙    Ssrsn-iyi ifassn-inu
     
     
👈    Imma ġ-ufus n-ufus, ism-d
     
     
👉    Imma ġ-ufus n-ufasi
     
     
👆    Ġ-ufus n-willi ġ-willi
     
     
🖕    Ašku n-tgmmi
     
     
👇    Ġ-ddat n-ufusn-nsn
     
     
☝    Imma lgddam n-tgmmi
     
     
🫵    Lquwil n-umṣṣart
     
     
👍    Tġmkad aḍḍaḍ-ns
     
     
👎    Ḍr-d taḍḍar
     
     
✊    Ssġm-d tgmmi
     
     
👊    Lli-d-itmrdn ġ-lmddn
     
     
🤛    Tġmkad n-ufus
     
     
🤜    Tġmkad n-ufasi
     
     
👏    Tggm-d ifassn-ns
     
     
🙌    Ssfḥm ifassn-ns
     
     
🫶    Ifassn ġ-uwl-ns
     
     
👐    Rẓmn ifassn-ns
     
     
🤲    Ġmkad ġ-ufus n-ufus
     
     
🤝    Ifassn f-ufus
     
     
🙏    Ġ-ufus n-tgmmi
     
     
✍    Imma n-uran
     
     
💅    Zzir n-tgmmi n-tgmmi
     
     
🤳    Imma n-tiskkm-nsn
     
     
👶    Lmut n-tġawsiwin
     
     
🧒    Tarwa n-tġawsiwin
     
     
👦    Ašku n-aqcic
     
     
👧    Tġart n-tġawsit
     
     
🧑    Bnadm
     
     
👱    Mddn: tġawsiwt
     
     
👨    Bnadm
     
     
🧔    Bnadm: tgmmi
     
     
🧔‍♂️    Argaz: taẓṭṭt
     
     
🧔‍♀️    Tmġart: tgmẓt
     
     
👨‍🦰    Irgazn: iġ-itjjawẓn
     
     
👨‍🦱    Irgazn: akaġ-ad
     
     
👨‍🦳    Argaz: acubbl aml
     
     
👨‍🦲    Argaz: iḥru
     
     
👩    Tmġart
     
     
👩‍🦰    Tmġart: iġ-tġawsiw
     
     
🧑‍🦰    Mddn: acwus izġn
     
     
👩‍🦱    Tmġart: tġawsiwin
     
     
🧑‍🦱    Bnadm: akaġ-ad n-tgmmi
     
     
👩‍🦳    Tmġart: acubbl aml
     
     
🧑‍🦳    Bnadm: acubbl aml
     
     
👩‍🦲    Tmġart: iḥru
     
     
🧑‍🦲    Bnadm: iḥmus n-iḥmus
     
     
👱‍♀️    Tmġart: tġawsiwin
     
     
👱‍♂️    Argaz: tġawsiwt
     
     
🧓    Immġarn
     
     
👴    Immẓar n-imẓẓar
     
     
👵    Tmġart n-imġarn
     
     
🙍    Ġwilli itjjġ-d
     
     
🙍‍♂️    Urgaz itjjjjn
     
     
🙍‍♀️    Tmġart lli-ittġrn
     
     
🙎    Ġwilli itjjḥn imi-ns
     
     
🙎‍♂️    Urgaz n-imi-ns
     
     
🙎‍♀️    Tmġart lli-ittġrn
     
     
🙅    Ġwilli iskr a-ur-iskr
     
     
🙅‍♂️    Irgazn iskr i-urgaz yini-as: «
     
     
🙅‍♀️    Tmġart a-ttinin: «
     
     
🙆    Ġwilli ittġawsim
     
     
🙆‍♂️    Irgazn a-iskr Ašku
     
     
🙆‍♀️    Tmġart
     
     
💁    Srsn-d mddn ifassn-ns
     
     
💁‍♂️    Irgazn irgaz ġ-ifassn-ns
     
     
💁‍♀️    Tġart n-tmġart
     
     
🙋    Ġwilli iskr ifassn-ns
     
     
🙋‍♂️    Argaz n-ufus-ns
     
     
🙋‍♀️    Tmġart n-ufus-ns
     
     
🧏    Ġwilli iskr
     
     
🧏‍♂️    Ġwilli iskr
     
     
🧏‍♀️    Tmġart lli-itṭṭfn
     
     
🙇    Ġmkad
     
     
🙇‍♂️    Zġ-urgaz,
     
     
🙇‍♀️    Tggmt n-tmġart

🤦    Ġ-wudm-ns
     
     
🤦‍♂️    Irgaz irḍan idmġarn
     
     
🤦‍♀️    Tmġarin ssirdn
     
     
🤷    Ġ-mddn ġ-tgmmi
     
     
🤷‍♂️    Ġ-urgaz ġ-tġart
     
     
🤷‍♀️    Tġmġart tġmkad
     
     
🧑‍⚕️    Imhddamn n-tmddn
     
     
👨‍⚕️    Imh̬ddamn n-urgaz
     
     
👩‍⚕️    Imġarn n-tmġart
     
     
🧑‍🎓    Immddn n-tmhddn
     
     
👨‍🎓    Immddn n-tġawsiwin
     
     
👩‍🎓    Immddn n-tmġart
     
     
🧑‍🏫    Imslmdn n-rbbi
     
     
👨‍🏫    Imslmdn n-urgaz
     
     
👩‍🏫    Imslmdn n-tmġart
     
     
🧑‍⚖️    Lḥukm n-rbbi
     
     
👨‍⚖️    Lḥšq n-urgaz
     
     
👩‍⚖️    Lḥukm n-tmġart
     
     
🧑‍🌾    Imḥṛm n-tgmmi
     
     
👨‍🌾    Imḥṛm n-tgmmi
     
     
👩‍🌾    Imġarn n-tmġart
     
     
🧑‍🍳    Imḥḍar n-tmddn
     
     
👨‍🍳    Iġ-tn-tnadm
     
     
👩‍🍳    Tmġart n-tmġart
     
     
🧑‍🔧    Imḥḍarn
     
     
👨‍🔧    Imh̬ddamn n-tmddn
     
     
👩‍🔧    Imġarn n-tmġart
     
     
🧑‍🏭    Imhddamn n-tfukt
     
     
👨‍🏭    Imhddamn n-tfukt
     
     
👩‍🏭    Imġarn n-tfṭṭt
     
     
🧑‍💼    Imh̬ddamn n-tgmmi
     
     
👨‍💼    Imh̬ddamn n-tgmmi
     
     
👩‍💼    Imġarn n-tgmmi
     
     
🧑‍🔬    Imsnadm n-tmhddn
     
     
👨‍🔬    Imsnadm n-bnadm
     
     
👩‍🔬    Tmġart
     
     
🧑‍💻    Imḥḍarn
     
     
👨‍💻    Imḥḍarn n-ttekniko
     
     
👩‍💻    Imġarn n-tmġart
     
     
🧑‍🎤    Imẓẓn
     
     
👨‍🎤    Imẓẓn n-urgaz
     
     
👩‍🎤    Imẓẓn n-tmġart
     
     
🧑‍🎨    Imma lkmẓt
     
     
👨‍🎨    Imẓẓẓn n-urgaz
     
     
👩‍🎨    Tmġart n-tmġart
     
     
🧑‍✈️    Ašku ġ-lbarn
     
     
👨‍✈️    Ašku n-lbargs n-urgaz
     
     
👩‍✈️    Imġart n-tmġart
     
     
🧑‍🚀    Aškmt n-tmhddn
     
     
👨‍🚀    Lliġ irgazn
     
     
👩‍🚀    Tmġart
     
     
🧑‍🚒    Imqqasn n-lmɛtus
     
     
👨‍🚒    Imqqasn n-tmddn
     
     
👩‍🚒    Tmġart n-lɛafit
     
     
👮    Lli-s-n-tgmmi
     
     
👮‍♂️    Imḥḍarn n-polisi n-urgaz
     
     
👮‍♀️    Tmġart n-lpolis
     
     
🕵    Imḥḍarn
     
     
🕵️‍♂️    Imḥḍarn n-urgaz
     
     
🕵️‍♀️    Imġarn n-tmġart
     
     
💂    Imḥḍarn n-tmddn
     
     
💂‍♂️    Imẓḍar n-urgaz
     
     
💂‍♀️    Imġarn n-tmġart
     
     
🥷    Ninja
     
     
👷    Imhddamn n-bnadm
     
     
👷‍♂️    Imhddamn n-bnadm
     
     
👷‍♀️    Imġarn n-tmġart
     
     
🫅    Ġwilli lssan tġurit
     
     
🤴    Lɛjd n-rbbi
     
     
👸    Ġ-tgmmi n-rbbi
     
     
👳    Ġwilli lssan ih̬f-ns
     
     
👳‍♂️    Urgaz lli-ilssan ih̬f-ns
     
     
👳‍♀️    Tmġart lli-tġin ih̬f-ns
     
     
👲    Ġwilli lssan taẓẓar ur-illi
     
     
🧕    Tmġart lli-itlssan ih̬f-ns
     
     
🤵    Ġwilli lssan lssa-d
     
     
🤵‍♂️    Urgaz lssan lssa-d n-tuxutr
     
     
🤵‍♀️    Tmġart lssan lssaqqat
     
     
👰    Ġwilli lssan lqqat
     
     
👰‍♂️    Ġwilli lssan lqqat
     
     
👰‍♀️    Tmġart lli-ilssan lqqat
     
     
🤰    Tġawsiwin n-tgmmi
     
     
🫃    Tġawsiwin n-tgmmi
     
     
🫄    Tġawsiwin n-tgmmi
     
     
🤱    Imma n-tnbus
     
     
👩‍🍼    Tmġarin a-itṭṭan
     
     
👨‍🍼    Urgaz a-itjjjjjn lmuqqu
     
     
🧑‍🍼    Imma lli-itjjjjjn taẓẓa
     
     
👼    Lmalak imẓẓẓan
     
     
🎅    Snta laus
     
     
🤶    Tamġart n-lslal
     
     
🧑‍🎄    Mx klaus
     
     
🦸    Imḥḍarn n-tgmmi
     
     
🦸‍♂️    Imḥḍarn n-bnadm
     
     
🦸‍♀️    Tmġart n-tmġart
     
     
🦹    Imḥḍarn
     
     
🦹‍♂️    Imḥḍarn n-bnadm
     
     
🦹‍♀️    Tmġart lli-ittġarn
     
     
🧙    Amsgmn n-rbbi
     
     
🧙‍♂️    Amslmd n-ššrɛ n-urgaz
     
     
🧙‍♀️    Imġarn n-tmġart
     
     
🧚    Imẓḍarn n-tmddn
     
     
🧚‍♂️    Imddn n-mddn
     
     
🧚‍♀️    Tmġart n-tmġart
     
     
🧛    Imma idammn
     
     
🧛‍♂️    Vampirus n-bnadm
     
     
🧛‍♀️    Tmġart
     
     
🧜    Ismma-nsn
     
     
🧜‍♂️    Imma lmasn
     
     
🧜‍♀️    Ism-n-tmḥḍa
     
     
🧝    Lɛjḥn n-rbbi
     
     
🧝‍♂️    Ljḥn n-bnadm
     
     
🧝‍♀️    Ljjḥn n-tmġart
     
     
🧞    Ljjḥn n-rbbi
     
     
🧞‍♂️    Ljḥn n-bnadm
     
     
🧞‍♀️    Ljjḥn n-tmġart
     
     
🧟    Zumbiz
     
     
🧟‍♂️    Zzunmbit n-bnadm
     
     
🧟‍♀️    Zumbiz n-tmġart
     
     
🧌    Ljjn n-trult
     
     
💆    Ġwilli ittġmkad
     
     
💆‍♂️    Ġ-irgazn, nttan
     
     
💆‍♀️    Tmġart n-tġawsiwin
     
     
💇    Ġ-lgddam n-uwssan
     
     
💇‍♂️    Irgazn ġ-irgaz
     
     
💇‍♀️    Tmġart n-tġawsiwin
     
     
🚶    Ġwilli ittḍar
     
     
🚶‍♂️    Imma n-uwḍar,
     
     
🚶‍♀️    Tmġart n-tmġart
     
     
🧍    Ġwilli biddn,
     
     
🧍‍♂️    Ġwilli biddn,
     
     
🧍‍♀️    Tmġart ibidd
     
     
🧎    Ġwilli itjjġ-d
     
     
🧎‍♂️    Ġwilli itjjġ-d
     
     
🧎‍♀️    Tmġart n-igġ-yufin
     
     
🧑‍🦯    Urgaz lli-ittġmkad aml
     
     
👨‍🦯    Urgaz lli-ittġmkad aml
     
     
👩‍🦯    Tmġart lli-ittġmkad aml
     
     
🧑‍🦼    Ġ-tggurt n-tudulin
     
     
👨‍🦼    Ġ-tggurt n-tudulin
     
     
👩‍🦼    Tmġarin ġ-tggurt n-tulunt
     
     
🧑‍🦽    Ġ-tggurt n-tudulin, ġ-ufus
     
     
👨‍🦽    Ġ-ġilad n-tmddn n-ufus
     
     
👩‍🦽    Tmġarin ġ-tggurt n-tudulin
     
     
🏃    Imẓlla n-willi
     
     
🏃‍♂️    Zẓln mddn
     
     
🏃‍♀️    Tmġart tazẓln
     
     
💃    Tġart n-tmġart
     
     
🕺    Irgazn a-tɛḍḍn
     
     
🕴    Ġwilli lssan lssa-d
     
     
👯    Ġwilli iskr imẓẓẓn
     
     
👯‍♂️    Urgaz lli-d-imẓẓẓn
     
     
👯‍♀️    Tmġart lli-d-tġmẓẓn
     
     
🧖    Ġwilli ġ-tgmmi n-lgmmi
     
     
🧖‍♂️    Ġ-tazġart n-lgddam
     
     
🧖‍♀️    Ġ-tgmġart ġ-tazgmmi
     
     
🧗    Mddn a-ittġurn
     
     
🧗‍♂️    Mddn a-itṭṭrn idrar
     
     
🧗‍♀️    Tmġart n-tmġart
     
     
🤺    Taẓẓẓn ġ-bddam
     
     
🏇    Taẓẓit n-uys
     
     
⛷    Imẓẓẓn
     
     
🏂    Imẓẓar n-ṣṣṣa
     
     
🏌    Ġwilli kra n-kra
     
     
🏌️‍♂️    Igurf n-urgaz
     
     
🏌️‍♀️    Iġ-tġurn
     
     
🏄    Ġ-tgmmi n-kra
     
     
🏄‍♂️    Irgazn ġ-tgawt
     
     
🏄‍♀️    Tmġart n-tġawsit
     
     
🚣    Imẓẓẓn yan-tgawt
     
     
🚣‍♂️    Imẓẓẓn yan-tgawt
     
     
🚣‍♀️    Tġart n-tġawsit
     
     
🏊    Mddn a-tɛumm
     
     
🏊‍♂️    Irgazn irgaz a-tɛumm
     
     
🏊‍♀️    Tmġart n-tmġart
     
     
⛹    Imma mddn a-itjjjjjjn
     
     
⛹️‍♂️    Irgazn itjjjjjn tuġart
     
     
⛹️‍♀️    Tġart tġurt
     
     
🏋    Imẓḍarn n-rbbi
     
     
🏋️‍♂️    Irgazn ssġmn ssġmn
     
     
🏋️‍♀️    Tmġart tġmkad
     
     
🚴    Imma n-iskklam
     
     
🚴‍♂️    Imma n-iskklam
     
     
🚴‍♀️    Tmġarin n-iskklam
     
     
🚵    Askklask n-uwrri n-bddam
     
     
🚵‍♂️    Tiskklam n-uwrar
     
     
🚵‍♀️    Tiskkla-ns n-uwrri
     
     
🤸    Mddn a-ittġrn ifassn-ns
     
     
🤸‍♂️    Irgazn ġ-ufus
     
     
🤸‍♀️    Tmġart tġurd f-ufus
     
     
🤼    Mddn a-tggmn
     
     
🤼‍♂️    Mddn irgazn
     
     
🤼‍♀️    Tmġart tġurn
     
     
🤽    Imma ġ-wanna ittġurn aman
     
     
🤽‍♂️    Irgazn ittġurn aman
     
     
🤽‍♀️    Tġart n-tmġart n-waman
     
     
🤾    Imma ġ-urgaz n-ufus
     
     
🤾‍♂️    Urgaz itṭṭar ġ-ufusn
     
     
🤾‍♀️    Tġart n-tġurn n-ufus
     
     
🤹    Mddn a-tġawsiwin
     
     
🤹‍♂️    Irgazn a-ittġawsim
     
     
🤹‍♀️    Tmġart n-tġawsiwin
     
     
🧘    Ġwilli ġ-lmɛasn
     
     
🧘‍♂️    Urgaz lli-ġ-tmddn
     
     
🧘‍♀️    Tmġart lli-ġ-tġurd
     
     
🛀    Ġwilli isirdn
     
     
🛌    Ġ-urgaz n-wuḍ-ns
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Mddn a-f-ifassn ifassn
     
     
👭    Tmġart ifassn
     
     
👫    Tmġart d-urgaz ifassn-ns
     
     
👬    Urgaz ifassn ifassn-ns
     
     
💏    Imẓḍn
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Imẓḍn: tmġart, urgaz
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Imẓḍar: ayd amẓḍa
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Imẓḍn: tmġart,
     
     
💑    Ġmkad a-tn-srsn ulawn
     
     
👩‍❤️‍👨    Imġart n-uwl-nsn: tmġart
     
     
👨‍❤️‍👨    Mddn n-uwl-nsn: irgazn, irgazn


👩‍❤️‍👩    Mġaras n-tmġart: tmġart
     
     
👪    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
👨‍👩‍👦    Tġmklli tġmklli: irgazn
     
     
👨‍👩‍👧    Tġmklli tġmklli: irgazn,
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Tġmklli tġmklli tġmklli
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Tġmklli tġmklli tġmklli
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Tġmklli tġmklli tġmklli
     
     
👨‍👨‍👦    Tġmklli tġmkad: irgazn
     
     
👨‍👨‍👧    Tġmklli tġmkad: irgazn
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Tġmklli tġmkad: irgazn, irgazn,
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Tġmklli tġmklli: irgazn, irgazn,
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Tġmklli tġmklli: irgazn, irgazn,
     
     
👩‍👩‍👦    Tġmklli tġmklli d-tmġart
     
     
👩‍👩‍👧    Tġmklli tġmklli tġmklli
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Tġmklli tġmklli d-tġmklli
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Tġmklli tġmklli tġmklli
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Tġmklli tġmklli tġmklli
     
     
👨‍👦    Tġmklli tġmkad: irgazn
     
     
👨‍👦‍👦    Tġmklli tġmkad: irgazn,
     
     
👨‍👧    Tġmklli tġmklli
     
     
👨‍👧‍👦    Tġmklli tġmkad: irgazn,
     
     
👨‍👧‍👧    Tġmklli tġmklli: irgazn,
     
     
👩‍👦    Tġmkad: tmġart d-tarwa
     
     
👩‍👦‍👦    Tġmklli tġmklli tġmklli
     
     
👩‍👧    Tġmklli tġmklli
     
     
👩‍👧‍👦    Tġmklli tġmklli d-tġawsiwin
     
     
👩‍👧‍👧    Tġmklli tġmklli tġmklli
     
     
🗣    Imawaln iḥru
     
     
👤    Lliġ n-tnadm n-ljjat
     
     
👥    Lliġ n-tnadm n-ljjat
     
     
🫂    Ġmkad mddn
     
     
👣    Imḍaḍarn n-rbbi
     
     
💪    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🦾    Amḥṣi n-rbbi
     
     
🦿    Imẓar n-ma-tmukkin
     
     
🦵    Imḍarn n-tgmmi
     
     
🦶    Iḍarn
     
     
👂    Imḥẓẓn
     
     
🦻    Imẓẓẓn lli-d-ityawnn
     
     
👃    Iġ-d ġ-tmddn
     
     
🧠    Ġ-tgmmi n-rbbi
     
     
🫀    Ssġm-d ul-ns
     
     
🫁    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🦷    Tddn n-tgmmi
     
     
🦴    Lɛaḍn
     
     
👀    Alln-ns
     
     
👁    Iṭṭn n-rbbi
     
     
👅    Ilawn n-rbbi
     
     
👄    Imi-ns
     
     
🫦    Kkkr imġ-nnnnin
     
     
🦰    Iġ-as-iġ-iġ-iġ-
     
     
🦱    Iġ-as-tġawsim
     
     
🦳    Iġ-as-tġawsiwin aml
     
     
🦲    Ġ-lgddam
     
     
🏻    Lɛawn
     
     
🏼    Ġ-tgmmi n-uġaras
     
     
🏽    Lɛawn n-wulmi n-tgmmi
     
     
🏾    Ġ-lgmmi n-mddn
     
     
🏿    Lɛawn lli-ġ-tmlt
     
     
💋    Tġawsit n-tgmẓn
     
     
💌    Tabat n-tayri
     
     
💘    Uwl-ns lli-d-ittġawsiw
     
     
💝    Ġ-uwl-ns lli-d-ittgmmi
     
     
💖    Lli-itjjjjjn ul-ns
     
     
💗    Lli-tġrn ul-ns
     
     
💓    Ġ-uwl-nsn
     
     
💞    Ssġm-d ul-ns
     
     
💕    Snat wawl
     
     
💟    Lɛjjat ġ-uwl-nsn
     
     
❣    Imḥḍar ul-ns
     
     
💔    Wawl irẓn
     
     
❤️‍🔥    Lɛjit ul-ns
     
     
❤️‍🩹    Ġ-uwl-ns
     
     
❤    Uwl-ns iġ-izġawn
     
     
🩷    Ul-ad ġ-lgddam
     
     
🧡    Ul-ns n-tgmmi
     
     
💛    Ġ-uwl-nsn
     
     
💚    Ul-ad iġ-itjhddn
     
     
💙    Ul-ad
     
     
🩵    Ġ-uwl-ns
     
     
💜    Tġawsit
     
     
🤎    Ul-ad ġ-uwl-nsn
     
     
🖤    Uwl-ns ibrn
     
     
🩶    Ul-ns
     
     
🤍    Ul-ad aml
     
     
💯    Mddn n-mddn
     
     
💢    Lmɛat lli-ġ-ljjd
     
     
💥    Ġ-tmddn n-rbbi
     
     
💫    Lli-tn-tn-tn-tn-
     
     
💦    Tggmmi n-tgmmi
     
     
💨    Ġ-lgddam,
     
     
🕳    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
💣    Bbbi n-tmbla
     
     
💬    Lbarn n-wawal n-tmddn
     
     
👁️‍🗨️    Ġwawal n-wawal n-rbbi
     
     
🗨    Ġ-wawal n-ufus n-ufus
     
     
🗯    Lɛjd n-ufasi
     
     
💭    Lbarn n-lmasiḥ
     
     
💤    ZzzZ
     
     
🐵    Imma n-tgmmi n-tgmmi
     
     
🐒    Imma n-tgmmi
     
     
🦍    Ġ-kra n-gorilas
     
     
🦧    Orangutan
     
     
🐶    Imma n-ayḍan
     
     
🐕    Ayḍan n-tġawsiwin
     
     
🦮    Ayḍan n-imġarn
     
     
🐕‍🦺    Ayḍan n-imddn
     
     
🐩    Ayḍan n-lgddam
     
     
🐺    Imma n-tgmmi
     
     
🦊    Tġawsit n-tgmmi
     
     
🦝    Lggr n-tggmmi
     
     
🐱    Imddm n-umcic
     
     
🐈    Katerpillar
     
     
🐈‍⬛    Amqqal ablant
     
     
🦁    Izmn
     
     
🐯    Imma n-lggmmi
     
     
🐅    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
🐆    Lɛawt n-lɛawi
     
     
🐴    Imma n-uyis
     
     
🫎    Imẓẓẓn
     
     
🫏    Imẓḍar
     
     
🐎    Ayr
     
     
🦄    Ḥnawn n-uniskr
     
     
🦓    Lqqar n-tgmmi
     
     
🦌    Iġ-d
     
     
🦬    Imẓḍar n-tgmmi
     
     
🐮    Imma n-unmġn
     
     
🐂    Imẓẓn n-tgmmi
     
     
🐃    Imẓẓi
     
     
🐄    Imẓẓẓn n-tgmmi
     
     
🐷    Imma n-ulgn
     
     
🐖    Iġ-d
     
     
🐗    Iġ-d iġ-tgmmi
     
     
🐽    Iġ-d iġ-aġ-aġ-ad
     
     
🐏    Tġmkad
     
     
🐑    Imġarn n-tgmmi
     
     
🐐    Tġawsit n-rbbi
     
     
🐪    Lɛawal
     
     
🐫    Lɛqqar n-snat n-tgmmi
     
     
🦙    Llauma
     
     
🦒    Tajirafit
     
     
🐘    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🦣    Imamuth
     
     
🦏    Lɛawn-nsn
     
     
🦛    Ḥbbu n-tmḥasus
     
     
🐭    Imma n-lgddam
     
     
🐁    Lɛasn n-lgddam
     
     
🐀    Ašku
     
     
🐹    Ḥstir
     
     
🐰    Imma n-tgmmi n-tgmmi
     
     
🐇    Lli-s-tgmmi
     
     
🐿    Lli-ġ-tgmmi
     
     
🦫    Ašku a-tn-yili
     
     
🦔    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🦇    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
🐻    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
🐻‍❄️    Urṣṣi n-polus
     
     
🐨    Kowala
     
     
🐼    Panda
     
     
🦥    Imẓḍar n-tmddn
     
     
🦦    Imma n-wawal
     
     
🦨    Skarsn-nsn
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    Imẓḍar n-bḥi
     
     
🐾    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🦃    Tturkiyya
     
     
🐔    Iġ-tn-tn-tn-t
     
     
🐓    Tggmmi n-tgmmi
     
     
🐣    Ġ-tgmmi
     
     
🐤    Imẓẓẓn
     
     
🐥    Taẓẓi
     
     
🐦    Igašm n-igašm
     
     
🐧    Penguini
     
     
🕊    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🦅    Taẓḍar n-rbbi
     
     
🦆    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🦢    Imẓẓn
     
     
🦉    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🦤    Ġ-ddodo
     
     
🪶    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🦩    Flamingo
     
     
🦚    Lɛaqqqn n-tgmmi
     
     
🦜    Mddn n-panot
     
     
🪽    Imġarn n-tgmmi
     
     
🐦‍⬛    Igašk abṛan
     
     
🪿    Lɛjjat n-tgmmi
     
     
🐸    Iġ-as-tn-tn-tn-
     
     
🐊    Ašku a-tn-tġawsiwin
     
     
🐢    Lli-ġ-tn-tn-tn-
     
     
🦎    Imẓḍar
     
     
🐍    Imddn n-tmddn
     
     
🐲    Imma n-udmm n-lɛawt
     
     
🐉    Ašku a-n-yili
     
     
🦕    Imma n-tmddn
     
     
🐳    Imma n-waman
     
     
🐋    Imẓẓn
     
     
🐬    Ašku
     
     
🦭    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🐟    Islman
     
     
🐠    Islmn tritikal
     
     
🐡    Lli-ġ-tn-tn-tn-
     
     
🦈    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🐙    Lli-ġ-tgmmi
     
     
🐚    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🪸    Lli-s-tn-tn-tn-tn
     
     
🪼    Jjymsus n-tmddn
     
     
🐌    Imqqqn n-tgmmi
     
     
🦋    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🐛    Ġmkad n-tmddn
     
     
🐜    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🐝    Imẓẓẓa
     
     
🪲    Taẓẓẓa n-tgmmi
     
     
🐞    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🦗    Kkrit n-tgmmi
     
     
🪳    Imẓḍar n-tgmmi
     
     
🕷    Lli-ġ-tggdi
     
     
🕸    Tggmmi n-tgmmi
     
     
🦂    Lliġ n-tgmmi
     
     
🦟    Imẓẓẓn
     
     
🪰    Iġ-d ġ-lgddam
     
     
🪱    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
🦠    Imikriyin n-tmukriyin
     
     
💐    Tggmmi n-tmjjgmn
     
     
🌸    Jjmġn
     
     
💮    Jjujjujjujjit aml
     
     
🪷    Lɛasn lɛasn
     
     
🏵    Tggmmi n-tmẓẓin
     
     
🌹    Ašku n-tmddn
     
     
🥀    Tmjjġin lli-itkkmn
     
     
🌺    Ḥibus
     
     
🌻    Ašku n-taẓṭu
     
     
🌼    Lliġ iġ-tġawsiwin
     
     
🌷    Tulibant
     
     
🪻    Lli-ġ-tn-tn-tn-t
     
     
🌱    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🪴    Iġ-tġawsiwin n-tgmmi
     
     
🌲    Iġ-tġawsit
     
     
🌳    Iġ-iṭṭrn tġawsit
     
     
🌴    Tggmt n-tmddn
     
     
🌵    Lkkat
     
     
🌾    Ġ-tgmmi n-iris
     
     
🌿    Ljjat n-ljjat
     
     
☘    Kkr n-kkr
     
     
🍀    Kkuẓṭ-tġawsit
     
     
🍁    Tfal n-tmddn
     
     
🍂    Ḍrn f-tfal
     
     
🍃    Ġ-uwḍu, tġawsiwin
     
     
🪹    Lli-ġ-tn-tn-tn-
     
     
🪺    Bn-d imẓḍarn
     
     
🍇    Ašku a-n-yili
     
     
🍈    Lɛqqn n-tgmmi
     
     
🍉    Lɛjibbn n-tgmmi
     
     
🍊    Lɛawn
     
     
🍋    Lɛyun n-rbbi
     
     
🍌    Taẓṭa n-tmddn
     
     
🍍    Taẓṭi n-tgmmi
     
     
🥭    Mango
     
     
🍎    Ašku izġwad
     
     
🍏    Ašku l-ljjat
     
     
🍐    Lɛawi n-tgmmi
     
     
🍑    Lɛawt n-tgmmi
     
     
🍒    Ašku a-tn-tġawsiwin
     
     
🍓    Tazrri
     
     
🫐    Irbri n-rbbi
     
     
🥝    Kiwifrut
     
     
🍅    Tmbatt
     
     
🫒    Iġ-tazmt n-tazmt
     
     
🥥    Ašku
     
     
🥑    L-lkmrat
     
     
🍆    Lɛasn n-tgmmi
     
     
🥔    Lɛaqqat
     
     
🥕    Taẓṭa
     
     
🌽    Imẓẓẓn
     
     
🌶    Imḥḍar
     
     
🫑    Lɛjjat lli-itjḥbr
     
     
🥒    Lɛjibbn
     
     
🥬    Tfawl n-tgmmi
     
     
🥦    Kkbagr n-tmjjajjit
     
     
🧄    Ašku a-tn-tġawsiwin
     
     
🧅    Ašku
     
     
🍄    Imẓḍar
     
     
🥜    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🫘    Tggmmi n-tgmmi
     
     
🌰    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🫚    Kra n-tgmmi
     
     
🫛    Lqqat n-tmḥrus
     
     
🍞    Ašku a-n-iġ-yili
     
     
🥐    Ašku n-tgmmi n-ulqqar
     
     
🥖    Ašku lli-ġ-tġurd
     
     
🫓    Tangrri n-tmqqurt
     
     
🥨    Taẓṭt n-tmẓṭt
     
     
🥯    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🥞    Taẓrn n-tgmmi
     
     
🧇    Tġmkad n-afuff
     
     
🧀    Taẓṭi n-ljmẓn
     
     
🍖    Dat ġ-uwḍan
     
     
🍗    Imḍar n-iggmmi
     
     
🥩    Ġ-tgmmi n-dat
     
     
🥓    Ssil n-tgmmi
     
     
🍔    Hamburger
     
     
🍟    Franc n-tfranc
     
     
🍕    Pisa


🌭    Ayan n-tgmmi
     
     
🥪    Ssandwich
     
     
🌮    Taẓẓẓt
     
     
🌯    Lli-ġ-tmuksiki
     
     
🫔    Ddat n-lgddam
     
     
🥙    Lli-d-yaġ-tgmmi tgmmi
     
     
🧆    Ssandwich n-ssalat
     
     
🥚    Imẓlal
     
     
🍳    Ašku a-tġawsim
     
     
🥘    Imššašm n-tgmmi
     
     
🍲    Yan-tgmmi n-umšṭi
     
     
🫕    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🥣    Lqqasn lli-d-itmġurn
     
     
🥗    Ssalat n-tgmmi
     
     
🍿    Taẓẓẓn n-tmmirn
     
     
🧈    Lɛawt n-tgmmi
     
     
🧂    Taẓṭt n-tgit
     
     
🥫    Imššašm n-tmddn
     
     
🍱    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🍘    Tangrut n-iris
     
     
🍙    Taẓẓt n-irrz
     
     
🍚    Lɛẓr
     
     
🍛    Imššr n-krik
     
     
🍜    Tqqasn n-tgmmi
     
     
🍝    Imsggn n-sspaghiti
     
     
🍠    Lɛawi lli-ittġawsiw
     
     
🍢    Auden
     
     
🍣    Sushita
     
     
🍤    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🍥    Tgmmi n-islman
     
     
🥮    Tangrus n-wayyur
     
     
🍡    Tango
     
     
🥟    Iġ-tn-tn-tn-tn
     
     
🥠    Tiskkit n-lgddam
     
     
🥡    Taẓḍart n-tgmmi
     
     
🦀    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🦞    Lqut n-lqub
     
     
🦐    Imqqn n-tgmmi
     
     
🦑    Ism-n-tgmmi
     
     
🦪    Imẓẓar
     
     
🍦    Imẓl-d imẓl-d
     
     
🍧    Ġ-tgmmi n-igris
     
     
🍨    Imġ-d ġ-tmġ-nsn
     
     
🍩    Taẓẓar n-tgmmi
     
     
🍪    Kkkr n-tmqqi
     
     
🎂    Tgmmi n-umẓlal
     
     
🍰    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🧁    Tggmmi n-lqqat
     
     
🥧    Taẓrt n-tgmmi
     
     
🍫    Imẓẓar n-kkqul
     
     
🍬    Lɛjibat n-tmḥrat
     
     
🍭    Lbarlipop
     
     
🍮    Iġ-tgmẓn
     
     
🍯    Tggmmi n-lgmmi
     
     
🍼    Tqqurn n-tmqqurn
     
     
🥛    Kkas n-tmḍat
     
     
☕    Isawl lli-ġ-isawl
     
     
🫖    Taẓṭi n-tgawt
     
     
🍵    Lkas n-tgit ur-a-ittġin
     
     
🍶    Isawl n-tissit
     
     
🍾    Lqqat lli-d-ittgmẓn
     
     
🍷    Lkas n-iṣṣil
     
     
🍸    Lkas n-kkkel n-tissit
     
     
🍹    Iswan tritricn
     
     
🍺    Lkas n-ayyr
     
     
🍻    Lkas n-uġaras n-tġawsit
     
     
🥂    Ġ-lkas n-lkas
     
     
🥃    Lkas lli-ġ-tgmmi
     
     
🫗    Ġ-tgmmi n-umḥan
     
     
🥤    Lkas n-tgmmi
     
     
🧋    Ġ-tġawsiwin n-tayt
     
     
🧃    Taẓṭi n-iswat
     
     
🧉    Tġawsiwin
     
     
🧊    Ġ-igrs
     
     
🥢    Imqqar n-tgmmi
     
     
🍽    D-tmɛrt n-tmḥrt
     
     
🍴    Lɛyat n-tgmmi
     
     
🥄    Taẓẓa n-tgmmi
     
     
🔪    Imlġ-d ġ-tmddn
     
     
🫙    Imi-nsn lli-ġ-tmddn
     
     
🏺    Imẓẓẓn
     
     
🌍    Amẓḍar n-tmrus n-afrikan
     
     
🌎    Imma ġ-tmddn n-umunak
     
     
🌏    Asya d-Australya, iġ-d-ddunit
     
     
🌐    Ġ-lmasiḥ n-umddn n-rbbi
     
     
🗺    Kkarta n-ddunit
     
     
🗾    Taẓṭa n-japun
     
     
🧭    Kra n-tmḥast
     
     
🏔    Adrar n-wrr n-wrr
     
     
⛰    Adrar
     
     
🌋    Lli-ġ-tgmmi
     
     
🗻    Adrar n-fuji
     
     
🏕    Imma ġ-lgddam
     
     
🏖    Lliġ d-umtta n-umtta
     
     
🏜    Ašku ġ-lɛjd
     
     
🏝    Igzr n-lgddam
     
     
🏞    Lɛasn n-tmẓẓit
     
     
🏟    Tstadmut n-tgmmi
     
     
🏛    Bnadm n-tgmmi
     
     
🏗    Bnn n-bnadm
     
     
🧱    Imẓẓal n-tgmmi
     
     
🪨    Ašku
     
     
🪵    Iġ-d iġ-tġawsiwin
     
     
🛖    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🏘    Tgmmi
     
     
🏚    Tgmmi n-rbbi
     
     
🏠    Tgmmi
     
     
🏡    Ġmkad lli-d-ityawi iġrsi
     
     
🏢    Bnadm n-bnadm
     
     
🏣    Taẓit n-japun
     
     
🏤    Taẓit n-taẓit
     
     
🏥    Iġ-as-tn-tn-tn
     
     
🏦    Tbank
     
     
🏨    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🏩    Iṭṭbr n-ṭṭbr
     
     
🏪    Taẓḍan n-tgmmi
     
     
🏫    Imġarn n-tmġart
     
     
🏬    Taẓḍar n-tmḍasn
     
     
🏭    Lbarkt n-tgmmi
     
     
🏯    Imġmkan n-japun
     
     
🏰    Imġarn n-tmġart
     
     
💒    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🗼    Imẓẓur n-Tokyo
     
     
🗽    Lɛbat n-rbbi n-rbbi
     
     
⛪    Imġarn n-umnaggar
     
     
🕌    Mizġ-nsn
     
     
🛕    Imgmmi n-hindu
     
     
🕍    Imġarn n-tissinagr
     
     
⛩    Immddn n-shintus
     
     
🕋    Tgmmi n-ignwan
     
     
⛲    Taẓẓt n-tmddn
     
     
⛺    Ašku n-tgmmi
     
     
🌁    Lli-ittgmn ġ-lgddam
     
     
🌃    Iġ-tġawsiwin itri,
     
     
🏙    Ġ-tmdint n-tmdint
     
     
🌄    Ġ-uwrr, tafukt ġ-ufukt
     
     
🌅    Tġuft tafukt
     
     
🌆    Ġ-tmdint n-iɛḍal
     
     
🌇    Iġ-d tafukt
     
     
🌉    Iġ-tġawsiwin iḍ-d
     
     
♨    Iġ-tn-tġawsiwin
     
     
🎠    Kra n-kkr n-kkr
     
     
🛝    Lliġ n-taẓṛa
     
     
🎡    Imẓḍar n-igwan
     
     
🎢    Ġ-tgmmi n-rbbi
     
     
💈    Imqqqqqn n-uṣṣawn
     
     
🎪    Ašku n-asirk
     
     
🚂    Tazirt n-tazirt
     
     
🚃    Imḥḍarn n-tmddn
     
     
🚄    Imddn n-tisit
     
     
🚅    Imddn n-tmddn
     
     
🚆    Imddn ġ-tisint
     
     
🚇    Imġart n-tgit
     
     
🚈    Tgawt n-tgawt
     
     
🚉    Ġ-tgmmi n-rbbi
     
     
🚊    Ašku tram
     
     
🚝    Ġ-tmddn n-mddn
     
     
🚞    Iġ-tġawsit n-uwrri
     
     
🚋    Ašku tram
     
     
🚌    Asaks
     
     
🚍    Ašku a-d-yašk usaks
     
     
🚎    Bus n-trolley
     
     
🚐    Asus amẓan
     
     
🚑    Amulan n-tmbayt
     
     
🚒    Imyun n-lɛafit
     
     
🚓    Imḥḍart n-mddn
     
     
🚔    Ašku d-tkeḥt lli-d-ityawrin
     
     
🚕    Itaksi
     
     
🚖    Ašku a-d-ittmddn tagatsin
     
     
🚗    Tkehhr n-tgawt
     
     
🚘    Ašku d-tkeḥt n-lgddam
     
     
🚙    Imh̬h̬arn n-iskarn
     
     
🛻    Imḥḍarn
     
     
🚚    Imarikawn n-tmddn
     
     
🚛    Imḥḍarn n-imḥḍarn
     
     
🚜    Imḥḍart n-ttrakt
     
     
🏎    Tġawsit n-tgawt
     
     
🏍    Mddn n-tmddat
     
     
🛵    Mddn amẓan
     
     
🦽    Iġurdi n-imddn n-ufus
     
     
🦼    Tggurt n-tmddn
     
     
🛺    Ittġawsiw n-rickshaw
     
     
🚲    Askkal n-tisklam
     
     
🛴    Taẓṭart n-tġawsit
     
     
🛹    Skattbad n-tgawt
     
     
🛼    Taẓṭṭi n-uġaras
     
     
🚏    Iġ-as-ttinin usakac
     
     
🛣    Ġ-uġaras n-tgmmi
     
     
🛤    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🛢    Taẓṭt n-zzuri
     
     
⛽    Lɛbb n-ljaẓt
     
     
🛞    Imḥḍar
     
     
🚨    Lfawt n-mddn
     
     
🚥    Lfawt n-tfawt n-tfawt
     
     
🚦    Lfawt n-tmddn
     
     
🛑    Lmɛtat n-taẓḍart
     
     
🚧    Bnadm n-rbbi
     
     
⚓    Imma n-tgmmi
     
     
🛟    Lli-ġ-tn-tn-tn-tn
     
     
⛵    Ašku n-umawt
     
     
🛶    Ašku n-tgawt
     
     
🚤    Ašku n-tgawt
     
     
🛳    Ašku n-lbarakt
     
     
⛴    Imġarn n-tgawt
     
     
🛥    Ašku n-mddn
     
     
🚢    Ašku
     
     
✈    Aškr n-uwssan
     
     
🛩    Aškr imẓẓiyn
     
     
🛫    Ġ-uwssan ġ-uwssan
     
     
🛬    Ašku s-uwssan
     
     
🪂    Lbarawt
     
     
💺    Imġarsn n-tgmmi
     
     
🚁    Ḥirkr n-tmhddat
     
     
🚟    Ġ-tmddn n-tmddn
     
     
🚠    Ġir ġ-uwrri
     
     
🚡    Taẓurt n-taẓurt
     
     
🛰    Ssdat n-tgawt
     
     
🚀    Lɛawt n-rbbi
     
     
🛸    Imma n-tggmn n-rbbi
     
     
🛎    Imḥḍarn n-imhddam
     
     
🧳    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🚪    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🛗    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🪞    Imlġr n-tmġrt
     
     
🪟    Taẓwut
     
     
🛏    Ġ-tissit
     
     
🛋    D-tfawt n-tgawt
     
     
🪑    Iġrsi n-rbbi
     
     
🚽    Lggm-n
     
     
🪠    Imḥḍar
     
     
🚿    Ašku n-tgmmi
     
     
🛁    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🪤    Imẓḍar n-lgddam
     
     
🪒    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🧴    Lqqqqqn n-lmusit
     
     
🧷    Ssnz n-lmɛash
     
     
🧹    Taẓṭa n-rbbi
     
     
🧺    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🧻    Yan-tgmmi n-lqqat
     
     
🪣    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🧼    Lmaṣan n-taẓḍa
     
     
🫧    Tggmmi n-rbbi
     
     
🪥    Tn-tn-tn-tn-tn
     
     
🧽    Lliġ tggm-d
     
     
🧯    Imddn lɛafit
     
     
🛒    Tkaġart n-taẓẓur
     
     
⌛    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
⏳    Ur-tfukk tgmmi n-tgmmi
     
     
⌚    Ġ-tmddn n-rbbi
     
     
⏰    Ašku n-tsaɛt n-almmi
     
     
⏱    Ssġ-tgmmi n-rbbi
     
     
⏲    Ašku n-tazġt
     
     
🕰    Taẓgġ-n l-lmɛnut
     
     
🕛    Sat mraw
     
     
🕧    Srs mraw n-30
     
     
🕐    Tasaɛt n-tasaɛt
     
     
🕜    Srs: 30
     
     
🕑    Snat
     
     
🕝    Sat n-snat n-30
     
     
🕒    Skarat
     
     
🕞    Srs trad-n-30
     
     
🕓    Kkuẓ
     
     
🕟    Kra n-kra n-30
     
     
🕔    Smɛus
     
     
🕠    Smɛa n-mddn
     
     
🕕    Ṣṣa
     
     
🕡    Ṣṣa n-mddn
     
     
🕖    Ssa
     
     
🕢    Sat n-mddn n-sat
     
     
🕗    Tasaɛt n-tmat
     
     
🕣    Sat n-30
     
     
🕘    Ṣṣa n-tɛast
     
     
🕤    Sat n-mddn
     
     
🕙    Srs mraw
     
     
🕥    Mraw n-mraw n-30
     
     
🕚    Ssdat mraw
     
     
🕦    Mraw mraw
     
     
🌑    Iġ-d-iġ-iġ-iġ-d-
     
     
🌒    Ašku a-s-a-tn-yili aġur
     
     
🌓    Ašku a-s-a-tn-yili aġur
     
     
🌔    Ašku a-s-a-tn-yili aġur
     
     
🌕    Iġ-d-iġ-iġ-iġ-ig
     
     
🌖    Iġ-itṭṭḍar n-uwssan
     
     
🌗    Ašku a-s-a-tn-yili aġur
     
     
🌘    Iġ-d-iġ-izġur
     
     
🌙    Iġ-d-iġ-iġ-iġ-d-
     
     
🌚    Imma n-uwwayn ljdid
     
     
🌛    Imma n-uwyur n-uwḍu
     
     
🌜    Imma n-uwyur n-uwḍu
     
     
🌡    Tmtalamett n-tmtalat
     
     
☀    Ašku tafukt


🌝    Imma n-uwyur
     
     
🌞    Ġakud lli-ġ-tmddm
     
     
🪐    Imġarn n-umġart
     
     
⭐    Itri
     
     
🌟    Itri lli-tfawn-ttinin
     
     
🌠    Itri n-tmḥt
     
     
🌌    Mġawsi-n-tġawsit
     
     
☁    Tgr n-tgr
     
     
⛅    Ġ-tġawsit n-tafukt
     
     
⛈    Ġ-tmddn n-tmddn
     
     
🌤    Ġ-tġawsit n-tġawsit
     
     
🌥    Ašku ġ-tġawsit imqqurn
     
     
🌦    Iġ-tġrad ġ-tġrsit
     
     
🌧    Ġmkad ġ-iġrad
     
     
🌨    Tgr n-wrr
     
     
🌩    Tgr n-tgmmi
     
     
🌪    Lliġ n-lgddam
     
     
🌫    Ġ-tgmmi n-rbbi
     
     
🌬    Iġ-d-iġ-iġ-iġ-ig
     
     
🌀    Iġ-as-tn-iġ-tn-
     
     
🌈    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🌂    Tmddat n-tmddat
     
     
☂    Tnat n-tmjat
     
     
☔    Lmasiḥ
     
     
⛱    Srtnat n-wakal
     
     
⚡    Ġmkad n-tmddn
     
     
❄    Tggmmi n-wrr
     
     
☃    Urgaz n-wrr
     
     
⛄    Urgaz n-wrr ur-ur-iẓr wrr
     
     
☄    Itri n-ismt
     
     
🔥    Lɛafit
     
     
💧    Imqqasn n-tgmmi
     
     
🌊    Tġawsit n-waman
     
     
🎃    Lfawt n-lqqar
     
     
🎄    Iġ-tġawsit
     
     
🎆    Imẓḍar n-tgmmi
     
     
🎇    Lɛafit n-lɛafit
     
     
🧨    Imḥḍarn n-tggmmi
     
     
✨    Tġawsit n-tgmmi
     
     
🎈    Lbarn n-lbarn
     
     
🎉    Imġarn n-imġarn
     
     
🎊    Taẓẓẓn n-lqqasn
     
     
🎋    Tġart n-tanabata
     
     
🎍    Lɛjjat n-tgmmi
     
     
🎎    Taẓẓẓn n-japan
     
     
🎏    Lmḥn lli-ġ-tgmmi
     
     
🎐    Bnadm n-aḍu
     
     
🎑    Imma n-uwyur
     
     
🧧    Lġ-tgmmi
     
     
🎀    Tġawsit n-tgmmi
     
     
🎁    Lliġ tġawsiwin
     
     
🎗    Imma n-lɛukṭi
     
     
🎟    Taẓḍart n-rbbi
     
     
🎫    Taẓṭt
     
     
🎖    Lɛjd n-lɛjd
     
     
🏆    Trufus n-tgmmi
     
     
🏅    Imddn n-izddul
     
     
🥇    Imzwart amzwaru
     
     
🥈    Mddn snat n-tmddat
     
     
🥉    Mddn wis kraḍ-nni
     
     
⚽    Imma n-ududdut
     
     
⚾    Bizbl
     
     
🥎    Sbat n-tmddn
     
     
🏀    Tazkal n-tmkkal
     
     
🏐    Imrawl n-tgmmi
     
     
🏈    Imrrawn n-amerika
     
     
🏉    Rugbbi
     
     
🎾    Tennis
     
     
🥏    Ašku fibbus
     
     
🎳    Ġ-tgmmi n-kra
     
     
🏏    Imẓẓar n-krik
     
     
🏑    Ḥkkr n-rbbi
     
     
🏒    Aškr n-ḥkr
     
     
🥍    Ḥkkr n-lmasiḥ
     
     
🏓    Ittus l-tnal
     
     
🏸    Badminton
     
     
🥊    Imlġn n-tgmmi
     
     
🥋    Lssit n-tmddn
     
     
🥅    Iġ-d iġ-tn-tmddn
     
     
⛳    Lmɛat ġ-tmddn
     
     
⛸    Tiskkat n-uġaras
     
     
🎣    Tġmkad n-islman
     
     
🤿    Imẓḍar n-ddm
     
     
🎽    Irash n-tazẓln
     
     
🎿    Tggmn n-wsfel
     
     
🛷    Tġawsit n-tgmmi
     
     
🥌    Izru n-kra n-kra
     
     
🎯    Ġmkad n-tmẓẓt
     
     
🪀    Yyo
     
     
🪁    Kkkat n-uwwu
     
     
🎱    Taẓẓẓt n-wis 8
     
     
🔮    Taẓḍar n-kristal
     
     
🪄    Imḥḍar n-tmddn
     
     
🧿    Amulit n-nasar
     
     
🪬    Hama
     
     
🎮    Imẓurn n-wiliyun
     
     
🕹    Taẓṭar n-jayirt
     
     
🎰    Immašin n-tgawt
     
     
🎲    Lɛaqqn n-urẓar
     
     
🧩    Tgmmi n-tmddn
     
     
🧸    Urṣṣi n-teddy
     
     
🪅    Pinata
     
     
🪩    Taẓẓar n-lmġrt
     
     
🪆    Imẓẓẓn n-tgmmi
     
     
♠    Lmsat n-lggn
     
     
♥    Lmsat n-uwl-nsn
     
     
♦    Lmsat n-ljamt
     
     
♣    Lla-d lggm-ns
     
     
♟    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🃏    Lliġ a-tn-tġawsiwin
     
     
🀄    Mahjjong, aẓgġ-d
     
     
🎴    Tġawsiwin n-kra n-poker
     
     
🎭    Lɛawt n-ljjat
     
     
🖼    Lfawn
     
     
🎨    Tġawsit n-lmɛni
     
     
🧵    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🪡    Tġuft n-tgmmi
     
     
🧶    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🪢    Imma ġ-tmddn
     
     
👓    Imddn n-tiskkmn
     
     
🕶    Imlas n-tafukt
     
     
🥽    Imlġasn n-tmddn
     
     
🥼    Lssit n-imjḍarn
     
     
🦺    Imġart n-ljjat
     
     
👔    Tqqawt n-tgmmi
     
     
👕    Tqirt n-tgmmi
     
     
👖    Ljays n-jannas
     
     
🧣    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🧤    Imlkmn n-tgmmi
     
     
🧥    Lli-ġ-tn-tn-tn
     
     
🧦    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
👗    Lmssa n-tmlsa
     
     
👘    Imuno
     
     
🥻    Sari
     
     
🩱    Lssit n-siamit
     
     
🩲    Imḥḍarn
     
     
🩳    Lggm-nsn
     
     
👙    Ašku n-kkini
     
     
👚    Lssa-d tmġarin
     
     
🪭    Tġmkad n-ufus n-tgmmi
     
     
👛    L-ljmmi n-tgmmi
     
     
👜    Tggmmi n-ufus
     
     
👝    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🛍    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🎒    Ġ-tgawt n-tgawt
     
     
🩴    Ssandalit n-tazḥt
     
     
👞    Irgaz n-urgaz
     
     
👟    Taẓẓẓn
     
     
🥾    Imqqqqqqqn
     
     
🥿    Irakk-nsn
     
     
👠    Taẓḍar n-tmẓẓn
     
     
👡    Tissnut n-tmġarin
     
     
🩰    Tiskkmn n-ballet
     
     
👢    Imqqqqqqn
     
     
🪮    Tġawsit n-usawl
     
     
👑    Tġmkad n-tgmmi
     
     
👒    Tmġart n-tmġart
     
     
🎩    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🎓    Lqqar n-tmddn
     
     
🧢    Ġ-tmẓẓar n-imi-ns
     
     
🪖    Imddn n-iɛḥḍar
     
     
⛑    Imddn n-imjdn n-rbbi
     
     
📿    Tġmkad n-rbbi
     
     
💄    Ġ-lgddam
     
     
💍    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
💎    Iẓẓar n-lgddam
     
     
🔇    Imḥḍar n-isawal
     
     
🔈    Imawali-ns ġ-lɛjd
     
     
🔉    Imḥḍar n-imawali-ns
     
     
🔊    Imḥḍar n-wawal
     
     
📢    Imawali-ns
     
     
📣    Imḥawin n-imawal
     
     
📯    Taẓẓẓt
     
     
🔔    Tazgr n-tgawt
     
     
🔕    Imẓẓẓn
     
     
🎼    Taẓẓa n-mzẓan
     
     
🎵    Imawn-nsn
     
     
🎶    Imawn-nsn
     
     
🎙    Imikrus n-tmhddm
     
     
🎚    Tġmkad n-tiskitis
     
     
🎛    Lli-f-tġawsim
     
     
🎤    Amikrus n-tmukrus
     
     
🎧    Imẓẓẓn
     
     
📻    Radio
     
     
🎷    Lli-ġ-tn-tn-tn-tn
     
     
🪗    Lli-ġ-tn-tnadm
     
     
🎸    Ġaras n-tgitari
     
     
🎹    Kkiyat-nnġ
     
     
🎺    Lqqasn n-tgmmi
     
     
🎻    Imqqasn n-mddn
     
     
🪕    Benzrus
     
     
🥁    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
🪘    Taẓḍar
     
     
🪇    Malakas
     
     
🪈    Lɛawi n-rbbi
     
     
📱    Asawal n-usawl
     
     
📲    Taẓẓal n-taẓrt
     
     
☎    Asawl
     
     
📞    Imẓḍarn n-taẓrt
     
     
📟    Imḥḍarn n-tgmmi
     
     
📠    Immad lfaks
     
     
💾    Askin-ns
     
     
🔋    Baṭṭi n-rbbi
     
     
🪫    Kra n-tazirt n-kra
     
     
🔌    Ġ-tgmmi n-tisirt
     
     
💻    Aṣuṭaṭa n-lbarat
     
     
🖥    Askin-n-dduḥ
     
     
🖨    Imsġart n-tggmmi
     
     
⌨    Kkmrat n-tgmmi
     
     
🖱    Lɛasn lli-s-iskin-tili
     
     
🖲    Kra n-tgawt n-rbbi
     
     
💽    Disk n-computer
     
     
💾    Taẓṭṭt
     
     
💿    CD-ROM
     
     
📀    Dvd n-dvd
     
     
🧮    Imḥḍar n-abak
     
     
🎥    Kamarad-ns n-ssinima
     
     
🎞    Tġmkad n-slim
     
     
📽    Imḥḍarn n-ssinima
     
     
🎬    Tġawsit n-tgmmi
     
     
📺    Tisrit
     
     
📷    Tkamar
     
     
📸    Kkamar lli-d-ittgmmi
     
     
📹    Tkamsara n-tkamsnat
     
     
📼    Tismddn
     
     
🔍    Lqsġ-ns n-ufus
     
     
🔎    Lqsġ-ns n-ufasi
     
     
🕯    Tgmddat n-tgmddn
     
     
💡    Tfawt n-tfawt
     
     
🔦    Lɛtat n-tgawt
     
     
🏮    Lfawt l-lqqasn irjawal
     
     
🪔    Lfawt n-diya
     
     
⚗    Alan abiqc
     
     
🧪    Ṭṭbb n-imjḍarn
     
     
🧫    Tġawsi-nsn n-petri
     
     
🧬    Ddn n-ddn
     
     
🔬    Mciskos n-tmbirt
     
     
🔭    Teleskas
     
     
📡    Antna n-ssggn
     
     
📔    Lli-d-ittġawsim l-lmɛr
     
     
📕    Ġ-warrt n-rbbi
     
     
📖    Ljjm ġ-warrt
     
     
📗    Wrrt n-tgmmi
     
     
📘    Kra n-warrant irugun
     
     
📙    Ġ-warrs
     
     
📚    Twarrt n-tġrsit
     
     
📓    Lbarat n-tgmmi
     
     
📒    Tġart n-tġart
     
     
📃    Isġaras lli-ġ-tġawsiwin
     
     
📜    Ġ-tgmmi n-rbbi
     
     
📄    Lliġ isġ-tġawsiwin
     
     
📰    Ašku zġ-lmẓnut
     
     
🗞    Lmẓmn lli-ittġrn
     
     
📑    Lmɛtat n-lmɛtat
     
     
🔖    Lmɛlt n-tmrut
     
     
🏷    Lli-ġ-tn-tn-tn
     
     
💰    Ġ-tgmmi n-iššm
     
     
🪙    Iġ-tn-tn-tn-tn
     
     
💴    Lli-s-tn-tn-tnadm
     
     
💵    Taẓḍart n-dollart
     
     
💶    Lli-s-tn-tn-tn-tn-
     
     
💷    Lbarn lli-s-iġ-d-yili
     
     
💸    Iġ-d-iskr iḍarn
     
     
💳    Tardat n-kardat
     
     
🧾    Imqqasn n-rbbi
     
     
💹    Zġ-taẓṭt n-yuwin
     
     
✉    Lqqasn n-tgmmi
     
     
📧    Imil i-imil
     
     
📨    Aẓẓn lġuras
     
     
📩    Lliġ d-tgawt n-tgawt
     
     
📤    Aznn tazn-ns n-taznut
     
     
📥    Taẓṭi n-tmqqut
     
     
📦    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
📫    Ġmkad ad-tmẓn tayilt
     
     
📪    Taẓrt n-taẓrt n-taẓrt
     
     
📬    Ljdim taẓṭut n-taẓṭut
     
     
📭    Rẓm taẓṭut
     
     
📮    Taẓṭu n-taẓṭt
     
     
🗳    Taẓḍart n-taẓḍart
     
     
✏    Lkkm-n n-lkmrt
     
     
✒    Tġawsit n-ublas
     
     
🖋    Imqqn n-waman
     
     
🖊    Imqqn n-rbbi
     
     
🖌    L-lmɛrt n-tgmmi
     
     
🖍    Kra n-kiyun
     
     
📝    Ġ-tmḥrat
     
     
💼    Taẓṭi n-tġawsit
     
     
📁    Taẓḍart n-tġawsiwin
     
     
📂    Rẓm taẓṭart
     
     
🗂    Lliġ tġawsiwin n-karṭa
     
     
📅    Taẓrt n-taẓrt
     
     
📆    Ssġm-d tajrat


🗒    Taẓrt n-tġawsiwin
     
     
🗓    Taẓrt n-tgmmi
     
     
📇    Lkmr n-karṭar
     
     
📈    Ġmkad ġ-tissant
     
     
📉    Zġ-taẓṭt
     
     
📊    Taẓṭa n-tmddn
     
     
📋    Taẓḍart
     
     
📌    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
📍    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
📎    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🖇    Lli-ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
📏    Lli-ġ-iġ-d-iġ-iġ
     
     
📐    Lɛasn n-tgmmi
     
     
✂    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🗃    Tfawt n-karart n-tkarart
     
     
🗄    Taẓrt n-tmrawt
     
     
🗑    Tggmmi n-tgmmi
     
     
🔒    Ġ-tgmmi
     
     
🔓    Irẓn ġ-tmrḥi
     
     
🔏    Ġ-tgmmi s-imqqrn
     
     
🔐    Ġ-tisurit
     
     
🔑    Tisurt
     
     
🗝    Tisurt l-izġur
     
     
🔨    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🪓    Imma n-tmddn
     
     
⛏    Zġ-tmddn
     
     
⚒    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🛠    Lɛasn d-tgmmi
     
     
🗡    Imẓḍar n-tgmmi
     
     
⚔    Ġ-ljjat n-ljjat
     
     
🔫    Lqqi n-waman
     
     
🪃    Bumbert
     
     
🏹    Tġawsit n-tgawt
     
     
🛡    Imẓḍar n-tgmmi
     
     
🪚    Tġawsit n-uġaras
     
     
🔧    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
🪛    Taẓṭi n-tgmmi
     
     
🔩    D-tgmmi d-tgmmi
     
     
⚙    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🗜    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
⚖    Ssnḥm n-tmddn
     
     
🦯    Imġart aml
     
     
🔗    Imḥḍar n-tgmmi
     
     
⛓    Ġilad n-tgmmi
     
     
🪝    Ġ-tgmmi
     
     
🧰    Taẓḍar n-tmḥasin
     
     
🧲    Imagnut n-tmgnit
     
     
🪜    Imddn n-tgmmi
     
     
💉    Tggmmi n-skarn
     
     
🩸    Yan-tgmmi n-idammn
     
     
💊    Tġawsit n-ljjat
     
     
🩹    Taẓṭa n-tgmmi
     
     
🩼    Imḥḍar
     
     
🩺    Imma n-tazirt n-tazirt
     
     
🩻    Rra-tn-tn-tn-tn-
     
     
🚬    Iġ-as-ttinin
     
     
⚰    Lɛasn n-tgmmi
     
     
🪦    Ašku n-umdḍal
     
     
⚱    Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🗿    Lmɛnat n-uẓru n-muɛay
     
     
🪧    Taẓḍart n-tġawsiwin
     
     
🪪    Tgmmi n-tgmmi
     
     
🏧    Lmɛtat n-atmm
     
     
🚮    Lmɛtat n-tgmmi
     
     
🚰    Waman n-iswan
     
     
♿    Lmɛat n-tggurt n-udulin
     
     
🚹    Taẓḍar n-urgaz
     
     
🚺    Tgmmi n-tmġart
     
     
🚻    Taẓḍi n-tgmmi
     
     
🚼    Lmɛat n-tmẓẓa
     
     
🚾    Taẓṭu n-taẓṭt
     
     
🛂    Ssqsn l-lmasiḥ
     
     
🛃    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🛄    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🛅    Ġ-tgawt n-tgawt
     
     
⚠    Lɛawn-nsn
     
     
🚸    Zġ-tarwa n-rbbi
     
     
⛔    Ur-tkšm a-kššm
     
     
🚫    Ġ-tmddn n-rbbi
     
     
🚳    Ur-a-tġrn tisklam
     
     
🚭    Ur-ttinin ad-ttinin
     
     
🚯    Ġmkad a-tġrn
     
     
🚱    Imma n-iswan
     
     
🚷    Ġmkad a-tġmkad
     
     
📵    Ur-ur-tili asawl
     
     
🔞    Mddn ġ-mraw n-mraw
     
     
☢    Ašku
     
     
☣    Lli-ġ-tn-tn-tn-
     
     
⬆    Taẓṭi n-ufulki
     
     
↗    Ẓḍar s-tmḥṭṭ-ns
     
     
➡    Tġawsit n-ufasi
     
     
↘    Ẓr-d taẓṭt n-ufasi
     
     
⬇    Ddat n-tmḥṭt
     
     
↙    Taẓṭi n-ufus
     
     
⬅    Taẓṭi n-ufus
     
     
↖    Taẓṭi n-ufus n-ufus
     
     
↕    Iġ-d tġawsi-ns
     
     
↔    Taẓṭi n-ufasi n-ufasi
     
     
↩    Taẓṭi n-ufasi n-ufasi,
     
     
↪    Taẓṭṭ-ns n-ufasi,
     
     
⤴    Taẓẓẓẓ-d
     
     
⤵    Taẓṭi n-ufasi n-ufasi,
     
     
🔃    Taẓṭi n-taẓṭt
     
     
🔄    Taẓẓẓa n-taẓṭt
     
     
🔙    Tġr-d tġawsit
     
     
🔚    Ġ-tmġart
     
     
🔛    Rẓẓm! Taẓṭi n-tġawsiwin
     
     
🔜    Tġawsit n-tgawt
     
     
🔝    Iġ-d taẓṭi
     
     
🛐    Amẓẓi n-tɛbdda
     
     
⚛    Lmɛtat n-atmum
     
     
🕉    Aum
     
     
✡    Itri n-dawd
     
     
☸    Fallun
     
     
☯    Yun n-yun
     
     
✝    Igg lli-iṭṭrn
     
     
☦    Iggjdi n-umnaggar n-torthodosa
     
     
☪    Itri n-wayyur
     
     
☮    Lmɛat n-sslamt
     
     
🕎    Tggmmi n-tgmddat
     
     
🔯    Itri
     
     
🪯    Kanda
     
     
♈    Lqqar n-lqqar
     
     
♉    Imma n-tmẓẓur
     
     
♊    Imma n-wiyin
     
     
♋    Kkr n-tgmmi
     
     
♌    Llius
     
     
♍    Tġart n-tmġart
     
     
♎    Libra
     
     
♏    L-lmasiḥ n-lmasiḥ
     
     
♐    Lliġ a-tn-tġawsiwin
     
     
♑    Kjjmqrn
     
     
♒    Aškr n-akirus
     
     
♓    Imlmn
     
     
⛎    Lɛrd n-imddmn
     
     
🔀    Ssrsn-d tġawsit
     
     
🔁    Srsn-d
     
     
🔂    Srsġ-d yan-tggmmi
     
     
▶    Srsn-d tggmmi
     
     
⏩    Taẓẓẓt
     
     
⏭    Taẓẓa n-rbbi
     
     
⏯    Srsn-d nġd ssnɛss
     
     
◀    Ġ-tgawt n-tgawt
     
     
⏪    Ġ-tġawsiwin
     
     
⏮    Tggmmi n-tgmmi
     
     
🔼    Taẓẓẓa
     
     
⏫    Srsn-d tggm-ns
     
     
🔽    Ġ-ddat n-tgmmi
     
     
⏬    Ġ-tġawsiwin
     
     
⏸    Tġmkad n-tgmmi
     
     
⏹    Ṣṣṣa n-tgmmi
     
     
⏺    Tġawsiwin n-rbbi
     
     
⏏    Ssġ-tġawsiwin
     
     
🎦    Ssnat n-tmddat
     
     
🔅    Taẓẓẓn
     
     
🔆    Tggm-d tgmmi
     
     
📶    Imḥḍar n-antenna
     
     
🛜    Imma n-tmddn
     
     
📳    Ġmkad n-tgmmi
     
     
📴    Zzġ-taẓẓal
     
     
     
♀    Lmɛtat n-tmġarin
     
     
♂    Lmɛtat n-urgaz
     
     
⚧    Lmɛawt n-tmddn
     
     
✖    Ġ-tgmmi n-rbbi
     
     
➕    Add
     
     
➖    Lli-tn-yili
     
     
➗    Imddn n-tmddn
     
     
🟰    Lɛzzat n-tmddn
     
     
♾    Imma n-tmddn
     
     
‼    Snat n-tmddn n-snat
     
     
⁉    Lmɛtat n-ssqsa-nsn
     
     
❓    Lmɛtat n-ssqsa-ns
     
     
❔    Lmɛat n-ssqsa-ns amlal
     
     
❕    Tġawsit n-umlli
     
     
❗    Lɛawn-nsn
     
     
〰    Lɛjd n-tgawt n-tgawt
     
     
💱    Ġ-lgddam n-rbbi
     
     
💲    Lmɛat n-udular
     
     
⚕    Lmɛtat n-ljdid
     
     
♻    Ġ-lmɛawt
     
     
⚜    Iris
     
     
🔱    Lqut n-trident
     
     
📛    Tġart n-ism
     
     
🔰    Lmɛast n-imẓẓn
     
     
⭕    Ġ-tgmmi n-iġawẓn
     
     
✅    Sqqamt n-tmɛṭṭt
     
     
☑    Awi skarn n-tgmmi
     
     
✔    Ssqamt lɛamt n-lmɛat
     
     
❌    Lmɛtz n-uggjdi
     
     
❎    Tgggit n-uggjdi
     
     
➰    Tġmkad n-tgmmi
     
     
➿    Snat n-tmddn
     
     
〽    Lmɛtat n-tmddn
     
     
✳    Mddat n-itri n-tmddn
     
     
✴    Itri n-tgmmi n-tgmmi
     
     
❇    Lfawt n-tgmmi
     
     
©    Lli-f-tġawsiwin
     
     
®    Tġmẓẓt n-rbbi
     
     
™    Lmɛlk n-lmɛlt
     
     
#️⃣    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
*️⃣    Hati: *
     
     
0️⃣    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
1️⃣    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
2️⃣    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
3️⃣    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
4️⃣    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
5️⃣    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
6️⃣    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
7️⃣    Hati: 7
     
     
8️⃣    Hati: 8
     
     
9️⃣    Hati: 9
     
     
🔟    Ḥḥḥḥ-n-tġawsi
     
     
🔠    Ġ-tmrat n-llatin
     
     
🔡    Ġ-tmrat n-llatin
     
     
🔢    Ġ-tmddn
     
     
🔣    Ġ-lmɛawt n-rbbi
     
     
🔤    Ġ-lmasiḥ n-talatin
     
     
🅰    Taẓṭa (taẓṭar n-idammn
     
     
🆎    Abb button (tmddm)
     
     
🅱    B button (taẓḍar n-idammn)
     
     
🆑    Tġawsit n-cl
     
     
🆒    Tggm-ad ġ-tgmmi
     
     
🆓    Tġawsit n-rbbi
     
     
ℹ    Imma-d
     
     
🆔    Tġawsit n-lɛjd
     
     
Ⓜ    Awi tgmmi n-mddn
     
     
🆕    Tġawsit ljdid
     
     
🆖    N-ng n-tgmmi
     
     
🅾    O button (tmddm)
     
     
🆗    Ssqqat tġawsiwin
     
     
🅿    Tggm-d P
     
     
🆘    Tġawsit n-sss
     
     
🆙    Nkr! Taẓḍar n-tgmmi
     
     
🆚    Tġawsit vs
     
     
🈁    Taẓẓẓt n-tjapunit « ġid »
     
     
🈂    Taẓḍar n-tmddn
     
     
🈷    Taẓẓẓt n-tmddn
     
     
🈶    Tġawsit n-japunis «
     
     
🈯    Tġawsit n-japuniyun «
     
     
🉐    Taẓḍar n-japan « taẓḍar
     
     
🈹    Taẓẓẓt n-japuniyun
     
     
🈚    Tġawsit n-japuniyun «
     
     
🈲    Taẓẓẓt n-japuniyun «
     
     
🉑    Taẓẓẓt n-japuniyun « iqqimn
     
     
🈸    Tissut n-japuniyun « sssut-d »
     
     
🈴    Taẓẓẓt n-tnadm n-japuniyun
     
     
🈳    Taẓẓẓẓn n-tnawt
     
     
㊗    Taẓẓẓt n-japuniyun «
     
     
㊙    Tġawsit n-tfrḥt n-japan
     
     
🈺    Taẓẓẓt n-tjapunit « rẓm
     
     
🈵    Tġawsit n-japuniyun «
     
     
🔴    Ġ-tgmmi
     
     
🟠    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🟡    Tġmkad n-tgmmi
     
     
🟢    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
🔵    Ġ-tgmmi n-irun
     
     
🟣    Ġ-tgmmi n-lgmẓn
     
     
🟤    Ġ-tgmmi n-tgmmi
     
     
⚫    Tġmkat abṛan
     
     
⚪    Tgmmi aml
     
     
🟥    Tġart
     
     
🟧    Tġart n-tgawt
     
     
🟨    Tġurt n-lgddam
     
     
🟩    Tġurt n-tgmmi
     
     
🟦    Tġurt n-lgddam


🟪    Tġurt n-lgddam
     
     
🟫    Tġurt n-tgmmi
     
     
⬛    Tgmmi imqqurn iberkan
     
     
⬜    Tgmmi amlal imqqurn
     
     
◼    Tgmmi n-tmddat
     
     
◻    Tġart n-amlal n-tmddn
     
     
◾    Tġuras n-ubbl
     
     
◽    Tġuras amlal, tġuras
     
     
▪    Tġart mẓẓan iberkan
     
     
▫    Tġurt aml imẓẓan
     
     
🔶    Lɛjmn imqqurn
     
     
🔷    Lɛamn
     
     
🔸    Ljmmad lli-ġ-tgmmi
     
     
🔹    Lɛamn l-aẓl imẓẓan
     
     
🔺    Lliġ tntrit izġẓẓẓn
     
     
🔻    Zġ-ttṛṭit
     
     
💠    Ġmkad l-lmɛasn
     
     
🔘    Taẓẓat n-tġawsit
     
     
🔳    Tggmt n-mrawt amlal
     
     
🔲    Tggmmi n-tmrat n-ubrad
     
     
🏁    Tflag n-tgmmi
     
     
🚩    Tfawt n-tfawt
     
     
🎌    Zġ-tfawt n-rbbi
     
     
🏴    Tfawt abrkan
     
     
🏳    Tfawt aml
     
     
🏳️‍🌈    Tfawt n-tgmmi
     
     
🏳️‍⚧️    Tflag n-tgmmi
     
     
🏴‍☠️    Tfawt n-lqqar
     
     
🇦🇨    F-tflag: igzrt n-assansum
     
     
🇦🇩    F-tflag: andorra
     
     
🇦🇪    F-tflag: imiriyat iḍrɛan
     
     
🇦🇫    F-tflag: afgistan
     
     
🇦🇬    F-tflagar: antigua d-barbuda
     
     
🇦🇮    F-tflag: anguila
     
     
🇦🇱    F-tflag: albanya
     
     
🇦🇲    F-tflag: arminia
     
     
🇦🇴    F-tflag: angola
     
     
🇦🇶    F-tflag: antarkta
     
     
🇦🇷    F-tflag: argentina
     
     
🇦🇸    F-tflag: samuah amerika
     
     
🇦🇹    F-tflag: ašku
     
     
🇦🇺    F-tflag: Australya
     
     
🇦🇼    F-tflag: aruba
     
     
🇦🇽    F-tflag: igzwan n-oran
     
     
🇦🇿    F-tflag: azerbayyan
     
     
🇧🇦    F-tflag: bniyya d-herzegovina
     
     
🇧🇧    F-tflag: barbadus
     
     
🇧🇩    F-tflag: Bangladesh
     
     
🇧🇪    F-tflag: beljiyn
     
     
🇧🇫    F-tflag: burkina faso
     
     
🇧🇬    F-tflag: bulgarya
     
     
🇧🇭    F-tflag: bahrain
     
     
🇧🇮    F-tflag: burundi
     
     
🇧🇯    F-tflag: bnin
     
     
🇧🇱    F-tflag: santta battelmi
     
     
🇧🇲    F-tflag: bermuda
     
     
🇧🇳    F-tflag: brunei
     
     
🇧🇴    F-tflit: bolivia
     
     
🇧🇶    F-tflag: n-karibil
     
     
🇧🇷    F-tflag: brasil
     
     
🇧🇸    F-tflag: bahamas
     
     
🇧🇹    F-tflag: bhutan
     
     
🇧🇻    F-tflag: igzrt n-buwe
     
     
🇧🇼    F-tflag: btswana
     
     
🇧🇾    F-tflag: Belarus
     
     
🇧🇿    F-tflag: Belize
     
     
🇨🇦    F-tflag: kanada
     
     
🇨🇨    Tflag: igzwan n-kkos (killim)
     
     
🇨🇩    F-tflag: kinshasa, kcongo
     
     
🇨🇫    F-tflag: trejbbi n-african
     
     
🇨🇬    F-tflag: congo-brzaville
     
     
🇨🇭    F-tflag: swiswis
     
     
🇨🇮    F-tflag: ddut
     
     
🇨🇰    F-tflag: igzwan n-kuk
     
     
🇨🇱    F-tflag: shili
     
     
🇨🇲    F-tfawt: kamun
     
     
🇨🇳    F-tflag: ccinwa
     
     
🇨🇴    F-tflag: colombia
     
     
🇨🇵    F-tflag: igzrt n-kliptun
     
     
🇨🇷    F-tflag: costa ricika
     
     
🇨🇺    F-tfawt: kuba
     
     
🇨🇻    F-tflag: kapt verd
     
     
🇨🇼    F-tflag: agzr kurasso
     
     
🇨🇽    Tflag: igzr n-tnwalit
     
     
🇨🇾    F-tfawt: qyprus
     
     
🇨🇿    F-tflag: tskkiyzt
     
     
🇩🇪    F-tflag: alman
     
     
🇩🇬    F-tflag: digo garcía
     
     
🇩🇯    F-tfawt: jibuty
     
     
🇩🇰    F-tflag: danmark
     
     
🇩🇲    F-tflag: ddunik
     
     
🇩🇴    F-tflag: repubulki dominicanican
     
     
🇩🇿    F-tfawt: alzira
     
     
🇪🇦    Tflag: huda d-melylia
     
     
🇪🇨    F-tflag: ekkucuador
     
     
🇪🇪    F-tfawt: taytya
     
     
🇪🇬    Tflag: miṣr
     
     
🇪🇭    F-tflag: šahara n-unmɛt
     
     
🇪🇷    F-tflag: eritrya
     
     
🇪🇸    F-tflag: spanyan
     
     
🇪🇹    F-tfawt: itiopia
     
     
🇪🇺    Tflag: tġurd n-tmrus
     
     
🇫🇮    F-tflag: finlanya
     
     
🇫🇯    Flag: fiji
     
     
🇫🇰    F-tflag: igzwan n-falkland
     
     
🇫🇲    F-tflag: mikronisiya
     
     
🇫🇴    F-tflag: igzwan n-farus
     
     
🇫🇷    F-tflag: fransa
     
     
🇬🇦    F-tfawt: gabun
     
     
🇬🇧    F-tflag: tgldit unibak
     
     
🇬🇩    F-tflag: grenada
     
     
🇬🇪    F-tfawt: jujurya
     
     
🇬🇫    F-tflag: guyanas francis
     
     
🇬🇬    F-tflag: igzrt n-gr gnsi
     
     
🇬🇭    F-tflag: ghana
     
     
🇬🇮    F-tflag: gibraltar
     
     
🇬🇱    F-tflag: grunland
     
     
🇬🇲    F-tflag: gambya
     
     
🇬🇳    F-tflag: guinya
     
     
🇬🇵    F-tflag: igzrt n-guadeloupe
     
     
🇬🇶    F-tflag: ginya l-uginya
     
     
🇬🇷    F-tflag: igriki
     
     
🇬🇸    F-tflagar: igzirin n-ġurgi n-slan d-igzwan n-sanwich
     
     
🇬🇹    F-tflag: guwatemala
     
     
🇬🇺    F-tflag: guam
     
     
🇬🇼    F-tflag: guinya bissau
     
     
🇬🇾    F-tflag: guyanas
     
     
🇭🇰    F-tflag: imḥḍarn
     
     
🇭🇲    Flag: imẓẓar n-hdd-macdonnell
     
     
🇭🇳    F-tflag: honduras
     
     
🇭🇷    F-tflag: kroatia
     
     
🇭🇹    F-tflag: haití
     
     
🇭🇺    F-tflag: hungari
     
     
🇮🇨    F-tflag: igzwan n-kanari
     
     
🇮🇩    F-tflag: indasiya
     
     
🇮🇪    F-tflag: irlaniya
     
     
🇮🇱    F-tfawt: ayt-rbbi
     
     
🇮🇲    F-tflag: igzrt n-marn
     
     
🇮🇳    F-tflag: hindiya
     
     
🇮🇴    Tflag: tazirt n-tmddn
     
     
🇮🇶    F-tflag: iraq
     
     
🇮🇷    F-tflag: iran
     
     
🇮🇸    F-tflag: islant
     
     
🇮🇹    F-tflag: italya
     
     
🇯🇪    Tflag: jersi
     
     
🇯🇲    F-tflag: jamayika
     
     
🇯🇴    F-tfawt: urdan
     
     
🇯🇵    Tflag: japun
     
     
🇰🇪    F-tflag: kenya
     
     
🇰🇬    F-tflag: kkirgzistan
     
     
🇰🇭    F-tflag: kamboy
     
     
🇰🇮    F-tflag: kiribati
     
     
🇰🇲    F-tflag: komorus
     
     
🇰🇳    F-tflag: ssat kits d-niwis
     
     
🇰🇵    F-tfawt: kra n-urf
     
     
🇰🇷    F-tflag: asurya
     
     
🇰🇼    F-tfawt: kuwat
     
     
🇰🇾    F-tflag: igzwan n-cayman
     
     
🇰🇿    F-tflag: kasazak
     
     
🇱🇦    F-tflag: llaus
     
     
🇱🇧    F-tflag: liuban
     
     
🇱🇨    F-tflag: saint lusias
     
     
🇱🇮    F-tflag: lichtenstin
     
     
🇱🇰    F-tflag: sri Lanka
     
     
🇱🇷    F-tflag: libirya
     
     
🇱🇸    F-tflag: lesotus
     
     
🇱🇹    F-tflag: lithuania
     
     
🇱🇺    F-tflag: luxumburg
     
     
🇱🇻    F-tflag: latwiya
     
     
🇱🇾    F-tflag: Libya
     
     
🇲🇦    F-tflag: marucc
     
     
🇲🇨    F-tflag: munako
     
     
🇲🇩    F-tflag: moldavya
     
     
🇲🇪    F-tfawt: muntenegr
     
     
🇲🇫    F-tflag: martn amẓt
     
     
🇲🇬    F-tflag: madagascar
     
     
🇲🇭    F-tflagar: igzwan n-marshall
     
     
🇲🇰    F-tflag: makidonia n-slamt
     
     
🇲🇱    F-tfawt: mari
     
     
🇲🇲    F-tflag: birmanma (birman)
     
     
🇲🇳    F-tflag: mongolya
     
     
🇲🇴    F-tflag: macau, ccinwa, ašku
     
     
🇲🇵    F-tflag: igzwan n-maryanas
     
     
🇲🇶    F-tflag: igzrt n-martinik
     
     
🇲🇷    F-tflag: muritaniyya
     
     
🇲🇸    F-tflag: montserrat
     
     
🇲🇹    F-tflag: malta
     
     
🇲🇺    F-tflag: muritus
     
     
🇲🇻    F-tflag: maldiws
     
     
🇲🇼    F-tfawt: malawi
     
     
🇲🇽    F-tflag: msiksiki
     
     
🇲🇾    F-tflag: malasia
     
     
🇲🇿    F-tflag: mozambik
     
     
🇳🇦    F-tflag: namibya
     
     
🇳🇨    F-tflag: kaliduniyya ljdid
     
     
🇳🇪    F-tflag: niger
     
     
🇳🇫    F-tflag: igzrt n-norfolk
     
     
🇳🇬    F-tflag: nigirya
     
     
🇳🇮    F-tflagar: nicaragua
     
     
🇳🇱    F-tflag: ḍalanz
     
     
🇳🇴    F-tflag: nurwway
     
     
🇳🇵    F-tflag: nnepal
     
     
🇳🇷    F-tflag: naurus
     
     
🇳🇺    Tflag: niue
     
     
🇳🇿    F-tflag: zund zund
     
     
🇴🇲    F-tflag: aman
     
     
🇵🇦    F-tflag: panama
     
     
🇵🇪    F-tflag: peru
     
     
🇵🇫    Tflag: polyunisiya francis
     
     
🇵🇬    F-tflag: papua n-niw guinya
     
     
🇵🇭    F-tflit: filipin
     
     
🇵🇰    F-tflag: pakistanit


🇵🇱    F-tflag: polan
     
     
🇵🇲    F-tflag: san-pierr d-mkrn
     
     
🇵🇳    F-tflag: igzwan n-pitkain
     
     
🇵🇷    F-tflag: puerto rico
     
     
🇵🇸    F-tflag: tazirt n-palestin
     
     
🇵🇹    F-tflag: Portugal
     
     
🇵🇼    F-tflag: palawu
     
     
🇵🇾    F-tflag: paraguay
     
     
🇶🇦    F-tflag: qatar
     
     
🇷🇪    Tflag: igzrt n-reunion
     
     
🇷🇴    F-tflag: rumania
     
     
🇷🇸    F-tflag: serbya
     
     
🇷🇺    F-tflag: russia
     
     
🇷🇼    F-tflag: rwanda
     
     
🇸🇦    F-tflag: tsawadt
     
     
🇸🇧    F-tflag: igzwan n-sulimon
     
     
🇸🇨    F-tflag: seychelles
     
     
🇸🇩    F-tflag: sudan
     
     
🇸🇪    F-tflag: swidan
     
     
🇸🇬    F-tflag: Singapur
     
     
🇸🇭    F-tflag: tn-helena
     
     
🇸🇮    F-tflag: lslovenia
     
     
🇸🇯    F-tflag: svalbart d-yanmaryan
     
     
🇸🇰    F-tflag: lslovakya
     
     
🇸🇱    F-tflag: siira lɛawon
     
     
🇸🇲    F-tflag: san-marino
     
     
🇸🇳    F-tflag: senegal
     
     
🇸🇴    F-tflag: somalia
     
     
🇸🇷    F-tflag: surinam
     
     
🇸🇸    F-tflag: sudan n-slukt
     
     
🇸🇹    Tflag: são tomé d-prsipe
     
     
🇸🇻    F-tflag: salvador
     
     
🇸🇽    F-tflag: igzrt n-martin
     
     
🇸🇾    F-tfawt: siriya
     
     
🇸🇿    Tflag: eswatdini
     
     
🇹🇦    F-tflag: tristan da kunya
     
     
🇹🇨    F-tflag: imẓẓar n-turks d-kaqos
     
     
🇹🇩    F-tflag: chad
     
     
🇹🇫    Tflag: tazirt n-uġaras
     
     
🇹🇬    F-tflag: tugus
     
     
🇹🇭    F-tflag: tailanil
     
     
🇹🇯    F-tflag: tazikistan
     
     
🇹🇰    F-tflag: toklau
     
     
🇹🇱    F-tflag: timor l-leste
     
     
🇹🇲    F-tflag: turkmmenistan
     
     
🇹🇳    F-tflag: tunisiyya
     
     
🇹🇴    F-tfawt: tonga
     
     
🇹🇷    F-tflag: turkiyya
     
     
🇹🇹    F-tflid: trinidad d-tobago
     
     
🇹🇻    F-tflag: tuvalu
     
     
🇹🇼    F-tfawt: taiwan
     
     
🇹🇿    F-tflag: tanzania
     
     
🇺🇦    F-tflag: ukrukrin
     
     
🇺🇬    F-tflag: uganda
     
     
🇺🇲    F-tflag: igzwan n-imuniyunak
     
     
🇺🇳    Tflag:
     
     
🇺🇸    F-tflag: imuniyak n-Amerika
     
     
🇺🇾    F-tflag: urugay
     
     
🇺🇿    F-tflag: uzzbr
     
     
🇻🇦    F-tflag: tamdint n-vatikan
     
     
🇻🇨    F-tflag: sant vincent d-grenadines
     
     
🇻🇪    F-tflag: Venezuela
     
     
🇻🇬    F-tflag: igzwan n-virgin n-British
     
     
🇻🇮    F-tflag: igzwan n-virgin
     
     
🇻🇳    F-tflag: vietnam
     
     
🇻🇺    F-tflag: vanuatu
     
     
🇼🇫    Tflag: wallis d-futuna
     
     
🇼🇸    F-tfawt: samoa
     
     
🇽🇰    F-tflag: kosovo
     
     
🇾🇪    F-tflag: yimeni
     
     
🇾🇹    F-tflag: igzrt n-mayott
     
     
🇿🇦    Afrik: afrik afrikt
     
     
🇿🇲    F-tflag: zambya
     
     
🇿🇼    F-tflag: zimbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    F-tflag: anglandi
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    F-tflag: tiskott
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    F-tflag: walesHappy Learning from Sweasy26.com-team