Emoji Meaning in Tswana - Emoji List in Tswana - Se Emoji e se Kayang ka Setswana - Lenaane la di-emoji ka Setswana

😀    Sefatlhego se se nyenyegang
     
     
😃    Sefatlhego se se kgolo se se nyenyegang ka melomo
     
     
😄    Sefatlhego se se nyenyegang ka matlho a a
     
     
😁    Sefatlhego se se nyenyegang le matlho a se nyenyegang
     
     
😆    Sefatlhego se se tswelelang
     
     
😅    Sefatlhego se se nyenyegang
     
     
🤣    Go tshenya go ralala mo fatshe
     
     
😂    Dikeledi tsa boitumelo mo sefatlhegong
     
     
🙂    Sefatlhego se se nyenyegang
     
     
🙃    Go tsenngwa ga sefatlhego
     
     
🫠    Boalogodimo jo bo gongolwang
     
     
😉    Sefatlhego se se tlhoka leitlho
     
     
😊    Sefatlhego se se nyenyegang le matlho a se
     
     
😇    Sefatlhego se se nyenyegang ka halo
     
     
     
🥰    Go nyenya ka pelo
     
     
😍    Go nyenya mo matlhong a pelo
     
     
🤩    Motshameko wa dinaledi
     
     
😘    Go ataka go ya ka sefatlhego sa gagwe
     
     
😗    Go atla sefatlhego
     
     
☺    Sefatlhego se se nyenyegang
     
     
😚    O atla sefatlhego sa gago ka matlho a gago
     
     
😙    Go atla sefatlhego sa gago ka matlho a a
     
     
🥲    Sefatlhego se se nyenyegang ka dikeledi
     
     
😋    Pasta
     
     
😛    Ka puo ya gagwe
     
     
😜    Sefatlhego se se tsenang leitlho ka loleme lwa
     
     
🤪    Sefatlhego se se tlotlhapang
     
     
😝    Go tswelela go tswelela mo sefatlhegong sa loleme
     
     
🤑    Madi
     
     
🤗    Seatla se se bulegileng se se nyenyegang
     
     
🤭    Seatla se se tswelelang sefatlhego sa molomo
     
     
🫢    O ne a bulega matlho a gagwe a a tswelela a tswelela a tswelela a
     
     
🫣    Sefatlhego se se tseneletseng
     
     
🤫    Go ikgoga sefatlhego sa gagwe
     
     
🤔    Go akanya ka sefatlhego
     
     
🫡    Go dumedisa sefatlhego
     
     
     
🤐    Molomo wa seipi
     
     
🤨    Sefatlhego se se tlogetsweng ke matlho
     
     
😐    Sefatlhego sa go tsaya letlhakore
     
     
😑    Sefatlhego se se se nang sefatlhego
     
     
😶    Sefatlhego se se se nang molomo
     
     
🫥    Mela e e tlhaolang
     
     
😶‍🌫️    Go tloga ga leru
     
     
😏    Sefatlhego se se seka
     
     
😒    Sefatlhego se se sa itumediseng
     
     
🙄    Sefatlhego se se pholileng matlho
     
     
😬    Sefatlhego se se tlhaolang
     
     
😮‍💨    Go hema ga sefatlhego
     
     
🤥    Sefatlhego se se robetseng
     
     
🫨    Sefatlhego se se roromorang
     
     
😌    Sefatlhego se se gomotsweng
     
     
😔    Sefatlhego sa go tlhatlhanya
     
     
😪    Sefatlhego se se robetseng
     
     
🤤    Sefatlhego se se tsenang
     
     
😴    Sefatlhego se se robetseng
     
     
😷    Maseke a kalafi
     
     
🤒    Boalogodimo jwa themitheremetara
     
     
🤕    Go tlhoka go bofala sefatlhego sa tlhogo
     
     
🤢    Sefatlhego se se sa tlhabang
     
     
🤮    Go tlhatsa sefatlhego
     
     
🤧    Sefatlhego se se thimolang
     
     
🥵    Bodutu jo bo mogote
     
     
🥶    Noodle e e tsididi
     
     
🥴    Sefatlhego se se tlhophilweng ke tlhogo
     
     
😵    Sefatlhego se se kgaogantsweng ke matlho
     
     
😵‍💫    Sefatlhego sa matlho a a tsenang
     
     
🤯    Tlhogo ya go thunya
     
     
🤠    Sefatlhego sa sefatlhego sa diphoofolo
     
     
🥳    Sefatlhego sa mokgatlho
     
     
🥸    Sefatlhego se se ikaegileng
     
     
😎    Sefatlhego se se nyenyegang se se apere ditalase tsa
     
     
🤓    Sefatlhego sa nerd
     
     
🧐    Sefatlhego se se nang ditalase tse di nang le sengwe
     
     
😕    Sefatlhego se se tlhakanyegang
     
     
🫤    Sefatlhego se se tlogileng
     
     
😟    Sefatlhego se se hutsafetseng
     
     
🙁    Sefatlhego se se tseneletseng
     
     
☹    Sefatlhego se se tswelelang
     
     
😮    Sefatlhego se se bulegileng molomo
     
     
😯    Sefatlhego se se didimetseng
     
     
😲    Sefatlhego se se gakgamatsang
     
     
😳    Go tlhaga ka bohibidu
     
     
🥺    Sefatlhego sa go rapela
     
     
🥹    Go tshwara dikeledi tsa sefatlhego sa gagwe
     
     
😦    Sefatlhego se se bulegileng se se tlogetsweng ke molomo
     
     
😧    Sefatlhego se se botlhoko
     
     
😨    Sefatlhego sa poifo
     
     
😰    Go fufulelwa ga sefatlhego se se tletseng tlhobaelo
     
     
😥    Sefatlhego se se hutsafetseng le se se gomotsweng
     
     
😢    Sefatlhego se se lelang
     
     
😭    Sefatlhego se se lelang ka lentswe le le kwa godimo
     
     
😱    Sefatlhego se se boifang go goa
     
     
😖    Sefatlhego se se tsietsweng
     
     
😣    Sefatlhego sa bopelotelele
     
     
😞    Sefatlhego se se swalang
     
     
😓    Sefatlhego se se phufulang
     
     
😩    Sefatlhego se se lapileng
     
     
😫    Sefatlhego se se lapileng
     
     
🥱    Sefatlhego se se tlogang
     
     
     
😤    Nko e e bofubafatsang sefatlhego
     
     
😡    Sefatlhego se se tswang mo molomong
     
     
😠    Sefatlhego se se galefileng
     
     
🤬    Sefatlhego se se nang le matshwao mo molomong
     
     
😈    Go nyenyegela ga dinaka tse dingwe
     
     
👿    Sefatlhego se se boleele sa bogale
     
     
💀    Lerapo la kgotsa la kgotsa
     
     
☠    Marapo a a tlwaelegileng le a a tlwaelegileng
     
     
💩    Dipholo tsa dipholo tsa dipholo tsa dipholo
     
     
🤡    Sefatlhego sa clown
     
     
👹    Diphologolo tsa diphologolo tsa diphologolo
     
     
👺    Go tlhaga ka ntlha ya boammaaruri
     
     
👻    Moya
     
     
👽    Motseng
     
     
👾    Monster wa moseja
     
     
🤖    Roboto
     
     
😺    Katse e e tshegang
     
     
😸    Katse e e nyenyegang
     
     
😹    Katse e e lelang ka boitumelo
     
     
😻    Katse e e nyenyegang
     
     
😼    Katse e e nyenyegang
     
     
😽    Go atsa katse
     
     
🙀    Katse e e lapileng
     
     
😿    Katse e e lelang
     
     
😾    Katse e e tsweng ka mokgwa
     
     
🙈    Ga go na ditshwene tse di bosula
     
     
🙉    Ga go na ditshwene tse di boikepo tse di ka se
     
     
🙊    Ditshwene tse di sa bueng
     
     
👋    Go tswelela seatla sa gagwe
     
     
🤚    Tsholetsa morago ga seatla sa gago
     
     
🖐    Seatla se se bulegileng ka menwana
     
     
✋    Tsholetsa seatla
     
     
🖖    Go dumedisa vuken
     
     
🫱    Seatla sa moja
     
     
🫲    Seatla sa molema
     
     
🫳    Seatla se se kwa tlase mo seatleng sa seatla
     
     
🫴    Seatla sa seatla se se kwa godimo
     
     
🫷    Seatla sa molemeng
     
     
🫸    Go tsaya moja go tswelela mojeng
     
     
👌    Seatla se se molemo
     
     
🤌    Go gobala ga menwana
     
     
🤏    Go tswa mo seatleng sa gagwe
     
     
✌    Seatla sa phenyo
     
     
🤞    Monwana o o kgaoganeng
     
     
🫰    Seatla se se kgaoganeng le monwana wa sekhukhu le monwana wa
     
     
🤟    Go rata ditshwetso tsa gago
     
     
🤘    Letshwao la dinaka
     
     
🤙    Go bitsa seatla sa me
     
     
👈    Letshwao la seatla sa morago le raya molemeng
     
     
👉    Letshwao la seatla sa mojeng le raya mojeng
     
     
👆    Letshwao la seatla sa go tloga kwa godimo
     
     
🖕    Monwana wa magare
     
     
👇    Kgatlhanong le menwana ya gagwe
     
     
☝    Kaedi e supa kwa godimo
     
     
🫵    Kaedi e e supa mebatlho
     
     
👍    Go tlhoma monwana wa thumbu
     
     
👎    Monwana wa thumbu o o kwa tlase
     
     
✊    Tshololetsa matlhaga a gago
     
     
👊    Go tloga go tloga mo sefatlhegong sa gagwe
     
     
🤛    Letlole la molemeng
     
     
🤜    Letlole la moja
     
     
👏    Go tlhaga diatla
     
     
🙌    Tsholetsa seatla
     
     
🫶    Seatla se se bopegileng ka pelo
     
     
👐    Diatla tsa gagwe di bulegile
     
     
🤲    Diatla tsa gagwe di kopana mmogo
     
     
🤝    Seatla sa diatla
     
     
🙏    Diatla tse di kopaneng
     
     
✍    Mokwadi
     
     
💅    Nonikete ya nail
     
     
🤳    Go tsaya setshwantsho sa selfie
     
     
👶    Masea
     
     
🧒    Ngwana
     
     
👦    Mosimane
     
     
👧    Mosetsana
     
     
🧑    Motho
     
     
👱    Motho: moriri o o tlhophang
     
     
👨    Motho
     
     
🧔    Motho: ditelu
     
     
🧔‍♂️    Monna: ditelu
     
     
🧔‍♀️    Mosadi: ditelu
     
     
👨‍🦰    Banna: moriri o khibidu
     
     
👨‍🦱    Monna: moriri o o tseneletseng
     
     
👨‍🦳    Monna: moriri o mosweu
     
     
👨‍🦲    Monna: tlhogo e e tlhophang
     
     
👩    Mosadi
     
     
👩‍🦰    Mosadi: moriri o mohibidu
     
     
🧑‍🦰    Motho: moriri o mohibidu
     
     
👩‍🦱    Mosadi: moriri o o tseneletseng
     
     
🧑‍🦱    Motho: moriri o o tseneletseng
     
     
👩‍🦳    Mosadi: moriri o mosweu
     
     
🧑‍🦳    Motho: moriri o mosweu
     
     
👩‍🦲    Mosadi: tlhogo e e tlhophang
     
     
🧑‍🦲    Motho: tlhogo e e tlhophang
     
     
👱‍♀️    Mosadi: moriri o o tlhophang
     
     
👱‍♂️    Monna: moriri o o tlhophang
     
     
🧓    Bagolo
     
     
👴    Bagolo
     
     
👵    Mosadi yo o tsofetseng
     
     
🙍    Motho yo o tshotsweng ka matlho
     
     
🙍‍♂️    Monna yo o tshotsweng ka matlho
     
     
🙍‍♀️    Mosadi yo o tshotsweng ka matlho
     
     
🙎    Monna yo o tlhophang molomo wa gagwe
     
     
🙎‍♂️    Monna yo o tlogang molomo wa gagwe
     
     
🙎‍♀️    Mosadi yo o tlogang molomo wa gagwe
     
     
🙅    Motho yo o supa nnyaa
     
     
🙅‍♂️    Monna o dirisa diatla mme a re nnyaa
     
     
🙅‍♀️    Mosadi o ne a tsaya diatla mme a re nnyaa
     
     
🙆    Motho yo o bontshang go tshwanela go tshwanela
     
     
🙆‍♂️    Monna o dirisa tshwetso e e siameng
     
     
🙆‍♀️    Mosadi o dirisa tshwetso e e siameng
     
     
💁    Motho o retolela diatla tsa gagwe
     
     
💁‍♂️    Monna o latlhela seatla sa gagwe
     
     
💁‍♀️    Seatla sa mosadi sa ntlha
     
     
🙋    Motho yo o tsholetsang seatla sa gagwe
     
     
🙋‍♂️    Monna yo o tsholetsang seatla
     
     
🙋‍♀️    Mosadi yo o tsholetsang seatla sa gagwe
     
     
🧏    Batho ba ba susu
     
     
🧏‍♂️    Batho ba ba susu
     
     
🧏‍♀️    Basadi ba ba sa utlweng
     
     
🙇    Motho yo o ikobamang
     
     
🙇‍♂️    Monna yo o ikobamang
     
     
🙇‍♀️    Mosadi yo o ikobamang


🤦    Go itaya sefatlhego
     
     
🤦‍♂️    Banna ba tlhapa sefatlhego
     
     
🤦‍♀️    Basadi ba tlhapa sefatlhego
     
     
🤷    Motho o ne a goga magetla a gagwe
     
     
🤷‍♂️    Monna o kgaoganya magetla a gagwe
     
     
🤷‍♀️    Mosadi o kgaoganya magetla a gagwe
     
     
🧑‍⚕️    Badiri ba boitekanelo
     
     
👨‍⚕️    Badiri ba boitekanelo ba banna
     
     
👩‍⚕️    Badiri ba boitekanelo ba basadi
     
     
🧑‍🎓    Baithuti
     
     
👨‍🎓    Moithuti wa banna
     
     
👩‍🎓    Moithuti wa mosadi
     
     
🧑‍🏫    Morutabana
     
     
👨‍🏫    Morutabana wa banna
     
     
👩‍🏫    Morutabana wa basadi
     
     
🧑‍⚖️    Moatlhodi
     
     
👨‍⚖️    Moatlhodi wa banna
     
     
👩‍⚖️    Moatlhodi wa mosadi
     
     
🧑‍🌾    Molemirui
     
     
👨‍🌾    Molemirui
     
     
👩‍🌾    Molemirui wa basadi
     
     
🧑‍🍳    Moapeisi
     
     
👨‍🍳    Mothusi wa banna
     
     
👩‍🍳    Motlhabisi wa mosadi
     
     
🧑‍🔧    Motlhokomedi wa setšhini
     
     
👨‍🔧    Modiredi wa maitirelo
     
     
👩‍🔧    Motlhokomedi wa basadi
     
     
🧑‍🏭    Badiri ba fektheri
     
     
👨‍🏭    Badiri ba fektheri
     
     
👩‍🏭    Badiri ba basadi ba fektheri
     
     
🧑‍💼    Badiri ba ofisi
     
     
👨‍💼    Badiri ba banna ba ofisi
     
     
👩‍💼    Badiri ba basadi ba ofisi
     
     
🧑‍🔬    Baitsesaense
     
     
👨‍🔬    Baitsesaense ba batho
     
     
👩‍🔬    Moitsesaense wa mosadi
     
     
🧑‍💻    Setegeniki
     
     
👨‍💻    Bomankge ba setegeniki sa batho
     
     
👩‍💻    Motegeniki wa mosadi
     
     
🧑‍🎤    Mopedi
     
     
👨‍🎤    Mopedi wa banna
     
     
👩‍🎤    Mopedi wa mosadi
     
     
🧑‍🎨    Motaki
     
     
👨‍🎨    Motaki wa banna
     
     
👩‍🎨    Motaki wa mosadi
     
     
🧑‍✈️    Go rulaganya seporofane
     
     
👨‍✈️    Moseporofane wa banna
     
     
👩‍✈️    Moseporofane wa mosadi
     
     
🧑‍🚀    Botsalatsadiragadi
     
     
👨‍🚀    Mogonosaetlele wa banna
     
     
👩‍🚀    Mosadi wa botsalatsadiragadi
     
     
🧑‍🚒    Motshimolelo wa molelo
     
     
👨‍🚒    Motshimolelo wa banna
     
     
👩‍🚒    Mosadi wa molelo
     
     
👮    Sepodisi sa sepodisi
     
     
👮‍♂️    Motlhankedi wa sepodisi wa banna
     
     
👮‍♀️    Sepodisi sa mosadi
     
     
🕵    Mbatlisisi
     
     
🕵️‍♂️    Mbatlhokomedi ba banna
     
     
🕵️‍♀️    Mbatlhokomedi ba basadi
     
     
💂    Balebedi ba ba tshwanetseng go ba tlisa
     
     
💂‍♂️    Mosireletsi wa banna
     
     
💂‍♀️    Mosadi yo o balebedi
     
     
🥷    Ninja
     
     
👷    Badiri ba kago
     
     
👷‍♂️    Badiri ba kago
     
     
👷‍♀️    Badiri ba basadi ba ba aga
     
     
🫅    Monna yo o apere serwalo
     
     
🤴    Kgosi
     
     
👸    Kgosi
     
     
👳    Motho yo o aperang tlhogo
     
     
👳‍♂️    Monna yo o apere setlhogo sa tlhogo
     
     
👳‍♀️    Basadi ba ba apere ditlhogo
     
     
👲    Motho yo o apere diaparo tse di se nang moeli
     
     
🧕    Mosadi yo o aperang tlhogo
     
     
🤵    Motho yo o apereng tuxedo
     
     
🤵‍♂️    Monna yo o apereng tuxedo
     
     
🤵‍♀️    Mosadi yo o apereng tuxedo
     
     
👰    Motho yo o aperang lesira
     
     
👰‍♂️    Motho yo o aperang lesira
     
     
👰‍♀️    Mosadi yo o apereng lesira
     
     
🤰    Moimana
     
     
🫃    Moimana
     
     
🫄    Moimana
     
     
🤱    Go ntsha mmaele
     
     
👩‍🍼    Basadi ba ba fepa bana
     
     
👨‍🍼    Monna yo o fepa masea
     
     
🧑‍🍼    Motho yo o fepa ngwana
     
     
👼    Moengele yo mmotlana
     
     
🎅    Santa claus
     
     
🤶    Mosadi wa keresemose
     
     
🧑‍🎄    Mx klaus
     
     
🦸    Mogaka yo o kwa godimo
     
     
🦸‍♂️    Go tlhoka mogaka wa batho ba ba kwa godimo
     
     
🦸‍♀️    Mosadi yo o kwa godimo
     
     
🦹    Go tlhoka boikepo jo bogolo
     
     
🦹‍♂️    Batho ba ba bosula thata
     
     
🦹‍♀️    Mosadi yo o bosula thata
     
     
🧙    Mogatlho
     
     
🧙‍♂️    Motlhatlheledi wa banna
     
     
🧙‍♀️    Motlhatlheledi wa mosadi
     
     
🧚    Motshegare
     
     
🧚‍♂️    Go sa tshwere
     
     
🧚‍♀️    Mosadi yo o sa siamang
     
     
🧛    Vampire
     
     
🧛‍♂️    Vampire ya motho
     
     
🧛‍♀️    Vampire ya basadi
     
     
🧜    Tlhapi ya mermaid
     
     
🧜‍♂️    Monna wa tlhapi
     
     
🧜‍♀️    Tlhapi ya mermaid
     
     
🧝    Moya wa diphologolo
     
     
🧝‍♂️    Moya wa motho
     
     
🧝‍♀️    Moya wa mosadi
     
     
🧞    Moya
     
     
🧞‍♂️    Moya wa batho
     
     
🧞‍♀️    Moya wa mosadi
     
     
🧟    Diphombie
     
     
🧟‍♂️    Diphombie tsa motho
     
     
🧟‍♀️    Bombie ba basadi
     
     
🧌    Badimona ba ba tlwaelegileng
     
     
💆    Motho yo o amogelang go silila
     
     
💆‍♂️    Banna ba amogela go silwa
     
     
💆‍♀️    Mosadi yo o amogelang go silwa
     
     
💇    Motho yo o tlhabang moriri
     
     
💇‍♂️    Go tswelela moriri wa banna
     
     
💇‍♀️    Mosadi yo o tserang moriri
     
     
🚶    Motho yo o tsamayang
     
     
🚶‍♂️    Motho yo o tsamayang mo maotong
     
     
🚶‍♀️    Mosadi yo o tsamayang
     
     
🧍    Ba ba emeng
     
     
🧍‍♂️    Ba ba emeng
     
     
🧍‍♀️    Mosadi yo o emeng
     
     
🧎    Monna yo o kgumetsweng
     
     
🧎‍♂️    Monna yo o kgumetsweng
     
     
🧎‍♀️    Mosadi yo o kgumetsweng
     
     
🧑‍🦯    Monna yo o tshwere thunya e e mosweu
     
     
👨‍🦯    Monna yo o tshwere thunya e e mosweu
     
     
👩‍🦯    Mosadi yo o tshwere thunya e e mosweu
     
     
🧑‍🦼    Motho yo o mo setulong sa maotwana sa motlakase
     
     
👨‍🦼    Motho yo o mo setulong sa maotwana sa motlakase
     
     
👩‍🦼    Basadi ba ba mo setulong sa maotwana sa motlakase
     
     
🧑‍🦽    Motho yo o mo setulong sa maotwana
     
     
👨‍🦽    Motho yo o tswang mo setulong sa maotwana ka seatla
     
     
👩‍🦽    Basadi ba ba nnang mo setulong sa maotwana ka seatla
     
     
🏃    Monna yo o tshabang
     
     
🏃‍♂️    Batho ba taboga
     
     
🏃‍♀️    Basadi ba taboga
     
     
💃    Bina jwa basadi
     
     
🕺    Go tina ga banna
     
     
🕴    Batho ba ba aperang sutu ba kgabaganya
     
     
👯    Monna yo o nang le tsebe ya mebutlana
     
     
👯‍♂️    Monna yo o nang le tsebe ya mebutlana
     
     
👯‍♀️    Mosadi yo o nang le tsebe ya mebutlana
     
     
🧖    Batho ba ba mo phaposing ya mouduo
     
     
🧖‍♂️    Monna mo phaposing e e mogote
     
     
🧖‍♀️    Mosadi mo phaposing e e mogote
     
     
🧗    Batho ba tlhatloga
     
     
🧗‍♂️    Batho ba tlhatloga dithaba
     
     
🧗‍♀️    Basadi ba tlhatloga
     
     
🤺    Go itlhaga ka motho ka mong
     
     
🏇    Kgaolo ya dipitse
     
     
⛷    Mosupi wa ski
     
     
🏂    Moatlhami wa ski
     
     
🏌    Go tshameka golf ka motho ka mong
     
     
🏌️‍♂️    Golf ya banna
     
     
🏌️‍♀️    Golf ya basadi
     
     
🏄    Go tswelela ka go dirisa ka botlalo go tswelela
     
     
🏄‍♂️    Banna ba ba dirang go tswelela ka sekepe
     
     
🏄‍♀️    Basadi ba ba dirang go tswa mo go tsone
     
     
🚣    Sekepe se se raletseng se le sengwe
     
     
🚣‍♂️    Sekepe se se raletseng se le sengwe
     
     
🚣‍♀️    Sekepe sa basadi se se tsenang
     
     
🏊    Go thuma
     
     
🏊‍♂️    Banna ba thuma
     
     
🏊‍♀️    Basadi ba thuma
     
     
⛹    Motho o tlogela dipholo tsa gagwe
     
     
⛹️‍♂️    Monna o tlhoka bolo ya go tswa mo go yone
     
     
⛹️‍♀️    Boto ya mosadi e e tlotlang
     
     
🏋    Go tsholetsa boima
     
     
🏋️‍♂️    Banna ba tsholetsa boima jwa mmele
     
     
🏋️‍♀️    Basadi ba tsholetsa boima jwa mmele
     
     
🚴    Moapalami wa baesekele
     
     
🚴‍♂️    Moapalami wa baesekele
     
     
🚴‍♀️    Basadi ba ba palamang baesekele
     
     
🚵    Baesekele ya dithaba
     
     
🚵‍♂️    Baesekele ya dithaba
     
     
🚵‍♀️    Baesekele ya basadi e e kwa dithabeng
     
     
🤸    Motho o ne a phunya seatla sa gagwe
     
     
🤸‍♂️    Monna o ne a pholosetsa seatla sa gagwe
     
     
🤸‍♀️    Mosadi a pholosetsa seatla sa gagwe
     
     
🤼    Go kgaratlhana ga batho
     
     
🤼‍♂️    Go kgaratlhana ga banna
     
     
🤼‍♀️    Go kgaratlhana ga basadi
     
     
🤽    Motho yo o tshamang bolone ya metsi
     
     
🤽‍♂️    Banna ba tshameka dipolone tsa metsi
     
     
🤽‍♀️    Mosadi yo o tshamang poloko ya metsi
     
     
🤾    Motho yo o tshamekang seatla sa seatla
     
     
🤾‍♂️    Monna yo o tshamang seatla sa seatla
     
     
🤾‍♀️    Mosadi yo o tshamang seatla sa seatla
     
     
🤹    Go tshwarwa ga batho ba ba tshwanetseng go tshwarwa
     
     
🤹‍♂️    Go tlhoka ga banna
     
     
🤹‍♀️    Go tlhoka ga basadi
     
     
🧘    Monna wa lotus
     
     
🧘‍♂️    Monna wa setlhopha sa lotus
     
     
🧘‍♀️    Mosadi wa lotus
     
     
🛀    Motho yo o tlhapang
     
     
🛌    Motho yo o mo bolaong
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Batho ba ba dirang diatla tsa diatla
     
     
👭    Mosadi yo o tshwere seatla
     
     
👫    Basadi le banna ba ba tshwere diatla
     
     
👬    Monna yo o tshwere seatla
     
     
💏    Go ataka
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Go atsa: mosadi, monna
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Go ataka: monna, monna
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Go atsa: mosadi, mosadi
     
     
💑    Banyalani ba ba nang le pelo e e kopaneng
     
     
👩‍❤️‍👨    Banyalani ba ba nang le pelo: basadi, banna
     
     
👨‍❤️‍👨    Banyalani ba ba nang le pelo: banna, banna


👩‍❤️‍👩    Banyalani ba ba nang le pelo e e kgatlhang: mosadi,
     
     
👪    Lelapa
     
     
👨‍👩‍👦    Lelapa: banna, basadi, basimane
     
     
👨‍👩‍👧    Lelapa: banna, basadi, basetsana
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Lelapa: banna, basadi, basetsana, basimane
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Lelapa: banna, basadi, basimane, basimane
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Lelapa: banna, basadi, basetsana, basetsana
     
     
👨‍👨‍👦    Lelapa: banna, banna, basimane
     
     
👨‍👨‍👧    Lelapa: banna, banna, basetsana
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Lelapa: banna, banna, basetsana, basimane
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Lelapa: banna, banna, basimane, basimane
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Lelapa: banna, banna, basetsana, basetsana
     
     
👩‍👩‍👦    Lelapa: mosadi, mosadi, mosimane
     
     
👩‍👩‍👧    Lelapa: mosadi, mosadi, mosetsana
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Lelapa: mosadi, mosadi, mosetsana, mosimane
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Lelapa: mosadi, mosadi, mosimane, mosimane
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Lelapa: mosadi, mosadi, mosetsana, mosetsana
     
     
👨‍👦    Lelapa: banna, basimane
     
     
👨‍👦‍👦    Lelapa: banna, basimane, basimane
     
     
👨‍👧    Lelapa: banna le basadi
     
     
👨‍👧‍👦    Lelapa: banna, basetsana, basimane
     
     
👨‍👧‍👧    Lelapa: banna, basetsana, basetsana
     
     
👩‍👦    Lelapa: mosadi, mosimane
     
     
👩‍👦‍👦    Lelapa: mosadi, basimane, basimane
     
     
👩‍👧    Lelapa: mosadi, mosetsana
     
     
👩‍👧‍👦    Lelapa: mosadi, mosetsana, mosimane
     
     
👩‍👧‍👧    Lelapa: mosadi, mosetsana, mosetsana
     
     
🗣    Tlhogo ya go bua
     
     
👤    Setshwantsho sa silhouette
     
     
👥    Setshwantsho sa silhouette
     
     
🫂    Batho ba ba kopa
     
     
👣    Dikgato tsa dinao
     
     
💪    Biceps e e tseneletseng
     
     
🦾    Seatla sa robotiki
     
     
🦿    Maoto a metšhine
     
     
🦵    Maoto
     
     
🦶    Dinao
     
     
👂    Ditsebe
     
     
🦻    Ditsebe tse di nang le thuso ya go utlwa
     
     
👃    Nko
     
     
🧠    Boboko
     
     
🫀    Go tlhaola pelo
     
     
🫁    Makgwafo
     
     
🦷    Meno
     
     
🦴    Marapo
     
     
👀    Matlho
     
     
👁    Matlho
     
     
👅    Puo
     
     
👄    Molomo
     
     
🫦    Go loma dipowa
     
     
🦰    Moriri o o khibidu
     
     
🦱    Moriri o o tseneletseng
     
     
🦳    Moriri o mosweu
     
     
🦲    Go tswa mo go tsone go tswa mo go tsone.
     
     
🏻    Mmala o o phatsimang
     
     
🏼    Mmala o o phatsimang
     
     
🏽    Mmala wa letlalo le le magare
     
     
🏾    Mmala o o mebala
     
     
🏿    Letlalo le le lefifi
     
     
💋    Letshwao la go ataka
     
     
💌    Lekwalo la lorato
     
     
💘    Pelo e e nang le motswi
     
     
💝    Sebopego sa pelo ka tepi
     
     
💖    Pelo e e phatsimang
     
     
💗    Pelo e e gola
     
     
💓    Pelo e e otlang
     
     
💞    Go dikologa pelo
     
     
💕    Dipelo tse pedi
     
     
💟    Mokgwatlho o o begileng ka pelo
     
     
❣    Pelo e fegela
     
     
💔    Pelo e e robegileng
     
     
❤️‍🔥    Pelo e tukile
     
     
❤️‍🩹    Baakanya pelo
     
     
❤    Pelo e khibidu
     
     
🩷    Pelo ya pinki
     
     
🧡    Pelo ya lamunu
     
     
💛    Pelo e e mosehla
     
     
💚    Pelo e tala
     
     
💙    Pelo ya botlhophi
     
     
🩵    Pelo e e phatsimang e e bopududu
     
     
💜    Medalana ya pelo e e pherese
     
     
🤎    Pelo ya seopoto
     
     
🖤    Pelo e ntšhu
     
     
🩶    Pelo e e botlhoko
     
     
🤍    Pelo e e tshweu
     
     
💯    Peresente
     
     
💢    Letshwao la kgalefo
     
     
💥    Go thulana
     
     
💫    Go tlhaga ka go tlhaga
     
     
💦    Marotlhoko a go fufulela
     
     
💨    Go tswa ka bonako
     
     
🕳    Dipholo tsa go tswa mo go tsone
     
     
💣    Bomo
     
     
💬    Balonane ya lentswe
     
     
👁️‍🗨️    Matlho a a mo diphuboleng tsa lentswe
     
     
🗨    Diphubololo tsa lentswe tsa molemeng
     
     
🗯    Kgalefo ya moja
     
     
💭    Balonane ya go akanya
     
     
💤    ZzZ
     
     
🐵    Sefatlhego sa monkey
     
     
🐒    Ditshwene
     
     
🦍    Gorilla
     
     
🦧    Orangutan
     
     
🐶    Sefatlhego sa ntša
     
     
🐕    Ntša
     
     
🦮    Ntja e e kaelang
     
     
🐕‍🦺    Dintja tsa tirelo
     
     
🐩    Ntša ya ntšhwa
     
     
🐺    Phiri
     
     
🦊    Phokotso
     
     
🦝    Raccoon
     
     
🐱    Sefatlhego sa katse
     
     
🐈    Katerpillar
     
     
🐈‍⬛    Katse e ntšhu
     
     
🦁    Tau
     
     
🐯    Sefatlhego sa tiger
     
     
🐅    Nkoe
     
     
🐆    Setshwantsho sa nkoe
     
     
🐴    Sefatlhego sa pitse
     
     
🫎    Mogote
     
     
🫏    Esele
     
     
🐎    Pitse
     
     
🦄    Nonaka
     
     
🦓    Dibepa
     
     
🦌    Dikgama
     
     
🦬    Dikgwedi tsa bano
     
     
🐮    Sefatlhego sa dikgomo
     
     
🐂    Dikgomo
     
     
🐃    Bufalo
     
     
🐄    Dikgomo
     
     
🐷    Sefatlhego sa kolobe
     
     
🐖    Dikolobe
     
     
🐗    Kolobe ya naga
     
     
🐽    Nko ya kolobe
     
     
🐏    Go gatelela
     
     
🐑    Nku ya mmaagadi
     
     
🐐    Dipodi
     
     
🐪    Dikamela
     
     
🐫    Dikamela tse pedi
     
     
🦙    Lamata
     
     
🦒    Seterafate
     
     
🐘    Tlou
     
     
🦣    Mammoth
     
     
🦏    Diphokotso tsa diphokotso
     
     
🦛    Hippohope
     
     
🐭    Sefatlhego sa mouse
     
     
🐁    Mouse
     
     
🐀    Mouse
     
     
🐹    Thamster
     
     
🐰    Sefatlhego sa mmutla
     
     
🐇    Mmutla
     
     
🐿    Diphokotso tsa diphokotso
     
     
🦫    Sepete
     
     
🦔    Go tswa mo go tsone go tswa mo go tsone
     
     
🦇    Dikgolo tsa bolone
     
     
🐻    Dibering
     
     
🐻‍❄️    Dibere tsa polara
     
     
🐨    Koala
     
     
🐼    Panda
     
     
🦥    Botshelo
     
     
🦦    Otlhaga ya metsi
     
     
🦨    Skunk
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    Go tloga ga beggy
     
     
🐾    Letshwao la dipelo
     
     
🦃    Turkey
     
     
🐔    Dikgoko
     
     
🐓    Kgosi
     
     
🐣    Go tswelela dikoko
     
     
🐤    Dikoko
     
     
🐥    Dikoko tse di siameng
     
     
🐦    Nonyane
     
     
🐧    Penguin
     
     
🕊    Maeba
     
     
🦅    Ntsu
     
     
🦆    Matata
     
     
🦢    Kgaolo ya kgaolo ya kgaolo
     
     
🦉    Mokgwa
     
     
🦤    Nonyane ya dodo
     
     
🪶    Masiba
     
     
🦩    Nonyane ya flamingo
     
     
🦚    Dikgope tsa dikgope tsa dikgope
     
     
🦜    Pinot
     
     
🪽    Diphuka tsa sefofaneng
     
     
🐦‍⬛    Nonyane e ntšhu
     
     
🪿    Dikgosi
     
     
🐸    Segoga
     
     
🐊    Koena
     
     
🐢    Nkoka ya nkoe ya nkoka
     
     
🦎    Mogote
     
     
🐍    Noga
     
     
🐲    Sefatlhego sa kgogela
     
     
🐉    Kgogela
     
     
🦕    Diphologolo tsa sauropod
     
     
🐳    Maruarua a a gasetsang metsi
     
     
🐋    Maruarua
     
     
🐬    Dolphin
     
     
🦭    Go tsenwa
     
     
🐟    Tlhapi
     
     
🐠    Tlhapi ya tropike
     
     
🐡    Puffer puffer
     
     
🦈    Shark
     
     
🐙    Tlhapi ya octopus
     
     
🐚    Khetla ya seikologo ya seikologo
     
     
🪸    Dikorale
     
     
🪼    Jellyfish
     
     
🐌    Dikgele
     
     
🦋    Serurubele
     
     
🐛    Diphokotso tsa diphokotso
     
     
🐜    Ditshoswane
     
     
🐝    Dinotshe
     
     
🪲    Setlhogo
     
     
🐞    Diphokotso tsa diphokotso
     
     
🦗    Khokete ya cricket
     
     
🪳    Ditlhaga tsa diphala
     
     
🕷    Sefapano sa sefapano
     
     
🕸    Letlhaka la sekgokgogo
     
     
🦂    Dikorpion
     
     
🦟    Menang
     
     
🪰    Go fofa
     
     
🪱    Thotlo ya ntlo
     
     
🦠    Ditshedi tse di kwa godimo
     
     
💐    Boux ya malomo
     
     
🌸    Thunya ya seerika
     
     
💮    Malomo a mosweu
     
     
🪷    Lotus
     
     
🏵    Dithunya tsa rose
     
     
🌹    Roses
     
     
🥀    Malomo a a omileng
     
     
🌺    Hybus
     
     
🌻    Disonobolomo
     
     
🌼    Go thunya maungo
     
     
🌷    Tulip
     
     
🪻    Go tswa mo go tsone go tswa mo go tsone
     
     
🌱    Dimela
     
     
🪴    Dimela tse di potsweng
     
     
🌲    Setlhare se se tlhaloganyang
     
     
🌳    Setlhare se se wetseng matlhare
     
     
🌴    Setlhare sa palmana
     
     
🌵    K'atta ya k'atta
     
     
🌾    Mokgwa wa raese
     
     
🌿    Mela ya melemo
     
     
☘    Tlhabololo ya tlhabololo
     
     
🍀    Bojang jwa matlhare a a tlwaelegileng
     
     
🍁    Matlhare a mapole
     
     
🍂    Matlhare a a wela
     
     
🍃    Matlhare a a tlhaolang mo phefong
     
     
🪹    Naga e e se nang letlhakore
     
     
🪺    Go aga mae ka mae
     
     
🍇    Morara
     
     
🍈    Melone
     
     
🍉    Mahapu
     
     
🍊    Mmala wa lamunu
     
     
🍋    Lemone
     
     
🍌    Banana
     
     
🍍    Phaenaase
     
     
🥭    Mango
     
     
🍎    Apole e khibidu
     
     
🍏    Apole e tala
     
     
🍐    Pere
     
     
🍑    Perekisi
     
     
🍒    Chericheri
     
     
🍓    Mareroberi
     
     
🫐    Bulupuebereri
     
     
🥝    Kiwi
     
     
🍅    Ditamati
     
     
🫒    Setlhare sa motlhware
     
     
🥥    Kokonate
     
     
🥑    Pale ya avocado
     
     
🍆    Seeggant
     
     
🥔    Ditapole
     
     
🥕    Dikarothe
     
     
🌽    Ditlhaga tsa mmidi
     
     
🌶    Pepere
     
     
🫑    Pepere e e monate
     
     
🥒    Dikomkuba
     
     
🥬    Matlhare a a tala
     
     
🥦    Kholune ya mmala
     
     
🧄    Konofolo
     
     
🧅    Eiane
     
     
🍄    Dibolwetse tsa go tswa mo go tsone
     
     
🥜    Matonkomane
     
     
🫘    Dinawa
     
     
🌰    Mmala wa maritnate
     
     
🫚    Medi ya ginger
     
     
🫛    Dipodi tsa dipodi
     
     
🍞    Boropo
     
     
🥐    Boropo jwa dinku
     
     
🥖    Boropo jo bo boleele
     
     
🫓    Senkete se se tletseng go tswa mo go sone
     
     
🥨    Ditirito tsa letswai le pepere
     
     
🥯    Senkgwe sa dipaka tsa dipelo tsa dipelo
     
     
🥞    Pentamenteng ya pentamenteng
     
     
🧇    Seno sa senatla sa senatla sa senatla
     
     
🧀    Kgosi ya cheese
     
     
🍖    Nama mo marapong
     
     
🍗    Maoto a dinoko
     
     
🥩    Karolo ya nama
     
     
🥓    Nama ya bucone
     
     
🍔    Hamburger
     
     
🍟    Ditlhopho tsa frora
     
     
🍕    Pizza


🌭    Dintja tse di hotsang
     
     
🥪    Sandwicheng
     
     
🌮    Mowolo wa mmidi
     
     
🌯    Burritos ya mexico
     
     
🫔    Nama e e moudutsweng ya mmidi
     
     
🥙    Go tlatsa senkane se se tletseng
     
     
🧆    Sandwicheng ya salate
     
     
🥚    Mae
     
     
🍳    Go apaya
     
     
🥘    Dijo tse di sa tswang go se na letlole
     
     
🍲    Pitsa ya dijo
     
     
🫕    Pitsa ya pitsa
     
     
🥣    Sekotlolo se se nang khunono
     
     
🥗    Salate ya merogo
     
     
🍿    Popcorn
     
     
🧈    Botoro
     
     
🧂    Letswai
     
     
🥫    Dijo tse di dirilweng mo makineng
     
     
🍱    Lebokoso la dijo tsa motshegare
     
     
🍘    Senkgwe sa raese
     
     
🍙    Dipampiri tsa raese
     
     
🍚    Raese
     
     
🍛    Raese ya curry
     
     
🍜    Sekotlolo se se butsweng
     
     
🍝    Dithuthu tsa spaghete
     
     
🍠    Ditapole tse di besiwang
     
     
🍢    Oden
     
     
🍣    Sushi
     
     
🍤    Dipitsa tsa dishimpe tse di tsenang
     
     
🍥    Keke ya tlhapi ya whirlpool
     
     
🥮    Dikaka tsa ngwedi
     
     
🍡    Tango
     
     
🥟    Dipompodi tsa dipompodi
     
     
🥠    Disisokie tsa lesego
     
     
🥡    Lebokoso la go tsaya
     
     
🦀    Kgaolo
     
     
🦞    Lobster
     
     
🦐    Shrimp
     
     
🦑    Squid
     
     
🦪    Dikgwedi tsa dikgwedi tsa dikgwedi
     
     
🍦    Aisekilimu e e bonolo
     
     
🍧    Go rema aese
     
     
🍨    Aisekilimu
     
     
🍩    Dingwaga tsa dingwaga tsa dingwaga
     
     
🍪    Dikuki
     
     
🎂    Keke ya tsalo
     
     
🍰    Senkgwe se se tletseng go tswa mo go sone
     
     
🧁    Dikekele tsa pampiri
     
     
🥧    Pie
     
     
🍫    Thobalete ya tsokolete
     
     
🍬    Dipelo tsa dipelo tsa dipelo
     
     
🍭    Lolollipop
     
     
🍮    Serame se se tswelelang
     
     
🍯    Pane ya dinonyana
     
     
🍼    Botlolo ya masea
     
     
🥛    Galase ya mašhi
     
     
☕    Nwa e e mogote
     
     
🫖    Tea
     
     
🍵    Senopo se se se sa tshwara
     
     
🍶    Go nwa bojalwa
     
     
🍾    Botlolo le diphutheloana tsa logong tse di tsenang ka go tsenngwa
     
     
🍷    Galase ya beine
     
     
🍸    Senopo sa khokotlele
     
     
🍹    Nwa ya boboatsatsi
     
     
🍺    Senopo sa biri
     
     
🍻    Senase sa biri se se tsenang
     
     
🥂    Go tloga dikalase
     
     
🥃    Galase e e tletseng botlhe
     
     
🫗    Go tshela metsi
     
     
🥤    Senopo sa mela
     
     
🧋    Go dira tee
     
     
🧃    Lebokoso la nwa
     
     
🧉    Go banyalana
     
     
🧊    Go tswelela go tswelela go tswelela
     
     
🥢    Dikgwedi tsa ditlhapi
     
     
🍽    Ka seaparo le seaparo sa thipa le seporo
     
     
🍴    Thipa le seroko
     
     
🥄    Khune ya go tswa mo go yone
     
     
🔪    Thipa ya khitlhiri
     
     
🫙    Botlolo jwa molomo o o pharaletseng
     
     
🏺    Botlolo jwa ditsebe tse pedi
     
     
🌍    Lefatshe la yuropa-aforika
     
     
🌎    Go bontsha lefatshe la amerika
     
     
🌏    Go bontsha asia-australia mo lefatsheng lotlhe
     
     
🌐    Lefatshe le le nang le mmerika
     
     
🗺    Mmepe wa lefatshe
     
     
🗾    Mapapa a japane
     
     
🧭    Khampasi
     
     
🏔    Dithaba tsa kapoko
     
     
⛰    Dithaba
     
     
🌋    Thaba ya serabana
     
     
🗻    Thaba ya fuji
     
     
🏕    Go tloga dikampo
     
     
🏖    Lebōpo la sešwara
     
     
🏜    Sekaka
     
     
🏝    Setlhaketlhake sa sekaka
     
     
🏞    Paraka ya bosetšhaba
     
     
🏟    Seteadiamo
     
     
🏛    Kago ya setlhopha
     
     
🏗    Kago
     
     
🧱    Ditena
     
     
🪨    Lefika
     
     
🪵    Logong
     
     
🛖    Ntlo ya ntlo
     
     
🏘    Matlo
     
     
🏚    Matlo a a tlogetsweng
     
     
🏠    Ntlo
     
     
🏡    Ntlo e e nang le tshingwana
     
     
🏢    Kago ya kago
     
     
🏣    Ofisi ya poso ya japane
     
     
🏤    Ofisi ya poso
     
     
🏥    Bookeli
     
     
🏦    Banka
     
     
🏨    Hotele
     
     
🏩    Love hotel
     
     
🏪    Lebenkele la go tlhoka botlhokwa
     
     
🏫    Sekolo
     
     
🏬    Lebenkele la lefapha
     
     
🏭    Difektheri
     
     
🏯    Kago ya japane
     
     
🏰    Kago ya kago
     
     
💒    Lenyalo
     
     
🗼    Tora ya tshipi ya tokyo
     
     
🗽    Setshwantsho sa kgololesego
     
     
⛪    Kereke
     
     
🕌    Mosikete
     
     
🛕    Ditempele tsa hindu
     
     
🕍    Sinagoga
     
     
⛩    Tempele ya shinto
     
     
🕋    Ntlo ya lephata
     
     
⛲    Metswedi
     
     
⛺    Tente
     
     
🌁    Moholi o o tletseng
     
     
🌃    Bosigo jo bo phatsimang jwa dinaledi
     
     
🏙    Lefelo la toropo
     
     
🌄    Go tswa ga letsatsi mo dithabeng
     
     
🌅    Go tloga ga letsatsi
     
     
🌆    Lefelo la toropo ka nako ya maitseboa
     
     
🌇    Go phirima ga letsatsi
     
     
🌉    Borogo jwa bosigo
     
     
♨    Metswedi e e tswang mo go yone
     
     
🎠    Kgaolo ya kgaolo ya kgaolo
     
     
🛝    Slide ya lefatshe la go tshameka
     
     
🎡    Maotwana a ferriss
     
     
🎢    Kgaolo ya setlhogo sa setlhogo
     
     
💈    Thotlhaga ya moriri
     
     
🎪    Tente ya seiriki
     
     
🚂    Go dirisa dithoto tsa go dirisa dithoto
     
     
🚃    Serori sa terene
     
     
🚄    Terena e e lebelo ka bonako
     
     
🚅    Terena ya setlhopha sa thunya
     
     
🚆    Terena
     
     
🚇    Seterena sa terene
     
     
🚈    Seporo se se lesedi
     
     
🚉    Seteisheneng
     
     
🚊    Terima
     
     
🚝    Terene ya monorail
     
     
🚞    Terene ya dithaba
     
     
🚋    Terima
     
     
🚌    Bese
     
     
🚍    Bese e e tlang
     
     
🚎    Bese ya terolete
     
     
🚐    Bese e nnye
     
     
🚑    Diambulense
     
     
🚒    Terori ya molelo
     
     
🚓    Sepolesa sa sepolesa
     
     
🚔    Koloi ya mapodisi e e tlang
     
     
🚕    Tekesi
     
     
🚖    Tekesi e e tlang
     
     
🚗    Dikoloi
     
     
🚘    Koloi e e tlang
     
     
🚙    Sejana sa metshameko se se dirisang
     
     
🛻    Lorori le lenyenyane
     
     
🚚    Lorori
     
     
🚛    Lorori le le tsenngwang
     
     
🚜    Terekere
     
     
🏎    Koloi ya koloi
     
     
🏍    Sethuthuthu
     
     
🛵    Sethuthuthu se se nyane
     
     
🦽    Setulo sa maotwana sa seatla
     
     
🦼    Setulo sa maotwana sa motlakase
     
     
🛺    Kgotsa rickshaw
     
     
🚲    Baesekele
     
     
🛴    Teraka ya pedale
     
     
🛹    Skateboard
     
     
🛼    Dikatete tsa go rolola ka diaparo tsa go rolola
     
     
🚏    Go emisa bese
     
     
🛣    Tsela e e tswang mo go yone
     
     
🛤    Seporo sa terene
     
     
🛢    Barele ya oli
     
     
⛽    Pompo ya lookwane
     
     
🛞    Maotwana
     
     
🚨    Mabone a sepolesa sa sepolesa
     
     
🚥    Mabone a pharakano a a tlogelwang
     
     
🚦    Dipontsho tsa pharakano tse di tlhomameng
     
     
🛑    Letshwao la go emisa paki
     
     
🚧    Kago
     
     
⚓    Go tsaya dithoto tsa go tsenelela
     
     
🛟    Bouie ya dikgale
     
     
⛵    Sekepe sa sekepe
     
     
🛶    Sekepe sa kane
     
     
🚤    Sekepe sa lebelo
     
     
🛳    Sekepe sa bapalami
     
     
⛴    Sekepe
     
     
🛥    Sekepe sa mothoto
     
     
🚢    Sekepe
     
     
✈    Sefofane
     
     
🛩    Sefofane se sennye
     
     
🛫    Go tswa ga sefofane
     
     
🛬    Go goroga ga sefofane
     
     
🪂    Parachute
     
     
💺    Setulo
     
     
🚁    Helikopitara
     
     
🚟    Terene e e emisitsweng
     
     
🚠    Thaba ya dithaba
     
     
🚡    Koloi ya khalase e e kwa godimo
     
     
🛰    Sathelaete
     
     
🚀    Rokete
     
     
🛸    Nne ya sefofa sa sefofa sa sefofa
     
     
🛎    Bopelotshelo jwa badiredi
     
     
🧳    Thoto
     
     
🚪    Dikgoro
     
     
🛗    Alefatara
     
     
🪞    Seipone sa go bontsha
     
     
🪟    Fensetere
     
     
🛏    Bolao
     
     
🛋    Matlapa le mabone
     
     
🪑    Setulo
     
     
🚽    Ntlhapi ya ntlo
     
     
🪠    Pentara ya dipolasetiki
     
     
🚿    Go tshwara
     
     
🛁    Thapelo ya go tlhapa
     
     
🪤    Sedirisiwa sa dipeba
     
     
🪒    Seša
     
     
🧴    Botlolo ya emulsion
     
     
🧷    Go rekisa inšorense
     
     
🧹    Go tswa mo go tsone go tswa mo go tsone
     
     
🧺    Baskete
     
     
🧻    Rulo la pampiri
     
     
🪣    Sekerafu sa dipelo tsa dipelo
     
     
🧼    Sesepa
     
     
🫧    Diphubolo tsa moya
     
     
🪥    Borasele jwa meno
     
     
🧽    Seponche
     
     
🧯    Sediriswa sa molelo
     
     
🛒    Koloi ya mabenkele
     
     
⌛    Go tloga ga motlhaba go konosetswe
     
     
⏳    Go tswelela ga motlhaba go sa fedisiwa
     
     
⌚    Go ela tlhoko
     
     
⏰    Tshupaka ya alamo
     
     
⏱    Setshwara sa setopo
     
     
⏲    Tshupaka ya nako
     
     
🕰    Tshupelo ya molelo
     
     
🕛    Ura ya lesome le lesome
     
     
🕧    12: 30
     
     
🕐    1: 1
     
     
🕜    Halofo le halofo
     
     
🕑    Ura ya bobedi
     
     
🕝    2: 30
     
     
🕒    Ura ya boraro
     
     
🕞    3: 30
     
     
🕓    Ura ya bonè
     
     
🕟    4: 30
     
     
🕔    Ka ura ya tlhano
     
     
🕠    5: 30
     
     
🕕    Ura ya borataro
     
     
🕡    6: 30
     
     
🕖    Ura ya supa
     
     
🕢    7: 30
     
     
🕗    Ura ya borobedi
     
     
🕣    8: 30
     
     
🕘    9: 00
     
     
🕤    9: 30
     
     
🕙    Ka ura ya lesome
     
     
🕥    10: 30
     
     
🕚    Bolesome
     
     
🕦    Bolesome le halofo
     
     
🌑    Kgwedi e ntšhwa
     
     
🌒    Kgwedi ya ntlha
     
     
🌓    Kgwedi ya ntlha
     
     
🌔    Kgwedi ya ntlha
     
     
🌕    Ngwedi e e tletseng
     
     
🌖    Kgwedi e e sa tlhaeleng
     
     
🌗    Kgwedi ya ntlha
     
     
🌘    Kgwedi ya go tloga
     
     
🌙    Kgwedi e ntšhwa
     
     
🌚    Sefatlhego sa ngwedi o o ntšhwa
     
     
🌛    Kgwedi ya ntlha ya kgwedi
     
     
🌜    Kgwedi ya ntlha ya kgwedi
     
     
🌡    Ditemetereithemothereetara
     
     
☀    Letsatsi


🌝    Sefatlhego sa ngwedi o o tletseng
     
     
🌞    Letsatsi le le nang le sefatlhego
     
     
🪐    Polanete ya dithikologo
     
     
⭐    Dinaledi
     
     
🌟    Dinaledi tse di phatsimang
     
     
🌠    Meteorite
     
     
🌌    Molaodi wa galakiki
     
     
☁    Leru
     
     
⛅    Letsatsi morago ga leru
     
     
⛈    Maru a a nang le marang le pula
     
     
🌤    Letsatsi le le morago ga leru le lenyenyane
     
     
🌥    Letsatsi le le morago ga leru le legolo
     
     
🌦    Letsatsi le le morago ga leru la pula
     
     
🌧    Leru la pula
     
     
🌨    Leru la kapoko
     
     
🌩    Leru la kgalasi
     
     
🌪    Go tswelela go tswelela go nna le phefo
     
     
🌫    Mosi
     
     
🌬    Sefatlhego sa phefo
     
     
🌀    Phefo ya diphefo
     
     
🌈    Mogokogolo
     
     
🌂    Sekhele se se tswetsweng
     
     
☂    Sekhele
     
     
☔    Sekhele
     
     
⛱    Sekhele sa mmu
     
     
⚡    Kgatelelo e e kgatelelo
     
     
❄    Kgarakgwa ya kapoko
     
     
☃    Monna wa kapoko
     
     
⛄    Monna wa kapoko yo o se nang kapoko
     
     
☄    Nngwe ya dingwaga tsa dingwaga
     
     
🔥    Molelo
     
     
💧    Marotlhoko
     
     
🌊    Makhubu a metsi
     
     
🎃    Lebone la lopone
     
     
🎄    Setlhare sa keresemose
     
     
🎆    Ditirelo tsa ditiro
     
     
🎇    Molelo wa ditiro
     
     
🧨    Ditlhobelo tsa ditiro
     
     
✨    Go tlhaga ga ditlhapi
     
     
🎈    Balonane ya mowa
     
     
🎉    Mokgatlho wa mokgatlho
     
     
🎊    Dipampiri tse di mebalabala
     
     
🎋    Setlhare sa tanabata
     
     
🎍    Mokgwatlho wa pine
     
     
🎎    Popi ya japane
     
     
🎏    Go tswa mo karp ya tlhapi ya tlhapi
     
     
🎐    Bell ya phefo
     
     
🎑    Mokete wa kgwedi
     
     
🧧    Enfelopo e e khubelu
     
     
🎀    Sebopego sa go tswa mo go sone
     
     
🎁    Mpho e e phuthegileng
     
     
🎗    Dikgaolo tsa go gakolola
     
     
🎟    Tikiti ya go tsenela
     
     
🎫    Ditekete
     
     
🎖    Kgaolo ya masole
     
     
🏆    Go tswa mo thatong
     
     
🏅    Medalela ya metshameko
     
     
🥇    Medalela ya ntlha
     
     
🥈    Medalela ya bobedi
     
     
🥉    Medalela ya boraro
     
     
⚽    Kgwele ya dinao
     
     
⚾    Baseball
     
     
🥎    Setšhole sa softball
     
     
🏀    Basketball
     
     
🏐    Volleyball
     
     
🏈    Kgwele ya dinao ya amerika
     
     
🏉    Kgwele ya rugby
     
     
🎾    Tennis
     
     
🥏    Frisbee
     
     
🎳    Bowling
     
     
🏏    Kgaisano ya krikete
     
     
🏑    Hockey
     
     
🏒    Hockey ya hockey
     
     
🥍    Longhockey
     
     
🏓    Tennis ya tennis
     
     
🏸    Badminton
     
     
🥊    Diatla tsa bosula
     
     
🥋    Diaparo tsa maratal
     
     
🥅    Letlooa la maikaelelo
     
     
⛳    Matshwao a mo teng ga dikgobo
     
     
⛸    Ditshetshetshana tsa aese
     
     
🎣    Thoto ya go tshwara ditlhapi
     
     
🤿    Mask a go pata
     
     
🎽    Hempe e e tshwanang
     
     
🎿    Dibodi tsa ski
     
     
🛷    Setlhaga sa kgaolo
     
     
🥌    Leje la go tswa mo go lone
     
     
🎯    Leitlho la poo
     
     
🪀    Yo-yo
     
     
🪁    Kitare ya mowa
     
     
🎱    Dipholo tsa letlole la 8
     
     
🔮    Bolota ya kristale
     
     
🪄    Thunya ya boselamose
     
     
🧿    Setshwantsho sa nazar
     
     
🪬    Hamsa
     
     
🎮    Metshameko ya bidio
     
     
🕹    Thoto ya go joyaya
     
     
🎰    Motšhini wa go tloga
     
     
🎲    Ditshameko tsa ditshameko
     
     
🧩    Dikgopi tsa puzzle
     
     
🧸    Bere ya teddy
     
     
🪅    Pinata
     
     
🪩    Dipontsho tsa seipone
     
     
🪆    Mpopi o o tlotlolotsweng
     
     
♠    Diaparo tsa spater
     
     
♥    Sutu e e bopegileng ka pelo
     
     
♦    Diaparo tsa ditemane
     
     
♣    Sutu ya setlamo
     
     
♟    Dikarolo tsa chess
     
     
🃏    Kgotsa kgotsa kgotsa kgotsa
     
     
🀄    Kgogela e khibidu ya mahjong
     
     
🎴    Dikarata tsa go tshameka malomo
     
     
🎭    Botsweretshi jwa go dira dilo
     
     
🖼    Setshwantsho sa setshwantsho
     
     
🎨    Paletara ya mmala ya bataki
     
     
🧵    Ntshane
     
     
🪡    Nale ya go roka
     
     
🧶    Thaga ya thapa
     
     
🪢    Go tsaya dithoto
     
     
👓    Ditalase
     
     
🕶    Ditalase tsa maele
     
     
🥽    Digalase tsa dipoloko
     
     
🥼    Diaparo tsa teko
     
     
🦺    Seaparo se se sireletsegileng
     
     
👔    Thae
     
     
👕    Dikhati tsa tsone
     
     
👖    Jeans
     
     
🧣    Seaparo sa go tloga ka seaparo
     
     
🧤    Ditlolo tsa ditlolo
     
     
🧥    Go tsaya ka go dirisa diaparo
     
     
🧦    Dikokoano tse di khutshwane
     
     
👗    Diaparo
     
     
👘    Diaparo tsa kimono
     
     
🥻    Sari
     
     
🩱    Diaparo tsa go suma tsa siamese
     
     
🩲    Puo ya go tlhalosa
     
     
🩳    Dipelo tse di khutshwane
     
     
👙    Dikini
     
     
👚    Diaparo tsa basadi
     
     
🪭    Diatla tse di bopilweng
     
     
👛    Sešwa sa gago
     
     
👜    Kgetsana ya seatla
     
     
👝    Phutlhele ya tlutlhele
     
     
🛍    Dikgetsi tsa mabenkele
     
     
🎒    Mokgwa wa mokgwa
     
     
🩴    Ditlhogo tsa thutong
     
     
👞    Ditlhako tsa banna
     
     
👟    Ditlhako tsa go taboga
     
     
🥾    Diaparo tsa go dithaba
     
     
🥿    Ditlhako tse di tletseng
     
     
👠    Ditlhapi tse di kwa godimo
     
     
👡    Ditshetshana tsa basadi
     
     
🩰    Ditlhako tsa ballet
     
     
👢    Dihoso tsa basadi
     
     
🪮    Dipampiri tsa moriri
     
     
👑    Serwalo
     
     
👒    Seaparo sa basadi
     
     
🎩    Seaparo sa go tlhoma
     
     
🎓    Sekoape sa sekolo
     
     
🧢    Ka seaparo sa molomo
     
     
🪖    Helete ya sesole
     
     
⛑    Helete ya badiri ba thuso
     
     
📿    Dithoriso tsa nondidi tsa nondidi
     
     
💄    Meboho ya molomo
     
     
💍    Dikgale tsa dithoto tsa dithoto
     
     
💎    Majoe a a kwa godimo
     
     
🔇    Sebui se se didimetseng
     
     
🔈    Dibui tsa molumo o o kwa tlase
     
     
🔉    Molumo wa magare wa sebui
     
     
🔊    Molumo o o kwa godimo wa sebui
     
     
📢    Sebui
     
     
📣    Dibui tsa megapone
     
     
📯    Pompo ya poso ya poso ya poso ya poso
     
     
🔔    Tshupelo
     
     
🔕    Ditlhaeletsana tse di nang le dipelo tse di
     
     
🎼    Dintlha tsa mmino
     
     
🎵    Dintlha
     
     
🎶    Dintlha
     
     
🎙    Maikrophone a studio
     
     
🎚    Diblokobololo tsa motlakase tse di boreletsweng
     
     
🎛    Go laola dikgonana
     
     
🎤    Maikerofone
     
     
🎧    Diphitlhelele tsa diphitlhelelo
     
     
📻    Radio
     
     
🎷    Setlhogo sa saks
     
     
🪗    Go tswa mo go tsone go tswa mo go tsone
     
     
🎸    Go tswa go setara
     
     
🎹    Lebokose la mmino
     
     
🎺    Loraka
     
     
🎻    Violin
     
     
🪕    Bandrochin
     
     
🥁    Go dira dithoromo
     
     
🪘    Dipelo tse di telele
     
     
🪇    Malakas
     
     
🪈    Ditlhapi
     
     
📱    Selula sa selula
     
     
📲    Selula sa selula se se nang motswi
     
     
☎    Mogala
     
     
📞    Moamogeletsi wa mogala
     
     
📟    Sedirisiwa sa pager
     
     
📠    Motšhini wa fax
     
     
💾    Khomphiutha
     
     
🔋    Betri
     
     
🪫    Motlakase o o kwa tlase
     
     
🔌    Phulasetiki ya motlakase
     
     
💻    Khomputara ya laptop
     
     
🖥    Khomputara ya desktop
     
     
🖨    Gatisi
     
     
⌨    Lebokose
     
     
🖱    Mouse ya khomputara
     
     
🖲    Boto ya thoto
     
     
💽    Diseke tsa khomphiutha
     
     
💾    Diski tsa floppy
     
     
💿    Disc
     
     
📀    DVD
     
     
🧮    Dipalelo tsa baakisi
     
     
🎥    Khamera ya filimi
     
     
🎞    Letlhomeso la filimi
     
     
📽    Seporojekara sa filimi
     
     
🎬    Diphologolo tsa dipholisi tsa dipholisi
     
     
📺    Thelebišene
     
     
📷    Khamera
     
     
📸    Khamera e e nang le flash
     
     
📹    Khamera
     
     
📼    Bidio
     
     
🔍    Galase e e kgonang go iketleeletsa molemeng
     
     
🔎    Galase e e tlhomamisang go ya mojeng
     
     
🕯    Dikerese
     
     
💡    Dibulubi tsa mabone
     
     
🔦    Dipone tsa tlhaelo ya tlhaelo ya tlhaelo
     
     
🏮    Lebone la pampiri le le khibidu
     
     
🪔    Lebone la diya
     
     
⚗    Aran beach
     
     
🧪    Tube ya teko
     
     
🧫    Sejana sa petri
     
     
🧬    DNA
     
     
🔬    Maekerosekosekosokopo
     
     
🔭    Telesekopo
     
     
📡    Antenna ya satellite
     
     
📔    Ka khabara e e khabisitsweng ya khabololo
     
     
📕    Buka ya go tswa mo go yone
     
     
📖    Buka e e bulegileng
     
     
📗    Buka e tala
     
     
📘    Buka ya buluu
     
     
📙    Buka ya mosehla
     
     
📚    Dibuka
     
     
📓    Buka ya go dira dilo tse di dirilweng
     
     
📒    Dibuka tsa go tlhaola
     
     
📃    Ditsebe tse di tsenngwang
     
     
📜    Go tswelela go tswelela
     
     
📄    Tsebe e e kwa godimo
     
     
📰    Lokwalodikgang
     
     
🗞    Lokwalodikgang lo lo rwalileng
     
     
📑    Letshwao la letshwao la bookasete
     
     
🔖    Letshwao la bookasetšhaba
     
     
🏷    Letshwao
     
     
💰    Kgetsi ya madi
     
     
🪙    Madi a madi
     
     
💴    Madi a pampiri a yen
     
     
💵    Madi a diranta
     
     
💶    Madi a euro-pampiri
     
     
💷    Madi a pampiri ya dikerothe
     
     
💸    Madi a a nang le diphuka
     
     
💳    Karata ya sekoloto
     
     
🧾    Riti
     
     
💹    Ditshwantsho di tlhatloga le yen
     
     
✉    Sekhutsana
     
     
📧    Imeil
     
     
📨    Go tsenela enfelopo
     
     
📩    Enfelopo e e nang le motswi
     
     
📤    Disetele tsa lebokoso la go romela
     
     
📥    Disetele tsa lebokose la tsenelo
     
     
📦    Go phuthelwa
     
     
📫    Poso e e tswetsweng ka matshwao a a tsholetsweng
     
     
📪    Lebokose la poso le le tswetsweng le letshwao le
     
     
📬    Go bula poso e e nang le matshwao a a
     
     
📭    Bula poso e e kwa tlase ya letshwao
     
     
📮    Lebokose la poso
     
     
🗳    Lebokose la boutlho le ditshupetso
     
     
✏    Dipensinele
     
     
✒    Ntlha ya pene e ntšhu
     
     
🖋    Pene ya metsi ya pompo
     
     
🖊    Pene
     
     
🖌    Borokololo
     
     
🖍    Khayone
     
     
📝    Memoramo
     
     
💼    Dikgetsi tsa dithoto tsa dithoto tsa dithoto
     
     
📁    Difensetara
     
     
📂    Go bula fensetara
     
     
🗂    Mola wa go kgaoganya kaedi ya karata
     
     
📅    Khalendara
     
     
📆    Go kgaola khalendara


🗒    Pampiri ya seikologo ya seikologo
     
     
🗓    Khalendara ya sepe
     
     
📇    Kaedi ya dikarata
     
     
📈    Koketsego ya ditshwantsho
     
     
📉    Go fokotsa ditshwantsho
     
     
📊    Setshwantsho sa barara
     
     
📋    Diphoofisi tsa go tlhoka diphoofolo
     
     
📌    Pupitike ya pupitlho
     
     
📍    Pipeke ya dikologo tsa dikologo tsa dikologo
     
     
📎    Setlhogo sa go tlhoka
     
     
🖇    Dipampiri tsa go golaganya
     
     
📏    Mmusi wa tlhamalalo
     
     
📐    Mmusi wa tharotharo
     
     
✂    Thekere ya ditlhaga
     
     
🗃    Lebokoso la ditokomane tsa karata
     
     
🗄    Kabokete ya difaele
     
     
🗑    Pampiri ya matlakala
     
     
🔒    Go tsweleletswa go tswa mo go tsone
     
     
🔓    Go bulegwa
     
     
🔏    Go tswala ka pene
     
     
🔐    Go tswalwa ka senotlolo
     
     
🔑    Senotlolo
     
     
🗝    Senotlolo sa bogologolo
     
     
🔨    Hamore
     
     
🪓    Madi a a kwa godimo a a kwa godimo
     
     
⛏    Go tlhopha
     
     
⚒    Thoko ya go dira dithoto tsa go dira
     
     
🛠    Hamore le seatla sa diphokotso
     
     
🗡    Sepe sa ntwa
     
     
⚔    Tšhaka e e kgaoganeng
     
     
🔫    Setlhobolo sa metsi
     
     
🪃    Boomorang
     
     
🏹    Setlhaba le motswi
     
     
🛡    Go sireletsa
     
     
🪚    Sone ya logong
     
     
🔧    Seatla sa go tswa mo go sone
     
     
🪛    Sedirisiwa sa sedirisiwa sa sedirisiwa
     
     
🔩    Dipholisi le bolt
     
     
⚙    Maotwana a dikere
     
     
🗜    Diphokotso tsa go tsaya diphokotso
     
     
⚖    Tekatekano ya sekala
     
     
🦯    Thunya e e tshweu
     
     
🔗    Go golaganya
     
     
⛓    Ketane
     
     
🪝    Khopo
     
     
🧰    Lebokoso la didiriswa
     
     
🧲    Magenete
     
     
🪜    Ditepisi
     
     
💉    Sedirisiwa sa serike
     
     
🩸    Lerotlhe la madi
     
     
💊    Dipilisi
     
     
🩹    Setlhogo sa khomarelo
     
     
🩼    Thunya ya go tswa mo go yone
     
     
🩺    Go tlhaga ka ntlha ya go tlhaela bolwetse
     
     
🩻    Ray ya X-ray
     
     
🚬    Sekerete
     
     
⚰    Lebokose
     
     
🪦    Leje la mabitla
     
     
⚱    Lebokose la go tswa mo go lone
     
     
🗿    Setshwantsho sa maje a moai
     
     
🪧    Dipharakano tsa dipharakano
     
     
🪪    Lekwalotshupo la lekwalotshupo
     
     
🏧    Letshwao la atm
     
     
🚮    Matlakala a a mo teng ga matlakala
     
     
🚰    Metsi a a nwang
     
     
♿    Letshwao la setulo sa maotwana
     
     
🚹    Ntloana ya banna
     
     
🚺    Ntlo ya basadi
     
     
🚻    Matlhabelo a matlhabelo
     
     
🚼    Letshwao la masea
     
     
🚾    Ntwela ya ntwana ya go pomola
     
     
🛂    Tlhatlhobo ya phaseporoto
     
     
🛃    Ditheo tsa dithuto
     
     
🛄    Go tlhomamisa thoto
     
     
🛅    Thoto e e tletseng masalela
     
     
⚠    Tlhagiso
     
     
🚸    Go tswelela ga bana
     
     
⛔    Go thibelwa ga tsenelo
     
     
🚫    Go thibetswe
     
     
🚳    Ga go na dibaesekele
     
     
🚭    Go thibelwa ga go goga motsoko
     
     
🚯    Go thibelwa ga matlakala
     
     
🚱    Metsi a a sa nwang
     
     
🚷    Go thibelwa ga batho ba ba tsamaisang maoto
     
     
📵    Ga go na selula sa selula
     
     
🔞    Batho ba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 18
     
     
☢    Sedirisiwa sa maatla
     
     
☣    Dikotsi tsa ditshedi
     
     
⬆    Motsu o o kwa godimo
     
     
↗    Motsu o o kwa godimo go ya mojeng
     
     
➡    Motsho wa moja
     
     
↘    Motsho o o kwa tlase go ya mojeng
     
     
⬇    Motswi o o kwa tlase
     
     
↙    Motsho o o kwa molemeng
     
     
⬅    Motsho o o molemeng
     
     
↖    Motswi o o kwa godimo wa molemeng
     
     
↕    Motsu o o kwa godimo le o o kwa godimo
     
     
↔    Motsu o o molema le o o molema
     
     
↩    Motswi o o kwa mojeng o o khumameng go ya molemeng
     
     
↪    Motsu o o molemeng o khumama go ya mojeng
     
     
⤴    Motswi o o mojeng o khumama kwa godimo
     
     
⤵    Motswi o o kwa tlase o o kwa mojeng
     
     
🔃    Motsho o o tlhomameng ka nako ya oura
     
     
🔄    Konopo ya motswi o o kgatlhanong le oura
     
     
🔙    Motsu wa morago
     
     
🔚    Motsho wa bofelo
     
     
🔛    Bula! Motsu
     
     
🔜    Motswi o o bonako
     
     
🔝    Motswi o o kwa godimo
     
     
🛐    Lefelo la kobamelo
     
     
⚛    Matshwao a atomo
     
     
🕉    Go tswa mo go one
     
     
✡    Naledi ya ga dafide
     
     
☸    Phalone
     
     
☯    Yini le yang
     
     
✝    Sefapano sa selatine
     
     
☦    Sefapano sa orthodox
     
     
☪    Dinaledi le dikgwedi
     
     
☮    Letshwao la kagiso
     
     
🕎    Setlhogo sa dikerese
     
     
🔯    Dinaledi tse di nang le dithataro
     
     
🪯    Kanda
     
     
♈    Nku
     
     
♉    Taurus
     
     
♊    Gemini
     
     
♋    Kankere
     
     
♌    Leo
     
     
♍    Setlhogo sa mosetsana
     
     
♎    Libra
     
     
♏    Scorpio
     
     
♐    Setlhopha sa setlhopha sa setlhopha
     
     
♑    Kgororikorn
     
     
♒    Aquarius
     
     
♓    Ditlhapi
     
     
⛎    Setulo sa noga
     
     
🔀    Tshameka konopo ya pina ka go sa tswa go tshameka
     
     
🔁    Boeletsa konopo
     
     
🔂    Boeletsa konopo e le nngwe
     
     
▶    Konopo ya go tshameka
     
     
⏩    Konopo ya go tswelela pele ka bonako
     
     
⏭    Konopo e e latelang ya pina
     
     
⏯    Tshameka kgotsa kgweetsa konopo
     
     
◀    Konopo ya go fetolela
     
     
⏪    Konopo ya go fetoga ka bonako
     
     
⏮    Konopo ya bofelo ya pina
     
     
🔼    Konopo ya go godisa
     
     
⏫    Konopo ya go tlhatloga ka bonako
     
     
🔽    Konopo e e kwa tlase
     
     
⏬    Konopo ya go theola ka bonako
     
     
⏸    Konopo ya go kgwa
     
     
⏹    Konopo ya go emisa
     
     
⏺    Konopo ya go rekota
     
     
⏏    Konopo ya go tswa mo go tsone
     
     
🎦    Cinema
     
     
🔅    Konopo ya go tloga
     
     
🔆    Konopo e e phatsimang
     
     
📶    Thoto ya antenna
     
     
🛜    Go se na mohala
     
     
📳    Mokgwa wa thoramo
     
     
📴    Go tswa ga selula sa selula
     
     
     
♀    Letshwao la basadi
     
     
♂    Letshwao la banna
     
     
⚧    Letshwao la go tlhabolola thobalano
     
     
✖    Go oketsa ka bobedi
     
     
➕    Go na le
     
     
➖    Go sa siamang
     
     
➗    Kgaogano
     
     
🟰    Letshwao la go lekana le bokete
     
     
♾    Go se na moelelo wa go se nne le seabe
     
     
‼    Matshwao a mabedi a go ipolela
     
     
⁉    Letshwao la potso la go ipolela
     
     
❓    Letshwao la potso le le khibidu
     
     
❔    Letshwao la potso le le mosweu
     
     
❕    Letshwau la go tswa mo go lone
     
     
❗    Letshwao la go ipolela le le khibidu
     
     
〰    Letshwao la go tswa ga makhubu
     
     
💱    Go tlhatlhela madi
     
     
💲    Letshwao la ditirelo tse di boima tsa lidolara
     
     
⚕    Matshwao a kalafi
     
     
♻    Go tsaya matshwao
     
     
⚜    Mariro
     
     
🔱    Letshwao la trident
     
     
📛    Lekarata la leina
     
     
🔰    Letshwao la baithuti ba se-japane
     
     
⭕    Mogalana o o khibidu o o sa tswang go
     
     
✅    Tlhola konopo ya letshwao
     
     
☑    Tswelela ka lebokose la ditlhopha tsa cheke
     
     
✔    Tlhola letshwao
     
     
❌    Letshwao la sefapano
     
     
❎    Konopo ya sefapano
     
     
➰    Dithoropane tsa go ralala ka go ralala
     
     
➿    Dipelo tse pedi
     
     
〽    Letshwao la go fetolela dikarolo
     
     
✳    Dibui di le robedi
     
     
✴    Dinaledi tsa dinonaka tse robedi
     
     
❇    Lesedi
     
     
©    Tshwanelo ya tshwanelo
     
     
®    Go kwadisitswe
     
     
™    Letshwao la letshwao
     
     
#️⃣    Keycape: #
     
     
*️⃣    Keycape: *
     
     
0️⃣    Senokopota: 0
     
     
1️⃣    Keyhead: 1
     
     
2️⃣    Keyhead: 2
     
     
3️⃣    Keyhead: 3
     
     
4️⃣    Keyhead: 4
     
     
5️⃣    Senokopota: 5
     
     
6️⃣    Keyhead: 6
     
     
7️⃣    Keyhead: 7
     
     
8️⃣    Keyhead: 8
     
     
9️⃣    Keyhead: 9
     
     
🔟    Keyhead: 10
     
     
🔠    Tsenngwa mo lekwalong la selatine
     
     
🔡    Tsenngwa mo maemong a a kwa godimo a selatine
     
     
🔢    Tsenngwa dipalo
     
     
🔣    Tsenngwa matshwao
     
     
🔤    Tsenngwa mo ditlhaka tsa selatine
     
     
🅰    Konopo (mofuta wa madi)
     
     
🆎    Abb button (mofuta wa madi)
     
     
🅱    B button (mofuta wa madi)
     
     
🆑    Konopo ya cl
     
     
🆒    Konopo ya tsididi
     
     
🆓    Konopo ya kgololesego
     
     
ℹ    Tshedimosetso
     
     
🆔    Konopo ya iD
     
     
Ⓜ    Ka dikologo tsa M
     
     
🆕    Konopo e ntšhwa
     
     
🆖    Konopo ya ng
     
     
🅾    O button (mofuta wa madi)
     
     
🆗    Tlhomamisa konopo
     
     
🅿    Konopo ya p
     
     
🆘    Konopo ya sos
     
     
🆙    Tsoga! Konopo
     
     
🆚    Konopo ya vs
     
     
🈁    Konopo ya "fano" ya japane
     
     
🈂    Konopo ya "tirelo ya tirelo" ya se-japane
     
     
🈷    Konopo ya sejapane ya go ruta kgwedi ya kgwedi
     
     
🈶    Konopo ya se-japane e e sa lokolotseng
     
     
🈯    Konopo ya "go boloka" ya japane
     
     
🉐    Konopo ya go rerisana le japane
     
     
🈹    Konopo ya "theolelo" ya japane
     
     
🈚    Konopo ya "mahala" ya japane
     
     
🈲    Konopo ya "thibelo" ya japane
     
     
🉑    Konopo ya "e amogelesegang" ya japane
     
     
🈸    Konopo ya "dirisa" ya japane
     
     
🈴    Konopo ya "go feta" ya se-japane
     
     
🈳    Konopo ya "diphelelo" ka sejapane
     
     
㊗    Konopo ya "go akgola" ka sejapane
     
     
㊙    Konopo ya "sephiri" ya japane
     
     
🈺    Konopo ya se-japane e e reng "e bula kgwebo ya
     
     
🈵    Konopo ya japane "e se na diphatlho"
     
     
🔴    Mogalana o mohibidu
     
     
🟠    Mmala wa lamunu
     
     
🟡    Lesalela le le mosehla
     
     
🟢    Mogala o o tala
     
     
🔵    Selikalikana se sedudu
     
     
🟣    Mmala o o pheresete
     
     
🟤    Mogala o o bosupi
     
     
⚫    Dikgale tse dintho
     
     
⚪    Dikgale tse tshweu
     
     
🟥    Setlamo se se khibidu
     
     
🟧    Lebokose la lamunu
     
     
🟨    Lebokose la mosehla
     
     
🟩    Lebokose le le tala
     
     
🟦    Lebokose la botlhophu


🟪    Lebokose la pherese
     
     
🟫    Lebokose la bokhowa
     
     
⬛    Lebokose le le legolo la bantsho
     
     
⬜    Lebokose le le mosweu
     
     
◼    Setlhogo se se ntšhwa se se magare
     
     
◻    Sekerara se se mosweu se se magare
     
     
◾    Lebokose le le lonyana la bantsho
     
     
◽    Lebokose le le lanyana le le mosweu
     
     
▪    Lebokose le le nnye la bantsho
     
     
▫    Lebokose le le lesweu le le nnye
     
     
🔶    Ditaemane tse dikgolo tsa lamununu
     
     
🔷    Temane e kgolo ya botlhodu
     
     
🔸    Ditaemane tse dinnye tsa lamunu
     
     
🔹    Temane e nnye e e buluu
     
     
🔺    Thutharotharo e khibidu e lebelela kwa godimo
     
     
🔻    Thutharotharo e khibidu e tloga kwa tlase
     
     
💠    Ditemane tse di nang le matlho
     
     
🔘    Konopo ya go tsaya dikgatiso
     
     
🔳    Konopo ya sekereke e e mosweu
     
     
🔲    Konopo ya sekereke e ntšhu
     
     
🏁    Folaga ya sekereke
     
     
🚩    Folagara
     
     
🎌    Folaga e e kgaoganeng
     
     
🏴    Folaga e ntšhu
     
     
🏳    Folaga e mosweu
     
     
🏳️‍🌈    Folaga ya mogokogolo
     
     
🏳️‍⚧️    Folaga ya bong
     
     
🏴‍☠️    Folaga ya pirate
     
     
🇦🇨    Folaga: setlhaketlhake sa assenson
     
     
🇦🇩    Folaga: andorra
     
     
🇦🇪    Folaga: emirate ya united arabia
     
     
🇦🇫    Folaga: afganistan
     
     
🇦🇬    Folaga: antigua le barbuda
     
     
🇦🇮    Folaga: anguila
     
     
🇦🇱    Folaga: albania
     
     
🇦🇲    Folaga: armenia
     
     
🇦🇴    Folaga: angola
     
     
🇦🇶    Folaga: antarctica
     
     
🇦🇷    Folaga: argentina
     
     
🇦🇸    Folaga: amerika samoa
     
     
🇦🇹    Folaga: austria
     
     
🇦🇺    Folaga: australia
     
     
🇦🇼    Folaga: aruba
     
     
🇦🇽    Folaga: ditlhaketlhake tsa oran
     
     
🇦🇿    Folaga: azerbaijan
     
     
🇧🇦    Folaga: bosnia le herzegovina
     
     
🇧🇧    Folaga: barbados
     
     
🇧🇩    Folaga: bangladesh
     
     
🇧🇪    Folaga: belgium
     
     
🇧🇫    Folaga: burkina faso
     
     
🇧🇬    Folaga: bulgaria
     
     
🇧🇭    Folaga: bahrain
     
     
🇧🇮    Folaga: burundi
     
     
🇧🇯    Folaga: benin
     
     
🇧🇱    Folaga: saint-batelemi
     
     
🇧🇲    Folaga: bermuda
     
     
🇧🇳    Folaga: brunei
     
     
🇧🇴    Folaga: bolivia
     
     
🇧🇶    Folaga: caribbean, netherlands
     
     
🇧🇷    Folaga: brazil
     
     
🇧🇸    Folaga: bahamas
     
     
🇧🇹    Folaga: bhutan
     
     
🇧🇻    Folaga: setlhaketlhake sa buwe
     
     
🇧🇼    Folaga: botswana
     
     
🇧🇾    Folaga: belarus
     
     
🇧🇿    Folaga: belize
     
     
🇨🇦    Folaga: canada
     
     
🇨🇨    Folaga: ditlhaketlhake tsa kokos (kirime)
     
     
🇨🇩    Folaga: congo-kinshasa
     
     
🇨🇫    Folaga: rephaboliki ya centraafrican
     
     
🇨🇬    Folaga: congo-Brazzaville
     
     
🇨🇭    Folaga: switzerland
     
     
🇨🇮    Folaga: côte d'Ivoire
     
     
🇨🇰    Folaga: ditlhaketlhake tsa cook
     
     
🇨🇱    Folaga: chile
     
     
🇨🇲    Folaga: cameroon
     
     
🇨🇳    Folaga: china
     
     
🇨🇴    Folaga: colombia
     
     
🇨🇵    Folaga: setlhaketlhake sa clipperton
     
     
🇨🇷    Folaga: costa rika
     
     
🇨🇺    Folaga: cuba
     
     
🇨🇻    Folaga: cape verde
     
     
🇨🇼    Folaga: kurazo setlhaketlhake
     
     
🇨🇽    Folaga: setlhaketlhake sa keresemose
     
     
🇨🇾    Folaga: kuprus
     
     
🇨🇿    Folaga: czech Republic
     
     
🇩🇪    Folaga: jeremane
     
     
🇩🇬    Folaga: digo garcia
     
     
🇩🇯    Folaga: jibouti
     
     
🇩🇰    Folaga: denmark
     
     
🇩🇲    Folaga: dominique
     
     
🇩🇴    Folaga: republic dominican
     
     
🇩🇿    Folaga: algeria
     
     
🇪🇦    Folaga: ceuta le melilia
     
     
🇪🇨    Folaga: ecuador
     
     
🇪🇪    Folaga: estonia
     
     
🇪🇬    Folaga: egepeto
     
     
🇪🇭    Folaga: sahara bophirima
     
     
🇪🇷    Folaga: eritrea
     
     
🇪🇸    Folaga: spain
     
     
🇪🇹    Folaga: ethiopia
     
     
🇪🇺    Folaga: yuropa union
     
     
🇫🇮    Folaga: finland
     
     
🇫🇯    Folaga: fiji
     
     
🇫🇰    Folaga: ditlhaketlhake tsa falkland
     
     
🇫🇲    Folaga: micronesia
     
     
🇫🇴    Folaga: ditlhaketlhake tsa feroe
     
     
🇫🇷    Folaga: fora
     
     
🇬🇦    Folaga: gabon
     
     
🇬🇧    Folaga: united kingdom
     
     
🇬🇩    Folaga: grenada
     
     
🇬🇪    Folaga: georgia
     
     
🇬🇫    Folaga: guyana ya fora
     
     
🇬🇬    Folaga: setlhaketlhake sa gernsi
     
     
🇬🇭    Folaga: ghana
     
     
🇬🇮    Folaga: gibraltar
     
     
🇬🇱    Folaga: grenland
     
     
🇬🇲    Folaga: gambia
     
     
🇬🇳    Folaga: guinea
     
     
🇬🇵    Folaga: guadeloupe
     
     
🇬🇶    Folaga: guinea equatorial
     
     
🇬🇷    Folaga: gerika
     
     
🇬🇸    Folaga: setlhaketlhake sa borwa sa georgia le ditlhaketlhake tsa south sanwich
     
     
🇬🇹    Folaga: guatemala
     
     
🇬🇺    Folaga: guam
     
     
🇬🇼    Folaga: guinea-bissau
     
     
🇬🇾    Folaga: guyana
     
     
🇭🇰    Folaga: kgaolo e e kgethegileng ya kgaolo ya Hong
     
     
🇭🇲    Folaga: ditlhaketlhake tsa herd-macdonald
     
     
🇭🇳    Folaga: honduras
     
     
🇭🇷    Folaga: croatia
     
     
🇭🇹    Folaga: haiti
     
     
🇭🇺    Folaga: hungary
     
     
🇮🇨    Folaga: ditlhaketlhake tsa canary
     
     
🇮🇩    Folaga: indonesia
     
     
🇮🇪    Folaga: irland
     
     
🇮🇱    Folaga: iseraele
     
     
🇮🇲    Folaga: setlhaketlhake sa marne
     
     
🇮🇳    Folaga: india
     
     
🇮🇴    Folaga: lefelo la boritane la lewatle la india
     
     
🇮🇶    Folaga: iraq
     
     
🇮🇷    Folaga: iran
     
     
🇮🇸    Folaga: island
     
     
🇮🇹    Folaga: italy
     
     
🇯🇪    Folaga: jesse
     
     
🇯🇲    Folaga: jamica
     
     
🇯🇴    Folaga: jordan
     
     
🇯🇵    Folaga: japane
     
     
🇰🇪    Folaga: kenia
     
     
🇰🇬    Folaga: kirghizistan
     
     
🇰🇭    Folaga: cambodia
     
     
🇰🇮    Folaga: kiribati
     
     
🇰🇲    Folaga: comoros
     
     
🇰🇳    Folaga: saint kitts le nevis
     
     
🇰🇵    Folaga: korea
     
     
🇰🇷    Folaga: korea
     
     
🇰🇼    Folaga: kuwaiti
     
     
🇰🇾    Folaga: ditlhaketlhake tsa cayman
     
     
🇰🇿    Folaga: kazakhstan
     
     
🇱🇦    Folaga: laos
     
     
🇱🇧    Folaga: lebanone
     
     
🇱🇨    Folaga: saint lucia
     
     
🇱🇮    Folaga: liechtenstein
     
     
🇱🇰    Folaga: sri lanka
     
     
🇱🇷    Folaga: liberia
     
     
🇱🇸    Folaga: lesotho
     
     
🇱🇹    Folaga: lithuania
     
     
🇱🇺    Folaga: luxembourg
     
     
🇱🇻    Folaga: latvia
     
     
🇱🇾    Folaga: libia
     
     
🇲🇦    Folaga: morocco
     
     
🇲🇨    Folaga: monaco
     
     
🇲🇩    Folaga: moldova
     
     
🇲🇪    Folaga: montenegro
     
     
🇲🇫    Folaga: saint martin
     
     
🇲🇬    Folaga: madagascar
     
     
🇲🇭    Folaga: ditlhaketlhake tsa marshall
     
     
🇲🇰    Folaga: bokone jwa makedonia
     
     
🇲🇱    Folaga: mari
     
     
🇲🇲    Folaga: myanmar (myanmar)
     
     
🇲🇳    Folaga: mongolia
     
     
🇲🇴    Folaga: macao, china
     
     
🇲🇵    Folaga: ditlhaketlhake tsa mariana bokone
     
     
🇲🇶    Folaga: martinique
     
     
🇲🇷    Folaga: mauritania
     
     
🇲🇸    Folaga: montserrat
     
     
🇲🇹    Folaga: malta
     
     
🇲🇺    Folaga: mauritius
     
     
🇲🇻    Folaga: maldives
     
     
🇲🇼    Folaga: malawi
     
     
🇲🇽    Folaga: mexico
     
     
🇲🇾    Folaga: malaysia
     
     
🇲🇿    Folaga: mozambique
     
     
🇳🇦    Folaga: namibia
     
     
🇳🇨    Folaga: new caledonia
     
     
🇳🇪    Folaga: niger
     
     
🇳🇫    Folaga: setlhaketlhake sa norfolk
     
     
🇳🇬    Folaga: nigeria
     
     
🇳🇮    Folaga: nicaragua
     
     
🇳🇱    Folaga: netherlands
     
     
🇳🇴    Folaga: norway
     
     
🇳🇵    Folaga: nepalese
     
     
🇳🇷    Folaga: nauru
     
     
🇳🇺    Folaga: niue
     
     
🇳🇿    Folaga: new Zealand
     
     
🇴🇲    Folaga: oman
     
     
🇵🇦    Folaga: panama
     
     
🇵🇪    Folaga: peru
     
     
🇵🇫    Folaga: sefora polynesia
     
     
🇵🇬    Folaga: papua new guinea
     
     
🇵🇭    Folaga: philippines
     
     
🇵🇰    Folaga: pakistani


🇵🇱    Folaga: poland
     
     
🇵🇲    Folaga: sain pierre le mikclone
     
     
🇵🇳    Folaga: ditlhaketlhake tsa pitcaine
     
     
🇵🇷    Folaga: puerto rico
     
     
🇵🇸    Folaga: lefelo la palesetina
     
     
🇵🇹    Folaga: portugal
     
     
🇵🇼    Folaga: palau
     
     
🇵🇾    Folaga: paraguay
     
     
🇶🇦    Folaga: qatar
     
     
🇷🇪    Folaga: setlhaketlhake sa reunion
     
     
🇷🇴    Folaga: romania
     
     
🇷🇸    Folaga: serbia
     
     
🇷🇺    Folaga: russia
     
     
🇷🇼    Folaga: rwanda
     
     
🇸🇦    Folaga: saudia arabia
     
     
🇸🇧    Folaga: solomon Islands
     
     
🇸🇨    Folaga: sechelles
     
     
🇸🇩    Folaga: sudan
     
     
🇸🇪    Folaga: sweden
     
     
🇸🇬    Folaga: Singapore
     
     
🇸🇭    Folaga: sat helena
     
     
🇸🇮    Folaga: slovenia
     
     
🇸🇯    Folaga: swalbard le yanmayan
     
     
🇸🇰    Folaga: slovakia
     
     
🇸🇱    Folaga: sierra leone
     
     
🇸🇲    Folaga: sanmarino
     
     
🇸🇳    Folaga: senegal
     
     
🇸🇴    Folaga: somalia
     
     
🇸🇷    Folaga: suriname
     
     
🇸🇸    Folaga: sudan borwa
     
     
🇸🇹    Folaga: sao tome le príncipe
     
     
🇸🇻    Folaga: el salvador
     
     
🇸🇽    Folaga: setlhaketlhake sa sat martin
     
     
🇸🇾    Folaga: siria
     
     
🇸🇿    Folaga: eswatini
     
     
🇹🇦    Folaga: tristan da kunia
     
     
🇹🇨    Folaga: ditlhaketlhake tsa turks le kaikos
     
     
🇹🇩    Folaga: chad
     
     
🇹🇫    Folaga: lefelo la borwa la fora
     
     
🇹🇬    Folaga: togo
     
     
🇹🇭    Folaga: Thailand
     
     
🇹🇯    Folaga: tajikistan
     
     
🇹🇰    Folaga: tookelau
     
     
🇹🇱    Folaga: timor botlhaba
     
     
🇹🇲    Folaga: turkmenistan
     
     
🇹🇳    Folaga: tunisia
     
     
🇹🇴    Folaga: tonga
     
     
🇹🇷    Folaga: turkey
     
     
🇹🇹    Folaga: trinidad le tobago
     
     
🇹🇻    Folaga: tuvalu
     
     
🇹🇼    Folaga: taiwan
     
     
🇹🇿    Folaga: tanzania
     
     
🇺🇦    Folaga: ukraine
     
     
🇺🇬    Folaga: uganda
     
     
🇺🇲    Folaga: ditlhaketlhake tse di kwa ntle tsa united
     
     
🇺🇳    Folaga: ditšhaba tse di kopaneng
     
     
🇺🇸    Folaga: united states
     
     
🇺🇾    Folaga: uruguay
     
     
🇺🇿    Folaga: uzbekistan
     
     
🇻🇦    Folaga: vatican city
     
     
🇻🇨    Folaga: saint vincent le grenadines
     
     
🇻🇪    Folaga: venezuela
     
     
🇻🇬    Folaga: boritane virgin Islands
     
     
🇻🇮    Folaga: american virgin Islands
     
     
🇻🇳    Folaga: vietnam
     
     
🇻🇺    Folaga: vanatu
     
     
🇼🇫    Folaga: wallis le futuna
     
     
🇼🇸    Folaga: samoa
     
     
🇽🇰    Folaga: kosovo
     
     
🇾🇪    Folaga: jemen
     
     
🇾🇹    Folaga: setlhaketlhake sa mayotte
     
     
🇿🇦    Folaga: aforikaborwa
     
     
🇿🇲    Folaga: zambia
     
     
🇿🇼    Folaga: zimbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Folaga: engelane
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Folaga: skotland
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Folaga: walesHappy Learning from Sweasy26.com-team