Emoji Meaning in Turkmen - Emoji List in Turkmen - Türkmen dilinde emoji manysy - Türkmenlerdäki emoji sanawy

😀    ýylgyrýan ýüzi
   
   
😃    uly gözleri bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
😄    ýylgyrýan gözleri bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
😁    ýylgyrýan gözler bilen şöhle saçýan ýüz
   
   
😆    ýylgyrýan ýüzi
   
   
😅    der bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
🤣    ýere gülüp güldi
   
   
😂    begençden ýaňa
   
   
🙂    birneme ýylgyrýan ýüzi
   
   
🙃    tersine ýüz
   
   
🫠    ereýän ýüzi
   
   
😉    göz gamaşdyryjy ýüz
   
   
😊    ýylgyrýan gözleri bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
😇    halo bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
   
🥰    ýürekler bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
😍    ýürek gözleri bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
🤩    ýyldyz
   
   
😘    öpüşýän ýüz
   
   
😗    öpmek
   
   
☺    ýylgyrýan ýüzi
   
   
😚    ýüzüni ýapyk gözler bilen öpmek
   
   
😙    ýylgyrýan gözler bilen ýüzüni öpmek
   
   
🥲    gözýaş bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
😋    ýakymly ysly iýmit
   
   
😛    dili bilen ýüz
   
   
😜    dili bilen göz gyrpmak
   
   
🤪    Zany
   
   
😝    dili bilen ýüzi gysylýar
   
   
🤑    pully ýüz
   
   
🤗    açyk eller bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
🤭    eli bilen agzy
   
   
🫢    açyk gözler bilen ýüz we agzyňy el bilen bermek
   
   
🫣    gözleri bilen
   
   
🤫    ýüzi gysýan
   
   
🤔    pikirlenýän ýüzi
   
   
🫡    ýüzüni salamlamak
   
   
   
🤐    fermuar-ýüz ýüzi
   
   
🤨    gaşy ýokary galdyrylan ýüz
   
   
😐    bitarap ýüzi
   
   
😑    manysyz ýüzi
   
   
😶    agyzsyz ýüz
   
   
🫥    punktir çyzyk ýüzi
   
   
😶‍🌫️    bulutlarda ýüz
   
   
😏    ýylgyrýan ýüzi
   
   
😒    ulanylmadyk ýüz
   
   
🙄    gözleri aýlanýar
   
   
😬    gümürtik ýüzi
   
   
😮‍💨    ýüzi dem almak
   
   
🤥    ýalan ýüzi
   
   
🫨    ýüzi titreýär
   
   
😌    ýüzi rahatlandy
   
   
😔    ýüzi agyr
   
   
😪    uky ýüzi
   
   
🤤    çalaja ýüzi
   
   
😴    uklaýan ýüzi
   
   
😷    lukmançylyk maskasy bilen ýüz
   
   
🤒    termometr bilen ýüz
   
   
🤕    kellesi bandajly ýüz
   
   
🤢    ýürege düşen ýüzi
   
   
🤮    ýüzi gusmak
   
   
🤧    asgyrýan ýüzi
   
   
🥵    gyzgyn ýüzi
   
   
🥶    sowuk ýüzi
   
   
🥴    ýüzi ýüzi
   
   
😵    kesilen gözler bilen ýüzi
   
   
😵‍💫    spiral gözler bilen ýüz
   
   
🤯    partlaýan kelle
   
   
🤠    kawboý şlýapa ýüzi
   
   
🥳    oturylyşyk ýüzi
   
   
🥸    keşbi
   
   
😎    äýnek bilen ýylgyrýan ýüz
   
   
🤓    nerd ýüzi
   
   
🧐    monokl bilen ýüzi
   
   
😕    bulaşyk ýüzi
   
   
🫤    diagonaly agzy bilen ýüzi
   
   
😟    aladaly ýüzi
   
   
🙁    birneme gaşly ýüzi
   
   
☹    gaşlary
   
   
😮    açyk agyz bilen ýüz
   
   
😯    ýüzi gysylan
   
   
😲    haýran galan ýüzi
   
   
😳    ýüzi gyzardy
   
   
🥺    ýalbarýan ýüzi
   
   
🥹    göz ýaşlaryny saklaýan ýüz
   
   
😦    açyk agzy bilen gaşly ýüz
   
   
😧    gynanýan ýüzi
   
   
😨    gorkunç ýüzi
   
   
😰    derli aladaly ýüz
   
   
😥    gynandyryjy, ýöne rahatlanan ýüzi
   
   
😢    aglaýan ýüzi
   
   
😭    gaty aglaýan ýüzi
   
   
😱    gorkudan gygyrýan ýüzi
   
   
😖    aljyraňňy ýüzi
   
   
😣    sabyrly ýüzi
   
   
😞    lapykeç ýüzi
   
   
😓    ter bilen ýüzi peseldi
   
   
😩    ýadaw ýüzi
   
   
😫    ýadaw ýüzi
   
   
🥱    ýüzi ýaňlanýar
   
   
   
😤    burnundan bug bilen ýüz
   
   
😡    ýüzi çalaja
   
   
😠    gaharly ýüzi
   
   
🤬    agzynda nyşanlary bolan ýüz
   
   
😈    şahly ýylgyrýan ýüzi
   
   
👿    şahly gaharly ýüzi
   
   
💀    kellesi
   
   
☠    kellesi we oňurgalary
   
   
💩    üýşmek
   
   
🤡    masgarabaz ýüzi
   
   
👹    ogre
   
   
👺    goblin
   
   
👻    arwah
   
   
👽    keseki
   
   
👾    keseki haýwan
   
   
🤖    robot
   
   
😺    ýylgyrýan pişik
   
   
😸    ýylgyrýan gözleri bilen ýylgyrýan pişik
   
   
😹    şatlykdan ýaňa pişik
   
   
😻    ýürek gözleri bilen ýylgyrýan pişik
   
   
😼    ýylgyryş bilen pişik
   
   
😽    öpýän pişik
   
   
🙀    halys pişik
   
   
😿    aglaýan pişik
   
   
😾    pişik
   
   
🙈    erbet-maýmyn gör
   
   
🙉    eşitme-erbet maýmyn
   
   
🙊    erbet-maýmyn gürle
   
   
👋    el silkmek
   
   
🤚    elini ýokary galdyrdy
   
   
🖐    elleri barmak bilen pyrlandy
   
   
✋    elini galdyrdy
   
   
🖖    wulkan salamy
   
   
🫱    sag eli
   
   
🫲    çep eli
   
   
🫳    eliňi aşak al
   
   
🫴    eliňi al
   
   
🫷    çepe el
   
   
🫸    saga iteklemek
   
   
👌    Bolýar
   
   
🤌    gysylan barmaklar
   
   
🤏    eli gysmak
   
   
✌    ýeňiş eli
   
   
🤞    kesilen barmaklar
   
   
🫰    barmak we baş barmak bilen eli kesildi
   
   
🤟    Söýgi
   
   
🤘    şahlaryň alamaty
   
   
🤙    maňa jaň et
   
   
👈    çepe görkezýän yzky görkeziji
   
   
👉    sag tarapy görkezýän arka görkeziji
   
   
👆    görkezýän yzky görkeziji
   
   
🖕    orta barmak
   
   
👇    aşak görkezýän görkeziji
   
   
☝    indeks görkezýär
   
   
🫵    görkezijini görkezýän görkeziji
   
   
👍    başam barmak
   
   
👎    başam barmak
   
   
✊    ýumruk
   
   
👊    ýetip gelýän ýumruk
   
   
🤛    çep ýüzli ýumruk
   
   
🤜    sag tarapdaky ýumruk
   
   
👏    el çarpmak
   
   
🙌    el galdyrmak
   
   
🫶    ýürek elleri
   
   
👐    açyk eller
   
   
🤲    elleri bilelikde
   
   
🤝    el çarpmak
   
   
🙏    eplenen eller
   
   
✍    el ýazmak
   
   
💅    dyrnaklar üçin lak
   
   
🤳    selfie
   
   
👶    çaga
   
   
🧒    Çaga
   
   
👦    oglan
   
   
👧    Gyz
   
   
🧑    adam
   
   
👱    adam: sary saçly
   
   
👨    adam
   
   
🧔    adam: sakgal
   
   
🧔‍♂️    adam: sakgal
   
   
🧔‍♀️    aýal: sakgal
   
   
👨‍🦰    adam: gyzyl saç
   
   
👨‍🦱    adam: egrilen saçlar
   
   
👨‍🦳    adam: ak saç
   
   
👨‍🦲    adam: kelleli
   
   
👩    aýal
   
   
👩‍🦰    aýal: gyzyl saç
   
   
🧑‍🦰    adam: gyzyl saç
   
   
👩‍🦱    aýal: saçly
   
   
🧑‍🦱    adam: egrilen saçlar
   
   
👩‍🦳    aýal: ak saç
   
   
🧑‍🦳    adam: ak saç
   
   
👩‍🦲    aýal: kelleli
   
   
🧑‍🦲    adam: kelleli
   
   
👱‍♀️    aýal: sary saçly
   
   
👱‍♂️    erkek: sary saçly
   
   
🧓    garry adam
   
   
👴    Ýaşuly
   
   
👵    garry aýal
   
   
🙍    adam gaşlaryny ýitirýär
   
   
🙍‍♂️    adam gaşlaryny ýitirdi
   
   
🙍‍♀️    aýal gaşlaryny gaşardy
   
   
🙎    adam pout
   
   
🙎‍♂️    adam pouting
   
   
🙎‍♀️    Aýal pout
   
   
🙅    adam NOOK
   
   
🙅‍♂️    adam NOOK
   
   
🙅‍♀️    aýal NOOK
   
   
🙆    adam yşarat edýär
   
   
🙆‍♂️    adam yşarat edýär
   
   
🙆‍♀️    aýal yşarat edýär
   
   
💁    adam elini uzadýar
   
   
💁‍♂️    adam elini uzadýar
   
   
💁‍♀️    Aýal elini uzadýar
   
   
🙋    el göterýän adam
   
   
🙋‍♂️    adam el galdyrýar
   
   
🙋‍♀️    aýal elini galdyrýar
   
   
🧏    ker
   
   
🧏‍♂️    ker adam
   
   
🧏‍♀️    ker aýal
   
   
🙇    baş egýän adam
   
   
🙇‍♂️    adam baş egýär
   
   
🙇‍♀️    aýal baş egýär


🤦    adam facepalming
   
   
🤦‍♂️    Adam facepalming
   
   
🤦‍♀️    Aýal facepalming
   
   
🤷    adam gysylýar
   
   
🤷‍♂️    adam gysylýar
   
   
🤷‍♀️    aýal gysýar
   
   
🧑‍⚕️    saglyk işgäri
   
   
👨‍⚕️    adam saglyk işgäri
   
   
👩‍⚕️    aýal saglyk işgäri
   
   
🧑‍🎓    okuwçy
   
   
👨‍🎓    adam okuwçysy
   
   
👩‍🎓    aýal talyp
   
   
🧑‍🏫    mugallym
   
   
👨‍🏫    adam mugallymy
   
   
👩‍🏫    aýal mugallym
   
   
🧑‍⚖️    kazy
   
   
👨‍⚖️    adam kazy
   
   
👩‍⚖️    aýal kazy
   
   
🧑‍🌾    daýhan
   
   
👨‍🌾    adam daýhan
   
   
👩‍🌾    aýal daýhan
   
   
🧑‍🍳    bişiriň
   
   
👨‍🍳    adam aşpez
   
   
👩‍🍳    aýal aşpez
   
   
🧑‍🔧    mehanik
   
   
👨‍🔧    mehanik
   
   
👩‍🔧    mehanik
   
   
🧑‍🏭    zawod işgäri
   
   
👨‍🏭    zawodyň işgäri
   
   
👩‍🏭    Zawodyň işgäri
   
   
🧑‍💼    offis işgäri
   
   
👨‍💼    adam ofis işgäri
   
   
👩‍💼    aýal ofis işgäri
   
   
🧑‍🔬    alym
   
   
👨‍🔬    adam alymy
   
   
👩‍🔬    aýal alym
   
   
🧑‍💻    tehnolog
   
   
👨‍💻    adam tehnolog
   
   
👩‍💻    aýal tehnolog
   
   
🧑‍🎤    aýdymçy
   
   
👨‍🎤    adam aýdymçysy
   
   
👩‍🎤    zenan aýdymçy
   
   
🧑‍🎨    suratkeş
   
   
👨‍🎨    adam suratkeşi
   
   
👩‍🎨    zenan suratkeş
   
   
🧑‍✈️    pilot
   
   
👨‍✈️    adam pilot
   
   
👩‍✈️    aýal pilot
   
   
🧑‍🚀    kosmonawt
   
   
👨‍🚀    adam kosmonawt
   
   
👩‍🚀    aýal kosmonawt
   
   
🧑‍🚒    ýangyn söndüriji
   
   
👨‍🚒    ýangyn söndüriji
   
   
👩‍🚒    ýangyn söndüriji aýal
   
   
👮    polisiýa işgäri
   
   
👮‍♂️    adam polisiýa işgäri
   
   
👮‍♀️    polisiýa işgäri
   
   
🕵    detektiv
   
   
🕵️‍♂️    adam detektiv
   
   
🕵️‍♀️    aýal detektiv
   
   
💂    garawul
   
   
💂‍♂️    garawul
   
   
💂‍♀️    aýal garawul
   
   
🥷    ninja
   
   
👷    gurluşykçy
   
   
👷‍♂️    gurluşykçy
   
   
👷‍♀️    gurluşykçy aýal
   
   
🫅    täji bolan adam
   
   
🤴    şazada
   
   
👸    Şazada
   
   
👳    selle geýen adam
   
   
👳‍♂️    selle geýen adam
   
   
👳‍♀️    selle geýen aýal
   
   
👲    kellesi kellesi bolan adam
   
   
🧕    hijably aýal
   
   
🤵    Tuxedo
   
   
🤵‍♂️    Tuxedo
   
   
🤵‍♀️    Tuxedo
   
   
👰    perdeli adam
   
   
👰‍♂️    perdeli adam
   
   
👰‍♀️    örtükli aýal
   
   
🤰    göwreli aýal
   
   
🫃    göwreli adam
   
   
🫄    göwreli adam
   
   
🤱    ene süýdi bilen iýmitlendirmek
   
   
👩‍🍼    çaga iýmitlendirýän aýal
   
   
👨‍🍼    adam çaga iýmitlendirýär
   
   
🧑‍🍼    çaga iýmitlendirýän adam
   
   
👼    çaga perişde
   
   
🎅    Santa Klaws
   
   
🤶    Hanym Klaus
   
   
🧑‍🎄    mx
   
   
🦸    superhero
   
   
🦸‍♂️    adam superhero
   
   
🦸‍♀️    super super
   
   
🦹    gözegçi
   
   
🦹‍♂️    adam gözegçisi
   
   
🦹‍♀️    aýal gözegçi
   
   
🧙    mage
   
   
🧙‍♂️    adam mage
   
   
🧙‍♀️    aýal mage
   
   
🧚    peri
   
   
🧚‍♂️    adam peri
   
   
🧚‍♀️    aýal peri
   
   
🧛    wampir
   
   
🧛‍♂️    adam wampir
   
   
🧛‍♀️    aýal wampir
   
   
🧜    merperson
   
   
🧜‍♂️    merman
   
   
🧜‍♀️    suw perisi
   
   
🧝    elf
   
   
🧝‍♂️    adam elf
   
   
🧝‍♀️    aýal elf
   
   
🧞    jyn
   
   
🧞‍♂️    adam jyny
   
   
🧞‍♀️    aýal jyn
   
   
🧟    zombi
   
   
🧟‍♂️    adam zombi
   
   
🧟‍♀️    Zombi
   
   
🧌    troll
   
   
💆    massa getting edýän adam
   
   
💆‍♂️    adam massa getting edýär
   
   
💆‍♀️    aýal massa getting edýär
   
   
💇    saç alýan adam
   
   
💇‍♂️    adam saçyny alýar
   
   
💇‍♀️    aýal saçyny alýar
   
   
🚶    ýöreýän adam
   
   
🚶‍♂️    adam ýöräp barýar
   
   
🚶‍♀️    ýöreýän aýal
   
   
🧍    duran adam
   
   
🧍‍♂️    duran adam
   
   
🧍‍♀️    duran aýal
   
   
🧎    dyza çökýän adam
   
   
🧎‍♂️    adam dyza çökýär
   
   
🧎‍♀️    dyza çökýän aýal
   
   
🧑‍🦯    ak hasasy bolan adam
   
   
👨‍🦯    ak hasasy bolan adam
   
   
👩‍🦯    ak hasasy bolan aýal
   
   
🧑‍🦼    motorly maýyp arabasy
   
   
👨‍🦼    motorly kolýaskada adam
   
   
👩‍🦼    motorly kolýaskada aýal
   
   
🧑‍🦽    elde kolýaskada oturan adam
   
   
👨‍🦽    elde kolýaskada oturan adam
   
   
👩‍🦽    maýyp maýyp aýal
   
   
🏃    ylgaýan adam
   
   
🏃‍♂️    adam ylgaýar
   
   
🏃‍♀️    aýal ylgaýar
   
   
💃    aýal tans edýär
   
   
🕺    adam tans edýär
   
   
🕴    eşikli adam
   
   
👯    gulakly adamlar
   
   
👯‍♂️    gulakly erkekler
   
   
👯‍♀️    gulakly aýallar
   
   
🧖    bugly otagdaky adam
   
   
🧖‍♂️    bugly otagda adam
   
   
🧖‍♀️    bugly otagda aýal
   
   
🧗    adam dyrmaşýar
   
   
🧗‍♂️    adam dyrmaşýar
   
   
🧗‍♀️    dyrmaşýan aýal
   
   
🤺    feýting
   
   
🏇    at çapyşyk
   
   
⛷    lykiaçy
   
   
🏂    snoubord
   
   
🏌    adam golf
   
   
🏌️‍♂️    adam golf
   
   
🏌️‍♀️    aýal golf
   
   
🏄    adamda serfing
   
   
🏄‍♂️    adam serfing
   
   
🏄‍♀️    aýal serfing
   
   
🚣    gaýykda adam
   
   
🚣‍♂️    adam gaýykda gaýyk
   
   
🚣‍♀️    gaýykda aýal
   
   
🏊    ýüzýän adam
   
   
🏊‍♂️    adam ýüzýär
   
   
🏊‍♀️    aýal ýüzýär
   
   
⛹    topy bökýän adam
   
   
⛹️‍♂️    adam topy bökýär
   
   
⛹️‍♀️    aýal topy bökýär
   
   
🏋    agyrlyk göterýän adam
   
   
🏋️‍♂️    adam agyrlyk göterýär
   
   
🏋️‍♀️    agyrlyk göterýän aýal
   
   
🚴    welosiped sürýän adam
   
   
🚴‍♂️    adam welosiped sürýär
   
   
🚴‍♀️    welosiped sürýän aýal
   
   
🚵    adam welosiped sürmek
   
   
🚵‍♂️    adam dag tigir sürmek
   
   
🚵‍♀️    aýal welosiped sürmek
   
   
🤸    adam arabasy
   
   
🤸‍♂️    adam arabasy
   
   
🤸‍♀️    aýal maşyn
   
   
🤼    adamlar göreşýärler
   
   
🤼‍♂️    erkekler göreşýär
   
   
🤼‍♀️    aýallar göreşi
   
   
🤽    suw polosy oýnaýan adam
   
   
🤽‍♂️    suw polosy oýnaýan adam
   
   
🤽‍♀️    suw polosy oýnaýan aýal
   
   
🤾    gandbol oýnaýan adam
   
   
🤾‍♂️    gandbol oýnaýan adam
   
   
🤾‍♀️    gandbol oýnaýan aýal
   
   
🤹    adam gürleşýär
   
   
🤹‍♂️    adam gürleşýär
   
   
🤹‍♀️    aýal gürleşýär
   
   
🧘    lotos ýagdaýynda adam
   
   
🧘‍♂️    Lotus ýagdaýynda adam
   
   
🧘‍♀️    Lotus ýagdaýynda aýal
   
   
🛀    suwa düşýän adam
   
   
🛌    düşegindäki adam
   
   
🧑‍🤝‍🧑    el tutýan adamlar
   
   
👭    el tutýan aýallar
   
   
👫    ellerini tutýan aýal we erkek
   
   
👬    el tutýan erkekler
   
   
💏    öp
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    öpmek: aýal, erkek
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    öpmek: adam, adam
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    öpmek: aýal, aýal
   
   
💑    ýürekli jübüt
   
   
👩‍❤️‍👨    ýürekli jübüt: aýal, erkek
   
   
👨‍❤️‍👨    ýürekli jübüt: adam, adam


👩‍❤️‍👩    ýürekli jübüt: aýal, aýal
   
   
👪    maşgala
   
   
👨‍👩‍👦    maşgala: erkek, aýal, oglan
   
   
👨‍👩‍👧    maşgala: erkek, aýal, gyz
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    maşgala: erkek, aýal, gyz, oglan
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    maşgala: erkek, aýal, oglan, oglan
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    maşgala: erkek, aýal, gyz, gyz
   
   
👨‍👨‍👦    maşgala: erkek, erkek, oglan
   
   
👨‍👨‍👧    maşgala: erkek, erkek, gyz
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    maşgala: erkek, erkek, gyz, oglan
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    maşgala: erkek, erkek, oglan, oglan
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    maşgala: erkek, erkek, gyz, gyz
   
   
👩‍👩‍👦    maşgala: aýal, aýal, oglan
   
   
👩‍👩‍👧    maşgala: aýal, aýal, gyz
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    maşgala: aýal, aýal, gyz, oglan
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    maşgala: aýal, aýal, oglan, oglan
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Maşgala: aýal, aýal, gyz, gyz
   
   
👨‍👦    maşgala: erkek, oglan
   
   
👨‍👦‍👦    maşgala: erkek, oglan, oglan
   
   
👨‍👧    maşgala: erkek, gyz
   
   
👨‍👧‍👦    maşgala: erkek, gyz, oglan
   
   
👨‍👧‍👧    maşgala: erkek, gyz, gyz
   
   
👩‍👦    maşgala: aýal, oglan
   
   
👩‍👦‍👦    maşgala: aýal, oglan, oglan
   
   
👩‍👧    Maşgala: aýal, gyz
   
   
👩‍👧‍👦    maşgala: aýal, gyz, oglan
   
   
👩‍👧‍👧    maşgala: aýal, gyz, gyz
   
   
🗣    gürleýän kelle
   
   
👤    siluetdäki büst
   
   
👥    siluetdäki büstler
   
   
🫂    adamlar gujaklaşýarlar
   
   
👣    aýak yzlary
   
   
💪    çeýe bicepler
   
   
🦾    mehaniki gol
   
   
🦿    mehaniki aýak
   
   
🦵    aýak
   
   
🦶    aýak
   
   
👂    gulak
   
   
🦻    eşidiş enjamy bilen gulak
   
   
👃    burun
   
   
🧠    beýni
   
   
🫀    anatomiki ýürek
   
   
🫁    öýken
   
   
🦷    diş
   
   
🦴    süňk
   
   
👀    Gözler
   
   
👁    göz
   
   
👅    dil
   
   
👄    agzy
   
   
🫦    dodaklary dişlemek
   
   
🦰    gyzyl saç
   
   
🦱    egrilen saçlar
   
   
🦳    ak saç
   
   
🦲    kelle
   
   
🏻    deri ýeňil
   
   
🏼    orta ýeňil deri äheňi
   
   
🏽    orta deri äheňi
   
   
🏾    orta gara deri äheňi
   
   
🏿    deriniň gara reňk
   
   
💋    öpüş belligi
   
   
💌    söýgi haty
   
   
💘    ok bilen ýürek
   
   
💝    lenta bilen ýürek
   
   
💖    ýalpyldawuk ýürek
   
   
💗    ösýän ýürek
   
   
💓    ýüregi urmak
   
   
💞    aýlanýan ýürekler
   
   
💕    iki ýürek
   
   
💟    ýürek bezegi
   
   
❣    ýürek agyry
   
   
💔    ýüregi ýaryldy
   
   
❤️‍🔥    ýürek oda
   
   
❤️‍🩹    ýüregi bejermek
   
   
❤    gyzyl ýürek
   
   
🩷    gülgüne ýürek
   
   
🧡    mämişi ýürek
   
   
💛    sary ýürek
   
   
💚    ýaşyl ýürek
   
   
💙    gök ýürek
   
   
🩵    açyk gök ýürek
   
   
💜    gyrmyzy ýürek
   
   
🤎    goňur ýürek
   
   
🖤    gara ýürek
   
   
🩶    çal ýürek
   
   
🤍    ak ýürek
   

ýürekler

   
💯    ýüz bal
   
   
💢    gahar nyşany
   
   
💥    çaknyşdy
   
   
💫    başy aýlanýar
   
   
💦    ter damjalary
   
   
💨    gaçýar
   
   
🕳    deşik
   
   
💣    bomba
   
   
💬    çykyş şary
   
   
👁️‍🗨️    köpürjikde göz
   
   
🗨    çep gürlemek köpügi
   
   
🗯    dogry gahar köpügi
   
   
💭    pikirlenen şar
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    maýmyn ýüzi
   
   
🐒    maýmyn
   
   
🦍    gorilla
   
   
🦧    orangutan
   
   
🐶    it ýüzi
   
   
🐕    it
   
   
🦮    ýol görkeziji it
   
   
🐕‍🦺    hyzmat ediji it
   
   
🐩    poodle
   
   
🐺    möjek
   
   
🦊    tilki
   
   
🦝    ýangyç
   
   
🐱    pişigiň ýüzi
   
   
🐈    pişik
   
   
🐈‍⬛    gara pişik
   
   
🦁    arslan
   
   
🐯    gaplaň ýüzi
   
   
🐅    gaplaň
   
   
🐆    gaplaň
   
   
🐴    at ýüzi
   
   
🫎    möjek
   
   
🫏    eşek
   
   
🐎    at
   
   
🦄    ýeken
   
   
🦓    zebra
   
   
🦌    sugun
   
   
🦬    bison
   
   
🐮    sygyr ýüzi
   
   
🐂    öküz
   
   
🐃    suw buffalo
   
   
🐄    sygyr
   
   
🐷    doňuz ýüzi
   
   
🐖    doňuz
   
   
🐗    doňuz
   
   
🐽    doňuz burny
   
   
🐏    goç
   
   
🐑    goýun
   
   
🐐    geçi
   
   
🐪    düýe
   
   
🐫    iki bölek düýe
   
   
🦙    llama
   
   
🦒    irairaf
   
   
🐘    pil
   
   
🦣    mamont
   
   
🦏    kerpiç
   
   
🦛    gippopotam
   
   
🐭    Syçanjygyň ýüzi
   
   
🐁    Syçan
   
   
🐀    syçan
   
   
🐹    hamster
   
   
🐰    towşan ýüzi
   
   
🐇    towşan
   
   
🐿    çip
   
   
🦫    gyrgyç
   
   
🦔    kirpi
   
   
🦇    bat
   
   
🐻    aýy
   
   
🐻‍❄️    ak aýy
   
   
🐨    koala
   
   
🐼    panda
   
   
🦥    ýalta
   
   
🦦    otter
   
   
🦨    skunk
   
   
🦘    kenguru
   
   
🦡    nyşan
   
   
🐾    penje yzlary
   
   
🦃    hindi
   
   
🐔    towuk
   
   
🐓    horaz
   
   
🐣    jüýje
   
   
🐤    çaga jüýjesi
   
   
🐥    öňdäki çaga jüýjesi
   
   
🐦    guş
   
   
🐧    pingwin
   
   
🕊    kepderi
   
   
🦅    bürgüt
   
   
🦆    ördek
   
   
🦢    akja
   
   
🦉    baýguş
   
   
🦤    dodo
   
   
🪶    ýelek
   
   
🦩    flamingo
   
   
🦚    tawus
   
   
🦜    towuk
   
   
🪽    ganaty
   
   
🐦‍⬛    gara guş
   
   
🪿    goz
   
   
🐸    gurbaga
   
     
🐊    krokodil
   
   
🐢    pyşbaga
   
   
🦎    haizizyk
   
   
🐍    ýylan
   
   
🐲    aagondarhanyň ýüzi
   
   
🐉    aagondarha
   
   
🦕    sauropod
   
   
🐳    köpelýän kit
   
   
🐋    kit
   
   
🐬    delfin
   
   
🦭    möhür
   
   
🐟    balyk
   
   
🐠    tropiki balyklar
   
   
🐡    balyk
   
   
🦈    akula
   
   
🐙    sekiz
   
   
🐚    spiral gabygy
   
   
🪸    merjen
   
   
🪼    meduza
   
   
🐌    ulitka
   
   
🦋    kebelek
   
   
🐛    bug
   
   
🐜    garynja
   
   
🐝    bal ary
   
   
🪲    tomzak
   
   
🐞    tomzak
   
   
🦗    kriket
   
   
🪳    tarakan
   
   
🕷    möý
   
   
🕸    möý web
   
   
🦂    Çeçen
   
   
🦟    çybyn
   
   
🪰    uçmak
   
   
🪱    gurçuk
   
   
🦠    mikrob
   
   
💐    buket
   
   
🌸    alça gül
   
   
💮    ak gül
   
   
🪷    lotos
   
   
🏵    rozet
   
   
🌹    gül boldy
   
   
🥀    çygly gül
   
   
🌺    gibiskus
   
   
🌻    günebakar
   
   
🌼    gül
   
   
🌷    çigildem
   
   
🪻    hyasint
   
   
🌱    nahal
   
   
🪴    gazylan ösümlik
   
   
🌲    hemişe gök öwüsýän agaç
   
   
🌳    ýaprakly agaç
   
   
🌴    Palma agajy
   
   
🌵    kaktus
   
   
🌾    tüwi
   
   
🌿    ösümlik
   
   
☘    Şamrock
   
   
🍀    dört ýaprakly ýorunja
   
   
🍁    Akja agaç ýapragy
   
   
🍂    düşen ýaprak
   
   
🍃    ýaprak şemalda öwüsýär
   
   
🪹    boş höwürtge
   
   
🪺    ýumurtga bilen höwürtge
   
   
🍇    üzüm
   
   
🍈    gawun
   
   
🍉    garpyz
   
   
🍊    mandarin
   
   
🍋    limon
   
   
🍌    banan
   
   
🍍    ananas
   
   
🥭    mango
   
   
🍎    gyzyl alma
   
   
🍏    ýaşyl alma
   
   
🍐    armut
   
   
🍑    şetdaly
   
   
🍒    alça
   
   
🍓    rawertudana
   
   
🫐    gök gül
   
   
🥝    kiwi miwesi
   
   
🍅    pomidor
   
   
🫒    zeýtun
   
   
🥥    kokos
   
   
🥑    awakado
   
   
🍆    baklajan
   
   
🥔    kartoşka
   
   
🥕    käşir
   
   
🌽    mekgejöweniň gulagy
   
   
🌶    gyzgyn burç
   
   
🫑    jaň burç
   
   
🥒    hyýar
   
   
🥬    ýaprakly ýaşyl
   
   
🥦    brokoli
   
   
🧄    sarymsak
   
   
🧅    sogan
   
   
🍄    kömelek
   
   
🥜    nohut
   
   
🫘    noýba
   
   
🌰    kashtan
   
   
🫚    zynjyr kökü
   
   
🫛    nohut gaby
   
   
🍞    çörek
   
   
🥐    garakçy
   
   
🥖    baget çöregi
   
   
🫓    tekiz çörek
   
   
🥨    pretzel
   
   
🥯    bagel
   
   
🥞    krepkalar
   
   
🧇    wafli
   
   
🧀    peýnir
   
   
🍖    süňkdäki et
   
   
🍗    guş aýagy
   
   
🥩    et kesmek
   
   
🥓    doňuz eti
   
   
🍔    gamburger
   
   
🍟    fransuz gowurmalary
   
   
🍕    pizza


🌭    gyzgyn it
   
   
🥪    sendwiç
   
   
🌮    tako
   
   
🌯    burrito
   
   
🫔    tamale
   
   
🥙    doldurylan çörek
   
   
🧆    falafel
   
   
🥚    ýumurtga
   
   
🍳    nahar bişirmek
   
   
🥘    iýmitiň ýalpak görnüşi
   
   
🍲    küýze
   
   
🫕    fondue
   
   
🥣    çemçe bilen jam
   
   
🥗    ýaşyl salat
   
   
🍿    popkorn
   
   
🧈    ýag
   
   
🧂    duz
   
   
🥫    konserwirlenen iýmit
   
   
🍱    bento guty
   
   
🍘    tüwi döwüji
   
   
🍙    tüwi topy
   
   
🍚    bişirilen tüwi
   
   
🍛    köri tüwi
   
   
🍜    bugly jam
   
   
🍝    spagetti
   
   
🍠    gowrulan süýji kartoşka
   
   
🍢    oden
   
   
🍣    suşi
   
   
🍤    gowrulan karides
   
   
🍥    balykly tort
   
   
🥮    Aý torty
   
   
🍡    dango
   
   
🥟    kömelek
   
   
🥠    gutapjyk
   
   
🥡    guty
   
   
🦀    gyrgyç
   
   
🦞    leňňeç
   
   
🦐    gysga
   
   
🦑    skid
   
   
🦪    oyster
   
   
🍦    ýumşak doňdurma
   
   
🍧    syrylan buz
   
   
🍨    doňdurma
   
   
🍩    don
   
   
🍪    gutapjyk
   
   
🎂    doglan gün torty
   
   
🍰    gysga ýol
   
   
🧁    käse
   
   
🥧    pirog
   
   
🍫    şokolad bar
   
   
🍬    süýji
   
   
🍭    lollipop
   
   
🍮    garawul
   
   
🍯    bal küýzesi
   
   
🍼    çaga çüýşesi
   
   
🥛    bir stakan süýt
   
   
☕    gyzgyn içgi
   
   
🫖    çaýhana
   
   
🍵    tutawaçsyz çaý
   
   
🍶    üçin
   
   
🍾    dykylan dykylyk çüýşe
   
   
🍷    çakyr aýna
   
   
🍸    kokteýl aýna
   
   
🍹    tropiki içgi
   
   
🍺    piwo küýzesi
   
   
🍻    gysylýan piwo küýzeleri
   
   
🥂    gysýan äýnek
   
   
🥃    çüýşe aýna
   
   
🫗    suwuklyk guýmak
   
   
🥤    saman bilen käse
   
   
🧋    köpürjikli çaý
   
   
🧃    içgi gutusy
   
   
🧉    ýanýoldaş
   
   
🧊    buz
   
   
🥢    taýajyklar
   
   
🍽    tabak bilen vilka we pyçak
   
   
🍴    vilka we pyçak
   
   
🥄    çemçe
   
   
🔪    aşhana pyçagy
   
   
🫙    banka
   
   
🏺    amfora
   
   
🌍    Europeewropa-Afrikany görkezýän obeer şary
   
   
🌎    Amerikany görkezýän obeer şary
   
   
🌏    Aziýa-Awstraliýany görkezýän obeer şary
   
   
🌐    meridianlar bilen obeer şary
   
   
🗺    dünýä kartasy
   
   
🗾    Japanaponiýanyň kartasy
   
   
🧭    kompas
   
   
🏔    garly dag
   
   
⛰    dag
   
   
🌋    wulkan
   
   
🗻    fuji
   
   
🏕    kempir
   
   
🏖    saýawanly plýa
   
   
🏜    çöl
   
   
🏝    çöl adasy
   
   
🏞    milli seýilgäh
   
   
🏟    stadion
   
   
🏛    nusgawy bina
   
   
🏗    binanyň gurluşygy
   
   
🧱    kerpiç
   
   
🪨    gaýa
   
   
🪵    agaç
   
   
🛖    külbe
   
   
🏘    jaýlary
   
   
🏚    ýykylan jaý
   
   
🏠    jaý
   
   
🏡    bagly jaý
   
   
🏢    ofis binasy
   
   
🏣    Japaneseapon poçta bölümi
   
   
🏤    poçta bölümi
   
   
🏥    hassahana
   
   
🏦    bank
   
   
🏨    myhmanhana
   
   
🏩    myhmanhana
   
   
🏪    amatly dükan
   
   
🏫    mekdebi
   
   
🏬    uly dükan
   
   
🏭    zawod
   
   
🏯    Japaneseapon galasy
   
   
🏰    gala
   
   
💒    toý
   
   
🗼    Tokio diňi
   
   
🗽    Azatlyk heýkeli
   
   
⛪    buthana
   
   
🕌    metjidi
   
   
🛕    Hindi ybadathanasy
   
   
🕍    sinagoga
   
   
⛩    Şinto mukaddesligi
   
   
🕋    kaaba
   
   
⛲    Çeşme
   
   
⛺    çadyr
   
   
🌁    dumanly
   
   
🌃    ýyldyzlar bilen gije
   
   
🏙    şäher görnüşi
   
   
🌄    daglaryň üstünde gün dogmagy
   
   
🌅    gün dogmagy
   
   
🌆    agşam şäher görnüşi
   
   
🌇    gün ýaşmagy
   
   
🌉    gije köpri
   
   
♨    gyzgyn çeşmeler
   
   
🎠    karusel at
   
   
🛝    oýun meýdançasy
   
   
🎡    ferris teker
   
   
🎢    rolik
   
   
💈    dellek sütüni
   
   
🎪    sirk çadyry
   
   
🚂    lokomotiw
   
   
🚃    demir ýol
   
   
🚄    ýokary tizlikli otly
   
   
🚅    ok otly
   
   
🚆    otly
   
   
🚇    metro
   
   
🚈    ýeňil demir ýol
   
   
🚉    bekedi
   
   
🚊    tramwaý
   
   
🚝    monorail
   
   
🚞    dag demir ýoly
   
   
🚋    tramwaý awtoulag
   
   
🚌    awtobus
   
   
🚍    ýetip gelýän awtobus
   
   
🚎    trolleýbus
   
   
🚐    mikroawtobus
   
   
🚑    tiz kömek
   
   
🚒    ýangyn dwigateli
   
   
🚓    polisiýa ulagy
   
   
🚔    ýetip gelýän polisiýa ulagy
   
   
🚕    taksi
   
   
🚖    ýetip gelýän taksi
   
   
🚗    awtoulag
   
   
🚘    ýetip gelýän awtoulag
   
   
🚙    sport peýdaly ulag
   
   
🛻    ýük maşyny
   
   
🚚    eltip bermek
   
   
🚛    ýük maşyny
   
   
🚜    traktor
   
   
🏎    ýaryş awtoulagy
   
   
🏍    motosikl
   
   
🛵    motor skuter
   
   
🦽    elde maýyplar üçin oturgyç
   
   
🦼    motorly maýyplar üçin oturgyç
   
   
🛺    awto rika
   
   
🚲    welosiped
   
   
🛴    skuter
   
   
🛹    skeytbord
   
   
🛼    rolikli konki
   
   
🚏    awtobus duralgasy
   
   
🛣    awtoulag ýoly
   
   
🛤    demir ýol
   
   
🛢    nebit deprek
   
   
⛽    ýangyç nasosy
   
   
🛞    tigir
   
   
🚨    polisiýa çyrasy
   
   
🚥    keseligine çyra
   
   
🚦    wertikal yşyk
   
   
🛑    durmak belgisi
   
   
🚧    gurluşyk
   
   
⚓    labyr
   
   
🛟    halka buý
   
   
⛵    ýelkenli gaýyk
   
   
🛶    kanoe
   
   
🚤    tizlik gämisi
   
   
🛳    ýolagçy gämisi
   
   
⛴    parom
   
   
🛥    motorly gaýyk
   
   
🚢    gämi
   
   
✈    uçar
   
   
🛩    kiçi uçar
   
   
🛫    uçar
   
   
🛬    uçar gelmegi
   
   
🪂    paraşýut
   
   
💺    oturgyç
   
   
🚁    dikuçar
   
   
🚟    asma demir ýol
   
   
🚠    dag kabeli
   
   
🚡    howa tramwaý ýoly
   
   
🛰    hemra
   
   
🚀    raketa
   
   
🛸    uçýan gazana
   
   
🛎    jaň jaňy
   
   
🧳    goşlar
   
   
🚪    gapy
   
   
🛗    lift
   
   
🪞    aýna
   
   
🪟    penjire
   
   
🛏    düşek
   
   
🛋    düşek we lampa
   
   
🪑    oturgyç
   
   
🚽    hajathana
   
   
🪠    gümürtik
   
   
🚿    duş
   
   
🛁    hammam
   
   
🪤    Syçan duzagy
   
   
🪒    razor
   
   
🧴    losyon çüýşesi
   
   
🧷    howpsuzlyk nokady
   
   
🧹    süpürgi
   
   
🧺    sebet
   
   
🧻    kagyz kagyzy
   
   
🪣    çelek
   
   
🧼    sabyn
   
   
🫧    köpürjikler
   
   
🪥    diş çotgasy
   
   
🧽    gubka
   
   
🧯    ýangyn söndüriji
   
   
🛒    söwda arabasy
   
   
⌛    sagat aýnasy
   
   
⏳    sagat stakany ýerine ýetirilmedi
   
   
⌚    sagat
   
   
⏰    jaň sagady
   
   
⏱    sekundomer
   
   
⏲    taýmer sagady
   
   
🕰    mantelpiece sagady
   
   
🕛    sagat on iki
   
   
🕧    on iki otuz
   
   
🕐    sagat bir
   
   
🕜    otuz bir
   
   
🕑    sagat iki
   
   
🕝    iki otuz
   
   
🕒    sagat üç
   
   
🕞    üç otuz
   
   
🕓    sagat dört
   
   
🕟    dört-otuz
   
   
🕔    sagat bäş
   
   
🕠    bäş-otuz
   
   
🕕    sagat alty
   
   
🕡    alty-otuz
   
   
🕖    sagat ýedi
   
   
🕢    ýedi otuz
   
   
🕗    sagat sekiz
   
   
🕣    sekiz otuz
   
   
🕘    sagat dokuz
   
   
🕤    dokuz otuz
   
   
🕙    sagat on
   
   
🕥    on otuz
   
   
🕚    on bir
   
   
🕦    on bir otuz
   
   
🌑    täze dogan aý
   
   
🌒    mumy ýarym aý
   
   
🌓    birinji çärýek aý
   
   
🌔    mumy gibbous aý
   
   
🌕    doly Aý
   
   
🌖    gibbous aý
   
   
🌗    geçen çärýek aý
   
   
🌘    ýarym aýyň azalmagy
   
   
🌙    ýarym aý
   
   
🌚    Täze Aý ýüzi
   
   
🌛    birinji çärýek aý ýüzi
   
   
🌜    geçen çärýek aýyň ýüzi
   
   
🌡    termometr
   
   
☀    gün


🌝    Aýyň ýüzi
   
   
🌞    ýüzi bilen gün
   
   
🪐    jaňly planeta
   
   
⭐    ýyldyz
   
   
🌟    ýalpyldawuk ýyldyz
   
   
🌠    Süýnýän ýyldyz
   
   
🌌    süýtli ýol
   
   
☁    bulut
   
   
⛅    bulutyň aňyrsynda gün
   
   
⛈    ýyldyrym we ýagyş bilen bulut
   
   
🌤    kiçijik buludyň aňyrsynda gün
   
   
🌥    uly buludyň aňyrsynda gün
   
   
🌦    ýagyş buludynyň aňyrsynda gün
   
   
🌧    ýagyşly bulut
   
   
🌨    gar bilen bulut
   
   
🌩    ýyldyrym bilen bulut
   
   
🌪    tornado
   
   
🌫    duman
   
   
🌬    ýel ýüzi
   
   
🌀    siklon
   
   
🌈    älemgoşar
   
   
🌂    ýapyk saýawan
   
   
☂    saýawan
   
   
☔    ýagyş damjalary bilen saýawan
   
   
⛱    zontik
   
   
⚡    ýokary naprýa .eniýe
   
   
❄    gar gar
   
   
☃    gar adam
   
   
⛄    garsyz gar adam
   
   
☄    kometa
   
   
🔥    ot
   
   
💧    damja
   
   
🌊    suw tolkuny
   
   
🎃    çyra
   
   
🎄    täze ýyl agajy
   
   
🎆    feýerwerk
   
   
🎇    uçgun
   
   
🧨    ýangyn söndüriji
   
   
✨    uçgunlar
   
   
🎈    şar
   
   
🎉    partiýa popper
   
   
🎊    konfetti topy
   
   
🎋    tanabata agajy
   
   
🎍    sosna bezegi
   
   
🎎    Japaneseapon gurjaklary
   
   
🎏    Karp akymy
   
   
🎐    ýel
   
   
🎑    aý görmek dabarasy
   
   
🧧    gyzyl konwert
   
   
🎀    lenta
   
   
🎁    örtülen sowgat
   
   
🎗    ýatlatma lentasy
   
   
🎟    giriş petekleri
   
   
🎫    bilet
   
   
🎖    harby medal
   
   
🏆    kubok
   
   
🏅    sport medaly
   
   
🥇    1-nji ýer medaly
   
   
🥈    2-nji ýer medaly
   
   
🥉    3-nji ýer medaly
   
   
⚽    futbol topy
   
   
⚾    beýsbol
   
   
🥎    softbol
   
   
🏀    basketbol
   
   
🏐    woleýbol
   
   
🏈    amerikan futboly
   
   
🏉    regbi futboly
   
   
🎾    tennis
   
   
🥏    uçýan disk
   
   
🎳    bouling
   
   
🏏    kriket oýny
   
   
🏑    meýdan hokkeýi
   
   
🏒    buz hokkeýi
   
   
🥍    lakros
   
   
🏓    ping pong
   
   
🏸    badminton
   
   
🥊    boks ellik
   
   
🥋    söweş sungaty formasy
   
   
🥅    maksat tor
   
   
⛳    deşikde baýdak
   
   
⛸    buzda typmak
   
   
🎣    balyk tutulýan sütün
   
   
🤿    çümmek maskasy
   
   
🎽    işleýän köýnek
   
   
🎿    lyisa
   
   
🛷    slede
   
   
🥌    egrilen daş
   
   
🎯    öküz
   
   
🪀    yo-yo
   
   
🪁    uçar
   
   
🎱    howuz 8 top
   
   
🔮    hrustal top
   
   
🪄    jadyly taýak
   
   
🧿    nazar amulet
   
   
🪬    hamsa
   
   
🎮    Wideo oÿun
   
   
🕹    joýstik
   
   
🎰    awtoulag enjamy
   
   
🎲    oýun öl
   
   
🧩    enigma bölegi
   
   
🧸    teddy aýy
   
   
🪅    piñata
   
   
🪩    aýna topy
   
   
🪆    gurjak höwürtgeleri
   
   
♠    pyçak kostýum
   
   
♥    ýürek kostýumy
   
   
♦    göwher kostýum
   
   
♣    klub kostýumy
   
   
♟    küşt lombard
   
   
🃏    degişme
   
   
🀄    mahjong gyzyl aagondarha
   
   
🎴    gül oýnamak kartoçkalary
   
   
🎭    ýerine ýetiriş sungaty
   
   
🖼    çarçuwaly surat
   
   
🎨    suratkeş palitrasy
   
   
🧵    sapak
   
   
🪡    iňňe
   
   
🧶    ýüplük
   
   
🪢    düwün
   
   
👓    äýnek
   
   
🕶    äýnek
   
   
🥽    äýnek
   
   
🥼    laboratoriýa palto
   
   
🦺    howpsuzlyk ýelek
   
   
👔    galstuk
   
   
👕    futbolka
   
   
👖    jeans
   
   
🧣    şarf
   
   
🧤    ellikler
   
   
🧥    palto
   
   
🧦    jorap
   
   
👗    köýnek
   
   
👘    kimono
   
   
🥻    sari
   
   
🩱    bir bölek mayo
   
   
🩲    gysgaça maglumat
   
   
🩳    şortik
   
   
👙    bikini
   
   
👚    aýal eşikleri
   
   
🪭    eplenýän el fanaty
   
   
👛    gapjygy
   
   
👜    sumka
   
   
👝    gysgyç sumkasy
   
   
🛍    söwda haltalary
   
   
🎒    sumka
   
   
🩴    sandal
   
   
👞    adamyň köwşi
   
   
👟    aýakgap
   
   
🥾    gezelenç
   
   
🥿    tekiz aýakgap
   
   
👠    beýik ökjeli köwüş
   
   
👡    Aýakgap
   
   
🩰    balet aýakgaplary
   
   
👢    aýal aýakgaby
   
   
🪮    saç almak
   
   
👑    täç
   
   
👒    aýal şlýapa
   
   
🎩    ýokarky şlýapa
   
   
🎓    gutardyş
   
   
🧢    tölegli gapak
   
   
🪖    harby kaska
   
   
⛑    halas ediş işgäri
   
   
📿    doga monjuklary
   
   
💄    pomada
   
   
💍    jaň
   
   
💎    gymmat bahaly daş
   
   
🔇    ses çykaryjy
   
   
🔈    gürleýjiniň pes göwrümi
   
   
🔉    gürleýjiniň orta göwrümi
   
   
🔊    gürleýjiniň ýokary göwrümi
   
   
📢    gatygepleýji
   
   
📣    megafon
   
   
📯    poçta şahy
   
   
🔔    jaň
   
   
🔕    çyzyk bilen jaň
   
   
🎼    Aýdym-saz
   
   
🎵    Saz belligi
   
   
🎶    aýdym-saz bellikleri
   
   
🎙    studiýa mikrofony
   
   
🎚    derejeli slaýder
   
   
🎛    dolandyryş düwmeleri
   
   
🎤    mikrofon
   
   
🎧    nauşnik
   
   
📻    radio
   
   
🎷    saksafon
   
   
🪗    akkordeon
   
   
🎸    gitara
   
   
🎹    saz klawiaturasy
   
   
🎺    surnaý
   
   
🎻    skripka
   
   
🪕    banjo
   
   
🥁    deprek
   
   
🪘    uzyn deprek
   
   
🪇    marakalar
   
   
🪈    fleýta
   
   
📱    jübi telefony
   
   
📲    ok bilen jübi telefony
   
   
☎    telefon
   
   
📞    telefon kabul edijisi
   
   
📟    peýjer
   
   
📠    faks enjamy
   
   
💾    Kompýuter
   
   
🔋    batareýa
   
   
🪫    pes batareýa
   
   
🔌    elektrik wilkasy
   
   
💻    noutbuk
   
   
🖥    iş stoly kompýuter
   
   
🖨    printer
   
   
⌨    klawiatura
   
   
🖱    kompýuter syçanjygy
   
   
🖲    trackbol
   
   
💽    kompýuter diski
   
   
💾    disketa
   
   
💿    optiki disk
   
   
📀    DVD
   
   
🧮    abakus
   
   
🎥    film kamerasy
   
   
🎞    film çarçuwalary
   
   
📽    film proýektory
   
   
🎬    gysgyç tagtasy
   
   
📺    telewideniýe
   
   
📷    kamera
   
   
📸    fleşkaly kamera
   
   
📹    wideo kamera
   
   
📼    wideokasseta
   
   
🔍    ulaldyjy aýna çepe egildi
   
   
🔎    ulaldyjy aýna sag tarapa egildi
   
   
🕯    şem
   
   
💡    lampa
   
   
🔦    elçyra
   
   
🏮    gyzyl kagyz çyrasy
   
   
🪔    diya lampasy
   
   
⚗    alembik
   
   
🧪    barlag çüýşesi
   
   
🧫    petri tagamy
   
   
🧬    dna
   
   
🔬    mikroskop
   
   
🔭    teleskop
   
   
📡    hemra antennasy
   
   
📔    bezeg örtügi bilen depder
   
   
📕    ýapyk kitap
   
   
📖    açyk kitap
   
   
📗    ýaşyl kitap
   
   
📘    gök kitap
   
   
📙    apelsin kitaby
   
   
📚    kitaplar
   
   
📓    depder
   
   
📒    kitap ýazgysy
   
   
📃    egrilen sahypa
   
   
📜    aýlaň
   
   
📄    sahypa seredýär
   
   
📰    gazet
   
   
🗞    çykan gazet
   
   
📑    bellik bellikleri
   
   
🔖    bellik
   
   
🏷    belligi
   
   
💰    pul sumkasy
   
   
🪙    teňňe
   
   
💴    ýen banknot
   
   
💵    dollar banknoty
   
   
💶    ýewro banknoty
   
   
💷    funt banknot
   
   
💸    ganatly pul
   
   
💳    kredit kartoçkasy
   
   
🧾    kwitansiýa
   
   
💹    ýen bilen artýan diagramma
   
   
✉    konwert
   
   
📧    e-poçta
   
   
📨    gelýän konwert
   
   
📩    ok bilen konwert
   
   
📤    guty gutusy
   
   
📥    poçta gutusy
   
   
📦    bukjasy
   
   
📫    baýdak göterilen ýapyk poçta gutusy
   
   
📪    aşak düşen baýdak bilen ýapyk poçta gutusy
   
   
📬    galdyrylan baýdakly poçta gutusyny açyň
   
   
📭    aşak düşen baýdak bilen poçta gutusyny açyň
   
   
📮    poçta gutusy
   
   
🗳    saýlaw býulleteni
   
   
✏    galam
   
   
✒    gara nib
   
   
🖋    Çeşme ruçkasy
   
   
🖊    ruçka
   
   
🖌    boýag çotgasy
   
   
🖍    garga
   
   
📝    ýatlama
   
   
💼    portfel
   
   
📁    faýl bukjasy
   
   
📂    faýl bukjasyny açyň
   
   
🗂    kart indeksini bölüjiler
   
   
📅    senenama
   
   
📆    ýyrtyk senenama


🗒    spiral depder
   
   
🗓    spiral senenama
   
   
📇    kartoçkanyň görkezijisi
   
   
📈    diagramma artýar
   
   
📉    diagramma azalýar
   
   
📊    çyzgylar
   
   
📋    paneli
   
   
📌    düwme
   
   
📍    tegelek düwme
   
   
📎    paperclip
   
   
🖇    baglanyşdyrylan kagyz ýazgylary
   
   
📏    göni hökümdar
   
   
📐    üçburç hökümdar
   
   
✂    gaýçy
   
   
🗃    kartoçka gutusy
   
   
🗄    faýl kabineti
   
   
🗑    zibil
   
   
🔒    gulplandy
   
   
🔓    açylmadyk
   
   
🔏    ruçka bilen gulplandy
   
   
🔐    açar bilen gulplandy
   
   
🔑    açary
   
   
🗝    köne açar
   
   
🔨    çekiç
   
   
🪓    palta
   
   
⛏    saýla
   
   
⚒    çekiç we saýla
   
   
🛠    çekiç we wilka
   
   
🗡    hanjar
   
   
⚔    gylyç
   
   
🔫    suw pistoleti
   
   
🪃    bumerang
   
   
🏹    ýaý we OK
   
   
🛡    galkan
   
   
🪚    agaç ussalary
   
   
🔧    wilka
   
   
🪛    otwýortka
   
   
🔩    hoz we bolt
   
   
⚙    dişli
   
   
🗜    gysgyç
   
   
⚖    balans şkalasy
   
   
🦯    ak hasa
   
   
🔗    baglanyşyk
   
   
⛓    zynjyrlar
   
   
🪝    çeňňek
   
   
🧰    gural gutusy
   
   
🧲    magnit
   
   
🪜    merdiwan
   
   
💉    şpris
   
   
🩸    gan damjasy
   
   
💊    tabletka
   
   
🩹    ýelimleýji bandaj
   
   
🩼    taýak
   
   
🩺    stetoskop
   
   
🩻    rentgen
   
   
🚬    çilim
   
   
⚰    tabyt
   
   
🪦    daşy
   
   
⚱    jaýlanyş jaýy
   
   
🗿    moai
   
   
🪧    plakat
   
   
🪪    şahsyýetnama
   
   
🏧    Bankomat belgisi
   
   
🚮    gap-gaç belgisi
   
   
🚰    agyz suwy
   
   
♿    kolýaskanyň nyşany
   
   
🚹    erkekler otagy
   
   
🚺    aýallar otagy
   
   
🚻    hajathana
   
   
🚼    çaga nyşany
   
   
🚾    suw şkafy
   
   
🛂    pasport barlagy
   
   
🛃    gümrük
   
   
🛄    goş alma ýeri
   
   
🛅    çep goşlar
   
   
⚠    duýduryş
   
   
🚸    çagalar geçýär
   
   
⛔    girmek gadagan
   
   
🚫    gadagan
   
   
🚳    welosiped ýok
   
   
🚭    çilim çekmeýär
   
   
🚯    hapa ýok
   
   
🚱    agyz suwy
   
   
🚷    pyýada ýok
   
   
📵    jübi telefonlary ýok
   
   
🔞    on sekiz ýaşdan kiçi hiç kim ýok
   
   
☢    radioaktiw
   
   
☣    biohazard
   
   
⬆    ýokary ok
   
   
↗    ýokary sag ok
   
   
➡    sag ok
   
   
↘    aşaky sag ok
   
   
⬇    aşak ok
   
   
↙    aşaky çep ok
   
   
⬅    çep ok
   
   
↖    çep ok
   
   
↕    ýokary ok
   
   
↔    çepden sag ok
   
   
↩    sag ok egri çep
   
   
↪    çep ok sag egri
   
   
⤴    sag ok egri
   
   
⤵    sag ok egri
   
   
🔃    sagat ugry boýunça dik oklar
   
   
🔄    sagat tersine oklar düwmesi
   
   
🔙    Yzyna ok
   
   
🔚    END ok
   
   
🔛    ON! ok
   
   
🔜    SOON ok
   
   
🔝    TOP oky
   
   
🛐    ybadat ýeri
   
   
⚛    atom nyşany
   
   
🕉    om
   
   
✡    Dawudyň ýyldyzy
   
   
☸    Dharma tekeri
   
   
☯    yin yang
   
   
✝    latyn haç
   
   
☦    ortodoksal haç
   
   
☪    ýyldyz we ýarym aý
   
   
☮    parahatçylyk nyşany
   
   
🕎    menora
   
   
🔯    nokatly alty burçly ýyldyz
   
   
🪯    khanda
   
   
♈    Aries
   
   
♉    Toros
   
   
♊    Kizler
   
   
♋    Rak
   
   
♌    Лев
   
   
♍    Gyz
   
   
♎    Libra
   
   
♏    Garynja
   
   
♐    Sagittarius
   
   
♑    Oýky
   
   
♒    Aquarius
   
   
♓    Balak
   
   
⛎    Ophiuchus
   
   
🔀    yzlary üýtgetmek düwmesi
   
   
🔁    gaýtalamak düwmesi
   
   
🔂    ýekeje düwmäni gaýtala
   
   
▶    oýnamak düwmesi
   
   
⏩    çalt öňe sürmek düwmesi
   
   
⏭    indiki yzarlamak düwmesi
   
   
⏯    oýnamak ýa-da duruzmak düwmesi
   
   
◀    ters düwme
   
   
⏪    çalt ters düwme
   
   
⏮    soňky ýol düwmesi
   
   
🔼    ýokarky düwme
   
   
⏫    çalt düwmesi
   
   
🔽    aşak düwmesi
   
   
⏬    çalt düwme
   
   
⏸    pauza düwmesi
   
   
⏹    durmak düwmesi
   
   
⏺    ýazgy düwmesi
   
   
⏏    çykarmak düwmesi
   
   
🎦    kino
   
   
🔅    garaňky düwme
   
   
🔆    açyk düwme
   
   
📶    antenna barlary
   
   
🛜    simsiz
   
   
📳    yrgyldy tertibi
   
   
📴    jübi telefony öçürildi
   
   
   
♀    aýal alamaty
   
   
♂    erkek alamaty
   
   
⚧    transgender nyşany
   
   
✖    köpeltmek
   
   
➕    goşmaça
   
   
➖    minus
   
   
➗    bölmek
   
   
🟰    agyr belgi
   
   
♾    çäksizlik
   
   
‼    goşa seslenme belligi
   
   
⁉    sorag sorag belgisi
   
   
❓    gyzyl sorag belgisi
   
   
❔    ak sorag belgisi
   
   
❕    ak ses belligi
   
   
❗    gyzyl ýüzlenme belligi
   
   
〰    tolkunly çyzyk
   
   
💱    walýuta çalşygy
   
   
💲    agyr dollar belgisi
   
   
⚕    lukmançylyk nyşany
   
   
♻    gaýtadan işlemek nyşany
   
   
⚜    flur-de-lis
   
   
🔱    trident nyşany
   
   
📛    ady nyşany
   
   
🔰    Başlaýanlar üçin ýapon nyşany
   
   
⭕    içi boş gyzyl tegelek
   
   
✅    bellik düwmesini barlaň
   
   
☑    çek bilen saýlaw gutusy
   
   
✔    bellik
   
   
❌    kesiş belgisi
   
   
❎    bellik düwmesi
   
   
➰    egri aýlaw
   
   
➿    goşa egri aýlaw
   
   
〽    bölek çalyşma belligi
   
   
✳    sekiz burçly ýyldyzjyk
   
   
✴    sekiz burçly ýyldyz
   
   
❇    ýalpyldawuk
   
   
©    awtorlyk hukugy
   
   
®    hasaba alyndy
   
   
™    söwda belligi
   
   
#️⃣    açar düwmesi: #
   
   
*️⃣    açar düwmesi: *
   
   
0️⃣    açar düwmesi: 0
   
   
1️⃣    açar düwmesi: 1
   
   
2️⃣    açar düwmesi: 2
   
   
3️⃣    açar düwmesi: 3
   
   
4️⃣    açar düwmesi: 4
   
   
5️⃣    açar düwmesi: 5
   
   
6️⃣    açar düwmesi: 6
   
   
7️⃣    açar düwmesi: 7
   
   
8️⃣    açar düwmesi: 8
   
   
9️⃣    açar düwmesi: 9
   
   
🔟    açar düwmesi: 10
   
   
🔠    latyn baş harpy
   
   
🔡    latyn kiçi harpy
   
   
🔢    giriş belgileri
   
   
🔣    giriş nyşanlary
   
   
🔤    latyn harplary
   
   
🅰    Bir düwme (gan görnüşi)
   
   
🆎    AB düwmesi (gan görnüşi)
   
   
🅱    B düwmesi (gan görnüşi)
   
   
🆑    CL düwmesi
   
   
🆒    Sowuk düwmesi
   
   
🆓    MUGT düwme
   
   
ℹ    maglumat
   
   
🆔    Şahsyýet düwmesi
   
   
Ⓜ    tegelek M.
   
   
🆕    Täze düwme
   
   
🆖    NG düwmesi
   
   
🅾    O düwmesi (gan görnüşi)
   
   
🆗    Bolýar
   
   
🅿    P düwmesi
   
   
🆘    SOS düwmesi
   
   
🆙    UP! düwmesi
   
   
🆚    VS düwmesi
   
   
🈁    Japaneseaponiýanyň “şu ýerde” düwmesi
   
   
🈂    Serviceaponiýanyň “hyzmat tölegi” düwmesi
   
   
🈷    Monthlyaponiýanyň “aýlyk mukdary” düwmesi
   
   
🈶    Japaneseaponça “mugt däl” düwmesi
   
   
🈯    Japaneseaponiýanyň “ätiýaçlandyrylan” düwmesi
   
   
🉐    Japaneseaponiýanyň “söwda” düwmesi
   
   
🈹    Japaneseaponiýanyň “arzanladyş” düwmesi
   
   
🈚    Japaneseapon dilinde “mugt” düwmesi
   
   
🈲    Japaneseapon dilinde "gadagan" düwmesi
   
   
🉑    Japaneseaponiýanyň “kabul ederlikli” düwmesi
   
   
🈸    Japaneseaponiýanyň “amaly” düwmesi
   
   
🈴    Japaneseaponiýanyň “geçiş derejesi” düwmesi
   
   
🈳    Japaneseaponiýanyň “boş” düwmesi
   
   
㊗    Japaneseaponiýanyň “gutlaýarys” düwmesi
   
   
㊙    Japaneseaponiýanyň “gizlin” düwmesi
   
   
🈺    Businessapon dilinde “iş üçin açyk” düwmesi
   
   
🈵    Japaneseapon dilinde “boş ýer ýok” düwmesi
   
   
🔴    gyzyl tegelek
   
   
🟠    mämişi tegelek
   
   
🟡    sary tegelek
   
   
🟢    ýaşyl tegelek
   
   
🔵    gök tegelek
   
   
🟣    gyrmyzy tegelek
   
   
🟤    goňur tegelek
   
   
⚫    gara tegelek
   
   
⚪    ak tegelek
   
   
🟥    gyzyl kwadrat
   
   
🟧    mämişi kwadrat
   
   
🟨    sary kwadrat
   
   
🟩    ýaşyl kwadrat
   
   
🟦    gök kwadrat


🟪    gyrmyzy kwadrat
   
   
🟫    goňur kwadrat
   
   
⬛    gara uly kwadrat
   
   
⬜    ak uly kwadrat
   
   
◼    gara orta kwadrat
   
   
◻    ak orta kwadrat
   
   
◾    gara orta kiçi kwadrat
   
   
◽    ak orta kiçi kwadrat
   
   
▪    gara kiçi kwadrat
   
   
▫    ak kiçi kwadrat
   
   
🔶    uly mämişi göwher
   
   
🔷    uly gök göwher
   
   
🔸    ownuk mämişi göwher
   
   
🔹    kiçi gök göwher
   
   
🔺    gyzyl üçburçluk görkezdi
   
   
🔻    gyzyl üçburçluk görkezdi
   
   
💠    nokat bilen göwher
   
   
🔘    radio düwmesi
   
   
🔳    ak kwadrat düwmesi
   
   
🔲    gara kwadrat düwmesi
   
   
🏁    barlanan baýdak
   
   
🚩    üçburç baýdak
   
   
🎌    baýdaklary kesdi
   
   
🏴    gara baýdak
   
   
🏳    ak baýdak
   
   
🏳️‍🌈    älemgoşaryň baýdagy
   
   
🏳️‍⚧️    transgender baýdagy
   
   
🏴‍☠️    garakçy baýdagy
   
   
🇦🇨    baýdak: Asma adasy
   
   
🇦🇩    baýdak: Andorra
   
   
🇦🇪    baýdak: Birleşen Arap Emirlikleri
   
   
🇦🇫    baýdak: Owganystan
   
   
🇦🇬    baýdak: Antigua we Barbuda
   
   
🇦🇮    baýdak: Anguilla
   
   
🇦🇱    baýdak: Albaniýa
   
   
🇦🇲    baýdak: Ermenistan
   
   
🇦🇴    baýdak: Angola
   
   
🇦🇶    baýdak: Antarktida
   
   
🇦🇷    baýdak: Argentina
   
   
🇦🇸    baýdak: Amerikan Samoasy
   
   
🇦🇹    baýdak: Awstriýa
   
   
🇦🇺    baýdak: Awstraliýa
   
   
🇦🇼    baýdak: Aruba
   
   
🇦🇽    baýdak: Åland adalary
   
   
🇦🇿    baýdak: Azerbaýjan
   
   
🇧🇦    baýdak: Bosniýa we Gersegowina
   
   
🇧🇧    baýdak: Barbados
   
   
🇧🇩    baýdak: Bangladeş
   
   
🇧🇪    baýdak: Belgiýa
   
   
🇧🇫    baýdak: Burkina Faso
   
   
🇧🇬    baýdak: Bolgariýa
   
   
🇧🇭    baýdak: Bahreýn
   
   
🇧🇮    baýdak: Burundi
   
   
🇧🇯    baýdak: Benin
   
   
🇧🇱    baýdak: Keramatly Bartelemi
   
   
🇧🇲    baýdak: Bermuda
   
   
🇧🇳    baýdak: Bruneý
   
   
🇧🇴    baýdak: Boliwiýa
   
   
🇧🇶    baýdak: Karib deňzi Gollandiýa
   
   
🇧🇷    baýdak: Braziliýa
   
   
🇧🇸    baýdak: Bagama
   
   
🇧🇹    baýdak: Butan
   
   
🇧🇻    baýdak: Bouwet adasy
   
   
🇧🇼    baýdak: Botswana
   
   
🇧🇾    baýdak: Belarus
   
   
🇧🇿    baýdak: Beliz
   
   
🇨🇦    baýdak: Kanada
   
   
🇨🇨    baýdak: Kokos (Keeling) adalary
   
   
🇨🇩    baýdak: Kongo - Kinşasa
   
   
🇨🇫    baýdak: Merkezi Afrika Respublikasy
   
   
🇨🇬    baýdak: Kongo - Brazawil
   
   
🇨🇭    baýdak: Şweýsariýa
   
   
🇨🇮    baýdak: Kot d'Iwuar
   
   
🇨🇰    baýdak: Kuk adalary
   
   
🇨🇱    baýdak: Çili
   
   
🇨🇲    baýdak: Kamerun
   
   
🇨🇳    baýdak: Hytaý
   
   
🇨🇴    baýdak: Kolumbiýa
   
   
🇨🇵    baýdak: Klipperton adasy
   
   
🇨🇷    baýdak: Kosta Rika
   
   
🇨🇺    baýdak: Kuba
   
   
🇨🇻    baýdak: Cape Verde
   
   
🇨🇼    baýdak: Curaçao
   
   
🇨🇽    baýdak: Ro Christmasdestwo adasy
   
   
🇨🇾    baýdak: Kipr
   
   
🇨🇿    baýdak: Çehiýa
   
   
🇩🇪    baýdak: Germaniýa
   
   
🇩🇬    baýdak: Diego Garsiýa
   
   
🇩🇯    baýdak: Jibuti
   
   
🇩🇰    baýdak: Daniýa
   
   
🇩🇲    baýdak: Dominika
   
   
🇩🇴    baýdak: Dominikan respublikasy
   
   
🇩🇿    baýdak: Al Algerir
   
   
🇪🇦    baýdak: Ceuta & Melilla
   
   
🇪🇨    baýdak: Ekwador
   
   
🇪🇪    baýdak: Estoniýa
   
   
🇪🇬    baýdak: Müsür
   
   
🇪🇭    baýdak: Günbatar Sahara
   
   
🇪🇷    baýdak: Eritreýa
   
   
🇪🇸    baýdak: Ispaniýa
   
   
🇪🇹    baýdak: Efiopiýa
   
   
🇪🇺    baýdak: Europeanewropa Bileleşigi
   
   
🇫🇮    baýdak: Finlýandiýa
   
   
🇫🇯    baýdak: Fiji
   
   
🇫🇰    baýdak: Folklend adalary
   
   
🇫🇲    baýdak: Mikroneziýa
   
   
🇫🇴    baýdak: Farer adalary
   
   
🇫🇷    baýdak: Fransiýa
   
   
🇬🇦    baýdak: Gabon
   
   
🇬🇧    baýdak: Angliýa
   
   
🇬🇩    baýdak: Grenada
   
   
🇬🇪    baýdak: Jorjiýa
   
   
🇬🇫    baýdak: Fransuz Gwiana
   
   
🇬🇬    baýdak: Guernsi
   
   
🇬🇭    baýdak: Gana
   
   
🇬🇮    baýdak: Gibraltar
   
   
🇬🇱    baýdak: Grenlandiýa
   
   
🇬🇲    baýdak: Gambiýa
   
   
🇬🇳    baýdak: Gwineýa
   
   
🇬🇵    baýdak: Guadeloupe
   
   
🇬🇶    baýdak: Ekwatorial Gwineýa
   
   
🇬🇷    baýdak: Gresiýa
   
   
🇬🇸    baýdak: Günorta Jorjiýa we Günorta Sandwiç adalary
   
   
🇬🇹    baýdak: Gwatemala
   
   
🇬🇺    baýdak: Guam
   
   
🇬🇼    baýdak: Gwineýa-Bissau
   
   
🇬🇾    baýdak: Gaýana
   
   
🇭🇰    baýdak: Gonkong SAR Hytaý
   
   
🇭🇲    baýdak: Eşit we Makdonalds adalary
   
   
🇭🇳    baýdak: Gonduras
   
   
🇭🇷    baýdak: Horwatiýa
   
   
🇭🇹    baýdak: Gaiti
   
   
🇭🇺    baýdak: Wengriýa
   
   
🇮🇨    baýdak: Kanar adalary
   
   
🇮🇩    baýdak: Indoneziýa
   
   
🇮🇪    baýdak: Irlandiýa
   
   
🇮🇱    baýdak: Ysraýyl
   
   
🇮🇲    baýdak: Adam adasy
   
   
🇮🇳    baýdak: Hindistan
   
   
🇮🇴    baýdak: Iňlis Hindi ummany sebiti
   
   
🇮🇶    baýdak: Yrak
   
   
🇮🇷    baýdak: Eýran
   
   
🇮🇸    baýdak: Islandiýa
   
   
🇮🇹    baýdak: Italiýa
   
   
🇯🇪    baýdak: Jersi
   
   
🇯🇲    baýdak: Jamaamaýka
   
   
🇯🇴    baýdak: Iordaniýa
   
   
🇯🇵    baýdak: Japanaponiýa
   
   
🇰🇪    baýdak: Keniýa
   
   
🇰🇬    baýdak: Gyrgyzystan
   
   
🇰🇭    baýdak: Kamboja
   
   
🇰🇮    baýdak: Kiribati
   
   
🇰🇲    baýdak: Komorlar
   
   
🇰🇳    baýdak: Keramatly Kitts we Newis
   
   
🇰🇵    baýdak: Demirgazyk Koreýa
   
   
🇰🇷    baýdak: Günorta Koreýa
   
   
🇰🇼    baýdak: Kuweýt
   
   
🇰🇾    baýdak: Kaýman adalary
   
   
🇰🇿    baýdak: Gazagystan
   
   
🇱🇦    baýdak: Laos
   
   
🇱🇧    baýdak: Liwan
   
   
🇱🇨    baýdak: Keramatly Lusiýa
   
   
🇱🇮    baýdak: Lihtenşteýn
   
   
🇱🇰    baýdak: Şri-Lanka
   
   
🇱🇷    baýdak: Liberiýa
   
   
🇱🇸    baýdak: Lesoto
   
   
🇱🇹    baýdak: Litwa
   
   
🇱🇺    baýdak: Lýuksemburg
   
   
🇱🇻    baýdak: Latwiýa
   
   
🇱🇾    baýdak: Liwiýa
   
   
🇲🇦    baýdak: Marokko
   
   
🇲🇨    baýdak: Monako
   
   
🇲🇩    baýdak: Moldowa
   
   
🇲🇪    baýdak: Çernogoriýa
   
   
🇲🇫    baýdak: Keramatly Martin
   
   
🇲🇬    baýdak: Madagaskar
   
   
🇲🇭    baýdak: Marşal adalary
   
   
🇲🇰    baýdak: Demirgazyk Makedoniýa
   
   
🇲🇱    baýdak: Mali
   
   
🇲🇲    baýdak: Mýanma (Birma)
   
   
🇲🇳    baýdak: Mongoliýa
   
   
🇲🇴    baýdak: Makao SAR Hytaý
   
   
🇲🇵    baýdak: Demirgazyk Mariana adalary
   
   
🇲🇶    baýdak: Martinique
   
   
🇲🇷    baýdak: Mawritaniýa
   
   
🇲🇸    baýdak: Montserrat
   
   
🇲🇹    baýdak: Malta
   
   
🇲🇺    baýdak: Mawritis
   
   
🇲🇻    baýdak: Maldiwler
   
   
🇲🇼    baýdak: Malawi
   
   
🇲🇽    baýdak: Meksika
   
   
🇲🇾    baýdak: Malaýziýa
   
   
🇲🇿    baýdak: Mozambik
   
   
🇳🇦    baýdak: Namibiýa
   
   
🇳🇨    baýdak: Täze Kaledoniýa
   
   
🇳🇪    baýdak: Niger
   
   
🇳🇫    baýdak: Norfolk adasy
   
   
🇳🇬    baýdak: Nigeriýa
   
   
🇳🇮    baýdak: Nikaragua
   
   
🇳🇱    baýdak: Gollandiýa
   
   
🇳🇴    baýdak: Norwegiýa
   
   
🇳🇵    baýdak: Nepal
   
   
🇳🇷    baýdak: Nauru
   
   
🇳🇺    baýdak: Niue
   
   
🇳🇿    baýdak: Täze Zelandiýa
   
   
🇴🇲    baýdak: Umman
   
   
🇵🇦    baýdak: Panama
   
   
🇵🇪    baýdak: Peru
   
   
🇵🇫    baýdak: Fransuz Polineziýasy
   
   
🇵🇬    baýdak: Papua Täze Gwineýa
   
   
🇵🇭    baýdak: Filippinler
   
   
🇵🇰    baýdak: Pakistan


🇵🇱    baýdak: Polşa
   
   
🇵🇲    baýdak: Sent-Pýer we Mikelon
   
   
🇵🇳    baýdak: Pitkair adalary
   
   
🇵🇷    baýdak: Puerto Riko
   
   
🇵🇸    baýdak: Palestina sebitleri
   
   
🇵🇹    baýdak: Portugaliýa
   
   
🇵🇼    baýdak: Palau
   
   
🇵🇾    baýdak: Paragwaý
   
   
🇶🇦    baýdak: Katar
   
   
🇷🇪    baýdak: Reunion
   
   
🇷🇴    baýdak: Rumyniýa
   
   
🇷🇸    baýdak: Serbiýa
   
   
🇷🇺    baýdak: Russiýa
   
   
🇷🇼    baýdak: Ruanda
   
   
🇸🇦    baýdak: Saud Arabystany
   
   
🇸🇧    baýdak: Süleýman adalary
   
   
🇸🇨    baýdak: Seýşel adalary
   
   
🇸🇩    baýdak: Sudan
   
   
🇸🇪    baýdak: Şwesiýa
   
   
🇸🇬    baýdak: Singapur
   
   
🇸🇭    baýdak: Keramatly Helenaelena
   
   
🇸🇮    baýdak: Sloweniýa
   
   
🇸🇯    baýdak: Svalbard we Mayan Maýen
   
   
🇸🇰    baýdak: Slowakiýa
   
   
🇸🇱    baýdak: Sierra Leone
   
   
🇸🇲    baýdak: San Marino
   
   
🇸🇳    baýdak: Senegal
   
   
🇸🇴    baýdak: Somali
   
   
🇸🇷    baýdak: Surinam
   
   
🇸🇸    baýdak: Günorta Sudan
   
   
🇸🇹    baýdak: San Tomé & Principe
   
   
🇸🇻    baýdak: Salwador
   
   
🇸🇽    baýdak: Sint Maarten
   
   
🇸🇾    baýdak: Siriýa
   
   
🇸🇿    baýdak: Eswatini
   
   
🇹🇦    baýdak: Tristan da Cunha
   
   
🇹🇨    baýdak: Türkler we Kaýkos adalary
   
   
🇹🇩    baýdak: Çad
   
   
🇹🇫    baýdak: Fransiýanyň günorta sebitleri
   
   
🇹🇬    baýdak: Togo
   
   
🇹🇭    baýdak: Taýland
   
   
🇹🇯    baýdak: Täjigistan
   
   
🇹🇰    baýdak: Tokelau
   
   
🇹🇱    baýdak: Timor-Leste
   
   
🇹🇲    baýdak: Türkmenistan
   
   
🇹🇳    baýdak: Tunis
   
   
🇹🇴    baýdak: Tonga
   
   
🇹🇷    baýdak: Türkiýe
   
   
🇹🇹    baýdak: Trinidad we Tobago
   
   
🇹🇻    baýdak: Tuwalu
   
   
🇹🇼    baýdak: Taýwan
   
   
🇹🇿    baýdak: Tanzaniýa
   
   
🇺🇦    baýdak: Ukraina
   
   
🇺🇬    baýdak: Uganda
   
   
🇺🇲    baýdak: ABŞ-nyň daşarky adalary
   
   
🇺🇳    baýdak: Birleşen Milletler Guramasy
   
   
🇺🇸    baýdak: ABŞ
   
   
🇺🇾    baýdak: Urugwaý
   
   
🇺🇿    baýdak: Özbegistan
   
   
🇻🇦    baýdak: Watikan şäheri
   
   
🇻🇨    baýdak: Keramatly Winsent we Grenadinler
   
   
🇻🇪    baýdak: Wenesuela
   
   
🇻🇬    baýdak: Iňlis Wirgin adalary
   
   
🇻🇮    baýdak: ABŞ Wirgin adalary
   
   
🇻🇳    baýdak: Wýetnam
   
   
🇻🇺    baýdak: Wanuatu
   
   
🇼🇫    baýdak: Wallis & Futuna
   
   
🇼🇸    baýdak: Samoa
   
   
🇽🇰    baýdak: Kosowa
   
   
🇾🇪    baýdak: Yemenemen
   
   
🇾🇹    baýdak: Maýotte
   
   
🇿🇦    baýdak: Günorta Afrika
   
   
🇿🇲    baýdak: Zambiýa
   
   
🇿🇼    baýdak: Zimbabwe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    baýdak: Angliýa
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    baýdak: Şotlandiýa
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿baýdak: UelsHappy Learning from Sweasy26.com-team