Emoji Meaning in Central Bikol - Emoji List in Central Bikol


😀    Nagngingising mga lalauogon
     
     
😃    An Great mata resinang alkitran na nagngingisi sa ngoso
     
     
😄    Sarong Nakahuyom na Lalawgon na May Humihiling na mga
     
     
😁    Sarong Nagngingising Lalawgon Asin Naghuhuyom na mga Mata
     
     
😆    An alkitran na pinagkakasulatang an lalauogon na may ngoso
     
     
😅    Nagsasaginsagin na Nagngingising Lalawgon
     
     
🤣    Pagngisi sa Paglalaog sa Daga
     
     
😂    Mga Luha nin Kagayagayahan
     
     
🙂    Sarong Hirit na Lalawgon
     
     
🙃    Sarong Birigding Kabtang
     
     
🫠    Pagtunaw sa ibabaw
     
     
😉    Sarong lalauogon na naggigirap nin mata
     
     
😊    Sarong Huyom na Lalawgon Asin Mata na Naghuhuyom
     
     
😇    Sarong Nagngingising Lalawgon na May Liwanag
     
     
     
🥰    Hiritis na lalauogon na korte-puso
     
     
😍    Puso-sa-mata asin nakangingirhat na mga
     
     
🤩    Paglapag sa mga Bitoon
     
     
😘    An lalauogon naghuhukan nin sarong hadok
     
     
😗    Paghadok sa lalawgon
     
     
☺    Nagngingising mga lalauogon
     
     
😚    An mga paghadok sa lalauogon na nakapikit an mga mata
     
     
😙    Hadokan an Lalawgon na may huyom na mga mata
     
     
🥲    Sarong Nagngingising Lalawgon na May mga Luha
     
     
😋    Mga pasta
     
     
😛    Paggamit nin Langkaw na Lalawgon na May Dila
     
     
😜    Pagkirap nin Lalawgon na May Dila
     
     
🤪    Nakakataratarang mga Lalawgon
     
     
😝    Nagkapasiping nin Langoy na Nagtatanaw nin Dila
     
     
🤑    An Pera Naglalaog
     
     
🤗    Sarong nakahuyom na lalauogon na nakabukang mga kamot
     
     
🤭    Tahoban nin kamot an lalauogon kan ngoso
     
     
🫢    Buklat an lalauogon, na takopan an ngoso kan kamot
     
     
🫣    Sarong Nakakaheling na Lalawgon
     
     
🤫    Nagtatonong na Lalawgon
     
     
🤔    Isipon an mga lalauogon
     
     
🫡    Pagsaludo sa mga lalawgon
     
     
     
🤐    Paglagak nin Sipper
     
     
🤨    An mga lalauogon na nakaitaas sa kilay
     
     
😐    Negatibong Lauogon
     
     
😑    Sarong Lalawgon na May Hitsura
     
     
😶    Mga Lalauogon na Mayo nin Ngoso
     
     
🫥    Nakatuldok na Lugad
     
     
😶‍🌫️    An lalauogon nin panganoron
     
     
😏    Sarong Lalawgon na May Kangisi
     
     
😒    Sarong Kamondoan na Lalawgon
     
     
🙄    Sarong Lalawgon na Puting Mata
     
     
😬    Mga lalauogon na may mga pagmate
     
     
😮‍💨    Hangos sa lalawgon
     
     
🤥    Sarong Higdaan na Lalawgon
     
     
🫨    Nagtatakig na Lalawgon
     
     
😌    Sarong Nakagiginhawang Lalawgon
     
     
😔    Sarong Naghohorophorop na Lalawgon
     
     
😪    Sarong Natungka na Lalawgon
     
     
🤤    Sarong Lalawgon na Nagbobolos an Ngoso
     
     
😴    Natotorog na lalauogon
     
     
😷    Medikal na mga Maskara
     
     
🤒    Sarong Lugar na May Termometro
     
     
🤕    Pagbugkos sa Payo nin Harina
     
     
🤢    Makababaldeng Lalawgon
     
     
🤮    Pagsuka sa Lawaweng
     
     
🤧    Sarong Lalawgon na Nagbahon
     
     
🥵    Mainit na mga Langit
     
     
🥶    Malipot na Lauogon
     
     
🥴    Sarong Naluluway na Lalawgon
     
     
😵    Lauogon na Nagguguhod an mga Mata
     
     
😵‍💫    An lalauogon na may helibleng mata
     
     
🤯    An Payo na Nagputok
     
     
🤠    Lalawgon nin cowboy
     
     
🥳    Mga lalauogon na may parti
     
     
🥸    Sarong Nakapalalatibong Lalawgon
     
     
😎    Sarong nakahuyom na lalauogon na nagsusulot nin sarong salming
     
     
🤓    Sarong Malcolporteur na Lalawgon
     
     
🧐    Lalauogon na may sarong salming sa mata
     
     
😕    Sarong Karibarawan na Lalawgon
     
     
🫤    An mga Ngoso na Nagtataliko
     
     
😟    Sarong Mamondong Lalawgon
     
     
🙁    Sarong Lalawgon na Medyo Kumurubot
     
     
☹    Sarong Nakuraot na Lalawgon
     
     
😮    Pagbukas nin Ngoso sa Lalawgon
     
     
😯    Sarong Silensio na Lalawgon
     
     
😲    Sarong Nabigla na Lalawgon
     
     
😳    Pula an lalauogon
     
     
🥺    Sarong Lalawgon na Nagngayongayo
     
     
🥹    Pagpopogol sa mga Luha sa Saindong Lalawgon
     
     
😦    Nakakurubot na lalauogon
     
     
😧    Makolog na Lalawgon
     
     
😨    Natatakot na lalauogon
     
     
😰    An Ganot nin Kahaditan sa Lauogon
     
     
😥    Sarong Mamondong Lalawgon na Nagkaginhawa
     
     
😢    Naghihibi na Lalawgon
     
     
😭    Nagkukurahaw na lalauogon
     
     
😱    Natakot sa Naggagrurahaw na mga Lalauogon
     
     
😖    Sarong Nakariribong na Lalawgon
     
     
😣    Sarong Lalawgon na May Pagkatagal
     
     
😞    Sarong Lalawgon nin Pagkadesganar
     
     
😓    Nagsasaginsagin na Lalawgon
     
     
😩    Sarong Napapagal na Lalawgon
     
     
😫    Pagal na Lalawgon
     
     
🥱    Naghihikab na Lalawgon
     
     
     
😤    Pinasingaw na lalauogon sa dongo
     
     
😡    Nakangibit na Lalawgon
     
     
😠    Naanggot na Lalawgon
     
     
🤬    Sarong Simbolikong Lalawgon sa Ngoso
     
     
😈    Sarong Nagngingising Lalawgon na Halaba an
     
     
👿    Sarong Halabang Sungay na Lalawgon nin Kaanggotan
     
     
💀    An bungo
     
     
☠    Mga kalabera asin mga tolang na nakakurang
     
     
💩    Tampok na mga bagay
     
     
🤡    An Lalawgon nin Kulagong Paragibo
     
     
👹    Mga Demonyo na Nagkakakanibal nin Tawo
     
     
👺    Mga Delegado
     
     
👻    Mga Demonyo
     
     
👽    Mga Tawo na Naghale sa Ibang Daga
     
     
👾    Mga Mamimisteryo sa Taliwas na mga Bagay
     
     
🤖    Mga Robot
     
     
😺    Nagngingising mga Pusa
     
     
😸    Sarong Pusa na Nagngingising
     
     
😹    An mga Pusa na Naghihibi sa Kagayagayahan
     
     
😻    Puso-Mata na Nagngingirit na Pusa
     
     
😼    Sarong Mapait na Pusa
     
     
😽    Hinadokan na Pusa
     
     
🙀    An Pagal na Pusa
     
     
😿    An Naghihiribong Pusa
     
     
😾    Nakakabit na Pusa
     
     
🙈    Dai Mahihiling an Maraot na mga Aki
     
     
🙉    Mga Kamunggoy na Dai Nakadadangog nin Maraot
     
     
🙊    An mga Kamunggoy na Dai Nagtataram
     
     
👋    Pagpaway
     
     
🤚    Iitaas an Saiyang mga Kamot
     
     
🖐    An Nakabukang Kamot nin mga Moro
     
     
✋    Iitaas an Imo mga Kamot
     
     
🖖    Pagsaludo sa Vacken
     
     
🫱    Sa toong kamot
     
     
🫲    Wwala
     
     
🫳    Mga Kamot na May mga Palad sa Ibaba
     
     
🫴    An mga palad sa itaas
     
     
🫷    Wala na pagtulod
     
     
🫸    Pagtulod sa Too
     
     
👌    Matibay na mga Tao
     
     
🤌    Pagkagulo kan Moro
     
     
🤏    Pagkukurit nin mga Mamimot
     
     
✌    Sarong Mapangganang Kamot
     
     
🤞    Nagkakasurong Moro
     
     
🫰    Mga kamot na nagkokolekta sa hinorohorohan asin sa kamot
     
     
🤟    Mga Senyales nin Pagkamoot sa Saindo
     
     
🤘    An Tanda kan mga Sungay
     
     
🤙    'Pahiroon Mo an Sakong Kamot'
     
     
👈    An Birhand Index Nagtataram sa Wala
     
     
👉    An Biktima na Index Nagtataram sa Too
     
     
👆    Itinataas an mga Pandikit na Lambot
     
     
🖕    Tahanan na mga Tahanan
     
     
👇    An Kontra sa mga Moro Nagpababa
     
     
☝    Itinotokdo sa Itaas an Indise
     
     
🫵    Indese na Nagtotokdo sa mga Superyor
     
     
👍    Iitaas an saindong tanggurangan
     
     
👎    An mga tangko sa ibaba
     
     
✊    Ilinalapag an saindang kamao
     
     
👊    An Nagdadangadang na mga Kamao
     
     
🤛    An mga suntok sa wala
     
     
🤜    An Suntok sa Too
     
     
👏    Pagpalakpak
     
     
🙌    Iitaas an Imo mga Kamot
     
     
🫶    Sarong Korteng Puso na Kamot
     
     
👐    Pagbubuka kan mga Kamot
     
     
🤲    Magkatiriponan an mga palad
     
     
🤝    Pagkasabata
     
     
🙏    Pagsalak kan mga Kamot
     
     
✍    An Parasurat
     
     
💅    Mga pinggan
     
     
🤳    Pagretrato sa Sadiri
     
     
👶    Mga omboy
     
     
🧒    Mga Aki
     
     
👦    Mga aking lalaki
     
     
👧    An aking babae
     
     
🧑    An mga tawo
     
     
👱    Mga karakter: Bolong an buhok
     
     
👨    An mga tawo
     
     
🧔    Tawo: Barabas
     
     
🧔‍♂️    Mga Lalaki: Barabas
     
     
🧔‍♀️    BABAE: BANAS
     
     
👨‍🦰    Lalaki: Pula an buhok
     
     
👨‍🦱    Lalaki: Kulot na buhok
     
     
👨‍🦳    Lalaki: May uban
     
     
👨‍🦲    TAWO: PAGKAKALANG
     
     
👩    An mga Babae
     
     
👩‍🦰    BABAE: Pulang buhok
     
     
🧑‍🦰    Mga karakter: Pula an buhok
     
     
👩‍🦱    Mga babae: Kulot na buhok
     
     
🧑‍🦱    Mga Tawo: Kulot na buhok
     
     
👩‍🦳    Babae: Ubo
     
     
🧑‍🦳    Lalaki: Uganon
     
     
👩‍🦲    BABAI: PAGKAPANAGO
     
     
🧑‍🦲    Tawo: Pagkalbo
     
     
👱‍♀️    Babae: Bolong an buhok
     
     
👱‍♂️    Lalaki: Bolong an buhok
     
     
🧓    Mga Gurang na
     
     
👴    Mga Gurang na
     
     
👵    Gurang nang mga Babae
     
     
🙍    An mga Dai Maooyonan
     
     
🙍‍♂️    Mga Lalaki na Dai Maooyonan
     
     
🙍‍♀️    Sarong Babae na Nagkokolot
     
     
🙎    An Tawo na Nagnguso
     
     
🙎‍♂️    An Lalaki na Nakangibit
     
     
🙎‍♀️    An Babae na Nagnguso
     
     
🙅    An mga Tawo na Nagsasaka nin Dai
     
     
🙅‍♂️    An mga Lalaki Nagsenyas na Nagsasabi nin Dai
     
     
🙅‍♀️    An mga Babae Nagsenyas na Nagsasabi nin Dai
     
     
🙆    An mga Tawo na Nagpapasenyas sa OK
     
     
🙆‍♂️    An Pagsenyas nin Lalaki OK
     
     
🙆‍♀️    Mga Sagkod nin mga Babae OK
     
     
💁    An mga Tawo Nagbaliktad
     
     
💁‍♂️    Ibinabaril kan mga lalaki an saindang mga kargada
     
     
💁‍♀️    Babaying Paratao nin Tip
     
     
🙋    An Saro na Ibinuntog an saiyang kamot
     
     
🙋‍♂️    Iitaas an Imo mga Kamot sa Lalaki
     
     
🙋‍♀️    Babae na Ibinuntog an Saiyang Kamot
     
     
🧏    Mga bungog
     
     
🧏‍♂️    Mga bungog
     
     
🧏‍♀️    Mga babaeng bungog
     
     
🙇    Pagduko sa mga Tawo
     
     
🙇‍♂️    An Pagduko nin Lalaki
     
     
🙇‍♀️    An mga Babae Nagduko


🤦    Paghampak sa Lalawgon nin Tawo
     
     
🤦‍♂️    An mga Lalaki Naghuhugas
     
     
🤦‍♀️    Mga Babae na Naghuhugas
     
     
🤷    Pagkikibit nin mga Abiabaga nin mga Tawo
     
     
🤷‍♂️    Nagkikibit nin mga Abiabaga an mga Tawo
     
     
🤷‍♀️    Nagkikibit nin mga Aabaga an mga Babae
     
     
🧑‍⚕️    Mga Trabaho sa Salud
     
     
👨‍⚕️    Lalaki na mga Trabahador sa Salud
     
     
👩‍⚕️    Babae na mga Trabahador sa Salud
     
     
🧑‍🎓    Mga Estudyante
     
     
👨‍🎓    Mga estudyante na lalaki
     
     
👩‍🎓    Mga Aking Estudyante
     
     
🧑‍🏫    Mga Paratokdo
     
     
👨‍🏫    Mga Paratokdo na Lalaki
     
     
👩‍🏫    Sarong Babae na Paratokdo
     
     
🧑‍⚖️    Mga Hokom
     
     
👨‍⚖️    Hokom na lalaki
     
     
👩‍⚖️    Sarong Babae na Huwes
     
     
🧑‍🌾    Mga paraoma
     
     
👨‍🌾    Mga paraoma
     
     
👩‍🌾    Mga Paraoma na Babae
     
     
🧑‍🍳    An Paraluto
     
     
👨‍🍳    Lalaking paraluto
     
     
👩‍🍳    Babae na Paraluto
     
     
🧑‍🔧    Sarong mekaniko
     
     
👨‍🔧    Artipisyal na Meknisyan
     
     
👩‍🔧    Sarong Mekaniko na Babae
     
     
🧑‍🏭    Mga trabahador sa pabrika
     
     
👨‍🏭    Mga trabahador sa pabrika
     
     
👩‍🏭    Sarong babaeng trabahador sa pabrika
     
     
🧑‍💼    Mga Trabaho sa Opisina
     
     
👨‍💼    Lalaki na nagtatrabaho sa opisina
     
     
👩‍💼    Mga Babae na Trabahador sa Opisina
     
     
🧑‍🔬    An mga Sientista
     
     
👨‍🔬    Mga Sientista na Tawo
     
     
👩‍🔬    Babae na Sientista
     
     
🧑‍💻    Sarong mekaniko
     
     
👨‍💻    Mga Eksperto sa Teknolohiya nin Tawo
     
     
👩‍💻    Sarong Meknisyan na Babae
     
     
🧑‍🎤    Mga Parakanta
     
     
👨‍🎤    Mga Lalaki na Parakanta
     
     
👩‍🎤    Babae na Parakanta
     
     
🧑‍🎨    An mga pintor
     
     
👨‍🎨    Mga Atener na Lalaki
     
     
👩‍🎨    Babae na Pintor
     
     
🧑‍✈️    An piloto
     
     
👨‍✈️    An mga piloto na lalaki
     
     
👩‍✈️    Babaying Piloto
     
     
🧑‍🚀    Mga Astronaut
     
     
👨‍🚀    Mga astronaut na lalaki
     
     
👩‍🚀    Mga Astronaut
     
     
🧑‍🚒    Mga Bombero
     
     
👨‍🚒    Mga lalaking bombero
     
     
👩‍🚒    Babae na mga Bombero
     
     
👮    An pulis
     
     
👮‍♂️    Mga lalaking opisyal kan pulis
     
     
👮‍♀️    Sarong Babae na Pulis
     
     
🕵    Mga Dektib
     
     
🕵️‍♂️    Mga Detektib na Lalaki
     
     
🕵️‍♀️    Mga Detektib na Babae
     
     
💂    Mga Bantay
     
     
💂‍♂️    Mga Parasuportar na Lalaki
     
     
💂‍♀️    Babae na mga Guardia
     
     
🥷    An Ninja
     
     
👷    Mga Paratogdok
     
     
👷‍♂️    Mga Paratogdok
     
     
👷‍♀️    Babae na mga Trabahador sa Pagtogdok
     
     
🫅    An Lalaki na Nagsulot nin Korona
     
     
🤴    An Prinsipe
     
     
👸    An Prinsesa
     
     
👳    Sarong Lalaki na Nakaturbante
     
     
👳‍♂️    Sarong lalaking nakaturbante
     
     
👳‍♀️    Mga Babae na Nakaturbante
     
     
👲    Mga Lalaki na Nagsulot nin Hombre na Daing Tigid
     
     
🧕    Sarong Babae na Nakaturbante
     
     
🤵    Mga Tawo na Nagsulot nin Sarong Bado nin Sarong Sarong
     
     
🤵‍♂️    Mga Lalaki na Nagsulot nin mga Bado nin Sarong Sarong Tao
     
     
🤵‍♀️    Mga Babae na Nagsulot nin Sarong Bado nin Sarong Sarong
     
     
👰    An Lalaki na Nagtatahob
     
     
👰‍♂️    An Lalaki na Nagtatahob
     
     
👰‍♀️    Mga Babae na Nagtatahob
     
     
🤰    Babados na mga Babae
     
     
🫃    Babados na mga Babae
     
     
🫄    Babados na mga Babae
     
     
🤱    Pagpasuso sa Ina
     
     
👩‍🍼    Mga Babae na Nagpapakakan sa mga omboy
     
     
👨‍🍼    Mga Lalaki na Nagpapakakan sa mga omboy
     
     
🧑‍🍼    An Saro na Nagpapakakan sa mga omboy
     
     
👼    Mga Kerubin
     
     
🎅    Si Santa Claus
     
     
🤶    Navidad na si Mrs.
     
     
🧑‍🎄    Si mx Claus
     
     
🦸    Superyor na Hero
     
     
🦸‍♂️    Tawo na Superyor na Hero
     
     
🦸‍♀️    Mga Superhero na Babae
     
     
🦹    An Superyor na mga Kontrabida
     
     
🦹‍♂️    An Superyor na mga Kontrabida nin Tawo
     
     
🦹‍♀️    Mga Superyor na Babae
     
     
🧙    Sarong Paratokdo nin Ley
     
     
🧙‍♂️    Paratokdo nin Ley na Lalaki
     
     
🧙‍♀️    Sarong Babae na Paratokdo
     
     
🧚    Mga First First
     
     
🧚‍♂️    An mga Amortal nin Tawo
     
     
🧚‍♀️    Mga Amorcissus
     
     
🧛    Mga bampira
     
     
🧛‍♂️    Mga bampira nin Tawo
     
     
🧛‍♀️    Mga Babae na bampira
     
     
🧜    Sira na Tawo
     
     
🧜‍♂️    Mga Tawo nin Sira
     
     
🧜‍♀️    An Magayon na Sira
     
     
🧝    Saradit na Espirituwal
     
     
🧝‍♂️    An Espiritu nin Tawo
     
     
🧝‍♀️    Mga Babae na Self
     
     
🧞    An Espiritu nin mga Espiritu
     
     
🧞‍♂️    An Espirituwal na mga Tawo
     
     
🧞‍♀️    Mga Babae na Self
     
     
🧟    Mga Zombie
     
     
🧟‍♂️    Mga Zombie na Tawo
     
     
🧟‍♀️    Mga Zombie
     
     
🧌    An Delubyo
     
     
💆    Sarong Tawo na Masahe
     
     
💆‍♂️    An mga Lalaki Sinasaharan
     
     
💆‍♀️    Sarong Babae na Masahe
     
     
💇    Mga Tawo na Nagpuputol nin Buhok
     
     
💇‍♂️    Mga Lalaki na Nagpuputol nin Buhok
     
     
💇‍♀️    Mga Babae na Nagpuputol nin Buhok
     
     
🚶    An Tawong Naglalakaw
     
     
🚶‍♂️    Mga Tawo na Naglalakaw
     
     
🚶‍♀️    An mga Babae na Naglalakaw
     
     
🧍    Mga Tawo na Nagtitindog
     
     
🧍‍♂️    Mga Tawo na Nagtitindog
     
     
🧍‍♀️    An Babae na Nagtitindog
     
     
🧎    An Luluhod na Tawo
     
     
🧎‍♂️    An Luluhod na Tawo
     
     
🧎‍♀️    Sarong Babae na Nakaluhod
     
     
🧑‍🦯    An Lalaki na May Puting Sudkod
     
     
👨‍🦯    An Lalaki na May Puting Sudkod
     
     
👩‍🦯    Sarong Babae na May Puting Sukkod
     
     
🧑‍🦼    Mga nasa silyang de rueda na de koryente
     
     
👨‍🦼    Mga nasa silyang de rueda na de koryente
     
     
👩‍🦼    Mga babaeng nasa silyang de gulong na de koryente
     
     
🧑‍🦽    Mga tawo sa silyang de rueda na may kamot
     
     
👨‍🦽    An mga nakatukaw sa silyang de rueda na may kamot
     
     
👩‍🦽    Mga babaeng nakatukaw sa wheelchair na may kamot
     
     
🏃    Mga Paradalagan
     
     
🏃‍♂️    Dalagan an mga Tawo
     
     
🏃‍♀️    An mga Babae Nagdadalagan
     
     
💃    An Bayle nin mga Babae
     
     
🕺    Pagbayle nin mga Lalaki
     
     
🕴    Naglulatawlataw an mga lalaking nakaamerikana
     
     
👯    Sarong Tawo na May Talinga nin Koneho
     
     
👯‍♂️    Sarong Lalaki na May Talinga nin Koneho
     
     
👯‍♀️    Babae na May mga Talinga nin Koneho
     
     
🧖    Mga Tawo sa mga kuarto na pinapasengngaw
     
     
🧖‍♂️    Mga Lalaki sa Mainit na mga kuarto
     
     
🧖‍♀️    Mga Babae sa Mainit na mga kuarto
     
     
🧗    An Tawo Nagsakat
     
     
🧗‍♂️    An Tawo Nagsakat sa Bukid
     
     
🧗‍♀️    Pagtukad nin Sarong Babae
     
     
🤺    Personal na Paghampak
     
     
🏇    Mga Kabayo sa Karera
     
     
⛷    Mga Paraski
     
     
🏂    Mga Paratakawat sa Snowboard
     
     
🏌    Mga Personal na Nagkakawat nin Golf
     
     
🏌️‍♂️    Golf, Lalaki
     
     
🏌️‍♀️    Mga Babae sa Golf
     
     
🏄    Personal na Pag-sursort
     
     
🏄‍♂️    Mga Lalaki na Nagsurusurusuros
     
     
🏄‍♀️    Mga Babae sa Pag-surfing
     
     
🚣    Sarong Baroto na Solo an Tawo
     
     
🚣‍♂️    Sarong Baroto na Solo an Tawo
     
     
🚣‍♀️    An Baroto nin mga Babae
     
     
🏊    An mga Tawo Naglalangoy
     
     
🏊‍♂️    An Lalaki Naglangoy
     
     
🏊‍♀️    An Babae na Naglangoy
     
     
⛹    An mga Tawo Nagtatakbo nin mga Bola
     
     
⛹️‍♂️    An mga Lalaki Nagtatakbo nin Bola
     
     
⛹️‍♀️    An Babae Nagtatakbo sa Bola
     
     
🏋    An Pagweight-Web
     
     
🏋️‍♂️    An mga Lalaki Nagbutas nin Magabat
     
     
🏋️‍♀️    An mga Babae Nagbutas nin mga Gamot
     
     
🚴    Mga Nagbibisikleta
     
     
🚴‍♂️    Mga Nagbibisikleta
     
     
🚴‍♀️    Mga Babae na Nagbibisikleta
     
     
🚵    Personal na mga bisikleta sa bukid
     
     
🚵‍♂️    Kampanya nin Pagbisikleta sa Bukid
     
     
🚵‍♀️    An Bisikleta kan Babae sa Mountain
     
     
🤸    An mga Tawo Nagbaliktad
     
     
🤸‍♂️    An Tawo Nagbaliktad
     
     
🤸‍♀️    An Babae Nagpatirik
     
     
🤼    An Paglaban nin Tawo
     
     
🤼‍♂️    An Lalaki na Nakikipaglaban
     
     
🤼‍♀️    An Pakikipaglaban nin Sarong Babae
     
     
🤽    Mga Lalaki na Nagsasakdo nin mga Bola
     
     
🤽‍♂️    Mga Lalaki na Nagsasakdo nin mga Bola
     
     
🤽‍♀️    Mga Babae na Nagsasakdo nin Bola
     
     
🤾    Mga Tawo na Nagkakawat nin Handball
     
     
🤾‍♂️    Mga Lalaki na Nagkawat nin Handball
     
     
🤾‍♀️    Mga Babae na Nagkawat nin Handball
     
     
🤹    Pagkadikit nin mga Karakter
     
     
🤹‍♂️    Mga Lalaki na Nagsasarong Magkakadikit
     
     
🤹‍♀️    An Pagsalak nin mga Babae
     
     
🧘    An Lalaki na Llotus
     
     
🧘‍♂️    Sarong Lalaki na Llotus
     
     
🧘‍♀️    Sarong Babae na Llotus
     
     
🛀    An mga Nagkarigos
     
     
🛌    An mga tawo na nasa higdaan
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Mga Banwaan na Nagkapot nin mga Kamot
     
     
👭    Sarong Babae na Nagkapot nin Kamot
     
     
👫    Sarong Babae Asin Lalaki na Nagkapot nin mga Kamot
     
     
👬    Mga Lalaki na Nagkapot nin mga Kamot
     
     
💏    Paghadok
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Hadokan: Babae, Lalaki
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Paghadok: pare, pare
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Hadokan: Babae, Babae
     
     
💑    Magkaparasanay na Mag-agom
     
     
👩‍❤️‍👨    Mag-agom na lalaki asin babae na nakapokus sa puso: Babae, lalaki
     
     
👨‍❤️‍👨    Mga mag-agom na may puso: Lalaki, lalaki


👩‍❤️‍👩    Sarong Mapagmakolog na agom na lalaki: Babae, Babae
     
     
👪    An Pamilya
     
     
👨‍👩‍👦    Pamilya: Lalaki, Babae, aking lalaki
     
     
👨‍👩‍👧    Pamilya: Lalaki, Babae, aking babae
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, babae, babae, lalaki
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, Babae, aking lalaki, aking lalaki
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, babae
     
     
👨‍👨‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki, aking lalaki
     
     
👨‍👨‍👧    Pamilya: Lalaki, lalaki, babae
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki, babae, lalaki
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki, aking lalaki, aking lalaki
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, lalaki, babae, babae
     
     
👩‍👩‍👦    Pamilya: Babae, Babae, aking lalaki
     
     
👩‍👩‍👧    Pamilya: Babae, Babae, Babae
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Pamilya: Babae, Aking Lalaki
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Pamilya: Babae, Babae, Solterito, Aking Lalaki
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Pamilya: Babae, Babae
     
     
👨‍👦    Pamilya: Lalaki, aking lalaki
     
     
👨‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, aking lalaki, aking lalaki
     
     
👨‍👧    Pamilya: Lalaki, babae
     
     
👨‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, aking babae, aking lalaki
     
     
👨‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, aking babae, aking babae
     
     
👩‍👦    Pamilya: Babae, aking lalaki
     
     
👩‍👦‍👦    Pamilya: Babae, aking lalaki, aking lalaki
     
     
👩‍👧    Pamilya: Babae, aking babae
     
     
👩‍👧‍👦    Pamilya: Babae, aking babae, aking lalaki
     
     
👩‍👧‍👧    Pamilya: Babae, aking babae, aking babae
     
     
🗣    An Payo sa Pagtaram
     
     
👤    Mga retrato na may mga karakter
     
     
👥    Mga retrato na may mga karakter
     
     
🫂    Nagkukugos an mga Tawo
     
     
👣    Mga gira
     
     
💪    Mga kalamnan na may dobleng payo
     
     
🦾    Mekanikal na mga takyag
     
     
🦿    Mechanical na mga tabay
     
     
🦵    Mga tabay
     
     
🦶    Mga bitis
     
     
👂    An talinga
     
     
🦻    Mga Talinga na May mga Helpper Hearing
     
     
👃    An Dongong
     
     
🧠    An Hotok
     
     
🫀    Pagsiyasat sa Puso
     
     
🫁    Mga pulmon
     
     
🦷    Ngipon
     
     
🦴    Mga tolang
     
     
👀    An Mata
     
     
👁    An Mata
     
     
👅    An Dila
     
     
👄    Ngoso
     
     
🫦    Pagkagat sa Ngabil
     
     
🦰    Pula na Buhok
     
     
🦱    Kulot na Buhok
     
     
🦳    Uganon na mga uban
     
     
🦲    Mga Kalbo
     
     
🏻    An hababaw na kublit nin kolor
     
     
🏼    Harabaw na Kolor
     
     
🏽    Katamtaman an Kolor
     
     
🏾    Maharom na kublit sa Tahaw
     
     
🏿    An itom na kolor nin kublit
     
     
💋    Mga Marka nin Paghadok
     
     
💌    Mga Surat nin Pagkamoot
     
     
💘    Puso na May Pana
     
     
💝    Sarong Puso na May Libad
     
     
💖    Sarong Nagkikilyab na Puso
     
     
💗    Nagtatalubo an Puso
     
     
💓    Nagpapatabok na Puso
     
     
💞    An Puso na Naglilibog
     
     
💕    Duwang Puso
     
     
💟    Dekorasyon sa Ilalim nin Puso
     
     
❣    An Puso Nagtatangis
     
     
💔    Sarong Laglag na Puso
     
     
❤️‍🔥    Naglalaad an Puso
     
     
❤️‍🩹    Pagkarhay sa Puso
     
     
❤    Puso na Puso
     
     
🩷    Pula na Puso
     
     
🧡    Puso na kahel
     
     
💛    Dilaw na Puso
     
     
💚    Berdeng Puso
     
     
💙    Asul na Puso
     
     
🩵    Korteng asul na puso
     
     
💜    Orden kan Purple Pusong Puso
     
     
🤎    Puso na Puwang-Puso
     
     
🖤    Itom na Puso
     
     
🩶    An Aabo na Puso
     
     
🤍    Puso na Puti
     
     
💯    An Programa
     
     
💢    Mga Simbolo nin Kaanggotan
     
     
💥    Pagkabungguan
     
     
💫    Pagkalipong
     
     
💦    Mga Toro nin Pagsasagot
     
     
💨    Naghale na Hali
     
     
🕳    An buho
     
     
💣    Mga Bomba
     
     
💬    Ploon na may boses sa boses
     
     
👁️‍🗨️    Mga Mata sa mga Bula nin Pagtaram
     
     
🗨    Mga bulaog sa wala
     
     
🗯    An Too na Kaanggotan
     
     
💭    Balloon na may mga ideya
     
     
💤    Si zzz
     
     
🐵    Lalauogon nin namunggoy
     
     
🐒    Mga Kamunggoy
     
     
🦍    Gorilya
     
     
🦧    Mga orangutan
     
     
🐶    Lalauogon nin ayam
     
     
🐕    Mga ayam
     
     
🦮    Sarong Naggigiyang Aki
     
     
🐕‍🦺    Sarong Aki na Naglilingkod
     
     
🐩    An Leon na Aido
     
     
🐺    Mga Lobo
     
     
🦊    Mga sorra
     
     
🦝    Raccoon
     
     
🐱    Lalauogon nin pusa
     
     
🐈    Si Cutpeller
     
     
🐈‍⬛    Itom na kutsa
     
     
🦁    An Leon
     
     
🐯    Lalawgon nin tigre
     
     
🐅    An Tigre
     
     
🐆    Mga Tanda nin Leopardo
     
     
🐴    Lalauogon nin kabayo
     
     
🫎    Moose
     
     
🫏    Mga Asno
     
     
🐎    Mga kabayo
     
     
🦄    An mga unicorn
     
     
🦓    An mga zebra
     
     
🦌    An usa
     
     
🦬    Bison na toro
     
     
🐮    Lalauogon nin baka
     
     
🐂    Mga baka
     
     
🐃    An kalabaw
     
     
🐄    An baka
     
     
🐷    Lalauogon nin orig
     
     
🐖    Mga orig
     
     
🐗    Sarong layas na orig
     
     
🐽    Dongong nin orig
     
     
🐏    Pagdalagan
     
     
🐑    Mga Argang karnero
     
     
🐐    Mga kanding
     
     
🐪    An Kamelyo
     
     
🐫    An Duwang Bukid na Kamelyo
     
     
🦙    An mga llama
     
     
🦒    An Giraffe
     
     
🐘    Mga Elepante
     
     
🦣    Dakulang mga Mammoth
     
     
🦏    Rhino
     
     
🦛    An Hippopotamus
     
     
🐭    Lalauogon nin daga
     
     
🐁    An mouse
     
     
🐀    Mga kino
     
     
🐹    Mga Hamster
     
     
🐰    Lalauogon nin kuneho
     
     
🐇    Mga kuneho
     
     
🐿    Mga "chestnut"
     
     
🦫    Mga Beaver
     
     
🦔    Hayog na "hedgehog"
     
     
🦇    Mga baras nin bola
     
     
🐻    Mga Axis
     
     
🐻‍❄️    An mga Oso Polar
     
     
🐨    Mga koala
     
     
🐼    Pandanum
     
     
🦥    Hugakon
     
     
🦦    An Otter sa Tubig
     
     
🦨    Mongkat
     
     
🦘    Mga kangaroo
     
     
🦡    An berezis badger
     
     
🐾    Mga Telebisyon nin mga Supit
     
     
🦃    TURKEY
     
     
🐔    Mga manok
     
     
🐓    An Tok
     
     
🐣    Pagpapamumisa sa mga Siyo
     
     
🐤    Mga siyo
     
     
🐥    An siyo sa atubangan
     
     
🐦    Mga gamgam
     
     
🐧    Mga penguin
     
     
🕊    Mga Salampati
     
     
🦅    An Agila
     
     
🦆    MGA PATUKO
     
     
🦢    Mga gansa
     
     
🦉    Mga owl
     
     
🦤    An Dodo Gamgam
     
     
🪶    Mga Balukag
     
     
🦩    Mga flamingo
     
     
🦚    An paboreal
     
     
🦜    Si Patenot
     
     
🪽    Mga Pakpak
     
     
🐦‍⬛    An mga black bird
     
     
🪿    Mga gansa
     
     
🐸    Mga talapang
     
     
🐊    Buaya
     
     
🐢    An pawikan
     
     
🦎    An Tandalwak
     
     
🐍    An Halas
     
     
🐲    An lalauogon kan dragon
     
     
🐉    An Dragon
     
     
🦕    Mga Sauropod
     
     
🐳    An mga balyenang pinabomba sa tubig
     
     
🐋    Mga balyena
     
     
🐬    Mga dolphin
     
     
🦭    Pagtatak
     
     
🐟    Mga Sira
     
     
🐠    Mga Sirangan sa Tropiko
     
     
🐡    An Capiti
     
     
🦈    Pating
     
     
🐙    An pugita
     
     
🐚    An mga helang na nagbibiktima
     
     
🪸    Mga korales
     
     
🪼    An salamangkero
     
     
🐌    Mga snail
     
     
🦋    An mga Kulibangbang
     
     
🐛    Mga surot
     
     
🐜    An tanga
     
     
🐝    Mga Dugo
     
     
🪲    Mga Alabang
     
     
🐞    An Ladybird
     
     
🦗    Mga kuliglig
     
     
🪳    An mga Iri
     
     
🕷    An Krus Axis
     
     
🕸    Mga "Spiderweb"
     
     
🦂    Mga amamatak
     
     
🦟    Mga Mamok
     
     
🪰    Paglayog
     
     
🪱    An Lago
     
     
🦠    Mga Mikrobyo
     
     
💐    Mga bungkos nin mga burak
     
     
🌸    Si Sakura
     
     
💮    Puting mga burak
     
     
🪷    Mga Lotus
     
     
🏵    An rosas
     
     
🌹    Mga rosas
     
     
🥀    Naluyos na burak
     
     
🌺    Gubisela
     
     
🌻    An mirasol
     
     
🌼    Mamunga
     
     
🌷    Mga Tulip
     
     
🪻    An hyackcard
     
     
🌱    Mga Sunog
     
     
🪴    Mga Tinanom na Nakatanom sa Passo
     
     
🌲    Poon na Permanenteng Berde
     
     
🌳    Mga Kahoy na Gumolog sa Dahon
     
     
🌴    Mga poon nin palma
     
     
🌵    Mga kaktus
     
     
🌾    Sarong goygoy nin mga bitas
     
     
🌿    Mga Bolong
     
     
☘    Mga trilobro
     
     
🍀    Tetragrammaton
     
     
🍁    Dahon nin maple
     
     
🍂    Naholog na mga Dahon
     
     
🍃    Mga Pahon na Nagbubuga sa doros
     
     
🪹    Daing Tabok
     
     
🪺    Paggibo nin Salag na Gamit an mga Sogok
     
     
🍇    Mga Ubas
     
     
🍈    An mga melon
     
     
🍉    Mga sandia
     
     
🍊    Kolor nin Bilberry
     
     
🍋    Lemonada
     
     
🍌    Batag
     
     
🍍    An pinya
     
     
🥭    Mga mangga
     
     
🍎    Pulang mansanas
     
     
🍏    Mga mansanas na berdeng berde
     
     
🍐    An peras
     
     
🍑    Si Wall
     
     
🍒    Mga bunga
     
     
🍓    Mga Strawberry
     
     
🫐    An mga blueberry
     
     
🥝    An kiwifruit
     
     
🍅    An Kamatis
     
     
🫒    Mga Olibo
     
     
🥥    Niyog
     
     
🥑    An abokado
     
     
🍆    Sarong talong
     
     
🥔    Patatas
     
     
🥕    Mga carrot
     
     
🌽    Mga uhay nin mais
     
     
🌶    Mga sili
     
     
🫑    An mahamis na sili
     
     
🥒    Mga pipino
     
     
🥬    Berdeng Dahon
     
     
🥦    An cauliflower
     
     
🧄    An bawang
     
     
🧅    Mga sibuyas
     
     
🍄    MGA KUROK
     
     
🥜    Mani
     
     
🫘    Mga balatong
     
     
🌰    Kolor nin kastanyas
     
     
🫚    Mga gamot nin luya
     
     
🫛    Mga gisantes
     
     
🍞    Tinapay
     
     
🥐    Tinapay na May Sungay nin Kordero
     
     
🥖    Tinapay na may halabang sogkod
     
     
🫓    Dakulang Tinapay
     
     
🥨    Mga tinapay na may sili
     
     
🥯    Tinapay na Pisika
     
     
🥞    Mahipis na pancake
     
     
🧇    An Walf Bread
     
     
🧀    Keso na may kalso
     
     
🍖    Karne Hale sa mga Tolang
     
     
🍗    Mga tabay nin manok
     
     
🥩    Sarong Karne
     
     
🥓    Sarong Karne
     
     
🍔    Hamburger
     
     
🍟    Pinasabog na mga French
     
     
🍕    An Pisa


🌭    Hot dog
     
     
🥪    Mga Sandwich
     
     
🌮    Mga taco
     
     
🌯    Tinapay sa mga Tomo nin Mejico
     
     
🫔    Tahimik na mais
     
     
🥙    Pagpalaman nin Palaman
     
     
🧆    Mga sandwich nin salad
     
     
🥚    Mga sogok
     
     
🍳    An Pagluluto
     
     
🥘    Sarong Basabaw na Kakanon
     
     
🍲    Sarong Komerong Kakanon
     
     
🫕    An fondue
     
     
🥣    Sarong Mangko na May Kara na kutsara
     
     
🥗    Kolor nin gulay
     
     
🍿    Popcorn
     
     
🧈    Mantikilya
     
     
🧂    Asin
     
     
🥫    Mga Pagkakan na de-lata
     
     
🍱    Sarong Kasadyang Kahon
     
     
🍘    Tinapay na plato
     
     
🍙    Mga Karakan
     
     
🍚    Boros
     
     
🍛    An curry powder
     
     
🍜    Pinasingawan na Mangko
     
     
🍝    Mga spaghetti
     
     
🍠    Sinurog na kamote
     
     
🍢    Si Oden
     
     
🍣    An sushi
     
     
🍤    Pagpatakbo nin mga Sotanghon
     
     
🍥    Whirlpool sorbet
     
     
🥮    An Bulkan na Tinapay
     
     
🍡    Si Dango
     
     
🥟    Mga bolabola
     
     
🥠    Masuwerteng mga biskuit
     
     
🥡    Mga kahon nin Pagtitinda sa Luwang
     
     
🦀    Mga crab
     
     
🦞    An lobster
     
     
🦐    Pasayan
     
     
🦑    Pos
     
     
🦪    Mga tiraba
     
     
🍦    Malumoy na ice cream
     
     
🍧    Nagpapalangkaw na Yelo
     
     
🍨    An ice cream
     
     
🍩    An Dugar
     
     
🍪    Si Take
     
     
🎂    Kake para sa kumpleanyo
     
     
🍰    An souffle breaks
     
     
🧁    Mga basong papel na keyk
     
     
🥧    An Epanada
     
     
🍫    Mga baras na tsokolate
     
     
🍬    Dulse
     
     
🍭    Baseball baseball
     
     
🍮    Mrema na mga linya
     
     
🍯    Pagpotan nin honeymoon
     
     
🍼    An Botelya nin Paggatas nin mga omboy
     
     
🥛    Sarong Baso nin Gatas
     
     
☕    Mainit na Inomon
     
     
🫖    An Tera
     
     
🍵    Daing Tabong Tsa
     
     
🍶    Daing Alak
     
     
🍾    Mga botelya na may mga tinapoan na may mga tapon
     
     
🍷    Mga kopa nin arak
     
     
🍸    Sarong kopang tabuntail
     
     
🍹    Tropiko na Pag-inom
     
     
🍺    Mga Basa nin Pag-inom
     
     
🍻    An Raransing mga Boper nin Pag-inom
     
     
🥂    Pagkasugpo sa mga Baso
     
     
🥃    An basong glass sa irarom
     
     
🫗    Pagbubo nin mga Likido
     
     
🥤    An kopang pansusuplay
     
     
🧋    Kimchi Tsaa
     
     
🧃    Mga kahon nin Inomon
     
     
🧉    Pagpaparahanay
     
     
🧊    Pagyelo
     
     
🥢    Mga Chopstick
     
     
🍽    May mga kutsilyo asin tinidor
     
     
🍴    An mga kutsilyo asin tinidor
     
     
🥄    An kutsara
     
     
🔪    An kutsilyo nin granahe
     
     
🫙    Sarong Botelya na Malawak an Pagbutas
     
     
🏺    Sarong Botelya na Duwang Talinga
     
     
🌍    Europa-An Globo nin Aprika
     
     
🌎    An Globo na nagpapaheling kan mga Amerika
     
     
🌏    PANGGLOBONG PAGPAPARILING SA
     
     
🌐    Globo na may meridyano
     
     
🗺    Mapa kan Kinaban
     
     
🗾    Retrato sa Hapon
     
     
🧭    An kompas
     
     
🏔    Bukid nin Niyebe
     
     
⛰    Mga bukid
     
     
🌋    Mga Bulkan
     
     
🗻    Bukid nin Fuji
     
     
🏕    An Kampo sa Delap
     
     
🏖    May mga baybayon na may mga payong
     
     
🏜    An Desierto
     
     
🏝    Mga Isla na Desierto
     
     
🏞    Pambansang Parke
     
     
🏟    An Istadyum
     
     
🏛    Klasikal na mga Arkitektura
     
     
🏗    Pagtogdok
     
     
🧱    Mga ladrilyo
     
     
🪨    An Gapo
     
     
🪵    Tkahoy
     
     
🛖    Mga Pamayag
     
     
🏘    Mga harong
     
     
🏚    Binayaan na mga harong
     
     
🏠    Harong
     
     
🏡    Sarong Harong na May Hardin
     
     
🏢    Mga edipisyo nin opisina
     
     
🏣    Opisina sa Post sa Hapon
     
     
🏤    Mga post office
     
     
🏥    Mga Ospital
     
     
🏦    Mga Bangko
     
     
🏨    Sarong harong nin mga Pisitan
     
     
🏩    Mga Hotel nin Pagkamoot
     
     
🏪    Mga tindahan nin mga baryo
     
     
🏫    An Paadalan
     
     
🏬    Mga Dedictions Stadium
     
     
🏭    An pabrika
     
     
🏯    Kastilyo nin Hapon
     
     
🏰    An Kastilyo
     
     
💒    KASAL
     
     
🗼    Tore nin tren sa Tokyo
     
     
🗽    An Liberty
     
     
⛪    An mga Iglesia
     
     
🕌    Sarong moske
     
     
🛕    An templong Hindu
     
     
🕍    An Sinagoga
     
     
⛩    Sambahayan nin Shinto
     
     
🕋    An Kaaba
     
     
⛲    An Bukal nin Superyor
     
     
⛺    Tolda
     
     
🌁    An Nalulungop na mga Bagay
     
     
🌃    Sarong Bangging May Mabitoon na mga Bituon
     
     
🏙    An Tanawon nin Siudad
     
     
🌄    An Pagsubang kan Saldang sa Kabukidan
     
     
🌅    Paglatang kan aldaw
     
     
🌆    An Lugar sa Siudad sa Pagdiklom
     
     
🌇    Pagsaldang kan aldaw
     
     
🌉    Bangging Pagkagadan
     
     
♨    Mainit na mga burabod
     
     
🎠    An mga Kabayong Tkahoy na Nagpapaitok
     
     
🛝    Pagdalus sa sarong lugar nin pagkaretahan
     
     
🎡    Sarong Barobara
     
     
🎢    Roller Coaster
     
     
💈    Mga Pungkod sa Paggutol nin Buhok
     
     
🎪    Mga tolda sa sirko
     
     
🚂    Lowrena
     
     
🚃    Mga Lugar nin Railway
     
     
🚄    Mga Tren na Marikason an Dalan
     
     
🚅    Tren na may bullet
     
     
🚆    Tren
     
     
🚇    Metro
     
     
🚈    Magian na mga Retrato
     
     
🚉    TINDOG
     
     
🚊    Sarong trambiya
     
     
🚝    Riles na Solo an Lugan
     
     
🚞    Railway sa kabukidan
     
     
🚋    Sarong trambiya
     
     
🚌    Mga bus
     
     
🚍    An Nagdadangadang na Abus
     
     
🚎    De-korleyman na bus
     
     
🚐    Saradit na pampasahero
     
     
🚑    Mga ambulansia
     
     
🚒    Luwang-sunog
     
     
🚓    Mga kotse nin pulis
     
     
🚔    An Nagdadangadang na mga kotse nin pulis
     
     
🚕    Mga taksi
     
     
🚖    Nagdadangadang na mga Taksi
     
     
🚗    Sarong Auto
     
     
🚘    An Nagdadangadang na mga Akoto
     
     
🚙    Modelo nin Awat na Dakol an Puspusan
     
     
🛻    Sarong minivan
     
     
🚚    An van na pagkarga
     
     
🚛    Nagsasarong van na may bisagra
     
     
🚜    Pagkarga nin kotse
     
     
🏎    An Pakikipagkarera
     
     
🏍    Motorsiklo
     
     
🛵    Saradit na Motorsiklo
     
     
🦽    Mga silyang de rueda na naghiro sa kamot
     
     
🦼    Mga silyang de rueda na de koryente
     
     
🛺    Mga Rickshaw
     
     
🚲    Mga Bisikleta
     
     
🛴    Mga pedal
     
     
🛹    Mga skater
     
     
🛼    An Rolling axis rink
     
     
🚏    Pagtataas nin bus
     
     
🛣    Mga tinampo
     
     
🛤    Railway nin tren
     
     
🛢    Mga bariles nin langis
     
     
⛽    An mga bomba nin gasolina
     
     
🛞    Mga ruweda
     
     
🚨    Mga ilaw sa kotse nin pulis
     
     
🚥    An Lilaw na Rapid Light
     
     
🚦    Patindog na mga trapiko
     
     
🛑    Mga Tanda nin Pagparada
     
     
🚧    Pagtogdok
     
     
⚓    An Angkla
     
     
🛟    An mga pataw na korteng bilog
     
     
⛵    Mga Baroto na Naglalayag
     
     
🛶    Mga bangka
     
     
🚤    Mga Speedboat
     
     
🛳    Mga barko na pampasahero
     
     
⛴    Pagbalyo sa mga Barko
     
     
🛥    Sarong de Motor na Barkong de Model
     
     
🚢    Mga Baroto
     
     
✈    Mga Eroplano
     
     
🛩    Saradit na eroplano
     
     
🛫    Paglayog nin Eroplano
     
     
🛬    Pag-abot kan mga Eroplano
     
     
🪂    Parakayda
     
     
💺    Mga tukawan
     
     
🚁    An Helikopter
     
     
🚟    Nakabitin na mga Riles
     
     
🚠    An Bukid na Sobyet
     
     
🚡    Pagpatakbo nin mga Kable Lunes
     
     
🛰    Mga satelayt
     
     
🚀    Mga rocket
     
     
🛸    Mga Saog sa Langit
     
     
🛎    An kampanyang "Weldweyter"
     
     
🧳    Mga bagahe
     
     
🚪    TATANG
     
     
🛗    An mga elebeytor
     
     
🪞    Sarming Para sa Pagbalangibog
     
     
🪟    Mga bintana
     
     
🛏    An Higdaan
     
     
🛋    Mga Higdaan Asin mga Law
     
     
🪑    Tukawan
     
     
🚽    Mga kasilyas
     
     
🪠    Si Antipes
     
     
🚿    Pagbugso
     
     
🛁    Mga bathtub
     
     
🪤    Mga Paradakop nin Daga
     
     
🪒    An Labaha
     
     
🧴    Mga Botelya nin Luso
     
     
🧷    Mga Probisyon sa Seguro
     
     
🧹    Swalis
     
     
🧺    Mga basket
     
     
🧻    Sarong Rolyo nin Papel
     
     
🪣    Pagpala
     
     
🧼    Sabon
     
     
🫧    Mga Bukal
     
     
🪥    Sipilyo sa ngipin
     
     
🧽    Mga espongha
     
     
🧯    Mga Pamamatay na Sulo
     
     
🛒    Sarong kotse na pamimakal
     
     
⌛    NATAPOS AN IGORGO
     
     
⏳    Dai Pa Natapos an mga Sugas
     
     
⌚    Pagmamasid
     
     
⏰    An mga orasang de alarm
     
     
⏱    Mga stopwatch
     
     
⏲    An Relo na Nagtatao nin Regular na Pagrelo
     
     
🕰    An kampana sa pagdapog
     
     
🕛    Alas dose
     
     
🕧    12: 30
     
     
🕐    Ala-una
     
     
🕜    Mga 1 kabangang kabtang
     
     
🕑    Alas dos
     
     
🕝    2: 30
     
     
🕒    Alas tres
     
     
🕞    3: 30
     
     
🕓    Alas kuatro
     
     
🕟    4: 30
     
     
🕔    Alas singko
     
     
🕠    5: 30
     
     
🕕    Alas sais
     
     
🕡    6: 30
     
     
🕖    Alas siete
     
     
🕢    7: 30
     
     
🕗    Alas otso
     
     
🕣    8: 30
     
     
🕘    Alas nuebe
     
     
🕤    9: 30
     
     
🕙    Alas dies
     
     
🕥    10: 30
     
     
🕚    10: 00
     
     
🕦    11: 1
     
     
🌑    An bagong bulan
     
     
🌒    An Bulan sa Deretso
     
     
🌓    An Bulan sa Deretso
     
     
🌔    An Bulan sa Deretso
     
     
🌕    An Bilog na bulan
     
     
🌖    Sarong Bulan na May Kulang na mga Bulan
     
     
🌗    An Bulan sa Deretso
     
     
🌘    Natatada Nang mga Bulan
     
     
🌙    An bagong bulan
     
     
🌚    Lauogon kan bagong bulan
     
     
🌛    Sa Bulan
     
     
🌜    Sa Bulan
     
     
🌡    An termometro
     
     
☀    An saldang


🌝    Lauogon nin kabilugan na bulan
     
     
🌞    Sarong Saldang na May Lawaog
     
     
🪐    Sarong Naglilibog na Planeta
     
     
⭐    Mga Bitoon
     
     
🌟    Mga Bitoon na Nagliliwanag
     
     
🌠    Mga Meteor
     
     
🌌    Milky Way
     
     
☁    Mga Panganoron
     
     
⛅    An saldang sa likod kan panganoron
     
     
⛈    Mga Panganoron nin Kikilat Asin Oran
     
     
🌤    An Saldang sa Likod kan Saradit na Panganoron
     
     
🌥    An Saldang sa Likod kan Dakulang Panganoron
     
     
🌦    An Saldang sa Likod kan mga Panganoron nin Ooran
     
     
🌧    Mga Panganoron na May Uoran
     
     
🌨    Mga Panganoron nin Niyebe
     
     
🌩    Mga Panganoron nin Kilat
     
     
🌪    Mga Buhawi
     
     
🌫    An Alpoop
     
     
🌬    An doros
     
     
🌀    An Bagyo
     
     
🌈    Bhabawani
     
     
🌂    Sarong Pong na May Sirado na Pamayong
     
     
☂    Mga payong
     
     
☔    Mga payong
     
     
⛱    Parong sa daga
     
     
⚡    Halangkaw na Presyon
     
     
❄    Mga niebe
     
     
☃    An Tawo na Niyebe
     
     
⛄    An Niyebe na Mayo nin Niyebe
     
     
☄    Mga kometa
     
     
🔥    An Solo
     
     
💧    Mga Toro nin Danum
     
     
🌊    Mga Allon nin Tubig
     
     
🎃    Mga Ilawan sa Kalabasa
     
     
🎄    Christmas tree
     
     
🎆    Mga putok
     
     
🎇    Mga Putes
     
     
🧨    Mga "rebentador"
     
     
✨    Mga Silyab nin Kaliligsahan
     
     
🎈    Mga lobo
     
     
🎉    Mga Parti-parti na May Mariribok na Pag-
     
     
🎊    Manlaenlaen an kolor na mga bola nin papel
     
     
🎋    An Poon nin Bisperas
     
     
🎍    Mga dekorasyon nin pino
     
     
🎎    Mga Manyikang Hapon
     
     
🎏    Mga karpa
     
     
🎐    An Kampinggan nin Dugo
     
     
🎑    Mga Seremonya sa Bulan
     
     
🧧    Pulang mga bag
     
     
🎀    Mga gapos
     
     
🎁    Sarong regalo na nakapatos
     
     
🎗    Pagirumdom na Lugar na Nagpupunsionar
     
     
🎟    Mga Isyu sa Paglaog
     
     
🎫    Mga tiket
     
     
🎖    Mga Puwersa sa Armas
     
     
🏆    An Tropyo
     
     
🏅    Mga Medalya sa Isport
     
     
🥇    An Enot na Medalya
     
     
🥈    An Ikaduwang Medalya
     
     
🥉    An Ikatolong Medalya
     
     
⚽    An soccer
     
     
⚾    Baseball
     
     
🥎    An softball
     
     
🏀    Basketball
     
     
🏐    Volleyball
     
     
🏈    An Amerikanong soccer
     
     
🏉    Bola nin rugby
     
     
🎾    Tennis
     
     
🥏    Mga Planeta sa Langit
     
     
🎳    Pagtaram sa Bowling
     
     
🏏    Karatay nin cricket
     
     
🏑    Hockey
     
     
🏒    Mga Bola nin Yelo
     
     
🥍    Hockey
     
     
🏓    Bola nin Ping-Pong
     
     
🏸    Badminton
     
     
🥊    Mga boksingero
     
     
🥋    Mga gubing sa martial arts
     
     
🥅    An mga Tambok
     
     
⛳    An Karatula sa Lugar
     
     
⛸    Skating Roles
     
     
🎣    Mga tikin nin paninira
     
     
🤿    Mga pansalog sa panluwas
     
     
🎽    Pagdalagan sa Pagkataratara
     
     
🎿    Mga ski
     
     
🛷    Sarong kareta
     
     
🥌    Gapo sa Yelo
     
     
🎯    An Punto
     
     
🪀    Yong-yo
     
     
🪁    Sarong lawig
     
     
🎱    8 Bola kan pool
     
     
🔮    Mga bolang kristal
     
     
🪄    An Pagsalog
     
     
🧿    An Ating-anting nin Nazar
     
     
🪬    An Hamsa
     
     
🎮    Mga Elektronikong Karera
     
     
🕹    Mga Joyce
     
     
🎰    Mga slot machine
     
     
🎲    Mga Dos sa mga Karaman
     
     
🧩    Mga bloke nin puzzle
     
     
🧸    An Teddy Bear
     
     
🪅    Si Pinata
     
     
🪩    Sarong lente
     
     
🪆    Pagpapasiring sa mga munyika
     
     
♠    Mga panugdok na gibo nin walnut
     
     
♥    Paggibo nin mga panugdok sa puso na korte-puso
     
     
♦    Mga Bilyante
     
     
♣    Mga Nag-aawit sa Club
     
     
♟    Mga Chess
     
     
🃏    An Paragaso
     
     
🀄    Pulang dragon na may leprosy
     
     
🎴    Poker baraha para sa mga burak
     
     
🎭    Mga Arte sa Pagkatuninuhang mga Performing
     
     
🖼    Mga Kahon sa Pagtotokdo
     
     
🎨    Mga paleta nin mga pintor
     
     
🧵    Mga turnilyo
     
     
🪡    Mga Dagom sa Pagtahi
     
     
🧶    Linya na sinulid
     
     
🪢    Pagbugkos
     
     
👓    Mga Salming sa Optiko
     
     
🕶    Sarong Slass sa Aso
     
     
🥽    Sarong Lenguahe na Paggoggaw
     
     
🥼    Mga gubing sa pag-eksperimento
     
     
🦺    Ligtas na mga Taliko
     
     
👔    Mga Kurbata
     
     
👕    Mga t-shirt
     
     
👖    Pantalon na maong
     
     
🧣    Mga bandana
     
     
🧤    Mga Gwantes
     
     
🧥    An mga pintura
     
     
🧦    Halipot na mga stocking
     
     
👗    Mga gubing
     
     
👘    Mga kimono
     
     
🥻    Sarari
     
     
🩱    Mga gubing na may mga kompletong balat
     
     
🩲    Sarong Halipot na Problema
     
     
🩳    Mga shorts na pantalon
     
     
👙    Si Bikini
     
     
👚    Sarong gubing nin babae
     
     
🪭    Tiniklop na mga Panimaypay nin Kamot
     
     
👛    An pitaka
     
     
👜    Stanka bag
     
     
👝    Mga bag nin mga cion
     
     
🛍    Mga bag sa pamamakal
     
     
🎒    Mga Backpack
     
     
🩴    Sarong pantalon na sandalyas
     
     
👞    Sapatos na Lalaki
     
     
👟    Sapatos sa Pagdalagan
     
     
🥾    Mga botas sa bukid
     
     
🥿    Sapatos na Matibay
     
     
👠    Halangkaw na Takong
     
     
👡    An mga Sandalyas nin mga Babae
     
     
🩰    Sapatos nin Ballet
     
     
👢    Mga botas na babae
     
     
🪮    Mga Piraso sa Buhok
     
     
👑    An Korona
     
     
👒    Hombre nin Babae
     
     
🎩    Hombre sa true
     
     
🎓    Hombre sa Pagsusukdo
     
     
🧢    Pagdara nin Hombre sa Ngoso
     
     
🪖    Handel sa Militar
     
     
⛑    Helmet kan mga Parasagibo nin Pagliligtas
     
     
📿    An Rosaryo
     
     
💄    Pula
     
     
💍    An mga singsing
     
     
💎    Mga mutya
     
     
🔇    An Silensiong Ispiker
     
     
🔈    Mas hababang kosog kan mga espiker
     
     
🔉    An mga espiker na medyo makosog an kosog
     
     
🔊    An espiker makosog na kosog
     
     
📢    An ispiker
     
     
📣    Mga Dungog
     
     
📯    Mga Trumpeta sa Post
     
     
🔔    An Relo
     
     
🔕    An kampanilya na may nakabitis na linya
     
     
🎼    An Sekreto nin Musika
     
     
🎵    Mga Nota
     
     
🎶    Mga Nota
     
     
🎙    Mga Studio
     
     
🎚    Mga bloke nin elektrisidad
     
     
🎛    Pagkontrol sa mga Bumobon
     
     
🎤    Micropono
     
     
🎧    Mga Headphone
     
     
📻    Radyo
     
     
🎷    An Saxony
     
     
🪗    An Aklordion
     
     
🎸    Gitara
     
     
🎹    Mga Keklado nin Musika
     
     
🎺    An mga Tamumpeta
     
     
🎻    An biyolin
     
     
🪕    Si Banjo
     
     
🥁    An mga tambol
     
     
🪘    An halabang sugat
     
     
🪇    Mga Maracas
     
     
🪈    An Puta
     
     
📱    Cellular Telephone
     
     
📲    Sarong Cellular Telephone na May Pana
     
     
☎    Pag-apod sa telepono
     
     
📞    Mga Telepono na Receiver
     
     
📟    Pagpapager
     
     
📠    Mga Makina nin Fax
     
     
💾    Mga Komputer
     
     
🔋    Mga Baterya
     
     
🪫    Kadikit na Kuryente
     
     
🔌    Mga saksakan nin elektrisidad
     
     
💻    Laptop Computer
     
     
🖥    Mga komputer sa lamesa
     
     
🖨    An mga paraimprenta
     
     
⌨    An Kteklado
     
     
🖱    Model nin Kompyuter
     
     
🖲    Mga "trahedya"
     
     
💽    Mga disk nin Computer
     
     
💾    An "disk"
     
     
💿    Mga CD-ROM
     
     
📀    dvd
     
     
🧮    Alkuenta
     
     
🎥    Pictures
     
     
🎞    Pagbalangkas nin film
     
     
📽    An projector sa pelikula
     
     
🎬    Mga windshield
     
     
📺    An TV
     
     
📷    An Kamera
     
     
📸    Kamera na May Flash
     
     
📹    Mga Kamera
     
     
📼    Mga videocassette
     
     
🔍    An lente na nakatagilig pasiring sa wala
     
     
🔎    An Lenggoy na Nagpapatoo
     
     
🕯    Mga kandila
     
     
💡    An Bombilya
     
     
🔦    Mga Plasladit
     
     
🏮    Mga Lilawan na Pula an Papel
     
     
🪔    An ilaw ni diya
     
     
⚗    Si Arenbich
     
     
🧪    An mga tulay na pangilatis
     
     
🧫    An lalagan na petrolyo
     
     
🧬    An dna
     
     
🔬    MGA MIKOCRISTO
     
     
🔭    An Teleskopyo
     
     
📡    Mga Antena nin Satelayt
     
     
📔    Notebook na May dekorasyon sa tutob
     
     
📕    Sarong Libro
     
     
📖    An Primerong Tomo
     
     
📗    Mga Libro na Berdeng Anit
     
     
📘    Sarong Asul na Libro
     
     
📙    Libro na Dilaw na Anit
     
     
📚    Mga libro
     
     
📓    Sarong Notebook
     
     
📒    Mga Kuenta
     
     
📃    Mga pahina na May mga Pagrolyo
     
     
📜    Pagpapagrolyo
     
     
📄    Mga pahina na nakaatubang sa itaas
     
     
📰    Mga peryodiko
     
     
🗞    Sarong Peryodiko na Rolyo
     
     
📑    Mga etiketa sa libro
     
     
🔖    Mga librong pagpirma
     
     
🏷    Mga Tetragrammaton
     
     
💰    An bag nin kuwarta
     
     
🪙    Mga Sinsilyo
     
     
💴    Sarong pirak na papel na papel kan yen
     
     
💵    Mga papel de banko na dolyar
     
     
💶    Mga kuwartang papel na euro
     
     
💷    Mga kuarta na pound pound
     
     
💸    May Pakpak na Pirtang
     
     
💳    Mga credit card
     
     
🧾    An Resibo
     
     
💹    An tsart na naglangkaw na kaiba kan yen
     
     
✉    Sarong Seselong Set
     
     
📧    E-mail
     
     
📨    Ipinadara sa mga sobre
     
     
📩    Sarong sobre na may Pana
     
     
📤    Mga kahon na may mga paleta na gibo sa buhok
     
     
📥    Pagtipon nin mga kahon na may mga trenta
     
     
📦    Pagpakete
     
     
📫    Saradang mga koreo na may nakabukbok na karatula
     
     
📪    Sarado Asin Binababa an mga Karatula
     
     
📬    Pagbukas kan kahon na may mga karatula
     
     
📭    Pagbukas kan mga Speedbox na May Mas Mababang Karatula
     
     
📮    Sarong Post
     
     
🗳    An boto na may balota
     
     
✏    Mga Lapis
     
     
✒    Itom na Pulo
     
     
🖋    An Punt sa Pagsasarig nin Tubig
     
     
🖊    An Pen
     
     
🖌    Mga Pisit
     
     
🖍    Mga krayola
     
     
📝    Mga Manderandum
     
     
💼    Sarong portpolyo
     
     
📁    Pagkompuesto nin mga folder
     
     
📂    Pagbukas nin sarong folder
     
     
🗂    Indise nin mga Kard na Naglalaag
     
     
📅    An Kalendaryo
     
     
📆    Paggisi sa Kalendaryo


🗒    Sarong helix na libro
     
     
🗓    An Sarong Kalendaryo na Nagpapatikel
     
     
📇    Indise kan mga Kard
     
     
📈    Pag-oswag sa Tsart
     
     
📉    Inapod an Pagkareta nin Tsart
     
     
📊    Mga Retrato nin Pagsustento
     
     
📋    Platong CAVER (CAR)
     
     
📌    Mga Tratado
     
     
📍    Sarong bilog na drowing
     
     
📎    Mga Pictures
     
     
🖇    Nagkakalink na mga Picture
     
     
📏    An Pagtotokdo
     
     
📐    An Trigonometriya
     
     
✂    Mga Pagkagot
     
     
🗃    Mga kahon nin mga kard
     
     
🗄    Sarong Kaban nin Folder
     
     
🗑    Basurahan
     
     
🔒    Nakadepende sa mga bagay na iyan
     
     
🔓    An Pagresolber
     
     
🔏    Pagsurat sa Puma
     
     
🔐    Pagsara sa mga Liyabe
     
     
🔑    An Liabe
     
     
🗝    An Daan na Liyabe
     
     
🔨    An martilyo
     
     
🪓    Patok
     
     
⛏    Pagpili
     
     
⚒    Mga Ppiko nin martilyo
     
     
🛠    An Martilyo Asin Gillit
     
     
🗡    Mga Dunyal
     
     
⚔    An Pagkarakosang Espada
     
     
🔫    Mga badil sa Water
     
     
🪃    Mga boomerang
     
     
🏹    An Busog Asin an Pana
     
     
🛡    Mga Tabong
     
     
🪚    Pagkarpintero nin Lagari
     
     
🔧    Mga Pambitil
     
     
🪛    An mga Sturnilyo
     
     
🔩    Mga turnilyo asin tornilyo
     
     
⚙    Mga gear
     
     
🗜    Mga Gato
     
     
⚖    Timbang na mga Timbangan
     
     
🦯    Sarong Puting Saskod
     
     
🔗    Mga Pagkompleto
     
     
⛓    KAPINDON
     
     
🪝    An mga Banwit
     
     
🧰    Mga Kahon nin mga Trabaho
     
     
🧲    Magnetismo
     
     
🪜    Ladder
     
     
💉    An mga Hinggilya
     
     
🩸    Sarong Toro nin Dugo
     
     
💊    Mga Pildoras
     
     
🩹    Benda na Pinadikit
     
     
🩼    An saklay
     
     
🩺    Mga Getoscope
     
     
🩻    Mga x ray
     
     
🚬    Pagsigarilyo
     
     
⚰    Lungkay
     
     
🪦    An Lulubngan
     
     
⚱    Mga urna
     
     
🗿    Itatawan na gapo kan Moegeong
     
     
🪧    Mga plakard
     
     
🪪    ID card
     
     
🏧    An karatula nin ATM
     
     
🚮    Mga Tanda nin Basura sa Linaog nin Basura
     
     
🚰    Inomon na tubig
     
     
♿    An simbolo nin silyang de rueda
     
     
🚹    Kasilyas nin mga Lalaki
     
     
🚺    Mga Kasilyas nin mga Babae
     
     
🚻    Mga Kasilyas
     
     
🚼    Mga Simbolo nin Pagkaomboy
     
     
🚾    Mga kasilyas na may tubig
     
     
🛂    Pag-inspeksion sa Pasaporte
     
     
🛃    Austoms
     
     
🛄    An Departamento nin Pagpapartisipar sa Bagahe
     
     
🛅    Natatadang mga Bagahe
     
     
⚠    Patanid
     
     
🚸    An mga Aki Nagbalyo
     
     
⛔    Ipinagbawal na Makalaog
     
     
🚫    An Ipinagbawal
     
     
🚳    Dai Tinogotan na Magbisikleta
     
     
🚭    Ipinagbabawal an Pagsigarilyo
     
     
🚯    Ipinagbabawal an Pagwarak nin Basura
     
     
🚱    Mayo nin Inomon na tubig
     
     
🚷    Ipinagbawal an mga Naglalakaw
     
     
📵    Mayo nin mga Cell Phone
     
     
🔞    Mga Baba sa 18 Edad
     
     
☢    Radioaktibo
     
     
☣    Biyolohikong mga Peligro
     
     
⬆    An Pana na Itinayo
     
     
↗    Pagpatindog sa too na pana
     
     
➡    Too na pana
     
     
↘    Pasiring sa Too na Pana
     
     
⬇    An Pase sa Pana
     
     
↙    Pagpapaheling nin wala na pana
     
     
⬅    Pulo nin wala na pana
     
     
↖    Sa itaas na pantog sa wala
     
     
↕    An mga Pana na Itinataas Asin Itinataas
     
     
↔    Mga puntong panpana
     
     
↩    An toong pana na nakakurba sa wala
     
     
↪    An wala na pana nagkurba pasiring sa too
     
     
⤴    An toong pana nakakurba paitaas
     
     
⤵    Too na pana na nakakurba paibaba
     
     
🔃    Patindog na mga pana
     
     
🔄    Pagsusugpon nin mga buton
     
     
🔙    Pagbaliktad sa mga Pana
     
     
🔚    Pagtapos sa Pana
     
     
🔛    Magbukas ka! Mga Pana
     
     
🔜    Marikas na Pana
     
     
🔝    Pagtatakod nin Pana
     
     
🛐    Lugar nin Pagsamba
     
     
⚛    Mga Simbolo nin Atomika
     
     
🕉    An One
     
     
✡    An Bitoon ni David
     
     
☸    Mga rueda nin mga Pranses
     
     
☯    An yin asin yang
     
     
✝    An krus Latin
     
     
☦    An Ortodoksong Krus
     
     
☪    An Bitoon na bulan
     
     
☮    Sarong Simbolo nin Katoninongan
     
     
🕎    An Candelabra
     
     
🔯    An Bitoon na may bilog na lugar na sais an anggulo
     
     
🪯    An Kanda
     
     
♈    An mga Ariano
     
     
♉    An Taurus
     
     
♊    Konstelasyon nin Gemini
     
     
♋    Kanser
     
     
♌    An Leo
     
     
♍    An Himeneo
     
     
♎    Libra
     
     
♏    Scorpio
     
     
♐    An tukawan nin paramatog
     
     
♑    Capricorn
     
     
♒    An Aquarius
     
     
♓    Mga tukawan nin mga isdang may mga gisik
     
     
⛎    An Snake
     
     
🔀    Random na Pagpatugtog nin mga Curicose
     
     
🔁    Pag-otro sa mga Buton
     
     
🔂    Pag-otro sa Saro sanang Buton
     
     
▶    Pagpatugtog nin mga buton
     
     
⏩    Paglaog sa mga buton
     
     
⏭    An Sunod na Nagririkit na mga Buton
     
     
⏯    Pagpatugtog o Pagpapondo sa mga buton
     
     
◀    Pagbaligtad nin mga buton
     
     
⏪    Marikas na Pagbaligtad nin mga Buton
     
     
⏮    An Ultimong Rikit na Buton
     
     
🔼    An Pagpaitaas
     
     
⏫    Marikas na Paglangkaw nin mga Buton
     
     
🔽    Pagpaibaba
     
     
⏬    Marikas na Pagbaba kan mga Buton
     
     
⏸    Pagpapondo sa mga buton
     
     
⏹    Pagpondo sa mga buton
     
     
⏺    Pagrekord nin mga buton
     
     
⏏    Pagpaluwas nin mga buton
     
     
🎦    Patayan nin sinehan
     
     
🔅    Pagpapaluwas nin mga Buton nin Liwanag
     
     
🔆    Maliwanag na mga Bagay
     
     
📶    Mga Potang Antenna
     
     
🛜    Mayo nin lubid
     
     
📳    Mga Teknolohiya nin Pag-uurog-urog
     
     
📴    Pagsara kan mga Cell Phone
     
     
     
♀    Mga Tanda nin Babae
     
     
♂    Tanda nin mga Lalaki
     
     
⚧    Simbolo nin transubstansia
     
     
✖    Dakulaon na Pag-oswag
     
     
➕    Dagdag
     
     
➖    An Pinagdadanay
     
     
➗    Pagkabanga
     
     
🟰    Magabat na numero
     
     
♾    An Pinakadakula
     
     
‼    Mga Sabi na Dobleng Paghinanyog
     
     
⁉    Sarong Pahayag
     
     
❓    An Pulang Paghapot
     
     
❔    Mga Hapot na Mauti
     
     
❕    Mga Puting Sekswal
     
     
❗    An Pula na Singhing
     
     
〰    Mga Lugar kan mga alon
     
     
💱    Pagkaribay nin Kuarta
     
     
💲    An Simbolo nin Dolyar na Timbang
     
     
⚕    Mga Simbolo sa Medisina
     
     
♻    Pagreresiklo sa mga Simbulo
     
     
⚜    Bumrak na iris
     
     
🔱    An badge na tripidor
     
     
📛    Karatula nin Ngaran
     
     
🔰    An Simbolo kan mga Bagong Hapon
     
     
⭕    Sarong Bungang Pula na Sirkulo
     
     
✅    Mga Tanda na Pinili
     
     
☑    Pagdara nin mga Tseke box
     
     
✔    Pagpili nin mga Tanda
     
     
❌    An Swastika
     
     
❎    Mga Tanda na May Krus na Buton
     
     
➰    Mga Ritos na Pagrolyo
     
     
➿    Duwang Tolyo
     
     
〽    Pagsalinsalinlahid nin mga Marka sa mga
     
     
✳    Walo-fala rayos
     
     
✴    Mga bitoon na walong anggulo
     
     
❇    Mga Kilyab nin liwanag
     
     
©    May deretso na magtao nin diretso
     
     
®    Pagpalista
     
     
™    Mga Trademark
     
     
#️⃣    Hombre sa teklado: #
     
     
*️⃣    Hombre: *
     
     
0️⃣    Hombre sa teklado: 0
     
     
1️⃣    Hombre sa teklado: 1
     
     
2️⃣    Hombre sa teklado: 2
     
     
3️⃣    Hombre: 3
     
     
4️⃣    Hombre: 4
     
     
5️⃣    Hombre: 5
     
     
6️⃣    Hombre: 6
     
     
7️⃣    Hombre: 7
     
     
8️⃣    Hombre: 8
     
     
9️⃣    Hombre: 9
     
     
🔟    Hombre: 10
     
     
🔠    Pagpasok sa dakulang mga surat sa Latin
     
     
🔡    Pagpapasok nin saradit na surat sa Latin
     
     
🔢    Pagpasurat nin mga Numero
     
     
🔣    An mga Simbolo na Nagpapasok
     
     
🔤    An pagputok nin alpabetong Latin
     
     
🅰    A klip butones (tipo nin dugo)
     
     
🆎    AB button (tipo nin dugo)
     
     
🅱    B button (tipo nin dugo)
     
     
🆑    An mga buton na CL
     
     
🆒    Pagpalipot sa mga Buton
     
     
🆓    Mga buton na libre
     
     
ℹ    Mensahe
     
     
🆔    An mga buton na ID
     
     
Ⓜ    An bilog na mga M
     
     
🆕    Bagong mga Buton
     
     
🆖    An NG buton
     
     
🅾    O button (tipo nin dugo)
     
     
🆗    Pagmidbid sa mga Buton
     
     
🅿    An P buton
     
     
🆘    An SOS buton
     
     
🆙    Buhat ka! Mga buton
     
     
🆚    An VS buton
     
     
🈁    An Uya sa Hapon na buton
     
     
🈂    Serbisyo buton sa Hapones
     
     
🈷    Bulan na Kantidad na mga buton sa Hapon
     
     
🈶    No Libre buton sa Hapones
     
     
🈯    Itago na mga buton sa Hapon
     
     
🉐    Tawaran sa Hapon
     
     
🈹    Diskuwento buton sa Hapon
     
     
🈚    Libre na buton sa Hapon
     
     
🈲    Pagprohibir sa Hapon
     
     
🉑    Inaako na mga buton sa Hapon
     
     
🈸    Application buton sa Hapon
     
     
🈴    Pasadong grado buton sa Hapones
     
     
🈳    Background buton sa Hapon
     
     
㊗    An Prinisitasyon sa Hapon
     
     
㊙    Sekreto kan Hapon
     
     
🈺    An Pukal na buton sa Hapones
     
     
🈵    Mayo nin bakanteng mga buton sa Hapon
     
     
🔴    An Pula na Sirkulo
     
     
🟠    Orange na bilog
     
     
🟡    Dilaw na sirkulo
     
     
🟢    Sarong berdeng kulkulo
     
     
🔵    An Asul na Sirkulo
     
     
🟣    An bilog na lilang bilog
     
     
🟤    Kayumanggi
     
     
⚫    An Itom na Sirkulo
     
     
⚪    An Puting Sirkulo
     
     
🟥    An Red Square
     
     
🟧    Mga kolor kahel
     
     
🟨    Dalaw na mga bloke
     
     
🟩    Sarong berdeng bloke
     
     
🟦    Blue bloke


🟪    Mga bloke nin lila
     
     
🟫    Mga kolor na kape
     
     
⬛    Dakulang itom na mga gapo
     
     
⬜    Dakulang puting mga gapo
     
     
◼    An mga Ger sa Itom na Tahaw
     
     
◻    Mga Tumpeta na Puti an Kukuadrado
     
     
◾    Saradit na itom na mga bloke
     
     
◽    Saradit na puting mga gapo na may tahaw na puti
     
     
▪    Saradit na itom na mga gapo
     
     
▫    Saradit na puting mga gapo
     
     
🔶    Dakulang brilyante na orange
     
     
🔷    Dakulang asul na barena
     
     
🔸    Saradit na brilyante na orange
     
     
🔹    Saradit na barena na asul
     
     
🔺    An Pulang Triangulo Nakapatindog sa Itaas
     
     
🔻    An Pulang Triangulo Nakapatindog sa Ibaba
     
     
💠    Ramog na water na may tuldok
     
     
🔘    An Pinili sanang mga Buton
     
     
🔳    Puting kuadradong buton
     
     
🔲    Itom na Parabadrado na mga Buton
     
     
🏁    An bandera na "Sunder"
     
     
🚩    An bandera na trigonometriya
     
     
🎌    An Nakakurang Bandera
     
     
🏴    An Itom na Bandera
     
     
🏳    Puting bandera
     
     
🏳️‍🌈    Bandera na Hawani
     
     
🏳️‍⚧️    Mga Bandera na Timbang nin Sekso
     
     
🏴‍☠️    Bandera nin mga Pirata
     
     
🇦🇨    Bandila: Isla nin Ascension
     
     
🇦🇩    Bandera: Andorra
     
     
🇦🇪    Bandila: United Arab Emirates
     
     
🇦🇫    Bandera: Afghanistan
     
     
🇦🇬    Bandila: Antigua asin Barbuda
     
     
🇦🇮    Bandera: Anguilla
     
     
🇦🇱    Bandila: Albania
     
     
🇦🇲    Bandila: Armenia
     
     
🇦🇴    Bandera: Angola
     
     
🇦🇶    Bandila: Antarctica
     
     
🇦🇷    Bandila: Argentina
     
     
🇦🇸    Bandila: American Samoa
     
     
🇦🇹    Bandila: Austria
     
     
🇦🇺    Bandera: Australia
     
     
🇦🇼    Bandera: Aruba
     
     
🇦🇽    Bandila: Orand Islands
     
     
🇦🇿    Bandera: Azerbaijan
     
     
🇧🇦    Bandera: Bosnia asin Herzegovina
     
     
🇧🇧    Bandera: Barbados
     
     
🇧🇩    Bandera: Bangladesh
     
     
🇧🇪    Bandila: Belgium
     
     
🇧🇫    Bandera: Burkina Faso
     
     
🇧🇬    Bandera: Bulgaria
     
     
🇧🇭    Bandera: BALIN
     
     
🇧🇮    Bandera: Burundi
     
     
🇧🇯    Bandila: Benin
     
     
🇧🇱    Bandera: San Bartelemi
     
     
🇧🇲    Bandera: Bermuda
     
     
🇧🇳    Bandera: Brunei
     
     
🇧🇴    Bandila: Bolivia
     
     
🇧🇶    Bandila: Netherlands sa Caribbean
     
     
🇧🇷    Bandera: Brazil
     
     
🇧🇸    Bandera: Bahamas
     
     
🇧🇹    Bandera: Bhutan
     
     
🇧🇻    Bandila: Isla nin Buwe
     
     
🇧🇼    Bandera: Botswana
     
     
🇧🇾    Bandila: Belarus
     
     
🇧🇿    Bandera: Belize
     
     
🇨🇦    Bandera: Canada
     
     
🇨🇨    Bandera: Mga Isla nin Kocos (Kilin)
     
     
🇨🇩    Bandera: Congo-Kinshasa
     
     
🇨🇫    Bandila: Republika nin Central African
     
     
🇨🇬    Bandila: Congo-Brazzaville
     
     
🇨🇭    Bandera: Switzerland
     
     
🇨🇮    Bandera: Côte d'Ivoire
     
     
🇨🇰    Bandila: Cook Islands
     
     
🇨🇱    Bandila: Chile
     
     
🇨🇲    Bandera: Cameroon
     
     
🇨🇳    Bandila: Tsina
     
     
🇨🇴    Bandila: Colombia
     
     
🇨🇵    Bandila: Isla nin Clipperton
     
     
🇨🇷    Bandila: Costa Rica
     
     
🇨🇺    Bandila: Cuba
     
     
🇨🇻    Bandera: Cape Verde
     
     
🇨🇼    Bandera: Curaçao
     
     
🇨🇽    Bandera: Christmas Island
     
     
🇨🇾    Bandila: Chipre
     
     
🇨🇿    Bandila: Czech Republic
     
     
🇩🇪    Bandila: Alemania
     
     
🇩🇬    Bandila: Digogasia
     
     
🇩🇯    Bandera: Djibouti
     
     
🇩🇰    Bandera: Denmark
     
     
🇩🇲    Bandila: Dominique
     
     
🇩🇴    Bandila: Dominican Republic
     
     
🇩🇿    Bandera: Algeria
     
     
🇪🇦    Bandera: Ceuta asin Mellia
     
     
🇪🇨    Bandila: Ecuador
     
     
🇪🇪    Bandera: Estonia
     
     
🇪🇬    Bandera: Egipto
     
     
🇪🇭    Bandila: Solnopan na Sahara
     
     
🇪🇷    Bandila: Eritrea
     
     
🇪🇸    Bandera: España
     
     
🇪🇹    Bandila: ETIopia
     
     
🇪🇺    Bandera: European Union
     
     
🇫🇮    Bandila: Finland
     
     
🇫🇯    Bandila: Fiji
     
     
🇫🇰    Bandila: Falkland Islands
     
     
🇫🇲    Bandera: Micronesia
     
     
🇫🇴    Bandila: Faeroe Islands
     
     
🇫🇷    Bandera: Pransia
     
     
🇬🇦    Bandila: Gabon
     
     
🇬🇧    Bandera: United Kingdom
     
     
🇬🇩    Bandila: Grenada
     
     
🇬🇪    Bandera: Georgia
     
     
🇬🇫    Bandila: French Guiana
     
     
🇬🇬    Bandera: Isla nin Gernsey
     
     
🇬🇭    Bandila: Ghana
     
     
🇬🇮    Bandera: Gibraltar
     
     
🇬🇱    Bandila: Greenland
     
     
🇬🇲    Bandera: Gambia
     
     
🇬🇳    Bandila: Guinea
     
     
🇬🇵    Bandera: Guadeloupe
     
     
🇬🇶    Bandila: Equatorial Guinea
     
     
🇬🇷    Bandila: Grecia
     
     
🇬🇸    Bandila: Isla nin South Georgia asin South Sandwich Islands
     
     
🇬🇹    Bandera: Guatemala
     
     
🇬🇺    Bandera: Guam
     
     
🇬🇼    Bandila: Guinea-Bissau
     
     
🇬🇾    Bandera: Guyana
     
     
🇭🇰    Bandila: Special administrative Region sa Hong Kong, Tsina
     
     
🇭🇲    Bandera: Herd-MacDonald Islands
     
     
🇭🇳    Bandera: Honduras
     
     
🇭🇷    Bandila: Croatia
     
     
🇭🇹    Bandera: Haiti
     
     
🇭🇺    Bandera: Hungaria
     
     
🇮🇨    Bandila: Canary Islands
     
     
🇮🇩    Bandera: Indonesia
     
     
🇮🇪    Bandera: Ireland
     
     
🇮🇱    Bandera: Israel
     
     
🇮🇲    Bandila: Isla nin Man
     
     
🇮🇳    Bandera: India
     
     
🇮🇴    Bandila: Teritoryo kan Britania sa Indian Ocean
     
     
🇮🇶    Bandila: Iraq
     
     
🇮🇷    Bandera: Iran
     
     
🇮🇸    Bandera: Iceland
     
     
🇮🇹    Bandera: Italia
     
     
🇯🇪    Bandera: Jersey Island
     
     
🇯🇲    Bandila: Jamaica
     
     
🇯🇴    Bandera: Jordan
     
     
🇯🇵    Bandera: Hapon
     
     
🇰🇪    Bandera: KENYA
     
     
🇰🇬    Bandera: Kyrgyzstan
     
     
🇰🇭    Bandila: Cambodia
     
     
🇰🇮    Bandera: Kiribati
     
     
🇰🇲    Bandera: Comoro
     
     
🇰🇳    Bandila: San Kitts asin Nevis
     
     
🇰🇵    Bandila: Korea
     
     
🇰🇷    Bandila: Korea
     
     
🇰🇼    Bandera: Kuwait
     
     
🇰🇾    Bandera: Cayman Islands
     
     
🇰🇿    Bandila: Kazakhstan
     
     
🇱🇦    Bandera: Laos
     
     
🇱🇧    Bandila: Lebanon
     
     
🇱🇨    Bandera: Santa Lucia
     
     
🇱🇮    Bandera: Liechtenstein
     
     
🇱🇰    Bandera: Sri Lanka
     
     
🇱🇷    Bandera: Liberia
     
     
🇱🇸    Bandera: Lesotho
     
     
🇱🇹    Bandera: Lithuania
     
     
🇱🇺    Bandera: Luxembourg
     
     
🇱🇻    Bandera: Latvia
     
     
🇱🇾    Bandera: Libya
     
     
🇲🇦    Bandila: Morocco
     
     
🇲🇨    Bandera: Monaco
     
     
🇲🇩    Bandera: Moldova
     
     
🇲🇪    Bandila: Black Mountains
     
     
🇲🇫    Bandera: San Martin
     
     
🇲🇬    Bandera: Madagascar
     
     
🇲🇭    Bandera: Marshall Islands
     
     
🇲🇰    Bandila: Amihanan na Macedonia
     
     
🇲🇱    Bandera: Mali
     
     
🇲🇲    Bandera: Myanmar (Myanmar)
     
     
🇲🇳    Bandila: Mongolia
     
     
🇲🇴    Bandila: Macau, Tsina
     
     
🇲🇵    Bandila: Amianan na Mariana Islands
     
     
🇲🇶    Bandila: Isla nin Martinique
     
     
🇲🇷    Bandila: Mauritania
     
     
🇲🇸    Bandera: Montserrat
     
     
🇲🇹    Bandera: Malta
     
     
🇲🇺    Bandila: Mauritius
     
     
🇲🇻    Bandera: Maldives
     
     
🇲🇼    Bandila: Malawi
     
     
🇲🇽    Bandila: Mejico
     
     
🇲🇾    Bandila: Malaysia
     
     
🇲🇿    Bandera: Mozambique
     
     
🇳🇦    Bandera: Namibia
     
     
🇳🇨    Bandila: New Caledonia
     
     
🇳🇪    Bandera: Niger
     
     
🇳🇫    Bandila: Norfolk Island
     
     
🇳🇬    Bandera: Nigeria
     
     
🇳🇮    Bandila: Nicaragua
     
     
🇳🇱    Bandera: Netherlands
     
     
🇳🇴    Bandila: Norway
     
     
🇳🇵    Bandera: Nepal
     
     
🇳🇷    Bandera: Nauru
     
     
🇳🇺    Bandera: Niue
     
     
🇳🇿    Bandila: New Zealand
     
     
🇴🇲    Bandera: Oman
     
     
🇵🇦    Bandera: Panama
     
     
🇵🇪    Bandera: Peru
     
     
🇵🇫    Bandila: French Polynesia
     
     
🇵🇬    Bandila: Papua New Guinea
     
     
🇵🇭    Bandera: Pilipinas
     
     
🇵🇰    Bandera: Pakistan


🇵🇱    Bandera: Polandia
     
     
🇵🇲    Bandila: Saint-Pierre asin Micloning
     
     
🇵🇳    Bandila: Pitcairn Islands
     
     
🇵🇷    Bandera: Puerto Rico
     
     
🇵🇸    Bandera: Teritoryo nin Palestina
     
     
🇵🇹    Bandila: Portugal
     
     
🇵🇼    Bandera: Palau
     
     
🇵🇾    Bandera: Paraguay
     
     
🇶🇦    Bandera: Qatar
     
     
🇷🇪    Bandera: Réunion
     
     
🇷🇴    Bandila: Romania
     
     
🇷🇸    Bandera: Serbia
     
     
🇷🇺    Bandera: Rusya
     
     
🇷🇼    Bandera: Rwanda
     
     
🇸🇦    Bandila: Saudi Arabia
     
     
🇸🇧    Bandila: Solomon Islands
     
     
🇸🇨    Bandera: Seychelles
     
     
🇸🇩    Bandera: Sudan
     
     
🇸🇪    Bandera: Sweden
     
     
🇸🇬    Bandera: Singapore
     
     
🇸🇭    Bandera: San Helena
     
     
🇸🇮    Bandila: Slovenia
     
     
🇸🇯    Bandila: Mga Isla nin Svalbard asin Yamayan
     
     
🇸🇰    Bandila: Slovakia
     
     
🇸🇱    Bandera: Sierra Leone
     
     
🇸🇲    Bandera: San Marino
     
     
🇸🇳    Bandila: Senegal
     
     
🇸🇴    Bandera: Somalia
     
     
🇸🇷    Bandila: Suriname
     
     
🇸🇸    Bandila: Timog na Sudan
     
     
🇸🇹    Bandera: Magayon asin Princibi sa St.
     
     
🇸🇻    Bandera: El Salvador
     
     
🇸🇽    Bandera: Sint Maarten
     
     
🇸🇾    Bandera: Siria
     
     
🇸🇿    Bandera: Esvatini
     
     
🇹🇦    Bandila: Tristan-Da Cunha
     
     
🇹🇨    Bandila: Turks and Caicos Islands
     
     
🇹🇩    Bandera: Chad
     
     
🇹🇫    Bandila: Teritoryo sa timog na Pransia
     
     
🇹🇬    Bandila: Togo
     
     
🇹🇭    Bandila: Thailand
     
     
🇹🇯    Bandera: Tajikistan
     
     
🇹🇰    Bandera: Tokelau
     
     
🇹🇱    Bandila: East Timor
     
     
🇹🇲    Bandila: Turkmenistan
     
     
🇹🇳    Bandera: Tunisia
     
     
🇹🇴    Bandera: Tonga
     
     
🇹🇷    Bandera: Turkey
     
     
🇹🇹    Bandila: Trinidad asin Tobago
     
     
🇹🇻    Bandera: Tuvalu
     
     
🇹🇼    Bandera: Taiwan
     
     
🇹🇿    Bandera: Tanzania
     
     
🇺🇦    Bandera: Ukraine
     
     
🇺🇬    Bandera: Uganda
     
     
🇺🇲    Bandera: Hale sa isla kan Estados Unidos
     
     
🇺🇳    Bandera: Naciones Unidas
     
     
🇺🇸    Bandila: Retrato kan U.S.
     
     
🇺🇾    Bandera: Uruguay
     
     
🇺🇿    Bandila: Uzbekistan
     
     
🇻🇦    Bandila: Siudad nin Vatican
     
     
🇻🇨    Bandila: San Vincent asin Grenadines
     
     
🇻🇪    Bandila: Venezuela
     
     
🇻🇬    Bandila: British Virgin Islands
     
     
🇻🇮    Bandila: American Virgin Islands
     
     
🇻🇳    Bandera: Vietnam
     
     
🇻🇺    Bandera: Vanuatu
     
     
🇼🇫    Bandera: Wallis asin Futuna
     
     
🇼🇸    Bandera: Samoa
     
     
🇽🇰    Bandera: Kosovo
     
     
🇾🇪    Bandera: Yemen
     
     
🇾🇹    Bandera: Mayotte
     
     
🇿🇦    Bandila: South Africa
     
     
🇿🇲    Bandera: Zambia
     
     
🇿🇼    Bandera: Zimbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Bandera: Inglaterra
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Bandera: Scotland
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bandila: Wales


Happy Learning from Sweasy26.com-team