Emoji Meaning in Sardinian - Emoji List in Sardinian - Significadu de s'emoji in sardu - Lista de sos emojis in sardu

😀  figura grinning

😃  cun oculos mannos currantes

😄  figura currante cun oculos ridentes

😁  faghe colende cun oculos ridentes

😆  figura iscitende

😅  figura chi curret cun s'olla

🤣  saltende in sa sola, ridende

😂  fatu cun lacrimas de radura

🙂  càssimu bòidu

🙃  cara a giosso

🫠  faghe a cantzellare

😉  fàgine in sa curretzione

😊  figura de ridende cun oculos ridentes

😇  figura de ridende cun ala

🥰  figura de ridende cun s'òrdine

😍  còmighende carpas cun sos oculos de corde

🤩  stellas-fracadas

😘  càmbiu cun un bùnucu

😗  basichende carchi

☺  figura de ridende

😚  In basia carchi cun sos oculos serrados

😙  In duna cudàngiu cun oculos ridentes

🥲  figura de ridende cun lacrima

😋  càmbiende sa publicatzione de alimentos

😛  faghe cun sa limba

😜  currende sa cara cun sa limba

🤪  càssia

😝  iscriende carchi cun sa limba

🤑  Biàgiu de arga

🤗  còmighende carchi cun sas manos abertus

🤭  faghe cun manu a busca

🫢  fatu cun bèrdidas oculos e manu a como

🫣  cumpàngiu cun s'oku peeking

🤫  fata in s'iscudada

🤔  figura pensante

🫡  fata cumbeniente

🤐  Boga de zipper

🤨  fatu cun bùida

😐  caratza neutrale

😑  figura sena espressione

😶  faghe sena undas

🫥  Biàgiu de lìnia puntuale

😶 ‍ 🌫️  fatu in sas nues

😏  figura de ridende

😒  caratza sena muscada

🙄  fatu cun sos oculos rollende

😬  figura de grimacing

😮 ‍ 💨  faghe exhalatzione

🤥  cara mendende

🫨  figura de tràmite

😌  figura relievada

😔  figura pensivu

😪  cumpàngiu

🤤  càmbia

😴  cumpàngiu

😷  càmbiu cun sa caratza medica

🤒  càmbiu cun tèmometru

🤕  fatu cun bandage de testu

🤢  faghe nausida

🤮  sa vemìgiu fache

🤧  fata in s'agatassu

🥵  caratza calore

🥶  fàgine frigidu

🥴  caratza balada

😵  cara cun is oculos crudas

😵 ‍ 💫  fatu cun amellos spirales

🤯  testu exploante

🤠  Casa de cowboy

🥳  cumpartzende sa cara

🥸  figura segada

😎  figura de ridende cun berillos de s'arbèschida

🤓  càssia nerd

🧐  càmbiu cun monocòlu

😕  Caratza confusida

🫤  faghe cun sa ore diagonale

😟  Caratza preoccupada

🙁  carchi a modu buntante

☹  càmbiu sa caratza

😮  faghe cun sa ore abertu

😯  caratza abitada

😲  caratza astulada

😳  cara influada

🥺  si collegende carchi

🥹  fata in segus cun lacrimas

😦  faghende sa caratza cun sa ore abertu

😧  figura angulade

😨  càssi timende

😰  càssi angràficu cun s'dolu

😥  trista ma trista caratza

😢  caratza

😭  cara in ridu subra

😱  faghet iscurriende in pavore

😖  cara cumpletada

😣  sa cara de cuntzessa

😞  fata disappointada

😓  difùrriu cun s'olla

😩  fata iscade

😫  cara fatiga

🥱  figura de osculatzione

😤  faghe cun bògiu de sud

😡  fata

😠  cara irata

🤬  faghet cun sìmbulos in sa ore

😈  còmpere còmpere cun cornas

👿  Fùrriu iratu cun cornas

💀  skull

☠  skullu e crustos

💩  arca de poo

🤡  càulas

👹  ogre

👺  goblin

👻  prus

👽  extra logu

🤖  robot

😺  cada grinning

😸  cada de gritende cun oculos ridentes

😹  cada cun lacrimas de gaudi

😻  cada de ridende cun oculos de corde

😼  cada cun sonrisa de mangina

😽  Mùsinadu cada

🙀  catta fata

😿  mutida alloghende

😾  nàschida de sas cattas

🙈  simia no-mal

🙉  simia-no-mal

🙊  simia-no-evil

👣  imprentas de pàgina

💪  biceps flexatos

🦾  brachia mecanica

🦿  baca mecanica

🦵  marcu

🦶  pede

👂  aus

🦻  auri cun agiudu de aumentu

👃  nen

🧠  sèrgu

🫀  corde anatomicu

🫁  lunges

🦷  dente

🦴  fregu

👀  oculos

👁  uèl

👅  limba

👄  Boga

🫦  punta de biting

🦰  pilos rudos

🦱  pilos de curios

🦳  pilos bòidos

🦲  càulas

🏻  sonu de su pelle lughe

🏼  sonu de skin mediàriu-lughe

🏽  sonu mèdia de pelle

🏾  sonu de skin mediàriu-obscuru

🏿  sonu de pelle oscuru

💋  Marca de basia

💌  lìtera de amo

💘  bidu cun flecha

💝  tzentru cun ribbon

💖  sparkling heart

💗  tzentru

💓  bogende corde

💞  bogende hearts

💕  duos hearts

💟  decoratzione de corde

❣  esclamatzione de corde

💔  corde frecada

❤️ ‍ 🔥  bidu in s'iaga

❤️ ‍ 🩹  currente corde

❤  bidu

🩷  bidu rosa

🧡  corde orange

💛  corde grogu

💚  bidu birde

💙  corde biaitu

🩵  corde biu lughe

💜  purpura

🤎  bidu

🖤  corde neru

🩶  bidu gris

🤍  bidu bòidu

💯  hundred puntos

🐵  càmbia simia

🐒  simia

🦍  gorilla

🦧  orangutan

🐶  còpia de còpia

🐕  can

🦮  can de cumintzu

🐕 ‍🦺  can de servìtziu

🐩  You are about to translate the 'Arc' COMMAND, there are some rules on how to translate it. Please see http: // edu. kde. org/ kturtle/ translator. php to learn how to properly translate it.

🐺  lupi

🦊  fox

🦝  raccoon

🐱  càssia de cada

🐈  Kata

🐈 ‍ ⬛  katsa nigra

🦁  leo

🐯  figura de tigru

🐅  tigru

🐆  leopard

🐴  cara de caballos

🫎  annàngiu

🫏  assu

🐎  cavu

🦄  unicorne

🦓  zobra

🦌  mirrore

🦬  bisòngiu

🐮  càmbia

🐂  cassa

🐃  Bàrgiu de aghera

🐄  bì

🐷  còmpora

🐖  pig

🐗  taule

🐽  pig nen

🐏  ram

🐑  segus

🐐  cap

🐪  kamelu

🐫  kamelu de duos humos

🦙  llama

🦒  giraffe

🐘  elefante

🦣  mammoth

🦏  rhinoceros

🦛  hippopotamus

🐭  fata de su mouse

🐁  mouse

🐀  ratsa

🐹  hamster

🐰  caratza de connòlitu

🐇  trusi

🐿  chipmunk

🦫  biàgiu

🦔  hedgehog

🦇  marca

🐻  marca

🐻 ‍ ❄ ️  ursu polare

🐨  koala

🐼  panda

🦥  lìmite

🦦  suta

🦨  skunk

🦘  kangaroo

🦡  marcadore

🐾  Imprentas de paw

🦃  Tùfia

🐔  iscuada

🐓  biagia

🐣  frachende gallu

🐤  chica de bìviu

🐥  chica de càmbiu in antis

🐦  ave

🐧  penguin

🕊  dàviga

🦅  eagle

🦆  mava

🦢  swan

🦉  owl

🦤  dodo

🪶  prus

🦩  flamingo

🦚  pitzu

🦜  papaga

🪽  rughe

🐦 ‍ ⬛  ave neri

🪿  goose

🐸  ranas

🐊  crocodile

🐢  Tàbula

🦎  sonu

🐍  serpente

🐲  cabene

🐉  dragon

🦕  sauropod

🐳  ballena

🐋  balle

🐬  dolphin

🦭  blocu

🐟  isìghiu

🐠  pèschi tropicos

🐡  blowfish

🦈  cumulu

🐙  otòpias

🐚  shell de spirale

🪸  corale

🪼  jellyfish

🐌  Again

🦋  butterfly

🐛  faddina

🐜  sc

🐝  biche de melle

🪲  biàgina

🐞  Billo de dama

🦗  critografia

🪳  càcuru

🕷  arga

🕸  arga

🦂  scorpion

🦟  mosquitu

🪰  muscu

🪱  worm

🦠  micròpica

💐  bouqueta

🌸  blocu de cherry

💮  flore bòidu

🪷  lotus

🏵  rosette

🌹  rosa

🥀  flore molada

🌺  hibiscus

🌻  solflowere

🌼  blossom

🌷  tulip

🪻  acinthu

🌱  imbeniente

🪴  planta de sardas

🌲  arbore verde

🌳  arbore detzidu

🌴  palma

🌵  cactus

🌾  issuas de ris

🌿  herb

☘  shamrock

🍀  quatra follia

🍁  folia de maple

🍂  follia cada

🍃  leaf fluttering in wind

🪹  nidu bòidu

🪺  nest cun ovus

🍇  arbos

🍈  fusile

🍉  perunu

🍊  tangerina

🍋  limonu

🍌  banana

🍍  annàngiu

🥭  mango

🍎  pomo rudu

🍏  pomo birde

🍐  pùrru

🍑  pàgina

🍒  càssios

🍓  strawberry

🫐  blueberrias

🥝  kiwi frutos

🍅  color

🫒  oliva

🥥  coconut

🥑  avocadu

🍆  ovu

🥔  patàteru

🥕  carrot

🌽  gurno

🌶  pitzu calore

🫑  pitzu de bella

🥒  cucumber

🥬  color-selector-channel

🥦  broccoli

🧄  cursivu

🧅  alionu

🍄  mushroom

🥜  oras

🫘  faghes

🌰  Asassìgiu

🫚  radine de su gingeru

🫛  pàgina

🍞  mannu

🥐  croissante

🥖  pannellu de sachetas

🫓  lìberu

🥨  pulsante

🥯  sacella

🥞  paniccos

🧇  waffle

🧀  Càpia

🍖  cara in prus

🍗  tupu poultru

🥩  segadu de carna

🥓  bacone

🍔  hamburger

🍟  amigos french

🍕  pizza

🌭  hot dog

🥪  sandwich

🌮  taco

🌯  burrito

🫔  cumpletu

🥙  mannàriu platu impreende

🧆  falafel

🥚  ovu

🍳  cooking

🥘  Boga de mangiare

🍲  olla de alimentos

🫕  fondue

🥣  tasca cun còmpula

🥗  salada birde

🍿  popcorn

🧈  butile

🧂  sal

🥫  alimentos cantzellados

🍱  bento box

🍘  cracker de risu

🍙  ballu de ris

🍚  risu cumboidu

🍛  ris a curru

🍜  steaming bowl

🍝  spaghetti

🍠  patatos de giogos roarados

🍢  postadu

🍣  sushi

🍤  shrimp fried

🍥  pische cun un'immoradu

🥮  Torta de Luna

🍡  dango

🥟  iscumatzione

🥠  cookie fortune

🥡  Boga de iscarrigamentu

🦀  crab

🦞  lobster

🦐  shrimp

🦑  squid

🦪  estella

🍦  gelìgiu lentu

🍧  glacie rascada

🍨  gelògiu

🍩  none

🍪  cookie

🎂  torta de cumpleannu

🍰  torta curtzu

🧁  cupcake

🥧  pie

🍫  barra de còcola

🍬  candia

🍭  lollipop

🍮  custard

🍯  Potella de medu

🍼  botella de bìviu

🥛  iscara de lìmite

☕  Impreu calore

🫖  teapot

🍵  teacup sena gestione

🍶  agiu

🍾  botella cun cork popping

🍷  vitra

🍸  vitra de cocktail

🍹  bògiu tropico

🍺  Bièriare

🍻  iscriende tassas de bira

🥂  glasses de climbiu

🥃  vitra de modalidade

🫗  liquidu

🥤  tassa cun strada

🧋  tsa de bubble

🧃  bulleta

🧉  mate

🧊  ice

🥢  verìficas

🍽  bìviu e cultile cun plate

🍴  bìviu e cultellu

🥄  capcapa

🔪  cultu de kokain

🫙  bogu

🏺  amòra

🏘  domos

🏚  domo derelicta

🏠  domo

🏡  domo cun jardin

🏢  edifìtziu de ufìtziu

🏣  Ufìtziu postale japonés

🏤  bifìtziu postale

🏥  ospitale

🏦  bancàriu

🏨  otel

🏩  amare hotel

🏪  veinida de cumentzidade

🏫  Iscola

🏬  veineru de departamentu

🏭  fabrica

🏯  Castellu japonés

🏰  castellu

💒  Nadia

🗼  Turre Tokyo

🗽  Statu de libertade

⛪  crèsia

🕌  moscàriu

🛕  templu hindu

🕍  sinagoga

⛩  Lìmite iscallina

🕋  kaaba

⛲  fountain

🎠  caballo

🛝  Iscurre de giogu

🎡  rueda de ferris

🎢  cummertziale de rower

💈  punta de cummertziu

🎪  tent de tzircu

🚂  locomotive

🚃  màchina ferruviària

🚄  Tren a lestresa lestresa

🚅  bullet trene

🚆  trene

🚇  metro

🚈  rail lìteras

🚉  station

🚊  tramvia

🚝  monolìgiu

🚞  Monte ferrugu

🚋  màchina de postatzione

🚌  autobus

🚍  autobus chi est bènnidu

🚎  trolleybus

🚐  minibus

🚑  ambulance

🚒  motore de faire

🚓  màchina politzia

🚔  màchina de politzia in essida

🚕  taxi

🚖  taksi chi est retzidu

🚗  automàticu

🚘  automàticu in essida

🚙  servìtziu de isportivu

🛻  trucka

🚚  kamione de lividu

🚛  Caràteros de articulados

🚜  tracadore

🏎  màchina currentes

🏍  mototzicletas

🛵  scooteru motore

🦽  riga de ruedas a manu

🦼  riga de ruedas automàticas

🛺  rickshaw automàticu

🚲  birotada

🛴  Iscotadore de fraca

🛹  clipboard

🛼  skatea de su rullinu

🚏  Firmada de autobus

🛣  automàticu

🛤  cantzone ferruviàriu

🛢  carburante de oleu

⛽  pump de goriva

🛞  rueda

🚨  lughe de màchinas politzias

🚥  lughe de traficu horizontale

🚦  lughe de tràficu verticale

🛑  Firma su firma

🚧  konstruktzione

⚓  ancora

🛟  càrculu

⛵  barcu de seòlitu

🛶  kanoe

🚤  ispàtziu lestru

🛳  navigadore

⛴  ferru

🛥  barca automàtica

🚢  nave

✈  aeroplane

🛩  vìdeu minore

🛫  Difundu aèreu

🛬  arribbadu aèreu

🪂  paràgrafu

💺  sede

🚁  helicopter

🚟  suspension railway

🚠  cabinete montenas

🚡  tramwania aèrea

🛰  satèllite

🚀  rochete

🛸  saucer fluchende

🛎  bellhop

🧳  pachete

🚪  porta

🛗  elevadore

🪞  mirrore

🪟  ventana

🛏  lectu

🛋  divòngiu e lampa

🪑  riga

🚽  curtzu

🪠  color

🚿  miassu

🛁  bania

🪤  fatura de churi

🪒  ischedu

🧴  botella de lotion

🧷  apica de seguresa

🧹  curtzu

🧺  This is a basket

🧻  rullinu de su papiro

🪣  sita

🧼  jappe

🫧  bubbles

🪥  bìviu de dente

🧽  sàngiu

🧯  igni extinguisher

🛒  carta de cumpùblicu

⌛ Su signale de hourglass fatu

⏳  oras no fatu

⌚ veìgiu

⏰  alarm clock

⏱  Firma

⏲  orare de tempus

🕰  orloi de mantelpiece

🕛  oras de duas

🕧  trente

🕐  un'ora

🕜  un'àteros

🕑  duos oras

🕝  trente

🕒  tres oras

🕞  trenta

🕓  quatru oras

🕟  quatru-trente

🕔  cincu oras

🕠  cinque e trenta

🕕  ses oras

🕡  ses e trìgines

🕖  sete oras

🕢  sete e trìgines

🕗  oras octo

🕣  trente

🕘  noe oras

🕤  nèf e trìgines

🕙  oras de 10

🕥  trente

🕚  unde oras

🕦  unde-trenta

🌑  luna noa

🌒  waxing crescent moon

🌓  1. quarter moon

🌔  waxing gibbous moon

🌕  Luna cumpletada

🌖  moon gibbous

🌗  1 hour" or "2 hours

🌘  waning crescent moon

🌙  Luna de crescenta

🌚  càssi noa de sas lunas

🌛  the first quarter moon face

🌜  bidu de cabudanni luna

🌡  termometru

☀  die

🌝  càssi cumpleta luna

🌞  sol cun cara

🪐  planeta ringada

⭐  istadu

🌟  Stella glossu

🌠  stella de iscuadra

🌌  mancu

☁  nudda

⛅  die a segus sa nue

⛈  nue virtuale cun lughe e puru

🌤  sol a segus sa nue minore

🌥  sol a segus sa nue manna

🌦  die a segus sa nue virtuale

🌧  nue cun pluvia

🌨  nue cun nivu

🌩  nudda cun lughe

🌪  tornado

🌫  miona

🌬  venta

🌀  tziklonu

🌈  arca

🌂  parapluvia serradu

☂  parapluvia

☔  umbrella cun molas

⛱  umbrella in s'pranu

⚡  vòlta alta

❄  nieve

☃  nieve

⛄  nieve sena nieve

☄  cummertzia

🔥  faire

💧  fatura

🌊  undada aghera

🎃  jack-o-lantern

🎄  Arbìviu Nadios

🎆  fireworks

🎇  sparkler

🧨  firecracker

✨  pirculas

🎈  balona

🎉  pop de partido

🎊  balla de confetti

🎋  arbore tanabata

🎍  decoratzione apica

🎎  Pudeles japonesas

🎏  Trasmissione de postale

🎐  chima a ventu

🎑  Tzentru de visualizatzione de luna

🧧  envelona rueda

🎀  ribbon

🎁  dona wrapped

🎗  Ammentamentu ribbon

🎟  Curretos de amministradore

🎫  testu

🎖  medalla militar

🏆  trophy

🏅  medal ìgiu isportivu

🥇  medal àriu de su primu logu

🥈  medal ìgiu de àteru logu

🥉  Medale de àteru logu

⚽  balla de fútbol

⚾  baseball

🥎  Balla softball

🏀  basketball

🏐  ballu de volleyball

🏈  Fútbol americanu

🏉  Fútbol de rugby

🎾  tennis

🥏  disc in fàghere

🎳  bogamentu

🏏  Giogu de critografias

🏑  hockey de campu

🏒  hockey

🥍  lacrosa

🏓  ping pong

🏸  badminton

🥊  glossu de boxing

🥋  Uniforme de is artes martiales

🥅  Rete de destinatzione

⛳  bandera in babella

⛸  glacie

🎣  pàula de isèghiu

🤿  caratza de diving

🎽  majusca in esecutzione

🎿  skis

🛷  marca

🥌  saltu de curtzella

🎯  bullsey

🪀  yo-yo

🪁  kite

🎱  de 8 bòlas de logu

🔮  bòla cristale

🪄  fussa bògica

🧿  amuletu nazar

🪬  hamsa

🎮  vìdeo-giogu

🕹  joystick

🎰  marcadore de slot

🎲  giogu fatu

🧩  arrogu de puzzle

🧸  mesore

🪅  pi ñata

🪩  Ispiladore

🪆  ispàulas in logu

♠  ispàtziu de arga

♥  suit de corde

♦  costume de curru

♣  costume de club

♟  pawn de tàssu

🃏  joker

🀄  dragon red mahjong

🎴  Blocu a giogare in sas cartas

🎭  est esecutende s'artu

🖼  fotografia fotogràfica

🎨  palita de sos artistas

🧵  riga

🪡  ngiannu

🧶  arc

🪢  nodu

👓  Isglassas

🕶  berillos de s'arbèschida

🥽  goggles

🥼  tunta de labyrinthu

🦺  vest de seguresa

👔  collega

👕  shirt

👖  jeans

🧣  scarf

🧤  glossàrios

🧥  tassas

🧦  socks

👗  robot

👘  kimono

🥻  sari

🩱  suit de un\'arrogu

🩲  curretos

🩳  curtzulas

👙  bikini

👚  lois de femina

🪭  fan de manu de folding

👛  lìcura

👜  tasca

👝  bag

🛍  sachetes de cumpègiu

🎒  backpack

🩴  tòng sandal

👞  ischedas de sos homines

👟  iscuadra in esecutzione

🥾  currende s'aviada

🥿  ispàtziu

👠  Iscegia in punta printzipale

👡  su sandale de femina

🩰  Iscòpias de ballet

👢  su boot de sa femina

🪮  sèberu de pilos

👑  corona

👒  su chapel de sa femina

🎩  capillu superiore

🎓  didascalia de maturitzu

🧢  fata didascalia

🪖  cadena militar

⛑  kachela de su traballadore de saldu

📿  biàgios de oras

💄  lipstick

💍  sonu

💎  petra de giogu

🔇  Altoparlante muda

🔈  volùmene bassu parladore

🔉  volùmene multimediale parladore

🔊  volùmene altu parladore

📢  altoparlante

📣  megaphone

📯  cornu postale

🔔  belle

🔕  belle cun bassa

🎼  puntos mùsicos

🎵  nota mùsica

🎶  notas mùsicas

🎙  micròfonu de estudio

🎚  slider de livellu

🎛  pulsantes de controllu

🎤  micròfonu

🎧  còdighe

📻  Ràdio

🎷  saxofone

🪗  accordion

🎸  gitara

🎹  tecladu mùsicu

🎺  trompeta

🎻  violinu

🪕  banjo

🥁  drum

🪘  drum longu

🪇  maracas

🪈  fluta

📱  telèfonu mòbile

📲  telèfonu mòbile cun flecha

☎  telèfonu

📞  Retzidore de telèfonu

📟  chircapersones

📠  fax machine

💾  Computadora

🔋  battery

🪫  batarie bassu

🔌  Plugin elektricu

💻  laptop

🖥  elaboradore de iscrivania

🖨  imprentadore

⌨  tastiera

🖱  mouse de elaboradore

🖲  trackball

💽  discu de elaboradore

💾  Disketa de floppy

💿  disk optical

📀  dvd

🧮  abacus

🎥  fotocàmera

🎞  fotogramas

📽  projectore de film

🎬  tabella de clapper

📺  televisione

📷  fotocàmera

📸  fotocàmera cun flash

📹  vìdeo-fotocàmera

📼  vìdeo-cassette

🔍  ismanniende vitra a manca

🔎  ismanniende vitra a dereta

🕯  candella

💡  bulbu lughe

🔦  flashlight

🏮  lantern de papiro rugu

🪔  lampa de diya

⚗  alembicu

🧪  tube de proa

🧫  plagia petri

🧬  dna

🔬  microscòpia

🔭  telescopu

📡  antena satelita

📔  nota libru cun còmbria decorativa

📕  serradu libru

📖  abertu libru

📗  Libru birde

📘  libru blau

📙  Libru de orange

📚  libros

📓  notìfica

📒  ledger

📃  pàgina cun curl

📜  Iscurre

📄  pàgina chi s'abènnida

📰  nowadas

🗞  annos digitales

📑  Tabuladores de sinnalibros

🔖  sinnalibru

🏷  eticheta

💰  sacheta

🪙  cònicu

💴  bancògiu yen

💵  bancàriu de dolara

💶  bancàriu euro

💷  pound banknote

💸  argentia cun alas

💳  carta de crèditu

🧾  retzida

💹  diagramma chi creschet cun is yen

✉  envelopa

📧  posta eletrònica

📨  envelope in intrada

📩  envelota cun frega

📤  cassetzione postale

📥  Cassita printzipale

📦  pachete

📫  serradu sa casella postale cun bandera elevada

📪  serradu sa casella postale cun bandera bassa

📬  Aberi postale eletrònica cun bandera levada

📭  aberi pàgina postale cun bandera bassa

📮  Pàgina postale

🗳  caixa de balla cun balla

✏  plètzu

✒  nib nigru

🖋  penna de fundamentu

🖊  pennu

🖌  pinta

🖍  crayon

📝  memòria

💼  curtzulas

📁  cartella de archìvios

📂  Aberi sa cartella de archìvios

🗂  divisores de indiritzu de sas cartas

📅  calendario

📆  calendadore disativadu

🗒  Label de notìfica spirale

🗓  calendario spirale

📇  indiritzu de sa carta

📈  creschende grafica

📉  cràmite de diagramma

📊  diagrama barra

📋  punta de billete

📌  pulca

📍  Incarca rotunda

📎  paperclip

🖇  Libros ligados

📏  règula dereta

📐  règula triangulare

✂  scissors

🗃  caixa de archìviu de carta

🗄  cabinete de archìvios

🗑  Àliga

🔒  blocadu

🔓  isblocadu

🔏  blocadu cun penna

🔐  blocadu cun crae

🔑  crae

🗝  crae betza

🔨  hammer

🪓  eixe

⛏  sèbera

⚒  hammer e sèbera

🛠  trunca e boghe

🗡  marcu

⚔  swords crossed

🔫  pistola de aghera

🪃  boomerang

🏹  arca e flecha

🛡  1" (msgctxt: "panel:showusername") to "1

🪚  tassu bìdeu

🔧  regression

🪛  screwdriver

🔩  nut e pàssigu

⚙  curtzu

🗜  clamp

⚖  balance

🦯  boghe bòidu

🔗  ligàmene

⛓  catenas

🪝  collega

🧰  bogsa de istrumentos

🧲  manna

🪜  eticheta

💉  lìstina

🩸  chirca de sange

💊  pilu

🩹  bandage adhesive

🩼  istudada

🩺  stethoscope

🩻  x-ray

🚬  sigareta

⚰  tassu

🪦  printzipale

⚱  urnu funerale

🗿  moai

🪧  carta de placu

🪪  carta de identificatzione

🛐  logu de adore

⚛  Sìmbulu atomu

🕉  a

✡  istadu de David

☸  rueda de dharma

☯  yin yang

✝  crustu latinu

☦  crustu ortodossu

☪  istadu e creschiente

☮  Sìmbulu de paze

🕎  menorah

🔯  stella de ses puntos puntos puntos

🪯  khanda

♈  Arias

♉  Taurus

♊  Gemini

♋  Cáncer

♌  Leo

♍  Virgo

♎  Libra

♏  Skòrpiu

♐  Sagittarius

♑  Capricorne

♒  Aquarius

♓  Pisces

⛎  Ophiuchus

🔴  chircu rugu

🟠  chircu orangu

🟡  chircu grogu

🟢  chircu birde

🔵  chircu biadu

🟣  chircu purpuru

🟤  chircu brunu

⚫  chircu neru

⚪  chircu bòidu

🟥  cuadru rugu

🟧  cuadru orangu

🟨  carrada groga

🟩  cuadru birde

🟦  cuadru biaitu

🟪  cuadru purpuru

🟫  cuadradu brunu

⬛  cuadru neru mannu

⬜  cuadru bòidu

◼  cuadru neru mèdia

◻  cuadru bòidu mèdia

◾  cuadradu mèdia-minore nigru

◽  cuadru bòidu mèdia-minore

▪  cuadradu nigru

▫  cuadru bòidu

🔶  àrea manna

🔷  caratza mannu

🔸  curnu orangu

🔹  curnu bòidu

🔺  triangulu rugu indicadu

🔻  triangulu rugu indicadu in giosso

💠  carriaga cun unu puntu

🔘  pulsante de àudio

🔳  pulsante cuadradu bòidu

🔲  botone cuadradu nigru

🏁  bandera de controllu

🚩  bandera triangula

🎌  banderas cruidas

🏴  bandera nigra

🏳  bandera bòida

🏳️‍🌈  bandera de arca

🏳️‍⚧️  bandera de transgènere

🏴‍☠️  bandera de pirate

🇦🇨  bandera: Ascension Island

🇦🇩  bandera: Andorra

🇦🇪  banderaa: Emiratos Arabes Undos Unidos

🇦🇫  banderaa: Afganistanu

🇦🇬  bandera: Antigua e Barbuda

🇦🇮  bandera: Anguilla

🇦🇱  bandera: Albania

🇦🇲  bandera: Armenia

🇦🇴  banderaa: Angola

🇦🇶  bandera: Antarctica

🇦🇷  banderaa: Argentina

🇦🇸  bandera: American Samoa

🇦🇹  banderaa: Austria

🇦🇺  bandera: Austràlia

🇦🇼  bandera: Aruba

🇦🇽  bandera: Islands Åland

🇦🇿  bandera: Azerbaijan

🇧🇦  bandera: Bosnia e Hercegovina

🇧🇧  bandera: Barbados

🇧🇩  bandera: Bangladesh

🇧🇪  banderaa: Belgia

🇧🇫  bandera: Burkina Faso

🇧🇬  bandera: Bulgaria

🇧🇭  bandera: Bahrein

🇧🇮  bandera: Burundi

🇧🇯  bandera: Benin

🇧🇱  bandera: St. Barth élemy

🇧🇲  bandera: Bermuda

🇧🇳  bandera: Brunei

🇧🇴  banderaa: Bolivia

🇧🇶  bandera: Caribbean Netherlands

🇧🇷  bandera: Brazil

🇧🇸  bandera: Bahamas

🇧🇹  bandera: Bhutan

🇧🇻  bandera: Bouvet Island

🇧🇼  bandera: Botswana

🇧🇾  bandera: Belarus

🇧🇿  bandera: Belize

🇨🇦  bandera: Canada

🇨🇨  bandera: Islas de Cocos (Keeling)

🇨🇩  banderaa: Congo - Kinshasa

🇨🇫  banderaa: Repùblica tzentrale africana

🇨🇬  bandera: Congo - Brazzaville

🇨🇭  bandera: Suiza

🇨🇮  bandera: C òte d'Ivoire

🇨🇰  bandera: Cook Islands

🇨🇱  bandera: Chili

🇨🇲  bandera: fotocàmera

🇨🇳  bandera: China

🇨🇴  bandera: Colombia

🇨🇵  bandera: Clipperton Island

🇨🇷  bandera: Costa Rica

🇨🇺  bandera: Cuba

🇨🇻  bandera: Cape Verde

🇨🇼  bandera: Curaçao

🇨🇽  bandera: Isla de Navidade

🇨🇾  bandera: Cyprus

🇨🇿  banderaa: Tzechia

🇩🇪  bandera: Alemania

🇩🇬  bandera: Diego Garcia

🇩🇯  bandera: Djibouti

🇩🇰  bandera: Danemarca

🇩🇲  banderaa: Dominica

🇩🇴  bandera: Repùblica Dominicana

🇩🇿  bandera: Algeria

🇪🇦  bandera: Ceuta e Melilla

🇪🇨  bandera: Ecuador

🇪🇪  banderaa: Estonia

🇪🇬  bandera: Egipto

🇪🇭  bandera: Sahara Occidentale

🇪🇷  bandera: Eritrea

🇪🇸  banderaa: España

🇪🇹  bandera: Etiopia

🇪🇺  bandera: s'Unione Europeu

🇫🇮  bandera: Finlandia

🇫🇯  bandera: Fiji

🇫🇰  bandera: Falkland Islands

🇫🇲  bandera: Micronesia

🇫🇴  bandera: Islands Faroe

🇫🇷  bandera: Frantzia

🇬🇦  bandera: Gabon

🇬🇧  bandera: Regnu Unidu

🇬🇩  bandera: Grenada

🇬🇪  bandera: Georgia

🇬🇫  bandera: Guiana frantzesu

🇬🇬  bandera: Guernsey

🇬🇭  bandera: Ghana

🇬🇮  bandera: Gibraltar

🇬🇱  bandera: Greenland

🇬🇲  bandera: Gambia

🇬🇳  bandera: Guinea

🇬🇵  banderaa: Guadeloupe

🇬🇶  bandera: Guinea Ecuatoriale

🇬🇷  bandera: Grètzia

🇬🇸  bandera: South Georgia e South Sandwich Islands

🇬🇹  bandera: Guatemala

🇬🇺  bandera: Guam

🇬🇼  bandera: Guinea-Bissau

🇬🇾  bandera: Guyana

🇭🇰  banderaa: China de SAR de Hong Kong

🇭🇲  bandera: Heard e McDonald Islands

🇭🇳  bandera: Honduras

🇭🇷  bandera: Croatzia

🇭🇹  bandera: Haiti

🇭🇺  bandera: Unària

🇮🇨  bandera: Islands de Canary

🇮🇩  bandera: Indonesia

🇮🇪  bandera: Ireland

🇮🇱  bandera: Israel

🇮🇲  bandera: Isle of Man

🇮🇳  bandera: india

🇮🇴  banderaga: Territoria de su Oceanu inditu

🇮🇶  bandera: Iraq

🇮🇷  bandera: Iran

🇮🇸  bandera: Islande

🇮🇹  banderaa: Italia

🇯🇪  bandera: Jersey

🇯🇲  bandera: Jamaica

🇯🇴  bandera: Jordan

🇯🇵  bandera: Japone

🇰🇪  bandera: Kenia

🇰🇬  bandera: Kirguistàn

🇰🇭  bandera: Camboya

🇰🇮  bandera: Kiribati

🇰🇲  bandera: Comores

🇰🇳  bandera: St. Kitts e Nevis

🇰🇵  bandera: Corea de Nord

🇰🇷  bandera: Corea de Sud

🇰🇼  bandera: Kuwait

🇰🇾  bandera: Islas Cayman

🇰🇿  bandera: Kazakhstan

🇱🇦  banderaa: Laos

🇱🇧  bandera: Libanona

🇱🇨  banderaa: St. Lucia

🇱🇮  bandera: Liechtenstein

🇱🇰  bandera: Sri Lanka

🇱🇷  bandera: Liberia

🇱🇸  bandera: Lesotho

🇱🇹  bandera: Lituania

🇱🇺  bandera: Luxembourgu

🇱🇻  bandera: Latvia

🇱🇾  bandera: Libia

🇲🇦  bandera: Morocco

🇲🇨  bandera: Monaco

🇲🇩  bandera: Moldova

🇲🇪  bandera: Montenegro

🇲🇫  bandera: St. Martin

🇲🇬  bandera: Madagascar

🇲🇭  bandera: Marshall Islands

🇲🇰  bandera: Macedonia de Nord

🇲🇱  bandera: Mali

🇲🇲  bandera: Myanmar (Burma)

🇲🇳  bandera: Mongolia

🇲🇴  bandera: sa Macao SAR in China

🇲🇵  bandera: Islas de Mariana Nord

🇲🇶  banderaa: Martinique

🇲🇷  bandera: Mauritania

🇲🇸  bandera: Montserrat

🇲🇹  banderaa: Malta

🇲🇺  bandera: Mauritius

🇲🇻  bandera: Maldivos

🇲🇼  banderaa: Malawi

🇲🇽  bandera: Mexico

🇲🇾  bandera: Malaysia

🇲🇿  bandera: Mozambique

🇳🇦  bandera: Namibia

🇳🇨  bandera: Caledonia noa

🇳🇪  bandera: Niger

🇳🇫  bandera: Norfolk Island

🇳🇬  bandera: Nigeria

🇳🇮  bandera: Nicaragua

🇳🇱  banderaa: Holandas

🇳🇴  bandera: Norvegia

🇳🇵  bandera: Nepal

🇳🇷  banderaa: Nauru

🇳🇺  bandera: Niue

🇳🇿  bandera: Zelanda noa

🇴🇲  bandera: Oman

🇵🇦  banderaa: Panama

🇵🇪  banderaa: Peru

🇵🇫  banderaa: Polinesia frantzesa

🇵🇬  bandera: Papua New Guinea

🇵🇭  banderaa: Filipinas

🇵🇰  bandera: Pakistan

🇵🇱  bandera: Polonia

🇵🇲  bandera: St. Pierre e Miquelon

🇵🇳  bandera: Pitcairn Islands

🇵🇷  bandera: Puerto Rico

🇵🇸  bandera: Territories Palestinas

🇵🇹  bandera: Portugal

🇵🇼  bandera: Palau

🇵🇾  bandera: Paraguay

🇶🇦  bandera: Qatar

🇷🇪  bandera: R éunion

🇷🇴  bandera: Romania

🇷🇸  bandera: Serbia

🇷🇺  bandera: Rusia

🇷🇼  bandera: Rwanda

🇸🇦  bandera: Arabia Saudita

🇸🇧  bandera: Islands Solomon

🇸🇨  bandera: Seychelles

🇸🇩  bandera: Sudan

🇸🇪  bandera: Isvedia

🇸🇬  bandera: Singapuru

🇸🇭  bandera: St. Helena

🇸🇮  banderaa: Slovenia

🇸🇯  bandera: Svalbard e Jan Mayen

🇸🇰  banderaa: Eslovaquia

🇸🇱  bandera: Sierra Leone

🇸🇲  banderaa: San Marino

🇸🇳  bandera: Senegale

🇸🇴  banderaa: Somalia

🇸🇷  bandera: Suriname

🇸🇸  bandera: Sudan de Sudan a sud

🇸🇹  bandera: S ão Tom é e Pr íncipe

🇸🇻  bandera: El Salvador

🇸🇽  bandera: Sint Maarten

🇸🇾  bandera: Siria

🇸🇿  bandera: Eswatini

🇹🇦  bandera: Tristan da Cunha

🇹🇨  bandera: Turks e Caicos Islands

🇹🇩  bandera: tzada

🇹🇫  bandera: Territories sud de su frantzesu

🇹🇬  bandera: Togo

🇹🇭  bandera: Tailandia

🇹🇯  bandera: Tadjikistan

🇹🇰  bandera: Tokelau

🇹🇱  bandera: Timor-Leste

🇹🇲  bandera: Turkmenistan

🇹🇳  bandera: Tunisia

🇹🇴  bandera: Tonga

🇹🇷  bandera: Turtzia

🇹🇹  bandera: Trinidad e Tobago

🇹🇻  bandera: Tuvalu

🇹🇼  bandera: Taiwan

🇹🇿  bandera: Tanzania

🇺🇦  bandera: Ucrania

🇺🇬  bandera: Uganda

🇺🇲  bandera: Islas extranjeros Americas

🇺🇳  bandera: Nasiones Unidas

🇺🇸  bandera: Istados Unidos

🇺🇾  bandera: Uruguay

🇺🇿  bandera: Ozbequistane

🇻🇦  bandera: Vatican City

🇻🇨  bandera: St. Vincent e Grenadines

🇻🇪  bandera: Venezuela

🇻🇬  banderaa: sas islas Virgin Britanicas

🇻🇮  bandera: Illas virtuales americanas

🇻🇳  bandera: Vietnam

🇻🇺  bandera: Vanuatu

🇼🇫  bandera: Wallis e Futuna

🇼🇸  bandera: Samoa

🇽🇰  bandera: Kosovo

🇾🇪  bandera: Yemen

🇾🇹  bandera: Mayotte

🇿🇦  bandera: Sud-africa

🇿🇲  banderaa: Zambia

🇿🇼  bandera: Zimbabwe

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿  bandera: England

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿  bandera: Iscòtzia

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿  banderaa: GaluHappy Learning from Sweasy26.com-team