Emoji Meaning in Zaza - Emoji List in Zaza - Emoji menî nê Zazaki - Emoji lista nê Zazaki

😀  speaking face

😃  Çımê xû grozan tepışt beno.

😄  Çımê tepıştışé, vıcyaye qurê.

😁  Çımé tepıştışé beno.

😆  Musnayîş tepışt bi

😅  Musnayîş yê tepışt ba

🤣  Koy huway xu serd?

😂  Çımê şayê xud

🙂  Çımyênê buro

🙃  upside-down

🫠  Musnayîş tepışt

😉  Çerê beno

😊  Çımê xû viri tepışay

😇  Musnayîşe cerîto

🥰  Çımê xû viri tepışt

😍  Çımê xû rayê xû vina.

🤩  star-struck

😘  Mayé maçkerd tepışt

😗  Ciyê maçke

☺  Musnayîş bura

😚  Çımé şamê xû groti meké

😙  Çımê xû ma tepışt dayine

🥲  Musnayîşe cernayî

😋  Sono tepışt biyanja

😛  Çerê zurawan erê

😜  Çıma yê tepışt beno

🤪  zany face

😝  tepıştışé cerêne tepışt

🤑  Musnayîş yê fek

🤗  Çımé raşté xu tepışt beno

🤭  Çımé fek roci tepışé

🫢  Çımê xû grozan u fek yê fek

🫣  Çerê xû tepışt beno

🤫  shushing

🤔  Çerê beno

🫡  Musnayîş

🤐  zipper-mouth face

🤨  facê xû grozanê

😐  neutral face

😑  French Polynesia

😶  Heyê fekra vıcêno

🫥  dash-preset

😶 ‍🌫️  Çerê bina

😏  Musnayîş

😒  musnayîş

🙄  Çerê beno tari

😬  grimacing face

😮 ‍ 💨  exhaling

🤥  llê raşt vano

🫨  Çerê Dosya

😌  reyna zof

😔  pensive

😪  Musnayîş rakew

🤤  Musnayîşe gurayîna

😴  Îşew rakew

😷  Musnayîşe yê xû ra bancı

🤒  Rakerdayinere yê thermometer

🤕  Musnayîş qeyd çi yê tepışt

🤢  nauseated face

🤮  Sono tepışyaye

🤧  Musnayîş tepışt

🥵  hot face

🥶  Musnayîş yeno

🥴  Musnayîş

😵  Çımê xû grozan ceri tepışt

😵 ‍ 💫  Çımé kıh'oê spiral

🤯  Musnayîş tepışt

🤠  hat çi şablo

🥳  job

🥸  Musnayîşe gurayîna

😎  Çımê xû rayê xu serreyê

🤓  Musnayîş

🧐  Çerê xû mono

😕  Rakerdayine yê xû

🫤  Heading

😟  Stock label

🙁  hêdi mêrê tepışt

☹  Musnayîşe gurayîna

😮  Çerê fek yê xû grozan

😯  documents-action

😲  Musnayîşe bé

😳  Musnayîş tepışt

🥺  job

🥹  Çımé şıkıtaré, désolo rakewno

😦  Çerê fek yê hewna tepışt

😧  print operation status

😨  tersanê

😰  Çımar mê weşê xu tepışt

😥  Qeçémı şayê xu tepışt

😢  Rakerdayine

😭  Rakerdayê xu bermayê

😱  Sono tepışt biyi.

😖  Çerê şayê tepışt

😣  Musnayîşe gurayê

😞  Îreyna bé bigi

😓  cast

😩  Çerê burén

😫  صور edizyaye

🥱  Musnayîş şo

😤  Çımê naselê xuya tepışyaye

😡  print operation status

😠  Rakerdayê bé

🤬  fek yê fek Simbol

😈  Sono yê sayê xû groti.

👿  Qeçid şayan bé

💀  paper size

☠  Musnayîş u ravêrdeti

💩  Wiraşt akeh

🤡  Musnayîş bé

👹  Ogre

👺  goblin

👻  Musnayîş

👽  alien

🤖  robot

😺  huw pısinga

😸  huwa pısinga tepıştışé beno.

😹  Ey pısing perçin bi

😻  Çımê pısinga kut-mêrdeko

😼  Pısingamış hiş ra ravêdi

😽  Pısingamı maçke

🙀  Pısinga eş heskena

😿  bermayê pısinga

😾  nê pısinga

🙈  Description

🙉  eşh-no-şaşyaya musnayê

🙊  Keywords

👣  print operation status

💪  bicikê tepışt

🦾  Kanal mechanik

🦿  Baca mechanika

🦵  paper size

🦶  foot

👂  peyhesyai

🦻  peyhesyai qeyd çin

👃  paper size

🧠  fek

🫀  Çetleş

🫁  amey

🦷  tooth

🦴  bone

👀  Isê

👁  eye

👅  language

👄  fekta

🫦  print operation status

🦰  Resîş

🦱  ink-blob-type

🦳  fill-type

🦲  checkbox

🏻  City in Minnesota, United States

🏼  medium-light skin tone

🏽  color-selector-channel

🏾  medium-dark skin tone

🏿  Tone tepışt

💋  Kaminê maçke

💌  caret resa

💘  same name, same type

💝  Sretê xû rot

💖  reyna rake

💗  purdi bêro

💓  Çınd beno

💞  Musnayîş qehri

💕  Îe bé

💟  decoration

❣  exclamation

💔  Çıma şıkıt

❤️ ‍ 🔥  qehri

❤️ ‍ 🩹  léveng merde

❤  sreu

🩷  Roz keyifo

🧡  orange heart

💛  Melek

💚  Çımê rayi

💙  Serreyi berd

🩵  light blue

💜  Îreyê xû

🤎  Bruno

🖤  heart

🩶  heart

🤍  kesem

💯  unit-singular

💢  sembol

💥  Berîş

💫  dizzy

💦  Milinayîş Rakerdayê

💨  throbbing progress animation widget

🕳  hole

💣  bomb

💬  Rakerdayine

👁️‍🗨️  Bêrdemêo tepışyaye

🗨  Rakerdayine çîmpe

🗯  Berîşe zuwanî

💭  Balloon

💤  zzz

🐵  Musnayîş

🐒  keyboard label

🦍  paper size

🦧  orangutan

🐶  Rakerdaya kûtıkû

🐕  Kûtık

🦮  Kûtıké guides

🐕‍🦺  Servis kûtıké

🐩  checkbox

🐺  paper size

🦊  fox

🦝  raccoon

🐱  Çına pısinga

🐈  Pısinga

🐈‍⬛  توي pısinga

🦁  lion

🐯  musnayîş

🐅  tir

🐆  paper size

🐴  xaryê ewnyê

🫎  Musnayîş

🫏  keyboard label

🐎  Istor

🦄  color

🦓  card symbol

🦌  keyboard label

🦬  paper size

🐮  Musnayîş

🐂  singular

🐃  paper size

🐄  manga

🐷  Musnayîş

🐖  paper size

🐗  fi

🐽  Name

🐏  ram

🐑  Stock label

🐐  kambac

🐪  kamel

🐫  Iseya kamel

🦙  llama

🦒  paper size

🐘  elephant

🦣  mammoth

🦏  rhinoceros

🦛  hippopotamus

🐭  Musnayîşe gurayîna

🐁  mouse

🐀  mahjongg map name

🐹  hamster

🐰  raştîyene

🐇  keyboard label

🐿  paper size

🦫  beaver

🦔  hedgehog

🦇  Musnayîş

🐻  Bearbe

🐻‍❄️  polar Beach

🐨  paper size

🐼  paper size

🦥  vete

🦦  otter

🦨  print operation status

🦘  paper size

🦡  badger

🐾  print operation status

🦃  keyboard label

🐔  pile

🐓  please take the official translations! You find them here: http: // europa. eu. int/ eur- lex/ lex/ LexUriServ/ LexUriServ. do? uri=CELEX: 32001L0059: EN: HTML

🐣  hatching chick

🐤  Vasit

🐥  Ara yê şa yê tepışt

🐦  none

🐧  penguin

🕊  paper size

🦅  eagle

🦆  paper size

🦢  stretchtextattr

🦉  color

🦤  paper size

🪶  feather

🦩  flamingo

🦚  color

🦜  papagayo

🪽  paper size

🐦 ‍ ⬛  none" here means "no

🪿  goose

🐸  tepışh

🐊  programe

🐢  color

🦎  ard

🐍  snake

🐲  Rakerdayine biya

🐉  dragon

🦕  sauropod

🐳  Vaşi tepışt

🐋  ja

🐬  Dolphin

🦭  keyboard label

🐟  mash

🐠  Musnayîş tepışt

🐡  blowfish

🦈  paper size

🐙  paper size

🐚  skel spiral

🪸  color

🪼  checkbox

🐌  please take the official translations! You find them here: http: // europa. eu. int/ eur- lex/ lex/ LexUriServ/ LexUriServ. do? uri=CELEX: 32001L0059: EN: HTML

🦋  butterfly

🐛  bug

🐜  paper size

🐝  paper size

🪲  Arê

🐞  leyimber

🦗  paper size

🪳  paper size

🕷  musnayîş

🕸  cernayîşe gurayîse

🦂  unit-format

🦟  mosquito

🪰  fly

🪱  worm

🦠  paper size

💐  bouquet

🌸  blossom

💮  Blosi sıpeya

🪷  lotus

🏵  rosette

🌹  Rose

🥀  Serseya

🌺  hibiscus

🌻  color

🌼  blossom

🌷  tulip

🪻  hyacinth

🌱  print operation status

🪴  Sifte

🌲  Verdi dar:

🌳  Musnayîşe gurayîna

🌴  Serseya

🌵  cactus

🌾  Scheuf ray

🌿  paper size

☘  shamrock

🍀  Heta ravêruna

🍁  paper size

🍂  fallen

🍃  weather forecast

🪹  libpurple/request.h

🪺  nen pi yê qeçana

🍇  nayîşe gurayîn

🍈  melon

🍉  Urduş

🍊  paper size

🍋  limun

🍌  banana

🍍  paper size

🥭  paper size

🍎  Sayanê xû rot

🍏  Çımê xû rot

🍐  keyboard label

🍑  è

🍒  string" in "context_BAR_stringLink

🍓  strawberry

🫐  blueberries

🥝  paper size

🍅  color

🫒  textattr

🥥  coconut

🥑  paper size

🍆  plant

🥔  patat

🥕  bloko

🌽  koro

🌶  hot pepper

🫑  Pepper

🥒  singular

🥬  check-type

🥦  color

🧄  paper size

🧅  color

🍄  mushroom

🥜  peydi

🫘  faxş

🌰  color name

🫚  Benden

🫛  Vengîş

🍞  manê

🥐  croissant

🥖  City in Michigan, United States

🫓  flatbread

🥨  pretzel

🥯  concatenate

🥞  panele

🧇  paper size

🧀  wedge

🍖  Kosta quşa

🍗  Baca Boot

🥩  cut of meat

🥓  City in Illinois, United States

🍔  hamburger

🍟  associate

🍕  pizza

🌭  hot dog

🥪  sandwich

🌮  paper size

🌯  paper size

🫔  Bişeno

🥙  tayna kay xû grope

🧆  paper size

🥚  egg

🍳  cooking

🥘  Musnayîş şami gura yê

🍲  Poz şami bêrê

🫕  fondîna

🥣  Rakerdayê şena

🥗  paper size

🍿  basi

🧈  manter

🧂  so

🥫  şami kanselé

🍱  bento box

🍘  Tomi tepışt

🍙  top

🍚  Ritanê şewanê

🍛  Curry rice

🍜  steaming bowl

🍝  spaghetti

🍠  Roştay vatat

🍢  invisible

🍣  paper size

🍤  shrimp

🍥  Name

🥮  paper size

🍡  paper size

🥟  print operation status

🥠  paper size

🥡  fek tebeka

🦀  paper size

🦞  lobster

🦐  shrimp

🦑  squid

🦪  Sono

🍦  valê kremi yê

🍧  ورê tepışt

🍨  kremi

🍩  doughnut

🍪  cookie

🎂  Musnayîşe roşo

🍰  paper size

🧁  paper size

🥧  paper size

🍫  paper size

🍬  candy

🍭  City in Illinois, United States

🍮  paper size

🍯  Caryêni

🍼  paper size

🥛  Çımê gırdi

☕  Mili Tone

🫖  teapot

🍵  teacup without handle

🍶  paper size

🍾  şişene kêroy tepışt beno

🍷  vīna kê

🍸  City in Idaho, United States

🍹  Stock label

🍺  Bişem buraya

🍻  datake buray esta.

🥂  Sono tımeray

🥃  ki dergêr

🫗  tever

🥤  CURRENTCURRENT

🧋  tee rakewna

🧃  tab-style

🧉  mate

🧊  Kes

🥢  check

🍽  Fişet u Kardiya piya

🍴  Fişet u Kardiya

🥄  cîşe

🔪  Kardiya Kardiya

🫙  jar

🏺  Portugal

🌍  globe Ewropa-Afrika bê mısna

🌎  musnayîş Amerika

🌏  Musnayîş Awstraliya/Asiya

🌐  globe" with "meridians

🗺  Mapa di mundo

🗾  Mapa Japani

🧭  compass

🏔  snow-capped

⛰  mountains

🌋  vulkano

🗻  mount fuji

🏕  kamkerdayine

🏖  Sayanê xû rot

🏜  desert

🏝  Norfolc Íeg

🏞  parke nationale

🏟  stadium

🏛  Klasika/Agraştîya

🏗  grafte

🧱  right

🪨  rock

🪵  checkbox

🛖  qeyd

🏘  domo

🏚  Eyreştîyene casa

🏠  house

🏡  Na dar ke,

🏢  şurayî buro

🏣  Buro japun

🏤  Buro posta

🏥  óspital

🏦  banke

🏨  hotel

🏩  hotele muna

🏪  convenience store

🏫  skole

🏬  Musnayîşe gurayîna

🏭  fabrici

🏯  Kassing Japon

🏰  City in British Columbia, Canada

💒  stretchtextattr

🗼  Turinê Tokyo

🗽  Statue of Liberty

⛪  çirkîş

🕌  muskeb

🛕  temple hindo

🕍  synagogue

⛩  shinto shrine

🕋  kaaba

⛲  foundationslot hint

⛺  tent

🌁  Milisek

🌃  Bişew rocawan kerdayîna

🏙  paper size

🌄  Roc şi awan serde.

🌅  Musnayîş

🌆  paper size

🌇  Sunset

🌉  Nîşe rakew

♨  Resîm biţey

🎠  same name, same type

🛝  Musnayîşe gurayîna

🎡  Rojdayinere Ferris

🎢  politenessoffpolite"), and when there is a change ("assertive

💈  Label

🎪  circus tent

🚂  locomotive

🚃  Kardiya railway

🚄  高 rot train

🚅  bullet train

🚆  tren

🚇  paper size

🚈  light rail

🚉  station

🚊  tram

🚝  monorail

🚞  railway undertake

🚋  Kardiya de tram

🚌  bus

🚍  bus yena

🚎  City in Nebraska, United States

🚐  paper size

🚑  ambulance

🚒  motore sual

🚓  poliştîyene arabo

🚔  Arêto pulística yê

🚕  paper size

🚖  dictionary variant

🚗  font-effecttextattr

🚘  ridi automobil

🚙  Have awesi Departîyene

🛻  trucke cike

🚚  Kamera

🚛  Musnayîşe gurayî

🚜  tractor

🏎  Musnayîşe rotê

🏍  motorcycle

🛵  motor scooter

🦽  Rumîşe လက्त

🦼  rotnîşe rot

🛺  checkbox

🚲  Biblo

🛴  kick scooter

🛹  skateboard

🛼  musnayîş

🚏  bus stop

🛣  motorway

🛤  railway track

🛢  City in Florida, United States

⛽  Milinîşe Bold

🛞  Vişet

🚨  light check box

🚥  check-box-mode

🚦  check-box-mode

🛑  stop sign

🚧  construction

⚓  anchor

🛟  print operation status

⛵  barkerdayîna

🛶  kanoe

🚤  paper size

🛳  passenger ship

⛴  ferry

🛥  سواştîyene

🚢  kuş

✈  aeroplane

🛩  airplane

🛫  Meşo Departîyeno

🛬  aeroplane resna

🪂  parachute

💺  language

🚁  helicopter

🚟  politenessoffpolite"), and when there is a change ("assertive

🚠  cableway

🚡  tramway aerial

🛰  satellite

🚀  Roket

🛸  Futbol tepıştırıcı

🛎  bellhop

🧳  language

🚪  door

🛗  lift

🪞  Mirror

🪟  window

🛏  rakeve

🛋  Verdi u lampo

🪑  stîrle

🚽  Wêrot

🪠  paper size

🚿  shower

🛁  Batine

🪤  trap musnayîş

🪒  razor

🧴  Action type

🧷  safety pin

🧹  color

🧺  (basket)

🧻  paper size

🪣  sit

🧼  soap

🫧  dadine

🪥  brush

🧽  sponge

🧯  extinguisher

🛒  Musnayîşe gurayîna

[UNK]8987; hourglass done

⏳  hourglass not done

⌚ Rakerdayîna

⏰  Name

⏱  stopwatch

⏲  Cireştîşe Orak

🕰  kay

🕛  sat 12

🕧  Dı'eşt xu viri

🕐  sat

🕜  trent

🕑  Musnayîşe

🕝  Çımê weştê xu serre

🕒  sat

🕞  Trey şi trent

🕓  paper size

🕟  Çetê weştê xu

🕔  sat 5

🕠  Çımê weştê xu

🕕  sat

🕡  Musnayîş weştê

🕖  Setem

🕢  7

🕗  sat

🕣  8

🕘  9:00

🕤  9

🕙  clock

🕥  tren u çend

🕚  Musnayîşeh


🕦  Treyna un tri

🌑  moon

🌒  waxing crescent moon

🌓  moon phase, half- illuminated and shrinking

🌔  gibbous moon

🌕  full month name

🌖  gibbous

🌗  moon phase, half-life

🌘  print operation status

🌙  crescent moon

🌚  Musnayîş bı rayê

🌛  moon phase

🌜  moon phase

🌡  unit-format

☀  Roc

🌝  full month name

🌞  Roc bé ray

🪐  kay

⭐  Stereo

🌟  Stereo

🌠  stîyene Rakerdayine

🌌  Milky way

☁  Relay

⛅  Roc şi awan

⛈  weather forecast

🌤  Roc şi awan serreyê

🌥  Roc şi awan kûtıkêndo

🌦  Roc şi awan serdi

🌧  weather forecast

🌨  weather forecast

🌩  Color"), "black

🌪  color

🌫  something has been set

🌬  wind direction

🌀  cyclone

🌈  Ardim

🌂  Reyna rakeşt

☂  Stock label

☔  weather forecast

⛱  Musnayîşe gurayîna

⚡  high voltage

❄  Normal (128x128)

☃  snowman

⛄  snow xeyr

☄  komet

🔥  fire

💧  droplet

🌊  wam

🇦🇨  flag: Ascension Island

🇦🇩  flag: Andorra

🇦🇪  flag: Emirate Araba

🇦🇫  flag: Afganistan

🇦🇬  flag: Antigua û Barbuda

🇦🇮  flag: Anguilla

🇦🇱  flag: Albania

🇦🇲  flag: Armenia

🇦🇴  flag: Angola

🇦🇶  flag: Antarctica

🇦🇷  flag: Argentina

🇦🇸  flag: Samoa Amerika

🇦🇹  flag: Austria

🇦🇺  flag: Australias

🇦🇼  flag: Aruba

🇦🇽  Norfolc Íeg

🇦🇿  flag: Azerbaijan

🇧🇦  flag: Bosnia û Herzegovina

🇧🇧  jila: Barbados

🇧🇩  Vataya: Bangladesh

🇧🇪  flag: Belgium

🇧🇫  flag: Burkina Faso

🇧🇬  flag: Bulgaria

🇧🇭  flag: Bahrain

🇧🇮  flag: Burundi

🇧🇯  flag: Benin

🇧🇱  flag: St. Barth élemy

🇧🇲  flag: Bermuda

🇧🇳  flag: Brunei

🇧🇴  flag: Bolivia

🇧🇶  flag: Holanda Karibiya

🇧🇷  flag: Brazil

🇧🇸  flag: Bahamas

🇧🇹  flag: Bhutan

🇧🇻  Norfolc Íeg Bouvet

🇧🇼  flag: Botswana

🇧🇾  flag: Belarus

🇧🇿  flag: Belize

🇨🇦  flag: Kanada

🇨🇨  Norfolc Íeg Cocos (Keeling)

🇨🇩  flag: Congo - Kinshasa

🇨🇫  flag: Centro Afrikano

🇨🇬  flag: Congo - Brazzaville

🇨🇭  flag: Switzerland

🇨🇮  flag: C ôte d'Ivoire

🇨🇰  Norfolc Íeg Cook

🇨🇱  flag: Chile

🇨🇲  flag: Cameroon

🇨🇳  flag: China

🇨🇴  flag: Colombia

🇨🇵  Norfolc Íeg Clipperton

🇨🇷  flag: Costa Rica

🇨🇺  flag: Kuba

🇨🇻  flag: Cape Verde

🇨🇼  flag: Curaçao

🇨🇽  Norfolc Íegîna Christmas

🇨🇾  flag: Cyprus

🇨🇿  flag: Czechia

🇩🇪  flag: Aleman

🇩🇬  flag: Diego Garcia

🇩🇯  flag: Djibouti

🇩🇰  Danmark

🇩🇲  flag: Dominica

🇩🇴  flag: Republik Dominikan

🇩🇿  flag: Aljirya

🇪🇦  flag: Ceuta & Melilla

🇪🇨  flag: Ecuador

🇪🇪  Kantaya: Estonia

🇪🇬  flag: Egipte

🇪🇭  flag: Rakerdayinere Sahara

🇪🇷  flag: Eritrea

🇪🇸  Spain

🇪🇹  flag: Ethiopia

🇪🇺  Kanta: Uniya Evropa

🇫🇮  flag: Finland

🇫🇯  Fiji

🇫🇰  Falkland Islands

🇫🇲  Micronesia

🇫🇴  jila: Norfolc Faroe

🇫🇷  flag: France

🇬🇦  flag: Gabon

🇬🇧  flag: UK

🇬🇩  flag: Grenada

🇬🇪  flag: Georgia

🇬🇫  flag: Guiana Fransês

🇬🇬  flag: Guernsey

🇬🇭  flag: Ghana

🇬🇮  flag: Gibraltar

🇬🇱  Greenland

🇬🇲  flag: Gambia

🇬🇳  flag: Guinea

🇬🇵  flag: Guadeloupe

🇬🇶  flag: Guinea Ecuatorial

🇬🇷  Gresya

🇬🇸  Kantaya: Perwerde Sud u Sud Sandwich

🇬🇹  flag: Guatemala

🇬🇺  flag: Guam

🇬🇼  flag: Guinea-Bissau

🇬🇾  flag: Guyana

🇭🇰  flag: China SAR Hong Kong

🇭🇲  jilet: Hoşt û McDonald Islands

🇭🇳  flag: Honduras

🇭🇷  flag: Croatia

🇭🇹  flag: Haiti

🇭🇺  flag: Macgary

🇮🇨  Norfolc Íeg

🇮🇩  Wasi Indonesia

🇮🇪  flag: Ireland

🇮🇱  flag: Israel

🇮🇲  flag: Isle of Man

🇮🇳  jila: Hindi

🇮🇴  bayraştî gurayîn Britanya Oseyan Territory

🇮🇶  flag: Iraq

🇮🇷  flag: Iran

🇮🇸  flag: Islande

🇮🇹  flag: Italia

🇯🇪  flag: Jersey

🇯🇲  flag: Jamaica

🇯🇴  flag: Jordan

🇯🇵  flag: Japon

🇰🇪  flag: Kenya

🇰🇬  flag: Kirgistan

🇰🇭  flag: Cambodia

🇰🇮  flag: Kiribati

🇰🇲  flag: Comoros

🇰🇳  flag: St. Kitts û Nevis

🇰🇵  flag: Nord Korea

🇰🇷  flag: Koreja Sud

🇰🇼  flag: Kuwait

🇰🇾  plaçani Cayman Islands

🇰🇿  flag: Kazakhstan

🇱🇦  flag: Laos

🇱🇧  flag: Libanon

🇱🇨  flag: St. Lucia

🇱🇮  flag: Liechtenstein

🇱🇰  flag: Sri Lanka

🇱🇷  flag: Liberia

🇱🇸  flag: Lesotho

🇱🇹  flag: Lithuania

🇱🇺  flag: Luxembourg

🇱🇻  flag: Latvia

🇱🇾  flag: Libya

🇲🇦  flag: Morocco

🇲🇨  flag: Monaco

🇲🇩  flag: Moldova

🇲🇪  flag: Montenegro

🇲🇫  flag: St. Martin

🇲🇬  flag: Madagascar

🇲🇭  Norfolc Íeg Marshall

🇲🇰  veterina: Macedonia Pero

🇲🇱  flag: Mali

🇲🇲  flag: Myanmar (Burma)

🇲🇳  flag: Mongolia

🇲🇴  flag: Macao SAR China

🇲🇵  Norfolc Íeg Mariana

🇲🇶  flag: Martinique

🇲🇷  flag: Mauritania

🇲🇸  flag: Montserrat

🇲🇹  flag: Malta

🇲🇺  flag: Mauritius

🇲🇻  flag: Maldives

🇲🇼  flag: Malawi

🇲🇽  flag: Mexico

🇲🇾  Kanta: Malaysia

🇲🇿  flag: Mozambique

🇳🇦  flag: Namibia

🇳🇨  flag: New Caledonia

🇳🇪  flag: Niger

🇳🇫  Norfolk Island

🇳🇬  flag: Nigeria

🇳🇮  flag: Nicaragua

🇳🇱  flag: Holanda

🇳🇴  flag: Norway

🇳🇵  flag: Nepal

🇳🇷  flag: Nauru

🇳🇺  flag: Niue

🇳🇿  Deme Zelandi:

🇴🇲  flag: Oman

🇵🇦  flag: Panama

🇵🇪  flag: Peru

🇵🇫  French Polynesia

🇵🇬  flag: Papua Gineya Barya

🇵🇭  jila: Filipin

🇵🇰  jila: Pakistan

🇵🇱  flag: Poland

🇵🇲  flag: St. Pierre & Miquelon

🇵🇳  flag: Pitcairn Islands

🇵🇷  flag: Puerto Rico

🇵🇸  jila: Peretêrune Palestinya

🇵🇹  Portugal

🇵🇼  flag: Palau

🇵🇾  flag: Paraguay

🇶🇦  flag: Qatar

🇷🇪  flag: R éunion

🇷🇴  flag: Romania

🇷🇸  flag: Serbia

🇷🇺  flag: Rusya

🇷🇼  flag: Rwanda

🇸🇦  Flat: Arabiya Saudi

🇸🇧  Norfolc Íeg Solomon

🇸🇨  jila: Seychelles

🇸🇩  flag: Sudan

🇸🇪  flag: Sweden

🇸🇬  flag: Singapur

🇸🇭  flag: St. Helena

🇸🇮  flag: Slovenia

🇸🇯  flag: Svalbard & Jan Mayen

🇸🇰  flag: Slovakia

🇸🇱  flag: Sierra Leone

🇸🇲  flag: San Marino

🇸🇳  flag: Senegal

🇸🇴  flag: Somaliya

🇸🇷  flag: Suriname

🇸🇸  flag: Per Sudan

🇸🇹  flag: S ão Tom é & Pr íncipe

🇸🇻  flag: Salvador

🇸🇽  flag: Sint Maarten

🇸🇾  flag: Siriya

🇸🇿  flag: Eswatini

🇹🇦  flag: Tristan da Cunha

🇹🇨  jila: Ural Turks û Caicos

🇹🇩  veterane: Chad

🇹🇫  Cinayîş: bérabe Perancay

🇹🇬  flag: Togo

🇹🇭  flag: Thailand

🇹🇯  flag: Tajikistan

🇹🇰  flag: Tokelau

🇹🇱  flag: Timor-Leste

🇹🇲  flag: Turkmenistan

🇹🇳  flag: Tunisia

🇹🇴  flag: Tonga

🇹🇷  flag: Turkey

🇹🇹  flag: Trinidad û Tobago

🇹🇻  flag: Tuvalu

🇹🇼  flag: Taiwan

🇹🇿  flag: Tanzania

🇺🇦  flag: Ukraine

🇺🇬  flag: Uganda

🇺🇲  Norfolc Íeg

🇺🇳  Flat: Nasyone Unide

🇺🇸  flag: United States

🇺🇾  flag: Uruguay

🇺🇿  flag: Uzbekistan

🇻🇦  flag: Vatican City

🇻🇨  flag: St. Vincent û Grenadines

🇻🇪  flag: Venezuela

🇻🇬  jila: Norfolc Britanya Virgin

🇻🇮  jila: Norveştê Urjenya

🇻🇳  flag: Vietnam

🇻🇺  flag: Vanuatu

🇼🇫  flag: Wallis & Futuna

🇼🇸  flag: Samoa

🇽🇰  Kosovo

🇾🇪  flag: Yemen

🇾🇹  bayraşt: Mayotte

🇿🇦  flag: Sud Afrika

🇿🇲  flag: Zambia

🇿🇼  flag: Zimbabwe

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿  flag: Ingland

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿  flag: Scotland

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿  flag: WalesHappy Learning from Sweasy26.com-team