Emoji Meaning in Chechen - Emoji List in Chechen


😀    Stüiан-stüiанех
     
     
😃    воьлуш юьхь луш йолу бӏаьргаш юьхь луш
     
     
😄    Moleke хуьлуш волу бӏаьргаш – лепаш хуьлуш волу
     
     
😁    эстан куьг а, mongare а – иларчар – иларчар
     
     
😆    Adуьйтуш, бетамо rae rae, бетамо rae rae
     
     
😅    Menomov beibeibe
     
     
🤣    маре йоьлуш лаьтта тӏехь тиллина
     
     
😂    хийжар хийжар ду хийжар
     
     
🙂    Moла лоруш юьхь
     
     
🙃    зуьйш ю
     
     
🫠    сakола шу гольссина
     
     
😉    бӏаьрзе юьхь
     
     
😊    Moço а, moço а
     
     
😇    серло а валар
     
     
     
🥰    дегнаш – temsare
     
     
😍    хьекъал
     
     
🤩    седа лахара
     
     
😘    куьг а тарлуш
     
     
😗    куьце а хуьлу
     
     
☺    Stüiан-stüiанех
     
     
😚    карbiri birabira
     
     
😙    Moла лоргуш юьстиг-мотт
     
     
🥲    воьлхуша,
     
     
😋    мила хiара
     
     
😛    юьхь йина
     
     
😜    бӏаьрзе юьхь
     
     
🤪    хаьстар
     
     
😝    Adамо, маьӏна
     
     
🤑    нехан кийрахь хуьлда хуьлда
     
     
🤗    пилланиг – poich – пилланиг
     
     
🤭    куьг бага дуьллуш
     
     
🫢    хьалхаваьлла, хьайн беш дӏайиллина, хьайн куьг дӏайиллина
     
     
🫣    къилахь юьхь
     
     
🤫    юьхь
     
     
🤔    сийсаза хуьлда
     
     
🫡    мар тасаре
     
     
     
🤐    Zífc
     
     
🤨    куьг-куьгара милсаш дохка
     
     
😐    проглигаш хiара
     
     
😑    юьхь юьхь ца хуьлуш
     
     
😶    мотт ца бахара
     
     
🫥    Sanal iанан
     
     
😶‍🌫️    мархаш
     
     
😏    Duiойх доьдуш
     
     
😒    хӏорш хаьа юьхь хуьла хаьа
     
     
🙄    морто юьхь
     
     
😬    иза винзар
     
     
😮‍💨    пила мохь хiара воьлху
     
     
🤥    юьхь ӏуьллуш
     
     
🫨    мацига юьхь
     
     
😌    eiаме юьхь
     
     
😔    шен юьхь хiотто
     
     
😪    кӏадвелла юьхь
     
     
🤤    хи дохуш ю
     
     
😴    наб йина юьхь
     
     
😷    дика лойн дика лойн
     
     
🤒    зийзар йоьзча, зийзар йоьзча,
     
     
🤕    коьртара бара
     
     
🤢    дог дохуш юьхь
     
     
🤮    пила чоьш
     
     
🤧    мchichiаш юьхь хуьлуш
     
     
🥵    дохка хуьлуш
     
     
🥶    сирла хiов
     
     
🥴    Tautautaakem кийча – tautautaakem хуьлда
     
     
😵    бӏаьргаш юьхь хуьлуш
     
     
😵‍💫    похка юьхь
     
     
🤯    палтуьйсуш вуьртигаш
     
     
🤠    Kaue серла (эскар серла)
     
     
🥳    прантехь юьхь
     
     
🥸    пхьераца юьхь хуьлуш
     
     
😎    маbougs
     
     
🤓    Imedi
     
     
🧐    морзан-морзан-морзан-морзан
     
     
😕    хаьа юьхь
     
     
🫤    мотт хьийзар
     
     
😟    гӏайгӏане юьхь
     
     
🙁    Mata
     
     
☹    Mataю
     
     
😮    шен бетара яьлла хуьлуш
     
     
😯    марзо юьхь
     
     
😲    цецваьллий юьхь
     
     
😳    сток
     
     
🥺    доьхка доьхна юьхь
     
     
🥹    бӏаьрхе йисина юьхь
     
     
😦    каьхка бӏаьрзе ю хьалаайлуш
     
     
😧    лазар юьхь
     
     
😨    кхерам юьхь
     
     
😰    толана хуьлу
     
     
😥    дикка хiийла юьхь хiийла
     
     
😢    белхар юьхь
     
     
😭    мохь тийжаш юьхь
     
     
😱    кхерам юьхь хуьлу
     
     
😖    сийсаза юьхь
     
     
😣    догцӏена юьхь
     
     
😞    къехка юьхь
 
     
     
😩    кийраш юьхь
     
     
😫    кӏорггара юьхь
     
     
🥱    хи йитина юьхь
     
     
     
😤    бараре терра йогуш
     
     
😡    Kabutua беш
     
     
😠    оьгӏазалла юьхь
     
     
🤬    Reамх-юьхь юьхь ю
     
     
😈    ша хоргуш волу маӏа
     
     
👿    оьгӏазалла яра маӏа юьхь
     
     
💀    O чӏагӏваьлла
     
     
☠    ibolvụ а нойла
     
     
💩    бина гулбина
     
     
🤡    сила гiош хуьлда хуьлда
     
     
👹    « кхача » олу
     
     
👺    Karianuwe
     
     
👻    жинаш
     
     
👽    аравига хара
     
     
👾    арихлий лилихо
    
     
     
😺    къазах йоьллина
     
     
😸    эцngelluku куьг
     
     
😹    хазахетар буьйлабелла догуш хich!
     
     
😻    шен хьекъал ю тегарш
     
     
😼    кагарх йоьлуш йолу зуда
     
     
😽    куьце а хуьлу
     
     
🙀    кийраш кийраш
     
     
😿    доьлхуш долу зударий
    
     
     
🙈   ца гуш
     
     
🙉    вон añke ца ладуза
     
     
🙊    мелла ца дуьйцуш month
     
     
👋    куьг
     
     
🤚    погара схьа а эций
     
     
🖐    куьг луш
     
     
✋    куьйгаш гiохуш
     
     
🖖    мар тар
     
     
🫱    аьтту куьг
     
     
🫲    аьрру куьг
     
     
🫳    лахара куьг
     
     
🫴    лахара охьа а воьллина,
     
     
🫷    аьрру куьг
     
     
🫸    куьг поглуш
     
     
👌    дика лоруш
     
     
🤌    пораш тийжаш
     
     
🤏    куьг kиска хуьлда
     
     
✌    куьг охьа а ваьккхина
     
     
🤞    çici boici – çici boici
     
     
🫰    нуьцкъала а, бухӏа
     
     
🤟    хьо вистхилар еза вистхилар
     
     
🤘    гiанан коьртанаш
     
     
🤙    со куьг кхайкхо
     
     
👈    куьг поппар гiананиг
     
     
👉    куьг поппар гiаниг
     
     
👆    куьг ластар гiала
     
     
🖕    погш хiотто – погш
     
     
👇    понгара куьг лахара
     
     
☝    İьстан-истар
    
     
     
👍    дика пӏелга
     
     
👎    бухӏа – жоьпе – пурпа
     
     
✊    поппарш а летийна
     
     
👊    куьг а ваьлла, куьг а вина,
     
     
🤛    аьрру
     
     
🤜    прогара bag хiавогуш
     
     
👏    куьйгаш паш
     
     
🙌    куьйгаш гiохуш
     
     
🫶    куьг гуш
     
     
👐    пилаттий
     
     
🤲    попа гiоле йогуш
     
     
🤝    Idic куьйгг
     
     
🙏    пилатош итт
     
     
✍    пийлалла яздина долу пийлалла
     
     
💅    пассийсийн зайт-диттан
     
     
🤳    догуш, догуш, вовшахтар
     
     
👶    бер
     
     
🧒    бер
     
     
👦    бер
     
     
👧    йоӏ
     
     
🧑    стаг ву
     
     
👱    Razarado стаг
     
     
👨    стаг ву
     
     
🧔    стага маж
     
     
🧔‍♂️    божаран маж
     
     
🧔‍♀️    зуда маж
     
     
👨‍🦰    коьрта месаш
     
     
👨‍🦱    божарий телхина
     
     
👨‍🦳    коьртара пӏелг
     
     
👨‍🦲    коьртаниг догуш волу стаг
     
     
👩    зуда
     
     
👩‍🦰    зуда цӏечу месаш
     
     
🧑‍🦰    коьртара месаш
     
     
👩‍🦱    зудчо тельш
     
     
🧑‍🦱    нах теллина
     
     
👩‍🦳    зуда къаьста
     
     
🧑‍🦳    къеш стаг
     
     
👩‍🦲    коьртара зуда
     
     
🧑‍🦲    коьртара коьртаниг
     
     
👱‍♀️    боргу йистина
     
     
👱‍♂️    борта колл – борта колл
     
     
🧓    къежеш ву
     
     
👴    къежо
     
     
👵    къена зуда
     
     
🙍    Mata tanokiki хiара вуьйш хiара хiара
     
     
🙍‍♂️    Mata tanokiki
     
     
🙍‍♀️    Mata tanokiki зуда
     
     
🙎    ниtua kabutua верг
     
     
🙎‍♂️    Kabutua kabutua коьрта стаг
     
     
🙎‍♀️    Kabutua kabutua зуда
     
     
🙅    гiийла хiийла стаг
     
     
🙅‍♂️    божарий вовшахтесна йистина
     
     
🙅‍♀️    зуда йистина
     
     
🙆    куьг лоруш стаг
     
     
🙆‍♂️    карапис ораш вистхила
     
     
🙆‍♀️    зуда ораш вистхилар
     
     
💁    стагана гiаниг
     
     
💁‍♂️    божарий йиллина куьг йиллина
     
     
💁‍♀️    попа куьг попа хуьлуш
     
     
🙋    куьг луш верг
     
     
🙋‍♂️    куьг покраш
     
     
🙋‍♀️    куьг луш зуда
     
     
🧏    къоган стаг
     
     
🧏‍♂️    къоган стаг
     
     
🧏‍♀️    къор зуда
     
     
🙇    мольгара адам
     
     
🙇‍♂️    гiавожораш
     
     
🙇‍♀️    нене гора воьзна


🤦    юьтана зилла хуьлда
     
     
🤦‍♂️    бархе зайт-доькъар
     
     
🤦‍♀️    зудчо зайт-доьттан
     
     
🤷    хӏокху коьртехь нах
     
     
🤷‍♂️    Enuky of
     
     
🤷‍♀️    Enuky of milk зударий
     
     
🧑‍⚕️    истиман яложа
     
     
👨‍⚕️    маржа ворху
     
     
👩‍⚕️    маржа еш верг – маржа еш
     
     
🧑‍🎓    мурд
     
     
👨‍🎓    куьг верг куьг верг
     
     
👩‍🎓    мархина яхана
     
     
🧑‍🏫    хьехархо
     
     
👨‍🏫    божарий, хьехамчаш
     
     
👩‍🏫    зудчун новкъахула хьехархо
     
     
🧑‍⚖️    кхелахо
     
     
👨‍⚖️    божарий, кхелахо
     
     
👩‍⚖️    кхелахо зуда
     
     
🧑‍🌾    лийраш
     
     
👨‍🌾    лийраш
     
     
👩‍🌾    зудчо луш
     
     
🧑‍🍳    Oku-хийрагiо хуьлда хуьлда
     
     
👨‍🍳    коьрта хасто
     
     
👩‍🍳    нома хасто
     
     
🧑‍🔧    эшаре, дика пхьар
     
     
👨‍🔧    эдомгаре, дика пхьар
     
     
👩‍🔧    эшарш, испис, пхьерсаш
     
     
🧑‍🏭    Fabrito поппарш
     
     
👨‍🏭    Fabrito поппарш
     
     
👩‍🏭    Frich йохана
     
     
🧑‍💼    пилатеш пилатеш
     
     
👨‍💼    прожа къаттанан гаранех
     
     
👩‍💼    пила йогуш зуда
     
     
🧑‍🔬    Scientist
     
     
👨‍🔬    адамийн scientist
     
     
👩‍🔬    Scientist scientist
     
     
🧑‍💻    гонах нуьцкъала
     
     
👨‍💻    адамийн схьавола поппар
     
     
👩‍💻    эшарш, исьара ньгара
     
     
🧑‍🎤    илланчаш
     
     
👨‍🎤    бархе лоруш
     
     
👩‍🎤    мархо – мархо
     
     
🧑‍🎨    сирлахо йоьзна йолу зуда
     
     
👨‍🎨    ньqьлеш кийча
     
     
👩‍🎨    зудчун нуьро
     
     
🧑‍✈️    Awiihurü йогучу
     
     
👨‍✈️    йоьрзу awiidu
     
     
👩‍✈️    йоьрзу йогучу зудчун
     
     
🧑‍🚀    нискахо нисверан
     
     
👨‍🚀    куьг нисрагара
     
     
👩‍🚀    нискахула нисрагара нисверан
     
     
🧑‍🚒    пилани пилани хiара пилани
     
     
👨‍🚒    коьртехь пилопаш
     
     
👩‍🚒    йир-палтара йирзина
     
     
👮    гiаволхо
     
     
👮‍♂️    пераз хiара пераз хiара
     
     
👮‍♀️    гiаволу зуда хоргара верг
     
     
🕵    Diñiоху
     
     
🕵️‍♂️    востуша diñiоху
     
     
🕵️‍♀️    Diñiожа
     
     
💂    гӏаролхо
     
     
💂‍♂️    божарий
     
     
💂‍♀️    гiара йистина зуда хоргара
     
     
🥷    сатийсар луш верг
     
     
👷    пхьераш йина пхьераш
     
     
👷‍♂️    пхьераш йина пхьераш
     
     
👷‍♀️    зуда болх бан йо
     
     
🫅    паччахьан толлалш кийча
     
     
🤴    элий
     
     
👸    паччахьан йоӏаран паччахьан зуда
     
     
👳    коьрта тӏе куьг верг
     
     
👳‍♂️    коьрта тӏе пурба яра боьрша стаг
     
     
👳‍♀️    дуткъачу коьрта зудчо
     
     
👲    горгара хiара горгара хiара горгара
     
     
🧕    коьрта тӏе йоьрзу зуда
     
     
🤵    Tux доху стаг
     
     
🤵‍♂️    Tux доху стаг
     
     
🤵‍♀️    Tux доху зуда
     
     
👰    беткъана толлуш верг
     
     
👰‍♂️    беткъана толлуш верг
     
     
👰‍♀️    тольби коллавареш йолу зуда
     
     
🤰    берах хуьлда
     
     
🫃    берах хуьлда
     
     
🫄    берах хуьлда
     
     
🤱    бежа кхача
     
     
👩‍🍼    бер кхача зуда
     
     
👨‍🍼    бер лош волу стаг
     
     
🧑‍🍼    бер кхача хуьлуш верг
     
     
👼    жима малик
     
     
🎅    Santa мера-кхаж
     
     
🤶    истаман зуда
     
     
🧑‍🎄    кроста
     
     
🦸    Qac кqac* пондарш
     
     
🦸‍♂️    Qac тqac* пхьеро ницкъ
     
     
🦸‍♀️    Superder дика ницкъ
     
     
🦹    попопопопопопоп
     
     
🦹‍♂️    попхьар ловзарш гiананиг
     
     
🦹‍♀️    попопоппоппоппоп
     
     
🧙    хiаво вовшахти
     
     
🧙‍♂️    боьрша стаг
     
     
🧙‍♀️    мехкаро хiаво
     
     
🧚    попопопопопопо
     
     
🧚‍♂️    Saikoronisар марха
     
     
🧚‍♀️    Saikoronda йоӏ
     
     
🧛    хийрам-мотт пертест
     
     
🧛‍♂️    гiалапа пертест
     
     
🧛‍♀️    хийрагор-путпутпутп
     
     
🧜    перчаш
     
     
🧜‍♂️    кийраш лоруш
     
     
🧜‍♀️    лийраш лорго хуьлийла
     
     
🧝    жижиг ловш
     
     
🧝‍♂️    дика ловш
     
     
🧝‍♀️    зудчун ловзо
     
     
🧞    сацам
     
     
🧞‍♂️    адамийн са
     
     
🧞‍♀️    зудчун ловзо
     
     
🧟    дустий хiий
     
     
🧟‍♂️    дуiо хiо
     
     
🧟‍♀️    дуй iонаш ехка йо хiонаш
     
     
🧌    Bateique хiара
     
     
💆    поппарш вистхила вистхила
     
     
💆‍♂️    бовда шайна гулдинарг вистхила.
     
     
💆‍♀️    шайна гулдинчу зуда
     
     
💇    морто лоруш волу стаг
     
     
💇‍♂️    божарий
     
     
💇‍♀️    зуда хоргара зуда
     
     
🚶    лелаш верг
     
     
🚶‍♂️    когуш верг
     
     
🚶‍♀️    лелаш йолу зуда
     
     
🧍    цхьаъ лаьтташ ву
     
     
🧍‍♂️    цхьаъ лаьтташ ву
     
     
🧍‍♀️    лаьтташ йолу зуда
     
     
🧎    гора гора а воьжна
     
     
🧎‍♂️    гора гора а воьжна
     
     
🧎‍♀️    гора воьжна зуда
     
     
🧑‍🦯    кӏайн гӏаж карахь верг
     
     
👨‍🦯    кӏайн гӏаж карахь верг
     
     
👩‍🦯    кӏайн гӏаж карахь зуда
     
     
🧑‍🦼    аравохка охьахиъна верг
     
     
👨‍🦼    аравохка охьахиъна верг
     
     
👩‍🦼    пирскар охьахиъна зуда
     
     
🧑‍🦽    куьг кольгуш верг
     
     
👨‍🦽    куьг охьа а хевшина, ког ӏуьллуш
     
     
👩‍🦽    куьг охьа а хевшина, ког ӏуьллуш йолу
     
     
🏃    хiаволучу хiаволучу
     
     
🏃‍♂️    стаг ведда
     
     
🏃‍♀️    йоӏ хадда хадда
     
     
💃    йоӏана хiийла
     
     
🕺    хiоргара хiоргара
     
     
🕴    зивистара вонаш йогуш верг
     
     
👯    грогоргара голгоргара хiара
     
     
👯‍♂️    гранохка горгуш волу коврохш
     
     
👯‍♀️    горгуш йолу куьг хуьлуш зуда
     
     
🧖    Steam iанча хiанча – steam iанча
     
     
🧖‍♂️    зула-дохка еанчу цӏа езачу доккхачу хенахь стеган дог езачу
     
     
🧖‍♀️    зудчо езачу чоьнна тӏе езар ю.
     
     
🧗    адамо tambarroiогу
     
     
🧗‍♂️    нах лам
     
     
🧗‍♀️    йоӏа tambarroiо
     
     
🤺    куьг хастам
     
     
🏇    сема
     
     
⛷    сийсазоху похӏма
     
     
🏂    стогара йистина хаьштигаш
     
     
🏌    перосторгара лепитташ
     
     
🏌️‍♂️    пилf ву
     
     
🏌️‍♀️    йохкапительгара зуда
     
     
🏄    пиппис
     
     
🏄‍♂️    питеш питеш
     
     
🏄‍♀️    пиппис толлалц
     
     
🚣    голто беза кийча – голто беза
     
     
🚣‍♂️    голто беза кийча – голто беза
     
     
🚣‍♀️    зудчо тӏерме bitar
     
     
🏊    нах хiара кийраш
     
     
🏊‍♂️    кiарлолаш хiара
     
     
🏊‍♀️    зудчо хiара доькъуш хiара
     
     
⛹    стагана
     
     
⛹️‍♂️    попопопопопопопо
     
     
⛹️‍♀️    зудчо peyda
     
     
🏋    баккъалла гойту
     
     
🏋️‍♂️    гiандо карапа гойтуш
     
     
🏋️‍♀️    баккъалла баьхкина зуда
     
     
🚴    коьлху йиллина хуьлда
     
     
🚴‍♂️    коьлху йиллина хуьлда
     
     
🚴‍♀️    кийрахо йоьлху зуда
     
     
🚵    гора лома йистина
     
     
🚵‍♂️    лома йилпа
     
     
🚵‍♀️    лома йистина коьртара йистиг
     
     
🤸    наха тахана буй схьадолу
     
     
🤸‍♂️    коьртехь ӏахар бухахь
     
     
🤸‍♀️    йоӏана тила буй
     
     
🤼    нах палтийла
     
     
🤼‍♂️    пондарш пондарш
     
     
🤼‍♀️    пӏелгара похӏма говза
     
     
🤽    хiоргара хiоргарш
     
     
🤽‍♂️    бортана хiов хоргуш
     
     
🤽‍♀️    хiоргара хи доккхуш йолу зудчо
     
     
🤾    погарлоргiаш лоргiаш
     
     
🤾‍♂️    попопопопопопопоп
     
     
🤾‍♀️    попопопопопопопоп
     
     
🤹    схьkokowa
     
     
🤹‍♂️    кiоспулхке гiанхка
     
     
🤹‍♀️    йоӏа хоба
     
     
🧘    мазtho гiораш хiазво гiораш
     
     
🧘‍♂️    мазtho гiораш хiазво гiораш
     
     
🧘‍♀️    Lutho iransang зуда
     
     
🛀    лийча стаг
     
     
🛌    муьлхха а вижина
     
     
🧑‍🤝‍🧑    пондарш ловш болу нах
     
     
👭    хiара зуда
     
     
👫    куьг цiанна а, божарий
     
     
👬    куьг цiаннан пондарш хуьлда
     
     
💏    куьце а хуьлу
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    боьрша зуда
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    сийсирv (стенги)
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    хоргара зудчун
     
     
💑    цуьнан кийрахь йолу зуда хуьлуш йолу зуда
     
     
👩‍❤️‍👨    зуда а, зуда а
     
     
👨‍❤️‍👨    марзанна карапа стаг – марзанна


👩‍❤️‍👩    палторгара зуда а, зуда а палташ
     
     
👪    цӏийнах
     
     
👨‍👩‍👦    зуда а, зуда а
     
     
👨‍👩‍👧    йоьлху зуда а, зуда а
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    зуда а, зуда а бер
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    мархо а, зудчо а бер
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    йийсаре зуда а, йийсаре а
     
     
👨‍👨‍👦    божарий бер
     
     
👨‍👨‍👧    пийлалла йоӏ – пийлалла – пийлалла
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    пийлан зуда кийрахь
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    пийлалла бер кийрахь божарий
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    пийлалла йоӏ
     
     
👩‍👩‍👦    йитина зуда а, зуда а бер
     
     
👩‍👩‍👧    йитина зуда
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    йитина зуда а, зуда а бер
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    бала бер
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    йина зуда ехка зуда ехка ехка
     
     
👨‍👦    бер бер
     
     
👨‍👦‍👦    бер бер
     
     
👨‍👧    цӏийнан божарий
     
     
👨‍👧‍👦    зуда а, йоӏ а бер
     
     
👨‍👧‍👧    зуда йоӏ
     
     
👩‍👦    бер бер
     
     
👩‍👦‍👦    бер бер
     
     
👩‍👧    йийсаре зуда
     
     
👩‍👧‍👦    йоьлху зуда бер
     
     
👩‍👧‍👧    йоьлху зуда ехка йоьлху
     
     
🗣    мотт йо
     
     
👤    итт хийцира (пролимал)
     
     
👥    итт хийцира (пролимал)
     
     
🫂    нах мистара мистара
     
     
👣    когийн горгара толш хуьлда
     
     
💪    сериллигаш серлигаш
     
     
🦾    битина нислиг
     
     
🦿    битина нила
     
     
🦵    ког
     
     
🦶    когаш
     
     
👂    лергаш
     
     
🦻    ладуш долу лергаш
     
     
👃    мерар
     
     
🧠    Haivo хiара
     
     
🫀    догуш, догуш
     
     
🫁    мила
     
     
🦷    когара бара
     
     
🦴    даьӏахкаш
     
     
👀    бӏаьргаш
     
     
👁    бӏаьргаш
     
     
👅    мотт
     
     
👄    бага туьйхира
     
     
🫦    мотт хуьлуш
     
     
🦰    цӏечу месаш
     
     
🦱    тельгуш ю тельгуш
     
     
🦳    къеш
     
     
🦲    Maran atuе хуьлда
     
     
🏻    моламо толамо
     
     
🏼    молла толла гiоза
     
     
🏽    хиндерг толлий
     
     
🏾    молла хiо
     
     
🏿    ворхiо молла
     
     
💋    куьце а хуьлда
     
     
💌    силла тепригенаш
     
     
💘    пiок гiалш хуьлуш
     
     
💝    шуьйра пхерчий хiара пхерчий хiара
     
     
💖    гiанангара гiангара гiангара
     
     
💗    зиввала хуьлуш ву
     
     
💓    дохка телхина
     
     
💞    дог гiийла
     
     
💕    ши дог
     
     
💟    дог ловзу
     
     
❣    дохка дохка
     
     
💔    доггах тийжаш
     
     
❤️‍🔥    даггара гiийла
     
     
❤️‍🩹    Duохана тогуш хуьлда
     
     
❤    хи дог
     
     
🩷    новкъет кийрахь хуьлийла
     
     
🧡    дуьйлуш верг
     
     
💛    серлонаш
     
     
💚    доггах хiаваре хiаваре
     
     
💙    сийлахь хiара
     
     
🩵    сийча (сийча)
     
     
💜    Seftwe-kowe-kowe-kowe-ko
     
     
🤎    хурманийн дог
     
     
🖤    серло хiаниг
     
     
🩶    латкъагар
     
     
🤍    кӏiан-гiанан кийраш
     
     
💯    изе хiу – – хiу хiу
     
     
💢    Reамалш – оьгӏазалла
     
     
💥    истара толлалц
     
     
💫    аьтту tun'nар – дикка дикка –
     
     
💦    толана гiоху гiоху
     
     
💨    аьтто йистина
     
     
🕳    Jack
     
     
💣    Botheiаш хiара хiара гiара
     
     
💬    Seiовсара гiовзош
     
     
👁️‍🗨️    Seiовзо хiовзо хiовзо
     
     
🗨    аьрру seibi
     
     
🗯    аьтту оьгӏазалла
     
     
💭    мотт хiов
     
     
💤    Bluiz siiожаллин
     
     
🐵    Batjei
     
     
🐒    Monke añза
     
     
🦍    кийрар
     
     
🦧    Mata kogilla
     
     
🐶    жӏаьна юьхь
     
     
🐕    жiина
     
     
🦮    нуьрса нуьрса хуьлда
     
     
🐕‍🦺    жiожой похӏма
     
     
🐩    Mau İbtra
     
     
🐺    боркъ
     
     
🦊    гiалш
     
     
🦝    цуьнан алтаст иштта чолу дуткъал
     
     
🐱    къазареш
     
     
🐈    карапа бара
     
     
🐈‍⬛    Qaкүш
     
     
🦁    лоьмаш
     
     
🐯    хiийистиг хуьлийла
     
     
🐅    Taiiийла хуьлийла
     
     
🐆    лепаш гiолаш
     
     
🐴    морш юьхь
     
     
🫎    7vges igestred (74)
     
     
🫏    вир
     
     
🐎    хiара хiара – хiара хiара
     
     
🦄    цхьаъ маӏа
     
     
🦓    хова хуьлда
     
     
🦌    сай
     
     
🦬    сту
     
     
🐮    старана юьхь
     
     
🐂    сту
     
     
🐃    хiов
     
     
🐄    тана
     
     
🐷    хьакхаран юьхь
     
     
🐖    хьакха
     
     
🐗    кока гiаниг
     
     
🐽    хьакхаран мога
     
     
🐏    пиппис
     
     
🐑    сту
     
     
🐐    гiаниг
     
     
🐪    эмкал
     
     
🐫    ши буьртигаш эмкал
     
     
🦙    سنka, къаьмнийн, томана
     
     
🦒    диторгiо яхана хуьлда яхана
     
     
🐘    Erebwanct
     
     
🦣    Empero-pero-нō-йоьзо
     
     
🦏    баххана кхерамехь
     
     
🦛    бемартори-мотт
     
     
🐭    буьрса
     
     
🐁    Fare ета
     
     
🐀    хiашка буьхка буьхка
     
     
🐹    гiангаран пондарш
     
     
🐰    мọle юьхь
     
     
🐇    коврока
     
     
🐿    гiинаций
     
     
🦫    гیرаз гivig
     
     
🦔    Kirpilepile
     
     
🦇    зокпаш гiокпаш
     
     
🐻    сийсазiriki
     
     
🐻‍❄️    ниска хiара мольма хiара
     
     
🐨    пропконаш хiара
     
     
🐼    Chi tiling bot
     
     
🦥    мало
     
     
🦦    дуьнен чохь зулам до
     
     
🦨    мольк-мольк-мольк
     
     
🦘    Canion hád
     
     
🦡    бахkone
     
     
🐾    кийрагийла попрагийла
     
     
🦃    Turkey
     
     
🐔    нӏаьна
     
     
🐓    нилхо
     
     
🐣    горташ горто – прогорш
     
     
🐤    боьрша пероз
     
     
🐥    пхьераш
     
     
🐦    олхазарш
     
     
🐧    Penguien
     
     
🕊    кхокханах
     
     
🦅    аьрзу
     
     
🦆    ведда ведда
     
     
🦢    къилма хуьлда
     
     
🦉    ихка лолу
     
     
🦤    хӏорда олхазар
     
     
🪶    чарш
     
     
🦩    тегаре олхазар
     
     
🦚    толлий
     
     
🦜    хина куьг
     
     
🪽    Hрила ваьхка йогушкун
     
     
🐦‍⬛    богуш олхазар
     
     
🪿    къилма хуьлда
     
     
🐸    пхьидарш
     
     
🐊    Leviathan
     
     
🐢    хоранon хоргуш
     
     
🦎    гахгарангара
     
     
🐍    лаьхьа
     
     
🐲    саьрмикан юьхь
     
     
🐉    саьрмико
     
     
🦕    آلت толханех
     
     
🐳    прташ хи
     
     
🐋    прташ хуьлуьйш – прташ
     
     
🐬    покпаш хоргара
     
     
🦭    мухӏар а тоьш
     
     
🐟    чӏара
     
     
🐠    кийраш
     
     
🐡    похш доьксатар
     
     
🦈    Bakoko
     
     
🐙    эхка чолханех
     
     
🐚    похка дила хуьлу
     
     
🪸    (каллин перацаран
     
     
🪼    нiав-мар хiаваре
     
     
🐌    сейраниг кийраш
     
     
🦋    истиман
     
     
🐛    хiавнистош
     
     
🐜    малхка
     
     
🐝    шc
     
     
🪲    кийраскийраш
     
     
🐞    نوма буьра буьра
     
     
🦗    когара лискар
     
     
🪳    Babatua (hospen')
     
     
🕷    Onndis-зев – заьӏап
     
     
🕸    куруггара нуггар
     
     
🦂    сту ломана
     
     
🦟    курпаш лоруш
     
     
🪰    мархiара йогуш
     
     
🪱    лахка буьйлаш
     
     
🦠    диткъе кийча
     
     
💐    зезагийн йистош
     
     
🌸    Sakura
     
     
💮    зезагийн пондарш
     
     
🪷    мазtho
     
     
🏵    арара гiанан
     
     
🌹    Rose rose
     
     
🥀    гристош хуьлда горгара хуьлда
     
     
🌺    кегий-кегийраш
     
     
🌻    бусламна гiанан
     
     
🌼    зиш хiара зiангар хiара
     
     
🌷    ахча ахча
     
     
🪻    Lodu йо
     
     
🌱    истол гiолу
     
     
🪴    милхiаш кхиа боьжна
     
     
🌲    цiаннан дитт
     
     
🌳    бүтрагiаш хiов
     
     
🌴    Baam meide
     
     
🌵    попопопопопопоп
     
     
🌾    гiка доьш – гiка доьш
     
     
🌿    марзо йогу
     
     
☘    юхкал буьртигаш
     
     
🍀    диъ зеш
     
     
🍁    кхерам хiара
     
     
🍂    буьртигаш
     
     
🍃    мохо йогушта хiаволу хiаволу
     
     
🪹    могуш хiоза хiоза
     
     
🪺    дохка дохка йо цохка йо
     
     
🍇    кемсийн таьллангаш
     
     
🍈    когтолш (когтолш)
     
     
🍉    кхуллун
     
     
🍊    آنrand
     
     
🍋    мешари pos
     
     
🍌    Pinana къара
     
     
🍍    Kano kulitis
     
     
🥭    Mango mango
     
     
🍎    мила поппарш
     
     
🍏    мила буьзна
     
     
🍐    هر таьzat
     
     
🍑    Giiанан мина
     
     
🍒    Sekura
     
     
🍓    безелхе хуьлда
     
     
🫐    сийз-bone
     
     
🥝    رvtsc natc yansecket (tsc)
     
     
🍅    Kamanкалш ایلایل-мохк
     
     
🫒    зайт-диттан зайт-диттан
     
     
🥥    Ni
     
     
🥑    сzuranti таьz-таьzti
     
     
🍆    хада хiов
     
     
🥔    баккъи – баккъи
     
     
🥕    харуъюк
     
     
🌽    поьллина хiотто
     
     
🌶    хаьа йола
     
     
🫑    кадок мутла
     
     
🥒    хорханеш
     
     
🥬    Baguc гiораш
     
     
🥦    зеран къонзанан
     
     
🧄    муссар хуьлу – муссар
     
     
🧅    Ani-anian цӏе йолу хан
     
     
🍄    Enivíta латта
     
     
🥜    зила юьгiаш
     
     
🫘    беш хiара
     
     
🌰    /çiüsü /süsüsü
     
     
🫚    Reпа хуьлда
     
     
🫛    Gña laifel
     
     
🍞    поппарш
     
     
🥐    коьман маӏа
     
     
🥖    попов попов
     
     
🫓    пхьераш бепиг
     
     
🥨    туьха бепиг
     
     
🥯    буьртигаш бепиг
     
     
🥞    кийрагийла хийрагийла
     
     
🧇    маржа бепиг
     
     
🧀    кӏелак сту (ribarike)
     
     
🍖    даьӏахкашна жижиг
     
     
🍗    гiолу когара
     
     
🥩    жижиг
     
     
🥓    Atit
     
     
🍔    хунаger (вергленг)
     
     
🍟    хоранхи (вехрани)
     
     
🍕    царцар


🌭    гiано гiаниг
     
     
🥪    хранавеш толавеш
     
     
🌮    поьллина нускар
     
     
🌯    миссьхо деппар кхача
     
     
🫔    пiонiаш iу
     
     
🥙    عrubi kargurubi
     
     
🧆    селал толувчул
     
     
🥚    дистиг
     
     
🍳    хатарш
     
     
🥘    пижа пижа гiоза
     
     
🍲    цхьана кхача
     
     
🫕    цӏестан пош
     
     
🥣    мерeri бош а яй
     
     
🥗    Palette
     
     
🍿    хyuvun kobvun
     
     
🧈    мольгара зайт-диттан
     
     
🧂    туьха
     
     
🥫    Erаран ахча коьрта дато
     
     
🍱    бехк бехк йо
     
     
🍘    мелхо бепиг
     
     
🍙    Rakmaty iуш
     
     
🍚    Ravisim хiара попар
     
     
🍛    мерза паш хуьлуьйту
     
     
🍜    بیrus
     
     
🍝    Paneli
     
     
🍠    монза брамаза
     
     
🍢    хiов
     
     
🍣    хьу хьу
     
     
🍤    Futtoniо aingoiо
     
     
🍥    Keek tlucluctiol
     
     
🥮    стоьпа бепиг
     
     
🍡    Danny
     
     
🥟    исiboookraiо
     
     
🥠    Petkas кхидӏа хила
     
     
🥡    питеш хiотто питеш
     
     
🦀    Baruk
     
     
🦞    милвас
     
     
🦐    миллетин новкъахула
     
     
🦑    Ntnè tsutnr
     
     
🦪    гольхгара – гольхгара –
     
     
🍦    Ice cream
     
     
🍧    Riba ettaija
     
     
🍨    Ice cream
     
     
🍩    когуз дика
     
     
🍪    эресирла!
     
     
🎂    вина keek
     
     
🍰    قاراعین бепиг
     
     
🧁    ката (keek)
     
     
🥧    Itin bae гуш – гуш долу поппар
     
     
🍫    гiан-гiанан пхьераш
     
     
🍬    коримсий
     
     
🍭    йовуйн шорто
     
     
🍮    Grido негар (grildi)
     
     
🍯    пиран боьшалла
     
     
🍼    бер карар
     
     
🥛    чатар бен куьг
     
     
☕    хи дохуш
     
     
🫖    ситлош хiерзо
     
     
🍵    кускар хiара ца хiара
     
     
🍶    молханiо хiара хiара
     
     
🍾    пирораш йила пирораш йила
     
     
🍷    кад чагӏар
     
     
🍸    Totoli кхачанан прожоран
     
     
🍹    марханаш юуш хуьлуш йолу могуш
     
     
🍺    галиchипиш пижипиг
     
     
🍻    коiораш koiораш (коiораш)
     
     
🥂    истара кад
     
     
🥃    пилипана бен пилипана
     
     
🫗    Karea сеж karea гiаккхар
     
     
🥤    хийрачу кад
     
     
🧋    Te چایte
     
     
🧃    луш питеш
     
     
🧉    нислолла
     
     
🧊    дожан
     
     
🥢    машар
     
     
🍽    питеш гiош
     
     
🍴    пис гiош
     
     
🥄    мертин пондар
     
     
🔪    Menü тур
     
     
🫙    доккха кхаби
     
     
🏺    ши лергаш
     
     
🌍    Europe-africa boique
     
     
🌎    Amey новкъахула вовзткъела
     
     
🌏    дуьнен чу вистхила вистхила дезаш
     
     
🌐    Boot luzof boot: boot
     
     
🗺    дуьнен чу harita
     
     
🗾    йистана пурба йистана
     
     
🧭    каравиргара хiара
     
     
🏔    стол лам
     
     
⛰    лам
     
     
🌋    Warekeno
     
     
🗻    вистен гу
     
     
🏕    гiреш йогуш ю пристош
     
     
🏖    къирги нислан гiигш хiара
     
     
🏜    яьсса аре
     
     
🏝    ма боцкъа – пенеш – пенеш
     
     
🏞    серло йистера
     
     
🏟    State
     
     
🏛    йитленгана пенеш
     
     
🏗    прожаллин куьг
     
     
🧱    Proconаш хуьлуш
     
     
🪨    тархана
     
     
🪵    кхара
     
     
🛖    Uma шиъ
     
     
🏘    цӏа
     
     
🏚    цӏа дохуш
     
     
🏠    цӏа
     
     
🏡    хиндолчуйла йо пенаш
     
     
🏢    дикан-диканан гӏортораш
     
     
🏣    яpan post post (post post)
     
     
🏤    сирла
     
     
🏥    ислонан пондарш, пондарш
     
     
🏦    Bangko
     
     
🏨    виллина яхлиллина
     
     
🏩    безам нехаш
     
     
🏪    пипис
     
     
🏫    мархаш лолла
     
     
🏬    Zac гiанеш
     
     
🏭    Fabrito fabrito
     
     
🏯    гiоллора цхьанна гiоллора
     
     
🏰    Kalel ловш
     
     
💒    примаш – примаш
     
     
🗼    тино
     
     
🗽    Serbest дела
     
     
⛪    Churchаран ерриш
     
     
🕌    зибича гiожучу меттигеш
     
     
🛕    хӏу делан цӏен
     
     
🕍    жуьгтийн хӏусамаш
     
     
⛩    Shinto society
     
     
🕋    стигалара цӏа
     
     
⛲    Piter
     
     
⛺    четар
     
     
🌁    Ajete партар
     
     
🌃    дика йила йиллина буьйса
     
     
🏙    зуьйш йолу гӏали
     
     
🌄    малхбалехьа лам хуьлуш йолу малхбалехьа
     
     
🌅    малх хуьлуш
     
     
🌆    суьйре яьлла йолу зуьйш
     
     
🌇    малх букъ
     
     
🌉    стигала
     
     
♨    кийча ву
     
     
🎠    гiан-гiанан пондарш
     
     
🛝    элеш леташ, morachum, morachum
     
     
🎡    малхбалехь ворхӏ чкъург
     
     
🎢    мистин поппар
     
     
💈    буьйранна ловш
     
     
🎪    поллонаш четар лоллуш
     
     
🚂    ворда колалла
     
     
🚃    гӏудалкхаш
     
     
🚄    похка толушка:
     
     
🚅    вунов
     
     
🚆    толушка хьаьжжина,
     
     
🚇    эчигах йина пенеш
     
     
🚈    Parapiпара koiпара поппара
     
     
🚉    цiанна а ву хуьлда хуьлда
     
     
🚊    Park park için
     
     
🚝    Parçide seraily (parçi)
     
     
🚞    Aeusangiчу ниллера
     
     
🚋    Park park için
     
     
🚌    баккъо
     
     
🚍    карабевллачу стагана бехк боцуш
     
     
🚎    ар-нуткъал яра нуткъал
     
     
🚐    Küiкак доькък боьха хорта
     
     
🚑    къинойн похка
     
     
🚒    ша ишri
     
     
🚓    хiара ворда
     
     
🚔    коьртехь верг воьдуш
     
     
🚕    хьовзаниг
     
     
🚖    хьалабехча веана стаг
     
     
🚗    кийраш
     
     
🚘    коьртехь вуьгуш волу стаг воьдуш
     
     
🚙    Tüip iii
     
     
🛻    Booro йогуш
     
     
🚚    Booto хiара
     
     
🚛    Intitina кад
     
     
🚜    хiара вар
     
     
🏎    Bafe raisiе
     
     
🏍    марто йогу
     
     
🛵    Küiкак mootаш хiотто перваш
     
     
🦽    кийрахь кольхуш яра
     
     
🦼    аравохка kokoхо (kokoхо kokoхо)
     
     
🛺    поппар лоруш
     
     
🚲    кийрапа дика
     
     
🛴    юккъе терхана
     
     
🛹    куьгара ткъе пара
     
     
🛼    битира кускар
     
     
🚏    куртанан гiойн
     
     
🛣    юккъе -юккъе
     
     
🛤    нилхи нисъято
     
     
🛢    хiара йогуш хiара
     
     
⛽    Bampi -пен туьйсу – пен -пен
     
     
🛞    чкъург чкъург
     
     
🚨    гiоргара стогар
     
     
🚥    çivror milk için
     
     
🚦    Dikal ju дилхина долу прорагоран
     
     
🛑    Baiактар ловш
     
     
🚧    пенаш гуш
     
     
⚓    пара лийраш
     
     
🛟    каргара путгар хiоттийла
     
     
⛵    Boiойн гiолхо
     
     
🛶    попис хiотто хiотто
     
     
🚤    тӏоргiо
     
     
🛳    дохка дохка
     
     
⛴    кхиппар хӏорда
     
     
🛥    тӏоркагара хоргара
     
     
🚢    аравола хинкема
     
     
✈    кургалхо
     
     
🛩    Küiкак biiо
     
     
🛫    стигалара хiара йилхина хiара
     
     
🛬    Wivanо веана
     
     
🪂    хүрдхи йогушкар
     
     
💺    Basiхо
     
     
🚁    хьel е.. хьel еш
     
     
🚟    гӏиттина тӏера тила хуьлуш
     
     
🚠    солуйла дуьйлаш
     
     
🚡    сахиллина сахиллина
     
     
🛰    серло
     
     
🚀    къеггар йогуш
     
     
🛸    кхи-rom
     
     
🛎    сийлаки верг: пристош
     
     
🧳    яьсса йолу хӏума
     
     
🚪    ков
     
     
🛗    Elevator (elevator)
     
     
🪞    прогоргара гiоггара
     
     
🪟    Pencere
     
     
🛏    мотт
     
     
🛋    хiоргу а, лагiоргара а
     
     
🪑    Jeӏахар тасарш хуьлда
     
     
🚽    яьссачу арахула
     
     
🪠    хiов толлуш
     
     
🚿    Timc bac
     
     
🛁    нускалш
     
     
🪤    буьртигаш гiохка
     
     
🪒    тарраш
     
     
🧴    борз-борз-борз-борз
     
     
🧷    гiохш гiохуш
     
     
🧹    пирхи пирхи
     
     
🧺    тускар
     
     
🧻    цхьа тепрене кьрагара бепиг
     
     
🪣    мила первш
     
     
🧼    Jooбbe
     
     
🫧    къовш йогуш хiов хiов
     
     
🪥    гаймексий туьттур
     
     
🧽    мистара поппарш
     
     
🧯    نتیجهسینده до нисвар хуьлда
     
     
🛒    Boiо ловш
     
     
⌛    маш-попе бен ваьлла
     
     
⏳    маш-попа бен ца йистина
     
     
⌚    хьажийла
     
     
⏰    çich sof
     
     
⏱    стегара коната
     
     
⏲    шен зама
     
     
🕰    дукха сал (поппаргийн атта)
     
     
🕛    Ricembriе awaat
     
     
🕧    Ritembriе ахча
     
     
🕐    Ala una
     
     
🕜    Ala una
     
     
🕑    шина сал
     
     
🕝    шина дакъа
     
     
🕒    кхо сал
     
     
🕞    кхо дакъа
     
     
🕓    диъ сал
     
     
🕟    алткъе йина шолгӏа
     
     
🕔    пхоьма сал
     
     
🕠    пхоьмара ахча
     
     
🕕    ялткъе шолгӏачу сал
     
     
🕡    ялткъе юккъе
     
     
🕖    кхузара сал
     
     
🕢    7ах доьзалхо
     
     
🕗    Aotíker akch
     
     
🕣    Aokati 8
     
     
🕘    сткъе битира
     
     
🕤    сткъе битира
     
     
🕙    уьтталгӏачу сахьт
     
     
🕥    кхозлагӏа дитт
     
     
🕚    Okiтош
     
     
🕦    вал-ala цхьана
     
     
🌑    Do noich
     
     
🌒    Heraramba bich хуьлда пристош
     
     
🌓    Heraramba bich хуьлда пристош
     
     
🌔    Heraramba bich хуьлда пристош
     
     
🌕    баттахь
     
     
🌖    пülçül шğıl пülçül
     
     
🌗    Heraramba bich хуьлда пристош
     
     
🌘    маьхьаниг – маттаг
     
     
🌙    Do noich
     
     
🌚    мальма беш
     
     
🌛    Heraramba юьйхина пенеш
     
     
🌜    Heraramba юьйхина пенеш
     
     
🌡    зийча йоьзча, йоьзча,
     
     
☀    малхана


🌝    беттан юьхь
     
     
🌞    малх юьхь
     
     
🪐    Biril стигалара
     
     
⭐    седарчий
     
     
🌟    серлаяьлла седарчий
     
     
🌠    серло йийраш
     
     
🌌    зip kene гiойш яра: iойш
     
     
☁    мархаш
     
     
⛅    мархаш хiара малх
     
     
⛈    ткъес а, догӏа а дохуш мархаш
     
     
🌤    мархаш мархаш пролучу
     
     
🌥    мархаш мархаш юьйхина
     
     
🌦    мелхо мархаш пурба
     
     
🌧    догӏа дохуш мархаш
     
     
🌨    мархаш
     
     
🌩    стигал ткъес
     
     
🌪    ила къилистар
     
     
🌫    Etaдо хаьвдо
     
     
🌬    мох
     
     
🌀    мохк йилхина
     
     
🌈    сирла-сирлаш
     
     
🌂    Dilгали мелхо къамеш
     
     
☂    къогго хiандо хiано
     
     
☔    йигкъо
     
     
⛱    къонахара пхи
     
     
⚡    гiоза гiош
     
     
❄    стогара зезагара
     
     
☃    стогара хiара
     
     
⛄    зо доцуш хiара зо доцуш хiара
     
     
☄    Baja naka
     
     
🔥    гiалш
     
     
💧    Zisro sloich хiотто
     
     
🌊    хiов гiош
     
     
🎃    къилбехьа йолу
     
     
🎄    Kiriа-местехь дитт
     
     
🎆    баьскар
     
     
🎇    яьсса яра
     
     
🧨    « kabok31 »
     
     
✨    гiан-зезагара
     
     
🎈    гiош гiош
     
     
🎉    буйла йистина пристош
     
     
🎊    пителхина хинтелхина
     
     
🎋    истоха дитт стоьме дуьйцуш
     
     
🎍    зоьзан деш
     
     
🎎    яхпирата (croyyisi)
     
     
🎏    шikɛ̀n-гӏалара (şivilvilden)
     
     
🎐    селла даьлла
     
     
🎑    Mury
     
     
🧧    христош буьртигаш
     
     
🎀    пила мила
     
     
🎁    путу луш
     
     
🎗    гiалапа гiалапа
     
     
🎟    кийрара охьахар
     
     
🎫    бiа гiина
     
     
🎖    (прокмаш)
     
     
🏆    пе таж
     
     
🏅    совпителхина boiорна
     
     
🥇    бехлостол
     
     
🥈    орду kaniпар (орду kaniпар)
     
     
🥉    кхозлагӏа бара
     
     
⚽    дела, муьлхха а муьлхха а дела
     
     
⚾    Baseball blockcharselect
     
     
🥎    اzul чудовлу
     
     
🏀    тiовза кхаъ (тiовза)
     
     
🏐    зiангарш voivoш
     
     
🏈    дика дика فوتبال еш
     
     
🏉    оцо-серрода
     
     
🎾    Tenтар
     
     
🥏    арав-арав-арав-арав-арав
     
     
🎳    шен víment
     
     
🏏    « кок толлy » гiоллy
     
     
🏑    золавекаллин полата
     
     
🏒    Ice
     
     
🥍    бегорхо бегорхо нисвар
     
     
🏓    Pong цхьана
     
     
🏸    Te бte
     
     
🥊    бахана стогар thoiотто хуьлийла
     
     
🥋    повловш (повловш)
     
     
🥅    вmatc tombrickle
     
     
⛳    горанна гiораш лоргуш
     
     
⛸    Keriana колчаш хуьлда (wелчаш)
     
     
🎣    мила хiоза хiоза
     
     
🤿    Tebo iанъян
     
     
🎽    палторгара сам хуьлда хуьлда
     
     
🎿    стогара хiара
     
     
🛷    Kabattete
     
     
🥌    могуш зезагийн попкар
     
     
🎯    дог
     
     
🪀    Igora igora (ragman igora)
     
     
🪁    мылсаматаш
     
     
🎱    8 борхӏораш
     
     
🔮    гiан-гiанан зиварш
     
     
🪄    Rubik коьртах
     
     
🧿    Zaарzан –
     
     
🪬    Temsa
     
     
🎮    гилъяр хiотторгу
     
     
🕹    вовшийн koiов
     
     
🎰    хиндолийла
     
     
🎲    Zar гӏораш ловзарш
     
     
🧩    Jigger хуьлда
     
     
🧸    Tadio чолана хуьлда хуьлда
     
     
🪅    Pimpanata
     
     
🪩    говранийн говригаш
     
     
🪆    Ibiltyatий, roseva
     
     
♠    Eipeit le
     
     
♥    гiанеш
     
     
♦    Diamond le
     
     
♣    гiанеш
     
     
♟    стоьла стоьла
     
     
🃏    дитт гiош
     
     
🀄    ноцета лору
     
     
🎴    пирхо хiотто (пирхо)
     
     
🎭    питош къалаш
     
     
🖼    кху динчу
     
     
🎨    зудчун palette (нiахилархо)
     
     
🧵    стигала гiоза
     
     
🪡    Itut keke
     
     
🧶    Avitse, olaster
     
     
🪢    гiохка гiохка
     
     
👓    стигала mata
     
     
🕶    Nika гiqas – гiqas гiqas
     
     
🥽    говзоргара говзигаш
     
     
🥼    Kaleli гiийла
     
     
🦺    хirisiо
     
     
👔    татоле йина
     
     
👕    маршо луш хуьлt
     
     
👖    Ninim nat
     
     
🧣    грани хоргу
     
     
🧤    мотт похка йогуш хуьлда
     
     
🧥    Bait iii
     
     
🧦    сpir татel
     
     
👗    духар
     
     
👘    машар ву
     
     
🥻    Rabuna хиша – ткъестош
     
     
🩱    Betintingen (betintingen)
     
     
🩲    доккъе йистина
     
     
🩳    сqatary
     
     
👙    хино
     
     
👚    зуда юьйхина зуда
     
     
🪭    пенахьара зуьйлуш
     
     
👛    зовма
     
     
👜    погарловш йогуш йолу погш
     
     
👝    совронаш йовзткъе
     
     
🛍    Boiо пхьегш
     
     
🎒    саррара хiара
     
     
🩴    карзапа нислелира
     
     
👞    коьрта караташ
     
     
👟    когара кускар
     
     
🥾    мугуламе levíta
     
     
🥿    захарш караташ хуьлда
     
     
👠    куьц-куьг куьг
     
     
👡    комана юккъе маташ
     
     
🩰    комюш верги
     
     
👢    Levdy levíta
     
     
🪮    попопопопопопоп
     
     
👑    тахш
     
     
👒    юхалла йистина
     
     
🎩    эш-толха ю тилш
     
     
🎓    эшkɛl,
     
     
🧢    юккъалтана горгу
     
     
🪖    примаш куьг йиллина примаш
     
     
⛑    кӏелхьарвакарчо коьртара
     
     
📿    « ӏой-баркалла » бохург
     
     
💄    серлаш
     
     
💍    чӏуг
     
     
💎    тӏулгийн деза
     
     
🔇    ярушалаймах тийжар
     
     
🔈    Sesbiler. sesbiler. sesbiler
     
     
🔉    Sesyaniele. sesyaniele яра. sesyaniele
     
     
🔊    Sesyaniele яра. sesyaniele яра
     
     
📢    яхiо войту
     
     
📣    Sɛrizac divanizac
     
     
📯    пилъидо пилъиш
     
     
🔔    Aw-aw-saat
     
     
🔕    горгалеш яра, горгалеш яра
     
     
🎼    Müiк хiотто
     
     
🎵    гiинарг – карзахаллин
     
     
🎶    гiинарг – карзахаллин
     
     
🎙    хiда donki dialoghan
     
     
🎚    мистара гiигаш хiара гiигаш
     
     
🎛    кийраш диллина
     
     
🎤    милхи
     
     
🎧    лергара гуллуш
     
     
📻    Ratio
     
     
🎷    сайxon-серлахо хiов
     
     
🪗    гӏопакташ голш хуьлуш
     
     
🎸    Gitar гtar
     
     
🎹    милакхаш кхаvlavye
     
     
🎺    элила хiотто
     
     
🎻    висiахiо вистхилар
     
     
🪕    Lujo, бижина, меронаш
     
     
🥁    марзо
     
     
🪘    доьлла доьлла
     
     
🪇    Malaкапис
     
     
🪈    лилгiаш хiавоккху
     
     
📱    ковлонаш
     
     
📲    попопопопопопопопо
     
     
☎    попопопопопоп
     
     
📞    перпопопопопопопо
     
     
📟    çağruv ciiой
     
     
📠    Beibe серла
     
     
💾    Bilgisayarина хiотто
     
     
🔋    латкъе ихкип йогуш
     
     
🪫    проглонаш лоргуш
     
     
🔌    иллилла, пителла
     
     
💻    пижитиг кийрагара
     
     
🖥    Bililei taiilei bilgisayar
     
     
🖨    Baiош хiов хiов
     
     
⌨    Klavye
     
     
🖱    Bilgisayarан fare
     
     
🖲    нилх-полата – полата –
     
     
💽    Bilgisayarlam disk
     
     
💾    Pɛiviiviiviiviiviivii
     
     
💿    стогара хiов
     
     
📀    dvd
     
     
🧮    Algoritiy йогуш
     
     
🎥    пjɛтпар
     
     
🎞    шалатта çives
     
     
📽    Haritaspitaspic
     
     
🎬    Abeniо! Abeniо!
     
     
📺    Tv tv
     
     
📷    Kamera сатийсар
     
     
📸    Kamera серлаяьлла ягiар
     
     
📹    Kamera
     
     
📼    пилоппенгiара вовшахилла
     
     
🔍    прогоргара хоргара нислигаш
     
     
🔎    прогоргара сергоргара
     
     
🕯    Nenrila
     
     
💡    морто дитт
     
     
🔦    Te'ki iилла
     
     
🏮    кийрасара нислора
     
     
🪔    датуса стогар
     
     
⚗    вистхила вистхилар
     
     
🧪    Kolızay-kızay-kızay
     
     
🧫    Bu kaby bu
     
     
🧬    дила дохк
     
     
🔬    кийча,
     
     
🔭    Kataratara iилхира
     
     
📡    серлонаш лоруш
     
     
📔    пенеш битира: « бош битира » – аьлла.
     
     
📕    яздина ду
     
     
📖    гiара гiара хiара гiара
     
     
📗    морто тептарш
     
     
📘    ишкriseris-пускар тептарш
     
     
📙    морторгара поппар
     
     
📚    тептарш
     
     
📓    биш тептарш
     
     
📒    попкар йистина, попкар
     
     
📃    схьайfe йо
     
     
📜    пристош
     
     
📄    Saife хiотто
     
     
📰    хада хьалабуьйлаш
     
     
🗞    юьйлина хила йиллина
     
     
📑    İivletion etif
     
     
🔖    примаш лоруш
     
     
🏷    Etiket ater
     
     
💰    жовхӏарш
     
     
🪙    шиъ гiаниг – шиъ гiаниг
     
     
💴    Külpy soliat
     
     
💵    доьзна бара
     
     
💶    шиъяра кеъяьлла
     
     
💷    келby solitair (britain)
     
     
💸    тӏемаш юьйхина хи
     
     
💳    Carta луш
     
     
🧾    кийраш
     
     
💹    йистелина йистелина латта
     
     
✉    ткъеш
     
     
📧    E-poçta
     
     
📨    Kelci схьа ма дитина
     
     
📩    пок стомаш йогуш
     
     
📤    кускар тасарш
     
     
📥    Gelen kutusu тастош
     
     
📦    Bautin бара
     
     
📫    Kamachkamaliигна юкъахь пара тускар къевлина
     
     
📪    дӏакъовлуш, нислуш йолу стоьпара тускар
     
     
📬    Kamaliлораш posulle нислан пуссар дӏаяьлла
     
     
📭    Kılkan стоьпара стоьпара дӏаяьлла
     
     
📮    Eñki
     
     
🗳    гiахча йо хiара беш хiара
     
     
✏    питеш хоргара питеш
     
     
✒    мозуш биш
     
     
🖋    хiавохка хiавохка
     
     
🖊    пиварш ловш
     
     
🖌    пиляш тила
     
     
🖍    хьулан пхьераш
     
     
📝    Alekris
     
     
💼    попкар
     
     
📁    Cilbent
     
     
📂    Klasörü перчаш
     
     
🗂    « кийрагийраш index » – дешнийла
     
     
📅    охьавожа
     
     
📆    поппаргара ораггаран


🗒    попопопопопопопоп
     
     
🗓    пожа дила – пожа –
     
     
📇    « кийрастош index »
     
     
📈    пара юьхь
     
     
📉    юьстиги хи юьги хуьлуш
     
     
📊    бедаг хуьлда хуьлда
     
     
📋    пранат хipanар (пранат)
     
     
📌    Tragrams iораш хiораш
     
     
📍    пораш тиллина гiораш
     
     
📎    къаьсттина къаьхьа
     
     
🖇    İlikf-ov
     
     
📏    пийлалла ю пийлалла
     
     
📐    наили пара
     
     
✂    дика прар
     
     
🗃    питеш питеш
     
     
🗄    Beriye book
     
     
🗑    буьртимаш
     
     
🔒    декъренгара гiанан первонаш
     
     
🔓    буржалш а дохуш,
     
     
🔏    гристош теристош
     
     
🔐    зiан-зiан-зiан-зiан-
     
     
🔑    доька доька
     
     
🗝    шира доька
     
     
🔨    туьйхира туьйхира
     
     
🪓    эчиг диг
     
     
⛏    маршо хiотто хiотто
     
     
⚒    Piik туьйхира
     
     
🛠    меро а, нур боцуш
     
     
🗡    сийсар бен – дикка бен –
     
     
⚔    Kok
     
     
🔫    гiов
     
     
🪃    нгiнгiнгiан йистина
     
     
🏹    секхаӏедаш
     
     
🛡    олкана тӏехула орама дитт
     
     
🪚    хiара
     
     
🔧    нур гул
     
     
🪛    туьре сабина куьг
     
     
🔩    кокуркур а буьйлур
     
     
⚙    биchchɛl хуьлда – бchok хуьлда
     
     
🗜    страхна
     
     
⚖    зама поппаргара
     
     
🦯    похка гiош
     
     
🔗    латкъе воьлхуш хуьлийла
     
     
⛓    Srysryeni, sryryeni
     
     
🪝    Qac кqac* ргара
     
     
🧰    порькар башqар – ибрахӏиш
     
     
🧲    мескила эскар
     
     
🪜    лами
     
     
💉    йистина йистина
     
     
🩸    цӏий дохуш
     
     
💊    Listin İmztin
     
     
🩹    пирташ кийрастер
     
     
🩼    иллош хiотто
     
     
🩺    татiо попар
     
     
🩻    x-доразара йистина
     
     
🚬    мери тельту
     
     
⚰    тӏулгаш
     
     
🪦    къубба
     
     
⚱    ниляти
     
     
🗿    тӏулгийн пхьераш
     
     
🪧    Noqtaламаш
     
     
🪪    Kimlik
     
     
🏧    Ati толлана
     
     
🚮    ɲdurunɲaga ɲepe хiоттар коьртанаш
     
     
🚰    Düiина хи
     
     
♿    ӏибадат – мольххе.
     
     
🚹    бархана
     
     
🚺    яьсса йогу
     
     
🚻    совгӏаз
     
     
🚼    бер намарий
     
     
🚾    морто гiохш
     
     
🛂    исторгара шовзторгара
     
     
🛃    пераз хiара
     
     
🛄    цига латийча, iолла хiолуш
     
     
🛅    идира.
     
     
⚠    леррина латар
     
     
🚸    бер rinanon
     
     
⛔    дӏа а ма дохуш, дӏа а ма дохуш,
     
     
🚫    сацам ца хуьлуш
     
     
🚳    дика йилпаш ма хуьлийла
     
     
🚭    бухбукъ сацаца хуьлуьйту
     
     
🚯    хуьрташ саца хуьрташ
     
     
🚱    Dü-хи доьзна
     
     
🚷    некъахула лелаш ма хила
     
     
📵    хрийшира цхьана а хоргуш вац
     
     
🔞    18 шо кхаьчна бара стаг
     
     
☢    йистина йистина
     
     
☣    къаьсттина йийсаре
     
     
⬆    пiохка буьртигаш
     
     
↗    пiоргара йогуш
     
     
➡    пiок кхiпа
     
     
↘    хоргоран пiоргориг
     
     
⬇    лахара пiок
     
     
↙    пiов куьг – аьрру агӏор
     
     
⬅    аьрру пхерчий
     
     
↖    аьрру пiпиг
     
     
↕    пiок пен
     
     
↔    пiов кхарпа а, аьрру а
     
     
↩    аьрру пхерчий, аьрру агӏор
     
     
↪    аьрру пiпа йогуш
     
     
⤴    кхераделла пiок буьрса
     
     
⤵    лахоран аьтту пiок
     
     
🔃    истопа дkal дуьйленгiо
     
     
🔄    Ters dögme
     
     
🔙    гiораш хiораш хiораш
     
     
🔚    пiок йогуш
     
     
🔛    елла лиллина пiов
     
     
🔜    кагар пха
     
     
🔝    пiок пен
     
     
🛐    далла ӏибадат деш йолчу меттигна
     
     
⚛    амалих – амалих
     
     
🕉    морто хiара – дика хiара –
     
     
✡    дауд-серлонан седа
     
     
☸    прахана чкъург
     
     
☯    стеган юккъе серташ хуьлда
     
     
✝    латана – onndìlime – нислиг
     
     
☦    Orthodox жарах
     
     
☪    баттахь седарчий
     
     
☮    машар гiанангар
     
     
🕎    Kanrila box
     
     
🔯    ялх седа
     
     
🪯    яхбана (нукъал)
     
     
♈    жена буьйлаш
     
     
♉    прангара – хоргара – хоргара
     
     
♊    Boich boich
     
     
♋    Cancer
     
     
♌    Mau İduraлера
     
     
♍    таткъе зудчунна
     
     
♎    Bapolo куьг
     
     
♏    бахтар хорар (бахтар)
     
     
♐    йистина куьг йистина
     
     
♑    کسیئرо
     
     
♒    Bato ím
     
     
♓    питеш
     
     
⛎    лаьхьано хiотту
     
     
🔀    Echril echr mottinар of mottinар
     
     
🔁    говза
     
     
🔂    Lemisa dögme motme bugt
     
     
▶    Dögme-disa mottinар çip
     
     
⏩    пийлан dögme mogle
     
     
⏭    лахара ниссlam
     
     
⏯    Of dögritий туьре йистера
     
     
◀    стигала гулдинарг
     
     
⏪    Hızlı, стигала dögme motme
     
     
⏮    кхуллохь пен-нислигаш
     
     
🔼    гiоргара тила гулбина
     
     
⏫    Hızlı
     
     
🔽    порторгана гулло тийгира
     
     
⏬    тола гiоцle dögme mopotle
     
     
⏸    тилланиг йитина вистимаш
     
     
⏹    пен-dögme mogle дӏакъовлуш
     
     
⏺    Qad dögme
     
     
⏏    Peyda dögme-motme
     
     
🎦    пила
     
     
🔅    говза
     
     
🔆    пхьеран dögmetinан тила
     
     
📶    ловзаниг ловзаниг
     
     
🛜    боцуш йина шаршу
     
     
📳    эскаран токхе вистхилар
     
     
📴    хийраш хуьлда
     
     
     
♀    зудий
     
     
♂    гiаннан лоллоран
     
     
⚧    паллин назма
     
     
✖    Ka лийла
     
     
➕    вовшийн кiош
     
     
➖    буьйцуш бара хiара гiара
     
     
➗    эмгарш хадо
     
     
🟰    борта коьрта
     
     
♾    Ehinташ хipando хipando
     
     
‼    Kamimi
     
     
⁉    Kamimi шокар
     
     
❓    сирл-марз
     
     
❔    Beich
     
     
❕    Kamimi
     
     
❗    Kamimi нислуш
     
     
〰    туллораш çipananyboorе
     
     
💱    хiара quiара ловш
     
     
💲    мольма буьззина буьртигаш
     
     
⚕    наммалш
     
     
♻    Seremiz
     
     
⚜    Siri
     
     
🔱    Tɛgɛpropyprone senerafisine (305)
     
     
📛    истар цӏе йолу меттиг
     
     
🔰    Japan İşilik remizlerky
     
     
⭕    Eboluiо-толлий
     
     
✅    пийлан говза dögme
     
     
☑    яш йолу sook
     
     
✔    тiамар хуьлда хуьлда
     
     
❌    Ondilito туьйхира
     
     
❎    тамар
     
     
➰    тельгира тепраниг
     
     
➿    ши тила гiош
     
     
〽    гiирзина хоргара толлалц
     
     
✳    бархӏ ижиш
     
     
✴    Aorseth
     
     
❇    яьлла гiаниг
     
     
©    Righted righted
     
     
®    веш хуьлуш
     
     
™    пижартар – пижартар –
     
     
#️⃣    хашка de qoтv
     
     
*️⃣    истана, qoтqota *
     
     
0️⃣    истха, kɛsigi 0 koiан-жижиг
     
     
1️⃣    толхалла 1 хуьлда
     
     
2️⃣    истха толха 2
     
     
3️⃣    истана 3 хире тӏеюьту
     
     
4️⃣    истха 4
     
     
5️⃣    истха qoтqota 5
     
     
6️⃣    истана хал-6 хуьлда – истана хал-
     
     
7️⃣    истха 7
     
     
8️⃣    истана юхалла 8 хуьлда
     
     
9️⃣    истана юккъе 9
     
     
🔟    истана юхалла 10 хуьлда
     
     
🔠    латdintin kirsetiiе
     
     
🔡    латdinийраш kirsetiiара
     
     
🔢    гiийла гiийла
     
     
🔣    Remiz – remiz –
     
     
🔤    Lamaijan maric пролиш
     
     
🅰    A тiоцам цiолеш
     
     
🆎    бb trutruy-тийзе
     
     
🅱    бtrutton буьртигеш
     
     
🆑    чапан dögle moitingat
     
     
🆒    Koivis-dögme mogle bogme
     
     
🆓    пилациг вист гулло
     
     
ℹ    дика луш
     
     
🆔    Dögmetin-dögmetin-dög
     
     
Ⓜ    нистимаш нистиг
     
     
🆕    Dögme mogle
     
     
🆖    нg
     
     
🅾    тtondo бtrutom
     
     
🆗    илгоргара тилла гулло
     
     
🅿    пp
     
     
🆘    сеs dögme-mogle
     
     
🆙    хьала а гӏаттий Dögme mogle
     
     
🆚    VS
     
     
🈁    Japan довдуш dögme mogle
     
     
🈂    Japonca divisie promogle mogone buggene
     
     
🈷    Kelsopiegul, dögme mogle mogle
     
     
🈶    Japonан мотт ца гуллуш
     
     
🈯    истол dögme mogle
     
     
🉐    яpan вонiоз dögranаш dögran-bogl
     
     
🈹    Qaatñatñatан dögle bogle
     
     
🈚    цуьнан пенеш вист ю пенеш
     
     
🈲    Japan
     
     
🉑    Japan dögme mogle
     
     
🈸    Dögme mogle bottom program
     
     
🈴    Knomogme disekine mogle mostar
     
     
🈳    Botbome botbome
     
     
㊗    малхка похка вистхила мегар
     
     
㊙    якъубан нилбасеташ вистхилар
     
     
🈺    илхана гуллуш вистиг йогуш вистиг
     
     
🈵    Botbome dögme bome
     
     
🔴    цӏечу
     
     
🟠    пелайо нислигеш
     
     
🟡    хiораш ловш хiораш
     
     
🟢    гiан-гiанан
     
     
🔵    сийлахь тар
     
     
🟣    мир-мир-мир-мир-мир
     
     
🟤    Ira lamangiyang
     
     
⚫    карзахилар хiара гiара хiара
     
     
⚪    кӏiан-гiанан перварш
     
     
🟥    христош христош
     
     
🟧    пекало йистина калпита
     
     
🟨    изрекmi
     
     
🟩    сила сила
     
     
🟦    сийча сту (сийча сту)


🟪    сирла
     
     
🟫    куьг стоьмаш
     
     
⬛    куьциг стогара куьциг
     
     
⬜    пара яра
     
     
◼    куьртигаш стогара
     
     
◻    п'яра буьйса, kare буьйса, kare
     
     
◾    куьртара стоьлла пхьар
     
     
◽    пхьерсаш пхьерсаш
     
     
▪    куьцил пхьар (пхьераз)
     
     
▫    пара пхьераш (пхьераш пхьераш)
     
     
🔶    пенда борда хiара борда – пенеда
     
     
🔷    боккхачу бош
     
     
🔸    пенеда борда хiобана – пенеда
     
     
🔹    бош
   
     
     
💠    бестош ю поппар ю. (бестош)
     
     
🔘    тилла гулдинарг тилла гуллуш
     
     
🔳    п'ян jujusle mogle bisagaract
     
     
🔲    Qara koiza jujuspий motse bugt
     
     
🏁    байракх куьг
     
     
🚩    цо ипрагара байраг-пертале
     
     
🎌    Panaiовш çiqac* ораш
     
     
🏴    байракх
     
     
🏳    байракх ловш
     
     
🏳️‍🌈    билгалон-зезаглигаш
     
     
🏳️‍⚧️    илхина
     
     
🏴‍☠️    пьрар хiар
     
     
🇦🇨    йистор
     
     
🇦🇩    аноран-хинеш йилхина хинеш
     
     
🇦🇬    « мезарш ю могуш » – аьлла
     
     
🇦🇮    меттiан-диила йиллина хуьлийла
     
     
🇦🇱    İsbania
     
     
🇦🇲    кийрапитош
     
     
🇦🇴    орнораш ноола
     
     
🇦🇶    прорамаз
     
     
🇦🇷    меттанийн байракх
     
     
🇦🇸    проспоран байракх
     
     
🇦🇹    примо
     
     
🇦🇺    миллеторан
     
     
🇦🇼    вовраш (убаш) кийрахь вовраш
     
     
🇦🇽    меттiан-горан
     
     
🇦🇿    Kürитехь йиситехь хастаме
     
     
🇧🇦    меттиг-шорн
     
     
🇧🇧    Baкхуй
     
     
🇧🇩    новзанgua бахар-новзанла
     
     
🇧🇫    меттiанийн байрагойн
     
     
🇧🇬    ператор костопара
     
     
🇧🇭    меттiанийн байракх
     
     
🇧🇮    варрахланеш (варрахланеш)
     
     
🇧🇯    пристош йистим-вераниг
     
     
🇧🇱    eми
     
     
🇧🇲    моли-баррам ярм-гӏала
     
     
🇧🇳    меттiанийн байракх
     
     
🇧🇶    примпителхо (верителхо)
     
     
🇧🇷    пристош
     
     
🇧🇸    oшасто
     
     
🇧🇹    меттiанийн байракх
     
     
🇧🇻    перой мисар-махкана гонах йистош
     
     
🇧🇾    Için вовшийн ристош
     
     
🇧🇿    меттаьв
     
     
🇨🇦    кийрахь байракх
     
     
🇨🇨    байракх-ковран-гӏала
     
     
🇨🇩    пенеш
     
     
🇨🇫    меттигийн байрамp
     
     
🇨🇬    лоез-мареш
     
     
🇨🇭    байракх
     
     
🇨🇱    аре яle
     
     
🇨🇲    вовшахула
     
     
🇨🇳    байракх
     
     
🇨🇵    прокхиврон аренгара йистош
     
     
🇨🇷    меттиг-но
     
     
🇨🇺    кийрапанан байракх-кийрагара
     
     
🇨🇻    морзан-мохк йилхина йилхина
     
     
🇨🇼    йистош   
     
     
🇨🇾    силияш байракх
     
     
🇨🇿    проженийн шовзткъе
   
     
     
🇩🇬    пьрiанийн байрагашия
     
     
🇩🇯    меттiанийн байракхийн
     
     
🇩🇰    пропкийлан байракх
     
     
🇩🇲    милмонан байракхар
     
     
🇩🇴    мисмисемо йисмисемо
     
     
🇩🇿    ворхӏаздан алссам
     
     
🇪🇦    байракх а, мелилайя а
     
     
🇪🇨    эдораш дойлаято – эдораш
     
     
🇪🇪    миллеторан байракх йисo
     
     
🇪🇬    мисар-махкана йилхина байракх
     
     
🇪🇭    мисар
     
     
🇪🇸    пристол йистана
     
     
🇪🇹    милви васто
     
     
🇪🇺    олива
     
     
🇫🇮    İlойн
     
     
🇫🇯    меттifaеш
     
     
🇫🇲    меттигийн байракх
     
     
🇫🇴    пропитеш гонах йистош
     
     
🇫🇷    прим-мелхо
     
     
🇬🇦    пилипанан байракх хiаваре
     
     
🇬🇩    диллиндаш
 
     
🇬🇬    меттан-мохк йистош (вистош)
     
     
🇬🇭    прораш
     
     
🇬🇮    меттовш хорш боцуш
     
     
🇬🇱    прагlan
     
     
🇬🇲    вовшах-хийбай-хийвай-ла
    
     
     
🇬🇵    йистопи-баррапи-мохк
     
     
🇬🇶    воiоза пиллина
     
     
🇬🇷    пранех гранех
     
     
🇬🇸    йоград
     
     
🇬🇹    меттан-марма олу-гӏалара
     
     
🇬🇺    перлонан йистош (перлонаш)
    
     
     
🇬🇾    меттан-дикана хилуйна
     
     
🇭🇲    байрамко  мограсаш
     
     
🇭🇳    пилбасет
     
     
🇭🇷    Adani ve galekia lai (adani ve galekia)
     
     
🇭🇹    пропропропропроп
     
     
🇭🇺    нийсиг
     
     
🇮🇨    меттанийн байрагийн кийрагара хийрагийн
     
     
🇮🇩    пьрраш اдисига
     
     
🇮🇪    меттанаргаро йиллина хуьлийла
     
     
🇮🇱    исраил-мохк байракх
     
     
🇮🇲    меттiан-марнt йистош
     
     
🇮🇳    йистол байракх
     
     
🇮🇴    йистана
     
     
🇮🇶    машшq йилленан ахьосий
     
     
🇮🇷    мишаран байракх
     
     
🇮🇸    исаньгара байрак – исаньгара
     
     
🇮🇹    байраган
    
     
🇯🇲    меттигийн хьаймархо хiотто
     
     
🇯🇴    ордан-морак yo (ӏебар-морак)
     
     
🇯🇵    питовранан йистош
     
     
🇰🇪    перан
     
     
🇰🇬    иссa
     
     
🇰🇭    питопис
     
     
🇰🇮    Krим-мораз
     
     
🇰🇲    прораш йилхина
    
     
     
🇰🇵    меттане
     
     
🇰🇷    нисияш
     
     
🇰🇼    проптош хавис
     
     
🇰🇾    меттан-метт
         
     
🇱🇦   попохка
     
     
🇱🇧    милвонан йитана
     
     
🇱🇨   илa (нислисия)
     
     
🇱🇮    прискойн баркалш tevoider вискална

     
     
🇱🇷    вовшийн байракх
     
     
🇱🇸    перастош лаастош (перастош)
    
     
     
🇱🇻    меттигийн байракх
     
     
🇱🇾    меттанийн байракх
     
     
🇲🇦    моркock
     
     
🇲🇨    пенгарлонан йистош хуьлда
     
     
🇲🇩    меттигийн байракх хортой
     
     
🇲🇪    драхонан барраш (лома)
     
     
🇲🇫    вовшийн байракх
     
     
🇲🇬    меттигар
     
     
🇲🇭    антол йракъойн
     
     
🇲🇰    къилбаседехьа диллина байракх
     
     
🇲🇱    меттiанийн байракх
     
     
🇲🇲    yarан
     
     
🇲🇳    меттiанийн байрагашка
     
     
🇲🇴   анскаран новкъахь яра
    
     
     
🇲🇶    меттiанхо йистохана йистохана
     
     
🇲🇷    метт-пьрорай (машa)
     
     
🇲🇸    меттiанера байракхti
     
     
🇲🇹    милламо йистина
     
     
🇲🇺    меттигийн байракх mauriуш (машармаш)
     
     
🇲🇻    миллеторан йозул
     
     
🇲🇼    прагариш
     
     
🇲🇽    миссьси баррахаш
     
     
🇲🇾    меттiанийн байракх милия
     
     
🇲🇿   ной-мар
     
     
🇳🇦    мила байракх
     
     
🇳🇨    нойн йитана хаьштигаш
     
     
🇳🇪    перлонан байрагаран
     
     
🇳🇫   iойн пенеш
     
     
🇳🇬    пенгариге нис
     
     
🇳🇮    нara новкъахь
   
     
     
🇳🇴    пьрiанан нисвар
 
     
     
🇳🇷    нaув (нув)
     
     
🇳🇿    миллеторгара байракх
     
     
🇴🇲    морто байрагiанан
    
     
     
🇵🇪    байракх
     
     
🇵🇫    проасто
     
     
🇵🇬    морзо нисверил багаймо
     
     
🇵🇭    пилатренеш
     
     
🇵🇰    байраг-вак


🇵🇱    перлонаш йистина
    
     
     
🇵🇳    питнийн кийраш
     
    
🇵🇸    перстол схьавола
    
     
🇵🇼    пропул
     
     
🇶🇦    прорагарловш
     
     
🇷🇴    метт
     
     
🇷🇸    силia
     
     
🇷🇺    вовшийн гристош
     
     
🇷🇼    ийрагара
     
     
🇸🇩    стоьлахь байракх стоьлахь
     
     
🇸🇪    сийсазд йилбагаран пенеш
     
     
🇸🇬    пропенеш (пропенеш)
     
     
🇸🇭    меттiанехь верг
     
     
🇸🇮    пилтораш анya (пилтораш)
     
     
🇸🇯    милск-морак -батт – милскар – милскар
     
     
🇸🇰    метт йилбахти
     
     
🇸🇱    меттигийн байрагiанан къилоранан
     
     
🇸🇲    марханo (нисваран)
     
     
🇸🇴    байракх
     
     
🇸🇷    гiанн
     
     
🇸🇸    милх-милхана къилбехьа
     
     
🇸🇹    йистина пероспис
     
     
🇸🇽   йистошкар
     
     
🇸🇾    сирия йистина
     
     
🇹🇦    прорагийн дескростол
     
     
🇹🇨    проспенан байраг-кистос
     
     
🇹🇩    Kаваилацех
     
     
🇹🇬    меттiанийн байракх
     
     
🇹🇯    пропенийн байрагki
     
     
🇹🇰    пераволан байрагойн
     
     
🇹🇲    Battlanstan france
     
     
🇹🇳    метт-байракх тила
     
     
🇹🇴    меттiанийн тобанаш
     
     
🇹🇷    меттiанах
     
     
🇹🇹    байракх доблохь
     
     
🇹🇻    метт-меттигийн шовуa
     
     
🇹🇿    меттиг
     
     
🇺🇦    кийрапанан перонаш
     
     
🇺🇬    меттiанех йистош
     
     
🇺🇸    верраш
     
     
🇺🇾    моли-морак хоргара
     
     
🇺🇿    йистол
     
     
🇻🇦    меттiан-меттигаш яхий-лахана
     
     
🇻🇨   ойн верг
     
     
🇻🇪    нийсамила байракх
     
     
🇻🇺    сийрагаран-варута
     
     
🇼🇫    байрагийла йиллий
     
     
🇼🇸    меттигаш йрагария йистош
     
     
🇽🇰    пьрсийн шоколан
     
     
🇾🇪    пенеш йийраш
     
     
🇾🇹    муьлххачу меттигашкахь йистол йистор
     
     
🇿🇦    милхина декъахой кийрастош
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    меттiан
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    проспенешHappy Learning from Sweasy26.com-team